Tử vi

Thất sát tại tí ngọ nhập mệnh cung

Thất sát tại tí ngọ nhập mệnh

Thiên đồng

Bạn đang xem: Thất sát tại tí ngọ nhập mệnh cung

Vũ khúc

Thiên phủ

Thái dương

Thái Âm

Tham lang

      Tị

      Ngọ

      Chưa

      Thân

Phá quân

 

Thiên cơ

Cánh cửa cực lớn

      Thìn

      Dậu

 

Tử vi

Thiên tướng

      Mão

      Tuất

Liêm trinh

 

Thất sát

Thiên lương

 

      Dần

      Xấu

      Tử

      Hợi

□ thất sát

Giáp đinh mình sinh ra, tài Quan song mỹ.

Thất sát ngưỡng đẩu cách, cả đời tước lộc quang vinh xương, sát tụ không hợp đây cách.

 

Thiên lương

Thất sát

 

Liêm trinh

 

      Tị

      Ngọ

      Chưa

      Thân

Tử vi

Thiên tướng

 

 

      Thìn

      Dậu

Thiên cơ

Cánh cửa cực lớn

Phá quân

      Mão

      Tuất

Tham lang

Thái dương

Thái Âm

Vũ khúc

Thiên phủ

Thiên đồng

      Dần

      Xấu

      Tử

      Hợi

□ thất sát

Giáp đinh mình sinh ra, tài Quan song mỹ.

Thất sát triều đấu cách, cả đời tước lộc quang vinh xương.

 

Trọng điểm –

1.

Thất sát triều đấu ngưỡng đẩu cách.

Cả đời tước lộc quang vinh xương, sát tụ không hợp đây cách.

2.

Vợ chồng vị trí cát hung.

3.

Tài, Quan vi thọ nguyên tới trạm kiểm soát.

4.

Tam phương giai miếu vượng, chỉ cần sát ít, mặc dù không thấy cát, cũng có thể có trên trung bình tới đời sống vật chất. Nếu sát nhiều lại không thấy cát, tắc cần chuyên kỹ mưu sinh.

 

Cung mệnh –

1.

Thất sát triều đấu ngưỡng đẩu, tính trầm ngâm cương trực, dáng người rắn chắc mặt còn dài, mắt rất có uy, gấp gáp không ổn định, quật cường hiếu thắng, chủ quan mạnh, không theo nhãn hiệu lý giải nhãn hiệu, không thấy Hoàng Hà tâm bất tử, nên nghiêm túc, cạnh tranh tính mạnh chuyến đi nghiệp, hoặc kịch liệt tính chi vận động.

2.

Phùng cát gặp gỡ, đại tướng tài, vinh hoa phú quý. Nên nhâm công chức, văn võ song toàn.

3.

Vô cát khuyết thiếu quyết đoán, chần chờ không quyết.

4.

Sát hướng uy hiếp làm việc tiến thối, hỉ nộ vô thường, cả đời nhiều mạo hiểm bệnh tai họa.

5.

Lục sát uy hiếp phòng tổn thương chiết, cũng vì xảo nghệ người.

6.

Thanh thiếu vận nhấp nhô, tay không thành gia, năm mới rời nhà mệnh.

7.

Cha mẹ, huynh đệ vô cát góc phiêu bạc.

8.

Không bàn mà hợp ý nhau ngày ( kị ), cùng nam tính vô duyên.

9.

Không bàn mà hợp ý nhau nguyệt ( kị ), cùng nữ tính vô duyên.

10.

Hình dương củng chiếu

, y khoa giương. Nha khoa, ngoại khoa.

11. Nữ mệnh được cát, mới quyền xuất chúng, chí quá trượng phu. Gia sát không sạch thả hình khắc, hôn nhân nhiều khúc chiết.

12. Tả hữu, xương khúc đến phù hoặc củng chiếu, khả chưởng sinh sát quyền, phú quý xuất chúng.

13. Thất sát vô cát có sát, hai hạn càng phòng hình tai họa, một giấc mộng nhập hoàng tuyền, nên thủ tĩnh.

14. Thất sát cô độc cố thủ một mình, tước lộc quang vinh xương.

15. Thất sát + xương khúc, vang danh xa gần.

16. Thất sát + văn khúc hóa kị, nhiều cảm tình làm phức tạp, tiền tài tranh cãi.

17. Thất sát + hỏa linh, tử bình ngọ quý.

18. Thất sát + kình dương, không kiếp, chết non chết sớm.

19. Thất sát + lộc tồn, Khôi Việt, tả hữu, vị trí đến cực điểm phẩm.

20. Thất sát + lộc tồn, hoặc vũ khúc hóa lộc, cũng nên tài chính và kinh tế chủ quản, đại tướng tài.

21. Sẽ bể quân vu thiên la địa võng, nhân sinh tới dao động nhỏ lại, nhưng không khỏi vất vả.

 

Cung thân –

1.

Phúc đức ( liêm trinh ), phùng lộc tồn, hoa đào dù sao.

2.

Vợ chồng ( Tử Tướng ), khôn khéo, suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, có đảm lược, nhân sinh gặp gỡ nhân hôn nhân mà thay đổi.

 

Huynh đệ –

1.

Huynh đệ duyên phận khá mỏng. Cát sẽ nhân số khá nhiều, cảm tình tốt, có trợ lực lực.

2.

Phùng sát, hình khắc trọng, sợ một người cô độc. Huynh đệ vô tình.

3.

Phụ huynh vô cát, thanh thiếu vận phiêu bạc nhấp nhô.

 

Vợ chồng –

1.

Phối ngẫu bầu dục mặt, lưng eo nhiều thịt. Nam mệnh chồng già vợ trẻ. Nữ mệnh người quý phụ, phu nên lớn tuổi.

2.

Phùng cát sẽ, ân ái, diện mạo tả hữu, lẫn nhau tin cậy.

3.

Tam hợp khoa quyền lộc, phối ngẫu ở trên sự nghiệp có khai sáng lực, sau khi cưới kinh tế chuyển biến tốt đẹp.

4.

Không cố kỵ sát, không kiếp, sau khi cưới gặp gỡ tốt.

5.

Phùng đào thìn kị sát, hôn nhân phức tạp. Hoa đào trọng, trước hôn nhân nhiều khúc chiết, đối cung phùng sát đến hướng, chủ ba hôn.

6.

Phùng xương khúc, vợ chồng tương kính như tân.

7.

Phùng sát, phối ngẫu trước vong.

8.

Gặp hình, không diệu, thường thường tái giá thú.

9.

Hôn phối liêm trinh, vũ khúc, thiên đồng.

 

Đứa con –

1.

Có hai. Trí tuệ có tài hoa. Cát phù tử duyến nhiều thành tựu lớn.

2.

Phùng kị sát, không con chắc có tổn thương chiết. Đứa con đều có tàn khuyết. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

 

Tiền tài –

1.

Năm mới nan tụ tài, thường có túng quẫn hiện tượng.

2.

Phùng cát, tiểu phú.

3.

Phùng hỏa linh, tiền của phi nghĩa phát. Đặc biệt mậu năm hành hạn phùng tài vận càng tốt.

4.

Phùng thiên hình, ở tôn giáo phương diện tới chi, tuyệt không keo kiệt.

5.

Phùng kị sát, phòng nhân mầu rủi ro.

6.

Phùng không kiếp, nghèo khó.

 

Tật ách –

1.

Nước lửa tương kích, mắt giải phẫu, mù, mất ngủ. Động mạch tim tật bệnh, não bộ bệnh biến.

2.

Phùng hóa kị, đà la, tà mắt, lưng còng, mang tật duyên niên.

3.

Phùng sát, tàn tật nhiều ở mắt, tứ chi, chức năng gan, phế kinh, uốn ván, trúng gió, dương giác phong, đàm chứng. Xấu mắt chưa can. Phát sinh ở ở bên trong, lúc tuổi già.

4.

Phùng không kiếp, đại tràng, hệ tiêu hoá.

5.

Phùng kị sát, tài nhiều thân yếu.

 

Di chuyển –

1.

Nên ra ngoài phát triển, có thể được quý trợ, cự thương lớn giả. Náo ở bên trong thủ tài.

2.

Phùng hóa lộc, lộc tồn, cự thương cao giả.

3.

Phùng ngôi sao may mắn cát hóa, nên rời xa nơi chôn rau cắt rốn phát triển.

4.

Phùng kị sát, nhân keo kiệt cùng người phát sinh tranh cãi.

5.

Phùng không kiếp, chết vào ngoại đạo.

 

Tôi tớ –

1.

Có thể được cấp dưới trợ lực.

2.

Phùng kị sát, trợ lực ít nhiều tranh cãi, không nên kết phường sự nghiệp.

3.

Vui mừng mệnh ở xấu, mão, thìn nhân, cùng ngọ, chưa, dậu nhân khác nhau.

 

Quan lộc –

1.

Bận rộn khai sáng, nên kinh doanh bán sỉ, đẩy mạnh tiêu thụ, quân cảnh. Võ Kiven bằng.

2.

Thích hợp cư ngụ vu “Phó nhị” vị, trước bại về sau thành, cũng nên nghệ thuật.

3.

Chớ quá phận so đo tiền tài, bị bởi vì nhỏ mất lớn.

4.

Phùng cát hóa cát, khai sáng thành công, tài chính và kinh tế giới khả triển khai chí mưu, nhưng vẫn nhiều phập phồng không chừng.

5.

Phùng sát, tài nghệ người.

6.

Phùng hỏa linh, phòng quan tòa, lao lực bôn ba.

7.

Phùng không kiếp, vô lực phát triển.

8.

Phùng xương khúc, không nên văn nghệ, vi bần sĩ.

9.

Phùng xương khúc, hành hạn đề phòng thủy ách.

10. Phá quân vu thiên la địa võng, nữ mệnh bị quản chế tại gia đình, vô chính mình việc nghiệp.

 

Điền trạch –

1.

Vô chính diệu, vô tổ tiên ban cho. Cha mẹ vị trí không lành, tất dựa vào chính mình tới cố gắng.

2.

Gia đạo trung lạc tái hứng. Lúc tuổi già đưa sinh quá phong phú.

3.

Phùng kị sát, bắt đầu từ thật rơi.

4.

Phùng hình sát, nhân sinh hứng tụng, vô gia đình ấm áp. Còn nhỏ gia đình không chừng, nhiều sống nhờ người.

5.

Đan dương nhập, vô cha mẹ ban cho.

6.

Ở nhà nên gần dòng suối hoặc thổ địa hơi ấm chỗ.

 

Phúc đức –

1.

Trong vội vàng có phúc, nên gắng đạt tới tiến tới được cả danh và lợi.

2.

Nữ mệnh không phùng lộc tồn hoa đào trọng, nhiều đó, nhiều gặp ở ngoài. Phùng lộc tồn, tắc có thể dù sao.

3.

Phùng sát, cả đời vất vả.

4.

Phùng đà la, nên phòng huyết quang tai họa hoặc không thể hưởng thụ thành tựu tới quả thực.

 

Cha mẹ –

1.

Vô chính diệu, năm mới rời nhà.

2.

Phùng kị sát, tài nhiều thân nhược hoặc cùng cha mẹ vô duyên. Phòng hình tổn thương hoặc tuổi nhỏ tức thất thân nhân.

3.

Bản mạng cùng cha mẹ vị trí phùng hỏa linh, tật ách vị trí phùng bản mạng kị, mắt mù, lưng còng.

 

Hành hạn –

1.

Hạn đi cha mẹ, huynh đệ, thanh thiếu vận nhấp nhô không như ý.

2.

Hạn đi tài, Quan, vi thọ nguyên trạm kiểm soát.

3.

Hành vận Sát Phá Lang trước, tính ôn hòa, thâm trầm. Đi tài Quan thời hạn, tính tình táo bạo, đúng lý không tha người, không theo nhãn hiệu lý giải nhãn hiệu. Đối với người khác chi yếu cầu nhiều.

4.

Hạn đi vợ chồng, đại nạn phu quân thê vị phùng đào thìn, phối ngẫu có gặp ở ngoài.

5.

Hạn của nợ nữ nhân, đại nạn vợ chồng vị trí ngày ( lộc ), nữ mệnh phối ngẫu sự nghiệp thành công vô hoa đào, tự có gặp ở ngoài. Nam mệnh thê chuyên quyền, có gặp ở ngoài.

6.

Hạn của nợ nữ nhân, đại nạn vợ chồng vị trí nguyệt ( lộc ), nữ mệnh phối ngẫu có gặp ở ngoài, nam mệnh được thê trợ, tự có gặp ở ngoài.

7.

Hạn đi tiền tài, hóa kị nhập tử điền, phối ngẫu dễ có gặp ở ngoài.

8.

Hạn đi tài, Quan, hóa kị nhập mệnh, thiên, tật, năm xưa tới bản mệnh vị trí lúc, bị có ngoài ý muốn.

 

Bổ sung –

1.

Thất sát lấy dần thân, tí ngọ vi miếu địa,

   Ngọ thân vi thất sát triều đấu cách

, tay không thành gia, vất vả cần cù sáng tạo độc đáo, một mình đảm đương một phía, thành tựu quang huy. ( nhật nguyệt phản bối tất vất vả cần cù )

   Dần tử vi thất sát ngưỡng đẩu cách

, thành tựu cũng lớn. Nhật nguyệt được địa, nhân nhân mà quý, biết dùng người dẫn, nhưng cũng không theo như tổ nghiệp, nhiều chỉ phó tọa cầm quyền.

2.

Thất sát dần thân tí ngọ, vô sát tụ, cả đời tước lộc quang vinh xương. Đa số chấp hành quyền uy, một mình đảm đương một phía.

3.

Di chuyển vũ phủ vi tài ngôi sao, tốt nhất nên gặp lộc. Tức không thấy lộc cũng có thể hóa giải thất sát tới cô rầm rĩ.

4.

Vũ khúc tài tinh cư di chuyển, lao tâm lao lực. Phùng cát ( lộc tồn tốt nhất ) ly hương thành công.

5.

Thất sát dần, thìn, ngọ đan tọa, vóc dáng thấp bé.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thất sát tại tí ngọ nhập mệnh cung

Thất sát tại tí ngọ nhập mệnh

Thiên đồng

Vũ khúc

Thiên phủ

Thái dương

Thái Âm

Tham lang

      Tị

      Ngọ

      Chưa

      Thân

Phá quân

 

Thiên cơ

Cánh cửa cực lớn

      Thìn

      Dậu

 

Tử vi

Thiên tướng

      Mão

      Tuất

Liêm trinh

 

Thất sát

Thiên lương

 

      Dần

      Xấu

      Tử

      Hợi

□ thất sát

Giáp đinh mình sinh ra, tài Quan song mỹ.

Thất sát ngưỡng đẩu cách, cả đời tước lộc quang vinh xương, sát tụ không hợp đây cách.

 

Thiên lương

Thất sát

 

Liêm trinh

 

      Tị

      Ngọ

      Chưa

      Thân

Tử vi

Thiên tướng

 

 

      Thìn

      Dậu

Thiên cơ

Cánh cửa cực lớn

Phá quân

      Mão

      Tuất

Tham lang

Thái dương

Thái Âm

Vũ khúc

Thiên phủ

Thiên đồng

      Dần

      Xấu

      Tử

      Hợi

□ thất sát

Giáp đinh mình sinh ra, tài Quan song mỹ.

Thất sát triều đấu cách, cả đời tước lộc quang vinh xương.

 

Trọng điểm –

1.

Thất sát triều đấu ngưỡng đẩu cách.

Cả đời tước lộc quang vinh xương, sát tụ không hợp đây cách.

2.

Vợ chồng vị trí cát hung.

3.

Tài, Quan vi thọ nguyên tới trạm kiểm soát.

4.

Tam phương giai miếu vượng, chỉ cần sát ít, mặc dù không thấy cát, cũng có thể có trên trung bình tới đời sống vật chất. Nếu sát nhiều lại không thấy cát, tắc cần chuyên kỹ mưu sinh.

 

Cung mệnh –

1.

Thất sát triều đấu ngưỡng đẩu, tính trầm ngâm cương trực, dáng người rắn chắc mặt còn dài, mắt rất có uy, gấp gáp không ổn định, quật cường hiếu thắng, chủ quan mạnh, không theo nhãn hiệu lý giải nhãn hiệu, không thấy Hoàng Hà tâm bất tử, nên nghiêm túc, cạnh tranh tính mạnh chuyến đi nghiệp, hoặc kịch liệt tính chi vận động.

2.

Phùng cát gặp gỡ, đại tướng tài, vinh hoa phú quý. Nên nhâm công chức, văn võ song toàn.

3.

Vô cát khuyết thiếu quyết đoán, chần chờ không quyết.

4.

Sát hướng uy hiếp làm việc tiến thối, hỉ nộ vô thường, cả đời nhiều mạo hiểm bệnh tai họa.

5.

Lục sát uy hiếp phòng tổn thương chiết, cũng vì xảo nghệ người.

6.

Thanh thiếu vận nhấp nhô, tay không thành gia, năm mới rời nhà mệnh.

7.

Cha mẹ, huynh đệ vô cát góc phiêu bạc.

8.

Không bàn mà hợp ý nhau ngày ( kị ), cùng nam tính vô duyên.

9.

Không bàn mà hợp ý nhau nguyệt ( kị ), cùng nữ tính vô duyên.

10.

Hình dương củng chiếu

, y khoa giương. Nha khoa, ngoại khoa.

11. Nữ mệnh được cát, mới quyền xuất chúng, chí quá trượng phu. Gia sát không sạch thả hình khắc, hôn nhân nhiều khúc chiết.

12. Tả hữu, xương khúc đến phù hoặc củng chiếu, khả chưởng sinh sát quyền, phú quý xuất chúng.

13. Thất sát vô cát có sát, hai hạn càng phòng hình tai họa, một giấc mộng nhập hoàng tuyền, nên thủ tĩnh.

14. Thất sát cô độc cố thủ một mình, tước lộc quang vinh xương.

15. Thất sát + xương khúc, vang danh xa gần.

16. Thất sát + văn khúc hóa kị, nhiều cảm tình làm phức tạp, tiền tài tranh cãi.

17. Thất sát + hỏa linh, tử bình ngọ quý.

18. Thất sát + kình dương, không kiếp, chết non chết sớm.

19. Thất sát + lộc tồn, Khôi Việt, tả hữu, vị trí đến cực điểm phẩm.

20. Thất sát + lộc tồn, hoặc vũ khúc hóa lộc, cũng nên tài chính và kinh tế chủ quản, đại tướng tài.

21. Sẽ bể quân vu thiên la địa võng, nhân sinh tới dao động nhỏ lại, nhưng không khỏi vất vả.

 

Cung thân –

1.

Phúc đức ( liêm trinh ), phùng lộc tồn, hoa đào dù sao.

2.

Vợ chồng ( Tử Tướng ), khôn khéo, suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, có đảm lược, nhân sinh gặp gỡ nhân hôn nhân mà thay đổi.

 

Huynh đệ –

1.

Huynh đệ duyên phận khá mỏng. Cát sẽ nhân số khá nhiều, cảm tình tốt, có trợ lực lực.

2.

Phùng sát, hình khắc trọng, sợ một người cô độc. Huynh đệ vô tình.

3.

Phụ huynh vô cát, thanh thiếu vận phiêu bạc nhấp nhô.

 

Vợ chồng –

1.

Phối ngẫu bầu dục mặt, lưng eo nhiều thịt. Nam mệnh chồng già vợ trẻ. Nữ mệnh người quý phụ, phu nên lớn tuổi.

2.

Phùng cát sẽ, ân ái, diện mạo tả hữu, lẫn nhau tin cậy.

3.

Tam hợp khoa quyền lộc, phối ngẫu ở trên sự nghiệp có khai sáng lực, sau khi cưới kinh tế chuyển biến tốt đẹp.

4.

Không cố kỵ sát, không kiếp, sau khi cưới gặp gỡ tốt.

5.

Phùng đào thìn kị sát, hôn nhân phức tạp. Hoa đào trọng, trước hôn nhân nhiều khúc chiết, đối cung phùng sát đến hướng, chủ ba hôn.

6.

Phùng xương khúc, vợ chồng tương kính như tân.

7.

Phùng sát, phối ngẫu trước vong.

8.

Gặp hình, không diệu, thường thường tái giá thú.

9.

Hôn phối liêm trinh, vũ khúc, thiên đồng.

 

Đứa con –

1.

Có hai. Trí tuệ có tài hoa. Cát phù tử duyến nhiều thành tựu lớn.

2.

Phùng kị sát, không con chắc có tổn thương chiết. Đứa con đều có tàn khuyết. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

 

Tiền tài –

1.

Năm mới nan tụ tài, thường có túng quẫn hiện tượng.

2.

Phùng cát, tiểu phú.

3.

Phùng hỏa linh, tiền của phi nghĩa phát. Đặc biệt mậu năm hành hạn phùng tài vận càng tốt.

4.

Phùng thiên hình, ở tôn giáo phương diện tới chi, tuyệt không keo kiệt.

5.

Phùng kị sát, phòng nhân mầu rủi ro.

6.

Phùng không kiếp, nghèo khó.

 

Tật ách –

1.

Nước lửa tương kích, mắt giải phẫu, mù, mất ngủ. Động mạch tim tật bệnh, não bộ bệnh biến.

2.

Phùng hóa kị, đà la, tà mắt, lưng còng, mang tật duyên niên.

3.

Phùng sát, tàn tật nhiều ở mắt, tứ chi, chức năng gan, phế kinh, uốn ván, trúng gió, dương giác phong, đàm chứng. Xấu mắt chưa can. Phát sinh ở ở bên trong, lúc tuổi già.

4.

Phùng không kiếp, đại tràng, hệ tiêu hoá.

5.

Phùng kị sát, tài nhiều thân yếu.

 

Di chuyển –

1.

Nên ra ngoài phát triển, có thể được quý trợ, cự thương lớn giả. Náo ở bên trong thủ tài.

2.

Phùng hóa lộc, lộc tồn, cự thương cao giả.

3.

Phùng ngôi sao may mắn cát hóa, nên rời xa nơi chôn rau cắt rốn phát triển.

4.

Phùng kị sát, nhân keo kiệt cùng người phát sinh tranh cãi.

5.

Phùng không kiếp, chết vào ngoại đạo.

 

Tôi tớ –

1.

Có thể được cấp dưới trợ lực.

2.

Phùng kị sát, trợ lực ít nhiều tranh cãi, không nên kết phường sự nghiệp.

3.

Vui mừng mệnh ở xấu, mão, thìn nhân, cùng ngọ, chưa, dậu nhân khác nhau.

 

Quan lộc –

1.

Bận rộn khai sáng, nên kinh doanh bán sỉ, đẩy mạnh tiêu thụ, quân cảnh. Võ Kiven bằng.

2.

Thích hợp cư ngụ vu “Phó nhị” vị, trước bại về sau thành, cũng nên nghệ thuật.

3.

Chớ quá phận so đo tiền tài, bị bởi vì nhỏ mất lớn.

4.

Phùng cát hóa cát, khai sáng thành công, tài chính và kinh tế giới khả triển khai chí mưu, nhưng vẫn nhiều phập phồng không chừng.

5.

Phùng sát, tài nghệ người.

6.

Phùng hỏa linh, phòng quan tòa, lao lực bôn ba.

7.

Phùng không kiếp, vô lực phát triển.

8.

Phùng xương khúc, không nên văn nghệ, vi bần sĩ.

9.

Phùng xương khúc, hành hạn đề phòng thủy ách.

10. Phá quân vu thiên la địa võng, nữ mệnh bị quản chế tại gia đình, vô chính mình việc nghiệp.

 

Điền trạch –

1.

Vô chính diệu, vô tổ tiên ban cho. Cha mẹ vị trí không lành, tất dựa vào chính mình tới cố gắng.

2.

Gia đạo trung lạc tái hứng. Lúc tuổi già đưa sinh quá phong phú.

3.

Phùng kị sát, bắt đầu từ thật rơi.

4.

Phùng hình sát, nhân sinh hứng tụng, vô gia đình ấm áp. Còn nhỏ gia đình không chừng, nhiều sống nhờ người.

5.

Đan dương nhập, vô cha mẹ ban cho.

6.

Ở nhà nên gần dòng suối hoặc thổ địa hơi ấm chỗ.

 

Phúc đức –

1.

Trong vội vàng có phúc, nên gắng đạt tới tiến tới được cả danh và lợi.

2.

Nữ mệnh không phùng lộc tồn hoa đào trọng, nhiều đó, nhiều gặp ở ngoài. Phùng lộc tồn, tắc có thể dù sao.

3.

Phùng sát, cả đời vất vả.

4.

Phùng đà la, nên phòng huyết quang tai họa hoặc không thể hưởng thụ thành tựu tới quả thực.

 

Cha mẹ –

1.

Vô chính diệu, năm mới rời nhà.

2.

Phùng kị sát, tài nhiều thân nhược hoặc cùng cha mẹ vô duyên. Phòng hình tổn thương hoặc tuổi nhỏ tức thất thân nhân.

3.

Bản mạng cùng cha mẹ vị trí phùng hỏa linh, tật ách vị trí phùng bản mạng kị, mắt mù, lưng còng.

 

Hành hạn –

1.

Hạn đi cha mẹ, huynh đệ, thanh thiếu vận nhấp nhô không như ý.

2.

Hạn đi tài, Quan, vi thọ nguyên trạm kiểm soát.

3.

Hành vận Sát Phá Lang trước, tính ôn hòa, thâm trầm. Đi tài Quan thời hạn, tính tình táo bạo, đúng lý không tha người, không theo nhãn hiệu lý giải nhãn hiệu. Đối với người khác chi yếu cầu nhiều.

4.

Hạn đi vợ chồng, đại nạn phu quân thê vị phùng đào thìn, phối ngẫu có gặp ở ngoài.

5.

Hạn của nợ nữ nhân, đại nạn vợ chồng vị trí ngày ( lộc ), nữ mệnh phối ngẫu sự nghiệp thành công vô hoa đào, tự có gặp ở ngoài. Nam mệnh thê chuyên quyền, có gặp ở ngoài.

6.

Hạn của nợ nữ nhân, đại nạn vợ chồng vị trí nguyệt ( lộc ), nữ mệnh phối ngẫu có gặp ở ngoài, nam mệnh được thê trợ, tự có gặp ở ngoài.

7.

Hạn đi tiền tài, hóa kị nhập tử điền, phối ngẫu dễ có gặp ở ngoài.

8.

Hạn đi tài, Quan, hóa kị nhập mệnh, thiên, tật, năm xưa tới bản mệnh vị trí lúc, bị có ngoài ý muốn.

 

Bổ sung –

1.

Thất sát lấy dần thân, tí ngọ vi miếu địa,

   Ngọ thân vi thất sát triều đấu cách

, tay không thành gia, vất vả cần cù sáng tạo độc đáo, một mình đảm đương một phía, thành tựu quang huy. ( nhật nguyệt phản bối tất vất vả cần cù )

   Dần tử vi thất sát ngưỡng đẩu cách

, thành tựu cũng lớn. Nhật nguyệt được địa, nhân nhân mà quý, biết dùng người dẫn, nhưng cũng không theo như tổ nghiệp, nhiều chỉ phó tọa cầm quyền.

2.

Thất sát dần thân tí ngọ, vô sát tụ, cả đời tước lộc quang vinh xương. Đa số chấp hành quyền uy, một mình đảm đương một phía.

3.

Di chuyển vũ phủ vi tài ngôi sao, tốt nhất nên gặp lộc. Tức không thấy lộc cũng có thể hóa giải thất sát tới cô rầm rĩ.

4.

Vũ khúc tài tinh cư di chuyển, lao tâm lao lực. Phùng cát ( lộc tồn tốt nhất ) ly hương thành công.

5.

Thất sát dần, thìn, ngọ đan tọa, vóc dáng thấp bé.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button