Tử vi

Thiên Đồng ở cung tử nữ

Thiên Đồng ở cung tử nữ, trong các tình hình thông thường đều chủ về con cái nhiều, nhưng sinh con gái đầu lòng thì tốt hon, dù gặp sát tinh cũng không chủ về sinh khó, sinh thiếu tháng, hay bị hình khắc. Cũng chủ về tình cảm giữa mệnh tạo với con cái dễ cảm thông. Cũng có thể luận đoán tương tự như vậy về môĩ quan hệ với hậu bối thân tín, nhưng thuộc hạ thường hay sợ việc.

Thiên Đồng Hóa Kị ở cung tử nữ, nếu là tổ hợp “Thiên Đồng, Thái Âm” hoặc “Thiên Đồng, Thiên Lương”, lại gặp sát tinh, thì cần phải đề phòng trong số con cái có người bị thiểu năng trí tuệ hay mắc chứng tự kỉ.

Thiên Đồng Hóa Lộc, chủ về con cái tay trắng có thể tạo dựng sự nghiệp. Nhưng cũng chủ về hậu bối thân tín rời bỏ mệnh tạo, đi con đường khác.

Thiên Đồng gặp các sao phụ, tá “sao lẻ”, chủ về có con cái khác dòng. Nếu cung phu thê không gặp tình hình tái hôn hoặc có tì thiếp, thì đây là có con nuôi.

Thiên Đồng có các sao đào hoa đồng độ, phần nhiều sinh con gái, nhất là tổ hợp “Thiên Đồng, Thái Âm” thì càng đúng.

“Thiên Đồng, Thái Âm” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, trong các tình hình thông thường đều chủ về nhiều con gái, ít con trai, mà còn sinh con gái trước. Ở cung Tí thì chủ về có năm con; ở cung Ngọ thì có ba con. Gặp các sao phụ, tá cát có thể làm tăng số con; gặp các sao sát, kị, không, kiếp thì bị hình khắc, tổn thương, tàn tật.

“Thiên Đồng, Thái Âm” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, gặp Văn Xương, Văn Khúc, Long Trì, Phương Các, Thiên Tài, chủ về con cái rất thông minh. Chỉ gặp Long Trì thì chủ về có khiếu âm nhạc. Nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, thì nên đề phòng con cái thông minh quá lộ. Nếu gặp Âm Sát, Thiên Diêu, song không có “sao đôi” phụ, tá hội hợp, thì chủ về con cái quá hướng nội. Nếu Hóa Kị, thì có thể biến thành người thủ đoạn.

“Thiên Đồng, Thái Âm” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, gặp “Thái Dương, Cự Môn” được cát hóa, lại có sao cát hội hợp, sẽ chủ về con cái được người ngoại quốc (hay người ở phương xa) đề bạt, trọng dụng; còn chủ về có thiên bẩm về ngoại ngữ. Nhưng không tốt bằng cung tử nữ là “Thái Dương, Cự Môn” đồng độ, là vì “Thiên Đồng, Thái Âm” gặp cơ hội ít hơn.

Đối với “Thiên Đồng, Thái Âm” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, các cung hạn tử nữ “Thái Dương, Cự Môn”, “Thiên Cơ, Thiên Lương” và “Thiên Đồng, Thái Âm” là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

“Thiên Đồng, Cự Môn” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, chủ về có ba con và cũng nên sinh con gái trước. Gặp các sao phụ, tá và đào hoa trùng trùng, thì sinh ba đứa con gái rồi mới được một con trai.

“Thiên Đồng, Cự Môn” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, ưa sát tinh kích phát, nếu không sẽ chủ về con cái ý chí bạc nhược; nhưng có sát tinh thì con cái lại bị hình khắc. Có Văn Xương, Văn Khúc và sao đào hoa đồng cung, thì con cái thông minh mẫn tiệp nhưng thiếu nghị lực; nhất là con gái sẽ dễ sa chân lỡ bước, hoặc có tình yêu không bình thường, đau khổ vì tình. Nếu Cự Môn Hóa Kị, sẽ chủ về cốt nhục tương tàn, cũng chủ về bị hậu bối thân tín trở mặt, người mà đích thân mệnh tạo đã để bạt, nâng đỡ. Nếu Thiên Đồng Hóa Kị, thì con cái dễ bị nạn tai, bệnh tật.

“Thiên Đồng, Cự Môn” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, nên Hóa Lộc, nhưng lại chủ về con cái thiếu tính cương nghị.

Đối với “Thiên Đồng, Cự Môn” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, các cung hạn tử nữ Tử Vi, Tham Lang, “Thái Dương, Thiên Lương” là những lưu niên hay đại vận ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

“Thiên Đồng, Thiên Lương” ở hai cung Dần hoặc Thân, nên sinh con gái trước rồi sinh con trai, chủ về có hai con trai. Có điều, ở cung Thân, hơi gặp các sao sát, kị, phần nhiều chi còn một con trai. Có các sao phụ, tá hội hợp, thì số con cái tăng lên. Trường hợp gặp các sao sát, kị trùng trùng, cũng chủ về con cái bị tổn thương, tàn tật, hoặc thiểu năng trí tuệ. Gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp thì càng nặng. Gặp Thiên Mã, chủ về con cái chia li với gia đình để phát triển. Thiên Lương Hóa Lộc, lại gặp các sao phụ, tá cát, nên nuôi dạy con cái thành nhân tài chuyên nghiệp; gặp sát tinh, thì thích hợp với khoa học kĩ thuật. Gặp Thiên Cơ Hóa Kị đồng cung với sát tinh, chủ về sinh thiếu tháng, sinh khó. Gặp Thái Âm Hóa Kị, lại gặp thêm Lộc Tồn, Thiên Mã, chủ về con cái phá sạch tổ nghiệp, sau đó rời xa quê hương tạo dựng sự nghiệp. Thiên Đồng Hóa Lộc, cũng chủ về con cái tự lập, nhưng không được thừa kế tổ nghiệp.

Đối với “Thiên Đồng, Thiên Lương” ở hai cung Dần hoặc Thân, các cung hạn tử nữ Thiên Cơ, Cự Môn, Thái Âm và “Thiên Đồng, Thiên Lương” là những lưu niên hay đại vận ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thiên Đồng độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, chủ về nhiều con gái, ít con trai. Ở cung Mão thì có năm con; ở cung Dậu thì bốn con hoặc hai con. Gặp sao hình thì chủ về con còn nhỏ đã chia li với gia đình. Nếu Cự Môn Hóa Kị, chủ về con cái có tính cách nặng lí tưởng, xa rời hiện thực và cố chấp.

Đôi với Thiên Đồng độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, các cung hạn tử nữ Cự Môn, Thái Dương, Thái Âm là những lưu niên hay đại vận ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thiên Đồng độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, chủ về có hai ba con. Gặp sát tinh thì chỉ có một con; gặp các sao phụ, tá cát thì có ba con. Cũng chủ về con cái nặng tình cảm hơn lí trí; gặp Văn Xương, Văn Khúc và sao đào hoa thì càng nặng tình cảm.

Thiên Đồng Hóa Lộc, độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, chủ về con cái không được thừa hưởng tổ nghiệp, mà tự lập. Thiên Đồng Hóa Kị thì tổ nghiệp bị con cái phá tán. Nếu đồng độ với Đà La, lại có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, chủ về đến trung niên con cái bị tổn thương, tàn tật, gặp bất trắc.

Đối với Thiên Đồng độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, các cung hạn tử nữ Thiên Lương, Cự Môn là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thiên Đồng ở hai cung Tị hoặc Hợi, chủ về sinh con gái trước, có ba con. Gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, hoặc gặp Lộc Tồn, Thiên Mã, đều chủ về con cái chia li với gia đình để phát triển, con cái còn có tính cách khó hiểu, tính phản kháng mạnh. Dù không gặp Thiên Mã vẫn chủ về con cái rời xa quê hương. Rất ngại gặp Cự Môn Hóa Kị, chủ về hình khắc chia li; gặp sát tinh thì càng nặng.

Thiên Đồng ở hai cung Tị hoặc Hợi, phải xem nhóm sao mượn là “Thái Âm, Thái Dương” để định cát hung họa phúc của con cái. Nếu Thái Dương Hóa Kị, có sát tinh, người sinh vào ban đêm sẽ chủ về khắc con trai.

Đối với Thiên Đồng ở hai cung Tị hoặc Hợi, các cung hạn tử nữ “Thái Âm, Thái Dương”, “Tử Vi, Thiên Tướng” là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Đồng ở cung tử nữ

Xem thêm Thiên Đồng ở cung tử nữ

Thiên Đồng ở cung tử nữ, trong các tình hình thông thường đều chủ về con cái nhiều, nhưng sinh con gái đầu lòng thì tốt hon, dù gặp sát tinh cũng không chủ về sinh khó, sinh thiếu tháng, hay bị hình khắc. Cũng chủ về tình cảm giữa mệnh tạo với con cái dễ cảm thông. Cũng có thể luận đoán tương tự như vậy về môĩ quan hệ với hậu bối thân tín, nhưng thuộc hạ thường hay sợ việc.

Thiên Đồng Hóa Kị ở cung tử nữ, nếu là tổ hợp “Thiên Đồng, Thái Âm” hoặc “Thiên Đồng, Thiên Lương”, lại gặp sát tinh, thì cần phải đề phòng trong số con cái có người bị thiểu năng trí tuệ hay mắc chứng tự kỉ.

Thiên Đồng Hóa Lộc, chủ về con cái tay trắng có thể tạo dựng sự nghiệp. Nhưng cũng chủ về hậu bối thân tín rời bỏ mệnh tạo, đi con đường khác.

Thiên Đồng gặp các sao phụ, tá “sao lẻ”, chủ về có con cái khác dòng. Nếu cung phu thê không gặp tình hình tái hôn hoặc có tì thiếp, thì đây là có con nuôi.

Thiên Đồng có các sao đào hoa đồng độ, phần nhiều sinh con gái, nhất là tổ hợp “Thiên Đồng, Thái Âm” thì càng đúng.

“Thiên Đồng, Thái Âm” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, trong các tình hình thông thường đều chủ về nhiều con gái, ít con trai, mà còn sinh con gái trước. Ở cung Tí thì chủ về có năm con; ở cung Ngọ thì có ba con. Gặp các sao phụ, tá cát có thể làm tăng số con; gặp các sao sát, kị, không, kiếp thì bị hình khắc, tổn thương, tàn tật.

“Thiên Đồng, Thái Âm” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, gặp Văn Xương, Văn Khúc, Long Trì, Phương Các, Thiên Tài, chủ về con cái rất thông minh. Chỉ gặp Long Trì thì chủ về có khiếu âm nhạc. Nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, thì nên đề phòng con cái thông minh quá lộ. Nếu gặp Âm Sát, Thiên Diêu, song không có “sao đôi” phụ, tá hội hợp, thì chủ về con cái quá hướng nội. Nếu Hóa Kị, thì có thể biến thành người thủ đoạn.

“Thiên Đồng, Thái Âm” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, gặp “Thái Dương, Cự Môn” được cát hóa, lại có sao cát hội hợp, sẽ chủ về con cái được người ngoại quốc (hay người ở phương xa) đề bạt, trọng dụng; còn chủ về có thiên bẩm về ngoại ngữ. Nhưng không tốt bằng cung tử nữ là “Thái Dương, Cự Môn” đồng độ, là vì “Thiên Đồng, Thái Âm” gặp cơ hội ít hơn.

Đối với “Thiên Đồng, Thái Âm” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, các cung hạn tử nữ “Thái Dương, Cự Môn”, “Thiên Cơ, Thiên Lương” và “Thiên Đồng, Thái Âm” là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

“Thiên Đồng, Cự Môn” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, chủ về có ba con và cũng nên sinh con gái trước. Gặp các sao phụ, tá và đào hoa trùng trùng, thì sinh ba đứa con gái rồi mới được một con trai.

“Thiên Đồng, Cự Môn” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, ưa sát tinh kích phát, nếu không sẽ chủ về con cái ý chí bạc nhược; nhưng có sát tinh thì con cái lại bị hình khắc. Có Văn Xương, Văn Khúc và sao đào hoa đồng cung, thì con cái thông minh mẫn tiệp nhưng thiếu nghị lực; nhất là con gái sẽ dễ sa chân lỡ bước, hoặc có tình yêu không bình thường, đau khổ vì tình. Nếu Cự Môn Hóa Kị, sẽ chủ về cốt nhục tương tàn, cũng chủ về bị hậu bối thân tín trở mặt, người mà đích thân mệnh tạo đã để bạt, nâng đỡ. Nếu Thiên Đồng Hóa Kị, thì con cái dễ bị nạn tai, bệnh tật.

“Thiên Đồng, Cự Môn” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, nên Hóa Lộc, nhưng lại chủ về con cái thiếu tính cương nghị.

Đối với “Thiên Đồng, Cự Môn” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, các cung hạn tử nữ Tử Vi, Tham Lang, “Thái Dương, Thiên Lương” là những lưu niên hay đại vận ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

“Thiên Đồng, Thiên Lương” ở hai cung Dần hoặc Thân, nên sinh con gái trước rồi sinh con trai, chủ về có hai con trai. Có điều, ở cung Thân, hơi gặp các sao sát, kị, phần nhiều chi còn một con trai. Có các sao phụ, tá hội hợp, thì số con cái tăng lên. Trường hợp gặp các sao sát, kị trùng trùng, cũng chủ về con cái bị tổn thương, tàn tật, hoặc thiểu năng trí tuệ. Gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp thì càng nặng. Gặp Thiên Mã, chủ về con cái chia li với gia đình để phát triển. Thiên Lương Hóa Lộc, lại gặp các sao phụ, tá cát, nên nuôi dạy con cái thành nhân tài chuyên nghiệp; gặp sát tinh, thì thích hợp với khoa học kĩ thuật. Gặp Thiên Cơ Hóa Kị đồng cung với sát tinh, chủ về sinh thiếu tháng, sinh khó. Gặp Thái Âm Hóa Kị, lại gặp thêm Lộc Tồn, Thiên Mã, chủ về con cái phá sạch tổ nghiệp, sau đó rời xa quê hương tạo dựng sự nghiệp. Thiên Đồng Hóa Lộc, cũng chủ về con cái tự lập, nhưng không được thừa kế tổ nghiệp.

Đối với “Thiên Đồng, Thiên Lương” ở hai cung Dần hoặc Thân, các cung hạn tử nữ Thiên Cơ, Cự Môn, Thái Âm và “Thiên Đồng, Thiên Lương” là những lưu niên hay đại vận ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thiên Đồng độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, chủ về nhiều con gái, ít con trai. Ở cung Mão thì có năm con; ở cung Dậu thì bốn con hoặc hai con. Gặp sao hình thì chủ về con còn nhỏ đã chia li với gia đình. Nếu Cự Môn Hóa Kị, chủ về con cái có tính cách nặng lí tưởng, xa rời hiện thực và cố chấp.

Đôi với Thiên Đồng độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, các cung hạn tử nữ Cự Môn, Thái Dương, Thái Âm là những lưu niên hay đại vận ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thiên Đồng độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, chủ về có hai ba con. Gặp sát tinh thì chỉ có một con; gặp các sao phụ, tá cát thì có ba con. Cũng chủ về con cái nặng tình cảm hơn lí trí; gặp Văn Xương, Văn Khúc và sao đào hoa thì càng nặng tình cảm.

Thiên Đồng Hóa Lộc, độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, chủ về con cái không được thừa hưởng tổ nghiệp, mà tự lập. Thiên Đồng Hóa Kị thì tổ nghiệp bị con cái phá tán. Nếu đồng độ với Đà La, lại có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, chủ về đến trung niên con cái bị tổn thương, tàn tật, gặp bất trắc.

Đối với Thiên Đồng độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, các cung hạn tử nữ Thiên Lương, Cự Môn là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thiên Đồng ở hai cung Tị hoặc Hợi, chủ về sinh con gái trước, có ba con. Gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, hoặc gặp Lộc Tồn, Thiên Mã, đều chủ về con cái chia li với gia đình để phát triển, con cái còn có tính cách khó hiểu, tính phản kháng mạnh. Dù không gặp Thiên Mã vẫn chủ về con cái rời xa quê hương. Rất ngại gặp Cự Môn Hóa Kị, chủ về hình khắc chia li; gặp sát tinh thì càng nặng.

Thiên Đồng ở hai cung Tị hoặc Hợi, phải xem nhóm sao mượn là “Thái Âm, Thái Dương” để định cát hung họa phúc của con cái. Nếu Thái Dương Hóa Kị, có sát tinh, người sinh vào ban đêm sẽ chủ về khắc con trai.

Đối với Thiên Đồng ở hai cung Tị hoặc Hợi, các cung hạn tử nữ “Thái Âm, Thái Dương”, “Tử Vi, Thiên Tướng” là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button