Tử vi

Thiên Tướng ở cung giao hữu

Thiên Tướng thủ cung giao hữu, trong các tình hình thông thường đều chủ về có người dưới quyền và bạn bè trung thành; nhưng cần phải gặp Tả Phụ, Hữu Bật, mới chủ về đắc lực; Tả Phụ và Hữu Bật giáp cung Thiên Tướng cũng vậy.

Thiên Tướng gặp Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, hoặc có Lộc Tồn hội hợp, chủ về phần nhiều giao du với bạn bè trợ lực, có thể giúp tạo dựng sự nghiệp; người dưới quyền cũng trung thành phò tá.

Thiên Tướng gặp tứ sát tinh, Hóa Kị, Thiên Hình, Đại Hao, chủ về kết giao nhiều nhưng không phải là người tốt, có thể trợ ác mà không giúp thiện, người dưới quyền cũng vậy. Nếu gặp Địa Không, Địa Kiếp, Âm Sát, Thiên Vu, Kiếp Sát, sẽ chủ về nhận lỗi thay cho người khác, vì vậy mà phá tán, tổn hao.

Tổ hợp “Tử Vi, Thiên Tướng”, tình hình cát thì được bạn và người dưới quyền có lòng chính nghĩa; tình hình hung thì tớ hiếp đáp chủ.

Tổ hợp “Vũ Khúc, Thiên Tướng”, tình hình cát thì có thể trợ giúp kiếm tiền; tình hình hung thì bị lấy oán báo ân, sát tinh nặng thì bị uy hiếp.

Tổ hợp “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, tình hình cát thì tình cảm sâu đậm; tình hình hung thì trong tình cảm có sự u ám, gặp sát tinh nặng thì sinh tai họa.

Hễ Thiên Tướng thủ cung giao hữu, ắt sẽ đối nhau với Phá Quân, cho nên về phương diện tính chất đã có tính chất bất thường, cần phải gặp Tả Phụ, Hữu Bật, hoặc gặp sao lộc, mới có thể điều hòa. Hơi gặp các sao sát, kị, ắt sẽ sinh bất lợi, mức độ bạt lợi thế nào, phải xem tổ hợp sao thực tế mà định.

Trừ phi “Tử Vi, Thiên Tướng” thủ cung giao hữu, các trường hợp Thiên Tướng thủ cung giao hữu còn lại, bất kể người dưới quyền trung thành và đắc lực thế nào thì cũng chẳng phải là người có tài của bậc đại tướng, cho nên bản thân mệnh tạo phải vất vả lo toan, chù trì đại cục. Nhất là lúc đến cung hạn có Cự Môn đồng độ thủ cung mệnh của đại vận hoặc lưu niên, là điềm tượng bản thân cần phải lao tâm tốn thần.

Thiên Tướng hội Thiên Phủ thuộc loại “kho lộ”, “kho trống”, cũng chủ về vì bạn bè và người dưới quyền mà hao tài, phá tán; hội Thiên Phủ là “kho phủ đầy ắp” mới là trung thành, có thể nhờ cậy.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Tướng ở cung giao hữu

Xem thêm Thiên Tướng ở cung giao hữu

Thiên Tướng thủ cung giao hữu, trong các tình hình thông thường đều chủ về có người dưới quyền và bạn bè trung thành; nhưng cần phải gặp Tả Phụ, Hữu Bật, mới chủ về đắc lực; Tả Phụ và Hữu Bật giáp cung Thiên Tướng cũng vậy.

Thiên Tướng gặp Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, hoặc có Lộc Tồn hội hợp, chủ về phần nhiều giao du với bạn bè trợ lực, có thể giúp tạo dựng sự nghiệp; người dưới quyền cũng trung thành phò tá.

Thiên Tướng gặp tứ sát tinh, Hóa Kị, Thiên Hình, Đại Hao, chủ về kết giao nhiều nhưng không phải là người tốt, có thể trợ ác mà không giúp thiện, người dưới quyền cũng vậy. Nếu gặp Địa Không, Địa Kiếp, Âm Sát, Thiên Vu, Kiếp Sát, sẽ chủ về nhận lỗi thay cho người khác, vì vậy mà phá tán, tổn hao.

Tổ hợp “Tử Vi, Thiên Tướng”, tình hình cát thì được bạn và người dưới quyền có lòng chính nghĩa; tình hình hung thì tớ hiếp đáp chủ.

Tổ hợp “Vũ Khúc, Thiên Tướng”, tình hình cát thì có thể trợ giúp kiếm tiền; tình hình hung thì bị lấy oán báo ân, sát tinh nặng thì bị uy hiếp.

Tổ hợp “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, tình hình cát thì tình cảm sâu đậm; tình hình hung thì trong tình cảm có sự u ám, gặp sát tinh nặng thì sinh tai họa.

Hễ Thiên Tướng thủ cung giao hữu, ắt sẽ đối nhau với Phá Quân, cho nên về phương diện tính chất đã có tính chất bất thường, cần phải gặp Tả Phụ, Hữu Bật, hoặc gặp sao lộc, mới có thể điều hòa. Hơi gặp các sao sát, kị, ắt sẽ sinh bất lợi, mức độ bạt lợi thế nào, phải xem tổ hợp sao thực tế mà định.

Trừ phi “Tử Vi, Thiên Tướng” thủ cung giao hữu, các trường hợp Thiên Tướng thủ cung giao hữu còn lại, bất kể người dưới quyền trung thành và đắc lực thế nào thì cũng chẳng phải là người có tài của bậc đại tướng, cho nên bản thân mệnh tạo phải vất vả lo toan, chù trì đại cục. Nhất là lúc đến cung hạn có Cự Môn đồng độ thủ cung mệnh của đại vận hoặc lưu niên, là điềm tượng bản thân cần phải lao tâm tốn thần.

Thiên Tướng hội Thiên Phủ thuộc loại “kho lộ”, “kho trống”, cũng chủ về vì bạn bè và người dưới quyền mà hao tài, phá tán; hội Thiên Phủ là “kho phủ đầy ắp” mới là trung thành, có thể nhờ cậy.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button