Tử vi

Chư sao hóa kỵ tình hình

Thập can hóa kị

Bạn đang xem: Chư sao hóa kỵ tình hình

 

Thái dương: với thân mình, chủ vất vả phương thành. Hãm địa, lắm lời lưỡi cạnh tranh phân tranh. Với tài, vượng địa, tắc cạnh tranh rồi sau đó được. Hãm địa, phá hao tổn. Với một hồi nghiệp, cảm giác khó giải quyết, không dễ thành. Hãm địa, kẻ vô tích sự.

 

Thái Âm: chủ có đau buồn âm thầm. Hãm địa, khiếm hưởng thụ. Với tài, trước phá sau thành. Hãm tắc phá. Với sự nghiệp, lại có thành, cũng không thanh danh. Hãm địa, hay thay đổi càng, nhưng kẻ vô tích sự.

 

Liêm trinh: chủ có quan phi, hoa đào phiền não, vô đại phát triển. Hãm địa, đại hung. Với tài, chủ rách nát. Với sự, chủ tạp mà tiện. Ngôi sao này sẽ tham lang, ở điền trạch, Quan lộc, tiền tài, nam mệnh chủ chỉ đặc chủng buôn bán, nữ mệnh ở di chuyển, thân mệnh phúc đức, cùng nghề hèn hạ. Ở giao hữu, tất giao sắc lang linh tinh. Ở cung tật ách hóa kị, gặp bệnh lúc, tất có ung thư. Trong người cung mệnh hóa kị, gặp Bệnh Phù cũng thế.

 

Cánh cửa cực lớn: chủ có khóe miệng, hình tang, trước bại sau thành. Hãm địa, nhiều lừa gạt, phá hao tổn. Với tài, nhân tranh tài mà sống thị phi. Hãm địa, ra hung hiểm sự. Với sự nghiệp, bị cùng người khác Quan tụng, thả không làm việc đàng hoàng. Hãm địa, nhiều thua kiện, đóng cửa.

 

Thiên cơ: nhiều nhà ắt tranh cãi, bận rộn phản phúc không như ý. Hãm địa, phùng biến tất bất lợi. Với tài, vượng địa, nhỏ phá, hãm địa, đại phá. Với sự nghiệp, nhân sửa đổi mà sống bất lợi. Hãm địa, có tiến thối giai hung giống. ( đây sao hóa kỵ ở di chuyển, dễ nhất lạc đường, tạm biệt hung tinh, tất có tai nạn giao thông. 〕 ở vợ chồng náo gia vụ, sẽ biết linh vị ly dị.

 

Văn khúc: chủ khiếm học thuật, thanh danh không được tốt. Hãm địa, tốt thổi phồng, không được hoan nghênh. Với tài, lại có bị đông cứng giống, không đổi tới tay. Hãm địa, được ngân phiếu khống. Với sự nghiệp, vất vả mà thấy nhỏ thành. Hãm địa, không thành tựu. Ở vợ chồng phùng Quan phù chủ ly dị, ở Quan lộc gặp Quan phù, chủ bãi chức, trong người mệnh gặp Quan phù chủ Quan tụng, gặp Bệnh Phù chủ sổ khám bệnh, gặp tử phù vi giấy chứng tử.

 

Văn xương: ( Đồng Văn khúc 〕 nhưng với thân mình, phòng nhân người trung gian, mà sống thị phi rách nát. Nay xương khúc nhị tinh tới kị, cùng chủ tin chẳng lành, phòng hại danh dự các loại. 〕

 

Vũ khúc: nguyên nhân chính tài mà nhiều thị phi. Hãm địa, phá đại tài, kiêm sinh đại khí. Với tiền tài, chủ vất vả mà được, còn có cạnh tranh phân tranh. Hãm địa, không có. Với sự nghiệp, trước bại vãn thành, nhiều phản phúc. Hãm địa, bất lợi.

 


Tham lang: nguyên nhân chính tửu sắc mà sống bệnh, hoặc là phi. Hãm địa, thấp hèn không thành tựu. Với tiền tài, nguyên nhân chính mầu rủi ro. Hãm địa, đánh bạc hoa tửu mà lớn rách nát. Với sự nghiệp, dưới chức nghiệp tiện, mà nhiều thị phi, hoặc nhiều biến động không chừng, nữ mệnh miếu vượng chủ có gặp ở ngoài, hãm địa, Mịa dâm nghiệp việc. Ngôi sao này trong người cung mệnh hoặc cung phu thê, nam chính ba hôn, nữ chính ba đó, hãm cung rất nhiều. Ngôi sao này tạm biệt liêm trinh tối kỵ, nhược nam mệnh ở di chuyển, xuất môn tất hướng xóm cô đầu, chắc có diễm ngộ. Ở tiền tài, Quan lộc, điền trạch, tất chỉ đặc chủng buôn bán. Nữ mệnh trong người mệnh, phúc đức, điền trạch, di chuyển tất nghề hèn hạ, như ca kỹ, vũ nữ, tửu nữ, cà phê nữ lang các loại. Nếu ở cung nô bộc, tất giao sắc lang: . . . Các loại. Nếu ở cung tật ách gặp Bệnh Phù, nhất định phải bệnh hoa liễu. Ở mệnh thân cung gặp Bệnh Phù cũng thế. Thiên tướng: nhiều thuộc người trung gian, ấn tín và dây đeo triện, công văn liên lụy, hoặc giả tạo công văn, trái với ngân phiếu định mức pháp, giấy gọi tòa án, hoặc nhân án mất chức. Hoặc thất thoát ấn tín và dây đeo triện, khế ước tới đoán phân tranh các loại sự. Hoặc bảo lưu dấu gốc của ấn triện không hợp, bạng châu hồi trả vé. Vu thân mình, nhiều nhân án mất chức. Vu sự nghiệp, nhiều thuộc văn kiện tới giả tạo, tạo tiền giả lấy giả lạm thực. Vu tiền tài, giả chi phiếu tới tài hoặc ngụy tệ cầu lợi, hoặc giả tạo văn kiện cầu lợi các loại, kết quả ăn được công văn quan tòa. Bởi vậy tinh chủ ấn tín và dây đeo triện việc, hóa kị chủ ngụy phẩm, chủ quan tụng, thị phi liên lụy. Vu tiền tài, nếu miếu vượng còn có cứu lại, hãm của chìm bị đông cứng. Vu sự nghiệp, miếu vượng tạm thời cách chức sau khả phục chức. Hãm địa vĩnh viễn không bao giờ tuyển dụng. Lấy việc miếu vượng có thể cứu chữa. Hãm địa khó cứu.
(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chư sao hóa kỵ tình hình

Thập can hóa kị

 

Thái dương: với thân mình, chủ vất vả phương thành. Hãm địa, lắm lời lưỡi cạnh tranh phân tranh. Với tài, vượng địa, tắc cạnh tranh rồi sau đó được. Hãm địa, phá hao tổn. Với một hồi nghiệp, cảm giác khó giải quyết, không dễ thành. Hãm địa, kẻ vô tích sự.

 

Thái Âm: chủ có đau buồn âm thầm. Hãm địa, khiếm hưởng thụ. Với tài, trước phá sau thành. Hãm tắc phá. Với sự nghiệp, lại có thành, cũng không thanh danh. Hãm địa, hay thay đổi càng, nhưng kẻ vô tích sự.

 

Liêm trinh: chủ có quan phi, hoa đào phiền não, vô đại phát triển. Hãm địa, đại hung. Với tài, chủ rách nát. Với sự, chủ tạp mà tiện. Ngôi sao này sẽ tham lang, ở điền trạch, Quan lộc, tiền tài, nam mệnh chủ chỉ đặc chủng buôn bán, nữ mệnh ở di chuyển, thân mệnh phúc đức, cùng nghề hèn hạ. Ở giao hữu, tất giao sắc lang linh tinh. Ở cung tật ách hóa kị, gặp bệnh lúc, tất có ung thư. Trong người cung mệnh hóa kị, gặp Bệnh Phù cũng thế.

 

Cánh cửa cực lớn: chủ có khóe miệng, hình tang, trước bại sau thành. Hãm địa, nhiều lừa gạt, phá hao tổn. Với tài, nhân tranh tài mà sống thị phi. Hãm địa, ra hung hiểm sự. Với sự nghiệp, bị cùng người khác Quan tụng, thả không làm việc đàng hoàng. Hãm địa, nhiều thua kiện, đóng cửa.

 

Thiên cơ: nhiều nhà ắt tranh cãi, bận rộn phản phúc không như ý. Hãm địa, phùng biến tất bất lợi. Với tài, vượng địa, nhỏ phá, hãm địa, đại phá. Với sự nghiệp, nhân sửa đổi mà sống bất lợi. Hãm địa, có tiến thối giai hung giống. ( đây sao hóa kỵ ở di chuyển, dễ nhất lạc đường, tạm biệt hung tinh, tất có tai nạn giao thông. 〕 ở vợ chồng náo gia vụ, sẽ biết linh vị ly dị.

 

Văn khúc: chủ khiếm học thuật, thanh danh không được tốt. Hãm địa, tốt thổi phồng, không được hoan nghênh. Với tài, lại có bị đông cứng giống, không đổi tới tay. Hãm địa, được ngân phiếu khống. Với sự nghiệp, vất vả mà thấy nhỏ thành. Hãm địa, không thành tựu. Ở vợ chồng phùng Quan phù chủ ly dị, ở Quan lộc gặp Quan phù, chủ bãi chức, trong người mệnh gặp Quan phù chủ Quan tụng, gặp Bệnh Phù chủ sổ khám bệnh, gặp tử phù vi giấy chứng tử.

 

Văn xương: ( Đồng Văn khúc 〕 nhưng với thân mình, phòng nhân người trung gian, mà sống thị phi rách nát. Nay xương khúc nhị tinh tới kị, cùng chủ tin chẳng lành, phòng hại danh dự các loại. 〕

 

Vũ khúc: nguyên nhân chính tài mà nhiều thị phi. Hãm địa, phá đại tài, kiêm sinh đại khí. Với tiền tài, chủ vất vả mà được, còn có cạnh tranh phân tranh. Hãm địa, không có. Với sự nghiệp, trước bại vãn thành, nhiều phản phúc. Hãm địa, bất lợi.

 


Tham lang: nguyên nhân chính tửu sắc mà sống bệnh, hoặc là phi. Hãm địa, thấp hèn không thành tựu. Với tiền tài, nguyên nhân chính mầu rủi ro. Hãm địa, đánh bạc hoa tửu mà lớn rách nát. Với sự nghiệp, dưới chức nghiệp tiện, mà nhiều thị phi, hoặc nhiều biến động không chừng, nữ mệnh miếu vượng chủ có gặp ở ngoài, hãm địa, Mịa dâm nghiệp việc. Ngôi sao này trong người cung mệnh hoặc cung phu thê, nam chính ba hôn, nữ chính ba đó, hãm cung rất nhiều. Ngôi sao này tạm biệt liêm trinh tối kỵ, nhược nam mệnh ở di chuyển, xuất môn tất hướng xóm cô đầu, chắc có diễm ngộ. Ở tiền tài, Quan lộc, điền trạch, tất chỉ đặc chủng buôn bán. Nữ mệnh trong người mệnh, phúc đức, điền trạch, di chuyển tất nghề hèn hạ, như ca kỹ, vũ nữ, tửu nữ, cà phê nữ lang các loại. Nếu ở cung nô bộc, tất giao sắc lang: . . . Các loại. Nếu ở cung tật ách gặp Bệnh Phù, nhất định phải bệnh hoa liễu. Ở mệnh thân cung gặp Bệnh Phù cũng thế. Thiên tướng: nhiều thuộc người trung gian, ấn tín và dây đeo triện, công văn liên lụy, hoặc giả tạo công văn, trái với ngân phiếu định mức pháp, giấy gọi tòa án, hoặc nhân án mất chức. Hoặc thất thoát ấn tín và dây đeo triện, khế ước tới đoán phân tranh các loại sự. Hoặc bảo lưu dấu gốc của ấn triện không hợp, bạng châu hồi trả vé. Vu thân mình, nhiều nhân án mất chức. Vu sự nghiệp, nhiều thuộc văn kiện tới giả tạo, tạo tiền giả lấy giả lạm thực. Vu tiền tài, giả chi phiếu tới tài hoặc ngụy tệ cầu lợi, hoặc giả tạo văn kiện cầu lợi các loại, kết quả ăn được công văn quan tòa. Bởi vậy tinh chủ ấn tín và dây đeo triện việc, hóa kị chủ ngụy phẩm, chủ quan tụng, thị phi liên lụy. Vu tiền tài, nếu miếu vượng còn có cứu lại, hãm của chìm bị đông cứng. Vu sự nghiệp, miếu vượng tạm thời cách chức sau khả phục chức. Hãm địa vĩnh viễn không bao giờ tuyển dụng. Lấy việc miếu vượng có thể cứu chữa. Hãm địa khó cứu.
(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button