Tử vi

Thiên Lương Tỵ Hợi Cách

Sao Thiên Lương là một trong những sao có tính chất tốt đẹp nhất trong Tử Vi, chủ thanh quý, tao nhã, cũng chủ về tuổi thọ, là cát tinh có lực cứu giải lớn, đóng ở Tật Ách và Thiên Di tác dụng hiển hiện, ở mệnh đi với cát tinh sống an vui tĩnh tại. Tính chất chủ ” Ấm”, tức là che chở, ” Lương xung tọa thủ kiêm thọ ấm”. Ở cung Thiên Di nếu có cát tinh hội họp lại là cách hoạch phát Kinh Thương, Thiên Lương như một số sách cho rằng có tính khắc kỵ là không hiểu rõ bản chất của sao này, với đặc tính ban phát nên tính bày tỏ, hợp với cả bộ Tuế Hổ Phù, nhưng ngại đồng cung với Bạch Hổ. Thiên Lương kỵ gặp bộ Không Kiếp, gặp Hỏa Linh người xem tử vi đều quan niệm là tối kỵ nhưng không phải như vậy, Thiên Lương chủ lương thực và cũng chủ kinh doanh, gặp Hỏa Linh nếu có Hóa Lộc mà không gặp thêm phá cách như Việt Hình,… đều hợp cách mở nhà hàng, đây cũng là tính chất phục vụ cộng đồng của sao này, chỉ khác là có thể sinh lời cho bản thân. Mỗi sao đều có điểm cực đoan của chúng, Thiên Lương cũng không ngoại trừ, đỉnh điểm của Thiên Lương là bất lương, và việc chủ thọ bây giờ sẽ chuyển thành chủ không thọ, tác động tốt xấu chủ yếu do hạn gia giảm. Vì vậy, người Thiên Lương khi thấy tâm tính của bản thân họ chuyển biến theo hướng xấu thì nên cẩn thận với những họa ách không thể chống đỡ nổi. Thiên Lương đóng cung Phụ Mẫu gia cát cũng chủ phụ mẫu ôn hòa, sống thọ với con cái, vì bản thân Thiên Lương là Ấm Tinh. Thiên Lương luôn tam hợp có Thái Âm, hỉ gặp Thái Dương ở những nơi Âm Dương sáng, tạo thành cách Âm Dương Lương chủ ngày tháng may mắn, đẹp hơn cách Đồng Âm cư Tý thuộc bộ hoàn chỉnh Cơ Nguyệt Đồng Lương. Vì thế, chủ chốt của Cơ Nguyệt Đồng Lương chính là Thiên Lương.

Thiên Lương là ngôi sao may mắn, không những vậy nó còn có nghĩa là tài năng, nghĩa hiện vật là tiền bạc, vì thế nó không thích Triệt đồng cung, kỵ nhất là gặp Tang Môn đồng cung rất bất lợi, trừ trường hợp Dương Lương có Tang Môn đồng cung thì Âm Dương hỉ gặp sao này, nếu không chủ bị ngã từ trên cao vì có thêm Điếu Khách. Xét ở vị trí Tỵ Hợi, Thiên Lương được bộ Âm Dương Sửu Mùi hội họp thành cách Âm Dương Lương, cách này có kém hơn cách Dương Lương Mão Dậu nổi tiếng với tên Nhật Xuất Lôi Môn ( Mặt trời ló trước cổng sấm ). Nhật Nguyệt ở nơi này cần gặp thêm Tuần Không để thu hút, Dương Lương có bộ Âm Dương ở Sửu thích hợp cho nam hơn nữ, cũng được tạm gọi là nơi đắc ý cho Thái Dương vì báo hiệu một ngày mới an lành. Mệnh Thiên Lương Tỵ Hợi ưa gặp Khôi Việt, chủ người quan trọng, cũng chủ phát may ” Ấm tinh phùng Khôi tinh ư hợi địa ứng chi nhạc sơn thần”, chủ người có dung mạo uy nghi, đẹp đẽ như sơn thần, ở Tỵ Hợi đều luận như vậy. Âm Dương Lương Sửu Mùi cần gặp Xương Khúc, tạo thành cách ” Dương Lương Xương Khúc” và ” Âm Dương nhi xương khúc đắc lực”, cảnh người may mắn suốt ngày ca hát luôn tạo cho chúng ta cảm giác yên bình. Cũng một ngôi sao chủ yên bình, ta lại có Thiên Lương thích hợp với Thanh Long chủ tiếng nói của quý nhân. Thiên Lương chủ thụ hưởng gia trạch của cha mẹ để lại cũng đã đủ no ấm, vì thế có thêm Lộc Tồn ở bản cung hoặc tam hợp để cái gia sản ấy thêm to lớn, ở Tài cung có cả bộ Cự Cơ bên ngoài chủ thời cơ, càng thích hợp cho việc kinh doanh.

Thiên Lương cần đi với Thiên Đồng thành bộ Đồng Lương thì mới hay, khi đó dễ đủ cả cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương hiền hòa, phúc hậu. Thiên Lương không ngại Bệnh Phù, ngược lại rất hỉ gặp, khi có Lộc Tồn khi cách cục Âm Dương Lương trở nên đẹp hơn rất nhiều, Dương Lộc, Âm Lộc, Lương Lộc đều hợp cách, thêm Văn Xương thành cách Dương Lương Xương Lộc chủ thi đỗ, chủ người đàn ông đắc ý, được may mắn ở vị trí cao, được hưởng lộc. Lộc Tồn khi đó được thêm Quốc Ấn chủ quan trọng đến cả nước, nếu không có Lộc Tồn thì Hóa Lộc cũng đẹp, giải được Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh đơn thủ. Thiên Lương ngại Kiếp Sát, khi có cả Hao Sát Tỵ cung thì dễ mắc đao nghiệp hình thương. Tứ Linh là cần thiết và gia tăng vẻ tôn quý của ngôi sao này, chủ được kính trọng, ngưỡng mộ, có thêm Tả Hữu thì có quan chức cao. Thiên Lương không ngại Hóa Kỵ ngược lại còn rất ưa khi có cát tinh củng chiếu chủ tài lạ, may mắn lạ thường,…nhưng kỵ gia thêm sát tinh chủ về hình khắc cô độc, cái may mắn ấy giờ chuyển thành không may, may nhưng gặp bao nhiêu khổ cực. Hạn đến Thiên Lương tốt đa phần ai cũng có cái may, tùy vào mức độ và các sao chủ quan trọng, các sao chủ phát sinh, một Thiên Lương tốt là đi với chữ Thọ, được bộ Cáo Phụ hoặc Thai Tọa ở đây đều tốt. Đi với Song Lộc luận rất tốt, đắc vòng Trường Sinh gia tăng cát lực. Tuy nhiên, Thiên Lương không thể chịu được Không Kiếp, Gặp mình Địa Kiếp đỡ hơn Thiên Không, đương nhiên gặp cả 2 là xấu, tuy nhiên cũng có một số trường hợp Không Kiếp trở nên hợp cách và trở nên tốt vì ở đây còn có bộ Âm Dương, nhất là khi Không Kiếp ở Tỵ Hợi là nơi miếu địa của sao này, là nơi Không Kiếp được nhiều hơn mất.

Bạn đang xem: Thiên Lương Tỵ Hợi Cách

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên Lương Tỵ Hợi Cách

Sao Thiên Lương là một trong những sao có tính chất tốt đẹp nhất trong Tử Vi, chủ thanh quý, tao nhã, cũng chủ về tuổi thọ, là cát tinh có lực cứu giải lớn, đóng ở Tật Ách và Thiên Di tác dụng hiển hiện, ở mệnh đi với cát tinh sống an vui tĩnh tại. Tính chất chủ ” Ấm”, tức là che chở, ” Lương xung tọa thủ kiêm thọ ấm”. Ở cung Thiên Di nếu có cát tinh hội họp lại là cách hoạch phát Kinh Thương, Thiên Lương như một số sách cho rằng có tính khắc kỵ là không hiểu rõ bản chất của sao này, với đặc tính ban phát nên tính bày tỏ, hợp với cả bộ Tuế Hổ Phù, nhưng ngại đồng cung với Bạch Hổ. Thiên Lương kỵ gặp bộ Không Kiếp, gặp Hỏa Linh người xem tử vi đều quan niệm là tối kỵ nhưng không phải như vậy, Thiên Lương chủ lương thực và cũng chủ kinh doanh, gặp Hỏa Linh nếu có Hóa Lộc mà không gặp thêm phá cách như Việt Hình,… đều hợp cách mở nhà hàng, đây cũng là tính chất phục vụ cộng đồng của sao này, chỉ khác là có thể sinh lời cho bản thân. Mỗi sao đều có điểm cực đoan của chúng, Thiên Lương cũng không ngoại trừ, đỉnh điểm của Thiên Lương là bất lương, và việc chủ thọ bây giờ sẽ chuyển thành chủ không thọ, tác động tốt xấu chủ yếu do hạn gia giảm. Vì vậy, người Thiên Lương khi thấy tâm tính của bản thân họ chuyển biến theo hướng xấu thì nên cẩn thận với những họa ách không thể chống đỡ nổi. Thiên Lương đóng cung Phụ Mẫu gia cát cũng chủ phụ mẫu ôn hòa, sống thọ với con cái, vì bản thân Thiên Lương là Ấm Tinh. Thiên Lương luôn tam hợp có Thái Âm, hỉ gặp Thái Dương ở những nơi Âm Dương sáng, tạo thành cách Âm Dương Lương chủ ngày tháng may mắn, đẹp hơn cách Đồng Âm cư Tý thuộc bộ hoàn chỉnh Cơ Nguyệt Đồng Lương. Vì thế, chủ chốt của Cơ Nguyệt Đồng Lương chính là Thiên Lương.

Thiên Lương là ngôi sao may mắn, không những vậy nó còn có nghĩa là tài năng, nghĩa hiện vật là tiền bạc, vì thế nó không thích Triệt đồng cung, kỵ nhất là gặp Tang Môn đồng cung rất bất lợi, trừ trường hợp Dương Lương có Tang Môn đồng cung thì Âm Dương hỉ gặp sao này, nếu không chủ bị ngã từ trên cao vì có thêm Điếu Khách. Xét ở vị trí Tỵ Hợi, Thiên Lương được bộ Âm Dương Sửu Mùi hội họp thành cách Âm Dương Lương, cách này có kém hơn cách Dương Lương Mão Dậu nổi tiếng với tên Nhật Xuất Lôi Môn ( Mặt trời ló trước cổng sấm ). Nhật Nguyệt ở nơi này cần gặp thêm Tuần Không để thu hút, Dương Lương có bộ Âm Dương ở Sửu thích hợp cho nam hơn nữ, cũng được tạm gọi là nơi đắc ý cho Thái Dương vì báo hiệu một ngày mới an lành. Mệnh Thiên Lương Tỵ Hợi ưa gặp Khôi Việt, chủ người quan trọng, cũng chủ phát may ” Ấm tinh phùng Khôi tinh ư hợi địa ứng chi nhạc sơn thần”, chủ người có dung mạo uy nghi, đẹp đẽ như sơn thần, ở Tỵ Hợi đều luận như vậy. Âm Dương Lương Sửu Mùi cần gặp Xương Khúc, tạo thành cách ” Dương Lương Xương Khúc” và ” Âm Dương nhi xương khúc đắc lực”, cảnh người may mắn suốt ngày ca hát luôn tạo cho chúng ta cảm giác yên bình. Cũng một ngôi sao chủ yên bình, ta lại có Thiên Lương thích hợp với Thanh Long chủ tiếng nói của quý nhân. Thiên Lương chủ thụ hưởng gia trạch của cha mẹ để lại cũng đã đủ no ấm, vì thế có thêm Lộc Tồn ở bản cung hoặc tam hợp để cái gia sản ấy thêm to lớn, ở Tài cung có cả bộ Cự Cơ bên ngoài chủ thời cơ, càng thích hợp cho việc kinh doanh.

Thiên Lương cần đi với Thiên Đồng thành bộ Đồng Lương thì mới hay, khi đó dễ đủ cả cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương hiền hòa, phúc hậu. Thiên Lương không ngại Bệnh Phù, ngược lại rất hỉ gặp, khi có Lộc Tồn khi cách cục Âm Dương Lương trở nên đẹp hơn rất nhiều, Dương Lộc, Âm Lộc, Lương Lộc đều hợp cách, thêm Văn Xương thành cách Dương Lương Xương Lộc chủ thi đỗ, chủ người đàn ông đắc ý, được may mắn ở vị trí cao, được hưởng lộc. Lộc Tồn khi đó được thêm Quốc Ấn chủ quan trọng đến cả nước, nếu không có Lộc Tồn thì Hóa Lộc cũng đẹp, giải được Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh đơn thủ. Thiên Lương ngại Kiếp Sát, khi có cả Hao Sát Tỵ cung thì dễ mắc đao nghiệp hình thương. Tứ Linh là cần thiết và gia tăng vẻ tôn quý của ngôi sao này, chủ được kính trọng, ngưỡng mộ, có thêm Tả Hữu thì có quan chức cao. Thiên Lương không ngại Hóa Kỵ ngược lại còn rất ưa khi có cát tinh củng chiếu chủ tài lạ, may mắn lạ thường,…nhưng kỵ gia thêm sát tinh chủ về hình khắc cô độc, cái may mắn ấy giờ chuyển thành không may, may nhưng gặp bao nhiêu khổ cực. Hạn đến Thiên Lương tốt đa phần ai cũng có cái may, tùy vào mức độ và các sao chủ quan trọng, các sao chủ phát sinh, một Thiên Lương tốt là đi với chữ Thọ, được bộ Cáo Phụ hoặc Thai Tọa ở đây đều tốt. Đi với Song Lộc luận rất tốt, đắc vòng Trường Sinh gia tăng cát lực. Tuy nhiên, Thiên Lương không thể chịu được Không Kiếp, Gặp mình Địa Kiếp đỡ hơn Thiên Không, đương nhiên gặp cả 2 là xấu, tuy nhiên cũng có một số trường hợp Không Kiếp trở nên hợp cách và trở nên tốt vì ở đây còn có bộ Âm Dương, nhất là khi Không Kiếp ở Tỵ Hợi là nơi miếu địa của sao này, là nơi Không Kiếp được nhiều hơn mất.

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button