Tử vi

Tiết 5: Luận sự nghiệp

Về tình hình công việc, như làm việc gì, và tình phát triển sự nghiệp, không thể đơn giản từ cung Sự Nghiệp mà xem ra, cần có cáu nhìn tổng hợp từ cung Mệnh, cung Sự Nghiệp, cung Tài Bạch, cung Thiên Di và cung Phúc Đức. Nói chung từ cung mạnh nhất trong các cung độ nói trên làm chủ để xem.

Cung Mệnh và cung Sự Nghiệp đều là xem sự nghiệp, thành tựu quý hiển của một đời người, cung Sự Nghiệp biểu thị mức độ năng lực khả năng về thực lực và hậu thiên có thể đạt được khi ở bên ngoài (biểu thị sự thành bại ở giai đoạn trung niên), sự cát hung của nó chỉ là dấu hiệu cho biết một mặt nào đó, mà các mặt cuộc sống của nhân sinh bao gồm sự nghiệp, tài vận được sự phối chí của mệnh cục, mức độ quý hiển còn cần phải xem xét sự cao thấp của mệnh cục, Mệnh cung là biểu thị năng lực thiên nhiên và năng lực hưởng thụ thành tựu quý hiển nội tại, nó là cơ sở của phú quý. Xin đưa ra một ví dụ như cung Sự Nghiệp đại biểu cho nơi chứa đựng tiền bạc, cung tốt thì tiền bạc nhiều, cung xấu hung thì tiền bạc ít; Mệnh cung đại biểu cho thân thể sức khỏe, cung cát thì thân thể cường tráng khỏe mạnh, cung xấu thì thân thể bạc nhược, tiền bạc của cung Sự Nghiệp hiện tại, dù bạn có đảm nhiệm được, cần có thân thể khỏe mạnh cường tráng mới đảm nhiệm gánh vác được nhiều, thân thể mà yếu nhược thì việc gánh vác được ít; nếu chỉ có một chút ít tiền bạc, thâm chí không có, lúc này, cho dù thân thể cường tráng, cũng không có bao nhiêu để cho bạn đảm đương được, thậm trí muốn cũng không được, nhưng khi thân thể cường tráng thì còn có thể dùng sức lực lao động để đổi lấy tiền bạc (ý nói dùng lao đông chân tay để kiếm tiền). Cho nên khi cung Sự Nghiệp tốt đẹp, thì nó đại biểu cho thành tựu quý khí lớn, nhưng có thể thừa hưởng được hay không, còn phải xem có làm quan hay không, đặc biệt chức quan to nhỏ lại cần phải xem cung Mệnh và vận hạn, cách cục của mệnh tốt mà được vận phù trợ, thì có thể được thừa hưởng được quý khí, lúc này nhất định làm quan, thậm chí làm quan to, mà việc làm quan rất thuận lợi; Nếu cách cục của mệnh thấp mà vận hạn lại không phù trợ, thì việc thừa hưởng thành tựu quý khí không được lớn đâu, chỉ có thể ở xa mà ngắm núi vàng kêu than thôi, nếu lấy được mà không trở về hoặc được rồi mà lại mất, khó có việc làm quan, hoặc có quan thì cũng không lớn, mà làm quan cũng không thuận, lắm mệt mỏi nhiều phiền não. Cung Sự Nghiệp hung, thì sự nghiệp bất thuận, quý hiển thành tựu nhỏ là chắc chắn, nhưng nếu tổ hợp mệnh cục tốt mà được vận hạn phù giúp, thi luôn được người trợ giúp hoặc qua sự nỗ lực công tác của bản thân, mà dành được tiền thù lao, và cố gắng hết mức lấy lại được số tiền đó, mà không đến nỗi nghèo hèn; nếu mệnh cục kém mà lại không được vận hạn phù trợ, thì ngay cả một chút tiền bạc cũng không có sức lực đảm nhiệm và thu hồi lại được, đương nhiên là nghèo hèn mà không phải nghi ngờ gì. Bởi vậy, xem sự quý tiện của mỗi người, cần phải xem cùng lúc cung Mệnh và cung Quan Lộc.

Mệnh cung có tác dụng là chỉ đạo và chi phối đến phương hướng lớn khi đi làm, phạm vi nghề nghiệp, nhưng cũng chỉ là chung chung mà thôi; Cung Sự nghiệp chính là nghề nghiệp tham gia cụ thể và tình hình cụ thể phát huy, cần phải dưới phương hướng chỉ đạo của Mệnh cung khi chọn nghề nghiệp. Ví dụ, Tam phương của mệnh cung thành cách Cơ Nguyệt Đồng Lương, là cách làm công chức, bản thân bạn thì không thể làm ông chủ và người lãnh đạo chính, dưới nguyên tắc, phương hướng lớn này thì chỉ có thể lựa cho một công việc phù hợp. Lại như Mệnh cung là cách Sát Phá Tham, thì trở thành vỡ chức, kỹ thuật; Tử Phủ Xương Khúc Cơ Lương Tướng, Tả Hữu Khôi Việt, thì có thể làm quan văn, ngành nghề dân sự, tức là các nghành nghề ít có tính cạnh tranh.

Bạn đang xem: Tiết 5: Luận sự nghiệp

Nói chung khi luận nghề nghiệp cụ thể, lấy tình hình lý tính của sao ở cung Quan lộc để xem, Ví dụ như Thiên Lương có thể làm các chức vụ như giáo dục lý luận, kiểm tra giám sát kỷ luật; Thiên Cơ có thể làm các loại nghề nghiệp như cơ giới, tính toán; Thái Dương có thể làm các nghề liên quan đến năng lượng, điện thoại; sao Liêm Chinh cát thì có thể làm chính trị, nói chung có thể chọn công việc liên quan đến máy tính điện khí; Cách Thái Dương Liêm Trinh thêm Thiên Hình có thể làm các việc như chính trị, pháp luật.

Những công việc có biến động lớn của đời người, khi luận đoán thì lấy cung sự nghiệp làm chủ (Đặc biệt là cung sự nghiệp của Đại hạn Lưu niên).

Nếu như cung mệnh thân tốt, cung sự nghiệp cũng tốt, lại có các sao Tử Phủ Tả Hữu Nhật Nguyệt Xương Khúc Khoa Quyền Lộc Khôi Việt thủ chiếu, có thể làm quan chức chính trị có quyền thế, cung Sự nghiệp có sao Hóa Kị không hợp hợp làm chính trị và đi làm thuê cho người; Cung Tài Bạch có sao Hóa Kị không hợp cho việc buôn bán và công tác tài vụ.

Nếu như cung mệnh thân tốt, mà cung Tài Bạch tốt mà cung Sự nghiệp lại mạnh hơn, Lộc Mã Vũ Phủ thủ chiếu, có thể làm ông chủ lớn giàu có.

Cung Sự Nghiệp là năng lực và phạm vi hoạt động trong lãnh vực sự nghiệp, cung Sự Nghiêp mạnh hơn cung khác, lấy quý đoán, dễ thành danh, có thể làm các ngành nghề như hành chính, công vụ, bác sĩ, giáo sư. Cung sự nghiệp vô sát hợp với văn chức, có sát hợp với võ chức.

Cung Tài bạch đại biểu cho tình hình sử dụng Tài phù, cung Tài Bạch mạnh hơp cung khác, thì lấy phú luận, hoặc làm thương nhân. Thiên Phủ ở cung Tài Bạch, là người làm ăn buôn bán. Tử Phủ Tả Hữu cư cung Tài bạch, là quan tài phú. Vũ hoặc Âm cư cung Tài Bach đa số là quan đảm nhiệm về tài phú. Thiên Tướng ở cung Tài Bach, là người làm công vụ.

Cung Thiên di đại biểu cho năng lực hoạt động hướng ra phía ngoài, năng lực hoạt động ở ngoài xã hội và mức độ tín nhiệm của cấp trên, cung Thiên Di mạnh hơn các cung khác, khi đi ra ngoài công tác thường tốt đẹp thuận lợi, có thể làm các nghề có tính xã giao. Cung Mệnh Di gặp Cơ Xương Khúc, có thể là nhân viên ngoại giao đắc lực, gặp Thiên Mã thì nên làm công việc mang tính hoạt động ở ngời. Cung Thiên Di có Hóa Kị, sự nghiệp ở ngoài khó được toại ý, lại có thêm sát nên phòng xuất ngoại có họa thương bất ngờ.

Cung Phúc Đức đại biểu cho nguồn tài và sự hưởng thụ, nếu như bản cung cường mà còn gặp được các sao Đồng Lương Phủ Tướng Tham, tính sáng tạo yếu, không nên đầu tư vào công việc mang tính sáng tạo, chỉ có thể giữ vững thành tựu của người đi trước, có thể làm nghề phục phụ hoặc có tính giải trí, nếu gặp các sao Sát Phá Tham, thì tính sáng tạo mạnh, không có sát tinh mà có cát tinh có thể đầu tư vào nghành nghề mang tính sáng tạo.

Trên nguyên tắc, phàm lúc cung sự nghiệp mạnh, đa số có thể phù hợp với công việc lãnh lương nhà nước, khi cung sự nghiệp yếu nhược thì không phù hợp với công việc của tầng lớn được lãnh lương chính phủ.

Cung Quan lộc cũng đại biểu cho mối quan hệ với cấp trên, chính tinh cát lại con thêm cát, thì mới quan hệ với cấp trên thêm tốt, có thể được trợ giúp; chính tinh thất hãm lại còn thêm hung sát, thì quan hệ với cấp trên không tốt, mà không có được sự giúp đỡ.

Tinh diệu dễ phát triển ở cơ quan đơn vị công vụ, quốc doanh (lấy cung Sự Nghiệp để xem): Các sao Tử Nhật Lương Đồng Tướng Xương Khúc Tả Hữu Khôi Việt Hóa Khoa Hóa Quyền Hóa Lộc. Sao dễ có hướng phát triển kinh doanh mậu dịch (lấy cung Sự nghiệp để xem): Vũ Liêm Phủ Âm Tham Sát Phá.

Vũ chức (quan võ; quân nhân; võ chức) cũng có thể là tranh cử, ganh đua mà được chức tước; Văn chức có thể giải thích là tốt nghiệp nhà trường hoặc hoặc không cạnh tranh mà được chức vụ.

Cuộc đời chủ yếu làm những ngành nghề nghiệp gì, đặc biệt là khi luận đến những nghề nghiệm kiếm tiền, còn có thể lấy cung Tài Bạch phi Tứ Hóa, lấy Chính tinh ở cung có Hóa Kị đóng đại biểu cho chức nghiệp, nghề nghiệp để xem, mà tính chuẩn xác tương đối cao, nhưng nghề nghiệp suy đoán từ mệnh bàn ra còn chỉ là một loại dấu hiệu, phương hướng lớn, ngành nghề cụ thể còn cần họp với hành vận để xem, đặc biệt là đại hạn thứ 3 (Chính tinh cung Quan Lộc là Sát Phá Tham hoặc các sao không ổn định, nghề nghiệp công tác có biến đồi lớn, bắt đầu từ đại hạn thứ 2, mỗi một đại hạn cần kiêm xem, thâm chí còn muốn xem cả lưu niên), lấy can cung Hóa Kị cung Tài Bạch của hạn năm lạc cung nào đó đề phân tích (Phương pháp phân tích cụ thể thì tiếp tục tham khảo thêm các chương tiết có liên quan). Chú ý: Hóa Kị của địa hạn nhập cung Quan Lộc, nên đi làm việc và công việc dịch vụ, không thích hợp với công việc kinh doanh thương mại.

Các sao có duyên với ngũ thuật là: Thiên Vu, Hoa Cái, Thiên Hình, Bạch Hổ, Tang Môn, Âm Sát, Cô Thần,

Quả Tú, Thiên Cơ (Ba thể loại của Tứ trụ), Thiên Lương, Tham Lang (Đẩu số Phong Thủy đạo thuật),

Thiên Đồng (ba thể loại của bốc quẻ)…. Đại đa số kết quả là sự tụ tập của nhiều tinh diệu nói trên, tụ tập ở

vận cũng được, đơn tinh nói chung khó có kết luận.

Phương pháp lấy Tứ hóa để luận sự nghiệp xin mời xem ở tiết 4 chương 14.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Nhóm Thiên Hỏa Đồng Nhân biên dịch)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tiết 5: Luận sự nghiệp

Về tình hình công việc, như làm việc gì, và tình phát triển sự nghiệp, không thể đơn giản từ cung Sự Nghiệp mà xem ra, cần có cáu nhìn tổng hợp từ cung Mệnh, cung Sự Nghiệp, cung Tài Bạch, cung Thiên Di và cung Phúc Đức. Nói chung từ cung mạnh nhất trong các cung độ nói trên làm chủ để xem.

Cung Mệnh và cung Sự Nghiệp đều là xem sự nghiệp, thành tựu quý hiển của một đời người, cung Sự Nghiệp biểu thị mức độ năng lực khả năng về thực lực và hậu thiên có thể đạt được khi ở bên ngoài (biểu thị sự thành bại ở giai đoạn trung niên), sự cát hung của nó chỉ là dấu hiệu cho biết một mặt nào đó, mà các mặt cuộc sống của nhân sinh bao gồm sự nghiệp, tài vận được sự phối chí của mệnh cục, mức độ quý hiển còn cần phải xem xét sự cao thấp của mệnh cục, Mệnh cung là biểu thị năng lực thiên nhiên và năng lực hưởng thụ thành tựu quý hiển nội tại, nó là cơ sở của phú quý. Xin đưa ra một ví dụ như cung Sự Nghiệp đại biểu cho nơi chứa đựng tiền bạc, cung tốt thì tiền bạc nhiều, cung xấu hung thì tiền bạc ít; Mệnh cung đại biểu cho thân thể sức khỏe, cung cát thì thân thể cường tráng khỏe mạnh, cung xấu thì thân thể bạc nhược, tiền bạc của cung Sự Nghiệp hiện tại, dù bạn có đảm nhiệm được, cần có thân thể khỏe mạnh cường tráng mới đảm nhiệm gánh vác được nhiều, thân thể mà yếu nhược thì việc gánh vác được ít; nếu chỉ có một chút ít tiền bạc, thâm chí không có, lúc này, cho dù thân thể cường tráng, cũng không có bao nhiêu để cho bạn đảm đương được, thậm trí muốn cũng không được, nhưng khi thân thể cường tráng thì còn có thể dùng sức lực lao động để đổi lấy tiền bạc (ý nói dùng lao đông chân tay để kiếm tiền). Cho nên khi cung Sự Nghiệp tốt đẹp, thì nó đại biểu cho thành tựu quý khí lớn, nhưng có thể thừa hưởng được hay không, còn phải xem có làm quan hay không, đặc biệt chức quan to nhỏ lại cần phải xem cung Mệnh và vận hạn, cách cục của mệnh tốt mà được vận phù trợ, thì có thể được thừa hưởng được quý khí, lúc này nhất định làm quan, thậm chí làm quan to, mà việc làm quan rất thuận lợi; Nếu cách cục của mệnh thấp mà vận hạn lại không phù trợ, thì việc thừa hưởng thành tựu quý khí không được lớn đâu, chỉ có thể ở xa mà ngắm núi vàng kêu than thôi, nếu lấy được mà không trở về hoặc được rồi mà lại mất, khó có việc làm quan, hoặc có quan thì cũng không lớn, mà làm quan cũng không thuận, lắm mệt mỏi nhiều phiền não. Cung Sự Nghiệp hung, thì sự nghiệp bất thuận, quý hiển thành tựu nhỏ là chắc chắn, nhưng nếu tổ hợp mệnh cục tốt mà được vận hạn phù giúp, thi luôn được người trợ giúp hoặc qua sự nỗ lực công tác của bản thân, mà dành được tiền thù lao, và cố gắng hết mức lấy lại được số tiền đó, mà không đến nỗi nghèo hèn; nếu mệnh cục kém mà lại không được vận hạn phù trợ, thì ngay cả một chút tiền bạc cũng không có sức lực đảm nhiệm và thu hồi lại được, đương nhiên là nghèo hèn mà không phải nghi ngờ gì. Bởi vậy, xem sự quý tiện của mỗi người, cần phải xem cùng lúc cung Mệnh và cung Quan Lộc.

Mệnh cung có tác dụng là chỉ đạo và chi phối đến phương hướng lớn khi đi làm, phạm vi nghề nghiệp, nhưng cũng chỉ là chung chung mà thôi; Cung Sự nghiệp chính là nghề nghiệp tham gia cụ thể và tình hình cụ thể phát huy, cần phải dưới phương hướng chỉ đạo của Mệnh cung khi chọn nghề nghiệp. Ví dụ, Tam phương của mệnh cung thành cách Cơ Nguyệt Đồng Lương, là cách làm công chức, bản thân bạn thì không thể làm ông chủ và người lãnh đạo chính, dưới nguyên tắc, phương hướng lớn này thì chỉ có thể lựa cho một công việc phù hợp. Lại như Mệnh cung là cách Sát Phá Tham, thì trở thành vỡ chức, kỹ thuật; Tử Phủ Xương Khúc Cơ Lương Tướng, Tả Hữu Khôi Việt, thì có thể làm quan văn, ngành nghề dân sự, tức là các nghành nghề ít có tính cạnh tranh.

Nói chung khi luận nghề nghiệp cụ thể, lấy tình hình lý tính của sao ở cung Quan lộc để xem, Ví dụ như Thiên Lương có thể làm các chức vụ như giáo dục lý luận, kiểm tra giám sát kỷ luật; Thiên Cơ có thể làm các loại nghề nghiệp như cơ giới, tính toán; Thái Dương có thể làm các nghề liên quan đến năng lượng, điện thoại; sao Liêm Chinh cát thì có thể làm chính trị, nói chung có thể chọn công việc liên quan đến máy tính điện khí; Cách Thái Dương Liêm Trinh thêm Thiên Hình có thể làm các việc như chính trị, pháp luật.

Những công việc có biến động lớn của đời người, khi luận đoán thì lấy cung sự nghiệp làm chủ (Đặc biệt là cung sự nghiệp của Đại hạn Lưu niên).

Nếu như cung mệnh thân tốt, cung sự nghiệp cũng tốt, lại có các sao Tử Phủ Tả Hữu Nhật Nguyệt Xương Khúc Khoa Quyền Lộc Khôi Việt thủ chiếu, có thể làm quan chức chính trị có quyền thế, cung Sự nghiệp có sao Hóa Kị không hợp hợp làm chính trị và đi làm thuê cho người; Cung Tài Bạch có sao Hóa Kị không hợp cho việc buôn bán và công tác tài vụ.

Nếu như cung mệnh thân tốt, mà cung Tài Bạch tốt mà cung Sự nghiệp lại mạnh hơn, Lộc Mã Vũ Phủ thủ chiếu, có thể làm ông chủ lớn giàu có.

Cung Sự Nghiệp là năng lực và phạm vi hoạt động trong lãnh vực sự nghiệp, cung Sự Nghiêp mạnh hơn cung khác, lấy quý đoán, dễ thành danh, có thể làm các ngành nghề như hành chính, công vụ, bác sĩ, giáo sư. Cung sự nghiệp vô sát hợp với văn chức, có sát hợp với võ chức.

Cung Tài bạch đại biểu cho tình hình sử dụng Tài phù, cung Tài Bạch mạnh hơp cung khác, thì lấy phú luận, hoặc làm thương nhân. Thiên Phủ ở cung Tài Bạch, là người làm ăn buôn bán. Tử Phủ Tả Hữu cư cung Tài bạch, là quan tài phú. Vũ hoặc Âm cư cung Tài Bach đa số là quan đảm nhiệm về tài phú. Thiên Tướng ở cung Tài Bach, là người làm công vụ.

Cung Thiên di đại biểu cho năng lực hoạt động hướng ra phía ngoài, năng lực hoạt động ở ngoài xã hội và mức độ tín nhiệm của cấp trên, cung Thiên Di mạnh hơn các cung khác, khi đi ra ngoài công tác thường tốt đẹp thuận lợi, có thể làm các nghề có tính xã giao. Cung Mệnh Di gặp Cơ Xương Khúc, có thể là nhân viên ngoại giao đắc lực, gặp Thiên Mã thì nên làm công việc mang tính hoạt động ở ngời. Cung Thiên Di có Hóa Kị, sự nghiệp ở ngoài khó được toại ý, lại có thêm sát nên phòng xuất ngoại có họa thương bất ngờ.

Cung Phúc Đức đại biểu cho nguồn tài và sự hưởng thụ, nếu như bản cung cường mà còn gặp được các sao Đồng Lương Phủ Tướng Tham, tính sáng tạo yếu, không nên đầu tư vào công việc mang tính sáng tạo, chỉ có thể giữ vững thành tựu của người đi trước, có thể làm nghề phục phụ hoặc có tính giải trí, nếu gặp các sao Sát Phá Tham, thì tính sáng tạo mạnh, không có sát tinh mà có cát tinh có thể đầu tư vào nghành nghề mang tính sáng tạo.

Trên nguyên tắc, phàm lúc cung sự nghiệp mạnh, đa số có thể phù hợp với công việc lãnh lương nhà nước, khi cung sự nghiệp yếu nhược thì không phù hợp với công việc của tầng lớn được lãnh lương chính phủ.

Cung Quan lộc cũng đại biểu cho mối quan hệ với cấp trên, chính tinh cát lại con thêm cát, thì mới quan hệ với cấp trên thêm tốt, có thể được trợ giúp; chính tinh thất hãm lại còn thêm hung sát, thì quan hệ với cấp trên không tốt, mà không có được sự giúp đỡ.

Tinh diệu dễ phát triển ở cơ quan đơn vị công vụ, quốc doanh (lấy cung Sự Nghiệp để xem): Các sao Tử Nhật Lương Đồng Tướng Xương Khúc Tả Hữu Khôi Việt Hóa Khoa Hóa Quyền Hóa Lộc. Sao dễ có hướng phát triển kinh doanh mậu dịch (lấy cung Sự nghiệp để xem): Vũ Liêm Phủ Âm Tham Sát Phá.

Vũ chức (quan võ; quân nhân; võ chức) cũng có thể là tranh cử, ganh đua mà được chức tước; Văn chức có thể giải thích là tốt nghiệp nhà trường hoặc hoặc không cạnh tranh mà được chức vụ.

Cuộc đời chủ yếu làm những ngành nghề nghiệp gì, đặc biệt là khi luận đến những nghề nghiệm kiếm tiền, còn có thể lấy cung Tài Bạch phi Tứ Hóa, lấy Chính tinh ở cung có Hóa Kị đóng đại biểu cho chức nghiệp, nghề nghiệp để xem, mà tính chuẩn xác tương đối cao, nhưng nghề nghiệp suy đoán từ mệnh bàn ra còn chỉ là một loại dấu hiệu, phương hướng lớn, ngành nghề cụ thể còn cần họp với hành vận để xem, đặc biệt là đại hạn thứ 3 (Chính tinh cung Quan Lộc là Sát Phá Tham hoặc các sao không ổn định, nghề nghiệp công tác có biến đồi lớn, bắt đầu từ đại hạn thứ 2, mỗi một đại hạn cần kiêm xem, thâm chí còn muốn xem cả lưu niên), lấy can cung Hóa Kị cung Tài Bạch của hạn năm lạc cung nào đó đề phân tích (Phương pháp phân tích cụ thể thì tiếp tục tham khảo thêm các chương tiết có liên quan). Chú ý: Hóa Kị của địa hạn nhập cung Quan Lộc, nên đi làm việc và công việc dịch vụ, không thích hợp với công việc kinh doanh thương mại.

Các sao có duyên với ngũ thuật là: Thiên Vu, Hoa Cái, Thiên Hình, Bạch Hổ, Tang Môn, Âm Sát, Cô Thần,

Quả Tú, Thiên Cơ (Ba thể loại của Tứ trụ), Thiên Lương, Tham Lang (Đẩu số Phong Thủy đạo thuật),

Thiên Đồng (ba thể loại của bốc quẻ)…. Đại đa số kết quả là sự tụ tập của nhiều tinh diệu nói trên, tụ tập ở

vận cũng được, đơn tinh nói chung khó có kết luận.

Phương pháp lấy Tứ hóa để luận sự nghiệp xin mời xem ở tiết 4 chương 14.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Nhóm Thiên Hỏa Đồng Nhân biên dịch)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button