Tử vi

Tính chất bộ Âm Dương nhập miếu

Tính chất bộ Âm Dương nhập miếu

Bộ Âm Dương là bộ sao đặc biệt trong Tử Vi. Do tính chất có phần giống với Nhật Nguyệt ở bên ngoài thực tế nên việc luận đoán vị trí đắc hãm và tính chất của bộ sao này không khó như các Chính Tinh khác. Thái Âm và Thái Dương hàm chứa hai mặt Âm và Dương của tính cách. Thái Âm luôn đi với Thiên Lương hình thành bộ Âm Lương có thể kết hợp với Thái Dương hoặc Cơ Đồng. Với Thái Dương có thể kết hợp với ngược lại với bộ Âm Lương hoặc Cự Môn. Vị trí của Thái Dương sáng tại cung Dần tới cung Ngọ, nhập miếu tại cung Tị và Ngọ. Với Thái Âm sáng tại cung Thân tới cung Tí, nhập miếu tại cung Hợi Tí. Tính chất của Thái Dương sáng là sự tiến lên, phát triển, sự nhiệt huyết, công khai, liên quan tới hành Hỏa. Cũng chính do tính chất dương lên quá mức dễ dẫn đến việc tai họa do việc này. Vì vậy cách cục Thái Dương cư Ngọ nhiều trường hợp không hay bằng việc Thái Dương cư Tị. Thái Dương nhập miếu thành cách không bị phá là người rộng lượng, tốt là công danh sự nghiệp thênh thang, ưa giúp đõ người khác, thích sự minh bạch, uy tín trong công việc, tận tâm. Ở đây có trường hợp Thái Dương đi với Âm Lương hình thành bộ Âm Dương Lương khiến sao này trở nên hiền hòa, biết tiến thoái hợp lý, phù hợp, linh hoạt. Âm Lương đi với Thái Dương hợp cách. Trường hợp Thái Dương sáng nhập miếu tại cung Ngọ đi với Cự Môn hình thành bộ Cự Nhật cũng là cách cục hay vì đây là phản đối do bất mãn, mang thứ bất công ra ánh sáng. Cự Nhật có nhiều khuyết điểm hơn cách cục Âm Dương Lương. Với cách Cự Nhật tính dương có thể thái quá sinh ra hình khắc khiến bản thân chịu tai họa, không được hưởng sự yên bình như cách Âm Dương Lương. Nhìn chung mệnh có Thái Dương nhập miếu là một cách cục hay hợp với nam hơn nữ vì có tính Dương mạnh.

Với sao Thái Âm nhập miếu tại hai cung Hợi Tí. Khi Thái Âm nhập miếu tính chất tốt đẹp liên quan tới chữ Âm. Thái Âm tượng là mặt trăng, tức những sự âm thầm, hành động ấn mang ý nghĩa hay. Như việc mối quan hệ sâu ẩn chứa giữa hai người có thể tốt đẹp hơn mối quan hệ công khai. Các bí mật, cách thức tạo ra tiền bạc tức lợi ích riêng nên mang tính chất ẩn, ngầm không nên công khai tốt đẹp hơn rất nhiều. Thường dùng như vậy với cách Thái Âm nhập miếu là Thái Âm ở vị trí sáng. Cách Thái Âm cư Hợi Tí là nơi sáng nhất của sao này. Với Thái Âm cư Tí ta có bộ Đồng Âm tức Âm Lương giao hội với Cơ Đồng hình thành bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương. Với Thái Âm cư Hợi ta có cách Âm Dương Lương là cách cục hay nhất của Thái Âm và cả Thái Dương khi Thái Dương có tính Dương không quá vượng và tốt đẹp khi đi liền với Thiên Lương hình thành cách cục Dương Lương cư Mão tức Nhật Xuất Phù Tang. Với Thái Âm cư Hợi tức vào cuối ngày, giờ Hợi có tính chất đặc biệt là giờ Không, Thái Âm cư tại đây tính chất ẩn mang ý nghĩa rất tốt nên gọi là nhập miếu với cách Nguyệt Lãng Thiên Môn. Thái Âm tại đây có chứa tính uy ngầm, tính ẩn, âm thầm hưởng thụ, may mắn. Như việc nhìn một sự việc cái sáng bên ngoài thấy là Thái Dương, mặt tối phải tìm hiểu sâu là Thái Âm. Khi Thái Âm tốt và Thái Dương xấu thì càng tìm hiểu càng thấy tốt trong khi bề ngoài xấu. Ngoài thực tế ta cũng hay gặp việc tính cách một người khi tiếp xúc rất tốt bụng tuy nhiên nhìn lâu mới lộ ra được cái xấu. Thái Âm sáng là việc cái bên trong, phần ẩn không hiện mang ý nghĩa hay. Thái Âm cư Tí là cách Đồng Âm thuộc bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương mang tính âm nhiều hơn, nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương là nhóm sao mang tính âm nhiều trong khi Cự Nhật đa phần chứa tính dương. Nhìn chung với bộ Âm Dương khi nhập miếu mang ý nghĩa tốt đẹp, nếu có bàng tinh trợ lực dễ thành công.

Bạn đang xem: Tính chất bộ Âm Dương nhập miếu

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tính chất bộ Âm Dương nhập miếu

Tính chất bộ Âm Dương nhập miếu

Bộ Âm Dương là bộ sao đặc biệt trong Tử Vi. Do tính chất có phần giống với Nhật Nguyệt ở bên ngoài thực tế nên việc luận đoán vị trí đắc hãm và tính chất của bộ sao này không khó như các Chính Tinh khác. Thái Âm và Thái Dương hàm chứa hai mặt Âm và Dương của tính cách. Thái Âm luôn đi với Thiên Lương hình thành bộ Âm Lương có thể kết hợp với Thái Dương hoặc Cơ Đồng. Với Thái Dương có thể kết hợp với ngược lại với bộ Âm Lương hoặc Cự Môn. Vị trí của Thái Dương sáng tại cung Dần tới cung Ngọ, nhập miếu tại cung Tị và Ngọ. Với Thái Âm sáng tại cung Thân tới cung Tí, nhập miếu tại cung Hợi Tí. Tính chất của Thái Dương sáng là sự tiến lên, phát triển, sự nhiệt huyết, công khai, liên quan tới hành Hỏa. Cũng chính do tính chất dương lên quá mức dễ dẫn đến việc tai họa do việc này. Vì vậy cách cục Thái Dương cư Ngọ nhiều trường hợp không hay bằng việc Thái Dương cư Tị. Thái Dương nhập miếu thành cách không bị phá là người rộng lượng, tốt là công danh sự nghiệp thênh thang, ưa giúp đõ người khác, thích sự minh bạch, uy tín trong công việc, tận tâm. Ở đây có trường hợp Thái Dương đi với Âm Lương hình thành bộ Âm Dương Lương khiến sao này trở nên hiền hòa, biết tiến thoái hợp lý, phù hợp, linh hoạt. Âm Lương đi với Thái Dương hợp cách. Trường hợp Thái Dương sáng nhập miếu tại cung Ngọ đi với Cự Môn hình thành bộ Cự Nhật cũng là cách cục hay vì đây là phản đối do bất mãn, mang thứ bất công ra ánh sáng. Cự Nhật có nhiều khuyết điểm hơn cách cục Âm Dương Lương. Với cách Cự Nhật tính dương có thể thái quá sinh ra hình khắc khiến bản thân chịu tai họa, không được hưởng sự yên bình như cách Âm Dương Lương. Nhìn chung mệnh có Thái Dương nhập miếu là một cách cục hay hợp với nam hơn nữ vì có tính Dương mạnh.

Với sao Thái Âm nhập miếu tại hai cung Hợi Tí. Khi Thái Âm nhập miếu tính chất tốt đẹp liên quan tới chữ Âm. Thái Âm tượng là mặt trăng, tức những sự âm thầm, hành động ấn mang ý nghĩa hay. Như việc mối quan hệ sâu ẩn chứa giữa hai người có thể tốt đẹp hơn mối quan hệ công khai. Các bí mật, cách thức tạo ra tiền bạc tức lợi ích riêng nên mang tính chất ẩn, ngầm không nên công khai tốt đẹp hơn rất nhiều. Thường dùng như vậy với cách Thái Âm nhập miếu là Thái Âm ở vị trí sáng. Cách Thái Âm cư Hợi Tí là nơi sáng nhất của sao này. Với Thái Âm cư Tí ta có bộ Đồng Âm tức Âm Lương giao hội với Cơ Đồng hình thành bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương. Với Thái Âm cư Hợi ta có cách Âm Dương Lương là cách cục hay nhất của Thái Âm và cả Thái Dương khi Thái Dương có tính Dương không quá vượng và tốt đẹp khi đi liền với Thiên Lương hình thành cách cục Dương Lương cư Mão tức Nhật Xuất Phù Tang. Với Thái Âm cư Hợi tức vào cuối ngày, giờ Hợi có tính chất đặc biệt là giờ Không, Thái Âm cư tại đây tính chất ẩn mang ý nghĩa rất tốt nên gọi là nhập miếu với cách Nguyệt Lãng Thiên Môn. Thái Âm tại đây có chứa tính uy ngầm, tính ẩn, âm thầm hưởng thụ, may mắn. Như việc nhìn một sự việc cái sáng bên ngoài thấy là Thái Dương, mặt tối phải tìm hiểu sâu là Thái Âm. Khi Thái Âm tốt và Thái Dương xấu thì càng tìm hiểu càng thấy tốt trong khi bề ngoài xấu. Ngoài thực tế ta cũng hay gặp việc tính cách một người khi tiếp xúc rất tốt bụng tuy nhiên nhìn lâu mới lộ ra được cái xấu. Thái Âm sáng là việc cái bên trong, phần ẩn không hiện mang ý nghĩa hay. Thái Âm cư Tí là cách Đồng Âm thuộc bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương mang tính âm nhiều hơn, nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương là nhóm sao mang tính âm nhiều trong khi Cự Nhật đa phần chứa tính dương. Nhìn chung với bộ Âm Dương khi nhập miếu mang ý nghĩa tốt đẹp, nếu có bàng tinh trợ lực dễ thành công.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button