Tử vi

Tính chất các cách cục của Địa Kiếp ( Phần 2 )

Tính chất các cách cục của Địa Kiếp ( Phần 2 )

Sao Địa Kiếp như bài trước luận về cách Kình Kiếp, Đà Kiếp, Binh Kiếp. Tuy nhiên các cách này chưa độc bằng bộ Kỵ Kiếp. Hóa Kỵ là sao mang tính cản trở, thường gia tăng khuyết điểm cho cách cục, do Hóa Khí trực tiếp từ Chính Tinh hay Phụ Tinh là Xương Khúc nên định nghĩa ban đầu ngay cho tính chất ban đầu có ý nghĩa xuất phát từ Chính Tinh. Cách Kỵ Kiếp là cách cục xấu giữa hai sao dễ biến hóa theo chiều hướng cực đoan nhất trong lá số Tử Vi. Hóa Kỵ đi với Địa Kiếp bộc lộ rõ tính chất xấu của Địa Kiếp. Sao Địa Kiếp có tính chất tai kiếp, kiếp nạn khi gặp Hóa Kỵ thêm sát tính. Địa Kiếp xảy ra việc tai họa mang tính quyết định như duyên kiếp, khó tránh. Hóa Kỵ khiến tình hình phức tạp thêm khi khiến Địa Kiếp bộc lộ tính chất tác họa của sao này. Ngay cách Kỵ Kiếp cần phân biệt riêng các Chính Tinh hay Phụ Tinh có các hóa khí khác nhau như Hóa Kỵ do vị trí miếu hãm của Không Kiếp tại các cung độ. Riêng Hóa Kỵ bởi các Chính Tinh hay Phụ Tinh khác nhau hóa mang tính chất của bộ Kỵ Kiếp khác nhau.

“KIẾP KHÔNG HÌNH KỴ ĐẢ DƯƠNG GIAN NAN BỊNH TẬT MỌI ĐƯỜNG LO ÂU”.

Bạn đang xem: Tính chất các cách cục của Địa Kiếp ( Phần 2 )

Kỵ Kiếp còn là cách của sự ghét bỏ, chủ sự ích kỷ, ganh ghét hay bị ganh ghét mà tạo ra tai họa.

Địa Kiếp là sao có tính trái nghịch, mang thuộc tính hỏa, gặp Hỏa Tinh hình thành cách Hỏa Kiếp là cách cục xấu mang ý nghĩa họa tới nhanh chóng.

” HỎA TINH LINH TINH CHUYÊN TÁC HỌA, NGỘ KIẾP KHÔNG THIẾN SỬ HỌA TRÙNG PHÙNG”.

Cách Hỏa Linh gặp Không Kiếp có Thiên Sứ tại cung Tật Ách họa đến liên tiếp. Bộ Không Kiếp có tính chất khác với Địa Kiếp. Cũng như vậy cách Hỏa Linh ngộ Kiếp mang tính quyết định, chủ tai kiếp đến nhanh mau do có Linh Hỏa, khó chống đỡ. Với Hỏa Linh Không Kiếp là cách tai kiếp bất ngờ tác hoạ. Ở đây Thiên Không phát huy tính chất của Không Vong. Hỏa Kiếp thường xuất hiện trong cách hỏa tai có bộ Kiếp Cơ ngộ Hỏa. Hoặc cách Kiếp Hỏa Mộc Trì. Cách Linh Kiếp thường xuất hiện trong cách Mã Hình Linh Kiếp chủ tàn tật tứ chi, sao Linh Tinh có Địa Kiếp dễ hình thành yểu cách. Địa Kiếp hay cả bộ Không Kiếp ngộ Lộc Tồn là cách cục xấu tai họa lớn. Trong đó hình thành cách Tồn Không và Tồn Kiếp. Lộc Tồn trong bộ Lộc Tướng Ấn, chủ sự phát triển và tích lũy gặp Địa Kiếp khiến thay đổi toàn cục. Cách Tồn Kiếp mang ý nghĩa tai kiếp luôn tồn tại, tai kiếp lớn dần. Trường hợp Tồn Kiếp, Ấn Kiếp hay Tướng Kiếp luận tính chất khác nhau.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tính chất các cách cục của Địa Kiếp ( Phần 2 )

Tính chất các cách cục của Địa Kiếp ( Phần 2 )

Sao Địa Kiếp như bài trước luận về cách Kình Kiếp, Đà Kiếp, Binh Kiếp. Tuy nhiên các cách này chưa độc bằng bộ Kỵ Kiếp. Hóa Kỵ là sao mang tính cản trở, thường gia tăng khuyết điểm cho cách cục, do Hóa Khí trực tiếp từ Chính Tinh hay Phụ Tinh là Xương Khúc nên định nghĩa ban đầu ngay cho tính chất ban đầu có ý nghĩa xuất phát từ Chính Tinh. Cách Kỵ Kiếp là cách cục xấu giữa hai sao dễ biến hóa theo chiều hướng cực đoan nhất trong lá số Tử Vi. Hóa Kỵ đi với Địa Kiếp bộc lộ rõ tính chất xấu của Địa Kiếp. Sao Địa Kiếp có tính chất tai kiếp, kiếp nạn khi gặp Hóa Kỵ thêm sát tính. Địa Kiếp xảy ra việc tai họa mang tính quyết định như duyên kiếp, khó tránh. Hóa Kỵ khiến tình hình phức tạp thêm khi khiến Địa Kiếp bộc lộ tính chất tác họa của sao này. Ngay cách Kỵ Kiếp cần phân biệt riêng các Chính Tinh hay Phụ Tinh có các hóa khí khác nhau như Hóa Kỵ do vị trí miếu hãm của Không Kiếp tại các cung độ. Riêng Hóa Kỵ bởi các Chính Tinh hay Phụ Tinh khác nhau hóa mang tính chất của bộ Kỵ Kiếp khác nhau.

“KIẾP KHÔNG HÌNH KỴ ĐẢ DƯƠNG GIAN NAN BỊNH TẬT MỌI ĐƯỜNG LO ÂU”.

Kỵ Kiếp còn là cách của sự ghét bỏ, chủ sự ích kỷ, ganh ghét hay bị ganh ghét mà tạo ra tai họa.

Địa Kiếp là sao có tính trái nghịch, mang thuộc tính hỏa, gặp Hỏa Tinh hình thành cách Hỏa Kiếp là cách cục xấu mang ý nghĩa họa tới nhanh chóng.

” HỎA TINH LINH TINH CHUYÊN TÁC HỌA, NGỘ KIẾP KHÔNG THIẾN SỬ HỌA TRÙNG PHÙNG”.

Cách Hỏa Linh gặp Không Kiếp có Thiên Sứ tại cung Tật Ách họa đến liên tiếp. Bộ Không Kiếp có tính chất khác với Địa Kiếp. Cũng như vậy cách Hỏa Linh ngộ Kiếp mang tính quyết định, chủ tai kiếp đến nhanh mau do có Linh Hỏa, khó chống đỡ. Với Hỏa Linh Không Kiếp là cách tai kiếp bất ngờ tác hoạ. Ở đây Thiên Không phát huy tính chất của Không Vong. Hỏa Kiếp thường xuất hiện trong cách hỏa tai có bộ Kiếp Cơ ngộ Hỏa. Hoặc cách Kiếp Hỏa Mộc Trì. Cách Linh Kiếp thường xuất hiện trong cách Mã Hình Linh Kiếp chủ tàn tật tứ chi, sao Linh Tinh có Địa Kiếp dễ hình thành yểu cách. Địa Kiếp hay cả bộ Không Kiếp ngộ Lộc Tồn là cách cục xấu tai họa lớn. Trong đó hình thành cách Tồn Không và Tồn Kiếp. Lộc Tồn trong bộ Lộc Tướng Ấn, chủ sự phát triển và tích lũy gặp Địa Kiếp khiến thay đổi toàn cục. Cách Tồn Kiếp mang ý nghĩa tai kiếp luôn tồn tại, tai kiếp lớn dần. Trường hợp Tồn Kiếp, Ấn Kiếp hay Tướng Kiếp luận tính chất khác nhau.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button