Tử vi

Trường sinh thập nhị thần tường giảiTrường sinh thập nhị thần

Trường sinh

Bạn đang xem: Trường sinh thập nhị thần tường giải

Chủ sinh sôi, hoan hỷ nhất thiên cơ đồng độ, chủ tài trí. Không sợ chư sát. Nhập mệnh chủ ôn hoà hiền hậu thông minh, sống lâu dài.

Tắm rửa

Chủ hoa đào, nhân cung phu thê chủ hòa hài hước, kị ở cung dậu. Vi hoa đào địa, vui mừng nhập cung phu thê hoặc cùng không vong cùng thủ. Nhập thân mệnh, cung tài bạch, điền trạch, Quan lộc chủ rủi ro thất trách. Gặp sát lợi hại hơn.

Nhập mệnh chủ không quả quyết, không nghe lời khuyên, cả đời cảm tình tranh cãi nhiều. Chức nghiệp không chắc chắn, sinh phùng bại địa phát cũng nhẹ hao phí.”Bại” địa là chỉ tắm rửa.

Quan đái

Chủ vui mừng. Lợi nhuận Quan khánh. Lợi nhuận Quan lộc, vui mừng ở mệnh thân cung. Chủ vui mừng, nhập gì cung vị giai cát. Nhập mệnh chủ lòng háo thắng mạnh, yêu cầu cao, vui mừng phê bình người khác. Đối với chuyện yêu cầu hà khắc. Nói danh vọng, có quyền uy, vì tư lợi vì mình tính toán.

Lâm quan

Chủ vui mừng. Thập nhị cung giai cát. Tọa mệnh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Đế vượng

Chủ quyết đoán cùng thể chất. Thập nhị cung giai cát. Nhập mệnh người ngạo khí, làm việc khư khư cố chấp, không nơi nương tựa lại tâm. Độc lai độc vãng, lấy sở thích của mình đi sáng tạo tương lai. Không cúi đầu trước người khác, quá mức kiêu ngạo, bị đắc tội với người, thành tựu có phần phí khổ tâm. Nữ mệnh tọa đế vượng, nam tử khí, trinh tiết.

Suy

Chủ suy sút cập lãnh lui. Nhập thân mệnh không sức sống, vận khi còn trẻ vui mừng cát để hiểu, nếu không không hoạt bát. Nhập mệnh bề ngoài trầm tĩnh, nội tâm nôn nóng, không tính nhẫn nại, nên gìn giữ cái đã có không nên gây dựng sự nghiệp, gây dựng sự nghiệp gian nan khốn khổ. Nữ tính bên ngoài văn tĩnh, thanh tú, nội tâm góc điêu ngoa.

Bệnh

Chủ ốm yếu. Không mừng nhập vận khi còn trẻ, hoặc cung tật ách, thanh danh không vang dội, vui mừng ảo tưởng. Làm việc không có kiên nhẫn, già trẻ vận phùng, dễ bị bệnh nặng. Tọa bản mạng có thể kết hôn nhị độ, năm mới nhược vô ly hôn, đôi vợ chồng trung niên bất hòa.

Tử

Chủ không sức sống, kị nhân mệnh cung cập cung mệnh trước sau một cung. Phi hóa kỵ nhập già trẻ vận, nhập mệnh hạn chủ nhiều Quan, hình, rủi ro, tật bệnh các loại. Thêm cát nhiều, nếu không mang bệnh duyên niên. Cá tính vui mừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Cố chấp, ngoan cố không thay đổi, không quả quyết.

Mộ

Chủ ám lực. Vui mừng tiền tài cung sự nghiệp. Bất lợi hóa khoa hóa quyền. Phi hóa kỵ nhập mệnh thân cung, vui mừng nhập tài điền Quan phúc các loại cung, chủ được ám trợ. Hòa hợp tích tài, cần kiệm.

Tuyệt

Chủ cô độc. Kị phùng mẹ goá con côi. Vui mừng nhập cung tật ách, dư cung giai kị, càng phi hóa kỵ nhập mệnh thân cung cập thiếu niên vận, chủ cô độc, thất vọng, tiêu cực.

Thai

Chủ tăng quang vinh. Kị không vong, không mừng nhập vượng vận. Nên nhập vợ chồng, đứa con, mệnh thân cung, phi hóa kỵ nhập không vong, ở bên trong lúc tuổi già vận cập tật bệnh cung. Có bổ ích giống.

Nuôi

Chủ đào tạo. Thập nhị cung giai lợi nhuận, vui mừng nhập thiếu niên vận cập trung niên vận, kị cùng không vong sát kị cùng thủ. Lợi cho đào tạo, chủ dựng dục hy vọng. Dưỡng tôn chỗ đừng, chờ đợi.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Trường sinh thập nhị thần tường giảiTrường sinh thập nhị thần

Trường sinh

Chủ sinh sôi, hoan hỷ nhất thiên cơ đồng độ, chủ tài trí. Không sợ chư sát. Nhập mệnh chủ ôn hoà hiền hậu thông minh, sống lâu dài.

Tắm rửa

Chủ hoa đào, nhân cung phu thê chủ hòa hài hước, kị ở cung dậu. Vi hoa đào địa, vui mừng nhập cung phu thê hoặc cùng không vong cùng thủ. Nhập thân mệnh, cung tài bạch, điền trạch, Quan lộc chủ rủi ro thất trách. Gặp sát lợi hại hơn.

Nhập mệnh chủ không quả quyết, không nghe lời khuyên, cả đời cảm tình tranh cãi nhiều. Chức nghiệp không chắc chắn, sinh phùng bại địa phát cũng nhẹ hao phí.”Bại” địa là chỉ tắm rửa.

Quan đái

Chủ vui mừng. Lợi nhuận Quan khánh. Lợi nhuận Quan lộc, vui mừng ở mệnh thân cung. Chủ vui mừng, nhập gì cung vị giai cát. Nhập mệnh chủ lòng háo thắng mạnh, yêu cầu cao, vui mừng phê bình người khác. Đối với chuyện yêu cầu hà khắc. Nói danh vọng, có quyền uy, vì tư lợi vì mình tính toán.

Lâm quan

Chủ vui mừng. Thập nhị cung giai cát. Tọa mệnh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Đế vượng

Chủ quyết đoán cùng thể chất. Thập nhị cung giai cát. Nhập mệnh người ngạo khí, làm việc khư khư cố chấp, không nơi nương tựa lại tâm. Độc lai độc vãng, lấy sở thích của mình đi sáng tạo tương lai. Không cúi đầu trước người khác, quá mức kiêu ngạo, bị đắc tội với người, thành tựu có phần phí khổ tâm. Nữ mệnh tọa đế vượng, nam tử khí, trinh tiết.

Suy

Chủ suy sút cập lãnh lui. Nhập thân mệnh không sức sống, vận khi còn trẻ vui mừng cát để hiểu, nếu không không hoạt bát. Nhập mệnh bề ngoài trầm tĩnh, nội tâm nôn nóng, không tính nhẫn nại, nên gìn giữ cái đã có không nên gây dựng sự nghiệp, gây dựng sự nghiệp gian nan khốn khổ. Nữ tính bên ngoài văn tĩnh, thanh tú, nội tâm góc điêu ngoa.

Bệnh

Chủ ốm yếu. Không mừng nhập vận khi còn trẻ, hoặc cung tật ách, thanh danh không vang dội, vui mừng ảo tưởng. Làm việc không có kiên nhẫn, già trẻ vận phùng, dễ bị bệnh nặng. Tọa bản mạng có thể kết hôn nhị độ, năm mới nhược vô ly hôn, đôi vợ chồng trung niên bất hòa.

Tử

Chủ không sức sống, kị nhân mệnh cung cập cung mệnh trước sau một cung. Phi hóa kỵ nhập già trẻ vận, nhập mệnh hạn chủ nhiều Quan, hình, rủi ro, tật bệnh các loại. Thêm cát nhiều, nếu không mang bệnh duyên niên. Cá tính vui mừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Cố chấp, ngoan cố không thay đổi, không quả quyết.

Mộ

Chủ ám lực. Vui mừng tiền tài cung sự nghiệp. Bất lợi hóa khoa hóa quyền. Phi hóa kỵ nhập mệnh thân cung, vui mừng nhập tài điền Quan phúc các loại cung, chủ được ám trợ. Hòa hợp tích tài, cần kiệm.

Tuyệt

Chủ cô độc. Kị phùng mẹ goá con côi. Vui mừng nhập cung tật ách, dư cung giai kị, càng phi hóa kỵ nhập mệnh thân cung cập thiếu niên vận, chủ cô độc, thất vọng, tiêu cực.

Thai

Chủ tăng quang vinh. Kị không vong, không mừng nhập vượng vận. Nên nhập vợ chồng, đứa con, mệnh thân cung, phi hóa kỵ nhập không vong, ở bên trong lúc tuổi già vận cập tật bệnh cung. Có bổ ích giống.

Nuôi

Chủ đào tạo. Thập nhị cung giai lợi nhuận, vui mừng nhập thiếu niên vận cập trung niên vận, kị cùng không vong sát kị cùng thủ. Lợi cho đào tạo, chủ dựng dục hy vọng. Dưỡng tôn chỗ đừng, chờ đợi.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button