Tử vi

Tứ hóa phi tinh: phụ, tật tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

   Phụ, tật tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

Cung phụ mẫu có năm sinh ( kị ): cùng cha mẹ duyến gầy, thủ trưởng duyến không tốt, nhưng rìa ngoài tốt. Thua thiệt cha mẹ, thủ trưởng, nhưng ở chung không tốt, chính là chú ý tài vụ quay vòng, chú ý công văn vấn đề cập ngân hàng mượn tiền sẽ có phi. Dân gian tiêu sẽ, cùng sẽ bất lợi, dễ bị ngã, dễ có công văn vấn đề. ( năm xưa, lưu nguyệt đi đến tăng mạnh )

Bạn đang xem: Tứ hóa phi tinh: phụ, tật tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

Nghiệp chướng phi hóa kỵ nhập cung phụ mẫu: tiên thiên có thủ lĩnh cách, vui mừng cầm quyền làm lão đại.

Mệnh, thiên, mẫu, tật: có hai chiều ( hai bên ) tứ hóa ( ly tâm, hướng tâm ) hoặc tự hóa, chết không toàn thây. ( đại nạn cùng luận ) tự hóa hai bên, hoả táng, khai đao, ngoài ý muốn tai ách, thân thể phân tán ý, phùng nghiệp chướng kị tăng mạnh.

Hai bên tự hóa ở các cung chi luận điểm.

Cung phúc đức: ông bà, sản nghiệp tổ tiên có vấn đề. Tài nguyên không tụ, gia tộc cạnh tranh sinh. Phùng hình, liêm kị dễ có quan phi

Cung điền trạch: điền tài có tranh cãi. Gia âm cạnh tranh sinh.

Cung huynh đệ: huynh đệ có ngoài ý muốn.

Cung tử nữ: đứa con có ngoài ý muốn, vu nữ lưu sinh.

Cung phu thê: mối tình đầu không đổi kết hợp, đồng sàng dị mộng.

Cung quan lộc: ngành sản xuất nhiều cạnh tranh, thường đổi việc, công tác không ổn định. Rìa ngoài lưu không được.

Cung tài bạch: tài vụ và kế toán lưu không được, bị xói mòn.

Bằng hữu cung: bằng hữu lưu động tính mạnh, tâm tình không ổn định.

0 mệnh cung: ngoại tại tâm tính ( ngoại tại đẹp ).

Cung tật ách: bên trong tại tâm tính ( nội tại đẹp ).

Cung phụ mẫu có năm sinh hơi thở: hiếu thuận cha mẹ, nhưng không đổi câu thông ( sâu duyến hình ).

( kị chủ tinh thần diện tới thua thiệt, lộc chủ vật chất mặt tới thua thiệt )

Năm xưa đẩu quân tọa mẫu, tật tuyến; năm xưa đi nghiệp chướng kị; năm xưa tới bản mệnh mẫu, tật tuyến; đại nạn tới bản mệnh mẫu, tật tuyến có quyền kị, lộc kị, khoa kị hoặc thêm nghiệp chướng kỵ đô phải chú ý: chú ý thân thể ốm đau có tai ách hoặc vận không tốt không như ý, chủ trương nên thủ nhiều tĩnh tu.

Hóa quyền năm sinh ngôi sao tọa bên trong cục ( sáu nội cung ): mệnh cách cao, năng giả đa lao, trách nhiệm nặng, cá tính chủ quan, không nhận thua.

Hóa lộc năm sinh, quyền ở bên trong cục ( sáu nội cung ): làm lão bản. ( mệnh, thiên, mẫu, tật, tài, điền, lôi có năm sinh lộc, quyền, vui mừng làm lão đại, cầm quyền, trách nhận thức trọng )

Nữ nhân hóa quyền năm sinh ở cung phụ mẫu đối xử giống cung tật ách, nhân mẫu tật tuyến đồng thể luận.

Hóa quyền năm sinh hoặc lộc, quyền ở huynh đệ, bằng hữu, vợ chồng, Quan lộc: phải cân nhắc phối ngẫu cầm quyền.

Cung huynh đệ cùng cha mẹ cung làm phu thê đấy gia đình ( cung điền trạch ): tình yêu cùng bánh mì chung kết đứng, cũng thế sau khi cưới gia đình vận.

Vợ chồng sau khi cưới nhà vận: xem huynh đệ, bằng hữu cùng mẫu, tật, cát đa tắc cát, hung lâu thì hung. Khoa kị, quyền kị, lộc kị thêm nghiệp chướng kỵ đô chủ không như ý, lại việc nhà nhiều, thị phi nhiều, thuộc kiếp trước nhân quả vấn đề, chủ trương hóa nghiệt hải làm thiện duyến.

Mẫu, tật tuyến có năm sinh quyền, khoa, kị ( can cung tứ hóa lẫn nhau có lui tới ): quyền kị hội hợp dễ có hình tổn thương, chủ trương nhận thức nghĩa phụ mẫu hoặc cúng bái thần linh làm nghĩa tử, hoặc cho làm con thừa tự nhận thức nuôi. Phiến theo như sư phụ cũng có thể.

Tứ hóa năm sinh tọa cung tật ách: niệm ban đêm bộ phận, trường tư thục, tư nhân cơ cấu, tự do nghiệp.

Tọa cung phụ mẫu: niệm ban đêm bộ phận, trường công, nhà nước cơ cấu. ( phùng tự hóa không tính )

Cung tật ách tứ hóa nhập bằng hữu cung: lộc, khoa cáo còn có thể, dễ có giao tế xã giao, cùng bạn ở chung không tệ, nhân duyên không tệ, trọng huynh đệ, bằng hữu tình, phùng tự hóa dễ phản kháng.

Quyền, kị cáo cùng bạn dễ có tranh chấp, đánh nhau bị khiến cho ngoài ý muốn thương tổn, vui mừng quản thúc bằng hữu, dễ có hình tổn thương.

Cung tật ách tứ hóa nhập cung quan lộc: lộc, khoa tốt, có thể phát huy.

Quyền trách nhận thức trọng, bị lên chức, nhiều vất vả.

Kị thân thể vận không tốt, sự nghiệp vận không tốt, không đổi lên chức.

Cung tật ách tứ hóa nhập cung phu thê: kị dễ có thị phi khóe miệng.

Cung tật ách tứ hóa nhập cung tử nữ: lộc, khoa trọng quan hệ xã hội xã giao, vui mừng ra ngoài không mừng ở nhà.

Quyền quản giáo đứa con nghiêm, vui mừng xuất ngoại không mừng ở nhà, trọng quan hệ xã hội xã giao, vui mừng nháo sự, dễ có thị phi.

Kị quan hệ xã hội không tốt, bị đắc tội với người, sẽ có phi khóe miệng.

Cung tật ách tứ hóa nhập cung điền trạch: vui mừng ở trong nhà không mừng ra ngoài, lấy gia đình làm trọng, có thể lo lắng làm mặt tiền cửa hàng sinh ý. Lộc, quyền, khoa còn có thể, kị bất lợi.

Cung tật ách tứ hóa nhập cung phúc đức: lộc, khoa tích mệnh, trọng tinh thần, trọng ăn lộc, hưởng thụ, vô bốc đồng.

Quyền không thể thanh nhàn, lao lực mệnh.

Kị không tốt. Sẽ cùng chính mình băn khoăn, tài vật quay vòng không như ý, dễ tổn tài.

Mẫu, tật tứ hóa năm sinh ở cung tật ách: lá rụng về cội, bị đi con đường tu đạo, mình tu hành ( ở nhà tu ).

Ở cung phụ mẫu: giống nhau thể luận, tôn giáo ngôi sao tăng mạnh, ở kinh tuyến tăng mạnh.

Mệnh, thiên, mẫu, tật ở kinh tuyến lực lượng tăng mạnh, tiên thiên phật đạo duyến dày. Kinh tuyến vì thiên địa định vị tuyến

Năm sinh ( khoa, kị ) ở cung tật ách: bị cảm mạo, thân thể ốm đau bị lôi lôi kéo kéo, trọng cảm tình, tiếc là tình.

Tại tử nữ cung, cung phu thê, cung quan lộc: cảm tình gặp ở ngoài, không dễ dàng đoạn.

Phu khoa, kị luận hoa đào tạ đoạn ti liên, không đổi tán.

Cung tật ách tứ hóa nhập mệnh cung: từ mậu hình, chủ quan mạnh, trách nhận thức trọng. ( cung mệnh hóa tới cung tật ách giống nhau )

Hóa kị không như ý, phạm tiểu nhân, thân thể yếu.

Hóa quyền cá tính mạnh, không đổi tiếp nhận người khác ý kiến, năng giả đa lao, chủ ý ngoại thương hại

Hóa lộc, hóa khoa nhìn thoáng được, yên vui mệnh, trọng thể diện, trọng tinh thần, trọng ăn lộc.

Phu cung mệnh, cung tật ách tiết một, sáu cộng tông nguyên lý đồng thể luận.

Mệnh thiên, mẫu tật có quyền, kị ( ly tâm, hướng tâm thành quyền, kị ): suy nghĩ quá nhiều, tự tìm phiền não, không thể thanh nhàn

Cung tật ách tứ hóa đến cung huynh đệ: lộc, khoa còn có thể, cùng huynh đệ, mụ mụ ở chung không tệ, khác phái duyến tốt.

Quyền, kị cùng huynh đệ, mụ mụ dễ có tranh chấp, hình tổn thương, ngoài ý muốn thương tổn, động làm

Qua, đánh nhau. Phùng tự hóa chủ vô duyên, không đổi câu thông, thêm nghiệp chướng kị cũng coi như.

Cung tật ách tứ hóa đến cung phu thê: lộc, khoa tướng vợ chồng chỗ tốt lắm, rất không tệ, chủ ân ái hình.

Quyền, kị chủ tranh chấp, động can qua; hình phạt chính tổn thương, đánh nhau.

Cung tật ách tứ hóa đến cung tử nữ: lộc, khoa cùng đứa con ở chung không tệ, dễ có hoa đào ( nhục dục hoa đào ), vui mừng xuất ngoại xã giao, vui mừng xuất ngoại, không mừng ở nhà.

Quyền, kị xuất ngoại xã giao không tốt, bị nháo sự, cùng đứa con dễ có tranh chấp.

Nữ nữ mệnh quyền, phi hóa kỵ nhập cung tử nữ: chú ý khai đao, nhân sinh sản mà thân thể suy yếu.

Cung tật ách tứ hóa nhập cung tài bạch: lộc, khoa đối đãi tốt hơn, kiếm tiền thoải mái ( nhân duyên tài, hoa đào tài ).

Quyền, kị kiếm tiền vất vả ( kỹ năng chuyên nghiệp ), năng giả đa lao, đối đãi không tốt, dễ có tranh chấp, động can qua, đánh nhau.

Cung tật ách tứ hóa nhập cung phụ mẫu: lộc, khoa chủ hiếu thuận, đối đãi tốt, nhu hòa hình.

Lộc: mua đồ tặng lễ khoa: chủ làm nũng.

Quyền chủ chống nổi tranh chấp, cùng cha mẹ đối đãi không tốt.

Kị chủ nói nhiều che giấu, thua thiệt cha mẹ, dễ có thị phi, phạm tiểu nhân, thiên hướng lên cấp trên trưởng bối nhỏ nhân, ỷ lại tâm mạnh, phong ấn trưởng bối cấp trên ỷ lại. Cùng cha mẹ ở chung dễ có khóe miệng thị phi.

Lộc, kị bị tùy tâm tình phập phồng biến hóa.

Cung tật ách tứ hóa nhập cung thiên di: lộc, khoa vui mừng ra ngoài, xuất ngoại phùng quý nhân, xuất ngoại nhân duyên tốt, có ăn lộc.

Quyền, kị xuất ngoại sẽ có phi, tranh chấp, không tốt, chú ý ngoài ý muốn tai nạn giao thông đột phát, chú ý phạm tiểu nhân ( đối với bản nhân thân thể ).

Phu nghiệp chướng kị tăng mạnh, phùng ly tâm hoặc hướng tâm quyền, kị giống nhau hiểu.

Cung tật ách tự hóa: tâm tình không ổn định, bị chần chừ, làm việc bị chần chừ, thay đổi thất thường.

Tự hóa quyền: chú ý ngoài ý muốn tượng, ngoài ý muốn tai ách, ở mệnh, thiên, mẫu, tật đại nạn đồng thể luận.

Hóa quyền năm sinh, kị ở mệnh, thiên, mẫu, tật hoặc đại nạn: chủ quan mạnh, không nhận thua.

Hóa khoa năm sinh, kị ở mệnh, thiên, mẫu, tật hoặc đại nạn: trọng tình nhớ tình bạn cũ, trọng cảm tình. Luận thân thể vận, lôi lôi kéo kéo không đổi phục hồi như cũ, thân thể dễ có đột phát tai ách.

Hóa kỵ năm sinh ở mẫu, tật tuyến: chú ý công văn vấn đề, tài vụ dễ có quay vòng, ngân hàng mượn tiền. Đại nạn năm xưa đi đến lực lượng tăng mạnh ( thời tiết và thời vụ đi đến tài chính sẽ co rút nhanh khiếm tiền mặt ) lưu nguyệt tăng mạnh.

Phu lộc, kị ở cung lục thân đối đãi chủ trời trong xanh lúc nhiều mây ngẫu trận mưa, bị tùy cảm xúc biến hóa.

Cung lục thân có huynh đệ, vợ chồng, đứa con, nô bộc, cha mẹ, phúc đức, ở mệnh, thiên, mẫu, tật, phúc chủ bản tình cảm ý nghĩ hóa, cầm tinh tọa lộc, kị cũng coi như.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tứ hóa phi tinh: phụ, tật tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

   Phụ, tật tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

Cung phụ mẫu có năm sinh ( kị ): cùng cha mẹ duyến gầy, thủ trưởng duyến không tốt, nhưng rìa ngoài tốt. Thua thiệt cha mẹ, thủ trưởng, nhưng ở chung không tốt, chính là chú ý tài vụ quay vòng, chú ý công văn vấn đề cập ngân hàng mượn tiền sẽ có phi. Dân gian tiêu sẽ, cùng sẽ bất lợi, dễ bị ngã, dễ có công văn vấn đề. ( năm xưa, lưu nguyệt đi đến tăng mạnh )

Nghiệp chướng phi hóa kỵ nhập cung phụ mẫu: tiên thiên có thủ lĩnh cách, vui mừng cầm quyền làm lão đại.

Mệnh, thiên, mẫu, tật: có hai chiều ( hai bên ) tứ hóa ( ly tâm, hướng tâm ) hoặc tự hóa, chết không toàn thây. ( đại nạn cùng luận ) tự hóa hai bên, hoả táng, khai đao, ngoài ý muốn tai ách, thân thể phân tán ý, phùng nghiệp chướng kị tăng mạnh.

Hai bên tự hóa ở các cung chi luận điểm.

Cung phúc đức: ông bà, sản nghiệp tổ tiên có vấn đề. Tài nguyên không tụ, gia tộc cạnh tranh sinh. Phùng hình, liêm kị dễ có quan phi

Cung điền trạch: điền tài có tranh cãi. Gia âm cạnh tranh sinh.

Cung huynh đệ: huynh đệ có ngoài ý muốn.

Cung tử nữ: đứa con có ngoài ý muốn, vu nữ lưu sinh.

Cung phu thê: mối tình đầu không đổi kết hợp, đồng sàng dị mộng.

Cung quan lộc: ngành sản xuất nhiều cạnh tranh, thường đổi việc, công tác không ổn định. Rìa ngoài lưu không được.

Cung tài bạch: tài vụ và kế toán lưu không được, bị xói mòn.

Bằng hữu cung: bằng hữu lưu động tính mạnh, tâm tình không ổn định.

0 mệnh cung: ngoại tại tâm tính ( ngoại tại đẹp ).

Cung tật ách: bên trong tại tâm tính ( nội tại đẹp ).

Cung phụ mẫu có năm sinh hơi thở: hiếu thuận cha mẹ, nhưng không đổi câu thông ( sâu duyến hình ).

( kị chủ tinh thần diện tới thua thiệt, lộc chủ vật chất mặt tới thua thiệt )

Năm xưa đẩu quân tọa mẫu, tật tuyến; năm xưa đi nghiệp chướng kị; năm xưa tới bản mệnh mẫu, tật tuyến; đại nạn tới bản mệnh mẫu, tật tuyến có quyền kị, lộc kị, khoa kị hoặc thêm nghiệp chướng kỵ đô phải chú ý: chú ý thân thể ốm đau có tai ách hoặc vận không tốt không như ý, chủ trương nên thủ nhiều tĩnh tu.

Hóa quyền năm sinh ngôi sao tọa bên trong cục ( sáu nội cung ): mệnh cách cao, năng giả đa lao, trách nhiệm nặng, cá tính chủ quan, không nhận thua.

Hóa lộc năm sinh, quyền ở bên trong cục ( sáu nội cung ): làm lão bản. ( mệnh, thiên, mẫu, tật, tài, điền, lôi có năm sinh lộc, quyền, vui mừng làm lão đại, cầm quyền, trách nhận thức trọng )

Nữ nhân hóa quyền năm sinh ở cung phụ mẫu đối xử giống cung tật ách, nhân mẫu tật tuyến đồng thể luận.

Hóa quyền năm sinh hoặc lộc, quyền ở huynh đệ, bằng hữu, vợ chồng, Quan lộc: phải cân nhắc phối ngẫu cầm quyền.

Cung huynh đệ cùng cha mẹ cung làm phu thê đấy gia đình ( cung điền trạch ): tình yêu cùng bánh mì chung kết đứng, cũng thế sau khi cưới gia đình vận.

Vợ chồng sau khi cưới nhà vận: xem huynh đệ, bằng hữu cùng mẫu, tật, cát đa tắc cát, hung lâu thì hung. Khoa kị, quyền kị, lộc kị thêm nghiệp chướng kỵ đô chủ không như ý, lại việc nhà nhiều, thị phi nhiều, thuộc kiếp trước nhân quả vấn đề, chủ trương hóa nghiệt hải làm thiện duyến.

Mẫu, tật tuyến có năm sinh quyền, khoa, kị ( can cung tứ hóa lẫn nhau có lui tới ): quyền kị hội hợp dễ có hình tổn thương, chủ trương nhận thức nghĩa phụ mẫu hoặc cúng bái thần linh làm nghĩa tử, hoặc cho làm con thừa tự nhận thức nuôi. Phiến theo như sư phụ cũng có thể.

Tứ hóa năm sinh tọa cung tật ách: niệm ban đêm bộ phận, trường tư thục, tư nhân cơ cấu, tự do nghiệp.

Tọa cung phụ mẫu: niệm ban đêm bộ phận, trường công, nhà nước cơ cấu. ( phùng tự hóa không tính )

Cung tật ách tứ hóa nhập bằng hữu cung: lộc, khoa cáo còn có thể, dễ có giao tế xã giao, cùng bạn ở chung không tệ, nhân duyên không tệ, trọng huynh đệ, bằng hữu tình, phùng tự hóa dễ phản kháng.

Quyền, kị cáo cùng bạn dễ có tranh chấp, đánh nhau bị khiến cho ngoài ý muốn thương tổn, vui mừng quản thúc bằng hữu, dễ có hình tổn thương.

Cung tật ách tứ hóa nhập cung quan lộc: lộc, khoa tốt, có thể phát huy.

Quyền trách nhận thức trọng, bị lên chức, nhiều vất vả.

Kị thân thể vận không tốt, sự nghiệp vận không tốt, không đổi lên chức.

Cung tật ách tứ hóa nhập cung phu thê: kị dễ có thị phi khóe miệng.

Cung tật ách tứ hóa nhập cung tử nữ: lộc, khoa trọng quan hệ xã hội xã giao, vui mừng ra ngoài không mừng ở nhà.

Quyền quản giáo đứa con nghiêm, vui mừng xuất ngoại không mừng ở nhà, trọng quan hệ xã hội xã giao, vui mừng nháo sự, dễ có thị phi.

Kị quan hệ xã hội không tốt, bị đắc tội với người, sẽ có phi khóe miệng.

Cung tật ách tứ hóa nhập cung điền trạch: vui mừng ở trong nhà không mừng ra ngoài, lấy gia đình làm trọng, có thể lo lắng làm mặt tiền cửa hàng sinh ý. Lộc, quyền, khoa còn có thể, kị bất lợi.

Cung tật ách tứ hóa nhập cung phúc đức: lộc, khoa tích mệnh, trọng tinh thần, trọng ăn lộc, hưởng thụ, vô bốc đồng.

Quyền không thể thanh nhàn, lao lực mệnh.

Kị không tốt. Sẽ cùng chính mình băn khoăn, tài vật quay vòng không như ý, dễ tổn tài.

Mẫu, tật tứ hóa năm sinh ở cung tật ách: lá rụng về cội, bị đi con đường tu đạo, mình tu hành ( ở nhà tu ).

Ở cung phụ mẫu: giống nhau thể luận, tôn giáo ngôi sao tăng mạnh, ở kinh tuyến tăng mạnh.

Mệnh, thiên, mẫu, tật ở kinh tuyến lực lượng tăng mạnh, tiên thiên phật đạo duyến dày. Kinh tuyến vì thiên địa định vị tuyến

Năm sinh ( khoa, kị ) ở cung tật ách: bị cảm mạo, thân thể ốm đau bị lôi lôi kéo kéo, trọng cảm tình, tiếc là tình.

Tại tử nữ cung, cung phu thê, cung quan lộc: cảm tình gặp ở ngoài, không dễ dàng đoạn.

Phu khoa, kị luận hoa đào tạ đoạn ti liên, không đổi tán.

Cung tật ách tứ hóa nhập mệnh cung: từ mậu hình, chủ quan mạnh, trách nhận thức trọng. ( cung mệnh hóa tới cung tật ách giống nhau )

Hóa kị không như ý, phạm tiểu nhân, thân thể yếu.

Hóa quyền cá tính mạnh, không đổi tiếp nhận người khác ý kiến, năng giả đa lao, chủ ý ngoại thương hại

Hóa lộc, hóa khoa nhìn thoáng được, yên vui mệnh, trọng thể diện, trọng tinh thần, trọng ăn lộc.

Phu cung mệnh, cung tật ách tiết một, sáu cộng tông nguyên lý đồng thể luận.

Mệnh thiên, mẫu tật có quyền, kị ( ly tâm, hướng tâm thành quyền, kị ): suy nghĩ quá nhiều, tự tìm phiền não, không thể thanh nhàn

Cung tật ách tứ hóa đến cung huynh đệ: lộc, khoa còn có thể, cùng huynh đệ, mụ mụ ở chung không tệ, khác phái duyến tốt.

Quyền, kị cùng huynh đệ, mụ mụ dễ có tranh chấp, hình tổn thương, ngoài ý muốn thương tổn, động làm

Qua, đánh nhau. Phùng tự hóa chủ vô duyên, không đổi câu thông, thêm nghiệp chướng kị cũng coi như.

Cung tật ách tứ hóa đến cung phu thê: lộc, khoa tướng vợ chồng chỗ tốt lắm, rất không tệ, chủ ân ái hình.

Quyền, kị chủ tranh chấp, động can qua; hình phạt chính tổn thương, đánh nhau.

Cung tật ách tứ hóa đến cung tử nữ: lộc, khoa cùng đứa con ở chung không tệ, dễ có hoa đào ( nhục dục hoa đào ), vui mừng xuất ngoại xã giao, vui mừng xuất ngoại, không mừng ở nhà.

Quyền, kị xuất ngoại xã giao không tốt, bị nháo sự, cùng đứa con dễ có tranh chấp.

Nữ nữ mệnh quyền, phi hóa kỵ nhập cung tử nữ: chú ý khai đao, nhân sinh sản mà thân thể suy yếu.

Cung tật ách tứ hóa nhập cung tài bạch: lộc, khoa đối đãi tốt hơn, kiếm tiền thoải mái ( nhân duyên tài, hoa đào tài ).

Quyền, kị kiếm tiền vất vả ( kỹ năng chuyên nghiệp ), năng giả đa lao, đối đãi không tốt, dễ có tranh chấp, động can qua, đánh nhau.

Cung tật ách tứ hóa nhập cung phụ mẫu: lộc, khoa chủ hiếu thuận, đối đãi tốt, nhu hòa hình.

Lộc: mua đồ tặng lễ khoa: chủ làm nũng.

Quyền chủ chống nổi tranh chấp, cùng cha mẹ đối đãi không tốt.

Kị chủ nói nhiều che giấu, thua thiệt cha mẹ, dễ có thị phi, phạm tiểu nhân, thiên hướng lên cấp trên trưởng bối nhỏ nhân, ỷ lại tâm mạnh, phong ấn trưởng bối cấp trên ỷ lại. Cùng cha mẹ ở chung dễ có khóe miệng thị phi.

Lộc, kị bị tùy tâm tình phập phồng biến hóa.

Cung tật ách tứ hóa nhập cung thiên di: lộc, khoa vui mừng ra ngoài, xuất ngoại phùng quý nhân, xuất ngoại nhân duyên tốt, có ăn lộc.

Quyền, kị xuất ngoại sẽ có phi, tranh chấp, không tốt, chú ý ngoài ý muốn tai nạn giao thông đột phát, chú ý phạm tiểu nhân ( đối với bản nhân thân thể ).

Phu nghiệp chướng kị tăng mạnh, phùng ly tâm hoặc hướng tâm quyền, kị giống nhau hiểu.

Cung tật ách tự hóa: tâm tình không ổn định, bị chần chừ, làm việc bị chần chừ, thay đổi thất thường.

Tự hóa quyền: chú ý ngoài ý muốn tượng, ngoài ý muốn tai ách, ở mệnh, thiên, mẫu, tật đại nạn đồng thể luận.

Hóa quyền năm sinh, kị ở mệnh, thiên, mẫu, tật hoặc đại nạn: chủ quan mạnh, không nhận thua.

Hóa khoa năm sinh, kị ở mệnh, thiên, mẫu, tật hoặc đại nạn: trọng tình nhớ tình bạn cũ, trọng cảm tình. Luận thân thể vận, lôi lôi kéo kéo không đổi phục hồi như cũ, thân thể dễ có đột phát tai ách.

Hóa kỵ năm sinh ở mẫu, tật tuyến: chú ý công văn vấn đề, tài vụ dễ có quay vòng, ngân hàng mượn tiền. Đại nạn năm xưa đi đến lực lượng tăng mạnh ( thời tiết và thời vụ đi đến tài chính sẽ co rút nhanh khiếm tiền mặt ) lưu nguyệt tăng mạnh.

Phu lộc, kị ở cung lục thân đối đãi chủ trời trong xanh lúc nhiều mây ngẫu trận mưa, bị tùy cảm xúc biến hóa.

Cung lục thân có huynh đệ, vợ chồng, đứa con, nô bộc, cha mẹ, phúc đức, ở mệnh, thiên, mẫu, tật, phúc chủ bản tình cảm ý nghĩ hóa, cầm tinh tọa lộc, kị cũng coi như.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button