Tử vi

Tổ hợp sao – Vòng tướng tinh (tử vi tầu)

Tử vi Tướng Tinh: Tướng tinh thuộc Thổ, có khả năng tăng cường lực lượng, nếu Tử vi hợp với Tướng Tinh ở cung lưu niên hoặc cung vị tổ hợp, đây là thời cơ tốt nhất, có thể tăng cưởng năng lượng trong cung vị, đặc biệt là Tử Vi biểu thị cho lãnh đạo, danh khí, tôn quý, mọi chuyện an ổn, khi hai sao này phối hợp thì có thể đem lại tất cả mọi lý tưởng sự việc trở thành sự phối hợp tốt đẹp nhất

Thiên cơ Lực sĩ: Lực sĩ là Hỏa, là sao thông minh lại rất có năng lực, nếu Thiên cơ phối hợp với lực sĩ thì sẽ khiến mọi khó khăn đều được giải quyết, hơn nữa có thể học 1 biết 3, tìm kiếm những điều chưa biết, đồng thời cũng có thể lợi dụng tổ hợp này để đột phá thời cơ

Thái dương Phan an: Phan an thuộc Kim, là ngôi sao trứ danh, nếu trong việc tuyển cử hoặc trong tình hình nào đó có thể lợi dụng 2 sao này phối hợp ở niên hạn hoặc cung vị, có thể trở thành hiệu quả phi phàm

Bạn đang xem: Tổ hợp sao – Vòng tướng tinh (tử vi tầu)

Vũ khúc long đức: Long đức thuộc hỏa, là sao hóa giải tất cả mọi sự không may, lợi dụng vũ khúc và long đức phối hợp vào niên hạn hoặc cung vị, có thể bình bước thanh vân, hơn nữa là vì có tài năng xuất chúng mà đạt thành thành công

Thiên đồng tướng quân: Tướng quân thuộc mộc, có xã hội địa vị và vinh hoa, khi 2 sao này phối hợp thì chắc chắn sẽ thành tựu phi phàm, hơn nữa cách nhìn nhận vấn đề thì cũng khá đặc biệt, mọi việc đều xuất chúng

Liêm trinh tuế dịch: Tuế dịch thuộc hỏa, cũng như thiên mã biểu hiện cho sự canh hoán thay đổi, cũng như nói, khi 2 sao này xuất hiện ở cung vị hoặc thời gian, đây là lúc cách tân tốt nhất, cải cách, bất kể việc gì cũng đều có thể mạnh dạn cánh tân, quả đoán mà thành công

Thiên phủ hối khí: Hối khí thuộc hỏa, là sao tài chính, khi 2 sao này xuất hiện, thì có thể vì 1 sự việc tài chính nào đó mà mổ xẻ, và định ra 1 quy cách nào đó, đây cũng là lúc nguy cơ tài chính bạo phát

Thái âm Chỉ bối: Chỉ bối thuộc Thủy, là sao nghĩa luận, chỉ bối và thái âm phối hợp, mọi sự tranh nghị đều có thể đạt thành, hơn nữa đạt tới sự hiệp nghĩa (hòa hiệp, hiệp giúp), Thái âm là phúc tinh, tổ hợp này khiến người này có khí độ khoan hồng và hòa hợp

Tham lang Phi liêm: Phi liêm thuộc hỏa, thông thường là sao chỉ sự thị phi và khẩu thiệt, là sao 1 thành 2, phân cách, nếu 2 sao này phối hợp với nhau, thì có thể thuận lợi 1 thân mà 2 chức (vụ), văn võ song toàn, hơn nữa là rất có nổi danh

Cự môn Tuế kiện: Tuế kiện thuộc hỏa, là sao ổn định bình an, khi 2 sao này phối hợp thì có thể thành công kiến lập nhân tế quan hệ viên mãn, nói chuyện phương thức

Thiên tướng quan tỏa: quán tỏa thuộc mộc, là sự dễ biến thay đổi, tốc độ, kéo dài, khi 2 sao này phối hợp, thì sẽ có hiện tượng kéo dài xuất hiện, nó sẽ khiến mọi việc kéo dài ra, vì vậy cần phải làm lại và phân phối lại, đặc biệt là về mặt tài chính

Thiên lương Tấu thư: Tấu thư thuộc kim, là sao văn học tài hoa, khi 2 sao này phối hợp, thì niên hạn hoặc cung vị đều có thể đột phá, hơn nữa có thể phát huy trí mưu, quả đoán và thành công hoàn thành sự việc

Thất sát phục binh: Phục binh thuộc hỏa, là sao suy nghĩ, khi 2 sao này phối hợp, thì khiến cho con người này có mưu trí cao thâm, trong thời gian niên hạn thì có thể lợi dụng kĩ xảo và suy nghĩ để cải thiện hoàn cảnh sự vật

Phá quân bạch hổ, Bạch hổ thuộc kim, là sao tang bệnh quan phi, khi phá quân và bạch hổ phối hợp thì chỉ ra 1 thời gian kết cục sau cùng nhất, trong thời gian này, mọi chuyện đều sẽ đi vào chung kết, cáo cho 1 dấu chấm sang trang mới, nhưng cũng có thể thành thời gian thay đổi to lớn, như là anh hùng thành thượng tướng, người thường thành phú hào vv 

—————-

10 sao trọng điểm

Kình Dương

Đà La

Hỏa Tinh

Linh Tinh

Thiên Mã

Thiên Quan

Thiên Hỉ

Thiên Hình 

Thiên Không

Thiên Vu

gợi ý là Thiên hỉ chủ hỉ tín, Linh tinh như là 1 lời cảnh cáo, Đà la là con vụ chỉ sự lặp đi lặp lại vv

sưu tầm (tuvilyso.org) – timothy

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tổ hợp sao - Vòng tướng tinh (tử vi tầu)

Tử vi Tướng Tinh: Tướng tinh thuộc Thổ, có khả năng tăng cường lực lượng, nếu Tử vi hợp với Tướng Tinh ở cung lưu niên hoặc cung vị tổ hợp, đây là thời cơ tốt nhất, có thể tăng cưởng năng lượng trong cung vị, đặc biệt là Tử Vi biểu thị cho lãnh đạo, danh khí, tôn quý, mọi chuyện an ổn, khi hai sao này phối hợp thì có thể đem lại tất cả mọi lý tưởng sự việc trở thành sự phối hợp tốt đẹp nhất

Thiên cơ Lực sĩ: Lực sĩ là Hỏa, là sao thông minh lại rất có năng lực, nếu Thiên cơ phối hợp với lực sĩ thì sẽ khiến mọi khó khăn đều được giải quyết, hơn nữa có thể học 1 biết 3, tìm kiếm những điều chưa biết, đồng thời cũng có thể lợi dụng tổ hợp này để đột phá thời cơ

Thái dương Phan an: Phan an thuộc Kim, là ngôi sao trứ danh, nếu trong việc tuyển cử hoặc trong tình hình nào đó có thể lợi dụng 2 sao này phối hợp ở niên hạn hoặc cung vị, có thể trở thành hiệu quả phi phàm

Vũ khúc long đức: Long đức thuộc hỏa, là sao hóa giải tất cả mọi sự không may, lợi dụng vũ khúc và long đức phối hợp vào niên hạn hoặc cung vị, có thể bình bước thanh vân, hơn nữa là vì có tài năng xuất chúng mà đạt thành thành công

Thiên đồng tướng quân: Tướng quân thuộc mộc, có xã hội địa vị và vinh hoa, khi 2 sao này phối hợp thì chắc chắn sẽ thành tựu phi phàm, hơn nữa cách nhìn nhận vấn đề thì cũng khá đặc biệt, mọi việc đều xuất chúng

Liêm trinh tuế dịch: Tuế dịch thuộc hỏa, cũng như thiên mã biểu hiện cho sự canh hoán thay đổi, cũng như nói, khi 2 sao này xuất hiện ở cung vị hoặc thời gian, đây là lúc cách tân tốt nhất, cải cách, bất kể việc gì cũng đều có thể mạnh dạn cánh tân, quả đoán mà thành công

Thiên phủ hối khí: Hối khí thuộc hỏa, là sao tài chính, khi 2 sao này xuất hiện, thì có thể vì 1 sự việc tài chính nào đó mà mổ xẻ, và định ra 1 quy cách nào đó, đây cũng là lúc nguy cơ tài chính bạo phát

Thái âm Chỉ bối: Chỉ bối thuộc Thủy, là sao nghĩa luận, chỉ bối và thái âm phối hợp, mọi sự tranh nghị đều có thể đạt thành, hơn nữa đạt tới sự hiệp nghĩa (hòa hiệp, hiệp giúp), Thái âm là phúc tinh, tổ hợp này khiến người này có khí độ khoan hồng và hòa hợp

Tham lang Phi liêm: Phi liêm thuộc hỏa, thông thường là sao chỉ sự thị phi và khẩu thiệt, là sao 1 thành 2, phân cách, nếu 2 sao này phối hợp với nhau, thì có thể thuận lợi 1 thân mà 2 chức (vụ), văn võ song toàn, hơn nữa là rất có nổi danh

Cự môn Tuế kiện: Tuế kiện thuộc hỏa, là sao ổn định bình an, khi 2 sao này phối hợp thì có thể thành công kiến lập nhân tế quan hệ viên mãn, nói chuyện phương thức

Thiên tướng quan tỏa: quán tỏa thuộc mộc, là sự dễ biến thay đổi, tốc độ, kéo dài, khi 2 sao này phối hợp, thì sẽ có hiện tượng kéo dài xuất hiện, nó sẽ khiến mọi việc kéo dài ra, vì vậy cần phải làm lại và phân phối lại, đặc biệt là về mặt tài chính

Thiên lương Tấu thư: Tấu thư thuộc kim, là sao văn học tài hoa, khi 2 sao này phối hợp, thì niên hạn hoặc cung vị đều có thể đột phá, hơn nữa có thể phát huy trí mưu, quả đoán và thành công hoàn thành sự việc

Thất sát phục binh: Phục binh thuộc hỏa, là sao suy nghĩ, khi 2 sao này phối hợp, thì khiến cho con người này có mưu trí cao thâm, trong thời gian niên hạn thì có thể lợi dụng kĩ xảo và suy nghĩ để cải thiện hoàn cảnh sự vật

Phá quân bạch hổ, Bạch hổ thuộc kim, là sao tang bệnh quan phi, khi phá quân và bạch hổ phối hợp thì chỉ ra 1 thời gian kết cục sau cùng nhất, trong thời gian này, mọi chuyện đều sẽ đi vào chung kết, cáo cho 1 dấu chấm sang trang mới, nhưng cũng có thể thành thời gian thay đổi to lớn, như là anh hùng thành thượng tướng, người thường thành phú hào vv 

—————-

10 sao trọng điểm

Kình Dương

Đà La

Hỏa Tinh

Linh Tinh

Thiên Mã

Thiên Quan

Thiên Hỉ

Thiên Hình 

Thiên Không

Thiên Vu

gợi ý là Thiên hỉ chủ hỉ tín, Linh tinh như là 1 lời cảnh cáo, Đà la là con vụ chỉ sự lặp đi lặp lại vv

sưu tầm (tuvilyso.org) – timothy

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button