Tử vi

Tử vi danh từ giải thích: đại nạn ( đại vận ), năm xưa

Đại nạn ( đại vận ):

Một đời người khả phân chắc chắn giai đoạn, mỗi mười năm làm một đơn vị, xưng là đại nạn. Đại nạn là một đời người trải qua mấy cái trọng yếu giai đoạn chìm nổi đường cong, là mười năm cát hung tình huống tổng quát.

 
Niên hạn:

Bạn đang xem: Tử vi danh từ giải thích: đại nạn ( đại vận ), năm xưa

Trong sách thường xuất hiện có “Niên hạn” hai chữ, hơi lớn hạn hòa năm xưa đấy tên gọi tắt. Trong đó hạn thủ đại nạn, gọi tắt là “Hạn” ; năm thủ năm xưa, gọi tắt là “Năm” .

 
Đẩu quân:

Để mà thôi mười hai tháng lệnh, tức theo như tháng sinh số lượng lấy cung mệnh làm khởi điểm nghịch tính, sau đó theo như sinh thời thuận số, sở đến đầy đủ cung vị trí tức là đẩu quân cũng vì năm xưa đấy tháng giêng.

 
Năm xưa:

Aether tuổi địa chi là việc chính, tỷ như giáp năm tắc nên năm năm xưa cung mệnh tại tí một cái này cung vị. Có theo như tiểu hạn người nhưng ít nghiệm.

 
Lưu nguyệt:

Lưu nguyệt có bao nhiêu loại luận pháp, tư lệ nhất pháp: theo như đẩu quân đấy vị trí nếu như là bản mệnh bàn của phụ mẫu cung, tắc hàng năm lưu nguyệt tới tháng giêng tức là từ phụ mẫu cung tính từ. Có cái khác luận pháp đem tại học viện khu mà nói.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi danh từ giải thích: đại nạn ( đại vận ), năm xưa

Đại nạn ( đại vận ):

Một đời người khả phân chắc chắn giai đoạn, mỗi mười năm làm một đơn vị, xưng là đại nạn. Đại nạn là một đời người trải qua mấy cái trọng yếu giai đoạn chìm nổi đường cong, là mười năm cát hung tình huống tổng quát.

 
Niên hạn:

Trong sách thường xuất hiện có “Niên hạn” hai chữ, hơi lớn hạn hòa năm xưa đấy tên gọi tắt. Trong đó hạn thủ đại nạn, gọi tắt là “Hạn” ; năm thủ năm xưa, gọi tắt là “Năm” .

 
Đẩu quân:

Để mà thôi mười hai tháng lệnh, tức theo như tháng sinh số lượng lấy cung mệnh làm khởi điểm nghịch tính, sau đó theo như sinh thời thuận số, sở đến đầy đủ cung vị trí tức là đẩu quân cũng vì năm xưa đấy tháng giêng.

 
Năm xưa:

Aether tuổi địa chi là việc chính, tỷ như giáp năm tắc nên năm năm xưa cung mệnh tại tí một cái này cung vị. Có theo như tiểu hạn người nhưng ít nghiệm.

 
Lưu nguyệt:

Lưu nguyệt có bao nhiêu loại luận pháp, tư lệ nhất pháp: theo như đẩu quân đấy vị trí nếu như là bản mệnh bàn của phụ mẫu cung, tắc hàng năm lưu nguyệt tới tháng giêng tức là từ phụ mẫu cung tính từ. Có cái khác luận pháp đem tại học viện khu mà nói.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button