Tử vi

Phỏng đoán phối ngẫu tới chủng chủng giải nghĩa

Phỏng đoán phối ngẫu tới chủng chủng giải nghĩa

Không phân biệt nam nữ hôn nhân tuyển chọn hoặc hôn nhân kinh doanh thành cùng bại khắp nơi ảnh hưởng nhân sinh đi chung đường này cuộc sống phẩm chất đấy trọng tâm

Điều tra hôn nhân vấn đề không có gì hơn từ mệnh bàn ở bên trong quan sát :

Bạn đang xem: Phỏng đoán phối ngẫu tới chủng chủng giải nghĩa

* trước hôn nhân đời sống tình cảm đấy trạng huống cùng khác tính tác động hỗ trợ cùng duyên phận

* phối ngẫu đấy vận mệnh —

Nam mệnh lấy [ cung phu thê ] tứ hóa tới hóa tượng đến quan sát

Nữ mệnh lấy [ cung phúc đức ] tứ hóa < phúc đức là phu tới Quan > tới hóa tượng đến quan sát

1. ) phối ngẫu đấy cá tính cùng tính tình

2. ) phối ngẫu đích nhân cách đặc biệt chất

3. ) sau hôn nhân vợ chồng giữa lẫn nhau đối đãi

Mệnh làm hoặc can của phu hóa kị không thể phi nhập [ tài phúc tuyến ] nhập thì tất nhiên đối đãi không tốt

Bất luận thuận hành hoặc đi ngược chiều này phát sinh không tốt tới [ ứng số ] hội ở đệ tứ hoặc thứ năm đại nạn

Quan sát mệnh làm hoặc can của phu hóa lộc sở phi rơi đích cung vị đi lý giải không tốt đấy nguyên nhân ( lộc là nhân )

* tiến thêm một bước lấy [ một kị chuyển lộc ba hóa kị ] đích thủ pháp truy đuổi cuối cùng diễn biến đấy kết quả

* đặc biệt lưu ý quan sát hóa lộc hóa kị đấy nhập cung có hay không tự hóa ( nhân tự hóa thì có biến ) hàm ý có chỗ khác biệt

4. ) như thế nào lợi dụng [ thất tinh định điểm cùng hợp pháp ] lấy tuyển chọn phối ngẫu

* muôn một nếu hôn nhân phát sinh trạng huống sở ứng ra tay đấy xử trí thái độ

A. Lấy bản mạng cung phu thê lập thái cực ( là thể )

Hiểu mã 225

1. Lấy [ cung phu thê ] tứ hóa — bộ nhập mệnh bàn tam hợp cung vị kinh diễn dịch có thể hiểu vợ chồng giữa tác động hỗ trợ đối đãi tình huống ( luận đoán vợ chồng cát hung )

Nếu đi ngược chiều thứ ba đại nạn ( ở cung phu thê ) dùng thứ tư hóa

a. Đưa về [ bản mạng bàn ] cũng biết [ đại nạn ] đấy cát hung ( cũng là vợ chồng cát hung )

b. Nếu đưa về bản mạng cung tới [ tam hợp cung vị ] xem [ quy vị trí ] có quy thì sinh sản đối đãi ( lấy hóa tượng luận đối đãi thật xấu )

2. Lấy [ cung thiên di ] tứ hóa đưa về [ cung phu thê ] khả phỏng đoán [ phối ngẫu cách ]

3. Lấy [ cung phúc đức ] tứ hóa

Phúc làm hóa lộc nhập nô < nô bộc là tài người ấy > ( tài vi phu phu quân ) bởi vậy [ tài người ấy ]( tức mệnh chủ người ấy )

Nếu thả phúc làm hóa kị nhập tử kể trên hóa lộc hóa kị tới thùy tượng biểu hiện vợ chồng giữa đấy tranh chấp cùng đứa con liên quan đến

Cung phúc đức [ phu tới Quan ] cùng cung thiên di [ phu tới tài ] thuộc vợ chồng tam hợp cung vị

Này tọa ngôi sao kết cấu cùng tứ hóa tượng đấy ưu kém đối với đời sống tình cảm đấy thành bại có trọng yếu ảnh hưởng

Cung phúc đức biểu hiện mệnh chủ đấy phúc khí tinh thần tư tưởng cũng thế [ phu tới Quan ] biểu hiện phối ngẫu chuyện nghiệp hoặc vận khí

Cung thiên di biểu hiện mệnh chủ bên ngoài mệnh cũng thế [ phu tới tài ] biểu hiện phối ngẫu đấy tài bạch

Cung phu thê đấy tứ chính vị trí ( phu Quan phụ tật )

Cung tật ách biểu hiện mệnh chủ đấy thân tâm thái cũng thế [ phu người ấy ] biểu hiện phối ngẫu đấy giao tế hoa đào cung vị

Quan lộc cung biểu hiện mệnh chủ chuyện nghiệp cũng thế [ phu tới thiên ] biểu hiện phối ngẫu bên ngoài mệnh

Nếu cung phu thê hung mà Quan lộc cung cát thì Quan lộc cung chịu trùng tất nhiên hội ảnh hưởng mệnh chủ chuyện nghiệp tạo thành không thuận

< nam mệnh nếu có đây hiện tượng tốt nhất ly hôn tái giá nhân tái giá ( vợ vị trí tại Quan lộc vị trí ) thì tân tái thủ vợ có thể giúp sự nghiệp phát triển >

Cung phụ mẫu biểu hiện mệnh chủ đấy môn mặt ( tướng mạo ) cũng thế [ phu tài nhanh ] biểu hiện phối ngẫu tài bạch đấy thể

Từ kể trên nói rõ cung phu thê tới tam phương tứ chính cùng mệnh chủ tức tức tương quan cũng thế họa phúc cùng nhau

Can của phu hóa lộc hoặc hóa kị nhập hoặc trùng cung phu thê đấy tam phương tứ chính

Hoặc là [ cung phu thê tới tam phương tứ chính ] can cung của nó chi hóa lộc hoặc hóa kị nhập hoặc trùng [ bản mạng cung tới tam phương tứ chính ] kể trên tới [ thùy tượng ]

Này tạo thành cát hung hối tội đối với mệnh chủ cả đời thành bại có trọng đại ảnh hưởng

Can của phu hóa kị nhập mệnh chỉ cần không tảo hôn nên kết hôn muộn liền có thể bạch thủ giai lão ( nếu cứng rắn thải tảo hôn khó bảo toàn sẽ không ly dị

Can của phu hóa kị nhập điền ( điền trạch là cùng cung mệnh ) chỉ cần không tảo hôn nên kết hôn muộn liền có thể bạch thủ giai lão ( nếu cứng rắn thải tảo hôn khó bảo toàn sẽ không ly dị

Cung phu thê chủ tinh không mừng động ngôi sao ( thất sát phá quân tham lang thiên cơ thái dương thái âm ) vợ chồng bất an ninh

Hoặc tư tưởng tinh diệu ( thiên cơ cự môn liêm trinh tham lang thiên đồng ) phùng hóa kị phi thường khó giải quyết

Thiên đồng, thiên tướng, văn khúc, thái âm các loại lý tưởng tinh diệu tổ hợp đang là cảm tính ngôi sao hôn nhân xưng được với lãng mạn nhiều màu

( thiên đồng chủ phối hợp tính hóa kị không đổi phối hợp ) không thể tự coi nhẹ mình mình bỏ cuộc gặp dịp ứng đề cao giao tiếp cập phối hợp đấy năng lực cùng cảnh giới

( thiên cơ chủ đầu óc cơ trí hóa kị tính toán hồ nghi dò xét )

( cự môn chủ tài ăn nói hóa kị dễ có quan niệm không hợp chán ghét cãi nhau )

( tham lang chủ hoàn mỹ lý tưởng hóa kị tham cầu không ghê thẩm đẹp cùng lý tưởng sai biệt lớn )

( liêm trinh chủ trật lệnh trong sạch hóa kị thiên với chấp nhất kiên trì ý kiến bản thân mình hạn súc )

( vũ khúc chủ quả tú cô độc quật cường

Vũ khúc hoặc thất sát hoặc văn xương hoặc kình dương các loại ngũ hành bằng vàng tính là tinh diệu cuộc sống hôn nhân liền tương đương không thú

Như ở cung phu thê gặp năm sinh lộc tự hóa lộc ( thuộc tha cung tự hóa lộc ) thì tỏ vẻ là đa tình lại không lưu tiếc nuối

Thì thật là ngôi sao không thích hợp ủng hữu lộc năm sinh tới lấy thừa bù thiếu, mà một khi gặp tới, thì hội thông qua các loại hình thức hiện tượng sứ lộc năm sinh năng lượng rút đi

Lấy nam mệnh mệnh bàn xem phối ngẫu ( thái thái ) thì lấy cung phu thê chủ yếu xem mệnh chủ bản nhân thì lấy cung tài bạch chủ yếu < tài bạch vi phu phu quân > cho nên chủ mệnh chủ bản nhân

Lấy nữ mệnh mệnh bàn xem phối ngẫu ( trượng phu ) thì lấy cung phúc đức chủ yếu xem vợ chồng đối đãi thì lấy cung phúc đức tứ hóa tới hóa tượng là phải

Nếu cung phu thê can cung đinh sứ cự môn hóa kị thì phối ngẫu giảng thoại thường không lọt tai hoặc cho nên đắc tội người khác dẫn phát võ mồm hoặc hiểu lầm

Nếu thiên diêu ở phúc đức thì thiên hình tất ở cung phu thê biểu hiện mệnh chủ cùng phối ngẫu ở tính cách tuổi tác xuất thân có không xứng đôi đích tình huống

Thả thiên diêu ở phúc đức biểu hiện mệnh chủ thường có bất chính hoa đào suy tư

Nếu cung mệnh cũng hoa đào lần nữa gặp sát hao tổn thì mệnh chủ chi tướng miện thấp bỉ bỉ ổi

Cung phu thê ( Đinh Mùi ) thuộc tứ khố địa kình dương độc tọa phối ngẫu cá tính chấp nhất kiệt ngạo nói chuyện không để lại dấu vết

Thường mở miệng hại người mà không tự biết ( bề ngoài không dễ dàng nhìn ra )

Nếu cung phu thê can cung đinh sứ cự môn hóa kị thì phối ngẫu giảng thoại thường không lọt tai hoặc cho nên đắc tội người khác dẫn phát võ mồm hoặc hiểu lầm

Can cung đinh ( địa chi thiên ) là cá tính độc lập dám làm dám chịu không sợ gì khen chê nhưng nghĩ duy nõn nà thả mang theo dục vọng

Tá tinh thiên cùng sinh quyền cự môn sinh kỵ thả tự hóa quyền quyền kị dây dưa

Bởi vậy phối ngẫu giảng thoại vui mừng cường biện không thể nói lý rất khó đối đãi nhau e rằng sẽ ảnh hưởng mệnh chủ chuyện nghiệp

Can của phu thái âm hóa lộc nhập phúc ( tân hợi ) phùng thái âm lộc năm sinh thả lộc nhập tới đối cung cung tài bạch ( ất tị ) thiên cơ sinh khoa tự hóa lộc đây lộc cấu thành “Dẫn lộc ”

Nguyên bản can của phu thái âm hóa lộc nhập phúc ( tân hợi ) phùng thái âm lộc năm sinh biểu hiện phối ngẫu đối với sự nghiệp sung mãn dã tâm tốt còn muốn càng tốt hơn

Mà thái âm hóa lộc nhập tới đối cung cung tài bạch ( ất tị ) thiên cơ sinh khoa tự hóa lộc đây lộc cấu thành “Dẫn lộc ”

Lại tăng thêm tài làm ất thái âm hóa kị nhập bản phúc ( tân hợi ) trùng phá thái âm lộc năm sinh

Trở lên hóa tượng biểu hiện phối ngẫu vì kiếm tiền phí tận dục vọng cùng tinh lực lại nhân phối ngẫu tốn tiền quá tùy hứng khiến tổn tài

Cung phu thê ( quý mão ) thuộc thiên chi vị trí phối ngẫu lạc quan trước hoàn cảnh bên trong cung thiên tướng + thiên khôi thiên hình biểu hiện cá tính thiện lương có thể tự hạn chế nhưng hơi nghi ngờ cố chấp

Can cung quý ( thiên địa nhân không dựa vào vị ) mang theo phá hao tổn phải biến động nhiều tự do nghiệp phập phồng lớn

Quý thủy chí nhu bình tĩnh hướng nội dù có kiên cường kiên nhẫn kiên nhẫn nhưng bị toản rúc vào sừng trâu vui mừng ảo tưởng trọng tình điều

Can quý rơi cung nhân mang theo phá hao tổn lại không vui mừng bị cưỡng ép nhiều ảo tưởng mà bị toản rúc vào sừng trâu làm cả đời phí thần phá hao tổn vị trí

Vợ chồng tự hóa lộc phối ngẫu nhân duyên tốt cá tính tùy hòa khác chủ phối ngẫu lấy tiền về nhà sẽ không cảm tạ

( chú ý tượng này là lộc ra biểu hiện hôn nhân duyên mỏng đúng là kết hôn cũng hội ly hôn )

Như ở cung phu thê gặp năm sinh lộc tự hóa lộc thì có bao nhiêu tình, nhưng đến cuối cùng không lưu tiếc nuối ( tha cung tự hóa lộc là lộc ra ý nghĩa )

Thì thật là ngôi sao không thích hợp ủng hữu lộc năm sinh tới lấy thừa bù thiếu, mà một khi gặp tới, thì hội thông qua các loại hình thức hiện tượng sứ lộc năm sinh năng lượng rút đi

Can của phu tự hóa lộc nếu Quan cung tọa lộc năm sinh chiếu phu này là [ chạm trán lộc ] đây hóa lộc gia tăng may mắn lực

Can của phu tự hóa lộc nếu Quan cung tọa sinh kỵ trùng phu cấu thành lộc kị đối với trùng chiến khắc này là [ thị phi lộc ] biểu hiện sự nghiệp sẽ có phi tranh phân hoặc cạnh tranh mà được chức vị trí

Can của phu tự hóa lộc này là lộc ra dù khác tính duyên sâu nhưng hôn nhân duyên lại gầy đúng là kết hôn cũng bị ly dị

Khác nói sau hôn nhân phối ngẫu hội hiệp trợ sự nghiệp phát triển ( không quan hệ ly hôn hay không )

Tự hóa lộc lộc nhập Quan lộc cung xuất ngoại sáng nghiệp hoặc công tác khá thuận lợi nhuận lưu ý can của phu hóa kị đấy rơi cung tài năng phán đoán cát hung

Cung phu thê tự hóa lộc biểu hiện 1. Vợ chồng có duyên phần 2. Xuất ngoại kiếm tiền thuận lợi nhuận 3. Sau khi kết hôn phối ngẫu hiệp trợ sự nghiệp tới kinh doanh

Cung phu thê tự hóa lộc thì can của phu hóa kị nhập mệnh vợ chồng giữa tới hôn nhân nhất định sinh biến

Cung phu thê tự hóa lộc phải truy tra can của phu hóa kị tới rơi cung

Tài năng phán định đây [ tự hóa lộc ] đấy động tĩnh âm dương hư thực ( lộc tùy kị đi rơi điểm )

Cung phu thê tự hóa quyền biểu hiện 1. Vợ chồng giữa nhiều tranh chấp phối ngẫu hội tranh quyền 2. Xuất ngoại marketing năng lực cường 3. Công tác dễ có thăng thiên

Nếu như phu thê cung sinh khoa cố thủ đưa nguyên bản phối ngẫu có phong độ là quý nhân phùng tự hóa quyền phối ngẫu dù tốt lại đưa một muốn mười nghĩ cầm quyền quản thúc mệnh chủ

Nếu như phu thê cung sinh kỵ cố thủ phùng tự hóa quyền thì vợ chồng sợ đưa tranh chấp không ngớt không cách nào giải thích rõ ràng không thể nói lý

Cung phu thê tự hóa khoa biểu hiện 1. Vợ chồng hòa hảo ngọt ngào hòa hài kính tặng như tân 2. Phối ngẫu gia thế xuất thân trong sạch 3. Mệnh chủ tự thân cũng có thể quý hiển hoặc được thanh danh

Chiếu Quan lộc mệnh chủ bất luận tiến hành bất kỳ công việc gì cũng cận vững vàng mà thôi

Cung phu thê tự hóa kị biểu hiện 1. Vợ chồng nhiều nghi kỵ nhiều cãi nhau 2. Phối ngẫu ích kỷ làm theo ý mình không thể lẫn nhau quan tâm 3. Vợ chồng tụ ít ly nhiều

Quan sát can của phu hóa lộc tới rơi cung khả dự đoán tụ ít ly hơn nguyên nhân

Cung phu thê tự hóa kị thì can của phu hóa lộc nhập mệnh vợ chồng giữa tới hôn nhân nhất định sinh biến

Cấu thành “Dẫn lộc “Hoặc cạnh tranh mà được chức vị trí

Nghĩ cầm quyền quản thúc mệnh chủ có thể quý hiển hoặc được thanh danh

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Phỏng đoán phối ngẫu tới chủng chủng giải nghĩa

Phỏng đoán phối ngẫu tới chủng chủng giải nghĩa

Không phân biệt nam nữ hôn nhân tuyển chọn hoặc hôn nhân kinh doanh thành cùng bại khắp nơi ảnh hưởng nhân sinh đi chung đường này cuộc sống phẩm chất đấy trọng tâm

Điều tra hôn nhân vấn đề không có gì hơn từ mệnh bàn ở bên trong quan sát :

* trước hôn nhân đời sống tình cảm đấy trạng huống cùng khác tính tác động hỗ trợ cùng duyên phận

* phối ngẫu đấy vận mệnh —

Nam mệnh lấy [ cung phu thê ] tứ hóa tới hóa tượng đến quan sát

Nữ mệnh lấy [ cung phúc đức ] tứ hóa < phúc đức là phu tới Quan > tới hóa tượng đến quan sát

1. ) phối ngẫu đấy cá tính cùng tính tình

2. ) phối ngẫu đích nhân cách đặc biệt chất

3. ) sau hôn nhân vợ chồng giữa lẫn nhau đối đãi

Mệnh làm hoặc can của phu hóa kị không thể phi nhập [ tài phúc tuyến ] nhập thì tất nhiên đối đãi không tốt

Bất luận thuận hành hoặc đi ngược chiều này phát sinh không tốt tới [ ứng số ] hội ở đệ tứ hoặc thứ năm đại nạn

Quan sát mệnh làm hoặc can của phu hóa lộc sở phi rơi đích cung vị đi lý giải không tốt đấy nguyên nhân ( lộc là nhân )

* tiến thêm một bước lấy [ một kị chuyển lộc ba hóa kị ] đích thủ pháp truy đuổi cuối cùng diễn biến đấy kết quả

* đặc biệt lưu ý quan sát hóa lộc hóa kị đấy nhập cung có hay không tự hóa ( nhân tự hóa thì có biến ) hàm ý có chỗ khác biệt

4. ) như thế nào lợi dụng [ thất tinh định điểm cùng hợp pháp ] lấy tuyển chọn phối ngẫu

* muôn một nếu hôn nhân phát sinh trạng huống sở ứng ra tay đấy xử trí thái độ

A. Lấy bản mạng cung phu thê lập thái cực ( là thể )

Hiểu mã 225

1. Lấy [ cung phu thê ] tứ hóa — bộ nhập mệnh bàn tam hợp cung vị kinh diễn dịch có thể hiểu vợ chồng giữa tác động hỗ trợ đối đãi tình huống ( luận đoán vợ chồng cát hung )

Nếu đi ngược chiều thứ ba đại nạn ( ở cung phu thê ) dùng thứ tư hóa

a. Đưa về [ bản mạng bàn ] cũng biết [ đại nạn ] đấy cát hung ( cũng là vợ chồng cát hung )

b. Nếu đưa về bản mạng cung tới [ tam hợp cung vị ] xem [ quy vị trí ] có quy thì sinh sản đối đãi ( lấy hóa tượng luận đối đãi thật xấu )

2. Lấy [ cung thiên di ] tứ hóa đưa về [ cung phu thê ] khả phỏng đoán [ phối ngẫu cách ]

3. Lấy [ cung phúc đức ] tứ hóa

Phúc làm hóa lộc nhập nô < nô bộc là tài người ấy > ( tài vi phu phu quân ) bởi vậy [ tài người ấy ]( tức mệnh chủ người ấy )

Nếu thả phúc làm hóa kị nhập tử kể trên hóa lộc hóa kị tới thùy tượng biểu hiện vợ chồng giữa đấy tranh chấp cùng đứa con liên quan đến

Cung phúc đức [ phu tới Quan ] cùng cung thiên di [ phu tới tài ] thuộc vợ chồng tam hợp cung vị

Này tọa ngôi sao kết cấu cùng tứ hóa tượng đấy ưu kém đối với đời sống tình cảm đấy thành bại có trọng yếu ảnh hưởng

Cung phúc đức biểu hiện mệnh chủ đấy phúc khí tinh thần tư tưởng cũng thế [ phu tới Quan ] biểu hiện phối ngẫu chuyện nghiệp hoặc vận khí

Cung thiên di biểu hiện mệnh chủ bên ngoài mệnh cũng thế [ phu tới tài ] biểu hiện phối ngẫu đấy tài bạch

Cung phu thê đấy tứ chính vị trí ( phu Quan phụ tật )

Cung tật ách biểu hiện mệnh chủ đấy thân tâm thái cũng thế [ phu người ấy ] biểu hiện phối ngẫu đấy giao tế hoa đào cung vị

Quan lộc cung biểu hiện mệnh chủ chuyện nghiệp cũng thế [ phu tới thiên ] biểu hiện phối ngẫu bên ngoài mệnh

Nếu cung phu thê hung mà Quan lộc cung cát thì Quan lộc cung chịu trùng tất nhiên hội ảnh hưởng mệnh chủ chuyện nghiệp tạo thành không thuận

< nam mệnh nếu có đây hiện tượng tốt nhất ly hôn tái giá nhân tái giá ( vợ vị trí tại Quan lộc vị trí ) thì tân tái thủ vợ có thể giúp sự nghiệp phát triển >

Cung phụ mẫu biểu hiện mệnh chủ đấy môn mặt ( tướng mạo ) cũng thế [ phu tài nhanh ] biểu hiện phối ngẫu tài bạch đấy thể

Từ kể trên nói rõ cung phu thê tới tam phương tứ chính cùng mệnh chủ tức tức tương quan cũng thế họa phúc cùng nhau

Can của phu hóa lộc hoặc hóa kị nhập hoặc trùng cung phu thê đấy tam phương tứ chính

Hoặc là [ cung phu thê tới tam phương tứ chính ] can cung của nó chi hóa lộc hoặc hóa kị nhập hoặc trùng [ bản mạng cung tới tam phương tứ chính ] kể trên tới [ thùy tượng ]

Này tạo thành cát hung hối tội đối với mệnh chủ cả đời thành bại có trọng đại ảnh hưởng

Can của phu hóa kị nhập mệnh chỉ cần không tảo hôn nên kết hôn muộn liền có thể bạch thủ giai lão ( nếu cứng rắn thải tảo hôn khó bảo toàn sẽ không ly dị

Can của phu hóa kị nhập điền ( điền trạch là cùng cung mệnh ) chỉ cần không tảo hôn nên kết hôn muộn liền có thể bạch thủ giai lão ( nếu cứng rắn thải tảo hôn khó bảo toàn sẽ không ly dị

Cung phu thê chủ tinh không mừng động ngôi sao ( thất sát phá quân tham lang thiên cơ thái dương thái âm ) vợ chồng bất an ninh

Hoặc tư tưởng tinh diệu ( thiên cơ cự môn liêm trinh tham lang thiên đồng ) phùng hóa kị phi thường khó giải quyết

Thiên đồng, thiên tướng, văn khúc, thái âm các loại lý tưởng tinh diệu tổ hợp đang là cảm tính ngôi sao hôn nhân xưng được với lãng mạn nhiều màu

( thiên đồng chủ phối hợp tính hóa kị không đổi phối hợp ) không thể tự coi nhẹ mình mình bỏ cuộc gặp dịp ứng đề cao giao tiếp cập phối hợp đấy năng lực cùng cảnh giới

( thiên cơ chủ đầu óc cơ trí hóa kị tính toán hồ nghi dò xét )

( cự môn chủ tài ăn nói hóa kị dễ có quan niệm không hợp chán ghét cãi nhau )

( tham lang chủ hoàn mỹ lý tưởng hóa kị tham cầu không ghê thẩm đẹp cùng lý tưởng sai biệt lớn )

( liêm trinh chủ trật lệnh trong sạch hóa kị thiên với chấp nhất kiên trì ý kiến bản thân mình hạn súc )

( vũ khúc chủ quả tú cô độc quật cường

Vũ khúc hoặc thất sát hoặc văn xương hoặc kình dương các loại ngũ hành bằng vàng tính là tinh diệu cuộc sống hôn nhân liền tương đương không thú

Như ở cung phu thê gặp năm sinh lộc tự hóa lộc ( thuộc tha cung tự hóa lộc ) thì tỏ vẻ là đa tình lại không lưu tiếc nuối

Thì thật là ngôi sao không thích hợp ủng hữu lộc năm sinh tới lấy thừa bù thiếu, mà một khi gặp tới, thì hội thông qua các loại hình thức hiện tượng sứ lộc năm sinh năng lượng rút đi

Lấy nam mệnh mệnh bàn xem phối ngẫu ( thái thái ) thì lấy cung phu thê chủ yếu xem mệnh chủ bản nhân thì lấy cung tài bạch chủ yếu < tài bạch vi phu phu quân > cho nên chủ mệnh chủ bản nhân

Lấy nữ mệnh mệnh bàn xem phối ngẫu ( trượng phu ) thì lấy cung phúc đức chủ yếu xem vợ chồng đối đãi thì lấy cung phúc đức tứ hóa tới hóa tượng là phải

Nếu cung phu thê can cung đinh sứ cự môn hóa kị thì phối ngẫu giảng thoại thường không lọt tai hoặc cho nên đắc tội người khác dẫn phát võ mồm hoặc hiểu lầm

Nếu thiên diêu ở phúc đức thì thiên hình tất ở cung phu thê biểu hiện mệnh chủ cùng phối ngẫu ở tính cách tuổi tác xuất thân có không xứng đôi đích tình huống

Thả thiên diêu ở phúc đức biểu hiện mệnh chủ thường có bất chính hoa đào suy tư

Nếu cung mệnh cũng hoa đào lần nữa gặp sát hao tổn thì mệnh chủ chi tướng miện thấp bỉ bỉ ổi

Cung phu thê ( Đinh Mùi ) thuộc tứ khố địa kình dương độc tọa phối ngẫu cá tính chấp nhất kiệt ngạo nói chuyện không để lại dấu vết

Thường mở miệng hại người mà không tự biết ( bề ngoài không dễ dàng nhìn ra )

Nếu cung phu thê can cung đinh sứ cự môn hóa kị thì phối ngẫu giảng thoại thường không lọt tai hoặc cho nên đắc tội người khác dẫn phát võ mồm hoặc hiểu lầm

Can cung đinh ( địa chi thiên ) là cá tính độc lập dám làm dám chịu không sợ gì khen chê nhưng nghĩ duy nõn nà thả mang theo dục vọng

Tá tinh thiên cùng sinh quyền cự môn sinh kỵ thả tự hóa quyền quyền kị dây dưa

Bởi vậy phối ngẫu giảng thoại vui mừng cường biện không thể nói lý rất khó đối đãi nhau e rằng sẽ ảnh hưởng mệnh chủ chuyện nghiệp

Can của phu thái âm hóa lộc nhập phúc ( tân hợi ) phùng thái âm lộc năm sinh thả lộc nhập tới đối cung cung tài bạch ( ất tị ) thiên cơ sinh khoa tự hóa lộc đây lộc cấu thành “Dẫn lộc ”

Nguyên bản can của phu thái âm hóa lộc nhập phúc ( tân hợi ) phùng thái âm lộc năm sinh biểu hiện phối ngẫu đối với sự nghiệp sung mãn dã tâm tốt còn muốn càng tốt hơn

Mà thái âm hóa lộc nhập tới đối cung cung tài bạch ( ất tị ) thiên cơ sinh khoa tự hóa lộc đây lộc cấu thành “Dẫn lộc ”

Lại tăng thêm tài làm ất thái âm hóa kị nhập bản phúc ( tân hợi ) trùng phá thái âm lộc năm sinh

Trở lên hóa tượng biểu hiện phối ngẫu vì kiếm tiền phí tận dục vọng cùng tinh lực lại nhân phối ngẫu tốn tiền quá tùy hứng khiến tổn tài

Cung phu thê ( quý mão ) thuộc thiên chi vị trí phối ngẫu lạc quan trước hoàn cảnh bên trong cung thiên tướng + thiên khôi thiên hình biểu hiện cá tính thiện lương có thể tự hạn chế nhưng hơi nghi ngờ cố chấp

Can cung quý ( thiên địa nhân không dựa vào vị ) mang theo phá hao tổn phải biến động nhiều tự do nghiệp phập phồng lớn

Quý thủy chí nhu bình tĩnh hướng nội dù có kiên cường kiên nhẫn kiên nhẫn nhưng bị toản rúc vào sừng trâu vui mừng ảo tưởng trọng tình điều

Can quý rơi cung nhân mang theo phá hao tổn lại không vui mừng bị cưỡng ép nhiều ảo tưởng mà bị toản rúc vào sừng trâu làm cả đời phí thần phá hao tổn vị trí

Vợ chồng tự hóa lộc phối ngẫu nhân duyên tốt cá tính tùy hòa khác chủ phối ngẫu lấy tiền về nhà sẽ không cảm tạ

( chú ý tượng này là lộc ra biểu hiện hôn nhân duyên mỏng đúng là kết hôn cũng hội ly hôn )

Như ở cung phu thê gặp năm sinh lộc tự hóa lộc thì có bao nhiêu tình, nhưng đến cuối cùng không lưu tiếc nuối ( tha cung tự hóa lộc là lộc ra ý nghĩa )

Thì thật là ngôi sao không thích hợp ủng hữu lộc năm sinh tới lấy thừa bù thiếu, mà một khi gặp tới, thì hội thông qua các loại hình thức hiện tượng sứ lộc năm sinh năng lượng rút đi

Can của phu tự hóa lộc nếu Quan cung tọa lộc năm sinh chiếu phu này là [ chạm trán lộc ] đây hóa lộc gia tăng may mắn lực

Can của phu tự hóa lộc nếu Quan cung tọa sinh kỵ trùng phu cấu thành lộc kị đối với trùng chiến khắc này là [ thị phi lộc ] biểu hiện sự nghiệp sẽ có phi tranh phân hoặc cạnh tranh mà được chức vị trí

Can của phu tự hóa lộc này là lộc ra dù khác tính duyên sâu nhưng hôn nhân duyên lại gầy đúng là kết hôn cũng bị ly dị

Khác nói sau hôn nhân phối ngẫu hội hiệp trợ sự nghiệp phát triển ( không quan hệ ly hôn hay không )

Tự hóa lộc lộc nhập Quan lộc cung xuất ngoại sáng nghiệp hoặc công tác khá thuận lợi nhuận lưu ý can của phu hóa kị đấy rơi cung tài năng phán đoán cát hung

Cung phu thê tự hóa lộc biểu hiện 1. Vợ chồng có duyên phần 2. Xuất ngoại kiếm tiền thuận lợi nhuận 3. Sau khi kết hôn phối ngẫu hiệp trợ sự nghiệp tới kinh doanh

Cung phu thê tự hóa lộc thì can của phu hóa kị nhập mệnh vợ chồng giữa tới hôn nhân nhất định sinh biến

Cung phu thê tự hóa lộc phải truy tra can của phu hóa kị tới rơi cung

Tài năng phán định đây [ tự hóa lộc ] đấy động tĩnh âm dương hư thực ( lộc tùy kị đi rơi điểm )

Cung phu thê tự hóa quyền biểu hiện 1. Vợ chồng giữa nhiều tranh chấp phối ngẫu hội tranh quyền 2. Xuất ngoại marketing năng lực cường 3. Công tác dễ có thăng thiên

Nếu như phu thê cung sinh khoa cố thủ đưa nguyên bản phối ngẫu có phong độ là quý nhân phùng tự hóa quyền phối ngẫu dù tốt lại đưa một muốn mười nghĩ cầm quyền quản thúc mệnh chủ

Nếu như phu thê cung sinh kỵ cố thủ phùng tự hóa quyền thì vợ chồng sợ đưa tranh chấp không ngớt không cách nào giải thích rõ ràng không thể nói lý

Cung phu thê tự hóa khoa biểu hiện 1. Vợ chồng hòa hảo ngọt ngào hòa hài kính tặng như tân 2. Phối ngẫu gia thế xuất thân trong sạch 3. Mệnh chủ tự thân cũng có thể quý hiển hoặc được thanh danh

Chiếu Quan lộc mệnh chủ bất luận tiến hành bất kỳ công việc gì cũng cận vững vàng mà thôi

Cung phu thê tự hóa kị biểu hiện 1. Vợ chồng nhiều nghi kỵ nhiều cãi nhau 2. Phối ngẫu ích kỷ làm theo ý mình không thể lẫn nhau quan tâm 3. Vợ chồng tụ ít ly nhiều

Quan sát can của phu hóa lộc tới rơi cung khả dự đoán tụ ít ly hơn nguyên nhân

Cung phu thê tự hóa kị thì can của phu hóa lộc nhập mệnh vợ chồng giữa tới hôn nhân nhất định sinh biến

Cấu thành “Dẫn lộc “Hoặc cạnh tranh mà được chức vị trí

Nghĩ cầm quyền quản thúc mệnh chủ có thể quý hiển hoặc được thanh danh

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button