Tử vi

Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: mộc tam cục tới tùng bách mộc

Nghĩa gốc

 
Tùng bách mộc vị ở chánh đông, nãi mộc chính vị, cực vượng.

 
Đây mộc ở canh tân Kim chi dưới, lại đứng hàng phương đông dần Mão mộc cực vượng nơi; đó là đây mộc ở khí xơ xác tiêu điều bao phủ, vẫn như cũ có thể liên tục sinh vượng, đồn rằng tùng bách mộc.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: mộc tam cục tới tùng bách mộc

 
Tùng bách mộc, che trời phủ dày đất, không sợ sương tuyết; hoàn cảnh việt phá hư, tùng bách mộc việt hiển này kiên trinh.

 
Đặc tính

Dũ đau khổ dũ kiên định, dũ hiểm dũ trầm trứ, dũ tỏa dũ anh dũng; nguyện nhận khảo nghiệm, cũng chống lại khảo nghiệm.

Đối với mình như thế yêu cầu rất nghiêm, đúng lời nói của chính mình cử chỉ “Phẩm quản” rất khá; nghiêm với quy tắc đã, khoan mà đối đãi tâm tính của người ta, không lấy quanh mình nổi khổ huống vi đau khổ.

Quá độ lòng tự trọng đấy bóng ma, dễ thành tự ti, nhẹ đã trọng nhân.

Sợ nhất nhâm thân quý dậu kiếm phong kim.

 
Đề nghị

 
Người ngoài đã khoan, không dùng qua phân tự trách. Chỉ cần gặp chuyện lo lắng người khác, cố thủ bổn phận là được.

 
Lời răn là:

Không quan tâm hơn thua, can mộc từ thà rằng.

Động tĩnh lấy kính, tâm hoả tự định.

Ẩm thực có lễ, tỳ thổ không tiết.

Điều tức ít lời, phế kim từ toàn bộ.

Không màng danh lợi quả lại, thận thủy tự mãn.

 
Hành vận

 
Bản mạng tùng bách mộc người, kỳ hành vận như sau.

 
Dương nam âm nữ

 
Cung mệnh canh dần ( dương cục )

Ba tuổi tới hai mươi hai tuổi đi tùng bách mộc.

Hai mươi ba tuổi tới bốn mươi hai tuổi đi nước chảy dài.

Bốn mươi ba tuổi tới 62 tuổi đi cát trung kim.

63 tuổi tới 82 tuổi đi dưới chân núi hỏa.

 
Cung mệnh quý xấu ( âm cục )

Ba tuổi tới mười hai tuổi đi tùng bách mộc.

Mười ba tuổi tới ba mươi hai tuổi đi nước chảy dài.

Ba mươi ba tuổi tới năm mươi hai tuổi đi cát trung kim.

Năm mươi ba tuổi tới bảy mươi hai tuổi đi dưới chân núi hỏa.

 
Các vận biến hóa

Nước chảy dài: vi cung sinh cục thông thuận. Chủ thuận lợi, nhưng đứt quãng, sự vật dịch chuyển biến.

Cát trung kim: vi cung khắc cục nguy ngập. Chủ thế cùng mệnh làm trái, lấy kiên trinh bản tính, khả hóa hiểm vi di.

Dưới chân núi hỏa: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Thượng năng cống hiến này bổn sự, phát huy này dư lực.

 
Âm nam dương nữ nhân

 
Cung mệnh canh dần ( dương cục )

Ba tuổi tới hai mươi hai tuổi đi tùng bách mộc.

Hai mươi ba tuổi tới bốn mươi ba tuổi đi trên vách đá thổ.

Bốn mươi ba tuổi tới 62 tuổi đi tử kim ngưu.

63 tuổi tới 82 tuổi đi dưới chân núi hỏa.

 
Cung mệnh tân mão ( âm cục )

Ba tuổi tới mười hai tuổi đi tùng bách mộc.

Mười ba tuổi tới ba mươi hai tuổi đi trên vách đá thổ.

Ba mươi ba tuổi tới năm mươi hai tuổi đi tử kim ngưu.

Năm mươi ba tuổi tới bảy mươi hai tuổi đi dưới chân núi hỏa.

 
Các vận biến hóa

Trên vách đá thổ: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ. Đây vận thích đáng biểu hiện này kiên trinh tới tính, nhưng đối với dị đã khả năng lớn thêm thảo phạt, hộ vệ này tự gọi là chi đạo.

Tử kim ngưu: vi cục cung giống nhau so với vượng. Tuy là so với vượng, nhưng đây vận góc không kiên nhẫn hung tinh, còn có dựa vào nhân đến đỡ tới khuynh hướng. Vạn nhất sở dựa vào không thuộc mình, cũng bị chịu liên luỵ.

Dưới chân núi hỏa: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Thượng năng cống hiến này bổn sự, phát huy này dư lực.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: mộc tam cục tới tùng bách mộc

Nghĩa gốc

 
Tùng bách mộc vị ở chánh đông, nãi mộc chính vị, cực vượng.

 
Đây mộc ở canh tân Kim chi dưới, lại đứng hàng phương đông dần Mão mộc cực vượng nơi; đó là đây mộc ở khí xơ xác tiêu điều bao phủ, vẫn như cũ có thể liên tục sinh vượng, đồn rằng tùng bách mộc.

 
Tùng bách mộc, che trời phủ dày đất, không sợ sương tuyết; hoàn cảnh việt phá hư, tùng bách mộc việt hiển này kiên trinh.

 
Đặc tính

Dũ đau khổ dũ kiên định, dũ hiểm dũ trầm trứ, dũ tỏa dũ anh dũng; nguyện nhận khảo nghiệm, cũng chống lại khảo nghiệm.

Đối với mình như thế yêu cầu rất nghiêm, đúng lời nói của chính mình cử chỉ “Phẩm quản” rất khá; nghiêm với quy tắc đã, khoan mà đối đãi tâm tính của người ta, không lấy quanh mình nổi khổ huống vi đau khổ.

Quá độ lòng tự trọng đấy bóng ma, dễ thành tự ti, nhẹ đã trọng nhân.

Sợ nhất nhâm thân quý dậu kiếm phong kim.

 
Đề nghị

 
Người ngoài đã khoan, không dùng qua phân tự trách. Chỉ cần gặp chuyện lo lắng người khác, cố thủ bổn phận là được.

 
Lời răn là:

Không quan tâm hơn thua, can mộc từ thà rằng.

Động tĩnh lấy kính, tâm hoả tự định.

Ẩm thực có lễ, tỳ thổ không tiết.

Điều tức ít lời, phế kim từ toàn bộ.

Không màng danh lợi quả lại, thận thủy tự mãn.

 
Hành vận

 
Bản mạng tùng bách mộc người, kỳ hành vận như sau.

 
Dương nam âm nữ

 
Cung mệnh canh dần ( dương cục )

Ba tuổi tới hai mươi hai tuổi đi tùng bách mộc.

Hai mươi ba tuổi tới bốn mươi hai tuổi đi nước chảy dài.

Bốn mươi ba tuổi tới 62 tuổi đi cát trung kim.

63 tuổi tới 82 tuổi đi dưới chân núi hỏa.

 
Cung mệnh quý xấu ( âm cục )

Ba tuổi tới mười hai tuổi đi tùng bách mộc.

Mười ba tuổi tới ba mươi hai tuổi đi nước chảy dài.

Ba mươi ba tuổi tới năm mươi hai tuổi đi cát trung kim.

Năm mươi ba tuổi tới bảy mươi hai tuổi đi dưới chân núi hỏa.

 
Các vận biến hóa

Nước chảy dài: vi cung sinh cục thông thuận. Chủ thuận lợi, nhưng đứt quãng, sự vật dịch chuyển biến.

Cát trung kim: vi cung khắc cục nguy ngập. Chủ thế cùng mệnh làm trái, lấy kiên trinh bản tính, khả hóa hiểm vi di.

Dưới chân núi hỏa: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Thượng năng cống hiến này bổn sự, phát huy này dư lực.

 
Âm nam dương nữ nhân

 
Cung mệnh canh dần ( dương cục )

Ba tuổi tới hai mươi hai tuổi đi tùng bách mộc.

Hai mươi ba tuổi tới bốn mươi ba tuổi đi trên vách đá thổ.

Bốn mươi ba tuổi tới 62 tuổi đi tử kim ngưu.

63 tuổi tới 82 tuổi đi dưới chân núi hỏa.

 
Cung mệnh tân mão ( âm cục )

Ba tuổi tới mười hai tuổi đi tùng bách mộc.

Mười ba tuổi tới ba mươi hai tuổi đi trên vách đá thổ.

Ba mươi ba tuổi tới năm mươi hai tuổi đi tử kim ngưu.

Năm mươi ba tuổi tới bảy mươi hai tuổi đi dưới chân núi hỏa.

 
Các vận biến hóa

Trên vách đá thổ: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ. Đây vận thích đáng biểu hiện này kiên trinh tới tính, nhưng đối với dị đã khả năng lớn thêm thảo phạt, hộ vệ này tự gọi là chi đạo.

Tử kim ngưu: vi cục cung giống nhau so với vượng. Tuy là so với vượng, nhưng đây vận góc không kiên nhẫn hung tinh, còn có dựa vào nhân đến đỡ tới khuynh hướng. Vạn nhất sở dựa vào không thuộc mình, cũng bị chịu liên luỵ.

Dưới chân núi hỏa: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Thượng năng cống hiến này bổn sự, phát huy này dư lực.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button