Tử vi

Phỏng đoán đại nạn nội nhà vận hoặc mua đưa điền trạch tới trạng huống

Phỏng đoán đại nạn nội nhà vận hoặc mua đưa điền trạch tới trạng huống

Đại nạn bàn các cung làm tứ hóa [ hướng lên trên thủ tượng ] về đại nạn bàn [ luận sự ]

Tỷ như quan sát mệnh chủ ở đại hạn này trong vòng hay không mua đưa điền sinh ( phòng ở )

Lấy < đại nạn tật ách là cánh đồng tới Quan > can cung tứ hóa quan sát

Bạn đang xem: Phỏng đoán đại nạn nội nhà vận hoặc mua đưa điền trạch tới trạng huống

Hóa lộc rơi vào [ bản mạng bàn tới cung vị ] trùng điệp đại nạn bàn [ cánh đồng chi tướng đối đãi cung vị ]

Hóa quyền rơi vào [ bản mạng bàn tới cung vị ] trùng điệp đại nạn bàn [ cánh đồng chi tướng đối đãi cung vị ]

Hóa khoa rơi vào [ bản mạng bàn tới cung vị ] trùng điệp đại nạn bàn [ cánh đồng chi tướng đối đãi cung vị ]

Hóa kị rơi vào [ bản mạng bàn tới cung vị ] trùng điệp đại nạn bàn [ cánh đồng chi tướng đối đãi cung vị ]

< tham khảo mệnh bàn âm nam nông quý tị 42 năm 09 nguyệt 07 ngày dần giờ sinh > đại hạn thứ tư (33~42) thiên mệnh trùng điệp vở ( đinh tị )

Đại hạn này mười năm mệnh chủ tới cuộc sống trọng tâm ly bất khai đứa con đầu tư giao tế hoặc là gia đình bên ngoài việc vụ chủ yếu

< quan sát cung mệnh đại hạn >

Thiên mệnh can đinh thái âm hóa lộc nhập bổn điền ( quý hợi ) trùng điệp đại nạn thiên di biểu hiện đây hạn mệnh chủ bên ngoài đắc ý ( lộc nhập lớn thiên ) hoặc bên ngoài trí sản ( lộc nhập bổn điền )

Nếu năm xưa 35 đi vào bản tật ( ất mão ) thái âm hóa lộc nhập bổn điền trùng điệp [ lưu tài 35] tỏ vẻ năm đó kiếm tiền nhiều hơn ( lộc nhập lưu tài )

Thiên mệnh can đinh thiên đồng hóa quyền nhập bản nô ( ất sửu ) trùng điệp đại nạn tài bạch biểu hiện đây hạn mệnh chủ muốn cùng chúng sinh lấy tiền cổn tiền ( quyền nhập lớn tài khai mở đất tài nguyên )

Lớn nô ( ất sửu ) trùng điệp [ lưu phu 35] gặp cự môn sinh quyền thì tỏ vẻ mệnh chủ năm đó hội quyền lực tăng lớn danh vị tăng thêm ( quyền nhập lưu phu 35)

Khác quyền chiếu [ lưu quan ] năm đó hội thăng quan

Thiên mệnh hóa quyền nhập bản nô ( được đến chúng sinh bằng hữu hoặc cấp trên đề bạt ) khác nhân trùng điệp lớn tài cho nên tới đây thăng thiên cùng tiền tài liên quan đến ( tốn tiền lấy được )

Hoặc nói mệnh chủ tốn tiền đầu tư mua được công ty cổ phần mà thăng quan nhậm chức

< quan sát đại nạn tài cung > đại nạn tài bạch trùng điệp bản nô ( ất sửu ) bạn cố tri đây hạn tới tiền tài cùng chúng sinh ( bằng hữu thủ trưởng các loại ) liên quan đến

Lớn tài can ất thiên cơ hóa lộc nhập vở ( đinh tị ) trùng điệp thiên mệnh đề cử đây hạn tiền tài nhiều hơn

Lớn tài can ất thái âm hóa kị nhập bổn điền ( quý hợi ) trùng điệp lớn thiên đề cử đây hạn mệnh chủ đưa tiền tài tốn ở điền trạch tới mua đưa ( thái âm điền trạch chủ )

Khác trùng điệp lớn thiên tất nhiên ở bên ngoài mua đưa phòng sinh

Lớn tài can ất thiên lương hóa quyền nhập bản tật ( ất mão ) trùng điệp [ lưu mệnh 35] bởi vậy phỏng đoán năm này mua sắm thứ hai giữa phòng sinh

( nếu thiên lương hóa quyền rơi vào [ lưu điền ] cùng luận năm đó hội mua vào phòng sinh )

Hóa lộc mua sắm thứ nhất giữa phòng sinh

Hóa quyền mua sắm thứ hai giữa phòng sinh

Hóa khoa tu sửa ( cải biến ) trang hoàng phòng sinh

< quan sát đại nạn Quan lộc > luận đoán đáng đại nạn việc nghiệp vận tình huống

Mặc kệ đại nạn thuận hành hoặc đi ngược chiều quan sát nhâm đại hạn nào tới [ sự nghiệp vận ] thật xấu

Ứng lấy đáng hạn [ đại nạn Quan lộc ] đấy tứ hóa [ xem khí ] [ sát tình ] [ thôi tượng ] đến luận thuật

Nếu đại quan ] làm tự hóa lộc khả suy ra mệnh chủ đáng hạn việc nghiệp công tác như ý

Nếu đại quan ] làm tự hóa kị khả suy ra mệnh chủ đáng hạn việc nghiệp công tác tất nhiên không thuận có lẽ thất nghiệp thiếu tổn hoặc quá mức ngã bế

Đại nạn Quan lộc trùng điệp [ bản phụ ]( tân dậu ) bạn cố tri đây hạn mười năm việc nghiệp cùng chúng sinh ( bằng hữu thủ trưởng các loại ) tới tài tức tức liên quan đến

< cha mẹ là nô tới tài >

[ đại quan ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản nô ]( ất sửu ) trùng điệp [ lớn tài ] gặp cự môn sinh quyền đề cử đây hạn sự nghiệp kinh doanh sở kiếm tiền tài rất nhiều

Đây hạn cự môn hóa lộc phùng cự môn sinh quyền ứng lấy tiến hành cơm ẩm buôn bán có lời chúng sinh [ bản nô ] tới tài khá thích hợp

[ đại quan ] tân làm thái dương hóa quyền nhập [ bản tật ]( ất mão ) trùng điệp [ thầy thuốc ]+[ lưu mệnh 35]

Nói rõ mệnh chủ năm đó cầm quyền nổi danh vị trí ( năm đó mệnh chủ làm tới tổng kinh lý )

[ đại quan ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản mạng ]( canh thân ) đây hạn công tác ổn định ( công tác dính trứ mệnh chủ ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu nô 35]

Phi hóa kỵ nhập [ bản mạng ]( thiên ) +[ lưu nô 35]( nhân ) thiên nhân hợp nhất lấy [ đại nạn điền trạch ] là người đại lý

Nói rõ bản hạn mệnh chủ cùng chúng sinh giữa tới kinh doanh mục đích nằm ở điền sinh

< quan sát bản mạng Quan lộc cung > phỏng đoán sự nghiệp của mệnh chủ bối cảnh

Quan lộc cung ( giáp ) tọa tham lang sinh kỵ bình thường biểu hiện khuyết thiếu xã hội bối cảnh

Tham lang sinh kỵ tọa [ Quan lộc ]

Can của quan giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản phúc ] cố gắng theo đuổi lý tưởng ( lộc nhập phúc )

Mà can của quan thái dương hóa kị nhập [ bản tật ] dù mệnh chủ khuyết thiếu xã hội bối cảnh ( tọa sinh kỵ )

Công tác mặc dù vất vả nhưng có thể cước ổn định thực địa tự thân siêng năng ( phi hóa kỵ nhập tật ) cố gắng theo đuổi lý tưởng ( lộc nhập phúc )

Ngã cung ( Quan ) hóa lộc nhập ngã cung ( phúc ) hóa kị cũng nhập ngã cung ( tật ) đây hóa tượng thuộc cát

Liên quan đến ( tốn tiền lấy được )

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Phỏng đoán đại nạn nội nhà vận hoặc mua đưa điền trạch tới trạng huống

Phỏng đoán đại nạn nội nhà vận hoặc mua đưa điền trạch tới trạng huống

Đại nạn bàn các cung làm tứ hóa [ hướng lên trên thủ tượng ] về đại nạn bàn [ luận sự ]

Tỷ như quan sát mệnh chủ ở đại hạn này trong vòng hay không mua đưa điền sinh ( phòng ở )

Lấy < đại nạn tật ách là cánh đồng tới Quan > can cung tứ hóa quan sát

Hóa lộc rơi vào [ bản mạng bàn tới cung vị ] trùng điệp đại nạn bàn [ cánh đồng chi tướng đối đãi cung vị ]

Hóa quyền rơi vào [ bản mạng bàn tới cung vị ] trùng điệp đại nạn bàn [ cánh đồng chi tướng đối đãi cung vị ]

Hóa khoa rơi vào [ bản mạng bàn tới cung vị ] trùng điệp đại nạn bàn [ cánh đồng chi tướng đối đãi cung vị ]

Hóa kị rơi vào [ bản mạng bàn tới cung vị ] trùng điệp đại nạn bàn [ cánh đồng chi tướng đối đãi cung vị ]

< tham khảo mệnh bàn âm nam nông quý tị 42 năm 09 nguyệt 07 ngày dần giờ sinh > đại hạn thứ tư (33~42) thiên mệnh trùng điệp vở ( đinh tị )

Đại hạn này mười năm mệnh chủ tới cuộc sống trọng tâm ly bất khai đứa con đầu tư giao tế hoặc là gia đình bên ngoài việc vụ chủ yếu

< quan sát cung mệnh đại hạn >

Thiên mệnh can đinh thái âm hóa lộc nhập bổn điền ( quý hợi ) trùng điệp đại nạn thiên di biểu hiện đây hạn mệnh chủ bên ngoài đắc ý ( lộc nhập lớn thiên ) hoặc bên ngoài trí sản ( lộc nhập bổn điền )

Nếu năm xưa 35 đi vào bản tật ( ất mão ) thái âm hóa lộc nhập bổn điền trùng điệp [ lưu tài 35] tỏ vẻ năm đó kiếm tiền nhiều hơn ( lộc nhập lưu tài )

Thiên mệnh can đinh thiên đồng hóa quyền nhập bản nô ( ất sửu ) trùng điệp đại nạn tài bạch biểu hiện đây hạn mệnh chủ muốn cùng chúng sinh lấy tiền cổn tiền ( quyền nhập lớn tài khai mở đất tài nguyên )

Lớn nô ( ất sửu ) trùng điệp [ lưu phu 35] gặp cự môn sinh quyền thì tỏ vẻ mệnh chủ năm đó hội quyền lực tăng lớn danh vị tăng thêm ( quyền nhập lưu phu 35)

Khác quyền chiếu [ lưu quan ] năm đó hội thăng quan

Thiên mệnh hóa quyền nhập bản nô ( được đến chúng sinh bằng hữu hoặc cấp trên đề bạt ) khác nhân trùng điệp lớn tài cho nên tới đây thăng thiên cùng tiền tài liên quan đến ( tốn tiền lấy được )

Hoặc nói mệnh chủ tốn tiền đầu tư mua được công ty cổ phần mà thăng quan nhậm chức

< quan sát đại nạn tài cung > đại nạn tài bạch trùng điệp bản nô ( ất sửu ) bạn cố tri đây hạn tới tiền tài cùng chúng sinh ( bằng hữu thủ trưởng các loại ) liên quan đến

Lớn tài can ất thiên cơ hóa lộc nhập vở ( đinh tị ) trùng điệp thiên mệnh đề cử đây hạn tiền tài nhiều hơn

Lớn tài can ất thái âm hóa kị nhập bổn điền ( quý hợi ) trùng điệp lớn thiên đề cử đây hạn mệnh chủ đưa tiền tài tốn ở điền trạch tới mua đưa ( thái âm điền trạch chủ )

Khác trùng điệp lớn thiên tất nhiên ở bên ngoài mua đưa phòng sinh

Lớn tài can ất thiên lương hóa quyền nhập bản tật ( ất mão ) trùng điệp [ lưu mệnh 35] bởi vậy phỏng đoán năm này mua sắm thứ hai giữa phòng sinh

( nếu thiên lương hóa quyền rơi vào [ lưu điền ] cùng luận năm đó hội mua vào phòng sinh )

Hóa lộc mua sắm thứ nhất giữa phòng sinh

Hóa quyền mua sắm thứ hai giữa phòng sinh

Hóa khoa tu sửa ( cải biến ) trang hoàng phòng sinh

< quan sát đại nạn Quan lộc > luận đoán đáng đại nạn việc nghiệp vận tình huống

Mặc kệ đại nạn thuận hành hoặc đi ngược chiều quan sát nhâm đại hạn nào tới [ sự nghiệp vận ] thật xấu

Ứng lấy đáng hạn [ đại nạn Quan lộc ] đấy tứ hóa [ xem khí ] [ sát tình ] [ thôi tượng ] đến luận thuật

Nếu đại quan ] làm tự hóa lộc khả suy ra mệnh chủ đáng hạn việc nghiệp công tác như ý

Nếu đại quan ] làm tự hóa kị khả suy ra mệnh chủ đáng hạn việc nghiệp công tác tất nhiên không thuận có lẽ thất nghiệp thiếu tổn hoặc quá mức ngã bế

Đại nạn Quan lộc trùng điệp [ bản phụ ]( tân dậu ) bạn cố tri đây hạn mười năm việc nghiệp cùng chúng sinh ( bằng hữu thủ trưởng các loại ) tới tài tức tức liên quan đến

< cha mẹ là nô tới tài >

[ đại quan ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản nô ]( ất sửu ) trùng điệp [ lớn tài ] gặp cự môn sinh quyền đề cử đây hạn sự nghiệp kinh doanh sở kiếm tiền tài rất nhiều

Đây hạn cự môn hóa lộc phùng cự môn sinh quyền ứng lấy tiến hành cơm ẩm buôn bán có lời chúng sinh [ bản nô ] tới tài khá thích hợp

[ đại quan ] tân làm thái dương hóa quyền nhập [ bản tật ]( ất mão ) trùng điệp [ thầy thuốc ]+[ lưu mệnh 35]

Nói rõ mệnh chủ năm đó cầm quyền nổi danh vị trí ( năm đó mệnh chủ làm tới tổng kinh lý )

[ đại quan ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản mạng ]( canh thân ) đây hạn công tác ổn định ( công tác dính trứ mệnh chủ ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu nô 35]

Phi hóa kỵ nhập [ bản mạng ]( thiên ) +[ lưu nô 35]( nhân ) thiên nhân hợp nhất lấy [ đại nạn điền trạch ] là người đại lý

Nói rõ bản hạn mệnh chủ cùng chúng sinh giữa tới kinh doanh mục đích nằm ở điền sinh

< quan sát bản mạng Quan lộc cung > phỏng đoán sự nghiệp của mệnh chủ bối cảnh

Quan lộc cung ( giáp ) tọa tham lang sinh kỵ bình thường biểu hiện khuyết thiếu xã hội bối cảnh

Tham lang sinh kỵ tọa [ Quan lộc ]

Can của quan giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản phúc ] cố gắng theo đuổi lý tưởng ( lộc nhập phúc )

Mà can của quan thái dương hóa kị nhập [ bản tật ] dù mệnh chủ khuyết thiếu xã hội bối cảnh ( tọa sinh kỵ )

Công tác mặc dù vất vả nhưng có thể cước ổn định thực địa tự thân siêng năng ( phi hóa kỵ nhập tật ) cố gắng theo đuổi lý tưởng ( lộc nhập phúc )

Ngã cung ( Quan ) hóa lộc nhập ngã cung ( phúc ) hóa kị cũng nhập ngã cung ( tật ) đây hóa tượng thuộc cát

Liên quan đến ( tốn tiền lấy được )

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button