Tử vi

Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: thủy nhị cục tới nước chảy dài

Nước chảy dài

Nghĩa gốc

 
 
Nguồn nước vừa không tuyệt, tất cuồn cuộn mà ra, cho nên này lưu đã lâu. Nói nữa tới, nước chảy dài vừa ra ngọn nguồn, phải bồng bềnh.

 
Đặc tính

Bắt nguồn xa, dòng chảy dài, kéo không ngừng, thao thao bất tuyệt; dù có đoạn kiệt, cũng gần phân chia lớn nhỏ mà thôi, có thể tiệp tục, mà hình thành đứt quãng chi lưu trình.

Có thể nói vận đường vượng lúc cực vượng, khi còn yếu cực yếu, cả đời vượng lên yếu ngã nhiều lần.

Chảy dài người, tất lưu phương hướng lâu dài, là súc tích một chỗ, cố hữu phiêu bạt rời xa giống.

Đa tình xuất từ bản tâm, tình trường sợ bị tình thế cắt đứt.

Ánh mắt thấy xa, lại thường đã quên chú ý quanh mình sự tình, chắc có cắt không đứt, còn vương vấn tới lừa đảo.

Bản tâm nhớ tình bạn cũ, nhưng tình thế làm cho không thể quay đầu lại, một lúc ngược lại ma túy, đáy lòng từng trận nức nở, biểu tình lại như anh hùng dũng bước lên trước trình, khinh thường xem khí cảm khái.

Sợ nhất canh ngọ Tân Mùi đường dựa thổ, tuất dần mình mão đầu tường thổ, tuất thân kỷ dậu lớn dịch thổ.

 
Đề nghị

 
Cây lưu lạc trở thành chọn thêm nhân sinh, đem cuộc đời đương lưu lạc đi chung đường. Không ngừng tiếp xúc xa lạ, dũng cảm đối mặt sự vật, đây là ngài gặp may mắn đấy đãi ngộ, lịch duyệt vĩnh viễn vượt qua người ta một bậc.

 
Lời răn là:

Há có thể tẫn như ý người.

Chỉ cầu không thẹn lòng ta.

 
Thế tục phiền não chỗ, phải chịu đựng xuống được.

Thế sự hỗn loạn chỗ, phải nhàn xuống được.

Ý chí liên luỵ chỗ, phải cắt tới dưới.

Hoàn cảnh nùng diễm chỗ, phải nhạt dưới.

Khí phách phẫn nộ chỗ, phải giảm xuống dưới

 
Hành vận

 
Bản mạng nước chảy dài người, kỳ hành vận như sau.

 
Dương nam âm nữ

 
Cung mệnh nhâm thìn ( dương cục )

Hai tuổi tới hai mươi mốt tuổi đi nước chảy dài.

Hai mươi hai tuổi tới bốn mươi mốt tuổi đi cát trung thổ.

Bốn mươi hai tuổi tới sáu mươi mốt tuổi đi dưới chân núi hỏa.

62 tuổi tới tám mươi mốt tuổi đi tử kim ngưu.

 
Cung mệnh quý tị ( âm cục )

Hai tuổi tới 11 tuổi đi nước chảy dài.

Mười hai tuổi tới 31 tuổi đi cát trung thổ.

Ba mươi hai tuổi tới năm mươi mốt tuổi đi dưới chân núi hỏa.

Năm mươi hai tuổi tới 71 tuổi đi tử kim ngưu.

 
Các vận biến hóa

Cát trung kim: vi cung sinh cục thông thuận. Chủ như ý vận, có khi vận thành tựu ta cảm giác.

Dưới chân núi hỏa: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ, chủ hối vận, có khi không ta cho tới than thở, một dạng cân não, vậy chăm chỉ, làm việc đến cũng lực bất tòng tâm, thành quả khó cùng đầu tư tâm lực cân bằng.

Tử kim ngưu: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Mặc dù tiết xuất sắc cho thỏa đáng, nhưng già đến còn cần duỗi thân ý chí, tuổi tác đã lâu, dài còn cần kỳ tâm chí cũng.

 
Âm nam dương nữ nhân

 
Cung mệnh nhâm thìn ( dương cục )

Hai tuổi tới 11 tuổi đi nước chảy dài.

Mười hai tuổi tới 31 tuổi đi tùng bách mộc.

Ba mươi hai tuổi tới năm mươi mốt tuổi đi trên vách đá thổ.

Năm mươi hai tuổi tới 71 tuổi đi tử kim ngưu.

 
Cung mệnh quý tị ( âm cục )

Hai tuổi tới hai mươi mốt tuổi đi nước chảy dài.

Hai mươi hai tuổi tới bốn mươi mốt tuổi đi tùng bách mộc.

Bốn mươi hai tuổi tới sáu mươi mốt tuổi đi trên vách đá thổ.

62 tuổi tới tám mươi mốt tuổi đi tử kim ngưu.

Các vận biến hóa

Tùng bách mộc: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Chủ khai sáng, lao tâm lao lực, nhưng có thể lạc quan tiến thủ, ý chí kiên định. Không sợ lao khổ, không sợ hung vận, được — hóa giải.

Trên vách đá thổ: vi cung khắc cục nguy ngập. Chủ trước thành sau tài, làm cho tâm lý nổi lên một bức tường, trên vách đá trong đất ngoại rõ ràng tới hiện tượng sinh ra, chiếu cố đồng đạo, vứt bỏ dị đã.

Tử kim ngưu: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Mặc dù tiết xuất sắc cho thỏa đáng, nhưng già đến còn cần duỗi thân ý chí, tuổi tác đã lâu, dài còn cần kỳ tâm chí cũng.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: thủy nhị cục tới nước chảy dài

Nước chảy dài

Nghĩa gốc

 
Ý vị: thìn là thủy khố, mình là kim trường sinh, kim vừa có thể nước lã, do đó nguồn nước không hết, đập chứa nước phong trữ.

 
Nguồn nước vừa không tuyệt, tất cuồn cuộn mà ra, cho nên này lưu đã lâu. Nói nữa tới, nước chảy dài vừa ra ngọn nguồn, phải bồng bềnh.

 
Đặc tính

Bắt nguồn xa, dòng chảy dài, kéo không ngừng, thao thao bất tuyệt; dù có đoạn kiệt, cũng gần phân chia lớn nhỏ mà thôi, có thể tiệp tục, mà hình thành đứt quãng chi lưu trình.

Có thể nói vận đường vượng lúc cực vượng, khi còn yếu cực yếu, cả đời vượng lên yếu ngã nhiều lần.

Chảy dài người, tất lưu phương hướng lâu dài, là súc tích một chỗ, cố hữu phiêu bạt rời xa giống.

Đa tình xuất từ bản tâm, tình trường sợ bị tình thế cắt đứt.

Ánh mắt thấy xa, lại thường đã quên chú ý quanh mình sự tình, chắc có cắt không đứt, còn vương vấn tới lừa đảo.

Bản tâm nhớ tình bạn cũ, nhưng tình thế làm cho không thể quay đầu lại, một lúc ngược lại ma túy, đáy lòng từng trận nức nở, biểu tình lại như anh hùng dũng bước lên trước trình, khinh thường xem khí cảm khái.

Sợ nhất canh ngọ Tân Mùi đường dựa thổ, tuất dần mình mão đầu tường thổ, tuất thân kỷ dậu lớn dịch thổ.

 
Đề nghị

 
Cây lưu lạc trở thành chọn thêm nhân sinh, đem cuộc đời đương lưu lạc đi chung đường. Không ngừng tiếp xúc xa lạ, dũng cảm đối mặt sự vật, đây là ngài gặp may mắn đấy đãi ngộ, lịch duyệt vĩnh viễn vượt qua người ta một bậc.

 
Lời răn là:

Há có thể tẫn như ý người.

Chỉ cầu không thẹn lòng ta.

 
Thế tục phiền não chỗ, phải chịu đựng xuống được.

Thế sự hỗn loạn chỗ, phải nhàn xuống được.

Ý chí liên luỵ chỗ, phải cắt tới dưới.

Hoàn cảnh nùng diễm chỗ, phải nhạt dưới.

Khí phách phẫn nộ chỗ, phải giảm xuống dưới

 
Hành vận

 
Bản mạng nước chảy dài người, kỳ hành vận như sau.

 
Dương nam âm nữ

 
Cung mệnh nhâm thìn ( dương cục )

Hai tuổi tới hai mươi mốt tuổi đi nước chảy dài.

Hai mươi hai tuổi tới bốn mươi mốt tuổi đi cát trung thổ.

Bốn mươi hai tuổi tới sáu mươi mốt tuổi đi dưới chân núi hỏa.

62 tuổi tới tám mươi mốt tuổi đi tử kim ngưu.

 
Cung mệnh quý tị ( âm cục )

Hai tuổi tới 11 tuổi đi nước chảy dài.

Mười hai tuổi tới 31 tuổi đi cát trung thổ.

Ba mươi hai tuổi tới năm mươi mốt tuổi đi dưới chân núi hỏa.

Năm mươi hai tuổi tới 71 tuổi đi tử kim ngưu.

 
Các vận biến hóa

Cát trung kim: vi cung sinh cục thông thuận. Chủ như ý vận, có khi vận thành tựu ta cảm giác.

Dưới chân núi hỏa: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ, chủ hối vận, có khi không ta cho tới than thở, một dạng cân não, vậy chăm chỉ, làm việc đến cũng lực bất tòng tâm, thành quả khó cùng đầu tư tâm lực cân bằng.

Tử kim ngưu: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Mặc dù tiết xuất sắc cho thỏa đáng, nhưng già đến còn cần duỗi thân ý chí, tuổi tác đã lâu, dài còn cần kỳ tâm chí cũng.

 
Âm nam dương nữ nhân

 
Cung mệnh nhâm thìn ( dương cục )

Hai tuổi tới 11 tuổi đi nước chảy dài.

Mười hai tuổi tới 31 tuổi đi tùng bách mộc.

Ba mươi hai tuổi tới năm mươi mốt tuổi đi trên vách đá thổ.

Năm mươi hai tuổi tới 71 tuổi đi tử kim ngưu.

 
Cung mệnh quý tị ( âm cục )

Hai tuổi tới hai mươi mốt tuổi đi nước chảy dài.

Hai mươi hai tuổi tới bốn mươi mốt tuổi đi tùng bách mộc.

Bốn mươi hai tuổi tới sáu mươi mốt tuổi đi trên vách đá thổ.

62 tuổi tới tám mươi mốt tuổi đi tử kim ngưu.

Các vận biến hóa

Tùng bách mộc: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Chủ khai sáng, lao tâm lao lực, nhưng có thể lạc quan tiến thủ, ý chí kiên định. Không sợ lao khổ, không sợ hung vận, được — hóa giải.

Trên vách đá thổ: vi cung khắc cục nguy ngập. Chủ trước thành sau tài, làm cho tâm lý nổi lên một bức tường, trên vách đá trong đất ngoại rõ ràng tới hiện tượng sinh ra, chiếu cố đồng đạo, vứt bỏ dị đã.

Tử kim ngưu: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Mặc dù tiết xuất sắc cho thỏa đáng, nhưng già đến còn cần duỗi thân ý chí, tuổi tác đã lâu, dài còn cần kỳ tâm chí cũng.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button