Tử vi

Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 067, tử vi đấu sổ phân tích cung điền trạch

   067, tử vi đấu sổ phân tích cung điền trạch

Cung điền trạch dùng để phán đoán bản mạng ở lại điền trạch, bất động sản nhiều quả cơ duyên quan hệ, tỏ vẻ một cái tên người dưới bất động sản có hay không nhiều ít hình dạng huống manh mối. Thông thường nói đến, cung điền trạch có vũ khúc, thiên phủ, Thái Âm, lộc tồn người đại cát, có tử vi, thái dương, thiên đồng, thiên tướng, thiên lương, thất sát, lục cát người trung cát, có thiên cơ, liêm trinh, cánh cửa cực lớn, phá quân, tứ sát người hung, có tham lang, không trung, địa kiếp, hóa kị người đại hung.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 067, tử vi đấu sổ phân tích cung điền trạch

Phân tích cụ thể như sau:

1

Tử vi: điền viên tươi tốt, bất động sản phong phú.

Tử phủ: bất động sản phong phú, đại phú mệnh.

Tử tham: có thể kế thừa tổ tiên tới bất động sản.

Tử Tướng: thân mình có thể đưa đa số bất động sản, thêm giúp đỡ, xương khúc, có tổ nghiệp càng có thể từ đưa.

Tử sát: có thể từ đưa bất động sản, nhưng số lượng không nhiều.

Tử Phá: bán đấu giá rơi tổ tiên tới bất động sản rồi sau đó từ đưa.

2

Thiên cơ: chủ mất đi toàn bộ bất động sản về sau từ đưa.

Cơ âm: miếu vượng tắc thân mình có thể từ đưa bất động sản, hãm địa tắc không lành.

Cơ cự: ở mão, thì có thể bảo vệ cho tổ tiên điền sản, ở dậu tắc không tuân thủ tổ nghiệp, bất động sản trước nhiều về sau ít.

Cơ lương: sẽ mua vào rất nhiều bất động sản, lúc tuổi già giàu có. Thêm lục hung tắc sản nghiệp hoàn toàn không có.

3

Thái dương: vào miếu, kế thừa tổ nghiệp, hãm địa tắc sơ có bất động sản, lúc tuổi già đuổi dần giảm bớt.

Nhật nguyệt: có nhiều người sản nghiệp.

Nhật cự: bất động sản trước vô hậu có, ở dần cung cùng cánh cửa cực lớn đồng cung, chủ bất động sản tràn đầy, ở thân chủ bán đứng thi họa sống qua.

Ngày lương: ở mão cung, chủ ngoại trừ kế thừa tổ nghiệp ngoại, thân mình còn có thể tăng đưa bất động sản, đồng cung vu dậu, tắc sản nghiệp thường thường.

4

Vũ khúc: miếu vượng chủ được tổ tiên to lớn sản nghiệp. Hãm địa tắc tổ nghiệp ít, về sau từ đưa sản nghiệp.

Vũ phủ: chủ mua rất nhiều bất động sản.

Vũ Tham: chủ đến tuổi già mới có bất động sản.

Vũ Tướng: mất đi bất động sản về sau từ đưa.

Vũ sát: chủ không quan tâm bất động sản, đúng đất vườn bất động sản duyên phận thấp.

Vũ phá: phá xáo sản nghiệp, có bất động sản cũng không thể lâu lâu bảo trì.

5

Thiên đồng: trước ít về sau nhiều, bất động sản dần dần tăng nhiều.

Đồng âm: dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, vu tử cung hơi lớn phú mệnh, ở ngọ cung vi nhà gia đình bậc trung.

Đồng Cự: chủ bất động sản ít.

Đồng lương: chủ lúc ban đầu bất động sản mất đi, về sau từ đưa.

6

Liêm trinh: cùng bất động sản vô duyên, tướng tổ tiên tới sản nghiệp bán của cải lấy tiền mặt hầu như không còn.

Liêm Phủ: có thể thủ có sẵn gia nghiệp, thả có thể phát triễn tổ nghiệp.

Liêm Tham: có thể kế thừa tổ nghiệp, về sau bán của cải lấy tiền mặt hầu như không còn.

Liêm tướng: thuở thiếu thời, vô bất động sản. Đến tuổi già lại có.

Liêm Sát: nguyên nhân chính sản nghiệp tổ tiên chịu vận rủi, cố gắng từ đưa sản nghiệp.

Liêm Phá: thuở thiếu thời bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp, lúc tuổi già có bất động sản.

Thiên phủ: chủ năng thủ tổ nghiệp thả từ đưa thành công, điền viên tươi tốt.

Thái Âm: vào miếu điền viên nhiều, hãm địa thêm lục hung, chủ bất động sản hoàn toàn không có, thêm lục cát, chủ gia nghiệp to lớn.

Tham lang: chủ đúng bất động sản duyên phận thấp. Vào miếu có tổ nghiệp cũng không tồn lưu, ở bên trong lúc tuổi già từ đưa sản nghiệp, lạc hãm địa, một bần vô sản.

Cùng đốm lửa, linh tinh đồng cung, có không ít sản nghiệp, nhưng dễ dàng hồi hoả hoạn, ứng với cẩn thận.

Cánh cửa cực lớn: miếu vượng tiền tài theo nhau mà đến, bất động sản mua rất nhiều, lạc hãm địa, bất động sản rất ít, lại dễ phát sinh tranh cãi.

Thiên tướng: miếu vượng, chủ kế thừa tổ tiên tới bất động sản rất nhiều.

Thiên lương: có thể có được bất động sản.

Thất sát: vào miếu có thể kế thừa tổ tiên tới bất động sản, rơi vượng cung, khả từ đưa sản nghiệp, lạc hãm địa tắc cùng bất động sản vô duyên.

Phá quân: ở cung Tý Ngọ, có thể thủ tổ nghiệp, gia sản phát triển không ngừng, nếu có thành có bại.

Văn xương: có thể thủ tổ nghiệp, càng có thể từ đưa, hội cát ngôi sao, quảng đưa điền viên. Sẽ lục hung, phá hư sản nghiệp.

Văn khúc: có thể thủ sản nghiệp tổ tiên, hội cát ngôi sao khả từ đưa.

Tả phụ, hữu bật: có thể thủ ở tổ tiên tới bất động sản, nếu sẽ sát tinh, tắc đất vườn ít.

Thiên khôi, thiên việt: nhất định có thể thủ ở tổ tiên sản nghiệp.

Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa: chủ tổ nghiệp có phần.

Lộc tồn: điền sản to lớn, từ đưa vượng hơn. Hội cát ngôi sao, tắc bất động sản không ngừng gia tăng.

Kình dương, đà la: vào miếu trước phá về sau thành, hãm địa tổ nghiệp khó thủ, vất vả cần cù độ nhật.

Đốm lửa, linh tinh: bán của cải lấy tiền mặt tổ tiên sản nghiệp hầu như không còn, vào miếu thêm cát ngôi sao tắc từ đưa, trước vô hậu có.

Phàm các ngôi sao gặp kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp, hao tổn kị các loại tinh tú, tổ nghiệp đa giả giảm bớt, từ đưa người hoàn toàn không có, còn phải xem hung tinh nhiều quả cập hay không lạc không vong mà định ra.

Phàm hàng năm đẩu quân ở cung điền trạch quá độ, gặp ngôi sao may mắn tắc điền trạch gia tăng, gặp hung tinh tắc đồi bại giảm bớt.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 067, tử vi đấu sổ phân tích cung điền trạch

   067, tử vi đấu sổ phân tích cung điền trạch

Cung điền trạch dùng để phán đoán bản mạng ở lại điền trạch, bất động sản nhiều quả cơ duyên quan hệ, tỏ vẻ một cái tên người dưới bất động sản có hay không nhiều ít hình dạng huống manh mối. Thông thường nói đến, cung điền trạch có vũ khúc, thiên phủ, Thái Âm, lộc tồn người đại cát, có tử vi, thái dương, thiên đồng, thiên tướng, thiên lương, thất sát, lục cát người trung cát, có thiên cơ, liêm trinh, cánh cửa cực lớn, phá quân, tứ sát người hung, có tham lang, không trung, địa kiếp, hóa kị người đại hung.

Phân tích cụ thể như sau:

1

Tử vi: điền viên tươi tốt, bất động sản phong phú.

Tử phủ: bất động sản phong phú, đại phú mệnh.

Tử tham: có thể kế thừa tổ tiên tới bất động sản.

Tử Tướng: thân mình có thể đưa đa số bất động sản, thêm giúp đỡ, xương khúc, có tổ nghiệp càng có thể từ đưa.

Tử sát: có thể từ đưa bất động sản, nhưng số lượng không nhiều.

Tử Phá: bán đấu giá rơi tổ tiên tới bất động sản rồi sau đó từ đưa.

2

Thiên cơ: chủ mất đi toàn bộ bất động sản về sau từ đưa.

Cơ âm: miếu vượng tắc thân mình có thể từ đưa bất động sản, hãm địa tắc không lành.

Cơ cự: ở mão, thì có thể bảo vệ cho tổ tiên điền sản, ở dậu tắc không tuân thủ tổ nghiệp, bất động sản trước nhiều về sau ít.

Cơ lương: sẽ mua vào rất nhiều bất động sản, lúc tuổi già giàu có. Thêm lục hung tắc sản nghiệp hoàn toàn không có.

3

Thái dương: vào miếu, kế thừa tổ nghiệp, hãm địa tắc sơ có bất động sản, lúc tuổi già đuổi dần giảm bớt.

Nhật nguyệt: có nhiều người sản nghiệp.

Nhật cự: bất động sản trước vô hậu có, ở dần cung cùng cánh cửa cực lớn đồng cung, chủ bất động sản tràn đầy, ở thân chủ bán đứng thi họa sống qua.

Ngày lương: ở mão cung, chủ ngoại trừ kế thừa tổ nghiệp ngoại, thân mình còn có thể tăng đưa bất động sản, đồng cung vu dậu, tắc sản nghiệp thường thường.

4

Vũ khúc: miếu vượng chủ được tổ tiên to lớn sản nghiệp. Hãm địa tắc tổ nghiệp ít, về sau từ đưa sản nghiệp.

Vũ phủ: chủ mua rất nhiều bất động sản.

Vũ Tham: chủ đến tuổi già mới có bất động sản.

Vũ Tướng: mất đi bất động sản về sau từ đưa.

Vũ sát: chủ không quan tâm bất động sản, đúng đất vườn bất động sản duyên phận thấp.

Vũ phá: phá xáo sản nghiệp, có bất động sản cũng không thể lâu lâu bảo trì.

5

Thiên đồng: trước ít về sau nhiều, bất động sản dần dần tăng nhiều.

Đồng âm: dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, vu tử cung hơi lớn phú mệnh, ở ngọ cung vi nhà gia đình bậc trung.

Đồng Cự: chủ bất động sản ít.

Đồng lương: chủ lúc ban đầu bất động sản mất đi, về sau từ đưa.

6

Liêm trinh: cùng bất động sản vô duyên, tướng tổ tiên tới sản nghiệp bán của cải lấy tiền mặt hầu như không còn.

Liêm Phủ: có thể thủ có sẵn gia nghiệp, thả có thể phát triễn tổ nghiệp.

Liêm Tham: có thể kế thừa tổ nghiệp, về sau bán của cải lấy tiền mặt hầu như không còn.

Liêm tướng: thuở thiếu thời, vô bất động sản. Đến tuổi già lại có.

Liêm Sát: nguyên nhân chính sản nghiệp tổ tiên chịu vận rủi, cố gắng từ đưa sản nghiệp.

Liêm Phá: thuở thiếu thời bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp, lúc tuổi già có bất động sản.

Thiên phủ: chủ năng thủ tổ nghiệp thả từ đưa thành công, điền viên tươi tốt.

Thái Âm: vào miếu điền viên nhiều, hãm địa thêm lục hung, chủ bất động sản hoàn toàn không có, thêm lục cát, chủ gia nghiệp to lớn.

Tham lang: chủ đúng bất động sản duyên phận thấp. Vào miếu có tổ nghiệp cũng không tồn lưu, ở bên trong lúc tuổi già từ đưa sản nghiệp, lạc hãm địa, một bần vô sản.

Cùng đốm lửa, linh tinh đồng cung, có không ít sản nghiệp, nhưng dễ dàng hồi hoả hoạn, ứng với cẩn thận.

Cánh cửa cực lớn: miếu vượng tiền tài theo nhau mà đến, bất động sản mua rất nhiều, lạc hãm địa, bất động sản rất ít, lại dễ phát sinh tranh cãi.

Thiên tướng: miếu vượng, chủ kế thừa tổ tiên tới bất động sản rất nhiều.

Thiên lương: có thể có được bất động sản.

Thất sát: vào miếu có thể kế thừa tổ tiên tới bất động sản, rơi vượng cung, khả từ đưa sản nghiệp, lạc hãm địa tắc cùng bất động sản vô duyên.

Phá quân: ở cung Tý Ngọ, có thể thủ tổ nghiệp, gia sản phát triển không ngừng, nếu có thành có bại.

Văn xương: có thể thủ tổ nghiệp, càng có thể từ đưa, hội cát ngôi sao, quảng đưa điền viên. Sẽ lục hung, phá hư sản nghiệp.

Văn khúc: có thể thủ sản nghiệp tổ tiên, hội cát ngôi sao khả từ đưa.

Tả phụ, hữu bật: có thể thủ ở tổ tiên tới bất động sản, nếu sẽ sát tinh, tắc đất vườn ít.

Thiên khôi, thiên việt: nhất định có thể thủ ở tổ tiên sản nghiệp.

Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa: chủ tổ nghiệp có phần.

Lộc tồn: điền sản to lớn, từ đưa vượng hơn. Hội cát ngôi sao, tắc bất động sản không ngừng gia tăng.

Kình dương, đà la: vào miếu trước phá về sau thành, hãm địa tổ nghiệp khó thủ, vất vả cần cù độ nhật.

Đốm lửa, linh tinh: bán của cải lấy tiền mặt tổ tiên sản nghiệp hầu như không còn, vào miếu thêm cát ngôi sao tắc từ đưa, trước vô hậu có.

Phàm các ngôi sao gặp kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp, hao tổn kị các loại tinh tú, tổ nghiệp đa giả giảm bớt, từ đưa người hoàn toàn không có, còn phải xem hung tinh nhiều quả cập hay không lạc không vong mà định ra.

Phàm hàng năm đẩu quân ở cung điền trạch quá độ, gặp ngôi sao may mắn tắc điền trạch gia tăng, gặp hung tinh tắc đồi bại giảm bớt.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button