Tử vi

Tử vi đấu sổ cung thái tuế đấy đơn giản giải thích

Cung thái tuế, chính là bản nhân chi năm sinh chỗ, nơi cung vị trên mệnh bàn. Cung thái tuế có thể lên phụ trợ cung mệnh đấy tác dụng, lành dữ cái nhìn cùng xem cung mệnh giống nhau. Cung mệnh cát, cung thái tuế lại cát, thì có thể dệt hoa trên gấm; cung mệnh hung, cung thái tuế cát, thì có thể bớt hung; cung mệnh cát, cung thái tuế hung, tắc giảm cát; cung mệnh hung, cung thái tuế lại hung, tắc họa vô đơn chí.

Cung thái tuế cũng như thế cung vị tương đối trọng yếu, xem thêm cung thái tuế về sau, có thể khác nhau đồng mệnh bàn mà năm sinh ra người bất đồng đấy vận mệnh cao thấp cập nhân sinh cát hung.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ cung thái tuế đấy đơn giản giải thích

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ cung thái tuế đấy đơn giản giải thích

Cung thái tuế, chính là bản nhân chi năm sinh chỗ, nơi cung vị trên mệnh bàn. Cung thái tuế có thể lên phụ trợ cung mệnh đấy tác dụng, lành dữ cái nhìn cùng xem cung mệnh giống nhau. Cung mệnh cát, cung thái tuế lại cát, thì có thể dệt hoa trên gấm; cung mệnh hung, cung thái tuế cát, thì có thể bớt hung; cung mệnh cát, cung thái tuế hung, tắc giảm cát; cung mệnh hung, cung thái tuế lại hung, tắc họa vô đơn chí.

Cung thái tuế cũng như thế cung vị tương đối trọng yếu, xem thêm cung thái tuế về sau, có thể khác nhau đồng mệnh bàn mà năm sinh ra người bất đồng đấy vận mệnh cao thấp cập nhân sinh cát hung.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button