Tử vi

Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 071, tử vi đấu sổ phân tích cung sự nghiệp

   071, tử vi đấu sổ phân tích cung sự nghiệp

Tử vi đấu sổ đúng chuyện riêng nghiệp hòa chức nghiệp trạng huống đoán trước, chủ yếu là tướng cung quan lộc tinh diệu hành động quan sát hòa nghiên cứu đối tượng, mà kết hợp thứ ba phương tứ chính đến phân tích. Cung quan lộc cũng gọi là cung sự nghiệp, tỏ vẻ một người vào nghề tình hình hòa chức vị cao thấp.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 071, tử vi đấu sổ phân tích cung sự nghiệp

( một ) cung quan lộc tinh diệu tổ hợp biểu hiển chức vị cao thấp trạng huống, tư liệt như sau, chỉ làm tham khảo:

Tử vi: có cơ hội trở thành vi giai tầng cao nhất đấy người phụ trách, như chủ tịch, quản lí, công sở đấy quan trên các loại, nếu cùng văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt đồng cung, tắc sự nghiệp lại một bước lên mây, vi đến cực điểm phẩm.

Tử phủ: sự nghiệp nổi tiếng, thu vào cao, chức vị cao.

Tử tham: văn chức, quan võ giai nghi chức vị cao, quyền thế lớn. Thêm đốm lửa, linh tinh nên quan võ.

Tử Tướng: chức vị thanh cao, có thể nắm đại quyền.

Tử sát: quan võ cao chót vót.

Tử Phá: bận rộn ở bên trong an thân gặp quý.

( tử vi cùng dương, đà, hỏa, linh đồng cung, cả đời bình thường ở bên trong. )

Thiên cơ: vào miếu, chức vị quyền thế cao, sẽ sao Văn Khúc, vi trung với cương vị công tác người. Hãm địa, vi công chức nhỏ.

Cơ âm: miếu vượng, thanh danh lan xa, hãm địa tắc không thể kéo dài nổi danh.

Cơ cự: ở mão, thanh danh truyền xa, ở dậu, nổi danh mà không lâu dài.

Cơ lương: vi văn võ tài, địa vị cùng quyền thế cực cao.

( thiên cơ cùng dương, đà, hỏa, linh cùng cấp cung, chức nghiệp địa vị hay thay đổi. )

Thái dương: vào miếu văn chức, quan võ giai có thể đứng ở cao nhất địa vị. Hãm địa tắc quý là hiển.

Nhật nguyệt: ở chưa cung, chức vị quý hiển, thêm xương, khúc, trái, phải tắc vị trí tới tam thai.

Nhật cự: vào miếu, địa vị khả duy trì lâu dài, hãm địa tắc địa vị nhiều phập phồng.

Ngày lương: ở mão, văn võ chức giai có thể đứng ở bãi đất vị trí. Ở cung dậu, địa vị bình thường.

( thái dương cùng giúp đỡ, xương khúc cùng cấp cung, càng thêm hóa khoa, hóa lộc, hóa quyền, tắc cục nhất phẩm vị. Nếu cùng dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp cùng cấp cung, tắc cả đời phập phồng không chừng. )

Vũ khúc: vào miếu cùng xương khúc, giúp đỡ đồng cung, tắc nhận chức quan võ có thể chiếm địa vị cực cao. Cùng hóa lộc ] hóa quyền, hóa khoa đồng cung, tắc sẽ phát tài. Hãm địa tắc chức vị bình thường.

Vũ phủ: chức vị cực cao, thêm không trung, địa kiếp tắc chức vị bình thường.

Vũ Tham: trở thành một tham quan thất bại.

Vũ Tướng: rời xa nơi chôn rau cắt rốn, thì có thể được quyền thế địa vị.

Vũ sát: chức vị cao thả hoành lập công danh.

Vũ phá: vi quân lữ chức vụ, hóa quyền, hóa lộc, văn xương, văn khúc đồng cung hoặc gia hội, tắc địa vị hiển đạt.

( vũ khúc cùng đà la, linh tinh, địa kiếp, hóa kị đồng cung, tắc công danh không phân. )

Thiên đồng: vào miếu văn võ chức giai cát, trong cung vô kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh đứng hàng chức cao, hãm địa tắc tiểu lại viên.

Đồng âm: tại tí, văn võ chức giai chức vị cao, ở ngọ tức là công chức nhỏ.

Đồng Cự: vào miếu chức vị thấp mà tăng tới địa vị cao, lúc tuổi già phát tích, hãm địa tắc cả đời bình thường.

Đồng lương: quyền thế địa vị giai cao.

( thiên đồng cùng lộc tồn đồng cung, ở văn chức trên có đại thành tựu. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, tắc cả đời khúc chiết nhiều, không như mong muốn. )

Liêm trinh: vào miếu ở cung Dần Thân, nhập quan võ có thể thu được chức vị cao, nhưng không bền, hãm địa chức vị bình thường.

Liêm Phủ: vi phú quý song toàn người.

Liêm Tham: văn chức thành lành, thành tựu việc nghiệp tương đương bận rộn, nhưng có thể được chức vị cao.

Liêm tướng: chức vị cao thả thu nhập cao vi phú quý song toàn người, trong cung có kình dương, đà la, không trung, địa kiếp, hỏa linh ngôi sao, thì thôi quan võ vi tốt.

Liêm Sát: quân lữ xuất thân, công danh biểu dương.

Liêm Phá: thành bại thay đổi thất thường, trên chức nghiệp không ổn định, một tiểu văn thư chức vụ.

( liêm trinh cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, thành bại thay đổi thất thường, trên chức nghiệp không ổn định. )

Cánh cửa cực lớn: vào miếu quan võ có thể thu được chức vị cao, văn chức tắc thất bại thảm hại, hãm địa chức nghiệp hồi hối. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ thất trách.

Thiên tướng: vào miếu văn chức, quan võ đều có thể chức vị cao, hãm địa chức nghiệp thành bại không chừng. Cùng văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật đồng cung, thân cư cao vị, quyền quý quang vinh hiển. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, quan hệ nhân mạch khiếm hòa hợp, thường hồi chỉ trích.

Thiên lương: ở ngọ cung, vào miếu cùng tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt đồng cung, văn chức, quan võ giai chức vị cao. Cùng kình dương, đà la,

Đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, tắc chức vị bình thường.

Thất sát: vào miếu quan võ cao chót vót chức vị cao có quyền to, văn chức tắc không lành. Hãm địa chức vị bình thường.

Phá quân: vào miếu vượng quan võ có thể chức vị cao, hãm địa tắc không đẹp. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh đồng cung, tắc chức nghiệp bằng thấp, không tiến bộ.

Văn xương: vào miếu cùng thái dương đồng cung, thêm hóa khoa, hóa lộc, hóa quyền vi văn võ tài. Cùng thiên phủ đồng cung, phú quý song toàn.

Văn khúc: miếu vượng văn võ chức giai cát. Hãm địa thiên cơ, Thái Âm đồng cung, nhậm chức nhà nước cơ quan có thể chức vị cao. Cùng tử vi, thiên phủ, tả phụ, hữu bật đồng cung là cao cấp quan viên. Cùng kình dương, đà la, linh tinh, đốm lửa, không trung, địa kiếp đồng cung, tắc chức vị bình thường.

Tả phụ: vào miếu văn chức quan võ đều có thành, bất quá quan võ trội hơn văn chức, tam hợp có ngôi sao may mắn sẽ, tắc văn chức quan võ giai cát. Cùng kình dương, đà la, linh tinh, đốm lửa, không trung, địa kiếp đồng cung, lên tiếng danh tiến thối khó thành.

Hữu bật: nên quan võ. Cùng tử phủ xương khúc đồng cung, chức vị cao mà quý. Lạc hãm cung tắc chức nghiệp thành bại không chừng, thường hồi chỉ trích, cùng cùng kình dương, đà la, linh tinh, đốm lửa, không trung, địa kiếp đồng cung, lại có bị giáng chức chức tới có thể.

Thiên khôi, thiên việt: chủ quý, nhân thượng cấp đề bạt mà thành công.

Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa: chủ có nhỏ quý mệnh.

Lộc tồn: văn võ chức giai cát, tài Quan song mỹ. Cùng hung tinh đồng cung, tắc chức vị khá thấp.

Kình dương: vào miếu tắc quan võ chức vị cao. Cùng ngôi sao may mắn đồng cung, tắc chức cao quyền lớn. Lạc hãm tắc có tiếng không có miếng.

Đà la: chức vị bình thường. Cùng ngôi sao may mắn đồng cung cũng có tiếng không có miếng mà thôi.

Đốm lửa: năm mới thành bại đa đoan. Lúc tuổi già chức vị khả hài lòng. Cùng tử vi, tham lang đồng cung, chức vị cao, lạc hãm tắc chức vị thấp.

Linh tinh: vào miếu chức vị cao, lạc hãm tắc không đẹp, cùng ngôi sao may mắn đồng cung chủ quyền quý.

Không trung, địa kiếp: chức nghiệp không thuận lợi.

Hóa kị: cả đời chức nghiệp thành bại không chừng, thay đổi thất thường.

Hồng loan: còn trẻ tức tên đề bảng vàng.

Thiên hư, thiên khốc: chức vị cao nhưng có tiếng không có miếng mà thôi.

Phàm các ngôi sao gặp kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp, hóa kị các loại ngôi sao, quyền quý người giảm này quyền thế hoặc xuống chức hoặc chủ thành bại không chừng, nhưng phải căn cứ gặp mấy người nhiều ít cực kỳ miếu hãm đến định. Phàm hàng năm đẩu quân ở cung quan lộc quá độ, gặp ngôi sao may mắn tắc vận làm quan thông thuận, gặp hung tinh, tắc chủ bôn ba lao lực không hiển đạt.

( hai ) cung quan lộc chủ diệu tổ hợp cơ bản vận mệnh biểu hiện vào nghề tình hình, phân tích như sau:

Tử vi: có tài năng, có năng lực lãnh đạo, thường vi trong đoàn thể đứng đầu nhân tài, nhưng nó tài năng hòa năng lực lãnh đạo thường gián tiếp phát huy biểu hiện. Miếu vượng, gặp tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt người, có thể chức vị cao, phần lớn ở quyết sách tính, quyền vị tính vị trí, thả sự nghiệp thành công. Thêm tứ sát, bình thường mà thôi, nhưng vẫn có chức vị cao thăng tới hiện tượng.

Tử phủ: có quyền thế địa vị, có tiếng danh tài phú, ở tài chính và kinh tế chính giới có lớn cơ hội phát triển, nhiều đủ nhân sự điều kiện bối cảnh, còn có trò giỏi hơn thầy đấy hiện tượng, thường nhân trên chức nghiệp đấy đặc thù thành tựu mà chịu đựng tán dương, thanh danh truyền xa.

Tử tham: có gây dựng sự nghiệp chi tài năng tài hoa, nhưng so sánh khuyết thiếu chuyên nghiệp bình thường kiên quyết tới tinh thần, thường thường có mới nới cũ, hoặc đồng thời làm nhiều loại nghề nghiệp khuynh hướng, đối với khô khan chuyên nghiệp, góc không thể thích ứng. Thêm lục hung người, phần lớn không thể lâu lâu yên ổn Vu mỗ chức nghiệp, khó tránh khỏi có mưu chức gây dựng sự nghiệp tới làm phức tạp.

Tử Tướng: có tương đương quyền bính thả có địa vị, này quyền quý cùng với tài hoa hỗ trợ lẫn nhau, có tiếng danh thắng vu tài phú giống.

Tử sát: có mãnh liệt gây dựng sự nghiệp tiến thủ tinh thần, góc thích hợp với tính khiêu chiến hoặc cạnh tranh tính công tác chức nghiệp, phần lớn ở chính giữa năm mới thời điểm cần kinh nghiệm một phen gian khổ phấn đấu, ở bên trong lúc tuổi già tài năng được cả danh và lợi.

Tử Phá: cạnh tranh tính hoặc hẻo lánh khai sáng tính trên sự nghiệp thành công, nhưng chỉ số ít học giả, nhà phát minh có thành công thí dụ, hoặc ở quân cảnh, xây dựng, thổ mộc chuyến đi nghiệp đã có thành tựu, còn lại tức là bình thường đầu cơ tính công thương chức nghiệp mà thôi. Tử Phá đấy đầu tư đầu cơ tính cập mạo hiểm tính rất mạnh, phần lớn đồng thời đầu tư nhiều loại ngành sản xuất; như vi mưu chức người, thích nếm thử mới mẻ ngành sản xuất, do đó khó tránh khỏi thường xuyên đổi mới chức nghiệp.

Thiên cơ: ở thiết kế tính, tinh thần tính trên chức nghiệp có thể có thành tựu. Vào miếu người quyền quý. Sẽ xương khúc người, học thuật tính thành tựu. Gặp tứ sát người, vi sự nghiệp chức nghiệp mà làm phức tạp.

Cơ lương: đủ sự nghiệp tài năng, có phong phú kiến thức tài năng, thích hợp với gì ngành sản xuất, có tinh thần chuyên nghiệp, cập cao thượng lý tưởng báo cáo phụ. Thêm lục hung người, không có hùng tâm vạn trượng, phần lớn bình thường mà thôi.

Cơ cự: ở mão người, cánh cửa cực lớn sống dưới nước thiên cơ mộc, thiên cơ trí khôn nhân cánh cửa cực lớn tới từ ngữ trau chuốt mà bộc lộ tài năng, ở tư pháp giới, ngoại giao giới, học thuật giới có thể lấy được thành công. Ở dậu người, mặc dù cũng cánh cửa cực lớn sống dưới nước thiên cơ mộc, nhưng cung dậu kim khắc thiên cơ mộc, mặc dù cũng cát, nhưng khó khăn trở ngại thật mạnh, thành tựu hữu hạn.

Cơ âm: nhị tinh cùng không nên hãm thất, có một ngôi sao hãm thất, chỉ vì bình thường nhân viên công vụ hoặc viên chức mà thôi. Cho nên ở dần người, này cát góc thứ, hoặc nhân quan hệ nhân mạch mà ở quyền vị, nhưng dễ bị giáng chức. Cơ âm hoan hỷ nhất hóa cát, gia hội lục cát tinh thanh danh truyền xa, thậm chí nổi danh biên cương hoặc hải ngoại.

Thái dương: có tài năng quyết đoán, thích hợp với các loại chức nghiệp, cạnh tranh tính, khai sáng tính chức nghiệp có thể thuận lợi bay lên cao. Ở miếu vượng người, sự nghiệp vận cực kỳ thuận lợi, năm mới tức khi nhìn thấy liền hơn nữa ở cầm quyền địa vị, thậm chí có đa nguyên tính kinh doanh khuynh hướng. Bị chiếm đóng người, năm mới vi sự nghiệp vất vả cần cù lao lực, khó có thể thành tựu, trung niên về sau tài năng an định lại. Thái dương thêm lục hung người, sự nghiệp chức nghiệp trở ngại thật mạnh, khó có thể trở nên nổi bật, tất vất vả cần cù lao lực thủy có thành tựu.

Nhật nguyệt: có địa vị thành tựu, quý hơn nữa hiển. Sẽ xương khúc giúp đỡ, đa số chính giới hoặc địa phương thủ trưởng, hoặc xí nghiệp thủ trưởng, chủ quản.

Nhật cự: thái dương không mừng cánh cửa cực lớn phùng cùng giải quyết triền, nhưng ở dần người, có thể “Nước lửa ký tế” luận, hoặc lấy cánh cửa cực lớn sống dưới nước dần cung mộc mà sống thái dương hỏa luận, phần lớn có tốt đẹp chính là sự nghiệp cơ duyên, cũng có tinh thông bày ra phân tích ý nghĩ, làm làm từng bước, tiến hành theo chất lượng đấy chức nghiệp, đa năng đã có thành tựu, ở cung thân người, thái dương nhập thiên địa, trước cần về sau nọa thành tựu hữu hạn.

Ngày lương: còn nhỏ nhấp nhô, nhiều nhân thông minh chịu khó mà chịu đựng lớn tuổi khác phái thưởng thức đề bạt hoặc trợ giúp gây dựng sự nghiệp, còn có ỷ lại thanh danh, tín dụng mà phát triển sự nghiệp khuynh hướng. Nhưng tốt nhất nên chủ yếu cảm tình tới vây mà mất đi địa vị thanh danh, đặc biệt khí hậu mệnh ở dậu người vi quá mức.

Vũ khúc: thích hợp với tự thể nghiệm chức vụ nghiệp, thả có thành tựu. Có sở trường hoặc, thích hợp các loại ngành sản xuất, nhất là tài chính, công nghiệp, phương diện giao thông tính chất ngành sản xuất có thể có phát triển. Vũ khúc sẽ khoa quyền lộc giả, vi tài phú tới Quan. Thêm lục hung người, kinh doanh thành công bại, thích hợp kỹ thuật, nghệ thuật tới con đường phát triển.

Vũ phủ: có rộng khắp tính tài năng, có gây dựng sự nghiệp chuyên nghiệp nhiệt tình nghị lực, rất nhanh có thể phát triển trở thành liền mà hiển quý. Gặp tứ sát người, có khó khăn trở ngại.

Vũ Tham: vi tiết kiệm keo kiệt thành tánh người, càng thả ái tài. Phú giả gần với bất nhân, Quan người lưu vu tham ô, tiểu thương bệnh vu tham lam keo kiệt. Năm mới phần lớn cuộc sống không ổn định, trung niên về sau mới gặp phát triển sự nghiệp thuận lợi.

Vũ sát: đa năng có quyền thế địa vị, hoặc khi hắn hương đất khách đột nhiên có lập nên.

Vũ phá: hội cát người, thích hợp khai sáng tính, khai thác tính đấy xí nghiệp, không biết cát người, thích hợp nghiêm túc tính, phá hư tính chức vụ nghiệp, phần lớn đồng thời cụ bị phá hư cùng kiến thiết tính chất, như xây dựng, quân cảnh các chức nghiệp.

Thiên đồng: có rộng khắp tài năng cập sức thích ứng, nhưng khuyết thiếu gây dựng sự nghiệp tinh thần chuyên nghiệp, mặc dù có thể thích ứng các loại ngành sản xuất, vốn lấy tự do nghiệp vi nên. Thêm lục hung người, có cao không tới, thấp không xong khổ não.

Đồng Cự: vất vả lao lực, nhưng có thể từ thấp chức vị đuổi dần lên chức. Thêm lục hung người có làm một hàng oán một hàng loại tình cảm hình.

Đồng lương: rất dễ phát triển cùng thích ứng chi tài năng. Miếu vượng thêm cát người, phú quý cát đẹp, hiểm địa thêm hung người, mặc dù chủ vất vả cần cù, nhưng cũng thường thường bậc trung có thể có ổn định nhàn nhã tới cuộc sống.

Đồng nguyệt: miếu vượng người, chức vị có đuổi dần bay lên cao tới cát. Hãm thất người, chung thân vi nhân viên quèn.

Liêm trinh: miếu vượng người, đủ cạnh tranh nghị lực, đa năng biểu hiện Trác Siêu tài năng, vốn lấy cuồng ngạo tự phụ, hoặc lấy màu hồng phấn tươi đẹp nghe thấy tranh cãi, hoặc lấy khuyết thiếu nhân hòa nhân tố, thường khó thủ thành, hiển quý ngày ngắn. Hãm thất thêm hung người, sợ nhân chức trách sự nghiệp triệu sinh Quan tụng Quan mệt.

Liêm Tham: sự thật mà đủ sức cạnh tranh, có bất khuất tới nhiệt tình, đa năng quyền quý. Thêm lục hung người, nhiều xu nịnh a dua hạng người.

Liêm tướng: có nhiệt tình nghị lực, thả đủ gây dựng sự nghiệp tinh thần, gây dựng sự nghiệp quyết đoán, có thể được áo gấm phú quý.”Liêm Phủ” cũng thế.

Liêm Sát: thích hợp với quân lữ xuất thân, hoặc tương đối cứng ngắc, quy luật chuyến đi nghiệp.

Liêm Phá: thích hợp cực đoan tính chức vụ nghiệp, thích chính mình chúa tể sự vật, không thể chịu làm kẻ dưới, do đó, rất khó làm từng bước, nhân thường xuyên biến hóa chức nghiệp mà làm phức tạp. Hóa cát người, sự nghiệp hanh thông hiển quý.

Thiên phủ: có tài năng cùng sức thích ứng, thích hợp các loại ngành sản xuất, thả chức nghiệp chức vị ổn định, có thể thuận lợi bay lên cao phát triển trở thành liền. Sẽ lục hung người, nhiều an phận gìn giữ cái đã có.

Thái Âm: miếu vượng người, thường là đất vị trí thắng tài phú, như kiến trúc sư, giáo sư, nhân viên công vụ các chức nghiệp, càng sẽ cát người, đức cao vọng trọng. Hãm thất người, bởi vì quá mức theo đuổi hoàn mỹ lý tưởng, chức nghiệp nhiều không như ý. Càng thêm hung người, tự cao tài cao mà kiêu ngạo, một khi thất bại, tắc rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, khó có thể hiển danh phát đạt.

Tham lang: miếu vượng người, gặp hỏa linh vì quyền quý, vu quan võ nắm đại quyền. Gặp Kình Đà người, tràn ngập sự nghiệp dục, đúng sự tình nghiệp có đặc biệt có lòng cùng tài năng, riêng chỉ góc vất vả cần cù lao khổ, nhiều ở diễn nghệ giới, hoặc độc chiếm tính, tính đặc thù trên chức nghiệp có thành tựu. Gặp không kiếp người, tắc cụ vô nghèo sự nghiệp tâm, ngoại trừ đa nguyên kẻ kinh doanh ở ngoài, nhiều ở học thuật, nghệ thuật, diễn nghệ bên trên có thành tựu .

Cánh cửa cực lớn: tương đối thích hợp vu bày ra tính, tổ chức tính chức vụ nghiệp. Miếu vượng người, quan võ quyền quý, văn chức nhân buồn lo vô cớ mà không bền, có lui Quan từ chức lo lắng. Hãm thất thêm hung người, miễn cưỡng nhân nhượng chức nghiệp, thành tựu hữu hạn, thậm chí có giáng chức, giảm biên chế mà thất trách lo lắng.

Thiên tướng: miếu vượng người, nhân chuyên nghiệp cấp thành tín thái độ độ, thích hợp với các loại ngành sản xuất, thả có thành tựu, cuộc sống giàu có. Hãm thất người, tắc dễ dàng nhân cố chấp vu nhân tình, nhân sự, khuyết thiếu năng lực thích ứng mà hồi thất bại, hoặc nan tiến bộ phát triển.

Thiên lương: có vui nghiệp tinh thần, giỏi về gìn giữ cái đã có, khuyết thiếu gây dựng sự nghiệp tinh thần. Miếu vượng người, phần lớn kế tục phụ tổ ban cho mà phát triển trở thành công, hoặc vu thanh cao tính chức nghiệp, như mạng bốc, giáo sư, y sư các chức nghiệp thành tựu. Sẽ giúp đỡ Khôi Việt người, thích hợp các loại ngành sản xuất, có thể thành tựu phát triển. Sẽ xương khúc người, góc thích hợp nhân viên công vụ, giáo sư hoặc học thuật tính chức nghiệp. Thêm lục hung người, bị lưu vu lười nhác lười biếng, sự nghiệp chức vị bình thường. Thậm chí nhàn rỗi mà cần ỷ lại cuộc sống người khác.

Thất sát: hiếu thắng không sợ khó khăn, miếu vượng người, quan võ cao chót vót quyền quý, thích hợp công nghiệp nặng, vận động viên, quân cảnh các chức nghiệp mà có thành tựu, không thích hợp khuyết thiếu tính khiêu chiến công tác. Sẽ lục hung người, phần lớn hư danh, hoặc thường xuyên biến hóa chức nghiệp.

Phá quân: nên lựa chọn góc nghiêm túc tính ngành sản xuất, chắc có phá hư tính, biến hóa tính chức nghiệp. Miếu vượng người, quan võ trở nên nổi bật mà có thành tựu, hãm thất người, bình thường, thậm chí chức nghiệp, chức vị thường xuyên thay đổi.

( xương khúc trở xuống chư tinh theo như này tính chất mà nói, ở đây không hề lắm lời. )

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 071, tử vi đấu sổ phân tích cung sự nghiệp

   071, tử vi đấu sổ phân tích cung sự nghiệp

Tử vi đấu sổ đúng chuyện riêng nghiệp hòa chức nghiệp trạng huống đoán trước, chủ yếu là tướng cung quan lộc tinh diệu hành động quan sát hòa nghiên cứu đối tượng, mà kết hợp thứ ba phương tứ chính đến phân tích. Cung quan lộc cũng gọi là cung sự nghiệp, tỏ vẻ một người vào nghề tình hình hòa chức vị cao thấp.

( một ) cung quan lộc tinh diệu tổ hợp biểu hiển chức vị cao thấp trạng huống, tư liệt như sau, chỉ làm tham khảo:

Tử vi: có cơ hội trở thành vi giai tầng cao nhất đấy người phụ trách, như chủ tịch, quản lí, công sở đấy quan trên các loại, nếu cùng văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt đồng cung, tắc sự nghiệp lại một bước lên mây, vi đến cực điểm phẩm.

Tử phủ: sự nghiệp nổi tiếng, thu vào cao, chức vị cao.

Tử tham: văn chức, quan võ giai nghi chức vị cao, quyền thế lớn. Thêm đốm lửa, linh tinh nên quan võ.

Tử Tướng: chức vị thanh cao, có thể nắm đại quyền.

Tử sát: quan võ cao chót vót.

Tử Phá: bận rộn ở bên trong an thân gặp quý.

( tử vi cùng dương, đà, hỏa, linh đồng cung, cả đời bình thường ở bên trong. )

Thiên cơ: vào miếu, chức vị quyền thế cao, sẽ sao Văn Khúc, vi trung với cương vị công tác người. Hãm địa, vi công chức nhỏ.

Cơ âm: miếu vượng, thanh danh lan xa, hãm địa tắc không thể kéo dài nổi danh.

Cơ cự: ở mão, thanh danh truyền xa, ở dậu, nổi danh mà không lâu dài.

Cơ lương: vi văn võ tài, địa vị cùng quyền thế cực cao.

( thiên cơ cùng dương, đà, hỏa, linh cùng cấp cung, chức nghiệp địa vị hay thay đổi. )

Thái dương: vào miếu văn chức, quan võ giai có thể đứng ở cao nhất địa vị. Hãm địa tắc quý là hiển.

Nhật nguyệt: ở chưa cung, chức vị quý hiển, thêm xương, khúc, trái, phải tắc vị trí tới tam thai.

Nhật cự: vào miếu, địa vị khả duy trì lâu dài, hãm địa tắc địa vị nhiều phập phồng.

Ngày lương: ở mão, văn võ chức giai có thể đứng ở bãi đất vị trí. Ở cung dậu, địa vị bình thường.

( thái dương cùng giúp đỡ, xương khúc cùng cấp cung, càng thêm hóa khoa, hóa lộc, hóa quyền, tắc cục nhất phẩm vị. Nếu cùng dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp cùng cấp cung, tắc cả đời phập phồng không chừng. )

Vũ khúc: vào miếu cùng xương khúc, giúp đỡ đồng cung, tắc nhận chức quan võ có thể chiếm địa vị cực cao. Cùng hóa lộc ] hóa quyền, hóa khoa đồng cung, tắc sẽ phát tài. Hãm địa tắc chức vị bình thường.

Vũ phủ: chức vị cực cao, thêm không trung, địa kiếp tắc chức vị bình thường.

Vũ Tham: trở thành một tham quan thất bại.

Vũ Tướng: rời xa nơi chôn rau cắt rốn, thì có thể được quyền thế địa vị.

Vũ sát: chức vị cao thả hoành lập công danh.

Vũ phá: vi quân lữ chức vụ, hóa quyền, hóa lộc, văn xương, văn khúc đồng cung hoặc gia hội, tắc địa vị hiển đạt.

( vũ khúc cùng đà la, linh tinh, địa kiếp, hóa kị đồng cung, tắc công danh không phân. )

Thiên đồng: vào miếu văn võ chức giai cát, trong cung vô kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh đứng hàng chức cao, hãm địa tắc tiểu lại viên.

Đồng âm: tại tí, văn võ chức giai chức vị cao, ở ngọ tức là công chức nhỏ.

Đồng Cự: vào miếu chức vị thấp mà tăng tới địa vị cao, lúc tuổi già phát tích, hãm địa tắc cả đời bình thường.

Đồng lương: quyền thế địa vị giai cao.

( thiên đồng cùng lộc tồn đồng cung, ở văn chức trên có đại thành tựu. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, tắc cả đời khúc chiết nhiều, không như mong muốn. )

Liêm trinh: vào miếu ở cung Dần Thân, nhập quan võ có thể thu được chức vị cao, nhưng không bền, hãm địa chức vị bình thường.

Liêm Phủ: vi phú quý song toàn người.

Liêm Tham: văn chức thành lành, thành tựu việc nghiệp tương đương bận rộn, nhưng có thể được chức vị cao.

Liêm tướng: chức vị cao thả thu nhập cao vi phú quý song toàn người, trong cung có kình dương, đà la, không trung, địa kiếp, hỏa linh ngôi sao, thì thôi quan võ vi tốt.

Liêm Sát: quân lữ xuất thân, công danh biểu dương.

Liêm Phá: thành bại thay đổi thất thường, trên chức nghiệp không ổn định, một tiểu văn thư chức vụ.

( liêm trinh cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, thành bại thay đổi thất thường, trên chức nghiệp không ổn định. )

Cánh cửa cực lớn: vào miếu quan võ có thể thu được chức vị cao, văn chức tắc thất bại thảm hại, hãm địa chức nghiệp hồi hối. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ thất trách.

Thiên tướng: vào miếu văn chức, quan võ đều có thể chức vị cao, hãm địa chức nghiệp thành bại không chừng. Cùng văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật đồng cung, thân cư cao vị, quyền quý quang vinh hiển. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, quan hệ nhân mạch khiếm hòa hợp, thường hồi chỉ trích.

Thiên lương: ở ngọ cung, vào miếu cùng tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt đồng cung, văn chức, quan võ giai chức vị cao. Cùng kình dương, đà la,

Đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, tắc chức vị bình thường.

Thất sát: vào miếu quan võ cao chót vót chức vị cao có quyền to, văn chức tắc không lành. Hãm địa chức vị bình thường.

Phá quân: vào miếu vượng quan võ có thể chức vị cao, hãm địa tắc không đẹp. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh đồng cung, tắc chức nghiệp bằng thấp, không tiến bộ.

Văn xương: vào miếu cùng thái dương đồng cung, thêm hóa khoa, hóa lộc, hóa quyền vi văn võ tài. Cùng thiên phủ đồng cung, phú quý song toàn.

Văn khúc: miếu vượng văn võ chức giai cát. Hãm địa thiên cơ, Thái Âm đồng cung, nhậm chức nhà nước cơ quan có thể chức vị cao. Cùng tử vi, thiên phủ, tả phụ, hữu bật đồng cung là cao cấp quan viên. Cùng kình dương, đà la, linh tinh, đốm lửa, không trung, địa kiếp đồng cung, tắc chức vị bình thường.

Tả phụ: vào miếu văn chức quan võ đều có thành, bất quá quan võ trội hơn văn chức, tam hợp có ngôi sao may mắn sẽ, tắc văn chức quan võ giai cát. Cùng kình dương, đà la, linh tinh, đốm lửa, không trung, địa kiếp đồng cung, lên tiếng danh tiến thối khó thành.

Hữu bật: nên quan võ. Cùng tử phủ xương khúc đồng cung, chức vị cao mà quý. Lạc hãm cung tắc chức nghiệp thành bại không chừng, thường hồi chỉ trích, cùng cùng kình dương, đà la, linh tinh, đốm lửa, không trung, địa kiếp đồng cung, lại có bị giáng chức chức tới có thể.

Thiên khôi, thiên việt: chủ quý, nhân thượng cấp đề bạt mà thành công.

Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa: chủ có nhỏ quý mệnh.

Lộc tồn: văn võ chức giai cát, tài Quan song mỹ. Cùng hung tinh đồng cung, tắc chức vị khá thấp.

Kình dương: vào miếu tắc quan võ chức vị cao. Cùng ngôi sao may mắn đồng cung, tắc chức cao quyền lớn. Lạc hãm tắc có tiếng không có miếng.

Đà la: chức vị bình thường. Cùng ngôi sao may mắn đồng cung cũng có tiếng không có miếng mà thôi.

Đốm lửa: năm mới thành bại đa đoan. Lúc tuổi già chức vị khả hài lòng. Cùng tử vi, tham lang đồng cung, chức vị cao, lạc hãm tắc chức vị thấp.

Linh tinh: vào miếu chức vị cao, lạc hãm tắc không đẹp, cùng ngôi sao may mắn đồng cung chủ quyền quý.

Không trung, địa kiếp: chức nghiệp không thuận lợi.

Hóa kị: cả đời chức nghiệp thành bại không chừng, thay đổi thất thường.

Hồng loan: còn trẻ tức tên đề bảng vàng.

Thiên hư, thiên khốc: chức vị cao nhưng có tiếng không có miếng mà thôi.

Phàm các ngôi sao gặp kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp, hóa kị các loại ngôi sao, quyền quý người giảm này quyền thế hoặc xuống chức hoặc chủ thành bại không chừng, nhưng phải căn cứ gặp mấy người nhiều ít cực kỳ miếu hãm đến định. Phàm hàng năm đẩu quân ở cung quan lộc quá độ, gặp ngôi sao may mắn tắc vận làm quan thông thuận, gặp hung tinh, tắc chủ bôn ba lao lực không hiển đạt.

( hai ) cung quan lộc chủ diệu tổ hợp cơ bản vận mệnh biểu hiện vào nghề tình hình, phân tích như sau:

Tử vi: có tài năng, có năng lực lãnh đạo, thường vi trong đoàn thể đứng đầu nhân tài, nhưng nó tài năng hòa năng lực lãnh đạo thường gián tiếp phát huy biểu hiện. Miếu vượng, gặp tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt người, có thể chức vị cao, phần lớn ở quyết sách tính, quyền vị tính vị trí, thả sự nghiệp thành công. Thêm tứ sát, bình thường mà thôi, nhưng vẫn có chức vị cao thăng tới hiện tượng.

Tử phủ: có quyền thế địa vị, có tiếng danh tài phú, ở tài chính và kinh tế chính giới có lớn cơ hội phát triển, nhiều đủ nhân sự điều kiện bối cảnh, còn có trò giỏi hơn thầy đấy hiện tượng, thường nhân trên chức nghiệp đấy đặc thù thành tựu mà chịu đựng tán dương, thanh danh truyền xa.

Tử tham: có gây dựng sự nghiệp chi tài năng tài hoa, nhưng so sánh khuyết thiếu chuyên nghiệp bình thường kiên quyết tới tinh thần, thường thường có mới nới cũ, hoặc đồng thời làm nhiều loại nghề nghiệp khuynh hướng, đối với khô khan chuyên nghiệp, góc không thể thích ứng. Thêm lục hung người, phần lớn không thể lâu lâu yên ổn Vu mỗ chức nghiệp, khó tránh khỏi có mưu chức gây dựng sự nghiệp tới làm phức tạp.

Tử Tướng: có tương đương quyền bính thả có địa vị, này quyền quý cùng với tài hoa hỗ trợ lẫn nhau, có tiếng danh thắng vu tài phú giống.

Tử sát: có mãnh liệt gây dựng sự nghiệp tiến thủ tinh thần, góc thích hợp với tính khiêu chiến hoặc cạnh tranh tính công tác chức nghiệp, phần lớn ở chính giữa năm mới thời điểm cần kinh nghiệm một phen gian khổ phấn đấu, ở bên trong lúc tuổi già tài năng được cả danh và lợi.

Tử Phá: cạnh tranh tính hoặc hẻo lánh khai sáng tính trên sự nghiệp thành công, nhưng chỉ số ít học giả, nhà phát minh có thành công thí dụ, hoặc ở quân cảnh, xây dựng, thổ mộc chuyến đi nghiệp đã có thành tựu, còn lại tức là bình thường đầu cơ tính công thương chức nghiệp mà thôi. Tử Phá đấy đầu tư đầu cơ tính cập mạo hiểm tính rất mạnh, phần lớn đồng thời đầu tư nhiều loại ngành sản xuất; như vi mưu chức người, thích nếm thử mới mẻ ngành sản xuất, do đó khó tránh khỏi thường xuyên đổi mới chức nghiệp.

Thiên cơ: ở thiết kế tính, tinh thần tính trên chức nghiệp có thể có thành tựu. Vào miếu người quyền quý. Sẽ xương khúc người, học thuật tính thành tựu. Gặp tứ sát người, vi sự nghiệp chức nghiệp mà làm phức tạp.

Cơ lương: đủ sự nghiệp tài năng, có phong phú kiến thức tài năng, thích hợp với gì ngành sản xuất, có tinh thần chuyên nghiệp, cập cao thượng lý tưởng báo cáo phụ. Thêm lục hung người, không có hùng tâm vạn trượng, phần lớn bình thường mà thôi.

Cơ cự: ở mão người, cánh cửa cực lớn sống dưới nước thiên cơ mộc, thiên cơ trí khôn nhân cánh cửa cực lớn tới từ ngữ trau chuốt mà bộc lộ tài năng, ở tư pháp giới, ngoại giao giới, học thuật giới có thể lấy được thành công. Ở dậu người, mặc dù cũng cánh cửa cực lớn sống dưới nước thiên cơ mộc, nhưng cung dậu kim khắc thiên cơ mộc, mặc dù cũng cát, nhưng khó khăn trở ngại thật mạnh, thành tựu hữu hạn.

Cơ âm: nhị tinh cùng không nên hãm thất, có một ngôi sao hãm thất, chỉ vì bình thường nhân viên công vụ hoặc viên chức mà thôi. Cho nên ở dần người, này cát góc thứ, hoặc nhân quan hệ nhân mạch mà ở quyền vị, nhưng dễ bị giáng chức. Cơ âm hoan hỷ nhất hóa cát, gia hội lục cát tinh thanh danh truyền xa, thậm chí nổi danh biên cương hoặc hải ngoại.

Thái dương: có tài năng quyết đoán, thích hợp với các loại chức nghiệp, cạnh tranh tính, khai sáng tính chức nghiệp có thể thuận lợi bay lên cao. Ở miếu vượng người, sự nghiệp vận cực kỳ thuận lợi, năm mới tức khi nhìn thấy liền hơn nữa ở cầm quyền địa vị, thậm chí có đa nguyên tính kinh doanh khuynh hướng. Bị chiếm đóng người, năm mới vi sự nghiệp vất vả cần cù lao lực, khó có thể thành tựu, trung niên về sau tài năng an định lại. Thái dương thêm lục hung người, sự nghiệp chức nghiệp trở ngại thật mạnh, khó có thể trở nên nổi bật, tất vất vả cần cù lao lực thủy có thành tựu.

Nhật nguyệt: có địa vị thành tựu, quý hơn nữa hiển. Sẽ xương khúc giúp đỡ, đa số chính giới hoặc địa phương thủ trưởng, hoặc xí nghiệp thủ trưởng, chủ quản.

Nhật cự: thái dương không mừng cánh cửa cực lớn phùng cùng giải quyết triền, nhưng ở dần người, có thể “Nước lửa ký tế” luận, hoặc lấy cánh cửa cực lớn sống dưới nước dần cung mộc mà sống thái dương hỏa luận, phần lớn có tốt đẹp chính là sự nghiệp cơ duyên, cũng có tinh thông bày ra phân tích ý nghĩ, làm làm từng bước, tiến hành theo chất lượng đấy chức nghiệp, đa năng đã có thành tựu, ở cung thân người, thái dương nhập thiên địa, trước cần về sau nọa thành tựu hữu hạn.

Ngày lương: còn nhỏ nhấp nhô, nhiều nhân thông minh chịu khó mà chịu đựng lớn tuổi khác phái thưởng thức đề bạt hoặc trợ giúp gây dựng sự nghiệp, còn có ỷ lại thanh danh, tín dụng mà phát triển sự nghiệp khuynh hướng. Nhưng tốt nhất nên chủ yếu cảm tình tới vây mà mất đi địa vị thanh danh, đặc biệt khí hậu mệnh ở dậu người vi quá mức.

Vũ khúc: thích hợp với tự thể nghiệm chức vụ nghiệp, thả có thành tựu. Có sở trường hoặc, thích hợp các loại ngành sản xuất, nhất là tài chính, công nghiệp, phương diện giao thông tính chất ngành sản xuất có thể có phát triển. Vũ khúc sẽ khoa quyền lộc giả, vi tài phú tới Quan. Thêm lục hung người, kinh doanh thành công bại, thích hợp kỹ thuật, nghệ thuật tới con đường phát triển.

Vũ phủ: có rộng khắp tính tài năng, có gây dựng sự nghiệp chuyên nghiệp nhiệt tình nghị lực, rất nhanh có thể phát triển trở thành liền mà hiển quý. Gặp tứ sát người, có khó khăn trở ngại.

Vũ Tham: vi tiết kiệm keo kiệt thành tánh người, càng thả ái tài. Phú giả gần với bất nhân, Quan người lưu vu tham ô, tiểu thương bệnh vu tham lam keo kiệt. Năm mới phần lớn cuộc sống không ổn định, trung niên về sau mới gặp phát triển sự nghiệp thuận lợi.

Vũ sát: đa năng có quyền thế địa vị, hoặc khi hắn hương đất khách đột nhiên có lập nên.

Vũ phá: hội cát người, thích hợp khai sáng tính, khai thác tính đấy xí nghiệp, không biết cát người, thích hợp nghiêm túc tính, phá hư tính chức vụ nghiệp, phần lớn đồng thời cụ bị phá hư cùng kiến thiết tính chất, như xây dựng, quân cảnh các chức nghiệp.

Thiên đồng: có rộng khắp tài năng cập sức thích ứng, nhưng khuyết thiếu gây dựng sự nghiệp tinh thần chuyên nghiệp, mặc dù có thể thích ứng các loại ngành sản xuất, vốn lấy tự do nghiệp vi nên. Thêm lục hung người, có cao không tới, thấp không xong khổ não.

Đồng Cự: vất vả lao lực, nhưng có thể từ thấp chức vị đuổi dần lên chức. Thêm lục hung người có làm một hàng oán một hàng loại tình cảm hình.

Đồng lương: rất dễ phát triển cùng thích ứng chi tài năng. Miếu vượng thêm cát người, phú quý cát đẹp, hiểm địa thêm hung người, mặc dù chủ vất vả cần cù, nhưng cũng thường thường bậc trung có thể có ổn định nhàn nhã tới cuộc sống.

Đồng nguyệt: miếu vượng người, chức vị có đuổi dần bay lên cao tới cát. Hãm thất người, chung thân vi nhân viên quèn.

Liêm trinh: miếu vượng người, đủ cạnh tranh nghị lực, đa năng biểu hiện Trác Siêu tài năng, vốn lấy cuồng ngạo tự phụ, hoặc lấy màu hồng phấn tươi đẹp nghe thấy tranh cãi, hoặc lấy khuyết thiếu nhân hòa nhân tố, thường khó thủ thành, hiển quý ngày ngắn. Hãm thất thêm hung người, sợ nhân chức trách sự nghiệp triệu sinh Quan tụng Quan mệt.

Liêm Tham: sự thật mà đủ sức cạnh tranh, có bất khuất tới nhiệt tình, đa năng quyền quý. Thêm lục hung người, nhiều xu nịnh a dua hạng người.

Liêm tướng: có nhiệt tình nghị lực, thả đủ gây dựng sự nghiệp tinh thần, gây dựng sự nghiệp quyết đoán, có thể được áo gấm phú quý.”Liêm Phủ” cũng thế.

Liêm Sát: thích hợp với quân lữ xuất thân, hoặc tương đối cứng ngắc, quy luật chuyến đi nghiệp.

Liêm Phá: thích hợp cực đoan tính chức vụ nghiệp, thích chính mình chúa tể sự vật, không thể chịu làm kẻ dưới, do đó, rất khó làm từng bước, nhân thường xuyên biến hóa chức nghiệp mà làm phức tạp. Hóa cát người, sự nghiệp hanh thông hiển quý.

Thiên phủ: có tài năng cùng sức thích ứng, thích hợp các loại ngành sản xuất, thả chức nghiệp chức vị ổn định, có thể thuận lợi bay lên cao phát triển trở thành liền. Sẽ lục hung người, nhiều an phận gìn giữ cái đã có.

Thái Âm: miếu vượng người, thường là đất vị trí thắng tài phú, như kiến trúc sư, giáo sư, nhân viên công vụ các chức nghiệp, càng sẽ cát người, đức cao vọng trọng. Hãm thất người, bởi vì quá mức theo đuổi hoàn mỹ lý tưởng, chức nghiệp nhiều không như ý. Càng thêm hung người, tự cao tài cao mà kiêu ngạo, một khi thất bại, tắc rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, khó có thể hiển danh phát đạt.

Tham lang: miếu vượng người, gặp hỏa linh vì quyền quý, vu quan võ nắm đại quyền. Gặp Kình Đà người, tràn ngập sự nghiệp dục, đúng sự tình nghiệp có đặc biệt có lòng cùng tài năng, riêng chỉ góc vất vả cần cù lao khổ, nhiều ở diễn nghệ giới, hoặc độc chiếm tính, tính đặc thù trên chức nghiệp có thành tựu. Gặp không kiếp người, tắc cụ vô nghèo sự nghiệp tâm, ngoại trừ đa nguyên kẻ kinh doanh ở ngoài, nhiều ở học thuật, nghệ thuật, diễn nghệ bên trên có thành tựu .

Cánh cửa cực lớn: tương đối thích hợp vu bày ra tính, tổ chức tính chức vụ nghiệp. Miếu vượng người, quan võ quyền quý, văn chức nhân buồn lo vô cớ mà không bền, có lui Quan từ chức lo lắng. Hãm thất thêm hung người, miễn cưỡng nhân nhượng chức nghiệp, thành tựu hữu hạn, thậm chí có giáng chức, giảm biên chế mà thất trách lo lắng.

Thiên tướng: miếu vượng người, nhân chuyên nghiệp cấp thành tín thái độ độ, thích hợp với các loại ngành sản xuất, thả có thành tựu, cuộc sống giàu có. Hãm thất người, tắc dễ dàng nhân cố chấp vu nhân tình, nhân sự, khuyết thiếu năng lực thích ứng mà hồi thất bại, hoặc nan tiến bộ phát triển.

Thiên lương: có vui nghiệp tinh thần, giỏi về gìn giữ cái đã có, khuyết thiếu gây dựng sự nghiệp tinh thần. Miếu vượng người, phần lớn kế tục phụ tổ ban cho mà phát triển trở thành công, hoặc vu thanh cao tính chức nghiệp, như mạng bốc, giáo sư, y sư các chức nghiệp thành tựu. Sẽ giúp đỡ Khôi Việt người, thích hợp các loại ngành sản xuất, có thể thành tựu phát triển. Sẽ xương khúc người, góc thích hợp nhân viên công vụ, giáo sư hoặc học thuật tính chức nghiệp. Thêm lục hung người, bị lưu vu lười nhác lười biếng, sự nghiệp chức vị bình thường. Thậm chí nhàn rỗi mà cần ỷ lại cuộc sống người khác.

Thất sát: hiếu thắng không sợ khó khăn, miếu vượng người, quan võ cao chót vót quyền quý, thích hợp công nghiệp nặng, vận động viên, quân cảnh các chức nghiệp mà có thành tựu, không thích hợp khuyết thiếu tính khiêu chiến công tác. Sẽ lục hung người, phần lớn hư danh, hoặc thường xuyên biến hóa chức nghiệp.

Phá quân: nên lựa chọn góc nghiêm túc tính ngành sản xuất, chắc có phá hư tính, biến hóa tính chức nghiệp. Miếu vượng người, quan võ trở nên nổi bật mà có thành tựu, hãm thất người, bình thường, thậm chí chức nghiệp, chức vị thường xuyên thay đổi.

( xương khúc trở xuống chư tinh theo như này tính chất mà nói, ở đây không hề lắm lời. )

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button