Tử vi

Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 073, tử vi đấu sổ phân tích tài vận

   073, tử vi đấu sổ phân tích tài vận

Tử vi đấu sổ chỉ làm trọng yếu đấy đoán trước kỹ thuật hòa phương pháp, đối với vận làm giàu đoán trước, ở cụ thể đoán trước trong thực tiễn, chủ yếu là căn cứ cung tài bạch tinh tượng đấy tính chất hòa tác dụng, đến quan sát hòa nghiên cứu tài sản nhiều ít hòa vận làm giàu cát hung thịnh suy.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 073, tử vi đấu sổ phân tích tài vận

Cung tài bạch tinh tượng đích tốt xấu, là phán đoán bản mạng tiền tài kinh tế cập sự nghiệp tài vận, xem một người hay không giỏi về kiếm tiền, có không tích góp chủ yếu tiêu chuẩn. Thông thường nói đến, có tử vi, thái dương, vũ khúc, thiên phủ, Thái Âm, lộc tồn người đại cát. Có thiên cơ, thiên đồng, liêm trinh, cánh cửa cực lớn, thiên tướng, thiên lương, thất sát, phá quân, xương khúc, Khôi Việt, giúp đỡ hóa cát người trung cát, có tham lang, tứ sát, hóa kị, đại hao người hung, hữu Không Kiếp người hung.

Cụ thể tinh tượng tính chất tường thuật tóm lược như sau:

Tử vi: chủ tài vận hanh thông, giàu có chiếm giữ phong.

Tử phủ: tài vận như ý thông, giàu có, cả đời bảo thủ.

Tử tham: thủ có sẵn gia nghiệp, trung niên về sau đuổi dần phong phú.

Tử Tướng: tiền tài súc tích, tài vận hanh thông, được cả danh và lợi.

Tử sát: thêm cát ngôi sao ngoài ý muốn tới tài hoành phát.

Tử Phá: còn trẻ không tụ tài, ở bên trong lúc tuổi già tài nguyên cuồn cuộn.

( tử vi, giúp đỡ đồng cung, vi tài phú tới cung, tiền tài phong phú. Cùng

Dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp đồng cung, tiền tài không vượng lại là bảo trì địa vị cùng thể diện, làm cho chi tiêu vượt qua thu vào. )

Thiên cơ: chủ tay không phát tài, lao tâm lao lực, lúc tuổi già thành tựu.

Cơ nguyệt: tay không thành gia lập nghiệp.

Cơ cự: náo ở bên trong cầu thủ hoặc nhưng đắc ý ngoại tới tài.

Cơ lương: trưởng máy trí xảo nghệ mà sống tài, tài phú bạc triệu, có kiêm nghiệp tới khuynh hướng.

( thiên cơ cùng dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp đồng cung, chủ phí sức phí lực, thành công có bại. Cùng xương, khúc, khôi, việt, phụ, bật đồng cung, cả đời vất vả nhưng cũng tụ tài. )

Thái dương: vào miếu tiền tài phong phú, hãm địa cả đời lao lực không tụ tài.

Nhật nguyệt: thêm giúp đỡ ngôi sao may mắn, phát tài không nhỏ.

Nhật cự: năm mới thành bại không đồng nhất, ở bên trong lúc tuổi già có thể tụ tài.

Ngày lương: quan tâm phát tài, tài nguyên cuồn cuộn mà đến.

Ngày lộc ( thái dương, lộc tồn đồng cung ): quan tâm phát tài, tài phú phong phú.

( thái dương cùng dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp đồng cung, tài thu nhập tiền tài ra, lãng phí nhiều. Cùng xương, khúc, khôi, việt, phụ, bật đồng cung, không lãng phí, đuổi dần dành dụm tài phú. )

Vũ khúc: vi tài ngôi sao, vào miếu chủ tiền tài sung túc, cùng hóa lộc, hóa quyền các loại ngôi sao may mắn đồng cung, gia tài bạc triệu, vô ngôi sao may mắn gia hội, chủ náo ở bên trong tiến thủ.

Vũ phủ: chủ cả đời giàu có, vi lý tưởng nhất tới tài vận.

Vũ Tham: thêm cát tinh chủ tích đại tài, thêm hung tinh tắc rách nát không chịu nổi, ba mươi tuổi đi sau đạt đến.

Vũ Tướng: tiền tài phì nhiêu, trên tài sản các loại.

Vũ sát: tay không phát tài thành gia.

Vũ phá: năm mới tài vận đông đến tây đi, lúc tuổi già tài phú có thể tụ.

( vũ khúc cùng dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp đồng cung, tài vận bất thông, tướng rơi vào chưa gượng dậy nổi. Cùng xương, khúc, khôi, việt, phụ, bật đồng cung chủ phát huy tài trí hoặc đạt được người khác trợ giúp, tài vận hanh thông. )

Thiên đồng: tay không phát tài, lúc tuổi già phát đạt, hãm địa tắc phá hao tổn không tụ tài.

Đồng âm: tài vận tự nhiên, kiếm tiền dễ dàng, giàu có cả đời, miếu vượng phùng lộc tồn giúp đỡ, chủ đại phú.

Đồng Cự: tài vận tiến thối không đồng nhất, lúc tuổi già phương toại.

Đồng lương: tay không phát tài, tài vượng thắng tổ. Thêm thấu lục hung ( dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp ) người, kiếm tiền không nhiều lắm, đa số cửu lưu hạng người.

( thiên đồng cùng dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp đồng cung, tài lai tài đi. )

Liêm trinh: náo trung sinh tài, hãm địa tắc trước khó sau dễ.

Liêm Phủ: tài phú sung túc.

Liêm Tham: hoạch phát hoạch phá, tài phú không ổn định, thêm hỏa, linh, tài phú hoành phát.

Liêm tướng: giàu có chiếm giữ phong.

Liêm Sát: náo ở bên trong thu nhập tiền tài mập ra.

Liêm Phá: trước nan về sau như ý, cả đời lao lực phát tài.

( liêm trinh cùng khoảng không, kiếp đồng cung, thường tại trong quan phủ rủi ro. )

Thiên phủ: cả đời tài phú tràn đầy, giàu có.

( thiên phủ cùng dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp đồng cung, tài vận thường có phập phồng, thành bại không đồng nhất. Cùng xương, khúc, khôi, việt, phụ, bật đồng cung, lúc tuổi già mong muốn tích tài. )

Thái Âm: vào miếu kho hàng giàu có, hãm địa thành bại không đồng nhất, không thể tụ tài.

( Thái Âm cùng lộc tồn thêm giúp đỡ đồng cung, hơi lớn phú mệnh. )

Tham lang: vào miếu có bộc phát dấu hiệu, hoành phát tài phú, hãm địa tắc nghèo khó không tụ tài.

( tham lang cùng đốm lửa đồng cung, ba mươi tuổi trước phí sức làm chí, thành bại không đồng nhất, ba mươi tuổi về sau tài phú hoành phát. )

Cánh cửa cực lớn: vào miếu chủ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng phát tài, náo ở bên trong thu nhập tiền tài, nhưng kiêu ngạo, lòng tham, tài hoành phá.

( cánh cửa cực lớn cùng dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp đồng cung, tài vận rách nát đa đoan. )

Thiên tướng: tiền tài phong phú.

( thiên tướng cùng dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp đồng cung, tài phú không ổn định. )

Thiên lương: vào miếu đại phú quý, hãm địa phí sức đau khổ chí, vất vả cần cù cầu tài.

( thiên lương cùng dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp các loại sát đồng cung, tuổi trẻ vất vả, lúc tuổi già hài lòng, nhưng tài phú gần sống tạm độ nhật. Cùng xương, khúc, khôi, việt, phụ, bật đồng cung, tiền tài giàu có, cả đời thích chí. )

Thất sát: ở dần thân cung Tý Ngọ, chủ tài phú hoành phát, hãm địa tắc phí sức phát tài.

( thất sát cùng dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp các loại sát đồng cung, tài vận khúc chiết thật mạnh. )

Phá quân: ở cung Tý Ngọ, tài nguyên sung túc, vàng bạc có thể tụ. Ở thìn tuất vượng cung, tài nguyên phong. Ở hãm địa, bại tài, tài phú nan tụ.

( phá quân cùng dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp các loại sát đồng cung, thành bại thay đổi thất thường. )

Văn xương: vào miếu cả đời giàu có, thêm cát tài vận hanh thông, hãm địa có phá hao tổn. Cùng cánh cửa cực lớn đồng cung, tiền tài sung túc. Cùng dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp các loại sát đồng cung, vi hàn nho chi lưu.

Văn khúc: vào miếu cả đời giàu có, thêm cát quý nhân tương trợ mà sống tài, hãm địa phá hao tổn. Cùng dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp các loại sát đồng cung, thành bại không đồng nhất, không tụ tài.

Giúp đỡ: tiền tài phong phú, hội cát tinh quý nhân tương trợ mà được tài.

Thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa: thanh học sinh cấp ba tài, cả đời giàu có.

Hóa kị: chủ tài phú không tụ.

Lộc tồn: sung túc kho hàng, vào miếu ngàn vạn lần tài phú, không nhọc từ trước đến nay.

Kình dương, đà la: vào miếu náo trung sinh tài, hãm địa lao tâm lao lực mà tài không tụ, cùng không kiếp đồng cung, tài tới tay thành không.

Đốm lửa, linh tinh: vào miếu độc tọa cung tài bạch, hoạch phát hoạch phá, hội cát ngôi sao, tài nhiều toại nguyện, hãm địa, lao khổ phát tài.

Thiên diêu: chủ có tài phú nhưng kiêng rượu mầu.

Trở lên các ngôi sao cùng dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp, hao tổn, kị các loại sát đồng cung, giàu có người không tràn đầy hoặc vất vả thu nhập tiền tài. Phàm hàng năm đẩu quân ở cung tài bạch quá độ, gặp cát tắc phát tài; gặp hung tắc tổn hại tài, bị tuyển võ mồm thị phi, giai nhân tài dựng lên.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 073, tử vi đấu sổ phân tích tài vận

   073, tử vi đấu sổ phân tích tài vận

Tử vi đấu sổ chỉ làm trọng yếu đấy đoán trước kỹ thuật hòa phương pháp, đối với vận làm giàu đoán trước, ở cụ thể đoán trước trong thực tiễn, chủ yếu là căn cứ cung tài bạch tinh tượng đấy tính chất hòa tác dụng, đến quan sát hòa nghiên cứu tài sản nhiều ít hòa vận làm giàu cát hung thịnh suy.

Cung tài bạch tinh tượng đích tốt xấu, là phán đoán bản mạng tiền tài kinh tế cập sự nghiệp tài vận, xem một người hay không giỏi về kiếm tiền, có không tích góp chủ yếu tiêu chuẩn. Thông thường nói đến, có tử vi, thái dương, vũ khúc, thiên phủ, Thái Âm, lộc tồn người đại cát. Có thiên cơ, thiên đồng, liêm trinh, cánh cửa cực lớn, thiên tướng, thiên lương, thất sát, phá quân, xương khúc, Khôi Việt, giúp đỡ hóa cát người trung cát, có tham lang, tứ sát, hóa kị, đại hao người hung, hữu Không Kiếp người hung.

Cụ thể tinh tượng tính chất tường thuật tóm lược như sau:

Tử vi: chủ tài vận hanh thông, giàu có chiếm giữ phong.

Tử phủ: tài vận như ý thông, giàu có, cả đời bảo thủ.

Tử tham: thủ có sẵn gia nghiệp, trung niên về sau đuổi dần phong phú.

Tử Tướng: tiền tài súc tích, tài vận hanh thông, được cả danh và lợi.

Tử sát: thêm cát ngôi sao ngoài ý muốn tới tài hoành phát.

Tử Phá: còn trẻ không tụ tài, ở bên trong lúc tuổi già tài nguyên cuồn cuộn.

( tử vi, giúp đỡ đồng cung, vi tài phú tới cung, tiền tài phong phú. Cùng

Dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp đồng cung, tiền tài không vượng lại là bảo trì địa vị cùng thể diện, làm cho chi tiêu vượt qua thu vào. )

Thiên cơ: chủ tay không phát tài, lao tâm lao lực, lúc tuổi già thành tựu.

Cơ nguyệt: tay không thành gia lập nghiệp.

Cơ cự: náo ở bên trong cầu thủ hoặc nhưng đắc ý ngoại tới tài.

Cơ lương: trưởng máy trí xảo nghệ mà sống tài, tài phú bạc triệu, có kiêm nghiệp tới khuynh hướng.

( thiên cơ cùng dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp đồng cung, chủ phí sức phí lực, thành công có bại. Cùng xương, khúc, khôi, việt, phụ, bật đồng cung, cả đời vất vả nhưng cũng tụ tài. )

Thái dương: vào miếu tiền tài phong phú, hãm địa cả đời lao lực không tụ tài.

Nhật nguyệt: thêm giúp đỡ ngôi sao may mắn, phát tài không nhỏ.

Nhật cự: năm mới thành bại không đồng nhất, ở bên trong lúc tuổi già có thể tụ tài.

Ngày lương: quan tâm phát tài, tài nguyên cuồn cuộn mà đến.

Ngày lộc ( thái dương, lộc tồn đồng cung ): quan tâm phát tài, tài phú phong phú.

( thái dương cùng dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp đồng cung, tài thu nhập tiền tài ra, lãng phí nhiều. Cùng xương, khúc, khôi, việt, phụ, bật đồng cung, không lãng phí, đuổi dần dành dụm tài phú. )

Vũ khúc: vi tài ngôi sao, vào miếu chủ tiền tài sung túc, cùng hóa lộc, hóa quyền các loại ngôi sao may mắn đồng cung, gia tài bạc triệu, vô ngôi sao may mắn gia hội, chủ náo ở bên trong tiến thủ.

Vũ phủ: chủ cả đời giàu có, vi lý tưởng nhất tới tài vận.

Vũ Tham: thêm cát tinh chủ tích đại tài, thêm hung tinh tắc rách nát không chịu nổi, ba mươi tuổi đi sau đạt đến.

Vũ Tướng: tiền tài phì nhiêu, trên tài sản các loại.

Vũ sát: tay không phát tài thành gia.

Vũ phá: năm mới tài vận đông đến tây đi, lúc tuổi già tài phú có thể tụ.

( vũ khúc cùng dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp đồng cung, tài vận bất thông, tướng rơi vào chưa gượng dậy nổi. Cùng xương, khúc, khôi, việt, phụ, bật đồng cung chủ phát huy tài trí hoặc đạt được người khác trợ giúp, tài vận hanh thông. )

Thiên đồng: tay không phát tài, lúc tuổi già phát đạt, hãm địa tắc phá hao tổn không tụ tài.

Đồng âm: tài vận tự nhiên, kiếm tiền dễ dàng, giàu có cả đời, miếu vượng phùng lộc tồn giúp đỡ, chủ đại phú.

Đồng Cự: tài vận tiến thối không đồng nhất, lúc tuổi già phương toại.

Đồng lương: tay không phát tài, tài vượng thắng tổ. Thêm thấu lục hung ( dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp ) người, kiếm tiền không nhiều lắm, đa số cửu lưu hạng người.

( thiên đồng cùng dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp đồng cung, tài lai tài đi. )

Liêm trinh: náo trung sinh tài, hãm địa tắc trước khó sau dễ.

Liêm Phủ: tài phú sung túc.

Liêm Tham: hoạch phát hoạch phá, tài phú không ổn định, thêm hỏa, linh, tài phú hoành phát.

Liêm tướng: giàu có chiếm giữ phong.

Liêm Sát: náo ở bên trong thu nhập tiền tài mập ra.

Liêm Phá: trước nan về sau như ý, cả đời lao lực phát tài.

( liêm trinh cùng khoảng không, kiếp đồng cung, thường tại trong quan phủ rủi ro. )

Thiên phủ: cả đời tài phú tràn đầy, giàu có.

( thiên phủ cùng dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp đồng cung, tài vận thường có phập phồng, thành bại không đồng nhất. Cùng xương, khúc, khôi, việt, phụ, bật đồng cung, lúc tuổi già mong muốn tích tài. )

Thái Âm: vào miếu kho hàng giàu có, hãm địa thành bại không đồng nhất, không thể tụ tài.

( Thái Âm cùng lộc tồn thêm giúp đỡ đồng cung, hơi lớn phú mệnh. )

Tham lang: vào miếu có bộc phát dấu hiệu, hoành phát tài phú, hãm địa tắc nghèo khó không tụ tài.

( tham lang cùng đốm lửa đồng cung, ba mươi tuổi trước phí sức làm chí, thành bại không đồng nhất, ba mươi tuổi về sau tài phú hoành phát. )

Cánh cửa cực lớn: vào miếu chủ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng phát tài, náo ở bên trong thu nhập tiền tài, nhưng kiêu ngạo, lòng tham, tài hoành phá.

( cánh cửa cực lớn cùng dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp đồng cung, tài vận rách nát đa đoan. )

Thiên tướng: tiền tài phong phú.

( thiên tướng cùng dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp đồng cung, tài phú không ổn định. )

Thiên lương: vào miếu đại phú quý, hãm địa phí sức đau khổ chí, vất vả cần cù cầu tài.

( thiên lương cùng dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp các loại sát đồng cung, tuổi trẻ vất vả, lúc tuổi già hài lòng, nhưng tài phú gần sống tạm độ nhật. Cùng xương, khúc, khôi, việt, phụ, bật đồng cung, tiền tài giàu có, cả đời thích chí. )

Thất sát: ở dần thân cung Tý Ngọ, chủ tài phú hoành phát, hãm địa tắc phí sức phát tài.

( thất sát cùng dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp các loại sát đồng cung, tài vận khúc chiết thật mạnh. )

Phá quân: ở cung Tý Ngọ, tài nguyên sung túc, vàng bạc có thể tụ. Ở thìn tuất vượng cung, tài nguyên phong. Ở hãm địa, bại tài, tài phú nan tụ.

( phá quân cùng dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp các loại sát đồng cung, thành bại thay đổi thất thường. )

Văn xương: vào miếu cả đời giàu có, thêm cát tài vận hanh thông, hãm địa có phá hao tổn. Cùng cánh cửa cực lớn đồng cung, tiền tài sung túc. Cùng dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp các loại sát đồng cung, vi hàn nho chi lưu.

Văn khúc: vào miếu cả đời giàu có, thêm cát quý nhân tương trợ mà sống tài, hãm địa phá hao tổn. Cùng dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp các loại sát đồng cung, thành bại không đồng nhất, không tụ tài.

Giúp đỡ: tiền tài phong phú, hội cát tinh quý nhân tương trợ mà được tài.

Thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa: thanh học sinh cấp ba tài, cả đời giàu có.

Hóa kị: chủ tài phú không tụ.

Lộc tồn: sung túc kho hàng, vào miếu ngàn vạn lần tài phú, không nhọc từ trước đến nay.

Kình dương, đà la: vào miếu náo trung sinh tài, hãm địa lao tâm lao lực mà tài không tụ, cùng không kiếp đồng cung, tài tới tay thành không.

Đốm lửa, linh tinh: vào miếu độc tọa cung tài bạch, hoạch phát hoạch phá, hội cát ngôi sao, tài nhiều toại nguyện, hãm địa, lao khổ phát tài.

Thiên diêu: chủ có tài phú nhưng kiêng rượu mầu.

Trở lên các ngôi sao cùng dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp, hao tổn, kị các loại sát đồng cung, giàu có người không tràn đầy hoặc vất vả thu nhập tiền tài. Phàm hàng năm đẩu quân ở cung tài bạch quá độ, gặp cát tắc phát tài; gặp hung tắc tổn hại tài, bị tuyển võ mồm thị phi, giai nhân tài dựng lên.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button