Tử vi

Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính trí sản tới giải nghĩa 2

F. Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính trí sản tới giải nghĩa 2

1. Từ [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản quan ] tứ hóa điều tra [ tài quan cách ]

a. ) quan sát [ bản mạng ]

b. ) quan sát [ bản quan ]

c. ) quan sát [ bản tài ]

d. ) quan sát [ bản tật ]/[ điền tới Quan ]

d. ) quan sát [ bổn điền ]/[ điền mệnh ]

2. Từ [ thiên mệnh ] [ lớn tài ] [ đại quan ] tứ hóa dò xét [ đại nạn tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa

Đây hạn mệnh chủ đấy sinh hoạt tại với đầu tư hợp tác cổ đông giao tế tiếp khách hoa đào các loại

Bạn đang xem: Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính trí sản tới giải nghĩa 2

Hoặc cùng gia ngoại mưu sinh kinh doanh chi tướng quan làm trọng tâm

[ thiên mệnh ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa + thiên việt thiên hình đốm lửa

[ thiên mệnh ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bổn điền ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ] đây hóa tượng

Biểu hiện 1. Bên ngoài đắc ý 2. Bên ngoài trí sản

Nếu đây hạn nội [ lưu tài ] trùng điệp [ bổn điền ] được [ thiên mệnh ] lộc nhập năm này kiếm tiền nhiều hơn

[ thiên mệnh ] can đinh thiên đồng hóa quyền nhập [ bản nô ]( ất sửu ) trùng điệp [ lớn tài ] phùng cự môn sinh quyền

Biểu hiện đây hạn mệnh chủ rất nghĩ cùng chúng sinh ngoạn tiền vàng trò chơi ( tiền cổn tiền ) phương thức mâu tài

[ thiên mệnh ] quyền nhập [ bản nô ] gặp sinh quyền < nô bộc là Quan chi phụ ] đây hạn hoạch đề bạt được quyền thế
Nếu hạn nội tới [ lưu phu ] đi vào [ bản nô ] được [ thiên mệnh ] hóa quyền cùng sinh quyền

Thì đây năm xưa danh vị tăng thêm

Chiếu [ lưu quan ] năm này có thể thăng Quan thêm tước

Lưu ý [ bản nô ] trùng điệp [ lớn tài ] cũng ẩn ngậm chúng sinh ( thủ trưởng bằng hữu ) giữa cùng tiền tài liên quan đến

Có lẽ mệnh chủ đầu tư công ty cổ phần lấy được cao giai chức vụ ( được quyền thế ) đấy tượng ý

b. ) quan sát [ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa

Đây hạn mệnh chủ đấy cuộc sống trọng tâm nằm ở đầu tư hợp tác cổ đông giao tế tiếp khách hoa đào các loại

[ lớn tài ] ở [ bản nô ]( ất sửu ) thiên đồng cự môn sinh quyền + kình dương địa kiếp

Sinh quyền nhập [ lớn tài bạch ] biểu hiện để ý tài có quan niệm nên tài chính tới quản lý quyền hành động thủ tài

Nhưng kiếm tiền hơi đau đớn ( lấy thực lực thủ tài ) đối với tiền tài có thành tựu

Biểu hiện để ý tài có quan niệm nhưng kiếm tiền hơi đau đớn đối với để ý tài có một bộ dám kiếm tiền

Kình dương ở nhập miếu ( thìn tuất xấu chưa ) huyên náo trung sinh tài lấy kỹ nghệ xảo công duy sinh

Nên tiến hành thiết kế điêu khắc biểu diễn các loại hành nghề

Địa kiếp nhập tài vị trí chủ tài chính không tốt mỗi ngày lấy đông tường bổ tây tường bì với chạy lang thang

Thường hao phí oan uổng tiền tài không nên kinh doanh không nên chịu trách nhiệm tiền tài có tiền liền loạn tiêu phí nhiều

< lấy [ đại nạn cung vị ] tứ hóa hướng [ bản mạng bàn cung vị ] thủ tượng quy với [ đại nạn bàn cung vị ] chỉ phân biệt luận sự >

[ lớn tài ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ vở ]( đinh tị ) trùng điệp [ thiên mệnh ] biểu hiện đây hạn tiền nhiều hơn thả tài chính bản thân điều khiển

Tiền tài đầu nhập [ vở ] tức đầu tư giao tế tiếp khách hoa đào các loại

[ lớn tài ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bổn điền ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ]/[ thầy thuốc tới tài ]

[ lớn tài ] thái âm ( điền trạch chủ ) hóa kị nhập [ bổn điền ] đây hạn đưa tiền tài đầu nhập bất động sản

[ lớn thiên ] chỉ phân biệt tức biểu hiện bên ngoài mua đưa

[ lớn tài ] can ất thiên lương hóa quyền nhập [ bản tật ]( ất mão )/[ điền tới Quan ] trùng điệp [ thầy thuốc ]/[ cánh đồng nhanh ]

Nếu [ lưu mệnh ] trùng điệp quyền nhập tới cung năm này hội mua đưa phòng sinh ( hạn nội 35 tuế )

Nếu [ lưu điền ] trùng điệp quyền nhập tới cung năm này cũng hội mua đưa phòng sinh

(32 44 tuế không ở hạn nội phi đây [ lớn tài ] có khả năng quản hạt đấy ảnh hưởng )

< bị chú > hóa lộc nhập [ điền tới Quan ] biểu hiện sơ mua thủ phòng ( mua thứ nhất giữa )

Hóa quyền nhập [ điền tới Quan ] biểu hiện lần thứ hai tăng mua ( mua thứ hai giữa )

Hóa khoa nhập [ điền tới Quan ] biểu hiện một lần nữa trang hoàng hoặc ngay tại chỗ cải biến

c. ) quan sát [ đại quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa

[ đại quan ] ở [ bản phụ ]( tân dậu ) cung vô chính diệu thiên diêu địa không < cha mẹ là nô tới tài >

Cho nên đây hạn chuyện nghiệp cùng chúng sinh chi tài thả cùng thủ trưởng trưởng thượng tức tức tương quan

[ đại quan ]( tân dậu ) phùng cung vô chính diệu thường nghe hầu sai phái

Địa không bất lợi, suy sụp cùng dao động nhưng nếu [ lớn tài ] cát, ngược lại nhiều gặp dịp

Lưu ý không kiếp củng trùng [ thiên mệnh ] đây hạn khó có vượng đạt kỳ hạn

Dù được quyền thế cũng ứng chú ý đột nhiên tới suy sụp

[ đại quan ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản nô ]( ất sửu ) trùng điệp [ lớn tài ] đây hạn sự nghiệp hưng thịnh

Có thể buôn bán có lời lớn tiền

[ đại quan ] cự môn hóa lộc nhập [ bản nô ] phùng thiên đồng cự môn sinh quyền quyền lộc tụ tập

Khả kiếm chúng sinh chi có lộc ăn hưởng thụ tới tài ( cơm lữ ăn uống hành nghề )

[ đại quan ] tân làm thái dương hóa quyền nhập [ bản tật ]( ất mão ) phùng thiên lương tự hóa quyền trùng điệp [ thầy thuốc ]

Cũng biết tự thân cầm quyền thả có công danh chiếu [ đại quan ] sự nghiệp thuận lợi nhuận

Nếu hạn nội [ lưu mệnh ] đi vào [ bản tật ] thiên nhân hợp nhất năm này cầm quyền thăng quan

[ đại quan ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản mạng ]( canh thân ) trùng phá phá quân lộc năm sinh

Nguyên bản là “Cất chứa” bất kị ( nếu không gặp lộc năm sinh )

Nhưng nếu cung mệnh tọa [ lộc năm sinh ] thì lộc năm sinh bị trùng phá bản hạn nội rất khó có thành tựu

d. ) quan sát [ đại tật ]/[ cánh đồng tới Quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ] điều tra trí sản

Lấy [ đại tật ] tứ hóa tới rơi cung quan sát:

1. ) [ cánh đồng tới Quan ] xem [ cánh đồng ] chuyện nghiệp như thế nào? Vận khí như thế nào?

2. ) [ đại tật ] xem đại hạn này mệnh chủ trong lòng ý tưởng ( tâm thái ) như thế nào?

3. ) [ đại tật ] xem đại hạn này mệnh chủ đấy hoài bão hoặc tính toán như thế nào?

Đang âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa

[ đại tật ] trùng điệp [ bản quan ]( giáp ) tham lang sinh kỵ + lộc tồn tả phụ linh tinh

Đây hạn mệnh chủ đấy thân cùng tâm tư nằm ở sự nghiệp kinh doanh

[ đại tật ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản phúc ]( nhâm tuất ) trùng điệp [ lớn nô ]/[ cánh đồng tới phúc ]

Liêm trinh hóa lộc nhập [ cánh đồng tới phúc ]+ thiên phủ biểu hiện vui vẻ ngoại ô có khí phái biệt thự

[ đại tật ] giáp làm phá quân hóa quyền nhập [ bản mạng [( canh thân ) trùng điệp [ cánh đồng ] gặp phá quân lộc năm sinh

[ đại tật ] giáp làm vũ khúc hóa khoa nhập [ bản thiên ]( giáp dần ) trùng điệp [ thái tử ]/[ cánh đồng tới thiên ] chiếu [ cánh đồng ]

[ đại tật ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản tật ]( ất mão ) trùng điệp [ thầy thuốc ]/[ cánh đồng nhanh ]

[ kị chuyển lộc ] tật làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ vở ]( đinh tị ) trùng điệp [ thiên mệnh ]

< tật ách là điền tới Quan > lộc nhập [ vở ]/[ thiên mệnh ] biểu hiện đây hạn hội đầu tư phòng sinh

Đấy khí số tốt

[ kị chuyển kị ] tật làm ất thái âm hóa kị nhập [ bổn điền ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ]/[ cánh đồng tới điền ]

Thái âm ( điền trạch chủ ) hóa kị nhập [ bổn điền ] biểu hiện phòng sinh dính chặt nhà mình điền sinh

3. Xem [ năm xưa tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ lưu mệnh ]

Đang âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa

[ lưu mệnh 35] ở [ bản tật ]( ất mão )/[ điền tới Quan ] năm này cùng [ điền tới Quan ] tức tức tương quan

[ lưu mệnh ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ vở ]( đinh tị ) trùng điệp [ thiên mệnh ]+[ lưu phúc 35]

Mệnh chủ cả đời ôm chặt lý tưởng liều mạng nghĩ kiếm tiền

[ lưu mệnh ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bổn điền ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ]+[ lưu tài 35]

Khác chủ dám tốn tiền ( cung mệnh là tài bạch đấy khí số vị ) tốn tiền đầu tư mua phòng sinh

b. ) quan sát [ lưu quan ]

Đang âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa

[ lưu mệnh 35] ở [ bản tật ]( ất mão )/[ điền tới Quan ] năm này cùng [ điền tới Quan ] tức tức tương quan

[ lưu quan 35] ở [ bản Huynh ]( kỷ mùi )/[ Quan nhanh ]

[ lưu quan ] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản thiên ]( giáp dần ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu Huynh 35]

Biểu hiện năm này sự nghiệp kiện toàn có thể kiếm tiền hoạch lợi nhuận cũng sẽ chiếu cố chúng sinh bằng hữu

[ lưu quan ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( mậu ngọ ) trùng điệp [ tổ phụ ]+[ lưu điền 35]

Can của quan hóa kị nhập điền trạch ( phi hóa kỵ nhập cùng loại ) chủ công tác kiếm tiền dưỡng gia

Hoặc tiến hành không nhúc nhích sinh nghiệp vụ thuộc cát

c. ) quan sát [ lưu tài ]

Đang âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa

[ lưu mệnh 35] ở [ bản tật ]( ất mão )

[ lưu tài 35] ở [ bổn điền ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ] thái âm sinh khoa thả tự hóa khoa + đà la

< xem tính > năm này đấy tiền tài ( lưu tài ) cùng bên ngoài ( lớn thiên ) đấy phòng sinh ( bổn điền ) tức tức tương quan

[ lưu tài 35] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản mạng ]( canh thân ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu tài 35 người ấy ]

Lộc nhập [ bản mạng ]( thiên )+[ lưu tài người ấy ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất tự thân có duyên đầu tư

Lộc nhập [ cánh đồng ]( địa ) chỉ người đại lý có duyên mua phòng sinh

[ lưu tài 35] can quý cự môn hóa quyền nhập [ bản nô ]( ất sửu ) trùng điệp [ lớn tài ]+[ lưu phu 35]

Quyền nhập [ bản nô ]( thiên )+[ lưu phu ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất cùng chúng sinh phát triển sự nghiệp sinh ý

Quyền nhập [ lớn tài ]( địa ) chỉ người đại lý mưu thủ tài vật ích lợi

[ lưu tài 35] can quý thái âm hóa khoa nhập [ bổn điền ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ]+[ lưu tài 35 mệnh ]

Khoa nhập [ bổn điền ]( thiên )+[ lưu tài mệnh ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất truy cầu thoải mái tốt phòng sinh

Khoa nhập [ lớn thiên ]( địa ) chỉ người đại lý tại ngoại địa có háo danh thanh kết hòa hợp duyên

[ lưu tài 35] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản quan ]( giáp ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu tài 35 chi phụ ]

[ lưu tài ] phi hóa kỵ nhập [ bản quan ]( thiên ) dùng ở trên sự nghiệp

[ lưu tài ] phi hóa kỵ nhập [ đại tật ]( địa ) dùng ở tự thân hoặc [ cánh đồng tới Quan ] phòng sinh tương quan

[ lưu tài ] phi hóa kỵ nhập [ lưu tài chi phụ ]( nhân ) biến thành chúng sinh chi tài [ nô tới tài ] đưa tiền cầm mua phòng

Tiền lấy cho chúng sinh ( biến thành chúng sinh chi tài ) thay trở về phòng sinh

d. ) quan sát [ lưu tật ]/[ lưu điền tới Quan ]

Đang âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa

[ đại tật ] trùng điệp [ bản quan ]( giáp ) tham lang sinh kỵ + lộc tồn tả phụ linh tinh

Đây hạn mệnh chủ đấy thân cùng tâm tư nằm ở sự nghiệp kinh doanh

[ lưu mệnh 35] ở [ bản tật ]( ất mão )

Mà này [ lưu tật 35] ở [ bản phúc ]( nhâm tuất ) liêm trinh thiên phủ + âm sát

[ lưu tật ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản tật ]( ất mão ) trùng điệp [ thầy thuốc ]+[ lưu mệnh 35]

[ lưu tật ] can nhâm tử vi hóa quyền nhập [ bản phu ]( mậu ngọ ) trùng điệp [ tổ phụ ]+[ lưu điền 35]

[ lưu tật ] can nhâm tả phụ hóa khoa nhập [ bản quan ]( giáp ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu tử 35] chiếu [ lưu điền 35]

[ lưu tật ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản thiên ]( giáp dần ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu Huynh 35] trùng [ bản mạng ]

Kể trên hóa tượng :

[ lưu tật ] lộc nhập [ lưu mệnh ] quyền khoa nhập [ năm xưa tử điền tuyến ] tam cát hóa giai nhập [ năm xưa tứ chính vị trí ]

Cho nên đương nhiên có mua sắm phòng sinh đấy có thể

[ lưu tật ] phi hóa kỵ nhập [ bản thiên ] trùng [ bản mạng ]/[ cánh đồng ] tâm thái bên trên nghĩ đi ra bên ngoài ( thiên ở đổi mới gia )

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính trí sản tới giải nghĩa 2

F. Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính trí sản tới giải nghĩa 2

1. Từ [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản quan ] tứ hóa điều tra [ tài quan cách ]

a. ) quan sát [ bản mạng ]

b. ) quan sát [ bản quan ]

c. ) quan sát [ bản tài ]

d. ) quan sát [ bản tật ]/[ điền tới Quan ]

d. ) quan sát [ bổn điền ]/[ điền mệnh ]

2. Từ [ thiên mệnh ] [ lớn tài ] [ đại quan ] tứ hóa dò xét [ đại nạn tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa

Đây hạn mệnh chủ đấy sinh hoạt tại với đầu tư hợp tác cổ đông giao tế tiếp khách hoa đào các loại

Hoặc cùng gia ngoại mưu sinh kinh doanh chi tướng quan làm trọng tâm

[ thiên mệnh ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa + thiên việt thiên hình đốm lửa

[ thiên mệnh ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bổn điền ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ] đây hóa tượng

Biểu hiện 1. Bên ngoài đắc ý 2. Bên ngoài trí sản

Nếu đây hạn nội [ lưu tài ] trùng điệp [ bổn điền ] được [ thiên mệnh ] lộc nhập năm này kiếm tiền nhiều hơn

[ thiên mệnh ] can đinh thiên đồng hóa quyền nhập [ bản nô ]( ất sửu ) trùng điệp [ lớn tài ] phùng cự môn sinh quyền

Biểu hiện đây hạn mệnh chủ rất nghĩ cùng chúng sinh ngoạn tiền vàng trò chơi ( tiền cổn tiền ) phương thức mâu tài

[ thiên mệnh ] quyền nhập [ bản nô ] gặp sinh quyền < nô bộc là Quan chi phụ ] đây hạn hoạch đề bạt được quyền thế
Nếu hạn nội tới [ lưu phu ] đi vào [ bản nô ] được [ thiên mệnh ] hóa quyền cùng sinh quyền

Thì đây năm xưa danh vị tăng thêm

Chiếu [ lưu quan ] năm này có thể thăng Quan thêm tước

Lưu ý [ bản nô ] trùng điệp [ lớn tài ] cũng ẩn ngậm chúng sinh ( thủ trưởng bằng hữu ) giữa cùng tiền tài liên quan đến

Có lẽ mệnh chủ đầu tư công ty cổ phần lấy được cao giai chức vụ ( được quyền thế ) đấy tượng ý

b. ) quan sát [ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa

Đây hạn mệnh chủ đấy cuộc sống trọng tâm nằm ở đầu tư hợp tác cổ đông giao tế tiếp khách hoa đào các loại

[ lớn tài ] ở [ bản nô ]( ất sửu ) thiên đồng cự môn sinh quyền + kình dương địa kiếp

Sinh quyền nhập [ lớn tài bạch ] biểu hiện để ý tài có quan niệm nên tài chính tới quản lý quyền hành động thủ tài

Nhưng kiếm tiền hơi đau đớn ( lấy thực lực thủ tài ) đối với tiền tài có thành tựu

Biểu hiện để ý tài có quan niệm nhưng kiếm tiền hơi đau đớn đối với để ý tài có một bộ dám kiếm tiền

Kình dương ở nhập miếu ( thìn tuất xấu chưa ) huyên náo trung sinh tài lấy kỹ nghệ xảo công duy sinh

Nên tiến hành thiết kế điêu khắc biểu diễn các loại hành nghề

Địa kiếp nhập tài vị trí chủ tài chính không tốt mỗi ngày lấy đông tường bổ tây tường bì với chạy lang thang

Thường hao phí oan uổng tiền tài không nên kinh doanh không nên chịu trách nhiệm tiền tài có tiền liền loạn tiêu phí nhiều

< lấy [ đại nạn cung vị ] tứ hóa hướng [ bản mạng bàn cung vị ] thủ tượng quy với [ đại nạn bàn cung vị ] chỉ phân biệt luận sự >

[ lớn tài ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ vở ]( đinh tị ) trùng điệp [ thiên mệnh ] biểu hiện đây hạn tiền nhiều hơn thả tài chính bản thân điều khiển

Tiền tài đầu nhập [ vở ] tức đầu tư giao tế tiếp khách hoa đào các loại

[ lớn tài ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bổn điền ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ]/[ thầy thuốc tới tài ]

[ lớn tài ] thái âm ( điền trạch chủ ) hóa kị nhập [ bổn điền ] đây hạn đưa tiền tài đầu nhập bất động sản

[ lớn thiên ] chỉ phân biệt tức biểu hiện bên ngoài mua đưa

[ lớn tài ] can ất thiên lương hóa quyền nhập [ bản tật ]( ất mão )/[ điền tới Quan ] trùng điệp [ thầy thuốc ]/[ cánh đồng nhanh ]

Nếu [ lưu mệnh ] trùng điệp quyền nhập tới cung năm này hội mua đưa phòng sinh ( hạn nội 35 tuế )

Nếu [ lưu điền ] trùng điệp quyền nhập tới cung năm này cũng hội mua đưa phòng sinh

(32 44 tuế không ở hạn nội phi đây [ lớn tài ] có khả năng quản hạt đấy ảnh hưởng )

< bị chú > hóa lộc nhập [ điền tới Quan ] biểu hiện sơ mua thủ phòng ( mua thứ nhất giữa )

Hóa quyền nhập [ điền tới Quan ] biểu hiện lần thứ hai tăng mua ( mua thứ hai giữa )

Hóa khoa nhập [ điền tới Quan ] biểu hiện một lần nữa trang hoàng hoặc ngay tại chỗ cải biến

c. ) quan sát [ đại quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa

[ đại quan ] ở [ bản phụ ]( tân dậu ) cung vô chính diệu thiên diêu địa không < cha mẹ là nô tới tài >

Cho nên đây hạn chuyện nghiệp cùng chúng sinh chi tài thả cùng thủ trưởng trưởng thượng tức tức tương quan

[ đại quan ]( tân dậu ) phùng cung vô chính diệu thường nghe hầu sai phái

Địa không bất lợi, suy sụp cùng dao động nhưng nếu [ lớn tài ] cát, ngược lại nhiều gặp dịp

Lưu ý không kiếp củng trùng [ thiên mệnh ] đây hạn khó có vượng đạt kỳ hạn

Dù được quyền thế cũng ứng chú ý đột nhiên tới suy sụp

[ đại quan ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản nô ]( ất sửu ) trùng điệp [ lớn tài ] đây hạn sự nghiệp hưng thịnh

Có thể buôn bán có lời lớn tiền

[ đại quan ] cự môn hóa lộc nhập [ bản nô ] phùng thiên đồng cự môn sinh quyền quyền lộc tụ tập

Khả kiếm chúng sinh chi có lộc ăn hưởng thụ tới tài ( cơm lữ ăn uống hành nghề )

[ đại quan ] tân làm thái dương hóa quyền nhập [ bản tật ]( ất mão ) phùng thiên lương tự hóa quyền trùng điệp [ thầy thuốc ]

Cũng biết tự thân cầm quyền thả có công danh chiếu [ đại quan ] sự nghiệp thuận lợi nhuận

Nếu hạn nội [ lưu mệnh ] đi vào [ bản tật ] thiên nhân hợp nhất năm này cầm quyền thăng quan

[ đại quan ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản mạng ]( canh thân ) trùng phá phá quân lộc năm sinh

Nguyên bản là “Cất chứa” bất kị ( nếu không gặp lộc năm sinh )

Nhưng nếu cung mệnh tọa [ lộc năm sinh ] thì lộc năm sinh bị trùng phá bản hạn nội rất khó có thành tựu

d. ) quan sát [ đại tật ]/[ cánh đồng tới Quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ] điều tra trí sản

Lấy [ đại tật ] tứ hóa tới rơi cung quan sát:

1. ) [ cánh đồng tới Quan ] xem [ cánh đồng ] chuyện nghiệp như thế nào? Vận khí như thế nào?

2. ) [ đại tật ] xem đại hạn này mệnh chủ trong lòng ý tưởng ( tâm thái ) như thế nào?

3. ) [ đại tật ] xem đại hạn này mệnh chủ đấy hoài bão hoặc tính toán như thế nào?

Đang âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa

[ đại tật ] trùng điệp [ bản quan ]( giáp ) tham lang sinh kỵ + lộc tồn tả phụ linh tinh

Đây hạn mệnh chủ đấy thân cùng tâm tư nằm ở sự nghiệp kinh doanh

[ đại tật ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản phúc ]( nhâm tuất ) trùng điệp [ lớn nô ]/[ cánh đồng tới phúc ]

Liêm trinh hóa lộc nhập [ cánh đồng tới phúc ]+ thiên phủ biểu hiện vui vẻ ngoại ô có khí phái biệt thự

[ đại tật ] giáp làm phá quân hóa quyền nhập [ bản mạng [( canh thân ) trùng điệp [ cánh đồng ] gặp phá quân lộc năm sinh

[ đại tật ] giáp làm vũ khúc hóa khoa nhập [ bản thiên ]( giáp dần ) trùng điệp [ thái tử ]/[ cánh đồng tới thiên ] chiếu [ cánh đồng ]

[ đại tật ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản tật ]( ất mão ) trùng điệp [ thầy thuốc ]/[ cánh đồng nhanh ]

[ kị chuyển lộc ] tật làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ vở ]( đinh tị ) trùng điệp [ thiên mệnh ]

< tật ách là điền tới Quan > lộc nhập [ vở ]/[ thiên mệnh ] biểu hiện đây hạn hội đầu tư phòng sinh

Đấy khí số tốt

[ kị chuyển kị ] tật làm ất thái âm hóa kị nhập [ bổn điền ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ]/[ cánh đồng tới điền ]

Thái âm ( điền trạch chủ ) hóa kị nhập [ bổn điền ] biểu hiện phòng sinh dính chặt nhà mình điền sinh

3. Xem [ năm xưa tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ lưu mệnh ]

Đang âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa

[ lưu mệnh 35] ở [ bản tật ]( ất mão )/[ điền tới Quan ] năm này cùng [ điền tới Quan ] tức tức tương quan

[ lưu mệnh ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ vở ]( đinh tị ) trùng điệp [ thiên mệnh ]+[ lưu phúc 35]

Mệnh chủ cả đời ôm chặt lý tưởng liều mạng nghĩ kiếm tiền

[ lưu mệnh ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bổn điền ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ]+[ lưu tài 35]

Khác chủ dám tốn tiền ( cung mệnh là tài bạch đấy khí số vị ) tốn tiền đầu tư mua phòng sinh

b. ) quan sát [ lưu quan ]

Đang âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa

[ lưu mệnh 35] ở [ bản tật ]( ất mão )/[ điền tới Quan ] năm này cùng [ điền tới Quan ] tức tức tương quan

[ lưu quan 35] ở [ bản Huynh ]( kỷ mùi )/[ Quan nhanh ]

[ lưu quan ] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản thiên ]( giáp dần ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu Huynh 35]

Biểu hiện năm này sự nghiệp kiện toàn có thể kiếm tiền hoạch lợi nhuận cũng sẽ chiếu cố chúng sinh bằng hữu

[ lưu quan ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( mậu ngọ ) trùng điệp [ tổ phụ ]+[ lưu điền 35]

Can của quan hóa kị nhập điền trạch ( phi hóa kỵ nhập cùng loại ) chủ công tác kiếm tiền dưỡng gia

Hoặc tiến hành không nhúc nhích sinh nghiệp vụ thuộc cát

c. ) quan sát [ lưu tài ]

Đang âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa

[ lưu mệnh 35] ở [ bản tật ]( ất mão )

[ lưu tài 35] ở [ bổn điền ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ] thái âm sinh khoa thả tự hóa khoa + đà la

< xem tính > năm này đấy tiền tài ( lưu tài ) cùng bên ngoài ( lớn thiên ) đấy phòng sinh ( bổn điền ) tức tức tương quan

[ lưu tài 35] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản mạng ]( canh thân ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu tài 35 người ấy ]

Lộc nhập [ bản mạng ]( thiên )+[ lưu tài người ấy ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất tự thân có duyên đầu tư

Lộc nhập [ cánh đồng ]( địa ) chỉ người đại lý có duyên mua phòng sinh

[ lưu tài 35] can quý cự môn hóa quyền nhập [ bản nô ]( ất sửu ) trùng điệp [ lớn tài ]+[ lưu phu 35]

Quyền nhập [ bản nô ]( thiên )+[ lưu phu ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất cùng chúng sinh phát triển sự nghiệp sinh ý

Quyền nhập [ lớn tài ]( địa ) chỉ người đại lý mưu thủ tài vật ích lợi

[ lưu tài 35] can quý thái âm hóa khoa nhập [ bổn điền ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ]+[ lưu tài 35 mệnh ]

Khoa nhập [ bổn điền ]( thiên )+[ lưu tài mệnh ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất truy cầu thoải mái tốt phòng sinh

Khoa nhập [ lớn thiên ]( địa ) chỉ người đại lý tại ngoại địa có háo danh thanh kết hòa hợp duyên

[ lưu tài 35] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản quan ]( giáp ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu tài 35 chi phụ ]

[ lưu tài ] phi hóa kỵ nhập [ bản quan ]( thiên ) dùng ở trên sự nghiệp

[ lưu tài ] phi hóa kỵ nhập [ đại tật ]( địa ) dùng ở tự thân hoặc [ cánh đồng tới Quan ] phòng sinh tương quan

[ lưu tài ] phi hóa kỵ nhập [ lưu tài chi phụ ]( nhân ) biến thành chúng sinh chi tài [ nô tới tài ] đưa tiền cầm mua phòng

Tiền lấy cho chúng sinh ( biến thành chúng sinh chi tài ) thay trở về phòng sinh

d. ) quan sát [ lưu tật ]/[ lưu điền tới Quan ]

Đang âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa

[ đại tật ] trùng điệp [ bản quan ]( giáp ) tham lang sinh kỵ + lộc tồn tả phụ linh tinh

Đây hạn mệnh chủ đấy thân cùng tâm tư nằm ở sự nghiệp kinh doanh

[ lưu mệnh 35] ở [ bản tật ]( ất mão )

Mà này [ lưu tật 35] ở [ bản phúc ]( nhâm tuất ) liêm trinh thiên phủ + âm sát

[ lưu tật ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản tật ]( ất mão ) trùng điệp [ thầy thuốc ]+[ lưu mệnh 35]

[ lưu tật ] can nhâm tử vi hóa quyền nhập [ bản phu ]( mậu ngọ ) trùng điệp [ tổ phụ ]+[ lưu điền 35]

[ lưu tật ] can nhâm tả phụ hóa khoa nhập [ bản quan ]( giáp ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu tử 35] chiếu [ lưu điền 35]

[ lưu tật ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản thiên ]( giáp dần ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu Huynh 35] trùng [ bản mạng ]

Kể trên hóa tượng :

[ lưu tật ] lộc nhập [ lưu mệnh ] quyền khoa nhập [ năm xưa tử điền tuyến ] tam cát hóa giai nhập [ năm xưa tứ chính vị trí ]

Cho nên đương nhiên có mua sắm phòng sinh đấy có thể

[ lưu tật ] phi hóa kỵ nhập [ bản thiên ] trùng [ bản mạng ]/[ cánh đồng ] tâm thái bên trên nghĩ đi ra bên ngoài ( thiên ở đổi mới gia )

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button