Tử vi

Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 075, sao tử vi tòa cùng tính cách

   075, sao tử vi tòa cùng tính cách

01, thiên mã

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 075, sao tử vi tòa cùng tính cách

Gấp gáp vui mừng biến hóa, vận động, bên ngoài hoạt động, cả đời nhiều bôn ba lao lực, ở nhà không bền. Không nên lạc không vong, mã lạc không vong bận rộn, đi không được gì.

Ngôi sao này lấy tháng sinh lên, dần ngọ tháng Tuất mã ở thân, thân tử tháng Thìn mã ở dần, hợi mão tháng Mùi mã ở tị, tị dậu tháng Sửu mã ở hợi, này sở theo như tới tháng sinh giai lấy mùng một hành động nên nguyệt, là luận tiết.

Thiên mã thuộc hỏa, đang đếm chủ trên đường. Thân mệnh lâm tới, gọi là dịch mã, chủ người tính cách sinh động, hiếu động, cả đời nhiều bôn ba cùng dời động, thường ra ngoài lữ hành, đi công tác, chuyển nhà, chuyển chức vân vân, ở cung thiên di cũng thế, giai chủ sẽ bôn tẩu tha phương, xa xứ mưu phát triển. Nhập mệnh cung, vui mừng lộc tồn, tử vi, thiên phủ, văn xương, văn khúc thủ chiếu thành lành.

Thiên mã

1, thiên mã cùng lộc tồn hoặc hóa lộc đồng cung, gọi là “Lộc mã giao trì “, lại nói chiết tiên mã, Quan được cao bổng, thương lượng lấy được lời nhiều, vu bôn ba rung chuyển ở bên trong phát tài hoặc ở phương xa phát tài, thường nói: “Lộc mã tối hỉ giao trì” .

2, thiên mã cùng tử vi hoặc thiên phủ đồng cung, gọi là “Phù dư mã “, may mắn.

3, thiên mã cùng hình sát đồng cung, gọi là “Phụ thi mã “, cùng đốm lửa đồng cung, gọi là “Chiến mã “, giai chủ hung, động là lợi nhuận, tất có sự cố. Năm xưa cung mệnh hoặc cung thiên di gặp đây, chớ vọng động.

4, thiên mã cùng thái dương hoặc Thái Âm đồng cung, gọi là “Sống mái mã “, chủ cát, cần thái dương hoặc Thái Âm miếu vượng mới là.

5, thiên mã cùng không vong đồng cung, ở bệnh, tuyệt chi địa, gọi là “Ngựa chết “, “Vong mã “, chủ hung, nhiều gặp nạn bệnh hối lận. Cho nên mây: “Mã lạc không vong, chung thân bôn tẩu” . Năm xưa cung mệnh hoặc cung thiên di gặp đây, không nên vọng động.

6, thiên mã cùng đà la đồng cung, gọi là “Chiết chừng mã “, động tất có hung.

7, thiên mã cùng hóa kị đồng cung, gọi là “Bệnh mã “, động là lợi nhuận, nhiều thị phi.

8, “Thiên mã tứ sinh thê cung, phú quý còn tưởng là phong tặng “, nam mệnh thiên mã nhập cung phu thê thêm cát ngôi sao, chủ được nhà vợ trợ giúp lực, hoặc là Thê tài, đại cát. Nữ mệnh thiên mã nhập cung phu thê thêm cát ngôi sao, chủ vượng phu, có thể hưởng thụ phu của cải quý, là đắt phụ mệnh. Cùng không thể cùng sát kị không kiếp hướng phùng cùng giá trị, nếu không ngược lại không hay.

9, thiên mã cùng lạc hãm ngày lương đồng cung thủ mệnh thân ( thiên lương ở tị hợi cung thân ), chủ nhân phiêu đãng, thả chủ dâm bôn.

10, năm xưa thiên mã một gã tuế dịch, như gặp ác sát lúc không nên xuất hành, tránh khỏi hung họa. Như gặp hóa kị, đà la, thiên hình, kiếp sát cùng thủ hoặc gia hội, chủ bên ngoài hồi hung, như tai nạn xe cộ, huyết quang, hoặc chết vào ngoại đạo.

11, quý nhân thiên mã nhiều thăng trạc, thường nhân thiên mã nhiều bôn ba. Nhân người phú quý trúng mục tiêu phùng thiên mã, nhiều thăng quan thiên chức, động trúng được lợi nhuận, hoặc di chuyển xuất ngoại, mà người tầm thường trúng mục tiêu phùng thiên mã, chỉ là áo cơm lao khổ hối hả.

02, lộc tồn

Ngay thẳng cẩn thận, tâm địa từ thiện, có quân tử tới số lượng, phong độ tốt, phản ứng nhanh. Làm việc chủ động mà ổn trọng.

(1) tài lộc ( chủ cung ).

(2) hóa khí vi phú.

(3) quý nhân.

(4) hiểu nạn.

(5) thông minh.

(6) tiến tới.

(7) chịu được vất vả.

(8) âm cô.

(9) lộc tồn cùng hóa lộc chủ tài từ nơi nào đến.

(10) lộc tồn cùng hóa kị chủ tài từ nơi nào đi.

(11) lộc tồn nhập thân thuộc cung, chủ tranh chấp hoặc vô duyên.

(12) lộc tồn, hóa lộc nhập tài cung, có lợi tài nguyên.

Lộc tồn thuộc thổ, bắc đẩu thứ ba ngôi sao, chân nhân tới ở lại, chủ nhân quý tước, chưởng nhân thọ cơ. Lộc tồn là một đại ngôi sao may mắn, thập nhị cung ở bên trong đều là phúc luận, cũng có hiểu nạn chế hóa chi công. Nhập mệnh thân cung, chủ nhân hiền lành phúc hậu, hòa ái dễ gần, tướng mạo cẩn thận, nghĩa lớn lao, thông minh ngay thẳng, hữu cơ biến, học nhiều đa năng, làm việc vững vàng trầm, lại hơi có bị động khuynh hướng. Có rất mạnh đấy kinh tế quan niệm, trời sanh tính tiết kiệm, không mừng lãng phí, cả đời tài vận không tồi. Mạng người gặp là, chủ Aritomi quý, cũng có tiếng danh. Nữ mệnh lộc tồn tọa mệnh cung, trong sạch tú lệ, có khả năng đầy hứa hẹn, giàu có, có thể thủ tài, có quân tử ý chí.

Lộc tồn

1, lộc tồn thủ mệnh, vui mừng tử vi, thiên phủ, thiên tướng, thái dương, Thái Âm, thiên đồng, thiên lương, vũ khúc đồng cung, chủ phú quý, chỉ lộc tồn ván trước, chính tinh miếu vượng tắc dũ tốt, chính tinh hãm yếu tắc không vì đẹp.

2, lộc tồn vu chư cung giáng phúc tiêu tai, tại tí ngọ mão dậu, dần thân cung Tị Hợi đều là vào miếu, không rơi thìn tuất xấu chưa tứ mộ nơi.

3, lộc tồn cô độc cố thủ một mình cung mệnh, vô ngôi sao may mắn cùng giá trị, vô cát hóa, hoặc cùng hung tinh đồng cung, vi thần giữ của, thái độ làm người bủn xỉn, đúng tiền tài xem rất trọng. Gặp hỏa linh kiếp sát đồng cung hoặc hướng chiếu giáp sẽ, vì tư lợi, một tóc không dạt.

4, lộc tồn thủ mệnh, hạ xuống không vong nơi, không năng lực phúc, càng thấu hỏa linh không kiếp, chủ nhân xảo nghệ an thân. Lộc tồn sợ hãi tiệt không, tuần khoảng không, càng sợ địa kiếp, không trung, gặp không vong, tiền tài nan tụ.

5, lộc tồn thủ vu mệnh thân, tiền tài, cung điền trạch, chủ phú, “Tài sản vô số, lộc tồn thủ vu kho tiền” . Nhập cung quan lộc, cung thiên di cũng cực cát.

6, “Lộc tồn rất nặng nhiều áo cơm “, chư cung giáng phúc, lập nghiệp phú quý, nữ mệnh vưu cát, gả chồng kén rể tài vượng, vượng phu ích tử.

7, dần thân cung Mão Dậu lộc tồn thủ mệnh, giáp canh ất tân sinh năm nhân đủ tư cách, vi “Thiên lộc triều viên, thân quang vinh quý hiển” .

8, lộc tồn ở cung thiên di vu tí ngọ, đại lợi cầu danh cầu lợi nhuận.

9, lộc tồn hòa hóa lộc ở cha mẹ, huynh đệ hai cung tới giáp mệnh, chủ phú quý.

10, lộc tồn cùng hóa lộc cùng thủ cung mệnh, vi “Lộc hợp uyên ương” cách, lộc tồn cùng hóa lộc ở tam phương triều hợp, vi “Song lộc triều viên” cách, tài vận hanh thông, chung thân phú quý.

11, lộc tồn cùng trời mã đồng cung hoặc gia hội, vi “Lộc mã giao trì” cách, chủ bôn ba ở bên trong đại phát tài lợi nhuận, nếu có chút hóa lộc gia hội tắc may mắn nhân, vi cự phú mệnh.

12, nữ mệnh lộc tồn lại lộc hóa lộc, thiên mã cùng thủ cung mệnh, chủ đại phú quý, nhưng vi chuyên quyền người. Thường nói: “Lữ hậu chuyên quyền, lưỡng trọng thiên lộc thiên mã” .

13, lộc tồn cùng hóa lộc không bàn mà hợp ý nhau, vi “Minh lộc ám lộc” cách, chủ phú quý, vị trí chí công khanh, như lộc tồn ở dần thủ mệnh, hóa lộc ở hợi lục hợp thị dã, còn lại loại suy.

14, “Lộc văn củng mệnh, quý hơn nữa phúc “, đạo lộc tồn thủ mệnh, tam hợp được văn xương văn khúc củng hướng thị dã, chủ nhân có văn học nghệ thuật có thể, cả đời danh lợi song toàn.

15, “Lộc phùng xung phá, cát cũng thành hung” . Đây thủ bản cung hoặc tam hợp có lộc, lại bị sao hóa kị đến phá tan, trái lại vi triệu chứng xấu, không vì phúc luận, hoặc lộc tồn có hỏa linh không kiếp đồng cung, cũng vì lộc phùng xung phá, còn đây là cát ở bên trong giấu hung cách, trèo càng cao ngã việt thảm.

03, địa không địa kiếp

Địa không

Địa không là trong đẩu số đấy lục sát một trong, thường nói có bán thiên chiết sí đấy biến đổi lớn đặc tính. Kỳ thật, địa không là để cho mình duy trì một cái có thể vĩnh viễn nhận đồ mới đấy không gian. Bởi vì có thể không ngừng đổi mới chính mình, nhận tân đích sự vật cùng quan niệm, liên tục tính liền giảm đi, không liên tiếp, thiếu nghị lực, liền trở thành địa không vấn đề lớn nhất.

Địa không cá tính đặc thù: vui vẻ mà tiếp thu tân đích sự vật cùng quan niệm, cũng có thể bài trừ vừa có đấy thành kiến, thường có không bị hạn chế quan niệm mới cùng ý tưởng, mà được đến người khác ca ngợi.

(1) thất bại ( chủ cung )

(2) huyền học.

(3) rủi ro.

(4) rớt tổn thương.

(5) hình tổn thương.

Địa kiếp

Địa kiếp cũng thế đẩu số đấy lục sát một trong, cổ nhân nói có sóng lớn lý đi thuyền đấy chớp mắt thay đổi đặc tính. Trên thực tế, địa kiếp đấy bản chất chính là cầu biến tâm. Từ vu nội tâm mình cầu biến đấy tính chất đặc biệt, ngược lại có thể đúng biến hóa bằng chân như vại. Đồng thời, cũng nhân cầu biến, không thể cố thủ kiên trì, kết quả cũng liền dao động vô thường.

Địa kiếp cá tính đặc thù: theo đuổi biến hóa, tập vu biến hóa, càng có thể nắm giữ biến hóa, vận dụng biến hóa. Bởi vậy luyện thành rồi đang biến hóa ở bên trong có thể bình yên nhược định đấy công phu.

(1) thất bại ( chủ cung )

(2) huyền học.

(3) rủi ro.

(4) rớt tổn thương.

(5) hình tổn thương.

Nhị tinh thuộc hỏa, địa kiếp nãi kiếp sát chi thần, không trung nãi không vong chi thần, giai thuộc hung tinh. Nhị tinh tính chất nói hùa, phẩm loại nhất trí, chủ họa không chủ phúc, chủ khô không chủ quang vinh, thập nhị cung ở bên trong không chỗ không hung.

Kiếp không nhập mệnh, làm việc hư không, thành bại đa đoan. Cả đời làm nhiều mà công ít, lấy việc bị bỏ vở nửa chừng, hoặc là mỗi khi sắp thành lại bại, sự chưa xong mà thân chết trước, cho nên thường nói: “Kiếp không vi sầu tối hại nhân, trí anh hùng lầm cả đời” . Ở trên sự nghiệp, có chây lười cập tiêu cực tư tưởng, dễ dàng nhất bỏ lợi ích của mình, tướng ưu đãi chắp tay nhường cho người. Kiếp không nhị tinh tối bất lợi cho tài, thủ cung mệnh, tài vận không tốt, thả cả đời không tụ tài, có lãng phí nhẹ trịch đấy khuynh hướng. Tâm sự tiêu cực lười với hành động, thường có buồn xem thất ý tâm tính, hoặc lược bỏ có thần kinh chất, suy nghĩ quá độ, ở xử sự phương diện, đạo lý rõ ràng, nói cũng có lý, nhưng cả đời làm được nhiều mà thành ít, bị bỏ qua hoặc bỏ máy bay gặp, nhưng rất khó thông thuận đạt tới lý tưởng của chính mình.

Kiếp không ở mệnh, đại biểu một loại linh hoạt kỳ ảo hư vô tư tưởng, dễ dàng tiếp cận triết học, huyền học, thần học, tôn giáo các loại sự vật, nếu sẽ có ngôi sao may mắn, thích bầu không khí yên tĩnh, cần tự hỏi, phản ứng nhanh, người thường thường có vượt quá thường quy tư tưởng cùng lý luận, là thiên đấy không tưởng gia, học vấn gia, thần học gia, nhà phát minh. Đúng thần bí sự vật đại đô có yêu tốt, có khuynh hướng nghiên cứu tôn giáo, triết học, thần bí học, bói toán học, khí công học các loại, ở những phương diện này rất có thiên phú, nhưng người đi hướng mê muội mất cả ý chí, hoặc bị mình ngưỡng hoặc vây mê lầm cả đời, sinh ra tiêu cực, bi quan thậm chí người sai lầm sinh quan.

Kiếp không nhập mệnh, thường thường làm việc rất có quyết đoán, lấy được xuống được, không thích cùng người khác mạnh tranh đến cùng, bởi vậy khiếm khuyết ý thức cạnh tranh. Mệnh có kiếp không không tụ tài, thường thường vuột mất cơ hội tốt, tối bất lợi cho kinh thương. Sinh hoạt hàng ngày bên trên tương đối lười biếng, không thương làm gia vụ hoặc làm việc vô trật tự, thường xuyên đem đồ của mình tùy tay loạn, ngày sau khi cần vừa muốn nơi nơi tìm lung tung.

Nữ mệnh được kiếp không một trong đơn thủ cung mệnh, hoặc nhị tinh cùng nhập mệnh thân, về cảm tình có khúc chiết hoặc tranh cãi.

04, đốm lửa linh tinh

Đốm lửa

Đốm lửa làm việc coi trọng hiệu suất, tâm tính vội vàng xao động không chừng, đốm lửa tinh diệu thuyết minh: đốm lửa là trong đẩu số đấy sát tinh, đại biểu phải không đoạn thiêu đốt động lực. Giống hỏa vậy thiêu đốt, vừa có minh khoái bốc đồng, cũng có ứng phó không kịp phá hư, làm cho người ta tràn đầy dao động tính cùng biến hóa. Hỏa tinh nắm giữ, liền là như thế nào khống chế này thiêu đốt ổn định độ.

Đốm lửa cá tính đặc thù: có minh khoái làm việc hiệu suất, tác phong hào sảng tích cực, dũng cảm đi cũ thay mới. Có thể nhận tân đích sự vật, dũng cảm nếm thử.

Linh tinh

Cậy mạnh hiếu chiến, linh tinh tinh diệu thuyết minh: linh tinh cũng thế trong đẩu số đấy sát tinh, cũng thế lục sát một trong, đại biểu là minh khoái hành động. Chính là hành động bên trong thường thường sẽ dùng thanh âm đến cổ vũ thanh thế, ngay mặt lúc, có ở văn nghệ trên có sở biểu hiện, phản đối lúc, tắc làm cho người ta cảm thấy đe dọa, hiếp bức. Nhanh chóng hành động lực, cũng cần kế hoạch hoàn chỉnh cùng chu đáo chấp hành, khiếm khuyết hai cái này, thường thường sẽ có đầu không đuôi, biến đổi thất thường rồi.

Linh tinh cá tính đặc thù: có thể nhanh chóng hành động, làm việc tích cực, phản ứng nhanh, cơ trí quyết đoán, có đối mặt khiêu chiến cùng khó khăn dũng khí cùng quyết tâm, có thể phá ngoại trừ thành kiến, nhận tân đích sự vật cùng quan niệm. Có khi có thể lấy các loại thanh âm cùng văn nghệ để diễn tả mình ý tưởng, như diễn thuyết, âm nhạc các loại.

Hỏa linh

1, hỏa linh nãi sát thần, hung ác ngôi sao, vu dần ngọ tuất vi nhập miếu, thân tử thìn lạc hãm. Thập nhị cung ở bên trong giai chỉ họa, vu mạng người bên trong, có hung vô cát, tuy nhập miếu vượng tới hương, cũng không phải toàn bộ cát, tất có thành bại sụp đổ. Cung mệnh có cát gặp hỏa linh vào miếu người, nhiều nên quan võ vinh thân. Riêng chỉ cùng tham lang đồng cung vu vượng địa, hoặc nhị tinh cũng giáp tham lang, hoặc cùng tham lang gia hội, tức là mập ra chi luận.

2, đốm lửa linh tinh nhập mệnh, chủ nhân đồ trang sức tứ chi mang thương, tính tình thô bạo, tâm ngoan tính độc, phản kháng tâm mạnh. Vào miếu lại được mạnh quả cảm, thông minh nhạy bén, có sức quyết đoán. Nhập hãm cung tắc dáng người nhỏ gầy, bảo thủ, giảo hoạt nhiều gian trá, vô viễn lo, làm việc khiếm khuyết cẩn thận, bất chấp hậu quả, cả đời cũng thường hồi suy sụp, cứ thế tinh thần phiền muộn.

3, “Hỏa linh giáp mệnh vi bại cục “, dần ngọ năm tuất sinh ra như gặp đốm lửa linh tinh giáp mệnh thân cung, lại bản mạng tới chính tinh không lành, hãm nhược hoặc hóa kị, chắc có hung thần, tức là bại cục, cả đời hồi hung, bần tài chết non. Như chính tinh miếu vượng thêm cát, tắc chủ cả đời không như ý, nhiều tiểu nhân, còn không đến đại hung mà thôi. Nếu tham lang ở mệnh có hỏa linh giáp, thì thôi cát luận, ngược lại chủ phú quý, sự nghiệp hoành thành.

4, hỏa linh vượng cung, cũng vì phúc luận, đây nhị tinh vào miếu độc tọa, tam hợp phương cập đối cung chư tinh miếu vượng thêm cát, hoặc tham lang đang đối với cung, cũng có người phú quý, riêng chỉ phúc không được đầy đủ đẹp, hoặc là thân thể có thương tích tàn, hoặc là khi còn bé nhiều tai nạn nuôi, hoặc rơi xa quê hương cho làm con thừa tự, không phải trường hợp cá biệt.

5, hỏa linh gặp nhau, dần ngọ tuất vào miếu, thêm cát phú quý nổi danh, tài vận đột phát, nhưng ngang tàng hống hách.

6, đốm lửa linh tinh thêm gặp liêm trinh, thất sát, phá quân, kình dương tất có nghiêm trọng tai nạn đổ máu.

7, hỏa linh hãm cung hội Kình Đà, còn nhỏ nhiều tai nạn bệnh tật, sợ chết non, tất cho làm con thừa tự cùng người sùng bái cha mẹ phương có thể sống sót. Loại này tổ hợp cả đời nhiều tai nạn, lục thân duyến gầy.

8, nữ mệnh cung mệnh có hỏa linh, cùng thân nhân bất hòa, nhiều thị phi. Nếu hỏa linh miếu vượng thủ mệnh thêm cát, dù có phú quý cũng chủ ngang ngược kiêu ngạo, ở hãm đất nhiều không lành.

05, đà la

Hành động theo cảm tình, dễ dàng chịu công kích. Đà la tinh diệu thuyết minh: đà la là trong đẩu số đấy sao hóa kỵ, là lục sát một trong, có chứa trì hoãn khuynh hướng. Kỳ thật, đà la đấy đặc tính là lặp đi lặp lại hành động, liền như là con quay xoay tròn bình thường, không phải yên lặng mà là động thái. Người khác xem này lặp đi lặp lại hành động thường hiểu lầm vi kéo dài, trắc trở, trên thực tế nhưng lại có trầm ổn cẩn thận dụng ý. Như thế nào nhường kéo dài chuyển hóa làm dùng, chính là đà la đấy âm điệu vừa chi đạo.

Đà la cá tính đặc thù: có trầm ổn thận trọng cá tính, đúng nhu phải không ngừng lặp đi lặp lại hành động, như thí nghiệm, nghiên cứu, luyện tập các loại, có tính dai, không dễ dàng thỏa hiệp, có thể thản nhiên đối mặt các loại biến hóa, suy sụp, cố gắng mà lên tiến. Cũng bởi vậy có thể nhận tân đích sự vật, dũng cảm nếm thử.

(1) thương tổn ( chủ cung ).

(2) thị phi.

(3) hoa đào.

(4) cảm tình.

(5) vũ dũng.

(6) đà la vi che dấu thức rủi ro.

(7) cùng người nan cảm tình câu thông.

Đà la vi Tứ Sát một trong, nãi một hung tinh. Ở dần thân cung Tị Hợi lạc hãm, thìn tuất xấu không vào miếu. Thủ thân mệnh, tâm biết không chính, ám lệ chảy dài, tính cách kiên cường uy mãnh, làm việc tiến thối, có đầu không có đuôi, hoành thành hoành phá, phiêu đãng không chừng, không lên bản chỗ cư dân. Đà la nhập mệnh, thân hình hùng tráng, mặt một đường phạm vi hình, hai má hơi rộng, vào miếu nhiều mập mạp, lạc hãm mặt có thương tích ngấn, xỉ yếu. Này tính giảo hoạt, hòa hợp công tâm kế, đa nghi.

1, đà la vui mừng tây, bắc tịch sinh ra, thìn tuất xấu chưa sinh năm nhân, mệnh thân cung ở thìn tuất xấu chưa người, quân nhân có thể hoành phát thăng tiến, văn nhân phát không bền.

2, nếu vô chính tinh mà đà la cô độc cố thủ một mình cung mệnh người, cùng cha mẹ duyến gầy, cô đơn, bỏ tổ ra ngoài, ở rể hoặc cho làm con thừa tự, hai họ kéo dài, xảo nghệ vi sống.

3, đà la thủ mệnh, sẽ tả phụ, hữu bật, văn khúc, văn xương, chủ nhân có ám nốt ruồi.

4, đà la hãm cung thủ mệnh, phùng cự hoặc Tứ Sát, tất tổn thương thê tử, bối lục thân, thả tàn tật mang tật.

5, đà la ở dần thân tị hợi thủ mệnh thân, người nhất định mặt mày hốc hác, tứ chi có thương tích tàn, nếu không có mệnh chết yểu, tắc tất hình tổn thương rất nặng, riêng chỉ rơi xa quê hương xuất ngoại tắc tai hoạ giảm bớt, chủ nhiều người miện xấu.

6, đà la cùng tham lang đồng cung, thái độ làm người tốt đầu cơ, tất nhân tửu sắc mà thành lao, nếu cùng tham lang đồng cung vu dần, chủ nhân thông minh làm nhân phong lưu.

7, đà la cùng đốm lửa, linh tinh đồng cung, đại hung mệnh, dễ có được bạo bệnh, như bệnh truyền nhiễm, ôn dịch, tính lây bệnh ngoài da, bệnh lây qua đường sinh dục, người phần lớn có nghiêm trọng huyết quang, tàn phế, chết thảm, khó được chết già.

06, kình dương

Kình dương dũng cảm có ý chí chiến đấu, có phấn đấu không ngừng tới tinh thần, kình dương tinh diệu thuyết minh: kình dương là trong đẩu số đấy hình ngôi sao, là lục sát một trong, có hung nạn đấy khuynh hướng. Kỳ thật, kình dương đại biểu là không ngừng công kích. Ngay mặt mà nói, có thể sinh ra tích cực lực chấp hành, có khai sáng bốc đồng. Theo phản đối mà nói, tắc dễ dàng khư khư cố chấp, cùng người ma xát, xung đột, bị sinh tranh cãi. Như thế nào vừa phải đấy ước thúc, chính là kình dương thành công chi đạo.

Kình dương cá tính đặc thù: có tích cực hành động lực, có thể không ngừng đấy xông về phía trước thứ, không sợ chướng ngại khó khăn, cá tính kiên cường quật cường, phản ứng nhanh mà có hiệu suất. Có thể nhận tân đích sự vật, dũng cảm nếm thử.

(1) thương tổn ( chủ cung ).

(2) thị phi.

(3) hoa đào.

(4) cảm tình.

(5) vũ dũng.

(6) đà la vi che dấu thức rủi ro. Dương nhận vi trực tiếp thức rủi ro.

Kình dương vi Tứ Sát một trong, nãi một hung tinh, tại tí ngọ mão dậu lạc hãm, thìn tuất xấu không vào miếu. Thủ thân mệnh, tính thô đi bạo, cơ mưu giả dối, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thị thân vi sơ, trở mình ân vi oán. Vào miếu, tính cách kiên cường quả quyết, chủ quyền quý. Ở tí ngọ mão dậu hãm địa, tắc chỉ họa hứng hại, hình khắc cực quá mức. Kình dương nhập mệnh, thân cao hình tráng, mặt mày hốc hác, đồ trang sức tứ chi mang thương, vào miếu mập mạp, lạc hãm mặt mày hốc hác rất nặng, hoặc mắt mù, hoặc bộ mặt có thẹo ngấn, bớt đậu.

Kình dương nhập mệnh người, chủ hoành thành hoành phá, phần lớn khiếm khuyết thành, này tính tham lam hèn hạ dối trá, cơ quan toán tẫn, lấy oán trả ơn, gấp gáp nóng, dễ chọc sự phi, dễ vậy thân bằng hảo hữu nổi lên va chạm, bí quá hoá liều, phản kháng tâm mạnh, cũng có phạm tội khuynh hướng. Nữ mệnh vào miếu thêm cát quyền quý, vẫn là không được hoàn mỹ, hãm địa tổn thương phu khắc tử, cô hình, mặt mày hốc hác dưới dâm.

Kình dương

1, kình dương vui mừng tây, bắc tịch sinh ra, hoặc thìn tuất xấu chưa sinh năm nhân, mệnh thân cung ở thìn tuất xấu chưa người, tất hoành lập công danh, quyền to đại quý.

2, kình dương ở tí ngọ mão dậu hãm địa, phi chết non tắc hình phạt chính tổn thương, cả đời nhiều hung tai họa tai họa bất ngờ, tứ chi tàn tật, hình khắc rất nặng ( ngọ cung hung nhất, mão cung thứ hai, tử dậu lại thứ hai, mã đầu đái tiễn cách cát đa người ngoại lệ ).

3, kình dương vào miếu cùng ngôi sao may mắn đồng cung, chủ nhân phú quý tung tin.

4, kình dương, đốm lửa cùng tồn tại thìn tuất cung Sửu Mùi thủ mệnh, uy quyền xuất chúng ( thìn tuất nhân tốt, xấu chưa thứ hai ), nếu nhị tinh cùng tồn tại hãm địa thủ mệnh, dưới cách, nghèo hèn hung yểu.

5, kình dương ở ngọ cung thủ mệnh, dữ thiên đồng Thái Âm hoặc tham lang đồng cung, vi “Mã đầu đái tiễn” cách, uy trấn biên cương, bính mậu sinh năm nhân phùng tới hóa cát, mặc dù ở kình dương ở mệnh, cũng vì đẹp luận, phú quý khả hứa, chính là không bền. Đây cách sinh ra hoặc đi xa biên cương nước khác, hoặc xuất ngoại phát triển, nhiều ở gian nan khốn khổ ở bên trong kiến thành đại sự nghiệp lớn.

6, kình dương cùng văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật đồng cung, chủ nhân có ám nốt ruồi vệt.

7, kình dương cùng liêm trinh, cự, đốm lửa đồng cung, chủ có bệnh kín hoặc đồ trang sức tay chân tàn tật, thả không chết già : kết thúc an lành, cả đời nhiều hồi hình họa.

8, kình dương thủ mệnh, đốm lửa, hóa kị, địa kiếp, không trung phá tan, chủ tàn tật, rơi xa quê hương, hình khắc lục thân.

9, kình dương thủ mệnh, thất sát hoặc phá quân phá tan, chủ hình khắc ván sau.

10, “Lý quảng không phong ấn, kình dương phùng vu lực sĩ “, người sinh năm giáp cung mệnh ở mão, bính sinh năm nhân mệnh cung ở ngọ, người sinh năm canh cung mệnh ở dậu, nhâm sinh năm nhân mệnh cung tại tí, cát đa vẫn bình thường, gia sát tắc hung.

11, học nhiều ít thành, chỉ vì kình dương phùng kiếp sát.

07, hữu bật

Hữu bật ngay thẳng, hòa hợp kế hoạch, chú ý cẩn thận, tốt tế thi, phú có đồng tình tâm, lòng mang khoan thứ, sao hữu bật diệu thuyết minh: hữu bật ở trong đẩu số là trợ tinh, hòa tả phụ giống nhau, đều là tối có thể bang trợ tử vi, thiên phủ là tinh diệu. Cơ bản vận thế bên trong có hữu bật, có thể tăng lên cá nhân đích lương thiện đấy bản chất. Có thể hướng phương diện tốt nghĩ, cũng có thể đi nhiều chuyện tốt, hài hòa thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui, chính là bốc đồng thiếu chút. Mà hữu bật lại góc tả phụ nhiều chút không chịu ràng buộc đấy bản chất, cũng vì vậy nhiều chút khác phái số đào hoa.

Hữu bật cá tính đặc thù: bình thản khoan dung có thể nhường ý đồ tâm thiếu chút, phải giành được thành công, tắc cần nhiều hơn chút bốc đồng mới được. Nhiều chút không chịu ràng buộc đấy bản chất, có khi sẽ có hơi nghiêng kém hành vi xuất hiện, thậm chí có hoa đào tranh cãi, còn lại là phải lưu ý địa phương.

Hữu bật

1, hữu bật thủ mệnh, sẽ tử vi, thiên phủ, thiên tướng, văn xương, văn khúc, chung thân phúc dày.

2, hữu bật, tử vi, thiên phủ đồng cung, tài Quan song mỹ, văn võ song toàn.

3, hữu bật, liêm trinh, kình dương đồng cung, chỉ đạo tặc thả chủ hồi tổn thương.

4, hữu bật cùng chư ác tinh đồng cung, Kình Đà hỏa kị hướng hợp, phúc bạc.

5, nữ mệnh được hữu bật cùng trời gần nhau mệnh, cả đời có phúc.

6, hữu bật ở cung phu thê, chủ nhân định 2 lần kết hôn. Kết hôn muộn có thể miễn.

7, sao hữu bật có chứa hoa đào hơi thở, mà tả phụ thì không.

08, tả phụ

Tả phụ thích giao hữu, quang minh lỗi lạc, vui mừng thi tế nhân bị khoan dung, tài ăn nói thật giỏi, có ẩn dấu cảm giác. Sao tả phụ diệu thuyết minh: tả phụ ở trong đẩu số là trợ tinh, hòa hữu bật giống nhau, đều là tối có thể bang trợ tử vi, thiên phủ là tinh diệu. Cơ bản vận thế bên trong có tả phụ, có thể tăng lên cá nhân đích lương thiện đấy bản chất. Có thể hướng phương diện tốt nghĩ, cũng có thể đi nhiều chuyện tốt, hài hòa thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui, chính là bốc đồng thiếu chút.

Tả phụ cá tính đặc thù: sẽ hướng mặt tốt nghĩ, khoan dung thông cảm, có bao dung lực, lấy giúp người làm niềm vui, làm việc kiên định, mà không bắt buộc, cách xử sự với người ngoài đích cổ tay hòa hợp, thường có thể đạo chính tự mình thậm chí giữ hành động của người ta lệch lạc, bởi vậy không đổi học cái xấu, cũng thường có thể trở thành là người khác trợ thủ giỏi.

(1) phụ tá.

(2) quý nhân.

(3) hiền hoà.

(4) dịch mã.

(6) thông minh.

(7) giúp đỡ lực, đối cung > giáp > đồng cung.

(8) giúp đỡ cùng giết, phá, sắc cộng thủ, chủ khúc chiết.

(9) nhập tài cung, dựa vào trợ lực thu lợi.

Ngôi sao này vô mạnh yếu miếu hãm chi tranh, vô luận ở vào cung nào đều có đủ có may mắn tác dụng, chư cung giáng phúc, tứ mộ càng hay. Tháng tư sinh ra, tả phụ hữu bật cùng tồn tại chưa cung; tháng mười sinh ra cùng tồn tại sửu cung; chính bảy tháng sinh ra, ở thìn tuất cung hướng chiếu; hai sáu nguyệt sinh ra, ở tị dậu hai cung gia hội; tám cập mười hai tháng sinh ra, ở hợi mão hai cung gia hội.

Nhập mệnh bộ mặt thanh tú đoan chính, sắc mặt vàng trắng, tròn dài hình mặt, dáng người lớp giữa hoặc hơi cao, mập gầy vừa phải. Thái độ làm người phúc hậu, nhân từ ngay thẳng, hiền hoà hào phóng, lòng mang khoan thứ, có dung nhân chi lượng. Làm việc có phần có trật tự, vững vàng cẩn thận, kế hoạch tính mạnh. Tính tốt giúp người, thích làm vui người khác, nghĩa lớn lao, cả đời cũng đắt cỡ nào nhân đến đỡ, cũng được khác phái trợ giúp lực rất nhiều. Nữ mệnh hội cát ngôi sao, vượng phu ích tử.

Tả phụ

1, tả phụ thủ mệnh, tử vi, thiên phủ, lộc, quyền tam hợp củng chiếu, phần kết vũ đại quý.

2, tả phụ thủ mệnh, tử vi, thiên phủ, thiên tướng, thiên cơ, thái dương, Thái Âm, tham lang, vũ khúc, văn xương, văn khúc hội hợp, cũng có hữu bật đồng cung, phú quý không nhỏ, hỏa kị phá tan tắc phú quý không lâu.

3, tả phụ cùng liêm trinh thiên phủ ở thìn tuất an mệnh, tam phương cát hóa củng chiếu, chủ nhân có quan to lộc hậu, tôn ở vạn thừa, tất vi cực phẩm quý.

4, tả phụ văn xương hội hợp ngôi sao may mắn, chủ nhân có quan to lộc hậu, tôn ở bát tọa, gia hội hung tinh tắc đặc biệt.

5, tả phụ, liêm trinh, kình dương đồng cung, chỉ đạo tặc thả chủ hồi tổn thương.

6, tả phụ thủ mệnh, Kình Đà hỏa linh được thông qua, thêm cự, thất sát, thiên cơ tắc vi ván sau.

7, nữ mệnh được tả phụ cùng trời khôi thủ mệnh, có Phúc Thọ.

8, tả phụ ở cung phu thê, hôn nhân không xong.

09, thiên việt

Cao quý thanh lịch, tự giúp mình rồi sau đó biết dùng người tương trợ. Thiên việt tinh diệu thuyết minh: thiên việt cùng trời khôi giống nhau, đều là trong đẩu số đấy quý ngôi sao, có thể được quý nhân tương trợ. Kỳ thật, thiên việt cũng là để cho người có vĩnh không tuyệt vọng đấy tín niệm, cùng trời khôi bất đồng chính là nhiều chút khác phái duyến. Bởi vì mình tổng không tuyệt vọng, có tín niệm như vậy, tự giúp mình mà hậu nhân trợ, mà hiệp trợ mình bị vi khác phái. Kỳ thật, chân chính nơi phát ra, lại là trong lòng mình cổ tín niệm này.

Thiên việt cá tính đặc thù: trong lòng sâu trồng vĩnh không tuyệt vọng đấy tín niệm, tin tưởng chỉ phải cố gắng liền có thể thành công, do đó đối mặt khó khăn, thường có thể tự giúp mình rồi sau đó được quý nhân trợ, làm cho người ta cảm thấy được cát tinh cao chiếu, mà hiệp trợ mình thường vi khác phái. Ở cho hắn nhân trợ lực lúc sau, cũng có thể tặng lại mà trợ giúp người khác, biến thành người khác quý nhân.

Thiên khôi thiên việt thuộc hỏa, sao Nam Đẩu trợ tinh. Nhị tinh là đắt nhân ngôi sao, thiên khôi vi ban ngày quý, tức thiên ất quý nhân; thiên việt vi đêm quý, tức ngọc đường quý nhân. Thiên khôi thiên việt nhị tinh vô sự phân chia mạnh yếu, vi thượng bên trên ngôi sao may mắn, vô luận ở vào cung nào đều có đủ có cát đấy tác dụng.

Nếu nhân thân mệnh phùng tới, chủ thông minh trí, bề ngoài có uy nghi, tú lệ trong sạch, tâm tính nhân từ, khí chất cao, có độ lượng hàm dưỡng, cùng người ở chung hòa thuận. Nam tử anh tuấn tiêu sái, nữ tử mỹ mạo đoan trang, cả đời tất nhiều lấy được quý nhân tương trợ. Khôi Việt một trong đơn thủ cung mệnh, dáng người lược bỏ gầy, mặt tròn, hài tiêm. Khôi Việt ở mệnh thân, nhân tất hiếu học, càng được chư cát đồng cung, tam hợp ngôi sao may mắn thủ chiếu, đại lợi khảo học, còn trẻ tất đăng khoa thi đậu. Phùng hung kị, không vì văn vẻ tú sĩ, khả làm đệ tử sư phó. Đại để ngôi sao này, nếu thân mệnh phùng tới, mặc dù bất phú quý, cũng chủ thông minh, bề ngoài ổn trọng, được người tôn kính.

Thiên khôi vi ban ngày quý nhân, thiên việt vi đêm quý nhân, người sinh ban ngày ( mão, thìn, tị, ngọ, chưa, giờ Thân là trắng thiên ), cung mệnh có ban ngày quý; ban đêm sinh ra ( dậu, tuất, hợi, tử, xấu, giờ dần vi ban đêm ) cung mệnh có đêm quý, đều là cực cát hiện ra, chủ quang minh lỗi lạc, có tôn quý khí độ, có thể được cao nhân thưởng thức, quý nhân đến đỡ. Khôi Việt lâm vu cái khác các cung, cũng vì đẹp luận.

Thiên việt

1, giáp người sinh năm canh, an mệnh tại sửu hoặc chưa cung, Khôi Việt cũng tại sửu chưa, vi “Tọa quý hướng quý “, cả đời tất đắt cỡ nào nhân trợ lực, càng được tả phụ hữu bật gặp nhau, phùng tới vô bất phú quý.

2, thiên khôi lâm cung mệnh, thiên việt thủ thân cung, thay đổi gần nhau, lại được ngôi sao may mắn hội hợp, thiếu niên tất thú mỹ thê, gặp nạn nhất định phải quý nhân thành tựu trợ giúp.

3, “Thiên khôi thiên việt, cái thế văn vẻ “, như mệnh cung có thiên khôi, cung thân có thiên việt, chủ nhân văn vẻ cái thế, tên đề bảng vàng, vi “Thiên ất củng mệnh” cách, tam hợp Khôi Việt thứ hai.

4, “Khôi Việt đồng hành, đứng hàng đài phụ “, như Khôi Việt thủ thân mệnh, càng thêm cát hóa củng chiếu, vô bất phú quý, tam phương thứ hai.”Quý nhân quý hương, phùng của cải quý “, thân mệnh có Khôi Việt quý nhân, lại kiêm cát diệu quyền lộc đến trợ thị dã.

5, Khôi Việt giáp mệnh là lạ cách, đại cát, tất mệnh chính tinh miếu vượng hội cát phương hợp. Nếu Nhâm Quý sinh năm nhân, an mệnh tại cung thìn, thiên khôi ở mão, thiên việt ở cung tị đến giáp mệnh; bính đinh sinh năm nhân, an mệnh ở tuất cung, thiên khôi ở hợi, thiên việt ở dậu đến giáp mệnh. Nếu là mệnh viên tam phương tứ chính cát it, cũng không phú quý, cả đời chỉ phải nhân duyên mà thôi.

6, “Khôi Việt xương khúc lộc tồn phù, hình sát vô hướng đài phụ quý “, chư tinh ở cung mệnh cung thân vi tốt, tam phương thứ hai, gặp hình sát hướng sẽ người bình thường.

7, Khôi Việt giúp đỡ thành phúc thọ, chư tinh ở mệnh thân chư cung, Phúc Thọ song toàn.

8, Khôi Việt gặp lại kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp, cố tật rất nhiều, dễ bị nhiều loại bệnh mãn tính.

9, nữ mệnh Khôi Việt thủ mệnh, thụ nhiều quý nhân trợ giúp, nhất là khác phái trợ giúp.

10, năm mươi tuổi về sau, niên hạn phùng Khôi Việt, không lẽ coi là quý nhân.

11, thiên việt có chứa hoa đào hơi thở, mà thiên khôi thì không.

10, thiên khôi

Cao quý thanh lịch, tự giúp mình rồi sau đó biết dùng người tương trợ. Thiên khôi tinh diệu thuyết minh: thiên khôi là trong đẩu số đấy quý ngôi sao, có thể được quý nhân tương trợ. Kỳ thật, thiên khôi là để cho nhân có vĩnh không tuyệt vọng đấy tín niệm. Bởi vì mình tổng không tuyệt vọng, có tín niệm như vậy, tự giúp mình mà hậu nhân trợ, đã cảm thấy thường có quý nhân tương trợ. Còn chân chính nơi phát ra, lại là trong lòng mình cổ tín niệm này.

Thiên khôi cá tính đặc thù: trong lòng sâu trồng vĩnh không tuyệt vọng đấy tín niệm, tin tưởng chỉ phải cố gắng liền có thể thành công, do đó đối mặt khó khăn, thường có thể tự giúp mình rồi sau đó được quý nhân trợ, làm cho người ta cảm thấy được cát tinh cao chiếu. Cho hắn nhân trợ lực lúc sau, cũng có thể tặng lại mà trợ giúp người khác, biến thành người khác quý nhân.

Thiên khôi thiên việt thuộc hỏa, sao Nam Đẩu trợ tinh. Nhị tinh là đắt nhân ngôi sao, thiên khôi vi ban ngày quý, tức thiên ất quý nhân; thiên việt vi đêm quý, tức ngọc đường quý nhân. Thiên khôi thiên việt nhị tinh vô sự phân chia mạnh yếu, vi thượng bên trên ngôi sao may mắn, vô luận ở vào cung nào đều có đủ có cát đấy tác dụng.

Nếu nhân thân mệnh phùng tới, chủ thông minh trí, bề ngoài có uy nghi, tú lệ trong sạch, tâm tính nhân từ, khí chất cao, có độ lượng hàm dưỡng, cùng người ở chung hòa thuận. Nam tử anh tuấn tiêu sái, nữ tử mỹ mạo đoan trang, cả đời tất nhiều lấy được quý nhân tương trợ. Khôi Việt một trong đơn thủ cung mệnh, dáng người lược bỏ gầy, mặt tròn, hài tiêm. Khôi Việt ở mệnh thân, nhân tất hiếu học, càng được chư cát đồng cung, tam hợp ngôi sao may mắn thủ chiếu, đại lợi khảo học, còn trẻ tất đăng khoa thi đậu. Phùng hung kị, không vì văn vẻ tú sĩ, khả làm đệ tử sư phó. Đại để ngôi sao này, nếu thân mệnh phùng tới, mặc dù bất phú quý, cũng chủ thông minh, bề ngoài ổn trọng, được người tôn kính.

Thiên khôi vi ban ngày quý nhân, thiên việt vi đêm quý nhân, người sinh ban ngày ( mão, thìn, tị, ngọ, chưa, giờ Thân là trắng thiên ), cung mệnh có ban ngày quý; ban đêm sinh ra ( dậu, tuất, hợi, tử, xấu, giờ dần vi ban đêm ) cung mệnh có đêm quý, đều là cực cát hiện ra, chủ quang minh lỗi lạc, có tôn quý khí độ, có thể được cao nhân thưởng thức, quý nhân đến đỡ. Khôi Việt lâm vu cái khác các cung, cũng vì đẹp luận.

Thiên khôi

1, giáp người sinh năm canh, an mệnh tại sửu hoặc chưa cung, Khôi Việt cũng tại sửu chưa, vi “Tọa quý hướng quý “, cả đời tất đắt cỡ nào nhân trợ lực, càng được tả phụ hữu bật gặp nhau, phùng tới vô bất phú quý.

2, thiên khôi lâm cung mệnh, thiên việt thủ thân cung, thay đổi gần nhau, lại được ngôi sao may mắn hội hợp, thiếu niên tất thú mỹ thê, gặp nạn nhất định phải quý nhân thành tựu trợ giúp.

3, “Thiên khôi thiên việt, cái thế văn vẻ “, như mệnh cung có thiên khôi, cung thân có thiên việt, chủ nhân văn vẻ cái thế, tên đề bảng vàng, vi “Thiên ất củng mệnh” cách, tam hợp Khôi Việt thứ hai.

4, “Khôi Việt đồng hành, đứng hàng đài phụ “, như Khôi Việt thủ thân mệnh, càng thêm cát hóa củng chiếu, vô bất phú quý, tam phương thứ hai.”Quý nhân quý hương, phùng của cải quý “, thân mệnh có Khôi Việt quý nhân, lại kiêm cát diệu quyền lộc đến trợ thị dã.

5, Khôi Việt giáp mệnh là lạ cách, đại cát, tất mệnh chính tinh miếu vượng hội cát phương hợp. Nếu Nhâm Quý sinh năm nhân, an mệnh tại cung thìn, thiên khôi ở mão, thiên việt ở cung tị đến giáp mệnh; bính đinh sinh năm nhân, an mệnh ở tuất cung, thiên khôi ở hợi, thiên việt ở dậu đến giáp mệnh. Nếu là mệnh viên tam phương tứ chính cát it, cũng không phú quý, cả đời chỉ phải nhân duyên mà thôi.

6, “Khôi Việt xương khúc lộc tồn phù, hình sát vô hướng đài phụ quý “, chư tinh ở cung mệnh cung thân vi tốt, tam phương thứ hai, gặp hình sát hướng sẽ người bình thường.

7, Khôi Việt giúp đỡ thành phúc thọ, chư tinh ở mệnh thân chư cung, Phúc Thọ song toàn.

8, Khôi Việt gặp lại kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp, cố tật rất nhiều, dễ bị nhiều loại bệnh mãn tính.

9, nữ mệnh Khôi Việt thủ mệnh, thụ nhiều quý nhân trợ giúp, nhất là khác phái trợ giúp.

10, thiên việt có chứa hoa đào hơi thở, mà thiên khôi thì không.

11, năm mươi tuổi về sau, niên hạn phùng Khôi Việt, không lẽ coi là quý nhân, ngược lại sẽ gặp tiểu nhân.

11, văn khúc

Sao Văn Khúc diệu thuyết minh: văn khúc là trong đẩu số đấy luận ngôi sao, cũng có khoa bảng công danh đấy thành phần. Kỳ thật, văn khúc cùng văn xương giống nhau, đại biểu đều là biểu đạt ý niệm của mình. Chính là văn khúc khá lệch hướng lấy thanh âm để diễn tả, mà văn xương khá lệch hướng lấy học thuật để diễn tả. Bởi vậy văn khúc đấy năng lực học tập, nhiều hướng tài nghệ phương diện biểu hiện, Như Âm vui vẻ, tài ăn nói, ca nghệ các loại, cho nên văn nghệ hơi thở nồng hậu, khí chất tao nhã, đã gia tăng rồi khác phái duyến, nếu không có xử lý thật tốt, còn có đào hoa kiếp.

Đúng văn học nghệ thuật đều có hứng thú học giỏi, có như là thơ ca, văn xuôi, âm nhạc, hội họa, ca múa, diễn nghệ, học thuật, kỹ thuật các loại tài hoa, năng lực diễn tả mạnh, sao Văn Khúc có chứa hoa đào hơi thở.

(1) văn nghệ ( chủ cung ).

(2) hóa khí vi hao tổn.

(3) từ luận.

(4) học thức.

(5) mỹ mạo.

(6) hoa đào.

Văn xương ( tức văn quế ) chúc kim, sao Nam Đẩu, ti khoa bảng, nãi văn khôi ngôi sao.

Văn khúc ( tức văn hoa ) thuộc thủy, bắc đẩu đệ tứ ngôi sao, chủ khoa giáp ngôi sao. Nhị tinh vu tị dậu xấu vào miếu, dần ngọ tuất lạc hãm.

Văn xương hoặc văn khúc nhập mệnh cung người, mi thanh mục tú, thuỳ mị nho, hữu danh sĩ phong độ, bác quảng nhớ, thông minh hiếu học, có nghiên cứu tinh thần, cơ biến dị thường, võ mồm có thể luận, cũng dễ dàng giơ lên thành danh, thân quang vinh quý hiển, cả đời Phúc Thọ song toàn, tung Tứ Sát phá tan, không vì thấp hèn.

Xương khúc nhập mệnh người đúng văn học nghệ thuật đều có hứng thú học giỏi, có như là thơ ca, văn xuôi, âm nhạc, hội họa, ca múa, diễn nghệ, học thuật, kỹ thuật các loại hoa, năng lực diễn tả mạnh, mà sao Văn Khúc có chứa hoa đào hơi thở, sao văn xương thì không.

Xương khúc nhập mệnh cung đấy nữ tính, dung mạo xinh đẹp, dáng người không tệ, nhiều đa nghệ, tính nhu cầu cuộc sống nhiều, ngay cả phú quý, cũng chủ tâm nghĩ phức tạp tốt ảo tưởng, cùng nam tính sợ có cảm tình gút mắt. Vào miếu bình thường, thêm cát diệu phú quý. Hãm địa phùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, cự, thiên cơ, thất sát, phá quân, tham lang, hóa kị các loại ngôi sao phá tan, tắc thấp hèn, cô hàn, dâm dục.

Văn khúc

1, văn khúc thủ mệnh, cùng văn xương đồng cung, thêm cát ngôi sao, vi danh sách đậu tới khách, nhập sĩ không thể nghi ngờ.

2, văn khúc chủ nhân có lưỡi luận tới, bác học đa năng, hãm mới tốt khoe khoang học, nhưng có hoa không quả. Văn khúc đơn thủ mệnh thân cung, càng phùng hung diệu, cũng chỉ vô danh lưỡi phân biệt hạng người.

3, văn khúc vũ khúc vào miếu, chủ nhân có trác tuyệt làm, làm văn hóa, chính trị, buôn bán cùng có thể trở nên nổi bật. Phùng tả hữu, uy danh lẫy lừng dịch, làm tướng cùng tới phẩm, tất vi bộ trưởng cấp quan viên.

4, văn khúc Vũ Tham vu xấu hạn, phòng ngâm nước buồn.

5, văn khúc liêm trinh đồng cung, tất chỉ công lại.

6, văn khúc dương, đà đồng cung, lại có liêm trinh hoặc thất sát cùng thủ, chủ nhân lừa dối ngụy.

7, văn khúc nhập mệnh, đúng y bặc tinh cùng, tôn giáo, huyền học, tâm lý học các loại có thiên phú, nếu cùng Thái Âm, tham lang, thiên đồng đồng cung, tắc càng rõ ràng hơn. Cho nên thường nói: “Văn khúc Thái Âm đồng cung, lưu thuật sĩ” .

8, văn khúc tham lang đồng cung, chính sự điên đảo.

9, văn khúc cánh cửa cực lớn đồng cung, bị tang chí.

10, văn khúc phá quân đồng cung, thủy tai, hoặc hoạn bí nước tiểu ngành sinh thực thống cập thận phương diện tật bệnh.

11, văn khúc thiên lương đồng cung, vị trí tới thai cương. ( nhị tinh cùng tồn tại ngọ an mệnh bên trên cách, dần cung thứ hai )

12, khúc, lương ngọ, củng hướng người cũng tốt.

13, văn khúc ở ngọ tuất hãm địa, làm việc điên đảo.

14, văn khúc hóa khoa ở mệnh, chủ nhân năng lực sáng tác xuất sắc, biết nhân, cũng có văn nghệ phương diện hoa. Văn khúc hóa khoa ở mệnh thân cung, cung thiên di, cung quan lộc giai chủ năng tên đề bảng vàng, cũng có xã hội danh dự.

15, văn khúc hóa kị, cũng chủ hiếu học, nhưng bài vở và bài tập không như ý, bên ngoài thanh danh không tốt, nhiều bị người phỉ báng, văn khúc hãm địa hóa kị càng không lành.

12, văn xương

Văn xương cá tính đặc thù: có biểu đạt mình mãnh liệt ý niệm, sẽ cố gắng học tập, thông qua ở học thuật, đọc sách, cuộc thi, nghiên cứu các phương diện đấy biểu hiện, nhường người biết chính mình, cho nên cường hóa năng lực học tập, làm cho người ta cảm thấy được thông minh. Vì có thể có tốt biểu đạt, đương nhiên cũng cần muốn hảo hảo hiểu biết chính mình cập người khác, do đó cũng tăng cường quan sát hòa phân tích năng lực. Bởi vì có nồng đậm văn nghệ hơi thở, khí chất tao nhã, kẻ khác hảo cảm, cũng thường khả năng hấp dẫn khác phái chú ý.

Đúng văn học nghệ thuật đều có hứng thú học giỏi, có như là thơ ca, văn xuôi, âm nhạc, hội họa, ca múa, diễn nghệ, học thuật, kỹ thuật các loại tài hoa, năng lực diễn tả mạnh.

(1) văn học ( chủ cung ).

(2) hóa khí vi văn khôi.

(3) khoa bảng.

(4) học thức.

(5) mỹ mạo.

(6) hoa đào.

(7) xương khúc vi hệ sao giờ, chủ thay đổi, không chừng.

(8) xương khúc, liêm trinh, thất sát, dương nhận, đà la nhập mệnh hoặc chiếu mệnh, dối trá không thành người.

(9) nhập tài cung, dựa vào học thuật thu lợi.

Văn xương ( tức văn quế ) chúc kim, sao Nam Đẩu, ti khoa bảng, nãi văn khôi ngôi sao.

Văn khúc ( tức văn hoa ) thuộc thủy, bắc đẩu đệ tứ ngôi sao, chủ khoa giáp ngôi sao. Nhị tinh vu tị dậu xấu vào miếu, dần ngọ tuất lạc hãm.

Văn xương hoặc văn khúc nhập mệnh cung người, mi thanh mục tú, thuỳ mị nho, hữu danh sĩ phong độ, bác quảng nhớ, thông minh hiếu học, có nghiên cứu tinh thần, cơ biến dị thường, võ mồm có thể luận, cũng dễ dàng giơ lên thành danh, thân quang vinh quý hiển, cả đời Phúc Thọ song toàn, tung Tứ Sát phá tan, không vì thấp hèn.

Xương khúc nhập mệnh người đúng văn học nghệ thuật đều có hứng thú học giỏi, có như là thơ ca, văn xuôi, âm nhạc, hội họa, ca múa, diễn nghệ, học thuật, kỹ thuật các loại hoa, năng lực diễn tả mạnh, mà sao Văn Khúc có chứa hoa đào hơi thở, sao văn xương thì không.

Xương khúc nhập mệnh cung đấy nữ tính, dung mạo xinh đẹp, dáng người không tệ, nhiều đa nghệ, tính nhu cầu cuộc sống nhiều, ngay cả phú quý, cũng chủ tâm nghĩ phức tạp tốt ảo tưởng, cùng nam tính sợ có cảm tình gút mắt. Vào miếu bình thường, thêm cát diệu phú quý. Hãm địa phùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, cự, thiên cơ, thất sát, phá quân, tham lang, hóa kị các loại ngôi sao phá tan, tắc thấp hèn, cô hàn, dâm dục.

Văn xương

1, văn xương chủ nhân thanh tú đoan, kiến thức rộng rãi, ý nghĩ trái lại liền nhanh nhẹn, Phúc Thọ cũng đạt. Vào miếu vượng tới cung, thân có ám nốt ruồi, phần lớn vi nốt ruồi son, nốt ruồi cũng không kị, vu ngọ tuất cung hãm địa, thân có vệt, thể gầy.

2, văn xương thủ mệnh, miếu vượng gặp chư cát, văn vẻ cái thế, công danh hiển hách, càng thích cùng văn khúc đồng cung.

3, văn xương vui mừng kim tứ cục sinh ra, phú quý song toàn, trước khó sau dễ, ở bên trong lúc tuổi già có tiếng danh.

4, văn xương thủ mệnh, hãm gặp chư hung, cũng chủ lưỡi phân biệt, xảo nghệ, bổn sự cao nhân.

5, văn xương hội Thái Dương, thiên lương, thiên đồng, lộc tồn, có thể phát huy văn hóa, học thuật, nghệ thuật, phương diện quản lý đấy hoa, chủ phú quý.

6, văn xương vũ khúc thủ thân cung mệnh, văn võ kiêm toàn, có trác tuyệt làm, làm văn hóa, chính trị, buôn bán cùng có thể trở nên nổi bật.

7, văn xương cùng kình dương cùng thủ, lại có liêm trinh, thất sát cùng thủ, chủ nhân lừa dối ngụy.

8, văn xương tham lang đồng cung, chính sự điên đảo.

9, văn xương tham lang vu cung Tị Hợi thủ mệnh, gia sát hóa kị, chủ bất lợi.

10, văn xương cự đồng cung, tang chí, gặp suy sụp hạn suy sút, chắc có lúc giỏi về mượn gió bẻ măng.

11, văn xương phá quân đồng cung, chủ có nước tai họa, như bị chết đuối, hoặc hoạn bí nước tiểu, ngành sinh thực thống cập thận phương diện tật bệnh.

12, văn xương, tả phụ hội cát ngôi sao, có thể làm quan lớn.

13, văn xương hóa khoa ở mệnh, chủ nhân học tập xuất sắc, có hoa cập học thức, cuộc thi có thể tên đề bảng vàng.

14, văn xương nhưng cùng hóa khoa củng chiếu, lợi cho khảo học, có thể tên đề bảng vàng. Hoặc văn xương ở cung quan lộc hóa khoa cũng.

15, văn xương rơi vào thiên thương, nhan hồi chết non. ( mệnh có kiếp không Kình Đà, hạn tới thất sát, Kình Đà điệt cũng phương luận )

16, văn xương hóa kị ở mệnh, cũng chủ người hiếu học, nhưng bài vở và bài tập e rằng có trở, miếu vượng hóa kị tai họa nhỏ, ngập tại hóa kị tai họa trọng.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 075, sao tử vi tòa cùng tính cách

   075, sao tử vi tòa cùng tính cách

01, thiên mã

Gấp gáp vui mừng biến hóa, vận động, bên ngoài hoạt động, cả đời nhiều bôn ba lao lực, ở nhà không bền. Không nên lạc không vong, mã lạc không vong bận rộn, đi không được gì.

Ngôi sao này lấy tháng sinh lên, dần ngọ tháng Tuất mã ở thân, thân tử tháng Thìn mã ở dần, hợi mão tháng Mùi mã ở tị, tị dậu tháng Sửu mã ở hợi, này sở theo như tới tháng sinh giai lấy mùng một hành động nên nguyệt, là luận tiết.

Thiên mã thuộc hỏa, đang đếm chủ trên đường. Thân mệnh lâm tới, gọi là dịch mã, chủ người tính cách sinh động, hiếu động, cả đời nhiều bôn ba cùng dời động, thường ra ngoài lữ hành, đi công tác, chuyển nhà, chuyển chức vân vân, ở cung thiên di cũng thế, giai chủ sẽ bôn tẩu tha phương, xa xứ mưu phát triển. Nhập mệnh cung, vui mừng lộc tồn, tử vi, thiên phủ, văn xương, văn khúc thủ chiếu thành lành.

Thiên mã

1, thiên mã cùng lộc tồn hoặc hóa lộc đồng cung, gọi là “Lộc mã giao trì “, lại nói chiết tiên mã, Quan được cao bổng, thương lượng lấy được lời nhiều, vu bôn ba rung chuyển ở bên trong phát tài hoặc ở phương xa phát tài, thường nói: “Lộc mã tối hỉ giao trì” .

2, thiên mã cùng tử vi hoặc thiên phủ đồng cung, gọi là “Phù dư mã “, may mắn.

3, thiên mã cùng hình sát đồng cung, gọi là “Phụ thi mã “, cùng đốm lửa đồng cung, gọi là “Chiến mã “, giai chủ hung, động là lợi nhuận, tất có sự cố. Năm xưa cung mệnh hoặc cung thiên di gặp đây, chớ vọng động.

4, thiên mã cùng thái dương hoặc Thái Âm đồng cung, gọi là “Sống mái mã “, chủ cát, cần thái dương hoặc Thái Âm miếu vượng mới là.

5, thiên mã cùng không vong đồng cung, ở bệnh, tuyệt chi địa, gọi là “Ngựa chết “, “Vong mã “, chủ hung, nhiều gặp nạn bệnh hối lận. Cho nên mây: “Mã lạc không vong, chung thân bôn tẩu” . Năm xưa cung mệnh hoặc cung thiên di gặp đây, không nên vọng động.

6, thiên mã cùng đà la đồng cung, gọi là “Chiết chừng mã “, động tất có hung.

7, thiên mã cùng hóa kị đồng cung, gọi là “Bệnh mã “, động là lợi nhuận, nhiều thị phi.

8, “Thiên mã tứ sinh thê cung, phú quý còn tưởng là phong tặng “, nam mệnh thiên mã nhập cung phu thê thêm cát ngôi sao, chủ được nhà vợ trợ giúp lực, hoặc là Thê tài, đại cát. Nữ mệnh thiên mã nhập cung phu thê thêm cát ngôi sao, chủ vượng phu, có thể hưởng thụ phu của cải quý, là đắt phụ mệnh. Cùng không thể cùng sát kị không kiếp hướng phùng cùng giá trị, nếu không ngược lại không hay.

9, thiên mã cùng lạc hãm ngày lương đồng cung thủ mệnh thân ( thiên lương ở tị hợi cung thân ), chủ nhân phiêu đãng, thả chủ dâm bôn.

10, năm xưa thiên mã một gã tuế dịch, như gặp ác sát lúc không nên xuất hành, tránh khỏi hung họa. Như gặp hóa kị, đà la, thiên hình, kiếp sát cùng thủ hoặc gia hội, chủ bên ngoài hồi hung, như tai nạn xe cộ, huyết quang, hoặc chết vào ngoại đạo.

11, quý nhân thiên mã nhiều thăng trạc, thường nhân thiên mã nhiều bôn ba. Nhân người phú quý trúng mục tiêu phùng thiên mã, nhiều thăng quan thiên chức, động trúng được lợi nhuận, hoặc di chuyển xuất ngoại, mà người tầm thường trúng mục tiêu phùng thiên mã, chỉ là áo cơm lao khổ hối hả.

02, lộc tồn

Ngay thẳng cẩn thận, tâm địa từ thiện, có quân tử tới số lượng, phong độ tốt, phản ứng nhanh. Làm việc chủ động mà ổn trọng.

(1) tài lộc ( chủ cung ).

(2) hóa khí vi phú.

(3) quý nhân.

(4) hiểu nạn.

(5) thông minh.

(6) tiến tới.

(7) chịu được vất vả.

(8) âm cô.

(9) lộc tồn cùng hóa lộc chủ tài từ nơi nào đến.

(10) lộc tồn cùng hóa kị chủ tài từ nơi nào đi.

(11) lộc tồn nhập thân thuộc cung, chủ tranh chấp hoặc vô duyên.

(12) lộc tồn, hóa lộc nhập tài cung, có lợi tài nguyên.

Lộc tồn thuộc thổ, bắc đẩu thứ ba ngôi sao, chân nhân tới ở lại, chủ nhân quý tước, chưởng nhân thọ cơ. Lộc tồn là một đại ngôi sao may mắn, thập nhị cung ở bên trong đều là phúc luận, cũng có hiểu nạn chế hóa chi công. Nhập mệnh thân cung, chủ nhân hiền lành phúc hậu, hòa ái dễ gần, tướng mạo cẩn thận, nghĩa lớn lao, thông minh ngay thẳng, hữu cơ biến, học nhiều đa năng, làm việc vững vàng trầm, lại hơi có bị động khuynh hướng. Có rất mạnh đấy kinh tế quan niệm, trời sanh tính tiết kiệm, không mừng lãng phí, cả đời tài vận không tồi. Mạng người gặp là, chủ Aritomi quý, cũng có tiếng danh. Nữ mệnh lộc tồn tọa mệnh cung, trong sạch tú lệ, có khả năng đầy hứa hẹn, giàu có, có thể thủ tài, có quân tử ý chí.

Lộc tồn

1, lộc tồn thủ mệnh, vui mừng tử vi, thiên phủ, thiên tướng, thái dương, Thái Âm, thiên đồng, thiên lương, vũ khúc đồng cung, chủ phú quý, chỉ lộc tồn ván trước, chính tinh miếu vượng tắc dũ tốt, chính tinh hãm yếu tắc không vì đẹp.

2, lộc tồn vu chư cung giáng phúc tiêu tai, tại tí ngọ mão dậu, dần thân cung Tị Hợi đều là vào miếu, không rơi thìn tuất xấu chưa tứ mộ nơi.

3, lộc tồn cô độc cố thủ một mình cung mệnh, vô ngôi sao may mắn cùng giá trị, vô cát hóa, hoặc cùng hung tinh đồng cung, vi thần giữ của, thái độ làm người bủn xỉn, đúng tiền tài xem rất trọng. Gặp hỏa linh kiếp sát đồng cung hoặc hướng chiếu giáp sẽ, vì tư lợi, một tóc không dạt.

4, lộc tồn thủ mệnh, hạ xuống không vong nơi, không năng lực phúc, càng thấu hỏa linh không kiếp, chủ nhân xảo nghệ an thân. Lộc tồn sợ hãi tiệt không, tuần khoảng không, càng sợ địa kiếp, không trung, gặp không vong, tiền tài nan tụ.

5, lộc tồn thủ vu mệnh thân, tiền tài, cung điền trạch, chủ phú, “Tài sản vô số, lộc tồn thủ vu kho tiền” . Nhập cung quan lộc, cung thiên di cũng cực cát.

6, “Lộc tồn rất nặng nhiều áo cơm “, chư cung giáng phúc, lập nghiệp phú quý, nữ mệnh vưu cát, gả chồng kén rể tài vượng, vượng phu ích tử.

7, dần thân cung Mão Dậu lộc tồn thủ mệnh, giáp canh ất tân sinh năm nhân đủ tư cách, vi “Thiên lộc triều viên, thân quang vinh quý hiển” .

8, lộc tồn ở cung thiên di vu tí ngọ, đại lợi cầu danh cầu lợi nhuận.

9, lộc tồn hòa hóa lộc ở cha mẹ, huynh đệ hai cung tới giáp mệnh, chủ phú quý.

10, lộc tồn cùng hóa lộc cùng thủ cung mệnh, vi “Lộc hợp uyên ương” cách, lộc tồn cùng hóa lộc ở tam phương triều hợp, vi “Song lộc triều viên” cách, tài vận hanh thông, chung thân phú quý.

11, lộc tồn cùng trời mã đồng cung hoặc gia hội, vi “Lộc mã giao trì” cách, chủ bôn ba ở bên trong đại phát tài lợi nhuận, nếu có chút hóa lộc gia hội tắc may mắn nhân, vi cự phú mệnh.

12, nữ mệnh lộc tồn lại lộc hóa lộc, thiên mã cùng thủ cung mệnh, chủ đại phú quý, nhưng vi chuyên quyền người. Thường nói: “Lữ hậu chuyên quyền, lưỡng trọng thiên lộc thiên mã” .

13, lộc tồn cùng hóa lộc không bàn mà hợp ý nhau, vi “Minh lộc ám lộc” cách, chủ phú quý, vị trí chí công khanh, như lộc tồn ở dần thủ mệnh, hóa lộc ở hợi lục hợp thị dã, còn lại loại suy.

14, “Lộc văn củng mệnh, quý hơn nữa phúc “, đạo lộc tồn thủ mệnh, tam hợp được văn xương văn khúc củng hướng thị dã, chủ nhân có văn học nghệ thuật có thể, cả đời danh lợi song toàn.

15, “Lộc phùng xung phá, cát cũng thành hung” . Đây thủ bản cung hoặc tam hợp có lộc, lại bị sao hóa kị đến phá tan, trái lại vi triệu chứng xấu, không vì phúc luận, hoặc lộc tồn có hỏa linh không kiếp đồng cung, cũng vì lộc phùng xung phá, còn đây là cát ở bên trong giấu hung cách, trèo càng cao ngã việt thảm.

03, địa không địa kiếp

Địa không

Địa không là trong đẩu số đấy lục sát một trong, thường nói có bán thiên chiết sí đấy biến đổi lớn đặc tính. Kỳ thật, địa không là để cho mình duy trì một cái có thể vĩnh viễn nhận đồ mới đấy không gian. Bởi vì có thể không ngừng đổi mới chính mình, nhận tân đích sự vật cùng quan niệm, liên tục tính liền giảm đi, không liên tiếp, thiếu nghị lực, liền trở thành địa không vấn đề lớn nhất.

Địa không cá tính đặc thù: vui vẻ mà tiếp thu tân đích sự vật cùng quan niệm, cũng có thể bài trừ vừa có đấy thành kiến, thường có không bị hạn chế quan niệm mới cùng ý tưởng, mà được đến người khác ca ngợi.

(1) thất bại ( chủ cung )

(2) huyền học.

(3) rủi ro.

(4) rớt tổn thương.

(5) hình tổn thương.

Địa kiếp

Địa kiếp cũng thế đẩu số đấy lục sát một trong, cổ nhân nói có sóng lớn lý đi thuyền đấy chớp mắt thay đổi đặc tính. Trên thực tế, địa kiếp đấy bản chất chính là cầu biến tâm. Từ vu nội tâm mình cầu biến đấy tính chất đặc biệt, ngược lại có thể đúng biến hóa bằng chân như vại. Đồng thời, cũng nhân cầu biến, không thể cố thủ kiên trì, kết quả cũng liền dao động vô thường.

Địa kiếp cá tính đặc thù: theo đuổi biến hóa, tập vu biến hóa, càng có thể nắm giữ biến hóa, vận dụng biến hóa. Bởi vậy luyện thành rồi đang biến hóa ở bên trong có thể bình yên nhược định đấy công phu.

(1) thất bại ( chủ cung )

(2) huyền học.

(3) rủi ro.

(4) rớt tổn thương.

(5) hình tổn thương.

Nhị tinh thuộc hỏa, địa kiếp nãi kiếp sát chi thần, không trung nãi không vong chi thần, giai thuộc hung tinh. Nhị tinh tính chất nói hùa, phẩm loại nhất trí, chủ họa không chủ phúc, chủ khô không chủ quang vinh, thập nhị cung ở bên trong không chỗ không hung.

Kiếp không nhập mệnh, làm việc hư không, thành bại đa đoan. Cả đời làm nhiều mà công ít, lấy việc bị bỏ vở nửa chừng, hoặc là mỗi khi sắp thành lại bại, sự chưa xong mà thân chết trước, cho nên thường nói: “Kiếp không vi sầu tối hại nhân, trí anh hùng lầm cả đời” . Ở trên sự nghiệp, có chây lười cập tiêu cực tư tưởng, dễ dàng nhất bỏ lợi ích của mình, tướng ưu đãi chắp tay nhường cho người. Kiếp không nhị tinh tối bất lợi cho tài, thủ cung mệnh, tài vận không tốt, thả cả đời không tụ tài, có lãng phí nhẹ trịch đấy khuynh hướng. Tâm sự tiêu cực lười với hành động, thường có buồn xem thất ý tâm tính, hoặc lược bỏ có thần kinh chất, suy nghĩ quá độ, ở xử sự phương diện, đạo lý rõ ràng, nói cũng có lý, nhưng cả đời làm được nhiều mà thành ít, bị bỏ qua hoặc bỏ máy bay gặp, nhưng rất khó thông thuận đạt tới lý tưởng của chính mình.

Kiếp không ở mệnh, đại biểu một loại linh hoạt kỳ ảo hư vô tư tưởng, dễ dàng tiếp cận triết học, huyền học, thần học, tôn giáo các loại sự vật, nếu sẽ có ngôi sao may mắn, thích bầu không khí yên tĩnh, cần tự hỏi, phản ứng nhanh, người thường thường có vượt quá thường quy tư tưởng cùng lý luận, là thiên đấy không tưởng gia, học vấn gia, thần học gia, nhà phát minh. Đúng thần bí sự vật đại đô có yêu tốt, có khuynh hướng nghiên cứu tôn giáo, triết học, thần bí học, bói toán học, khí công học các loại, ở những phương diện này rất có thiên phú, nhưng người đi hướng mê muội mất cả ý chí, hoặc bị mình ngưỡng hoặc vây mê lầm cả đời, sinh ra tiêu cực, bi quan thậm chí người sai lầm sinh quan.

Kiếp không nhập mệnh, thường thường làm việc rất có quyết đoán, lấy được xuống được, không thích cùng người khác mạnh tranh đến cùng, bởi vậy khiếm khuyết ý thức cạnh tranh. Mệnh có kiếp không không tụ tài, thường thường vuột mất cơ hội tốt, tối bất lợi cho kinh thương. Sinh hoạt hàng ngày bên trên tương đối lười biếng, không thương làm gia vụ hoặc làm việc vô trật tự, thường xuyên đem đồ của mình tùy tay loạn, ngày sau khi cần vừa muốn nơi nơi tìm lung tung.

Nữ mệnh được kiếp không một trong đơn thủ cung mệnh, hoặc nhị tinh cùng nhập mệnh thân, về cảm tình có khúc chiết hoặc tranh cãi.

04, đốm lửa linh tinh

Đốm lửa

Đốm lửa làm việc coi trọng hiệu suất, tâm tính vội vàng xao động không chừng, đốm lửa tinh diệu thuyết minh: đốm lửa là trong đẩu số đấy sát tinh, đại biểu phải không đoạn thiêu đốt động lực. Giống hỏa vậy thiêu đốt, vừa có minh khoái bốc đồng, cũng có ứng phó không kịp phá hư, làm cho người ta tràn đầy dao động tính cùng biến hóa. Hỏa tinh nắm giữ, liền là như thế nào khống chế này thiêu đốt ổn định độ.

Đốm lửa cá tính đặc thù: có minh khoái làm việc hiệu suất, tác phong hào sảng tích cực, dũng cảm đi cũ thay mới. Có thể nhận tân đích sự vật, dũng cảm nếm thử.

Linh tinh

Cậy mạnh hiếu chiến, linh tinh tinh diệu thuyết minh: linh tinh cũng thế trong đẩu số đấy sát tinh, cũng thế lục sát một trong, đại biểu là minh khoái hành động. Chính là hành động bên trong thường thường sẽ dùng thanh âm đến cổ vũ thanh thế, ngay mặt lúc, có ở văn nghệ trên có sở biểu hiện, phản đối lúc, tắc làm cho người ta cảm thấy đe dọa, hiếp bức. Nhanh chóng hành động lực, cũng cần kế hoạch hoàn chỉnh cùng chu đáo chấp hành, khiếm khuyết hai cái này, thường thường sẽ có đầu không đuôi, biến đổi thất thường rồi.

Linh tinh cá tính đặc thù: có thể nhanh chóng hành động, làm việc tích cực, phản ứng nhanh, cơ trí quyết đoán, có đối mặt khiêu chiến cùng khó khăn dũng khí cùng quyết tâm, có thể phá ngoại trừ thành kiến, nhận tân đích sự vật cùng quan niệm. Có khi có thể lấy các loại thanh âm cùng văn nghệ để diễn tả mình ý tưởng, như diễn thuyết, âm nhạc các loại.

Hỏa linh

1, hỏa linh nãi sát thần, hung ác ngôi sao, vu dần ngọ tuất vi nhập miếu, thân tử thìn lạc hãm. Thập nhị cung ở bên trong giai chỉ họa, vu mạng người bên trong, có hung vô cát, tuy nhập miếu vượng tới hương, cũng không phải toàn bộ cát, tất có thành bại sụp đổ. Cung mệnh có cát gặp hỏa linh vào miếu người, nhiều nên quan võ vinh thân. Riêng chỉ cùng tham lang đồng cung vu vượng địa, hoặc nhị tinh cũng giáp tham lang, hoặc cùng tham lang gia hội, tức là mập ra chi luận.

2, đốm lửa linh tinh nhập mệnh, chủ nhân đồ trang sức tứ chi mang thương, tính tình thô bạo, tâm ngoan tính độc, phản kháng tâm mạnh. Vào miếu lại được mạnh quả cảm, thông minh nhạy bén, có sức quyết đoán. Nhập hãm cung tắc dáng người nhỏ gầy, bảo thủ, giảo hoạt nhiều gian trá, vô viễn lo, làm việc khiếm khuyết cẩn thận, bất chấp hậu quả, cả đời cũng thường hồi suy sụp, cứ thế tinh thần phiền muộn.

3, “Hỏa linh giáp mệnh vi bại cục “, dần ngọ năm tuất sinh ra như gặp đốm lửa linh tinh giáp mệnh thân cung, lại bản mạng tới chính tinh không lành, hãm nhược hoặc hóa kị, chắc có hung thần, tức là bại cục, cả đời hồi hung, bần tài chết non. Như chính tinh miếu vượng thêm cát, tắc chủ cả đời không như ý, nhiều tiểu nhân, còn không đến đại hung mà thôi. Nếu tham lang ở mệnh có hỏa linh giáp, thì thôi cát luận, ngược lại chủ phú quý, sự nghiệp hoành thành.

4, hỏa linh vượng cung, cũng vì phúc luận, đây nhị tinh vào miếu độc tọa, tam hợp phương cập đối cung chư tinh miếu vượng thêm cát, hoặc tham lang đang đối với cung, cũng có người phú quý, riêng chỉ phúc không được đầy đủ đẹp, hoặc là thân thể có thương tích tàn, hoặc là khi còn bé nhiều tai nạn nuôi, hoặc rơi xa quê hương cho làm con thừa tự, không phải trường hợp cá biệt.

5, hỏa linh gặp nhau, dần ngọ tuất vào miếu, thêm cát phú quý nổi danh, tài vận đột phát, nhưng ngang tàng hống hách.

6, đốm lửa linh tinh thêm gặp liêm trinh, thất sát, phá quân, kình dương tất có nghiêm trọng tai nạn đổ máu.

7, hỏa linh hãm cung hội Kình Đà, còn nhỏ nhiều tai nạn bệnh tật, sợ chết non, tất cho làm con thừa tự cùng người sùng bái cha mẹ phương có thể sống sót. Loại này tổ hợp cả đời nhiều tai nạn, lục thân duyến gầy.

8, nữ mệnh cung mệnh có hỏa linh, cùng thân nhân bất hòa, nhiều thị phi. Nếu hỏa linh miếu vượng thủ mệnh thêm cát, dù có phú quý cũng chủ ngang ngược kiêu ngạo, ở hãm đất nhiều không lành.

05, đà la

Hành động theo cảm tình, dễ dàng chịu công kích. Đà la tinh diệu thuyết minh: đà la là trong đẩu số đấy sao hóa kỵ, là lục sát một trong, có chứa trì hoãn khuynh hướng. Kỳ thật, đà la đấy đặc tính là lặp đi lặp lại hành động, liền như là con quay xoay tròn bình thường, không phải yên lặng mà là động thái. Người khác xem này lặp đi lặp lại hành động thường hiểu lầm vi kéo dài, trắc trở, trên thực tế nhưng lại có trầm ổn cẩn thận dụng ý. Như thế nào nhường kéo dài chuyển hóa làm dùng, chính là đà la đấy âm điệu vừa chi đạo.

Đà la cá tính đặc thù: có trầm ổn thận trọng cá tính, đúng nhu phải không ngừng lặp đi lặp lại hành động, như thí nghiệm, nghiên cứu, luyện tập các loại, có tính dai, không dễ dàng thỏa hiệp, có thể thản nhiên đối mặt các loại biến hóa, suy sụp, cố gắng mà lên tiến. Cũng bởi vậy có thể nhận tân đích sự vật, dũng cảm nếm thử.

(1) thương tổn ( chủ cung ).

(2) thị phi.

(3) hoa đào.

(4) cảm tình.

(5) vũ dũng.

(6) đà la vi che dấu thức rủi ro.

(7) cùng người nan cảm tình câu thông.

Đà la vi Tứ Sát một trong, nãi một hung tinh. Ở dần thân cung Tị Hợi lạc hãm, thìn tuất xấu không vào miếu. Thủ thân mệnh, tâm biết không chính, ám lệ chảy dài, tính cách kiên cường uy mãnh, làm việc tiến thối, có đầu không có đuôi, hoành thành hoành phá, phiêu đãng không chừng, không lên bản chỗ cư dân. Đà la nhập mệnh, thân hình hùng tráng, mặt một đường phạm vi hình, hai má hơi rộng, vào miếu nhiều mập mạp, lạc hãm mặt có thương tích ngấn, xỉ yếu. Này tính giảo hoạt, hòa hợp công tâm kế, đa nghi.

1, đà la vui mừng tây, bắc tịch sinh ra, thìn tuất xấu chưa sinh năm nhân, mệnh thân cung ở thìn tuất xấu chưa người, quân nhân có thể hoành phát thăng tiến, văn nhân phát không bền.

2, nếu vô chính tinh mà đà la cô độc cố thủ một mình cung mệnh người, cùng cha mẹ duyến gầy, cô đơn, bỏ tổ ra ngoài, ở rể hoặc cho làm con thừa tự, hai họ kéo dài, xảo nghệ vi sống.

3, đà la thủ mệnh, sẽ tả phụ, hữu bật, văn khúc, văn xương, chủ nhân có ám nốt ruồi.

4, đà la hãm cung thủ mệnh, phùng cự hoặc Tứ Sát, tất tổn thương thê tử, bối lục thân, thả tàn tật mang tật.

5, đà la ở dần thân tị hợi thủ mệnh thân, người nhất định mặt mày hốc hác, tứ chi có thương tích tàn, nếu không có mệnh chết yểu, tắc tất hình tổn thương rất nặng, riêng chỉ rơi xa quê hương xuất ngoại tắc tai hoạ giảm bớt, chủ nhiều người miện xấu.

6, đà la cùng tham lang đồng cung, thái độ làm người tốt đầu cơ, tất nhân tửu sắc mà thành lao, nếu cùng tham lang đồng cung vu dần, chủ nhân thông minh làm nhân phong lưu.

7, đà la cùng đốm lửa, linh tinh đồng cung, đại hung mệnh, dễ có được bạo bệnh, như bệnh truyền nhiễm, ôn dịch, tính lây bệnh ngoài da, bệnh lây qua đường sinh dục, người phần lớn có nghiêm trọng huyết quang, tàn phế, chết thảm, khó được chết già.

06, kình dương

Kình dương dũng cảm có ý chí chiến đấu, có phấn đấu không ngừng tới tinh thần, kình dương tinh diệu thuyết minh: kình dương là trong đẩu số đấy hình ngôi sao, là lục sát một trong, có hung nạn đấy khuynh hướng. Kỳ thật, kình dương đại biểu là không ngừng công kích. Ngay mặt mà nói, có thể sinh ra tích cực lực chấp hành, có khai sáng bốc đồng. Theo phản đối mà nói, tắc dễ dàng khư khư cố chấp, cùng người ma xát, xung đột, bị sinh tranh cãi. Như thế nào vừa phải đấy ước thúc, chính là kình dương thành công chi đạo.

Kình dương cá tính đặc thù: có tích cực hành động lực, có thể không ngừng đấy xông về phía trước thứ, không sợ chướng ngại khó khăn, cá tính kiên cường quật cường, phản ứng nhanh mà có hiệu suất. Có thể nhận tân đích sự vật, dũng cảm nếm thử.

(1) thương tổn ( chủ cung ).

(2) thị phi.

(3) hoa đào.

(4) cảm tình.

(5) vũ dũng.

(6) đà la vi che dấu thức rủi ro. Dương nhận vi trực tiếp thức rủi ro.

Kình dương vi Tứ Sát một trong, nãi một hung tinh, tại tí ngọ mão dậu lạc hãm, thìn tuất xấu không vào miếu. Thủ thân mệnh, tính thô đi bạo, cơ mưu giả dối, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thị thân vi sơ, trở mình ân vi oán. Vào miếu, tính cách kiên cường quả quyết, chủ quyền quý. Ở tí ngọ mão dậu hãm địa, tắc chỉ họa hứng hại, hình khắc cực quá mức. Kình dương nhập mệnh, thân cao hình tráng, mặt mày hốc hác, đồ trang sức tứ chi mang thương, vào miếu mập mạp, lạc hãm mặt mày hốc hác rất nặng, hoặc mắt mù, hoặc bộ mặt có thẹo ngấn, bớt đậu.

Kình dương nhập mệnh người, chủ hoành thành hoành phá, phần lớn khiếm khuyết thành, này tính tham lam hèn hạ dối trá, cơ quan toán tẫn, lấy oán trả ơn, gấp gáp nóng, dễ chọc sự phi, dễ vậy thân bằng hảo hữu nổi lên va chạm, bí quá hoá liều, phản kháng tâm mạnh, cũng có phạm tội khuynh hướng. Nữ mệnh vào miếu thêm cát quyền quý, vẫn là không được hoàn mỹ, hãm địa tổn thương phu khắc tử, cô hình, mặt mày hốc hác dưới dâm.

Kình dương

1, kình dương vui mừng tây, bắc tịch sinh ra, hoặc thìn tuất xấu chưa sinh năm nhân, mệnh thân cung ở thìn tuất xấu chưa người, tất hoành lập công danh, quyền to đại quý.

2, kình dương ở tí ngọ mão dậu hãm địa, phi chết non tắc hình phạt chính tổn thương, cả đời nhiều hung tai họa tai họa bất ngờ, tứ chi tàn tật, hình khắc rất nặng ( ngọ cung hung nhất, mão cung thứ hai, tử dậu lại thứ hai, mã đầu đái tiễn cách cát đa người ngoại lệ ).

3, kình dương vào miếu cùng ngôi sao may mắn đồng cung, chủ nhân phú quý tung tin.

4, kình dương, đốm lửa cùng tồn tại thìn tuất cung Sửu Mùi thủ mệnh, uy quyền xuất chúng ( thìn tuất nhân tốt, xấu chưa thứ hai ), nếu nhị tinh cùng tồn tại hãm địa thủ mệnh, dưới cách, nghèo hèn hung yểu.

5, kình dương ở ngọ cung thủ mệnh, dữ thiên đồng Thái Âm hoặc tham lang đồng cung, vi “Mã đầu đái tiễn” cách, uy trấn biên cương, bính mậu sinh năm nhân phùng tới hóa cát, mặc dù ở kình dương ở mệnh, cũng vì đẹp luận, phú quý khả hứa, chính là không bền. Đây cách sinh ra hoặc đi xa biên cương nước khác, hoặc xuất ngoại phát triển, nhiều ở gian nan khốn khổ ở bên trong kiến thành đại sự nghiệp lớn.

6, kình dương cùng văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật đồng cung, chủ nhân có ám nốt ruồi vệt.

7, kình dương cùng liêm trinh, cự, đốm lửa đồng cung, chủ có bệnh kín hoặc đồ trang sức tay chân tàn tật, thả không chết già : kết thúc an lành, cả đời nhiều hồi hình họa.

8, kình dương thủ mệnh, đốm lửa, hóa kị, địa kiếp, không trung phá tan, chủ tàn tật, rơi xa quê hương, hình khắc lục thân.

9, kình dương thủ mệnh, thất sát hoặc phá quân phá tan, chủ hình khắc ván sau.

10, “Lý quảng không phong ấn, kình dương phùng vu lực sĩ “, người sinh năm giáp cung mệnh ở mão, bính sinh năm nhân mệnh cung ở ngọ, người sinh năm canh cung mệnh ở dậu, nhâm sinh năm nhân mệnh cung tại tí, cát đa vẫn bình thường, gia sát tắc hung.

11, học nhiều ít thành, chỉ vì kình dương phùng kiếp sát.

07, hữu bật

Hữu bật ngay thẳng, hòa hợp kế hoạch, chú ý cẩn thận, tốt tế thi, phú có đồng tình tâm, lòng mang khoan thứ, sao hữu bật diệu thuyết minh: hữu bật ở trong đẩu số là trợ tinh, hòa tả phụ giống nhau, đều là tối có thể bang trợ tử vi, thiên phủ là tinh diệu. Cơ bản vận thế bên trong có hữu bật, có thể tăng lên cá nhân đích lương thiện đấy bản chất. Có thể hướng phương diện tốt nghĩ, cũng có thể đi nhiều chuyện tốt, hài hòa thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui, chính là bốc đồng thiếu chút. Mà hữu bật lại góc tả phụ nhiều chút không chịu ràng buộc đấy bản chất, cũng vì vậy nhiều chút khác phái số đào hoa.

Hữu bật cá tính đặc thù: bình thản khoan dung có thể nhường ý đồ tâm thiếu chút, phải giành được thành công, tắc cần nhiều hơn chút bốc đồng mới được. Nhiều chút không chịu ràng buộc đấy bản chất, có khi sẽ có hơi nghiêng kém hành vi xuất hiện, thậm chí có hoa đào tranh cãi, còn lại là phải lưu ý địa phương.

Hữu bật

1, hữu bật thủ mệnh, sẽ tử vi, thiên phủ, thiên tướng, văn xương, văn khúc, chung thân phúc dày.

2, hữu bật, tử vi, thiên phủ đồng cung, tài Quan song mỹ, văn võ song toàn.

3, hữu bật, liêm trinh, kình dương đồng cung, chỉ đạo tặc thả chủ hồi tổn thương.

4, hữu bật cùng chư ác tinh đồng cung, Kình Đà hỏa kị hướng hợp, phúc bạc.

5, nữ mệnh được hữu bật cùng trời gần nhau mệnh, cả đời có phúc.

6, hữu bật ở cung phu thê, chủ nhân định 2 lần kết hôn. Kết hôn muộn có thể miễn.

7, sao hữu bật có chứa hoa đào hơi thở, mà tả phụ thì không.

08, tả phụ

Tả phụ thích giao hữu, quang minh lỗi lạc, vui mừng thi tế nhân bị khoan dung, tài ăn nói thật giỏi, có ẩn dấu cảm giác. Sao tả phụ diệu thuyết minh: tả phụ ở trong đẩu số là trợ tinh, hòa hữu bật giống nhau, đều là tối có thể bang trợ tử vi, thiên phủ là tinh diệu. Cơ bản vận thế bên trong có tả phụ, có thể tăng lên cá nhân đích lương thiện đấy bản chất. Có thể hướng phương diện tốt nghĩ, cũng có thể đi nhiều chuyện tốt, hài hòa thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui, chính là bốc đồng thiếu chút.

Tả phụ cá tính đặc thù: sẽ hướng mặt tốt nghĩ, khoan dung thông cảm, có bao dung lực, lấy giúp người làm niềm vui, làm việc kiên định, mà không bắt buộc, cách xử sự với người ngoài đích cổ tay hòa hợp, thường có thể đạo chính tự mình thậm chí giữ hành động của người ta lệch lạc, bởi vậy không đổi học cái xấu, cũng thường có thể trở thành là người khác trợ thủ giỏi.

(1) phụ tá.

(2) quý nhân.

(3) hiền hoà.

(4) dịch mã.

(6) thông minh.

(7) giúp đỡ lực, đối cung > giáp > đồng cung.

(8) giúp đỡ cùng giết, phá, sắc cộng thủ, chủ khúc chiết.

(9) nhập tài cung, dựa vào trợ lực thu lợi.

Ngôi sao này vô mạnh yếu miếu hãm chi tranh, vô luận ở vào cung nào đều có đủ có may mắn tác dụng, chư cung giáng phúc, tứ mộ càng hay. Tháng tư sinh ra, tả phụ hữu bật cùng tồn tại chưa cung; tháng mười sinh ra cùng tồn tại sửu cung; chính bảy tháng sinh ra, ở thìn tuất cung hướng chiếu; hai sáu nguyệt sinh ra, ở tị dậu hai cung gia hội; tám cập mười hai tháng sinh ra, ở hợi mão hai cung gia hội.

Nhập mệnh bộ mặt thanh tú đoan chính, sắc mặt vàng trắng, tròn dài hình mặt, dáng người lớp giữa hoặc hơi cao, mập gầy vừa phải. Thái độ làm người phúc hậu, nhân từ ngay thẳng, hiền hoà hào phóng, lòng mang khoan thứ, có dung nhân chi lượng. Làm việc có phần có trật tự, vững vàng cẩn thận, kế hoạch tính mạnh. Tính tốt giúp người, thích làm vui người khác, nghĩa lớn lao, cả đời cũng đắt cỡ nào nhân đến đỡ, cũng được khác phái trợ giúp lực rất nhiều. Nữ mệnh hội cát ngôi sao, vượng phu ích tử.

Tả phụ

1, tả phụ thủ mệnh, tử vi, thiên phủ, lộc, quyền tam hợp củng chiếu, phần kết vũ đại quý.

2, tả phụ thủ mệnh, tử vi, thiên phủ, thiên tướng, thiên cơ, thái dương, Thái Âm, tham lang, vũ khúc, văn xương, văn khúc hội hợp, cũng có hữu bật đồng cung, phú quý không nhỏ, hỏa kị phá tan tắc phú quý không lâu.

3, tả phụ cùng liêm trinh thiên phủ ở thìn tuất an mệnh, tam phương cát hóa củng chiếu, chủ nhân có quan to lộc hậu, tôn ở vạn thừa, tất vi cực phẩm quý.

4, tả phụ văn xương hội hợp ngôi sao may mắn, chủ nhân có quan to lộc hậu, tôn ở bát tọa, gia hội hung tinh tắc đặc biệt.

5, tả phụ, liêm trinh, kình dương đồng cung, chỉ đạo tặc thả chủ hồi tổn thương.

6, tả phụ thủ mệnh, Kình Đà hỏa linh được thông qua, thêm cự, thất sát, thiên cơ tắc vi ván sau.

7, nữ mệnh được tả phụ cùng trời khôi thủ mệnh, có Phúc Thọ.

8, tả phụ ở cung phu thê, hôn nhân không xong.

09, thiên việt

Cao quý thanh lịch, tự giúp mình rồi sau đó biết dùng người tương trợ. Thiên việt tinh diệu thuyết minh: thiên việt cùng trời khôi giống nhau, đều là trong đẩu số đấy quý ngôi sao, có thể được quý nhân tương trợ. Kỳ thật, thiên việt cũng là để cho người có vĩnh không tuyệt vọng đấy tín niệm, cùng trời khôi bất đồng chính là nhiều chút khác phái duyến. Bởi vì mình tổng không tuyệt vọng, có tín niệm như vậy, tự giúp mình mà hậu nhân trợ, mà hiệp trợ mình bị vi khác phái. Kỳ thật, chân chính nơi phát ra, lại là trong lòng mình cổ tín niệm này.

Thiên việt cá tính đặc thù: trong lòng sâu trồng vĩnh không tuyệt vọng đấy tín niệm, tin tưởng chỉ phải cố gắng liền có thể thành công, do đó đối mặt khó khăn, thường có thể tự giúp mình rồi sau đó được quý nhân trợ, làm cho người ta cảm thấy được cát tinh cao chiếu, mà hiệp trợ mình thường vi khác phái. Ở cho hắn nhân trợ lực lúc sau, cũng có thể tặng lại mà trợ giúp người khác, biến thành người khác quý nhân.

Thiên khôi thiên việt thuộc hỏa, sao Nam Đẩu trợ tinh. Nhị tinh là đắt nhân ngôi sao, thiên khôi vi ban ngày quý, tức thiên ất quý nhân; thiên việt vi đêm quý, tức ngọc đường quý nhân. Thiên khôi thiên việt nhị tinh vô sự phân chia mạnh yếu, vi thượng bên trên ngôi sao may mắn, vô luận ở vào cung nào đều có đủ có cát đấy tác dụng.

Nếu nhân thân mệnh phùng tới, chủ thông minh trí, bề ngoài có uy nghi, tú lệ trong sạch, tâm tính nhân từ, khí chất cao, có độ lượng hàm dưỡng, cùng người ở chung hòa thuận. Nam tử anh tuấn tiêu sái, nữ tử mỹ mạo đoan trang, cả đời tất nhiều lấy được quý nhân tương trợ. Khôi Việt một trong đơn thủ cung mệnh, dáng người lược bỏ gầy, mặt tròn, hài tiêm. Khôi Việt ở mệnh thân, nhân tất hiếu học, càng được chư cát đồng cung, tam hợp ngôi sao may mắn thủ chiếu, đại lợi khảo học, còn trẻ tất đăng khoa thi đậu. Phùng hung kị, không vì văn vẻ tú sĩ, khả làm đệ tử sư phó. Đại để ngôi sao này, nếu thân mệnh phùng tới, mặc dù bất phú quý, cũng chủ thông minh, bề ngoài ổn trọng, được người tôn kính.

Thiên khôi vi ban ngày quý nhân, thiên việt vi đêm quý nhân, người sinh ban ngày ( mão, thìn, tị, ngọ, chưa, giờ Thân là trắng thiên ), cung mệnh có ban ngày quý; ban đêm sinh ra ( dậu, tuất, hợi, tử, xấu, giờ dần vi ban đêm ) cung mệnh có đêm quý, đều là cực cát hiện ra, chủ quang minh lỗi lạc, có tôn quý khí độ, có thể được cao nhân thưởng thức, quý nhân đến đỡ. Khôi Việt lâm vu cái khác các cung, cũng vì đẹp luận.

Thiên việt

1, giáp người sinh năm canh, an mệnh tại sửu hoặc chưa cung, Khôi Việt cũng tại sửu chưa, vi “Tọa quý hướng quý “, cả đời tất đắt cỡ nào nhân trợ lực, càng được tả phụ hữu bật gặp nhau, phùng tới vô bất phú quý.

2, thiên khôi lâm cung mệnh, thiên việt thủ thân cung, thay đổi gần nhau, lại được ngôi sao may mắn hội hợp, thiếu niên tất thú mỹ thê, gặp nạn nhất định phải quý nhân thành tựu trợ giúp.

3, “Thiên khôi thiên việt, cái thế văn vẻ “, như mệnh cung có thiên khôi, cung thân có thiên việt, chủ nhân văn vẻ cái thế, tên đề bảng vàng, vi “Thiên ất củng mệnh” cách, tam hợp Khôi Việt thứ hai.

4, “Khôi Việt đồng hành, đứng hàng đài phụ “, như Khôi Việt thủ thân mệnh, càng thêm cát hóa củng chiếu, vô bất phú quý, tam phương thứ hai.”Quý nhân quý hương, phùng của cải quý “, thân mệnh có Khôi Việt quý nhân, lại kiêm cát diệu quyền lộc đến trợ thị dã.

5, Khôi Việt giáp mệnh là lạ cách, đại cát, tất mệnh chính tinh miếu vượng hội cát phương hợp. Nếu Nhâm Quý sinh năm nhân, an mệnh tại cung thìn, thiên khôi ở mão, thiên việt ở cung tị đến giáp mệnh; bính đinh sinh năm nhân, an mệnh ở tuất cung, thiên khôi ở hợi, thiên việt ở dậu đến giáp mệnh. Nếu là mệnh viên tam phương tứ chính cát it, cũng không phú quý, cả đời chỉ phải nhân duyên mà thôi.

6, “Khôi Việt xương khúc lộc tồn phù, hình sát vô hướng đài phụ quý “, chư tinh ở cung mệnh cung thân vi tốt, tam phương thứ hai, gặp hình sát hướng sẽ người bình thường.

7, Khôi Việt giúp đỡ thành phúc thọ, chư tinh ở mệnh thân chư cung, Phúc Thọ song toàn.

8, Khôi Việt gặp lại kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp, cố tật rất nhiều, dễ bị nhiều loại bệnh mãn tính.

9, nữ mệnh Khôi Việt thủ mệnh, thụ nhiều quý nhân trợ giúp, nhất là khác phái trợ giúp.

10, năm mươi tuổi về sau, niên hạn phùng Khôi Việt, không lẽ coi là quý nhân.

11, thiên việt có chứa hoa đào hơi thở, mà thiên khôi thì không.

10, thiên khôi

Cao quý thanh lịch, tự giúp mình rồi sau đó biết dùng người tương trợ. Thiên khôi tinh diệu thuyết minh: thiên khôi là trong đẩu số đấy quý ngôi sao, có thể được quý nhân tương trợ. Kỳ thật, thiên khôi là để cho nhân có vĩnh không tuyệt vọng đấy tín niệm. Bởi vì mình tổng không tuyệt vọng, có tín niệm như vậy, tự giúp mình mà hậu nhân trợ, đã cảm thấy thường có quý nhân tương trợ. Còn chân chính nơi phát ra, lại là trong lòng mình cổ tín niệm này.

Thiên khôi cá tính đặc thù: trong lòng sâu trồng vĩnh không tuyệt vọng đấy tín niệm, tin tưởng chỉ phải cố gắng liền có thể thành công, do đó đối mặt khó khăn, thường có thể tự giúp mình rồi sau đó được quý nhân trợ, làm cho người ta cảm thấy được cát tinh cao chiếu. Cho hắn nhân trợ lực lúc sau, cũng có thể tặng lại mà trợ giúp người khác, biến thành người khác quý nhân.

Thiên khôi thiên việt thuộc hỏa, sao Nam Đẩu trợ tinh. Nhị tinh là đắt nhân ngôi sao, thiên khôi vi ban ngày quý, tức thiên ất quý nhân; thiên việt vi đêm quý, tức ngọc đường quý nhân. Thiên khôi thiên việt nhị tinh vô sự phân chia mạnh yếu, vi thượng bên trên ngôi sao may mắn, vô luận ở vào cung nào đều có đủ có cát đấy tác dụng.

Nếu nhân thân mệnh phùng tới, chủ thông minh trí, bề ngoài có uy nghi, tú lệ trong sạch, tâm tính nhân từ, khí chất cao, có độ lượng hàm dưỡng, cùng người ở chung hòa thuận. Nam tử anh tuấn tiêu sái, nữ tử mỹ mạo đoan trang, cả đời tất nhiều lấy được quý nhân tương trợ. Khôi Việt một trong đơn thủ cung mệnh, dáng người lược bỏ gầy, mặt tròn, hài tiêm. Khôi Việt ở mệnh thân, nhân tất hiếu học, càng được chư cát đồng cung, tam hợp ngôi sao may mắn thủ chiếu, đại lợi khảo học, còn trẻ tất đăng khoa thi đậu. Phùng hung kị, không vì văn vẻ tú sĩ, khả làm đệ tử sư phó. Đại để ngôi sao này, nếu thân mệnh phùng tới, mặc dù bất phú quý, cũng chủ thông minh, bề ngoài ổn trọng, được người tôn kính.

Thiên khôi vi ban ngày quý nhân, thiên việt vi đêm quý nhân, người sinh ban ngày ( mão, thìn, tị, ngọ, chưa, giờ Thân là trắng thiên ), cung mệnh có ban ngày quý; ban đêm sinh ra ( dậu, tuất, hợi, tử, xấu, giờ dần vi ban đêm ) cung mệnh có đêm quý, đều là cực cát hiện ra, chủ quang minh lỗi lạc, có tôn quý khí độ, có thể được cao nhân thưởng thức, quý nhân đến đỡ. Khôi Việt lâm vu cái khác các cung, cũng vì đẹp luận.

Thiên khôi

1, giáp người sinh năm canh, an mệnh tại sửu hoặc chưa cung, Khôi Việt cũng tại sửu chưa, vi “Tọa quý hướng quý “, cả đời tất đắt cỡ nào nhân trợ lực, càng được tả phụ hữu bật gặp nhau, phùng tới vô bất phú quý.

2, thiên khôi lâm cung mệnh, thiên việt thủ thân cung, thay đổi gần nhau, lại được ngôi sao may mắn hội hợp, thiếu niên tất thú mỹ thê, gặp nạn nhất định phải quý nhân thành tựu trợ giúp.

3, “Thiên khôi thiên việt, cái thế văn vẻ “, như mệnh cung có thiên khôi, cung thân có thiên việt, chủ nhân văn vẻ cái thế, tên đề bảng vàng, vi “Thiên ất củng mệnh” cách, tam hợp Khôi Việt thứ hai.

4, “Khôi Việt đồng hành, đứng hàng đài phụ “, như Khôi Việt thủ thân mệnh, càng thêm cát hóa củng chiếu, vô bất phú quý, tam phương thứ hai.”Quý nhân quý hương, phùng của cải quý “, thân mệnh có Khôi Việt quý nhân, lại kiêm cát diệu quyền lộc đến trợ thị dã.

5, Khôi Việt giáp mệnh là lạ cách, đại cát, tất mệnh chính tinh miếu vượng hội cát phương hợp. Nếu Nhâm Quý sinh năm nhân, an mệnh tại cung thìn, thiên khôi ở mão, thiên việt ở cung tị đến giáp mệnh; bính đinh sinh năm nhân, an mệnh ở tuất cung, thiên khôi ở hợi, thiên việt ở dậu đến giáp mệnh. Nếu là mệnh viên tam phương tứ chính cát it, cũng không phú quý, cả đời chỉ phải nhân duyên mà thôi.

6, “Khôi Việt xương khúc lộc tồn phù, hình sát vô hướng đài phụ quý “, chư tinh ở cung mệnh cung thân vi tốt, tam phương thứ hai, gặp hình sát hướng sẽ người bình thường.

7, Khôi Việt giúp đỡ thành phúc thọ, chư tinh ở mệnh thân chư cung, Phúc Thọ song toàn.

8, Khôi Việt gặp lại kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp, cố tật rất nhiều, dễ bị nhiều loại bệnh mãn tính.

9, nữ mệnh Khôi Việt thủ mệnh, thụ nhiều quý nhân trợ giúp, nhất là khác phái trợ giúp.

10, thiên việt có chứa hoa đào hơi thở, mà thiên khôi thì không.

11, năm mươi tuổi về sau, niên hạn phùng Khôi Việt, không lẽ coi là quý nhân, ngược lại sẽ gặp tiểu nhân.

11, văn khúc

Sao Văn Khúc diệu thuyết minh: văn khúc là trong đẩu số đấy luận ngôi sao, cũng có khoa bảng công danh đấy thành phần. Kỳ thật, văn khúc cùng văn xương giống nhau, đại biểu đều là biểu đạt ý niệm của mình. Chính là văn khúc khá lệch hướng lấy thanh âm để diễn tả, mà văn xương khá lệch hướng lấy học thuật để diễn tả. Bởi vậy văn khúc đấy năng lực học tập, nhiều hướng tài nghệ phương diện biểu hiện, Như Âm vui vẻ, tài ăn nói, ca nghệ các loại, cho nên văn nghệ hơi thở nồng hậu, khí chất tao nhã, đã gia tăng rồi khác phái duyến, nếu không có xử lý thật tốt, còn có đào hoa kiếp.

Đúng văn học nghệ thuật đều có hứng thú học giỏi, có như là thơ ca, văn xuôi, âm nhạc, hội họa, ca múa, diễn nghệ, học thuật, kỹ thuật các loại tài hoa, năng lực diễn tả mạnh, sao Văn Khúc có chứa hoa đào hơi thở.

(1) văn nghệ ( chủ cung ).

(2) hóa khí vi hao tổn.

(3) từ luận.

(4) học thức.

(5) mỹ mạo.

(6) hoa đào.

Văn xương ( tức văn quế ) chúc kim, sao Nam Đẩu, ti khoa bảng, nãi văn khôi ngôi sao.

Văn khúc ( tức văn hoa ) thuộc thủy, bắc đẩu đệ tứ ngôi sao, chủ khoa giáp ngôi sao. Nhị tinh vu tị dậu xấu vào miếu, dần ngọ tuất lạc hãm.

Văn xương hoặc văn khúc nhập mệnh cung người, mi thanh mục tú, thuỳ mị nho, hữu danh sĩ phong độ, bác quảng nhớ, thông minh hiếu học, có nghiên cứu tinh thần, cơ biến dị thường, võ mồm có thể luận, cũng dễ dàng giơ lên thành danh, thân quang vinh quý hiển, cả đời Phúc Thọ song toàn, tung Tứ Sát phá tan, không vì thấp hèn.

Xương khúc nhập mệnh người đúng văn học nghệ thuật đều có hứng thú học giỏi, có như là thơ ca, văn xuôi, âm nhạc, hội họa, ca múa, diễn nghệ, học thuật, kỹ thuật các loại hoa, năng lực diễn tả mạnh, mà sao Văn Khúc có chứa hoa đào hơi thở, sao văn xương thì không.

Xương khúc nhập mệnh cung đấy nữ tính, dung mạo xinh đẹp, dáng người không tệ, nhiều đa nghệ, tính nhu cầu cuộc sống nhiều, ngay cả phú quý, cũng chủ tâm nghĩ phức tạp tốt ảo tưởng, cùng nam tính sợ có cảm tình gút mắt. Vào miếu bình thường, thêm cát diệu phú quý. Hãm địa phùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, cự, thiên cơ, thất sát, phá quân, tham lang, hóa kị các loại ngôi sao phá tan, tắc thấp hèn, cô hàn, dâm dục.

Văn khúc

1, văn khúc thủ mệnh, cùng văn xương đồng cung, thêm cát ngôi sao, vi danh sách đậu tới khách, nhập sĩ không thể nghi ngờ.

2, văn khúc chủ nhân có lưỡi luận tới, bác học đa năng, hãm mới tốt khoe khoang học, nhưng có hoa không quả. Văn khúc đơn thủ mệnh thân cung, càng phùng hung diệu, cũng chỉ vô danh lưỡi phân biệt hạng người.

3, văn khúc vũ khúc vào miếu, chủ nhân có trác tuyệt làm, làm văn hóa, chính trị, buôn bán cùng có thể trở nên nổi bật. Phùng tả hữu, uy danh lẫy lừng dịch, làm tướng cùng tới phẩm, tất vi bộ trưởng cấp quan viên.

4, văn khúc Vũ Tham vu xấu hạn, phòng ngâm nước buồn.

5, văn khúc liêm trinh đồng cung, tất chỉ công lại.

6, văn khúc dương, đà đồng cung, lại có liêm trinh hoặc thất sát cùng thủ, chủ nhân lừa dối ngụy.

7, văn khúc nhập mệnh, đúng y bặc tinh cùng, tôn giáo, huyền học, tâm lý học các loại có thiên phú, nếu cùng Thái Âm, tham lang, thiên đồng đồng cung, tắc càng rõ ràng hơn. Cho nên thường nói: “Văn khúc Thái Âm đồng cung, lưu thuật sĩ” .

8, văn khúc tham lang đồng cung, chính sự điên đảo.

9, văn khúc cánh cửa cực lớn đồng cung, bị tang chí.

10, văn khúc phá quân đồng cung, thủy tai, hoặc hoạn bí nước tiểu ngành sinh thực thống cập thận phương diện tật bệnh.

11, văn khúc thiên lương đồng cung, vị trí tới thai cương. ( nhị tinh cùng tồn tại ngọ an mệnh bên trên cách, dần cung thứ hai )

12, khúc, lương ngọ, củng hướng người cũng tốt.

13, văn khúc ở ngọ tuất hãm địa, làm việc điên đảo.

14, văn khúc hóa khoa ở mệnh, chủ nhân năng lực sáng tác xuất sắc, biết nhân, cũng có văn nghệ phương diện hoa. Văn khúc hóa khoa ở mệnh thân cung, cung thiên di, cung quan lộc giai chủ năng tên đề bảng vàng, cũng có xã hội danh dự.

15, văn khúc hóa kị, cũng chủ hiếu học, nhưng bài vở và bài tập không như ý, bên ngoài thanh danh không tốt, nhiều bị người phỉ báng, văn khúc hãm địa hóa kị càng không lành.

12, văn xương

Văn xương cá tính đặc thù: có biểu đạt mình mãnh liệt ý niệm, sẽ cố gắng học tập, thông qua ở học thuật, đọc sách, cuộc thi, nghiên cứu các phương diện đấy biểu hiện, nhường người biết chính mình, cho nên cường hóa năng lực học tập, làm cho người ta cảm thấy được thông minh. Vì có thể có tốt biểu đạt, đương nhiên cũng cần muốn hảo hảo hiểu biết chính mình cập người khác, do đó cũng tăng cường quan sát hòa phân tích năng lực. Bởi vì có nồng đậm văn nghệ hơi thở, khí chất tao nhã, kẻ khác hảo cảm, cũng thường khả năng hấp dẫn khác phái chú ý.

Đúng văn học nghệ thuật đều có hứng thú học giỏi, có như là thơ ca, văn xuôi, âm nhạc, hội họa, ca múa, diễn nghệ, học thuật, kỹ thuật các loại tài hoa, năng lực diễn tả mạnh.

(1) văn học ( chủ cung ).

(2) hóa khí vi văn khôi.

(3) khoa bảng.

(4) học thức.

(5) mỹ mạo.

(6) hoa đào.

(7) xương khúc vi hệ sao giờ, chủ thay đổi, không chừng.

(8) xương khúc, liêm trinh, thất sát, dương nhận, đà la nhập mệnh hoặc chiếu mệnh, dối trá không thành người.

(9) nhập tài cung, dựa vào học thuật thu lợi.

Văn xương ( tức văn quế ) chúc kim, sao Nam Đẩu, ti khoa bảng, nãi văn khôi ngôi sao.

Văn khúc ( tức văn hoa ) thuộc thủy, bắc đẩu đệ tứ ngôi sao, chủ khoa giáp ngôi sao. Nhị tinh vu tị dậu xấu vào miếu, dần ngọ tuất lạc hãm.

Văn xương hoặc văn khúc nhập mệnh cung người, mi thanh mục tú, thuỳ mị nho, hữu danh sĩ phong độ, bác quảng nhớ, thông minh hiếu học, có nghiên cứu tinh thần, cơ biến dị thường, võ mồm có thể luận, cũng dễ dàng giơ lên thành danh, thân quang vinh quý hiển, cả đời Phúc Thọ song toàn, tung Tứ Sát phá tan, không vì thấp hèn.

Xương khúc nhập mệnh người đúng văn học nghệ thuật đều có hứng thú học giỏi, có như là thơ ca, văn xuôi, âm nhạc, hội họa, ca múa, diễn nghệ, học thuật, kỹ thuật các loại hoa, năng lực diễn tả mạnh, mà sao Văn Khúc có chứa hoa đào hơi thở, sao văn xương thì không.

Xương khúc nhập mệnh cung đấy nữ tính, dung mạo xinh đẹp, dáng người không tệ, nhiều đa nghệ, tính nhu cầu cuộc sống nhiều, ngay cả phú quý, cũng chủ tâm nghĩ phức tạp tốt ảo tưởng, cùng nam tính sợ có cảm tình gút mắt. Vào miếu bình thường, thêm cát diệu phú quý. Hãm địa phùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, cự, thiên cơ, thất sát, phá quân, tham lang, hóa kị các loại ngôi sao phá tan, tắc thấp hèn, cô hàn, dâm dục.

Văn xương

1, văn xương chủ nhân thanh tú đoan, kiến thức rộng rãi, ý nghĩ trái lại liền nhanh nhẹn, Phúc Thọ cũng đạt. Vào miếu vượng tới cung, thân có ám nốt ruồi, phần lớn vi nốt ruồi son, nốt ruồi cũng không kị, vu ngọ tuất cung hãm địa, thân có vệt, thể gầy.

2, văn xương thủ mệnh, miếu vượng gặp chư cát, văn vẻ cái thế, công danh hiển hách, càng thích cùng văn khúc đồng cung.

3, văn xương vui mừng kim tứ cục sinh ra, phú quý song toàn, trước khó sau dễ, ở bên trong lúc tuổi già có tiếng danh.

4, văn xương thủ mệnh, hãm gặp chư hung, cũng chủ lưỡi phân biệt, xảo nghệ, bổn sự cao nhân.

5, văn xương hội Thái Dương, thiên lương, thiên đồng, lộc tồn, có thể phát huy văn hóa, học thuật, nghệ thuật, phương diện quản lý đấy hoa, chủ phú quý.

6, văn xương vũ khúc thủ thân cung mệnh, văn võ kiêm toàn, có trác tuyệt làm, làm văn hóa, chính trị, buôn bán cùng có thể trở nên nổi bật.

7, văn xương cùng kình dương cùng thủ, lại có liêm trinh, thất sát cùng thủ, chủ nhân lừa dối ngụy.

8, văn xương tham lang đồng cung, chính sự điên đảo.

9, văn xương tham lang vu cung Tị Hợi thủ mệnh, gia sát hóa kị, chủ bất lợi.

10, văn xương cự đồng cung, tang chí, gặp suy sụp hạn suy sút, chắc có lúc giỏi về mượn gió bẻ măng.

11, văn xương phá quân đồng cung, chủ có nước tai họa, như bị chết đuối, hoặc hoạn bí nước tiểu, ngành sinh thực thống cập thận phương diện tật bệnh.

12, văn xương, tả phụ hội cát ngôi sao, có thể làm quan lớn.

13, văn xương hóa khoa ở mệnh, chủ nhân học tập xuất sắc, có hoa cập học thức, cuộc thi có thể tên đề bảng vàng.

14, văn xương nhưng cùng hóa khoa củng chiếu, lợi cho khảo học, có thể tên đề bảng vàng. Hoặc văn xương ở cung quan lộc hóa khoa cũng.

15, văn xương rơi vào thiên thương, nhan hồi chết non. ( mệnh có kiếp không Kình Đà, hạn tới thất sát, Kình Đà điệt cũng phương luận )

16, văn xương hóa kị ở mệnh, cũng chủ người hiếu học, nhưng bài vở và bài tập e rằng có trở, miếu vượng hóa kị tai họa nhỏ, ngập tại hóa kị tai họa trọng.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button