Tử vi

Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 083, thiên lương ở thập nhị cung

   083, thiên lương ở thập nhị cung

·· ở cung mệnh

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 083, thiên lương ở thập nhị cung

Thiên về tinh thần là thiên về vật chất, nguyên tắc tính mạnh, sao thiên lương diệu thuyết minh: thiên lương ở trong đẩu số là ấm ngôi sao, cơ bản vận thế ở bên trong hữu thiên lương, có thể để cho cá tính có thanh cao tính chất đặc biệt. Thường có thể kiềm chế bản thân lấy nghiêm, người ngoài lấy khoan, có vững vàng trưởng giả phong phạm, dễ dàng được người kính trọng. Nhưng là nhân cá tính thanh cao, không tranh với người, khuyết thiếu sức cạnh tranh cùng ý đồ tâm. Về phần muốn lựa chọn mình du dương đấy thanh nhàn cuộc sống hoặc là tăng mạnh ý đồ tâm lấy giành thành công, thì nhìn người!

Cá tính đặc thù: cá tính thanh cao chính trực, hào phóng lỗi lạc, người ngoài hòa khí, khiêm nhượng hữu lễ, lấy giúp người làm niềm vui, làm cho người ta cảm thấy được có trưởng giả phong phạm, có thể được mọi người kính trọng. Bởi vì tập vu thanh nhàn, hành văn tài nghệ phương diện cũng nhiều có thể có sở biểu hiện. Không tranh với người, trái lại năng động ở bên trong thủ tĩnh, đem chính mình bổn phận làm tốt, cũng có thể về công tác có biểu hiện.

1. Ôn cùng thiện lương, trang trọng hào phóng, cử chỉ lời nói và việc làm vẻ già nua, có khi có lão Đại tác phong. Tâm thẳng vô khúc, có năng lực phân tích, lịch duyệt phong phú hình, có người lãnh đạo tâm tính.

2. Có đổ tính cập xuy ngưu ưa thích, phùng sao hóa càng dữ dội hơn.

Ⅰ. Thiên lương hóa lộc: đàm lịch duyệt phấn khích, cây người khác việc, diễn viên đổi chính mình.

Ⅱ. Thiên lương hóa quyền: nói chuyện sai sử nhân có một bộ, gọi người đi làm việc.

Ⅲ. Thiên lương hóa khoa: nói chuyện hợp với tình hình tốt, chỉ có thể sung mãn trường hợp, vật đổi sao dời, tình ý cũng phai nhạt.

(2) nữ mệnh

1. Nữ mệnh thiên lương, có lão đại tỷ tâm tính, có nam tử chí, có thể chiếu cố người khác.

2. Nữ mệnh thiên lương hóa khoa, bị là cao cấp cà phê nữ lang.

(3) thanh cao

1. Hình giáo chức, càng thích hóa khoa, có thể phát huy đặc tính. Nhưng kị kinh thương.

2. Thêm gặp tả hữu, xương khúc, Khôi Việt, khả nhâm chức vị quan trọng, thả học thuật công tác có biểu hiện.

3. Dương Lương xương lộc: khả nhâm chức vị quan trọng.

4. Cơ nguyệt đồng lương: khả nhâm chức vị quan trọng, nếu có phụ tá ý tứ hàm xúc.

(4) chủ thọ

1. Miếu vượng tọa mệnh, hoặc ở cung thiên di lúc, lực lượng lớn nhất.

2. Người già như đại nạn phùng tới, hoặc năm xưa phùng tới, đa năng duyên thọ.

(5) chủ quý so sánh

1. Thiên lương tư tưởng siêu nhiên, thanh cao gương tốt, gặp nạn an tường, gặp dữ hóa lành.

2. Thiên tướng giúp người nhiều tích cực mà chủ động.

3. Thiên cơ mềm lòng từ thiện.

4. Thái dương có quý cập hòa hợp, hơn nữa khí thế vượng.

5. Thiên khôi nam quý nhân ngôi sao.

6. Thiên việt nữ quý nhân ngôi sao.

(6) cát tường

Có khả năng nhất gặp dữ hóa lành, nhân sinh không khỏi gặp được khó khăn, nhưng cùng có thể hóa giải. Lấy giúp người làm niềm vui, tính tình ôn hòa, tâm địa thiện lương, vui mừng tôn giáo triết lý.

(7) tinh hóa

1. Ngôi sao may mắn

Ⅰ. Sẽ xương khúc, hơn nữa văn xương, lộc tồn, chủ học vấn tốt, cuộc thi năng thủ, lợi nhuận công chức, xuất tướng nhập tướng.

Ⅱ. Sẽ hóa lộc, lộc tồn, mặc dù ngôi sao may mắn, nhưng cũng không nên kinh thương.

Nhân thiên lương thanh cao tính, không tiền mừng tài, nếu như có hóa lộc, lộc tồn đồng cung có thể chiếu, mặc dù cũng có ngoài ý muốn tới tài, có kinh thương tài hoa cập hứng thú, nhưng bất luận vốn riêng hoặc kết phường, cũng đều không nên, có thể biết ở sau lưng sinh ra vấn đề khó khăn, sứ sao thiên lương quan tâm hao tâm tốn sức. Cho nên thiên lương gặp lộc tất có sóng chấn động, gặp lại sát tinh, sẽ nhân tiền tài mà có mạo hiểm, khúc chiết.

2. Sát tinh

Ⅰ. Thiên lương, Kình Đà: đánh bạc tốt, hình tổn thương huyết quang, đao nạn.

Ⅱ. Thiên lương, không kiếp: rủi ro.

Ⅲ. Thiên lương, thiên mã: phiêu bạc, tốt dật du lịch.

Ⅳ. Thiên lương, thất sát hoặc thiên cơ cập gia sát, nên tăng đạo cuộc sống, tư tưởng cao siêu.

·· ở cung huynh đệ

Chính trực quang minh, vào miếu tình thâm, hãm địa không tốt.

·· ở cung phu thê

Hôn nhân từng khúc chiết,

(1) trước hôn nhân

Bất luận giải trừ hôn ước hoặc lực cản, hoặc đến trễ hôn kỳ các loại khó khăn, đều có thể hóa giải.

(2) sau khi cưới

Ⅰ. Như phối ngẫu sự nghiệp bị nhục, thân thể khỏe mạnh không tốt, hành động theo cảm tình, hoàn cảnh biến hóa, chỉ cần vô sát tinh đồng cung, cũng đều có thể hóa giải

Ⅱ. Gặp lục sát tắc bất lợi, cổ hữu ba độ hoa chúc chi luận, nay hiểu vi hôn nhân biến hóa.

Ⅲ. Nam mệnh thú hiền thê, hòa hợp lý gia ắt, có độc xanh gia đình chi năng lực, nếu chức nghiệp con gái tắc thiên công việc văn phòng.

Ⅳ. Nữ mệnh phối ngẫu là quản gia lang, vui mừng can thiệp gia vụ.

(3) độc tọa cung phu thê, hoặc cùng văn khúc hóa khoa, giai chủ phối ngẫu biểu hiện kiệt xuất, như vi dân ý đại biểu hoặc giáo dục chủ quản, hoặc giám sát tính chất tới thanh cao công tác.

·· tại tử nữ cung

Kiêng kị hỏa linh Kình Đà,

(1) hiếu thuận thông minh, đúng văn học có hứng thú.

(2) thiên lương độc tọa có hai người, thiên lương thiên cơ có hai người.

(3) thiên lương thiên đồng thêm cát ngôi sao có ba người, thiên lương thêm lục sát chủ không con.

·· ở cung tài bạch

Cần trước danh về sau lợi nhuận,

(1) thu vào

Ⅰ. Trong cuộc đời có thể kế thừa tổ tiên di sản, sự nghiệp, thanh danh các loại mà được tài.

Ⅱ. Thiên lương vào miếu, trong cuộc đời nhiều có chiếm được người khác tặng tiền tài tài vật cơ hội.

(2) hóa lộc

Thiên lương hóa lộc, hoặc cùng lộc tồn đồng cung.

Ⅰ. Tiền tài làm phức tạp, hoặc tranh cãi nhiều phiền phức.

Ⅱ. Thu nhập tiền tài nơi phát ra góc không quang minh.

(3) khinh thương

Kinh thương tất có tiền tài khúc chiết, nếu cùng lục sát một trong, hoặc hóa kị đồng cung, tắc thật khó hóa giải này khúc chiết.

(4) so sánh

Ⅰ. Thiên lương: phần kết sự tới tài, như nhân viên công vụ đánh vệ sinh mạt trượt.

Ⅱ. Liêm trinh: phong nguyệt tới tài, như giang hồ huynh đệ phong nguyệt đánh bạc lớn tiêu xài.

·· ở cung tật ách

Dạ dày tràng ruột, đi đứng nhanh. Vô đặc biệt rõ ràng. Có khi hữu dụng não quá độ, hoặc dạ dày khí mà thôi.

·· ở cung thiên di

Gặp cát giáp tắc nhiều người duyến, gặp hung tắc cô lập. Miếu thường có quý nhân, đều là người lớn tuổi.

·· ở cung nô bộc

Bình thường bằng hữu không nhiều lắm, quan hệ nhân mạch tốt, vui mừng giao lớn tuổi tới bằng hữu.

·· ở cung quan lộc

Nếu là thiên lương lạc hãm, lấy nghề tự do vi nên.

(1) hành chính dài mới, có văn có võ, thả sự nghiệp ổn định.

(2) thiên lương thiên đồng có thể một mình đảm đương một phía.

·· ở cung điền trạch

Thường cùng lão nhân gia cùng ở,

(1) có tổ nghiệp, cũ kỹ nhà cổ, căn phòng lớn hoặc nhà cấp bốn.

(2) thiên lương thiên đồng cấu phòng trước khó sau dễ.

·· ở cung phúc đức

Coi trọng tinh thần hưởng thụ. Trọng thanh nhàn, nhân sinh du dương, cũng có thể được tổ tiên phúc ấm, trưởng bối tới quan tâm.

·· ở cung phụ mẫu

Miếu vượng, cha mẹ có thể thu được trường thọ, thiện lương hỉ trợ nhân, mình cùng cha mẹ cảm tình tốt, song thân thiện lương lại trường thọ, cũng cùng song thân cùng ở chịu này phúc ấm.

Vận mệnh ăn khớp

1. Hòa hợp ấm: thiên lương vi thanh liêm Quan, danh sĩ phong vị, yêu thanh thản lười thú, cho nên không thay đổi lộc, mặt ngoài giống như có vẻ không được hoàn mỹ tới thất vọng, kỳ thật thanh liêm Quan như một tối giàu có, ắt gặp miệng tiếng, hiền mà nhiều tài dễ tổn ý chí, hóa lộc hoặc nhập tiền tài Quan sẽ hình thành mưu tài nhiều diệu kế bị tuyển nhục. Gián người nghị người là phi, nhu lời đầu tiên không tốt, khả ít hối lận.

2. Văn nhân: văn nhân vui mừng lười thú không kềm chế được, một mặt xấu là kéo dài hỏng việc, nhưng là thông minh ngôi sao, thông minh mà lười nhân đặc biệt nhiều. Cũng thế hóa ngôi sao may mắn, nhưng ngôi sao này phi đến tối hậu quan đầu, không biết một đường tường, văn nhân viết cảo cũng mỗi lần nhiều nhất phi đến tối hậu quan đầu, không biết nâng bút sáng tác.

3. Có hại: đương thời người thanh niên đều cho rằng ăn thua thiệt ngầm thảm quá hiện tượng thất bại, ngại chính mình không đủ sắc bén, khôn khéo, khó có thể tán đồng có hại là phúc. Trên logic sắc bén thêm khôn khéo người nhất định sẽ không có hại, ứng với chiếm hết tiện nghi, nhưng thiên đạo chỉ yêu dày cùn người, thiên lương mặc dù xảo, chung vi dày cùn người ngự, nhân có hại tới chuyết, phúc trạch sẽ như bóng với hình.

4. Động đến: tinh xảo tẫn thuật số, nhưng mỗi môn thuật số đều không thể lấy gì quái lý, suy đoán ra gieo thưởng con số, quái lý đấy huyền cơ là giấu giếm. Tài kẻ yếu, tài vận như chưa tới lúc, trước đó tổng không thể suy đoán tri kỳ ý, sau lại mỗi khi bừng tỉnh đại ngộ, nhưng như tài vận hanh thông

Người, liền có thể tẫn ngộ ảo diệu của nó, đây là phúc chí tâm linh, lại bảo động đến.

5. Cô độc: hỉ nộ ái ố hoặc cô độc ý, sung sướng cuồng, đều chiếm chia đều, xem tinh hóa phân phối, như phân phối không vân, sẽ ứng dụng không thích đáng, sứ phúc khí cập cuộc sống bước (đi) mất cân đối, do đó cảm xúc tinh lực ứng với thị thời gian, tiết định trình độ, không từng chiếm được số lượng cập mất cơ hội.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 083, thiên lương ở thập nhị cung

   083, thiên lương ở thập nhị cung

·· ở cung mệnh

Thiên về tinh thần là thiên về vật chất, nguyên tắc tính mạnh, sao thiên lương diệu thuyết minh: thiên lương ở trong đẩu số là ấm ngôi sao, cơ bản vận thế ở bên trong hữu thiên lương, có thể để cho cá tính có thanh cao tính chất đặc biệt. Thường có thể kiềm chế bản thân lấy nghiêm, người ngoài lấy khoan, có vững vàng trưởng giả phong phạm, dễ dàng được người kính trọng. Nhưng là nhân cá tính thanh cao, không tranh với người, khuyết thiếu sức cạnh tranh cùng ý đồ tâm. Về phần muốn lựa chọn mình du dương đấy thanh nhàn cuộc sống hoặc là tăng mạnh ý đồ tâm lấy giành thành công, thì nhìn người!

Cá tính đặc thù: cá tính thanh cao chính trực, hào phóng lỗi lạc, người ngoài hòa khí, khiêm nhượng hữu lễ, lấy giúp người làm niềm vui, làm cho người ta cảm thấy được có trưởng giả phong phạm, có thể được mọi người kính trọng. Bởi vì tập vu thanh nhàn, hành văn tài nghệ phương diện cũng nhiều có thể có sở biểu hiện. Không tranh với người, trái lại năng động ở bên trong thủ tĩnh, đem chính mình bổn phận làm tốt, cũng có thể về công tác có biểu hiện.

1. Ôn cùng thiện lương, trang trọng hào phóng, cử chỉ lời nói và việc làm vẻ già nua, có khi có lão Đại tác phong. Tâm thẳng vô khúc, có năng lực phân tích, lịch duyệt phong phú hình, có người lãnh đạo tâm tính.

2. Có đổ tính cập xuy ngưu ưa thích, phùng sao hóa càng dữ dội hơn.

Ⅰ. Thiên lương hóa lộc: đàm lịch duyệt phấn khích, cây người khác việc, diễn viên đổi chính mình.

Ⅱ. Thiên lương hóa quyền: nói chuyện sai sử nhân có một bộ, gọi người đi làm việc.

Ⅲ. Thiên lương hóa khoa: nói chuyện hợp với tình hình tốt, chỉ có thể sung mãn trường hợp, vật đổi sao dời, tình ý cũng phai nhạt.

(2) nữ mệnh

1. Nữ mệnh thiên lương, có lão đại tỷ tâm tính, có nam tử chí, có thể chiếu cố người khác.

2. Nữ mệnh thiên lương hóa khoa, bị là cao cấp cà phê nữ lang.

(3) thanh cao

1. Hình giáo chức, càng thích hóa khoa, có thể phát huy đặc tính. Nhưng kị kinh thương.

2. Thêm gặp tả hữu, xương khúc, Khôi Việt, khả nhâm chức vị quan trọng, thả học thuật công tác có biểu hiện.

3. Dương Lương xương lộc: khả nhâm chức vị quan trọng.

4. Cơ nguyệt đồng lương: khả nhâm chức vị quan trọng, nếu có phụ tá ý tứ hàm xúc.

(4) chủ thọ

1. Miếu vượng tọa mệnh, hoặc ở cung thiên di lúc, lực lượng lớn nhất.

2. Người già như đại nạn phùng tới, hoặc năm xưa phùng tới, đa năng duyên thọ.

(5) chủ quý so sánh

1. Thiên lương tư tưởng siêu nhiên, thanh cao gương tốt, gặp nạn an tường, gặp dữ hóa lành.

2. Thiên tướng giúp người nhiều tích cực mà chủ động.

3. Thiên cơ mềm lòng từ thiện.

4. Thái dương có quý cập hòa hợp, hơn nữa khí thế vượng.

5. Thiên khôi nam quý nhân ngôi sao.

6. Thiên việt nữ quý nhân ngôi sao.

(6) cát tường

Có khả năng nhất gặp dữ hóa lành, nhân sinh không khỏi gặp được khó khăn, nhưng cùng có thể hóa giải. Lấy giúp người làm niềm vui, tính tình ôn hòa, tâm địa thiện lương, vui mừng tôn giáo triết lý.

(7) tinh hóa

1. Ngôi sao may mắn

Ⅰ. Sẽ xương khúc, hơn nữa văn xương, lộc tồn, chủ học vấn tốt, cuộc thi năng thủ, lợi nhuận công chức, xuất tướng nhập tướng.

Ⅱ. Sẽ hóa lộc, lộc tồn, mặc dù ngôi sao may mắn, nhưng cũng không nên kinh thương.

Nhân thiên lương thanh cao tính, không tiền mừng tài, nếu như có hóa lộc, lộc tồn đồng cung có thể chiếu, mặc dù cũng có ngoài ý muốn tới tài, có kinh thương tài hoa cập hứng thú, nhưng bất luận vốn riêng hoặc kết phường, cũng đều không nên, có thể biết ở sau lưng sinh ra vấn đề khó khăn, sứ sao thiên lương quan tâm hao tâm tốn sức. Cho nên thiên lương gặp lộc tất có sóng chấn động, gặp lại sát tinh, sẽ nhân tiền tài mà có mạo hiểm, khúc chiết.

2. Sát tinh

Ⅰ. Thiên lương, Kình Đà: đánh bạc tốt, hình tổn thương huyết quang, đao nạn.

Ⅱ. Thiên lương, không kiếp: rủi ro.

Ⅲ. Thiên lương, thiên mã: phiêu bạc, tốt dật du lịch.

Ⅳ. Thiên lương, thất sát hoặc thiên cơ cập gia sát, nên tăng đạo cuộc sống, tư tưởng cao siêu.

·· ở cung huynh đệ

Chính trực quang minh, vào miếu tình thâm, hãm địa không tốt.

·· ở cung phu thê

Hôn nhân từng khúc chiết,

(1) trước hôn nhân

Bất luận giải trừ hôn ước hoặc lực cản, hoặc đến trễ hôn kỳ các loại khó khăn, đều có thể hóa giải.

(2) sau khi cưới

Ⅰ. Như phối ngẫu sự nghiệp bị nhục, thân thể khỏe mạnh không tốt, hành động theo cảm tình, hoàn cảnh biến hóa, chỉ cần vô sát tinh đồng cung, cũng đều có thể hóa giải

Ⅱ. Gặp lục sát tắc bất lợi, cổ hữu ba độ hoa chúc chi luận, nay hiểu vi hôn nhân biến hóa.

Ⅲ. Nam mệnh thú hiền thê, hòa hợp lý gia ắt, có độc xanh gia đình chi năng lực, nếu chức nghiệp con gái tắc thiên công việc văn phòng.

Ⅳ. Nữ mệnh phối ngẫu là quản gia lang, vui mừng can thiệp gia vụ.

(3) độc tọa cung phu thê, hoặc cùng văn khúc hóa khoa, giai chủ phối ngẫu biểu hiện kiệt xuất, như vi dân ý đại biểu hoặc giáo dục chủ quản, hoặc giám sát tính chất tới thanh cao công tác.

·· tại tử nữ cung

Kiêng kị hỏa linh Kình Đà,

(1) hiếu thuận thông minh, đúng văn học có hứng thú.

(2) thiên lương độc tọa có hai người, thiên lương thiên cơ có hai người.

(3) thiên lương thiên đồng thêm cát ngôi sao có ba người, thiên lương thêm lục sát chủ không con.

·· ở cung tài bạch

Cần trước danh về sau lợi nhuận,

(1) thu vào

Ⅰ. Trong cuộc đời có thể kế thừa tổ tiên di sản, sự nghiệp, thanh danh các loại mà được tài.

Ⅱ. Thiên lương vào miếu, trong cuộc đời nhiều có chiếm được người khác tặng tiền tài tài vật cơ hội.

(2) hóa lộc

Thiên lương hóa lộc, hoặc cùng lộc tồn đồng cung.

Ⅰ. Tiền tài làm phức tạp, hoặc tranh cãi nhiều phiền phức.

Ⅱ. Thu nhập tiền tài nơi phát ra góc không quang minh.

(3) khinh thương

Kinh thương tất có tiền tài khúc chiết, nếu cùng lục sát một trong, hoặc hóa kị đồng cung, tắc thật khó hóa giải này khúc chiết.

(4) so sánh

Ⅰ. Thiên lương: phần kết sự tới tài, như nhân viên công vụ đánh vệ sinh mạt trượt.

Ⅱ. Liêm trinh: phong nguyệt tới tài, như giang hồ huynh đệ phong nguyệt đánh bạc lớn tiêu xài.

·· ở cung tật ách

Dạ dày tràng ruột, đi đứng nhanh. Vô đặc biệt rõ ràng. Có khi hữu dụng não quá độ, hoặc dạ dày khí mà thôi.

·· ở cung thiên di

Gặp cát giáp tắc nhiều người duyến, gặp hung tắc cô lập. Miếu thường có quý nhân, đều là người lớn tuổi.

·· ở cung nô bộc

Bình thường bằng hữu không nhiều lắm, quan hệ nhân mạch tốt, vui mừng giao lớn tuổi tới bằng hữu.

·· ở cung quan lộc

Nếu là thiên lương lạc hãm, lấy nghề tự do vi nên.

(1) hành chính dài mới, có văn có võ, thả sự nghiệp ổn định.

(2) thiên lương thiên đồng có thể một mình đảm đương một phía.

·· ở cung điền trạch

Thường cùng lão nhân gia cùng ở,

(1) có tổ nghiệp, cũ kỹ nhà cổ, căn phòng lớn hoặc nhà cấp bốn.

(2) thiên lương thiên đồng cấu phòng trước khó sau dễ.

·· ở cung phúc đức

Coi trọng tinh thần hưởng thụ. Trọng thanh nhàn, nhân sinh du dương, cũng có thể được tổ tiên phúc ấm, trưởng bối tới quan tâm.

·· ở cung phụ mẫu

Miếu vượng, cha mẹ có thể thu được trường thọ, thiện lương hỉ trợ nhân, mình cùng cha mẹ cảm tình tốt, song thân thiện lương lại trường thọ, cũng cùng song thân cùng ở chịu này phúc ấm.

Vận mệnh ăn khớp

1. Hòa hợp ấm: thiên lương vi thanh liêm Quan, danh sĩ phong vị, yêu thanh thản lười thú, cho nên không thay đổi lộc, mặt ngoài giống như có vẻ không được hoàn mỹ tới thất vọng, kỳ thật thanh liêm Quan như một tối giàu có, ắt gặp miệng tiếng, hiền mà nhiều tài dễ tổn ý chí, hóa lộc hoặc nhập tiền tài Quan sẽ hình thành mưu tài nhiều diệu kế bị tuyển nhục. Gián người nghị người là phi, nhu lời đầu tiên không tốt, khả ít hối lận.

2. Văn nhân: văn nhân vui mừng lười thú không kềm chế được, một mặt xấu là kéo dài hỏng việc, nhưng là thông minh ngôi sao, thông minh mà lười nhân đặc biệt nhiều. Cũng thế hóa ngôi sao may mắn, nhưng ngôi sao này phi đến tối hậu quan đầu, không biết một đường tường, văn nhân viết cảo cũng mỗi lần nhiều nhất phi đến tối hậu quan đầu, không biết nâng bút sáng tác.

3. Có hại: đương thời người thanh niên đều cho rằng ăn thua thiệt ngầm thảm quá hiện tượng thất bại, ngại chính mình không đủ sắc bén, khôn khéo, khó có thể tán đồng có hại là phúc. Trên logic sắc bén thêm khôn khéo người nhất định sẽ không có hại, ứng với chiếm hết tiện nghi, nhưng thiên đạo chỉ yêu dày cùn người, thiên lương mặc dù xảo, chung vi dày cùn người ngự, nhân có hại tới chuyết, phúc trạch sẽ như bóng với hình.

4. Động đến: tinh xảo tẫn thuật số, nhưng mỗi môn thuật số đều không thể lấy gì quái lý, suy đoán ra gieo thưởng con số, quái lý đấy huyền cơ là giấu giếm. Tài kẻ yếu, tài vận như chưa tới lúc, trước đó tổng không thể suy đoán tri kỳ ý, sau lại mỗi khi bừng tỉnh đại ngộ, nhưng như tài vận hanh thông

Người, liền có thể tẫn ngộ ảo diệu của nó, đây là phúc chí tâm linh, lại bảo động đến.

5. Cô độc: hỉ nộ ái ố hoặc cô độc ý, sung sướng cuồng, đều chiếm chia đều, xem tinh hóa phân phối, như phân phối không vân, sẽ ứng dụng không thích đáng, sứ phúc khí cập cuộc sống bước (đi) mất cân đối, do đó cảm xúc tinh lực ứng với thị thời gian, tiết định trình độ, không từng chiếm được số lượng cập mất cơ hội.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button