Tử vi

Phỏng đoán đại nạn tài Quan vận tới giải nghĩa

Đại nạn tài Quan vận tới giải nghĩa

Âm nam nông tân tị 30 09 18 tị giờ sinh thủy nhị cục thất tinh ở Quan ( đinh dậu ) [ hộ pháp 092]

Tọa mệnh ( quý tị ) tân tị sinh ra thiên đồng văn xương sinh kỵ + thiên việt thiên hình

Văn xương sinh kỵ tọa mệnh năm sinh hóa kị tọa tứ mã địa là [ sách mã kỵ ] chủ có hung hiểm bôn ba lao lục ( lao lục mệnh )

Bạn đang xem: Phỏng đoán đại nạn tài Quan vận tới giải nghĩa

[ bản mạng ] tọa sinh kỵ tọa sinh kỵ nếu [ đại nạn đấy thiên di hoặc điền trạch ] hoặc là [ năm xưa đấy thiên di hoặc điền trạch năm xưa đấy thiên di hoặc điền trạch ]

Lại có hóa kị trùng [ bản mạng ] hoặc [ bản quan ] hội hình thành hội hình thành “Tuyệt mệnh kị ” đại hung

[ sách mã kỵ ] ở cung mệnh ở cung mệnh cả đời lao lục bôn ba biến động nhiều dễ dàng có ngoài ý muốn tới thương hại nạn nạn phát sinh

Đặc biệt lưu ý :

Nếu cung phu thê hóa kị nhập mệnh gặp sinh kỵ nhất định cả đời là tình khổ sở

Nếu cung tử nữ hóa kị nhập mệnh gặp sinh kỵ nhất định cả đời là đứa con cổ đông hoa đào giao tế hoặc đầu tư khổ sở

Nếu cung tài bạch hóa kị nhập mệnh gặp sinh kỵ nhất định cả đời là tiền tài khổ sở

Nếu cung tật ách hóa kị nhập mệnh gặp sinh kỵ nhất định cả đời là khỏe mạnh hoặc vì sự nghiệp công ty [ Quan tới điền ] sở ràng buộc oán thở dài

[ bản mạng ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( nhâm thìn ) lộc nhập [ tha cung ] tự thân không ích

[ bản mạng ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bổn điền ]( bính thân ) trùng [ vở ]( canh dần ) phi hóa kỵ nhập [ tử điền tuyến ] tất có biến động hoặc nạn kiếp

Xem [ bản mạng ] can quý hóa lộc nhập Huynh hóa kị nhập điền [ Huynh tới Quan ] phân nhập tam hợp cung vị này là cao đến đi

Nãi không giúp được gì giống mệnh chủ dù nghĩ cố gắng tồn tiền ( lộc nhập Huynh ) đáng tiếc phi hóa kỵ nhập [ Huynh tới Quan ]

Chút tiền này lưu không được vẫn hội tốn ở huynh đệ trên sự nghiệp hoặc nói phi hóa kỵ nhập [ Huynh tới Quan ] không cách nào tồn tiền

[ bản mạng ] can quý hóa kị nhập can quý hóa kị nhập [ bổn điền ] trùng [ vở ] lưu ý đầu tư vấn đề hơn nữa đi ngược chiều đại hạn thứ tư [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ] sợ đây hạn ứng nghiệm

Xem [ Quan lộc cung ]( đinh dậu ) tọa thiên cơ tự hóa khoa cự môn lộc năm sinh thả tự hóa kị văn khúc sinh khoa

Bên trong cung văn khúc sinh khoa phùng thiên cơ tự hóa cùng loại để tiêu cự môn lộc năm sinh thả tự hóa kị trùng [ bản phu ]

Nguyên bản cự môn lộc năm sinh văn khúc sinh khoa nhập Quan lộc < Quan lộc là phụ tới điền >

[ lộc chuyển lộc ] can của quan đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản phúc ]( ất chưa ) khả suy ra đây lộc đến từ tổ ấm

[ bản quan ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản phúc ]( ất chưa ) phùng thái dương sinh quyền thái âm tự hóa kị hình thành [ lộc kị ]

Trùng [ bản tài ]( tân sửu )

Lưu ý đang thứ năm đại nạn (42~51) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ]( tân sửu ) đây hạn tất hội nhân sự nghiệp làm tạo thành khúc chiết

Khác xem [ cung tài bạch ]( tân sửu ) cung vô chính diệu ( tá ngôi sao thái dương sinh quyền thái âm tự hóa kị )

[ bản tài ] cung vô chính diệu đã ám chỉ có mỗ ta chỗ thiếu hụt hồi [ hình diêu củng trùng ] xem [ phá thể vị trí ]

Thiên hình ở [ bản mạng ] cung, thiên diêu ở [ bản quan ] cung, này tam hợp củng trùng tới cung vô chính diệu là [ phá thể vị trí ]

Thì trùng điệp [ bản tài ]

Đang thứ năm đại nạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản mạng tài bạch bản mạng tài bạch ] tất nhiên ứng nghiệm nhân tiền tài vấn đề phá thể

Không chỉ thủ tổn tài, cũng nhân tiền tuyển họa

[ bản tài ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản quan ]( đinh dậu ) phùng thiên cơ tự hóa khoa cự môn lộc năm sinh thả tự hóa kị

+ văn khúc sinh khoa

Tài can lộc nhập Quan phùng cự môn lộc năm sinh này là [ điệp ra lộc ] lộc ra không biết tích phúc

Thả gặp tự hóa kị hình thành [ lộc kị ] song kị trùng [ bản phu ]

[ bản tài ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản mạng ]( quý tị ) gặp thiên đồng + văn xương sinh kỵ thiên việt thiên hình

Cấu thành [ song kị ] trùng [ bản thiên ]( kỷ hợi ) /[ tài phu quân ]

Xem [ bản tài ] tân làm hóa lộc nhập Quan mà hóa kỵ nhập mệnh này lộc kị cũng phân là nhập tam hợp cung vị

Này là cao đến đi nãi không giúp được gì giống mặc dù đưa tiền tài đầu nhập sự nghiệp chi nhu lại phi hóa kỵ nhập [ Quan tới tài ]

Bánh bao thịt đáng chó một đi không trở lại

Bản mạng lệ [ thất tinh lúc định điểm ] rơi [ bản quan ]( đinh dậu )

Thất tinh định điểm rơi Quan lộc cung biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày sở phát sinh cát hung cùng tự thân sự nghiệp công tác hơi thở tương quan

Biểu hiện mệnh chủ tới cùng cả đời gặp được cát hoặc hung đều cùng công tác vận khí liên quan đến

Quan lộc tọa sinh lại làm tự hóa kị xử lý sự việc không có độ cao chỉ số thông minh lại thường nhân sơ sẩy mà lâm vào khốn cảnh

E rằng sẽ “Lộng xảo thành chuyên ” lúc đầu còn tốt ( có sống lộc ) dần dần chuyển hoại ( tự hóa kị )

Cự môn lộc năm sinh tọa can đinh can của quan cự môn tự hóa kị ( đinh dậu ) ( bản cung lộc năm sinh chuyển khác loại tự hóa kị ) này là hung tượng

[ lộc năm sinh tự hóa kị ] vận thế phập phồng không chừng

Xem [ mệnh thiên tử điền ] tứ chính vị trí tới hóa rơi cung tứ chính vị trí tới hóa rơi cung

Nếu cung tử nữ hóa kị nhập mệnh gặp sinh kỵ nhất định cả đời là đứa con cổ đông hoa đào giao tế hoặc đầu tư khổ sở

Tử làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( quý tị ) gặp văn xương sinh kỵ song kị trùng [ bản thiên ] ( kỷ hợi ) bên ngoài nhân duyên không tốt

< cung mệnh là tử tới điền > tử làm hóa kị nhập mệnh tượng này tuyệt đối không khả ra ngoài nhân dễ có nạn họa thuộc hung

Luận hoa đào biểu hiện cả đời hoa đào không ngừng phần lớn thuộc bị động đấy trọn đời hoa đào cách hoa đào chủ động đầu hoài tống bão

Luận đầu tư biểu hiện bằng hữu chủ động đến mời ước chừng hợp tác nhưng nhất thiết không thể đầu tư hợp tác tất bại ( phi hóa kỵ nhập mệnh gặp sinh kỵ )

< phỏng đoán đi ngược chiều thứ năm đại nạn (42~51) [ thiên mệnh ] đi [ bản tài ]( tân sửu )
Đây [ đại nạn ] tới tam phương tới tam phương trùng điệp [ bản mạng ] tới tam phương

[ bản tài ]( tân sửu ) cung vô chính diệu tá ngôi sao thái dương sinh quyền thái âm tự hóa kị là dùng [ quyền kị dây dưa ]

<[ xem tượng ]> hiển gặp đại hạn này tài vận phi thường vất vả

Lưu ý [ bản tài ] rơi [ hình diêu củng trùng tới phá thể vị trí hình diêu củng trùng tới phá thể vị trí ] nếu cung mệnh đại hạn phùng tới mọi việc không thuận lợi nhuận nhất định có thị phi phát sinh hội nhân trái vụ lên tòa án

[ thiên mệnh ]/[ bản tài ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản quan ]( đinh dậu ) gặp cự môn lộc năm sinh thả tự hóa kị thiên cơ tự hóa khoa văn khúc sinh khoa

Mà văn khúc sinh khoa gặp thiên cơ tự hóa khoa cùng loại để tiêu lưu lại cự môn tự hóa kị

[ thiên mệnh ] can lộc nhập can lộc nhập [ bản quan ]/ trùng điệp [ lớn tài ] gặp lộc năm sinh gặp lộc năm sinh cấu thành [ điệp ra lộc ] này lộc giảm bán ( không biết quý trọng )

[ bán lộc cùng tự hóa kị giao chiến ] biểu hiện tài chính tuần chuyển phát sinh vấn đề tất nhiên ảnh hưởng sự nghiệp chỉnh thể hoạt động mà phát sinh khó khăn

Kể trên [ thiên mệnh ] can lộc nhập [ bản quan ]/[ lớn tài ] biểu hiện đây hạn mệnh chủ vẫn đang đưa tư kim đầu nhập nguyên lai việc nghiệp

Mà [ thiên mệnh ]/[ bản tài ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản mạng ]( quý tị ) này là [ quy vị trí ] trùng điệp [ đại quan ] gặp văn xương sinh kỵ

1. ) đây [ thiên mệnh ] làm phi hóa kỵ nhập làm phi hóa kỵ nhập [ bản mạng ]/[ đại quan ] biểu hiện đây hạn mệnh chủ vẫn tập trung một ý kinh doanh mở rộng sự nghiệp

2. ) [ bản tài ] phi hóa kỵ nhập [ bản mạng ] biểu hiện tài dính chặt mệnh chủ cho nên đề cử đây hạn mệnh chủ cố gắng kiếm tiền thả lừa dối không ít

[ bản mạng ]( quý tị ) thiên đồng văn xương sinh kỵ + thiên việt thiên hình

Thiên đồng phúc tinh thiên hình áp lực ngôi sao văn xương thuộc thư cùng thần kinh ngôi sao

[ thiên mệnh ] tân làm văn xương hóa kị dẫn phát ( khởi động ) ba sao hóa kỵ cho nên đây hạn áp lực vô cùng lớn cũng tân đau khổ chỉ sợ thường chạy [ tam điểm bán ]

Hoặc là chi phiếu ra vấn đề hoặc có Quan tụng

< lưu ý [ thiên mệnh ] can lộc nhập can lộc nhập [ bản quan ]/[ lớn tài ]( đinh dậu ) quan sát [ lộc chuyển lộc chuyển ] >

[ lộc chuyển ] [ bản quan ]/ [ lớn tài ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản phúc ]( ất chưa ) trùng điệp [ lớn thiên ]

Đây [ lớn thiên ] can ất lại chuyển lộc thiên cơ hóa lộc quay về [ lớn tài ]/[ bản quan ]( đinh dậu ) ( cũng gặp cự môn tự hóa kị )

Mà [ lớn thiên ] can ất thái âm tự hóa kị

Kinh từ kể trên tới truy đuổi phát hiện mệnh chủ muốn theo tùy xã hội hoàn cảnh đấy rung động nghĩ chuyển hình kinh doanh đáng tiếc không bằng dự kỳ cuối cùng lâm vào vùng lầy phiền não không thôi

Chú ý kể trên [ bản quan ] lộc nhập [ bản phúc ] mà [ bản phúc ] chuyển lộc trở lại [ bản quan ] này là [ lộc đi đến lộc đi đến ]

Nói rõ sự nghiệp nghĩ theo đuổi để ý mà lý tưởng ( cảm giác ) cũng theo như thuận sự nghiệp bước chân cũng theo như thuận sự nghiệp bước chân

Đáng tiếc [ bản quan ] [ bản phúc ] song đều tự hóa kị kết quả đương nhiên không như mong muốn phiền não dày vò cùng tùy

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Phỏng đoán đại nạn tài Quan vận tới giải nghĩa

Đại nạn tài Quan vận tới giải nghĩa

Âm nam nông tân tị 30 09 18 tị giờ sinh thủy nhị cục thất tinh ở Quan ( đinh dậu ) [ hộ pháp 092]

Tọa mệnh ( quý tị ) tân tị sinh ra thiên đồng văn xương sinh kỵ + thiên việt thiên hình

Văn xương sinh kỵ tọa mệnh năm sinh hóa kị tọa tứ mã địa là [ sách mã kỵ ] chủ có hung hiểm bôn ba lao lục ( lao lục mệnh )

[ bản mạng ] tọa sinh kỵ tọa sinh kỵ nếu [ đại nạn đấy thiên di hoặc điền trạch ] hoặc là [ năm xưa đấy thiên di hoặc điền trạch năm xưa đấy thiên di hoặc điền trạch ]

Lại có hóa kị trùng [ bản mạng ] hoặc [ bản quan ] hội hình thành hội hình thành “Tuyệt mệnh kị ” đại hung

[ sách mã kỵ ] ở cung mệnh ở cung mệnh cả đời lao lục bôn ba biến động nhiều dễ dàng có ngoài ý muốn tới thương hại nạn nạn phát sinh

Đặc biệt lưu ý :

Nếu cung phu thê hóa kị nhập mệnh gặp sinh kỵ nhất định cả đời là tình khổ sở

Nếu cung tử nữ hóa kị nhập mệnh gặp sinh kỵ nhất định cả đời là đứa con cổ đông hoa đào giao tế hoặc đầu tư khổ sở

Nếu cung tài bạch hóa kị nhập mệnh gặp sinh kỵ nhất định cả đời là tiền tài khổ sở

Nếu cung tật ách hóa kị nhập mệnh gặp sinh kỵ nhất định cả đời là khỏe mạnh hoặc vì sự nghiệp công ty [ Quan tới điền ] sở ràng buộc oán thở dài

[ bản mạng ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( nhâm thìn ) lộc nhập [ tha cung ] tự thân không ích

[ bản mạng ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bổn điền ]( bính thân ) trùng [ vở ]( canh dần ) phi hóa kỵ nhập [ tử điền tuyến ] tất có biến động hoặc nạn kiếp

Xem [ bản mạng ] can quý hóa lộc nhập Huynh hóa kị nhập điền [ Huynh tới Quan ] phân nhập tam hợp cung vị này là cao đến đi

Nãi không giúp được gì giống mệnh chủ dù nghĩ cố gắng tồn tiền ( lộc nhập Huynh ) đáng tiếc phi hóa kỵ nhập [ Huynh tới Quan ]

Chút tiền này lưu không được vẫn hội tốn ở huynh đệ trên sự nghiệp hoặc nói phi hóa kỵ nhập [ Huynh tới Quan ] không cách nào tồn tiền

[ bản mạng ] can quý hóa kị nhập can quý hóa kị nhập [ bổn điền ] trùng [ vở ] lưu ý đầu tư vấn đề hơn nữa đi ngược chiều đại hạn thứ tư [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ] sợ đây hạn ứng nghiệm

Xem [ Quan lộc cung ]( đinh dậu ) tọa thiên cơ tự hóa khoa cự môn lộc năm sinh thả tự hóa kị văn khúc sinh khoa

Bên trong cung văn khúc sinh khoa phùng thiên cơ tự hóa cùng loại để tiêu cự môn lộc năm sinh thả tự hóa kị trùng [ bản phu ]

Nguyên bản cự môn lộc năm sinh văn khúc sinh khoa nhập Quan lộc < Quan lộc là phụ tới điền >

[ lộc chuyển lộc ] can của quan đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản phúc ]( ất chưa ) khả suy ra đây lộc đến từ tổ ấm

[ bản quan ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản phúc ]( ất chưa ) phùng thái dương sinh quyền thái âm tự hóa kị hình thành [ lộc kị ]

Trùng [ bản tài ]( tân sửu )

Lưu ý đang thứ năm đại nạn (42~51) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ]( tân sửu ) đây hạn tất hội nhân sự nghiệp làm tạo thành khúc chiết

Khác xem [ cung tài bạch ]( tân sửu ) cung vô chính diệu ( tá ngôi sao thái dương sinh quyền thái âm tự hóa kị )

[ bản tài ] cung vô chính diệu đã ám chỉ có mỗ ta chỗ thiếu hụt hồi [ hình diêu củng trùng ] xem [ phá thể vị trí ]

Thiên hình ở [ bản mạng ] cung, thiên diêu ở [ bản quan ] cung, này tam hợp củng trùng tới cung vô chính diệu là [ phá thể vị trí ]

Thì trùng điệp [ bản tài ]

Đang thứ năm đại nạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản mạng tài bạch bản mạng tài bạch ] tất nhiên ứng nghiệm nhân tiền tài vấn đề phá thể

Không chỉ thủ tổn tài, cũng nhân tiền tuyển họa

[ bản tài ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản quan ]( đinh dậu ) phùng thiên cơ tự hóa khoa cự môn lộc năm sinh thả tự hóa kị

+ văn khúc sinh khoa

Tài can lộc nhập Quan phùng cự môn lộc năm sinh này là [ điệp ra lộc ] lộc ra không biết tích phúc

Thả gặp tự hóa kị hình thành [ lộc kị ] song kị trùng [ bản phu ]

[ bản tài ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản mạng ]( quý tị ) gặp thiên đồng + văn xương sinh kỵ thiên việt thiên hình

Cấu thành [ song kị ] trùng [ bản thiên ]( kỷ hợi ) /[ tài phu quân ]

Xem [ bản tài ] tân làm hóa lộc nhập Quan mà hóa kỵ nhập mệnh này lộc kị cũng phân là nhập tam hợp cung vị

Này là cao đến đi nãi không giúp được gì giống mặc dù đưa tiền tài đầu nhập sự nghiệp chi nhu lại phi hóa kỵ nhập [ Quan tới tài ]

Bánh bao thịt đáng chó một đi không trở lại

Bản mạng lệ [ thất tinh lúc định điểm ] rơi [ bản quan ]( đinh dậu )

Thất tinh định điểm rơi Quan lộc cung biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày sở phát sinh cát hung cùng tự thân sự nghiệp công tác hơi thở tương quan

Biểu hiện mệnh chủ tới cùng cả đời gặp được cát hoặc hung đều cùng công tác vận khí liên quan đến

Quan lộc tọa sinh lại làm tự hóa kị xử lý sự việc không có độ cao chỉ số thông minh lại thường nhân sơ sẩy mà lâm vào khốn cảnh

E rằng sẽ “Lộng xảo thành chuyên ” lúc đầu còn tốt ( có sống lộc ) dần dần chuyển hoại ( tự hóa kị )

Cự môn lộc năm sinh tọa can đinh can của quan cự môn tự hóa kị ( đinh dậu ) ( bản cung lộc năm sinh chuyển khác loại tự hóa kị ) này là hung tượng

[ lộc năm sinh tự hóa kị ] vận thế phập phồng không chừng

Xem [ mệnh thiên tử điền ] tứ chính vị trí tới hóa rơi cung tứ chính vị trí tới hóa rơi cung

Nếu cung tử nữ hóa kị nhập mệnh gặp sinh kỵ nhất định cả đời là đứa con cổ đông hoa đào giao tế hoặc đầu tư khổ sở

Tử làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( quý tị ) gặp văn xương sinh kỵ song kị trùng [ bản thiên ] ( kỷ hợi ) bên ngoài nhân duyên không tốt

< cung mệnh là tử tới điền > tử làm hóa kị nhập mệnh tượng này tuyệt đối không khả ra ngoài nhân dễ có nạn họa thuộc hung

Luận hoa đào biểu hiện cả đời hoa đào không ngừng phần lớn thuộc bị động đấy trọn đời hoa đào cách hoa đào chủ động đầu hoài tống bão

Luận đầu tư biểu hiện bằng hữu chủ động đến mời ước chừng hợp tác nhưng nhất thiết không thể đầu tư hợp tác tất bại ( phi hóa kỵ nhập mệnh gặp sinh kỵ )

< phỏng đoán đi ngược chiều thứ năm đại nạn (42~51) [ thiên mệnh ] đi [ bản tài ]( tân sửu )
Đây [ đại nạn ] tới tam phương tới tam phương trùng điệp [ bản mạng ] tới tam phương

[ bản tài ]( tân sửu ) cung vô chính diệu tá ngôi sao thái dương sinh quyền thái âm tự hóa kị là dùng [ quyền kị dây dưa ]

<[ xem tượng ]> hiển gặp đại hạn này tài vận phi thường vất vả

Lưu ý [ bản tài ] rơi [ hình diêu củng trùng tới phá thể vị trí hình diêu củng trùng tới phá thể vị trí ] nếu cung mệnh đại hạn phùng tới mọi việc không thuận lợi nhuận nhất định có thị phi phát sinh hội nhân trái vụ lên tòa án

[ thiên mệnh ]/[ bản tài ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản quan ]( đinh dậu ) gặp cự môn lộc năm sinh thả tự hóa kị thiên cơ tự hóa khoa văn khúc sinh khoa

Mà văn khúc sinh khoa gặp thiên cơ tự hóa khoa cùng loại để tiêu lưu lại cự môn tự hóa kị

[ thiên mệnh ] can lộc nhập can lộc nhập [ bản quan ]/ trùng điệp [ lớn tài ] gặp lộc năm sinh gặp lộc năm sinh cấu thành [ điệp ra lộc ] này lộc giảm bán ( không biết quý trọng )

[ bán lộc cùng tự hóa kị giao chiến ] biểu hiện tài chính tuần chuyển phát sinh vấn đề tất nhiên ảnh hưởng sự nghiệp chỉnh thể hoạt động mà phát sinh khó khăn

Kể trên [ thiên mệnh ] can lộc nhập [ bản quan ]/[ lớn tài ] biểu hiện đây hạn mệnh chủ vẫn đang đưa tư kim đầu nhập nguyên lai việc nghiệp

Mà [ thiên mệnh ]/[ bản tài ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản mạng ]( quý tị ) này là [ quy vị trí ] trùng điệp [ đại quan ] gặp văn xương sinh kỵ

1. ) đây [ thiên mệnh ] làm phi hóa kỵ nhập làm phi hóa kỵ nhập [ bản mạng ]/[ đại quan ] biểu hiện đây hạn mệnh chủ vẫn tập trung một ý kinh doanh mở rộng sự nghiệp

2. ) [ bản tài ] phi hóa kỵ nhập [ bản mạng ] biểu hiện tài dính chặt mệnh chủ cho nên đề cử đây hạn mệnh chủ cố gắng kiếm tiền thả lừa dối không ít

[ bản mạng ]( quý tị ) thiên đồng văn xương sinh kỵ + thiên việt thiên hình

Thiên đồng phúc tinh thiên hình áp lực ngôi sao văn xương thuộc thư cùng thần kinh ngôi sao

[ thiên mệnh ] tân làm văn xương hóa kị dẫn phát ( khởi động ) ba sao hóa kỵ cho nên đây hạn áp lực vô cùng lớn cũng tân đau khổ chỉ sợ thường chạy [ tam điểm bán ]

Hoặc là chi phiếu ra vấn đề hoặc có Quan tụng

< lưu ý [ thiên mệnh ] can lộc nhập can lộc nhập [ bản quan ]/[ lớn tài ]( đinh dậu ) quan sát [ lộc chuyển lộc chuyển ] >

[ lộc chuyển ] [ bản quan ]/ [ lớn tài ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản phúc ]( ất chưa ) trùng điệp [ lớn thiên ]

Đây [ lớn thiên ] can ất lại chuyển lộc thiên cơ hóa lộc quay về [ lớn tài ]/[ bản quan ]( đinh dậu ) ( cũng gặp cự môn tự hóa kị )

Mà [ lớn thiên ] can ất thái âm tự hóa kị

Kinh từ kể trên tới truy đuổi phát hiện mệnh chủ muốn theo tùy xã hội hoàn cảnh đấy rung động nghĩ chuyển hình kinh doanh đáng tiếc không bằng dự kỳ cuối cùng lâm vào vùng lầy phiền não không thôi

Chú ý kể trên [ bản quan ] lộc nhập [ bản phúc ] mà [ bản phúc ] chuyển lộc trở lại [ bản quan ] này là [ lộc đi đến lộc đi đến ]

Nói rõ sự nghiệp nghĩ theo đuổi để ý mà lý tưởng ( cảm giác ) cũng theo như thuận sự nghiệp bước chân cũng theo như thuận sự nghiệp bước chân

Đáng tiếc [ bản quan ] [ bản phúc ] song đều tự hóa kị kết quả đương nhiên không như mong muốn phiền não dày vò cùng tùy

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button