Tử vi

Xem vợ chồng tới đối đãi giải nghĩa 5

Xem vợ chồng tới đối đãi giải nghĩa 5

Phán đoán cùng nhân giao tiếp năng lực tới ưu kém

A. Quan sát [ cung mệnh ] tọa ngôi sao hạch toán độc lập can cung để mà hiểu biết hành vi cùng tác phong

Bạn đang xem: Xem vợ chồng tới đối đãi giải nghĩa 5

Từ [ cung mệnh ] tứ hóa phán đoán cá tính làm

B. Quan sát [ cung tật ách ] tọa ngôi sao hạch toán độc lập can cung để mà hiểu biết tâm thái cùng tính tình

Từ [ cung tật ách ] tứ hóa phán đoán tâm thái cùng tính tình

C. Quan sát [ cung phúc đức ] tọa ngôi sao hạch toán độc lập can cung để mà hiểu biết lý niệm ý tưởng cùng phúc khí

Từ [ cung phúc đức ] tứ hóa phán đoán tư tưởng cùng quan niệm

Trở lên ba người cá nhân cùng nhân giao tiếp tới ưu kém nhân tố trọng yếu nhất

[ cung mệnh ]

A. < xem nữ mệnh ( thê ) mệnh bàn > nông tân sửu 50 04 02 sinh giờ tuất kim tứ cục thất tinh ở mệnh

Công phu 216

Tả hữu xương khúc là [ bốn kiều ngôi sao ]

Nữ mệnh cung vô chính diệu ( ất chưa ) ( tá ngôi sao thái dương thái âm ) tả hữu thủ mệnh

Trong tính cách ái kiều kiều mị khó quấn

< cung mệnh là phu tới phúc > tả hữu nhập mệnh biểu hiện hôn nhân đời sống tình cảm sợ khá là bị ra trạng huống

Cung tài bạch ( tân mão ) thiên cơ cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc nói rõ tin cậy cơ trí cùng tài ăn nói mưu sinh

Tọa cự môn lộc năm sinh nãi biểu hiện cùng bẩm sinh tới tài lộc

Cung phúc đức ( đinh dậu ) cung vô chính diệu lộc tồn + địa kiếp biểu hiện tư tưởng bên trên sung mãn trái lại thuỷ triều hoặc không thực tế ý tưởng

[ Kình Đà giáp phúc đức ] biểu hiện hội nhân gia đình nhân tố cùng cha mẹ vấn đề sinh sản tinh thần làm phức tạp

Mệnh làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản tài ]( tân mão ) gặp thiên cơ lộc năm sinh thả tự hóa lộc này là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng không duyên cớ lãng phí

Tượng này biểu hiện mệnh chủ đã có tiền ( lộc năm sinh ) còn muốn cũng có tiền lại không biết quý trọng tốn tiền không nương tay

Mệnh làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) gặp thái dương sinh quyền thả tự hóa quyền này là [ thuận thủy kị ] lộc tùy kị đi

Biểu hiện mệnh chủ bên ngoài một tay kiếm tiền lại một tay tốn tiền

Phúc can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) mà phúc can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản tài ]( tân mão )

Lưu ý cung mệnh cùng phúc cung biến thành tới [ lộc kị ] hóa tượng lại tương phản

Nói rõ mệnh chủ bên ngoài hành vi biểu hiện cùng trong lòng xử lý tiền tài vận dụng là tự nhiên ta mâu thuẫn giống

[ lộc kị ] các cùng nhập tài cung cùng [ lộc kị ] cùng nhập thiên di này cách xa nhau ba cung cấu thành [ tam kỳ ] tới đối đãi cùng cát hung

Tượng này mâu thuẫn thuộc loại [ nữ mệnh chủ ] một trong phương

Nữ mệnh cung phu thê ( quý tị )

Can của phu quý phá quân hóa lộc nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) mà can của phu quý tham lang hóa kị nhập [ bản tật ]( canh dần )

Này là cát tượng ( tha cung hóa lộc hóa kị giai nhập ngã cung )

< lấy phối ngẫu mà nói > < điền trạch là phu tới nô > phu lộc nhập điền [ phu tới nô ] biểu hiện phối ngẫu ( phu ) vui vẻ tìm chúng sinh vui vẻ tốn tiền

< tật ách là phu người ấy > phu phi hóa kỵ nhập tật [ phu người ấy ] phối ngẫu đấy giao tế tiếp khách hoa đào vân vân

Đây can của phu tới hóa lộc hóa kị rơi cung cách xa nhau năm cách cấu thành [ năm cách ] cao đến đi lui nhưng không giúp được gì

[ cung tật ách ]

Nữ mệnh cung tật ách ( canh dần ) tham lang văn khúc sinh khoa thiên việt

Tật làm canh thái dương hóa lộc nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) chiếu mệnh đây hóa tượng tâm thái bên trên là chính mình tốt

Tật làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản quan ]( kỷ hợi ) đây hóa tượng tâm thái bên trên trọng thị sự nghiệp công tác trùng [ bản phu ] không cần phối ngẫu

Hoặc nói mệnh chủ tâm thái bên trên chỉ có sự nghiệp không cần phối ngẫu có lẽ cũng hội thương hại đến phối ngẫu

[ cung phúc đức ]

Nữ mệnh cung vô chính diệu ( đinh dậu ) lộc tồn + địa kiếp

Phúc can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) chiếu mệnh biểu hiện mệnh chủ chi tư nghĩ quan niệm cũng thế thầm nghĩ với bản thân tốt xử

Phúc can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản tài ]( tân mão ) biểu hiện mệnh chủ quan niệm bên trên tiền tài thứ nhất trùng [ bản phúc ]

Nữ mệnh < phúc đức là phu tới Quan > trùng [ bản phúc ] bằng trùng [ phối ngẫu tới Quan ] tiên sinh sự nghiệp hoặc vận khí

Đây hóa tượng biểu hiện mệnh chủ tới quan niệm thầm nghĩ với bản thân đấy hưởng phúc tiêu phí nhiều mà không cần phối ngẫu chuyện nghiệp có không kiếm tiền

Hoặc nói không liên quan tâm khinh thường phối ngẫu chuyện nghiệp ( trùng [ phu tới Quan ])

Từ kể trên [ mệnh ][ tật ách ][ phúc đức ] các loại cung tới tứ hóa phỏng đoán

Nữ mệnh quá đáng mình cũng quá coi trọng tiền vàng thả tốn tiền không nương tay

[ định tượng ] ở cung tài bạch biểu hiện trọng thị tiền tài

Thất tinh định điểm ở bản mạng

Cả đời tới cuộc sống phẩm chất vui vẻ quyền thao tác tại chính mình

B. < xem nhà trai ( này trượng phu ) mệnh bàn > nông đinh dậu 46 01 13 giờ ngọ sinh thổ ngũ cục thất tinh ở thiên ( nhâm dần )

Công phu 217

[ cung mệnh ]

Nam mệnh cung mệnh ( mậu thân ) phá quân thiên mã

Mệnh làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản quan ]( nhâm tí ) mệnh chủ cố gắng làm việc sự nghiệp không tệ chiếu [ bản phu ] biểu hiện đối đãi phối ngẫu cũng không tệ

Mệnh làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ vở ]( ất tị ) biểu hiện mệnh chủ chăm chú với sự nghiệp giao tế tiếp khách trùng [ bổn điền ] thỉnh thoảng không trở về nhà

Sơ sẩy gia đình tới kinh doanh

[ cung tật ách ]

Cung tật ách ( quý mão ) can cung quý ( là thiên địa nhân không dựa vào nơi ) bày ra mệnh chủ chi tâm thái gần như [ hải ngoại Tán tiên )

Không mừng gặp người khác tới câu thúc

Tật làm quý phá quân hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mậu thân ) biểu hiện mệnh chủ chi tâm thái chỉ để ý chính mình thích là tốt rồi mặc kệ người khác

Tật làm quý tham lang hóa kị nhập [ bản quan ]( nhâm tí ) biểu hiện trong suy nghĩ con quan tâm sự nghiệp trùng [ bản phu ] khả nói không cần phối ngẫu

Cũng thế nói đây mệnh chủ chi tâm thái sự nghiệp trọng với cảm tình hoặc nói sự nghiệp là trước mặc kệ phối ngẫu

Khác < Quan lộc là tật người ấy > tật làm phi hóa kỵ nhập [ bản quan ][ tật người ấy ] mệnh chủ con treo ký thân chi giao tế hoa đào tiếp khách

[ cung phúc đức ]

Cung phúc đức ( canh tuất ) liêm trinh thiên phủ văn khúc hữu bật

Phúc làm canh thái dương hóa lộc nhập [ bản tật ]( quý mão )

< phúc đức là tật của tật > biểu hiện mệnh chủ chi tư nghĩ chỉ để ý chính mình thích là tốt rồi ( từ tảo trước cửa tuyết )

Phúc làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản nô ]( quý xấu ) gặp cự môn sinh kỵ thả tự hóa quyền thiên đồng sinh quyền + thiên diêu này là [ song kị ]

Thiên đồng phúc tinh hưởng phúc mệnh chủ tới quan niệm tư tưởng trứ trọng ở hưởng phúc hưởng thụ xuy ngưu đánh rắm trùng [ bản Huynh ]

Trùng cung [ bản Huynh ]( Đinh Mùi ) < huynh đệ là tài tới điền > hồi phúc làm kị trùng cũng biết nguyệt quang nhất tộc ( không còn khoản )

Từ kể trên [ mệnh ][ tật ách ][ phúc đức ] các loại cung tới tứ hóa phỏng đoán

Nam mệnh mặc dù sự nghiệp còn tốt nhưng cả ngày mê với bên ngoài hưởng thụ xuy ngưu một hưởng thụ nhạc bất lưu dư lương không chiếu cố gia đình phối ngẫu

Nữ mệnh quá đáng mình cũng quá coi trọng tiền vàng thả tốn tiền không nương tay

[ định tượng ] ở cung huynh đệ biểu hiện trọng thị huynh đệ bằng hữu thành bại tu từ [ huynh nô ] đấy hiệp trợ

Thất tinh định điểm ở thiên di

Cả đời tới cuộc sống phẩm chất đều theo như lại ngoại tại hoàn cảnh

[ thất tinh cùng hợp pháp ] điều tra vợ chồng tới đối ứng

A. Lấy nam mệnh tới sinh nhật đại nhập nữ mệnh mệnh bàn một lần nữa tìm nam mệnh [ giả tá tới thất tinh định điểm ]

( nam mệnh nông đinh dậu 01 13 giờ ngọ sinh )

Lợi dụng nữ mệnh mệnh bàn lấy dậu cung là [ điểm khởi đầu ] một lần nữa tìm nam mệnh [ giả tá tới thất tinh định điểm ]

Thất tinh rơi với [ tài bạch ]( tân mão ) phùng cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc thiên cơ

Tài làm tân cự môn tự hóa lộc hình thành [ điệp ra lộc ] biểu hiện vốn có tài nhưng không biết quý trọng sảng khoái tiêu hết

Tài làm tân văn xương hóa kị nhập [ bản nô ]( canh tử ) gặp văn xương sinh kỵ vũ khúc tự hóa quyền song kị trùng [ bản Huynh ]

< huynh đệ là tài tới điền > tài khố bị trùng cho nên dự đoán nam mệnh vô lực dưỡng gia ( tiền đã tiêu hết )

[ hiểu phương ]

Nếu lại lấy thất tinh làm hóa kị tới rơi cung [ bản nô ] là [ tân điểm khởi đầu ] tái tìm tầm [ mới dưới chiêu bài thất tinh rơi điểm ]

Nếu đây [ mới dưới chiêu bài thất tinh rơi điểm ] vẫn nếu ở [ bản nô ]( canh tử )

Nô làm canh thái âm hóa khoa nhập [ bản thiên ]( nhâm dần ) chiếu mệnh đây hóa tượng khả dự đoán cải thiện chi đạo

Thái âm hóa khoa nhập [ bản thiên ] < thiên di là phu tới tài > khả đề cử nam mệnh ứng khả cho phối ngẫu [ tiền ] để mà cải thiện quan hệ

B. Lấy nữ mệnh tới sinh nhật đại nhập nam mệnh mệnh bàn một lần nữa tìm nữ mệnh [ giả tá tới thất tinh định điểm ]

( nữ mệnh nông tân sửu 04 02 sinh giờ tuất )

Lợi dụng nam mệnh mệnh bàn lấy xấu cung là [ điểm khởi đầu ] một lần nữa tìm nữ mệnh [ giả tá tới thất tinh định điểm ]

Thất tinh rơi với [ nô bộc ]( quý xấu ) phùng cự môn sinh kỵ thả tự hóa quyền thiên đồng sinh quyền

Nô làm quý phá quân hóa lộc nhập [ bản mạng ] lộc nhập [ phu tới phúc ] biểu hiện đối với phối ngẫu tốt

< cung mệnh là phu tới phúc > lộc nhập cũng thế đối với phối ngẫu tốt kỳ thật là nghĩ chính mình hưởng phúc ( nữ mệnh loại khác quan điểm )

Nô làm quý tham lang hóa kị nhập [ bản quan ]( nhâm tí ) khả nói quan tâm phối ngẫu việc nghiệp

< huynh đệ là tài tới điền > tài khố bị trùng cho nên dự đoán nam mệnh vô lực dưỡng gia ( tiền đã tiêu hết )

Phi hóa kỵ nhập [ bản quan ] trùng [ bản phu ] bằng trùng nữ mệnh tự thân nói rõ nữ mệnh hưởng phúc tới hy vọng phá diệt ( thất bại )

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Xem vợ chồng tới đối đãi giải nghĩa 5

Xem vợ chồng tới đối đãi giải nghĩa 5

Phán đoán cùng nhân giao tiếp năng lực tới ưu kém

A. Quan sát [ cung mệnh ] tọa ngôi sao hạch toán độc lập can cung để mà hiểu biết hành vi cùng tác phong

Từ [ cung mệnh ] tứ hóa phán đoán cá tính làm

B. Quan sát [ cung tật ách ] tọa ngôi sao hạch toán độc lập can cung để mà hiểu biết tâm thái cùng tính tình

Từ [ cung tật ách ] tứ hóa phán đoán tâm thái cùng tính tình

C. Quan sát [ cung phúc đức ] tọa ngôi sao hạch toán độc lập can cung để mà hiểu biết lý niệm ý tưởng cùng phúc khí

Từ [ cung phúc đức ] tứ hóa phán đoán tư tưởng cùng quan niệm

Trở lên ba người cá nhân cùng nhân giao tiếp tới ưu kém nhân tố trọng yếu nhất

[ cung mệnh ]

A. < xem nữ mệnh ( thê ) mệnh bàn > nông tân sửu 50 04 02 sinh giờ tuất kim tứ cục thất tinh ở mệnh

Công phu 216

Tả hữu xương khúc là [ bốn kiều ngôi sao ]

Nữ mệnh cung vô chính diệu ( ất chưa ) ( tá ngôi sao thái dương thái âm ) tả hữu thủ mệnh

Trong tính cách ái kiều kiều mị khó quấn

< cung mệnh là phu tới phúc > tả hữu nhập mệnh biểu hiện hôn nhân đời sống tình cảm sợ khá là bị ra trạng huống

Cung tài bạch ( tân mão ) thiên cơ cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc nói rõ tin cậy cơ trí cùng tài ăn nói mưu sinh

Tọa cự môn lộc năm sinh nãi biểu hiện cùng bẩm sinh tới tài lộc

Cung phúc đức ( đinh dậu ) cung vô chính diệu lộc tồn + địa kiếp biểu hiện tư tưởng bên trên sung mãn trái lại thuỷ triều hoặc không thực tế ý tưởng

[ Kình Đà giáp phúc đức ] biểu hiện hội nhân gia đình nhân tố cùng cha mẹ vấn đề sinh sản tinh thần làm phức tạp

Mệnh làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản tài ]( tân mão ) gặp thiên cơ lộc năm sinh thả tự hóa lộc này là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng không duyên cớ lãng phí

Tượng này biểu hiện mệnh chủ đã có tiền ( lộc năm sinh ) còn muốn cũng có tiền lại không biết quý trọng tốn tiền không nương tay

Mệnh làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) gặp thái dương sinh quyền thả tự hóa quyền này là [ thuận thủy kị ] lộc tùy kị đi

Biểu hiện mệnh chủ bên ngoài một tay kiếm tiền lại một tay tốn tiền

Phúc can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) mà phúc can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản tài ]( tân mão )

Lưu ý cung mệnh cùng phúc cung biến thành tới [ lộc kị ] hóa tượng lại tương phản

Nói rõ mệnh chủ bên ngoài hành vi biểu hiện cùng trong lòng xử lý tiền tài vận dụng là tự nhiên ta mâu thuẫn giống

[ lộc kị ] các cùng nhập tài cung cùng [ lộc kị ] cùng nhập thiên di này cách xa nhau ba cung cấu thành [ tam kỳ ] tới đối đãi cùng cát hung

Tượng này mâu thuẫn thuộc loại [ nữ mệnh chủ ] một trong phương

Nữ mệnh cung phu thê ( quý tị )

Can của phu quý phá quân hóa lộc nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) mà can của phu quý tham lang hóa kị nhập [ bản tật ]( canh dần )

Này là cát tượng ( tha cung hóa lộc hóa kị giai nhập ngã cung )

< lấy phối ngẫu mà nói > < điền trạch là phu tới nô > phu lộc nhập điền [ phu tới nô ] biểu hiện phối ngẫu ( phu ) vui vẻ tìm chúng sinh vui vẻ tốn tiền

< tật ách là phu người ấy > phu phi hóa kỵ nhập tật [ phu người ấy ] phối ngẫu đấy giao tế tiếp khách hoa đào vân vân

Đây can của phu tới hóa lộc hóa kị rơi cung cách xa nhau năm cách cấu thành [ năm cách ] cao đến đi lui nhưng không giúp được gì

[ cung tật ách ]

Nữ mệnh cung tật ách ( canh dần ) tham lang văn khúc sinh khoa thiên việt

Tật làm canh thái dương hóa lộc nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) chiếu mệnh đây hóa tượng tâm thái bên trên là chính mình tốt

Tật làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản quan ]( kỷ hợi ) đây hóa tượng tâm thái bên trên trọng thị sự nghiệp công tác trùng [ bản phu ] không cần phối ngẫu

Hoặc nói mệnh chủ tâm thái bên trên chỉ có sự nghiệp không cần phối ngẫu có lẽ cũng hội thương hại đến phối ngẫu

[ cung phúc đức ]

Nữ mệnh cung vô chính diệu ( đinh dậu ) lộc tồn + địa kiếp

Phúc can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) chiếu mệnh biểu hiện mệnh chủ chi tư nghĩ quan niệm cũng thế thầm nghĩ với bản thân tốt xử

Phúc can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản tài ]( tân mão ) biểu hiện mệnh chủ quan niệm bên trên tiền tài thứ nhất trùng [ bản phúc ]

Nữ mệnh < phúc đức là phu tới Quan > trùng [ bản phúc ] bằng trùng [ phối ngẫu tới Quan ] tiên sinh sự nghiệp hoặc vận khí

Đây hóa tượng biểu hiện mệnh chủ tới quan niệm thầm nghĩ với bản thân đấy hưởng phúc tiêu phí nhiều mà không cần phối ngẫu chuyện nghiệp có không kiếm tiền

Hoặc nói không liên quan tâm khinh thường phối ngẫu chuyện nghiệp ( trùng [ phu tới Quan ])

Từ kể trên [ mệnh ][ tật ách ][ phúc đức ] các loại cung tới tứ hóa phỏng đoán

Nữ mệnh quá đáng mình cũng quá coi trọng tiền vàng thả tốn tiền không nương tay

[ định tượng ] ở cung tài bạch biểu hiện trọng thị tiền tài

Thất tinh định điểm ở bản mạng

Cả đời tới cuộc sống phẩm chất vui vẻ quyền thao tác tại chính mình

B. < xem nhà trai ( này trượng phu ) mệnh bàn > nông đinh dậu 46 01 13 giờ ngọ sinh thổ ngũ cục thất tinh ở thiên ( nhâm dần )

Công phu 217

[ cung mệnh ]

Nam mệnh cung mệnh ( mậu thân ) phá quân thiên mã

Mệnh làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản quan ]( nhâm tí ) mệnh chủ cố gắng làm việc sự nghiệp không tệ chiếu [ bản phu ] biểu hiện đối đãi phối ngẫu cũng không tệ

Mệnh làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ vở ]( ất tị ) biểu hiện mệnh chủ chăm chú với sự nghiệp giao tế tiếp khách trùng [ bổn điền ] thỉnh thoảng không trở về nhà

Sơ sẩy gia đình tới kinh doanh

[ cung tật ách ]

Cung tật ách ( quý mão ) can cung quý ( là thiên địa nhân không dựa vào nơi ) bày ra mệnh chủ chi tâm thái gần như [ hải ngoại Tán tiên )

Không mừng gặp người khác tới câu thúc

Tật làm quý phá quân hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mậu thân ) biểu hiện mệnh chủ chi tâm thái chỉ để ý chính mình thích là tốt rồi mặc kệ người khác

Tật làm quý tham lang hóa kị nhập [ bản quan ]( nhâm tí ) biểu hiện trong suy nghĩ con quan tâm sự nghiệp trùng [ bản phu ] khả nói không cần phối ngẫu

Cũng thế nói đây mệnh chủ chi tâm thái sự nghiệp trọng với cảm tình hoặc nói sự nghiệp là trước mặc kệ phối ngẫu

Khác < Quan lộc là tật người ấy > tật làm phi hóa kỵ nhập [ bản quan ][ tật người ấy ] mệnh chủ con treo ký thân chi giao tế hoa đào tiếp khách

[ cung phúc đức ]

Cung phúc đức ( canh tuất ) liêm trinh thiên phủ văn khúc hữu bật

Phúc làm canh thái dương hóa lộc nhập [ bản tật ]( quý mão )

< phúc đức là tật của tật > biểu hiện mệnh chủ chi tư nghĩ chỉ để ý chính mình thích là tốt rồi ( từ tảo trước cửa tuyết )

Phúc làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản nô ]( quý xấu ) gặp cự môn sinh kỵ thả tự hóa quyền thiên đồng sinh quyền + thiên diêu này là [ song kị ]

Thiên đồng phúc tinh hưởng phúc mệnh chủ tới quan niệm tư tưởng trứ trọng ở hưởng phúc hưởng thụ xuy ngưu đánh rắm trùng [ bản Huynh ]

Trùng cung [ bản Huynh ]( Đinh Mùi ) < huynh đệ là tài tới điền > hồi phúc làm kị trùng cũng biết nguyệt quang nhất tộc ( không còn khoản )

Từ kể trên [ mệnh ][ tật ách ][ phúc đức ] các loại cung tới tứ hóa phỏng đoán

Nam mệnh mặc dù sự nghiệp còn tốt nhưng cả ngày mê với bên ngoài hưởng thụ xuy ngưu một hưởng thụ nhạc bất lưu dư lương không chiếu cố gia đình phối ngẫu

Nữ mệnh quá đáng mình cũng quá coi trọng tiền vàng thả tốn tiền không nương tay

[ định tượng ] ở cung huynh đệ biểu hiện trọng thị huynh đệ bằng hữu thành bại tu từ [ huynh nô ] đấy hiệp trợ

Thất tinh định điểm ở thiên di

Cả đời tới cuộc sống phẩm chất đều theo như lại ngoại tại hoàn cảnh

[ thất tinh cùng hợp pháp ] điều tra vợ chồng tới đối ứng

A. Lấy nam mệnh tới sinh nhật đại nhập nữ mệnh mệnh bàn một lần nữa tìm nam mệnh [ giả tá tới thất tinh định điểm ]

( nam mệnh nông đinh dậu 01 13 giờ ngọ sinh )

Lợi dụng nữ mệnh mệnh bàn lấy dậu cung là [ điểm khởi đầu ] một lần nữa tìm nam mệnh [ giả tá tới thất tinh định điểm ]

Thất tinh rơi với [ tài bạch ]( tân mão ) phùng cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc thiên cơ

Tài làm tân cự môn tự hóa lộc hình thành [ điệp ra lộc ] biểu hiện vốn có tài nhưng không biết quý trọng sảng khoái tiêu hết

Tài làm tân văn xương hóa kị nhập [ bản nô ]( canh tử ) gặp văn xương sinh kỵ vũ khúc tự hóa quyền song kị trùng [ bản Huynh ]

< huynh đệ là tài tới điền > tài khố bị trùng cho nên dự đoán nam mệnh vô lực dưỡng gia ( tiền đã tiêu hết )

[ hiểu phương ]

Nếu lại lấy thất tinh làm hóa kị tới rơi cung [ bản nô ] là [ tân điểm khởi đầu ] tái tìm tầm [ mới dưới chiêu bài thất tinh rơi điểm ]

Nếu đây [ mới dưới chiêu bài thất tinh rơi điểm ] vẫn nếu ở [ bản nô ]( canh tử )

Nô làm canh thái âm hóa khoa nhập [ bản thiên ]( nhâm dần ) chiếu mệnh đây hóa tượng khả dự đoán cải thiện chi đạo

Thái âm hóa khoa nhập [ bản thiên ] < thiên di là phu tới tài > khả đề cử nam mệnh ứng khả cho phối ngẫu [ tiền ] để mà cải thiện quan hệ

B. Lấy nữ mệnh tới sinh nhật đại nhập nam mệnh mệnh bàn một lần nữa tìm nữ mệnh [ giả tá tới thất tinh định điểm ]

( nữ mệnh nông tân sửu 04 02 sinh giờ tuất )

Lợi dụng nam mệnh mệnh bàn lấy xấu cung là [ điểm khởi đầu ] một lần nữa tìm nữ mệnh [ giả tá tới thất tinh định điểm ]

Thất tinh rơi với [ nô bộc ]( quý xấu ) phùng cự môn sinh kỵ thả tự hóa quyền thiên đồng sinh quyền

Nô làm quý phá quân hóa lộc nhập [ bản mạng ] lộc nhập [ phu tới phúc ] biểu hiện đối với phối ngẫu tốt

< cung mệnh là phu tới phúc > lộc nhập cũng thế đối với phối ngẫu tốt kỳ thật là nghĩ chính mình hưởng phúc ( nữ mệnh loại khác quan điểm )

Nô làm quý tham lang hóa kị nhập [ bản quan ]( nhâm tí ) khả nói quan tâm phối ngẫu việc nghiệp

< huynh đệ là tài tới điền > tài khố bị trùng cho nên dự đoán nam mệnh vô lực dưỡng gia ( tiền đã tiêu hết )

Phi hóa kỵ nhập [ bản quan ] trùng [ bản phu ] bằng trùng nữ mệnh tự thân nói rõ nữ mệnh hưởng phúc tới hy vọng phá diệt ( thất bại )

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button