Tử vi

Tử vi đấu sổ tinh thành: đệ 10 chương ngày mốt vận thế 2

☆9, tham lang tinh chi niên, sẽ phát sinh có quan hệ vợ chồng, tình dục, khỏe mạnh, giao tế xã giao các loại sự tình.

Tham lang đương vận, lái nhiều sáng tạo thay đổi, kỳ ngộ khá nhiều, sự nghiệp bận rộn, tiệc rượu nhiều cơ hội, chủ giao tế xã giao, cát tắc phát tài, hung tắc dễ bị tài khó khăn; có khác phái duyến, cùng dị tính cơ hội tiếp xúc cũng nhiều, cũng bị nhập tình dục nơi, có sát dễ có tình dục tranh cãi; hoặc tụ hội bằng hữu; nữ tính bị có cảm tình vỡ tan hoặc sanh non. Vận trình ở bên trong, tham lang hạ xuống ngày tháng năm lúc chi bên trên đều có thể có bạo phát cơ hội, tham lang không phát người thiếu niên, ba mươi lăm tuế tiền phùng khó khăn phát, trung niên về sau phùng tới khả phát, hỏa linh thủ chiếu hoành phát, nhưng không thể lòng tham không đáy, nên thấy tốt thì lấy; phùng Kình Đà lực cản lớn, hoạch phát hoạch phá; phùng không kiếp vất vả mà vô công. Hai hạn phùng tham lang Kình Đà Hình Hao kị tụ, chủ có quan tòa tai họa bất ngờ. Phùng tham lang cùng hóa kị đấy xương khúc cùng thủ hoặc đối chiếu tới cung, có quan phi bị nhục tai ương, phùng điệp kị thời hạn năm hoặc kị trùng chi niên hạn tai họa trọng. Cùng đốm lửa cùng thủ dần cung phùng hóa kị, năm xưa đi được tới phùng song hóa kị, phòng cháy tai họa. Năm xưa gặp tham lang vu cung điền trạch có chuyển nhà giống, hoặc phòng trong trang hoàng sự. Một năm này không nên kết hôn. Sự tình phát triển gấp thành cấp bại.

Phùng hóa kị, bị nhân đại ý mà cạnh tranh thất lợi, nhân ham mê bất lương mà gây, nhân mầu tổn hại danh rủi ro, không cẩn thận bị người đoạt ái ( thủ thích nhất nhân sự vật ); hãm địa hoặc gia sát càng hung; nếu cùng trời hình quan phù quán sách đồng cung gia sát hướng, tất nhân mầu nhạ quan tòa; phùng xương hoặc khúc đồng cung bị nhân nữ nhân sự gây phiền phức. Lưu nhật phùng tham lang hóa lộc, sẽ có người mời khách.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ tinh thành: đệ 10 chương ngày mốt vận thế 2

Tiểu hạn phùng tham lang, xuân hạ góc tốt, mùa thu bình thường, mùa đông bất lợi.

Miếu vượng vô sát, thêm hóa khoa quyền lộc, chủ thăng chức phát tài; thêm hỏa linh, hoành phát thăng chức; thêm Kình Đà không kiếp kị, vợ chồng bất hòa, rủi ro tham dâm. Bị chiếm đóng, mọi chuyện không như ý, rủi ro bại nghiệp, luyến ái thất bại, vợ chồng bất hòa; thêm Kình Đà không kiếp kị càng hung, dễ có tình dục tai ương hoặc hết ý tai nạn tổn thương, hoặc nhân xã giao đánh bạc rủi ro; thêm hỏa linh cũng có thể phát nhất thời tới tài.

Năm xưa nhập nguyên cục cung thiên di, tham lang gia sát cố thủ, phùng lưu sát xúc động, thả gặp thái tuế, tuổi phá, Quan phù, đại hao các loại, lại phùng sao hóa kỵ hội hợp, chủ hồi lính trộm cướp loạn tai ương, hoặc chịu tham quan ô lại vu hãm.

Năm xưa cung điền trạch gặp tham lang hóa lộc, chủ mua trạch, trang hoàng; gặp tham lang hóa kị, chủ dời hoặc đại tu; tham lang lạc hãm, hỏa linh đồng độ, lại thấy Hình Hao, lưu sát hướng sẽ, chủ hỏa tai họa, nếu có chút cát tắc chủ hỏa tai họa về sau hao tổn không lớn cũng tiến hành sửa chữa.

Ở vận dụng ngôi sao này lúc, đây vận đây mới có thể cầu tài, nên làm cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng các loại đầu cơ tính sinh ý, còn có thể học ở trường, cầu đạo.

Tham lang vu hai hạn cát hung bí quyết: tham lang miếu vượng sự hài hòa, khoa quyền lộc kèm tài Quan phát, hãm địa kiềm chế tình cảm khả hơi thở tai họa, dâm đãng phong lưu nhiều rủi ro; tham lang hai hạn tứ mộ lâm, càng khả quan phùng tứ mộ sinh, nếu gặp hỏa linh nhiều hoành phát, tự nhiên phú quý quan hàng xóm láng giềng.

Nữ nhân phùng tham lang sự bất lương, nên nghi ngờ lục giáp tránh tai hại, nhược vô cát diệu đến gặp gỡ, sát nhiều một mạng nhập suối hương.

☆10, cánh cửa cực lớn tinh chi năm, sẽ phát sinh võ mồm thị phi, ám muội, khỏe mạnh các loại chuyện có liên quan đến.

Miếu vượng vô sát, sẽ có phát triển mới, bị lấy được thanh danh, vốn cũng chuyện không như ý sẽ vừa lòng đẹp ý, thân phận cùng địa vị cùng có thể đề cao, thường thường là giai đoạn trước nan hậu kỳ cát; hóa cát hoặc thêm cát đẹp hơn; gia sát tắc bình thường, còn có thị phi. Bị chiếm đóng, võ mồm thị phi nhiều, bị khiến cho pháp luật và kỷ luật phương diện tranh cãi; làm việc tiến thối không chừng, mất đi địa vị, thất nghiệp, sự nghiệp không như ý, vợ chồng không thuận, nặng thì ly dị; gia sát lại quan phi, rủi ro, tang sự, hoả hoạn, tai họa bất ngờ không ngừng.

Phùng hóa lộc, nói chuyện có sức thuyết phục, có danh dự. Thêm hóa quyền, tranh quyền đoạt lợi, vượng cát tắc gia quan tiến chức, hãm bình thường.

Phùng hóa kị, quan phi rủi ro ( nên đi chính đạo, không làm ngầm sinh ý ), khóe miệng thị phi ( nên trầm mặc nói cẩn thận, cho nhau nhường nhịn ), nhân lòng nghi ngờ, làm náo động mà gây phiền toái, sự nghiệp có trở ngại ( nên cẩn thận bảo thủ, không làm náo động ); không là có chuyện nghiệp rách nát ngay cả có đồ tang. Lúc này, sửa được tập ngoại ngữ hoặc cái khác loại ngôn ngữ đến hóa giải.

◇ “Cánh cửa cực lớn sao hóa kỵ đều không cát, vận thân mệnh hạn kị gặp lại, càng thêm thái tuế Quan phù tới, võ mồm quan phi quyết không khoảng không “, ý là niên hạn gặp cánh cửa cực lớn cùng sao hóa kị, tái kiến thái tuế Quan phù, tất có quan tòa võ mồm sự.

Cánh cửa cực lớn thêm Tứ Sát, niên hạn gặp là, đặc biệt dễ dàng nhân võ mồm mà nhạ quan phi.

Tiểu hạn nhập cung điền trạch, nếu cung nô bộc làm vi đinh, phùng năm xưa làm vi đinh chi niên, dễ bị tiểu thâu. Năm xưa điền trạch cánh cửa cực lớn, đều nghe theo cơ, khúc, nếu gặp hóa lộc, lộc tồn, có thể mua thêm âm hưởng loại điện nhà; nếu gặp cánh cửa cực lớn hóa kị, còn lại là điện thoại, âm hưởng trục trặc, hoặc trong nhà khắc khẩu bất hòa.

Đại nạn cánh cửa cực lớn, tiểu hạn thất sát, hoặc đại nạn thất sát, tiểu hạn cánh cửa cực lớn, hãm địa vô cát chủ tai họa, gia sát kị có hình tổn thương.

Cửa lớn niên hạn, đối cung thái dương miếu vượng đối chiếu, có thể giải cửa lớn âm u, nhưng từ phía sau màn đến trước màn, sự nghiệp sẽ có chuyển cơ, không cần làm công tác ngầm.

Đại nạn nhập cánh cửa cực lớn hóa kị cùng hồng loan cùng thủ của cung phu thê, lại thêm sát tinh, vị hôn người sẽ kết hôn, nhưng rất nhanh sẽ biết ly hôn.

Đây vận đây mới có thể quảng giao bạn bè, cùng đầu sỏ tương thông, cầu chức tăng lên góc dễ thành công, nhưng không thể xúc động, nên nghĩ lại cho kỹ.

Cánh cửa cực lớn nhập hai hạn cát hung bí quyết: hai hạn hóa quyền đại sự thành, tuy có võ mồm cũng an bình, bị chiếm đóng quan phi khóc liên tục, rủi ro ẩu khí chịu thê lương. Cánh cửa cực lớn nhập hạn động lòng người sầu, nếu gặp Tang Môn sự bất đồng, thường nhân phùng nhiều nhạ tụng, ở Quan thất trách người lớn ưu.

☆11, thiên tướng tinh chi năm, sẽ phát sinh sự nghiệp, con đường làm quan, phu vận, học vấn các loại sự. Dễ vậy địa vị cao nhân quen biết lui tới, ý chí mơ hồ, đủ có nhìn xa hiểu rộng, sự nghiệp trôi chảy, phát tài lợi nhuận, đúng là số đỏ đến từ lúc đến đây. Gia hội tả hữu, chủ ngoại âm điệu hoặc di chuyển, là tốt biến thiên, có thể cầm quyền, hơn nữa nữ mệnh phùng tả hữu, chủ bằng Angie tường; gia hội xương khúc Khôi Việt cũng cát. Gia sát, hơn nữa phùng kình dương, phải đặc biệt coi chừng bị người lừa gạt, hồi tiểu thâu, rủi ro, tai nạn ngoài ý muốn, tàn tật các loại; gia hội Kình Đà không kiếp, chủ võ mồm thị phi Quan tụng sự; thêm hỏa linh, chủ có tật ách tổn thương tai nạn; nhập cung tật ách, sẽ nằm viện khai đao chắc có tai nạn xe cộ; nhưng gặp khó khăn lúc, sẽ quý nhân trợ giúp giải quyết, tai ách sẽ không quá trọng. Phùng hình tù giáp, hình kị giáp càng hung, rủi ro bại nghiệp, ngoài ý muốn tai hoạ.

Miếu vượng, thân phận cùng địa vị cùng có thể đề cao. Bị chiếm đóng, không thêm sát cũng chủ an hưởng, nhưng cùng phối ngẫu có tranh cãi, nặng thì sinh ly tử biệt, hoặc mất đi địa vị; hãm địa gia sát, rủi ro Quan tụng tổn thương tai nạn không khỏi.

Năm xưa nhập nguyên cục cung thiên di phùng thiên tướng, lưu dương bạch hổ Quan phù đồng độ, hỏa linh đối chiếu, chủ bên ngoài nhạ hình sự quan phi.

Trong sử dụng, khả chủ động tại phương này vị trí cầu chức làm việc, bái sư cầu tướng. Đoán trước người có thể chọn thiên tướng phương vị tiến hành xin âm dương.

Thiên tướng nhập hai hạn cát hung bí quyết: hai hạn thiên tướng chủ vô tai, cầu mưu toại nguyện phúc từ trước đến nay; Kình Đà không kiếp tam phương sẽ, võ mồm Quan tai hoạ cũng ngay cả. Hạn lâm thiên tướng gặp kình dương, chỉ họa hứng tai họa không thể cản, cũng có hỏa linh chư sát thấu, cần giáo một mạng nhập suối hương.

☆12, sao thiên lương chi niên, sẽ phát sinh lữ hành, khỏe mạnh, học vấn, buồn rầu các loại chuyện có liên quan đến. Lợi nhuận cầu chức học ở trường cầu danh, bất lợi cầu tài, ở phương diện kim tiền không nhiều đại thu hoạch, có tài trước phải trải qua vất vả suy sụp. Không nên đi xa, nên thủ vững cương vị, mạnh mẽ công tác. Năm xưa nhập nguyên cục cung thiên di phùng thiên lương, thêm cát phát đạt, thêm hội Thái Dương hóa kị, thiên hình, năm xưa Quan phù, bạch hổ, chủ tuyển quan tòa kiện tụng.

Người già đại nạn hoặc năm xưa phùng thiên lương, ít bệnh tật, kéo dài tuổi thọ, nếu có buồn rầu.

Tham chánh người, đi tới thiên lương hóa lộc tới cung, chủ nhiều nhận hối lộ, hoặc bị người công kích.

Miếu vượng, thường nhân mập ra thuận lợi, quan viên hòa nhân viên công vụ bị đạt được lãnh đạo thưởng thức hòa trọng dụng, danh dự ngày càng cao, có lên chức tăng lương cơ hội, nhưng tiền tài vận bình thường; nhiều năm qua bị tật bệnh quấn thân người có thể được giải thoát. Gia hội sát tinh, tuy có khó khăn, chính mình cũng có thể giải quyết, trải qua cố gắng cuối cùng sẽ có thành; có tai nạn bệnh tật cũng nhẹ.

Bị chiếm đóng, bình thường; thêm cát có thể có chút thành tựu; gia sát, thường gặp tiểu nhân, sự nghiệp khó như ý, tai ách tật bệnh, gia đình bất hòa chắc có chuyện không may phát sinh. Thiên lương có hiểu nạn chế hóa, gặp dữ hóa lành, gặp nạn an tường, do đó tuy có tai ách, cũng tai nạn lớn thu nhỏ, nhỏ tai họa hóa vô, có bệnh gặp lương y.

Năm xưa hóa kị chiếu thiên lương, lại có xương khúc cập lưu sát hướng chiếu, nếu càng thấy Tang Môn bạch hổ, chủ đồ tang.

Ở trong sử dụng, đây vận đây phương vị khả cầu chức học ở trường cầu danh, bái sư học nghệ, cầu thần, luyện công, bất lợi cầu tài.

Thiên lương nhập hai hạn cát hung bí quyết: hai hạn phùng ấm phúc tất nhiều, sĩ nhân gia quan thường nhân phú, nếu thêm cát diệu phùng miếu địa, quý cực nhất phẩm phụ núi sông; thiên lương thủ hạn thọ kéo dài, làm việc cầu mưu đại cát xương; nếu gặp hỏa linh Kình Đà sẽ, cần phòng tật ách cùng người vong.

☆13, sao thất sát chi niên, sẽ phát sinh cùng công tác, khỏe mạnh, thương tổn các loại chuyện có liên quan đến. Không thể an cư trong nhà, hội nghị thường kỳ xuất ngoại, sự nghiệp không chắc chắn động; dễ dàng kích động, dễ có phân tranh, vô luận làm chuyện gì đều khó khăn thật mạnh, cầu mưu khó như ý. Gặp tử phủ lộc tồn thủ chiếu tắc cát, nhược vô chế tắc tao ương, càng gặp ác sát, chắc chắn quan tòa tật bệnh tai họa bất ngờ. Sự tình phát triển gấp thành cấp bại.

Miếu vượng có sáng tạo mạnh mẽ, thêm cát, sẽ có bất ngờ vận may, giơ lên thành danh, địa vị thăng chức.

Yếu địa hoặc gia sát, trăm sự không thỏa mãn, sự tình lặp lại thất bại, bệnh hoạn nhiều năm người sẽ có hung hiểm, dễ có đột phát tính tai hoạ. Phùng Tứ Sát, tiệt không, không kiếp, bạch hổ, thiên khôi các loại sát tinh tụ thấu, dễ có đại hung tai họa, nặng thì tử vong.

◇ “Kình Đà thất sát, hạn vận đừng phùng” : thất sát cùng bị chiếm đóng đấy Kình Đà hỏa linh đồng cung, hoặc cùng kiếp không thương sử đồng cung, mới lấy đại hung luận, có nguy cơ tử vong. Nếu Kình Đà miếu vượng, ngược lại chủ náo bên trong có thành ( tức vất vả về sau lấy được thành tựu ). Năm xưa phùng “Thất sát lưu dương gặp Quan phù, ly hương hồi xứng” “Thất sát dương linh, năm xưa bạch hổ, hình giết thảm tai họa truân” sẽ giáng âm, phạm sai lầm xa âm điệu, thậm chí phạm hình lao động cải tạo.

◇ hung nhất là “Thất sát thủ chiếu hạn phùng kình dương, ngọ sinh năm nhân an cung Mão Dậu, chủ hung vong “, là “Kình Đà điệt gồm” .

Nam mệnh hành hạn phùng thất sát, nếu như không phải là phùng hóa lộc, lộc tồn, tử phủ cập triều đấu ngưỡng đẩu, tắc sẽ khúc chiết nổi lên bốn phía, biến hóa lên phục rất lớn, phát triển sự nghiệp thực cạnh tranh, lấy việc phi thường gian nan khốn khổ.

Thất sát không mừng già, vận khi còn trẻ phùng, hơn nữa ở thìn thú vị trí, thiếu niên không dễ học, lão niên chết oan chết uổng; nếu không cát, định chủ có chuyện ngoài ý muốn phát sinh; nếu lại gia hội không vong, có thể biết có sinh mệnh nguy hiểm, hoặc khai đao giải phẫu.

Năm xưa nhập nguyên cục cung thiên di phùng thất sát cố thủ, thêm cát chủ sự nghiệp đổi mới, hoặc thay mới chức; gia sát thả sẽ liêm trinh hóa kị, vũ khúc hóa kị, chủ xuất môn có ngoài ý muốn tai hoạ.

Năm xưa cung phụ mẫu thủ thất sát, phùng lưu sát hướng chiếu, lại có hóa kị người, chủ đồ tang.

Đây vận đây phương vị trăm sự không nên, có thể gia nhập mạnh phẩm đức tu dưỡng, không thể kích động, nghĩ lại cho kỹ.

Thất sát nhập hai hạn cát hung bí quyết: hai hạn tuy rằng phùng thất sát, thong dong hòa hoãn gia đạo phát, đối cung thiên phủ chính đến chầu sĩ Quan phùng tên nghiệp đạt đến; thất sát ngôi sao nhiều thu tức, làm việc gian nan câu có sai lầm, càng thêm ác diệu ở trong hạn, chắc chắn Quan bệnh tật bệnh đến.

☆14, sao phá quân thời hạn năm, sẽ phát sinh tài lợi nhuận, đứa con, khỏe mạnh các loại chuyện có liên quan đến. Sự nghiệp bị có biến động, bất lợi lục thân, cát tắc hoành phát, hung tắc tai họa bất ngờ. Nữ mệnh có kết hôn, sinh dục cập sanh non đấy có thể, đúng là “Vận hành phá quân chủ hôn đó “, phùng hóa lộc lại. Khả chủ động tiến thủ, công phá cửa ải khó khăn mà thu hoạch thành công, nhưng gặp bị chiếm đóng lúc thì không thể nào vọng động. Sự tình phát triển gấp thành cấp bại. Phùng tử vi thủ chiếu, có thể tăng cát hóa hung.

Miếu vượng tướng sẽ đụng phải không tưởng được may mắn chi niên, phúc khí lâm môn, có thể đột nhiên công phá cửa ải khó khăn mà thành danh; thêm cát càng tốt; thêm xương khúc Khôi Việt, sự nghiệp đột nhiên phát đạt; gia hội sát tinh, hoạch phát hoạch phá, cùng lưu sát đan xen, đại phá bại, gia nghiệp tận diệt. Nhập lưu niên cung điền trạch, có cát chủ thiên nhà mới.

Bị chiếm đóng, bị nhân nguyên nhân nào đó mà tiêu tiền; thêm cát bình thường; gia sát, đột nhiên rủi ro bại nghiệp, dễ có tai nạn bệnh tật, cùng người xung đột tranh cãi, nặng thì bị thương, vết đao, giải phẫu, sự cố các loại tai nạn đổ máu; nam tính dễ dàng khắc vợ, nữ tính dễ có sinh nạn tang phục. Nhập lưu niên cung điền trạch, gặp sát, chủ gia trạch rách nát, biết võ khúc hóa kị người chủ giáng truất, hoặc đơn vị làm việc ngừng kinh doanh.

Năm xưa cung phụ mẫu thủ phá quân, gặp vũ khúc hoặc liêm trinh hóa kị, có lưu xương khúc hoặc lưu Tứ Sát, chủ đồ tang.

Đại tiểu hạn phùng phá quân thiên diêu đồng độ tới cung, đề phòng thủy ách, thêm Văn khúc lại.

Đây vận đây phương vị không thể cầu tài, gây dựng sự nghiệp, trăm sự không nên.

Phá quân nhập hai hạn cát hung bí quyết: hai hạn miếu vượng phúc lộc xương, Khôi Việt xương gặp thật là rạng rỡ, vô sát cùng thủ ít tổn thương, sát thấu phá hao tổn phòng tử tổn thương; phá quân hai hạn nhiều nùng huyết, thất thoát quái đản không thể nói, càng giá trị nữ nhân chủ đồ tang, huyết quang sinh nan tai ương đến.

☆15, xương khúc tinh chi năm, ở văn học nghệ thuật, học vấn, cuộc thi, trên danh nghĩa dễ dàng thành công.

Niên hạn phùng văn xương, lợi nhuận cuộc thi, nhập học, văn học sáng tác, chủ học lên thăng chức, sự nghiệp trôi chảy, có danh dự. Bị chiếm đóng gia sát, chủ rủi ro bại nghiệp, võ mồm thị phi. Hóa khoa, nhân văn hóa sự nghiệp mà xuất danh phát tài. Hóa kị, bất lợi cuộc thi, kết phường, thanh danh, dễ có công văn, khế ước, chi phiếu, trên hợp đồng đấy tranh cãi, biểu đạt, văn tự sai lầm, ở phạm quy bị trách cứ. Đây phương vị, khả cầu chức cầu danh, luyện công câu thông tuệ lực trường có thể, ngộ được thiên cơ.

Hai hạn phùng văn khúc, lợi nhuận cuộc thi nhập học, nghệ thuật sáng tác, sự nghiệp trôi chảy, có danh dự. Dữ thiên đồng tả hữu đồng cung, chủ tài nguyên quảng tiến, lên chức tiến chức. Phi hóa kỵ nhập tứ mộ cung, hạn lâm lận đận. Hóa khoa, nhân văn nghệ sự nghiệp mà xuất danh. Hóa kị, bất lợi cuộc thi, kết phường, thanh danh, dễ có công văn, khế ước, hợp đồng, trên chi phiếu phiền toái, nói nhầm, phỏng chừng hòa tin tức sai lầm, bị trộm bị lừa, có chuyện ngoài ý muốn ý, tam phương vô lộc tắc hung. Đây phương vị khả cầu chức cầu danh, luyện công câu thông tuệ từ trường, ngộ được thiên cơ.

Đại nạn phùng văn xương thiên thương cùng thủ vu bị chiếm đóng tới cung, thái tuế cập tiểu hạn lại hung ( hoặc tiểu hạn cùng đại nạn trùng điệp ), nếu thân mệnh lại không lành người, chủ là năm có tử vong buồn.

◇ “Xương khúc hãm địa, mình người sinh năm tân, hạn phùng thìn thú lo nhảy sông” : xương hoặc khúc hãm địa thủ mệnh, mình tân sinh năm nhân hành hạn tới thìn là thiên la, hóa thành địa võng, có nhảy sông ngâm nước tai ương, gia sát càng hung.

Xương khúc thương sử đồng cung, hạn vận phùng có hình tổn thương sự, như tái kiến Tang Môn, bạch hổ, người đi viếng đến hướng thân cung mệnh, niên hạn lại nhập đất chết, chủ nhiều tổn hại dân cư, chết non tai họa bất ngờ việc.

Văn xương nhập hai hạn cát hung bí quyết: văn xương tới ở lại nhất thanh, đẩu số bên trong thứ hai ngôi sao, nếu gặp thái tuế cùng hai hạn, kẻ sĩ giá trị tới chiếm khoa danh; hạn gặp văn xương bị chiếm đóng địa, cũng có Kình Đà hỏa linh kị, quan phi võ mồm phá gia tài, không khỏi hình tổn thương nhiều hối trệ.

Văn khúc nhập hai hạn cát hung bí quyết: hai hạn nếu gặp sao Văn Khúc, thường nhân mập ra kẻ sĩ thăng, càng tụ tả hữu biết thiên cùng, tài lộc thao thao vi thượng cục; văn khúc hạn vận liêm đà dương, hãm địa sinh tai họa gây hại, càng thêm mệnh trong chủ tinh nhược, hiểu ra đây thu nhập năm suối hương.

☆16, sao lộc tồn thời hạn năm, sẽ phát sinh công tác, tài lợi nhuận, bất động sản việc. Chủ trăm sự may mắn, phát tài thăng chức, tiền mặt quay vòng thuận lợi, chỉ cầu tài góc vất vả, làm ở bên trong lấy được tài. Lộc Mã giao trì, phát tài vu viễn hương; tọa lộc hướng mã, lợi nhuận danh phát đạt. Thêm không kiếp, tiệt không, không vong, chủ được tài về sau phục thất, trước được về sau thất, hư danh nhẹ lợi nhuận. Chính là cự phú đoán trước lúc, có thể câu thông sao lộc tồn đấy năng lượng, để bù đắp tự thân tràng tức giận không đủ. Đây phương vị khả đựng tiền, cầu tài, đặc biệt tiết kiệm tiền, an bảo hiểm toàn bộ.

Lộc tồn nhập hai hạn cát hung bí quyết: sĩ nhân lộc hạn nhiều thăng chức, thường nhân cát tường thuế ruộng chừng, cũng có tả hữu khoa quyền lộc, giàu có thọ thiêm mọi sự xương; lộc mã giao trì phát viễn hương, sợ nhất không kiếp đến gặp lại, càng thêm thái tuế ác tinh thấu, hạn đến này năm nhập trong mộ.

☆17, Khôi Việt tinh chi niên hạn, sẽ phát sinh con đường làm quan, công tác, danh dự phương diện sự tình. Năng lực hoạt động mạnh, được trưởng bối tương trợ, sự nghiệp trôi chảy, thăng chức tăng lương, sự nghiệp hiểu rõ đấy kỳ ngộ nhiều. Thiên khôi chủ tài lợi nhuận, thăng chức phát tài; thiên việt chủ sự nghiệp trôi chảy. Gia hội Tứ Sát ngôi sao, âm sát, bạch hổ, không kiếp các loại tụ hội, thành quỷ tốt luận, đại hung. Năm mươi tuổi về sau phùng Khôi Việt niên hạn, tuy có quý nhân trợ, nhưng bị trời đưa đất đẩy làm sao mà, sứ chuyện tốt bị ngăn trở.

Phàm nhân hành hạn phùng Khôi Việt, thường nhân tăng tài, đệ tử đọc sách thành tích tốt, quan viên thăng chức, nữ nhân sinh con trai, sinh nam tắc tuấn nhã có công danh, sinh nữ tắc dung mạo đoan trang xuất chúng. Khôi Việt nhị tinh ở mệnh, thân, tài, Quan hạn bên trong là đắt nhân, mặt khác cung hạn vi phạm tiểu nhân. Năm mươi tuổi về sau phùng so với tứ mộ nơi, tắc không lên quý nhân luận. Khôi Việt giáp hạn, rất hiếm có quý nhân trợ; tọa quý hướng quý, quý khí thành tựu.

Khôi Việt cùng thủ mệnh thân, phùng Kình Đà không kiếp thủ chiếu, lại gặp lưu khôi lưu việt trùng điệp vu mệnh thân, là năm họa phúc nửa nọ nửa kia, trả phòng tật bệnh xâm thân, lại gặp âm sát đại hao bạch hổ các loại hung tinh tụ, đại hung.

Vận dụng lúc, Khôi Việt vị khả cầu mưu, cầu người, cầu chức, tìm kiếm trợ thủ hòa trợ giúp nhân, gây dựng sự nghiệp, kiến công, xuất hành. Đoán trước lúc, nếu người tới tại chính mình mệnh bàn Khôi Việt phương vị, thuyết minh người đến là người tốt, cũng nhất định có chức vị hòa địa vị.

Khôi Việt nhập hạn vận cát hung bí quyết: Khôi Việt nhập mệnh thân cập hạn, thường nhân được đây thuế ruộng phong, quan viên gặp đây được thăng chức, nữ nhân phùng tới định phú quý. Tuế hạn phùng quý nhân trợ, bay vút lên nổi danh thiêm nhân vui mừng, sinh nam tuấn nhã công danh thành, sinh nữ nhân tú lệ miện siêu quần.

☆18, giúp đỡ tinh chi năm, sẽ phát sinh con đường làm quan, công tác, danh dự việc. Nhiều theo như người khác thế lực làm việc, thường được quý nhân tương trợ.

Tả phụ chủ giàu có, phùng đối cung có khoa quyền lộc chủ thăng chức, gia sát sự nghiệp có trở ngại, rủi ro, bi thương tai hoạ. Hữu bật chủ học giả hiển danh, cuộc thi trung học, quan viên đắc ý, thương nhân phát tài; thêm Tứ Sát không kiếp, sự nghiệp có trở ngại, rủi ro bại nghiệp cập hồi tiểu nhân tổn hại.

Đây phương vị khả cầu chức, tìm mưu sĩ, cuộc thi, mời mới, mưu Quan.

Tả hữu nhập hai hạn cát hung bí quyết: tả hữu nhập hạn nhất quang vinh, cả người cả của thịnh vượng tất đa năng, quan viên lên chức tăng đạo cát, sĩ tử đọc sách tất hiển danh; tả hữu chủ hạn gặp hung thần, tận diệt gia tư trăm sự bại, kẻ sĩ tổn thương bại nô khi chủ, càng giáo nhà tan lại linh đinh.

☆19, Kình Đà tinh chi năm, sẽ phát sinh thương tổn, tật bệnh, tranh chấp việc.

Kình dương nhập hạn vận, trăm sự không lành, thường thất ý, nhiều chuyện phiền toái, thị phi phân tranh, ưu sầu do dự, tổn thương tai nạn tật bệnh, thường lên thị phi chi tâm, võ mồm khá nhiều. Miếu vượng an tâm một chút, thêm cát trải qua cố gắng vẫn khả có thành tựu. Bị chiếm đóng lại có tai ách, sự nghiệp khó thành; thêm cát khả giảm bớt tai hoạ; nếu lại cùng đà la hóa kị đồng cung, tai hoạ quá nặng, chủ tổn thương tai nạn tật bệnh quấn thân, hoặc quan tòa tố tụng. Năm sinh chi vi tứ mộ người, tai hoạ hơi nhẹ, nếu cùng tử phủ xương khúc đồng cung, tắc vẫn có thể có danh lợi, nhưng cần nỗ lực bính bác mới thành. Năm sinh chi vi tí ngọ mão dậu người, tai họa trọng; phùng tử phủ thủ chiếu khả giảm bớt tai hoạ.

Tiểu hạn dương nhận phùng thiên mã cẩn thận có xe họa. Thiên khốc đồng cung gặp khóc tang sự.

Kình dương phùng lưu dương, tức tuế hạn gặp lại kình dương, chủ đại hung, Tây Thi khuynh bỏ mạng thân.

Dương linh đồng cung, năm xưa phùng bạch hổ, tam phương vô cát giải cứu, là năm tất có tai nạn tổn thương khóc tang sự.

Đà la nhập hạn vận, thường cùng tranh cãi tranh đấu tương liên, bận rộn phập phồng, ám phá, nên nhiều hơn nhẫn nại. Phùng tử phủ ngôi sao may mắn thủ chiếu, nỗ lực bính bác có thể có thành tựu liền, có tai họa cũng có thể giảm miễn.

Lưu Kình lưu Đà không mừng thủ chiếu đại tiểu hạn cung, chủ hình khắc thương vong. Lưu Kình Đà cùng nguyên mệnh Kình Đà điệt cũng vu mệnh thân phúc cung Tật, nhiều tai nạn bệnh tật.

Ở vận dụng lúc, đây phương vị trăm sự không nên, gặp là có thể chọn tử vi mới giải cứu.

Kình dương nhập hai hạn cát hung bí quyết: kình dương thủ hạn mộ nhân cát, tử phủ xương sẽ tài Quan hiển; kình dương tí ngọ mão dậu phùng, phi yểu tức bần mang hình tổn thương; kình dương thêm sát nhất hung, hai hạn đừng giáo lạc hãm phùng, khắc tử hình thê bán điền phòng, đồ lưu biếm xứng đi tòng quân.

Đà la nhập hai hạn cát hung bí quyết: hạn gặp đà la sự cũng nhiều, phải nhịn chịu đựng cùng khiêm tốn, nhược vô ngôi sao may mắn cùng gửi thông điệp, cần giáo một giấc mộng nhập nam kha; thân mệnh như bị Kình Đà giáp, hỏa linh không kiếp lại đây tổn thương, thiên lộc không phùng sinh vượng địa, hình thê khắc tử không vì lương.

☆20, hỏa linh tinh chi năm, sẽ phát sinh tài lợi nhuận, khỏe mạnh phương diện sự tình.

Hai hạn phùng hỏa linh, ở vượng địa, chủ người bắt đầu gặp may vận, có danh dự, không khí vui mừng lâm môn, nếu có thành có bại, công danh tới dễ dàng, đi cũng dễ dàng ( thêm cát thanh danh khả lưu ), thả thị phi tranh cãi cạnh tranh không khỏi. Hãm địa tắc mọi chuyện không như ý, quan trường bất lợi, hình khắc lục thân, thị phi tranh cãi, còn có Quan bệnh tật bệnh; gia hội tham lang khả giải, nhiều tiền kiếm được; rủi ro cũng có thể tiêu tai.

Đốm lửa phương vị khả cầu danh, linh tinh phương vị có thể làm quảng cáo, chuyện khác không nên.

Hỏa dương đồng cung, nhất là năm xưa đấy cung điền trạch phùng tới, cẩn thận đồ điện cập hoả hoạn.

Đốm lửa nhập hai hạn cát hung bí quyết: đốm lửa được địa vượng cung phùng, không khí vui mừng doanh môn bách sự thông, sĩ Quan phùng khả năng thăng chức, thường nhân có được tài lớn long. Đốm lửa hãm địa ngoan nhất trương, vô sự Quan tai họa náo một hồi, khắc hại lục thân tất khó tránh khỏi, rủi ro gian khổ miễn kinh hoàng.

Linh tinh nhập hai hạn cát hung bí quyết: linh tinh nhập hạn tất điên cuồng, vô cát tương chiếu gây tai hoạ hại, hạn gặp linh tham phúc còn nhiều, miếu vượng cát đa phú quý giương.

Hỏa linh nhập hai hạn cát hung bí quyết: hạn gặp tham lang phúc còn nhiều, miếu vượng cát đa phú quý giương, hãm địa nùng huyết lại thất thoát, võ mồm Quan tai họa ngoài ý muốn đến.

☆21, không kiếp tinh chi năm, thường gặp nhẹ lừa dối không thật việc, phát sinh tiền tài lỗ lã, sinh bệnh việc. Nhị tinh cùng giá trị, càng hung.

Không trung đương vận, trăm sự Hư Hao bất an, hư danh nhẹ lợi nhuận, tiền tài phá hao tổn, làm việc bỏ vở nửa chừng, trả phòng thê tử tổn thương tai nạn, nếu gặp hung thần thấu lúc phòng yểu thọ; nhưng ý nghĩ đặc biệt thanh tỉnh, linh cảm tốt, có sức sang tạo, cho nên mưu kế, đoán trước, dời, cuộc thi, cầu đạo, bái sư các loại sự rất có lợi nhuận.

Địa kiếp đương hạn, rủi ro bệnh tai nạn miễn; thái tuế sát tinh cùng lâm, tật ách tới trọng; phùng Quan phù lại có Quan tai họa.

Hai hạn phùng không kiếp, gặp chính tinh miếu vượng thêm cát lúc, nhân mặc dù có thể bình an, nhưng cũng chủ tài lai tài đi, không thể lên đạt đến, sự nghiệp có trở ngại ( nhưng nhân viên kỹ thuật, tài nghệ, nhà phát minh, tác gia, ngũ thuật nhân viên phản cát ); như gặp nó sát hoặc lưu sát, rách nát tai hoạ khó tránh khỏi. Nếu chính tinh bị chiếm đóng gia sát, thường nhân rách nát ( nhất là tài sản phương diện ), quan viên thất trách, nặng thì tổn hại thọ, trả phòng thê tử tổn thương tai nạn; lực cản khá lớn, nhu nhẫn nại mà qua cửa ải khó khăn, khổ tẫn cam lai; tốt nhất đi xa nhà một đoạn thời gian, hoặc làm chút trước kia rất muốn làm vừa…lại chưa việc làm. Đây phương vị trăm sự không nên.

Không kiếp cùng nhập hạn cát hung bí quyết: kiếp không hai hạn ngoan nhất trương, phu tử ở trần dã tuyệt lương, Hạng Võ anh hùng tằng tang nước, lục châu phùng đây té chết.

Đại tiểu hạn câu phùng không trung hoặc địa kiếp, hoặc đại nạn hòa tiểu hạn các phùng kiếp không một trong, chủ đại phá bại; chính tinh miếu vượng tắc phá là tổn thương; chính tinh hãm địa tắc thất bại thảm hại, lại gặp nó sát tắc rách nát còn có hình tổn thương; lại gặp âm sát, thiên khôi, đường hoàng tuyền gần.

☆22, sao thiên mã chi niên, sẽ phát sinh đi xa, du lịch, lên chức, dời động việc. Nên không động đậy nên tĩnh, khả tích cực chủ động tiến thủ. Phùng cát tăng cát, tài nguyên quảng tiến; phùng hung tăng hung; phùng tử phủ lộc tồn chủ lên chức, cuộc thi trung học, càng phùng thiên vu lên chức nhanh hơn. Phùng đà la, không kiếp, bất lợi phần đất bên ngoài phát triển, vô cát bị xảy ra tai nạn xe cộ hoặc té ngã. Nếu cùng cơ, lương ( cũng vì động tinh ) đồng cung, càng chủ có động tác. Thiên cơ hóa kị gặp thiên mã, trốn chết.

Thái tuế hoặc tiểu hạn phùng thiên mã kiếp không đồng độ tới cung, rủi ro bại nghiệp, thả chủ có xe họa, thêm hóa kị càng hơn.

Đây phương vị cập hạn vận, nên đi xa, bái sư thăm bạn bè.

☆23, hồng loan thiên hỉ tinh chi năm, sẽ có đào hoa, môi giới, luyến ái, hôn vui mừng, tình dục, hiệp ước, sanh con dưỡng cái, vui mừng đoàn tụ các loại sự. Sẽ hoa đào ngôi sao hoặc năm xưa chi cùng đại tiểu hạn chi lục hợp tắc đào hoa mạnh hơn. Thanh niên gặp là tắc cát, vị hôn người dễ có chính thức đào hoa, tức lấy luyến ái kết hôn làm mục đích đào hoa, lão niên gặp là chủ khắc tử khắc vợ hoặc màu hồng phấn sự hoặc gặp tiểu nhân hoặc tổn thương tai nạn. Tam hợp ngôi sao may mắn đến hội chủ có sinh con trai phát tài, hôn nhân hoặc ngoại thiên niềm vui. Cùng đại hao đồng cung, chủ rủi ro, chủ tinh bị chiếm đóng càng hung. Tiểu hạn cung hướng hồng loan, hoặc năm xưa hồng loan hợp tiểu hạn cung, cùng chủ xúc động làm phức tạp tình hình.

Hồng loan lại chủ huyết quang. Hồng loan giao nhau thời hạn vận, cung tật ách gặp thất sát, hoặc bản cung gặp thất sát, phá quân, kình dương, này họp hằng năm có giải phẫu, tổn thương tai nạn, tai nạn xe cộ. Hồng loan cùng sát tụ, cũng chủ huyết quang rủi ro, như sinh mổ, giải phẫu, tổn thương tai nạn các loại.

Hạn phùng thiên hỉ, việc vui đột nhiên tới. Nam trọng thiên vui mừng, nữ nhân trọng hồng loan.

Năm xưa cung điền trạch phùng đỏ vui mừng, chủ thiêm dân cư, lại thấy hai bên có tân khách ở nhờ.

Hồng loan phương vị khả cầu hôn, cầu chức, làm kỳ vay hòa cổ phiếu sinh ý; lão niên ứng với tránh tới, luyện công cũng nên tránh tới.

Đây vận đây phương, khả cầu mưu cầu chức, cuộc thi, cầu hôn; “Vui vẻ khả giải tam sát “, thiên hỉ là giải tai tị nạn địa phương tốt vị trí.

☆24, âm sát tinh chi năm, dễ bị tiểu nhân ám toán, chắc có ám hao tổn, tuyển thị phi, có tai hoạ. Cùng kiếp sát, phỉ liêm cập thất sát tinh tụ thấu, cẩn thận tai nạn xe cộ, tai nạn đổ máu; lại thêm thiên khôi, tổn thương tai nạn tới vong. Thêm thoát phá, phùng phúng chiếu đến, trong nhà có tang sự.

Hạn vận phùng, lòng nghi ngờ trọng, cao ngạo, tự cho mình siêu phàm, thường có tinh thần không tự chủ được mờ ám hòa có tiểu nhân níu áo.

Năm xưa phùng, bản phương cập đối phương không nên động thổ. Đây vận đây phương vị trăm sự không nên, càng không nên thăm bệnh nhân, tham gia tang sự các loại.

☆25, đại hao tinh chi năm, tiền tài phá hao tổn, làm việc vô công, thất ý khá nhiều.

Đại hao ngôi sao nhập hạn vận, công danh lợi lộc dễ có được thất, bên trong hao tổn trọng đại. Nếu gặp chủ tinh miếu vượng cát củng, tuy có hao tổn, nhưng tiến nhiều ra ít, đúng lão bản mệnh càng lợi nhuận tiến nhanh đại xuất mà thu lợi. Không nên cùng họ hàng gần lui tới, nếu không tiêu hao thêm mà vô ích.

Năm xưa đại hao ngôi sao, nhập bản mạng cung điền trạch, hoặc cùng năm sinh đại hao đồng cung hoặc đối chiếu mà vào bản mạng đấy cung điền trạch hoặc năm xưa cung điền trạch, chủ hồi trộm cướp, cho nên bán của cải lấy tiền mặt bất động sản.

Năm xưa đại hao không thích cùng hồng loan, lưu loan cùng một chỗ, nếu bay vào đại tiểu hạn cung hoặc đại tiểu hạn đấy cung tài bạch, sẽ bể tài, nếu sở nhập tới cung hãm địa, tài rách rất sắc bén hại.

Đại nạn nhập cung phụ mẫu phùng đại hao, hoặc đại nạn của phụ mẫu cung phùng đại hao, cha mẹ bất lợi, năm xưa lại gặp tang xâu bạch hổ, chủ tang phụ mẫu.

☆26, thiên diêu tinh chi năm, sẽ phát sinh tình dục, phương diện tình cảm việc.

Niên hạn phùng thiên diêu, cá tính không ổn định, vận trình biến hóa khúc tích, vui mừng khoe chính mình; lui tới bằng hữu khác phái là mình biết, tiến triển tốc độ rất nhanh, rất nhanh sẽ phát triển trở thành thực chất quan hệ. Tam phương lại có hồng loan hoặc mặt khác hoa đào ngôi sao, hoa đào quá nặng, vị hôn người ngoắc lập gia đình, người đã kết hôn dễ có tình dục sự. Thêm phá quân hoặc kình dương, chủ có nước nạn. Như hạn chở vào cung tật ách phùng thiên diêu, bản cung hoặc cung phụ mẫu lại phùng sát tinh phá tan, họ Chủ Phụ mẫu có không chuyện may mắn phát sinh. Đại tiểu hạn cập thái tuế trùng điệp thiên diêu, tam phương phục gặp đỏ vui mừng, vị hôn người ngoắc lập gia đình. Năm xưa hoặc tiểu hạn phùng thiên diêu thêm đỏ vui mừng, kết hôn khả năng rất cao.

Đây phương vị bị giao hữu, hợp đồng, mua bán, không đổi hôn phối.

☆27, thiên hình tinh chi năm, sẽ phát sinh cùng giao tế, hình tai họa có quan hệ việc. Chủ tinh bị chiếm đóng chủ quan phi tranh tụng, rủi ro, hỏa nạn, tật bệnh quấn quanh. Chủ tinh miếu vượng cát củng, đúng hình giơ cao ngược lại chủ có lợi phá án lập công. Hình bệnh tật bệnh vi thượng thiên hoặc thủ trưởng sở phạt thêm. Làm việc bị trên đường khúc chiết, tích cực tiến thủ mới có thể thành công.

Thiên hình vi sao tai họa, chủ có tử tang việc, nếu gặp chủ tinh hóa kỵ, lại gặp năm xưa Tang Môn, người đi viếng, bạch hổ, quán sách, Khốc Hư các loại ngôi sao thủ chiếu lúc càng nghiệm, bất lợi nam mệnh.

☆28, mui xe tinh chi năm, phập phồng biến hóa trọng đại, tài nghệ phát huy tốt hơn, nhưng sẽ có cảm giác cô độc. Nên cầu đạo bái phật.

Năm xưa lưu nhật phùng, cũng có tang lễ nghi thức ý, bệnh nặng người phùng chi tắc hung.

Đây phương vị khả cầu học, cuộc thi, cầu nghệ, bái phật cầu đạo.

☆29, kiếp sát tinh chi năm, khinh giả tổn hại tài, thất trách, thất danh, trọng giả thương thân yểu thọ. Thường vì bằng hữu, hạ nhân bên trong tiểu nhân phá hư hòa gia hại. Kiếp sát, vi bị người ngoài theo ngoại kiếp đoạt ý.

☆30, thiên khốc tinh chi năm, liên tục bại lui, mọi chuyện không toại nguyện, có chuyện đau lòng hoặc sợ bóng sợ gió sự. Thiên khốc cùng kiếp sát, không vong cùng, chủ có chết, tang phục. Gia hội thiên hình, kình dương, bạch hổ, phúng các loại ác, cũng chủ có tử vong, thương tổn, tai nạn đổ máu, năm xưa cung phụ mẫu gặp xương khúc mang sát kị, có thể muốn cáo biệt song thân. ( cần chủ tinh bị chiếm đóng thêm Tứ Sát mới luận đại hung, chủ tinh miếu vượng, không thêm sẽ Tứ Sát tắc không đến mức có đại hung ).

Đây phương trăm sự không nên, không thể trở về tránh lúc, nhưng từ sao tử vi hòa thiên hỉ ngôi sao chỗ đi vòng.

☆31, thiên hư tinh chi năm, trăm sự phù phiếm, không thực tế, thực là giả, giả làm thật, đương thích hay không, đương ưu không ưu, phùng cát không lành, phùng hung không hung, riêng chỉ phạm hình luật khả tạm miễn truy cứu hoặc giảm bớt. Dễ có sợ bóng sợ gió sự. Muộn vận phùng, sẽ coi nhẹ thế sự.

Đây phương trăm sự không nên, không thể cầu tài, cầu danh, cầu mưu, nhưng nên cầu đạo, ngộ thiền, ngũ thuật.

Phùng Khốc Hư đại nạn, nguyên bàn cung phụ mẫu phùng hóa kị lưu dương trùng chi năm, cha mẹ có tử vong buồn; hoặc năm xưa tiểu hạn cung gặp Khốc Hư, nguyên bàn cha mẹ gặp hóa kị Tứ Sát các loại, cũng họ Chủ Phụ mẫu có tử vong buồn.

Đại nạn thiên hư, tiểu hạn thiên khốc; hoặc đại nạn thiên khốc, tiểu hạn thiên hư, chủ có đồ tang hoặc chuyện xui xẻo. Phùng thiên lương khả giải. Đại nạn thiên khốc, đại nạn tiểu hạn ( hoặc năm xưa ) song hướng thái dương chủ tang phụ, song hướng Thái Âm chủ mất mẹ.

Khốc Hư nhị tinh cùng giá trị càng hung, đại tiểu hạn câu phùng, nhiều thành sự không có, bại sự có dư, tam phương tứ chính lại thấy tang xâu bạch hổ, cho dù bản nhân vô tai, cũng chủ lục thân có thương tích. Nhị tinh ngồi thủ tới cung, nếu thất hãm, thái tuế giá trị tới cũng hung. Khốc Hư giáp đại nạn hoặc phân thủ đại tiểu hạn, chủ có rách nát, tang phục các loại xảy ra chuyện, chủ tinh bị chiếm đóng gia sát lại.

☆32, thoát phá tinh chi năm, có nhiều hổ lang giữa đường, tiến lên có trở ngại, không thể tránh mạnh đối phó với địch; thường làm chuyện sai, thường có trở ngại trệ, nghĩ thầm, rằng sự bất thành. Đây phương vị không nên cầu mưu, cầu danh, cầu chức, cầu hôn, luyện công.

Ngôi sao này cũng chủ đồ tang, hạn vận phùng phúng cánh cửa cực lớn đại hao đến hội tụ, chủ trưởng bối thân nhân hoặc quan hệ thông gia có qua đời có thể.

☆33, thiên vu tinh chi năm, nhiều kỳ ngộ, có thăng phần thưởng. Gia hội ngôi sao may mắn, nhất là Lộc Mã, kêu trời vu đuổi mã, căn bản nhịp điệu động lên chức; nếu không ngôi sao may mắn, thì không tác dụng bao lớn, gặp sát phá tan càng vô dụng. Đây phương vị khả cầu đạo, cần y hỏi thuốc.

☆34, thiên nguyệt tinh chi năm, tật bệnh ngôi sao, thường có không giải thích được phiền não, tật bệnh quấn quanh. Đây phương vị trăm sự không nên.

☆35, sao tứ hóa ( bình thường chủ niên hạn đấy sao tứ hóa, phi nguyên cục sao tứ hóa )

☆ sao hóa lộc — phát tài thăng chức, chỉ cầu tài góc vất vả, khả làm ở bên trong lấy được tài. Nguyên bàn hóa kị, hạn vận hóa lộc vi thay đổi xong.

Đại nạn phùng tới, chính tinh vượng địa chủ mười năm may mắn; bị chiếm đóng phá tan, hư danh nhẹ lợi nhuận, chung bại.

Tiểu hạn phùng tới, thăng chức phát tài. Hóa lộc ở thái tuế, tiền tài theo thái tuế phương đắc; ở nguyệt kiến nguyệt tướng phương, lộc theo đầy đủ cung nên nguyệt được; hóa lộc nhập cung nào, lộc ngay tại cung nào sinh. Niên hạn cung phu thê hữu hóa lộc, đối cung hoặc lục hợp cung có hoa đào ngôi sao, có yêu đương vụng trộm sự.

Phùng không kiếp kị, tức là lộc phùng xung phá, cát chỗ giấu hung, ra tay trước về sau phá, chuyện chi tiết nên xem chủ tinh ánh sao tình nội dung quan trọng.

Niên hạn gặp hóa lộc gia hội Tứ Sát, sự nghiệp tài vận sẽ gấp học cấp tốc công, bệnh tật sẽ gấp kịch biến hóa phát triển.

Niên hạn hóa lộc nhập năm xưa cung thiên di, có xuất ngoại, đi xa hoặc dời niềm vui.

☆ sao hóa quyền — chủ được chí, thăng chức thăng cấp, lấy được quyền bính, nhưng gặp bị chiếm đóng gia sát tới cung, làm quan người trái lại có sai lầm chức giáng cấp tai ương.

Hóa quyền nhập hai hạn cát hung bí quyết: quyền ngôi sao nhập hạn vui mừng phi thường, Quan lộc thăng chức tá quân vương, tiền tài sung túc nên gây dựng sự nghiệp, từ hôm nay gia đạo bảo an khang. Quyền ngôi sao nếu gặp Vũ Tham lâm, làm việc cầu mưu thuận lợi thành, sĩ tử danh cao phúc lộc thấu, thường nhân được đây tích vàng bạc.

☆ sao hóa khoa — nhập vượng cung thêm cát, có thể có uy vọng thanh danh, cuộc thi trung học.

Đại tiểu hạn phùng tới, không có không lành, nhưng dễ có gia vụ tranh cãi, nếu gặp Kình Đà không kiếp thương sử đồng cung thời hạn vận, người làm quan thất trách, thường nhân phá hao tổn, Quan tai họa võ mồm. Vị hôn người phùng tới, nếu kết hôn vi hình chính thức kết hôn. Tam phương có khoa quyền lộc củng, đại cát, trăm sự trôi chảy, danh dự biểu hiện rõ ràng chương.

Khoa tinh nhập hai hạn cát hung bí quyết: khoa tinh hai hạn gặp văn xương, sĩ tử phùng tới tính danh hương, tăng đạo thứ nhân cũng phú quý, mưu vi trôi chảy sự thông.

☆ sao hóa kị — chủ nhiều có trở ngại trệ, chủ tinh miếu vượng hóa kị tắc vất vả mà thành; bị chiếm đóng hóa kị tắc vất vả là thành, thả chủ có tai hoạ. Chịu hóa kị hướng của đối cung lại càng không lợi nhuận.

Nguyên bàn hóa kị, hạn vận biến hóa lộc khoa, lâm vào thay đổi xong, hướng địa phương tốt hướng phát triển, có thể yếu bớt nguyên kị đấy tác dụng; biến hóa quyền không cần thiết tốt, chủ tranh quyền tranh cãi. Nguyên bàn hóa kị, hạn vận hóa kị điệt nhập, xưng là kị mang kị, đại hung. Nguyên cục hóa lộc, niên hạn biến hóa kị, tức là đồi bại. Nguyên cục hóa khoa biến hóa kị, vi chịu phỉ báng mà danh dự có hại chắc có thị phi.

Đại nạn phùng sao hóa kỵ, mười năm hối tội, chủ tinh miếu vượng an tâm một chút; tiểu hạn phùng tới, một năm bất lợi; hai hạn cùng thái tuế giao lâm, quả quyết lận đận, văn nhân không bền, thương nhân bất lợi, nhưng quân nhân dù có chút võ mồm thị phi, cũng không lớn giống hại.

Niên hạn phùng hóa kị thêm lục sát, sự nghiệp, tài vận, bệnh tật cùng sẽ gấp kịch rách nát hòa phát sinh. Điệp kị càng hung.

Hóa kị nhập mệnh, dữ nhiều lành ít; sao hóa kị ở tam phương tứ chính, hóa lộc ở mệnh, cát nhiều hung ít.

Hóa kị cùng thất sát cùng giá trị vu cung thiên di, đại nạn phùng tới, tiểu hạn cập thái tuế cùng thất cát, lại có chết buồn.

Sao hóa kỵ nhập hai hạn cát hung bí quyết: sao hóa kỵ vào miếu vẫn nhưng vì, dù có tai họa tội cũng không tổn thương, một tiến một lui danh bất toại, lại thêm ngôi sao may mắn bảo an khang; hai hạn trong cung gặp sao hóa kỵ, sinh tai họa làm hại tất gia khuynh, làm quan từ chức hồi tang lạm, quan lại nhỏ cần phòng hồi hình trượng.

Sao hóa kỵ lạc hãm ở nhàn cung, ác sát thêm lâm chỉ ngoan hung, tài tán nhân ly nhiều bệnh đau khổ, tổn thương Quan từ chức hiếu gặp lại.

☆36, thiên thương thiên sứ thái tuế hai hạn phùng, không hỏi được địa phủ, cát đa vẫn có phúc, cho dù có họa cũng nhẹ. Đại nạn giá trị thương sử vu họa nhanh nơi, tam phương vô cát mà giá trị cánh cửa cực lớn thiên cơ Kình Đà hỏa linh kị, tiểu hạn đến vậy, năm đó đã chủ có tai họa; nếu thái tuế lại cùng người khác ác giao nhau, càng phùng sinh năm hoặc năm xưa đấy Tang Môn, bạch hổ, người đi viếng đến củng hướng chiếu, hạn lại lâm đất chết, mệnh thân vô cát trợ, đại hung, tất có tử tang đồ tang việc ( đại nạn thái tuế cát người không ngại, tối kỵ đại nạn giá trị không kiếp không vong, thương sử cùng giá trị hoặc giáp, tiểu hạn điệt tới, thái tuế lại giá trị ác diệu vu đất chết, lại phùng lưu Kình lưu Đà đồng độ, cửu tử nhất sinh ). Cùng xương khúc cùng, cũng có hình tổn thương việc.

Đại tiểu hạn hoặc năm xưa cùng lâm thiên thương, thiên sứ, có sát, chủ thương bệnh rủi ro, nặng thì có hiểm nạn.

☆37, tam thai ngôi sao nhập hạn vận, chủ tinh vượng cát, có địa vị đề cao hoặc cấu xe tới có thể. Có thể độc tọa một phương, đã bị người khác ủng hộ, nhất định có ảnh hướng lực. Nhị tinh cùng giá trị đọ sức.

Ở trong sử dụng, đây phương vị khả cạnh tranh, cầu mưu, cầu chức, cuộc thi các loại.

☆38, đài phụ nhập hạn, có xách chức, đổi ca tới gặp. Đài phụ tại vị, nên tranh cử, tìm xin giúp đở người của chính mình.

☆39, phong cáo nhập hạn vận, tất có phong thưởng, lộc từ trên trời hạ xuống. Đây mới có thể cầu hôn, cầu chức, cầu danh. Lão niên gặp là không lành.

☆40, long trì nhập hạn vận, vận trình tương đối bằng phẳng ổn, tâm tính của người ta cũng so sánh ổn định. Thiếu niên phùng, lợi nhuận cuộc thi. Đây phương vị khả an trí gia đình, nơi, giường ngủ, đúng nam chủ nhân có lợi.

☆ phượng các nhập hạn vận cùng long trì cùng đoạn. Thiếu niên phùng, lợi nhuận cuộc thi. Đây phương vị, nữ mệnh khả cầu mưu, học ở trường, mưu cầu công danh, luyện công khả luyện tuệ công; nam mệnh có thể chọn ngẫu, tuyển nữ tài.

☆41, cô thần, quả tú nhập hạn, tâm tính cao ngạo, không mừng kết bạn, thường rời xa cha mẹ, người nhà, bằng hữu, bạn tri kỉ, hoặc hành động đơn độc. Đây phương vị không nên cầu tài, cầu chức, tìm phối ngẫu, kết phường, tố tụng.

☆42, thiên đức ngôi sao nhập hạn vận, thường có ban cho tới quang vinh, vinh thăng tới diệu, trăm sự hài hòa, công danh đang nhìn. Thiếu niên lợi nhuận cuộc thi. Đây phương vị khả cầu tài, cầu mưu, lập gia đình, giao dịch.

☆43, ân quang ngôi sao nhập hạn vận, thường cùng cao quý người làm bạn, tá lực lượng của người khác đi lên.

Đây phương vị khả cầu chức, tranh cử, cuộc thi.

☆44, thiên quý ngôi sao nhập hạn vận, dễ vậy quan trên quý nhân câu thông, thiếu niên học tập cuộc thi không tệ, trung lão niên chủ thăng chức thăng cấp hoặc là có địa vị có danh tiếng người trợ giúp, thêm xương khúc càng lộ vẻ. Khả tại phương này vị trí cầu gặp cấp trên trưởng bối.

Đây phương vị khả cầu hôn, di chuyển, cầu chức, cuộc thi, thông Quan.

☆45, thiên quan ngôi sao nhập hạn vận, chủ thăng chức lên chức, hoặc hiển họ dương danh, chức vụ có tốt thay đổi, người làm ăn tắc sẽ phát tài. Thiên quan ở vận, nên nắm chắc kỳ ngộ, tích cực tiến thủ. Đây phương vị khả cầu chức, tranh cử, cuộc thi.

☆46, thiên phúc ngôi sao nhập hạn vận, chủ có phúc khí, lên chức, phát tài, ăn lộc, thiếu niên cuộc thi thuận lợi, người làm ăn phát tài.

Đây phương vị khả cầu tài, cầu mưu, học ở trường.

☆47, không vong ngôi sao nhập hạn vận, trăm sự không như ý, có lặp lại bất trắc tới xảy ra chuyện; sẽ bất mãn sự thật, luôn nghĩ đổi hoàn cảnh làm việc; thường gặp nhẹ lừa dối không thật việc; thường thân bất do kỷ, không giữ lời hứa. Đây phương trăm sự không nên, nên sáng tác phát minh.

☆48, giải thần ngôi sao nhập hạn vận, phùng hung không hung, phùng cát không lành, gặp tụ tắc tán. Đây phương vị khả cầu danh, cầu lợi nhuận, bái phật cầu sư.

☆49, hàm trì tắm rửa ngôi sao nhập hạn vận, chủ có hoa đào sự, thuộc mua bán kiểu hoa đào, sẽ nhân hoa đào mà rủi ro.

☆50, bản cung vô chính tinh, làm việc Thiếu chủ gặp, nhiều chần chờ không quyết; gia hội Kình Đà cập Sát Phá Lang, có khai đao có thể, đồng hạn phùng càng mới có thể; năm xưa phùng, ở phương châm sách lược bên trên do dự không quyết, thường xuyên thay đổi.

☆51, năm xưa Quan phù cùng năm sinh Quan phù giáp Tứ Sát vu cung thiên di, thái tuế tiểu hạn đi được tới cung này, ắt gặp phê bình, giáng âm nổi khổ, nặng thì hình tai họa, lao động cải tạo, thông tập trốn chết.

☆52, hành hạn tới phú quý cách cục cung độ, tất có kết quả tốt. Hành hạn tới chủ tinh bị chiếm đóng cũng hóa kị đấy cung độ, tất hung.

Tiết 8: thái tuế, tiểu hạn rơi thập nhị cung cát hung tham gia đoạn

Bên trên lễ là niên hạn phùng ngôi sao cách nhìn, chẳng phân biệt được cung độ. Đoạn mấu chốt này là từ năm xưa vào cung cùng tinh phối hợp mà nói, theo phương diện khác nhau gia dĩ lo lắng, để phán đoán nhân đi năm tai hoạ, cho nên hai tiết nên cộng đồng xem thêm. Trở xuống nếu chưa luận đến là tinh diệu, đa số thường thường quá, không lành không hung. Trở xuống chi luận, phùng bản cung hóa giờ lành, chủ ứng với phúc, cũng nên tam phương cát chúng củng phù, nếu tam phương có sát tắc bán cát bán hung, cát chỗ giấu hung. Bản cung phùng hung tinh lúc, chủ ứng với tai họa, nhưng tam phương cát chúng thì có thể giảm tai họa, tam phương lại gặp sát người tai họa tội tất ứng thả trọng. ( năm sinh ra thái tuế cũng có thể tham gia đoạn mấu chốt này tiến hành phán đoán suy luận ).

☆1, năm Tý thái tuế cập tiểu hạn đến tử cung, chủ tinh miếu vượng mà thay đổi giờ lành: ( năm Tý thái tuế cập tiểu hạn đến tử cung có ý tứ là: năm xưa vi năm Tý nhập tử cung sở chủ cát hung, hoặc là tiểu hạn nhập tử cung lúc sở chủ cát hung, như trên )

Chủ tinh vi sát phá, quý canh sinh năm kỷ nhân mập ra. Chủ tinh vi cự cơ, ất quý sinh năm nhân mập ra. Chủ tinh vi phủ tướng lương, đinh mình người sinh năm canh tài vượng như ý. Chủ tinh là trời cùng, bính đinh sinh năm cả người cả của Quan song mỹ. ( cũng nên tam phương không thêm sát cát mới như thế đoạn, gia sát tắc phủ. Trở xuống các luận cùng cùng ).

Năm Tý thái tuế cập tiểu hạn đến tử cung, chủ tinh không miếu vượng mà thay đổi hung lúc:

Chủ tinh vi tử vi, bính mậu nhâm sinh năm người chủ động hối tội, rủi ro tai ương.

Năm Tý thái tuế chỗ đáng cát hung ngôi sao:

Giá trị cơ đồng âm xương khúc tả hữu mặt mày hốc hác liêm vũ phủ cự giết lộc các loại ngôi sao, khả đoạn này niên nhân tài hai đẹp, mọi chuyện như ý. ( tam phương cát chúng vô sát mới như thế luận, phùng sát phá tan tắc phủ, trở xuống các luận cùng cùng )

Nếu giá trị tham tử lương dương dương kị các loại ngôi sao, liền đoạn này niên nhân tài tiêu tan, Quan tai họa đồ tang. Thân mình tai họa tội khả giảm phân nửa luận. ( cát đa tai họa nhẹ, sát nhiều tai họa tội tất ứng, như trên ).

☆2, năm Sửu thái tuế cập tiểu hạn đến sửu cung, chủ tinh miếu vượng mà thay đổi giờ lành:

Chủ tinh là trời cơ, người sinh năm bính tân phát vượng. Chủ tinh là trời cùng, mậu sinh năm nhân phát vượng. Chủ tinh là âm võ, người sinh năm bính hoặc mậu phát vượng. Chủ tinh vi phủ liêm, mậu sinh năm nhân phát vượng. Chủ tinh là thiên lương, bính mậu người sinh năm tân phát vượng. ( cũng nên tam phương cát củng, phùng sát phá tan tắc phủ )

Năm Sửu thái tuế cập tiểu hạn đến sửu cung, chủ tinh không miếu vượng mà thay đổi hung lúc:

Thái tuế tại sửu cung thủ mệnh, mệnh vô chính diệu, tam phương sát thấu, mậu sinh năm nhân hối tội. Chủ tinh vi thái dương, giáp ất sinh ra hối tội. Chủ tinh là trời cơ, bính tân quý sinh ra hối tội. Chủ tinh vi liêm cùng, đinh canh sinh ra tuyển quan phi tai họa tội.

Năm Sửu thái tuế chỗ đáng cát hung ngôi sao:

Giá trị Tử Tướng lương âm phủ Liêm Phá xương khúc cơ tả hữu lộc tồn các loại ngôi sao, tam phương cát củng vô sát, khả đoạn này tuổi tác sự như ý.

Nếu giá trị Đồng Cự Vũ Tham dương dương kị, liền đoạn này niên nhân tài tiêu tan, Quan tai họa võ mồm, đồ tang. Phùng bản nhân tai họa tội, khả giảm phân nửa luận. ( cát đa khả giảm bớt, sát nhiều tai họa tội tất ứng )

☆3, dần năm thái tuế cũng tiểu hạn đến dần cung, chủ tinh miếu vượng mà thay đổi giờ lành:

Chủ tinh vi Tử Dương võ lương giết, tam phương cát củng vô sát, giáp canh đinh mình sinh ra, tài Quan song mỹ.

Dần năm thái tuế đến dần cung, chủ tinh bị chiếm đóng mà thay đổi hung lúc:

Chủ tinh vi Liêm Tham phá, tam phương có sát, người sinh năm bính hoặc mậu tuyển quan phi; tí ngọ sinh ra không mừng dần thân tuế hạn.

Dần năm thái tuế chỗ đáng cát hung ngôi sao:

Giá trị tử phủ cơ âm vũ sát cùng cùng Cự Nhật lương các loại ngôi sao, liền đoạn này niên nhân tài bổ ích, làm việc như ý.

Giá trị tham đà kị, liền đoạn này niên nhân tài phá hao tổn, quan phi, đồ tang. Nếu là bản nhân gặp tai họa, tai họa khả giảm phân nửa luận.

☆4, năm mão thái tuế cập tiểu hạn đến mão cung, chủ tinh miếu vượng mà thay đổi giờ lành:

Chủ tinh vi tử cơ dương tướng phủ cùng võ, ất sinh năm nhân phát vượng.

Năm mão thái tuế cập tiểu hạn đến mão cung, chủ tinh không miếu vượng mà thay đổi hung lúc:

Chủ tinh vi liêm trinh, giáp bính sinh ra hoành phá. Chủ tinh vi thái dương, giáp ất sinh ra rủi ro tai hoạ; người sinh năm canh cũng không nên.

Năm mão thái tuế chỗ đáng cát hung ngôi sao:

Giá trị Dương Lương tử cơ cùng phủ tham cự giết các loại ngôi sao, liền đoạn này niên nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui thật mạnh, mọi việc như ý.

Nếu giá trị Liêm Phá âm cùng dương kị, liền đoạn này năm rủi ro, quan phi võ mồm. Nếu là bản nhân tai họa tội, khả giảm phân nửa luận.

☆5, thìn năm thái tuế cập tiểu hạn đến thìn cung, chủ tinh miếu vượng mà thay đổi giờ lành:

Chủ tinh vi tử tham giết, quý người sinh năm giáp, tài Quan lộc vượng. Chủ tinh vi cơ dương, đinh canh quý sinh ra, tài lộc phát vượng. Chủ tinh là trời cùng, mậu canh quý sinh ra, trôi chảy. Chủ tinh vi cánh cửa cực lớn, người sinh năm bính tân, toại nguyện.

Thìn năm thái tuế cập tiểu hạn đến thìn cung, chủ tinh không miếu vượng mà thay đổi hung lúc:

Chủ tinh vi tham võ, người sinh năm nhâm quý tai họa hối. Chủ tinh vi Đồng Cự, đinh canh sinh ra tai họa hối. Chủ tinh vi liêm trinh, người sinh năm nhâm quý tai họa hối tới trọng. Chủ tinh là âm dương cơ, giáp ất người sinh năm mậu hoặc kỷ tai họa hối.

Thìn năm thái tuế chỗ đáng cát hung ngôi sao:

Gặp dương cơ lương giết tham xương tả hữu các loại ngôi sao, liền đoạn này năm tài lộc tiến nhanh ích, gia đạo thịnh vượng, sinh con trai tiến nhân, hôn nhân vui mừng nhiều.

Nếu gặp tử cùng Liêm Phủ âm cự cùng phá kị, liền đoạn này năm rủi ro, đồ tang, Quan tai họa võ mồm.

☆6, tị năm thái tuế cập tiểu hạn đến cung tị, chủ tinh miếu vượng mà thay đổi giờ lành;

Chủ tinh vi tử phủ Đồng Cự cùng lương phá các loại ngôi sao, bính mậu người sinh năm tân mập ra. Chủ tinh là âm cơ, đinh nhâm bính sinh ra phát tài. Chủ tinh vi tham lang, giáp mậu sinh ra bình thường.

Tị năm thái tuế cập tiểu hạn đến cung tị, chủ tinh bị chiếm đóng mà thay đổi hung lúc:

Chủ tinh vi cự tham, bính quý sinh ra võ mồm, tai họa hối. Chủ tinh là âm phá, tai họa hối đa đoan.

Tị năm thái tuế chỗ đáng cát hung ngôi sao:

Gặp Tử Dương cùng phủ lương lộc tồn các loại ngôi sao, liền đoạn này niên nhân tài xứng ý, việc vui thật mạnh.

Nếu gặp võ liêm âm tham cự cùng phá kị, liền đoạn này niên nhân tài tổn thất, Quan tai họa võ mồm. Nếu là bản nhân gặp bệnh tai họa, tai họa tội khả giảm phân nửa luận.

☆7, ngọ năm thái tuế cập tiểu hạn đến ngọ cung, chủ tinh miếu vượng mà thay đổi giờ lành:

Chủ tinh vi Tử Dương võ đồng lương Liêm Sát phá, đinh mình giáp quý sinh ra, thu nhập tiền tài như ý.

Ngọ năm thái tuế cập tiểu hạn đến ngọ cung, chủ tinh bị chiếm đóng mà thay đổi hung lúc:

Chủ tinh vi tham lang, bính người sinh năm nhâm quý, rủi ro, Quan tai họa, võ mồm.

Ngọ năm thái tuế chỗ đáng cát hung ngôi sao:

Gặp tử phủ cơ dương võ liêm tướng xà nhà lớn phá lộc tồn các loại ngôi sao, liền đoạn này niên nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui thật mạnh.

Nếu gặp âm tham cùng Kình Đà kị, liền đoạn này niên nhân tài rách nát, Quan tai họa võ mồm, đồ tang. Thân mình tai ách khả giảm miễn.

☆8, chưa năm thái tuế cập tiểu hạn đến chưa cung, chủ tinh miếu vượng mà thay đổi giờ lành:

Chủ tinh vi tử cơ phủ tướng lương các loại ngôi sao, nhâm ất sinh ra, mập ra. Chủ tinh vi Thái Âm, canh nhâm sinh ra, mập ra phát tài.

Chưa năm thái tuế cập tiểu hạn đến chưa cung, chủ tinh bị chiếm đóng mà thay đổi hung lúc:

Chủ tinh vi thái dương, giáp ất sinh ra nhiều tai họa hối. Chủ tinh là trời cùng, đinh canh sinh ra nhiều tai họa. Chủ tinh vi vũ khúc, người sinh năm nhâm quý tai họa tội, quan phi tai họa bất ngờ.

Chưa năm thái tuế chỗ đáng cát hung ngôi sao:

Gặp tử phủ liêm cơ mặt mày hốc hác, liền đoạn này niên nhân tài bổ ích, làm việc như ý, hôn nhân sinh dục niềm vui.

Giá trị âm dương võ cùng tham cự Kình Đà kị, liền đoạn này niên nhân tài tiêu tan, đồ tang, Quan tai họa, phụ nữ miệng nhỏ không yên. Thân mình tai họa tội khó tránh khỏi.

☆9, năm thân thái tuế cập tiểu hạn đến cung thân, chủ tinh miếu vượng mà thay đổi giờ lành:

Chủ tinh vi Liêm Phá tử, giáp canh quý sinh ra mập ra. Chủ tinh vi cánh cửa cực lớn, giáp quý canh người sinh năm tân mập ra. Chủ tinh là trời cơ, đinh giáp quý sinh ra mập ra, canh sinh ra cũng phát tài phúc.

Năm thân thái tuế cập tiểu hạn đến cung thân, chủ tinh bị chiếm đóng mà thay đổi hung lúc:

Chủ tinh là trời cơ, ất mậu sinh ra tai họa hối. Chủ tinh vi cánh cửa cực lớn, người sinh năm đinh không nên. Chủ tinh vi liêm trinh, bính nhâm sinh ra có tai họa. Chủ tinh là trời cùng, giáp canh sinh ra tai hoạ. Chủ tinh vi tham lang, bính quý sinh ra có tai hoạ.

Năm thân thái tuế chỗ đáng cát hung ngôi sao:

Gặp Tử Dương Liêm Phủ cự giết xương Vũ Lộc, liền đoạn này niên nhân tài ích lợi, việc vui thật mạnh.

Nếu gặp cơ đồng lương cùng âm phá kị, liền đoạn này niên nhân tài thất lạc, quan phi, đồ tang. Thân mình cũng có tai nạn bệnh tật.

☆10, dậu năm thái tuế cập tiểu hạn đến cung dậu, chủ tinh miếu vượng mà thay đổi giờ lành:

Chủ tinh vi tử lương âm, bính mậu ất người sinh năm tân, thu nhập tiền tài may mắn.

Dậu năm thái tuế cập tiểu hạn đến cung dậu, chủ tinh bị chiếm đóng mà thay đổi hung lúc:

Chủ tinh là dương cùng, giáp ất sinh ra không nên. Chủ tinh vi vũ khúc, canh nhâm sinh ra không nên. Chủ tinh là trời cùng, giáp canh sinh ra không nên. Chủ tinh vi liêm trinh, giáp canh người sinh năm bính tân không nên. Chủ tinh là trời phủ, giáp canh nhâm sinh ra không nên.

Dậu năm thái tuế chỗ đáng cát hung ngôi sao:

Gặp tử âm phủ xương khúc tả hữu lộc, liền đoạn này niên nhân tài thịnh vượng, làm việc như ý. Nếu gặp cơ cự võ liêm Kình Đà kị, liền đoạn này niên nhân ly tài tán, võ mồm, Quan tai họa.

☆11, thú năm thái tuế cập tiểu hạn đến thú cung, chủ tinh miếu vượng mà thay đổi giờ lành:

Chủ tinh vi tử vi, nhâm giáp đinh mình sinh ra thu nhập tiền tài. Chủ tinh vi thái dương, đinh mình sinh ra may mắn. Chủ tinh vi vũ khúc, đinh mình giáp canh sinh ra may mắn. Chủ tinh là trời cơ, giáp ất đinh mình sinh ra mập ra. Chủ tinh vi cánh cửa cực lớn, đinh mình quý sinh ra mập ra. Chủ tinh vi cùng Liêm Phá giết, đinh mình người sinh năm giáp phát tài.

Thú năm thái tuế cập tiểu hạn đến thú cung, chủ tinh không miếu vượng mà thay đổi hung lúc:

Chủ tinh vi tham lang, quý sinh năm nhân không nên. Chủ tinh là trời cùng, canh sinh ra không nên. Chủ tinh là trời cơ, mậu sinh ra không nên. Chủ tinh vi cánh cửa cực lớn, người sinh năm đinh không nên. Chủ tinh vi thái dương, người sinh năm giáp không nên. Chủ tinh vi liêm trinh, bính sinh ra không nên. Chủ tinh vi vũ khúc, nhâm sinh ra không nên.

Thú năm thái tuế chỗ đáng cát hung ngôi sao:

Gặp âm lương phủ vũ sát tham cùng tả hữu các loại ngôi sao, liền đoạn này niên nhân tài ích lợi, làm việc như ý, gia đạo thịnh vượng.

Nếu gặp cự dương phá Tử Tướng kị, liền đoạn này niên nhân tài thất lạc, đồ tang, Quan tai họa. Thân mình gặp bệnh, tai hoạ giảm phân nửa luận.

☆12, năm Hợi thái tuế cập tiểu hạn đến cung hợi, chủ tinh miếu vượng mà thay đổi giờ lành:

Chủ tinh vi tử Đồng Cự lương, Nhâm Quý mậu sinh ra may mắn. Chủ tinh là trời cơ, nhâm sinh ra may mắn. Chủ tinh là trời cùng, đinh mình người sinh năm bính hoặc mậu mập ra. Chủ tinh vi Thái Âm, người sinh năm mậu hoặc kỷ tài Quan song mỹ.

Năm Hợi thái tuế cập tiểu hạn đến cung hợi, chủ tinh không miếu vượng mà thay đổi hung lúc:

Chủ tinh vi liêm trinh, bính người sinh năm nhâm quý không nên. Chủ tinh vũ khúc, nhâm bính sinh ra không nên. Chủ tinh thái dương, người sinh năm giáp không nên.

Năm Hợi thái tuế chỗ đáng cát hung ngôi sao:

Gặp đồng âm lương tử phủ xương khúc lộc các loại ngôi sao, liền đoạn này niên nhân tài bổ ích, không khí vui mừng thật mạnh, mưu sự xứng ý. Nếu gặp Liêm Phá giết, liền đoạn này niên nhân tài tiêu tan, miệng nhỏ tử vong, thân mình tai họa hối.

Tiết 9: tứ hóa quan hệ khái luận

◇ “Cung vị định nhân sự, tinh tình đoạn cát hung, tứ hóa luận cơ hội “, đây là tử vi đấu sổ luận liều mạng mà cơ bản cách.

Tứ hóa vi “Dụng thần “, làm cơ hội, nói cách khác, sao tứ hóa là chuyện xảy ra dây dẫn nổ. Do đó đang suy đoán tuế hạn cát hung lúc, phải coi trọng sao tứ hóa đấy tác dụng.

Năm sinh như “Thiên “, ở thiên thùy tượng ( chuyện dự triệu, mơ hồ giống ); đại nạn như “Địa “, trên mặt đất thành hình ( phi thai đã hình thành ); năm xưa như “Nhân” ( người đã giáng sinh ), ở nhân được việc.

Năm sinh, đại nạn, năm xưa tứ hóa giữa cơ bản quan hệ là: ① năm sinh làm thể, niên hạn vi dùng. ② truyền lên dưới ứng với. Truyền lên, ý là bản cấp tứ hóa nhập thượng cấp cung nào đó, tức đối thượng cấp đầy đủ cung có ảnh hưởng. Dưới ứng với, ý là hạ cấp mỗ niên hạn đi được tới bản cấp tứ hóa đấy cung vị lúc, hạ cấp đấy nên niên hạn nếu ứng nghiệm cát hung. Bình thường đại nạn cung truyền lên bản mạng, dưới ứng với năm xưa, tức đại nạn tứ hóa rơi vào nguyên mệnh bàn cung nào, liền đúng đầy đủ cung nhân sự phát sinh ảnh hưởng; đại nạn tứ hóa lại là lưu cho tiểu hạn năm xưa dùng, đương tiểu hạn năm xưa đi đến đại hạn tứ hóa cung lúc ứng với cát hung. Đồng lý, năm xưa tứ hóa trên ứng với đại nạn dưới ứng với lưu nguyệt. ③ bản cấp tứ hóa đầu tiên là cấp bản cấp dùng, tiếp theo mới phải truyền lên thượng cấp, dưới đáp ứng cấp.

Do đó, đại nạn trở xuống tứ hóa có thể dùng “Tam đại “, tức bản cấp, thượng cấp, hạ cấp.

Năm sinh ra đấy sao tứ hóa, đúng cả đời đều có ảnh hưởng, chỉ ra điềm báo nguyên mệnh bàn các cung viên đấy bản chất, ở luận nhất sinh mệnh vận lúc trọng yếu nhất. Niên hạn tứ hóa, chỉ ra điềm báo đại nạn hòa năm xưa các thời kỳ hoàn cảnh biến hóa tình huống.

Lấy đại nạn Thiên can tra ra sao tứ hóa, là chuyện quan khẩu, rất trọng yếu, bên trên khả truyền cho nguyên mệnh bàn dùng, dưới khả truyền cho năm xưa dùng, đối lưu năm ảnh hưởng lớn nhất. Thôi đại hạn thời gian, lấy đại nạn tứ hóa là việc chính, kiêm xem tứ hóa năm sinh. Đại nạn can cung tứ hóa là đã thành hình giai đoạn, lên truyền lên dưới ứng với đấy biến chuyển tác dụng, cực kỳ trọng yếu, bình thường cát hung sự đều biết ứng với mười năm này bên trong một năm.

Lấy năm xưa Thiên can tra ra sao tứ hóa, tác dụng cùng đại nạn tứ hóa, bên trên khả ứng với đại nạn, trên ứng với đại nạn đấy tác dụng lớn nhất, tỷ như năm xưa sao hóa kị nhập đại nạn đấy cung mệnh, sự tình sẽ thực ngã hối, chủ bản nhân không lành, nhập cung lục thân tắc chủ đúng lục thân bất lợi; đúng dưới có thể truyền cho lưu nguyệt dùng, đối lưu nguyệt sinh ra ảnh hưởng, đương lưu nguyệt đi được tới năm xưa hóa kị cung lúc đây nguyệt ứng với hung. Thành sự bất thành người bị hại muốn xem năm xưa, thôi năm xưa lúc, chủ yếu chắm sóc tới lớn hạn tứ hóa cập năm xưa hai tổ tứ hóa, nhưng nếu tứ hóa năm sinh bị đại nạn năm xưa hướng hoặc chồng lúc vẫn có tác dụng, không hướng lại không điệp lúc tắc tác dụng không lớn, có thể không nhìn; hướng hoặc xếp tác dụng chỉ khởi tăng cường hoặc suy yếu tứ hóa đấy lực lượng; nếu niên hạn vi hóa cát vọt lên năm sinh hóa cát, cho thỏa đáng càng thêm tốt, bình thường có thể gia tăng lực lượng; nếu niên hạn hóa kị vọt lên năm sinh hóa cát, tức là từ cát đồi bại, cơ vận độ chênh lệch; nếu niên hạn hóa cát vọt lên năm sinh hóa kị, tức là từ xấu thay đổi xong, cơ vận đã tới; nếu niên hạn hóa kị vọt lên năm sinh hóa kị, làm lý do phá hư đồi bại, càng hung, cẩn thận phòng tai hoạ.

Tiểu hạn can cung không phi tứ hóa, lấy xem ra sao cung tình là việc chính, cũng xem thêm năm sinh, đại nạn, năm xưa làm tứ hóa cập lưu Kình lưu Đà lưu khôi lưu việt các loại Lưu Tinh đúng tiểu hạn cung đấy ảnh hưởng.

Tứ hóa đấy quan hệ tương đối phức tạp, ở phía dưới chương 14: tái chỉ chuyên đề trình bày và phân tích.

Tiết 10 sao rơi cái nhìn

Lưu Tinh chủ yếu là lấy năm xưa thiên can địa chi làm chuẩn tra ra lưu xương, lưu khúc, lưu khôi, lưu việt, lưu mã, lưu loan, lưu vui mừng, lưu lộc, lưu dương, lưu đà các loại, tinh tình nội dung quan trọng cập cát hung cái nhìn cùng nguyên cục bản tinh cơ Bổn Nhất tốt, chính là cát hung trình độ nhẹ hơn, nhiều ứng với nhỏ tai họa tiểu cát mà thôi, qua nên năm thì không dùng, nhưng nếu hung tinh điệp tụ, nhất là cùng nguyên cục hung tinh điệp tắc hung tính vẫn lớn.

Sao rơi cát hung phải kết hợp chủ tinh phó tinh đến luận. Tỷ như, năm xưa Quan phù phùng ngôi sao may mắn tắc ngược lại chủ có thăng thiên kỳ ngộ, năm này lên tòa án người khả thắng kiện, phùng hung tinh tắc xuống chức rủi ro hòa lên tòa án thua kiện. Năm xưa tam sát phùng phá quân vu hãm cung, có rủi ro, ốm đau, hình tai họa, đồ tang các loại tai hoạ.

Nếu Lưu Tinh vọt lên nguyên cục sát sao hóa kỵ, tắc lực lượng lẫn nhau được đến tăng mạnh, thôi đoạn lưu niên hòa đại nạn thập nhị cung lúc, tức coi đây là thay đổi cơ hội hòa đầu mối then chốt.

Năm xưa đại hao: nhập bản mạng cập tiểu hạn cung điền trạch, chủ rủi ro tuyển đạo tặc, hoặc chủ trên phương diện làm ăn không như ý, gia sát phá tan tổn thất rất lớn. Như cùng đỏ vui mừng cùng nhập đại tiểu hạn cung hoặc đại nạn cung tài bạch, tất có phá hao tổn, nếu tiểu hạn cung tái lạc hãm, tắc sẽ đại phá bại.

Năm xưa tam sát: lấy tai sát làm hại nặng nhất. Tai sát nhập nguyên cục cung điền trạch, phùng chủ tinh miếu vượng lúc, cũng chủ gia người trong miệng tật bệnh bất an; nếu chủ tinh bị chiếm đóng, tắc trong nhà dân cư có thương vong. Tai sát nhập đại tiểu hạn cung, chủ sự nghiệp không như ý, thêm thất sát tinh sẽ có đại phá bại; nhưng gặp võ tinh ( sát phá Liêm Tham ) miếu vượng đồng độ, quân nhân khả cầm quyền.

Phòng hướng cùng năm xưa tam sát cùng phương hướng, nếu cung điền trạch không tốt, chủ gia người trong miệng bất an.

Lưu Tinh ở bên trong “Bác sĩ thập nhị thần “, “Tướng trước 12 thần “, “Tuổi trước 12 thần” các loại tổ ba, là chuyên môn dùng để thôi tiểu hạn dùng, ấn ý nghĩa của nó tính chất phụ trợ thôi đoạn lưu niên thập nhị cung đấy cát hung biểu hiện ý. Cát hung suy đoán liệt về sau.

Năm xưa bác sĩ thập nhị thần cát hung đoạn

Bác sĩ — văn hoa bác học ngôi sao, nhập các cung giai cát. Nhập mệnh chủ có văn phong, thông minh, trí tuệ, suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, bác học đa tài, có quyền có thọ. Văn võ giai nghi. Năm xưa tiểu hạn phùng ngôi sao may mắn chủ khoa danh, sự nghiệp trôi chảy.

Lực sĩ — võ quan con đường làm quan ngôi sao, chủ có nhỏ quyền thế, nhập các cung giai cát. Sẽ Kình Đà, quan võ sự nghiệp khó như ý, nhưng bất lợi cuộc thi. Cùng hóa quyền đồng cung chủ tăng quyền lực. Lợi nhuận quan võ.

Thanh long — quan văn con đường làm quan chỗ, nhập các cung giai cát. Chủ việc vui hoặc thu nhập tiền tài. Thìn năm phùng lành nhất. Năm phùng nên kết hôn.

Tiểu hao — tiểu nhân tiền tài hao tổn, phi hóa kỵ nhập mệnh thân tài cung. Tọa mệnh chủ không tụ tài. Tiểu hạn phùng chủ mất tiền. Kị kết phường.

Tướng quân — đại tướng đất dụng võ. Chủ uy vũ, lại chủ được ý, lợi nhuận võ bất lợi văn. Nhập mệnh chủ cá tính táo bạo.

Tấu thư — truyền tống công văn ngôi sao, vi thư mời, giấy khen. Càng thích nhập mệnh thân, sự nghiệp, phúc đức các loại cung. Tiểu hạn gặp, chủ có công văn niềm vui, kiện tụng thắng lợi. Nhập mệnh lợi nhuận văn vẻ, có phúc khí.

Phi liêm — ông chủ nhỏ nhân, hoa đào, tai hoạ tai họa bất ngờ, phi hóa kỵ nhập mệnh thân cung phúc đức, vui mừng nhập tật bệnh cung, dư cung không lành. Bị tuyển quan tòa, đồ tang, tổn hại lục súc, chịu hãm hại phỉ báng, rủi ro, sẽ bạch hổ càng hung. Lại chủ mua sắm.

Hỉ thần — duyên thọ mập ra ngôi sao, chủ vui mừng, hôn nhân, sống chết các loại, phi hóa kỵ nhập tật bệnh cung, dư cung giai cát. Sẽ hoa đào ngôi sao có hôn nhân hoặc chuyện tình cảm. Nhưng chủ kéo dài. Lại chủ việc vui kéo dài.

Bệnh Phù — sinh bệnh hoặc nhân sự dây dưa không như ý, phi hóa kỵ nhập mệnh thân cung phúc đức. Năm xưa phùng, có sát đồng cung chủ tai nạn bệnh tật thị phi.

Đại hao — lui tổ bại tài, vật bị mất mất cướp, sự nghiệp bị ngăn trở. Các cung giai kị, càng kị mệnh tài cung. Thêm hoa đào ngôi sao, nhân mầu chuốc họa.

Phục binh — âm thầm bất lợi, hồi ám toán, kéo dài bị ngăn trở. Nhập các cung đều không cát. Cùng đà la xấp xỉ, duy lực lượng yếu kém.

Quan phù — chủ quan vận cập quan trường bất lợi, quan phi, kiện tụng, tranh cãi, đã bị lãnh đạo cấp trên trách cứ, nếu sẽ long đức tấu thư khả giải. Cùng thất sát bạch hổ tang xâu thủ gửi thông điệp, có quan tòa lao còn ngục tai ương.

Năm xưa tuổi trước 12 thần cát hung đoạn

Tuế kiến — chủ một năm họa phúc, phùng cát việc vui nhiều, phùng hung tai nạn bệnh tật đến, kị cùng năm mệnh tướng hướng, năm bên trong kị kết hôn.

Xui — chủ âm thầm bất lợi, vui mừng ngôi sao may mắn hóa giải, kị chư hung, thêm cát xuất ngoại có tài lợi nhuận, gia sát chủ thị phi bất hoà, ngã hối sự.

Tang Môn — chủ đồ tang, sợ bóng sợ gió, tai nạn bệnh tật, rủi ro, chuyện thương tâm, gia sát lại. Vui mừng ngôi sao may mắn hóa giải, miếu vượng họa nhẹ, nên tĩnh không nên động. Tam phương tụ họp Khốc Hư nhị tinh, chủ năm này có tang sự. Lưu nhật phùng cũng chủ gặp phúng sự.

Quán sách — tượng ý bị dây thừng buộc chặt, nhân tranh tụng bị liên lụy, sát kị tụ chủ lao ngục tai ương. Cung Dần Thân tai họa nhẹ, kị kết phường, cẩn thận bằng hữu liên lụy, võ mồm thị phi, tranh tụng. Cung tật ách gặp sát kị chủ lưu y.

Quan phù — bình dân phùng chủ quan tai họa, tố tụng, nhưng nếu sẽ long đức cập tấu thư tắc không ngại; cung cát, nguyên tác Quan người phùng cát trái lại có thể thăng Quan, cũng lợi nhuận cuộc thi giao dịch, cần phòng tiểu nhân ám toán, vào miếu tai họa nhẹ, phùng cát khả giải. Năm xưa Quan phù cùng năm sinh Quan phù quán sách tụ họp, dễ có quan phi lao tai họa, chủ tinh vi giết Liêm Tham cự phá võ, hãm địa gia sát càng hung.

Tiểu hao — thêm cát mọi việc vẫn thuận lợi, tài đến lại có nhỏ phá, kị kết phường kinh doanh, trả phòng bệnh truyền nhiễm, đánh rơi, lãng phí. Vui mừng ngôi sao may mắn hóa giải. Góc thích hợp với lưu nguyệt lưu nhật.

Đại hao — phá tổ lại lui tài, suy tàn, nặng thì phá sản, mọi việc nhiều không như ý. Phòng tiểu nhân ám toán hòa võ mồm thị phi, bệnh kín. Cũng có hoa đào tính chất. Phi hóa kỵ nhập mệnh thân tài Cung điền. Góc “Bác sĩ thập nhị thần” vi nhẹ. Góc thích hợp với lưu nguyệt lưu nhật.

Long đức — có thể gặp dữ hóa lành, vui mừng nhập mệnh thân. Vui mừng sinh con trai, được thưởng, thăng chức, sự nghiệp trôi chảy, nhưng cần phòng tiểu tật bệnh.

Bạch hổ — hung ác dũng mãnh, chủ tật bệnh huyết quang tang phục, hung họa, âm tà, rủi ro, vui mừng cát hóa giải, kị sẽ tang xâu Quan phù, chủ quan ti hình phạt. Lợi nhuận cuộc thi giao dịch, nữ mệnh có thai tắc cát. Nhập lưu niên cung phụ mẫu chủ đồ tang.

Thiên đức — chủ được tổ ấm, trời ban tới phúc, phẩm đức cao thượng, nhiều vui mừng tiền kiếm được, sự nghiệp trôi chảy, vui mừng nhập mệnh thân cung, có thể hóa hung thành lành, được quý nhân trợ hóa cát, đúng hung nạn cập đào hoa sát đều có thể hóa giải, cần phòng tiểu nhân thị phi. Đúng việc vui có gia tăng hào quang tác dụng, đúng lớn hung tinh ác tinh không dậy nổi hóa giải tác dụng.

Người đi viếng — chủ thu về và huỷ, trở ngại, phúng sự, đồ tang, phỏng thê, sợ bóng sợ gió, rủi ro, bất lương biến hóa, bi thương sự, gia sát càng hung, mừng đến chư cát hóa giải. Kị đi xa đón xe, nên bảo vệ sức khoẻ phòng bệnh. Cũng chủ hỏi bệnh.

Bệnh Phù — ông chủ nhỏ bệnh tổn thương, bại hoại, thị phi. Vui mừng chư cát hóa giải, kị chư hung. Phòng Quan tai họa tố tụng, tật bệnh, võ mồm thị phi, bệnh truyền nhiễm, bệnh truyền nhiễm.

Năm xưa tướng trước 12 thần cát hung đoạn

Tướng tinh — tướng lãnh ngôi sao, chủ vũ quý, đắc ý, hoan hỷ nhất cùng võ quý ngôi sao thủ cung sự nghiệp. Lợi nhuận võ bất lợi văn. Hữu hóa hung thành lành chi công. Chủ đề cao quyền thế địa vị. Lưu nhật phùng chủ tinh thần chừng, cạnh tranh trợ lực.

Phàn an — lên ngựa ý, bắt đầu vận chuyển lần đầu trình, chủ võ hiển, nhập di chuyển chủ hối hả. Dẫn thân làm chuẩn bị khởi hành, có dời động ý. Cũng có hóa hung chi công. Chủ kết giao quyền quý, được công danh, sự nghiệp trôi chảy.

Tuế dịch — vi năm xưa mã ngôi sao, ý là đã ở đi chung đường bên trong, cũng chủ trên đường an nghỉ nơi, lợi nhuận dời động, nhập mệnh thân cung sự nghiệp chủ võ hiển, nhập di chuyển chủ hối hả. Chủ chuyển chức, bận rộn. Vui mừng cùng lưu lộc, lưu hóa lộc đồng độ, vi lộc mã giao trì, phát tài.

Tức thần — nghỉ ngơi trạng thái, nhập mệnh người như vô cát hiểu, chủ nhân không sức sống, tinh thần sa sút, tang chí, không hoạt bát.

Mui xe — tài nghệ ngôi sao, thái độ làm người cao ngạo, nhập mệnh thân nên tăng đạo ngũ thuật, gặp Tử Phá, nhưng vì tôn giáo đứng đầu. Lưu nhật phùng khả giải nạn, cũng chủ đàm kinh luận đạo.

Kiếp sát — chủ tiền tài tổn thất, bị cướp trộm, đánh rơi, tổn hại miệng nhỏ, tai nạn bệnh tật, chứa nhiều bất lợi. Nhập mệnh thân vui mừng ngôi sao may mắn hóa giải.

Tai sát — hết ý làm phức tạp, tai nạn bệnh tật, phi hóa kỵ nhập mệnh thân, vui mừng ngôi sao may mắn hóa giải. Nguyên nhân chính tiểu nhân tổn hại hoặc bệnh tật rủi ro.

Thiên Sát — phi hóa kỵ nhập mệnh, vợ chồng, cung phụ mẫu, vui mừng cát hiểu, nữ mệnh vô cát bất lợi phụ, phu, chủ chia lìa, đạo tặc, tổn hại miệng nhỏ, lui tài. Nam mệnh vô cát hiểu bởi vì cha thân mà tiêu tiền.

Chỉ bối — phi hóa kỵ nhập mệnh thân cung, vô cát hiểu chủ thường bị người âm thầm phỉ báng, chỉ trích, tố tụng sự, sau lưng thị phi.

Hàm trì — dâm tà ngôi sao, tham dục, phong lưu, gặp ở ngoài, bệnh lây qua đường sinh dục, gây thù hằn, nhập mệnh tài phúc các loại cung chủ háo sắc.

Nguyệt sát — té ngã, trả thù, phi hóa kỵ nhập mệnh, cha mẹ, cung phu thê, vui mừng cát hóa giải. Nam vô cát hiểu chủ bất lợi mẫu, thê. Nữ nhân vô cát hiểu nhân mẫu thân mà tiêu tiền.

Vong thần — chủ quan phi, tử vong, rủi ro, bất lợi cha mẹ. Vui mừng ngôi sao may mắn hóa giải. Gặp sát chủ vật bị mất.

Tiết 11 tiểu nhi đồng hạn

Xem tiểu nhi mệnh có “Đồng hạn” thuyết pháp.

Lên đồng phương pháp vi: một mạng hai tài ba tật ách, bốn thê ngũ phúc sáu Quan lộc. Tức một tuổi xem cung mệnh, hai tuổi xem cung tài bạch, ba tuổi xem cung tật ách, bốn tuổi xem cung phu thê, năm tuổi xem cung phúc đức, sáu tuổi xem cung quan lộc. Sáu tuổi về sau tất đã tiến vào đại nạn, tiến vào đại nạn về sau, tắc theo như đại nạn mà nói, không cần lại nhìn đồng hạn.

Đồng hạn đấy phân tích phương pháp, khả xem thêm đại nạn, năm xưa đấy phân tích phương pháp.

Xem đồng hạn, cũng nên lấy mệnh thân là thể làm gốc, cũng nên xem thêm năm xưa hòa tiểu hạn. Mệnh thân tốt đồng hạn không tốt, chẳng qua có chút ít tai họa tiểu tật mà thôi, bất trí có lớn vấn đề, quá này ắt là tốt. Mệnh thân không tốt, đồng hạn tốt người, chủ thơ ấu dễ nuôi, cũng không có lớn tai nạn phát sinh, năm xưa tiểu hạn lại cát người càng cát, nhưng nếu năm xưa tiểu hạn không lành người vẫn dễ có tai họa. Mệnh thân không tốt, mà đồng hạn lại không tốt người, lại có đại hung tai ương, nặng thì chết non, năm xưa tiểu hạn lại không lành người tất hung.

Kỳ thật, xem tiểu nhi, hoàn toàn khả lấy cung mệnh cập tiểu hạn năm xưa đến xem. Chủ tinh cung mệnh thành lành ngôi sao thủ chiếu, miếu vượng vô sát, năm xưa tiểu hạn không đáng thất sát, năm xưa không đáng tang xâu bạch hổ, tất vô hại lớn; năm xưa tiểu hạn hung người dễ có tai nạn bệnh tật, nhưng bình thường không đến mức vu có tai nạn lớn đại nạn phát sinh. Chủ tinh cung mệnh làm ác ngôi sao, bị chiếm đóng gia sát, tiểu hạn lại phùng thất sát, năm xưa lại phùng tang xâu bạch hổ, là năm tất có kỳ tai họa đại họa, nặng thì chết non.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ tinh thành: đệ 10 chương ngày mốt vận thế 2

☆9, tham lang tinh chi niên, sẽ phát sinh có quan hệ vợ chồng, tình dục, khỏe mạnh, giao tế xã giao các loại sự tình.

Tham lang đương vận, lái nhiều sáng tạo thay đổi, kỳ ngộ khá nhiều, sự nghiệp bận rộn, tiệc rượu nhiều cơ hội, chủ giao tế xã giao, cát tắc phát tài, hung tắc dễ bị tài khó khăn; có khác phái duyến, cùng dị tính cơ hội tiếp xúc cũng nhiều, cũng bị nhập tình dục nơi, có sát dễ có tình dục tranh cãi; hoặc tụ hội bằng hữu; nữ tính bị có cảm tình vỡ tan hoặc sanh non. Vận trình ở bên trong, tham lang hạ xuống ngày tháng năm lúc chi bên trên đều có thể có bạo phát cơ hội, tham lang không phát người thiếu niên, ba mươi lăm tuế tiền phùng khó khăn phát, trung niên về sau phùng tới khả phát, hỏa linh thủ chiếu hoành phát, nhưng không thể lòng tham không đáy, nên thấy tốt thì lấy; phùng Kình Đà lực cản lớn, hoạch phát hoạch phá; phùng không kiếp vất vả mà vô công. Hai hạn phùng tham lang Kình Đà Hình Hao kị tụ, chủ có quan tòa tai họa bất ngờ. Phùng tham lang cùng hóa kị đấy xương khúc cùng thủ hoặc đối chiếu tới cung, có quan phi bị nhục tai ương, phùng điệp kị thời hạn năm hoặc kị trùng chi niên hạn tai họa trọng. Cùng đốm lửa cùng thủ dần cung phùng hóa kị, năm xưa đi được tới phùng song hóa kị, phòng cháy tai họa. Năm xưa gặp tham lang vu cung điền trạch có chuyển nhà giống, hoặc phòng trong trang hoàng sự. Một năm này không nên kết hôn. Sự tình phát triển gấp thành cấp bại.

Phùng hóa kị, bị nhân đại ý mà cạnh tranh thất lợi, nhân ham mê bất lương mà gây, nhân mầu tổn hại danh rủi ro, không cẩn thận bị người đoạt ái ( thủ thích nhất nhân sự vật ); hãm địa hoặc gia sát càng hung; nếu cùng trời hình quan phù quán sách đồng cung gia sát hướng, tất nhân mầu nhạ quan tòa; phùng xương hoặc khúc đồng cung bị nhân nữ nhân sự gây phiền phức. Lưu nhật phùng tham lang hóa lộc, sẽ có người mời khách.

Tiểu hạn phùng tham lang, xuân hạ góc tốt, mùa thu bình thường, mùa đông bất lợi.

Miếu vượng vô sát, thêm hóa khoa quyền lộc, chủ thăng chức phát tài; thêm hỏa linh, hoành phát thăng chức; thêm Kình Đà không kiếp kị, vợ chồng bất hòa, rủi ro tham dâm. Bị chiếm đóng, mọi chuyện không như ý, rủi ro bại nghiệp, luyến ái thất bại, vợ chồng bất hòa; thêm Kình Đà không kiếp kị càng hung, dễ có tình dục tai ương hoặc hết ý tai nạn tổn thương, hoặc nhân xã giao đánh bạc rủi ro; thêm hỏa linh cũng có thể phát nhất thời tới tài.

Năm xưa nhập nguyên cục cung thiên di, tham lang gia sát cố thủ, phùng lưu sát xúc động, thả gặp thái tuế, tuổi phá, Quan phù, đại hao các loại, lại phùng sao hóa kỵ hội hợp, chủ hồi lính trộm cướp loạn tai ương, hoặc chịu tham quan ô lại vu hãm.

Năm xưa cung điền trạch gặp tham lang hóa lộc, chủ mua trạch, trang hoàng; gặp tham lang hóa kị, chủ dời hoặc đại tu; tham lang lạc hãm, hỏa linh đồng độ, lại thấy Hình Hao, lưu sát hướng sẽ, chủ hỏa tai họa, nếu có chút cát tắc chủ hỏa tai họa về sau hao tổn không lớn cũng tiến hành sửa chữa.

Ở vận dụng ngôi sao này lúc, đây vận đây mới có thể cầu tài, nên làm cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng các loại đầu cơ tính sinh ý, còn có thể học ở trường, cầu đạo.

Tham lang vu hai hạn cát hung bí quyết: tham lang miếu vượng sự hài hòa, khoa quyền lộc kèm tài Quan phát, hãm địa kiềm chế tình cảm khả hơi thở tai họa, dâm đãng phong lưu nhiều rủi ro; tham lang hai hạn tứ mộ lâm, càng khả quan phùng tứ mộ sinh, nếu gặp hỏa linh nhiều hoành phát, tự nhiên phú quý quan hàng xóm láng giềng.

Nữ nhân phùng tham lang sự bất lương, nên nghi ngờ lục giáp tránh tai hại, nhược vô cát diệu đến gặp gỡ, sát nhiều một mạng nhập suối hương.

☆10, cánh cửa cực lớn tinh chi năm, sẽ phát sinh võ mồm thị phi, ám muội, khỏe mạnh các loại chuyện có liên quan đến.

Miếu vượng vô sát, sẽ có phát triển mới, bị lấy được thanh danh, vốn cũng chuyện không như ý sẽ vừa lòng đẹp ý, thân phận cùng địa vị cùng có thể đề cao, thường thường là giai đoạn trước nan hậu kỳ cát; hóa cát hoặc thêm cát đẹp hơn; gia sát tắc bình thường, còn có thị phi. Bị chiếm đóng, võ mồm thị phi nhiều, bị khiến cho pháp luật và kỷ luật phương diện tranh cãi; làm việc tiến thối không chừng, mất đi địa vị, thất nghiệp, sự nghiệp không như ý, vợ chồng không thuận, nặng thì ly dị; gia sát lại quan phi, rủi ro, tang sự, hoả hoạn, tai họa bất ngờ không ngừng.

Phùng hóa lộc, nói chuyện có sức thuyết phục, có danh dự. Thêm hóa quyền, tranh quyền đoạt lợi, vượng cát tắc gia quan tiến chức, hãm bình thường.

Phùng hóa kị, quan phi rủi ro ( nên đi chính đạo, không làm ngầm sinh ý ), khóe miệng thị phi ( nên trầm mặc nói cẩn thận, cho nhau nhường nhịn ), nhân lòng nghi ngờ, làm náo động mà gây phiền toái, sự nghiệp có trở ngại ( nên cẩn thận bảo thủ, không làm náo động ); không là có chuyện nghiệp rách nát ngay cả có đồ tang. Lúc này, sửa được tập ngoại ngữ hoặc cái khác loại ngôn ngữ đến hóa giải.

◇ “Cánh cửa cực lớn sao hóa kỵ đều không cát, vận thân mệnh hạn kị gặp lại, càng thêm thái tuế Quan phù tới, võ mồm quan phi quyết không khoảng không “, ý là niên hạn gặp cánh cửa cực lớn cùng sao hóa kị, tái kiến thái tuế Quan phù, tất có quan tòa võ mồm sự.

Cánh cửa cực lớn thêm Tứ Sát, niên hạn gặp là, đặc biệt dễ dàng nhân võ mồm mà nhạ quan phi.

Tiểu hạn nhập cung điền trạch, nếu cung nô bộc làm vi đinh, phùng năm xưa làm vi đinh chi niên, dễ bị tiểu thâu. Năm xưa điền trạch cánh cửa cực lớn, đều nghe theo cơ, khúc, nếu gặp hóa lộc, lộc tồn, có thể mua thêm âm hưởng loại điện nhà; nếu gặp cánh cửa cực lớn hóa kị, còn lại là điện thoại, âm hưởng trục trặc, hoặc trong nhà khắc khẩu bất hòa.

Đại nạn cánh cửa cực lớn, tiểu hạn thất sát, hoặc đại nạn thất sát, tiểu hạn cánh cửa cực lớn, hãm địa vô cát chủ tai họa, gia sát kị có hình tổn thương.

Cửa lớn niên hạn, đối cung thái dương miếu vượng đối chiếu, có thể giải cửa lớn âm u, nhưng từ phía sau màn đến trước màn, sự nghiệp sẽ có chuyển cơ, không cần làm công tác ngầm.

Đại nạn nhập cánh cửa cực lớn hóa kị cùng hồng loan cùng thủ của cung phu thê, lại thêm sát tinh, vị hôn người sẽ kết hôn, nhưng rất nhanh sẽ biết ly hôn.

Đây vận đây mới có thể quảng giao bạn bè, cùng đầu sỏ tương thông, cầu chức tăng lên góc dễ thành công, nhưng không thể xúc động, nên nghĩ lại cho kỹ.

Cánh cửa cực lớn nhập hai hạn cát hung bí quyết: hai hạn hóa quyền đại sự thành, tuy có võ mồm cũng an bình, bị chiếm đóng quan phi khóc liên tục, rủi ro ẩu khí chịu thê lương. Cánh cửa cực lớn nhập hạn động lòng người sầu, nếu gặp Tang Môn sự bất đồng, thường nhân phùng nhiều nhạ tụng, ở Quan thất trách người lớn ưu.

☆11, thiên tướng tinh chi năm, sẽ phát sinh sự nghiệp, con đường làm quan, phu vận, học vấn các loại sự. Dễ vậy địa vị cao nhân quen biết lui tới, ý chí mơ hồ, đủ có nhìn xa hiểu rộng, sự nghiệp trôi chảy, phát tài lợi nhuận, đúng là số đỏ đến từ lúc đến đây. Gia hội tả hữu, chủ ngoại âm điệu hoặc di chuyển, là tốt biến thiên, có thể cầm quyền, hơn nữa nữ mệnh phùng tả hữu, chủ bằng Angie tường; gia hội xương khúc Khôi Việt cũng cát. Gia sát, hơn nữa phùng kình dương, phải đặc biệt coi chừng bị người lừa gạt, hồi tiểu thâu, rủi ro, tai nạn ngoài ý muốn, tàn tật các loại; gia hội Kình Đà không kiếp, chủ võ mồm thị phi Quan tụng sự; thêm hỏa linh, chủ có tật ách tổn thương tai nạn; nhập cung tật ách, sẽ nằm viện khai đao chắc có tai nạn xe cộ; nhưng gặp khó khăn lúc, sẽ quý nhân trợ giúp giải quyết, tai ách sẽ không quá trọng. Phùng hình tù giáp, hình kị giáp càng hung, rủi ro bại nghiệp, ngoài ý muốn tai hoạ.

Miếu vượng, thân phận cùng địa vị cùng có thể đề cao. Bị chiếm đóng, không thêm sát cũng chủ an hưởng, nhưng cùng phối ngẫu có tranh cãi, nặng thì sinh ly tử biệt, hoặc mất đi địa vị; hãm địa gia sát, rủi ro Quan tụng tổn thương tai nạn không khỏi.

Năm xưa nhập nguyên cục cung thiên di phùng thiên tướng, lưu dương bạch hổ Quan phù đồng độ, hỏa linh đối chiếu, chủ bên ngoài nhạ hình sự quan phi.

Trong sử dụng, khả chủ động tại phương này vị trí cầu chức làm việc, bái sư cầu tướng. Đoán trước người có thể chọn thiên tướng phương vị tiến hành xin âm dương.

Thiên tướng nhập hai hạn cát hung bí quyết: hai hạn thiên tướng chủ vô tai, cầu mưu toại nguyện phúc từ trước đến nay; Kình Đà không kiếp tam phương sẽ, võ mồm Quan tai hoạ cũng ngay cả. Hạn lâm thiên tướng gặp kình dương, chỉ họa hứng tai họa không thể cản, cũng có hỏa linh chư sát thấu, cần giáo một mạng nhập suối hương.

☆12, sao thiên lương chi niên, sẽ phát sinh lữ hành, khỏe mạnh, học vấn, buồn rầu các loại chuyện có liên quan đến. Lợi nhuận cầu chức học ở trường cầu danh, bất lợi cầu tài, ở phương diện kim tiền không nhiều đại thu hoạch, có tài trước phải trải qua vất vả suy sụp. Không nên đi xa, nên thủ vững cương vị, mạnh mẽ công tác. Năm xưa nhập nguyên cục cung thiên di phùng thiên lương, thêm cát phát đạt, thêm hội Thái Dương hóa kị, thiên hình, năm xưa Quan phù, bạch hổ, chủ tuyển quan tòa kiện tụng.

Người già đại nạn hoặc năm xưa phùng thiên lương, ít bệnh tật, kéo dài tuổi thọ, nếu có buồn rầu.

Tham chánh người, đi tới thiên lương hóa lộc tới cung, chủ nhiều nhận hối lộ, hoặc bị người công kích.

Miếu vượng, thường nhân mập ra thuận lợi, quan viên hòa nhân viên công vụ bị đạt được lãnh đạo thưởng thức hòa trọng dụng, danh dự ngày càng cao, có lên chức tăng lương cơ hội, nhưng tiền tài vận bình thường; nhiều năm qua bị tật bệnh quấn thân người có thể được giải thoát. Gia hội sát tinh, tuy có khó khăn, chính mình cũng có thể giải quyết, trải qua cố gắng cuối cùng sẽ có thành; có tai nạn bệnh tật cũng nhẹ.

Bị chiếm đóng, bình thường; thêm cát có thể có chút thành tựu; gia sát, thường gặp tiểu nhân, sự nghiệp khó như ý, tai ách tật bệnh, gia đình bất hòa chắc có chuyện không may phát sinh. Thiên lương có hiểu nạn chế hóa, gặp dữ hóa lành, gặp nạn an tường, do đó tuy có tai ách, cũng tai nạn lớn thu nhỏ, nhỏ tai họa hóa vô, có bệnh gặp lương y.

Năm xưa hóa kị chiếu thiên lương, lại có xương khúc cập lưu sát hướng chiếu, nếu càng thấy Tang Môn bạch hổ, chủ đồ tang.

Ở trong sử dụng, đây vận đây phương vị khả cầu chức học ở trường cầu danh, bái sư học nghệ, cầu thần, luyện công, bất lợi cầu tài.

Thiên lương nhập hai hạn cát hung bí quyết: hai hạn phùng ấm phúc tất nhiều, sĩ nhân gia quan thường nhân phú, nếu thêm cát diệu phùng miếu địa, quý cực nhất phẩm phụ núi sông; thiên lương thủ hạn thọ kéo dài, làm việc cầu mưu đại cát xương; nếu gặp hỏa linh Kình Đà sẽ, cần phòng tật ách cùng người vong.

☆13, sao thất sát chi niên, sẽ phát sinh cùng công tác, khỏe mạnh, thương tổn các loại chuyện có liên quan đến. Không thể an cư trong nhà, hội nghị thường kỳ xuất ngoại, sự nghiệp không chắc chắn động; dễ dàng kích động, dễ có phân tranh, vô luận làm chuyện gì đều khó khăn thật mạnh, cầu mưu khó như ý. Gặp tử phủ lộc tồn thủ chiếu tắc cát, nhược vô chế tắc tao ương, càng gặp ác sát, chắc chắn quan tòa tật bệnh tai họa bất ngờ. Sự tình phát triển gấp thành cấp bại.

Miếu vượng có sáng tạo mạnh mẽ, thêm cát, sẽ có bất ngờ vận may, giơ lên thành danh, địa vị thăng chức.

Yếu địa hoặc gia sát, trăm sự không thỏa mãn, sự tình lặp lại thất bại, bệnh hoạn nhiều năm người sẽ có hung hiểm, dễ có đột phát tính tai hoạ. Phùng Tứ Sát, tiệt không, không kiếp, bạch hổ, thiên khôi các loại sát tinh tụ thấu, dễ có đại hung tai họa, nặng thì tử vong.

◇ “Kình Đà thất sát, hạn vận đừng phùng” : thất sát cùng bị chiếm đóng đấy Kình Đà hỏa linh đồng cung, hoặc cùng kiếp không thương sử đồng cung, mới lấy đại hung luận, có nguy cơ tử vong. Nếu Kình Đà miếu vượng, ngược lại chủ náo bên trong có thành ( tức vất vả về sau lấy được thành tựu ). Năm xưa phùng “Thất sát lưu dương gặp Quan phù, ly hương hồi xứng” “Thất sát dương linh, năm xưa bạch hổ, hình giết thảm tai họa truân” sẽ giáng âm, phạm sai lầm xa âm điệu, thậm chí phạm hình lao động cải tạo.

◇ hung nhất là “Thất sát thủ chiếu hạn phùng kình dương, ngọ sinh năm nhân an cung Mão Dậu, chủ hung vong “, là “Kình Đà điệt gồm” .

Nam mệnh hành hạn phùng thất sát, nếu như không phải là phùng hóa lộc, lộc tồn, tử phủ cập triều đấu ngưỡng đẩu, tắc sẽ khúc chiết nổi lên bốn phía, biến hóa lên phục rất lớn, phát triển sự nghiệp thực cạnh tranh, lấy việc phi thường gian nan khốn khổ.

Thất sát không mừng già, vận khi còn trẻ phùng, hơn nữa ở thìn thú vị trí, thiếu niên không dễ học, lão niên chết oan chết uổng; nếu không cát, định chủ có chuyện ngoài ý muốn phát sinh; nếu lại gia hội không vong, có thể biết có sinh mệnh nguy hiểm, hoặc khai đao giải phẫu.

Năm xưa nhập nguyên cục cung thiên di phùng thất sát cố thủ, thêm cát chủ sự nghiệp đổi mới, hoặc thay mới chức; gia sát thả sẽ liêm trinh hóa kị, vũ khúc hóa kị, chủ xuất môn có ngoài ý muốn tai hoạ.

Năm xưa cung phụ mẫu thủ thất sát, phùng lưu sát hướng chiếu, lại có hóa kị người, chủ đồ tang.

Đây vận đây phương vị trăm sự không nên, có thể gia nhập mạnh phẩm đức tu dưỡng, không thể kích động, nghĩ lại cho kỹ.

Thất sát nhập hai hạn cát hung bí quyết: hai hạn tuy rằng phùng thất sát, thong dong hòa hoãn gia đạo phát, đối cung thiên phủ chính đến chầu sĩ Quan phùng tên nghiệp đạt đến; thất sát ngôi sao nhiều thu tức, làm việc gian nan câu có sai lầm, càng thêm ác diệu ở trong hạn, chắc chắn Quan bệnh tật bệnh đến.

☆14, sao phá quân thời hạn năm, sẽ phát sinh tài lợi nhuận, đứa con, khỏe mạnh các loại chuyện có liên quan đến. Sự nghiệp bị có biến động, bất lợi lục thân, cát tắc hoành phát, hung tắc tai họa bất ngờ. Nữ mệnh có kết hôn, sinh dục cập sanh non đấy có thể, đúng là “Vận hành phá quân chủ hôn đó “, phùng hóa lộc lại. Khả chủ động tiến thủ, công phá cửa ải khó khăn mà thu hoạch thành công, nhưng gặp bị chiếm đóng lúc thì không thể nào vọng động. Sự tình phát triển gấp thành cấp bại. Phùng tử vi thủ chiếu, có thể tăng cát hóa hung.

Miếu vượng tướng sẽ đụng phải không tưởng được may mắn chi niên, phúc khí lâm môn, có thể đột nhiên công phá cửa ải khó khăn mà thành danh; thêm cát càng tốt; thêm xương khúc Khôi Việt, sự nghiệp đột nhiên phát đạt; gia hội sát tinh, hoạch phát hoạch phá, cùng lưu sát đan xen, đại phá bại, gia nghiệp tận diệt. Nhập lưu niên cung điền trạch, có cát chủ thiên nhà mới.

Bị chiếm đóng, bị nhân nguyên nhân nào đó mà tiêu tiền; thêm cát bình thường; gia sát, đột nhiên rủi ro bại nghiệp, dễ có tai nạn bệnh tật, cùng người xung đột tranh cãi, nặng thì bị thương, vết đao, giải phẫu, sự cố các loại tai nạn đổ máu; nam tính dễ dàng khắc vợ, nữ tính dễ có sinh nạn tang phục. Nhập lưu niên cung điền trạch, gặp sát, chủ gia trạch rách nát, biết võ khúc hóa kị người chủ giáng truất, hoặc đơn vị làm việc ngừng kinh doanh.

Năm xưa cung phụ mẫu thủ phá quân, gặp vũ khúc hoặc liêm trinh hóa kị, có lưu xương khúc hoặc lưu Tứ Sát, chủ đồ tang.

Đại tiểu hạn phùng phá quân thiên diêu đồng độ tới cung, đề phòng thủy ách, thêm Văn khúc lại.

Đây vận đây phương vị không thể cầu tài, gây dựng sự nghiệp, trăm sự không nên.

Phá quân nhập hai hạn cát hung bí quyết: hai hạn miếu vượng phúc lộc xương, Khôi Việt xương gặp thật là rạng rỡ, vô sát cùng thủ ít tổn thương, sát thấu phá hao tổn phòng tử tổn thương; phá quân hai hạn nhiều nùng huyết, thất thoát quái đản không thể nói, càng giá trị nữ nhân chủ đồ tang, huyết quang sinh nan tai ương đến.

☆15, xương khúc tinh chi năm, ở văn học nghệ thuật, học vấn, cuộc thi, trên danh nghĩa dễ dàng thành công.

Niên hạn phùng văn xương, lợi nhuận cuộc thi, nhập học, văn học sáng tác, chủ học lên thăng chức, sự nghiệp trôi chảy, có danh dự. Bị chiếm đóng gia sát, chủ rủi ro bại nghiệp, võ mồm thị phi. Hóa khoa, nhân văn hóa sự nghiệp mà xuất danh phát tài. Hóa kị, bất lợi cuộc thi, kết phường, thanh danh, dễ có công văn, khế ước, chi phiếu, trên hợp đồng đấy tranh cãi, biểu đạt, văn tự sai lầm, ở phạm quy bị trách cứ. Đây phương vị, khả cầu chức cầu danh, luyện công câu thông tuệ lực trường có thể, ngộ được thiên cơ.

Hai hạn phùng văn khúc, lợi nhuận cuộc thi nhập học, nghệ thuật sáng tác, sự nghiệp trôi chảy, có danh dự. Dữ thiên đồng tả hữu đồng cung, chủ tài nguyên quảng tiến, lên chức tiến chức. Phi hóa kỵ nhập tứ mộ cung, hạn lâm lận đận. Hóa khoa, nhân văn nghệ sự nghiệp mà xuất danh. Hóa kị, bất lợi cuộc thi, kết phường, thanh danh, dễ có công văn, khế ước, hợp đồng, trên chi phiếu phiền toái, nói nhầm, phỏng chừng hòa tin tức sai lầm, bị trộm bị lừa, có chuyện ngoài ý muốn ý, tam phương vô lộc tắc hung. Đây phương vị khả cầu chức cầu danh, luyện công câu thông tuệ từ trường, ngộ được thiên cơ.

Đại nạn phùng văn xương thiên thương cùng thủ vu bị chiếm đóng tới cung, thái tuế cập tiểu hạn lại hung ( hoặc tiểu hạn cùng đại nạn trùng điệp ), nếu thân mệnh lại không lành người, chủ là năm có tử vong buồn.

◇ “Xương khúc hãm địa, mình người sinh năm tân, hạn phùng thìn thú lo nhảy sông” : xương hoặc khúc hãm địa thủ mệnh, mình tân sinh năm nhân hành hạn tới thìn là thiên la, hóa thành địa võng, có nhảy sông ngâm nước tai ương, gia sát càng hung.

Xương khúc thương sử đồng cung, hạn vận phùng có hình tổn thương sự, như tái kiến Tang Môn, bạch hổ, người đi viếng đến hướng thân cung mệnh, niên hạn lại nhập đất chết, chủ nhiều tổn hại dân cư, chết non tai họa bất ngờ việc.

Văn xương nhập hai hạn cát hung bí quyết: văn xương tới ở lại nhất thanh, đẩu số bên trong thứ hai ngôi sao, nếu gặp thái tuế cùng hai hạn, kẻ sĩ giá trị tới chiếm khoa danh; hạn gặp văn xương bị chiếm đóng địa, cũng có Kình Đà hỏa linh kị, quan phi võ mồm phá gia tài, không khỏi hình tổn thương nhiều hối trệ.

Văn khúc nhập hai hạn cát hung bí quyết: hai hạn nếu gặp sao Văn Khúc, thường nhân mập ra kẻ sĩ thăng, càng tụ tả hữu biết thiên cùng, tài lộc thao thao vi thượng cục; văn khúc hạn vận liêm đà dương, hãm địa sinh tai họa gây hại, càng thêm mệnh trong chủ tinh nhược, hiểu ra đây thu nhập năm suối hương.

☆16, sao lộc tồn thời hạn năm, sẽ phát sinh công tác, tài lợi nhuận, bất động sản việc. Chủ trăm sự may mắn, phát tài thăng chức, tiền mặt quay vòng thuận lợi, chỉ cầu tài góc vất vả, làm ở bên trong lấy được tài. Lộc Mã giao trì, phát tài vu viễn hương; tọa lộc hướng mã, lợi nhuận danh phát đạt. Thêm không kiếp, tiệt không, không vong, chủ được tài về sau phục thất, trước được về sau thất, hư danh nhẹ lợi nhuận. Chính là cự phú đoán trước lúc, có thể câu thông sao lộc tồn đấy năng lượng, để bù đắp tự thân tràng tức giận không đủ. Đây phương vị khả đựng tiền, cầu tài, đặc biệt tiết kiệm tiền, an bảo hiểm toàn bộ.

Lộc tồn nhập hai hạn cát hung bí quyết: sĩ nhân lộc hạn nhiều thăng chức, thường nhân cát tường thuế ruộng chừng, cũng có tả hữu khoa quyền lộc, giàu có thọ thiêm mọi sự xương; lộc mã giao trì phát viễn hương, sợ nhất không kiếp đến gặp lại, càng thêm thái tuế ác tinh thấu, hạn đến này năm nhập trong mộ.

☆17, Khôi Việt tinh chi niên hạn, sẽ phát sinh con đường làm quan, công tác, danh dự phương diện sự tình. Năng lực hoạt động mạnh, được trưởng bối tương trợ, sự nghiệp trôi chảy, thăng chức tăng lương, sự nghiệp hiểu rõ đấy kỳ ngộ nhiều. Thiên khôi chủ tài lợi nhuận, thăng chức phát tài; thiên việt chủ sự nghiệp trôi chảy. Gia hội Tứ Sát ngôi sao, âm sát, bạch hổ, không kiếp các loại tụ hội, thành quỷ tốt luận, đại hung. Năm mươi tuổi về sau phùng Khôi Việt niên hạn, tuy có quý nhân trợ, nhưng bị trời đưa đất đẩy làm sao mà, sứ chuyện tốt bị ngăn trở.

Phàm nhân hành hạn phùng Khôi Việt, thường nhân tăng tài, đệ tử đọc sách thành tích tốt, quan viên thăng chức, nữ nhân sinh con trai, sinh nam tắc tuấn nhã có công danh, sinh nữ tắc dung mạo đoan trang xuất chúng. Khôi Việt nhị tinh ở mệnh, thân, tài, Quan hạn bên trong là đắt nhân, mặt khác cung hạn vi phạm tiểu nhân. Năm mươi tuổi về sau phùng so với tứ mộ nơi, tắc không lên quý nhân luận. Khôi Việt giáp hạn, rất hiếm có quý nhân trợ; tọa quý hướng quý, quý khí thành tựu.

Khôi Việt cùng thủ mệnh thân, phùng Kình Đà không kiếp thủ chiếu, lại gặp lưu khôi lưu việt trùng điệp vu mệnh thân, là năm họa phúc nửa nọ nửa kia, trả phòng tật bệnh xâm thân, lại gặp âm sát đại hao bạch hổ các loại hung tinh tụ, đại hung.

Vận dụng lúc, Khôi Việt vị khả cầu mưu, cầu người, cầu chức, tìm kiếm trợ thủ hòa trợ giúp nhân, gây dựng sự nghiệp, kiến công, xuất hành. Đoán trước lúc, nếu người tới tại chính mình mệnh bàn Khôi Việt phương vị, thuyết minh người đến là người tốt, cũng nhất định có chức vị hòa địa vị.

Khôi Việt nhập hạn vận cát hung bí quyết: Khôi Việt nhập mệnh thân cập hạn, thường nhân được đây thuế ruộng phong, quan viên gặp đây được thăng chức, nữ nhân phùng tới định phú quý. Tuế hạn phùng quý nhân trợ, bay vút lên nổi danh thiêm nhân vui mừng, sinh nam tuấn nhã công danh thành, sinh nữ nhân tú lệ miện siêu quần.

☆18, giúp đỡ tinh chi năm, sẽ phát sinh con đường làm quan, công tác, danh dự việc. Nhiều theo như người khác thế lực làm việc, thường được quý nhân tương trợ.

Tả phụ chủ giàu có, phùng đối cung có khoa quyền lộc chủ thăng chức, gia sát sự nghiệp có trở ngại, rủi ro, bi thương tai hoạ. Hữu bật chủ học giả hiển danh, cuộc thi trung học, quan viên đắc ý, thương nhân phát tài; thêm Tứ Sát không kiếp, sự nghiệp có trở ngại, rủi ro bại nghiệp cập hồi tiểu nhân tổn hại.

Đây phương vị khả cầu chức, tìm mưu sĩ, cuộc thi, mời mới, mưu Quan.

Tả hữu nhập hai hạn cát hung bí quyết: tả hữu nhập hạn nhất quang vinh, cả người cả của thịnh vượng tất đa năng, quan viên lên chức tăng đạo cát, sĩ tử đọc sách tất hiển danh; tả hữu chủ hạn gặp hung thần, tận diệt gia tư trăm sự bại, kẻ sĩ tổn thương bại nô khi chủ, càng giáo nhà tan lại linh đinh.

☆19, Kình Đà tinh chi năm, sẽ phát sinh thương tổn, tật bệnh, tranh chấp việc.

Kình dương nhập hạn vận, trăm sự không lành, thường thất ý, nhiều chuyện phiền toái, thị phi phân tranh, ưu sầu do dự, tổn thương tai nạn tật bệnh, thường lên thị phi chi tâm, võ mồm khá nhiều. Miếu vượng an tâm một chút, thêm cát trải qua cố gắng vẫn khả có thành tựu. Bị chiếm đóng lại có tai ách, sự nghiệp khó thành; thêm cát khả giảm bớt tai hoạ; nếu lại cùng đà la hóa kị đồng cung, tai hoạ quá nặng, chủ tổn thương tai nạn tật bệnh quấn thân, hoặc quan tòa tố tụng. Năm sinh chi vi tứ mộ người, tai hoạ hơi nhẹ, nếu cùng tử phủ xương khúc đồng cung, tắc vẫn có thể có danh lợi, nhưng cần nỗ lực bính bác mới thành. Năm sinh chi vi tí ngọ mão dậu người, tai họa trọng; phùng tử phủ thủ chiếu khả giảm bớt tai hoạ.

Tiểu hạn dương nhận phùng thiên mã cẩn thận có xe họa. Thiên khốc đồng cung gặp khóc tang sự.

Kình dương phùng lưu dương, tức tuế hạn gặp lại kình dương, chủ đại hung, Tây Thi khuynh bỏ mạng thân.

Dương linh đồng cung, năm xưa phùng bạch hổ, tam phương vô cát giải cứu, là năm tất có tai nạn tổn thương khóc tang sự.

Đà la nhập hạn vận, thường cùng tranh cãi tranh đấu tương liên, bận rộn phập phồng, ám phá, nên nhiều hơn nhẫn nại. Phùng tử phủ ngôi sao may mắn thủ chiếu, nỗ lực bính bác có thể có thành tựu liền, có tai họa cũng có thể giảm miễn.

Lưu Kình lưu Đà không mừng thủ chiếu đại tiểu hạn cung, chủ hình khắc thương vong. Lưu Kình Đà cùng nguyên mệnh Kình Đà điệt cũng vu mệnh thân phúc cung Tật, nhiều tai nạn bệnh tật.

Ở vận dụng lúc, đây phương vị trăm sự không nên, gặp là có thể chọn tử vi mới giải cứu.

Kình dương nhập hai hạn cát hung bí quyết: kình dương thủ hạn mộ nhân cát, tử phủ xương sẽ tài Quan hiển; kình dương tí ngọ mão dậu phùng, phi yểu tức bần mang hình tổn thương; kình dương thêm sát nhất hung, hai hạn đừng giáo lạc hãm phùng, khắc tử hình thê bán điền phòng, đồ lưu biếm xứng đi tòng quân.

Đà la nhập hai hạn cát hung bí quyết: hạn gặp đà la sự cũng nhiều, phải nhịn chịu đựng cùng khiêm tốn, nhược vô ngôi sao may mắn cùng gửi thông điệp, cần giáo một giấc mộng nhập nam kha; thân mệnh như bị Kình Đà giáp, hỏa linh không kiếp lại đây tổn thương, thiên lộc không phùng sinh vượng địa, hình thê khắc tử không vì lương.

☆20, hỏa linh tinh chi năm, sẽ phát sinh tài lợi nhuận, khỏe mạnh phương diện sự tình.

Hai hạn phùng hỏa linh, ở vượng địa, chủ người bắt đầu gặp may vận, có danh dự, không khí vui mừng lâm môn, nếu có thành có bại, công danh tới dễ dàng, đi cũng dễ dàng ( thêm cát thanh danh khả lưu ), thả thị phi tranh cãi cạnh tranh không khỏi. Hãm địa tắc mọi chuyện không như ý, quan trường bất lợi, hình khắc lục thân, thị phi tranh cãi, còn có Quan bệnh tật bệnh; gia hội tham lang khả giải, nhiều tiền kiếm được; rủi ro cũng có thể tiêu tai.

Đốm lửa phương vị khả cầu danh, linh tinh phương vị có thể làm quảng cáo, chuyện khác không nên.

Hỏa dương đồng cung, nhất là năm xưa đấy cung điền trạch phùng tới, cẩn thận đồ điện cập hoả hoạn.

Đốm lửa nhập hai hạn cát hung bí quyết: đốm lửa được địa vượng cung phùng, không khí vui mừng doanh môn bách sự thông, sĩ Quan phùng khả năng thăng chức, thường nhân có được tài lớn long. Đốm lửa hãm địa ngoan nhất trương, vô sự Quan tai họa náo một hồi, khắc hại lục thân tất khó tránh khỏi, rủi ro gian khổ miễn kinh hoàng.

Linh tinh nhập hai hạn cát hung bí quyết: linh tinh nhập hạn tất điên cuồng, vô cát tương chiếu gây tai hoạ hại, hạn gặp linh tham phúc còn nhiều, miếu vượng cát đa phú quý giương.

Hỏa linh nhập hai hạn cát hung bí quyết: hạn gặp tham lang phúc còn nhiều, miếu vượng cát đa phú quý giương, hãm địa nùng huyết lại thất thoát, võ mồm Quan tai họa ngoài ý muốn đến.

☆21, không kiếp tinh chi năm, thường gặp nhẹ lừa dối không thật việc, phát sinh tiền tài lỗ lã, sinh bệnh việc. Nhị tinh cùng giá trị, càng hung.

Không trung đương vận, trăm sự Hư Hao bất an, hư danh nhẹ lợi nhuận, tiền tài phá hao tổn, làm việc bỏ vở nửa chừng, trả phòng thê tử tổn thương tai nạn, nếu gặp hung thần thấu lúc phòng yểu thọ; nhưng ý nghĩ đặc biệt thanh tỉnh, linh cảm tốt, có sức sang tạo, cho nên mưu kế, đoán trước, dời, cuộc thi, cầu đạo, bái sư các loại sự rất có lợi nhuận.

Địa kiếp đương hạn, rủi ro bệnh tai nạn miễn; thái tuế sát tinh cùng lâm, tật ách tới trọng; phùng Quan phù lại có Quan tai họa.

Hai hạn phùng không kiếp, gặp chính tinh miếu vượng thêm cát lúc, nhân mặc dù có thể bình an, nhưng cũng chủ tài lai tài đi, không thể lên đạt đến, sự nghiệp có trở ngại ( nhưng nhân viên kỹ thuật, tài nghệ, nhà phát minh, tác gia, ngũ thuật nhân viên phản cát ); như gặp nó sát hoặc lưu sát, rách nát tai hoạ khó tránh khỏi. Nếu chính tinh bị chiếm đóng gia sát, thường nhân rách nát ( nhất là tài sản phương diện ), quan viên thất trách, nặng thì tổn hại thọ, trả phòng thê tử tổn thương tai nạn; lực cản khá lớn, nhu nhẫn nại mà qua cửa ải khó khăn, khổ tẫn cam lai; tốt nhất đi xa nhà một đoạn thời gian, hoặc làm chút trước kia rất muốn làm vừa…lại chưa việc làm. Đây phương vị trăm sự không nên.

Không kiếp cùng nhập hạn cát hung bí quyết: kiếp không hai hạn ngoan nhất trương, phu tử ở trần dã tuyệt lương, Hạng Võ anh hùng tằng tang nước, lục châu phùng đây té chết.

Đại tiểu hạn câu phùng không trung hoặc địa kiếp, hoặc đại nạn hòa tiểu hạn các phùng kiếp không một trong, chủ đại phá bại; chính tinh miếu vượng tắc phá là tổn thương; chính tinh hãm địa tắc thất bại thảm hại, lại gặp nó sát tắc rách nát còn có hình tổn thương; lại gặp âm sát, thiên khôi, đường hoàng tuyền gần.

☆22, sao thiên mã chi niên, sẽ phát sinh đi xa, du lịch, lên chức, dời động việc. Nên không động đậy nên tĩnh, khả tích cực chủ động tiến thủ. Phùng cát tăng cát, tài nguyên quảng tiến; phùng hung tăng hung; phùng tử phủ lộc tồn chủ lên chức, cuộc thi trung học, càng phùng thiên vu lên chức nhanh hơn. Phùng đà la, không kiếp, bất lợi phần đất bên ngoài phát triển, vô cát bị xảy ra tai nạn xe cộ hoặc té ngã. Nếu cùng cơ, lương ( cũng vì động tinh ) đồng cung, càng chủ có động tác. Thiên cơ hóa kị gặp thiên mã, trốn chết.

Thái tuế hoặc tiểu hạn phùng thiên mã kiếp không đồng độ tới cung, rủi ro bại nghiệp, thả chủ có xe họa, thêm hóa kị càng hơn.

Đây phương vị cập hạn vận, nên đi xa, bái sư thăm bạn bè.

☆23, hồng loan thiên hỉ tinh chi năm, sẽ có đào hoa, môi giới, luyến ái, hôn vui mừng, tình dục, hiệp ước, sanh con dưỡng cái, vui mừng đoàn tụ các loại sự. Sẽ hoa đào ngôi sao hoặc năm xưa chi cùng đại tiểu hạn chi lục hợp tắc đào hoa mạnh hơn. Thanh niên gặp là tắc cát, vị hôn người dễ có chính thức đào hoa, tức lấy luyến ái kết hôn làm mục đích đào hoa, lão niên gặp là chủ khắc tử khắc vợ hoặc màu hồng phấn sự hoặc gặp tiểu nhân hoặc tổn thương tai nạn. Tam hợp ngôi sao may mắn đến hội chủ có sinh con trai phát tài, hôn nhân hoặc ngoại thiên niềm vui. Cùng đại hao đồng cung, chủ rủi ro, chủ tinh bị chiếm đóng càng hung. Tiểu hạn cung hướng hồng loan, hoặc năm xưa hồng loan hợp tiểu hạn cung, cùng chủ xúc động làm phức tạp tình hình.

Hồng loan lại chủ huyết quang. Hồng loan giao nhau thời hạn vận, cung tật ách gặp thất sát, hoặc bản cung gặp thất sát, phá quân, kình dương, này họp hằng năm có giải phẫu, tổn thương tai nạn, tai nạn xe cộ. Hồng loan cùng sát tụ, cũng chủ huyết quang rủi ro, như sinh mổ, giải phẫu, tổn thương tai nạn các loại.

Hạn phùng thiên hỉ, việc vui đột nhiên tới. Nam trọng thiên vui mừng, nữ nhân trọng hồng loan.

Năm xưa cung điền trạch phùng đỏ vui mừng, chủ thiêm dân cư, lại thấy hai bên có tân khách ở nhờ.

Hồng loan phương vị khả cầu hôn, cầu chức, làm kỳ vay hòa cổ phiếu sinh ý; lão niên ứng với tránh tới, luyện công cũng nên tránh tới.

Đây vận đây phương, khả cầu mưu cầu chức, cuộc thi, cầu hôn; “Vui vẻ khả giải tam sát “, thiên hỉ là giải tai tị nạn địa phương tốt vị trí.

☆24, âm sát tinh chi năm, dễ bị tiểu nhân ám toán, chắc có ám hao tổn, tuyển thị phi, có tai hoạ. Cùng kiếp sát, phỉ liêm cập thất sát tinh tụ thấu, cẩn thận tai nạn xe cộ, tai nạn đổ máu; lại thêm thiên khôi, tổn thương tai nạn tới vong. Thêm thoát phá, phùng phúng chiếu đến, trong nhà có tang sự.

Hạn vận phùng, lòng nghi ngờ trọng, cao ngạo, tự cho mình siêu phàm, thường có tinh thần không tự chủ được mờ ám hòa có tiểu nhân níu áo.

Năm xưa phùng, bản phương cập đối phương không nên động thổ. Đây vận đây phương vị trăm sự không nên, càng không nên thăm bệnh nhân, tham gia tang sự các loại.

☆25, đại hao tinh chi năm, tiền tài phá hao tổn, làm việc vô công, thất ý khá nhiều.

Đại hao ngôi sao nhập hạn vận, công danh lợi lộc dễ có được thất, bên trong hao tổn trọng đại. Nếu gặp chủ tinh miếu vượng cát củng, tuy có hao tổn, nhưng tiến nhiều ra ít, đúng lão bản mệnh càng lợi nhuận tiến nhanh đại xuất mà thu lợi. Không nên cùng họ hàng gần lui tới, nếu không tiêu hao thêm mà vô ích.

Năm xưa đại hao ngôi sao, nhập bản mạng cung điền trạch, hoặc cùng năm sinh đại hao đồng cung hoặc đối chiếu mà vào bản mạng đấy cung điền trạch hoặc năm xưa cung điền trạch, chủ hồi trộm cướp, cho nên bán của cải lấy tiền mặt bất động sản.

Năm xưa đại hao không thích cùng hồng loan, lưu loan cùng một chỗ, nếu bay vào đại tiểu hạn cung hoặc đại tiểu hạn đấy cung tài bạch, sẽ bể tài, nếu sở nhập tới cung hãm địa, tài rách rất sắc bén hại.

Đại nạn nhập cung phụ mẫu phùng đại hao, hoặc đại nạn của phụ mẫu cung phùng đại hao, cha mẹ bất lợi, năm xưa lại gặp tang xâu bạch hổ, chủ tang phụ mẫu.

☆26, thiên diêu tinh chi năm, sẽ phát sinh tình dục, phương diện tình cảm việc.

Niên hạn phùng thiên diêu, cá tính không ổn định, vận trình biến hóa khúc tích, vui mừng khoe chính mình; lui tới bằng hữu khác phái là mình biết, tiến triển tốc độ rất nhanh, rất nhanh sẽ phát triển trở thành thực chất quan hệ. Tam phương lại có hồng loan hoặc mặt khác hoa đào ngôi sao, hoa đào quá nặng, vị hôn người ngoắc lập gia đình, người đã kết hôn dễ có tình dục sự. Thêm phá quân hoặc kình dương, chủ có nước nạn. Như hạn chở vào cung tật ách phùng thiên diêu, bản cung hoặc cung phụ mẫu lại phùng sát tinh phá tan, họ Chủ Phụ mẫu có không chuyện may mắn phát sinh. Đại tiểu hạn cập thái tuế trùng điệp thiên diêu, tam phương phục gặp đỏ vui mừng, vị hôn người ngoắc lập gia đình. Năm xưa hoặc tiểu hạn phùng thiên diêu thêm đỏ vui mừng, kết hôn khả năng rất cao.

Đây phương vị bị giao hữu, hợp đồng, mua bán, không đổi hôn phối.

☆27, thiên hình tinh chi năm, sẽ phát sinh cùng giao tế, hình tai họa có quan hệ việc. Chủ tinh bị chiếm đóng chủ quan phi tranh tụng, rủi ro, hỏa nạn, tật bệnh quấn quanh. Chủ tinh miếu vượng cát củng, đúng hình giơ cao ngược lại chủ có lợi phá án lập công. Hình bệnh tật bệnh vi thượng thiên hoặc thủ trưởng sở phạt thêm. Làm việc bị trên đường khúc chiết, tích cực tiến thủ mới có thể thành công.

Thiên hình vi sao tai họa, chủ có tử tang việc, nếu gặp chủ tinh hóa kỵ, lại gặp năm xưa Tang Môn, người đi viếng, bạch hổ, quán sách, Khốc Hư các loại ngôi sao thủ chiếu lúc càng nghiệm, bất lợi nam mệnh.

☆28, mui xe tinh chi năm, phập phồng biến hóa trọng đại, tài nghệ phát huy tốt hơn, nhưng sẽ có cảm giác cô độc. Nên cầu đạo bái phật.

Năm xưa lưu nhật phùng, cũng có tang lễ nghi thức ý, bệnh nặng người phùng chi tắc hung.

Đây phương vị khả cầu học, cuộc thi, cầu nghệ, bái phật cầu đạo.

☆29, kiếp sát tinh chi năm, khinh giả tổn hại tài, thất trách, thất danh, trọng giả thương thân yểu thọ. Thường vì bằng hữu, hạ nhân bên trong tiểu nhân phá hư hòa gia hại. Kiếp sát, vi bị người ngoài theo ngoại kiếp đoạt ý.

☆30, thiên khốc tinh chi năm, liên tục bại lui, mọi chuyện không toại nguyện, có chuyện đau lòng hoặc sợ bóng sợ gió sự. Thiên khốc cùng kiếp sát, không vong cùng, chủ có chết, tang phục. Gia hội thiên hình, kình dương, bạch hổ, phúng các loại ác, cũng chủ có tử vong, thương tổn, tai nạn đổ máu, năm xưa cung phụ mẫu gặp xương khúc mang sát kị, có thể muốn cáo biệt song thân. ( cần chủ tinh bị chiếm đóng thêm Tứ Sát mới luận đại hung, chủ tinh miếu vượng, không thêm sẽ Tứ Sát tắc không đến mức có đại hung ).

Đây phương trăm sự không nên, không thể trở về tránh lúc, nhưng từ sao tử vi hòa thiên hỉ ngôi sao chỗ đi vòng.

☆31, thiên hư tinh chi năm, trăm sự phù phiếm, không thực tế, thực là giả, giả làm thật, đương thích hay không, đương ưu không ưu, phùng cát không lành, phùng hung không hung, riêng chỉ phạm hình luật khả tạm miễn truy cứu hoặc giảm bớt. Dễ có sợ bóng sợ gió sự. Muộn vận phùng, sẽ coi nhẹ thế sự.

Đây phương trăm sự không nên, không thể cầu tài, cầu danh, cầu mưu, nhưng nên cầu đạo, ngộ thiền, ngũ thuật.

Phùng Khốc Hư đại nạn, nguyên bàn cung phụ mẫu phùng hóa kị lưu dương trùng chi năm, cha mẹ có tử vong buồn; hoặc năm xưa tiểu hạn cung gặp Khốc Hư, nguyên bàn cha mẹ gặp hóa kị Tứ Sát các loại, cũng họ Chủ Phụ mẫu có tử vong buồn.

Đại nạn thiên hư, tiểu hạn thiên khốc; hoặc đại nạn thiên khốc, tiểu hạn thiên hư, chủ có đồ tang hoặc chuyện xui xẻo. Phùng thiên lương khả giải. Đại nạn thiên khốc, đại nạn tiểu hạn ( hoặc năm xưa ) song hướng thái dương chủ tang phụ, song hướng Thái Âm chủ mất mẹ.

Khốc Hư nhị tinh cùng giá trị càng hung, đại tiểu hạn câu phùng, nhiều thành sự không có, bại sự có dư, tam phương tứ chính lại thấy tang xâu bạch hổ, cho dù bản nhân vô tai, cũng chủ lục thân có thương tích. Nhị tinh ngồi thủ tới cung, nếu thất hãm, thái tuế giá trị tới cũng hung. Khốc Hư giáp đại nạn hoặc phân thủ đại tiểu hạn, chủ có rách nát, tang phục các loại xảy ra chuyện, chủ tinh bị chiếm đóng gia sát lại.

☆32, thoát phá tinh chi năm, có nhiều hổ lang giữa đường, tiến lên có trở ngại, không thể tránh mạnh đối phó với địch; thường làm chuyện sai, thường có trở ngại trệ, nghĩ thầm, rằng sự bất thành. Đây phương vị không nên cầu mưu, cầu danh, cầu chức, cầu hôn, luyện công.

Ngôi sao này cũng chủ đồ tang, hạn vận phùng phúng cánh cửa cực lớn đại hao đến hội tụ, chủ trưởng bối thân nhân hoặc quan hệ thông gia có qua đời có thể.

☆33, thiên vu tinh chi năm, nhiều kỳ ngộ, có thăng phần thưởng. Gia hội ngôi sao may mắn, nhất là Lộc Mã, kêu trời vu đuổi mã, căn bản nhịp điệu động lên chức; nếu không ngôi sao may mắn, thì không tác dụng bao lớn, gặp sát phá tan càng vô dụng. Đây phương vị khả cầu đạo, cần y hỏi thuốc.

☆34, thiên nguyệt tinh chi năm, tật bệnh ngôi sao, thường có không giải thích được phiền não, tật bệnh quấn quanh. Đây phương vị trăm sự không nên.

☆35, sao tứ hóa ( bình thường chủ niên hạn đấy sao tứ hóa, phi nguyên cục sao tứ hóa )

☆ sao hóa lộc — phát tài thăng chức, chỉ cầu tài góc vất vả, khả làm ở bên trong lấy được tài. Nguyên bàn hóa kị, hạn vận hóa lộc vi thay đổi xong.

Đại nạn phùng tới, chính tinh vượng địa chủ mười năm may mắn; bị chiếm đóng phá tan, hư danh nhẹ lợi nhuận, chung bại.

Tiểu hạn phùng tới, thăng chức phát tài. Hóa lộc ở thái tuế, tiền tài theo thái tuế phương đắc; ở nguyệt kiến nguyệt tướng phương, lộc theo đầy đủ cung nên nguyệt được; hóa lộc nhập cung nào, lộc ngay tại cung nào sinh. Niên hạn cung phu thê hữu hóa lộc, đối cung hoặc lục hợp cung có hoa đào ngôi sao, có yêu đương vụng trộm sự.

Phùng không kiếp kị, tức là lộc phùng xung phá, cát chỗ giấu hung, ra tay trước về sau phá, chuyện chi tiết nên xem chủ tinh ánh sao tình nội dung quan trọng.

Niên hạn gặp hóa lộc gia hội Tứ Sát, sự nghiệp tài vận sẽ gấp học cấp tốc công, bệnh tật sẽ gấp kịch biến hóa phát triển.

Niên hạn hóa lộc nhập năm xưa cung thiên di, có xuất ngoại, đi xa hoặc dời niềm vui.

☆ sao hóa quyền — chủ được chí, thăng chức thăng cấp, lấy được quyền bính, nhưng gặp bị chiếm đóng gia sát tới cung, làm quan người trái lại có sai lầm chức giáng cấp tai ương.

Hóa quyền nhập hai hạn cát hung bí quyết: quyền ngôi sao nhập hạn vui mừng phi thường, Quan lộc thăng chức tá quân vương, tiền tài sung túc nên gây dựng sự nghiệp, từ hôm nay gia đạo bảo an khang. Quyền ngôi sao nếu gặp Vũ Tham lâm, làm việc cầu mưu thuận lợi thành, sĩ tử danh cao phúc lộc thấu, thường nhân được đây tích vàng bạc.

☆ sao hóa khoa — nhập vượng cung thêm cát, có thể có uy vọng thanh danh, cuộc thi trung học.

Đại tiểu hạn phùng tới, không có không lành, nhưng dễ có gia vụ tranh cãi, nếu gặp Kình Đà không kiếp thương sử đồng cung thời hạn vận, người làm quan thất trách, thường nhân phá hao tổn, Quan tai họa võ mồm. Vị hôn người phùng tới, nếu kết hôn vi hình chính thức kết hôn. Tam phương có khoa quyền lộc củng, đại cát, trăm sự trôi chảy, danh dự biểu hiện rõ ràng chương.

Khoa tinh nhập hai hạn cát hung bí quyết: khoa tinh hai hạn gặp văn xương, sĩ tử phùng tới tính danh hương, tăng đạo thứ nhân cũng phú quý, mưu vi trôi chảy sự thông.

☆ sao hóa kị — chủ nhiều có trở ngại trệ, chủ tinh miếu vượng hóa kị tắc vất vả mà thành; bị chiếm đóng hóa kị tắc vất vả là thành, thả chủ có tai hoạ. Chịu hóa kị hướng của đối cung lại càng không lợi nhuận.

Nguyên bàn hóa kị, hạn vận biến hóa lộc khoa, lâm vào thay đổi xong, hướng địa phương tốt hướng phát triển, có thể yếu bớt nguyên kị đấy tác dụng; biến hóa quyền không cần thiết tốt, chủ tranh quyền tranh cãi. Nguyên bàn hóa kị, hạn vận hóa kị điệt nhập, xưng là kị mang kị, đại hung. Nguyên cục hóa lộc, niên hạn biến hóa kị, tức là đồi bại. Nguyên cục hóa khoa biến hóa kị, vi chịu phỉ báng mà danh dự có hại chắc có thị phi.

Đại nạn phùng sao hóa kỵ, mười năm hối tội, chủ tinh miếu vượng an tâm một chút; tiểu hạn phùng tới, một năm bất lợi; hai hạn cùng thái tuế giao lâm, quả quyết lận đận, văn nhân không bền, thương nhân bất lợi, nhưng quân nhân dù có chút võ mồm thị phi, cũng không lớn giống hại.

Niên hạn phùng hóa kị thêm lục sát, sự nghiệp, tài vận, bệnh tật cùng sẽ gấp kịch rách nát hòa phát sinh. Điệp kị càng hung.

Hóa kị nhập mệnh, dữ nhiều lành ít; sao hóa kị ở tam phương tứ chính, hóa lộc ở mệnh, cát nhiều hung ít.

Hóa kị cùng thất sát cùng giá trị vu cung thiên di, đại nạn phùng tới, tiểu hạn cập thái tuế cùng thất cát, lại có chết buồn.

Sao hóa kỵ nhập hai hạn cát hung bí quyết: sao hóa kỵ vào miếu vẫn nhưng vì, dù có tai họa tội cũng không tổn thương, một tiến một lui danh bất toại, lại thêm ngôi sao may mắn bảo an khang; hai hạn trong cung gặp sao hóa kỵ, sinh tai họa làm hại tất gia khuynh, làm quan từ chức hồi tang lạm, quan lại nhỏ cần phòng hồi hình trượng.

Sao hóa kỵ lạc hãm ở nhàn cung, ác sát thêm lâm chỉ ngoan hung, tài tán nhân ly nhiều bệnh đau khổ, tổn thương Quan từ chức hiếu gặp lại.

☆36, thiên thương thiên sứ thái tuế hai hạn phùng, không hỏi được địa phủ, cát đa vẫn có phúc, cho dù có họa cũng nhẹ. Đại nạn giá trị thương sử vu họa nhanh nơi, tam phương vô cát mà giá trị cánh cửa cực lớn thiên cơ Kình Đà hỏa linh kị, tiểu hạn đến vậy, năm đó đã chủ có tai họa; nếu thái tuế lại cùng người khác ác giao nhau, càng phùng sinh năm hoặc năm xưa đấy Tang Môn, bạch hổ, người đi viếng đến củng hướng chiếu, hạn lại lâm đất chết, mệnh thân vô cát trợ, đại hung, tất có tử tang đồ tang việc ( đại nạn thái tuế cát người không ngại, tối kỵ đại nạn giá trị không kiếp không vong, thương sử cùng giá trị hoặc giáp, tiểu hạn điệt tới, thái tuế lại giá trị ác diệu vu đất chết, lại phùng lưu Kình lưu Đà đồng độ, cửu tử nhất sinh ). Cùng xương khúc cùng, cũng có hình tổn thương việc.

Đại tiểu hạn hoặc năm xưa cùng lâm thiên thương, thiên sứ, có sát, chủ thương bệnh rủi ro, nặng thì có hiểm nạn.

☆37, tam thai ngôi sao nhập hạn vận, chủ tinh vượng cát, có địa vị đề cao hoặc cấu xe tới có thể. Có thể độc tọa một phương, đã bị người khác ủng hộ, nhất định có ảnh hướng lực. Nhị tinh cùng giá trị đọ sức.

Ở trong sử dụng, đây phương vị khả cạnh tranh, cầu mưu, cầu chức, cuộc thi các loại.

☆38, đài phụ nhập hạn, có xách chức, đổi ca tới gặp. Đài phụ tại vị, nên tranh cử, tìm xin giúp đở người của chính mình.

☆39, phong cáo nhập hạn vận, tất có phong thưởng, lộc từ trên trời hạ xuống. Đây mới có thể cầu hôn, cầu chức, cầu danh. Lão niên gặp là không lành.

☆40, long trì nhập hạn vận, vận trình tương đối bằng phẳng ổn, tâm tính của người ta cũng so sánh ổn định. Thiếu niên phùng, lợi nhuận cuộc thi. Đây phương vị khả an trí gia đình, nơi, giường ngủ, đúng nam chủ nhân có lợi.

☆ phượng các nhập hạn vận cùng long trì cùng đoạn. Thiếu niên phùng, lợi nhuận cuộc thi. Đây phương vị, nữ mệnh khả cầu mưu, học ở trường, mưu cầu công danh, luyện công khả luyện tuệ công; nam mệnh có thể chọn ngẫu, tuyển nữ tài.

☆41, cô thần, quả tú nhập hạn, tâm tính cao ngạo, không mừng kết bạn, thường rời xa cha mẹ, người nhà, bằng hữu, bạn tri kỉ, hoặc hành động đơn độc. Đây phương vị không nên cầu tài, cầu chức, tìm phối ngẫu, kết phường, tố tụng.

☆42, thiên đức ngôi sao nhập hạn vận, thường có ban cho tới quang vinh, vinh thăng tới diệu, trăm sự hài hòa, công danh đang nhìn. Thiếu niên lợi nhuận cuộc thi. Đây phương vị khả cầu tài, cầu mưu, lập gia đình, giao dịch.

☆43, ân quang ngôi sao nhập hạn vận, thường cùng cao quý người làm bạn, tá lực lượng của người khác đi lên.

Đây phương vị khả cầu chức, tranh cử, cuộc thi.

☆44, thiên quý ngôi sao nhập hạn vận, dễ vậy quan trên quý nhân câu thông, thiếu niên học tập cuộc thi không tệ, trung lão niên chủ thăng chức thăng cấp hoặc là có địa vị có danh tiếng người trợ giúp, thêm xương khúc càng lộ vẻ. Khả tại phương này vị trí cầu gặp cấp trên trưởng bối.

Đây phương vị khả cầu hôn, di chuyển, cầu chức, cuộc thi, thông Quan.

☆45, thiên quan ngôi sao nhập hạn vận, chủ thăng chức lên chức, hoặc hiển họ dương danh, chức vụ có tốt thay đổi, người làm ăn tắc sẽ phát tài. Thiên quan ở vận, nên nắm chắc kỳ ngộ, tích cực tiến thủ. Đây phương vị khả cầu chức, tranh cử, cuộc thi.

☆46, thiên phúc ngôi sao nhập hạn vận, chủ có phúc khí, lên chức, phát tài, ăn lộc, thiếu niên cuộc thi thuận lợi, người làm ăn phát tài.

Đây phương vị khả cầu tài, cầu mưu, học ở trường.

☆47, không vong ngôi sao nhập hạn vận, trăm sự không như ý, có lặp lại bất trắc tới xảy ra chuyện; sẽ bất mãn sự thật, luôn nghĩ đổi hoàn cảnh làm việc; thường gặp nhẹ lừa dối không thật việc; thường thân bất do kỷ, không giữ lời hứa. Đây phương trăm sự không nên, nên sáng tác phát minh.

☆48, giải thần ngôi sao nhập hạn vận, phùng hung không hung, phùng cát không lành, gặp tụ tắc tán. Đây phương vị khả cầu danh, cầu lợi nhuận, bái phật cầu sư.

☆49, hàm trì tắm rửa ngôi sao nhập hạn vận, chủ có hoa đào sự, thuộc mua bán kiểu hoa đào, sẽ nhân hoa đào mà rủi ro.

☆50, bản cung vô chính tinh, làm việc Thiếu chủ gặp, nhiều chần chờ không quyết; gia hội Kình Đà cập Sát Phá Lang, có khai đao có thể, đồng hạn phùng càng mới có thể; năm xưa phùng, ở phương châm sách lược bên trên do dự không quyết, thường xuyên thay đổi.

☆51, năm xưa Quan phù cùng năm sinh Quan phù giáp Tứ Sát vu cung thiên di, thái tuế tiểu hạn đi được tới cung này, ắt gặp phê bình, giáng âm nổi khổ, nặng thì hình tai họa, lao động cải tạo, thông tập trốn chết.

☆52, hành hạn tới phú quý cách cục cung độ, tất có kết quả tốt. Hành hạn tới chủ tinh bị chiếm đóng cũng hóa kị đấy cung độ, tất hung.

Tiết 8: thái tuế, tiểu hạn rơi thập nhị cung cát hung tham gia đoạn

Bên trên lễ là niên hạn phùng ngôi sao cách nhìn, chẳng phân biệt được cung độ. Đoạn mấu chốt này là từ năm xưa vào cung cùng tinh phối hợp mà nói, theo phương diện khác nhau gia dĩ lo lắng, để phán đoán nhân đi năm tai hoạ, cho nên hai tiết nên cộng đồng xem thêm. Trở xuống nếu chưa luận đến là tinh diệu, đa số thường thường quá, không lành không hung. Trở xuống chi luận, phùng bản cung hóa giờ lành, chủ ứng với phúc, cũng nên tam phương cát chúng củng phù, nếu tam phương có sát tắc bán cát bán hung, cát chỗ giấu hung. Bản cung phùng hung tinh lúc, chủ ứng với tai họa, nhưng tam phương cát chúng thì có thể giảm tai họa, tam phương lại gặp sát người tai họa tội tất ứng thả trọng. ( năm sinh ra thái tuế cũng có thể tham gia đoạn mấu chốt này tiến hành phán đoán suy luận ).

☆1, năm Tý thái tuế cập tiểu hạn đến tử cung, chủ tinh miếu vượng mà thay đổi giờ lành: ( năm Tý thái tuế cập tiểu hạn đến tử cung có ý tứ là: năm xưa vi năm Tý nhập tử cung sở chủ cát hung, hoặc là tiểu hạn nhập tử cung lúc sở chủ cát hung, như trên )

Chủ tinh vi sát phá, quý canh sinh năm kỷ nhân mập ra. Chủ tinh vi cự cơ, ất quý sinh năm nhân mập ra. Chủ tinh vi phủ tướng lương, đinh mình người sinh năm canh tài vượng như ý. Chủ tinh là trời cùng, bính đinh sinh năm cả người cả của Quan song mỹ. ( cũng nên tam phương không thêm sát cát mới như thế đoạn, gia sát tắc phủ. Trở xuống các luận cùng cùng ).

Năm Tý thái tuế cập tiểu hạn đến tử cung, chủ tinh không miếu vượng mà thay đổi hung lúc:

Chủ tinh vi tử vi, bính mậu nhâm sinh năm người chủ động hối tội, rủi ro tai ương.

Năm Tý thái tuế chỗ đáng cát hung ngôi sao:

Giá trị cơ đồng âm xương khúc tả hữu mặt mày hốc hác liêm vũ phủ cự giết lộc các loại ngôi sao, khả đoạn này niên nhân tài hai đẹp, mọi chuyện như ý. ( tam phương cát chúng vô sát mới như thế luận, phùng sát phá tan tắc phủ, trở xuống các luận cùng cùng )

Nếu giá trị tham tử lương dương dương kị các loại ngôi sao, liền đoạn này niên nhân tài tiêu tan, Quan tai họa đồ tang. Thân mình tai họa tội khả giảm phân nửa luận. ( cát đa tai họa nhẹ, sát nhiều tai họa tội tất ứng, như trên ).

☆2, năm Sửu thái tuế cập tiểu hạn đến sửu cung, chủ tinh miếu vượng mà thay đổi giờ lành:

Chủ tinh là trời cơ, người sinh năm bính tân phát vượng. Chủ tinh là trời cùng, mậu sinh năm nhân phát vượng. Chủ tinh là âm võ, người sinh năm bính hoặc mậu phát vượng. Chủ tinh vi phủ liêm, mậu sinh năm nhân phát vượng. Chủ tinh là thiên lương, bính mậu người sinh năm tân phát vượng. ( cũng nên tam phương cát củng, phùng sát phá tan tắc phủ )

Năm Sửu thái tuế cập tiểu hạn đến sửu cung, chủ tinh không miếu vượng mà thay đổi hung lúc:

Thái tuế tại sửu cung thủ mệnh, mệnh vô chính diệu, tam phương sát thấu, mậu sinh năm nhân hối tội. Chủ tinh vi thái dương, giáp ất sinh ra hối tội. Chủ tinh là trời cơ, bính tân quý sinh ra hối tội. Chủ tinh vi liêm cùng, đinh canh sinh ra tuyển quan phi tai họa tội.

Năm Sửu thái tuế chỗ đáng cát hung ngôi sao:

Giá trị Tử Tướng lương âm phủ Liêm Phá xương khúc cơ tả hữu lộc tồn các loại ngôi sao, tam phương cát củng vô sát, khả đoạn này tuổi tác sự như ý.

Nếu giá trị Đồng Cự Vũ Tham dương dương kị, liền đoạn này niên nhân tài tiêu tan, Quan tai họa võ mồm, đồ tang. Phùng bản nhân tai họa tội, khả giảm phân nửa luận. ( cát đa khả giảm bớt, sát nhiều tai họa tội tất ứng )

☆3, dần năm thái tuế cũng tiểu hạn đến dần cung, chủ tinh miếu vượng mà thay đổi giờ lành:

Chủ tinh vi Tử Dương võ lương giết, tam phương cát củng vô sát, giáp canh đinh mình sinh ra, tài Quan song mỹ.

Dần năm thái tuế đến dần cung, chủ tinh bị chiếm đóng mà thay đổi hung lúc:

Chủ tinh vi Liêm Tham phá, tam phương có sát, người sinh năm bính hoặc mậu tuyển quan phi; tí ngọ sinh ra không mừng dần thân tuế hạn.

Dần năm thái tuế chỗ đáng cát hung ngôi sao:

Giá trị tử phủ cơ âm vũ sát cùng cùng Cự Nhật lương các loại ngôi sao, liền đoạn này niên nhân tài bổ ích, làm việc như ý.

Giá trị tham đà kị, liền đoạn này niên nhân tài phá hao tổn, quan phi, đồ tang. Nếu là bản nhân gặp tai họa, tai họa khả giảm phân nửa luận.

☆4, năm mão thái tuế cập tiểu hạn đến mão cung, chủ tinh miếu vượng mà thay đổi giờ lành:

Chủ tinh vi tử cơ dương tướng phủ cùng võ, ất sinh năm nhân phát vượng.

Năm mão thái tuế cập tiểu hạn đến mão cung, chủ tinh không miếu vượng mà thay đổi hung lúc:

Chủ tinh vi liêm trinh, giáp bính sinh ra hoành phá. Chủ tinh vi thái dương, giáp ất sinh ra rủi ro tai hoạ; người sinh năm canh cũng không nên.

Năm mão thái tuế chỗ đáng cát hung ngôi sao:

Giá trị Dương Lương tử cơ cùng phủ tham cự giết các loại ngôi sao, liền đoạn này niên nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui thật mạnh, mọi việc như ý.

Nếu giá trị Liêm Phá âm cùng dương kị, liền đoạn này năm rủi ro, quan phi võ mồm. Nếu là bản nhân tai họa tội, khả giảm phân nửa luận.

☆5, thìn năm thái tuế cập tiểu hạn đến thìn cung, chủ tinh miếu vượng mà thay đổi giờ lành:

Chủ tinh vi tử tham giết, quý người sinh năm giáp, tài Quan lộc vượng. Chủ tinh vi cơ dương, đinh canh quý sinh ra, tài lộc phát vượng. Chủ tinh là trời cùng, mậu canh quý sinh ra, trôi chảy. Chủ tinh vi cánh cửa cực lớn, người sinh năm bính tân, toại nguyện.

Thìn năm thái tuế cập tiểu hạn đến thìn cung, chủ tinh không miếu vượng mà thay đổi hung lúc:

Chủ tinh vi tham võ, người sinh năm nhâm quý tai họa hối. Chủ tinh vi Đồng Cự, đinh canh sinh ra tai họa hối. Chủ tinh vi liêm trinh, người sinh năm nhâm quý tai họa hối tới trọng. Chủ tinh là âm dương cơ, giáp ất người sinh năm mậu hoặc kỷ tai họa hối.

Thìn năm thái tuế chỗ đáng cát hung ngôi sao:

Gặp dương cơ lương giết tham xương tả hữu các loại ngôi sao, liền đoạn này năm tài lộc tiến nhanh ích, gia đạo thịnh vượng, sinh con trai tiến nhân, hôn nhân vui mừng nhiều.

Nếu gặp tử cùng Liêm Phủ âm cự cùng phá kị, liền đoạn này năm rủi ro, đồ tang, Quan tai họa võ mồm.

☆6, tị năm thái tuế cập tiểu hạn đến cung tị, chủ tinh miếu vượng mà thay đổi giờ lành;

Chủ tinh vi tử phủ Đồng Cự cùng lương phá các loại ngôi sao, bính mậu người sinh năm tân mập ra. Chủ tinh là âm cơ, đinh nhâm bính sinh ra phát tài. Chủ tinh vi tham lang, giáp mậu sinh ra bình thường.

Tị năm thái tuế cập tiểu hạn đến cung tị, chủ tinh bị chiếm đóng mà thay đổi hung lúc:

Chủ tinh vi cự tham, bính quý sinh ra võ mồm, tai họa hối. Chủ tinh là âm phá, tai họa hối đa đoan.

Tị năm thái tuế chỗ đáng cát hung ngôi sao:

Gặp Tử Dương cùng phủ lương lộc tồn các loại ngôi sao, liền đoạn này niên nhân tài xứng ý, việc vui thật mạnh.

Nếu gặp võ liêm âm tham cự cùng phá kị, liền đoạn này niên nhân tài tổn thất, Quan tai họa võ mồm. Nếu là bản nhân gặp bệnh tai họa, tai họa tội khả giảm phân nửa luận.

☆7, ngọ năm thái tuế cập tiểu hạn đến ngọ cung, chủ tinh miếu vượng mà thay đổi giờ lành:

Chủ tinh vi Tử Dương võ đồng lương Liêm Sát phá, đinh mình giáp quý sinh ra, thu nhập tiền tài như ý.

Ngọ năm thái tuế cập tiểu hạn đến ngọ cung, chủ tinh bị chiếm đóng mà thay đổi hung lúc:

Chủ tinh vi tham lang, bính người sinh năm nhâm quý, rủi ro, Quan tai họa, võ mồm.

Ngọ năm thái tuế chỗ đáng cát hung ngôi sao:

Gặp tử phủ cơ dương võ liêm tướng xà nhà lớn phá lộc tồn các loại ngôi sao, liền đoạn này niên nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui thật mạnh.

Nếu gặp âm tham cùng Kình Đà kị, liền đoạn này niên nhân tài rách nát, Quan tai họa võ mồm, đồ tang. Thân mình tai ách khả giảm miễn.

☆8, chưa năm thái tuế cập tiểu hạn đến chưa cung, chủ tinh miếu vượng mà thay đổi giờ lành:

Chủ tinh vi tử cơ phủ tướng lương các loại ngôi sao, nhâm ất sinh ra, mập ra. Chủ tinh vi Thái Âm, canh nhâm sinh ra, mập ra phát tài.

Chưa năm thái tuế cập tiểu hạn đến chưa cung, chủ tinh bị chiếm đóng mà thay đổi hung lúc:

Chủ tinh vi thái dương, giáp ất sinh ra nhiều tai họa hối. Chủ tinh là trời cùng, đinh canh sinh ra nhiều tai họa. Chủ tinh vi vũ khúc, người sinh năm nhâm quý tai họa tội, quan phi tai họa bất ngờ.

Chưa năm thái tuế chỗ đáng cát hung ngôi sao:

Gặp tử phủ liêm cơ mặt mày hốc hác, liền đoạn này niên nhân tài bổ ích, làm việc như ý, hôn nhân sinh dục niềm vui.

Giá trị âm dương võ cùng tham cự Kình Đà kị, liền đoạn này niên nhân tài tiêu tan, đồ tang, Quan tai họa, phụ nữ miệng nhỏ không yên. Thân mình tai họa tội khó tránh khỏi.

☆9, năm thân thái tuế cập tiểu hạn đến cung thân, chủ tinh miếu vượng mà thay đổi giờ lành:

Chủ tinh vi Liêm Phá tử, giáp canh quý sinh ra mập ra. Chủ tinh vi cánh cửa cực lớn, giáp quý canh người sinh năm tân mập ra. Chủ tinh là trời cơ, đinh giáp quý sinh ra mập ra, canh sinh ra cũng phát tài phúc.

Năm thân thái tuế cập tiểu hạn đến cung thân, chủ tinh bị chiếm đóng mà thay đổi hung lúc:

Chủ tinh là trời cơ, ất mậu sinh ra tai họa hối. Chủ tinh vi cánh cửa cực lớn, người sinh năm đinh không nên. Chủ tinh vi liêm trinh, bính nhâm sinh ra có tai họa. Chủ tinh là trời cùng, giáp canh sinh ra tai hoạ. Chủ tinh vi tham lang, bính quý sinh ra có tai hoạ.

Năm thân thái tuế chỗ đáng cát hung ngôi sao:

Gặp Tử Dương Liêm Phủ cự giết xương Vũ Lộc, liền đoạn này niên nhân tài ích lợi, việc vui thật mạnh.

Nếu gặp cơ đồng lương cùng âm phá kị, liền đoạn này niên nhân tài thất lạc, quan phi, đồ tang. Thân mình cũng có tai nạn bệnh tật.

☆10, dậu năm thái tuế cập tiểu hạn đến cung dậu, chủ tinh miếu vượng mà thay đổi giờ lành:

Chủ tinh vi tử lương âm, bính mậu ất người sinh năm tân, thu nhập tiền tài may mắn.

Dậu năm thái tuế cập tiểu hạn đến cung dậu, chủ tinh bị chiếm đóng mà thay đổi hung lúc:

Chủ tinh là dương cùng, giáp ất sinh ra không nên. Chủ tinh vi vũ khúc, canh nhâm sinh ra không nên. Chủ tinh là trời cùng, giáp canh sinh ra không nên. Chủ tinh vi liêm trinh, giáp canh người sinh năm bính tân không nên. Chủ tinh là trời phủ, giáp canh nhâm sinh ra không nên.

Dậu năm thái tuế chỗ đáng cát hung ngôi sao:

Gặp tử âm phủ xương khúc tả hữu lộc, liền đoạn này niên nhân tài thịnh vượng, làm việc như ý. Nếu gặp cơ cự võ liêm Kình Đà kị, liền đoạn này niên nhân ly tài tán, võ mồm, Quan tai họa.

☆11, thú năm thái tuế cập tiểu hạn đến thú cung, chủ tinh miếu vượng mà thay đổi giờ lành:

Chủ tinh vi tử vi, nhâm giáp đinh mình sinh ra thu nhập tiền tài. Chủ tinh vi thái dương, đinh mình sinh ra may mắn. Chủ tinh vi vũ khúc, đinh mình giáp canh sinh ra may mắn. Chủ tinh là trời cơ, giáp ất đinh mình sinh ra mập ra. Chủ tinh vi cánh cửa cực lớn, đinh mình quý sinh ra mập ra. Chủ tinh vi cùng Liêm Phá giết, đinh mình người sinh năm giáp phát tài.

Thú năm thái tuế cập tiểu hạn đến thú cung, chủ tinh không miếu vượng mà thay đổi hung lúc:

Chủ tinh vi tham lang, quý sinh năm nhân không nên. Chủ tinh là trời cùng, canh sinh ra không nên. Chủ tinh là trời cơ, mậu sinh ra không nên. Chủ tinh vi cánh cửa cực lớn, người sinh năm đinh không nên. Chủ tinh vi thái dương, người sinh năm giáp không nên. Chủ tinh vi liêm trinh, bính sinh ra không nên. Chủ tinh vi vũ khúc, nhâm sinh ra không nên.

Thú năm thái tuế chỗ đáng cát hung ngôi sao:

Gặp âm lương phủ vũ sát tham cùng tả hữu các loại ngôi sao, liền đoạn này niên nhân tài ích lợi, làm việc như ý, gia đạo thịnh vượng.

Nếu gặp cự dương phá Tử Tướng kị, liền đoạn này niên nhân tài thất lạc, đồ tang, Quan tai họa. Thân mình gặp bệnh, tai hoạ giảm phân nửa luận.

☆12, năm Hợi thái tuế cập tiểu hạn đến cung hợi, chủ tinh miếu vượng mà thay đổi giờ lành:

Chủ tinh vi tử Đồng Cự lương, Nhâm Quý mậu sinh ra may mắn. Chủ tinh là trời cơ, nhâm sinh ra may mắn. Chủ tinh là trời cùng, đinh mình người sinh năm bính hoặc mậu mập ra. Chủ tinh vi Thái Âm, người sinh năm mậu hoặc kỷ tài Quan song mỹ.

Năm Hợi thái tuế cập tiểu hạn đến cung hợi, chủ tinh không miếu vượng mà thay đổi hung lúc:

Chủ tinh vi liêm trinh, bính người sinh năm nhâm quý không nên. Chủ tinh vũ khúc, nhâm bính sinh ra không nên. Chủ tinh thái dương, người sinh năm giáp không nên.

Năm Hợi thái tuế chỗ đáng cát hung ngôi sao:

Gặp đồng âm lương tử phủ xương khúc lộc các loại ngôi sao, liền đoạn này niên nhân tài bổ ích, không khí vui mừng thật mạnh, mưu sự xứng ý. Nếu gặp Liêm Phá giết, liền đoạn này niên nhân tài tiêu tan, miệng nhỏ tử vong, thân mình tai họa hối.

Tiết 9: tứ hóa quan hệ khái luận

◇ “Cung vị định nhân sự, tinh tình đoạn cát hung, tứ hóa luận cơ hội “, đây là tử vi đấu sổ luận liều mạng mà cơ bản cách.

Tứ hóa vi “Dụng thần “, làm cơ hội, nói cách khác, sao tứ hóa là chuyện xảy ra dây dẫn nổ. Do đó đang suy đoán tuế hạn cát hung lúc, phải coi trọng sao tứ hóa đấy tác dụng.

Năm sinh như “Thiên “, ở thiên thùy tượng ( chuyện dự triệu, mơ hồ giống ); đại nạn như “Địa “, trên mặt đất thành hình ( phi thai đã hình thành ); năm xưa như “Nhân” ( người đã giáng sinh ), ở nhân được việc.

Năm sinh, đại nạn, năm xưa tứ hóa giữa cơ bản quan hệ là: ① năm sinh làm thể, niên hạn vi dùng. ② truyền lên dưới ứng với. Truyền lên, ý là bản cấp tứ hóa nhập thượng cấp cung nào đó, tức đối thượng cấp đầy đủ cung có ảnh hưởng. Dưới ứng với, ý là hạ cấp mỗ niên hạn đi được tới bản cấp tứ hóa đấy cung vị lúc, hạ cấp đấy nên niên hạn nếu ứng nghiệm cát hung. Bình thường đại nạn cung truyền lên bản mạng, dưới ứng với năm xưa, tức đại nạn tứ hóa rơi vào nguyên mệnh bàn cung nào, liền đúng đầy đủ cung nhân sự phát sinh ảnh hưởng; đại nạn tứ hóa lại là lưu cho tiểu hạn năm xưa dùng, đương tiểu hạn năm xưa đi đến đại hạn tứ hóa cung lúc ứng với cát hung. Đồng lý, năm xưa tứ hóa trên ứng với đại nạn dưới ứng với lưu nguyệt. ③ bản cấp tứ hóa đầu tiên là cấp bản cấp dùng, tiếp theo mới phải truyền lên thượng cấp, dưới đáp ứng cấp.

Do đó, đại nạn trở xuống tứ hóa có thể dùng “Tam đại “, tức bản cấp, thượng cấp, hạ cấp.

Năm sinh ra đấy sao tứ hóa, đúng cả đời đều có ảnh hưởng, chỉ ra điềm báo nguyên mệnh bàn các cung viên đấy bản chất, ở luận nhất sinh mệnh vận lúc trọng yếu nhất. Niên hạn tứ hóa, chỉ ra điềm báo đại nạn hòa năm xưa các thời kỳ hoàn cảnh biến hóa tình huống.

Lấy đại nạn Thiên can tra ra sao tứ hóa, là chuyện quan khẩu, rất trọng yếu, bên trên khả truyền cho nguyên mệnh bàn dùng, dưới khả truyền cho năm xưa dùng, đối lưu năm ảnh hưởng lớn nhất. Thôi đại hạn thời gian, lấy đại nạn tứ hóa là việc chính, kiêm xem tứ hóa năm sinh. Đại nạn can cung tứ hóa là đã thành hình giai đoạn, lên truyền lên dưới ứng với đấy biến chuyển tác dụng, cực kỳ trọng yếu, bình thường cát hung sự đều biết ứng với mười năm này bên trong một năm.

Lấy năm xưa Thiên can tra ra sao tứ hóa, tác dụng cùng đại nạn tứ hóa, bên trên khả ứng với đại nạn, trên ứng với đại nạn đấy tác dụng lớn nhất, tỷ như năm xưa sao hóa kị nhập đại nạn đấy cung mệnh, sự tình sẽ thực ngã hối, chủ bản nhân không lành, nhập cung lục thân tắc chủ đúng lục thân bất lợi; đúng dưới có thể truyền cho lưu nguyệt dùng, đối lưu nguyệt sinh ra ảnh hưởng, đương lưu nguyệt đi được tới năm xưa hóa kị cung lúc đây nguyệt ứng với hung. Thành sự bất thành người bị hại muốn xem năm xưa, thôi năm xưa lúc, chủ yếu chắm sóc tới lớn hạn tứ hóa cập năm xưa hai tổ tứ hóa, nhưng nếu tứ hóa năm sinh bị đại nạn năm xưa hướng hoặc chồng lúc vẫn có tác dụng, không hướng lại không điệp lúc tắc tác dụng không lớn, có thể không nhìn; hướng hoặc xếp tác dụng chỉ khởi tăng cường hoặc suy yếu tứ hóa đấy lực lượng; nếu niên hạn vi hóa cát vọt lên năm sinh hóa cát, cho thỏa đáng càng thêm tốt, bình thường có thể gia tăng lực lượng; nếu niên hạn hóa kị vọt lên năm sinh hóa cát, tức là từ cát đồi bại, cơ vận độ chênh lệch; nếu niên hạn hóa cát vọt lên năm sinh hóa kị, tức là từ xấu thay đổi xong, cơ vận đã tới; nếu niên hạn hóa kị vọt lên năm sinh hóa kị, làm lý do phá hư đồi bại, càng hung, cẩn thận phòng tai hoạ.

Tiểu hạn can cung không phi tứ hóa, lấy xem ra sao cung tình là việc chính, cũng xem thêm năm sinh, đại nạn, năm xưa làm tứ hóa cập lưu Kình lưu Đà lưu khôi lưu việt các loại Lưu Tinh đúng tiểu hạn cung đấy ảnh hưởng.

Tứ hóa đấy quan hệ tương đối phức tạp, ở phía dưới chương 14: tái chỉ chuyên đề trình bày và phân tích.

Tiết 10 sao rơi cái nhìn

Lưu Tinh chủ yếu là lấy năm xưa thiên can địa chi làm chuẩn tra ra lưu xương, lưu khúc, lưu khôi, lưu việt, lưu mã, lưu loan, lưu vui mừng, lưu lộc, lưu dương, lưu đà các loại, tinh tình nội dung quan trọng cập cát hung cái nhìn cùng nguyên cục bản tinh cơ Bổn Nhất tốt, chính là cát hung trình độ nhẹ hơn, nhiều ứng với nhỏ tai họa tiểu cát mà thôi, qua nên năm thì không dùng, nhưng nếu hung tinh điệp tụ, nhất là cùng nguyên cục hung tinh điệp tắc hung tính vẫn lớn.

Sao rơi cát hung phải kết hợp chủ tinh phó tinh đến luận. Tỷ như, năm xưa Quan phù phùng ngôi sao may mắn tắc ngược lại chủ có thăng thiên kỳ ngộ, năm này lên tòa án người khả thắng kiện, phùng hung tinh tắc xuống chức rủi ro hòa lên tòa án thua kiện. Năm xưa tam sát phùng phá quân vu hãm cung, có rủi ro, ốm đau, hình tai họa, đồ tang các loại tai hoạ.

Nếu Lưu Tinh vọt lên nguyên cục sát sao hóa kỵ, tắc lực lượng lẫn nhau được đến tăng mạnh, thôi đoạn lưu niên hòa đại nạn thập nhị cung lúc, tức coi đây là thay đổi cơ hội hòa đầu mối then chốt.

Năm xưa đại hao: nhập bản mạng cập tiểu hạn cung điền trạch, chủ rủi ro tuyển đạo tặc, hoặc chủ trên phương diện làm ăn không như ý, gia sát phá tan tổn thất rất lớn. Như cùng đỏ vui mừng cùng nhập đại tiểu hạn cung hoặc đại nạn cung tài bạch, tất có phá hao tổn, nếu tiểu hạn cung tái lạc hãm, tắc sẽ đại phá bại.

Năm xưa tam sát: lấy tai sát làm hại nặng nhất. Tai sát nhập nguyên cục cung điền trạch, phùng chủ tinh miếu vượng lúc, cũng chủ gia người trong miệng tật bệnh bất an; nếu chủ tinh bị chiếm đóng, tắc trong nhà dân cư có thương vong. Tai sát nhập đại tiểu hạn cung, chủ sự nghiệp không như ý, thêm thất sát tinh sẽ có đại phá bại; nhưng gặp võ tinh ( sát phá Liêm Tham ) miếu vượng đồng độ, quân nhân khả cầm quyền.

Phòng hướng cùng năm xưa tam sát cùng phương hướng, nếu cung điền trạch không tốt, chủ gia người trong miệng bất an.

Lưu Tinh ở bên trong “Bác sĩ thập nhị thần “, “Tướng trước 12 thần “, “Tuổi trước 12 thần” các loại tổ ba, là chuyên môn dùng để thôi tiểu hạn dùng, ấn ý nghĩa của nó tính chất phụ trợ thôi đoạn lưu niên thập nhị cung đấy cát hung biểu hiện ý. Cát hung suy đoán liệt về sau.

Năm xưa bác sĩ thập nhị thần cát hung đoạn

Bác sĩ — văn hoa bác học ngôi sao, nhập các cung giai cát. Nhập mệnh chủ có văn phong, thông minh, trí tuệ, suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, bác học đa tài, có quyền có thọ. Văn võ giai nghi. Năm xưa tiểu hạn phùng ngôi sao may mắn chủ khoa danh, sự nghiệp trôi chảy.

Lực sĩ — võ quan con đường làm quan ngôi sao, chủ có nhỏ quyền thế, nhập các cung giai cát. Sẽ Kình Đà, quan võ sự nghiệp khó như ý, nhưng bất lợi cuộc thi. Cùng hóa quyền đồng cung chủ tăng quyền lực. Lợi nhuận quan võ.

Thanh long — quan văn con đường làm quan chỗ, nhập các cung giai cát. Chủ việc vui hoặc thu nhập tiền tài. Thìn năm phùng lành nhất. Năm phùng nên kết hôn.

Tiểu hao — tiểu nhân tiền tài hao tổn, phi hóa kỵ nhập mệnh thân tài cung. Tọa mệnh chủ không tụ tài. Tiểu hạn phùng chủ mất tiền. Kị kết phường.

Tướng quân — đại tướng đất dụng võ. Chủ uy vũ, lại chủ được ý, lợi nhuận võ bất lợi văn. Nhập mệnh chủ cá tính táo bạo.

Tấu thư — truyền tống công văn ngôi sao, vi thư mời, giấy khen. Càng thích nhập mệnh thân, sự nghiệp, phúc đức các loại cung. Tiểu hạn gặp, chủ có công văn niềm vui, kiện tụng thắng lợi. Nhập mệnh lợi nhuận văn vẻ, có phúc khí.

Phi liêm — ông chủ nhỏ nhân, hoa đào, tai hoạ tai họa bất ngờ, phi hóa kỵ nhập mệnh thân cung phúc đức, vui mừng nhập tật bệnh cung, dư cung không lành. Bị tuyển quan tòa, đồ tang, tổn hại lục súc, chịu hãm hại phỉ báng, rủi ro, sẽ bạch hổ càng hung. Lại chủ mua sắm.

Hỉ thần — duyên thọ mập ra ngôi sao, chủ vui mừng, hôn nhân, sống chết các loại, phi hóa kỵ nhập tật bệnh cung, dư cung giai cát. Sẽ hoa đào ngôi sao có hôn nhân hoặc chuyện tình cảm. Nhưng chủ kéo dài. Lại chủ việc vui kéo dài.

Bệnh Phù — sinh bệnh hoặc nhân sự dây dưa không như ý, phi hóa kỵ nhập mệnh thân cung phúc đức. Năm xưa phùng, có sát đồng cung chủ tai nạn bệnh tật thị phi.

Đại hao — lui tổ bại tài, vật bị mất mất cướp, sự nghiệp bị ngăn trở. Các cung giai kị, càng kị mệnh tài cung. Thêm hoa đào ngôi sao, nhân mầu chuốc họa.

Phục binh — âm thầm bất lợi, hồi ám toán, kéo dài bị ngăn trở. Nhập các cung đều không cát. Cùng đà la xấp xỉ, duy lực lượng yếu kém.

Quan phù — chủ quan vận cập quan trường bất lợi, quan phi, kiện tụng, tranh cãi, đã bị lãnh đạo cấp trên trách cứ, nếu sẽ long đức tấu thư khả giải. Cùng thất sát bạch hổ tang xâu thủ gửi thông điệp, có quan tòa lao còn ngục tai ương.

Năm xưa tuổi trước 12 thần cát hung đoạn

Tuế kiến — chủ một năm họa phúc, phùng cát việc vui nhiều, phùng hung tai nạn bệnh tật đến, kị cùng năm mệnh tướng hướng, năm bên trong kị kết hôn.

Xui — chủ âm thầm bất lợi, vui mừng ngôi sao may mắn hóa giải, kị chư hung, thêm cát xuất ngoại có tài lợi nhuận, gia sát chủ thị phi bất hoà, ngã hối sự.

Tang Môn — chủ đồ tang, sợ bóng sợ gió, tai nạn bệnh tật, rủi ro, chuyện thương tâm, gia sát lại. Vui mừng ngôi sao may mắn hóa giải, miếu vượng họa nhẹ, nên tĩnh không nên động. Tam phương tụ họp Khốc Hư nhị tinh, chủ năm này có tang sự. Lưu nhật phùng cũng chủ gặp phúng sự.

Quán sách — tượng ý bị dây thừng buộc chặt, nhân tranh tụng bị liên lụy, sát kị tụ chủ lao ngục tai ương. Cung Dần Thân tai họa nhẹ, kị kết phường, cẩn thận bằng hữu liên lụy, võ mồm thị phi, tranh tụng. Cung tật ách gặp sát kị chủ lưu y.

Quan phù — bình dân phùng chủ quan tai họa, tố tụng, nhưng nếu sẽ long đức cập tấu thư tắc không ngại; cung cát, nguyên tác Quan người phùng cát trái lại có thể thăng Quan, cũng lợi nhuận cuộc thi giao dịch, cần phòng tiểu nhân ám toán, vào miếu tai họa nhẹ, phùng cát khả giải. Năm xưa Quan phù cùng năm sinh Quan phù quán sách tụ họp, dễ có quan phi lao tai họa, chủ tinh vi giết Liêm Tham cự phá võ, hãm địa gia sát càng hung.

Tiểu hao — thêm cát mọi việc vẫn thuận lợi, tài đến lại có nhỏ phá, kị kết phường kinh doanh, trả phòng bệnh truyền nhiễm, đánh rơi, lãng phí. Vui mừng ngôi sao may mắn hóa giải. Góc thích hợp với lưu nguyệt lưu nhật.

Đại hao — phá tổ lại lui tài, suy tàn, nặng thì phá sản, mọi việc nhiều không như ý. Phòng tiểu nhân ám toán hòa võ mồm thị phi, bệnh kín. Cũng có hoa đào tính chất. Phi hóa kỵ nhập mệnh thân tài Cung điền. Góc “Bác sĩ thập nhị thần” vi nhẹ. Góc thích hợp với lưu nguyệt lưu nhật.

Long đức — có thể gặp dữ hóa lành, vui mừng nhập mệnh thân. Vui mừng sinh con trai, được thưởng, thăng chức, sự nghiệp trôi chảy, nhưng cần phòng tiểu tật bệnh.

Bạch hổ — hung ác dũng mãnh, chủ tật bệnh huyết quang tang phục, hung họa, âm tà, rủi ro, vui mừng cát hóa giải, kị sẽ tang xâu Quan phù, chủ quan ti hình phạt. Lợi nhuận cuộc thi giao dịch, nữ mệnh có thai tắc cát. Nhập lưu niên cung phụ mẫu chủ đồ tang.

Thiên đức — chủ được tổ ấm, trời ban tới phúc, phẩm đức cao thượng, nhiều vui mừng tiền kiếm được, sự nghiệp trôi chảy, vui mừng nhập mệnh thân cung, có thể hóa hung thành lành, được quý nhân trợ hóa cát, đúng hung nạn cập đào hoa sát đều có thể hóa giải, cần phòng tiểu nhân thị phi. Đúng việc vui có gia tăng hào quang tác dụng, đúng lớn hung tinh ác tinh không dậy nổi hóa giải tác dụng.

Người đi viếng — chủ thu về và huỷ, trở ngại, phúng sự, đồ tang, phỏng thê, sợ bóng sợ gió, rủi ro, bất lương biến hóa, bi thương sự, gia sát càng hung, mừng đến chư cát hóa giải. Kị đi xa đón xe, nên bảo vệ sức khoẻ phòng bệnh. Cũng chủ hỏi bệnh.

Bệnh Phù — ông chủ nhỏ bệnh tổn thương, bại hoại, thị phi. Vui mừng chư cát hóa giải, kị chư hung. Phòng Quan tai họa tố tụng, tật bệnh, võ mồm thị phi, bệnh truyền nhiễm, bệnh truyền nhiễm.

Năm xưa tướng trước 12 thần cát hung đoạn

Tướng tinh — tướng lãnh ngôi sao, chủ vũ quý, đắc ý, hoan hỷ nhất cùng võ quý ngôi sao thủ cung sự nghiệp. Lợi nhuận võ bất lợi văn. Hữu hóa hung thành lành chi công. Chủ đề cao quyền thế địa vị. Lưu nhật phùng chủ tinh thần chừng, cạnh tranh trợ lực.

Phàn an — lên ngựa ý, bắt đầu vận chuyển lần đầu trình, chủ võ hiển, nhập di chuyển chủ hối hả. Dẫn thân làm chuẩn bị khởi hành, có dời động ý. Cũng có hóa hung chi công. Chủ kết giao quyền quý, được công danh, sự nghiệp trôi chảy.

Tuế dịch — vi năm xưa mã ngôi sao, ý là đã ở đi chung đường bên trong, cũng chủ trên đường an nghỉ nơi, lợi nhuận dời động, nhập mệnh thân cung sự nghiệp chủ võ hiển, nhập di chuyển chủ hối hả. Chủ chuyển chức, bận rộn. Vui mừng cùng lưu lộc, lưu hóa lộc đồng độ, vi lộc mã giao trì, phát tài.

Tức thần — nghỉ ngơi trạng thái, nhập mệnh người như vô cát hiểu, chủ nhân không sức sống, tinh thần sa sút, tang chí, không hoạt bát.

Mui xe — tài nghệ ngôi sao, thái độ làm người cao ngạo, nhập mệnh thân nên tăng đạo ngũ thuật, gặp Tử Phá, nhưng vì tôn giáo đứng đầu. Lưu nhật phùng khả giải nạn, cũng chủ đàm kinh luận đạo.

Kiếp sát — chủ tiền tài tổn thất, bị cướp trộm, đánh rơi, tổn hại miệng nhỏ, tai nạn bệnh tật, chứa nhiều bất lợi. Nhập mệnh thân vui mừng ngôi sao may mắn hóa giải.

Tai sát — hết ý làm phức tạp, tai nạn bệnh tật, phi hóa kỵ nhập mệnh thân, vui mừng ngôi sao may mắn hóa giải. Nguyên nhân chính tiểu nhân tổn hại hoặc bệnh tật rủi ro.

Thiên Sát — phi hóa kỵ nhập mệnh, vợ chồng, cung phụ mẫu, vui mừng cát hiểu, nữ mệnh vô cát bất lợi phụ, phu, chủ chia lìa, đạo tặc, tổn hại miệng nhỏ, lui tài. Nam mệnh vô cát hiểu bởi vì cha thân mà tiêu tiền.

Chỉ bối — phi hóa kỵ nhập mệnh thân cung, vô cát hiểu chủ thường bị người âm thầm phỉ báng, chỉ trích, tố tụng sự, sau lưng thị phi.

Hàm trì — dâm tà ngôi sao, tham dục, phong lưu, gặp ở ngoài, bệnh lây qua đường sinh dục, gây thù hằn, nhập mệnh tài phúc các loại cung chủ háo sắc.

Nguyệt sát — té ngã, trả thù, phi hóa kỵ nhập mệnh, cha mẹ, cung phu thê, vui mừng cát hóa giải. Nam vô cát hiểu chủ bất lợi mẫu, thê. Nữ nhân vô cát hiểu nhân mẫu thân mà tiêu tiền.

Vong thần — chủ quan phi, tử vong, rủi ro, bất lợi cha mẹ. Vui mừng ngôi sao may mắn hóa giải. Gặp sát chủ vật bị mất.

Tiết 11 tiểu nhi đồng hạn

Xem tiểu nhi mệnh có “Đồng hạn” thuyết pháp.

Lên đồng phương pháp vi: một mạng hai tài ba tật ách, bốn thê ngũ phúc sáu Quan lộc. Tức một tuổi xem cung mệnh, hai tuổi xem cung tài bạch, ba tuổi xem cung tật ách, bốn tuổi xem cung phu thê, năm tuổi xem cung phúc đức, sáu tuổi xem cung quan lộc. Sáu tuổi về sau tất đã tiến vào đại nạn, tiến vào đại nạn về sau, tắc theo như đại nạn mà nói, không cần lại nhìn đồng hạn.

Đồng hạn đấy phân tích phương pháp, khả xem thêm đại nạn, năm xưa đấy phân tích phương pháp.

Xem đồng hạn, cũng nên lấy mệnh thân là thể làm gốc, cũng nên xem thêm năm xưa hòa tiểu hạn. Mệnh thân tốt đồng hạn không tốt, chẳng qua có chút ít tai họa tiểu tật mà thôi, bất trí có lớn vấn đề, quá này ắt là tốt. Mệnh thân không tốt, đồng hạn tốt người, chủ thơ ấu dễ nuôi, cũng không có lớn tai nạn phát sinh, năm xưa tiểu hạn lại cát người càng cát, nhưng nếu năm xưa tiểu hạn không lành người vẫn dễ có tai họa. Mệnh thân không tốt, mà đồng hạn lại không tốt người, lại có đại hung tai ương, nặng thì chết non, năm xưa tiểu hạn lại không lành người tất hung.

Kỳ thật, xem tiểu nhi, hoàn toàn khả lấy cung mệnh cập tiểu hạn năm xưa đến xem. Chủ tinh cung mệnh thành lành ngôi sao thủ chiếu, miếu vượng vô sát, năm xưa tiểu hạn không đáng thất sát, năm xưa không đáng tang xâu bạch hổ, tất vô hại lớn; năm xưa tiểu hạn hung người dễ có tai nạn bệnh tật, nhưng bình thường không đến mức vu có tai nạn lớn đại nạn phát sinh. Chủ tinh cung mệnh làm ác ngôi sao, bị chiếm đóng gia sát, tiểu hạn lại phùng thất sát, năm xưa lại phùng tang xâu bạch hổ, là năm tất có kỳ tai họa đại họa, nặng thì chết non.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button