Tử vi

Tử vi đấu sổ tới cổ phiếu tinh giải nghĩa

Cổ phiếu tinh giải nghĩa

Thiên lương vũ khúc văn khúc

Thiên lương

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ tới cổ phiếu tinh giải nghĩa

Nếu thiên lương tọa ( kỷ hợi ) thả tự hóa khoa ám chỉ cổ phiếu chỉ có thể nhỏ ngoạn không thể tham nhiều nếu không bị bị mắc kẹt

Hộ pháp 094

( chú ý đối cung văn xương sinh kỵ đến trùng )

Thiên lương tọa mình làm thuộc thổ nhiều ấm người khác sở kiếm tiền dễ bị người khác hư nát chịu lừa ( văn khúc hóa kị )

Thiên lương tọa mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( đinh dậu ) thì không thể đem cổ phiếu coi như chủ nghiệp ( sự nghiệp )

Đây văn khúc hóa kị trùng phá cự môn lộc năm sinh thả tự hóa kị văn khúc sinh khoa thiên cơ tự hóa khoa

[ kị chuyển kị ] can của quan đinh cự môn tự hóa kị song kị trùng [ bản phu ] trùng điệp [ thiên lương đấy Quan lộc vị trí ]( cổ phiếu tới vận khí không tốt )

Đây hóa tượng biểu hiện cuối cùng cổ phiếu thao tác tất nhiên tổn tài bảo hộ ( tự hóa kị dính )

Thiên lương tọa mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ]( giáp ngọ ) phùng vũ khúc tự hóa khoa + hỏa khoảng không này là [ lộc ra ] là tổn rõ ràng buôn bán có lời rõ ràng hao phí

[ lộc chuyển kị ] phụ làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( ất chưa ) phi hóa kỵ nhập [ thiên lương đấy tài bạch vị trí ]

Thiên lương tọa mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ]( giáp ngọ )

Thứ ba đại nạn (22~31) đây thiên lương mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ cánh đồng ]

Năm xưa 23( tân mão ) hoặc năm xưa 31( kỷ hợi ) khả ngắn tuyến nhỏ ngoạn

Đại hạn thứ tư (32~41) đây thiên lương mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ đại quan ] năm xưa 39( giáp ngọ ) có thể ngắn tuyến nhỏ ngoạn

[ cung tài bạch ] thiên lương ( cổ phiếu ngôi sao ) hóa lộc nhập thì khả buôn bán có lời cổ phiếu phương diện tiền tài ( tham đổ sẽ thắng )

Thiên lương tự hóa lộc nhâm có thiên tài trúng thưởng đổ tiền thắng tiền cạnh tái tưởng thưởng các loại ( thiên lương là cổ phiếu ngôi sao vũ khúc văn khúc cùng luận )

Nhưng tu chú ý vũ khúc hóa kị tới rơi cung ứng tường tra

Vũ khúc tự hóa lộc chính tài tinh hóa lộc mới thật sự là tài phải là sanh ra ở có tiền đấy gia đình ( lưu ý lộc ra )

( thiên lương là cổ phiếu ngôi sao vũ khúc văn khúc cùng luận )

Thiên lương tọa bản Huynh ( Đinh Mão ) phùng thái dương sinh kỵ + kình dương địa không

Can đinh cự môn hóa kị nhập vở ( Đinh Sửu ) trùng bổn điền ( Tân Mùi ) cập trùng ( trùng điệp thiên lương tới Quan lộc )

Đây mệnh chủ có thể nào dựa vào mua bán cổ phiếu phát tài?

Xấu chưa vị trí cung tài bạch thiên cơ thủ đối chiếu thiên lương

Cơ lương tam phương không thấy sát kị mới thành cách này việt biến động càng cao đấy trưng ứng khả mua bán cổ phiếu tiến tài

Địa không hoặc địa kiếp cùng thiên lương đồng độ ( thiên lương cổ phiếu ngôi sao ) tuyệt không thể đầu tư cổ phiếu kỳ hóa các loại hợp ý thao tác

Địa không cùng thiên lương cùng ( thiên lương cổ phiếu ngôi sao ) không thể đầu tư cổ phiếu kỳ hóa các loại hợp ý thao tác

Thiên lương tọa tài bạch ( Đinh Hợi ) hồi không kiếp củng trùng ( thân giờ sinh nhân ) đây mệnh cách cũng không nên đầu tư cổ phiếu hoặc hợp ý thủ tài

[ bản mạng tài bạch ] cung ( nhâm tuất ) tọa vũ khúc tự hóa kị

Tài làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản nô ]( kỷ mùi ) phùng thiên lương tự hóa khoa này là [ lộc ra ] là tổn

Năm xưa đi vào [ bản tài ]( nhâm tuất )

Mệnh chủ năm đó nhận vi thiên lương ( cổ phiếu ngôi sao ) hóa lộc đại lượng tư kim đầu nhập thị trường chứng khoán kết quả chịu khổ bảo hộ tổn thất không phỉ

Nếu thiên cơ thiên lương lấy thiên cơ chủ yếu nhập tài bạch ( xấu chưa ) ( thìn tuất thiên cơ thiên lương đồng cung )

Thiên cơ đối chiếu thiên lương tam phương không thấy sát kị mới thành cách này việt biến động càng cao đấy trưng ứng khả mua bán cổ phiếu tiến tài

Nếu gặp sát thì có thể nào cách không nên hợp ý

Xấu chưa vị trí cung tài bạch thiên cơ thủ đối chiếu thiên lương cơ lương tam phương không thấy sát kị mới thành cách

Này việt biến động càng cao đấy trưng ứng khả mua bán cổ phiếu tiến tài

Xem can của quan lộc nhập phụ [ nô tới tài ] mà can của quan phi hóa kỵ nhập nô này lộc kị tới rơi cung cách xa nhau năm cách này là cao đến đi lui không giúp được gì giống

[ lộc chuyển kị ] phụ làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phúc ]( tân tị ) gặp thiên đồng sinh kỵ song kị trùng [ bản tài ]( Đinh Hợi )

Can của quan lộc nhập phụ [ nô tới tài ] thay người tác giá ở ngoài sợ thương hại tự thân tới tài lộc

Đây mệnh cách thiên lương tọa [ bản tài ] hồi can của quan lộc tới [ lộc chuyển kị ] trùng phá nhất thiết không thể tiến hành cổ phiếu đầu tư hoặc hợp ý thủ tài

Phúc làm tham lang hóa lộc nhập Huynh ( Đinh Sửu ) phùng vũ khúc sinh khoa đây hóa tượng giống loại [ điệp ra lộc ] lộc ra là tổn

Hộ pháp 076

Phúc làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( Đinh Sửu ) biểu hiện đối với tồn tiền ý tưởng tham nhiều không ghê

[ lộc chuyển kị ] Huynh can đinh cự môn hóa kị nhập mệnh ( bính dần ) gặp thái dương sinh kỵ hình thành song kị trùng [ bản thiên ]( nhâm thìn )

Nếu đại nạn thuận hành đại hạn thứ tư (36~45) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( kỉ tỵ ) [ cánh đồng ] trùng điệp [ bản thiên ]( nhâm thân )

[ cánh đồng ] bị song kị trùng phá tất nhiên đại phá bại năm xưa 39 đi vào ( nhâm thân ) là [ ứng nghiệm ] chi niên

Phúc làm mậu thiên cơ tự hóa kị biểu hiện tư tưởng hoặc ý tưởng từ tốt lại biến hoại trùng [ bản tài ]

Đây chủng mệnh cách thấp tốt nhất đi làm qua ngày nếu muốn làm phát tài mộng tất nhiên tự tìm khổ ăn

Phúc làm thiên cơ tự hóa kị ( mậu thìn ) trùng [ bản tài ]

Phúc đức ( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị thiên lương đồng cung + địa kiếp trùng [ bản tài ]( giáp tuất )[ định tượng cung ] mệnh chủ nhất thiết không thể bính cổ phiếu

Người sinh năm giáp [ định tượng ] ở tài bạch ( giáp tuất ) biểu hiện mệnh chủ trọng thị tiền tài cùng sự nghiệp < tài bạch là Quan tới Quan >

Hồi thiên cơ tự hóa kị thiên lương + địa kiếp trùng phá tuyệt đối không có thể lấy thiên lương ( cổ phiếu ) làm tiến tài nguồn gốc

[ định tượng ] năm giáp ngọ sinh ra [ định tượng ] ở tài bạch ( giáp tuất ) biểu hiện mệnh chủ trọng thị tiền tài cùng sự nghiệp < tài bạch là Quan tới Quan >

Phúc đức ( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị thiên lương đồng cung + địa kiếp trùng [ bản tài ]( giáp tuất )[ định tượng cung ] mệnh chủ nhất thiết không thể bính cổ phiếu

[ bản tài ] hồi thiên cơ tự hóa kị thiên lương + địa kiếp trùng phá tuyệt đối không có thể lấy thiên lương ( cổ phiếu ) làm tiến tài nguồn gốc

Thân dần vị trí Quan lộc cung thiên đồng thiên lương thủ ở dần khác hương phát tích ở thân thường có hình tụng nhiều phiêu bạc

Thiên đồng thiên lương tọa Quan lộc cung hội hợp thiên mã + đốm lửa tối kỵ hợp ý thức đầu tư

Cung mệnh ( nhâm tí ) tử vi tự hóa quyền tả phụ phúc đức ( nhâm dần ) phá quân hữu bật đà la

Con mắt 286

Mệnh làm / phúc làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ vở ]( kỷ dậu ) phùng thiên lương tự hóa khoa

Mệnh can lộc nhập tử biểu hiện mệnh chủ thiện với đầu tư giao tế tiếp khách phùng tự hóa khoa thích hợp giáo dục y liệu kiến trúc cổ phiếu các loại tới kinh doanh

Nhưng nhu lưu ý mệnh làm phi hóa kỵ nhập tài trùng phúc hình thành phải tài không muốn sống hoặc nói thường thường là tiền quan tâm tài vận không tốt

Phúc can lộc nhập tử biểu hiện tư tưởng bên trên theo đuổi đầu tư đồ đạc trong cửa hàng hoặc theo đuổi giao tế tiếp khách hoặc hoa đào

Xem [ lộc chuyển lộc ] tử làm mình vũ khúc hóa lộc nhập tài mà [ lộc chuyển kị ] tử làm mình văn khúc hóa kị cũng nhập tài sinh sản [ lộc kị chiến khắc ]

Tượng này biểu hiện tiền tài phập phồng không chừng tài đến tài đi

Mệnh làm / phúc làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản tài ]( mậu thân )

Mệnh làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập tài biểu hiện mệnh chủ muốn liều mạng truy tài đáng tiếc tài tinh vũ khúc hóa kị không như mong muốn ( tài tinh không giúp việc )

Phúc làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập tài từ trùng phúc tự tìm khổ ăn

Ứng chú ý đi ngược chiều thứ năm đại nạn (43~52) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ] lộc kị chiến khắc là hung tượng đầu tư phải cẩn thận

Nhưng đại hạn thứ tư (34~43) [ cung mệnh đại hạn ] đi vào [ vở ]( nhâm tuất )

( cung tử nữ giao tế hoa đào đầu tư hợp tác vị trí vì thế hạn tới cuộc sống trọng điểm )

[ thầy thuốc ] ở [ bản tật ]( canh thân ) can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ]( quý hợi ) sợ đưa có cảm tình cách mạng huyên náo hôn biến

[ đại nạn mệnh ] can nhâm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản quan ]( đinh tị ) thiên lương là cổ phiếu ngôi sao

Mà [ thiên mệnh vũ khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( giáp ) trùng [ bản nô ]( mậu thìn ) trùng điệp [ lớn tài ]

Thiên lương là cổ phiếu ngôi sao vũ khúc là tài tinh đây hạn nếu cùng nhân hợp tác hoặc nói lung tung cổ phiếu sợ đưa tổn thất phí của

Lộc nhập Quan phi hóa kỵ nhập Huynh lộc kị cách xa nhau sáu ô là tiêu hao lộc tùy kị đi mệnh chủ chuyện nghiệp tiêu hao ở huynh đệ trên tay

[ lớn tài ] ở [ bản nô ]( nhâm ngọ )

[ lớn tài ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phụ ]( mậu dần ) trùng điệp [ đại quan ]

[ kị chuyển kị ] mậu làm chuyển thiên cơ hóa kị nhập [ bản nô ]( trở lại [ lớn tài ]) trùng [ đại phúc ]

Tượng này tỏ vẻ mệnh chủ đưa tiền tài đầu nhập sự nghiệp ( lộc nhập [ đại quan ])

Kết quả phi hóa kỵ nhập [ lớn tài ] tổn tiền lại phiền não ( thiên lương hóa lộc có thể thao tác cổ phiếu hồi bảo hộ )

[ thất tinh định điểm ] rơi [ bản phúc ]( nhâm thìn ) tọa vũ khúc tự hóa kị + đà la

Hộ pháp 256

Mệnh chủ tới thất tinh định điểm rơi [ bản phúc ]( nhâm thìn )

Biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày sở phát sinh cát hung cùng tự thân tư tưởng hưởng phúc có phúc thọ nguyên tức tức tương quan

Cung phúc đức biểu hiện mệnh chủ tinh thần quan niệm cùng ham mê

Phúc đức tự hóa kị biểu hiện 1. Mệnh chủ không tổ ấm nhỏ mọn lao lục vui mừng toản rúc vào sừng trâu thường nghĩ không mở ( tự tìm phiền não )

2. Phúc làm tự hóa kị trùng tài bạch mệnh chủ tốn tiền không tiết độ

3. < phúc đức là tật của tật > phúc làm tự hóa kị biểu hiện mệnh chủ có bệnh khỏe mạnh trạng huống không tốt

4. < phúc đức là phu tới Quan > tự hóa kị biểu hiện phối ngẫu đối với mệnh chủ chuyện nghiệp không trợ giúp

5. Cung phúc đức tự hóa kị bày mệnh chủ đích nhân vật xem ý thức mãnh liệt

Vũ khúc tự hóa kị nhập phúc biểu hiện ngắn lự thương thần hồi bạng châu làm nhiều công ít nghĩ tự bôn ba Mịa lao

Lưu ý phúc làm vũ khúc tự hóa kị mà tài làm tham lang tự hóa lộc [ lộc kị chạm trán ] với tài phúc tuyến

Vợ chồng lý lẽ tài quan niệm có nghiêm trọng tới trưng kết vợ chồng tới đối đãi tất nhiên không tốt

Lưu ý phúc làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( tân sửu ) phùng thiên lương + địa không

< huynh đệ là phúc người ấy > phúc làm hóa lộc nhập Huynh [ phúc người ấy ]

Biểu hiện tư tưởng ham mê đầy não đều là giao tế tiếp khách hoặc là đầu tư hoa đào việc vô hạn suy tư

Khác đây mệnh chủ không nên tiến hành cổ phiếu thao tác để tránh tổn thất

Phúc làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản Huynh ]/[ phúc người ấy ] mà phúc làm nhâm vũ khúc tự hóa kị đây hóa tượng tuyệt đối không nên ngoạn cổ phiếu

Đi ngược chiều đại hạn thứ tư [ thiên mệnh ] trùng điệp [ vở ]( bính tuất ) thái âm thiên tướng tọa mệnh ( mình xấu )

[ lớn tài ] ở [ bản nô ]( nhâm ngọ ) can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phụ ]( mậu dần ) trùng điệp [ đại quan ] < bản phụ là nô tới tài >

[ lộc chuyển kị ] [ đại quan ] mậu làm chuyển thiên cơ hóa kị nhập [ bản nô ]( trở lại [ lớn tài ]) trùng [ đại phúc ] < truy kết quả >

Tượng này tỏ vẻ mệnh chủ đưa tiền tài đầu nhập sự nghiệp ( lộc nhập đại quan ) hoặc nói cùng chúng sinh hợp tác tham cổ

Kết quả phi hóa kỵ nhập lớn tài tổn tiền lại phiền não ( thiên lương hóa lộc có thể thao tác cổ phiếu hồi bảo hộ )

Vũ khúc

Vũ khúc lộc năm sinh có lợi ngắn hạn cổ phiếu nói lung tung ( ngắn hạn thao tác không nên trường kỳ chỉnh thể kế hoạch )

Có lợi ngắn hạn mục tiêu khai sáng tiên phong ( hoặc nói lẻ tẻ quyết đoán hành động

Ngắn hạn hình thức hành nghề như ngắn hạn đầu tư cổ phiếu tài kinh hoạt động )

Vũ khúc hóa lộc tất nhiên văn khúc hóa kị phải chú ý văn khúc tới tọa cung hay không trở ngại ngại cầu tài

Vũ khúc sinh kỵ nhâm nhập tử trùng điền tài bất lợi tiền tài tuần chuyển thất linh ngã trái nhiều tài vật hồi trọng đại tổn thất

Đến tài bị ngăn trở tiến tài khó khăn, nhọc nhằn vô lực chiếu cố đứa con hoặc cổ đông

Tất nhiên thiên lương lộc năm sinh cần lưu ý thiên lương tới rơi cung làm tiếp phán đoán hay không đi vào cổ phiếu kỳ hóa các loại thao tác

Bình thường điều tra lộc kị rơi cung cấp cát hung trạng huống khả tham khảo [ can cung tứ hóa nguyên tắc ]

1. Quan sát hóa lộc rơi [ ngã cung ] hoặc [ tha cung ] nếu hóa lộc nhập ngã cung này là mệnh chủ sử dụng cơ dẫn khá cao

2. Nếu hóa kị rơi [ ngã cung ]

Vũ khúc tọa điền trạch phải hành động ra chiêu để cầu tài ( lấy vật sưu tầm đi tiến hành sao bán hoạt động hoặc là xào lâu đầu cơ cổ phiếu )

Nếu không hành động thì giá trị vây trệ giảm xuống

Năm xưa 35( nhâm tuất ) trùng điệp bản tài tọa vũ khúc tự hóa kị

Lưu mệnh can nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản nô ( thiên )( kỷ mùi ) trùng điệp đại phúc ( địa )+[ lưu tử 35]( nhân ) [ tam dịch hợp nhất ]

Năm này mệnh chủ đầu tư cổ phiếu ( thiên lương hóa lộc ) lại nhân [ lưu mệnh ] tọa vũ khúc tự hóa kị chịu khổ bảo hộ lớn bồi

[ tài bạch ] tọa vũ khúc tự hóa kị biểu hiện mệnh chủ sẽ không để ý tài hoặc nói có tài vận không tốt tới hiện tượng

Địa không cùng vũ khúc cùng chủ phí của phá tới núi cùng thủy tận mới nghỉ

( nếu vũ khúc gặp địa kiếp chủ phí của còn bất trí một Văn Bất Danh )

Lớn tài làm vũ khúc hóa kị nhập phúc ( ất chưa ) trùng bản tài

Lớn tài trùng bản tài này là [ tài ngã ] biểu hiện tổn tài tài nguyên ngắn truất buôn bán có lời không đến tiền tới hiện tượng

Lớn tài làm hóa kị nhập bản phúc trùng tài bạch tỏ vẻ tiền tài hội chạy trốn chủ tổn tài

Lớn tài hóa kị trùng bản tài lấy nhỏ trùng lớn biểu hiện đây hạn mười năm hội nghiêm trọng tổn tài hoặc buôn bán có lời không đến tiền

[ đại nạn tài bạch ] can cung hóa kị nhập [ bản tài ] này là [ quy vị trí ] đây mười năm là kiếm tiền tốt thời cơ ( bản tài không thể tự hóa )

Bản mạng đứa con can cung vũ khúc hóa kị nhập phụ ( bính tuất )

Trùng tật ách biểu hiện mệnh chủ không tốt giao tế không thể đầu tư thả mệnh chủ cùng hoa đào không duyên

Văn khúc

Văn khúc có tế thủy chảy tràn đấy ổn định tính

Nên đưa bộ phận tư kim đầu tư với định kỳ định ngạch đấy quỹ hoặc trường kỳ kiềm giữ đáng giá đầu tư đấy tích ưu cổ phiếu

Văn khúc sinh kỵ mình nhập phúc đức trùng tài bạch tiền tài không thuận nhóm khoán sẽ có quấy rầy

Văn khúc không thể bị “Kình Đà giáp kị” ( không thể gặp sinh kỵ phá )

  

Riêng chỉ nếu văn khúc hóa kị ở cung mệnh hoặc cung phúc đức người, thì mỗi lần nhiều nhất sai sót bị người phụ mệt

Tuyệt không nên hợp ý, cũng không nên là người chỉ tiền tài đảm bảo

Xem ba sao ( thiên lương vũ khúc văn khúc ) tới tọa làm tứ hóa

( nếu hóa lộc nhập phụ tật là người tác giá từ không có chỗ tốt ( tốt nhất nhập ngã cung mệnh tài quan điền phúc )

Bản tài không thể tự hóa kị ( thiên cơ tự hóa kị ) tài làm tự hóa kị là tài ra

Biểu hiện đưa tiền tài lấy đi ra bên ngoài tiêu hết giống ( lấy cung tài bạch từ là thể dụng )

Văn khúc hóa kị nhập huynh đệ ( ngân hàng gởi ngân hàng vị trí ) thì không nên trường kỳ đầu tư sợ tổn thất hầu hết

Văn khúc hóa kị mình nhập mệnh tối kỵ hợp ý nhân tất có hành động sai sót

( năm xưa cung mệnh gặp văn khúc hóa kị cùng luận )

Nếu văn khúc hóa kị nhập Quan thì không thể đem cổ phiếu coi như chủ nghiệp ( sự nghiệp )

Văn khúc hóa kị nhất thiết không thể tham đổ thậm chí cổ phiếu hợp ý vân vân cũng ứng lưu ý võ mồm thị phi các loại sự

Văn khúc nhập huynh đệ có tế thủy chảy tràn đấy ổn định tính nên đưa bộ phận tư kim đầu tư với định kỳ định ngạch đấy quỹ

Hoặc trường kỳ kiềm giữ đáng giá đầu tư đấy tích ưu cổ phiếu

Nếu văn khúc hóa kị ( sinh năm kỷ nhân hoặc ngồi mình làm ) thì không nên trường kỳ đầu tư sợ tổn thất hầu hết

Văn khúc hóa kị nhập huynh đệ < huynh đệ là tài tới điền > thì không nên trường kỳ đầu tư sợ tổn thất hầu hết

Văn khúc sinh kỵ nhập Huynh biểu hiện có hành động sai sót thì không nên trường kỳ đầu tư sợ tổn thất hầu hết

Sinh kỵ nhập lục thân cung biểu hiện cùng đáng lục thân giữa tới tiền vàng lui tới phần lớn là một đi không trở lại có ra không nhập thậm chí sinh sản tranh chấp

Khiếm huynh đệ trái chính mình tái cùng vây cũng muốn giúp người nên cố hết sức tránh cho

Sinh kỵ nhập huynh đệ < huynh đệ là tài tới điền > ứng lấy bảo thủ nhất phương pháp để ý tài lại không nên trên tay giữ lại nhiều lắm hiện tiền

Hoặc thận thủ tài dấu diếm trắng nguyên tắc để tránh bị cướp tài ( địa kiếp địa không cùng luận )

Văn xương hóa kị nhập vợ chồng trùng Quan lộc chớ là người đảm bảo bối thư dễ dàng ra vấn đề

Tài chính nhóm khoán đi vào ứng cẩn thận bị xuất hiện quấy rầy

Thuận hành thứ ba đại nạn [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản phúc ] thì [ lớn tài ] ở [ bản phu ]( bính tý )

[ lớn tài ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản tật ]( quý dậu ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh hung tiền tài bất lợi

[ lớn tài ] làm kị trùng [ cha mẹ ] văn thư bất lợi không nên đầu tư cổ phiếu

Năm xưa 26 kỉ tỵ [ lưu mệnh ] nhập [ bổn điền ]( kỉ tỵ ) tọa văn khúc tự hóa kị

[ lưu tài ] ở [ bản tật ] tọa [ lớn tài ] làm liêm trinh hóa kị trùng phá lộc năm sinh đại hung đầu tư thất lợi thường tiền hơn trăm vạn

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ tới cổ phiếu tinh giải nghĩa

Cổ phiếu tinh giải nghĩa

Thiên lương vũ khúc văn khúc

Thiên lương

Nếu thiên lương tọa ( kỷ hợi ) thả tự hóa khoa ám chỉ cổ phiếu chỉ có thể nhỏ ngoạn không thể tham nhiều nếu không bị bị mắc kẹt

Hộ pháp 094

( chú ý đối cung văn xương sinh kỵ đến trùng )

Thiên lương tọa mình làm thuộc thổ nhiều ấm người khác sở kiếm tiền dễ bị người khác hư nát chịu lừa ( văn khúc hóa kị )

Thiên lương tọa mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( đinh dậu ) thì không thể đem cổ phiếu coi như chủ nghiệp ( sự nghiệp )

Đây văn khúc hóa kị trùng phá cự môn lộc năm sinh thả tự hóa kị văn khúc sinh khoa thiên cơ tự hóa khoa

[ kị chuyển kị ] can của quan đinh cự môn tự hóa kị song kị trùng [ bản phu ] trùng điệp [ thiên lương đấy Quan lộc vị trí ]( cổ phiếu tới vận khí không tốt )

Đây hóa tượng biểu hiện cuối cùng cổ phiếu thao tác tất nhiên tổn tài bảo hộ ( tự hóa kị dính )

Thiên lương tọa mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ]( giáp ngọ ) phùng vũ khúc tự hóa khoa + hỏa khoảng không này là [ lộc ra ] là tổn rõ ràng buôn bán có lời rõ ràng hao phí

[ lộc chuyển kị ] phụ làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( ất chưa ) phi hóa kỵ nhập [ thiên lương đấy tài bạch vị trí ]

Thiên lương tọa mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ]( giáp ngọ )

Thứ ba đại nạn (22~31) đây thiên lương mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ cánh đồng ]

Năm xưa 23( tân mão ) hoặc năm xưa 31( kỷ hợi ) khả ngắn tuyến nhỏ ngoạn

Đại hạn thứ tư (32~41) đây thiên lương mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ đại quan ] năm xưa 39( giáp ngọ ) có thể ngắn tuyến nhỏ ngoạn

[ cung tài bạch ] thiên lương ( cổ phiếu ngôi sao ) hóa lộc nhập thì khả buôn bán có lời cổ phiếu phương diện tiền tài ( tham đổ sẽ thắng )

Thiên lương tự hóa lộc nhâm có thiên tài trúng thưởng đổ tiền thắng tiền cạnh tái tưởng thưởng các loại ( thiên lương là cổ phiếu ngôi sao vũ khúc văn khúc cùng luận )

Nhưng tu chú ý vũ khúc hóa kị tới rơi cung ứng tường tra

Vũ khúc tự hóa lộc chính tài tinh hóa lộc mới thật sự là tài phải là sanh ra ở có tiền đấy gia đình ( lưu ý lộc ra )

( thiên lương là cổ phiếu ngôi sao vũ khúc văn khúc cùng luận )

Thiên lương tọa bản Huynh ( Đinh Mão ) phùng thái dương sinh kỵ + kình dương địa không

Can đinh cự môn hóa kị nhập vở ( Đinh Sửu ) trùng bổn điền ( Tân Mùi ) cập trùng ( trùng điệp thiên lương tới Quan lộc )

Đây mệnh chủ có thể nào dựa vào mua bán cổ phiếu phát tài?

Xấu chưa vị trí cung tài bạch thiên cơ thủ đối chiếu thiên lương

Cơ lương tam phương không thấy sát kị mới thành cách này việt biến động càng cao đấy trưng ứng khả mua bán cổ phiếu tiến tài

Địa không hoặc địa kiếp cùng thiên lương đồng độ ( thiên lương cổ phiếu ngôi sao ) tuyệt không thể đầu tư cổ phiếu kỳ hóa các loại hợp ý thao tác

Địa không cùng thiên lương cùng ( thiên lương cổ phiếu ngôi sao ) không thể đầu tư cổ phiếu kỳ hóa các loại hợp ý thao tác

Thiên lương tọa tài bạch ( Đinh Hợi ) hồi không kiếp củng trùng ( thân giờ sinh nhân ) đây mệnh cách cũng không nên đầu tư cổ phiếu hoặc hợp ý thủ tài

[ bản mạng tài bạch ] cung ( nhâm tuất ) tọa vũ khúc tự hóa kị

Tài làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản nô ]( kỷ mùi ) phùng thiên lương tự hóa khoa này là [ lộc ra ] là tổn

Năm xưa đi vào [ bản tài ]( nhâm tuất )

Mệnh chủ năm đó nhận vi thiên lương ( cổ phiếu ngôi sao ) hóa lộc đại lượng tư kim đầu nhập thị trường chứng khoán kết quả chịu khổ bảo hộ tổn thất không phỉ

Nếu thiên cơ thiên lương lấy thiên cơ chủ yếu nhập tài bạch ( xấu chưa ) ( thìn tuất thiên cơ thiên lương đồng cung )

Thiên cơ đối chiếu thiên lương tam phương không thấy sát kị mới thành cách này việt biến động càng cao đấy trưng ứng khả mua bán cổ phiếu tiến tài

Nếu gặp sát thì có thể nào cách không nên hợp ý

Xấu chưa vị trí cung tài bạch thiên cơ thủ đối chiếu thiên lương cơ lương tam phương không thấy sát kị mới thành cách

Này việt biến động càng cao đấy trưng ứng khả mua bán cổ phiếu tiến tài

Xem can của quan lộc nhập phụ [ nô tới tài ] mà can của quan phi hóa kỵ nhập nô này lộc kị tới rơi cung cách xa nhau năm cách này là cao đến đi lui không giúp được gì giống

[ lộc chuyển kị ] phụ làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phúc ]( tân tị ) gặp thiên đồng sinh kỵ song kị trùng [ bản tài ]( Đinh Hợi )

Can của quan lộc nhập phụ [ nô tới tài ] thay người tác giá ở ngoài sợ thương hại tự thân tới tài lộc

Đây mệnh cách thiên lương tọa [ bản tài ] hồi can của quan lộc tới [ lộc chuyển kị ] trùng phá nhất thiết không thể tiến hành cổ phiếu đầu tư hoặc hợp ý thủ tài

Phúc làm tham lang hóa lộc nhập Huynh ( Đinh Sửu ) phùng vũ khúc sinh khoa đây hóa tượng giống loại [ điệp ra lộc ] lộc ra là tổn

Hộ pháp 076

Phúc làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( Đinh Sửu ) biểu hiện đối với tồn tiền ý tưởng tham nhiều không ghê

[ lộc chuyển kị ] Huynh can đinh cự môn hóa kị nhập mệnh ( bính dần ) gặp thái dương sinh kỵ hình thành song kị trùng [ bản thiên ]( nhâm thìn )

Nếu đại nạn thuận hành đại hạn thứ tư (36~45) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( kỉ tỵ ) [ cánh đồng ] trùng điệp [ bản thiên ]( nhâm thân )

[ cánh đồng ] bị song kị trùng phá tất nhiên đại phá bại năm xưa 39 đi vào ( nhâm thân ) là [ ứng nghiệm ] chi niên

Phúc làm mậu thiên cơ tự hóa kị biểu hiện tư tưởng hoặc ý tưởng từ tốt lại biến hoại trùng [ bản tài ]

Đây chủng mệnh cách thấp tốt nhất đi làm qua ngày nếu muốn làm phát tài mộng tất nhiên tự tìm khổ ăn

Phúc làm thiên cơ tự hóa kị ( mậu thìn ) trùng [ bản tài ]

Phúc đức ( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị thiên lương đồng cung + địa kiếp trùng [ bản tài ]( giáp tuất )[ định tượng cung ] mệnh chủ nhất thiết không thể bính cổ phiếu

Người sinh năm giáp [ định tượng ] ở tài bạch ( giáp tuất ) biểu hiện mệnh chủ trọng thị tiền tài cùng sự nghiệp < tài bạch là Quan tới Quan >

Hồi thiên cơ tự hóa kị thiên lương + địa kiếp trùng phá tuyệt đối không có thể lấy thiên lương ( cổ phiếu ) làm tiến tài nguồn gốc

[ định tượng ] năm giáp ngọ sinh ra [ định tượng ] ở tài bạch ( giáp tuất ) biểu hiện mệnh chủ trọng thị tiền tài cùng sự nghiệp < tài bạch là Quan tới Quan >

Phúc đức ( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị thiên lương đồng cung + địa kiếp trùng [ bản tài ]( giáp tuất )[ định tượng cung ] mệnh chủ nhất thiết không thể bính cổ phiếu

[ bản tài ] hồi thiên cơ tự hóa kị thiên lương + địa kiếp trùng phá tuyệt đối không có thể lấy thiên lương ( cổ phiếu ) làm tiến tài nguồn gốc

Thân dần vị trí Quan lộc cung thiên đồng thiên lương thủ ở dần khác hương phát tích ở thân thường có hình tụng nhiều phiêu bạc

Thiên đồng thiên lương tọa Quan lộc cung hội hợp thiên mã + đốm lửa tối kỵ hợp ý thức đầu tư

Cung mệnh ( nhâm tí ) tử vi tự hóa quyền tả phụ phúc đức ( nhâm dần ) phá quân hữu bật đà la

Con mắt 286

Mệnh làm / phúc làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ vở ]( kỷ dậu ) phùng thiên lương tự hóa khoa

Mệnh can lộc nhập tử biểu hiện mệnh chủ thiện với đầu tư giao tế tiếp khách phùng tự hóa khoa thích hợp giáo dục y liệu kiến trúc cổ phiếu các loại tới kinh doanh

Nhưng nhu lưu ý mệnh làm phi hóa kỵ nhập tài trùng phúc hình thành phải tài không muốn sống hoặc nói thường thường là tiền quan tâm tài vận không tốt

Phúc can lộc nhập tử biểu hiện tư tưởng bên trên theo đuổi đầu tư đồ đạc trong cửa hàng hoặc theo đuổi giao tế tiếp khách hoặc hoa đào

Xem [ lộc chuyển lộc ] tử làm mình vũ khúc hóa lộc nhập tài mà [ lộc chuyển kị ] tử làm mình văn khúc hóa kị cũng nhập tài sinh sản [ lộc kị chiến khắc ]

Tượng này biểu hiện tiền tài phập phồng không chừng tài đến tài đi

Mệnh làm / phúc làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản tài ]( mậu thân )

Mệnh làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập tài biểu hiện mệnh chủ muốn liều mạng truy tài đáng tiếc tài tinh vũ khúc hóa kị không như mong muốn ( tài tinh không giúp việc )

Phúc làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập tài từ trùng phúc tự tìm khổ ăn

Ứng chú ý đi ngược chiều thứ năm đại nạn (43~52) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ] lộc kị chiến khắc là hung tượng đầu tư phải cẩn thận

Nhưng đại hạn thứ tư (34~43) [ cung mệnh đại hạn ] đi vào [ vở ]( nhâm tuất )

( cung tử nữ giao tế hoa đào đầu tư hợp tác vị trí vì thế hạn tới cuộc sống trọng điểm )

[ thầy thuốc ] ở [ bản tật ]( canh thân ) can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ]( quý hợi ) sợ đưa có cảm tình cách mạng huyên náo hôn biến

[ đại nạn mệnh ] can nhâm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản quan ]( đinh tị ) thiên lương là cổ phiếu ngôi sao

Mà [ thiên mệnh vũ khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( giáp ) trùng [ bản nô ]( mậu thìn ) trùng điệp [ lớn tài ]

Thiên lương là cổ phiếu ngôi sao vũ khúc là tài tinh đây hạn nếu cùng nhân hợp tác hoặc nói lung tung cổ phiếu sợ đưa tổn thất phí của

Lộc nhập Quan phi hóa kỵ nhập Huynh lộc kị cách xa nhau sáu ô là tiêu hao lộc tùy kị đi mệnh chủ chuyện nghiệp tiêu hao ở huynh đệ trên tay

[ lớn tài ] ở [ bản nô ]( nhâm ngọ )

[ lớn tài ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phụ ]( mậu dần ) trùng điệp [ đại quan ]

[ kị chuyển kị ] mậu làm chuyển thiên cơ hóa kị nhập [ bản nô ]( trở lại [ lớn tài ]) trùng [ đại phúc ]

Tượng này tỏ vẻ mệnh chủ đưa tiền tài đầu nhập sự nghiệp ( lộc nhập [ đại quan ])

Kết quả phi hóa kỵ nhập [ lớn tài ] tổn tiền lại phiền não ( thiên lương hóa lộc có thể thao tác cổ phiếu hồi bảo hộ )

[ thất tinh định điểm ] rơi [ bản phúc ]( nhâm thìn ) tọa vũ khúc tự hóa kị + đà la

Hộ pháp 256

Mệnh chủ tới thất tinh định điểm rơi [ bản phúc ]( nhâm thìn )

Biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày sở phát sinh cát hung cùng tự thân tư tưởng hưởng phúc có phúc thọ nguyên tức tức tương quan

Cung phúc đức biểu hiện mệnh chủ tinh thần quan niệm cùng ham mê

Phúc đức tự hóa kị biểu hiện 1. Mệnh chủ không tổ ấm nhỏ mọn lao lục vui mừng toản rúc vào sừng trâu thường nghĩ không mở ( tự tìm phiền não )

2. Phúc làm tự hóa kị trùng tài bạch mệnh chủ tốn tiền không tiết độ

3. < phúc đức là tật của tật > phúc làm tự hóa kị biểu hiện mệnh chủ có bệnh khỏe mạnh trạng huống không tốt

4. < phúc đức là phu tới Quan > tự hóa kị biểu hiện phối ngẫu đối với mệnh chủ chuyện nghiệp không trợ giúp

5. Cung phúc đức tự hóa kị bày mệnh chủ đích nhân vật xem ý thức mãnh liệt

Vũ khúc tự hóa kị nhập phúc biểu hiện ngắn lự thương thần hồi bạng châu làm nhiều công ít nghĩ tự bôn ba Mịa lao

Lưu ý phúc làm vũ khúc tự hóa kị mà tài làm tham lang tự hóa lộc [ lộc kị chạm trán ] với tài phúc tuyến

Vợ chồng lý lẽ tài quan niệm có nghiêm trọng tới trưng kết vợ chồng tới đối đãi tất nhiên không tốt

Lưu ý phúc làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( tân sửu ) phùng thiên lương + địa không

< huynh đệ là phúc người ấy > phúc làm hóa lộc nhập Huynh [ phúc người ấy ]

Biểu hiện tư tưởng ham mê đầy não đều là giao tế tiếp khách hoặc là đầu tư hoa đào việc vô hạn suy tư

Khác đây mệnh chủ không nên tiến hành cổ phiếu thao tác để tránh tổn thất

Phúc làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản Huynh ]/[ phúc người ấy ] mà phúc làm nhâm vũ khúc tự hóa kị đây hóa tượng tuyệt đối không nên ngoạn cổ phiếu

Đi ngược chiều đại hạn thứ tư [ thiên mệnh ] trùng điệp [ vở ]( bính tuất ) thái âm thiên tướng tọa mệnh ( mình xấu )

[ lớn tài ] ở [ bản nô ]( nhâm ngọ ) can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phụ ]( mậu dần ) trùng điệp [ đại quan ] < bản phụ là nô tới tài >

[ lộc chuyển kị ] [ đại quan ] mậu làm chuyển thiên cơ hóa kị nhập [ bản nô ]( trở lại [ lớn tài ]) trùng [ đại phúc ] < truy kết quả >

Tượng này tỏ vẻ mệnh chủ đưa tiền tài đầu nhập sự nghiệp ( lộc nhập đại quan ) hoặc nói cùng chúng sinh hợp tác tham cổ

Kết quả phi hóa kỵ nhập lớn tài tổn tiền lại phiền não ( thiên lương hóa lộc có thể thao tác cổ phiếu hồi bảo hộ )

Vũ khúc

Vũ khúc lộc năm sinh có lợi ngắn hạn cổ phiếu nói lung tung ( ngắn hạn thao tác không nên trường kỳ chỉnh thể kế hoạch )

Có lợi ngắn hạn mục tiêu khai sáng tiên phong ( hoặc nói lẻ tẻ quyết đoán hành động

Ngắn hạn hình thức hành nghề như ngắn hạn đầu tư cổ phiếu tài kinh hoạt động )

Vũ khúc hóa lộc tất nhiên văn khúc hóa kị phải chú ý văn khúc tới tọa cung hay không trở ngại ngại cầu tài

Vũ khúc sinh kỵ nhâm nhập tử trùng điền tài bất lợi tiền tài tuần chuyển thất linh ngã trái nhiều tài vật hồi trọng đại tổn thất

Đến tài bị ngăn trở tiến tài khó khăn, nhọc nhằn vô lực chiếu cố đứa con hoặc cổ đông

Tất nhiên thiên lương lộc năm sinh cần lưu ý thiên lương tới rơi cung làm tiếp phán đoán hay không đi vào cổ phiếu kỳ hóa các loại thao tác

Bình thường điều tra lộc kị rơi cung cấp cát hung trạng huống khả tham khảo [ can cung tứ hóa nguyên tắc ]

1. Quan sát hóa lộc rơi [ ngã cung ] hoặc [ tha cung ] nếu hóa lộc nhập ngã cung này là mệnh chủ sử dụng cơ dẫn khá cao

2. Nếu hóa kị rơi [ ngã cung ]

Vũ khúc tọa điền trạch phải hành động ra chiêu để cầu tài ( lấy vật sưu tầm đi tiến hành sao bán hoạt động hoặc là xào lâu đầu cơ cổ phiếu )

Nếu không hành động thì giá trị vây trệ giảm xuống

Năm xưa 35( nhâm tuất ) trùng điệp bản tài tọa vũ khúc tự hóa kị

Lưu mệnh can nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản nô ( thiên )( kỷ mùi ) trùng điệp đại phúc ( địa )+[ lưu tử 35]( nhân ) [ tam dịch hợp nhất ]

Năm này mệnh chủ đầu tư cổ phiếu ( thiên lương hóa lộc ) lại nhân [ lưu mệnh ] tọa vũ khúc tự hóa kị chịu khổ bảo hộ lớn bồi

[ tài bạch ] tọa vũ khúc tự hóa kị biểu hiện mệnh chủ sẽ không để ý tài hoặc nói có tài vận không tốt tới hiện tượng

Địa không cùng vũ khúc cùng chủ phí của phá tới núi cùng thủy tận mới nghỉ

( nếu vũ khúc gặp địa kiếp chủ phí của còn bất trí một Văn Bất Danh )

Lớn tài làm vũ khúc hóa kị nhập phúc ( ất chưa ) trùng bản tài

Lớn tài trùng bản tài này là [ tài ngã ] biểu hiện tổn tài tài nguyên ngắn truất buôn bán có lời không đến tiền tới hiện tượng

Lớn tài làm hóa kị nhập bản phúc trùng tài bạch tỏ vẻ tiền tài hội chạy trốn chủ tổn tài

Lớn tài hóa kị trùng bản tài lấy nhỏ trùng lớn biểu hiện đây hạn mười năm hội nghiêm trọng tổn tài hoặc buôn bán có lời không đến tiền

[ đại nạn tài bạch ] can cung hóa kị nhập [ bản tài ] này là [ quy vị trí ] đây mười năm là kiếm tiền tốt thời cơ ( bản tài không thể tự hóa )

Bản mạng đứa con can cung vũ khúc hóa kị nhập phụ ( bính tuất )

Trùng tật ách biểu hiện mệnh chủ không tốt giao tế không thể đầu tư thả mệnh chủ cùng hoa đào không duyên

Văn khúc

Văn khúc có tế thủy chảy tràn đấy ổn định tính

Nên đưa bộ phận tư kim đầu tư với định kỳ định ngạch đấy quỹ hoặc trường kỳ kiềm giữ đáng giá đầu tư đấy tích ưu cổ phiếu

Văn khúc sinh kỵ mình nhập phúc đức trùng tài bạch tiền tài không thuận nhóm khoán sẽ có quấy rầy

Văn khúc không thể bị “Kình Đà giáp kị” ( không thể gặp sinh kỵ phá )

  

Riêng chỉ nếu văn khúc hóa kị ở cung mệnh hoặc cung phúc đức người, thì mỗi lần nhiều nhất sai sót bị người phụ mệt

Tuyệt không nên hợp ý, cũng không nên là người chỉ tiền tài đảm bảo

Xem ba sao ( thiên lương vũ khúc văn khúc ) tới tọa làm tứ hóa

( nếu hóa lộc nhập phụ tật là người tác giá từ không có chỗ tốt ( tốt nhất nhập ngã cung mệnh tài quan điền phúc )

Bản tài không thể tự hóa kị ( thiên cơ tự hóa kị ) tài làm tự hóa kị là tài ra

Biểu hiện đưa tiền tài lấy đi ra bên ngoài tiêu hết giống ( lấy cung tài bạch từ là thể dụng )

Văn khúc hóa kị nhập huynh đệ ( ngân hàng gởi ngân hàng vị trí ) thì không nên trường kỳ đầu tư sợ tổn thất hầu hết

Văn khúc hóa kị mình nhập mệnh tối kỵ hợp ý nhân tất có hành động sai sót

( năm xưa cung mệnh gặp văn khúc hóa kị cùng luận )

Nếu văn khúc hóa kị nhập Quan thì không thể đem cổ phiếu coi như chủ nghiệp ( sự nghiệp )

Văn khúc hóa kị nhất thiết không thể tham đổ thậm chí cổ phiếu hợp ý vân vân cũng ứng lưu ý võ mồm thị phi các loại sự

Văn khúc nhập huynh đệ có tế thủy chảy tràn đấy ổn định tính nên đưa bộ phận tư kim đầu tư với định kỳ định ngạch đấy quỹ

Hoặc trường kỳ kiềm giữ đáng giá đầu tư đấy tích ưu cổ phiếu

Nếu văn khúc hóa kị ( sinh năm kỷ nhân hoặc ngồi mình làm ) thì không nên trường kỳ đầu tư sợ tổn thất hầu hết

Văn khúc hóa kị nhập huynh đệ < huynh đệ là tài tới điền > thì không nên trường kỳ đầu tư sợ tổn thất hầu hết

Văn khúc sinh kỵ nhập Huynh biểu hiện có hành động sai sót thì không nên trường kỳ đầu tư sợ tổn thất hầu hết

Sinh kỵ nhập lục thân cung biểu hiện cùng đáng lục thân giữa tới tiền vàng lui tới phần lớn là một đi không trở lại có ra không nhập thậm chí sinh sản tranh chấp

Khiếm huynh đệ trái chính mình tái cùng vây cũng muốn giúp người nên cố hết sức tránh cho

Sinh kỵ nhập huynh đệ < huynh đệ là tài tới điền > ứng lấy bảo thủ nhất phương pháp để ý tài lại không nên trên tay giữ lại nhiều lắm hiện tiền

Hoặc thận thủ tài dấu diếm trắng nguyên tắc để tránh bị cướp tài ( địa kiếp địa không cùng luận )

Văn xương hóa kị nhập vợ chồng trùng Quan lộc chớ là người đảm bảo bối thư dễ dàng ra vấn đề

Tài chính nhóm khoán đi vào ứng cẩn thận bị xuất hiện quấy rầy

Thuận hành thứ ba đại nạn [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản phúc ] thì [ lớn tài ] ở [ bản phu ]( bính tý )

[ lớn tài ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản tật ]( quý dậu ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh hung tiền tài bất lợi

[ lớn tài ] làm kị trùng [ cha mẹ ] văn thư bất lợi không nên đầu tư cổ phiếu

Năm xưa 26 kỉ tỵ [ lưu mệnh ] nhập [ bổn điền ]( kỉ tỵ ) tọa văn khúc tự hóa kị

[ lưu tài ] ở [ bản tật ] tọa [ lớn tài ] làm liêm trinh hóa kị trùng phá lộc năm sinh đại hung đầu tư thất lợi thường tiền hơn trăm vạn

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button