Tử vi

Tử vi đấu sổ tới cổ phiếu tinh hiểu dịch

Thiên lương vũ khúc văn khúc

Thiên lương

Nếu thiên lương tọa ( kỷ hợi ) thả tự hóa khoa ám chỉ cổ phiếu chỉ có thể nhỏ ngoạn không thể ham hố nếu không bị bị mắc kẹt

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ tới cổ phiếu tinh hiểu dịch

 
( chú ý đối cung văn xương sinh kỵ đến hướng )

Thiên lương tọa mình làm thuộc thổ nhiều ấm người khác kiếm tiễn dễ bị người khác tổn hại bị lừa ( văn khúc hóa kị )

Thiên lương tọa mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( đinh dậu ) tắc không thể đem cổ phiếu làm như nghề chính ( sự nghiệp )

Đây văn khúc hóa kị phá tan cánh cửa cực lớn sinh lộc thả tự hóa kị văn khúc sinh khoa thiên cơ tự hóa khoa

[ kị chuyển kị ] can của quan đinh cánh cửa cực lớn tự hóa kị song kỵ hướng [ bản phu ] trọng điệp [ thiên lương đấy Quan bổng lộc và chức quyền ]( cổ phiếu chi vận khí không tốt )

Đây hóa tượng biểu hiện cuối cùng cổ phiếu thao tác tất nhiên tổn hại tài bảo hộ ( tự hóa kị dính )

 
Thiên lương tọa mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ]( giáp ngọ ) phùng vũ khúc tự hóa khoa + hỏa khoảng không này là [ lộc ra ] là tổn hại hiện tại kiếm hiện tại hao phí

[ lộc chuyển kị ] phụ làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( ất chưa ) phi hóa kỵ nhập [ thiên lương đấy tiền tài vị trí ]
Thiên lương tọa mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ]( giáp ngọ )

Thứ ba đại nạn (22~31) đây thiên lương mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ cánh đồng ]
Năm xưa 23( tân mão ) hoặc năm xưa 31( kỷ hợi ) khả cung không đủ cầu nhỏ ngoạn

Đại hạn thứ tư (32~41) đây thiên lương mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ đại quan ] năm xưa 39( giáp ngọ ) có thể cung không đủ cầu nhỏ ngoạn

[ cung tài bạch ] thiên lương ( cổ phiếu ngôi sao ) hóa lộc nhập tắc thể kiếm cổ phiếu phương diện tiền tài ( tham gia đổ sẽ thắng )

Thiên lương tự hóa lộc nhâm có thiên tài trúng thưởng bài bạc thắng tiễn thi đua tưởng thưởng các loại ( thiên lương là cổ phiếu ngôi sao vũ khúc văn khúc cùng luận )

Nhưng cần chú ý vũ khúc hóa kị tới rơi cung ứng với xét rõ

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ tới cổ phiếu tinh hiểu dịch

Thiên lương vũ khúc văn khúc

Thiên lương

Nếu thiên lương tọa ( kỷ hợi ) thả tự hóa khoa ám chỉ cổ phiếu chỉ có thể nhỏ ngoạn không thể ham hố nếu không bị bị mắc kẹt

 
( chú ý đối cung văn xương sinh kỵ đến hướng )

Thiên lương tọa mình làm thuộc thổ nhiều ấm người khác kiếm tiễn dễ bị người khác tổn hại bị lừa ( văn khúc hóa kị )

Thiên lương tọa mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( đinh dậu ) tắc không thể đem cổ phiếu làm như nghề chính ( sự nghiệp )

Đây văn khúc hóa kị phá tan cánh cửa cực lớn sinh lộc thả tự hóa kị văn khúc sinh khoa thiên cơ tự hóa khoa

[ kị chuyển kị ] can của quan đinh cánh cửa cực lớn tự hóa kị song kỵ hướng [ bản phu ] trọng điệp [ thiên lương đấy Quan bổng lộc và chức quyền ]( cổ phiếu chi vận khí không tốt )

Đây hóa tượng biểu hiện cuối cùng cổ phiếu thao tác tất nhiên tổn hại tài bảo hộ ( tự hóa kị dính )

 
Thiên lương tọa mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ]( giáp ngọ ) phùng vũ khúc tự hóa khoa + hỏa khoảng không này là [ lộc ra ] là tổn hại hiện tại kiếm hiện tại hao phí

[ lộc chuyển kị ] phụ làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( ất chưa ) phi hóa kỵ nhập [ thiên lương đấy tiền tài vị trí ]
Thiên lương tọa mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ]( giáp ngọ )

Thứ ba đại nạn (22~31) đây thiên lương mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ cánh đồng ]
Năm xưa 23( tân mão ) hoặc năm xưa 31( kỷ hợi ) khả cung không đủ cầu nhỏ ngoạn

Đại hạn thứ tư (32~41) đây thiên lương mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ đại quan ] năm xưa 39( giáp ngọ ) có thể cung không đủ cầu nhỏ ngoạn

[ cung tài bạch ] thiên lương ( cổ phiếu ngôi sao ) hóa lộc nhập tắc thể kiếm cổ phiếu phương diện tiền tài ( tham gia đổ sẽ thắng )

Thiên lương tự hóa lộc nhâm có thiên tài trúng thưởng bài bạc thắng tiễn thi đua tưởng thưởng các loại ( thiên lương là cổ phiếu ngôi sao vũ khúc văn khúc cùng luận )

Nhưng cần chú ý vũ khúc hóa kị tới rơi cung ứng với xét rõ

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button