Tử vi

Tử vi hóa khoaTử vi hóa khoa ở chư cung tới hiện tượng

Mệnh thân cung, khí chất càng lộ ra cao quý, danh dự gia tăng.

Bạn đang xem: Tử vi hóa khoa

Cung huynh đệ, huynh đệ càng thêm thông minh, lẫn nhau chiếu cố.

Cung phu thê, phu xướng phụ tùy, ân ái ngọt ngào, phối ngẫu càng thêm cẩn thận săn sóc.

Cung tử nữ, vợ chồng sinh hoạt tình dục càng thêm phong phú, mỹ mãn, khoái trá. Đứa con càng thêm thông minh hoạt bát.

Cung tài bạch, sẽ tiền thưởng linh tinh.

Cung tật ách, thân thể càng thêm khỏe mạnh, tinh thần khoái trá.

Cung thiên di, chủ thăng quan phát tài, hoặc gia tăng du lịch, hoặc phùng quý nhân đề bạt hoặc tài trợ, tới khai thác nhân sinh của ngươi.

Cung nô bộc, ở đây hóa khoa, thật cao trèo quyền quý, xu nịnh thúc ngựa, kết quả không hợp nhân ý, bị người chế ngạo, vỗ mông ngựa ở trên chân ngựa.

Cung quan lộc, chiêu bài càng thêm vang dội, tài năng cũng có phát huy cơ hội, thăng quan phát tài.

Cung điền trạch, sẽ không mua nổi sinh, hoặc tương trụ trạch gia dĩ điểm tô cho đẹp, cao quý trang sức.

Cung phúc đức, gia tăng danh vọng, phẩm cách càng cao hơn còn, bị người kính ngưỡng.

Cung phụ mẫu, cha mẹ ở trong xã hội tín dụng, địa vị, danh dự bay lên.

Tử vi hóa khoa ở các nơi tới hiện tượng

Tử địa, cùng ngọ cùng.

Xấu địa, cùng chưa cùng.

Dần địa, cùng thân cùng.

Mão địa, cùng dậu cùng.

Thìn địa, nên nghiên cứu học thuật, có thành tựu.

Tị địa, sự nghiệp có tiến triển, quyền lực có tăng lớn, chắc có tốt chuyển cơ.

Ngọ địa, ở đây hóa khoa, nên nghiên cứu học thuật. Nữ mệnh đúng trượng phu có trợ giúp.

Chưa địa, sự nghiệp có tốt biểu hiện cùng tốt chuyển cơ.

Thân địa, sự nghiệp thành công. Nữ mệnh vưu cát, vượng phu ích tử.

Dậu địa, gia tăng thanh danh.

Tuất địa, cùng thìn cùng.

Hợi địa, cùng tị cùng.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi hóa khoaTử vi hóa khoa ở chư cung tới hiện tượng

Mệnh thân cung, khí chất càng lộ ra cao quý, danh dự gia tăng.

Cung huynh đệ, huynh đệ càng thêm thông minh, lẫn nhau chiếu cố.

Cung phu thê, phu xướng phụ tùy, ân ái ngọt ngào, phối ngẫu càng thêm cẩn thận săn sóc.

Cung tử nữ, vợ chồng sinh hoạt tình dục càng thêm phong phú, mỹ mãn, khoái trá. Đứa con càng thêm thông minh hoạt bát.

Cung tài bạch, sẽ tiền thưởng linh tinh.

Cung tật ách, thân thể càng thêm khỏe mạnh, tinh thần khoái trá.

Cung thiên di, chủ thăng quan phát tài, hoặc gia tăng du lịch, hoặc phùng quý nhân đề bạt hoặc tài trợ, tới khai thác nhân sinh của ngươi.

Cung nô bộc, ở đây hóa khoa, thật cao trèo quyền quý, xu nịnh thúc ngựa, kết quả không hợp nhân ý, bị người chế ngạo, vỗ mông ngựa ở trên chân ngựa.

Cung quan lộc, chiêu bài càng thêm vang dội, tài năng cũng có phát huy cơ hội, thăng quan phát tài.

Cung điền trạch, sẽ không mua nổi sinh, hoặc tương trụ trạch gia dĩ điểm tô cho đẹp, cao quý trang sức.

Cung phúc đức, gia tăng danh vọng, phẩm cách càng cao hơn còn, bị người kính ngưỡng.

Cung phụ mẫu, cha mẹ ở trong xã hội tín dụng, địa vị, danh dự bay lên.

Tử vi hóa khoa ở các nơi tới hiện tượng

Tử địa, cùng ngọ cùng.

Xấu địa, cùng chưa cùng.

Dần địa, cùng thân cùng.

Mão địa, cùng dậu cùng.

Thìn địa, nên nghiên cứu học thuật, có thành tựu.

Tị địa, sự nghiệp có tiến triển, quyền lực có tăng lớn, chắc có tốt chuyển cơ.

Ngọ địa, ở đây hóa khoa, nên nghiên cứu học thuật. Nữ mệnh đúng trượng phu có trợ giúp.

Chưa địa, sự nghiệp có tốt biểu hiện cùng tốt chuyển cơ.

Thân địa, sự nghiệp thành công. Nữ mệnh vưu cát, vượng phu ích tử.

Dậu địa, gia tăng thanh danh.

Tuất địa, cùng thìn cùng.

Hợi địa, cùng tị cùng.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button