Tử vi

Viêm một: dùng tử vi đấu sổ tuyển thích hợp mình nhất ngành sản xuất phương hướng

Tử vi đấu sổ luận ngành sản xuất lúc, lấy tam hợp pháp vi trạng thái tĩnh trạng thái, bình thường lấy mệnh, tài, Quan tam phương quan chức ở bên trong nơi tọa tinh diệu ánh sao tính đến chỉ phán đoán, lấy cung quan lộc là việc chính, mệnh, tài hợp tham gia, lấy cung tật ách nơi tọa tinh diệu vi hoàn cảnh làm việc. Phi tinh pháp luận ngành sản xuất, lấy cung tài bạch là tinh diệu làm cơ sở, tái lấy tiền tài can của cung làm tứ hóa, lực lượng lấy kị, lộc, quyền, khoa trình tự hơi lớn nhỏ, hợp tham gia tứ hóa nơi cư trú cung vị đấy cung chức cập trong cung tinh diệu ánh sao tính đến định sở thích hợp ngành sản xuất phương hướng.

Tinh diệu sở chủ nghề nghiệp thủ tượng phương hướng là cần đi qua lâu dài nghiên cứu, phân tích mệnh bàn, từ giữa từ từ tích lũy mà đến, viêm một đem mình đối tinh diệu tương ứng nghề nghiệp một ít lĩnh ngộ chia xẻ cho mọi người, vọng quảng đại tử vi đấu sổ kẻ yêu thích cộng đồng tiến bộ.

Sao tử vi: quý ngôi sao, đế tinh, cho nên vô luận làm gì ngành sản xuất, phải là đây trong nghề cao cấp. Lấy vật phẩm đến luận là trân quý, cao cấp, xa xỉ. Tử vi là Quan lộc chủ, nếu đang ngồi mệnh, Quan, này tài năng lãnh đạo mạnh hơn so với người bình thường, thuộc lãnh đạo hình nhân tài, có sao hóa quyền càng nghiệm.

Bạn đang xem: Viêm một: dùng tử vi đấu sổ tuyển thích hợp mình nhất ngành sản xuất phương hướng

Sao thiên cơ: trí tuệ ngôi sao, trục ngôi sao, dịch mã ngôi sao. Cùng thiết kế, tính toán, bày ra tương quan ngành sản xuất góc có thể phát huy nó đặc điểm. Trục ngôi sao, có máy móc, chiếc xe ý, tương quan ngành sản xuất thuộc tới. Dịch mã ngôi sao vi bôn ba giống, lấy tọa tứ mã cùng Thái Âm có giao cảm càng lộ vẻ. Thiên cơ nãi huynh đệ chủ, nếu việc buôn bán ứng với lấy quay vòng nhanh, không đặt tiền đấy sinh ý là việc chính. Nhân mậu làm có thể khiến thiên cơ hóa kị, thiên cơ hóa kị là lúc, cho dù ngươi phú khả địch quốc, cũng khó để chúng sinh đói khát.

Sao thái dương: ngũ hành bính hỏa, lấy bầu trời tới thái dương đến loại tượng. Cho nên có quang minh, bác ái, phát tán, dịch mã đặc điểm. Bản thân lại làm quan lộc chủ, nhưng từ sự văn hóa, công ích tính chất công tác, như lão sư, luật sư, nghề phục vụ các loại. Mặt trời hào phóng, rộng lượng không thích hợp làm tài vụ, tài chính ngành sản xuất, bởi vì rất khẳng khái mà không coi trọng tiền tài nguyên nhân. Thái dương cũng có thể đại biểu nguồn sinh lực, động lực, động cơ tương quan ngành sản xuất.

Sao vũ khúc: ngũ hành thuộc tân kim, vi chính tài ngôi sao. Nên tài chính, tài chính, hoặc người làm ăn, đương nhiên lấy không thay đổi kị tài tốt. Vũ khúc vốn là cương ngôi sao, có sự lạnh lẽo cứng rắn, cao ngạo một mặt, nguyên nhân bởi vậy thích hợp quân cảnh ngành sản xuất. Vũ khúc thất sát đích tổ hợp, nhưng vì bác sĩ khoa ngoại.

Sao thiên đồng: ngũ hành thuộc nhâm thủy, vi lưu động, có thể dẫn nước dùng, là phúc tinh, tiểu hài nhi ngôi sao, hòa hợp câu thông phối hợp, thích người khác chiếu cố. Cho nên nhưng từ sự nghề phục vụ, ăn uống, thực phẩm, bách hóa, trang hoàng ngành sản xuất. Cũng có thể tiểu hài tử làm chủ yếu tiêu phí quần thể đấy ngành sản xuất. Sao thiên đồng đấy linh cảm mạnh hơn so với người bình thường, cho nên nhưng từ sự ngũ thuật bên trong bói toán ngành sản xuất.

Sao liêm trinh: đinh hỏa, Quan lộc chủ. Nên tĩnh không nên động, nên bên trong không nên ngoại. Nhưng từ sự hành chính tương quan công tác. Đinh hỏa vi dụng cụ tinh vi, đồ điện, máy tính thuộc tới, nhưng từ sự tương quan ngành sản xuất. Liêm trinh cũng chủ máu, Liêm Sát đấy tổ hợp nhưng vì quân cảnh, thầy thuốc.

PS: hôm nay viêm một chia trước hưởng thụ sao tử vi đeo lục tinh đấy tương quan ngành sản xuất thủ tượng, sau này có cơ hội lại chia hưởng thụ sao thiên phủ đeo là tinh diệu. Nếu mọi người có cảm giác ngộ, hoan nghênh nhắn lại trao đổi. Nếu đối với ngài có trợ giúp cũng xin điểm “Đang nhìn” cổ vũ, nghe nói điểm “Đang nhìn” đấy năm nay đều có vận may ^_^

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Viêm một: dùng tử vi đấu sổ tuyển thích hợp mình nhất ngành sản xuất phương hướng

Tử vi đấu sổ luận ngành sản xuất lúc, lấy tam hợp pháp vi trạng thái tĩnh trạng thái, bình thường lấy mệnh, tài, Quan tam phương quan chức ở bên trong nơi tọa tinh diệu ánh sao tính đến chỉ phán đoán, lấy cung quan lộc là việc chính, mệnh, tài hợp tham gia, lấy cung tật ách nơi tọa tinh diệu vi hoàn cảnh làm việc. Phi tinh pháp luận ngành sản xuất, lấy cung tài bạch là tinh diệu làm cơ sở, tái lấy tiền tài can của cung làm tứ hóa, lực lượng lấy kị, lộc, quyền, khoa trình tự hơi lớn nhỏ, hợp tham gia tứ hóa nơi cư trú cung vị đấy cung chức cập trong cung tinh diệu ánh sao tính đến định sở thích hợp ngành sản xuất phương hướng.

Tinh diệu sở chủ nghề nghiệp thủ tượng phương hướng là cần đi qua lâu dài nghiên cứu, phân tích mệnh bàn, từ giữa từ từ tích lũy mà đến, viêm một đem mình đối tinh diệu tương ứng nghề nghiệp một ít lĩnh ngộ chia xẻ cho mọi người, vọng quảng đại tử vi đấu sổ kẻ yêu thích cộng đồng tiến bộ.

Sao tử vi: quý ngôi sao, đế tinh, cho nên vô luận làm gì ngành sản xuất, phải là đây trong nghề cao cấp. Lấy vật phẩm đến luận là trân quý, cao cấp, xa xỉ. Tử vi là Quan lộc chủ, nếu đang ngồi mệnh, Quan, này tài năng lãnh đạo mạnh hơn so với người bình thường, thuộc lãnh đạo hình nhân tài, có sao hóa quyền càng nghiệm.

Sao thiên cơ: trí tuệ ngôi sao, trục ngôi sao, dịch mã ngôi sao. Cùng thiết kế, tính toán, bày ra tương quan ngành sản xuất góc có thể phát huy nó đặc điểm. Trục ngôi sao, có máy móc, chiếc xe ý, tương quan ngành sản xuất thuộc tới. Dịch mã ngôi sao vi bôn ba giống, lấy tọa tứ mã cùng Thái Âm có giao cảm càng lộ vẻ. Thiên cơ nãi huynh đệ chủ, nếu việc buôn bán ứng với lấy quay vòng nhanh, không đặt tiền đấy sinh ý là việc chính. Nhân mậu làm có thể khiến thiên cơ hóa kị, thiên cơ hóa kị là lúc, cho dù ngươi phú khả địch quốc, cũng khó để chúng sinh đói khát.

Sao thái dương: ngũ hành bính hỏa, lấy bầu trời tới thái dương đến loại tượng. Cho nên có quang minh, bác ái, phát tán, dịch mã đặc điểm. Bản thân lại làm quan lộc chủ, nhưng từ sự văn hóa, công ích tính chất công tác, như lão sư, luật sư, nghề phục vụ các loại. Mặt trời hào phóng, rộng lượng không thích hợp làm tài vụ, tài chính ngành sản xuất, bởi vì rất khẳng khái mà không coi trọng tiền tài nguyên nhân. Thái dương cũng có thể đại biểu nguồn sinh lực, động lực, động cơ tương quan ngành sản xuất.

Sao vũ khúc: ngũ hành thuộc tân kim, vi chính tài ngôi sao. Nên tài chính, tài chính, hoặc người làm ăn, đương nhiên lấy không thay đổi kị tài tốt. Vũ khúc vốn là cương ngôi sao, có sự lạnh lẽo cứng rắn, cao ngạo một mặt, nguyên nhân bởi vậy thích hợp quân cảnh ngành sản xuất. Vũ khúc thất sát đích tổ hợp, nhưng vì bác sĩ khoa ngoại.

Sao thiên đồng: ngũ hành thuộc nhâm thủy, vi lưu động, có thể dẫn nước dùng, là phúc tinh, tiểu hài nhi ngôi sao, hòa hợp câu thông phối hợp, thích người khác chiếu cố. Cho nên nhưng từ sự nghề phục vụ, ăn uống, thực phẩm, bách hóa, trang hoàng ngành sản xuất. Cũng có thể tiểu hài tử làm chủ yếu tiêu phí quần thể đấy ngành sản xuất. Sao thiên đồng đấy linh cảm mạnh hơn so với người bình thường, cho nên nhưng từ sự ngũ thuật bên trong bói toán ngành sản xuất.

Sao liêm trinh: đinh hỏa, Quan lộc chủ. Nên tĩnh không nên động, nên bên trong không nên ngoại. Nhưng từ sự hành chính tương quan công tác. Đinh hỏa vi dụng cụ tinh vi, đồ điện, máy tính thuộc tới, nhưng từ sự tương quan ngành sản xuất. Liêm trinh cũng chủ máu, Liêm Sát đấy tổ hợp nhưng vì quân cảnh, thầy thuốc.

PS: hôm nay viêm một chia trước hưởng thụ sao tử vi đeo lục tinh đấy tương quan ngành sản xuất thủ tượng, sau này có cơ hội lại chia hưởng thụ sao thiên phủ đeo là tinh diệu. Nếu mọi người có cảm giác ngộ, hoan nghênh nhắn lại trao đổi. Nếu đối với ngài có trợ giúp cũng xin điểm “Đang nhìn” cổ vũ, nghe nói điểm “Đang nhìn” đấy năm nay đều có vận may ^_^

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button