Tử vi

Xem vợ chồng tới đối đãi giải nghĩa cùng giải quyết chi đạo 4

Xem vợ chồng tới đối đãi giải nghĩa cùng giải quyết chi đạo 4

Phán đoán cùng nhân giao tiếp năng lực tới ưu kém

A. Quan sát [ cung mệnh ] tọa ngôi sao hạch toán độc lập can cung để mà hiểu biết hành vi cùng tác phong

Bạn đang xem: Xem vợ chồng tới đối đãi giải nghĩa cùng giải quyết chi đạo 4

Từ [ cung mệnh ] tứ hóa phán đoán cá tính làm

B. Quan sát [ cung tật ách ] tọa ngôi sao hạch toán độc lập can cung để mà hiểu biết tâm thái cùng tính tình

Từ [ cung tật ách ] tứ hóa phán đoán tâm thái cùng tính tình

C. Quan sát [ cung phúc đức ] tọa ngôi sao hạch toán độc lập can cung để mà hiểu biết lý niệm ý tưởng cùng phúc khí

Từ [ cung phúc đức ] tứ hóa phán đoán tư tưởng cùng quan niệm

Trở lên ba người cá nhân cùng nhân giao tiếp tới ưu kém nhân tố trọng yếu nhất

Phân tích cảm tình

< nữ mệnh nông ất tị 54 11 04 giờ ngọ sinh mộc tam cục thất tinh ở Huynh ( tân tị )>

Công phu 272

Chồng của cô nông đinh dậu 46 12 08 xấu giờ sinh mộc tam cục thất tinh ở tật ( Đinh Mùi )

[ cung mệnh ]

A. Nam mệnh ( phu ) cung mệnh ( nhâm tí ) thái dương địa kiếp + thiên diêu

Nhâm ( nhân chi nhân ) từ thị cao tư tưởng là độc lập cách dựa vào trời tự lập ( dựa vào mình ) hoặc nói dựa vào trời tới ấm

Nhâm thủy thông sông nhiệt tình mênh mông dù thông minh nhưng mặc cho tính lạc quan hướng ngoại có văn có võ hòa hợp nắm giữ thời cơ cùng mưu lược bỏ

Nhân can nhâm thiên lương hóa lộc cho nên mệnh chủ tính cách mang theo ngạo khí thả từ thị khá cao ( tự phụ ) cũng khá là bá đạo ( nhiều chiếm nhân tiện nghi )

[ cung mệnh ] cùng [ cung phúc đức ] can cung giai là [ nhâm ] làm ( đinh nhâm sinh năm nhân tọa mệnh tử ) [ cung tật ách ] tất ở ( Đinh Mùi )

Cùng với [ cung phu thê ] ở ( canh tuất )

Nhâm ( nhân chi nhân ) từ thị cao tư tưởng là độc lập cách dựa vào trời tự lập ( dựa vào mình ) hoặc nói dựa vào trời tới ấm

[ cung mệnh ] nhâm ( cá tính làm ) [ cung phúc đức ]( tư tưởng quan niệm ) giai tự lập tự phụ khá là đủ độc lập tính cách không chịu thua ( nhân nắm thiên chi khí )

Thả hơi sẽ có ti thị ( khinh bỉ ) người khác hoặc chiếm nhân chi món lời nhỏ ( không chịu bị thua ) đấy đặc biệt chất

[ cung mệnh ] ở [ tử ] vị trí này là [ thiên ] vị trí thuộc tinh thần diện

[ cung phúc đức ] ở [ dần ] vị trí này là [ nhân ] vị trí thuộc nội ở mặt lưỡng người thiên nhân hợp nhất cũng biết mệnh chủ trong vòng ở tới tinh thần diện

Này cảm thụ hội quyết định cả đời họa phúc

Mệnh làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản thiên ]( bính ngọ )

Mệnh chủ bên ngoài có người duyên chịu trưởng bối ấm hộ là hòa hợp tán tài ấm nhân giúp người phải có thanh danh cùng địa vị

( chú ý trước chiêu tai hiểm rồi sau đó hóa hiểm là di )

[ lộc chuyển kị ] thiên bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản tật ]( Đinh Mùi ) trùng [ bản phụ ]

Biểu hiện ra ngoài mệnh nên sớm ly hương bỏ tỉnh ra ngoài địa phát triển

Mệnh làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( tân hợi )

Phàm là phi hóa kỵ nhập Huynh nô tuyến chính là tiến vào cát hung phân giới tuyến không phải thân có vấn đề chính là tổn tài

Mệnh làm hóa kị nhập Huynh biểu hiện cả đời hội có một lần đại tổn tài

< huynh đệ là tài tới điền > mệnh làm hóa kị nhập huynh đệ trùng ra

Khả dự tri mệnh chủ cả đời hội nhân sinh ý hợp tác đảm bảo dựng hội vay mượn các loại vấn đề tổn thất lớn tài

[ cung phu thê ]

A. Nam mệnh ( phu ) cung phu thê ( canh tuất ) thiên đồng sinh quyền thả tự hóa kị + địa không

Biểu hiện bạn tình ( phối ngẫu ) cầm quyền bá đạo thô lỗ thường thành oan gia hôn nhân bị biến ly hôn cơ dẫn cao ( chú ý việt biến việt hoại )

[ quyền kị dây dưa ] biểu hiện vợ chồng lao lục nhiều sóng gió sở không được nhiều sợ thuộc kỹ thuật giai tằng dễ có thương hại tranh chấp tranh quyền việc phát sinh

Biểu hiện dây dưa không rõ không thể nói lý lộ ra vô lý thủ huyên náo thường nghĩ chiếm nhân tiện nghi làm việc cầm không nổi cũng không bỏ xuống được vất vả

Tượng này là quyền kị dây dưa phối ngẫu cá tính mình không đổi nhận ý kiến hoặc chỉ ra chỗ sai

Bởi vậy bị dẫn phát cãi cọ song phương cãi cọ không ngớt khó được an ninh

Lưu ý cự môn sinh kỵ ở Quan trùng [ bản phu ]( canh tuất ) gặp thiên đồng sinh quyền thả tự hóa kị đây hóa tượng:

1. Biểu hiện phối ngẫu tới cá tính không thể nói lý rất khó giao tiếp

2. Mệnh chủ trên sự nghiệp đã đủ vất vả lại vẫn phải chịu đựng phối ngẫu đấy vô lý thủ huyên náo

Can của phu canh thái dương hóa lộc nhập [ bản mạng ]( nhâm tí ) biểu hiện phối ngẫu quan tâm ( ái ) mệnh chủ

Can của phu canh thiên đồng sinh quyền tự hóa kị nhưng phối ngẫu lại cầm quyền lại vô lý thủ huyên náo khó giao tiếp

[ quyền kị ] trùng [ bản quan ] gặp cự môn sinh kỵ không ủng hộ ( nhận cùng ) mệnh chủ chuyện nghiệp ( công tác )

Can của phu lộc nhập mệnh mà can của phu tự hóa kị này là [ lộc tùy kị đi ] biểu hiện phối ngẫu ( thê ) muốn chết chủ ( phu ) hết thảy phải thính nàng ( thê )

Đây hóa tượng có này mâu thuẫn lộc kị cách xa nhau ba cung cấu thành [ tam kỳ ] tới đối đãi cùng cát hung

Đây chủng hóa tượng là điển hình [ vợ chồng đối đãi không tốt ] đấy vận mệnh

B. Nữ mệnh ( thê ) cung phu thê ( canh thìn ) thiên cơ lộc năm sinh thiên lương sinh quyền + văn xương linh tinh kình dương này là [ cô cách ]( một tự lập cách )

Thiên cơ lộc năm sinh thiên lương sinh quyền nhập vợ chồng :

Lấy mệnh chủ mà nói biểu hiện bên ngoài tới năng lực làm việc cường nên thưởng thức sau hôn nhân chuyện lạ nghiệp tài lợi nhuận mới hội thuận lợi nhuận rõ ràng

Lấy phối ngẫu mà nói biểu hiện phối ngẫu ( phu ) có tài hoa thả thông minh

< lấy cung phu thê can cung tứ hóa > lấy hiểu [ phối ngẫu cách ]

Can của phu canh thái dương hóa lộc nhập [ bản tài ]( mậu dần ) biểu hiện phối ngẫu một lòng nghĩ tiền muốn gia tăng tài phú

Can của phu canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu tử ) gặp thái âm sinh kỵ thả hữu bật tự hóa quyền [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản mạng ]

Kể trên lộc kị đấy hóa tượng nói rõ phối ngẫu phải xuất ngoại đi kiếm tiền thả hội tụ ít ly nhiều ( nhân trùng [ bản mạng ] cho nên khá là không duyên )

[ dần cung tứ hóa ] phúc đức ( nhâm dần ) thái âm lộc năm sinh thiên cơ sinh khoa

[ cung phúc đức ]

A. Nam mệnh ( phu ) phúc đức ( nhâm dần ) thái âm lộc năm sinh thiên cơ sinh khoa

Biểu hiện mệnh chủ tư tưởng thưởng thức cao là người phúc hậu đầu óc tốt

Thiên cơ thái âm giai động ngôi sao cho nên tư tưởng quan niệm tương đối là di động hoặc nói tinh thần không chuyên hứng thú không chuyên

Thái âm hóa lộc ở phúc đức trái lại hội lao tâm lao thần không được an ninh

Thiên cơ sinh khoa ở phúc đức ( khoa chủ vui vẻ hoàn mỹ mừng đến hắn nhâm tán thưởng ) nhân ở can nhâm mà lộ ra tự phụ

Bởi vậy đang mệnh chủ gặp được phê bình khủng hoảng lúc nghĩ tự dễ dàng bày ra di động cùng tự phụ

Phúc đức ( nhâm dần ) nhâm ( nhân chi nhân ) từ thị cao tư tưởng là độc lập cách dựa vào trời tự lập ( dựa vào mình )

Nhâm thủy thông sông nhiệt tình mênh mông dù thông minh nhưng mặc cho tính lạc quan hướng ngoại có văn có võ hòa hợp nắm giữ thời cơ cùng mưu lược bỏ

Nhân can nhâm thiên lương hóa lộc cho nên mệnh chủ tính cách mang theo ngạo khí thả từ thị khá cao ( tự phụ ) cũng khá là bá đạo ( nhiều chiếm nhân tiện nghi )

[ bản phúc ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản thiên ]( bính ngọ ) trùng điệp [ thái tử ]

[ lộc chuyển kị ] thiên làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản tật ]( Đinh Mùi ) trùng [ bản phụ ]( quý xấu ) biểu hiện bên ngoài không thuận toại

Trùng [ bản phụ ] cùng thủ trưởng trưởng thượng bối không hợp ( không duyên )

[ bản phúc ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( tân hợi ) trùng [ bản nô ] ( nô bộc là chúng sinh vị trí chính là đồng sự thủ trưởng bộ phận thuộc các loại )

Phúc làm phi hóa kỵ nhập Huynh biểu hiện quan tâm huynh nô thường tốn tiền thả phí thần ( hoa tâm lực ) về xử lý cũng hội phạm tiểu nhân mà tao ương

< huynh đệ là phúc người ấy > phúc làm phi hóa kỵ nhập [ phúc người ấy ] biểu hiện dễ có thị phi trùng [ nô bộc ] chủ huynh nô không duyên

Lưu ý phúc can lộc nhập thiên mà phúc làm phi hóa kỵ nhập Huynh này lộc kị tới rơi cung cách xa nhau sáu ô ( nhất lục cộng tông ) này là tiêu hao giống

Nói rõ mệnh chủ nguyên lai nghĩ tại ngoại hảo hảo biểu hiện đáng tiếc quan niệm bên trên dễ có thị phi mà làm cho người duyên không tốt

Âm nam đại nạn đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( kỷ dậu ) cung vô chính diệu văn xương thiên việt

Biểu hiện đây hạn nãi rời nhà ( về đến nhà ngoại ) đi phấn đấu đấy vận hạn

[ thiên mệnh ] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( tân hợi ) trùng điệp [ đại phúc ] đây hạn đầy cõi lòng lý tưởng cùng xã hội chúng sinh tác động hỗ trợ mưu tài

[ thiên mệnh ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản nô ]( ất tị ) trùng điệp [ lớn tài ] trùng [ bản Huynh ] thành tựu tuyến chịu trùng khó có thành tựu lý tưởng thất bại

< huynh đệ là điền tới tài > tượng này vì thế hạn gia đình không tiền ý

[ thiên mệnh ] làm hóa lộc hóa kị nhập Huynh nô tuyến ( thành tựu tuyến ) đối với trùng biểu hiện bản hạn lý lẽ nghĩ khó đạt thành ( không thành tựu )

[ thiên mệnh ] làm hóa lộc hóa kị nhập đại nạn tới tài phúc tuyến đối với trùng biểu hiện bản hạn phu quân thê đối đãi tất nhiên không tốt

[ thiên mệnh ] làm hóa lộc hóa kị hỗ trùng

Lưu ý [ lớn thiên ] trùng điệp [ bổn điền ]( quý mão ) phùng tham lang tự hóa kị thường có thiên ở chuyển nhà chuyển chức tới điềm báo

[ lớn thiên ] tự hóa kị trùng [ đại nạn mệnh ] bản hạn ứng chú ý an toàn tránh cho ngoài ý muốn phát sinh

Kể trên đấy hóa tượng cũng là từ [ vở ] hóa xuất [ vở ] là tha cung biến thành lộc kị đều vào tha cung ( Huynh nô )

Đây hóa tượng là tiêu hao ý căn bản không lợi nhuận khả đồ

[ cánh đồng ] trùng điệp [ bản mạng ]( nhâm tí ) bên trong cung thái dương + thiên diêu địa kiếp [ cung vị trùng điệp ] biểu hiện gia đình là mệnh chủ sở huyền niệm ở chỗ

[ cánh đồng ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản thiên ]( bính ngọ ) trùng điệp [ thái tử ] phùng thiên lương + lộc tồn

Ý này tượng là rời nhà ra ngoài cùng nhân hợp tác ( công tác kiếm tiền ) nhưng nghĩ mưu tài lại cô độc không giúp được gì giống

[ cánh đồng ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( tân hợi ) trùng điệp [ đại phúc ] trùng [ bản nô ]( ất tị )

Phi hóa kỵ nhập [ bản Huynh ][ nô tới thiên ] biểu hiện bên ngoài cùng chúng sinh tác động hỗ trợ không tốt

Đang [ bản Huynh ] trùng điệp [ đại phúc ] thì biểu hiện nhân cùng chúng sinh tác động hỗ trợ không tốt dẫn đến tinh thần khó chịu

Tượng này có bị quản bởi nhân ( nhìn người tới sắc mặt ) đãi ngộ không tốt ( vũ khúc hóa kị )

Trùng [ bản nô ] nô bộc là chúng sinh bao hàm thủ trưởng đồng sự hộ khách vân vân trùng bạn cố tri không bị thưởng thức

< nô bộc là điền tới phúc > [ cánh đồng ] làm hóa kị trùng [ điền tới phúc ] đây hạn gia đình ( gia sản ) tới phúc khí chịu đựng

Trùng [ bản nô ] thả trùng điệp [ lớn tài ] cũng nói rõ tiền tài nắm giữ ở biệt nhân thủ bên trên ( tu nhìn người sắc mặt )

Năm xưa 41 [ lưu mệnh ] đi vào [ bản phụ ]( quý xấu )/ trùng điệp [ đại quan ]

Năm này tới [ lưu quan ] thì trùng điệp [ bản nô ] nhân chịu [ cánh đồng ] vũ khúc hóa kị trùng năm này hội cảm thấy sự nghiệp không như ý

Mà sinh sản phải ly chức đấy niệm đầu

Năm xưa 42 [ lưu mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( nhâm dần ) thả trùng điệp [ lớn nô ]

Năm này tới [ lưu điền ] trùng điệp [ bản nô ]( ất tị ) trùng điệp [ lớn tài ] chịu trùng cho nên năm này ly chức ( không lĩnh lão bản đấy tiền )

[ lưu mệnh ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản thiên ]( bính ngọ ) trùng điệp [ thái tử ]

[ lưu mệnh ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( tân hợi )

[ lưu mệnh ]+[ bản phúc ] này là [ thiên nhân hợp nhất ] lấy [ lớn nô ] chỉ phân biệt

Âm nam đại nạn đi ngược chiều thứ năm đại nạn (43~52) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ]( mậu thân ) cung vô chính diệu thiên hình độc thủ

[ bản mạng ]/[ đại quan ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản thiên ]( bính ngọ ) trùng điệp [ thầy thuốc ] chiếu [ đại quan ]

[ bản mạng ]/[ đại quan ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( tân hợi ) trùng điệp [ cánh đồng ]

Biểu hiện bản hạn rất muốn ra ngoại cố gắng khai sáng sự nghiệp nhưng mà trong nhà khuyết thiếu tư kim phải dựa vào vay mượn

[ bản quan ]( giáp thìn ) tọa cự môn sinh kỵ biểu hiện mệnh chủ sự nghiệp đặt nặng tâm vào lại khuyết thiếu xã hội bối cảnh đây mệnh chủ thuộc [ tự lập cách ] nên đi làm

Cuộc đời này kị ở Quan trùng [ bản phu ]( canh tuất ) gặp thiên đồng sinh quyền thả tự hóa kị đây hóa tượng:

1. Biểu hiện phối ngẫu tới cá tính không thể nói lý rất khó giao tiếp

2. Mệnh chủ trên sự nghiệp đã đủ vất vả lại vẫn phải chịu đựng phối ngẫu đấy vô lý thủ huyên náo

[ bản quan ]/[ lớn tài ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản tật ]( Đinh Mùi ) trùng điệp [ đại huynh ]

< tật ách là nô tới phúc > can của quan hóa lộc nhập [ nô tới phúc ] biểu hiện là người khác tác giá tự thân không chỗ tốt

Không thể sáng nghiệp nên cả đi làm

Can của quan thiên cơ hóa lộc nhập tật biểu hiện công tác nhẹ nhõm khoái trá ( tứ hóa nhập tật ách nên tuyển chọn tư nhân công ty tự do nghề nghiệp )

[ bản quan ]/[ lớn tài ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản mạng ]( nhâm tí ) trùng điệp [ đại quan ]

Biểu hiện bản hạn nghĩ dựa vào chính mình đầu tư sáng nghiệp kiếm tiền

Can của quan hóa kị nhập [ mệnh thiên tuyến ] là lý ngoại không thuận tiến lui duy cốc biểu trưng

Can của quan hóa kị nhập mệnh thuộc cát tượng sự nghiệp dính trứ mệnh chủ có không làm không được ý tứ ( là năm đấu gạo khom lưng )

Sự nghiệp khá yên ổn ít biến động ( sự nghiệp cách )

Chủ có trách nhiệm địa ( kế thừa hoặc bị động tính ) tiếp làm việc hoặc chức vụ không thể không lao tâm lao lực mưu sinh sống

[ bản tài ]/[ thiên mệnh ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bổn điền ]( quý mão ) trùng điệp [ đại tật ] gặp tham lang tự hóa kị này là [ lộc ra ]

Đây hạn mệnh chủ là gia đình gia kế lấy thân thể liều mạng kiếm tiền lại nhân chi tiêu quá lớn các loại vấn đề

Lưu ý < tài bạch là phu phu quân > thuộc vợ chồng đối đãi cung vị

Nếu tài làm tham lang hóa lộc nhập điền ( quý mão ) trùng điệp [ thầy thuốc người ấy ] ( ngẫu thỉnh thoảng hoa đào vị trí ) gặp tham lang tự hóa kị lộc ra

Nếu điền làm chuyển lộc can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( tân hợi ) trùng điệp [ thầy thuốc tới nô ]

Tượng này thuộc phối ngẫu bên ngoài có hoa đào

[ bản tài ]/[ thiên mệnh ] mậu làm thái âm hóa quyền thiên cơ hóa kị nhập [ bản phúc ]( nhâm dần ) trùng điệp [ lớn thiên ] gặp thái âm lộc năm sinh thiên cơ sinh khoa

Hình thành [ lộc quyền khoa kị dây dưa ]

Tượng này biểu hiện mệnh chủ trên tinh thần đấy tra tấn thường tận ngọt chua đau khổ lạt thật sự là ngũ vị tạp trần

Khác nhân thuộc phối ngẫu bên ngoài có hoa đào dẫn đến gia đình bất an nhượng mệnh chủ phiền não không thôi tinh thần bị chịu dày vò

[ cung phúc đức ]

B. Nữ mệnh ( thê ) phúc đức ( giáp thân ) cung vô chính diệu thiên việt độc thủ

Thiên việt nhập phúc đức biểu hiện thường có thân biên quý nhân trợ cả đời có phúc hưởng thụ khoái lạc là người xuất sắc khí nhã nhặn nếu có ngông nghênh

( mệnh chủ bị cùng đề bạt tới quý nhân phát sinh cảm tình làm phức tạp )

Có quý nhân là kèm hưởng phúc khoái lạc biểu hiện có người duyên có quý nhân cuộc sống phẩm chất cao nhã có thể tự giúp mình sau biết dùng người trợ

Âm nữ nhân đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn (23~32) [ thiên mệnh ] đi [ bản phúc ]( giáp thân ) phùng cung vô chính diệu

[ bản phúc ]/[ thiên mệnh ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bổn điền ]( ất dậu ) trùng điệp [ tổ phụ ]

[ thiên mệnh ] lộc nhập [ bổn điền ] biểu hiện cố gắng với cải thiện gia đình kinh tế

Lộc nhập [ tổ phụ ]([ lớn nô tới tài ]) muốn đi buôn bán có lời chúng sinh chi tài ( kiếm lời doanh sinh )

[ bản phúc ]/[ thiên mệnh ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản tài ]( mậu dần ) trùng điệp [ lớn thiên ]

[ thiên mệnh ] phi hóa kỵ nhập [ bản tài ] đây hạn chăm chú với cầu tài

Phi hóa kỵ nhập [ lớn thiên ]([ thầy thuốc tới tài ]) đi ra bên ngoài thối tiền lẻ trợ giúp phối ngẫu kiếm tiền ( dưỡng gia )

[ kị chuyển lộc ] tài làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản tật ]( mình xấu ) trùng điệp [ lớn nô ]

Đây hóa tượng biểu hiện nữ mệnh chủ lấy thân thể của mình đầu nhập cùng chúng sinh tác động hỗ trợ để cầu tài đấy [ cát hung ]

Tham lang hóa lộc biểu hiện nên mới nghệ tửu sắc cầu tài

[ ba chuyển kị ] tật làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( bính tuất ) tượng này biểu hiện mệnh chủ quan tâm công tác ( hoặc nói lấy thân thể công tác )

Trùng [ bản phu ] biểu hiện nhân công tác mà lờ đi vợ chồng giữa đấy cảm tình < này là kết quả >

Lưu ý [ đại quan ] trùng điệp [ bản thiên ]( mậu tử ) gặp thái âm sinh kỵ hữu bật tự hóa quyền bày đây hạn công tác nhất định không như ý

[ đại quan ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản tật ]( mình xấu ) trùng điệp [ lớn nô ] biểu hiện công tác gửi nhân ly dưới hãy xem nhân sắc mặt

[ đại quan ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản phu ]( canh thìn ) trùng điệp [ lớn tài ] gặp thiên cơ lộc năm sinh thiên lương sinh quyền song kị trùng [ bản quan ]

Đây hóa tượng [ đại quan ] kị trùng [ bản quan ] lấy nhỏ trùng lớn có sai lầm nghiệp hoặc thay công tác giống

Nói rõ đây hạn dù hoài lý tưởng lại gặp không như mong muốn thường có thất lạc đấy cảm giác thất bại

Âm nữ nhân đại nạn thuận hành đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi [ bổn điền ]( ất dậu ) phùng liêm trinh phá quân + đốm lửa

Đây hạn lấy mệnh chủ ( bản nhân ) gia vận gia kế vì cuộc sống sống trọng tâm

[ thiên mệnh ]/[ bổn điền ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản phu ]( canh thìn ) trùng điệp [ đại tật ] phùng thiên cơ lộc năm sinh thiên lương sinh quyền

Hóa lộc phùng sinh lộc này là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng may có sinh quyền cản khả giảm thiểu ngoại tiết

Tượng này biểu hiện muốn giúp trợ phối ngẫu hoặc là là công tác ( hoặc phối ngẫu ) vấn đề mà rời nhà

[ thiên mệnh ]/[ bổn điền ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu tử ) trùng điệp [ cánh đồng ] này là [ tứ chính vị trí ] hóa kị nhập [ tứ chính vị trí ]

Tượng này ý không phải nạn nạn chính là bàn thiên rời nhà ý

Tổng xem hóa lộc hóa kị tới rơi cung khả dự đoán mệnh chủ là gia đình kinh tế vấn đề mà rời nhà thật sự nạn nạn

[ đại quan ]/[ bản tật ]( mình xấu ) mình làm vũ khúc tự hóa lộc

[ đại quan ]/[ bản tật ]( mình xấu ) mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản quan ] tượng này có lại nắm nghề cũ tới trưng

Trùng [ bản phu ]( canh thìn ) trùng điệp [ đại tật ] kị trùng [ bản phu ] cùng phối ngẫu không duyên ( tâm thái bên trên phối ngẫu không ở trong lòng )

Nhưng nhân [ bản phu ] tọa thiên cơ lộc năm sinh thiên lương sinh quyền nếu muốn ly hôn này phối ngẫu ( phu ) cũng không sẽ đồng ý

Lấy kị trùng tới [ bản phu ]( canh thìn ) [ kị truy kị ]

Can của phu canh thái âm hóa khoa thiên đồng hóa kị cùng nhập [ bản thiên ]( mậu tử ) trùng điệp [ cánh đồng ] [ khoa kị tha mài ]

Đây hóa tượng biểu hiện phối ngẫu ( phu ) vẫn hội đến nữ mệnh chủ ( thê ) tới trụ sở dây dưa tha nê mang theo thủy không dễ đoạn

< xem [ thầy thuốc ]( quý chưa ) trùng điệp [ bản phụ ] phùng thiên hình
[ thầy thuốc ] tọa thiên hình vợ chồng thường ý kiến không gặp nhau đồng sàng khác mộng nhiều tranh chấp giao tiếp khó bị bất hoà thường là phối ngẫu phiền não

[ thầy thuốc ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bổn điền ]( ất dậu ) trùng điệp [ thiên mệnh ] biểu hiện phối ngẫu vẫn như cũ ái trứ nữ mệnh chủ

[ thầy thuốc ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản tật ]( mình xấu ) trùng điệp [ đại quan ] gặp vũ khúc tự hóa lộc tham lang tự hóa quyền hình thành [ lộc quyền kị ]

Biểu hiện phối ngẫu quan tâm nữ mệnh chủ cũng quan tâm này công tác nhưng không mong ly hôn

Xem [ thầy thuốc ] can lộc nhập điền mà phi hóa kỵ nhập tật này rơi cung cách xa nhau năm cách này là [ không giúp được gì ] giống

Nói rõ lộc nhập điền ( cố gia ) lại phi hóa kỵ nhập tật ( thân ) giữa [ không giúp được gì ] ( là gia kế rời nhà mà rời xa phối ngẫu đấy thân )

< xem [ lớn tài ] trùng điệp [ bản Huynh ]( tân tị ) >

Ẩn ngậm dựa vào huynh nô mưu tài giống hoặc nói đây hạn tới tài chính cùng huynh đệ bằng hữu tức tức tương quan

[ lớn tài ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản tài ]( mậu dần ) trùng điệp [ lớn nô ] biểu hiện đây hạn tới tài lợi nhuận tới từ chúng sinh bằng hữu

Khác cũng tượng trưng đây hạn dựa vào chúng sinh chi sắc mặt kiếm tiền vất vả tới tài vận

[ lớn tài ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản phu ]( canh thìn ) trùng điệp [ đại tật ] trùng phá thiên cơ lộc năm sinh thiên lương sinh quyền

Hình thành [ lộc quyền kị dây dưa ] song kị trùng [ bản quan ]

Tượng này phi hóa kỵ nhập [ bản phu ] trùng phá lộc năm sinh biểu hiện hội chịu phối ngẫu tới kiềm chế mà ảnh hưởng khách hàng khai mở đất mà không vụ lợi sự nghiệp kinh doanh

Năm xưa 35 [ lưu mệnh ]( mình mão ) đi [ vở ] trùng điệp [ lớn thiên ] tượng này năm này mệnh chủ bên ngoài có hoa đào tới điềm báo

[ thiên mệnh ] can ất thiên cơ hóa lộc ở [ bản phu ]( canh thìn ) trùng điệp [ lưu phụ ] chiếu [ lưu tật ] biểu hiện là tự thân tính toán

[ thiên mệnh ] can ất thái âm hóa kị ở [ bản thiên ]( mậu tử ) trùng điệp [ lưu tử ] trùng [ lưu điền ] này là ly hôn tới [ thùy tượng ]

[ lớn tài ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản phu ]( canh thìn ) trùng điệp [ lưu phụ ] trùng [ lưu tật ] biểu hiện là tài thương tâm giống

[ lưu phu ]( mình xấu ) trùng điệp [ bản tật ]+[ đại quan ] phùng vũ khúc tự hóa lộc tham lang tự hóa quyền này là [ lộc ra ]

[ lưu phu ]( mình xấu ) mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( bính tuất ) trùng điệp [ tổ phụ ]+[ lưu tật ]

Trùng [ bản phu ]( canh thìn ) trùng điệp [ đại tật ] biểu hiện năm này nội tâm buồn bực thả phù thê không duyên giống

< xem nữ mệnh chủ tới khỏe mạnh tình huống >

[ bản tật ]( mình xấu ) phùng vũ khúc tự hóa lộc tham lang tự hóa quyền tượng này thân khỏe mạnh cùng tửu sắc liên quan đến

[ bản tật ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( bính tuất ) trùng điệp [ tổ phụ ] trùng [ đại tật ] cũng trùng xé trời cơ lộc năm sinh thiên lương sinh quyền

Dẫn phát [ song kị ] cùng [ sinh quyền ] chiến khắc càng trùng động sát tinh kình dương linh tinh tượng này là khai đao thủ thuật giống

< xem nữ mệnh chủ nhà sinh tình huống >

[ bổn điền ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản phu ]( canh thìn ) phùng thiên cơ lộc năm sinh thiên lương sinh quyền

Hóa lộc phùng sinh lộc này là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng may có sinh quyền cản khả giảm thiểu ngoại tiết

[ bổn điền ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu tử ) gặp thái âm sinh kỵ hữu bật tự hóa quyền song kị trùng [ bản mạng ]

Điền làm phi hóa kỵ nhập < thiên di là phu tới tài > cho thấy gia sản vẫn là phối ngẫu đấy tài sản

Song kị trùng [ bản mạng ] đây gia sản cùng nữ mệnh chủ không duyên

< lấy [ kị chuyển kị ] theo dõi cuối cùng tới kết quả >

[ kị chuyển kị ] thiên làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản phu ]( canh thìn ) gặp thiên cơ lộc năm sinh thiên lương sinh quyền

Gia sản vẫn đang trương giữ tại này phối ngẫu ( phu ) tay ở bên trong nữ mệnh chủ không có quyền xử lý

[ cánh đồng ] ở [ bản thiên ]( mậu tử ) phùng thái âm sinh kỵ thả hữu bật tự hóa quyền [ quyền kị dây dưa ] nghĩ xử lý cũng thế khó càng thêm khó

Tổng xem nàng này mệnh chủ đấy hôn nhân phẩm chất có hay không có quay đầu xe lại ?

Này chỗ mấu chốt nằm ở nữ mệnh chủ tự thân

Cung mệnh ( nhâm ngọ ) cung vô chính diệu âm sát độc thủ

Âm sát nhập mệnh thường nhân tự mãn tự đại kiêu căng lúc trêu chọc ghen tị tinh thần dễ dàng hoán tán khiến cho không cần thiết làm phức tạp hoặc tổn thất

Tiểu nhân ngôi sao chủ tính âm độc âm tổn ngờ vực vô căn cứ tâm ghen tị quỷ kế đa đoan âm thầm phá hoại lực

Con tọa sáu dương cung tiểu nhân âm hại tượng trưng tiểu nhân lòng nghi ngờ quái bệnh không rõ nguồn gốc đấy mưu hại

Âm sát ở mệnh lục thân quả hòa cơ khổ không theo như thị phi không ngừng cả đời phạm tiểu nhân tế gặp nhấp nhô

Cung mệnh ( nhâm ngọ ) nhâm ( nhân chi nhân ) từ thị cao tư tưởng là độc lập cách dựa vào trời tự lập ( dựa vào mình )

Nhâm thủy thông sông nhiệt tình mênh mông dù thông minh nhưng mặc cho tính lạc quan hướng ngoại có văn có võ hòa hợp nắm giữ thời cơ cùng mưu lược bỏ

Nhân can nhâm thiên lương hóa lộc cho nên mệnh chủ tính cách mang theo ngạo khí thả từ thị khá cao ( tự phụ ) cũng khá là bá đạo ( nhiều chiếm nhân tiện nghi )

Mệnh làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phu ]( canh thìn ) phùng thiên cơ lộc năm sinh thiên lương sinh quyền này là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng chồng của cô

Mệnh làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản tật ]( mình xấu ) phùng vũ khúc tự hóa lộc tham lang tự hóa quyền hình thành [ lộc quyền kị ] trùng [ bản phụ ]

Biểu hiện nói chuyện rất thẳng nghĩ sao nói vậy tâm thẳng miệng không nhanh trạch cơ phun ra nuốt vào cho nên rất dễ dàng bị hiểu lầm bị trêu chọc tiểu nhân

Trùng cung [ bản phụ ] < cha mẹ là phu tới điền > biểu hiện tâm thái bên trên nghĩ rời khỏi phối ngẫu nhà

Phi hóa kỵ nhập [ bản tật ] < tật ách là phu người ấy > dính trứ phối ngẫu đấy thân ( nhục dục )

< xem nàng này mệnh chủ người ấy hơi thở trạng huống >

Công phu 284

[ vở ]( mình mão ) thiên tướng + lộc tồn

[ vở ] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản tật ]( mình xấu ) phùng vũ khúc tự hóa lộc cấu thành [ lui mã lộc ] đây lộc thối lui đến [ bản nô ]

< nô bộc là phu nhanh >

Đây hóa tượng biểu hiện đứa con hướng nữ mệnh chủ thảo hoan tâm mệnh chủ nhưng không quý trọng trái lại dây bằng rạ nữ nhân đi về phía phối ngẫu ( phu đứa con chi phụ )

Thảo hoan tâm

[ vở ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( bính tuất ) trùng [ bản phu ] không ngờ đứa con cũng cùng phối ngẫu không duyên không được phối ngẫu âu yếm tâm

Lấy [ kị truy kị ] xem đứa con tới kết quả >

[ kị truy kị ] can của quan bính liêm trinh hóa kị nhập [ bổn điền ]( ất dậu ) trùng điệp [ thiên mệnh ] nói rõ đứa con ở lại bên cạnh ( cùng ở )

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Xem vợ chồng tới đối đãi giải nghĩa cùng giải quyết chi đạo 4

Xem vợ chồng tới đối đãi giải nghĩa cùng giải quyết chi đạo 4

Phán đoán cùng nhân giao tiếp năng lực tới ưu kém

A. Quan sát [ cung mệnh ] tọa ngôi sao hạch toán độc lập can cung để mà hiểu biết hành vi cùng tác phong

Từ [ cung mệnh ] tứ hóa phán đoán cá tính làm

B. Quan sát [ cung tật ách ] tọa ngôi sao hạch toán độc lập can cung để mà hiểu biết tâm thái cùng tính tình

Từ [ cung tật ách ] tứ hóa phán đoán tâm thái cùng tính tình

C. Quan sát [ cung phúc đức ] tọa ngôi sao hạch toán độc lập can cung để mà hiểu biết lý niệm ý tưởng cùng phúc khí

Từ [ cung phúc đức ] tứ hóa phán đoán tư tưởng cùng quan niệm

Trở lên ba người cá nhân cùng nhân giao tiếp tới ưu kém nhân tố trọng yếu nhất

Phân tích cảm tình

< nữ mệnh nông ất tị 54 11 04 giờ ngọ sinh mộc tam cục thất tinh ở Huynh ( tân tị )>

Công phu 272

Chồng của cô nông đinh dậu 46 12 08 xấu giờ sinh mộc tam cục thất tinh ở tật ( Đinh Mùi )

[ cung mệnh ]

A. Nam mệnh ( phu ) cung mệnh ( nhâm tí ) thái dương địa kiếp + thiên diêu

Nhâm ( nhân chi nhân ) từ thị cao tư tưởng là độc lập cách dựa vào trời tự lập ( dựa vào mình ) hoặc nói dựa vào trời tới ấm

Nhâm thủy thông sông nhiệt tình mênh mông dù thông minh nhưng mặc cho tính lạc quan hướng ngoại có văn có võ hòa hợp nắm giữ thời cơ cùng mưu lược bỏ

Nhân can nhâm thiên lương hóa lộc cho nên mệnh chủ tính cách mang theo ngạo khí thả từ thị khá cao ( tự phụ ) cũng khá là bá đạo ( nhiều chiếm nhân tiện nghi )

[ cung mệnh ] cùng [ cung phúc đức ] can cung giai là [ nhâm ] làm ( đinh nhâm sinh năm nhân tọa mệnh tử ) [ cung tật ách ] tất ở ( Đinh Mùi )

Cùng với [ cung phu thê ] ở ( canh tuất )

Nhâm ( nhân chi nhân ) từ thị cao tư tưởng là độc lập cách dựa vào trời tự lập ( dựa vào mình ) hoặc nói dựa vào trời tới ấm

[ cung mệnh ] nhâm ( cá tính làm ) [ cung phúc đức ]( tư tưởng quan niệm ) giai tự lập tự phụ khá là đủ độc lập tính cách không chịu thua ( nhân nắm thiên chi khí )

Thả hơi sẽ có ti thị ( khinh bỉ ) người khác hoặc chiếm nhân chi món lời nhỏ ( không chịu bị thua ) đấy đặc biệt chất

[ cung mệnh ] ở [ tử ] vị trí này là [ thiên ] vị trí thuộc tinh thần diện

[ cung phúc đức ] ở [ dần ] vị trí này là [ nhân ] vị trí thuộc nội ở mặt lưỡng người thiên nhân hợp nhất cũng biết mệnh chủ trong vòng ở tới tinh thần diện

Này cảm thụ hội quyết định cả đời họa phúc

Mệnh làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản thiên ]( bính ngọ )

Mệnh chủ bên ngoài có người duyên chịu trưởng bối ấm hộ là hòa hợp tán tài ấm nhân giúp người phải có thanh danh cùng địa vị

( chú ý trước chiêu tai hiểm rồi sau đó hóa hiểm là di )

[ lộc chuyển kị ] thiên bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản tật ]( Đinh Mùi ) trùng [ bản phụ ]

Biểu hiện ra ngoài mệnh nên sớm ly hương bỏ tỉnh ra ngoài địa phát triển

Mệnh làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( tân hợi )

Phàm là phi hóa kỵ nhập Huynh nô tuyến chính là tiến vào cát hung phân giới tuyến không phải thân có vấn đề chính là tổn tài

Mệnh làm hóa kị nhập Huynh biểu hiện cả đời hội có một lần đại tổn tài

< huynh đệ là tài tới điền > mệnh làm hóa kị nhập huynh đệ trùng ra

Khả dự tri mệnh chủ cả đời hội nhân sinh ý hợp tác đảm bảo dựng hội vay mượn các loại vấn đề tổn thất lớn tài

[ cung phu thê ]

A. Nam mệnh ( phu ) cung phu thê ( canh tuất ) thiên đồng sinh quyền thả tự hóa kị + địa không

Biểu hiện bạn tình ( phối ngẫu ) cầm quyền bá đạo thô lỗ thường thành oan gia hôn nhân bị biến ly hôn cơ dẫn cao ( chú ý việt biến việt hoại )

[ quyền kị dây dưa ] biểu hiện vợ chồng lao lục nhiều sóng gió sở không được nhiều sợ thuộc kỹ thuật giai tằng dễ có thương hại tranh chấp tranh quyền việc phát sinh

Biểu hiện dây dưa không rõ không thể nói lý lộ ra vô lý thủ huyên náo thường nghĩ chiếm nhân tiện nghi làm việc cầm không nổi cũng không bỏ xuống được vất vả

Tượng này là quyền kị dây dưa phối ngẫu cá tính mình không đổi nhận ý kiến hoặc chỉ ra chỗ sai

Bởi vậy bị dẫn phát cãi cọ song phương cãi cọ không ngớt khó được an ninh

Lưu ý cự môn sinh kỵ ở Quan trùng [ bản phu ]( canh tuất ) gặp thiên đồng sinh quyền thả tự hóa kị đây hóa tượng:

1. Biểu hiện phối ngẫu tới cá tính không thể nói lý rất khó giao tiếp

2. Mệnh chủ trên sự nghiệp đã đủ vất vả lại vẫn phải chịu đựng phối ngẫu đấy vô lý thủ huyên náo

Can của phu canh thái dương hóa lộc nhập [ bản mạng ]( nhâm tí ) biểu hiện phối ngẫu quan tâm ( ái ) mệnh chủ

Can của phu canh thiên đồng sinh quyền tự hóa kị nhưng phối ngẫu lại cầm quyền lại vô lý thủ huyên náo khó giao tiếp

[ quyền kị ] trùng [ bản quan ] gặp cự môn sinh kỵ không ủng hộ ( nhận cùng ) mệnh chủ chuyện nghiệp ( công tác )

Can của phu lộc nhập mệnh mà can của phu tự hóa kị này là [ lộc tùy kị đi ] biểu hiện phối ngẫu ( thê ) muốn chết chủ ( phu ) hết thảy phải thính nàng ( thê )

Đây hóa tượng có này mâu thuẫn lộc kị cách xa nhau ba cung cấu thành [ tam kỳ ] tới đối đãi cùng cát hung

Đây chủng hóa tượng là điển hình [ vợ chồng đối đãi không tốt ] đấy vận mệnh

B. Nữ mệnh ( thê ) cung phu thê ( canh thìn ) thiên cơ lộc năm sinh thiên lương sinh quyền + văn xương linh tinh kình dương này là [ cô cách ]( một tự lập cách )

Thiên cơ lộc năm sinh thiên lương sinh quyền nhập vợ chồng :

Lấy mệnh chủ mà nói biểu hiện bên ngoài tới năng lực làm việc cường nên thưởng thức sau hôn nhân chuyện lạ nghiệp tài lợi nhuận mới hội thuận lợi nhuận rõ ràng

Lấy phối ngẫu mà nói biểu hiện phối ngẫu ( phu ) có tài hoa thả thông minh

< lấy cung phu thê can cung tứ hóa > lấy hiểu [ phối ngẫu cách ]

Can của phu canh thái dương hóa lộc nhập [ bản tài ]( mậu dần ) biểu hiện phối ngẫu một lòng nghĩ tiền muốn gia tăng tài phú

Can của phu canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu tử ) gặp thái âm sinh kỵ thả hữu bật tự hóa quyền [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản mạng ]

Kể trên lộc kị đấy hóa tượng nói rõ phối ngẫu phải xuất ngoại đi kiếm tiền thả hội tụ ít ly nhiều ( nhân trùng [ bản mạng ] cho nên khá là không duyên )

[ dần cung tứ hóa ] phúc đức ( nhâm dần ) thái âm lộc năm sinh thiên cơ sinh khoa

[ cung phúc đức ]

A. Nam mệnh ( phu ) phúc đức ( nhâm dần ) thái âm lộc năm sinh thiên cơ sinh khoa

Biểu hiện mệnh chủ tư tưởng thưởng thức cao là người phúc hậu đầu óc tốt

Thiên cơ thái âm giai động ngôi sao cho nên tư tưởng quan niệm tương đối là di động hoặc nói tinh thần không chuyên hứng thú không chuyên

Thái âm hóa lộc ở phúc đức trái lại hội lao tâm lao thần không được an ninh

Thiên cơ sinh khoa ở phúc đức ( khoa chủ vui vẻ hoàn mỹ mừng đến hắn nhâm tán thưởng ) nhân ở can nhâm mà lộ ra tự phụ

Bởi vậy đang mệnh chủ gặp được phê bình khủng hoảng lúc nghĩ tự dễ dàng bày ra di động cùng tự phụ

Phúc đức ( nhâm dần ) nhâm ( nhân chi nhân ) từ thị cao tư tưởng là độc lập cách dựa vào trời tự lập ( dựa vào mình )

Nhâm thủy thông sông nhiệt tình mênh mông dù thông minh nhưng mặc cho tính lạc quan hướng ngoại có văn có võ hòa hợp nắm giữ thời cơ cùng mưu lược bỏ

Nhân can nhâm thiên lương hóa lộc cho nên mệnh chủ tính cách mang theo ngạo khí thả từ thị khá cao ( tự phụ ) cũng khá là bá đạo ( nhiều chiếm nhân tiện nghi )

[ bản phúc ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản thiên ]( bính ngọ ) trùng điệp [ thái tử ]

[ lộc chuyển kị ] thiên làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản tật ]( Đinh Mùi ) trùng [ bản phụ ]( quý xấu ) biểu hiện bên ngoài không thuận toại

Trùng [ bản phụ ] cùng thủ trưởng trưởng thượng bối không hợp ( không duyên )

[ bản phúc ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( tân hợi ) trùng [ bản nô ] ( nô bộc là chúng sinh vị trí chính là đồng sự thủ trưởng bộ phận thuộc các loại )

Phúc làm phi hóa kỵ nhập Huynh biểu hiện quan tâm huynh nô thường tốn tiền thả phí thần ( hoa tâm lực ) về xử lý cũng hội phạm tiểu nhân mà tao ương

< huynh đệ là phúc người ấy > phúc làm phi hóa kỵ nhập [ phúc người ấy ] biểu hiện dễ có thị phi trùng [ nô bộc ] chủ huynh nô không duyên

Lưu ý phúc can lộc nhập thiên mà phúc làm phi hóa kỵ nhập Huynh này lộc kị tới rơi cung cách xa nhau sáu ô ( nhất lục cộng tông ) này là tiêu hao giống

Nói rõ mệnh chủ nguyên lai nghĩ tại ngoại hảo hảo biểu hiện đáng tiếc quan niệm bên trên dễ có thị phi mà làm cho người duyên không tốt

Âm nam đại nạn đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( kỷ dậu ) cung vô chính diệu văn xương thiên việt

Biểu hiện đây hạn nãi rời nhà ( về đến nhà ngoại ) đi phấn đấu đấy vận hạn

[ thiên mệnh ] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( tân hợi ) trùng điệp [ đại phúc ] đây hạn đầy cõi lòng lý tưởng cùng xã hội chúng sinh tác động hỗ trợ mưu tài

[ thiên mệnh ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản nô ]( ất tị ) trùng điệp [ lớn tài ] trùng [ bản Huynh ] thành tựu tuyến chịu trùng khó có thành tựu lý tưởng thất bại

< huynh đệ là điền tới tài > tượng này vì thế hạn gia đình không tiền ý

[ thiên mệnh ] làm hóa lộc hóa kị nhập Huynh nô tuyến ( thành tựu tuyến ) đối với trùng biểu hiện bản hạn lý lẽ nghĩ khó đạt thành ( không thành tựu )

[ thiên mệnh ] làm hóa lộc hóa kị nhập đại nạn tới tài phúc tuyến đối với trùng biểu hiện bản hạn phu quân thê đối đãi tất nhiên không tốt

[ thiên mệnh ] làm hóa lộc hóa kị hỗ trùng

Lưu ý [ lớn thiên ] trùng điệp [ bổn điền ]( quý mão ) phùng tham lang tự hóa kị thường có thiên ở chuyển nhà chuyển chức tới điềm báo

[ lớn thiên ] tự hóa kị trùng [ đại nạn mệnh ] bản hạn ứng chú ý an toàn tránh cho ngoài ý muốn phát sinh

Kể trên đấy hóa tượng cũng là từ [ vở ] hóa xuất [ vở ] là tha cung biến thành lộc kị đều vào tha cung ( Huynh nô )

Đây hóa tượng là tiêu hao ý căn bản không lợi nhuận khả đồ

[ cánh đồng ] trùng điệp [ bản mạng ]( nhâm tí ) bên trong cung thái dương + thiên diêu địa kiếp [ cung vị trùng điệp ] biểu hiện gia đình là mệnh chủ sở huyền niệm ở chỗ

[ cánh đồng ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản thiên ]( bính ngọ ) trùng điệp [ thái tử ] phùng thiên lương + lộc tồn

Ý này tượng là rời nhà ra ngoài cùng nhân hợp tác ( công tác kiếm tiền ) nhưng nghĩ mưu tài lại cô độc không giúp được gì giống

[ cánh đồng ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( tân hợi ) trùng điệp [ đại phúc ] trùng [ bản nô ]( ất tị )

Phi hóa kỵ nhập [ bản Huynh ][ nô tới thiên ] biểu hiện bên ngoài cùng chúng sinh tác động hỗ trợ không tốt

Đang [ bản Huynh ] trùng điệp [ đại phúc ] thì biểu hiện nhân cùng chúng sinh tác động hỗ trợ không tốt dẫn đến tinh thần khó chịu

Tượng này có bị quản bởi nhân ( nhìn người tới sắc mặt ) đãi ngộ không tốt ( vũ khúc hóa kị )

Trùng [ bản nô ] nô bộc là chúng sinh bao hàm thủ trưởng đồng sự hộ khách vân vân trùng bạn cố tri không bị thưởng thức

< nô bộc là điền tới phúc > [ cánh đồng ] làm hóa kị trùng [ điền tới phúc ] đây hạn gia đình ( gia sản ) tới phúc khí chịu đựng

Trùng [ bản nô ] thả trùng điệp [ lớn tài ] cũng nói rõ tiền tài nắm giữ ở biệt nhân thủ bên trên ( tu nhìn người sắc mặt )

Năm xưa 41 [ lưu mệnh ] đi vào [ bản phụ ]( quý xấu )/ trùng điệp [ đại quan ]

Năm này tới [ lưu quan ] thì trùng điệp [ bản nô ] nhân chịu [ cánh đồng ] vũ khúc hóa kị trùng năm này hội cảm thấy sự nghiệp không như ý

Mà sinh sản phải ly chức đấy niệm đầu

Năm xưa 42 [ lưu mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( nhâm dần ) thả trùng điệp [ lớn nô ]

Năm này tới [ lưu điền ] trùng điệp [ bản nô ]( ất tị ) trùng điệp [ lớn tài ] chịu trùng cho nên năm này ly chức ( không lĩnh lão bản đấy tiền )

[ lưu mệnh ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản thiên ]( bính ngọ ) trùng điệp [ thái tử ]

[ lưu mệnh ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( tân hợi )

[ lưu mệnh ]+[ bản phúc ] này là [ thiên nhân hợp nhất ] lấy [ lớn nô ] chỉ phân biệt

Âm nam đại nạn đi ngược chiều thứ năm đại nạn (43~52) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ]( mậu thân ) cung vô chính diệu thiên hình độc thủ

[ bản mạng ]/[ đại quan ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản thiên ]( bính ngọ ) trùng điệp [ thầy thuốc ] chiếu [ đại quan ]

[ bản mạng ]/[ đại quan ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( tân hợi ) trùng điệp [ cánh đồng ]

Biểu hiện bản hạn rất muốn ra ngoại cố gắng khai sáng sự nghiệp nhưng mà trong nhà khuyết thiếu tư kim phải dựa vào vay mượn

[ bản quan ]( giáp thìn ) tọa cự môn sinh kỵ biểu hiện mệnh chủ sự nghiệp đặt nặng tâm vào lại khuyết thiếu xã hội bối cảnh đây mệnh chủ thuộc [ tự lập cách ] nên đi làm

Cuộc đời này kị ở Quan trùng [ bản phu ]( canh tuất ) gặp thiên đồng sinh quyền thả tự hóa kị đây hóa tượng:

1. Biểu hiện phối ngẫu tới cá tính không thể nói lý rất khó giao tiếp

2. Mệnh chủ trên sự nghiệp đã đủ vất vả lại vẫn phải chịu đựng phối ngẫu đấy vô lý thủ huyên náo

[ bản quan ]/[ lớn tài ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản tật ]( Đinh Mùi ) trùng điệp [ đại huynh ]

< tật ách là nô tới phúc > can của quan hóa lộc nhập [ nô tới phúc ] biểu hiện là người khác tác giá tự thân không chỗ tốt

Không thể sáng nghiệp nên cả đi làm

Can của quan thiên cơ hóa lộc nhập tật biểu hiện công tác nhẹ nhõm khoái trá ( tứ hóa nhập tật ách nên tuyển chọn tư nhân công ty tự do nghề nghiệp )

[ bản quan ]/[ lớn tài ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản mạng ]( nhâm tí ) trùng điệp [ đại quan ]

Biểu hiện bản hạn nghĩ dựa vào chính mình đầu tư sáng nghiệp kiếm tiền

Can của quan hóa kị nhập [ mệnh thiên tuyến ] là lý ngoại không thuận tiến lui duy cốc biểu trưng

Can của quan hóa kị nhập mệnh thuộc cát tượng sự nghiệp dính trứ mệnh chủ có không làm không được ý tứ ( là năm đấu gạo khom lưng )

Sự nghiệp khá yên ổn ít biến động ( sự nghiệp cách )

Chủ có trách nhiệm địa ( kế thừa hoặc bị động tính ) tiếp làm việc hoặc chức vụ không thể không lao tâm lao lực mưu sinh sống

[ bản tài ]/[ thiên mệnh ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bổn điền ]( quý mão ) trùng điệp [ đại tật ] gặp tham lang tự hóa kị này là [ lộc ra ]

Đây hạn mệnh chủ là gia đình gia kế lấy thân thể liều mạng kiếm tiền lại nhân chi tiêu quá lớn các loại vấn đề

Lưu ý < tài bạch là phu phu quân > thuộc vợ chồng đối đãi cung vị

Nếu tài làm tham lang hóa lộc nhập điền ( quý mão ) trùng điệp [ thầy thuốc người ấy ] ( ngẫu thỉnh thoảng hoa đào vị trí ) gặp tham lang tự hóa kị lộc ra

Nếu điền làm chuyển lộc can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( tân hợi ) trùng điệp [ thầy thuốc tới nô ]

Tượng này thuộc phối ngẫu bên ngoài có hoa đào

[ bản tài ]/[ thiên mệnh ] mậu làm thái âm hóa quyền thiên cơ hóa kị nhập [ bản phúc ]( nhâm dần ) trùng điệp [ lớn thiên ] gặp thái âm lộc năm sinh thiên cơ sinh khoa

Hình thành [ lộc quyền khoa kị dây dưa ]

Tượng này biểu hiện mệnh chủ trên tinh thần đấy tra tấn thường tận ngọt chua đau khổ lạt thật sự là ngũ vị tạp trần

Khác nhân thuộc phối ngẫu bên ngoài có hoa đào dẫn đến gia đình bất an nhượng mệnh chủ phiền não không thôi tinh thần bị chịu dày vò

[ cung phúc đức ]

B. Nữ mệnh ( thê ) phúc đức ( giáp thân ) cung vô chính diệu thiên việt độc thủ

Thiên việt nhập phúc đức biểu hiện thường có thân biên quý nhân trợ cả đời có phúc hưởng thụ khoái lạc là người xuất sắc khí nhã nhặn nếu có ngông nghênh

( mệnh chủ bị cùng đề bạt tới quý nhân phát sinh cảm tình làm phức tạp )

Có quý nhân là kèm hưởng phúc khoái lạc biểu hiện có người duyên có quý nhân cuộc sống phẩm chất cao nhã có thể tự giúp mình sau biết dùng người trợ

Âm nữ nhân đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn (23~32) [ thiên mệnh ] đi [ bản phúc ]( giáp thân ) phùng cung vô chính diệu

[ bản phúc ]/[ thiên mệnh ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bổn điền ]( ất dậu ) trùng điệp [ tổ phụ ]

[ thiên mệnh ] lộc nhập [ bổn điền ] biểu hiện cố gắng với cải thiện gia đình kinh tế

Lộc nhập [ tổ phụ ]([ lớn nô tới tài ]) muốn đi buôn bán có lời chúng sinh chi tài ( kiếm lời doanh sinh )

[ bản phúc ]/[ thiên mệnh ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản tài ]( mậu dần ) trùng điệp [ lớn thiên ]

[ thiên mệnh ] phi hóa kỵ nhập [ bản tài ] đây hạn chăm chú với cầu tài

Phi hóa kỵ nhập [ lớn thiên ]([ thầy thuốc tới tài ]) đi ra bên ngoài thối tiền lẻ trợ giúp phối ngẫu kiếm tiền ( dưỡng gia )

[ kị chuyển lộc ] tài làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản tật ]( mình xấu ) trùng điệp [ lớn nô ]

Đây hóa tượng biểu hiện nữ mệnh chủ lấy thân thể của mình đầu nhập cùng chúng sinh tác động hỗ trợ để cầu tài đấy [ cát hung ]

Tham lang hóa lộc biểu hiện nên mới nghệ tửu sắc cầu tài

[ ba chuyển kị ] tật làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( bính tuất ) tượng này biểu hiện mệnh chủ quan tâm công tác ( hoặc nói lấy thân thể công tác )

Trùng [ bản phu ] biểu hiện nhân công tác mà lờ đi vợ chồng giữa đấy cảm tình < này là kết quả >

Lưu ý [ đại quan ] trùng điệp [ bản thiên ]( mậu tử ) gặp thái âm sinh kỵ hữu bật tự hóa quyền bày đây hạn công tác nhất định không như ý

[ đại quan ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản tật ]( mình xấu ) trùng điệp [ lớn nô ] biểu hiện công tác gửi nhân ly dưới hãy xem nhân sắc mặt

[ đại quan ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản phu ]( canh thìn ) trùng điệp [ lớn tài ] gặp thiên cơ lộc năm sinh thiên lương sinh quyền song kị trùng [ bản quan ]

Đây hóa tượng [ đại quan ] kị trùng [ bản quan ] lấy nhỏ trùng lớn có sai lầm nghiệp hoặc thay công tác giống

Nói rõ đây hạn dù hoài lý tưởng lại gặp không như mong muốn thường có thất lạc đấy cảm giác thất bại

Âm nữ nhân đại nạn thuận hành đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi [ bổn điền ]( ất dậu ) phùng liêm trinh phá quân + đốm lửa

Đây hạn lấy mệnh chủ ( bản nhân ) gia vận gia kế vì cuộc sống sống trọng tâm

[ thiên mệnh ]/[ bổn điền ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản phu ]( canh thìn ) trùng điệp [ đại tật ] phùng thiên cơ lộc năm sinh thiên lương sinh quyền

Hóa lộc phùng sinh lộc này là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng may có sinh quyền cản khả giảm thiểu ngoại tiết

Tượng này biểu hiện muốn giúp trợ phối ngẫu hoặc là là công tác ( hoặc phối ngẫu ) vấn đề mà rời nhà

[ thiên mệnh ]/[ bổn điền ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu tử ) trùng điệp [ cánh đồng ] này là [ tứ chính vị trí ] hóa kị nhập [ tứ chính vị trí ]

Tượng này ý không phải nạn nạn chính là bàn thiên rời nhà ý

Tổng xem hóa lộc hóa kị tới rơi cung khả dự đoán mệnh chủ là gia đình kinh tế vấn đề mà rời nhà thật sự nạn nạn

[ đại quan ]/[ bản tật ]( mình xấu ) mình làm vũ khúc tự hóa lộc

[ đại quan ]/[ bản tật ]( mình xấu ) mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản quan ] tượng này có lại nắm nghề cũ tới trưng

Trùng [ bản phu ]( canh thìn ) trùng điệp [ đại tật ] kị trùng [ bản phu ] cùng phối ngẫu không duyên ( tâm thái bên trên phối ngẫu không ở trong lòng )

Nhưng nhân [ bản phu ] tọa thiên cơ lộc năm sinh thiên lương sinh quyền nếu muốn ly hôn này phối ngẫu ( phu ) cũng không sẽ đồng ý

Lấy kị trùng tới [ bản phu ]( canh thìn ) [ kị truy kị ]

Can của phu canh thái âm hóa khoa thiên đồng hóa kị cùng nhập [ bản thiên ]( mậu tử ) trùng điệp [ cánh đồng ] [ khoa kị tha mài ]

Đây hóa tượng biểu hiện phối ngẫu ( phu ) vẫn hội đến nữ mệnh chủ ( thê ) tới trụ sở dây dưa tha nê mang theo thủy không dễ đoạn

< xem [ thầy thuốc ]( quý chưa ) trùng điệp [ bản phụ ] phùng thiên hình
[ thầy thuốc ] tọa thiên hình vợ chồng thường ý kiến không gặp nhau đồng sàng khác mộng nhiều tranh chấp giao tiếp khó bị bất hoà thường là phối ngẫu phiền não

[ thầy thuốc ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bổn điền ]( ất dậu ) trùng điệp [ thiên mệnh ] biểu hiện phối ngẫu vẫn như cũ ái trứ nữ mệnh chủ

[ thầy thuốc ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản tật ]( mình xấu ) trùng điệp [ đại quan ] gặp vũ khúc tự hóa lộc tham lang tự hóa quyền hình thành [ lộc quyền kị ]

Biểu hiện phối ngẫu quan tâm nữ mệnh chủ cũng quan tâm này công tác nhưng không mong ly hôn

Xem [ thầy thuốc ] can lộc nhập điền mà phi hóa kỵ nhập tật này rơi cung cách xa nhau năm cách này là [ không giúp được gì ] giống

Nói rõ lộc nhập điền ( cố gia ) lại phi hóa kỵ nhập tật ( thân ) giữa [ không giúp được gì ] ( là gia kế rời nhà mà rời xa phối ngẫu đấy thân )

< xem [ lớn tài ] trùng điệp [ bản Huynh ]( tân tị ) >

Ẩn ngậm dựa vào huynh nô mưu tài giống hoặc nói đây hạn tới tài chính cùng huynh đệ bằng hữu tức tức tương quan

[ lớn tài ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản tài ]( mậu dần ) trùng điệp [ lớn nô ] biểu hiện đây hạn tới tài lợi nhuận tới từ chúng sinh bằng hữu

Khác cũng tượng trưng đây hạn dựa vào chúng sinh chi sắc mặt kiếm tiền vất vả tới tài vận

[ lớn tài ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản phu ]( canh thìn ) trùng điệp [ đại tật ] trùng phá thiên cơ lộc năm sinh thiên lương sinh quyền

Hình thành [ lộc quyền kị dây dưa ] song kị trùng [ bản quan ]

Tượng này phi hóa kỵ nhập [ bản phu ] trùng phá lộc năm sinh biểu hiện hội chịu phối ngẫu tới kiềm chế mà ảnh hưởng khách hàng khai mở đất mà không vụ lợi sự nghiệp kinh doanh

Năm xưa 35 [ lưu mệnh ]( mình mão ) đi [ vở ] trùng điệp [ lớn thiên ] tượng này năm này mệnh chủ bên ngoài có hoa đào tới điềm báo

[ thiên mệnh ] can ất thiên cơ hóa lộc ở [ bản phu ]( canh thìn ) trùng điệp [ lưu phụ ] chiếu [ lưu tật ] biểu hiện là tự thân tính toán

[ thiên mệnh ] can ất thái âm hóa kị ở [ bản thiên ]( mậu tử ) trùng điệp [ lưu tử ] trùng [ lưu điền ] này là ly hôn tới [ thùy tượng ]

[ lớn tài ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản phu ]( canh thìn ) trùng điệp [ lưu phụ ] trùng [ lưu tật ] biểu hiện là tài thương tâm giống

[ lưu phu ]( mình xấu ) trùng điệp [ bản tật ]+[ đại quan ] phùng vũ khúc tự hóa lộc tham lang tự hóa quyền này là [ lộc ra ]

[ lưu phu ]( mình xấu ) mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( bính tuất ) trùng điệp [ tổ phụ ]+[ lưu tật ]

Trùng [ bản phu ]( canh thìn ) trùng điệp [ đại tật ] biểu hiện năm này nội tâm buồn bực thả phù thê không duyên giống

< xem nữ mệnh chủ tới khỏe mạnh tình huống >

[ bản tật ]( mình xấu ) phùng vũ khúc tự hóa lộc tham lang tự hóa quyền tượng này thân khỏe mạnh cùng tửu sắc liên quan đến

[ bản tật ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( bính tuất ) trùng điệp [ tổ phụ ] trùng [ đại tật ] cũng trùng xé trời cơ lộc năm sinh thiên lương sinh quyền

Dẫn phát [ song kị ] cùng [ sinh quyền ] chiến khắc càng trùng động sát tinh kình dương linh tinh tượng này là khai đao thủ thuật giống

< xem nữ mệnh chủ nhà sinh tình huống >

[ bổn điền ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản phu ]( canh thìn ) phùng thiên cơ lộc năm sinh thiên lương sinh quyền

Hóa lộc phùng sinh lộc này là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng may có sinh quyền cản khả giảm thiểu ngoại tiết

[ bổn điền ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu tử ) gặp thái âm sinh kỵ hữu bật tự hóa quyền song kị trùng [ bản mạng ]

Điền làm phi hóa kỵ nhập < thiên di là phu tới tài > cho thấy gia sản vẫn là phối ngẫu đấy tài sản

Song kị trùng [ bản mạng ] đây gia sản cùng nữ mệnh chủ không duyên

< lấy [ kị chuyển kị ] theo dõi cuối cùng tới kết quả >

[ kị chuyển kị ] thiên làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản phu ]( canh thìn ) gặp thiên cơ lộc năm sinh thiên lương sinh quyền

Gia sản vẫn đang trương giữ tại này phối ngẫu ( phu ) tay ở bên trong nữ mệnh chủ không có quyền xử lý

[ cánh đồng ] ở [ bản thiên ]( mậu tử ) phùng thái âm sinh kỵ thả hữu bật tự hóa quyền [ quyền kị dây dưa ] nghĩ xử lý cũng thế khó càng thêm khó

Tổng xem nàng này mệnh chủ đấy hôn nhân phẩm chất có hay không có quay đầu xe lại ?

Này chỗ mấu chốt nằm ở nữ mệnh chủ tự thân

Cung mệnh ( nhâm ngọ ) cung vô chính diệu âm sát độc thủ

Âm sát nhập mệnh thường nhân tự mãn tự đại kiêu căng lúc trêu chọc ghen tị tinh thần dễ dàng hoán tán khiến cho không cần thiết làm phức tạp hoặc tổn thất

Tiểu nhân ngôi sao chủ tính âm độc âm tổn ngờ vực vô căn cứ tâm ghen tị quỷ kế đa đoan âm thầm phá hoại lực

Con tọa sáu dương cung tiểu nhân âm hại tượng trưng tiểu nhân lòng nghi ngờ quái bệnh không rõ nguồn gốc đấy mưu hại

Âm sát ở mệnh lục thân quả hòa cơ khổ không theo như thị phi không ngừng cả đời phạm tiểu nhân tế gặp nhấp nhô

Cung mệnh ( nhâm ngọ ) nhâm ( nhân chi nhân ) từ thị cao tư tưởng là độc lập cách dựa vào trời tự lập ( dựa vào mình )

Nhâm thủy thông sông nhiệt tình mênh mông dù thông minh nhưng mặc cho tính lạc quan hướng ngoại có văn có võ hòa hợp nắm giữ thời cơ cùng mưu lược bỏ

Nhân can nhâm thiên lương hóa lộc cho nên mệnh chủ tính cách mang theo ngạo khí thả từ thị khá cao ( tự phụ ) cũng khá là bá đạo ( nhiều chiếm nhân tiện nghi )

Mệnh làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phu ]( canh thìn ) phùng thiên cơ lộc năm sinh thiên lương sinh quyền này là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng chồng của cô

Mệnh làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản tật ]( mình xấu ) phùng vũ khúc tự hóa lộc tham lang tự hóa quyền hình thành [ lộc quyền kị ] trùng [ bản phụ ]

Biểu hiện nói chuyện rất thẳng nghĩ sao nói vậy tâm thẳng miệng không nhanh trạch cơ phun ra nuốt vào cho nên rất dễ dàng bị hiểu lầm bị trêu chọc tiểu nhân

Trùng cung [ bản phụ ] < cha mẹ là phu tới điền > biểu hiện tâm thái bên trên nghĩ rời khỏi phối ngẫu nhà

Phi hóa kỵ nhập [ bản tật ] < tật ách là phu người ấy > dính trứ phối ngẫu đấy thân ( nhục dục )

< xem nàng này mệnh chủ người ấy hơi thở trạng huống >

Công phu 284

[ vở ]( mình mão ) thiên tướng + lộc tồn

[ vở ] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản tật ]( mình xấu ) phùng vũ khúc tự hóa lộc cấu thành [ lui mã lộc ] đây lộc thối lui đến [ bản nô ]

< nô bộc là phu nhanh >

Đây hóa tượng biểu hiện đứa con hướng nữ mệnh chủ thảo hoan tâm mệnh chủ nhưng không quý trọng trái lại dây bằng rạ nữ nhân đi về phía phối ngẫu ( phu đứa con chi phụ )

Thảo hoan tâm

[ vở ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( bính tuất ) trùng [ bản phu ] không ngờ đứa con cũng cùng phối ngẫu không duyên không được phối ngẫu âu yếm tâm

Lấy [ kị truy kị ] xem đứa con tới kết quả >

[ kị truy kị ] can của quan bính liêm trinh hóa kị nhập [ bổn điền ]( ất dậu ) trùng điệp [ thiên mệnh ] nói rõ đứa con ở lại bên cạnh ( cùng ở )

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button