Tử vi

Ý nghĩa của 14 chính tinh nhập 12 cung

Bản dịch:

Tử vi Tinh nhập cung mệnh: Hiếu thuận, lòng tự trọng cường, không nghe khuyên bảo, cố chấp;

Tử vi Tinh nhập huynh đệ cung: Huynh đệ tỷ muội trung có hiển quý người, tay chân tình thâm, có thể nhường cho nhân dựa vào hoặc chủ động chiếu cố đến đỡ;

Bạn đang xem: Ý nghĩa của 14 chính tinh nhập 12 cung

Tử vi Tinh nhập cung phu thê: Nam được hiền thê, nữ nhân phu đắt;

Tử vi Tinh nhập cung tử nữ: Có ưu tú người ấy nữ;

Tử vi Tinh nhập cung tài bạch: Thiện quản lý tài sản, cao thu nhập, cao tiêu phí;

Tử vi Tinh nhập cung tật ách: Chú ý tính khí của tật, lúc tuổi già chú ý cao huyết áp, bệnh nhà giàu;

Tử vi Tinh nhập cung thiên di: Xuất ngoại dễ gặp quý nhân, được viễn phương lớn tuổi quý nhân bang trợ;

Tử vi Tinh nhập nô bộc cung: Bằng hữu đa có năng lực;

Tử vi Tinh nhập cung Quan lộc: Chủ quản cách, suốt đời sự nghiệp bình ổn;

Tử vi Tinh nhập cung điền trạch: Ưa trên cao nhìn xuống, cao lầu, cao cấp nơi ở, bãi đất;

Tử vi Tinh nhập cung phúc đức: Nhiệt tâm công ích, ưa phẩm chất cao hưởng thụ;

Tử vi Tinh nhập cung phụ mẫu: Phụ mẫu đa chức vị cao, nghiêm túc bản khắc, danh tiếng và địa vị đều tốt;

Thiên cơ Tinh nhập cung mệnh: Thiện lương, thông minh, giác quan thứ sáu nhạy cảm, không thích hợp mình làm sinh ý, thích hợp tố phụ tá, nên kết hôn muộn;

Thiên cơ Tinh nhập huynh đệ cung: Huynh đệ tỷ muội trung có thông minh tài hoa rất cao nhân;

Thiên cơ Tinh nhập cung phu thê: Phối ngẫu thiện lương, thông minh, lải nhải, dễ để tâm vào chuyện vụn vặt, kết hôn muộn so sánh cát, nên già trẻ lấy nhau;

Thiên cơ Tinh nhập cung tử nữ: Tử nữ thông minh, thiện lương, hiếu thuận;

Thiên cơ Tinh nhập cung tài bạch: Kháo trí tuệ, tài nghệ hoặc ăn ý kiếm tiền, thần tài qua cửa, tài thu nhập tiền tài ra, không đổi dư tiền;

Thiên cơ Tinh nhập cung tật ách: Chú ý não thần kinh suy nhược, can đảm chờ tật bệnh;

Thiên cơ Tinh nhập cung thiên di: Ưa giao hữu, không thích hợp ở lâu nơi sinh, ra ngoài phát triển hảo;

Thiên cơ Tinh nhập Cung Nô bộc: Bằng hữu đa học có dốc lòng, lớn tuổi, đây đó kiến dễ không tín nhiệm;

Thiên cơ Tinh nhập cung Quan lộc: Thích hợp kháo trí lực, tài nghệ kiếm tiền hoặc làm tinh thần tính chức nghiệp, trung niên hậu sự nghiệp có nhiều phát triển;

Thiên cơ Tinh nhập cung điền trạch: Thường dọn nhà, di chuyển gia câu hoặc biến hóa bài biện;

Thiên cơ Tinh nhập cung phúc đức: Tò mò cường, lòng hiếu kỳ nặng, thích hợp nghiên cứu thần phật, huyền học;

Thiên cơ Tinh nhập cung phụ mẫu: Phụ thân là trí năng hình hoặc tố chất thần kinh người, thiện lương từ bi, cá tính ôn hòa.

Thái dương tinh nhập cung mệnh: Lạc quan trợ giúp nhân, nhiệt tình chuyên gia, thị phi phân minh, sĩ diện, thích bị khẳng định;

Thái dương tinh nhập huynh đệ cung: Huynh đệ tỷ muội / mẫu thân cá tính hào sảng chuyên gia, hữu tình có nghĩa, vật chất thượng có thể trợ giúp lẫn nhau;

Thái dương tinh nhập cung phu thê: Nữ mệnh phối ngẫu cá tính rộng rãi, xã giao quảng, đại nam tử chủ nghĩa, nam mệnh phối ngẫu gấp gáp hoạt bát, có nam tử khí khái, tính tình so sánh cương;

Thái dương tinh nhập cung tử nữ: Tử nữ hoạt bát hiếu động, có trí khôn, tính tình quang minh lỗi lạc, miếu vượng dễ có con, hãm vị không đổi hoặc vãn có con;

Thái dương tinh nhập cung tài bạch: Dĩ quan cầu tài, kiếm quang minh tài, suốt đời thành công có bại, miếu vượng tài vận vượng, sử dụng tiền chuyên gia; hãm vị tài vận không tốt, chi đại;

Thái dương tinh nhập cung tật ách: Chú ý trái tim, mắt, máu phương diện tật bệnh;

Thái dương tinh nhập cung thiên di: Ở nhà thị phi đa, ra ngoài phùng quý nhân tương trợ, bằng hữu đa, xuất thủ chuyên gia, miếu vượng tại ngoại tài vận vượng, lạc hãm tại ngoại tài vận không tốt;

Thái dương tinh nhập Cung Nô bộc: Bằng hữu và bộ hạ nhiệt tâm mà tích cực tiến thủ, có tinh thần trọng nghĩa, miếu vượng được người bạn tốt, lạc hãm tổn hại giao hữu đa, lánh chủ bằng hữu dễ hãm hại;

Thái dương tinh nhập cung Quan lộc: Miếu vượng ở trường sinh động, sự nghiệp thuận lợi, dễ nắm quyền, lạc hãm vất vả cực nhọc, sự nghiệp không thuận, trung niên hậu yên ổn;

Thái dương tinh nhập cung điền trạch: Miếu vượng có tổ nghiệp, năng lực tự đưa bất động sản, lạc hãm so sánh vô tổ nghiệp hoặc dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tổ nghiệp không tuân thủ hoặc tổn hại;

Thái dương tinh nhập cung phúc đức: Miếu vượng lạc quan tiến thủ, nhiệt tình, thiện lương, thị phi phân minh, nữ mệnh dễ giá quan lớn, lạc hãm lao tâm lao lực, thị phi đa;

Thái dương tinh nhập cung phụ mẫu: Miếu vượng cùng phụ thân duyên hảo, phụ thân thái độ làm người nhiệt tâm, thông minh có trí khôn, yêu cầu nghiêm ngặt, lạc hãm cùng phụ thân duyên mỏng, phụ thân vận thế (khỏe mạnh) soa.

Sao Vũ khúc nhập cung mệnh: Gia đạo trung hưng người, trung niên hậu đô hội có thành tựu; cá tính cương trực, dễ phạm vô tâm của quá; nữ mệnh dễ làm cho dĩ lạnh lùng cảm giác, dễ rầu rĩ không vui;

Sao Vũ khúc nhập huynh đệ cung: Huynh đệ tỷ muội trung có phú quý người, mẫu thân là nữ cường nhân;

Sao Vũ khúc nhập cung phu thê: Phối ngẫu quản lý tài sản quan niệm cường, phối ngẫu nói thẳng, nên hôn nhân muộn;

Sao Vũ khúc nhập cung tử nữ: Tử nữ ít, tử nữ quản lý tài sản quan niệm cường;

Sao Vũ khúc nhập cung tài bạch: Chính tài Tinh, thu nhập cao, cả đời sinh hoạt không lo, hóa lộc quyền khoa đại phú;

Sao Vũ khúc nhập cung tật ách: Chú ý phế, hệ hô hấp, đại tràng, trực tràng chờ tật bệnh; hội dương đà suốt đời đa tai;

Sao Vũ khúc nhập cung thiên di: Nên phần đất bên ngoài cầu tài, vũ tham đồng cung ba mươi tuổi hậu có thể đại phú;

Sao Vũ khúc nhập Cung Nô bộc: Đa kết giao việc buôn bán bằng hữu, cung khí sinh lợi cho kết phường;

Sao Vũ khúc nhập cung Quan lộc: Thích hợp tài chính hành nghiệp, không thích hợp tố ăn uống loại nghề nghiệp cùng hỏa có liên quan hành nghiệp, cung khí khắc có thể không kiếp bài vở và bài tập bất hảo;

Sao Vũ khúc nhập cung điền trạch: Thích hợp kinh doanh phòng địa sản, dễ cư cơ quan tài chính phụ cận;

Sao Vũ khúc nhập cung phúc đức: Ưa liều mạng kiếm tiền, cũng sẽ dùng tiền; chủ cô, dễ rầu rĩ không vui;

Sao Vũ khúc nhập cung phụ mẫu: Cùng phụ mẫu quan hệ bản khắc, duyên phận soa, Hóa kị, phụ thân giáo dục nghiêm ngặt không nói lý lẽ;

Thiên đồng Tinh nhập cung mệnh: Thông minh, lười nhác, chú trọng tinh thần hưởng thụ, thích ứng trong mọi tình cảnh; lục thân thương yêu, bên tai mềm, giỏi về hòa hợp, có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục; lười biếng, không thích động ( thay đổi,di chuyển..), vô khai sáng tính, đối phiêu lưu một khái niệm;

Thiên đồng Tinh nhập huynh đệ cung: Huynh đệ tỷ muội có phúc, hảo ở chung, năng lực hỗ trợ; cung khí khắc không thích hợp ở cùng một chỗ;

Thiên đồng Tinh nhập cung phu thê: Phối ngẫu dịu ngoan, hữu tình thú, thích hưởng thụ, lười biếng, phối ngẫu thương yêu, tình cảm hảo;

Thiên đồng Tinh nhập cung tử nữ: Tử nữ khả ái, hiếu thuận, Hóa kị lười nhác, không đi học cho giỏi;

Thiên đồng Tinh nhập cung tài bạch: Thu nhập cao, muốn kiếm thì có, ái dùng tiền hưởng thụ;

Thiên đồng Tinh nhập cung tật ách: Cái lỗ tai đại, chú ý thận, bí nước tiểu hệ thống tật bệnh, thiên đồng hội mặt trăng chú ý nhiễm trùng đường tiểu;

Thiên đồng Tinh nhập cung thiên di: Không muốn xuất môn, cung khí khắc bị ép ra ngoài, xuất môn gặp quý nhân, ưa sống phóng túng;

Thiên đồng Tinh nhập Cung Nô bộc: Bằng hữu chú trọng tinh thần vui đùa;

Thiên đồng Tinh nhập cung Quan lộc: Thích hợp văn hóa sự nghiệp, xí nghiệp lớn và ngũ thuật, gia sát, giữa đồng nghiệp dễ có xung đột;

Thiên đồng Tinh nhập cung điền trạch: Có tổ nghiệp, đưa sinh vận vượng, Hóa kị bại tổ nghiệp;

Thiên đồng Tinh nhập cung phúc đức: Chú trọng tinh thần và vật chất hưởng thụ, lạc quan;

Thiên đồng Tinh nhập cung phụ mẫu: Phụ thân trường thọ, hòa ái hiền lành, cùng phụ thân quan hệ tốt.

Sao Liêm trinh nhập cung mệnh: Sự nghiệp tâm nặng, dễ công tác cuồng, giảng đạo lý, không muốn người khác chủ tể; trọng tình cảm, chẳng phán đoán đuôi cầu sinh, cung khí sinh liêm khiết, yêu quý danh tiếng, đối phối ngẫu chân thành, nhập mệnh hoặc quan lộc, không thích hợp cách làm luật sát biên giới là sự nghiệp;

Sao Liêm trinh nhập huynh đệ cung: Huynh đệ không hợp đàn, dễ bị bắt luy, mẫu thân rất có khả năng;

Sao Liêm trinh nhập cung phu thê: Hóa lộc phối ngẫu có nhân duyên, dễ có tình cảm làm phức tạp;

Sao Liêm trinh nhập cung tử nữ: Cung khí sinh, tử nữ có năng lực, cung khí khắc, tử nữ nan quản, dễ có quan phi;

Sao Liêm trinh nhập cung tài bạch: Kiếm tiền phương thức đa, thích hợp bát đại sự nghiệp, nhưng dễ có thị phi, tài lai tài khứ;

Sao Liêm trinh nhập cung tật ách: Dễ được hỏa phương diện tật bệnh, dễ trường sang, lưu mủ, dễ hoạn nạn chứng, bệnh ung thư;

Sao Liêm trinh nhập cung thiên di: Xuất ngoại ưa mạo hiểm, lòng hiếu kỳ nặng, xuất ngoại được tài, dễ có thị phi;

Sao Liêm trinh nhập Cung Nô bộc: Kết phường được tài, dễ có thị phi;

Sao Liêm trinh nhập cung Quan lộc: Chức vị cao, nặng giao tế, dễ có quan phi;

Sao Liêm trinh nhập cung điền trạch: Nơi ở trang sức lập dị, Hóa kị bất khả ở rẫy, thiết bị điện dễ hư hao;

Sao Liêm trinh nhập cung phúc đức: Ý đồ tâm và hiếu kỳ tâm cường, hung tinh đa, nhập mệnh tật phúc dễ có tự sát khuynh hướng;

Sao Liêm trinh nhập cung phụ mẫu: Phụ thân quản giáo nghiêm ngặt, cùng phụ thân có cự ly, cung khí khắc, dễ khí tổ sùng bái;

Thiên phủ Tinh nhập cung mệnh: Bề ngoài làm cho mới tới, bao dung tính và nguyên tắc tính cường, đầu tư bảo thủ, chú trọng phẩm chất cuộc sống, ái trang phục, tự tảo trước cửa tuyết, nữ mệnh tự lập, dựa vào chính mình kiếm tiền; nam mệnh yên ổn, bốc đồng bất túc;

Thiên phủ Tinh nhập huynh đệ cung: Mẫu thân và huynh đệ có nguyên tắc, cung khí khắc dễ tính toán;

Thiên phủ Tinh nhập cung phu thê: Cùng phối ngẫu tình cảm hảo, phối ngẫu gia cảnh hảo, lo cho gia đình;

Thiên phủ Tinh nhập cung tử nữ: Tử nữ đa, tử nữ ý nghĩ linh hoạt, cá tính ôn hòa, hiếu thuận phụ mẫu;

Thiên phủ Tinh nhập cung tài bạch: Thu nhập cao, ổn định, kho Tinh nhập tài, không thiếu tiền;

Thiên phủ Tinh nhập cung tật ách: Suốt đời khỏe mạnh ít tai, chú ý tính khí, hệ tiêu hoá tật bệnh;

Thiên phủ Tinh nhập cung thiên di: Xuất ngoại gặp quý nhân;

Thiên phủ Tinh nhập Cung Nô bộc: Cùng bằng hữu quan hệ tốt, nhưng không nhất định có bang trợ;

Thiên phủ Tinh nhập cung Quan lộc: Chủ quản cách, nên là phó chức, thích hợp điền sản sinh ý;

Thiên phủ Tinh nhập cung điền trạch: Có sản nghiệp tổ tiên, ưa ở căn phòng lớn, cất dấu phẩm đa;

Thiên phủ Tinh nhập cung phúc đức: Tính cách lạc quan, ổn trọng, suốt đời phúc phận hảo năng lực an hưởng thanh phúc;

Thiên phủ Tinh nhập cung phụ mẫu: Cùng phụ mẫu tình cảm hảo, thụ phụ mẫu ân huệ, phụ thân nguyên tắc tính cường, dễ tính toán.

Thái âm tinh nhập cung mệnh: Trên tình cảm có khiết phích, nhẹ dạ, không thích hợp ngoạn thủy, nam mệnh nhã nhặn, thích sạch sẻ, hội tố gia vụ, đoạt vợ quyền, nữ mệnh ôn nhu săn sóc, tính trẻ con, khuyết thiếu chủ kiến, lãng mạn, có mẫu tính;

Thái âm tinh nhập huynh đệ cung: Miếu vượng huynh đệ có trợ giúp, yếu hãm huynh đệ bất lực;

Thái âm tinh nhập cung phu thê: Miếu vượng phối ngẫu ôn nhu săn sóc, có tiền, yếu hãm phối ngẫu xấu hổ, không tự tin;

Thái âm tinh nhập cung tử nữ: Miếu vượng tử nữ ưu tú, yếu hãm là nữ nhân phiền não, tiên nữ hậu nam;

Thái âm tinh nhập cung tài bạch: Miếu vượng chậm rãi có tiền, thu nhập cao, yếu hãm không tụ tài;

Thái âm tinh nhập cung tật ách: Chú ý bí nước tiểu hệ thống, nội tiết cập phụ khoa phương diện tật bệnh, tiên thiên thận bất hảo, yếu hãm dễ quá độ vất vả cực nhọc;

Thái âm tinh nhập cung thiên di: Miếu vượng xuất ngoại khác giới duyên tốt, di dân cách cục, yếu hãm xuất ngoại dễ có thuỷ ách, dễ dọn nhà;

Thái âm tinh nhập Cung Nô bộc: Miếu vượng bạn nữ giới đa, bang trợ đại, yếu hãm nhiều tiểu nhân;

Thái âm tinh nhập cung Quan lộc: Miếu vượng đa tài đa nghệ, sự nghiệp ổn định danh tiếng tốt, yếu hãm sự nghiệp không thuận, khúc chiết;

Thái âm tinh nhập cung điền trạch: Miếu vượng có tổ nghiệp, đưa sinh vận vượng, yếu hãm vô tổ nghiệp;

Thái âm tinh nhập cung phúc đức: Miếu vượng lạc quan, yếu hãm tâm sự đa, dễ trường kỳ rầu rĩ không vui;

Thái âm tinh nhập cung phụ mẫu: Miếu vượng phụ mẫu thương yêu có trợ giúp, yếu hãm và phụ mẫu vô duyên, mẫu thân dễ sớm đi.

Tham lang Tinh nhập cung mệnh: Hiện thực, dục vọng nặng, tham (cật, hát, tài, sắc), sự nghiệp thất bại cũng không thừa nhận, sẽ tìm nguyên nhân và giấu diếm, khác giới duyên tốt, xử sự khéo đưa đẩy, đối với người khác phái bỉ đồng tính hảo, đối ngoại nhân bỉ người nhà hảo;

Tham lang Tinh nhập huynh đệ cung: Không thích hợp cùng huynh đệ tỷ muội thời gian dài ở cùng một chỗ, mẫu thân hoặc huynh đệ tỷ muội đối ngũ thuật hữu duyên;

Tham lang Tinh nhập cung phu thê: Phối ngẫu khác giới duyên hảo, nên kết hôn muộn, cung khí khắc hoặc gặp sát dễ đa hôn duyên;

Tham lang Tinh nhập cung tử nữ: Tử nữ thông minh, tử nữ ham chơi không thương đọc sách;

Tham lang Tinh nhập cung tài bạch: Ái tài, tài thu nhập tiền tài ra;

Tham lang Tinh nhập cung tật ách: Chú ý bí nước tiểu hệ thống, can đảm phương diện bệnh, nghi chứng;

Tham lang Tinh nhập cung thiên di: Nên ra ngoài học tài nghệ, ra ngoài nhân duyên tốt, đào hoa thị phi đa;

Tham lang Tinh nhập Cung Nô bộc: Bạn nhậu đa, hợp tác tiên kiếm hậu lỗ vốn(thua lỗ);

Tham lang Tinh nhập cung Quan lộc: Thích hợp nghệ thuật hành nghiệp, văn võ toàn tài;

Tham lang Tinh nhập cung điền trạch: Tổ nghiệp nan thủ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đưa sinh vận vượng;

Tham lang Tinh nhập cung phúc đức: Vật nặng chất cập tình dục, đa tài đa nghệ;

Tham lang Tinh nhập cung phụ mẫu: Phụ thân đào hoa nặng, gặp sát hôn nhân không tốt, và phụ mẫu duyên cạn.

Cự môn Tinh nhập cung mệnh: Khẩu thiệt thị phi đa, nên kết hôn muộn, bất lợi nữ mệnh, dễ bà tức bất hòa;

Nhập huynh đệ cung: Dễ cùng huynh đệ hoặc mẫu thân khóe miệng bất hoà;

Nhập cung phu thê: Nên kết hôn muộn, hoặc tìm lớn tuổi phối ngẫu, dễ cùng phối ngẫu khóe miệng bất hoà;

Nhập cung tử nữ: Tử nữ khẩu tài tốt, thích ăn đồ ăn vặt, gia sát hoặc Hóa kị dễ sanh non;

Nhập cung tài bạch: Dĩ miệng kiếm tiền, kiếm tiền dễ có thị phi;

Nhập cung tật ách: Chú ý nước tật bệnh, dễ được nan chứng, trường kỳ uống thuốc, cung khí khắc khi còn bé ngoài miệng dễ trường sang;

Nhập cung thiên di: Ra ngoài có có lộc ăn, xuất ngoại chú ý khẩu thiệt thị phi, tiểu nhân thương tổn;

Nhập Cung Nô bộc: Giao hữu rộng khắp, kết phường chú ý khẩu thiệt thị phi;

Nhập cung Quan lộc: Dĩ miệng được quan, đồng sự đang lúc thị phi đa;

Nhập cung điền trạch: Tổ nghiệp không tuân thủ, đưa bất động sản dễ có thị phi;

Nhập cung phúc đức: Có có lộc ăn, thích ăn đồ ăn vặt, dục vọng cường;

Nhập cung phụ mẫu: Phụ thân khẩu tài hảo, coi trọng đời sống vật chất, quản giáo tử nữ nghiêm ngặt, cùng phụ thân dễ có khóe miệng, không thích hợp cùng ở.

Thiên tướng Tinh cung mệnh: Lấy giúp người làm niềm vui, nhân tế quan hệ hảo, bốc đồng bất túc, thích chõ mũi vào chuyện người khác lại sợ sự, chú trọng phục sức trang phục;

Nhập huynh đệ cung: Huynh đệ tỷ muội hảo ở chung, mẫu thân cập huynh đệ tỷ muội có trợ giúp;

Nhập cung phu thê: Phối ngẫu nhân tế quan hệ hảo, đối với ta có trợ giúp, nữ mệnh nên tìm lớn tuổi của phối ngẫu;

Nhập cung tử nữ: Tử nữ tuổi tác hơi gần, dễ có tư sinh tử;

Nhập cung tài bạch: Quý nhân tương trợ mà được tài, là ổn định tài, dễ có lưỡng phân thu nhập;

Nhập cung tật ách: Chú ý thận, bí nước tiểu hệ thống, bệnh tiểu đường, da, tỳ chờ tật bệnh;

Nhập cung thiên di: Ra ngoài dễ có quý nhân tương trợ, xuất ngoại ái chủ trì công đạo;

Nhập Cung Nô bộc: Bằng hữu hữu tình nghĩa, kết phường được tài;

Nhập cung Quan lộc: Phó chủ quản cách, dễ thụ trọng dụng, đối với người hòa khí, thích hợp phụ tá, bí thư, mậu dịch;

Nhập cung điền trạch: Tổ nghiệp gìn giữ cái đã có, đưa sinh vận vượng, bên trong trùng tu xong;

Nhập cung phúc đức: Lạc quan, có có lộc ăn;

Nhập cung phụ mẫu: Phụ thân hiền lành, trường thọ, phụ thân đối với ta có trợ giúp.

Thiên lương Tinh nhập cung mệnh: Tự cho là thanh cao, thanh liêm, không nặng tài, nhâm vất vả Nhâm Oán, bối quá nhiều trách nhiệm, tâm địa thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui, cả đời vi tình sở khốn, hiếu thuận, chiếu cố lục thân;

Nhập huynh đệ cung: Huynh đệ tỷ muội có trợ giúp, mẫu thân lớn tuổi;

Nhập cung phu thê: Nên già trẻ lấy nhau, phối ngẫu quản gia;

Nhập cung tử nữ: Tử nữ hiểu chuyện nhưng không phục quản;

Nhập cung tài bạch: Kháo trưởng bối được tài, hóa lộc dễ nhận hối lộ, bất thiện quản lý tài sản, tài thu nhập tiền tài ra;

Nhập cung tật ách: Chú ý tiêu hóa bất lương, thần kinh não hoặc đau đầu;

Nhập cung thiên di: Xuất ngoại lớn tuổi quý nhân tương trợ;

Nhập Cung Nô bộc: Dễ có bạn vong niên, kết phường bất lợi;

Nhập cung Quan lộc: Thích hợp tôn giáo, từ thiện, lão sư chờ công ích sự nghiệp;

Nhập cung điền trạch: Có tổ nghiệp mà lại gìn giữ cái đã có, đưa sinh vận vượng;

Nhập cung phúc đức: Nhân sinh quan lạc quan trợ giúp nhân;

Nhập cung phụ mẫu: Phụ thân trường thọ, có trách nhiệm tâm, tâm địa thiện lương, phụ thân rất lớn tài sinh ta, nguyện ý một người ở.

Thất sát Tinh nhập cung mệnh: Cá tính cường, có tinh thần trọng nghĩa, cầm được thì cũng buông được, lục thân vô duyên, nhiều thị phi, niên thiếu nhấp nhô, dễ có ngoại thương, nhân sinh khúc chiết, nên bái dưỡng phụ hoặc tín thần minh;

Nhập huynh đệ cung: Cùng huynh đệ tỷ muội và mẫu thân vô duyên, huynh đệ tỷ muội dễ có hao tổn;

Nhập cung phu thê: Dễ thiểm hôn thiểm ly, đa đào hoa thị phi, nên kết hôn muộn;

Nhập cung tử nữ: Tử nữ tính tình cấp, tử nữ dễ sớm ly;

Nhập cung tài bạch: Thích hợp tiền mặt sinh ý, tài lai tài khứ;

Nhập cung tật ách: Chú ý hỏa kim tật bệnh, tiếng đồng hồ đa tai, dễ ngoài ý muốn thụ thương;

Nhập cung thiên di: Xa địa lừng danh, xuất ngoại dễ có huyết quang;

Nhập Cung Nô bộc: Bằng hữu biến động khoái, kết phường bất lợi;

Nhập cung Quan lộc: Thích hợp quân cảnh, vận động, hậu cần, buôn bán bên ngoài, công nghệ cao hoặc khai sáng hình chờ hành nghiệp, năm mới gian khổ, trung niên có thành tựu;

Nhập cung điền trạch: Thường dọn nhà hoặc biến hóa gia cụ bài biện, tổ nghiệp không tuân thủ;

Nhập cung phúc đức: Tính tình vội vàng xao động, gặp sát dễ tự sát;

Nhập cung phụ mẫu: Phụ thân quản giáo nghiêm khắc, và phụ thân vô duyên.

Phá quân Tinh nhập cung mệnh: Tính vừa vặn động, thích hợp loạn thế, hiện thực, độc lập, nhân sinh phập phồng đại;

Nhập huynh đệ cung: Có thành tựu cũng không trợ giúp, Hóa kị liên lụy;

Nhập cung phu thê: Không tuân theo lễ pháp, dễ có ở chung hiện tượng, ly hôn tỷ lệ cao;

Nhập cung tử nữ: Tử ngọ cung tử nữ có thành tựu, dễ sanh non, và tử nữ vô duyên;

Nhập cung tài bạch: Không thích hợp tố ăn ý sinh ý, thần tài qua cửa;

Nhập cung tật ách: Chú ý kim thủy tật bệnh, bệnh xi-đa, hàm răng bất hảo;

Nhập cung thiên di: Cư tử ngọ, phần đất bên ngoài thành danh, ra ngoài cẩn thận ngoài ý muốn, tiểu nhân thương tổn;

Nhập Cung Nô bộc: Không thích hợp kết phường, dễ nhập xã hội đen;

Nhập cung Quan lộc: Cư tử ngọ, cao cấp quân cảnh tướng lĩnh hoặc hiểu số mệnh con người vận động viên, thích hợp mới phát hành nghiệp, sự nghiệp dễ đảo một lần, kinh thương nhu cẩn thận, chú ý tài vụ tranh cãi;

Nhập cung điền trạch: Vô sản nghiệp tổ tiên hoặc sản nghiệp tổ tiên rách nát;

Nhập cung phúc đức: Tâm tính không ổn định, dễ luẩn quẩn trong lòng, dễ có tự sát khuynh hướng;

Nhập cung phụ mẫu: Phụ thân cố chấp tính tình bất hảo, và phụ thân vô duyên.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微星入命宫: 孝顺, 自尊心强, 不听劝, 固执;

紫微星入兄弟宫: 兄弟姊昧中有显贵之人, 手足情深, 可让人依靠或主动照顾扶持;

紫微星入夫妻宫: 男得贤妻, 女因夫贵;

紫微星入子女宫: 有优秀之子女;

紫微星入财帛宫: 善理财, 高收入, 高消费;

紫微星入疾厄宫: 注意脾胃之疾, 晚年注意高血压, 富贵病;

紫微星入迁移宫: 出外易遇贵人, 得远方年长贵人帮助;

紫微星入奴仆宫: 朋友多有能力;

紫微星入官禄宫: 主管格, 一生事业平稳;

紫微星入田宅宫: 喜居高临下, 高楼, 高级住宅, 高地;

紫微星入福德宫: 热心公益, 喜高品质享受;

紫微星入父母宫: 父母多居高位, 严肃刻板, 名声和地位都好;

天机星入命宫: 善良, 聪明, 第六感敏锐, 不适合自己做生意, 适合做幕僚, 宜晚婚;

天机星入兄弟宫: 兄弟姐妹中有聪明才华很高的人;

天机星入夫妻宫: 配偶善良, 聪明, 唠叨, 易钻牛角尖, 晚婚较吉, 宜老少配;

天机星入子女宫: 子女聪明, 善良, 孝顺;

天机星入财帛宫: 靠智慧, 技艺或投机赚钱, 过路财神, 财进财出, 不易存钱;

天机星入疾厄宫: 注意脑神经衰弱, 肝胆等疾病;

天机星入迁移宫: 喜交友, 不宜久居出生地, 外出发展好;

天机星入仆役宫: 朋友多学有专精, 年纪大, 彼此见容易不信任;

天机星入官禄宫: 适宜靠智力, 技艺赚钱或从事精神性职业, 中年后事业多有发展;

天机星入田宅宫: 常搬家, 搬动家俱或变换摆设;

天机星入福德宫: 求知欲强, 好奇心重, 适合研究神佛, 玄学;

天机星入父母宫: 父亲为智能型或神经质之人, 善良慈悲, 个性温和.

太阳星入命宫: 乐观助人, 热情大方, 是非分明, 爱面子, 喜欢被肯定;

太阳星入兄弟宫: 兄弟姐妹/母亲个性豪爽大方, 有情有义, 物质上可相互帮助;

太阳星入夫妻宫: 女命配偶个性开朗, 社交广, 大男子主义, 男命配偶性急活泼, 有男子气概, 脾气较刚;

太阳星入子女宫: 子女活泼好动, 有智慧, 性情光明磊落, 庙旺易得子, 陷位不易或晚得子;

太阳星入财帛宫: 以官求财, 赚光明财, 一生有成有败, 庙旺财运旺, 用钱大方;陷位财运不佳, 支出大;

太阳星入疾厄宫: 注意心脏, 眼睛, 血液方面疾病;

太阳星入迁移宫: 居家是非多, 外出逢贵人相助, 朋友多, 出手大方, 庙旺在外财运旺, 落陷在外财运不好;

太阳星入仆役宫: 朋友与部下热心而积极进取, 有正义感, 庙旺得益友, 落陷損友多, 另主朋友易中傷;

太阳星入官禄宫: 庙旺在校活跃, 事业顺利, 易掌权, 落陷辛劳, 事业不顺, 中年后安定;

太阳星入田宅宫: 庙旺有祖业, 能自置不动产, 落陷较无祖业或白手起家, 祖业不守或破损;

太阳星入福德宫: 庙旺乐观进取, 热情, 善良, 是非分明, 女命易嫁高官, 落陷劳心劳力, 是非多;

太阳星入父母宫: 庙旺同父亲缘好, 父亲为人热心, 聪明有智慧, 要求严格, 落陷同父亲缘薄, 父亲运势 (健康) 差.

武曲星入命宫: 家道中兴者, 中年后都会有所成就;个性刚直, 易犯无心之过;女命易给人以冷冷的感觉, 易闷闷不乐;

武曲星入兄弟宫: 兄弟姐妹中有富贵之人, 母亲是女强人;

武曲星入夫妻宫: 配偶理财观念强, 配偶话直, 宜迟婚;

武曲星入子女宫: 子女少, 子女理财观念强;

武曲星入财帛宫: 正财星, 收入高, 一辈子生活无忧, 化禄权科大富;

武曲星入疾厄宫: 注意肺, 呼吸系统, 大肠, 直肠等疾病;会羊陀一生多灾;

武曲星入迁移宫: 宜外地求财, 武贪同宫三十岁后可大富;

武曲星入仆役宫: 多结交做生意朋友, 宫气生利于合伙;

武曲星入官禄宫: 适合金融行业, 不适合做餐饮业等同火有关的行业, 宫气克或会空劫学业不好;

武曲星入田宅宫: 适合经营房地产, 易居金融机构附近;

武曲星入福德宫: 喜拼命赚钱, 也会花钱;主孤, 易闷闷不乐;

武曲星入父母宫: 同父母关系刻板, 缘份差, 化忌, 父亲教导严格不讲理;

天同星入命宫: 聪明, 懒散, 注重精神享受, 随遇而安;六亲疼爱, 耳根软, 善于协调, 可委曲求全;慵懒, 不爱动, 无开创性, 对风险没概念;

天同星入兄弟宫: 兄弟姐妹有福, 好相处, 能互助;宫气克不宜住在一起;

天同星入夫妻宫: 配偶温顺, 有情趣, 爱享受, 懒惰, 配偶疼爱, 感情好;

天同星入子女宫: 子女可爱, 孝顺, 化忌懒散, 不好好读书;

天同星入财帛宫: 收入高, 想赚就有, 爱花钱享受;

天同星入疾厄宫: 耳朵大, 注意肾脏, 泌尿系统疾病, 天同会太阴注意尿毒症;

天同星入迁移宫: 不愿出门, 宫气克被迫外出, 出门遇贵人, 喜吃喝玩乐;

天同星入仆役宫: 朋友注重精神玩乐;

天同星入官禄宫: 适合文化事业, 大企业和五术, 加煞, 同事之间易有冲突;

天同星入田宅宫: 有祖业, 置产运旺, 化忌败祖业;

天同星入福德宫: 注重精神和物质享受, 乐观;

天同星入父母宫: 父亲长寿, 和蔼慈祥, 同父亲关系好.

廉贞星入命宫: 事业心重, 易工作狂, 讲道理, 不愿别人主宰;重感情, 不知断尾求生, 宫气生廉洁, 爱惜名声, 对配偶衷心, 入命或官禄, 不适合做法律边缘的事业;

廉贞星入兄弟宫: 兄弟不合群, 易被拖累, 母亲很能干;

廉贞星入夫妻宫: 化禄配偶有人缘, 易有感情困扰;

廉贞星入子女宫: 宫气生, 子女有能力, 宫气克, 子女难管, 易有官非;

廉贞星入财帛宫: 赚钱方式多, 适合八大行业, 但易有是非, 财来财去;

廉贞星入疾厄宫: 易得火方面疾病, 易长疮, 流脓, 易患难症, 癌症;

廉贞星入迁移宫: 出外喜冒险, 好奇心重, 出外得财, 易有是非;

廉贞星入仆役宫: 合伙得财, 易有是非;

廉贞星入官禄宫: 职位高, 重交际, 易有官非;

廉贞星入田宅宫: 住所装饰标新立异, 化忌不可住山坡地, 电器易损坏;

廉贞星入福德宫: 企图心和好奇心强, 凶星多, 入命疾福易有自杀倾向;

廉贞星入父母宫: 父亲管教严格, 同父亲有距离, 宫气克, 易弃祖重拜;

天府星入命宫: 外表让人新来, 包容性和原则性强, 投资保守, 注重生活品质, 爱打扮, 自扫门前雪, 女命自立, 靠自己赚钱;男命安定, 冲劲不足;

天府星入兄弟宫: 母亲和兄弟有原则, 宫气克易计较;

天府星入夫妻宫: 同配偶感情好, 配偶家境好, 顾家;

天府星入子女宫: 子女多, 子女头脑灵活, 个性温和, 孝顺父母;

天府星入财帛宫: 收入高, 稳定, 库星入财, 不缺钱;

天府星入疾厄宫: 一生健康少灾, 注意脾胃, 消化系统疾病;

天府星入迁移宫: 出外遇贵人;

天府星入仆役宫: 同朋友关系好, 但不一定有帮助;

天府星入官禄宫: 主管格, 宜为副职, 适合地产生意;

天府星入田宅宫: 有祖产, 喜住大房子, 收藏品多;

天府星入福德宫: 性格乐观, 稳重, 一生福份好能安享清福;

天府星入父母宫: 同父母感情好, 受父母恩惠, 父亲原则性强, 易计较.

太阴星入命宫: 感情上有洁癖, 心软, 不宜玩水, 男命斯文, 爱干净, 会做家务, 夺妻权, 女命温柔体贴, 孩子气, 缺乏主见, 浪漫, 有母性;

太阴星入兄弟宫: 庙旺兄弟有助, 弱陷兄弟无助;

太阴星入夫妻宫: 庙旺配偶温柔体贴, 有钱, 弱陷配偶害羞, 无自信;

太阴星入子女宫: 庙旺子女优秀, 弱陷为儿女烦恼, 先女后男;

太阴星入财帛宫: 庙旺慢慢有钱, 收入高, 弱陷不聚财;

太阴星入疾厄宫: 注意泌尿系统, 内分泌及妇科方面的疾病, 先天肾脏不好, 弱陷易过度辛劳;

太阴星入迁移宫: 庙旺出外异性缘佳, 移民格局, 弱陷出外易有水厄, 易搬家;

太阴星入仆役宫: 庙旺女性朋友多, 帮助大, 弱陷小人多;

太阴星入官禄宫: 庙旺多才多艺, 事业稳定名声佳, 弱陷事业不顺, 波折;

太阴星入田宅宫: 庙旺有祖业, 置产运旺, 弱陷无祖业;

太阴星入福德宫: 庙旺乐观, 弱陷心事多, 易长期闷闷不乐;

太阴星入父母宫: 庙旺父母疼爱有助, 弱陷与父母无缘, 母亲易早走.

贪狼星入命宫: 现实, 欲望重, 贪 (吃, 喝, 财, 色), 事业失败也不承认, 会找原因和隐瞒, 异性缘佳, 处事圆滑, 对异性比同性好, 对外人比家人好;

贪狼星入兄弟宫: 不宜同兄弟姐妹长时间住在一起, 母亲或兄弟姐妹对五术有缘;

贪狼星入夫妻宫: 配偶异性缘好, 宜晚婚, 宫气克或遇煞易多婚缘;

贪狼星入子女宫: 子女聪明, 子女贪玩不爱读书;

贪狼星入财帛宫: 爱财, 财进财出;

贪狼星入疾厄宫: 注意泌尿系统, 肝胆方面的病, 疑症;

贪狼星入迁移宫: 宜外出学才艺, 外出人缘好, 桃花是非多;

贪狼星入仆役宫: 酒肉朋友多, 合作先赚后赔;

贪狼星入官禄宫: 适合艺术行业, 文武全才;

贪狼星入田宅宫: 祖业难守, 白手起家, 置产运旺;

贪狼星入福德宫: 重物质及情欲, 多才多艺;

贪狼星入父母宫: 父亲桃花重, 遇煞婚姻不佳, 与父母缘浅.

巨门星入命宫: 口舌是非多, 宜晚婚, 不利女命, 易婆媳不和;

入兄弟宫: 易同兄弟或母亲口角失和;

入夫妻宫: 宜晚婚, 或找年长配偶, 易同配偶口角失和;

入子女宫: 子女口才佳, 爱吃零食, 加煞或化忌易流产;

入财帛宫: 以口赚钱, 赚钱易有是非;

入疾厄宫: 注意水的疾病, 易得难症, 长期吃药, 宫气克小时候嘴上易长疮;

入迁移宫: 外出有口福, 出外注意口舌是非, 小人伤害;

入仆役宫: 交友广泛, 合伙注意口舌是非;

入官禄宫: 以口得官, 同事间是非多;

入田宅宫: 祖业不守, 置不动产易有是非;

入福德宫: 有口福, 爱吃零食, 欲望强;

入父母宫: 父亲口才好, 重视物质生活, 管教子女严格, 同父亲易有口角, 不宜同住.

天相星命宫: 乐于助人, 人际关系好, 冲劲不足, 好管闲事又怕事, 注重服饰打扮;

入兄弟宫: 兄弟姐妹好相处, 母亲及兄弟姐妹有助;

入夫妻宫: 配偶人际关系好, 对我有助, 女命宜找年长之配偶;

入子女宫: 子女年龄较近, 易有私生子;

入财帛宫: 贵人相助而得财, 为稳定财, 易有两份收入;

入疾厄宫: 注意肾脏, 泌尿系统, 糖尿病, 皮肤, 脾等疾病;

入迁移宫: 外出易有贵人相助, 出外爱主持公道;

入仆役宫: 朋友有情义, 合伙得财;

入官禄宫: 副主管格, 易受重用, 对人和气, 适合幕僚, 秘书, 贸易;

入田宅宫: 祖业守成, 置产运旺, 室内装修好;

入福德宫: 乐观, 有口福;

入父母宫: 父亲慈祥, 长寿, 父亲对我有助.

天梁星入命宫: 自命清高, 清廉, 不重财, 任劳任怨, 背过多责任, 心地善良, 乐于助人, 一辈子为情所困, 孝顺, 照顾六亲;

入兄弟宫: 兄弟姐妹有助, 母亲年纪大;

入夫妻宫: 宜老少配, 配偶管家;

入子女宫: 子女懂事但不服管;

入财帛宫: 靠长辈得财, 化禄易受贿, 不善理财, 财进财出;

入疾厄宫: 注意消化不良, 脑神经或头痛;

入迁移宫: 出外年长贵人相助;

入仆役宫: 易有忘年交, 合伙不利;

入官禄宫: 适合宗教, 慈善, 老师等公益事业;

入田宅宫: 有祖业且守成, 置产运旺;

入福德宫: 人生观乐观助人;

入父母宫: 父亲长寿, 有责任心, 心地善良, 父亲很大才生我, 愿意一个人住.

七杀星入命宫: 个性强, 有正义感, 拿得起放得下, 六亲无缘, 多是非, 少年坎坷, 易有外伤, 人生波折, 宜拜养父或信神明;

入兄弟宫: 同兄弟姐妹和母亲无缘, 兄弟姐妹易有折损;

入夫妻宫: 易闪婚闪离, 多桃花是非, 宜晚婚;

入子女宫: 子女脾气急, 子女易早离;

入财帛宫: 适合现金生意, 财来财去;

入疾厄宫: 注意火金疾病, 小时多灾, 易意外受伤;

入迁移宫: 远地驰名, 出外易有血光;

入仆役宫: 朋友变动快, 合伙不利;

入官禄宫: 适合军警, 运动, 物流, 外贸, 高科技或开创型等行业, 早年艰辛, 中年有成就;

入田宅宫: 常搬家或变换家具摆设, 祖业不守;

入福德宫: 性情急躁, 遇煞易自杀;

入父母宫: 父亲管教严厉, 与父亲无缘.

破軍星入命宫: 性刚好动, 适合乱世, 现实, 独立, 人生起伏大;

入兄弟宫: 有成就也无助, 化忌拖累;

入夫妻宫: 不尊礼法, 易有同居现象, 离婚几率高;

入子女宫: 子午宫子女有成就, 易流产, 与子女无缘;

入财帛宫: 不宜做投机生意, 过路财神;

入疾厄宫: 注意金水疾病, 艾滋病, 牙齿不好;

入迁移宫: 居子午, 外地成名, 外出小心意外, 小人伤害;

入仆役宫: 不宜合伙, 易入黑社会;

入官禄宫: 居子午, 高级军警将领或知命运动员, 适合新兴行业, 事业易倒一次, 经商需谨慎, 注意财务纠纷;

入田宅宫: 无祖产或祖产破败;

入福德宫: 心性不稳定, 易想不开, 易有自杀倾向;

入父母宫: 父亲固执脾气不好, 与父亲无缘.

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Ý nghĩa của 14 chính tinh nhập 12 cung

Bản dịch:

Tử vi Tinh nhập cung mệnh: Hiếu thuận, lòng tự trọng cường, không nghe khuyên bảo, cố chấp;

Tử vi Tinh nhập huynh đệ cung: Huynh đệ tỷ muội trung có hiển quý người, tay chân tình thâm, có thể nhường cho nhân dựa vào hoặc chủ động chiếu cố đến đỡ;

Tử vi Tinh nhập cung phu thê: Nam được hiền thê, nữ nhân phu đắt;

Tử vi Tinh nhập cung tử nữ: Có ưu tú người ấy nữ;

Tử vi Tinh nhập cung tài bạch: Thiện quản lý tài sản, cao thu nhập, cao tiêu phí;

Tử vi Tinh nhập cung tật ách: Chú ý tính khí của tật, lúc tuổi già chú ý cao huyết áp, bệnh nhà giàu;

Tử vi Tinh nhập cung thiên di: Xuất ngoại dễ gặp quý nhân, được viễn phương lớn tuổi quý nhân bang trợ;

Tử vi Tinh nhập nô bộc cung: Bằng hữu đa có năng lực;

Tử vi Tinh nhập cung Quan lộc: Chủ quản cách, suốt đời sự nghiệp bình ổn;

Tử vi Tinh nhập cung điền trạch: Ưa trên cao nhìn xuống, cao lầu, cao cấp nơi ở, bãi đất;

Tử vi Tinh nhập cung phúc đức: Nhiệt tâm công ích, ưa phẩm chất cao hưởng thụ;

Tử vi Tinh nhập cung phụ mẫu: Phụ mẫu đa chức vị cao, nghiêm túc bản khắc, danh tiếng và địa vị đều tốt;

Thiên cơ Tinh nhập cung mệnh: Thiện lương, thông minh, giác quan thứ sáu nhạy cảm, không thích hợp mình làm sinh ý, thích hợp tố phụ tá, nên kết hôn muộn;

Thiên cơ Tinh nhập huynh đệ cung: Huynh đệ tỷ muội trung có thông minh tài hoa rất cao nhân;

Thiên cơ Tinh nhập cung phu thê: Phối ngẫu thiện lương, thông minh, lải nhải, dễ để tâm vào chuyện vụn vặt, kết hôn muộn so sánh cát, nên già trẻ lấy nhau;

Thiên cơ Tinh nhập cung tử nữ: Tử nữ thông minh, thiện lương, hiếu thuận;

Thiên cơ Tinh nhập cung tài bạch: Kháo trí tuệ, tài nghệ hoặc ăn ý kiếm tiền, thần tài qua cửa, tài thu nhập tiền tài ra, không đổi dư tiền;

Thiên cơ Tinh nhập cung tật ách: Chú ý não thần kinh suy nhược, can đảm chờ tật bệnh;

Thiên cơ Tinh nhập cung thiên di: Ưa giao hữu, không thích hợp ở lâu nơi sinh, ra ngoài phát triển hảo;

Thiên cơ Tinh nhập Cung Nô bộc: Bằng hữu đa học có dốc lòng, lớn tuổi, đây đó kiến dễ không tín nhiệm;

Thiên cơ Tinh nhập cung Quan lộc: Thích hợp kháo trí lực, tài nghệ kiếm tiền hoặc làm tinh thần tính chức nghiệp, trung niên hậu sự nghiệp có nhiều phát triển;

Thiên cơ Tinh nhập cung điền trạch: Thường dọn nhà, di chuyển gia câu hoặc biến hóa bài biện;

Thiên cơ Tinh nhập cung phúc đức: Tò mò cường, lòng hiếu kỳ nặng, thích hợp nghiên cứu thần phật, huyền học;

Thiên cơ Tinh nhập cung phụ mẫu: Phụ thân là trí năng hình hoặc tố chất thần kinh người, thiện lương từ bi, cá tính ôn hòa.

Thái dương tinh nhập cung mệnh: Lạc quan trợ giúp nhân, nhiệt tình chuyên gia, thị phi phân minh, sĩ diện, thích bị khẳng định;

Thái dương tinh nhập huynh đệ cung: Huynh đệ tỷ muội / mẫu thân cá tính hào sảng chuyên gia, hữu tình có nghĩa, vật chất thượng có thể trợ giúp lẫn nhau;

Thái dương tinh nhập cung phu thê: Nữ mệnh phối ngẫu cá tính rộng rãi, xã giao quảng, đại nam tử chủ nghĩa, nam mệnh phối ngẫu gấp gáp hoạt bát, có nam tử khí khái, tính tình so sánh cương;

Thái dương tinh nhập cung tử nữ: Tử nữ hoạt bát hiếu động, có trí khôn, tính tình quang minh lỗi lạc, miếu vượng dễ có con, hãm vị không đổi hoặc vãn có con;

Thái dương tinh nhập cung tài bạch: Dĩ quan cầu tài, kiếm quang minh tài, suốt đời thành công có bại, miếu vượng tài vận vượng, sử dụng tiền chuyên gia; hãm vị tài vận không tốt, chi đại;

Thái dương tinh nhập cung tật ách: Chú ý trái tim, mắt, máu phương diện tật bệnh;

Thái dương tinh nhập cung thiên di: Ở nhà thị phi đa, ra ngoài phùng quý nhân tương trợ, bằng hữu đa, xuất thủ chuyên gia, miếu vượng tại ngoại tài vận vượng, lạc hãm tại ngoại tài vận không tốt;

Thái dương tinh nhập Cung Nô bộc: Bằng hữu và bộ hạ nhiệt tâm mà tích cực tiến thủ, có tinh thần trọng nghĩa, miếu vượng được người bạn tốt, lạc hãm tổn hại giao hữu đa, lánh chủ bằng hữu dễ hãm hại;

Thái dương tinh nhập cung Quan lộc: Miếu vượng ở trường sinh động, sự nghiệp thuận lợi, dễ nắm quyền, lạc hãm vất vả cực nhọc, sự nghiệp không thuận, trung niên hậu yên ổn;

Thái dương tinh nhập cung điền trạch: Miếu vượng có tổ nghiệp, năng lực tự đưa bất động sản, lạc hãm so sánh vô tổ nghiệp hoặc dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tổ nghiệp không tuân thủ hoặc tổn hại;

Thái dương tinh nhập cung phúc đức: Miếu vượng lạc quan tiến thủ, nhiệt tình, thiện lương, thị phi phân minh, nữ mệnh dễ giá quan lớn, lạc hãm lao tâm lao lực, thị phi đa;

Thái dương tinh nhập cung phụ mẫu: Miếu vượng cùng phụ thân duyên hảo, phụ thân thái độ làm người nhiệt tâm, thông minh có trí khôn, yêu cầu nghiêm ngặt, lạc hãm cùng phụ thân duyên mỏng, phụ thân vận thế (khỏe mạnh) soa.

Sao Vũ khúc nhập cung mệnh: Gia đạo trung hưng người, trung niên hậu đô hội có thành tựu; cá tính cương trực, dễ phạm vô tâm của quá; nữ mệnh dễ làm cho dĩ lạnh lùng cảm giác, dễ rầu rĩ không vui;

Sao Vũ khúc nhập huynh đệ cung: Huynh đệ tỷ muội trung có phú quý người, mẫu thân là nữ cường nhân;

Sao Vũ khúc nhập cung phu thê: Phối ngẫu quản lý tài sản quan niệm cường, phối ngẫu nói thẳng, nên hôn nhân muộn;

Sao Vũ khúc nhập cung tử nữ: Tử nữ ít, tử nữ quản lý tài sản quan niệm cường;

Sao Vũ khúc nhập cung tài bạch: Chính tài Tinh, thu nhập cao, cả đời sinh hoạt không lo, hóa lộc quyền khoa đại phú;

Sao Vũ khúc nhập cung tật ách: Chú ý phế, hệ hô hấp, đại tràng, trực tràng chờ tật bệnh; hội dương đà suốt đời đa tai;

Sao Vũ khúc nhập cung thiên di: Nên phần đất bên ngoài cầu tài, vũ tham đồng cung ba mươi tuổi hậu có thể đại phú;

Sao Vũ khúc nhập Cung Nô bộc: Đa kết giao việc buôn bán bằng hữu, cung khí sinh lợi cho kết phường;

Sao Vũ khúc nhập cung Quan lộc: Thích hợp tài chính hành nghiệp, không thích hợp tố ăn uống loại nghề nghiệp cùng hỏa có liên quan hành nghiệp, cung khí khắc có thể không kiếp bài vở và bài tập bất hảo;

Sao Vũ khúc nhập cung điền trạch: Thích hợp kinh doanh phòng địa sản, dễ cư cơ quan tài chính phụ cận;

Sao Vũ khúc nhập cung phúc đức: Ưa liều mạng kiếm tiền, cũng sẽ dùng tiền; chủ cô, dễ rầu rĩ không vui;

Sao Vũ khúc nhập cung phụ mẫu: Cùng phụ mẫu quan hệ bản khắc, duyên phận soa, Hóa kị, phụ thân giáo dục nghiêm ngặt không nói lý lẽ;

Thiên đồng Tinh nhập cung mệnh: Thông minh, lười nhác, chú trọng tinh thần hưởng thụ, thích ứng trong mọi tình cảnh; lục thân thương yêu, bên tai mềm, giỏi về hòa hợp, có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục; lười biếng, không thích động ( thay đổi,di chuyển..), vô khai sáng tính, đối phiêu lưu một khái niệm;

Thiên đồng Tinh nhập huynh đệ cung: Huynh đệ tỷ muội có phúc, hảo ở chung, năng lực hỗ trợ; cung khí khắc không thích hợp ở cùng một chỗ;

Thiên đồng Tinh nhập cung phu thê: Phối ngẫu dịu ngoan, hữu tình thú, thích hưởng thụ, lười biếng, phối ngẫu thương yêu, tình cảm hảo;

Thiên đồng Tinh nhập cung tử nữ: Tử nữ khả ái, hiếu thuận, Hóa kị lười nhác, không đi học cho giỏi;

Thiên đồng Tinh nhập cung tài bạch: Thu nhập cao, muốn kiếm thì có, ái dùng tiền hưởng thụ;

Thiên đồng Tinh nhập cung tật ách: Cái lỗ tai đại, chú ý thận, bí nước tiểu hệ thống tật bệnh, thiên đồng hội mặt trăng chú ý nhiễm trùng đường tiểu;

Thiên đồng Tinh nhập cung thiên di: Không muốn xuất môn, cung khí khắc bị ép ra ngoài, xuất môn gặp quý nhân, ưa sống phóng túng;

Thiên đồng Tinh nhập Cung Nô bộc: Bằng hữu chú trọng tinh thần vui đùa;

Thiên đồng Tinh nhập cung Quan lộc: Thích hợp văn hóa sự nghiệp, xí nghiệp lớn và ngũ thuật, gia sát, giữa đồng nghiệp dễ có xung đột;

Thiên đồng Tinh nhập cung điền trạch: Có tổ nghiệp, đưa sinh vận vượng, Hóa kị bại tổ nghiệp;

Thiên đồng Tinh nhập cung phúc đức: Chú trọng tinh thần và vật chất hưởng thụ, lạc quan;

Thiên đồng Tinh nhập cung phụ mẫu: Phụ thân trường thọ, hòa ái hiền lành, cùng phụ thân quan hệ tốt.

Sao Liêm trinh nhập cung mệnh: Sự nghiệp tâm nặng, dễ công tác cuồng, giảng đạo lý, không muốn người khác chủ tể; trọng tình cảm, chẳng phán đoán đuôi cầu sinh, cung khí sinh liêm khiết, yêu quý danh tiếng, đối phối ngẫu chân thành, nhập mệnh hoặc quan lộc, không thích hợp cách làm luật sát biên giới là sự nghiệp;

Sao Liêm trinh nhập huynh đệ cung: Huynh đệ không hợp đàn, dễ bị bắt luy, mẫu thân rất có khả năng;

Sao Liêm trinh nhập cung phu thê: Hóa lộc phối ngẫu có nhân duyên, dễ có tình cảm làm phức tạp;

Sao Liêm trinh nhập cung tử nữ: Cung khí sinh, tử nữ có năng lực, cung khí khắc, tử nữ nan quản, dễ có quan phi;

Sao Liêm trinh nhập cung tài bạch: Kiếm tiền phương thức đa, thích hợp bát đại sự nghiệp, nhưng dễ có thị phi, tài lai tài khứ;

Sao Liêm trinh nhập cung tật ách: Dễ được hỏa phương diện tật bệnh, dễ trường sang, lưu mủ, dễ hoạn nạn chứng, bệnh ung thư;

Sao Liêm trinh nhập cung thiên di: Xuất ngoại ưa mạo hiểm, lòng hiếu kỳ nặng, xuất ngoại được tài, dễ có thị phi;

Sao Liêm trinh nhập Cung Nô bộc: Kết phường được tài, dễ có thị phi;

Sao Liêm trinh nhập cung Quan lộc: Chức vị cao, nặng giao tế, dễ có quan phi;

Sao Liêm trinh nhập cung điền trạch: Nơi ở trang sức lập dị, Hóa kị bất khả ở rẫy, thiết bị điện dễ hư hao;

Sao Liêm trinh nhập cung phúc đức: Ý đồ tâm và hiếu kỳ tâm cường, hung tinh đa, nhập mệnh tật phúc dễ có tự sát khuynh hướng;

Sao Liêm trinh nhập cung phụ mẫu: Phụ thân quản giáo nghiêm ngặt, cùng phụ thân có cự ly, cung khí khắc, dễ khí tổ sùng bái;

Thiên phủ Tinh nhập cung mệnh: Bề ngoài làm cho mới tới, bao dung tính và nguyên tắc tính cường, đầu tư bảo thủ, chú trọng phẩm chất cuộc sống, ái trang phục, tự tảo trước cửa tuyết, nữ mệnh tự lập, dựa vào chính mình kiếm tiền; nam mệnh yên ổn, bốc đồng bất túc;

Thiên phủ Tinh nhập huynh đệ cung: Mẫu thân và huynh đệ có nguyên tắc, cung khí khắc dễ tính toán;

Thiên phủ Tinh nhập cung phu thê: Cùng phối ngẫu tình cảm hảo, phối ngẫu gia cảnh hảo, lo cho gia đình;

Thiên phủ Tinh nhập cung tử nữ: Tử nữ đa, tử nữ ý nghĩ linh hoạt, cá tính ôn hòa, hiếu thuận phụ mẫu;

Thiên phủ Tinh nhập cung tài bạch: Thu nhập cao, ổn định, kho Tinh nhập tài, không thiếu tiền;

Thiên phủ Tinh nhập cung tật ách: Suốt đời khỏe mạnh ít tai, chú ý tính khí, hệ tiêu hoá tật bệnh;

Thiên phủ Tinh nhập cung thiên di: Xuất ngoại gặp quý nhân;

Thiên phủ Tinh nhập Cung Nô bộc: Cùng bằng hữu quan hệ tốt, nhưng không nhất định có bang trợ;

Thiên phủ Tinh nhập cung Quan lộc: Chủ quản cách, nên là phó chức, thích hợp điền sản sinh ý;

Thiên phủ Tinh nhập cung điền trạch: Có sản nghiệp tổ tiên, ưa ở căn phòng lớn, cất dấu phẩm đa;

Thiên phủ Tinh nhập cung phúc đức: Tính cách lạc quan, ổn trọng, suốt đời phúc phận hảo năng lực an hưởng thanh phúc;

Thiên phủ Tinh nhập cung phụ mẫu: Cùng phụ mẫu tình cảm hảo, thụ phụ mẫu ân huệ, phụ thân nguyên tắc tính cường, dễ tính toán.

Thái âm tinh nhập cung mệnh: Trên tình cảm có khiết phích, nhẹ dạ, không thích hợp ngoạn thủy, nam mệnh nhã nhặn, thích sạch sẻ, hội tố gia vụ, đoạt vợ quyền, nữ mệnh ôn nhu săn sóc, tính trẻ con, khuyết thiếu chủ kiến, lãng mạn, có mẫu tính;

Thái âm tinh nhập huynh đệ cung: Miếu vượng huynh đệ có trợ giúp, yếu hãm huynh đệ bất lực;

Thái âm tinh nhập cung phu thê: Miếu vượng phối ngẫu ôn nhu săn sóc, có tiền, yếu hãm phối ngẫu xấu hổ, không tự tin;

Thái âm tinh nhập cung tử nữ: Miếu vượng tử nữ ưu tú, yếu hãm là nữ nhân phiền não, tiên nữ hậu nam;

Thái âm tinh nhập cung tài bạch: Miếu vượng chậm rãi có tiền, thu nhập cao, yếu hãm không tụ tài;

Thái âm tinh nhập cung tật ách: Chú ý bí nước tiểu hệ thống, nội tiết cập phụ khoa phương diện tật bệnh, tiên thiên thận bất hảo, yếu hãm dễ quá độ vất vả cực nhọc;

Thái âm tinh nhập cung thiên di: Miếu vượng xuất ngoại khác giới duyên tốt, di dân cách cục, yếu hãm xuất ngoại dễ có thuỷ ách, dễ dọn nhà;

Thái âm tinh nhập Cung Nô bộc: Miếu vượng bạn nữ giới đa, bang trợ đại, yếu hãm nhiều tiểu nhân;

Thái âm tinh nhập cung Quan lộc: Miếu vượng đa tài đa nghệ, sự nghiệp ổn định danh tiếng tốt, yếu hãm sự nghiệp không thuận, khúc chiết;

Thái âm tinh nhập cung điền trạch: Miếu vượng có tổ nghiệp, đưa sinh vận vượng, yếu hãm vô tổ nghiệp;

Thái âm tinh nhập cung phúc đức: Miếu vượng lạc quan, yếu hãm tâm sự đa, dễ trường kỳ rầu rĩ không vui;

Thái âm tinh nhập cung phụ mẫu: Miếu vượng phụ mẫu thương yêu có trợ giúp, yếu hãm và phụ mẫu vô duyên, mẫu thân dễ sớm đi.

Tham lang Tinh nhập cung mệnh: Hiện thực, dục vọng nặng, tham (cật, hát, tài, sắc), sự nghiệp thất bại cũng không thừa nhận, sẽ tìm nguyên nhân và giấu diếm, khác giới duyên tốt, xử sự khéo đưa đẩy, đối với người khác phái bỉ đồng tính hảo, đối ngoại nhân bỉ người nhà hảo;

Tham lang Tinh nhập huynh đệ cung: Không thích hợp cùng huynh đệ tỷ muội thời gian dài ở cùng một chỗ, mẫu thân hoặc huynh đệ tỷ muội đối ngũ thuật hữu duyên;

Tham lang Tinh nhập cung phu thê: Phối ngẫu khác giới duyên hảo, nên kết hôn muộn, cung khí khắc hoặc gặp sát dễ đa hôn duyên;

Tham lang Tinh nhập cung tử nữ: Tử nữ thông minh, tử nữ ham chơi không thương đọc sách;

Tham lang Tinh nhập cung tài bạch: Ái tài, tài thu nhập tiền tài ra;

Tham lang Tinh nhập cung tật ách: Chú ý bí nước tiểu hệ thống, can đảm phương diện bệnh, nghi chứng;

Tham lang Tinh nhập cung thiên di: Nên ra ngoài học tài nghệ, ra ngoài nhân duyên tốt, đào hoa thị phi đa;

Tham lang Tinh nhập Cung Nô bộc: Bạn nhậu đa, hợp tác tiên kiếm hậu lỗ vốn(thua lỗ);

Tham lang Tinh nhập cung Quan lộc: Thích hợp nghệ thuật hành nghiệp, văn võ toàn tài;

Tham lang Tinh nhập cung điền trạch: Tổ nghiệp nan thủ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đưa sinh vận vượng;

Tham lang Tinh nhập cung phúc đức: Vật nặng chất cập tình dục, đa tài đa nghệ;

Tham lang Tinh nhập cung phụ mẫu: Phụ thân đào hoa nặng, gặp sát hôn nhân không tốt, và phụ mẫu duyên cạn.

Cự môn Tinh nhập cung mệnh: Khẩu thiệt thị phi đa, nên kết hôn muộn, bất lợi nữ mệnh, dễ bà tức bất hòa;

Nhập huynh đệ cung: Dễ cùng huynh đệ hoặc mẫu thân khóe miệng bất hoà;

Nhập cung phu thê: Nên kết hôn muộn, hoặc tìm lớn tuổi phối ngẫu, dễ cùng phối ngẫu khóe miệng bất hoà;

Nhập cung tử nữ: Tử nữ khẩu tài tốt, thích ăn đồ ăn vặt, gia sát hoặc Hóa kị dễ sanh non;

Nhập cung tài bạch: Dĩ miệng kiếm tiền, kiếm tiền dễ có thị phi;

Nhập cung tật ách: Chú ý nước tật bệnh, dễ được nan chứng, trường kỳ uống thuốc, cung khí khắc khi còn bé ngoài miệng dễ trường sang;

Nhập cung thiên di: Ra ngoài có có lộc ăn, xuất ngoại chú ý khẩu thiệt thị phi, tiểu nhân thương tổn;

Nhập Cung Nô bộc: Giao hữu rộng khắp, kết phường chú ý khẩu thiệt thị phi;

Nhập cung Quan lộc: Dĩ miệng được quan, đồng sự đang lúc thị phi đa;

Nhập cung điền trạch: Tổ nghiệp không tuân thủ, đưa bất động sản dễ có thị phi;

Nhập cung phúc đức: Có có lộc ăn, thích ăn đồ ăn vặt, dục vọng cường;

Nhập cung phụ mẫu: Phụ thân khẩu tài hảo, coi trọng đời sống vật chất, quản giáo tử nữ nghiêm ngặt, cùng phụ thân dễ có khóe miệng, không thích hợp cùng ở.

Thiên tướng Tinh cung mệnh: Lấy giúp người làm niềm vui, nhân tế quan hệ hảo, bốc đồng bất túc, thích chõ mũi vào chuyện người khác lại sợ sự, chú trọng phục sức trang phục;

Nhập huynh đệ cung: Huynh đệ tỷ muội hảo ở chung, mẫu thân cập huynh đệ tỷ muội có trợ giúp;

Nhập cung phu thê: Phối ngẫu nhân tế quan hệ hảo, đối với ta có trợ giúp, nữ mệnh nên tìm lớn tuổi của phối ngẫu;

Nhập cung tử nữ: Tử nữ tuổi tác hơi gần, dễ có tư sinh tử;

Nhập cung tài bạch: Quý nhân tương trợ mà được tài, là ổn định tài, dễ có lưỡng phân thu nhập;

Nhập cung tật ách: Chú ý thận, bí nước tiểu hệ thống, bệnh tiểu đường, da, tỳ chờ tật bệnh;

Nhập cung thiên di: Ra ngoài dễ có quý nhân tương trợ, xuất ngoại ái chủ trì công đạo;

Nhập Cung Nô bộc: Bằng hữu hữu tình nghĩa, kết phường được tài;

Nhập cung Quan lộc: Phó chủ quản cách, dễ thụ trọng dụng, đối với người hòa khí, thích hợp phụ tá, bí thư, mậu dịch;

Nhập cung điền trạch: Tổ nghiệp gìn giữ cái đã có, đưa sinh vận vượng, bên trong trùng tu xong;

Nhập cung phúc đức: Lạc quan, có có lộc ăn;

Nhập cung phụ mẫu: Phụ thân hiền lành, trường thọ, phụ thân đối với ta có trợ giúp.

Thiên lương Tinh nhập cung mệnh: Tự cho là thanh cao, thanh liêm, không nặng tài, nhâm vất vả Nhâm Oán, bối quá nhiều trách nhiệm, tâm địa thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui, cả đời vi tình sở khốn, hiếu thuận, chiếu cố lục thân;

Nhập huynh đệ cung: Huynh đệ tỷ muội có trợ giúp, mẫu thân lớn tuổi;

Nhập cung phu thê: Nên già trẻ lấy nhau, phối ngẫu quản gia;

Nhập cung tử nữ: Tử nữ hiểu chuyện nhưng không phục quản;

Nhập cung tài bạch: Kháo trưởng bối được tài, hóa lộc dễ nhận hối lộ, bất thiện quản lý tài sản, tài thu nhập tiền tài ra;

Nhập cung tật ách: Chú ý tiêu hóa bất lương, thần kinh não hoặc đau đầu;

Nhập cung thiên di: Xuất ngoại lớn tuổi quý nhân tương trợ;

Nhập Cung Nô bộc: Dễ có bạn vong niên, kết phường bất lợi;

Nhập cung Quan lộc: Thích hợp tôn giáo, từ thiện, lão sư chờ công ích sự nghiệp;

Nhập cung điền trạch: Có tổ nghiệp mà lại gìn giữ cái đã có, đưa sinh vận vượng;

Nhập cung phúc đức: Nhân sinh quan lạc quan trợ giúp nhân;

Nhập cung phụ mẫu: Phụ thân trường thọ, có trách nhiệm tâm, tâm địa thiện lương, phụ thân rất lớn tài sinh ta, nguyện ý một người ở.

Thất sát Tinh nhập cung mệnh: Cá tính cường, có tinh thần trọng nghĩa, cầm được thì cũng buông được, lục thân vô duyên, nhiều thị phi, niên thiếu nhấp nhô, dễ có ngoại thương, nhân sinh khúc chiết, nên bái dưỡng phụ hoặc tín thần minh;

Nhập huynh đệ cung: Cùng huynh đệ tỷ muội và mẫu thân vô duyên, huynh đệ tỷ muội dễ có hao tổn;

Nhập cung phu thê: Dễ thiểm hôn thiểm ly, đa đào hoa thị phi, nên kết hôn muộn;

Nhập cung tử nữ: Tử nữ tính tình cấp, tử nữ dễ sớm ly;

Nhập cung tài bạch: Thích hợp tiền mặt sinh ý, tài lai tài khứ;

Nhập cung tật ách: Chú ý hỏa kim tật bệnh, tiếng đồng hồ đa tai, dễ ngoài ý muốn thụ thương;

Nhập cung thiên di: Xa địa lừng danh, xuất ngoại dễ có huyết quang;

Nhập Cung Nô bộc: Bằng hữu biến động khoái, kết phường bất lợi;

Nhập cung Quan lộc: Thích hợp quân cảnh, vận động, hậu cần, buôn bán bên ngoài, công nghệ cao hoặc khai sáng hình chờ hành nghiệp, năm mới gian khổ, trung niên có thành tựu;

Nhập cung điền trạch: Thường dọn nhà hoặc biến hóa gia cụ bài biện, tổ nghiệp không tuân thủ;

Nhập cung phúc đức: Tính tình vội vàng xao động, gặp sát dễ tự sát;

Nhập cung phụ mẫu: Phụ thân quản giáo nghiêm khắc, và phụ thân vô duyên.

Phá quân Tinh nhập cung mệnh: Tính vừa vặn động, thích hợp loạn thế, hiện thực, độc lập, nhân sinh phập phồng đại;

Nhập huynh đệ cung: Có thành tựu cũng không trợ giúp, Hóa kị liên lụy;

Nhập cung phu thê: Không tuân theo lễ pháp, dễ có ở chung hiện tượng, ly hôn tỷ lệ cao;

Nhập cung tử nữ: Tử ngọ cung tử nữ có thành tựu, dễ sanh non, và tử nữ vô duyên;

Nhập cung tài bạch: Không thích hợp tố ăn ý sinh ý, thần tài qua cửa;

Nhập cung tật ách: Chú ý kim thủy tật bệnh, bệnh xi-đa, hàm răng bất hảo;

Nhập cung thiên di: Cư tử ngọ, phần đất bên ngoài thành danh, ra ngoài cẩn thận ngoài ý muốn, tiểu nhân thương tổn;

Nhập Cung Nô bộc: Không thích hợp kết phường, dễ nhập xã hội đen;

Nhập cung Quan lộc: Cư tử ngọ, cao cấp quân cảnh tướng lĩnh hoặc hiểu số mệnh con người vận động viên, thích hợp mới phát hành nghiệp, sự nghiệp dễ đảo một lần, kinh thương nhu cẩn thận, chú ý tài vụ tranh cãi;

Nhập cung điền trạch: Vô sản nghiệp tổ tiên hoặc sản nghiệp tổ tiên rách nát;

Nhập cung phúc đức: Tâm tính không ổn định, dễ luẩn quẩn trong lòng, dễ có tự sát khuynh hướng;

Nhập cung phụ mẫu: Phụ thân cố chấp tính tình bất hảo, và phụ thân vô duyên.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微星入命宫: 孝顺, 自尊心强, 不听劝, 固执;

紫微星入兄弟宫: 兄弟姊昧中有显贵之人, 手足情深, 可让人依靠或主动照顾扶持;

紫微星入夫妻宫: 男得贤妻, 女因夫贵;

紫微星入子女宫: 有优秀之子女;

紫微星入财帛宫: 善理财, 高收入, 高消费;

紫微星入疾厄宫: 注意脾胃之疾, 晚年注意高血压, 富贵病;

紫微星入迁移宫: 出外易遇贵人, 得远方年长贵人帮助;

紫微星入奴仆宫: 朋友多有能力;

紫微星入官禄宫: 主管格, 一生事业平稳;

紫微星入田宅宫: 喜居高临下, 高楼, 高级住宅, 高地;

紫微星入福德宫: 热心公益, 喜高品质享受;

紫微星入父母宫: 父母多居高位, 严肃刻板, 名声和地位都好;

天机星入命宫: 善良, 聪明, 第六感敏锐, 不适合自己做生意, 适合做幕僚, 宜晚婚;

天机星入兄弟宫: 兄弟姐妹中有聪明才华很高的人;

天机星入夫妻宫: 配偶善良, 聪明, 唠叨, 易钻牛角尖, 晚婚较吉, 宜老少配;

天机星入子女宫: 子女聪明, 善良, 孝顺;

天机星入财帛宫: 靠智慧, 技艺或投机赚钱, 过路财神, 财进财出, 不易存钱;

天机星入疾厄宫: 注意脑神经衰弱, 肝胆等疾病;

天机星入迁移宫: 喜交友, 不宜久居出生地, 外出发展好;

天机星入仆役宫: 朋友多学有专精, 年纪大, 彼此见容易不信任;

天机星入官禄宫: 适宜靠智力, 技艺赚钱或从事精神性职业, 中年后事业多有发展;

天机星入田宅宫: 常搬家, 搬动家俱或变换摆设;

天机星入福德宫: 求知欲强, 好奇心重, 适合研究神佛, 玄学;

天机星入父母宫: 父亲为智能型或神经质之人, 善良慈悲, 个性温和.

太阳星入命宫: 乐观助人, 热情大方, 是非分明, 爱面子, 喜欢被肯定;

太阳星入兄弟宫: 兄弟姐妹/母亲个性豪爽大方, 有情有义, 物质上可相互帮助;

太阳星入夫妻宫: 女命配偶个性开朗, 社交广, 大男子主义, 男命配偶性急活泼, 有男子气概, 脾气较刚;

太阳星入子女宫: 子女活泼好动, 有智慧, 性情光明磊落, 庙旺易得子, 陷位不易或晚得子;

太阳星入财帛宫: 以官求财, 赚光明财, 一生有成有败, 庙旺财运旺, 用钱大方;陷位财运不佳, 支出大;

太阳星入疾厄宫: 注意心脏, 眼睛, 血液方面疾病;

太阳星入迁移宫: 居家是非多, 外出逢贵人相助, 朋友多, 出手大方, 庙旺在外财运旺, 落陷在外财运不好;

太阳星入仆役宫: 朋友与部下热心而积极进取, 有正义感, 庙旺得益友, 落陷損友多, 另主朋友易中傷;

太阳星入官禄宫: 庙旺在校活跃, 事业顺利, 易掌权, 落陷辛劳, 事业不顺, 中年后安定;

太阳星入田宅宫: 庙旺有祖业, 能自置不动产, 落陷较无祖业或白手起家, 祖业不守或破损;

太阳星入福德宫: 庙旺乐观进取, 热情, 善良, 是非分明, 女命易嫁高官, 落陷劳心劳力, 是非多;

太阳星入父母宫: 庙旺同父亲缘好, 父亲为人热心, 聪明有智慧, 要求严格, 落陷同父亲缘薄, 父亲运势 (健康) 差.

武曲星入命宫: 家道中兴者, 中年后都会有所成就;个性刚直, 易犯无心之过;女命易给人以冷冷的感觉, 易闷闷不乐;

武曲星入兄弟宫: 兄弟姐妹中有富贵之人, 母亲是女强人;

武曲星入夫妻宫: 配偶理财观念强, 配偶话直, 宜迟婚;

武曲星入子女宫: 子女少, 子女理财观念强;

武曲星入财帛宫: 正财星, 收入高, 一辈子生活无忧, 化禄权科大富;

武曲星入疾厄宫: 注意肺, 呼吸系统, 大肠, 直肠等疾病;会羊陀一生多灾;

武曲星入迁移宫: 宜外地求财, 武贪同宫三十岁后可大富;

武曲星入仆役宫: 多结交做生意朋友, 宫气生利于合伙;

武曲星入官禄宫: 适合金融行业, 不适合做餐饮业等同火有关的行业, 宫气克或会空劫学业不好;

武曲星入田宅宫: 适合经营房地产, 易居金融机构附近;

武曲星入福德宫: 喜拼命赚钱, 也会花钱;主孤, 易闷闷不乐;

武曲星入父母宫: 同父母关系刻板, 缘份差, 化忌, 父亲教导严格不讲理;

天同星入命宫: 聪明, 懒散, 注重精神享受, 随遇而安;六亲疼爱, 耳根软, 善于协调, 可委曲求全;慵懒, 不爱动, 无开创性, 对风险没概念;

天同星入兄弟宫: 兄弟姐妹有福, 好相处, 能互助;宫气克不宜住在一起;

天同星入夫妻宫: 配偶温顺, 有情趣, 爱享受, 懒惰, 配偶疼爱, 感情好;

天同星入子女宫: 子女可爱, 孝顺, 化忌懒散, 不好好读书;

天同星入财帛宫: 收入高, 想赚就有, 爱花钱享受;

天同星入疾厄宫: 耳朵大, 注意肾脏, 泌尿系统疾病, 天同会太阴注意尿毒症;

天同星入迁移宫: 不愿出门, 宫气克被迫外出, 出门遇贵人, 喜吃喝玩乐;

天同星入仆役宫: 朋友注重精神玩乐;

天同星入官禄宫: 适合文化事业, 大企业和五术, 加煞, 同事之间易有冲突;

天同星入田宅宫: 有祖业, 置产运旺, 化忌败祖业;

天同星入福德宫: 注重精神和物质享受, 乐观;

天同星入父母宫: 父亲长寿, 和蔼慈祥, 同父亲关系好.

廉贞星入命宫: 事业心重, 易工作狂, 讲道理, 不愿别人主宰;重感情, 不知断尾求生, 宫气生廉洁, 爱惜名声, 对配偶衷心, 入命或官禄, 不适合做法律边缘的事业;

廉贞星入兄弟宫: 兄弟不合群, 易被拖累, 母亲很能干;

廉贞星入夫妻宫: 化禄配偶有人缘, 易有感情困扰;

廉贞星入子女宫: 宫气生, 子女有能力, 宫气克, 子女难管, 易有官非;

廉贞星入财帛宫: 赚钱方式多, 适合八大行业, 但易有是非, 财来财去;

廉贞星入疾厄宫: 易得火方面疾病, 易长疮, 流脓, 易患难症, 癌症;

廉贞星入迁移宫: 出外喜冒险, 好奇心重, 出外得财, 易有是非;

廉贞星入仆役宫: 合伙得财, 易有是非;

廉贞星入官禄宫: 职位高, 重交际, 易有官非;

廉贞星入田宅宫: 住所装饰标新立异, 化忌不可住山坡地, 电器易损坏;

廉贞星入福德宫: 企图心和好奇心强, 凶星多, 入命疾福易有自杀倾向;

廉贞星入父母宫: 父亲管教严格, 同父亲有距离, 宫气克, 易弃祖重拜;

天府星入命宫: 外表让人新来, 包容性和原则性强, 投资保守, 注重生活品质, 爱打扮, 自扫门前雪, 女命自立, 靠自己赚钱;男命安定, 冲劲不足;

天府星入兄弟宫: 母亲和兄弟有原则, 宫气克易计较;

天府星入夫妻宫: 同配偶感情好, 配偶家境好, 顾家;

天府星入子女宫: 子女多, 子女头脑灵活, 个性温和, 孝顺父母;

天府星入财帛宫: 收入高, 稳定, 库星入财, 不缺钱;

天府星入疾厄宫: 一生健康少灾, 注意脾胃, 消化系统疾病;

天府星入迁移宫: 出外遇贵人;

天府星入仆役宫: 同朋友关系好, 但不一定有帮助;

天府星入官禄宫: 主管格, 宜为副职, 适合地产生意;

天府星入田宅宫: 有祖产, 喜住大房子, 收藏品多;

天府星入福德宫: 性格乐观, 稳重, 一生福份好能安享清福;

天府星入父母宫: 同父母感情好, 受父母恩惠, 父亲原则性强, 易计较.

太阴星入命宫: 感情上有洁癖, 心软, 不宜玩水, 男命斯文, 爱干净, 会做家务, 夺妻权, 女命温柔体贴, 孩子气, 缺乏主见, 浪漫, 有母性;

太阴星入兄弟宫: 庙旺兄弟有助, 弱陷兄弟无助;

太阴星入夫妻宫: 庙旺配偶温柔体贴, 有钱, 弱陷配偶害羞, 无自信;

太阴星入子女宫: 庙旺子女优秀, 弱陷为儿女烦恼, 先女后男;

太阴星入财帛宫: 庙旺慢慢有钱, 收入高, 弱陷不聚财;

太阴星入疾厄宫: 注意泌尿系统, 内分泌及妇科方面的疾病, 先天肾脏不好, 弱陷易过度辛劳;

太阴星入迁移宫: 庙旺出外异性缘佳, 移民格局, 弱陷出外易有水厄, 易搬家;

太阴星入仆役宫: 庙旺女性朋友多, 帮助大, 弱陷小人多;

太阴星入官禄宫: 庙旺多才多艺, 事业稳定名声佳, 弱陷事业不顺, 波折;

太阴星入田宅宫: 庙旺有祖业, 置产运旺, 弱陷无祖业;

太阴星入福德宫: 庙旺乐观, 弱陷心事多, 易长期闷闷不乐;

太阴星入父母宫: 庙旺父母疼爱有助, 弱陷与父母无缘, 母亲易早走.

贪狼星入命宫: 现实, 欲望重, 贪 (吃, 喝, 财, 色), 事业失败也不承认, 会找原因和隐瞒, 异性缘佳, 处事圆滑, 对异性比同性好, 对外人比家人好;

贪狼星入兄弟宫: 不宜同兄弟姐妹长时间住在一起, 母亲或兄弟姐妹对五术有缘;

贪狼星入夫妻宫: 配偶异性缘好, 宜晚婚, 宫气克或遇煞易多婚缘;

贪狼星入子女宫: 子女聪明, 子女贪玩不爱读书;

贪狼星入财帛宫: 爱财, 财进财出;

贪狼星入疾厄宫: 注意泌尿系统, 肝胆方面的病, 疑症;

贪狼星入迁移宫: 宜外出学才艺, 外出人缘好, 桃花是非多;

贪狼星入仆役宫: 酒肉朋友多, 合作先赚后赔;

贪狼星入官禄宫: 适合艺术行业, 文武全才;

贪狼星入田宅宫: 祖业难守, 白手起家, 置产运旺;

贪狼星入福德宫: 重物质及情欲, 多才多艺;

贪狼星入父母宫: 父亲桃花重, 遇煞婚姻不佳, 与父母缘浅.

巨门星入命宫: 口舌是非多, 宜晚婚, 不利女命, 易婆媳不和;

入兄弟宫: 易同兄弟或母亲口角失和;

入夫妻宫: 宜晚婚, 或找年长配偶, 易同配偶口角失和;

入子女宫: 子女口才佳, 爱吃零食, 加煞或化忌易流产;

入财帛宫: 以口赚钱, 赚钱易有是非;

入疾厄宫: 注意水的疾病, 易得难症, 长期吃药, 宫气克小时候嘴上易长疮;

入迁移宫: 外出有口福, 出外注意口舌是非, 小人伤害;

入仆役宫: 交友广泛, 合伙注意口舌是非;

入官禄宫: 以口得官, 同事间是非多;

入田宅宫: 祖业不守, 置不动产易有是非;

入福德宫: 有口福, 爱吃零食, 欲望强;

入父母宫: 父亲口才好, 重视物质生活, 管教子女严格, 同父亲易有口角, 不宜同住.

天相星命宫: 乐于助人, 人际关系好, 冲劲不足, 好管闲事又怕事, 注重服饰打扮;

入兄弟宫: 兄弟姐妹好相处, 母亲及兄弟姐妹有助;

入夫妻宫: 配偶人际关系好, 对我有助, 女命宜找年长之配偶;

入子女宫: 子女年龄较近, 易有私生子;

入财帛宫: 贵人相助而得财, 为稳定财, 易有两份收入;

入疾厄宫: 注意肾脏, 泌尿系统, 糖尿病, 皮肤, 脾等疾病;

入迁移宫: 外出易有贵人相助, 出外爱主持公道;

入仆役宫: 朋友有情义, 合伙得财;

入官禄宫: 副主管格, 易受重用, 对人和气, 适合幕僚, 秘书, 贸易;

入田宅宫: 祖业守成, 置产运旺, 室内装修好;

入福德宫: 乐观, 有口福;

入父母宫: 父亲慈祥, 长寿, 父亲对我有助.

天梁星入命宫: 自命清高, 清廉, 不重财, 任劳任怨, 背过多责任, 心地善良, 乐于助人, 一辈子为情所困, 孝顺, 照顾六亲;

入兄弟宫: 兄弟姐妹有助, 母亲年纪大;

入夫妻宫: 宜老少配, 配偶管家;

入子女宫: 子女懂事但不服管;

入财帛宫: 靠长辈得财, 化禄易受贿, 不善理财, 财进财出;

入疾厄宫: 注意消化不良, 脑神经或头痛;

入迁移宫: 出外年长贵人相助;

入仆役宫: 易有忘年交, 合伙不利;

入官禄宫: 适合宗教, 慈善, 老师等公益事业;

入田宅宫: 有祖业且守成, 置产运旺;

入福德宫: 人生观乐观助人;

入父母宫: 父亲长寿, 有责任心, 心地善良, 父亲很大才生我, 愿意一个人住.

七杀星入命宫: 个性强, 有正义感, 拿得起放得下, 六亲无缘, 多是非, 少年坎坷, 易有外伤, 人生波折, 宜拜养父或信神明;

入兄弟宫: 同兄弟姐妹和母亲无缘, 兄弟姐妹易有折损;

入夫妻宫: 易闪婚闪离, 多桃花是非, 宜晚婚;

入子女宫: 子女脾气急, 子女易早离;

入财帛宫: 适合现金生意, 财来财去;

入疾厄宫: 注意火金疾病, 小时多灾, 易意外受伤;

入迁移宫: 远地驰名, 出外易有血光;

入仆役宫: 朋友变动快, 合伙不利;

入官禄宫: 适合军警, 运动, 物流, 外贸, 高科技或开创型等行业, 早年艰辛, 中年有成就;

入田宅宫: 常搬家或变换家具摆设, 祖业不守;

入福德宫: 性情急躁, 遇煞易自杀;

入父母宫: 父亲管教严厉, 与父亲无缘.

破軍星入命宫: 性刚好动, 适合乱世, 现实, 独立, 人生起伏大;

入兄弟宫: 有成就也无助, 化忌拖累;

入夫妻宫: 不尊礼法, 易有同居现象, 离婚几率高;

入子女宫: 子午宫子女有成就, 易流产, 与子女无缘;

入财帛宫: 不宜做投机生意, 过路财神;

入疾厄宫: 注意金水疾病, 艾滋病, 牙齿不好;

入迁移宫: 居子午, 外地成名, 外出小心意外, 小人伤害;

入仆役宫: 不宜合伙, 易入黑社会;

入官禄宫: 居子午, 高级军警将领或知命运动员, 适合新兴行业, 事业易倒一次, 经商需谨慎, 注意财务纠纷;

入田宅宫: 无祖产或祖产破败;

入福德宫: 心性不稳定, 易想不开, 易有自杀倾向;

入父母宫: 父亲固执脾气不好, 与父亲无缘.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button