Có tạo mà không dựng

Một số người tu theo tông Tịnh độ nói Phật A Di Đà tạo dựng nên thế giới Cực lạc, có mâu thuẫn...?

HỎI: Theo giáo lý đ ạo Phật, vũ trụ này là do nhân duyên mà sinh, không do ai tạo dự ng nên (không có đ ấng sáng thế). Tuy nhiên, một số ngư ời tu theo tông Tị nh đ ộ nói Phậ t A Di Đà t ạo dựng nên thế giới Cực lạ c. Như v ậy lời nói ấy có mâu thuẫn với giáo lý chung củ a đ ạo Phật?

(NGỌC LINH, ngoclinhteo81@gmail.com)

buc-tranh-theu-mo-ta-coi-tay-phuong-cuc-lac.jpg 
Bức tranh thêu mô tả cõi Tây phương Cực lạc 

Đ ÁP :

Bạn Ngọc Linh thân mến!

Thiết nghĩ, có người ‘nói Phật A Di Đà tạo dựng nên thế giới Cực lạc’ là một cách diễn đạt khá vụng, dễ gây hiểu lầm về chánh báo và y báo của Đức Phật A Di Đà. Trong quá khứ Ngài đã phát và hành 48 đại nguyện chính là chánh báo, nhờ chánh báo thanh tịnh trang nghiêm của Phật A Di Đà và Thánh chúng nên thành tựu y báo Cực lạc thù thắng vô lượng công đức.

Nhân quả luôn rõ ràng, chánh báo thế nào thì y báo như thế nấy. Thành ra, vũ trụ vạn hữu, kể cả Cực lạc xét ở phương diện ‘Phương tiện Thánh cư độ’ cũng không ngoài nhân-duyên-quả. Nên thay vì nói Phật A Di Đà ‘tạo dựng’ thế giới Cực lạc cần nói Tây phương Cực lạc là y báo của Ngài.

Chúc các bạn tinh tấn!

giacngo.vn
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm