Cuộc đời đức Phật theo kinh điển Pali

Cuộc đời đức Phật theo kinh điển Pali-www.daophatngaynay.com

Này các đệ tử, có một con đường đưa đến Niết Bàn; Như Lai có mặt với tư cách là đạo sư chỉ đường. Những gì cần dạy, Ta đã chỉ dạy. Những gì cần làm, Ta đều đã làm. Trong hội chúng ta, có người chứng đắc quả A-la-hán, có người đang cố nỗ lực thực tập. Người chứng, người không. Ta làm gì được? Như Lai là bậc chỉ con đường đúng. (Kinh Trung Bộ III, trang l05).
 • Đóa hoa mùa hạ-giacngo.vn

  20/06/2018, 11:34
  Phật tử thường hay dâng cúng nhang đèn, bông hoa lên bàn thờ Phật như là một cách tôn kính
 • Tập hạnh buông bỏ-giacngo.vn

  18/06/2018, 14:25
  Ngày Phật đản, ngày lễ hội văn hóa tâm linh của cả thế giới, là dịp để chúng ta hướng về Đức Phật
 • Giữ tâm chánh niệm-giacngo.vn

  18/06/2018, 14:25
  Thế Tôn đã chỉ dạy thật rõ ràng, tu tập không nhất thiết phải cố trốn chạy cuộc đời với cảnh trần
 • Nguy hiểm hơn vách núi sâu-giacngo.vn

  16/06/2018, 17:48
  Ở đời có lắm mối nguy, ai cũng sợ nguy hiểm và tìm cách đề phòng. Tuy vậy, theo tuệ giác của Thế Tôn
 • Tu học để phát huy đạo lực & trí tuệ-giacngo.vn

  14/06/2018, 12:34
  Nếu Tăng Ni sinh khóa XI được xếp hạng ưu tú về học lực và đức hạnh thì đủ điều kiện tốt nghiệp
 • An cư kiết hạ: Truyền thống ngàn đời của Phật giáo-giacngo.vn

  15/06/2018, 10:32
  Sau Đại lễ Phật đản, chư Tăng Ni theo truyền thống Phật giáo Bắc tông bước vào mùa An cư
 • Hãy cẩn thận với suy nghĩ-giacngo.vn

  11/06/2018, 15:23
  Cuộc sống của chúng ta được định hình bởi suy nghĩ, Đức Phật đã nói như vậy trong kinh Pháp cú
 • Thiền tông là cội gốc của đạo Phật-giacngo.vn

  08/06/2018, 09:24
  Chúng tôi là những người tu thiền ở Việt Nam, nhưng thời chúng tôi không được sự kế thừa của các vị Tổ
 • Nhân quả và thần thông-www.daophatngaynay.com

  06/06/2018, 09:47
  Trong Mười đệ tử lớn của Đức Phật, ông Mục Kiền Liên là người có Thần thông bậc nhất. Ông muốn lên cõi Trời nào cũng được. Xuống tầng Địa ngục tận cùng nào rất dễ . Vì có Thần thông tuyệt đỉnh như vậy, mà ông không tin là Nhân quả cao hơn Thần thông của ông. Nên khi Hoàng tộc của Đức Phật bị nhân quả phải trả, ông có trình thưa hỏi Đức Phật: 

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm