Biết ơn - nền tảng của hướng thiện

Biết ơn - nền tảng của hướng thiện-www.daophatngaynay.com

Biết ơn, tiếng Pāli là kataññutā và thường đi đôi với từ katavedi. Kataññutā nghĩa là khởi tâm biết ơn khi mình có được lợi ích từ việc thọ nhận
 • Ý nghĩa "thí thực"-www.daophatngaynay.com

  16/12/2016, 08:21
  Người thí, người nhận, vật thí, thể vốn là không, không có ý niệm, không có sở đắc, không tồn tại bất kỳ tâm niệm chấp trước nào nên gọi là Tam luân thể không, tam luân thanh tịnh do đó mà đầy đủ công đức tối thượng.
 • Lạy Phật và những trải nghiệm của tự thân-www.hoangphaphanoi.com

  14/12/2016, 17:30
  Lạy Phật là một pháp tu rất tiện lợi, khỏi cần đến chùa, ở trong phòng tại nhà, nơi vắng vẻ vẫn thực hành được, vừa thanh tịnh được tâm, vừa thể dục dưỡng sinh, giúp cho thân vận động toàn diện, từ đầu, cổ cho đến từng lóng tay, lóng chân.
 • Chánh kiến-www.daophatngaynay.com

  12/12/2016, 21:51
  Đức Phật dạy trong kinh Pháp Hoa rằng chân tánh, chân tâm hay thật tướng là đạo lý cao sâu, cho nên chúng sanh còn kẹt trong sanh tử luân hồi, còn bị thân ngũ ấm chi phối, không thể nhận ra được chân tánh của chính mình. Vì thế, Đức Phật không thể nói pháp sâu mầu ấy, Ngài mới rời Bồ đề đạo tràng đến Lộc Uyển khai pháp phương tiện là Tứ Thánh đế, vì pháp này con người chấp nhận được và thực tập được. Từ đó, Tứ Thánh đế chính là giáo lý căn bản của đạo Phật. Tăng Ni cần suy nghĩ giáo lý Tứ Thánh đế và thể nghiệm trong cuộc sống tu hành, xây dựng được nền tảng đạo đức của người tu.
 • Làm chủ bản thân để vượt qua sống chết-www.daophatngaynay.com

  13/12/2016, 12:44
  Trong kinh A Di Đà, Phật nói rõ ràng, ai tu nhất tâm bất loạn từ một ngày cho đến bảy ngày, thì Phật sẽ rước. Đạo Phật là đạo của nhân quả trên nền tảng tương xứng, bình đẳng, chúng ta không thể lấy một chút phước nhỏ mà đòi quả lớn thì e rằng không được.
 • Tư tưởng Tịnh độ & tha lực-giacngo.vn

  13/12/2016, 12:38
  GN - Vào thời kỳ đầu của Phật giáo Phát triển, yếu tố tha lực (Phật lực, Bồ-tát lực) được đề cập đến khá sớm...
 • Ta là chủ quyết định cuộc đời mình-www.daophatngaynay.com

  13/12/2016, 07:57
  Nếu chúng ta đã tin sâu nhân quả, tin mình là chủ nhân ông của bao điều họa phúc thì ta chỉ cần phát tâm làm việc tốt có lợi ích cho mình và người thì điều tốt sẽ đến. Người quá tham lam hay mong cầu những điều thiện lành đến với mình, thì ta chỉ việc gieo nhân quả tốt, còn quả đến sớm hay muộn là do duyên phụ thuộc. Thế mà, chúng ta không ứng dụng ngay cội gốc, lại chạy theo ngọn ngành, hao phí tiền bạc một cách vô ích, đó gọi là mê tín.
 • Mười pháp tăng thượng-giacngo.vn

  10/12/2016, 13:24
  GN - Mười pháp tăng thượng này là yếu tố giúp cư sĩ Cấp Cô Độc vượt thắng được cơn đau...
 • Cúng dường-www.daophatngaynay.com

  10/12/2016, 08:39
  Cúng dường là dâng cúng các phẩm vật thiết yếu cho đức Phật và chư Tăng với lòng chân thành, cung kính...
 • Suy nghiệm lời Phật: Thân đẹp mà tiếng lại hay-www.daophatngaynay.com

  08/12/2016, 08:21
  Trong các pháp thoại, Thế Tôn thường hay sử dụng thí dụ và tương ưng. Nhờ dùng các hình ảnh gần gũi trong cuộc sống để minh họa nên thính chúng dễ liên hệ, nắm được ý nghĩa thâm thúy mà Ngài muốn trao truyền.

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm