Phước có hay không?

Phước có hay không?-giacngo.vn

Vài người bạn đã hỏi tôi như vậy và tôi khẳng định với họ là có. Họ buộc tôi phải giải thích rõ ràng...
 • “Kiếm ăn một cách tà mạng”-giacngo.vn

  05/03/2018, 10:58
  Mỗi người sống ở trên đời đều có một cách kiếm ăn khác nhau. Tu hành cũng không ngoại lệ...
 • Tại sao không có hai đức Phật xuất hiện một lần?-www.daophatngaynay.com

  04/03/2018, 20:41
  Đức Phật là bậc tối thượng giữa muôn loài. Chữ tối thượng kia phải xét lại. Tối thượng là chỉ có một người, duy nhất, tại sao ở đây lại có hai người?
 • Niềm tin & lòng thành hướng về Phật Dược Sư-giacngo.vn

  28/02/2018, 20:00
  Đàn Dược Sư về hình thức giống nhau, nhưng kết quả thì khác nhau ở chỗ chúng ta làm đúng hoàn toàn...
 • Cái tự biết soi gương-giacngo.vn

  25/02/2018, 10:39
  Chúng ta chấp thân huyễn tâm vọng là mình, chấp có một cái ngã di động trên trần gian...
 • Lòng từ bi & vấn đề công lý-giacngo.vn

  23/02/2018, 17:21
  Lòng từ bi và vấn đề công lý là đề tài rất quan trọng và thiết thực trong cuộc sống...
 • Tu như cứu lửa cháy dầu-www.daophatngaynay.com

  23/02/2018, 12:34
  Việc tu thì dựa vào sự thực hành của mình. Như uống nước, khi chưa uống thì bạn không biết mùi vị của nó, uống xong rồi mới biết được mùi vị của nước như thế nào. Có thực hành mới chuyển hóa được phiền não khổ đau.
 • Tâm thiền trong tỉnh thức-www.daophatngaynay.com

  23/02/2018, 12:33
  Tâm là một danh từ ai cũng có thể nói được, nhưng tâm là gì thì chẳng ai biết rõ ràng. Cái gốc của Phật pháp chính là tâm. Người học Phật pháp phải biết rõ nguồn gốc đó chính là tâm của mình chứ chẳng phải tìm cầu nơi khác mà được. Trong thực tế cuộc sống, Phật giáo là nền giáo dục nhân bản, giúp cho con người nhận ra tâm pháp để giác ngộ, giải thoát và thành Phật ngay nơi thân này.
 • Tàm-quý dệt một mùa xuân-www.chuabuuminh.vn

  20/02/2018, 19:42
 • An nhiên giữa buồn vui-giacngo.vn

  21/02/2018, 18:03
  Ai cũng mong trong cuộc sống có rất nhiều niềm vui và thật ít nỗi buồn. Đây là mong ước chính đáng...

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm