Suy nghiệm lời Phật: Không biết chán

Suy nghiệm lời Phật: Không biết chán-giacngo.vn

GN - Giải thoát theo Thế Tôn có khi thật cao xa thuộc sự chứng đắc của các bậc Thánh nhưng cũng giản đơn...
 • Tập Đế là nguyên nhân dẫn đến các khổ đau-www.daophatngaynay.com

  09/06/2017, 10:23
  Cái nguyên nhân chính là dục tức là lòng ham muốn không có giới hạn như biển sâu không đáy. Con người khổ vì ham muốn sống đời không chết nên cố luyện trường sanh bất tử, ham muốn chiếm đoạt, ham muốn khoái lạc về vật chất lẫn tinh thần, ham muốn tình cảm, nói tóm lại con người ham muốn đủ thứ hết dù phải rơi vào vòng tội lỗi. Tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến là những nguyên nhân dẫn đến khổ đau của kiếp người.
 • Khổ Đế là một sự thật?-www.daophatngaynay.com

  09/06/2017, 10:35
  Khổ là sự khó chịu, bất như ý, không toại nguyện, là trạng thái tâm lý trái ngược lại với vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc, thoải mái, dễ chịu, hài lòng, lạc quan và thỏa mãn... Nỗi đau đớn, buồn phiền, lo lắng, sợ hãi, bất mãn, thất vọng, tuyệt vọng, đau nhức... đều được xem là khổ.
 • Phật dạy bốn nỗi khổ tinh thần-www.daophatngaynay.com

  08/06/2017, 12:40
  Khổ không phải tự dưng mà có, chính tập đế là những cội gốc của phiền não, là tập nhân tạo thành nên quả khổ. Cội gốc phiền não đó còn được gọi là căn bản phiền não.
 • Không lệ thuộc vật chất - Không nghĩ thiện - Không nghĩ ác-chuabang.com

  06/06/2017, 08:08
  Khi Đức Phật thành đạo ở cội bồ-đề, đầu tiên Ngài quét sạch hết phiền não và kế tiếp, Ngài chuyển hóa thân tứ đại thành Pháp thân Tỳ Lô Giá Na. Pháp thân Tỳ Lô Giá Na là ánh sáng trí tuệ của Phật chiếu khắp mười phương ba đời, không có gì mà Ngài không biết, không chỗ não mà trí tuệ Phật không xuyên suốt, gọi là Phật chứng Tam minh: Túc mạng minh, Thiên nhãn minh và Lậu tận minh; nói cách khác, Phật thấy rõ, thấy chính xác tất cả diễn biến trong thế giới mười phương từ quá khứ đến tận vị lai. : update:
 • Tu chuyển Nghiệp và dứt Nghiệp-www.daophatngaynay.com

  06/06/2017, 16:13
  Chúng ta tu là cốt để chuyển ba nghiệp ác của thân, miệng, ý trở thành ba nghiệp thiện lành, tốt đẹp.
 • Tin nhân quả để sống tốt hơn-www.daophatngaynay.com

  05/06/2017, 07:55
  Nhân quả của một người hay cộng nghiệp của một quốc gia không phải tự nhiên mà có, mọi việc đều do chúng ta tạo tác mà kết thành quả báo.
 • Lòng tham của con người-www.daophatngaynay.com

  03/06/2017, 16:14
  Tham lam, sân hận, si mê, kiêu mạn, nghi ngờ là những tâm tánh xấu cố hữu mà chúng ta cần phải loại trừ.
 • Không lệ thuộc vật chất - Không nghĩ thiện - Không nghĩ ác-giacngo.vn

  03/06/2017, 16:16
  GN - Tu Tứ niệm xứ quán là quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã...
 • Quán bất tịnh-giacngo.vn

  02/06/2017, 16:34
  GN - Bất tịnh có nghĩa là nhơ nhớp, không sạch, không bền chắc. Đây là một sự thật của thân này.

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm