Tử vi

Suy luận hôn nhân duyên tới dự trắc

Suy luận hôn nhân duyên tới dự trắc

A. Từ bên trên ( thiên bàn bản phu ) mà xuống ( địa bàn đại nạn mệnh phu phúc ) dự đoán

1. [ cung phu thê ] làm hóa lộc hoặc hóa khoa sở [ nhập hoặc chiếu ] đại nạn tới [ cung mệnh vợ chồng phúc đức ] cung vị

Bạn đang xem: Suy luận hôn nhân duyên tới dự trắc

Đại nạn đi vào đáng hạn có kết hôn tới hôn nhân duyên

Nhưng đáng cung mệnh đại hạn không thể ngồi sinh kỵ

Không thể hồi can của phu hóa kị hoặc trùng phá

Can của phu hóa kị nhập thiên trùng [ bản mạng ] < cung mệnh vi phu tới phúc > biểu hiện khác tính cùng mệnh chủ duyên gầy khó kết hôn dù có hoa đào duyên đã không đổi kết hôn

Can của phu hóa kị nhập thiên trùng mệnh này là phối ngẫu cùng mệnh chủ không duyên

Năm xưa đi vào [ bản mạng ] cung vị bị can của phu kị trùng tốt nhất không nên kết hôn nếu không sau hôn nhân tất không bằng ý đối đãi phát sinh

< tỷ như > 1

Can của phu ( canh dần ) thái dương hóa lộc nhập [ bản tật ]([ nô tới phúc ])

Con mắt 408

Can của phu canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản nô ]([ tật phu quân ]) biểu hiện nhất định hội kết hôn ( phối ngẫu khiếm chúng sinh chi trái )

Thứ ba đại nạn (22~31) [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản phu ] thì [ thầy thuốc ] trùng điệp [ bản tài ]( canh tử )

[ thầy thuốc ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản tật ] trùng điệp [ thầy thuốc người ấy Huynh ]

[ thầy thuốc ] làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản nô ] trùng điệp [ thầy thuốc người ấy ] lưu ý trùng xé trời cùng lộc năm sinh

Năm xưa đi vào [ bản nô ]( trùng điệp [ thầy thuốc người ấy ] thầy thuốc tới hoa đào vị trí ) phùng can của phu phi hóa kỵ nhập năm này nhất định kết hôn

Nhưng nhân trùng phá [ thầy thuốc người ấy ] bên trong cung chi thiên đồng lộc năm sinh đây hạn sợ không đứa con

2. Can của phu hóa lộc nhập ( đại nạn mệnh tật phu Quan điền ) mà can của phu hóa kị nhập ( bản mạng mệnh tật Quan điền phúc )

Thì đại hạn này hội kết hôn chính là kết hôn động cơ cùng hôn nhân duyên hơi có phân biệt

Hộ pháp 216

Dương nam đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi [ bản phúc ]( canh thìn ) phùng cự môn

Con mắt 372

Thuận hành người phần lớn trước cầu tài ( phú ) rồi sau đó được gọi là ( cầu quý )

[ thầy thuốc ] ở [ bản mạng ]( mậu dần ) cùng [ bản phu ] cùng can mậu

Can của phu mậu tham lang hóa lộc nhập [ cha mẹ ]( mình mão ) chiếu [ bản tật ]( ất dậu ) trùng điệp [ thầy thuốc nhanh ]

Can của phu mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu dần ) trùng điệp [ thầy thuốc ] phùng thiên cơ tự hóa kị đây kị lui về [ bản phu ]

Kể trên hóa tượng suy ra mệnh chủ đây hạn hội kết hôn

Nhưng là [ bản phu ] tới thái dương lộc năm sinh bị can của phu hóa kị trùng phá ẩn ngậm đây hạn tới hôn nhân đối với phối ngẫu bất lợi

3. Xem đáng [ đại nạn phu quân thê ] cung can cung của nó tứ hóa ( hướng bản mạng bàn [ thủ tượng ] hội [ ứng số ] với năm xưa )

Nếu [ thầy thuốc ] làm hóa lộc nhập [ bản phu ] trùng điệp [ lưu phu ]+[ thiên mệnh ]

Thả [ thầy thuốc ] làm hóa kị nhập [ bản tật ] trùng điệp [ lưu tật ]+[ thái tử ] thì đáng năm xưa nhất định kết hôn

Chính là môt khi kết hôn liền hội thiên ra lão gia khác trúc tân ổ ( nhân phi hóa kỵ nhập thái tử trùng cánh đồng )

[ thầy thuốc ] làm hóa lộc nhập mệnh mà mệnh làm hóa kị nhập phu tượng này “Lộc đến kị đi” biểu hiện đây hạn nội nhất định hội kết hôn

( lấy vợ chồng đối đãi mà nói thật sự thuộc “Thị phi kị “)

[ thầy thuốc ] làm hóa kị nhập mệnh mà mệnh làm hóa lộc nhập phu tượng này “Lộc đến kị đi” biểu hiện đây hạn nội nhất định hội kết hôn

( lấy vợ chồng đối đãi mà nói thật sự thuộc “Thị phi kị “)

[ thầy thuốc ] làm hóa kị nhập mệnh mà mệnh làm hóa kị nhập phu tượng này “Kị đến kị đi” biểu hiện đây hạn nội đúng là có giao dịch cũng chờ với không

[ thầy thuốc ] hóa khoa nhập chiếu lưu mệnh hoặc lưu phụ hoặc hóa kị nhập lưu tật đáng năm xưa kết hôn cơ dẫn rất cao

Tái xem năm xưa thái tuế làm cùng năm xưa cung phu thê làm hóa kị không thể làm nhiễu

( nếu không tất kéo dài thẳng đến thái tuế làm cùng lưu can của phu hóa kị không quấy nhiễu ) hôn nhân duyên tài năng thành tựu

Lưu ý cung phu thê làm hóa lộc ( nhập Quan ) hóa kị ( nhập tài ) nãi nhập mệnh cung tới tam hợp phương chủ đối với hôn nhân bất lợi

Đinh Mùi sinh năm nhân âm nữ nhân dần giờ sinh tọa mệnh ( quý mão ) thái âm lộc năm sinh thủ

Cung phu thê ( quý xấu ) thiên cơ sinh khoa ( thiên cơ động ngôi sao bất lợi hôn nhân cảm tình không thể thường gần nhau dễ dàng nghi ngờ lẫn nhau )

Cung phúc đức tọa hóa kỵ năm sinh tám phần hôn nhân có vấn đề

Cung phu thê can quý phá quân hóa lộc nhập [ vở ] phá quân tới lộc như biển rộng thủy triều đến triều đi mang đến hoa đào chiếm đa số ( hóa lộc nhập tử điền )

Can của phu thái âm hóa khoa nhập bản mạng

Đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn đi [ bản phúc ]

[ đại nạn vợ chồng ] tọa đây thái âm hóa khoa ( đây hạn nhìn như có hôn nhân duyên ) nhưng mà [ đại nạn mệnh ] tọa cự môn sinh kỵ cự môn kị hội ảnh hưởng hôn nhân

[ cung mệnh đại hạn ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản phu ] tựa hồ tăng cường hôn nhân duyên

Nhưng này [ thiên mệnh ] can ất thái âm hóa kị nhập [ thầy thuốc ] phá tan hôn nhân duyên không thể thành tựu ( có tình yêu không chính quả )

[ đại nạn vợ chồng ]( quý mão ) phá quân hóa lộc nhập [ vở ] hoa đào trận trận

Nhưng mà [ thầy thuốc ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản phụ ] trùng [ bản tật ] tất nhiên không duyên

Đại hạn thứ tư [ thiên mệnh ] đi [ bổn điền ]( bính ngọ ) liêm trinh thiên tướng lộc tồn

[ thiên mệnh ] được [ bản phu ] can quý phá quân hóa lộc chiếu hạn ( hình như có hôn nhân duyên ) nhưng nề hà liêm trinh tự hóa kị phá lộc chiếu

[ đại nạn vợ chồng ]( giáp thìn ) giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập hạn mệnh tất có người theo đuổi (

[ cung mệnh đại hạn ] tọa bản [ điền trạch ] hoa đào chiếm đa số )

Mà [ thầy thuốc ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản tài trùng bản phúc ] hôn nhân duyên không vọng ( phi hóa kỵ nhập vợ chồng tới đối đãi tuyến )

Thứ năm đại nạn [ thiên mệnh ] đi [ bản quan ]( Đinh Mùi ) thiên lương tả hữu thủ

[ thiên mệnh ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ đại nạn vợ chồng ]( cũng thế bản phúc )

Mà [ đại nạn vợ chồng ] ở ( ất tị ) tọa sinh kỵ [ thầy thuốc ] can ất thái âm hóa kị lại nhập [ bản mạng ]( trùng điệp [ lớn tài ])

Trùng [ đại nạn phúc đức ] hôn nhân tựa hồ từ trước cửa trải qua là nhập môn

( thầy thuốc làm hóa kị nhập tài trùng phúc hoặc thầy thuốc làm hóa kị nhập lớn tài trùng đại phúc biểu hiện hôn nhân duyên có nhân quả quan hệ )

( khuyến học trai chủ kiến nghị lấy “Cầu nguyện văn sơ” gia dĩ cải thiện )

Canh thân

Con mắt 376

Canh ( nhân chi thiên ) phối ngẫu thuộc mình độc lập có thể ấm người khác lại khó được người khác tới ấm

Cung phu thê canh thân can canh ( nhân chi thiên ) cá tính kiên cường thuộc độc lập khai sáng tự chủ phấn đấu đấy mệnh cách

Canh kim tráng kiện phú hiệp nghĩa tâm cá tính háo thắng cương nghị hào sảng vui mừng làm náo động có âm mưu tâm cùng phá hoại lực

Can canh thái dương hóa lộc bác ái thiên hạ lại thiên đồng hóa kị tự thân thất phúc ( khó được nhân ấm ) thành tựu khá là nhiều

Can canh nếu hí khúc Liên Hoa Lạc ngọ ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ

Can canh nếu rơi thìn tuất ( địa chi vị trí ) tứ khố địa ( khố chủ tài )

Can canh nếu rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba

Văn xương ( đơn ngôi sao ) nhập phu

Văn xương nhập vợ chồng bất luận nam nữ biểu hiện phối ngẫu cẩn thận ( tâm tế như trần )

Nếu sẽ không gặp văn khúc thì chủ có bao nhiêu thứ luyến ái gặp dịp

Can của phu thái dương tự hóa lộc ( canh thân )

Can của phu tự hóa lộc này là lộc ra dù khác tính duyên sâu nhưng hôn nhân duyên lại gầy đúng là kết hôn cũng bị ly dị

Khác nói sau hôn nhân phối ngẫu hội hiệp trợ sự nghiệp của mệnh chủ phát triển ( không quan hệ ly hôn hay không )

Tự hóa lộc đây lộc tiến vào Quan lộc cung biểu hiện xuất ngoại sáng nghiệp hoặc công tác khá thuận lợi nhuận

Ứng lưu ý can của phu hóa kị đấy rơi cung tài năng phán đoán cát hung

Tự hóa lộc phối ngẫu nhân duyên tốt cá tính tùy hòa khác chủ phối ngẫu lấy tiền về nhà sẽ không cảm tạ

Như ở cung phu thê nếu gặp năm sinh lộc tự hóa lộc thì có bao nhiêu tình, nhưng đến cuối cùng không lưu tiếc nuối ( tha cung tự hóa lộc là lộc ra ý nghĩa )

Thái dương tự hóa lộc biểu hiện sau khi kết hôn độc lực kinh doanh sự nghiệp có lão bản mệnh không thực quyền

Can của phu thiên đồng hóa kị nhập tài ( mậu ngọ ) gặp thái âm sinh quyền thả tự hóa quyền + văn khúc kình dương âm sát

Can của phu hóa kị nhập [ tài phúc tuyến ] đã bày hôn nhân đối đãi không tốt ( nhân phu phi hóa kỵ nhập tài phối ngẫu trọng tài )

[ kị chuyển kị ] tài làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản mạng ] đây hóa tượng nói rõ hôn nhân biết rõ không tốt nhưng vẫn hội kết hôn

Đây [ kị chuyển kị ] nhập mệnh biểu hiện phối ngẫu xem ở tiền tài chia lên đầu hoài tống bão là tài kết hôn

Phi hóa kỵ nhập [ bản mạng ] trùng điệp [ thầy thuốc 2]+[ lưu mệnh 23] phùng thiên cơ sinh kỵ thiên lương tự hóa lộc đây hóa tượng cũng biết đây hạn (23 tuế ) hội kết hôn

Đáng tiếc thiên lương tự hóa lộc [ lộc ra ] năm này tới hôn nhân chung cuộc hội hóa thành ô có ( tự hóa lộc tốt tán )

Cũng thế gặp thiên cơ sinh kỵ hình thành song kị trùng [ bản thiên ]/[ phu tới tài ] phối ngẫu nghĩ tiền hy vọng phá diệt ( bị trùng phá )

Trùng cung [ bản thiên ]( bính thìn ) trùng điệp [ lưu mệnh 29] bày phối ngẫu nếu không tới tiền thừa dịp yêu cầu ly hôn

Dương nam đại hạn thứ tư (32~41) [ thiên mệnh ] đi [ bổn điền ]( ất sửu ) này [ thầy thuốc 4] ở [ bản phụ ]( quý hợi )

[ thầy thuốc ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản nô ]( ất mão ) trùng điệp [ đại phúc ]/[ thầy thuốc tới Quan ] chiếu [ lưu phu 36] cho nên năm này có hôn nhân duyên ( tái hôn )

[ thầy thuốc ] can quý tham lang hóa kị nhập [ vở ]( kỷ mùi ) trùng điệp [ lớn thiên ]/[ thầy thuốc tới tài ] trùng [ thiên mệnh ] đây hạn đấy hôn nhân tịnh không mang đến hảo vận

Âm nam đại nạn đi ngược chiều thứ ba đại nạn (25~34) [ cung mệnh đại hạn ] đi vào [ bản phu ]( ất dậu )

Con mắt 380

[ đại nạn vợ chồng ] ở [ bản tài ]( quý chưa ) < tài bạch vi phu phu quân > là vợ chồng đối đãi vị trí

Xem [ bản phu ] can ất hóa lộc hóa kị cùng nhập [ bổn điền ]( mậu dần ) trùng điệp < thầy thuốc nhanh >

Trùng điệp < thầy thuốc nhanh > phùng tự hóa kị kị xuất nãi phối ngẫu thân biến mất giống ( nói đúng là phối ngẫu ở đại hạn này có kiếp số )

Xem [ đại nạn huynh đệ ]( kiếp mấy vị )( giáp thân )

[ đại huynh ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản tài ]( quý chưa ) trùng điệp [ thầy thuốc ]

Mà [ đại huynh ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản phụ ]( mậu tử ) trùng điệp cánh đồng ( kị nhập đại nạn tử điền nạn nạn tuyến )

Này là đại nạn nội trong nhà phối ngẫu có nạn nạn giống

Mà thái dương hóa kị nhập [ bản phụ ] cung vị cũng thế [ thầy thuốc tới nô bộc ] vị trí ( nhất khí tử chi vị trí )

Cũng có thể phán đoán đây hệ phối ngẫu đấy kiếp số

Thái dương hóa kị nhập cung ( mậu tử ) năm xưa 30 là phối ngẫu kiếp số đấy [ ứng số ] năm

[ lưu phu 30] ở [ bản Huynh ]( bính tuất ) thiên đồng tự hóa lộc lộc ra này là tổn

Mà [ lưu phu 30] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản tài ]( quý chưa ) trùng điệp [ lưu tật 30]

[ năm xưa đẩu quân ] ở [ bản quan ]( quý chưa ) là 5 nguyệt ứng kiếp phối ngẫu tai nạn xe vong

Xem [ đại nạn vợ chồng ] cung ở [ bản tài ]( quý chưa )

Tài bạch vi phu thê tới đối đãi cung vị [ thầy thuốc ] trùng điệp [ bản tài ] đây hạn vợ chồng tới đối đãi làm trọng điểm

Lưu ý [ bản tài ] can quý mang theo phá hao tổn tính chất đã ẩn ngậm vợ chồng giữa tới đối đãi có phá hao tổn

[ thầy thuốc ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản mạng ]( Đinh Hợi )

Nếu trùng điệp [ năm xưa điền trạch ] đây năm xưa kết hôn

( năm xưa 26[ lưu mệnh 30] ở ( giáp thân ) cho nên ( Đinh Hợi ) là [ năm xưa điền trạch ])

[ thầy thuốc ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản quan ]( mình mão ) nếu phi hóa kỵ nhập [ năm xưa tật ách ] thì thầy thuốc phi hóa kỵ nhập thân kết hôn giống

[ năm xưa vợ chồng ] cung ở [ bản tật ]( nhâm ngọ )

[ lưu phu ] can nhâm thiên lương tự hóa lộc

Mà [ lưu phu ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản mạng ]( Đinh Hợi ) nếu nhập [ năm xưa điền trạch ] lưu phu dính nhập trong nhà tất kết hôn

< chú ý > [ thầy thuốc ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản quan ]( mình mão ) nếu kị nhập lưu niên tật ách thì [ thầy thuốc ] phi hóa kỵ nhập thân kết hôn giống

Nhưng [ lưu tật 30] ở [ bản quan ]( mình mão ) văn khúc tự hóa kị ( kị xuất ) kết quả không tốt

Mà [ lưu phu 30] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản mạng ]( Đinh Hợi ) này trùng cung [ bản thiên ]

[ bản thiên ]( tân tị ) vừa là [ thầy thuốc ] phu quân thê vị chịu trùng cho nên không lắm lý tưởng

Lưu ý [ bản phụ ]( mậu tử ) trùng điệp thứ ba đại nạn tới [ cánh đồng ]+[ lưu mệnh 30] ứng nghiệm mệnh chủ 30 tuế phối ngẫu nhân tai nạn xe vãng sinh

< xem âm nam đại nạn đi ngược chiều thứ ba đại nạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ]( ất dậu ) cung vô chính diệu thiên diêu + linh tinh
Đây hạn mệnh chủ cùng phối ngẫu hoặc cảm tình tức tức tương quan

[ thầy thuốc ] trùng điệp [ bản tài ]( quý chưa ) phùng liêm trinh thất sát [ sát phá lang ] biến động lớn

[ bản tài ] là vợ chồng tới đối đãi vị trí phùng can quý mang theo phá hao tổn tính chất cũng ẩn ngậm đây hạn vợ chồng đối đãi có phá hao tổn

[ thầy thuốc ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản mạng ]( Đinh Hợi ) biểu hiện đây hạn có hôn nhân duyên

[ thầy thuốc ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản quan ]( mình mão ) gặp tử vi sinh khoa tham lang tự hóa quyền văn khúc tự hóa kị [ quyền kị dây dưa ]

Trùng chiếu [ bản phu ]( ất dậu ) trùng điệp [ thiên mệnh ] đây hạn phối ngẫu cùng mệnh chủ sợ không duyên

[ kị truy kị ] can của quan mình văn khúc tự hóa kị trùng [ bản phu ] lấy nhỏ trùng lớn nạn tất trọng

< Quan lộc là phu tới thiên > thầy thuốc phi hóa kỵ nhập [ phu tới thiên ] phối ngẫu bên ngoài phải cẩn thận nếu không kiếp số khó chạy

< điều tra [ thầy thuốc ] phi hóa kỵ nhập [ bản quan ] tìm tầm hiểu kị chi phương >

Lấy [ bản quan ] là [ tân điểm khởi đầu ] tìm tầm [ tân thất tinh định điểm ] rơi [ bản phu ( ất dậu ) tìm tầm can ất tử vi hóa khoa nhập [ bản quan ]

Phi thường đáng tiếc [ bản quan ] bên trong cung tử vi sinh khoa quý nhân để tiêu càng nghiêm trọng văn khúc tự hóa kị kiếp số nan giải

Suy luận hôn nhân duyên

B. Từ dưới ( địa bàn đại nạn mệnh phu ) mà lên ( thiên bàn bản mạng bàn ) thủ tượng

1. Từ [ cung mệnh đại hạn ] tứ hóa nhập [ bản mạng bàn ] quan sát này hôn nhân duyên đấy có hay không

< nô bộc là phu nhanh > [ thiên mệnh ] hóa lộc nhập nô biểu hiện đây hạn tất hội kết hôn

< tỷ như >1

< xem thứ hai đại nạn cung mệnh đại hạn ( giáp ngọ ) trùng điệp [ bản Huynh ] >

Con mắt 422

[ thiên mệnh ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ vở ]( nhâm thìn ) trùng điệp [ đại nạn vợ chồng ]

Mà [ thiên mệnh ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( đinh dậu ) trùng điệp [ đại nạn điền trạch ] biểu hiện bản hạn nội ứng có hôn nhân duyên giống

[ thầy thuốc ]( nhâm thìn ) can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( đinh dậu ) trùng điệp [ năm xưa 19 cung mệnh ]

Mà [ thầy thuốc ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( bính thân ) trùng điệp [ đại nạn phúc đức ] /[ thầy thuốc tới Quan ]

Này [ lưu phu 19] ở [ bản mạng ]( ất chưa ) phùng thiên đồng cự môn lộc năm sinh + thiên hình

[ lưu phu 19] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản quan ]( kỷ hợi ) trùng điệp [ lưu phúc 19]( cũng thế [ lưu phu tới Quan ]

Mà [ lưu phu 19] can ất thái âm hóa kị nhập [ bản phu ]( quý tị ) này là [ quy vị trí ] ( lưu ý gặp văn xương sinh kỵ )

Dự đoán năm đó mệnh chủ kết hôn nhưng là mai phục ngày sau chia ly đấy bóng ma ( gặp văn xương sinh kỵ )

< tỷ như > 2

Âm nam đại nạn đi ngược chiều thứ ba đại nạn (22~31) [ cung mệnh đại hạn ] đi [ bản phu ]( canh dần ) bản hạn là kết hôn hạn

( Liêm Phủ tọa mệnh nhâm thìn tân năm )

[ thiên mệnh ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản nô ]( đinh dậu ) trùng điệp [ đại nạn tật ách ] phùng thái dương sinh quyền < nô bộc là phu nhanh >

Mà [ thiên mệnh ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bổn điền ]( ất chưa ) trùng điệp [ đại nạn vợ chồng nhanh nạn ] bày đại hạn này trong vòng có hôn nhân duyên

Đang năm xưa 22 [ lưu mệnh ] đi vào [ bản phu ]( cũng thế [ cung mệnh đại hạn ])

Thì [ lưu mệnh 22] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản nô ]( đinh dậu ) trùng điệp [ lưu tật ]

Mà [ lưu mệnh 22] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bổn điền ]( ất chưa ) trùng điệp [ lưu phu nhanh ]

Thì [ bổn điền ]( thiên ) +[ thầy thuốc nhanh nạn ]( địa )+[ lưu phu nhanh nạn ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất [ thầy thuốc nhanh nạn ]( địa ) là người đại lý

Mệnh chủ năm đó nhất định kết hôn

[ thiên mệnh ] hóa lộc nhập [ thầy thuốc ] hạn nội tình đậu sơ khai

Năm xưa 22 cùng nhân vật nam chính có lỗi trong chốc lát tình yêu sau khi cùng con nhà giàu hẹn hò đã hơn một năm chia tay ( mệnh chủ tử vi tự cao tự đại )

2. Từ [ đại nạn cung phu thê ] tứ hóa nhập [ bản mạng bàn ] quan sát này hôn nhân duyên đấy có hay không

[ thầy thuốc ]( nhâm thìn ) can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( đinh dậu )[ phu tới Quan ] trùng điệp [ năm xưa 19 cung mệnh ]

Mà [ thầy thuốc ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( bính thân )[ phu tới điền ] trùng điệp [ đại nạn phúc đức ] /[ thầy thuốc tới Quan ]

Này [ lưu phu 19] ở [ bản mạng ]( ất chưa ) phùng thiên đồng cự môn lộc năm sinh + thiên hình

[ lưu phu 19] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản quan ]( kỷ hợi ) trùng điệp [ lưu phúc 19]( cũng thế [ lưu phu tới Quan ]

Mà [ lưu phu 19] can ất thái âm hóa kị nhập [ bản phu ]( quý tị ) này là [ quy vị trí ] ( lưu ý gặp văn xương sinh kỵ )

Dự đoán năm đó mệnh chủ kết hôn nhưng là mai phục ngày sau chia ly đấy bóng ma ( gặp văn xương sinh kỵ )

3. [ thầy thuốc ] làm hóa lộc nhập mệnh

[ thầy thuốc ] hóa lộc hóa quyền hóa khoa nhập [ bản mạng ] tới ( mệnh tài Quan ) mà [ thầy thuốc ] hóa kị nhập [ đáng quản hạt nội chi lưu điền ] đáng năm xưa

Hội kết hôn

Nếu sinh kỵ ngôi sao tọa mệnh đại nạn hóa lộc nhập mệnh này là [ hóa lộc hiểu kị ] mà không phải là [ lộc phùng trùng phá ] phi “Song kị ”

Hóa lộc hiểu kị giống loại ở đại hạn này kiếm tiền trả nợ cũng là chuyện tốt

Các đại hạn cung vị hóa lộc ( hoặc hóa kị ) nhập [ bản mạng ]

Mà nếu này hóa kị ( hoặc hóa lộc ) nhập [ bổn điền ] đây liền cấu thành tứ chính hiện tượng

Tái lấy [ lộc truy kị ] hoặc lấy [ kị truy kị ]

A. Mà là tự hóa lúc liền cấu thành nạn làm hại văn kiện quan trọng này nạn hại giống thành ta tới [ tứ chính ] ở ngoài

Tu chắm sóc tới lớn hạn cung vị trùng điệp tới lục thân cung vị thì nạn hại lấy đáng lục thân chủ yếu

B. Chuyển hóa kị trùng [ bản mạng ] hoặc [ bổn điền ] liền cấu thành nạn làm hại văn kiện quan trọng này nạn hại giống thành ta tới tứ chính ở ngoài

Tu chắm sóc tới lớn hạn cung vị trùng điệp tới lục thân cung vị thì nạn hại lấy đáng lục thân chủ yếu

[ thầy thuốc ] làm hóa lộc nhập mệnh mà mệnh làm hóa kị nhập phu tượng này [ lộc đến kị đi ]

Biểu hiện đây hạn nội nhất định hội kết hôn ( lấy vợ chồng đối đãi mà nói thật sự thuộc [ thị phi kị ])

[ thầy thuốc ] làm hóa kị nhập mệnh mà mệnh làm hóa lộc nhập phu tượng này [ kị đến lộc đi ]

Biểu hiện đây hạn nội nhất định hội kết hôn

( lấy vợ chồng đối đãi mà nói thật sự thuộc [ thị phi kị ])

Lưu ý [ thầy thuốc ] hóa kị nhập mệnh mà mệnh làm hóa kị nhập phu này là [ kị đến kị đi ]

Biểu hiện đúng là có giao dịch ( kết hôn ) cũng là có bằng không

Nếu [ thầy thuốc ] làm hóa lộc nhập [ bản mạng ] mà [ bản mạng ] làm hóa kị nhập [ bản phu ]

Tượng này [ lộc đến kị đi ] biểu hiện đây hạn nội nhất định hội kết hôn

( lấy vợ chồng đối đãi mà nói thật sự thuộc “Thị phi kị “)

[ thầy thuốc ] làm hóa lộc nhập [ bản mạng ] mà [ bản mạng ] làm tự hóa kị

Nếu [ thầy thuốc ] ở [ bản tài ] đây hạn phối ngẫu lấy tiền tài đối xử tử tế mệnh chủ

Càng nghiệm chứng đại nạn vợ chồng ( canh thân )

[ thầy thuốc ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản mạng ]( ất sửu ) trùng điệp [ đại nạn điền trạch ] lại bên trong cung tự hóa kị [ lộc kị chiến khắc ]

Mà [ thầy thuốc ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ]( quý hợi ) trùng [ bản quan ]( đinh tị ) trùng điệp [ đại nạn tật ách ]

Nói rõ hoa đào chính là ở chung mà vô danh phân ( kết luận )

Dương nam đại hạn thứ tư (32~41) [ thiên mệnh ] đi [ bổn điền ]( ất sửu ) này [ thầy thuốc 4] ở [ bản phụ ]( quý hợi )

Con mắt 376

[ thầy thuốc ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản nô ]( ất mão ) trùng điệp [ đại phúc ]/[ thầy thuốc tới Quan ] chiếu [ lưu phu 36] cho nên năm này có hôn nhân duyên ( tái hôn )

[ thầy thuốc ] can quý tham lang hóa kị nhập [ vở ]( kỷ mùi ) trùng điệp [ lớn thiên ]/[ thầy thuốc tới tài ] trùng [ thiên mệnh ] đây hạn đấy hôn nhân tịnh không mang đến hảo vận

< lệ >

Dương nam đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn (25~34) [ cung mệnh đại hạn ] ở [ bản phúc ]( canh thìn ) này là kết hôn hạn

[ bản phu ] làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản phụ ]( mình mão ) chiếu [ bản tật ]( ất dậu ) trùng điệp thứ ba đại nạn [ đại nạn vợ chồng tới cung tật ách ]

Mà [ bản phu ] làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu dần ) trùng điệp [ đại nạn vợ chồng ] [ quy vị trí ]

Cho nên dự đoán đại hạn này nội nhất định sẽ kết hôn

Duy nhất khuyết điểm “Tiến mã kị” đây can của phu thiên cơ hóa kị lui về phát xạ cung ( bản phu ) tạo thành thiên cơ lộc năm sinh tự hóa kị [ kị xuất ]

Này là [ đặc biệt ] đối với phối ngẫu thân thể khá là bất lợi

[ đại nạn vợ chồng ]( mậu dần )

[ thầy thuốc ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản phụ ]( mình mão ) chiếu [ bản tật ]( ất dậu ) trùng điệp thứ ba đại nạn vợ chồng tới cung tật ách

Mà [ thầy thuốc ] làm mậu thiên cơ tự hóa kị [ bản mạng ]( mậu dần ) trùng điệp [ đại nạn vợ chồng ] cho nên dự đoán đại hạn này nội nhất định sẽ kết hôn

Năm xưa 25[ lưu mệnh ] trùng điệp [ bản mạng ]( mậu dần ) [ lưu phu 25] trùng điệp [ bản phu ]( mậu tử )

[ lưu phu ] làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản phụ ]( mình mão ) chiếu [ bản tật ]( ất dậu ) trùng điệp thứ ba [ đại nạn vợ chồng tới cung tật ách ]

Mà [ lưu phu ] làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu dần ) trùng điệp [ đại nạn vợ chồng ] cho nên dự đoán năm này nhất định sẽ kết hôn

Cung huynh đệ tọa sinh kỵ tình cảm vợ chồng dễ có suy sụp ( mệnh phu giữa đoạn kiều ) bất lợi hôn nhân giao tiếp nên kết hôn muộn

Vợ chồng tọa sinh kỵ biểu hiện khiếm phối ngẫu tới trái thường có sớm kết sớm ly hoặc sớm kết muộn ly hoặc kết hôn muộn hoặc chung thân không cưới

( tốt nhất kết hôn muộn thả sau hôn nhân lấy quan tâm thay thế quan tâm để bảo đảm hòa hài )

Cung phu thê tọa sinh kỵ mà mệnh làm phi hóa kỵ nhập vợ chồng vợ chồng làm phi hóa kỵ nhập phúc đức giống loại điều kiện bất lợi hôn nhân kết không được hôn

Hoặc cuộc sống hôn nhân không mĩ mãn có kỳ danh mà không kỳ thật

Dễ bị tình nhân vùi dập từng có không kết cục đích tình lịch sử gia sát tất khắc chết phối ngẫu ( gia sát sợ phối ngẫu hồi hung )

Hóa kỵ năm sinh tọa phu Quan hôn nhân tất có vấn đề sớm kết sớm ly hoặc kết hôn muộn hoặc không cưới

( kết hôn muộn hội đưa sao hóa kỵ đấy bài xích tính tiêu hao còn lại niêm tính do đó kết hôn muộn vợ chồng hội như giao như sơn cảm tình ngọt ngào )

Cung phu thê tọa sinh kỵ + sát tục xưng “Hỏa nga mệnh ”

Nữ mệnh lãnh diễm nam mệnh tuấn suất ( chú ý hôn nhân bất lợi phối ngẫu cùng khắc ) ( cung mệnh gặp cô thần hoặc quả tú cùng luận )

Cung phu thê nếu gặp tự hóa lần đầu tiên tình yêu không đổi kết hợp

Phu cung tự hóa lộc nếu phùng tật làm hóa kị nhập phu hình thành lộc kị chiến khắc cực hung biểu hiện sau hôn nhân tất khắc phối ngẫu

( ở chung thì không khắc nếu có chính thức danh phận tức hội ứng nghiệm )

Lưu ý sau khi kết hôn to lớn hạn này quản lí hạt chi lưu năm đang đi vào bản quan phía trước ( tới trì đi vào bản quan chịu trùng ) sợ ứng nghiệm

Tự hóa kị vợ chồng duyên gầy phối ngẫu chết trước ( phối ngẫu cá tính thẳng nhân duyên kém vợ chồng duyên gầy vợ chồng bất hoà hay không ly hôn tu tế thẩm )

Phùng tự hóa sơ luyến không đổi kết hợp

( nếu can năm sinh dừng ở cung phu thê này vấn đề sâu nặng bằng cung phu thê làm tự hóa kị chủ vợ chồng duyên gầy phối ngẫu chết trước )

Tự hóa kị trùng Quan lộc thường nhân nhân sự bất hòa hoặc những nhân tố khác thường thay công tác thay đổi nghề nghiệp điều chức hoặc thiên di

Tự hóa kị phối ngẫu cá tính rất thẳng dễ dàng lỗi người khác phối ngẫu lấy tiền về nhà sẽ không cảm tạ nhân duyên kém dễ dàng tự bế đến nơi nào đó cùng nhân đối đãi nhau không tốt

Gặp đà la tả phụ ở bên trong cung biểu hiện bên thứ ba tham gia không xong không ( đà la Lao thao không ngớt ) gặp ở ngoài ra tường mệnh

[ cung phu thê ]( mậu thìn ) tọa thái dương sinh kỵ sẽ có một đoạn hoa đào nhạc đệm bị tình nhân vứt bỏ nhân sơ luyến đích tình nhân nhiều không đổi kết hợp

Trước hôn nhân cảm tình nhiều khúc chiết hôn nhân duyên muộn phát trì hôn

Cung phu thê gặp thái dương + đốm lửa mới đầu nhiệt luyến chung bạng châu không hợp

Nếu gặp thái dương + hoa đào ngôi sao khá là dễ có tư tình yêu đơn phương hoặc hoa đào không ngừng

[ cung phu thê ] với tứ sinh địa ( dần thân tị hợi )

Nếu thiên mã lộc tồn cùng tồn tại cung phu thê này đây cát luận khả nhân thê tuyển tài mà phú ( thiên mã tứ sinh thê cung phú quý còn đang phong ấn tặng )

Ứng tiến thêm một bước xem can cung tứ hóa dự đoán cát hung

Nếu [ đại nạn vợ chồng ] tiến vào tứ mã địa gặp sinh kỵ hoặc tự hóa kị là “Thầy thuốc sách mã kỵ ”

Đây hạn tốt nhất nhiều bao dung bảo trì hợp lý tụ ít ly nhiều miễn cho cãi nhau ồn ào không ngớt thậm chí ly hôn

Nữ mệnh cung phu thê kị tọa xấu địa gì ngôi sao nhập thủ cùng chỉ vợ chồng hữu danh vô thật chắc có thực vô danh

Cung phu thê cung vô chính diệu tá võ tham được phủ tướng triều vợ chồng nhật nguyệt chính giáp Quan lộc như không thấy lộc hoặc không thấy cát hóa vẫn thuộc củng cố

Nhưng chủ nam thú ác thê nữ nhân đó bạo phu thỉnh thoảng sảo sau hòa hảo như lúc ban đầu

Tình yêu sinh ra sớm khuyết thiếu tình thú tảo hôn dễ có tranh chấp vợ chồng năm kém nghi đại thường có ẩn chặt chẽ hoa đào

Vợ chồng giữa tư tưởng quan niệm xuất thân bối cảnh hành vi các loại khá là khác dễ có cách ngại cập tranh chấp nên hết sức dịu dàng chuyển giao tiếp tránh cho trực tiếp xung đột

[ cung phu thê ] ở dần thân tọa thiên cơ hóa kị thái âm hóa quyền ( cự môn tọa mệnh thìn tuất )

Phối ngẫu cá tính kiên cường gần như không thương lượng co giãn không gian hôn nhân bị biến sợ khó thu thập ly hôn cơ dẫn cao

Cung phu thê ở dần thân tị hợi mã địa phùng hóa kỵ năm sinh hoặc can cung tự hóa kị xem “Vợ chồng sách mã kỵ” cả đời khó có không thay đổi đấy hôn nhân

Cung phu thê thái dương cự môn ở dần chủ biến hóa rất lớn e rằng có dị tộc ( khác hương ) thông hôn nhưng sợ là võ mồm ly hôn ( khá là tốt ) nếu không khắc chết phối ngẫu

Nữ mệnh thiên phủ sinh khoa + đốm lửa thân cung ở phu tọa vũ khúc sinh quyền phá quân hình thành quả tú vận mệnh ( vợ chồng hồi không kiếp giáp phá hôn nhân cảm tình thường suy sụp không thuận )

Nữ mệnh tọa mệnh thái dương lạc hãm hoa đào cách bất lợi chính thất có ngại hôn nhân sợ là kế thất hoặc chợ đêm phu nhân

Trạch phu lấy không lịch sự thương lượng cái là nên nếu không trượng phu bị sinh cảm tình lặp đi lặp lại

Nữ mệnh thiên đồng tọa mệnh này cung phu thê tất không tốt ( ảnh hưởng Quan lộc cung ) dù tọa hóa quyền vẫn không trở nên trước bại sau hưng đấy tính chất

Cung tử nữ làm hóa lộc nhập mệnh biểu hiện mệnh chủ đối với khác tính dễ có ảo tưởng ý nghĩ kỳ quái khác chủ là tinh thần hoa đào điểm lạ tính duyên

Cung tử nữ làm hóa lộc nhập mệnh ( luận hoa đào ) biểu hiện không hề nguyện tiếp nhận hoa đào dây dưa khác biểu hiện đối với đưa lên môn đấy hoa đào không sẽ tiếp nhận

Cung tử nữ hóa lộc tiến lai là ngoại đến hoa đào hoa đào người khác tự tìm tiến lai

Cung tật ách tự hóa kị hoa đào nhiều thích ăn dấm chua hoa đào có thể lên trước xe tái bổ nhóm chắc có nghĩ không mở đích tình tự làm phức tạp

Cung tật ách làm tự hóa kị chủ hoa đào cách thường tự tương nghĩ ( từ tình yêu tiết ) hữu tình tự làm phức tạp vui mừng không kiếp cố thủ

Tự hóa kị thể yếu nhiều bệnh không nghiêm trọng khác cả đời lao lục khác chủ tất có hoa đào đại nạn phùng sẽ chết vong

Quan lộc cung tọa sinh kỵ kết hôn muộn mệnh cách sau hôn nhân hội đối xử tử tế phối ngẫu

Trùng vợ chồng thường nhân sự nghiệp huyên náo ý kiến ảnh hưởng cảm tình tạo thành duyên gầy vợ chồng bất hòa ( tám phần hôn nhân có vấn đề )

Cung phúc đức tọa sinh kỵ ( vợ chồng Quan lộc vị trí ( khí số vị ) ) biểu hiện hôn nhân tám phần tất có vấn đề sớm kết sớm ly ( tảo hôn muộn ly ) hoặc kết hôn muộn hoặc không cưới

< phúc đức là phu tới Quan > nhân ( vợ chồng khí số vị ) tọa sinh kỵ biểu hiện hôn nhân có nghiệp cách trở đấy nhân quả quan hệ

Cung phúc đức tọa thất sát “Thất sát phúc đức ”

Nữ mệnh nếu cung mệnh liêm tướng gặp kình dương ( bính mậu sinh năm nhân ) là “Hình tù giáp ấn “Hung cách có cảm tình nguy cơ phải tránh đùa bỡn cảm tình khả tránh xa tình họa

Nữ mệnh bị bất an với thất ném phu khí tử hội kình dương hôn nhân không đẹp chồng chết chắc có gặp ở ngoài

Cung phu thê chủ tinh không mừng động ngôi sao ( thất sát phá quân tham lang thiên cơ thái dương thái âm ) vợ chồng bất an ninh

Hoặc tư tưởng tinh diệu ( thiên cơ cự môn liêm trinh tham lang thiên đồng ) phùng hóa kị phi thường khó giải quyết

Vũ khúc thiên đồng tham lang thiên cơ liêm trinh cự môn thái dương thái âm các loại ngôi sao phùng hóa kị tọa cung phu thê hành hạn bị có không tốt ảnh hưởng

( phá quân không mừng chủ song phối ngẫu cũng chủ cùng có người đã có gia đình dây dưa

( thiên đồng chủ phối hợp tính hóa kị không đổi phối hợp ) nhưng không thể tự coi nhẹ mình mình bỏ cuộc gặp dịp ứng đề cao giao tiếp cập phối hợp đấy năng lực cùng cảnh giới

( thiên cơ chủ đầu óc cơ trí hóa kị tính toán hồ nghi dò xét )

( cự môn chủ tài ăn nói hóa kị dễ có quan niệm không hợp chán ghét cãi nhau )

( tham lang chủ hoàn mỹ lý tưởng hóa kị tham cầu không ghê thẩm đẹp cùng lý tưởng sai biệt lớn )

( liêm trinh chủ trật lệnh trong sạch hóa kị thiên với chấp nhất kiên trì ý kiến bản thân mình hạn súc )

( vũ khúc chủ cô khắc hình khắc tự thân hóa kị quật cường tranh chấp ( động đao ) )

Nếu vũ khúc phải gặp giải thần ba đức diệu gặp lộc các loại tam phương thức tài năng hóa giải vũ khúc tới cô khắc hình kị ( tuyệt đối không có thể gặp thiên mã )

Đà la nhập vợ chồng ( lộc tồn tọa huynh đệ ) kình dương nhập mệnh ứng tránh cho hôn nhân phát sinh khúc chiết ( vợ chồng nên cộng đồng tu tâm dưỡng tính bồi dưỡng cộng đồng yêu thích hoặc thân cận tôn giáo )

Không kiếp tọa cung phu thê biểu hiện tình cảm vợ chồng hội càng lúc càng mỏng chung tới ly hôn ( hoa đào tổ hợp ) ( giờ tý sinh không kiếp ở hợi giờ ngọ sinh không kiếp ở tị )

Vợ chồng phùng địa không hoặc địa kiếp bất luận xứng gì ngôi sao may mắn biểu hiện tình cảm vợ chồng hội càng lúc càng mỏng chung tới ly hôn ( hoa đào tổ hợp ) tất ly hôn

Vợ chồng tị hợi nếu không kiếp đồng độ phối ngẫu tư tưởng nhiều bi thương xem về tình cảm tri âm khó được hôn nhân khó có thể thành cục < thái minh hồng đại sư quan điểm >

< cải thiện chi đạo kết giao lúc mệnh chủ không thể nhượng nhân cảm giác cao không thể chạm nên thải thấp điều sửa lấy quan chiếu đối phương đạo lấy chính xác tín ngưỡng >

Cung nô bộc làm tứ hóa khả dự đoán năm nay mệnh chủ tới khác tính bằng hữu kết giao hoặc kết hôn giống

Lấy [ lưu nô ] làm tứ hóa quan sát:

a. Nếu lấy [ bản mạng bàn ] tới can cung tứ hóa đối tượng thuộc tiên thiên tới cựu bằng hữu

b. Nếu lấy [ thái tuế làm ngũ hổ độn ] tới tân can cung tứ hóa đối tượng thuộc ngày mốt tới bạn mới

Phối ngẫu [ vận mệnh ] tới quan sát

Lợi dụng [ cung phu thê ]( phu mệnh ) [ cung phúc đức ]( phu tới Quan ) [ cung thiên di ]( phu tới tài ) tứ hóa

1. Đưa về [ cung phu thê ] [ từ là thể dụng ] đây là quan sát [ phối ngẫu ] đấy [ cách ] ([ cách ] không chủ cát hung )

Nam mệnh [ cung phu thê ] vị hôn trước thuộc [ khác tính ] bằng hữu

Sau hôn nhân thuộc [ nguyên phối ] tới chuyên thuộc cung vị

Nghĩ quan sát [ phối ngẫu vận mệnh ] lấy [ cung phu thê ] [ từ là thể dụng ] lấy tứ hóa tới bố khí phỏng đoán

A. [ cung phu thê ]( ất dậu ) thái dương thiên lương sinh quyền thả tự hóa quyền [ từ là thể dụng ] quan sát

Ất ( thiên chi địa ) độc lập độc hành nhiều nữ nhân trợ mau mau nhạc nhạc người

Ất mộc yếu ớt có dã tâm hướng quanh mình phát triển thích ứng lực cường giỏi về ứng biến bề ngoài khiêm tốn

Can ất nếu rơi mão dậu ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ

Can của phu ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản mạng ]( Đinh Hợi )/[ phu tới phúc ] phùng thiên cơ lộc năm sinh thả tự hóa khoa biểu hiện đây khác tính ( bằng hữu ) không biết quý trọng

Can của phu ất thái âm hóa kị nhập [ bản thiên ]( tân tị )/[ phu tới tài ] gặp thái âm sinh kỵ hình thành song kị trùng [ bản mạng ]/[ phu tới phúc ]

Can của phu tới hóa lộc hóa kị ở mệnh chủ tới [ mệnh thiên tuyến ] chạm trán này là hung tượng thả phi hóa kỵ nhập [ phu tới tài phúc tuyến ] cảm tình tới đối đãi không tốt

Nói rõ đây khác tính ( phối ngẫu ) sẽ không quan tâm mệnh chủ con quan tâm tự thân tới phúc hoặc nói cùng mệnh chủ không duyên

Kể trên hóa tượng bày [ không duyên vô tình ] ( phối ngẫu cách cục )

Nam mệnh bất luận tự nhiên ly hôn ( thê vong ) hoặc pháp lý ly hôn sau khi tái giá này là vợ chồng hôn nhân quan hệ

Nếu tục huyền ( đời thứ hai ) lấy [ cung phu thê ] tới đối cung [ Quan lộc cung ] tứ hóa quy thể [ cung phu thê ] làm suy luận

Nếu tục huyền ( đời thứ ba ) lấy [ cung tật ách ] tứ hóa quy thể [ cung phu thê ] làm suy luận

Dự đoán các nhâm phối ngẫu đấy [ vận mệnh ] cao thấp đấy phân biệt ( này là vợ chồng hôn nhân quan hệ )

Nam mệnh nếu thú thiếp ( ở chung ) thứ nhất thiếp dùng [ cung tử nữ ] tứ hóa [ từ là thể dụng ] tứ hóa làm suy luận này là hoa đào tính hưởng thụ tới quan hệ

Nam mệnh nếu thú thiếp ( ở chung ) thứ hai thiếp dùng [ cung tài bạch ] tứ hóa [ từ là thể dụng ] tứ hóa làm suy luận này là hoa đào tính hưởng thụ tới quan hệ

Nam mệnh nếu thú thiếp ( ở chung ) thứ ba thiếp dùng [ cung tật ách ] tứ hóa [ từ là thể dụng ] tứ hóa làm suy luận này là hoa đào tính hưởng thụ tới quan hệ

Này là hoa đào tính hưởng thụ tới quan hệ không thể quy thể [ cung phu thê ] ( nhân cùng hôn nhân không quan hệ )

Để mà dự đoán các thiếp đấy vận mệnh cao thấp

2. Đưa về [ bản mạng bàn ] [ lấy mệnh cung là [ thể ] cung phu thê là [ dùng ] ] đối với mệnh chủ mà nói có thể thấy [ cát hung ]

Nam mệnh [ cung phu thê ] làm tứ hóa khả quan sát phối ngẫu ( thê tử ) đối với mệnh chủ có hay không có trợ giúp?

Nữ mệnh [ cung phúc đức ] làm tứ hóa khả quan sát phối ngẫu ( trượng phu ) đối với mệnh chủ có hay không có trợ giúp?

A. Nếu tứ hóa lộc quyền khoa kị giai nhập [ ngã cung ] khả xem [ có trợ lực ]

B. Nếu lộc quyền khoa giai nhập [ tha cung ] mà kị trùng cung mệnh tam phương cung vị thì chẳng những không giúp được gì hơn nữa tai hại

C. Nếu lộc khoa nhập [ ngã cung ] mà quyền phi hóa kỵ nhập [ tha cung ] đây phối ngẫu chi tâm niệm bất chính khó quấn có âm mưu

Nam mệnh nếu tục huyền lấy [ Quan lộc cung ] tứ hóa quy thể [ bản mạng ] khả dự đoán đối với tự thân cát hung

Nếu còn có hôn nhân quan hệ tồn tục mà đổi thành thú thiếp

Thì một thiếp lấy [ cung tử nữ ] tứ hóa quy thể [ bản mạng ] khả dự đoán đây thiếp đối với tự thân cát hung

Thì hai thiếp lấy [ cung tài bạch ] tứ hóa quy thể [ bản mạng ] khả dự đoán đây thiếp đối với tự thân cát hung

Thì ba thiếp lấy [ cung tật ách ] tứ hóa quy thể [ bản mạng ] khả dự đoán đây thiếp đối với tự thân cát hung

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Suy luận hôn nhân duyên tới dự trắc

Suy luận hôn nhân duyên tới dự trắc

A. Từ bên trên ( thiên bàn bản phu ) mà xuống ( địa bàn đại nạn mệnh phu phúc ) dự đoán

1. [ cung phu thê ] làm hóa lộc hoặc hóa khoa sở [ nhập hoặc chiếu ] đại nạn tới [ cung mệnh vợ chồng phúc đức ] cung vị

Đại nạn đi vào đáng hạn có kết hôn tới hôn nhân duyên

Nhưng đáng cung mệnh đại hạn không thể ngồi sinh kỵ

Không thể hồi can của phu hóa kị hoặc trùng phá

Can của phu hóa kị nhập thiên trùng [ bản mạng ] < cung mệnh vi phu tới phúc > biểu hiện khác tính cùng mệnh chủ duyên gầy khó kết hôn dù có hoa đào duyên đã không đổi kết hôn

Can của phu hóa kị nhập thiên trùng mệnh này là phối ngẫu cùng mệnh chủ không duyên

Năm xưa đi vào [ bản mạng ] cung vị bị can của phu kị trùng tốt nhất không nên kết hôn nếu không sau hôn nhân tất không bằng ý đối đãi phát sinh

< tỷ như > 1

Can của phu ( canh dần ) thái dương hóa lộc nhập [ bản tật ]([ nô tới phúc ])

Con mắt 408

Can của phu canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản nô ]([ tật phu quân ]) biểu hiện nhất định hội kết hôn ( phối ngẫu khiếm chúng sinh chi trái )

Thứ ba đại nạn (22~31) [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản phu ] thì [ thầy thuốc ] trùng điệp [ bản tài ]( canh tử )

[ thầy thuốc ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản tật ] trùng điệp [ thầy thuốc người ấy Huynh ]

[ thầy thuốc ] làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản nô ] trùng điệp [ thầy thuốc người ấy ] lưu ý trùng xé trời cùng lộc năm sinh

Năm xưa đi vào [ bản nô ]( trùng điệp [ thầy thuốc người ấy ] thầy thuốc tới hoa đào vị trí ) phùng can của phu phi hóa kỵ nhập năm này nhất định kết hôn

Nhưng nhân trùng phá [ thầy thuốc người ấy ] bên trong cung chi thiên đồng lộc năm sinh đây hạn sợ không đứa con

2. Can của phu hóa lộc nhập ( đại nạn mệnh tật phu Quan điền ) mà can của phu hóa kị nhập ( bản mạng mệnh tật Quan điền phúc )

Thì đại hạn này hội kết hôn chính là kết hôn động cơ cùng hôn nhân duyên hơi có phân biệt

Hộ pháp 216

Dương nam đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi [ bản phúc ]( canh thìn ) phùng cự môn

Con mắt 372

Thuận hành người phần lớn trước cầu tài ( phú ) rồi sau đó được gọi là ( cầu quý )

[ thầy thuốc ] ở [ bản mạng ]( mậu dần ) cùng [ bản phu ] cùng can mậu

Can của phu mậu tham lang hóa lộc nhập [ cha mẹ ]( mình mão ) chiếu [ bản tật ]( ất dậu ) trùng điệp [ thầy thuốc nhanh ]

Can của phu mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu dần ) trùng điệp [ thầy thuốc ] phùng thiên cơ tự hóa kị đây kị lui về [ bản phu ]

Kể trên hóa tượng suy ra mệnh chủ đây hạn hội kết hôn

Nhưng là [ bản phu ] tới thái dương lộc năm sinh bị can của phu hóa kị trùng phá ẩn ngậm đây hạn tới hôn nhân đối với phối ngẫu bất lợi

3. Xem đáng [ đại nạn phu quân thê ] cung can cung của nó tứ hóa ( hướng bản mạng bàn [ thủ tượng ] hội [ ứng số ] với năm xưa )

Nếu [ thầy thuốc ] làm hóa lộc nhập [ bản phu ] trùng điệp [ lưu phu ]+[ thiên mệnh ]

Thả [ thầy thuốc ] làm hóa kị nhập [ bản tật ] trùng điệp [ lưu tật ]+[ thái tử ] thì đáng năm xưa nhất định kết hôn

Chính là môt khi kết hôn liền hội thiên ra lão gia khác trúc tân ổ ( nhân phi hóa kỵ nhập thái tử trùng cánh đồng )

[ thầy thuốc ] làm hóa lộc nhập mệnh mà mệnh làm hóa kị nhập phu tượng này “Lộc đến kị đi” biểu hiện đây hạn nội nhất định hội kết hôn

( lấy vợ chồng đối đãi mà nói thật sự thuộc “Thị phi kị “)

[ thầy thuốc ] làm hóa kị nhập mệnh mà mệnh làm hóa lộc nhập phu tượng này “Lộc đến kị đi” biểu hiện đây hạn nội nhất định hội kết hôn

( lấy vợ chồng đối đãi mà nói thật sự thuộc “Thị phi kị “)

[ thầy thuốc ] làm hóa kị nhập mệnh mà mệnh làm hóa kị nhập phu tượng này “Kị đến kị đi” biểu hiện đây hạn nội đúng là có giao dịch cũng chờ với không

[ thầy thuốc ] hóa khoa nhập chiếu lưu mệnh hoặc lưu phụ hoặc hóa kị nhập lưu tật đáng năm xưa kết hôn cơ dẫn rất cao

Tái xem năm xưa thái tuế làm cùng năm xưa cung phu thê làm hóa kị không thể làm nhiễu

( nếu không tất kéo dài thẳng đến thái tuế làm cùng lưu can của phu hóa kị không quấy nhiễu ) hôn nhân duyên tài năng thành tựu

Lưu ý cung phu thê làm hóa lộc ( nhập Quan ) hóa kị ( nhập tài ) nãi nhập mệnh cung tới tam hợp phương chủ đối với hôn nhân bất lợi

Đinh Mùi sinh năm nhân âm nữ nhân dần giờ sinh tọa mệnh ( quý mão ) thái âm lộc năm sinh thủ

Cung phu thê ( quý xấu ) thiên cơ sinh khoa ( thiên cơ động ngôi sao bất lợi hôn nhân cảm tình không thể thường gần nhau dễ dàng nghi ngờ lẫn nhau )

Cung phúc đức tọa hóa kỵ năm sinh tám phần hôn nhân có vấn đề

Cung phu thê can quý phá quân hóa lộc nhập [ vở ] phá quân tới lộc như biển rộng thủy triều đến triều đi mang đến hoa đào chiếm đa số ( hóa lộc nhập tử điền )

Can của phu thái âm hóa khoa nhập bản mạng

Đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn đi [ bản phúc ]

[ đại nạn vợ chồng ] tọa đây thái âm hóa khoa ( đây hạn nhìn như có hôn nhân duyên ) nhưng mà [ đại nạn mệnh ] tọa cự môn sinh kỵ cự môn kị hội ảnh hưởng hôn nhân

[ cung mệnh đại hạn ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản phu ] tựa hồ tăng cường hôn nhân duyên

Nhưng này [ thiên mệnh ] can ất thái âm hóa kị nhập [ thầy thuốc ] phá tan hôn nhân duyên không thể thành tựu ( có tình yêu không chính quả )

[ đại nạn vợ chồng ]( quý mão ) phá quân hóa lộc nhập [ vở ] hoa đào trận trận

Nhưng mà [ thầy thuốc ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản phụ ] trùng [ bản tật ] tất nhiên không duyên

Đại hạn thứ tư [ thiên mệnh ] đi [ bổn điền ]( bính ngọ ) liêm trinh thiên tướng lộc tồn

[ thiên mệnh ] được [ bản phu ] can quý phá quân hóa lộc chiếu hạn ( hình như có hôn nhân duyên ) nhưng nề hà liêm trinh tự hóa kị phá lộc chiếu

[ đại nạn vợ chồng ]( giáp thìn ) giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập hạn mệnh tất có người theo đuổi (

[ cung mệnh đại hạn ] tọa bản [ điền trạch ] hoa đào chiếm đa số )

Mà [ thầy thuốc ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản tài trùng bản phúc ] hôn nhân duyên không vọng ( phi hóa kỵ nhập vợ chồng tới đối đãi tuyến )

Thứ năm đại nạn [ thiên mệnh ] đi [ bản quan ]( Đinh Mùi ) thiên lương tả hữu thủ

[ thiên mệnh ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ đại nạn vợ chồng ]( cũng thế bản phúc )

Mà [ đại nạn vợ chồng ] ở ( ất tị ) tọa sinh kỵ [ thầy thuốc ] can ất thái âm hóa kị lại nhập [ bản mạng ]( trùng điệp [ lớn tài ])

Trùng [ đại nạn phúc đức ] hôn nhân tựa hồ từ trước cửa trải qua là nhập môn

( thầy thuốc làm hóa kị nhập tài trùng phúc hoặc thầy thuốc làm hóa kị nhập lớn tài trùng đại phúc biểu hiện hôn nhân duyên có nhân quả quan hệ )

( khuyến học trai chủ kiến nghị lấy “Cầu nguyện văn sơ” gia dĩ cải thiện )

Canh thân

Con mắt 376

Canh ( nhân chi thiên ) phối ngẫu thuộc mình độc lập có thể ấm người khác lại khó được người khác tới ấm

Cung phu thê canh thân can canh ( nhân chi thiên ) cá tính kiên cường thuộc độc lập khai sáng tự chủ phấn đấu đấy mệnh cách

Canh kim tráng kiện phú hiệp nghĩa tâm cá tính háo thắng cương nghị hào sảng vui mừng làm náo động có âm mưu tâm cùng phá hoại lực

Can canh thái dương hóa lộc bác ái thiên hạ lại thiên đồng hóa kị tự thân thất phúc ( khó được nhân ấm ) thành tựu khá là nhiều

Can canh nếu hí khúc Liên Hoa Lạc ngọ ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ

Can canh nếu rơi thìn tuất ( địa chi vị trí ) tứ khố địa ( khố chủ tài )

Can canh nếu rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba

Văn xương ( đơn ngôi sao ) nhập phu

Văn xương nhập vợ chồng bất luận nam nữ biểu hiện phối ngẫu cẩn thận ( tâm tế như trần )

Nếu sẽ không gặp văn khúc thì chủ có bao nhiêu thứ luyến ái gặp dịp

Can của phu thái dương tự hóa lộc ( canh thân )

Can của phu tự hóa lộc này là lộc ra dù khác tính duyên sâu nhưng hôn nhân duyên lại gầy đúng là kết hôn cũng bị ly dị

Khác nói sau hôn nhân phối ngẫu hội hiệp trợ sự nghiệp của mệnh chủ phát triển ( không quan hệ ly hôn hay không )

Tự hóa lộc đây lộc tiến vào Quan lộc cung biểu hiện xuất ngoại sáng nghiệp hoặc công tác khá thuận lợi nhuận

Ứng lưu ý can của phu hóa kị đấy rơi cung tài năng phán đoán cát hung

Tự hóa lộc phối ngẫu nhân duyên tốt cá tính tùy hòa khác chủ phối ngẫu lấy tiền về nhà sẽ không cảm tạ

Như ở cung phu thê nếu gặp năm sinh lộc tự hóa lộc thì có bao nhiêu tình, nhưng đến cuối cùng không lưu tiếc nuối ( tha cung tự hóa lộc là lộc ra ý nghĩa )

Thái dương tự hóa lộc biểu hiện sau khi kết hôn độc lực kinh doanh sự nghiệp có lão bản mệnh không thực quyền

Can của phu thiên đồng hóa kị nhập tài ( mậu ngọ ) gặp thái âm sinh quyền thả tự hóa quyền + văn khúc kình dương âm sát

Can của phu hóa kị nhập [ tài phúc tuyến ] đã bày hôn nhân đối đãi không tốt ( nhân phu phi hóa kỵ nhập tài phối ngẫu trọng tài )

[ kị chuyển kị ] tài làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản mạng ] đây hóa tượng nói rõ hôn nhân biết rõ không tốt nhưng vẫn hội kết hôn

Đây [ kị chuyển kị ] nhập mệnh biểu hiện phối ngẫu xem ở tiền tài chia lên đầu hoài tống bão là tài kết hôn

Phi hóa kỵ nhập [ bản mạng ] trùng điệp [ thầy thuốc 2]+[ lưu mệnh 23] phùng thiên cơ sinh kỵ thiên lương tự hóa lộc đây hóa tượng cũng biết đây hạn (23 tuế ) hội kết hôn

Đáng tiếc thiên lương tự hóa lộc [ lộc ra ] năm này tới hôn nhân chung cuộc hội hóa thành ô có ( tự hóa lộc tốt tán )

Cũng thế gặp thiên cơ sinh kỵ hình thành song kị trùng [ bản thiên ]/[ phu tới tài ] phối ngẫu nghĩ tiền hy vọng phá diệt ( bị trùng phá )

Trùng cung [ bản thiên ]( bính thìn ) trùng điệp [ lưu mệnh 29] bày phối ngẫu nếu không tới tiền thừa dịp yêu cầu ly hôn

Dương nam đại hạn thứ tư (32~41) [ thiên mệnh ] đi [ bổn điền ]( ất sửu ) này [ thầy thuốc 4] ở [ bản phụ ]( quý hợi )

[ thầy thuốc ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản nô ]( ất mão ) trùng điệp [ đại phúc ]/[ thầy thuốc tới Quan ] chiếu [ lưu phu 36] cho nên năm này có hôn nhân duyên ( tái hôn )

[ thầy thuốc ] can quý tham lang hóa kị nhập [ vở ]( kỷ mùi ) trùng điệp [ lớn thiên ]/[ thầy thuốc tới tài ] trùng [ thiên mệnh ] đây hạn đấy hôn nhân tịnh không mang đến hảo vận

Âm nam đại nạn đi ngược chiều thứ ba đại nạn (25~34) [ cung mệnh đại hạn ] đi vào [ bản phu ]( ất dậu )

Con mắt 380

[ đại nạn vợ chồng ] ở [ bản tài ]( quý chưa ) < tài bạch vi phu phu quân > là vợ chồng đối đãi vị trí

Xem [ bản phu ] can ất hóa lộc hóa kị cùng nhập [ bổn điền ]( mậu dần ) trùng điệp < thầy thuốc nhanh >

Trùng điệp < thầy thuốc nhanh > phùng tự hóa kị kị xuất nãi phối ngẫu thân biến mất giống ( nói đúng là phối ngẫu ở đại hạn này có kiếp số )

Xem [ đại nạn huynh đệ ]( kiếp mấy vị )( giáp thân )

[ đại huynh ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản tài ]( quý chưa ) trùng điệp [ thầy thuốc ]

Mà [ đại huynh ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản phụ ]( mậu tử ) trùng điệp cánh đồng ( kị nhập đại nạn tử điền nạn nạn tuyến )

Này là đại nạn nội trong nhà phối ngẫu có nạn nạn giống

Mà thái dương hóa kị nhập [ bản phụ ] cung vị cũng thế [ thầy thuốc tới nô bộc ] vị trí ( nhất khí tử chi vị trí )

Cũng có thể phán đoán đây hệ phối ngẫu đấy kiếp số

Thái dương hóa kị nhập cung ( mậu tử ) năm xưa 30 là phối ngẫu kiếp số đấy [ ứng số ] năm

[ lưu phu 30] ở [ bản Huynh ]( bính tuất ) thiên đồng tự hóa lộc lộc ra này là tổn

Mà [ lưu phu 30] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản tài ]( quý chưa ) trùng điệp [ lưu tật 30]

[ năm xưa đẩu quân ] ở [ bản quan ]( quý chưa ) là 5 nguyệt ứng kiếp phối ngẫu tai nạn xe vong

Xem [ đại nạn vợ chồng ] cung ở [ bản tài ]( quý chưa )

Tài bạch vi phu thê tới đối đãi cung vị [ thầy thuốc ] trùng điệp [ bản tài ] đây hạn vợ chồng tới đối đãi làm trọng điểm

Lưu ý [ bản tài ] can quý mang theo phá hao tổn tính chất đã ẩn ngậm vợ chồng giữa tới đối đãi có phá hao tổn

[ thầy thuốc ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản mạng ]( Đinh Hợi )

Nếu trùng điệp [ năm xưa điền trạch ] đây năm xưa kết hôn

( năm xưa 26[ lưu mệnh 30] ở ( giáp thân ) cho nên ( Đinh Hợi ) là [ năm xưa điền trạch ])

[ thầy thuốc ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản quan ]( mình mão ) nếu phi hóa kỵ nhập [ năm xưa tật ách ] thì thầy thuốc phi hóa kỵ nhập thân kết hôn giống

[ năm xưa vợ chồng ] cung ở [ bản tật ]( nhâm ngọ )

[ lưu phu ] can nhâm thiên lương tự hóa lộc

Mà [ lưu phu ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản mạng ]( Đinh Hợi ) nếu nhập [ năm xưa điền trạch ] lưu phu dính nhập trong nhà tất kết hôn

< chú ý > [ thầy thuốc ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản quan ]( mình mão ) nếu kị nhập lưu niên tật ách thì [ thầy thuốc ] phi hóa kỵ nhập thân kết hôn giống

Nhưng [ lưu tật 30] ở [ bản quan ]( mình mão ) văn khúc tự hóa kị ( kị xuất ) kết quả không tốt

Mà [ lưu phu 30] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản mạng ]( Đinh Hợi ) này trùng cung [ bản thiên ]

[ bản thiên ]( tân tị ) vừa là [ thầy thuốc ] phu quân thê vị chịu trùng cho nên không lắm lý tưởng

Lưu ý [ bản phụ ]( mậu tử ) trùng điệp thứ ba đại nạn tới [ cánh đồng ]+[ lưu mệnh 30] ứng nghiệm mệnh chủ 30 tuế phối ngẫu nhân tai nạn xe vãng sinh

< xem âm nam đại nạn đi ngược chiều thứ ba đại nạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ]( ất dậu ) cung vô chính diệu thiên diêu + linh tinh
Đây hạn mệnh chủ cùng phối ngẫu hoặc cảm tình tức tức tương quan

[ thầy thuốc ] trùng điệp [ bản tài ]( quý chưa ) phùng liêm trinh thất sát [ sát phá lang ] biến động lớn

[ bản tài ] là vợ chồng tới đối đãi vị trí phùng can quý mang theo phá hao tổn tính chất cũng ẩn ngậm đây hạn vợ chồng đối đãi có phá hao tổn

[ thầy thuốc ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản mạng ]( Đinh Hợi ) biểu hiện đây hạn có hôn nhân duyên

[ thầy thuốc ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản quan ]( mình mão ) gặp tử vi sinh khoa tham lang tự hóa quyền văn khúc tự hóa kị [ quyền kị dây dưa ]

Trùng chiếu [ bản phu ]( ất dậu ) trùng điệp [ thiên mệnh ] đây hạn phối ngẫu cùng mệnh chủ sợ không duyên

[ kị truy kị ] can của quan mình văn khúc tự hóa kị trùng [ bản phu ] lấy nhỏ trùng lớn nạn tất trọng

< Quan lộc là phu tới thiên > thầy thuốc phi hóa kỵ nhập [ phu tới thiên ] phối ngẫu bên ngoài phải cẩn thận nếu không kiếp số khó chạy

< điều tra [ thầy thuốc ] phi hóa kỵ nhập [ bản quan ] tìm tầm hiểu kị chi phương >

Lấy [ bản quan ] là [ tân điểm khởi đầu ] tìm tầm [ tân thất tinh định điểm ] rơi [ bản phu ( ất dậu ) tìm tầm can ất tử vi hóa khoa nhập [ bản quan ]

Phi thường đáng tiếc [ bản quan ] bên trong cung tử vi sinh khoa quý nhân để tiêu càng nghiêm trọng văn khúc tự hóa kị kiếp số nan giải

Suy luận hôn nhân duyên

B. Từ dưới ( địa bàn đại nạn mệnh phu ) mà lên ( thiên bàn bản mạng bàn ) thủ tượng

1. Từ [ cung mệnh đại hạn ] tứ hóa nhập [ bản mạng bàn ] quan sát này hôn nhân duyên đấy có hay không

< nô bộc là phu nhanh > [ thiên mệnh ] hóa lộc nhập nô biểu hiện đây hạn tất hội kết hôn

< tỷ như >1

< xem thứ hai đại nạn cung mệnh đại hạn ( giáp ngọ ) trùng điệp [ bản Huynh ] >

Con mắt 422

[ thiên mệnh ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ vở ]( nhâm thìn ) trùng điệp [ đại nạn vợ chồng ]

Mà [ thiên mệnh ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( đinh dậu ) trùng điệp [ đại nạn điền trạch ] biểu hiện bản hạn nội ứng có hôn nhân duyên giống

[ thầy thuốc ]( nhâm thìn ) can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( đinh dậu ) trùng điệp [ năm xưa 19 cung mệnh ]

Mà [ thầy thuốc ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( bính thân ) trùng điệp [ đại nạn phúc đức ] /[ thầy thuốc tới Quan ]

Này [ lưu phu 19] ở [ bản mạng ]( ất chưa ) phùng thiên đồng cự môn lộc năm sinh + thiên hình

[ lưu phu 19] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản quan ]( kỷ hợi ) trùng điệp [ lưu phúc 19]( cũng thế [ lưu phu tới Quan ]

Mà [ lưu phu 19] can ất thái âm hóa kị nhập [ bản phu ]( quý tị ) này là [ quy vị trí ] ( lưu ý gặp văn xương sinh kỵ )

Dự đoán năm đó mệnh chủ kết hôn nhưng là mai phục ngày sau chia ly đấy bóng ma ( gặp văn xương sinh kỵ )

< tỷ như > 2

Âm nam đại nạn đi ngược chiều thứ ba đại nạn (22~31) [ cung mệnh đại hạn ] đi [ bản phu ]( canh dần ) bản hạn là kết hôn hạn

( Liêm Phủ tọa mệnh nhâm thìn tân năm )

[ thiên mệnh ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản nô ]( đinh dậu ) trùng điệp [ đại nạn tật ách ] phùng thái dương sinh quyền < nô bộc là phu nhanh >

Mà [ thiên mệnh ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bổn điền ]( ất chưa ) trùng điệp [ đại nạn vợ chồng nhanh nạn ] bày đại hạn này trong vòng có hôn nhân duyên

Đang năm xưa 22 [ lưu mệnh ] đi vào [ bản phu ]( cũng thế [ cung mệnh đại hạn ])

Thì [ lưu mệnh 22] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản nô ]( đinh dậu ) trùng điệp [ lưu tật ]

Mà [ lưu mệnh 22] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bổn điền ]( ất chưa ) trùng điệp [ lưu phu nhanh ]

Thì [ bổn điền ]( thiên ) +[ thầy thuốc nhanh nạn ]( địa )+[ lưu phu nhanh nạn ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất [ thầy thuốc nhanh nạn ]( địa ) là người đại lý

Mệnh chủ năm đó nhất định kết hôn

[ thiên mệnh ] hóa lộc nhập [ thầy thuốc ] hạn nội tình đậu sơ khai

Năm xưa 22 cùng nhân vật nam chính có lỗi trong chốc lát tình yêu sau khi cùng con nhà giàu hẹn hò đã hơn một năm chia tay ( mệnh chủ tử vi tự cao tự đại )

2. Từ [ đại nạn cung phu thê ] tứ hóa nhập [ bản mạng bàn ] quan sát này hôn nhân duyên đấy có hay không

[ thầy thuốc ]( nhâm thìn ) can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( đinh dậu )[ phu tới Quan ] trùng điệp [ năm xưa 19 cung mệnh ]

Mà [ thầy thuốc ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( bính thân )[ phu tới điền ] trùng điệp [ đại nạn phúc đức ] /[ thầy thuốc tới Quan ]

Này [ lưu phu 19] ở [ bản mạng ]( ất chưa ) phùng thiên đồng cự môn lộc năm sinh + thiên hình

[ lưu phu 19] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản quan ]( kỷ hợi ) trùng điệp [ lưu phúc 19]( cũng thế [ lưu phu tới Quan ]

Mà [ lưu phu 19] can ất thái âm hóa kị nhập [ bản phu ]( quý tị ) này là [ quy vị trí ] ( lưu ý gặp văn xương sinh kỵ )

Dự đoán năm đó mệnh chủ kết hôn nhưng là mai phục ngày sau chia ly đấy bóng ma ( gặp văn xương sinh kỵ )

3. [ thầy thuốc ] làm hóa lộc nhập mệnh

[ thầy thuốc ] hóa lộc hóa quyền hóa khoa nhập [ bản mạng ] tới ( mệnh tài Quan ) mà [ thầy thuốc ] hóa kị nhập [ đáng quản hạt nội chi lưu điền ] đáng năm xưa

Hội kết hôn

Nếu sinh kỵ ngôi sao tọa mệnh đại nạn hóa lộc nhập mệnh này là [ hóa lộc hiểu kị ] mà không phải là [ lộc phùng trùng phá ] phi “Song kị ”

Hóa lộc hiểu kị giống loại ở đại hạn này kiếm tiền trả nợ cũng là chuyện tốt

Các đại hạn cung vị hóa lộc ( hoặc hóa kị ) nhập [ bản mạng ]

Mà nếu này hóa kị ( hoặc hóa lộc ) nhập [ bổn điền ] đây liền cấu thành tứ chính hiện tượng

Tái lấy [ lộc truy kị ] hoặc lấy [ kị truy kị ]

A. Mà là tự hóa lúc liền cấu thành nạn làm hại văn kiện quan trọng này nạn hại giống thành ta tới [ tứ chính ] ở ngoài

Tu chắm sóc tới lớn hạn cung vị trùng điệp tới lục thân cung vị thì nạn hại lấy đáng lục thân chủ yếu

B. Chuyển hóa kị trùng [ bản mạng ] hoặc [ bổn điền ] liền cấu thành nạn làm hại văn kiện quan trọng này nạn hại giống thành ta tới tứ chính ở ngoài

Tu chắm sóc tới lớn hạn cung vị trùng điệp tới lục thân cung vị thì nạn hại lấy đáng lục thân chủ yếu

[ thầy thuốc ] làm hóa lộc nhập mệnh mà mệnh làm hóa kị nhập phu tượng này [ lộc đến kị đi ]

Biểu hiện đây hạn nội nhất định hội kết hôn ( lấy vợ chồng đối đãi mà nói thật sự thuộc [ thị phi kị ])

[ thầy thuốc ] làm hóa kị nhập mệnh mà mệnh làm hóa lộc nhập phu tượng này [ kị đến lộc đi ]

Biểu hiện đây hạn nội nhất định hội kết hôn

( lấy vợ chồng đối đãi mà nói thật sự thuộc [ thị phi kị ])

Lưu ý [ thầy thuốc ] hóa kị nhập mệnh mà mệnh làm hóa kị nhập phu này là [ kị đến kị đi ]

Biểu hiện đúng là có giao dịch ( kết hôn ) cũng là có bằng không

Nếu [ thầy thuốc ] làm hóa lộc nhập [ bản mạng ] mà [ bản mạng ] làm hóa kị nhập [ bản phu ]

Tượng này [ lộc đến kị đi ] biểu hiện đây hạn nội nhất định hội kết hôn

( lấy vợ chồng đối đãi mà nói thật sự thuộc “Thị phi kị “)

[ thầy thuốc ] làm hóa lộc nhập [ bản mạng ] mà [ bản mạng ] làm tự hóa kị

Nếu [ thầy thuốc ] ở [ bản tài ] đây hạn phối ngẫu lấy tiền tài đối xử tử tế mệnh chủ

Càng nghiệm chứng đại nạn vợ chồng ( canh thân )

[ thầy thuốc ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản mạng ]( ất sửu ) trùng điệp [ đại nạn điền trạch ] lại bên trong cung tự hóa kị [ lộc kị chiến khắc ]

Mà [ thầy thuốc ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ]( quý hợi ) trùng [ bản quan ]( đinh tị ) trùng điệp [ đại nạn tật ách ]

Nói rõ hoa đào chính là ở chung mà vô danh phân ( kết luận )

Dương nam đại hạn thứ tư (32~41) [ thiên mệnh ] đi [ bổn điền ]( ất sửu ) này [ thầy thuốc 4] ở [ bản phụ ]( quý hợi )

Con mắt 376

[ thầy thuốc ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản nô ]( ất mão ) trùng điệp [ đại phúc ]/[ thầy thuốc tới Quan ] chiếu [ lưu phu 36] cho nên năm này có hôn nhân duyên ( tái hôn )

[ thầy thuốc ] can quý tham lang hóa kị nhập [ vở ]( kỷ mùi ) trùng điệp [ lớn thiên ]/[ thầy thuốc tới tài ] trùng [ thiên mệnh ] đây hạn đấy hôn nhân tịnh không mang đến hảo vận

< lệ >

Dương nam đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn (25~34) [ cung mệnh đại hạn ] ở [ bản phúc ]( canh thìn ) này là kết hôn hạn

[ bản phu ] làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản phụ ]( mình mão ) chiếu [ bản tật ]( ất dậu ) trùng điệp thứ ba đại nạn [ đại nạn vợ chồng tới cung tật ách ]

Mà [ bản phu ] làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu dần ) trùng điệp [ đại nạn vợ chồng ] [ quy vị trí ]

Cho nên dự đoán đại hạn này nội nhất định sẽ kết hôn

Duy nhất khuyết điểm “Tiến mã kị” đây can của phu thiên cơ hóa kị lui về phát xạ cung ( bản phu ) tạo thành thiên cơ lộc năm sinh tự hóa kị [ kị xuất ]

Này là [ đặc biệt ] đối với phối ngẫu thân thể khá là bất lợi

[ đại nạn vợ chồng ]( mậu dần )

[ thầy thuốc ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản phụ ]( mình mão ) chiếu [ bản tật ]( ất dậu ) trùng điệp thứ ba đại nạn vợ chồng tới cung tật ách

Mà [ thầy thuốc ] làm mậu thiên cơ tự hóa kị [ bản mạng ]( mậu dần ) trùng điệp [ đại nạn vợ chồng ] cho nên dự đoán đại hạn này nội nhất định sẽ kết hôn

Năm xưa 25[ lưu mệnh ] trùng điệp [ bản mạng ]( mậu dần ) [ lưu phu 25] trùng điệp [ bản phu ]( mậu tử )

[ lưu phu ] làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản phụ ]( mình mão ) chiếu [ bản tật ]( ất dậu ) trùng điệp thứ ba [ đại nạn vợ chồng tới cung tật ách ]

Mà [ lưu phu ] làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu dần ) trùng điệp [ đại nạn vợ chồng ] cho nên dự đoán năm này nhất định sẽ kết hôn

Cung huynh đệ tọa sinh kỵ tình cảm vợ chồng dễ có suy sụp ( mệnh phu giữa đoạn kiều ) bất lợi hôn nhân giao tiếp nên kết hôn muộn

Vợ chồng tọa sinh kỵ biểu hiện khiếm phối ngẫu tới trái thường có sớm kết sớm ly hoặc sớm kết muộn ly hoặc kết hôn muộn hoặc chung thân không cưới

( tốt nhất kết hôn muộn thả sau hôn nhân lấy quan tâm thay thế quan tâm để bảo đảm hòa hài )

Cung phu thê tọa sinh kỵ mà mệnh làm phi hóa kỵ nhập vợ chồng vợ chồng làm phi hóa kỵ nhập phúc đức giống loại điều kiện bất lợi hôn nhân kết không được hôn

Hoặc cuộc sống hôn nhân không mĩ mãn có kỳ danh mà không kỳ thật

Dễ bị tình nhân vùi dập từng có không kết cục đích tình lịch sử gia sát tất khắc chết phối ngẫu ( gia sát sợ phối ngẫu hồi hung )

Hóa kỵ năm sinh tọa phu Quan hôn nhân tất có vấn đề sớm kết sớm ly hoặc kết hôn muộn hoặc không cưới

( kết hôn muộn hội đưa sao hóa kỵ đấy bài xích tính tiêu hao còn lại niêm tính do đó kết hôn muộn vợ chồng hội như giao như sơn cảm tình ngọt ngào )

Cung phu thê tọa sinh kỵ + sát tục xưng “Hỏa nga mệnh ”

Nữ mệnh lãnh diễm nam mệnh tuấn suất ( chú ý hôn nhân bất lợi phối ngẫu cùng khắc ) ( cung mệnh gặp cô thần hoặc quả tú cùng luận )

Cung phu thê nếu gặp tự hóa lần đầu tiên tình yêu không đổi kết hợp

Phu cung tự hóa lộc nếu phùng tật làm hóa kị nhập phu hình thành lộc kị chiến khắc cực hung biểu hiện sau hôn nhân tất khắc phối ngẫu

( ở chung thì không khắc nếu có chính thức danh phận tức hội ứng nghiệm )

Lưu ý sau khi kết hôn to lớn hạn này quản lí hạt chi lưu năm đang đi vào bản quan phía trước ( tới trì đi vào bản quan chịu trùng ) sợ ứng nghiệm

Tự hóa kị vợ chồng duyên gầy phối ngẫu chết trước ( phối ngẫu cá tính thẳng nhân duyên kém vợ chồng duyên gầy vợ chồng bất hoà hay không ly hôn tu tế thẩm )

Phùng tự hóa sơ luyến không đổi kết hợp

( nếu can năm sinh dừng ở cung phu thê này vấn đề sâu nặng bằng cung phu thê làm tự hóa kị chủ vợ chồng duyên gầy phối ngẫu chết trước )

Tự hóa kị trùng Quan lộc thường nhân nhân sự bất hòa hoặc những nhân tố khác thường thay công tác thay đổi nghề nghiệp điều chức hoặc thiên di

Tự hóa kị phối ngẫu cá tính rất thẳng dễ dàng lỗi người khác phối ngẫu lấy tiền về nhà sẽ không cảm tạ nhân duyên kém dễ dàng tự bế đến nơi nào đó cùng nhân đối đãi nhau không tốt

Gặp đà la tả phụ ở bên trong cung biểu hiện bên thứ ba tham gia không xong không ( đà la Lao thao không ngớt ) gặp ở ngoài ra tường mệnh

[ cung phu thê ]( mậu thìn ) tọa thái dương sinh kỵ sẽ có một đoạn hoa đào nhạc đệm bị tình nhân vứt bỏ nhân sơ luyến đích tình nhân nhiều không đổi kết hợp

Trước hôn nhân cảm tình nhiều khúc chiết hôn nhân duyên muộn phát trì hôn

Cung phu thê gặp thái dương + đốm lửa mới đầu nhiệt luyến chung bạng châu không hợp

Nếu gặp thái dương + hoa đào ngôi sao khá là dễ có tư tình yêu đơn phương hoặc hoa đào không ngừng

[ cung phu thê ] với tứ sinh địa ( dần thân tị hợi )

Nếu thiên mã lộc tồn cùng tồn tại cung phu thê này đây cát luận khả nhân thê tuyển tài mà phú ( thiên mã tứ sinh thê cung phú quý còn đang phong ấn tặng )

Ứng tiến thêm một bước xem can cung tứ hóa dự đoán cát hung

Nếu [ đại nạn vợ chồng ] tiến vào tứ mã địa gặp sinh kỵ hoặc tự hóa kị là “Thầy thuốc sách mã kỵ ”

Đây hạn tốt nhất nhiều bao dung bảo trì hợp lý tụ ít ly nhiều miễn cho cãi nhau ồn ào không ngớt thậm chí ly hôn

Nữ mệnh cung phu thê kị tọa xấu địa gì ngôi sao nhập thủ cùng chỉ vợ chồng hữu danh vô thật chắc có thực vô danh

Cung phu thê cung vô chính diệu tá võ tham được phủ tướng triều vợ chồng nhật nguyệt chính giáp Quan lộc như không thấy lộc hoặc không thấy cát hóa vẫn thuộc củng cố

Nhưng chủ nam thú ác thê nữ nhân đó bạo phu thỉnh thoảng sảo sau hòa hảo như lúc ban đầu

Tình yêu sinh ra sớm khuyết thiếu tình thú tảo hôn dễ có tranh chấp vợ chồng năm kém nghi đại thường có ẩn chặt chẽ hoa đào

Vợ chồng giữa tư tưởng quan niệm xuất thân bối cảnh hành vi các loại khá là khác dễ có cách ngại cập tranh chấp nên hết sức dịu dàng chuyển giao tiếp tránh cho trực tiếp xung đột

[ cung phu thê ] ở dần thân tọa thiên cơ hóa kị thái âm hóa quyền ( cự môn tọa mệnh thìn tuất )

Phối ngẫu cá tính kiên cường gần như không thương lượng co giãn không gian hôn nhân bị biến sợ khó thu thập ly hôn cơ dẫn cao

Cung phu thê ở dần thân tị hợi mã địa phùng hóa kỵ năm sinh hoặc can cung tự hóa kị xem “Vợ chồng sách mã kỵ” cả đời khó có không thay đổi đấy hôn nhân

Cung phu thê thái dương cự môn ở dần chủ biến hóa rất lớn e rằng có dị tộc ( khác hương ) thông hôn nhưng sợ là võ mồm ly hôn ( khá là tốt ) nếu không khắc chết phối ngẫu

Nữ mệnh thiên phủ sinh khoa + đốm lửa thân cung ở phu tọa vũ khúc sinh quyền phá quân hình thành quả tú vận mệnh ( vợ chồng hồi không kiếp giáp phá hôn nhân cảm tình thường suy sụp không thuận )

Nữ mệnh tọa mệnh thái dương lạc hãm hoa đào cách bất lợi chính thất có ngại hôn nhân sợ là kế thất hoặc chợ đêm phu nhân

Trạch phu lấy không lịch sự thương lượng cái là nên nếu không trượng phu bị sinh cảm tình lặp đi lặp lại

Nữ mệnh thiên đồng tọa mệnh này cung phu thê tất không tốt ( ảnh hưởng Quan lộc cung ) dù tọa hóa quyền vẫn không trở nên trước bại sau hưng đấy tính chất

Cung tử nữ làm hóa lộc nhập mệnh biểu hiện mệnh chủ đối với khác tính dễ có ảo tưởng ý nghĩ kỳ quái khác chủ là tinh thần hoa đào điểm lạ tính duyên

Cung tử nữ làm hóa lộc nhập mệnh ( luận hoa đào ) biểu hiện không hề nguyện tiếp nhận hoa đào dây dưa khác biểu hiện đối với đưa lên môn đấy hoa đào không sẽ tiếp nhận

Cung tử nữ hóa lộc tiến lai là ngoại đến hoa đào hoa đào người khác tự tìm tiến lai

Cung tật ách tự hóa kị hoa đào nhiều thích ăn dấm chua hoa đào có thể lên trước xe tái bổ nhóm chắc có nghĩ không mở đích tình tự làm phức tạp

Cung tật ách làm tự hóa kị chủ hoa đào cách thường tự tương nghĩ ( từ tình yêu tiết ) hữu tình tự làm phức tạp vui mừng không kiếp cố thủ

Tự hóa kị thể yếu nhiều bệnh không nghiêm trọng khác cả đời lao lục khác chủ tất có hoa đào đại nạn phùng sẽ chết vong

Quan lộc cung tọa sinh kỵ kết hôn muộn mệnh cách sau hôn nhân hội đối xử tử tế phối ngẫu

Trùng vợ chồng thường nhân sự nghiệp huyên náo ý kiến ảnh hưởng cảm tình tạo thành duyên gầy vợ chồng bất hòa ( tám phần hôn nhân có vấn đề )

Cung phúc đức tọa sinh kỵ ( vợ chồng Quan lộc vị trí ( khí số vị ) ) biểu hiện hôn nhân tám phần tất có vấn đề sớm kết sớm ly ( tảo hôn muộn ly ) hoặc kết hôn muộn hoặc không cưới

< phúc đức là phu tới Quan > nhân ( vợ chồng khí số vị ) tọa sinh kỵ biểu hiện hôn nhân có nghiệp cách trở đấy nhân quả quan hệ

Cung phúc đức tọa thất sát “Thất sát phúc đức ”

Nữ mệnh nếu cung mệnh liêm tướng gặp kình dương ( bính mậu sinh năm nhân ) là “Hình tù giáp ấn “Hung cách có cảm tình nguy cơ phải tránh đùa bỡn cảm tình khả tránh xa tình họa

Nữ mệnh bị bất an với thất ném phu khí tử hội kình dương hôn nhân không đẹp chồng chết chắc có gặp ở ngoài

Cung phu thê chủ tinh không mừng động ngôi sao ( thất sát phá quân tham lang thiên cơ thái dương thái âm ) vợ chồng bất an ninh

Hoặc tư tưởng tinh diệu ( thiên cơ cự môn liêm trinh tham lang thiên đồng ) phùng hóa kị phi thường khó giải quyết

Vũ khúc thiên đồng tham lang thiên cơ liêm trinh cự môn thái dương thái âm các loại ngôi sao phùng hóa kị tọa cung phu thê hành hạn bị có không tốt ảnh hưởng

( phá quân không mừng chủ song phối ngẫu cũng chủ cùng có người đã có gia đình dây dưa

( thiên đồng chủ phối hợp tính hóa kị không đổi phối hợp ) nhưng không thể tự coi nhẹ mình mình bỏ cuộc gặp dịp ứng đề cao giao tiếp cập phối hợp đấy năng lực cùng cảnh giới

( thiên cơ chủ đầu óc cơ trí hóa kị tính toán hồ nghi dò xét )

( cự môn chủ tài ăn nói hóa kị dễ có quan niệm không hợp chán ghét cãi nhau )

( tham lang chủ hoàn mỹ lý tưởng hóa kị tham cầu không ghê thẩm đẹp cùng lý tưởng sai biệt lớn )

( liêm trinh chủ trật lệnh trong sạch hóa kị thiên với chấp nhất kiên trì ý kiến bản thân mình hạn súc )

( vũ khúc chủ cô khắc hình khắc tự thân hóa kị quật cường tranh chấp ( động đao ) )

Nếu vũ khúc phải gặp giải thần ba đức diệu gặp lộc các loại tam phương thức tài năng hóa giải vũ khúc tới cô khắc hình kị ( tuyệt đối không có thể gặp thiên mã )

Đà la nhập vợ chồng ( lộc tồn tọa huynh đệ ) kình dương nhập mệnh ứng tránh cho hôn nhân phát sinh khúc chiết ( vợ chồng nên cộng đồng tu tâm dưỡng tính bồi dưỡng cộng đồng yêu thích hoặc thân cận tôn giáo )

Không kiếp tọa cung phu thê biểu hiện tình cảm vợ chồng hội càng lúc càng mỏng chung tới ly hôn ( hoa đào tổ hợp ) ( giờ tý sinh không kiếp ở hợi giờ ngọ sinh không kiếp ở tị )

Vợ chồng phùng địa không hoặc địa kiếp bất luận xứng gì ngôi sao may mắn biểu hiện tình cảm vợ chồng hội càng lúc càng mỏng chung tới ly hôn ( hoa đào tổ hợp ) tất ly hôn

Vợ chồng tị hợi nếu không kiếp đồng độ phối ngẫu tư tưởng nhiều bi thương xem về tình cảm tri âm khó được hôn nhân khó có thể thành cục < thái minh hồng đại sư quan điểm >

< cải thiện chi đạo kết giao lúc mệnh chủ không thể nhượng nhân cảm giác cao không thể chạm nên thải thấp điều sửa lấy quan chiếu đối phương đạo lấy chính xác tín ngưỡng >

Cung nô bộc làm tứ hóa khả dự đoán năm nay mệnh chủ tới khác tính bằng hữu kết giao hoặc kết hôn giống

Lấy [ lưu nô ] làm tứ hóa quan sát:

a. Nếu lấy [ bản mạng bàn ] tới can cung tứ hóa đối tượng thuộc tiên thiên tới cựu bằng hữu

b. Nếu lấy [ thái tuế làm ngũ hổ độn ] tới tân can cung tứ hóa đối tượng thuộc ngày mốt tới bạn mới

Phối ngẫu [ vận mệnh ] tới quan sát

Lợi dụng [ cung phu thê ]( phu mệnh ) [ cung phúc đức ]( phu tới Quan ) [ cung thiên di ]( phu tới tài ) tứ hóa

1. Đưa về [ cung phu thê ] [ từ là thể dụng ] đây là quan sát [ phối ngẫu ] đấy [ cách ] ([ cách ] không chủ cát hung )

Nam mệnh [ cung phu thê ] vị hôn trước thuộc [ khác tính ] bằng hữu

Sau hôn nhân thuộc [ nguyên phối ] tới chuyên thuộc cung vị

Nghĩ quan sát [ phối ngẫu vận mệnh ] lấy [ cung phu thê ] [ từ là thể dụng ] lấy tứ hóa tới bố khí phỏng đoán

A. [ cung phu thê ]( ất dậu ) thái dương thiên lương sinh quyền thả tự hóa quyền [ từ là thể dụng ] quan sát

Ất ( thiên chi địa ) độc lập độc hành nhiều nữ nhân trợ mau mau nhạc nhạc người

Ất mộc yếu ớt có dã tâm hướng quanh mình phát triển thích ứng lực cường giỏi về ứng biến bề ngoài khiêm tốn

Can ất nếu rơi mão dậu ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ

Can của phu ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản mạng ]( Đinh Hợi )/[ phu tới phúc ] phùng thiên cơ lộc năm sinh thả tự hóa khoa biểu hiện đây khác tính ( bằng hữu ) không biết quý trọng

Can của phu ất thái âm hóa kị nhập [ bản thiên ]( tân tị )/[ phu tới tài ] gặp thái âm sinh kỵ hình thành song kị trùng [ bản mạng ]/[ phu tới phúc ]

Can của phu tới hóa lộc hóa kị ở mệnh chủ tới [ mệnh thiên tuyến ] chạm trán này là hung tượng thả phi hóa kỵ nhập [ phu tới tài phúc tuyến ] cảm tình tới đối đãi không tốt

Nói rõ đây khác tính ( phối ngẫu ) sẽ không quan tâm mệnh chủ con quan tâm tự thân tới phúc hoặc nói cùng mệnh chủ không duyên

Kể trên hóa tượng bày [ không duyên vô tình ] ( phối ngẫu cách cục )

Nam mệnh bất luận tự nhiên ly hôn ( thê vong ) hoặc pháp lý ly hôn sau khi tái giá này là vợ chồng hôn nhân quan hệ

Nếu tục huyền ( đời thứ hai ) lấy [ cung phu thê ] tới đối cung [ Quan lộc cung ] tứ hóa quy thể [ cung phu thê ] làm suy luận

Nếu tục huyền ( đời thứ ba ) lấy [ cung tật ách ] tứ hóa quy thể [ cung phu thê ] làm suy luận

Dự đoán các nhâm phối ngẫu đấy [ vận mệnh ] cao thấp đấy phân biệt ( này là vợ chồng hôn nhân quan hệ )

Nam mệnh nếu thú thiếp ( ở chung ) thứ nhất thiếp dùng [ cung tử nữ ] tứ hóa [ từ là thể dụng ] tứ hóa làm suy luận này là hoa đào tính hưởng thụ tới quan hệ

Nam mệnh nếu thú thiếp ( ở chung ) thứ hai thiếp dùng [ cung tài bạch ] tứ hóa [ từ là thể dụng ] tứ hóa làm suy luận này là hoa đào tính hưởng thụ tới quan hệ

Nam mệnh nếu thú thiếp ( ở chung ) thứ ba thiếp dùng [ cung tật ách ] tứ hóa [ từ là thể dụng ] tứ hóa làm suy luận này là hoa đào tính hưởng thụ tới quan hệ

Này là hoa đào tính hưởng thụ tới quan hệ không thể quy thể [ cung phu thê ] ( nhân cùng hôn nhân không quan hệ )

Để mà dự đoán các thiếp đấy vận mệnh cao thấp

2. Đưa về [ bản mạng bàn ] [ lấy mệnh cung là [ thể ] cung phu thê là [ dùng ] ] đối với mệnh chủ mà nói có thể thấy [ cát hung ]

Nam mệnh [ cung phu thê ] làm tứ hóa khả quan sát phối ngẫu ( thê tử ) đối với mệnh chủ có hay không có trợ giúp?

Nữ mệnh [ cung phúc đức ] làm tứ hóa khả quan sát phối ngẫu ( trượng phu ) đối với mệnh chủ có hay không có trợ giúp?

A. Nếu tứ hóa lộc quyền khoa kị giai nhập [ ngã cung ] khả xem [ có trợ lực ]

B. Nếu lộc quyền khoa giai nhập [ tha cung ] mà kị trùng cung mệnh tam phương cung vị thì chẳng những không giúp được gì hơn nữa tai hại

C. Nếu lộc khoa nhập [ ngã cung ] mà quyền phi hóa kỵ nhập [ tha cung ] đây phối ngẫu chi tâm niệm bất chính khó quấn có âm mưu

Nam mệnh nếu tục huyền lấy [ Quan lộc cung ] tứ hóa quy thể [ bản mạng ] khả dự đoán đối với tự thân cát hung

Nếu còn có hôn nhân quan hệ tồn tục mà đổi thành thú thiếp

Thì một thiếp lấy [ cung tử nữ ] tứ hóa quy thể [ bản mạng ] khả dự đoán đây thiếp đối với tự thân cát hung

Thì hai thiếp lấy [ cung tài bạch ] tứ hóa quy thể [ bản mạng ] khả dự đoán đây thiếp đối với tự thân cát hung

Thì ba thiếp lấy [ cung tật ách ] tứ hóa quy thể [ bản mạng ] khả dự đoán đây thiếp đối với tự thân cát hung

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button