Tử vi

Sự nghiệp vận tới [ túi gấm diệu kế ]

[

Quan lộc cung

]

Bạn đang xem: Sự nghiệp vận tới [ túi gấm diệu kế ]

[

Tài bạch đấy cung tài bạch

]

  Quan sát

Mệnh chủ đấy tiền tài

Tư kim đấy nguồn gốc cập vận dụng tình huống

            

     Lấy

[

Quan lộc cung

]

Tứ hóa

  Quy với

[

Bản mạng bàn

]

Quan sát

Lộc

Kị đấy rơi cung

    

Quan lộc cung

Khí số vị

Ngày mốt hành vi biểu hiện

 

Thể rõ ràng mệnh chủ đấy công tác hoặc sự nghiệp

Là vất vả thành công

?

Là không công mà hưởng

?

Là lấy nhỏ thắng lớn

?

  Vẫn không công không thể lộc

?

Quan sát

Mệnh chủ đấy năng lực làm việc

  Cùng

Mệnh chủ đấy công danh

Thi vận

Xã hội bối cảnh vân vân

     Cùng

Mệnh chủ đấy công tác ý nguyện vân vân

 

  Quan lộc cung

Thuộc đi làm hành vi tình huống

      Đến nỗi

Đi làm địa phương

(

Công ty

Công xưởng

)

Khả từ

Cung tật ách

(

Quan lộc đấy điền trạch

)

Quan sát

     

  Quan sát

[

Cung mệnh

]

Tốt hoại

  Nên biết

Mệnh chủ sự nghiệp tài chính trạng huống

Tư kim tài nguyên

 

    Quan sát

[

Cung mệnh

]

Tốt hoại

  Nên biết

Mệnh chủ sự nghiệp tài chính trạng huống

Tư kim tài nguyên

 

       Cập

Công tác hoặc sự nghiệp đoạt được

Hoạch lợi nhuận năng lực tới trạng huống

   

Bản website

Cung cấp

[

Sự nghiệp

/

Việc học hành / thăng thiên các loại vận thế

]

Đấy hiểu bàn phục vụ

  Cũng khác cung cấp tương quan

[

Hiểu bàn kỹ xảo

]

Lấy cung cấp có duyên người

Học tập

Nghiên cứu tư liệu

  Tiến thêm một bước

Ngao du

[

Tử vi đấu sổ

]

Đấy bí cảnh

   

 

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

”Xem

” state=”close”]

[

Quan lộc cung

]

[

Tài bạch đấy cung tài bạch

]

  Quan sát

Mệnh chủ đấy tiền tài

Tư kim đấy nguồn gốc cập vận dụng tình huống

            

     Lấy

[

Quan lộc cung

]

Tứ hóa

  Quy với

[

Bản mạng bàn

]

Quan sát

Lộc

Kị đấy rơi cung

    

Quan lộc cung

Khí số vị

Ngày mốt hành vi biểu hiện

 

Thể rõ ràng mệnh chủ đấy công tác hoặc sự nghiệp

Là vất vả thành công

?

Là không công mà hưởng

?

Là lấy nhỏ thắng lớn

?

  Vẫn không công không thể lộc

?

Quan sát

Mệnh chủ đấy năng lực làm việc

  Cùng

Mệnh chủ đấy công danh

Thi vận

Xã hội bối cảnh vân vân

     Cùng

Mệnh chủ đấy công tác ý nguyện vân vân

 

  Quan lộc cung

Thuộc đi làm hành vi tình huống

      Đến nỗi

Đi làm địa phương

(

Công ty

Công xưởng

)

Khả từ

Cung tật ách

(

Quan lộc đấy điền trạch

)

Quan sát

     

  Quan sát

[

Cung mệnh

]

Tốt hoại

  Nên biết

Mệnh chủ sự nghiệp tài chính trạng huống

Tư kim tài nguyên

 

    Quan sát

[

Cung mệnh

]

Tốt hoại

  Nên biết

Mệnh chủ sự nghiệp tài chính trạng huống

Tư kim tài nguyên

 

       Cập

Công tác hoặc sự nghiệp đoạt được

Hoạch lợi nhuận năng lực tới trạng huống

   

Bản website

Cung cấp

[

Sự nghiệp

/

Việc học hành / thăng thiên các loại vận thế

]

Đấy hiểu bàn phục vụ

  Cũng khác cung cấp tương quan

[

Hiểu bàn kỹ xảo

]

Lấy cung cấp có duyên người

Học tập

Nghiên cứu tư liệu

  Tiến thêm một bước

Ngao du

[

Tử vi đấu sổ

]

Đấy bí cảnh

   

 

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button