Tử vi

Cánh cửa cực lớn ngôi sao thủ cung điền trạch

Cánh cửa cực lớn ở thìn tuất hai cung người, chủ gian khổ trí nghiệp. Nếu gặp sát kị, tắc hoàn toàn không có.

Cánh cửa cực lớn ở thìn tuất, cùng hỏa linh, không kiếp, thiên hình, đại hao, âm sát, thiên nguyệt, kiếp sát đẳng diệu gặp gỡ cập đồng độ, chủ công ti đóng cửa, gia đình hồi họa, hoặc là binh tai hỏa độc, hoặc hồi thưởng trộm cướp lược. Thảng cung mệnh không lành người, tắc chủ bản nhân tứ hải bồng bềnh. Vô dừng chân căn cơ .” Mặt khác cung độ, lấy cánh cửa cực lớn hóa kị vi xác thực.

Cánh cửa cực lớn bất lợi điền trạch, cố túng gặp ngôi sao may mắn tường diệu, cũng không chủ có tổ. Phụ sự nghiệp do người trước để lại có thể thủ, chỉ có thể vu trung niên về sau từ đưa. Đặc biệt cánh cửa cực lớn hóa lộc người vi nhưng.

Bạn đang xem: Cánh cửa cực lớn ngôi sao thủ cung điền trạch

Nữ mệnh 『 thiên đồng cánh cửa cực lớn 』 thủ điền trạch, hóa lộc, chủ trượng phu hoặc bạn trai lâm vào bán trạch, đồng thời gặp sát, tắc không kiên nhẫn thủ.

Cánh cửa cực lớn dữ thiên đồng cùng củng, gặp sát, hoặc hóa kị, cổ đại chủ tranh đoạt thuỷ lợi, cũng chủ bị người bên cạnh lên thị phi.

Cự thiên thái dương cùng củng người, nếu có chút phụ nghiệp tổ nghiệp, tắc chủ lên tranh đấu gay gắt, ở hiện đại, trừ phi gặp cát diệu tụ tập đầy đủ, nếu không cũng bị nhân kinh doanh điền sản bảo an dựng lên cạnh tranh, sát trọng, tắc nhân điền trạch mà chịu đựng ám tổn. Nếu cát biến hóa, cũng nên vi dị tộc cơ cấu phục vụ.

Cánh cửa cực lớn hóa kị vu điền trạch, chủ gia trạch bất an, hoặc chủ tự thân rời xa vợ. Gặp Kình Đà, không kiếp, Hình Hao, nguyên nhân chính sản nghiệp mà hưng tụng. Gặp văn khúc hóa kị, nguyên nhân chính bán sản nghiệp mà chịu đựng lừa.

Cánh cửa cực lớn cát hóa, mà lớn vận năm xưa lại hóa thành sao hóa kỵ người, có sát, nguyên nhân chính điền trạch nhạ tai họa phi. Đốm lửa đồng độ phòng cháy tai họa.

Cánh cửa cực lớn đúng phong thuỷ cực kỳ mẫn cảm. Hóa kị người càng hơn.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cánh cửa cực lớn ngôi sao thủ cung điền trạch

Cánh cửa cực lớn ở thìn tuất hai cung người, chủ gian khổ trí nghiệp. Nếu gặp sát kị, tắc hoàn toàn không có.

Cánh cửa cực lớn ở thìn tuất, cùng hỏa linh, không kiếp, thiên hình, đại hao, âm sát, thiên nguyệt, kiếp sát đẳng diệu gặp gỡ cập đồng độ, chủ công ti đóng cửa, gia đình hồi họa, hoặc là binh tai hỏa độc, hoặc hồi thưởng trộm cướp lược. Thảng cung mệnh không lành người, tắc chủ bản nhân tứ hải bồng bềnh. Vô dừng chân căn cơ .” Mặt khác cung độ, lấy cánh cửa cực lớn hóa kị vi xác thực.

Cánh cửa cực lớn bất lợi điền trạch, cố túng gặp ngôi sao may mắn tường diệu, cũng không chủ có tổ. Phụ sự nghiệp do người trước để lại có thể thủ, chỉ có thể vu trung niên về sau từ đưa. Đặc biệt cánh cửa cực lớn hóa lộc người vi nhưng.

Nữ mệnh 『 thiên đồng cánh cửa cực lớn 』 thủ điền trạch, hóa lộc, chủ trượng phu hoặc bạn trai lâm vào bán trạch, đồng thời gặp sát, tắc không kiên nhẫn thủ.

Cánh cửa cực lớn dữ thiên đồng cùng củng, gặp sát, hoặc hóa kị, cổ đại chủ tranh đoạt thuỷ lợi, cũng chủ bị người bên cạnh lên thị phi.

Cự thiên thái dương cùng củng người, nếu có chút phụ nghiệp tổ nghiệp, tắc chủ lên tranh đấu gay gắt, ở hiện đại, trừ phi gặp cát diệu tụ tập đầy đủ, nếu không cũng bị nhân kinh doanh điền sản bảo an dựng lên cạnh tranh, sát trọng, tắc nhân điền trạch mà chịu đựng ám tổn. Nếu cát biến hóa, cũng nên vi dị tộc cơ cấu phục vụ.

Cánh cửa cực lớn hóa kị vu điền trạch, chủ gia trạch bất an, hoặc chủ tự thân rời xa vợ. Gặp Kình Đà, không kiếp, Hình Hao, nguyên nhân chính sản nghiệp mà hưng tụng. Gặp văn khúc hóa kị, nguyên nhân chính bán sản nghiệp mà chịu đựng lừa.

Cánh cửa cực lớn cát hóa, mà lớn vận năm xưa lại hóa thành sao hóa kỵ người, có sát, nguyên nhân chính điền trạch nhạ tai họa phi. Đốm lửa đồng độ phòng cháy tai họa.

Cánh cửa cực lớn đúng phong thuỷ cực kỳ mẫn cảm. Hóa kị người càng hơn.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button