Tử vi

Tinh thần tọa 1 cung mệnh đấy mệnh cách đặc biệt chất khuynh hướng

Tinh thần tọa 1 cung mệnh đấy mệnh cách đặc biệt chất khuynh hướng

Nhận ra tinh diệu tọa cung

Bạn đang xem: Tinh thần tọa 1 cung mệnh đấy mệnh cách đặc biệt chất khuynh hướng

Nhận ra kiếp không cùng tinh tú tổ hợp đắc ý hàm

Tử vi + địa kiếp hoặc địa không bị bi thương xem tiêu cực

Vũ khúc + địa kiếp hoặc địa không chủ phí của tài tinh ( vũ khúc thái âm thiên phủ lộc tồn )

Kị gặp địa không địa kiếp nhiều ngoài ý muốn tiêu hao tiêu phí nhiều tiến tài thì dễ có phức tạp

Thái âm + địa kiếp hoặc địa không cùng mẫu thân duyên gầy bất lợi hoặc bất hiếu thuận mẫu thân bất lợi không nhúc nhích sinh các loại < thái âm điền trạch chủ >

Tài tinh ( vũ khúc thái âm thiên phủ lộc tồn ) kị gặp địa không địa kiếp nhiều ngoài ý muốn tiêu hao tiêu phí nhiều tiến tài thì dễ có phức tạp

Thái dương + địa kiếp hoặc địa không cùng phụ thân duyên gầy bất lợi hoặc bất hiếu thuận phụ thân bất lợi sự nghiệp các loại < thái dương Quan lộc chủ >

Thiên cơ + địa kiếp hoặc địa không bất lợi kế hoạch lấy việc bị bị ngăn trở có lúc hội lộng xảo thành chuyên thông minh bị thông minh lầm

Có yểu thọ hiện ra giảm phúc giảm thọ

Thiên đồng + địa kiếp hoặc địa không không thể tùy gặp mà an không thể cùng nhân tùy hòa đối đãi nhau

Thiên lương + địa kiếp hoặc địa không không mừng đào tạo sâu cùng quý không duyên giảm lộc giảm thọ

Liêm trinh + địa kiếp hoặc địa không thất uy thất quyền

Thiên phủ + địa kiếp hoặc địa không áo cơm không được đầy đủ phí của giảm thọ tài tinh ( vũ khúc thái âm thiên phủ lộc tồn )

Kị gặp địa không địa kiếp nhiều ngoài ý muốn tiêu hao tiêu phí nhiều tiến tài thì dễ có phức tạp

Tham lang + địa kiếp hoặc địa không tập chính phản khá là cát khả giảm thiểu tham lang đấy ác liệt hành động như tốt đổ hảo tửu mầu không chờ lương tập khí

Cự môn + địa kiếp hoặc địa không nhiều học ít tinh càng nhiều võ mồm thị phi các loại

Thiên tướng + địa kiếp hoặc địa không áo cơm không chu toàn khá là khiếm phúc hưởng thụ

Thất sát + địa kiếp hoặc địa không lấy việc không chịu cước ổn định thực địa qua loa đại khái thái độ cuồng vọng giảm quyền uy

Phá quân + địa kiếp hoặc địa không chủ vợ chồng đứa con bằng hữu các loại không hề toàn bộ hiện ra tất có một thiếu

Văn xương + địa kiếp hoặc địa không chủ trí tuệ chịu đựng ảnh hưởng kỳ thi lũ thí không đệ

Văn khúc + địa kiếp hoặc địa không chủ trí tuệ chịu đựng ảnh hưởng kỳ thi lũ thí không đệ

Thiên khôi hoặc thiên việt + địa kiếp hoặc địa không chủ cơ ngộ không được tốt quý nhân ít

Tả phụ hoặc hữu bật + địa kiếp hoặc địa không chủ quý nhân trợ lực ít

Lộc tồn + địa kiếp hoặc địa không chủ giảm tước thưởng giảm thọ nguyên tài tinh ( vũ khúc thái âm thiên phủ lộc tồn )

Kị gặp địa không địa kiếp nhiều ngoài ý muốn tiêu hao tiêu phí nhiều tiến tài thì dễ có phức tạp

Thiên mã + địa kiếp hoặc địa không chủ gia tăng lao lục bôn ba lao mà không công hoặc gia tăng thân sinh bệnh gặp dịp

Thiên tài + địa kiếp hoặc địa không chủ khuyết thiếu thiên phú làm việc ngốc cũng khuyết thiếu nhân từ tâm

Thiên quan + địa kiếp hoặc địa không chủ làm việc khuyết thiếu quyết đoán uể oải rất khó Aritomi quý

Thiên phúc + địa kiếp hoặc địa không chủ là người không thành thực liền cả nhấc tay tới lao cũng không chịu trợ giúp người khác không mừng làm đàng hoàng sự lại quản nhiều nhàn sự

Thiên thọ + địa kiếp hoặc địa không biểu hiện ngắn thọ chỉ số thông minh thấp khuyết thiếu học tập tinh thần không chịu siêng năng hướng học

Kình dương + địa kiếp hoặc địa không chủ đại phá tài hoặc chịu đao thương trình độ

Đà la + địa kiếp hoặc địa không chủ tăng càng bận rộn đoàn đoàn chuyển phúc khí giảm tổn

Đốm lửa hoặc linh tinh + địa kiếp hoặc địa không chủ gia tăng ngoài ý muốn nạn hại bị thương gặp dịp

Hồng loan hoặc thiên hỉ + địa kiếp hoặc địa không chủ khuyết thiếu khác tính duyên dễ dàng gặp vùi dập cô độc cảm giác cá tính hiện rõ

Thiên diêu ( tất ở trên thiên hình tới Quan lộc ) + địa kiếp hoặc địa không chủ khuyết thiếu khác tính duyên dễ dàng gặp vùi dập

Thiên hình + địa kiếp hoặc địa không chủ đối với lục thân bất lợi dễ có tang phục khác có gia tăng phạm tội khuynh hướng

Phượng các hoặc long trì + địa kiếp hoặc địa không chủ đối với kỹ nghệ nghệ thuật khuyết thiếu hứng thú ăn ngon lãn làm khác chủ khuyết thiếu nghệ thuật đấy tu dưỡng

Tam thai hoặc bát tọa + địa kiếp hoặc địa không chủ là người khuyết thiếu nghĩa khí ích kỷ hộ ngắn không chính nghĩa cảm giác không uy nghi

Cung mệnh

[ cung mệnh ] tọa ngôi sao lấy [ cơ nguyệt đồng lương ] khác hoặc nói [ cơ cự đồng lương ] tinh hệ ngôi sao này đeo lấy [ tinh chủ ] thái dương thái âm là trung tâm

Hoặc lấy [ sát phá lang ] tinh hệ ngôi sao này đeo thì lấy [ tinh chủ ] tử vi thiên phủ là trung tâm

Đây tứ đại [ tinh chủ ] quyết định mỗi tinh hệ khuynh hướng này thiên khai sáng? Thiên bảo thủ? Hoặc thiên tinh thần? Thiên vật chất?

Cung vô chính diệu tọa mệnh ( cung mệnh không chủ diệu ) vận mệnh gặp được mang theo có mạc danh tới hư không hoặc nói nhân sinh phương hướng mạn không mục tiêu vô lực lại dễ chịu ảnh hưởng

Nếu tổ hợp còn tốt thì nhân sinh kinh nghiệm cùng tế gặp có thể càng Gia Đặc hơn khác biệt hoặc biến hóa phấn khích

Nếu tổ hợp không đẹp thì nhân sinh sợ hư không phiêu nhỏ bé không giúp được gì là người tác giá bồi sấn người khác mà tự thân khó có thể phát triễn

Nếu cung mệnh cung vô chính diệu ( tá ngôi sao dương cự Đồng Cự cùng âm nhật nguyệt an thủ ) này cung phúc đức cũng tất cung vô chính diệu

Tọa mệnh cập phúc đức cung vô chính diệu nhân sinh không khỏi khá là nhiều hư không không thực cảm nghĩ trong đầu ( không tưởng mộng tưởng ) thả ý chí lực cũng khá bạc nhược

Nếu cung mệnh cung vô chính diệu ( tá ngôi sao dương lương đồng lương cơ cự cơ âm cơ lương an thủ ) này cung phúc đức thì ( thái âm thái âm thiên đồng thiên đồng cùng âm ) các loại thủ

Mệnh tọa cung vô chính diệu mà phúc đức có chủ diệu mệnh chủ chi tư nghĩ cảm xúc hội khá là ổn định

Nếu cung mệnh cung vô chính diệu ( tá ngôi sao võ tham liêm tham tử tham an thủ ) này cung phúc đức thì [ phá quân tinh hệ ]( Liêm Phá Tử Phá vũ phá ) thủ

Cung mệnh tá ngôi sao [ tham lang tinh hệ ] thì cung phúc đức là [ phá quân tinh hệ ] tinh tình khai sáng lực pha lớn

Mệnh chủ lý lẽ nghĩ cùng cá tính thì hội quá mức cường ( dù mặt ngoài không nhìn ra )

Nếu cung mệnh phùng lộc tồn tại tí xấu vị trí cung phụ mẫu gặp hóa lộc ( lục hợp cung vị ) đây xưng [ rõ ràng lộc ám lộc ] biểu hiện cả đời tiền vàng không lo ( sợ là cha mẹ lưu lại )

Lưu ý đây cách thật sự [ đại phú mệnh ] nếu đại vận gặp [ hỏa tham ] [ linh tham ] mới phải

Nếu gặp hóa kị trở thành [ lộc trùng kị ] thì có quan phi

Lộc tồn là tế thủy chảy tràn nhưng hội luyến lộc trái lại thành lười biếng

Hóa lộc là tích cực cầu tài ( cố gắng tranh thủ )

Rõ ràng lộc ám lộc đều nhu dựa vào ( thiên mã ) trùng lên ( thiên mã sở trùng lên ở chỗ trước phát động lại đi phát động hắn xử )

Nếu thiên mã trùng [ rõ ràng lộc ] ( Quan lộc cung ) biểu hiện mệnh chủ tự thân đưa công tác làm tốt thuộc hạ mới hội dựa vào lại đây

Nếu thiên mã trùng [ ám lộc ] ( Quan lộc cung ) biểu hiện mệnh chủ khá là vất vả nhu trước nịnh hót thuộc hạ phục thị dưới thuộc mới có thể có ích lợi

Văn xương hóa khoa mang theo hoa đào tính càng hội trương dương đi

Nếu phùng [ đại nạn ] [ năm xưa ] gặp hóa kị này là [ khoa chọn kị ] ở cung mệnh sẽ có danh dự lên tổn thất hoặc có trong văn kiện sai sót

Lộc năm sinh nhập mệnh cung

Tự lập cách thông minh là người khá là lao tâm thực lộc không thiếu tiền tài có phúc ( không thiếu tiền dùng ) có độ lượng có người duyên có nghệ thuật

Hiểu nạn gặp chuyện có thể gặp dữ hóa lành có thọ

Lộc năm sinh nhập lục thân cung vị biểu hiện tự lập duyên phận thông minh ( nghệ thuật trời cho ) quý nhân phúc khí ( thọ nguyên ) địa vị lao lục có thực lộc có người duyên tốt

Cả đời có tài lộc ( sẽ không không tiền )

Sinh quyền nhập mệnh cung

Cương nghị cơ trí tài hoa bén nhạy tự phụ bá đạo cầm quyền tranh quyền

Năng lực cường phản ứng nhanh tùy hứng tư tưởng là lời thật thì khó nghe dũng cảm ( dám làm dám chịu ) nghịch ngợm tốt động

Sinh quyền nhập lục thân cung vị biểu hiện cầm quyền ( bá đạo ) quật đưa xúc động tự phụ ( tùy hứng ) cơ trí bén nhạy tài hoa lao lục làm việc hải phái

Sinh khoa nhập mệnh cung

Quý nhân gặp dữ hóa lành ( hóa hiểm là di ngộ nạn hiểu nạn )

Trong sạch ( thủ tín dự ) có thanh vọng hảo học thanh tú thông minh ( có trí tuệ ) thiện lương phong độ tốt ( bất kể khá là không ký hận )

Sinh khoa nhập lục thân cung vị biểu hiện quý nhân nhã nhặn ( văn tĩnh ) trong sạch tùy hòa xuất sắc khí ( hảo học thông minh ) bất kể khá là không mừng lớn biến động

Sinh kỵ nhập mệnh cung

Tự lập cách biểu hiện lòng tự trọng cường ( nhân phức cảm tự ti trọng ) hội tiếc là tình ăn thịt người một lít điểm tích đều sợ mất đi nghĩ tận biện pháp còn nhân một đẩu

Cá tính cố chấp ( dính trứ chính mình quá độ tin tưởng mình thiếu thiếu mình không phóng khoáng ) còn nhỏ nhiều nạn nhiều khó nhấp nhô không thuận

Không sáng ý đối với phức tạp biến hóa hoặc chọn chiến tính chất công tác hoặc sự vật không mừng đây cách thích hợp đi làm lĩnh lương tộc

Trùng thiên di không nên xa liên quan quê người quanh mình nhiều tiểu nhân ( phạm họa vì tiểu nhân )

Sinh kỵ nhập lục thân cung vị biểu hiện thiếu khiếm không duyên không giúp được gì lao lục nhát gan bảo thủ nhấp nhô không thuận ( không ổn định ) thị phi tán loạn do dự

Lưu ý nữ mệnh không nên nhiều bàn lộng thị phi lợi vật lưỡi dài gia đình phong ba nhiều

Đối với ngôi sao: xương khúc khôi việt tả hữu

Hoa đào tính chất: hồng loan thiên hỉ hàm trì đại hao thiên diêu tắm rửa phỉ liêm nguyệt đức lộc tồn hóa lộc các loại

Lộc tồn kỷ thổ thuộc âm lộc bổng chi thần chưởng lộc ngôi sao quý nhân có thể giải nạn chế hóa tâm tính ngay thẳng thông minh bác học đa năng chịu khổ chịu đựng lao

Tướng mạo rất nặng thanh tú phụ bên trên tiến tâm tài vương nhập mệnh chủ có tài ( nhập tài bạch cùng luận có tài )

Cung mệnh gặp thiên mã nếu hội hợp giải thần năm hiểu phượng các là ly dị tổ hợp ( cung phu thê phùng tới cùng luận )

Cung mệnh ( đốm lửa ) ở dần ngọ tuất nhập miếu mệnh chủ sẽ có một đoạn ánh sáng huy lại sẽ đột nhiên mất mác từ rày về sau quả nghiêm trọng ứng xem bất lương

Nếu [ lưu mệnh ] gặp đốm lửa ở dần ngọ tuất nhập miếu năm đó mệnh chủ sẽ có một đoạn ánh sáng huy cuối năm lại sẽ không tốt đến năm vẫn là tốt năm

Cung mệnh nếu gặp [ tam sát chiếu ] ( dương đà hỏa linh gì tam sát ) thì thị phi tranh đoạt phiền não nhiều hơn

Kình dương nhập mệnh mà vợ chồng tọa đà la song phương đều ứng tu tâm dưỡng tính đa lễ phật bồi dưỡng cộng đồng yêu thích để tránh hôn nhân khúc chiết ( đại nạn cùng luận )

Đà la nhập mệnh phúc đức tọa kình dương bị chịu ngoại đến nhân tố ảnh hưởng bị lạc chính mình nên nhắc nhở chính mình đứng vững bước chân để tránh trượt chân hối hận

Cung mệnh phùng địa không + thất sát hoặc phá quân đồng cung lại không gặp hoa đào biểu hiện nhận biết khác tính gặp dịp hơi ít nên kinh môi giới tác hợp tài năng lập gia đình

Cung mệnh phùng địa kiếp biểu hiện mệnh chủ đối với cảm tình tiền vàng đều bất lợi ( địa không cận không vụ lợi cảm tình hội ngày dần dần lãnh đạm )

Sau hôn nhân hội có nhiều loại tính chất nan ngôn chi ẩn

[ lưu mệnh ] phùng địa kiếp vị hôn người sợ tình yêu có ngoài ý muốn ( làm gãy chia ly ) nhưng vẫn phản phúc dây dưa

Cung mệnh phùng không kiếp đối với hôn nhân phá hoại lực ngược lại ít ( nhưng tăng đa đặc thù tính chất )

Tỷ như: nhân thế lực mà kết hợp hoặc nhân tài phú kết hợp hoặc nhân đặc thù ham mê kết hợp

Hoặc vợ chồng điều kiện bên ngoài dáng người học thức các loại có lớn sai biệt

Mệnh thân cung phùng địa không địa kiếp biểu hiện cùng tôn giáo có duyên hoặc lấy tăng đạo là tốt

Đại vận phùng không kiếp giáp chủ động đãng hoặc nói phúc họa khó lường biến hóa

Lấy [ đại vận ] tới thập can tứ hóa làm như xu tránh phương hướng phương pháp mục tiêu

Thiên khôi bính hỏa dương quý ti tài danh khoa quý nhân chủ phong tình cao quý công danh là dương quý nhân tới đề bạt thăng thiên dễ dàng

Thiên việt đinh hỏa âm quý ti tài danh khoa quý nhân chủ phong tình cao quý công danh là âm quý nhân tới đề bạt thăng thiên dễ dàng

Thiên khôi thiên việt nếu vừa vào mệnh một khác ở thiên chủ xuất ngoại nhiều quý nhân đề bạt

Tả phụ mậu thổ thuộc dương lệnh ngôi sao tùy hòa thông minh có khả năng bén nhạy có bên trên tiến tâm cùng hoài bão phụ tá tử vi thi hành biện pháp chính trị làm việc thiện lệnh

Gặp đà la khó có thể thực hiện lôi lôi kéo kéo

Phong thái nhã nhặn trọng cảm tình đối với sơ tình thường khó mà quên được

Hữu bật quý thủy thuộc âm lệnh ngôi sao chuyên chế thông minh có khả năng cơ trí có bên trên tiến tâm cùng hoài bão phụ tá tử vi thi hành biện pháp chính trị đi chế lệnh

Gặp đà la khó có thể thực hiện lôi lôi kéo kéo

Phong thái nhã nhặn trọng cảm tình đối với sơ tình thường khó mà quên được

Tả hữu đối chiếu trợ lực mạnh nhất hoặc tả hữu giáp mệnh trợ lực thứ hai đồng cung trợ lực khá là yếu

Tả hữu đồng cung chung thân hậu phúc khoác lưới áo tử chư cung giáng phúc nhập mệnh cùng thi triển hoài bão vinh bị quý hiển

Tả hữu cùng giáp ( ba tháng năm giáp chưa mà chín tháng mười một giáp xấu ) cung này duyên phận tăng trường cân bằng phát triển

Tả hữu tương đối ( tháng giêng bảy tháng thìn tuất đối với trùng ) trợ lực mạnh nhất biểu hiện đột phá khốn cục đánh vỡ cách ngại

Tả phụ cùng hữu bật ( phong thái nhã nhặn ngôi sao ) nhập mệnh thiên biểu hiện cả đời nhiều quý nhân nhưng lại đối với cảm tình bất lợi ( nhập phu cùng luận )

Cung mệnh tả phụ hoặc hữu bật đối với hôn nhân bất lợi ( hữu bật lực lớn với tả phụ ) ứng nhiều chú ý vấn đề tình cảm

Trước hôn nhân nên lưu ý lấy tính tình hợp nhau hoặc tâm nghi đối tượng làm tuyển chọn tránh cho sau hôn nhân cảm tình sinh khúc chiết ( nhập phu cùng luận )

Cung mệnh đại hạn hoặc [ bản mạng cung ] phùng tả phụ hoặc hữu bật đây hạn ở nhà ngày ít xuất ngoại ngày nhiều thường không ở nhà

Cung mệnh đại hạn phùng thiên khôi ( hoặc thiên việt ) mà năm xưa phùng thiên việt ( hoặc thiên khôi ) đây năm xưa mọi việc thuận lợi nhuận

Đại nạn năm xưa cung mệnh phùng lộc tồn chủ có tốt hơn quay đầu xe lại hội phát tài ( năm xưa cung mệnh cùng luận )

Xương khúc văn tinh tu dưỡng khí chất ôn văn nho nhã văn xương ( chính đồ xuất thân ) văn khúc ( khác đường công danh ) xương khúc tốt nhất nên gặp đối với ngôi sao không nên đơn gặp

Văn xương tọa mệnh là gặp văn khúc hoặc không thay đổi khoa chính là thông minh cũng không có lợi kỳ thi cầu danh

Văn khúc đơn tọa mệnh thân nếu gặp hung diệu cũng thế vui mừng chỉ vô danh miệng lưỡi biện trượt miệng đồ đệ

[ cơ nguyệt đồng lương ] tinh hệ khá là vui mừng xương khúc

[ sát phá lang ] tinh hệ không mừng xương khúc lẫn nhau tính chất không xứng đôi hợp

Xương khúc + nguyệt đức đồng cung nhập mệnh biểu hiện dễ được được phái nữ hoan tâm ( nguyệt đức đến từ phái nữ ấm che chở )

Ba đức diệu thiên đức ( nam tính ) nguyệt đức ( nữ tính ) long đức ( chính phủ )

Thiên hình nhập mệnh tự hạn chế không chịu thỏa hiệp cô độc nếu gặp xương khúc đối với ngôi sao cùng hoặc hội khả giảm nhẹ túc sát tính tới tự hạn chế

Thiên hình cao ngạo có tài cán lao lục mệnh cô độc hình khắc lục thân bị thương tàn nhạ quan tòa

Thiên hình thiên khốc cô hàn nạn tật lục thân vô tình nên hiến thân tôn giáo

Nếu không xương khúc thì ngại quá hình khắc

Lại có kình dương cùng hoặc hội chiếu càng thêm hình khắc nhiều thị phi võ mồm

[ thiên mệnh ] [ lưu mệnh ] phùng thiên hình lại có lưu dương trùng hội sao hóa kỵ e rằng có thủ thuật giống

Thiên diêu nhập mệnh phong tao tới ở lại hoa đào phong lưu hoặc vừa thấy chung tình hoặc gấp hai lần hoặc hai hợp một

Biểu hiện trưởng thành sớm nhân duyên tốt là người phong thanh nhã hài hước yêu thích nhàn tán gẫu

Nam mệnh gặp mầu lên khác tâm bất mãn vợ hướng ra phía ngoài theo đuổi khác tính

Nếu mệnh ở xấu chưa gặp thiên diêu thì bị lưu luyến phong hao phí tuyết nguyệt trầm mê tửu sắc hoặc ẩn mật địa truy cầu ( theo đuổi ) khác tính

Nếu thiên diêu gặp tắm rửa hàm trì đại hao các loại hoa đào đồng độ [ lưu mệnh ] phùng vừa có mang theo khổ trung tính hoa đào

Địa không không trung tiệt không tuần khoảng không các loại không diệu nhập mệnh cung biểu hiện Mịa lao không ngừng lại thu hoạch cũng hơi ít

Thiên nguyệt nhập mệnh biểu hiện khiếm khuyết sức sống tinh thần dễ bị cấu bệnh hoặc nhượng nhân chán ghét ghét không nhanh hoặc nhượng nhân cảm giác là lạ

Hoặc nói tự thân khá là không chủ kiến hoặc nói cùng thế không tranh ( bệnh Yêm yêm )

Nếu hội hỏa linh Kình Đà không kiếp biểu hiện theo như lại đặt nặng tâm vào hoặc thường lo sợ không đâu

Thiên trù nhập mệnh chắc có hình chức cách phải có đặc biệt ân hội hoặc nước miếng thiếp

Cô thần nhập mệnh cung vô chính diệu độc thủ có hình khắc biểu hiện còn trẻ lúc lục thân không dựa vào lẻ loi hiu quạnh

Quả tú nhập mệnh cô độc độc lập mặt hàn quái dị ái khiết phích

Mẹ goá con côi nhập mệnh thân có hình khắc bất luận chính tinh miếu vượng hoặc lạc hãm biểu hiện là người cô độc bất cận nhân tình phiêu bạc ( thật sự không bạn tình )

Thiên vu nhập mệnh thân biểu hiện cùng thầy cúng ( linh giới ) có duyên hoặc nói có tôn giáo tín ngưỡng chắc có di sản

[ lưu mệnh ] [ lưu thiên ] [ lưu quan ] các loại phùng thiên vu biểu hiện may mắn nếu gặp lộc mã cùng hoặc tam cát hóa biểu hiện thăng chức

Giải thần nhập mệnh biểu hiện khéo hiểu lòng người được hoan nghênh có thể hoá hiểu ác sát đấy lực lượng ( gặp dữ hóa lành ) lấy việc thuận lợi nhuận nếu hội tam cát hóa đại biểu kiếm được tiền

Lưu ý giải thần dù có thể hoá hung nhưng nhưng cũng đưa cát sự tiêu mất ( bất lợi hôn nhân < cung mệnh là phu tới phúc > )

Phỉ liêm nhập mệnh thân biểu hiện thường có tiểu nhân hoa đào hoặc âm tổn phỉ ngắn lưu trường phía sau tới ác tính phỉ báng hoặc là phi

Hoa đào chú hiểu

Tử vi

Tôn quý ngôi sao mọi lúc là người suy nghĩ khả năng hấp dẫn chúng ngôi sao thường có nghĩ thân cận nhưng không dám thân cận cảm giác [ nhân duyên hoa đào ]

Đây chủng hoa đào thường có [ thầm yêu ] hoặc [ thất tình ] đấy tư vị

Thiên cơ

Dịch mã động ngôi sao bằng bối ngôi sao ( huynh đệ chủ ) thường có gặp khác nghĩ thiên hoa đào hay thay đổi thiên không thể tòng nhất nhi chung [ dịch mã hoa đào ]

Thái dương

Quang minh bác ái nam tính ngôi sao Quan lộc chủ đây chủng hoa đào cơ ngộ đại đô nhân sự nghiệp công tác cơ ngộ dựng lên [ nhân tế hoa đào ]

Nếu nữ mệnh khó tránh nhiều cùng nam tính chu toàn

Vũ khúc

Quả tú cô khắc mới tính tài tinh tiền tài thứ nhất đầy miệng đồng thối khó được hao phí đạo xảo ngữ thường thoại không hợp ý

Thiên đồng

Phúc đức chủ ôn hòa thanh tú tinh thông viết văn thi thư kinh luân mỗi người yêu thích có trưởng bối duyên [ nhân tế cùng nhục dục hoa đào ]

Đây chủng hoa đào ước chừng lược bỏ là văn đường văn bút giao tiếp thi từ nghiên cứu chi đồng tốt

Liêm trinh

Liêm trinh bị liệt hóa tù không chọn thủ đoạn theo đuổi khung ở thứ hoa đào hết thảy lấy mình trung tâm mặc kệ người khác cảm thụ

Đây chủng hoa đào bị khuynh hướng phạm tội hình vô tình không nghĩa chỉ trọng ngắn ngủi tình dục [ nhục dục hoa đào ]

Bình thường đi cùng mà tới khó dây dưa thị phi phí của tiên nhân khiêu vân vân

Thiên phủ

Cẩn thận bảo thủ đa tài nhiều nghệ cao ngạo từ thưởng cao không thể chạm phú quý già giặn khó có thể thân cận [ nhân duyên hoa đào ]

Đây chủng hoa đào đều bị thuộc thầm yêu đơn tương tư

Thái âm

Nữ tính trong sạch lực hấp dẫn cường bởi vậy tâm nghi người chúng bình thường chỉ có thể nghịch đến thuận theo [ nhân duyên cùng nhục dục hoa đào ]

Tham lang

Lớn hoa đào hào phóng khả là hoa đào là trạch thủ đoạn theo đuổi vật chất hưởng thụ [ nhục dục hoa đào ]

Đang tham lang hóa quyền miệng dạ dày lớn mà đang tham lang hóa kị thưởng thức tận thất con là tình dục

Đây chủng hoa đào cũng thế dễ có hoa đào phí của tiên nhân khiêu làm tận sát hại thể xác và tinh thần việc

Nam mệnh nên biết cởi ra hoa đào dây dưa cùng liên lụy thì khả thuận buồm xuôi gió trường mệnh trăm tuế an hưởng tuổi thọ

Cự môn

Ám tinh che đậy thị phi kết giao quá trình thường có tranh chấp không ngớt hỗ không phân nhượng hoặc nhạ không hiểu hiểu lầm các thả có hoa đào cũng khó thành cục

Đây chủng hoa đào thường nhân trong lòng còn có thầm yêu ( tâm nghi người khác ) cố hữu [ thầm yêu hoa đào ]

Thiên tướng

Chưởng tước ấn bản tính thông dĩnh trí lực cao phục vụ nhiệt thầm nhân duyên tốt [ nhân duyên hoa đào ]

Thiên lương

Ấm ngôi sao lão Đại ( trưởng thượng ) như từ phụ từ mẫu đấy ấm hộ đến đỡ đối với sự nghiệp có trợ giúp [ nhân duyên cùng nhân tế hoa đào ]

Đây chủng hoa đào dễ có tuổi tác khá là mệnh chủ lớn khuynh hướng

Thất sát

Cầm quyền có khả năng tài hoa kiên cường vội vàng xao động nếu có nhân duyên [ nhân tế hoa đào ]

Đây chủng hoa đào thường nhân xã giao thương trường mà nhận ra nhưng bị giấu kiềm chế không chừng ( không thể câu thúc ) lãng mạn tới tính chất

Phá quân

Hao tổn ngôi sao cô khắc mang theo sát khí thuộc cấp thấp tạp loạn ( chợ bán thức ăn tràng chi giao bị chỗ hội ) tiền vàng giao dịch tính chất [ nhân tế hoa đào ]

Đây chủng hoa đào ngân hóa lưỡng cật không liên hệ với nhau hay thay đổi động không kéo dài mà không phải là chuyên tình tới hoa đào

Xương khúc

Trong chốc lát biến động ( lúc đeo ngôi sao ) phong hao phí tuyết nguyệt nhiều khúc chiết [ nhân duyên hoa đào ]

Tả hữu

Trái tùy hòa phong tình phải chuyên chế phong tình quý nhân trọng cảm tình cứu trợ cảm xúc hoa đào khó tránh

Canh can năm thiên đồng sinh kỵ nhập mệnh ( phúc sao hóa kỵ ) phúc không được đầy đủ thủ tài không tốn sức dễ có được mà phục thất

Tân can năm văn xương sinh kỵ nhập mệnh tuyệt không thể giúp người bối thư người bảo đảm lưu ý văn thư khế ước chừng chi phiếu chứng khoán ra vấn đề tuân theo luật pháp an toàn điều khiển ( vé phạt )

Kỷ niên can văn khúc sinh kỵ nhập mệnh thuộc tinh thần khẩn trương khá là phí võ mồm giống

Chủ bị tuyển ghen tỵ với phỉ báng hoặc không cần thiết hiểu lầm khác chủ ốm đau nạn nạn quan phi hoặc nhiều làm phức tạp việc

Bị tuyển hoại thanh danh không thông khốn khó nhấp nhô không thuận cố chấp ý kiến bản thân ( ngoan vững chắc ) phiền lòng

Dễ phạm tiểu nhân ít vận không tốt bốn mươi tuế trước thủ tài không tốn sức nạn nạn nhiều

Cũng có mình làm phức tạp lo được lo mất bị thất bại hồi suy sụp lòng nghi kỵ trọng cũng tương đối gian trá ( trần tuyết đào đại sư luận điểm )

Nữ mệnh chủ võ mồm thị phi nhiều

Kỷ niên can văn khúc sinh kỵ nhập mệnh ( bính dần ) này là [ sách mã kỵ ] phùng tử vi thiên phủ + tả phụ nguyệt mã

Con mắt 306

Ở dần thân tị hợi “Sách mã kỵ” chủ cả đời thất vọng bôn ba lao lục nếu gặp cát tụ trước bần sau phú

Ở cung mệnh cả đời lao lục bôn ba biến động nhiều dễ dàng có ngoài ý muốn tới thương hại nạn nạn phát sinh

Luận tính ( xu hướng tính dục cá tính bản tính ) thuộc không tốt biểu đạt cá tính khá mộc nột không quá ái giảng thoại

Sinh kỵ tọa mệnh cũng là không trở ngại trong cuộc sống hết thảy hạnh cùng bất hạnh đều thuộc tự thân chi tác là hoặc cảm thụ cùng tha phương không liên quan

Văn khúc sinh kỵ nhập mệnh thuộc tinh thần khẩn trương khá là phí võ mồm giống

Cá tính lỗ thẳng ( ngay thẳng ) dũng cảm không câu nệ tiểu tiết tâm địa tốt không cơ tâm dù lao tâm lao lực cũng không cứ là tự thân hưởng thụ vui mừng bố thí ấm người khác

[ kị chuyển lộc ] mệnh làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản tật ]( quý dậu ) phùng thiên đồng + địa kiếp ( thiên đồng thuộc từ thiện phục vụ nghiệp )

< tật ách là Quan tới điền > mệnh can lộc nhập tật [ Quan tới điền ] biểu hiện mệnh chủ chăm chú với sự nghiệp căn bản ( giữ bổn phận )

[ kị chuyển kị ] mệnh làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( canh ngọ ) biểu hiện mệnh chủ đối với sự nghiệp quan tâm ( mệnh dính chặt sự nghiệp )

( liêm trinh tù ngôi sao thuộc nội bộ quản lý hoặc hình tụng tư pháp cảnh sát hình sự các loại hành nghề )

Năm sinh hóa kị hoặc tự hóa kị nơi tọa tới cung đại biểu trong cuộc đời yếu ớt nhất cung

Tối quan tâm tối phiền não chuyện tình ( kết khí vị trí bị phát sinh vấn đề ( phá hao tổn ) đấy cung vị )

Sinh kỵ nhập mệnh “Tự lập cách” biểu hiện lòng tự trọng cường ( nhân phức cảm tự ti trọng ) hội tiếc là tình bá đạo cố chấp ý kiến bản thân nửa đời nhấp nhô

Ăn thịt người một lít điểm tích đều sợ mất đi nghĩ tận biện pháp còn nhân một đẩu

Hữu đức tính ninh bị thua không chiếm tiện nghi “Tự lập phấn đấu” biểu hiện lòng tự trọng cường phức cảm tự ti trọng tiếc là tình

Nếu vận tốt trước bần sau phú vận kém thì cả đời thất vọng

[ tuyệt mệnh kị ]

Nếu cung mệnh tọa sinh kỵ sợ hắn nhất cung hóa kị nhập mệnh

Nếu [ bản quan ] hoặc [ bổn điền ] hóa kị lại vào [ bản mạng ] nhập thì sợ có nguy hiểm tánh mạng hiểm

Nếu [ đại quan ] làm hoặc [ cánh đồng ] làm hóa kị nhập mệnh cấu thành [ tuyệt mệnh kị ] đoạn sinh tử

[ đại quan ] làm hóa kị nhập bản mạng nếu cung mệnh tọa sinh kỵ đây cấu thành [ tuyệt mệnh kị ] đặc biệt lưu ý

Nếu can của phu hóa kị tuyệt không thể lại vào [ bản mạng ] nhập thì thuộc [ tuyệt mệnh kị ]

Vợ chồng cãi nhau mà chia ly mà một người trong đó có thân thể hoặc chuyện khác cho nên phát sinh

Nếu sinh kỵ tọa bản mạng mà lại có [ đại nạn mệnh ] làm hóa kị nhập [ bản mạng ] này là phi hóa kỵ nhập [ tuyệt mệnh kị ] ( thứ nhất loại tuyệt mệnh kị )

Tỷ như đại nạn đi ( trùng điệp )[ bản phu ] [ thiên mệnh ] can cung hóa kị nhập [ bản mạng ] gặp sinh kỵ

Cung mệnh [ chuyển hóa lộc ] nhập bổn điền trùng ra này là phối ngẫu đấy nạn nạn ( trọng giả sẽ chết vong )

Bản mạng tọa sinh kỵ nếu [ lớn thiên ] hoặc [ cánh đồng ] hoặc là [ lưu thiên ] hoặc [ lưu điền ] lại có hóa kị trùng [ bản mạng ] hoặc [ bản quan ] hội hình thành [ tuyệt mệnh kị ] đại hung

Nếu sinh kỵ ngôi sao tọa mệnh đại nạn hóa lộc nhập mệnh này là [ hóa lộc hiểu kị ] mà không phải là [ lộc phùng trùng phá ] phi “Song kị ”

Hóa lộc hiểu kị giống loại ở đại hạn này kiếm tiền trả nợ cũng là chuyện tốt

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tinh thần tọa 1 cung mệnh đấy mệnh cách đặc biệt chất khuynh hướng

Tinh thần tọa 1 cung mệnh đấy mệnh cách đặc biệt chất khuynh hướng

Nhận ra tinh diệu tọa cung

Nhận ra kiếp không cùng tinh tú tổ hợp đắc ý hàm

Tử vi + địa kiếp hoặc địa không bị bi thương xem tiêu cực

Vũ khúc + địa kiếp hoặc địa không chủ phí của tài tinh ( vũ khúc thái âm thiên phủ lộc tồn )

Kị gặp địa không địa kiếp nhiều ngoài ý muốn tiêu hao tiêu phí nhiều tiến tài thì dễ có phức tạp

Thái âm + địa kiếp hoặc địa không cùng mẫu thân duyên gầy bất lợi hoặc bất hiếu thuận mẫu thân bất lợi không nhúc nhích sinh các loại < thái âm điền trạch chủ >

Tài tinh ( vũ khúc thái âm thiên phủ lộc tồn ) kị gặp địa không địa kiếp nhiều ngoài ý muốn tiêu hao tiêu phí nhiều tiến tài thì dễ có phức tạp

Thái dương + địa kiếp hoặc địa không cùng phụ thân duyên gầy bất lợi hoặc bất hiếu thuận phụ thân bất lợi sự nghiệp các loại < thái dương Quan lộc chủ >

Thiên cơ + địa kiếp hoặc địa không bất lợi kế hoạch lấy việc bị bị ngăn trở có lúc hội lộng xảo thành chuyên thông minh bị thông minh lầm

Có yểu thọ hiện ra giảm phúc giảm thọ

Thiên đồng + địa kiếp hoặc địa không không thể tùy gặp mà an không thể cùng nhân tùy hòa đối đãi nhau

Thiên lương + địa kiếp hoặc địa không không mừng đào tạo sâu cùng quý không duyên giảm lộc giảm thọ

Liêm trinh + địa kiếp hoặc địa không thất uy thất quyền

Thiên phủ + địa kiếp hoặc địa không áo cơm không được đầy đủ phí của giảm thọ tài tinh ( vũ khúc thái âm thiên phủ lộc tồn )

Kị gặp địa không địa kiếp nhiều ngoài ý muốn tiêu hao tiêu phí nhiều tiến tài thì dễ có phức tạp

Tham lang + địa kiếp hoặc địa không tập chính phản khá là cát khả giảm thiểu tham lang đấy ác liệt hành động như tốt đổ hảo tửu mầu không chờ lương tập khí

Cự môn + địa kiếp hoặc địa không nhiều học ít tinh càng nhiều võ mồm thị phi các loại

Thiên tướng + địa kiếp hoặc địa không áo cơm không chu toàn khá là khiếm phúc hưởng thụ

Thất sát + địa kiếp hoặc địa không lấy việc không chịu cước ổn định thực địa qua loa đại khái thái độ cuồng vọng giảm quyền uy

Phá quân + địa kiếp hoặc địa không chủ vợ chồng đứa con bằng hữu các loại không hề toàn bộ hiện ra tất có một thiếu

Văn xương + địa kiếp hoặc địa không chủ trí tuệ chịu đựng ảnh hưởng kỳ thi lũ thí không đệ

Văn khúc + địa kiếp hoặc địa không chủ trí tuệ chịu đựng ảnh hưởng kỳ thi lũ thí không đệ

Thiên khôi hoặc thiên việt + địa kiếp hoặc địa không chủ cơ ngộ không được tốt quý nhân ít

Tả phụ hoặc hữu bật + địa kiếp hoặc địa không chủ quý nhân trợ lực ít

Lộc tồn + địa kiếp hoặc địa không chủ giảm tước thưởng giảm thọ nguyên tài tinh ( vũ khúc thái âm thiên phủ lộc tồn )

Kị gặp địa không địa kiếp nhiều ngoài ý muốn tiêu hao tiêu phí nhiều tiến tài thì dễ có phức tạp

Thiên mã + địa kiếp hoặc địa không chủ gia tăng lao lục bôn ba lao mà không công hoặc gia tăng thân sinh bệnh gặp dịp

Thiên tài + địa kiếp hoặc địa không chủ khuyết thiếu thiên phú làm việc ngốc cũng khuyết thiếu nhân từ tâm

Thiên quan + địa kiếp hoặc địa không chủ làm việc khuyết thiếu quyết đoán uể oải rất khó Aritomi quý

Thiên phúc + địa kiếp hoặc địa không chủ là người không thành thực liền cả nhấc tay tới lao cũng không chịu trợ giúp người khác không mừng làm đàng hoàng sự lại quản nhiều nhàn sự

Thiên thọ + địa kiếp hoặc địa không biểu hiện ngắn thọ chỉ số thông minh thấp khuyết thiếu học tập tinh thần không chịu siêng năng hướng học

Kình dương + địa kiếp hoặc địa không chủ đại phá tài hoặc chịu đao thương trình độ

Đà la + địa kiếp hoặc địa không chủ tăng càng bận rộn đoàn đoàn chuyển phúc khí giảm tổn

Đốm lửa hoặc linh tinh + địa kiếp hoặc địa không chủ gia tăng ngoài ý muốn nạn hại bị thương gặp dịp

Hồng loan hoặc thiên hỉ + địa kiếp hoặc địa không chủ khuyết thiếu khác tính duyên dễ dàng gặp vùi dập cô độc cảm giác cá tính hiện rõ

Thiên diêu ( tất ở trên thiên hình tới Quan lộc ) + địa kiếp hoặc địa không chủ khuyết thiếu khác tính duyên dễ dàng gặp vùi dập

Thiên hình + địa kiếp hoặc địa không chủ đối với lục thân bất lợi dễ có tang phục khác có gia tăng phạm tội khuynh hướng

Phượng các hoặc long trì + địa kiếp hoặc địa không chủ đối với kỹ nghệ nghệ thuật khuyết thiếu hứng thú ăn ngon lãn làm khác chủ khuyết thiếu nghệ thuật đấy tu dưỡng

Tam thai hoặc bát tọa + địa kiếp hoặc địa không chủ là người khuyết thiếu nghĩa khí ích kỷ hộ ngắn không chính nghĩa cảm giác không uy nghi

Cung mệnh

[ cung mệnh ] tọa ngôi sao lấy [ cơ nguyệt đồng lương ] khác hoặc nói [ cơ cự đồng lương ] tinh hệ ngôi sao này đeo lấy [ tinh chủ ] thái dương thái âm là trung tâm

Hoặc lấy [ sát phá lang ] tinh hệ ngôi sao này đeo thì lấy [ tinh chủ ] tử vi thiên phủ là trung tâm

Đây tứ đại [ tinh chủ ] quyết định mỗi tinh hệ khuynh hướng này thiên khai sáng? Thiên bảo thủ? Hoặc thiên tinh thần? Thiên vật chất?

Cung vô chính diệu tọa mệnh ( cung mệnh không chủ diệu ) vận mệnh gặp được mang theo có mạc danh tới hư không hoặc nói nhân sinh phương hướng mạn không mục tiêu vô lực lại dễ chịu ảnh hưởng

Nếu tổ hợp còn tốt thì nhân sinh kinh nghiệm cùng tế gặp có thể càng Gia Đặc hơn khác biệt hoặc biến hóa phấn khích

Nếu tổ hợp không đẹp thì nhân sinh sợ hư không phiêu nhỏ bé không giúp được gì là người tác giá bồi sấn người khác mà tự thân khó có thể phát triễn

Nếu cung mệnh cung vô chính diệu ( tá ngôi sao dương cự Đồng Cự cùng âm nhật nguyệt an thủ ) này cung phúc đức cũng tất cung vô chính diệu

Tọa mệnh cập phúc đức cung vô chính diệu nhân sinh không khỏi khá là nhiều hư không không thực cảm nghĩ trong đầu ( không tưởng mộng tưởng ) thả ý chí lực cũng khá bạc nhược

Nếu cung mệnh cung vô chính diệu ( tá ngôi sao dương lương đồng lương cơ cự cơ âm cơ lương an thủ ) này cung phúc đức thì ( thái âm thái âm thiên đồng thiên đồng cùng âm ) các loại thủ

Mệnh tọa cung vô chính diệu mà phúc đức có chủ diệu mệnh chủ chi tư nghĩ cảm xúc hội khá là ổn định

Nếu cung mệnh cung vô chính diệu ( tá ngôi sao võ tham liêm tham tử tham an thủ ) này cung phúc đức thì [ phá quân tinh hệ ]( Liêm Phá Tử Phá vũ phá ) thủ

Cung mệnh tá ngôi sao [ tham lang tinh hệ ] thì cung phúc đức là [ phá quân tinh hệ ] tinh tình khai sáng lực pha lớn

Mệnh chủ lý lẽ nghĩ cùng cá tính thì hội quá mức cường ( dù mặt ngoài không nhìn ra )

Nếu cung mệnh phùng lộc tồn tại tí xấu vị trí cung phụ mẫu gặp hóa lộc ( lục hợp cung vị ) đây xưng [ rõ ràng lộc ám lộc ] biểu hiện cả đời tiền vàng không lo ( sợ là cha mẹ lưu lại )

Lưu ý đây cách thật sự [ đại phú mệnh ] nếu đại vận gặp [ hỏa tham ] [ linh tham ] mới phải

Nếu gặp hóa kị trở thành [ lộc trùng kị ] thì có quan phi

Lộc tồn là tế thủy chảy tràn nhưng hội luyến lộc trái lại thành lười biếng

Hóa lộc là tích cực cầu tài ( cố gắng tranh thủ )

Rõ ràng lộc ám lộc đều nhu dựa vào ( thiên mã ) trùng lên ( thiên mã sở trùng lên ở chỗ trước phát động lại đi phát động hắn xử )

Nếu thiên mã trùng [ rõ ràng lộc ] ( Quan lộc cung ) biểu hiện mệnh chủ tự thân đưa công tác làm tốt thuộc hạ mới hội dựa vào lại đây

Nếu thiên mã trùng [ ám lộc ] ( Quan lộc cung ) biểu hiện mệnh chủ khá là vất vả nhu trước nịnh hót thuộc hạ phục thị dưới thuộc mới có thể có ích lợi

Văn xương hóa khoa mang theo hoa đào tính càng hội trương dương đi

Nếu phùng [ đại nạn ] [ năm xưa ] gặp hóa kị này là [ khoa chọn kị ] ở cung mệnh sẽ có danh dự lên tổn thất hoặc có trong văn kiện sai sót

Lộc năm sinh nhập mệnh cung

Tự lập cách thông minh là người khá là lao tâm thực lộc không thiếu tiền tài có phúc ( không thiếu tiền dùng ) có độ lượng có người duyên có nghệ thuật

Hiểu nạn gặp chuyện có thể gặp dữ hóa lành có thọ

Lộc năm sinh nhập lục thân cung vị biểu hiện tự lập duyên phận thông minh ( nghệ thuật trời cho ) quý nhân phúc khí ( thọ nguyên ) địa vị lao lục có thực lộc có người duyên tốt

Cả đời có tài lộc ( sẽ không không tiền )

Sinh quyền nhập mệnh cung

Cương nghị cơ trí tài hoa bén nhạy tự phụ bá đạo cầm quyền tranh quyền

Năng lực cường phản ứng nhanh tùy hứng tư tưởng là lời thật thì khó nghe dũng cảm ( dám làm dám chịu ) nghịch ngợm tốt động

Sinh quyền nhập lục thân cung vị biểu hiện cầm quyền ( bá đạo ) quật đưa xúc động tự phụ ( tùy hứng ) cơ trí bén nhạy tài hoa lao lục làm việc hải phái

Sinh khoa nhập mệnh cung

Quý nhân gặp dữ hóa lành ( hóa hiểm là di ngộ nạn hiểu nạn )

Trong sạch ( thủ tín dự ) có thanh vọng hảo học thanh tú thông minh ( có trí tuệ ) thiện lương phong độ tốt ( bất kể khá là không ký hận )

Sinh khoa nhập lục thân cung vị biểu hiện quý nhân nhã nhặn ( văn tĩnh ) trong sạch tùy hòa xuất sắc khí ( hảo học thông minh ) bất kể khá là không mừng lớn biến động

Sinh kỵ nhập mệnh cung

Tự lập cách biểu hiện lòng tự trọng cường ( nhân phức cảm tự ti trọng ) hội tiếc là tình ăn thịt người một lít điểm tích đều sợ mất đi nghĩ tận biện pháp còn nhân một đẩu

Cá tính cố chấp ( dính trứ chính mình quá độ tin tưởng mình thiếu thiếu mình không phóng khoáng ) còn nhỏ nhiều nạn nhiều khó nhấp nhô không thuận

Không sáng ý đối với phức tạp biến hóa hoặc chọn chiến tính chất công tác hoặc sự vật không mừng đây cách thích hợp đi làm lĩnh lương tộc

Trùng thiên di không nên xa liên quan quê người quanh mình nhiều tiểu nhân ( phạm họa vì tiểu nhân )

Sinh kỵ nhập lục thân cung vị biểu hiện thiếu khiếm không duyên không giúp được gì lao lục nhát gan bảo thủ nhấp nhô không thuận ( không ổn định ) thị phi tán loạn do dự

Lưu ý nữ mệnh không nên nhiều bàn lộng thị phi lợi vật lưỡi dài gia đình phong ba nhiều

Đối với ngôi sao: xương khúc khôi việt tả hữu

Hoa đào tính chất: hồng loan thiên hỉ hàm trì đại hao thiên diêu tắm rửa phỉ liêm nguyệt đức lộc tồn hóa lộc các loại

Lộc tồn kỷ thổ thuộc âm lộc bổng chi thần chưởng lộc ngôi sao quý nhân có thể giải nạn chế hóa tâm tính ngay thẳng thông minh bác học đa năng chịu khổ chịu đựng lao

Tướng mạo rất nặng thanh tú phụ bên trên tiến tâm tài vương nhập mệnh chủ có tài ( nhập tài bạch cùng luận có tài )

Cung mệnh gặp thiên mã nếu hội hợp giải thần năm hiểu phượng các là ly dị tổ hợp ( cung phu thê phùng tới cùng luận )

Cung mệnh ( đốm lửa ) ở dần ngọ tuất nhập miếu mệnh chủ sẽ có một đoạn ánh sáng huy lại sẽ đột nhiên mất mác từ rày về sau quả nghiêm trọng ứng xem bất lương

Nếu [ lưu mệnh ] gặp đốm lửa ở dần ngọ tuất nhập miếu năm đó mệnh chủ sẽ có một đoạn ánh sáng huy cuối năm lại sẽ không tốt đến năm vẫn là tốt năm

Cung mệnh nếu gặp [ tam sát chiếu ] ( dương đà hỏa linh gì tam sát ) thì thị phi tranh đoạt phiền não nhiều hơn

Kình dương nhập mệnh mà vợ chồng tọa đà la song phương đều ứng tu tâm dưỡng tính đa lễ phật bồi dưỡng cộng đồng yêu thích để tránh hôn nhân khúc chiết ( đại nạn cùng luận )

Đà la nhập mệnh phúc đức tọa kình dương bị chịu ngoại đến nhân tố ảnh hưởng bị lạc chính mình nên nhắc nhở chính mình đứng vững bước chân để tránh trượt chân hối hận

Cung mệnh phùng địa không + thất sát hoặc phá quân đồng cung lại không gặp hoa đào biểu hiện nhận biết khác tính gặp dịp hơi ít nên kinh môi giới tác hợp tài năng lập gia đình

Cung mệnh phùng địa kiếp biểu hiện mệnh chủ đối với cảm tình tiền vàng đều bất lợi ( địa không cận không vụ lợi cảm tình hội ngày dần dần lãnh đạm )

Sau hôn nhân hội có nhiều loại tính chất nan ngôn chi ẩn

[ lưu mệnh ] phùng địa kiếp vị hôn người sợ tình yêu có ngoài ý muốn ( làm gãy chia ly ) nhưng vẫn phản phúc dây dưa

Cung mệnh phùng không kiếp đối với hôn nhân phá hoại lực ngược lại ít ( nhưng tăng đa đặc thù tính chất )

Tỷ như: nhân thế lực mà kết hợp hoặc nhân tài phú kết hợp hoặc nhân đặc thù ham mê kết hợp

Hoặc vợ chồng điều kiện bên ngoài dáng người học thức các loại có lớn sai biệt

Mệnh thân cung phùng địa không địa kiếp biểu hiện cùng tôn giáo có duyên hoặc lấy tăng đạo là tốt

Đại vận phùng không kiếp giáp chủ động đãng hoặc nói phúc họa khó lường biến hóa

Lấy [ đại vận ] tới thập can tứ hóa làm như xu tránh phương hướng phương pháp mục tiêu

Thiên khôi bính hỏa dương quý ti tài danh khoa quý nhân chủ phong tình cao quý công danh là dương quý nhân tới đề bạt thăng thiên dễ dàng

Thiên việt đinh hỏa âm quý ti tài danh khoa quý nhân chủ phong tình cao quý công danh là âm quý nhân tới đề bạt thăng thiên dễ dàng

Thiên khôi thiên việt nếu vừa vào mệnh một khác ở thiên chủ xuất ngoại nhiều quý nhân đề bạt

Tả phụ mậu thổ thuộc dương lệnh ngôi sao tùy hòa thông minh có khả năng bén nhạy có bên trên tiến tâm cùng hoài bão phụ tá tử vi thi hành biện pháp chính trị làm việc thiện lệnh

Gặp đà la khó có thể thực hiện lôi lôi kéo kéo

Phong thái nhã nhặn trọng cảm tình đối với sơ tình thường khó mà quên được

Hữu bật quý thủy thuộc âm lệnh ngôi sao chuyên chế thông minh có khả năng cơ trí có bên trên tiến tâm cùng hoài bão phụ tá tử vi thi hành biện pháp chính trị đi chế lệnh

Gặp đà la khó có thể thực hiện lôi lôi kéo kéo

Phong thái nhã nhặn trọng cảm tình đối với sơ tình thường khó mà quên được

Tả hữu đối chiếu trợ lực mạnh nhất hoặc tả hữu giáp mệnh trợ lực thứ hai đồng cung trợ lực khá là yếu

Tả hữu đồng cung chung thân hậu phúc khoác lưới áo tử chư cung giáng phúc nhập mệnh cùng thi triển hoài bão vinh bị quý hiển

Tả hữu cùng giáp ( ba tháng năm giáp chưa mà chín tháng mười một giáp xấu ) cung này duyên phận tăng trường cân bằng phát triển

Tả hữu tương đối ( tháng giêng bảy tháng thìn tuất đối với trùng ) trợ lực mạnh nhất biểu hiện đột phá khốn cục đánh vỡ cách ngại

Tả phụ cùng hữu bật ( phong thái nhã nhặn ngôi sao ) nhập mệnh thiên biểu hiện cả đời nhiều quý nhân nhưng lại đối với cảm tình bất lợi ( nhập phu cùng luận )

Cung mệnh tả phụ hoặc hữu bật đối với hôn nhân bất lợi ( hữu bật lực lớn với tả phụ ) ứng nhiều chú ý vấn đề tình cảm

Trước hôn nhân nên lưu ý lấy tính tình hợp nhau hoặc tâm nghi đối tượng làm tuyển chọn tránh cho sau hôn nhân cảm tình sinh khúc chiết ( nhập phu cùng luận )

Cung mệnh đại hạn hoặc [ bản mạng cung ] phùng tả phụ hoặc hữu bật đây hạn ở nhà ngày ít xuất ngoại ngày nhiều thường không ở nhà

Cung mệnh đại hạn phùng thiên khôi ( hoặc thiên việt ) mà năm xưa phùng thiên việt ( hoặc thiên khôi ) đây năm xưa mọi việc thuận lợi nhuận

Đại nạn năm xưa cung mệnh phùng lộc tồn chủ có tốt hơn quay đầu xe lại hội phát tài ( năm xưa cung mệnh cùng luận )

Xương khúc văn tinh tu dưỡng khí chất ôn văn nho nhã văn xương ( chính đồ xuất thân ) văn khúc ( khác đường công danh ) xương khúc tốt nhất nên gặp đối với ngôi sao không nên đơn gặp

Văn xương tọa mệnh là gặp văn khúc hoặc không thay đổi khoa chính là thông minh cũng không có lợi kỳ thi cầu danh

Văn khúc đơn tọa mệnh thân nếu gặp hung diệu cũng thế vui mừng chỉ vô danh miệng lưỡi biện trượt miệng đồ đệ

[ cơ nguyệt đồng lương ] tinh hệ khá là vui mừng xương khúc

[ sát phá lang ] tinh hệ không mừng xương khúc lẫn nhau tính chất không xứng đôi hợp

Xương khúc + nguyệt đức đồng cung nhập mệnh biểu hiện dễ được được phái nữ hoan tâm ( nguyệt đức đến từ phái nữ ấm che chở )

Ba đức diệu thiên đức ( nam tính ) nguyệt đức ( nữ tính ) long đức ( chính phủ )

Thiên hình nhập mệnh tự hạn chế không chịu thỏa hiệp cô độc nếu gặp xương khúc đối với ngôi sao cùng hoặc hội khả giảm nhẹ túc sát tính tới tự hạn chế

Thiên hình cao ngạo có tài cán lao lục mệnh cô độc hình khắc lục thân bị thương tàn nhạ quan tòa

Thiên hình thiên khốc cô hàn nạn tật lục thân vô tình nên hiến thân tôn giáo

Nếu không xương khúc thì ngại quá hình khắc

Lại có kình dương cùng hoặc hội chiếu càng thêm hình khắc nhiều thị phi võ mồm

[ thiên mệnh ] [ lưu mệnh ] phùng thiên hình lại có lưu dương trùng hội sao hóa kỵ e rằng có thủ thuật giống

Thiên diêu nhập mệnh phong tao tới ở lại hoa đào phong lưu hoặc vừa thấy chung tình hoặc gấp hai lần hoặc hai hợp một

Biểu hiện trưởng thành sớm nhân duyên tốt là người phong thanh nhã hài hước yêu thích nhàn tán gẫu

Nam mệnh gặp mầu lên khác tâm bất mãn vợ hướng ra phía ngoài theo đuổi khác tính

Nếu mệnh ở xấu chưa gặp thiên diêu thì bị lưu luyến phong hao phí tuyết nguyệt trầm mê tửu sắc hoặc ẩn mật địa truy cầu ( theo đuổi ) khác tính

Nếu thiên diêu gặp tắm rửa hàm trì đại hao các loại hoa đào đồng độ [ lưu mệnh ] phùng vừa có mang theo khổ trung tính hoa đào

Địa không không trung tiệt không tuần khoảng không các loại không diệu nhập mệnh cung biểu hiện Mịa lao không ngừng lại thu hoạch cũng hơi ít

Thiên nguyệt nhập mệnh biểu hiện khiếm khuyết sức sống tinh thần dễ bị cấu bệnh hoặc nhượng nhân chán ghét ghét không nhanh hoặc nhượng nhân cảm giác là lạ

Hoặc nói tự thân khá là không chủ kiến hoặc nói cùng thế không tranh ( bệnh Yêm yêm )

Nếu hội hỏa linh Kình Đà không kiếp biểu hiện theo như lại đặt nặng tâm vào hoặc thường lo sợ không đâu

Thiên trù nhập mệnh chắc có hình chức cách phải có đặc biệt ân hội hoặc nước miếng thiếp

Cô thần nhập mệnh cung vô chính diệu độc thủ có hình khắc biểu hiện còn trẻ lúc lục thân không dựa vào lẻ loi hiu quạnh

Quả tú nhập mệnh cô độc độc lập mặt hàn quái dị ái khiết phích

Mẹ goá con côi nhập mệnh thân có hình khắc bất luận chính tinh miếu vượng hoặc lạc hãm biểu hiện là người cô độc bất cận nhân tình phiêu bạc ( thật sự không bạn tình )

Thiên vu nhập mệnh thân biểu hiện cùng thầy cúng ( linh giới ) có duyên hoặc nói có tôn giáo tín ngưỡng chắc có di sản

[ lưu mệnh ] [ lưu thiên ] [ lưu quan ] các loại phùng thiên vu biểu hiện may mắn nếu gặp lộc mã cùng hoặc tam cát hóa biểu hiện thăng chức

Giải thần nhập mệnh biểu hiện khéo hiểu lòng người được hoan nghênh có thể hoá hiểu ác sát đấy lực lượng ( gặp dữ hóa lành ) lấy việc thuận lợi nhuận nếu hội tam cát hóa đại biểu kiếm được tiền

Lưu ý giải thần dù có thể hoá hung nhưng nhưng cũng đưa cát sự tiêu mất ( bất lợi hôn nhân < cung mệnh là phu tới phúc > )

Phỉ liêm nhập mệnh thân biểu hiện thường có tiểu nhân hoa đào hoặc âm tổn phỉ ngắn lưu trường phía sau tới ác tính phỉ báng hoặc là phi

Hoa đào chú hiểu

Tử vi

Tôn quý ngôi sao mọi lúc là người suy nghĩ khả năng hấp dẫn chúng ngôi sao thường có nghĩ thân cận nhưng không dám thân cận cảm giác [ nhân duyên hoa đào ]

Đây chủng hoa đào thường có [ thầm yêu ] hoặc [ thất tình ] đấy tư vị

Thiên cơ

Dịch mã động ngôi sao bằng bối ngôi sao ( huynh đệ chủ ) thường có gặp khác nghĩ thiên hoa đào hay thay đổi thiên không thể tòng nhất nhi chung [ dịch mã hoa đào ]

Thái dương

Quang minh bác ái nam tính ngôi sao Quan lộc chủ đây chủng hoa đào cơ ngộ đại đô nhân sự nghiệp công tác cơ ngộ dựng lên [ nhân tế hoa đào ]

Nếu nữ mệnh khó tránh nhiều cùng nam tính chu toàn

Vũ khúc

Quả tú cô khắc mới tính tài tinh tiền tài thứ nhất đầy miệng đồng thối khó được hao phí đạo xảo ngữ thường thoại không hợp ý

Thiên đồng

Phúc đức chủ ôn hòa thanh tú tinh thông viết văn thi thư kinh luân mỗi người yêu thích có trưởng bối duyên [ nhân tế cùng nhục dục hoa đào ]

Đây chủng hoa đào ước chừng lược bỏ là văn đường văn bút giao tiếp thi từ nghiên cứu chi đồng tốt

Liêm trinh

Liêm trinh bị liệt hóa tù không chọn thủ đoạn theo đuổi khung ở thứ hoa đào hết thảy lấy mình trung tâm mặc kệ người khác cảm thụ

Đây chủng hoa đào bị khuynh hướng phạm tội hình vô tình không nghĩa chỉ trọng ngắn ngủi tình dục [ nhục dục hoa đào ]

Bình thường đi cùng mà tới khó dây dưa thị phi phí của tiên nhân khiêu vân vân

Thiên phủ

Cẩn thận bảo thủ đa tài nhiều nghệ cao ngạo từ thưởng cao không thể chạm phú quý già giặn khó có thể thân cận [ nhân duyên hoa đào ]

Đây chủng hoa đào đều bị thuộc thầm yêu đơn tương tư

Thái âm

Nữ tính trong sạch lực hấp dẫn cường bởi vậy tâm nghi người chúng bình thường chỉ có thể nghịch đến thuận theo [ nhân duyên cùng nhục dục hoa đào ]

Tham lang

Lớn hoa đào hào phóng khả là hoa đào là trạch thủ đoạn theo đuổi vật chất hưởng thụ [ nhục dục hoa đào ]

Đang tham lang hóa quyền miệng dạ dày lớn mà đang tham lang hóa kị thưởng thức tận thất con là tình dục

Đây chủng hoa đào cũng thế dễ có hoa đào phí của tiên nhân khiêu làm tận sát hại thể xác và tinh thần việc

Nam mệnh nên biết cởi ra hoa đào dây dưa cùng liên lụy thì khả thuận buồm xuôi gió trường mệnh trăm tuế an hưởng tuổi thọ

Cự môn

Ám tinh che đậy thị phi kết giao quá trình thường có tranh chấp không ngớt hỗ không phân nhượng hoặc nhạ không hiểu hiểu lầm các thả có hoa đào cũng khó thành cục

Đây chủng hoa đào thường nhân trong lòng còn có thầm yêu ( tâm nghi người khác ) cố hữu [ thầm yêu hoa đào ]

Thiên tướng

Chưởng tước ấn bản tính thông dĩnh trí lực cao phục vụ nhiệt thầm nhân duyên tốt [ nhân duyên hoa đào ]

Thiên lương

Ấm ngôi sao lão Đại ( trưởng thượng ) như từ phụ từ mẫu đấy ấm hộ đến đỡ đối với sự nghiệp có trợ giúp [ nhân duyên cùng nhân tế hoa đào ]

Đây chủng hoa đào dễ có tuổi tác khá là mệnh chủ lớn khuynh hướng

Thất sát

Cầm quyền có khả năng tài hoa kiên cường vội vàng xao động nếu có nhân duyên [ nhân tế hoa đào ]

Đây chủng hoa đào thường nhân xã giao thương trường mà nhận ra nhưng bị giấu kiềm chế không chừng ( không thể câu thúc ) lãng mạn tới tính chất

Phá quân

Hao tổn ngôi sao cô khắc mang theo sát khí thuộc cấp thấp tạp loạn ( chợ bán thức ăn tràng chi giao bị chỗ hội ) tiền vàng giao dịch tính chất [ nhân tế hoa đào ]

Đây chủng hoa đào ngân hóa lưỡng cật không liên hệ với nhau hay thay đổi động không kéo dài mà không phải là chuyên tình tới hoa đào

Xương khúc

Trong chốc lát biến động ( lúc đeo ngôi sao ) phong hao phí tuyết nguyệt nhiều khúc chiết [ nhân duyên hoa đào ]

Tả hữu

Trái tùy hòa phong tình phải chuyên chế phong tình quý nhân trọng cảm tình cứu trợ cảm xúc hoa đào khó tránh

Canh can năm thiên đồng sinh kỵ nhập mệnh ( phúc sao hóa kỵ ) phúc không được đầy đủ thủ tài không tốn sức dễ có được mà phục thất

Tân can năm văn xương sinh kỵ nhập mệnh tuyệt không thể giúp người bối thư người bảo đảm lưu ý văn thư khế ước chừng chi phiếu chứng khoán ra vấn đề tuân theo luật pháp an toàn điều khiển ( vé phạt )

Kỷ niên can văn khúc sinh kỵ nhập mệnh thuộc tinh thần khẩn trương khá là phí võ mồm giống

Chủ bị tuyển ghen tỵ với phỉ báng hoặc không cần thiết hiểu lầm khác chủ ốm đau nạn nạn quan phi hoặc nhiều làm phức tạp việc

Bị tuyển hoại thanh danh không thông khốn khó nhấp nhô không thuận cố chấp ý kiến bản thân ( ngoan vững chắc ) phiền lòng

Dễ phạm tiểu nhân ít vận không tốt bốn mươi tuế trước thủ tài không tốn sức nạn nạn nhiều

Cũng có mình làm phức tạp lo được lo mất bị thất bại hồi suy sụp lòng nghi kỵ trọng cũng tương đối gian trá ( trần tuyết đào đại sư luận điểm )

Nữ mệnh chủ võ mồm thị phi nhiều

Kỷ niên can văn khúc sinh kỵ nhập mệnh ( bính dần ) này là [ sách mã kỵ ] phùng tử vi thiên phủ + tả phụ nguyệt mã

Con mắt 306

Ở dần thân tị hợi “Sách mã kỵ” chủ cả đời thất vọng bôn ba lao lục nếu gặp cát tụ trước bần sau phú

Ở cung mệnh cả đời lao lục bôn ba biến động nhiều dễ dàng có ngoài ý muốn tới thương hại nạn nạn phát sinh

Luận tính ( xu hướng tính dục cá tính bản tính ) thuộc không tốt biểu đạt cá tính khá mộc nột không quá ái giảng thoại

Sinh kỵ tọa mệnh cũng là không trở ngại trong cuộc sống hết thảy hạnh cùng bất hạnh đều thuộc tự thân chi tác là hoặc cảm thụ cùng tha phương không liên quan

Văn khúc sinh kỵ nhập mệnh thuộc tinh thần khẩn trương khá là phí võ mồm giống

Cá tính lỗ thẳng ( ngay thẳng ) dũng cảm không câu nệ tiểu tiết tâm địa tốt không cơ tâm dù lao tâm lao lực cũng không cứ là tự thân hưởng thụ vui mừng bố thí ấm người khác

[ kị chuyển lộc ] mệnh làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản tật ]( quý dậu ) phùng thiên đồng + địa kiếp ( thiên đồng thuộc từ thiện phục vụ nghiệp )

< tật ách là Quan tới điền > mệnh can lộc nhập tật [ Quan tới điền ] biểu hiện mệnh chủ chăm chú với sự nghiệp căn bản ( giữ bổn phận )

[ kị chuyển kị ] mệnh làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( canh ngọ ) biểu hiện mệnh chủ đối với sự nghiệp quan tâm ( mệnh dính chặt sự nghiệp )

( liêm trinh tù ngôi sao thuộc nội bộ quản lý hoặc hình tụng tư pháp cảnh sát hình sự các loại hành nghề )

Năm sinh hóa kị hoặc tự hóa kị nơi tọa tới cung đại biểu trong cuộc đời yếu ớt nhất cung

Tối quan tâm tối phiền não chuyện tình ( kết khí vị trí bị phát sinh vấn đề ( phá hao tổn ) đấy cung vị )

Sinh kỵ nhập mệnh “Tự lập cách” biểu hiện lòng tự trọng cường ( nhân phức cảm tự ti trọng ) hội tiếc là tình bá đạo cố chấp ý kiến bản thân nửa đời nhấp nhô

Ăn thịt người một lít điểm tích đều sợ mất đi nghĩ tận biện pháp còn nhân một đẩu

Hữu đức tính ninh bị thua không chiếm tiện nghi “Tự lập phấn đấu” biểu hiện lòng tự trọng cường phức cảm tự ti trọng tiếc là tình

Nếu vận tốt trước bần sau phú vận kém thì cả đời thất vọng

[ tuyệt mệnh kị ]

Nếu cung mệnh tọa sinh kỵ sợ hắn nhất cung hóa kị nhập mệnh

Nếu [ bản quan ] hoặc [ bổn điền ] hóa kị lại vào [ bản mạng ] nhập thì sợ có nguy hiểm tánh mạng hiểm

Nếu [ đại quan ] làm hoặc [ cánh đồng ] làm hóa kị nhập mệnh cấu thành [ tuyệt mệnh kị ] đoạn sinh tử

[ đại quan ] làm hóa kị nhập bản mạng nếu cung mệnh tọa sinh kỵ đây cấu thành [ tuyệt mệnh kị ] đặc biệt lưu ý

Nếu can của phu hóa kị tuyệt không thể lại vào [ bản mạng ] nhập thì thuộc [ tuyệt mệnh kị ]

Vợ chồng cãi nhau mà chia ly mà một người trong đó có thân thể hoặc chuyện khác cho nên phát sinh

Nếu sinh kỵ tọa bản mạng mà lại có [ đại nạn mệnh ] làm hóa kị nhập [ bản mạng ] này là phi hóa kỵ nhập [ tuyệt mệnh kị ] ( thứ nhất loại tuyệt mệnh kị )

Tỷ như đại nạn đi ( trùng điệp )[ bản phu ] [ thiên mệnh ] can cung hóa kị nhập [ bản mạng ] gặp sinh kỵ

Cung mệnh [ chuyển hóa lộc ] nhập bổn điền trùng ra này là phối ngẫu đấy nạn nạn ( trọng giả sẽ chết vong )

Bản mạng tọa sinh kỵ nếu [ lớn thiên ] hoặc [ cánh đồng ] hoặc là [ lưu thiên ] hoặc [ lưu điền ] lại có hóa kị trùng [ bản mạng ] hoặc [ bản quan ] hội hình thành [ tuyệt mệnh kị ] đại hung

Nếu sinh kỵ ngôi sao tọa mệnh đại nạn hóa lộc nhập mệnh này là [ hóa lộc hiểu kị ] mà không phải là [ lộc phùng trùng phá ] phi “Song kị ”

Hóa lộc hiểu kị giống loại ở đại hạn này kiếm tiền trả nợ cũng là chuyện tốt

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button