Tử vi

Chính tông tử vi đẩu số bách khoa toàn thư

Bản dịch:

Chính tông tử vi đẩu số bách khoa toàn thư

Đẩu số cốt tủy phú chú giải

Bạn đang xem: Chính tông tử vi đẩu số bách khoa toàn thư

Thái cực tinh diệu (thái cực hơn thế tức tử vi), là đàn ở lại chúng tinh đứng đầu, Thiên môn vận hạn, tức phù thân trợ giúp mệnh của nguyên, ở trên trời thì vận dụng thay đổi luôn, ở nhân thì mệnh có cách cục. Tiên minh cách cục, thứ khán chúng tinh. Hoặc có cùng năm, cùng tháng, đồng nhất, đồng thời mà sinh, thì có nghèo hèn, phú quý, thọ yểu của dị. Hoặc ở ác hạn, tích trăm vạn của vàng bạc; hoặc ở vượng hương, tao mấy năm liên tục của gian khổ. Họa phúc bất khả một đường mà nói, cát hung bất khả đồng loạt mà thôi.

Có cùng năm cùng tháng đồng nhất đồng thời mà người sống, cần phải phân tính của bất đồng cực kỳ sinh ra, lớn, sinh hoạt tại bất đồng hoàn cảnh xã hội cập tương ứng bất đồng xã hội quần thể mà có điều sai biệt, chính như phú văn theo như lời: “Có nghèo hèn, phú quý, thọ yểu của dị”, cho nên luận mệnh người, vừa đương nhân nhân mà nói, vừa đương nhân địa vực cập nhân văn hoàn cảnh mà nói, vừa đương nhân chủng tộc mà nói, vừa đương nhân bất đồng xã hội quần thể mà nói, một câu nói, yếu dĩ cai mệnh tạo vị trí bất đồng thời gian và không gian mà nói. Cho nên phú văn thuyết: “Họa phúc bất khả một đường mà nói, cát hung bất khả đồng loạt mà phán đoán.” phải, có cùng năm cùng tháng đồng nhất đồng thời mà người sống, một sanh ở Trung Hoa Trung Quốc, một sanh ở Xin-ga-po, hoặc một sinh xa xôi vùng núi, một sanh ở thành phố lớn, hai người cả đời tao ngộ chắc chắn sẽ không là giống nhau, đây là rõ ràng chuyện thực, ở bởi vậy nhu minh “Giản dị, biến dời, không đổi” của để ý. Hết thẩy mạng người, dĩ đẩu số của để ý hành của, nghiệm người cũng có bảy tám phần mười, đến đây tức “Không đổi” của để ý. Vừa đương nhân một thân vị trí bất đồng thời không biến báo mà nói, đến đây tức “Biến dời” của để ý. Đẩu số sự học, vô ngoại ư Âm Dương Ngũ Hành, hà lạc nhiều chuyện, thiên văn tinh tượng, đến đây tức “Giản dị” của để ý.

Dân quốc mệnh lý học giả Viên Thụ San ở một lá thư trung tâm thuyết: “Lộc mệnh nói đến, vị tất tẫn nghiệm, nhiên nghiệm người thường bảy tám phần mười, kỳ hoặc nhân sơn xuyên phong thổ mà thấy nhỏ dị, do dòng dõi thế đức mà cách xa. Lại một đi của thiện ác, một thời của hại tường, hốt yên dời đi mà không biết, này ắt là thường thay đổi vừa bất đồng, tạo hóa của bất trắc cũng. Yếu kỳ lẽ thường tự bất năng phế, mà thường nhân đa không thể trốn, quan đến đây cũng biết nhân của số phận, đang lúc không hề nghiệm người, nhân thường thay đổi bất đồng cũng. Thường thay đổi của bất đồng như vậy, nhưng dĩ thường pháp thằng của, an đắc không được chút xíu thiên lý tai. Là tinh gia người, muốn tìm công lao sự nghiệp viên mãn, vạn không một soa, phải tố dĩ nhân tình vật lý, tuần kỳ sơn xuyên phong thổ, dòng dõi thế đức, cùng với sinh thì làn gió mưa đêm ngày, mà vưu cần phải phân biệt kỳ tâm thuật của thiện ác, xử thế của hại tường, sau đó định kỳ phú quý nghèo hèn, thọ yểu nghèo thông, là có thể hợp pháp.” đến đây luận chỉ tử bình mệnh lý mà nói, duy tử vi đẩu số thôi mệnh, không cần tuần kỳ tâm thuật của thiện ác, xử thế của hại tường, liệt ra mệnh bàn, bố đủ tinh diệu, vừa nhìn biết ngay.

Mặt khác, hết thẩy quý báu thực vật, tỷ như thiên niên nhân sâm, thế gian nhất định rất thưa thớt, đối thường thực vật, tỷ như cỏ dại rảnh rang hoa, có thể nói đầy khắp núi đồi, khắp nơi đều là, cho nên cự phú đại quý như thế gian của vĩ nhân, kỳ đản sanh canh giờ, tất vô những người khác đồng thời sinh ra, dù có cũng tất tã lót nan nuôi, hoặc niên thiếu chết non, chỉ còn lại có cái này vĩ nhân lai kiến công lập nghiệp. Mà bình thường của cách, nghèo hèn của mệnh, chính như cỏ dại rảnh rang hoa, khắp nơi trên đất có thể thái, kỳ ra đời canh giờ, đồng thời sinh ra người nhiều đến mức không tới. Đạo lý này, hiểu được mệnh lý (do kỳ là hiểu được tử vi đẩu số) người đó, đáo bệnh viện lớn khoa phụ sản khứ công tác thống kê, tất nhiên sẽ cho ra và tác giả giống nhau kết luận. Là cho nên, phú quý mệnh ít, nghèo hèn mệnh đa, đến đây không đổi của để ý cũng.

Nhu biết một đời của quang vinh khô,

Quang vinh người, phú quý cũng, khô người, nghèo hèn cũng, câu duyên nhân sinh một mạng trong sai ai ra trình diện của. Chủ tinh cát, tá tinh cát, vận hạn cát, thì một đời bình yên mà hưởng kỳ phúc cũng; chủ tinh yếu, tá tinh yếu, vận hạn kiển, thì chủ suốt đời thấp hèn, lại thêm lưu niên gặp sát xung hình, định chủ tai hối mà nói.

Định khán ngũ hành của cung vị.

Ngũ hành tức kim mộc thủy hỏa thổ, như dần thân tị hợi là tứ sinh nơi, tử ngọ mão dậu là tứ bại, thìn tuất xấu vị là tứ mộ. Mệnh lập tứ sinh gặp trường sinh, lâm quan thì là phú quý, nhập tứ bại gặp suy, bệnh, mộ thì chủ nghèo hèn.

Lập mệnh cũng biết giá cả thế nào, an thân liền hiểu căn cơ.

Lập mệnh ở ngũ hành sinh, vượng của cung thì phú, tử, tuyệt của cung thì bần. An thân ở sinh, vượng của cung thì quý, tử, tuyệt của cung thì tiện. Nhiên cũng – nên cư tả tình mà định, như:

Đệ nhất tiên khán phúc đức, luôn mãi tế thi thiên di, phân đối cung thân thể dụng, định tam hợp của nguồn nước và dòng sông. Mệnh vô chính diệu, phục vô cát củng, sát phá hình xung, chết non cô bần. Cát có hung tinh, mỹ ngọc khuyết điểm. Ký được căn nguyên kiên cố, hiểu ra hợp cục tướng sinh, kiên cố thì phú quý diên thọ, tướng sinh thì tài quan rõ ràng.

Tốt số, thân hảo, hạn hảo, đến già quang vinh xương.

Giả như mệnh cập thân, hai người giai tọa trường sinh, đế vượng của hương, mà thân mệnh nhị cung lại được ngôi sao may mắn miếu vượng cùng thủ, mà lại tài bạch, thiên di, sự nghiệp tam cung vừa cũng chúng cát khứ tập, các cung tam phương tứ chính vô sát phá tan, lại thêm vận hạn may mắn, định chủ suốt đời mưu là mỗi đa trôi chảy.

Mệnh suy, thân suy, hạn suy, chung thân tên khất cái.

Giả như mệnh cập thân, hai người giai cư tử, tuyệt của viên, mà lại Bản cung phục vừa không gặp cát hóa, canh và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp cùng với cái khác chư ác diệu giao nhau, lại thêm vận hạn cũng không ngôi sao may mắn tiếp ứng đến đỡ, định chủ suốt đời nghèo hèn, nặng là người trở thành tên khất cái. (án: Phạm đã ngoài chư lệ, ở đương thời cải cách mở ra kinh tế xã hội, thái độ làm người tất hệ dung thường vô năng, hoặc người yếu đa bệnh, vận khí lại, cho nên dồn bần cùng bất kham. Hôm nay của tên khất cái, cũng không phải là giai thuộc bần cùng hạng người, chỉ cần không phải gảy tay gảy chân người đó, đa hệ bác nhân thương hại đồng tình mà đi phiến, hoặc mạnh mẽ đòi yếu, tá ăn xin mà làm giàu người cũng không ít sai ai ra trình diện, càng ghê tởm là có ra vẻ nghèo khó học sinh mà đi khất người.)

Giáp quý giáp lộc ít người biết. Giáp quyền giáp khoa thế sở nên.

Giả như bính năm đinh sinh ra, ở tuất cung an mệnh, nhâm quý năm sinh ra, ở thìn cung an mệnh, mà có khôi việt giáp mệnh, phú quý tất vậy. Như an mệnh xấu cung, thiên lương tọa mệnh, giáp sinh ra lộc tồn cư dần, tử cung có liêm trinh hóa lộc lai giáp, là giáp lộc, chủ phú quý. Như an mệnh tuất cung, tử vi thiên tướng tọa mệnh, mà ất sinh ra được dậu cung thiên cơ hóa lộc, hợi cung thiên lương hóa quyền lai giáp, cũng chủ phú quý. Hoặc có hóa quyền cập hóa khoa lai giáp mệnh cũng thế.

Giáp nhật giáp nguyệt ai có thể gặp.

Như thái dương, Thái âm trong người, cung mệnh, hoặc thân, mệnh trước hậu nhị cung giáp củng, không được phùng thiên không, cướp, dương, đà là cũng. Hoặc mệnh tọa vị cung, thái dương ở ngọ, Thái âm ở thân, hoặc mệnh tọa xấu cung, thái dương ở tử, Thái âm ở dần người tức là. (án: Đây là nhật nguyệt giáp tài cách, vũ khúc, Thiên phủ thuộc tài tinh. Vũ khúc tham lang ở xấu vị, hoặc Thiên phủ ở xấu vị thủ mệnh, có nhật nguyệt ở lân cung giáp, gặp ngôi sao may mắn cùng viên hội hợp tất phú quý.)

Giáp xương giáp khúc chủ quý hề.

Như lập mệnh xấu vị cung, người trước dần cung văn xương, tử cung văn khúc; người sau thân cung văn khúc, ngọ cung văn xương người là. (án: Giờ dần, giờ Thìn, giờ Thân, giờ Tuất sinh ra, an mệnh xấu vị cung mới có đến đây giáp cục. Bất luận ở đâu tinh thủ mệnh, được xương khúc giáp đều chủ cát, vưu ưa nhật nguyệt, thiên lương, tử phá, Thiên phủ được giáp. Nhược mệnh vô chính diệu được xương khúc giáp cũng chủ may mắn.)

Giáp thiên không giáp cướp chủ nghèo hèn.

Giả như mệnh và Hóa kị đồng cung, thân, mệnh hai người có hình tù sát phá chờ chư ác thủ giá trị, mà phùng thiên không, Địa kiếp giáp củng thân hoặc cung mệnh, định chủ nghèo hèn cô hàn. Như lập mệnh tị cung, ngọ, thìn nhị cung có thiên không, Địa kiếp giáp của; lập mệnh hợi cung, tuất, tử nhị cung có thiên không, Địa kiếp giáp của. (án: Cung mệnh chính tinh miếu vượng hội cát, không hãi sợ kiếp không giáp. Cung mệnh chính tinh hãm thất, gia sát, tam hợp cập đối cung hung đa người, kiếp không cướp mệnh, không khác họa vô đơn chí, vô cùng thê thảm.)

Giáp dương giáp đà là tên khất cái.

Mệnh hoặc thân và lộc tồn đồng cung, tiền tất có dương, hậu tất có đà, nhiên ứng với dĩ lộc tồn được địa sinh vượng là cát, hãm thiên không hình khắc chỗ là hạ cách, canh không thích cùng hình tù chư sát cùng viên, hoặc tao tam hợp không vong kiếp sát chờ ác ở lại phá tan, toại dồn mà thành “Cát chỗ giấu hung” của cục, bất năng là phúc, trái lại chủ hối lận, và cô hàn nghèo hèn kết gắn bó keo sơn. Lộc tồn nhập mệnh thân, thất sát, liêm trinh, hỏa, linh lai giáp, cũng hạ cách, nhiên bản mệnh không cố kỵ tinh cùng thủ, tam phương chúng cát củng chiếu, hoặc có khoa, quyền, lộc chụp ảnh chung người, mặc dù phùng ác diệu giúp đỡ không vì bại luận, nhưng phùng sát vận tai hoạ khó tránh khỏi. Lộc phạ thiên không cướp hình tù giao nhau xung phong liều chết, trong trường hợp đó cô bần không thể nghi ngờ. (án: Hạn năm phùng đến đây giáp cục, cũng cùng đến đây luận, đa chủ bần cùng hoặc tao hung. Dương đà giáp sát kị chủ cát chỗ giấu hung, đến nỗi gà bay trứng vỡ.)

Liêm trinh, thất sát, trái lại là tích phú người.

Liêm trinh thuộc hỏa, thất sát thuộc kim, là hỏa năng chế kim, vì quyền là phúc. Như liêm cư thân, sát cư ngọ, trái lại là tích phú người. Liêm trinh hoặc thất sát thủ vu hãm địa Hóa kị, hoặc cùng người khác ác ở lại giao nhau, hoặc phùng hình tù thiên không cướp chờ ác diệu giáp thân giáp mệnh, hạ cách tiện mệnh cũng. (chú: Phi dĩ liêm sát đồng cung là luận)

Thiên lương, Thái âm, lại tác phiêu oành của khách.

Thái âm cư mão, thìn, tị, ngọ, câu là hãm địa, như lập mệnh thượng lệ tứ cung, cùng trời lương cùng thủ thân cung, định chủ cô hàn, không phải phiêu đãng tha hương, vừa là tham luyến tửu sắc đồ. Bí quyết lại có vị: “Lương mặc dù không được hãm, không làm đôn hậu người”. Thiên lương và Thái âm thủ mệnh hoặc thân, vu tị, ngọ tối không thích hợp, hợi cung thứ hai mà thôi.

Liêm trinh chủ thấp hèn cô hàn.

Giả như mệnh, thân cư tị hợi gặp liêm trinh là là hãm địa, tam phương trước sau nhị cung phục vô ngôi sao may mắn củng chiếu giúp đỡ, tất là nghèo hèn. Liêm trinh và tham lang vu hợi thủ mệnh mà vô cát củng chiếu, đồng nhất để ý phán đoán.

Thái âm chủ suốt đời vui sướng.

Giả như an mệnh tự thân tới tử cung, mà và thái âm tinh cùng thủ, trước sau cát giáp, tam phương tứ chính lại có chúng cát củng chiếu mà lại vô ác diệu phá tan, có thể chủ phú quý, cát ít người cũng có thể được hưởng vui sướng của phúc (thân cung thủ Thái âm, cát chúng cũng cùng). Vừa, mệnh thân và Thái âm đồng cung giá trị miếu vượng của viên, tam phương trước sau cát chúng người phú quý không nhỏ, nhưng dĩ vô phá là chuẩn, cát ít vô phá người, cũng mổ chính bút thành danh, cát đa vô phá người, chủ đại phú quý. Thái âm Hóa kị ở thân dậu tuất thủ cung mệnh, hoặc và dương đà hỏa linh đồng cung thủ mệnh, trái lại chủ suốt đời không sung sướng, đa ưu lo ngại, tịnh thường tao tình cảm đả kích.

Tiên bần hậu phú, vũ tham cùng thân mệnh của cung.

Giả như mệnh lập xấu hoặc vị cung, có vũ tham hai sao cùng thủ, cái vũ khúc là kim, khắc tham lang của mộc, tham bị chế hóa thành hữu dụng, cho nên chủ tiên bần sau đó phú. Tái nhược vũ tham thủ mệnh, tam phương tứ chính vô phá giai cát, mệnh trước người hậu chúng cát giáp củng, tài bạch, sự nghiệp, phúc đức, thiên di tứ cung đều cát, thì cũng không chủ tiên bần.

Tiên phú hậu bần, chỉ vì vận phùng kiếp sát.

Giả như thân, cung mệnh có một… hai… Chính diệu, cung thiên di cũng có chính diệu tọa thủ, ít thanh niên vận hạn cũng tốt, duy tới trung niên hạn đi tuyệt địa, mệnh gặp tai kiếp, thiên không, hao tổn, sát chờ hung, nếu là thân mệnh chủ diệu vô lực, chủ hậu bần cũng.

Xuất thế vinh hoa, quyền lộc thủ tài phúc vị.

Quyền lộc nhị cát, nhược thủ tài bạch và quan lộc hoặc phúc đức của cung, mà mệnh, thân giai mỹ, định chủ phú quý kham kỳ. Nếu là thân mệnh nhị cung có quyền, lộc cùng viên, định chủ xuất thế vinh hoa, tài quan kiêm được. (án: Hóa lộc, hóa quyền hai sao một thủ tài bạch, một thủ phúc đức.)

Từ nhỏ nghèo hèn, kiếp không lâm tài phúc của hương.

Thiên không, Địa kiếp là hao tổn sát, nhược giá trị tài bạch, phúc đức nhị cung, tất thụ nghèo hèn nổi khổ (án: An mệnh tử hoặc ngọ, mão, giờ Dậu sinh có cách có, kiếp không hai sao, một thủ cung tài bạch, một thủ cung phúc đức. Cái gọi là từ nhỏ nghèo hèn người, một ngón tay sinh ra thì gia cảnh bần cùng, nhị chỉ đã định trước một đời không làm nổi. Kỳ thực kiếp không thủ tài phúc người, cũng không phải là mỗi người là bần cùng người, đa chủ bại đa thành ít, phấn đấu lúc ít có kết quả, tiền tài mỗi dễ hư trịch). Cung Quan lộc lúc rảnh rỗi, cướp tọa thủ, cũng chủ không như mong muốn, lũ tao bần cùng của xâm. Vừa, thân mệnh nhị cung nhược giá trị thiên không, cướp, mà tam phương tứ chính cập trước sau phạp cát củng chiếu, cũng chủ chung thân nghèo hèn, kẻ vô tích sự.

Văn khúc vũ khúc, thái độ làm người đa học đa năng lực.

Giả như thìn tuất tị hợi mão dậu an mệnh, gặp văn khúc, vũ khúc thủ viên là cũng. Nhược gặp văn xương cùng viên tọa ngọ cung, gặp dương, đà, hỏa, linh chờ ác sát chụp ảnh chung người tai ương tất nặng, nhưng có phụ bật thủ mệnh người, tai hối hơi nhẹ. (án: Văn khúc vũ khúc cùng thủ cung mệnh, chủ một thân đa học đa năng lực, vưu ở thìn tuất cung là nhiên. Văn xương cũng.)

Tả phụ hữu bật, bản tính khắc khoan khắc hậu.

Tả phụ hoặc bật thủ cung mệnh người, chủ thái độ làm người dày rộng. (án: Ác sát phá tan, chủ bần cùng hoặc chủ có tai nạn, không mất phúc hậu.)

Thiên phủ, thiên tướng là là y lộc chi thần, nhập sĩ làm quan, định chủ hanh thông hiện ra.

Giả như xấu cung an mệnh, tị, dậu cung phủ, tướng lai triêu; vị cung an mệnh, hợi mão cung lai triêu là cũng. (bí quyết viết: Phủ tướng triêu viên cách.) nhiên hợp đến đây cách người, nhu hệ giáp năm sinh ra, tịnh cần phải tam phương tứ chính vô sát phá tan mới là, năm nào người sống phúc trạch giảm mạnh, gặp tai kiếp sát hình phá tan cách người không hợp đến đây luận.

Nảy mầm mà chẳng ra hoa, khoa danh rơi vào hung thần.

Giả như khoa tinh rơi vào thiên không cướp dương đà trong, thì là nảy mầm mà chẳng ra hoa. (án: Tỷ như vốn là loại tốt cây giống, đáng tiếc trường không được khá. Vu mạng người vận, đa chủ có hoa không quả, tốt mã dẻ cùi, không phải có tài nhưng không gặp thời, nên làm thiên nghiệp.)

Phát không được chủ tài, lộc tinh triền vu yếu địa.

Hóa lộc rơi vào thiên không, cướp là cũng (đại để hóa lộc cập lộc tồn đều không thích hợp rơi vào thiên không, cướp). Vừa, hóa lộc giá trị vu tử ngọ mão dậu cung vô dụng, mệnh, thân nhược gặp chúng sát hình xung, cũng chủ bần cùng. Nhập tứ mộ cũng thế. (án: Hóa lộc bản là cát, vô luận ở ở đâu cung giai nhiên, tung cư tử ngọ mão dậu hãm địa, cũng tác phúc luận, nhập tứ mộ cũng. Gặp sát tinh phá tan thì không phải, mỹ cảnh giảm đi.)

Thất sát triêu đấu, tước lộc quang vinh xương.

Giả như dần thân tử ngọ tứ cung an mệnh, thân, và thất sát cùng viên là cũng. Nhưng mà cũng yếu phụ, bật, khôi, việt, xương, khúc chụp ảnh chung cập tọa thủ, phương chủ suốt đời vinh hoa phú quý có thể kỳ. Nhược gặp ác sát phá tan không đủ để luận. (đây là thất sát triêu đấu cách, bí quyết viết: Tước lộc quang vinh xương.)

Tử Phủ đồng cung, chung thân phúc hậu.

Như dần, thân nhị cung an mệnh, giá trị Thiên phủ, tử vi đồng cung, tam mới có phụ, bật, khôi, việt, xương, khúc củng chiếu, tất chủ phú quý, chung thân phúc hậu, giáp sinh ra hóa cát cực mỹ, năm nào người sống như đinh kỷ canh quý nhân cũng cát.

Tử vi cư ngọ vô sát thấu, vị tới tam công.

Giả như giáp đinh kỷ năm sinh ra an mệnh ngọ cung, và tử vi tinh cùng viên, vị của nhập cách, đa chủ đại quý. Còn lại cung cũng chủ tiểu quý hoặc giàu có, nhưng đều dĩ thân, mệnh tam phương tứ chính vô sát xung là chuẩn cũng. (án: Nữ mệnh gặp lộc tồn cùng thủ tất tác phu nhân.)

Thiên phủ lâm tuất có tinh phù, thắt lưng kim y tử.

Giả như giáp kỷ năm sinh ra an mệnh tuất cung, giá trị Thiên phủ cùng thủ, lại vừa dựa vào đến đây phán đoán suy luận, gia sát thì phủ. Nhưng mà cũng yếu tam phương phùng gặp khôi việt phụ bật hoặc khoa quyền lộc chờ cát diệu củng chiếu, cũng không ác sát phá tan là chuẩn, thì đại phú đại quý. Như vô chúng cát củng chiếu hoặc giáp phù mệnh, thân, bình thường mà thôi. (án: Đến đây cách tối cát phụ bật ở chung thìn tuất cung. Năm đinh sinh cũng chủ may mắn, được phụ bật ở thìn tuất xung chiếu Vưu Giai. Gặp đà la cùng thủ nhiều chủ lao ngục hung tàn.)

Khoa quyền lộc củng, danh dự rõ ràng.

Đây là tam hóa ngôi sao may mắn, như mạng hoặc thân tọa thủ nhất hóa, tài bạch, cung Quan lộc nhị hóa lai hợp là cũng. Bí quyết vân: “Khoa quyền lộc hội chủ đại quý”, nhưng cũng cần phải tam phương tứ chính cát đa hung ít, vô sát hình xung là đẹp nhất. Đến đây vị khoa, quyền, lộc củng mệnh cách, như tam hợp phụ bật khôi việt chờ cát ở lại, vị tới tam công, mệnh, thân đồng cung người nhất là đại cát đại lợi, có thể dồn đại phú đại quý, công danh hiển hách. (án: Khoa quyền lộc ở cung mệnh, đối cung, tam hợp cung hội hợp, đa chủ phú quý. Nay được khoa quyền lộc củng người khá đủ nhân, nhưng cũng không phải là mỗi người đại phú đại quý, thậm chí có không ít chỉ là tiểu quý, thường thường bậc trung người, đồng dạng là khoa quyền lộc hợp, đã có phú quý cao thấp chi biệt, cho nên cần phải thị tam Phương Tinh Thần phối hợp, ở đâu tinh được hóa, miếu vượng lợi hãm, hung đa cát đa tổng hợp lại luận của.)

Vũ khúc miếu viên, uy danh hách dịch.

Giả như thìn tuất nhị cung an mệnh giá trị vũ khúc là thượng cách, xấu vị an mệnh giá trị của so sánh thứ. Nên sai ai ra trình diện quyền, lộc, phụ, bật, xương, khúc, gặp người tài quan song mỹ, rong ruổi dương danh, chúng cát củng chiếu, dệt hoa trên gấm. (án: Nữ mệnh, chích nên là sự nghiệp hình, đại đa số hôn nhân không đẹp.)

Khoa minh lộc ám, đứng hàng tai thai.

Giả như giáp sinh ra an mệnh hợi cung, và hóa khoa cùng giá trị nhất viên, mà lộc tồn ở dần cung, thì dần và hợi không bàn mà hợp ý nhau, vị của “Khoa minh lộc ám”, gặp người đa chủ phú quý, nhưng cũng cần phải mệnh, thân chúng cát củng chiếu, vô sát phá tan phương tốt luận, bằng không phúc trạch giảm đi, cận chủ áo cơm không được lự đã vậy.

Nhật nguyệt cùng lâm, quan cư Hầu bá.

Giả như an mệnh xấu cung, nhật nguyệt ở vị, an mệnh vị cung, nhật nguyệt cư xấu, vị ngày nguyệt cùng lâm là cũng. Bí quyết vân: “Nhật nguyệt cùng lâm luận đối cung”, mà nhật nguyệt và mệnh cùng giá trị nhất viên cũng tái sinh cùng lâm của phán đoán, duy cũng cần phải tường quan đối cung của hung cát, thậm chí tam phương tứ chính thị phủ tao sát hình xung mà phán đoán giàu nghèo và giá cả thế nào. Ngoài ra mệnh vị thân xấu tọa nhật nguyệt, hoặc mệnh vị thân xấu gặp hai sao cùng lâm, chủ canh cát, bính tân sinh ra phùng của nhất là phúc hậu.

Cự cơ đồng cung, công khanh vị.

Giả như tân ất sinh ra, an mệnh mão cung, và hai sao cùng giá trị, canh gặp tam hợp xương khúc hoặc phụ bật là thượng cách, đa chủ phú quý Phúc Thọ. Duy bính sinh ra cát giảm, đinh sinh ra thì chủ dung thường, không vì mỹ luận. Án, tân ất sinh ra an mệnh tha cung giá trị cơ, cự, không được hoàn mỹ, đương vô thượng thuật của phúc.

Tham linh tịnh thủ, tương tướng tên.

Giả như thìn, tuất, xấu, vị, tử cung an mệnh, giá trị hai sao cộng viên, vị của nhập miếu cùng thủ, tam phương chúng cát củng chiếu, đa chủ ra tương nhập tướng, đẹp không sao tả xiết. Tham linh thủ viên vu đầy đất, mỗi chủ võ công công lao và sự nghiệp, cũng vị lợi vũ bất lợi văn. Tử, xấu nhị cung có hai sao cùng thủ mệnh viên Vưu Giai, mậu, kỷ sinh ra hợp cách, năm nào thứ hai. (án: Tham lang không cùng hỏa linh cùng viên, giảm phúc không thể nghi ngờ. Người thời nay đa ở quân đội, bót cảnh sát hoặc cái khác tư pháp bộ môn công tác, càng nhiều hơn chính là làm thương nghiệp. Gặp văn tinh chủ tiên vũ hậu văn, hoặc quan võ văn tố. Không phải văn chức vũ tố.)

Thiên khôi, thiên việt, cái thế văn chương.

Như mạng tọa thiên khôi, đối cung có thiên việt chính chiếu, trái lại cũng thế, vị của “Tọa quý hướng quý”, tam phương tứ chính lại có chúng cát củng chiếu, vô sát phá tan, kỳ quý tất cũng (thân mệnh đồng cung hoặc các cư một sao vưu mỹ). (án: Tọa quý hướng quý, đa chủ khảo học thuận lợi, bằng cấp khá cao, nhược gặp khoa tinh canh nghiệm.)

Thiên lộc thiên mã, kinh người giáp địa.

Như dần, thân, tị, hợi an mệnh, giá trị lộc tồn, thiên mã cùng viên, tam phương tứ chính tịnh có chúng cát củng chiếu, vô sát phá tan, trước sau rất có mỹ giáp, đa chủ khoa bảng đắc ý, tài quan song mỹ, tao hao tổn hình phạt người điều không phải. (án: Cổ nhân nặng khoa cử, dĩ của thủ phú quý. Người thời nay lộc mã cùng bôn ba người, đa chủ phát tài.)

Tả phụ, văn xương hội ngôi sao may mắn, tôn cư bát tọa.

Giả như đến đây hai sao thủ thân mệnh, rất có tam phương tứ chính cát diệu củng chiếu, mà vô hình sát xung là vưu mỹ, gia thiên không, cướp ác sát là tổn hại, cát trung tâm giấu hung, mỹ ngọc khuyết điểm. (dĩ đồng cung là chuẩn, hai sao giao nhau chụp ảnh chung thứ hai)

Cự nhật đồng cung, quan trang bìa ba đại.

Dần cung an mệnh, có hai sao cùng viên thủ giá trị, phục vô Tứ Sát hình xung là thượng cách, bằng không thứ hai, mỹ cảnh giảm đi. Thân cung an mệnh gặp hai sao, tung tam phương vô sát cũng không toàn bộ mỹ. Tị, hợi an mệnh phùng hai sao xung, không làm cát phán đoán. Thì như mạng lập tị cung và nhật cùng viên, hợi cung có cự môn chính chiếu, cũng thượng cách, trái lại tị cự hợi nhật, thì vị hạ cách, đa sinh tai ương mối họa cũng. Lập mệnh thân cung và hai sao cùng viên, bình thường người nhĩ. (án: Mệnh gặp cự nhật dần thân đồng cung, hoặc cự nhật tị hợi đối chiếu, phùng ngôi sao may mắn, đa chủ một thân danh lớn hơn lợi.)

Tử Phủ triêu viên, thực lộc vạn chung.

Như dần cung an mệnh, ngọ, tuất cung tử vi, Thiên phủ chụp ảnh chung lai triêu là cũng. Đến đây vị nhân quân phỏng thần của tượng, cát cách, canh gặp lưu lộc tuần phùng, đa chủ vị cao tước hiển, nhưng cũng yếu tam phương tứ chính chúng cát củng phụng, vô sát hình xung, thân, mệnh có quý giáp vưu mỹ. Như lập mệnh dần cung, có hai sao cùng viên, tịnh được chúng cát củng chiếu, vị của “Thượng cách trung tâm trên cách”, định chủ quan lớn hiển quý, Phúc Thọ kiêm thu vào, duy gặp sát kị hình xung không vì toàn bộ mỹ.

Khoa quyền đối củng, nhảy tam cấp vu vũ môn.

Khoa, quyền hai sao ở tài bạch, thiên di, cung Quan lộc chụp ảnh chung cung mệnh là cũng. Hoặc cung mệnh có hóa khoa hoặc quyền hoặc lộc cùng viên, tam mới có khoa, quyền, lộc tam ngôi sao may mắn trong đó của nhị củng chiếu, tất chủ phú quý Phúc Thọ, nhiên mệnh theo học kịch tinh (hoặc quyền tinh), vu ngoại phương gặp quyền (hoặc khoa tinh), mà tam phương tứ chính cát chúng vô sát, cũng mỹ cách.

Nhật nguyệt tịnh minh, tá cửu trọng vu nghiêu điện.

Như an mệnh xấu cung, nhật ở tị cung, nguyệt ở dậu địa chụp ảnh chung mệnh viên là cũng. Tị nhật dậu nguyệt là miếu vượng, vị của “Nhật nguyệt tịnh minh”, tân, ất sinh ra hợp cách, bính sinh ra chủ quý, đinh sinh ra chủ phú, nhưng cũng yếu chúng cát đủ thấu, tam phương tứ chính vô sát phá tan là đẹp nhất, bằng không gia sát cập thiên không, cướp, kị, hình chờ chư hung diệu, thì cáo mỹ ngọc khuyết điểm, giảm thành bình thường của cách.

Phủ tương đồng lai hội cung mệnh, toàn gia thực lộc.

Tam chụp ảnh chung lâm, canh gặp Bản cung cát chúng, thân, mệnh vô bại, là vì “Phủ tướng triêu viên” của cách, đa chủ phú quý. Bí quyết viết: “Phủ tướng triêu viên cách tối lương, xuất sĩ làm quan đại cát xương”. (vô Tứ Sát chư ác phá tan là chuẩn)

Tam hợp minh châu sinh vượng địa, vững bước mặt trăng.

Như ở vị cung an mệnh, thái dương ở mão, Thái âm ở hợi, chụp ảnh chung cung mệnh người là. Nguyệt cư hợi miếu vượng, vị của “Minh châu rời bến”, như mạng, thân chúng cát thủ chiếu mà vô không, cướp, kị, hình hoặc chư ác sát phá tan, định chủ tài quan song mỹ, Phúc Thọ giai toàn bộ. Tái như mạng lập thìn cung và nhật cùng viên, đối cung tuất vị có Thái âm chính chiếu (nhất là thân và nguyệt cùng giá trị), có thể chủ đắt vô cùng vậy.

Thất sát, phá quân nên xuất ngoại.

Đến đây hai sao hội thân, mệnh vu hãm địa, chủ các loại tay nghề năng lực trăn tinh xảo, xuất ngoại khả dã (như mạng lập tị, hợi, và phá quân cùng viên, tam hợp có thất sát củng chiếu người là). (án: Gặp thất sát hoặc phá quân thủ mệnh, một thân gan lớn, đa số nhiều năm bôn ba người. Gia cát phú quý, không gặp ngôi sao may mắn, kỹ thuật an thân, hoặc nhân thiên nghiệp làm giàu.)

Cơ, nguyệt, cùng, lương tác lại nhân.

Thân, mệnh phùng đến đây bốn sao, cần phải tam hợp gặp văn khúc (hoặc văn xương), phương mổ chính bút công danh, bằng không gia sát phục tao hình kị, là là thứ cách. Bí quyết vân: “Tị hợi cùng giải quyết lương cơ nguyệt, đa chủ tác lại nhân”. (án: Cơ nguyệt cùng lương gặp khoa quyền lộc, chủ phú quý, hơn… chưởng quân cảnh quyền to. Hội thiên hình gặp ngôi sao may mắn cũng, một thân tất ở tư pháp bộ môn, cơ quan chánh phủ công tác.)

Tử, phủ, nhật, nguyệt cư vượng địa, kết luận công hầu khí.

Tử ngọ cung, phủ tuất cung, nhật dần mão thìn tị, nguyệt tuất hợi tử cung, lại có hóa khoa, quyền, lộc tọa thủ thân mệnh (hoặc thượng lệ chúng cát miếu vượng củng chiếu thân mệnh), định chủ đại phú đại quý, cực mỹ của cách. Duy cũng cần phải tam phương tứ chính vô sát kị thiên không cướp phá tan là chuẩn, gia tăng ác thì mỹ ngọc khuyết điểm.

Nhật, nguyệt, khoa, lộc xấu trong cung, nhất định là Phương bá công.

Xấu vị an mệnh, nhật, nguyệt, khoa, lộc cùng thủ mệnh viên là cũng, như vô cát hóa, mặc dù nhật nguyệt đồng cung không vì mỹ luận. Bí quyết vân: “Nhật nguyệt cư vị trúng mục tiêu phùng, tam phương vô cát phúc vô sanh. Nhược phùng cát hóa thủy là mỹ, phương diện uy quyền phúc lộc tăng”. (án: Nhật nguyệt xấu vị an mệnh, cực ưa Thái âm hóa khoa hoặc Thái âm hóa quyền, vừa vui xương khúc đồng cung, gia hội, giáp mệnh, gặp tả hữu cũng cát, nhưng thua xương khúc lực. Nhật nguyệt cùng thủ cung mệnh, tam phương vô cát trái lại là hung, nhược gặp thái dương Hóa kị, mệnh chết yểu.)

Thiên lương, thiên mã hãm, phiêu đãng không thể nghi ngờ.

Tị hợi thân cung an mệnh, thiên mã đồng cung, cũng cùng trời lương bị chiếm đóng cùng giá trị, hoặc và hỏa, đà, thiên không, cướp, hình kị phùng gặp giao nhau, dựa vào đến đây mà phán đoán. Lương, mã rơi vào ác diệu, đa chủ phiêu đãng thiên nhai cũng. (án: Thiên lương ở tị, hợi, thân cung là hãm địa. Gặp hung thần, thiên mã tác thượng lệ phán đoán của, đà la đồng cung tất chủ lao ngục. Nhược chúng cát đồng cung hội hợp, không gặp hung thần, nhưng có phú quý, chỉ là lao lực dị thường, chung thân bôn tẩu.)

Liêm trinh sát không được gia, thanh danh lan xa.

Sát vị Tứ Sát cũng, như dần cung an mệnh và liêm trinh cùng viên, vô Tứ Sát xung chiếu, hơn nữa tam hợp cát chúng, cũng chủ đại quý, gia sát thì bình thường. Vu thân cung miếu vượng liêm trinh thủ mệnh, vô sát xung chiếu cũng hệ cát cách. (án: Liêm trinh ở dần thân cung thủ mệnh, cách cục đã rồi không tầm thường, tác thượng cách luận của, vô sát gia cũng chủ phú quý. Nhược hội hợp chúng cát, phú quý thành tựu xa so sánh hắn cách là cao. Liêm trinh dần thân, chủ niên thiếu đắc ý, đa ở ba mươi tuổi tiền sẽ bỗng nhiên nổi tiếng, kinh thương người phát tài cũng sớm. Ba mươi tuổi hậu trái lại có yếu bớt của thế. Nam mệnh anh tuấn, có dương cương khí; nữ mệnh thanh tú, lưu loát, hình tượng khí chất tốt.)

Ánh sáng mặt trời Lôi môn, vinh hoa phú quý.

Mão cung an mệnh, thái dương tọa thủ, tam phương canh sai ai ra trình diện phụ, bật, xương, khúc, khôi, việt củng chiếu, phú quý không nhỏ, duy ất, tân, nhâm năm sinh ra hợp cách, năm nào người sống cũng chủ may mắn, duy dĩ tam phương tứ chính vô sát hình xung làm hạn định. Mão cung thái dương thủ mệnh, là nhật “Ánh sáng mặt trời Lôi môn”, gia hình kị Tứ Sát cũng chủ ấm no. (án: Thái dương ở mão thủ mệnh, cũng thuộc danh lớn hơn lợi hiện ra, không gặp xương khúc lộc tồn, khó có đại phú quý, chỉ vì giống nhau nhân viên công vụ mà thôi. Không ít người làm giáo dục công tác, hoặc giống nhau văn chức công tác. Nữ mệnh gia cát, hội gả cho kẻ có tiền, không phải trượng phu cũng thuộc về quan quý nhân sĩ.)

Trăng sáng Thiên môn, tiến tước phong hầu.

Hợi cung an mệnh, Thái âm tọa thủ, canh sai ai ra trình diện tam phương cát củng, chủ đại phú quý, vô cát cũng món chính đủ y noãn, tạp chức duy sanh. “Trăng sáng Thiên môn” cách, tam phương tứ chính cát củng vô sát, bính, đinh sinh ra chủ quý, nhâm, quý sinh ra chủ phú. (án: Thái âm hợi cung thủ mệnh đa chủ phú, cực ưa xương khúc cùng thủ, tất nhiên là phú quý xuất chúng. Sợ nhất hỏa linh đồng cung, chủ nhân gian trá ngoan rầm rĩ, hoặc lao ngục hình thương, chuyện ngoài ý muốn.)

Dần phùng phủ tướng, vị lên nhất phẩm của quang vinh.

Dần cung an mệnh, Thiên phủ ngọ cung, thiên tướng tuất cung lai triêu, tam phương tứ chính vô không kiếp sát kị phá tan, giáp sinh ra gặp của tài quan song mỹ, phú quý song toàn, gia sát thì phúc giảm, không vì mỹ luận. Như ở thân cung an mệnh, tử phủ thìn tướng lai triêu, chúng cát đủ thấu, vô sát kị thiên không cướp hình xung cũng chủ quý. (án: Đến đây chỉ liêm trinh dần thân thủ mệnh hội cát. Đà la đồng cung chủ nhân sắc dục, hoặc là quan võ. Sai ai ra trình diện tiền chú giải.)

Mộ phùng tả hữu, tôn cư bát tọa của quý.

Thìn tuất xấu vị là tứ mộ, an mệnh, thân hơn thế gặp phụ bật nhị cát cùng viên hoặc đối chiếu chủ phú quý. Hoặc tam phương gặp đến đây nhị cát chụp ảnh chung, vô sát kị thiên không cướp phá tan, cũng chủ Phúc Thọ, nhược gia sát ấm no không được lự. (án: Tả hữu hai sao ở xấu vị thủ mệnh, hoặc thìn tuất xung chiếu, hoặc tha cung chỉ thủ, không gặp Tử Phủ mười bốn chính tinh cùng viên, dù có phú quý, một thân phần nhiều là nhị truyện thủ, ở phụ tá vị trí, ở bản thân giai tầng trung tâm, nan đạt tối cao vị.)

Lương cư ngọ vị, quan tư thanh hiển.

Ngọ cung an mệnh, thiên lương tọa thủ là cũng. Tam phương tứ chính vô sát kị thiên không cướp củng chiếu, đinh sinh ra thượng cách, kỷ sinh ra thứ hai, duy quý sinh ra cũng chủ phú, cái khác của năm người sống canh của. (án: Thiên lương cư ngọ, nên can công chức, ít có kinh thương tố ông chủ người. Tối kỵ thái dương ở tử cung Hóa kị lai xung, không gặp ngôi sao may mắn, đa chủ lao lực bần mang.)

Khúc gặp lương tinh, vị tới tới thai cương.

Ngọ cung an mệnh, lương khúc cùng viên tọa thủ là thượng cách, dần cung thủ mệnh thứ hai. Hoặc thiên lương ở ngọ cung, văn khúc ở tử củng chiếu người, quan tới nhị tam phẩm của quý. (án: Thiên lương cư ngọ, mừng nhất xương khúc cùng viên, thiên lương cho hắn cung cũng thế. Sai ai ra trình diện tả hữu mặc dù cát, nhưng thua xương khúc lực.)

Khoa lộc tuần phùng, chu bột vui vẻ nhập tướng.

Cung mệnh có cát tọa thủ, tam phương hóa cát củng chiếu (hóa cát vị khoa, quyền, lộc), hoặc mệnh tiền ba vị gặp khoa quyền lộc, giai chủ phú quý. (án: Cái gọi là mệnh tiền ba vị tức là phụ mẫu, cung mệnh, huynh đệ tam cung.)

Văn tinh ám củng, giả nghị doãn vậy đăng khoa.

Như mạng cung có cát, thiên di, tài bạch, quan lộc tam phương phục có văn xương, văn khúc, hóa khoa củng chiếu là cũng. (án: Văn xương, văn khúc ở cung mệnh tam phương tứ chính hóa khoa, đa chủ một thân tên đề bảng vàng. Xương khúc ở cung Quan lộc hóa khoa tất nhiên là sinh viên.)

Kình dương, Hỏa Tinh, uy quyền xuất chúng; tham vũ đồng hành, uy trấn biên di.

Thìn tuất xấu vị tứ mộ an mệnh, gặp dương, hỏa miếu vượng tọa thủ, tam phương cát củng, chủ văn võ song toàn, binh quyền vạn lý. Như mạng và tham lang, vũ khúc cùng thủ cát viên (hỏa vượng nơi), cũng cùng đến đây phán đoán. (án: Kình dương Hỏa Tinh như trên lệ, mặc dù chủ vũ quý, để phòng chết thảm, cảnh sát đa chủ hi sinh vì nhiệm vụ. Gặp bạch hổ, quan phù, quan phủ, xương khúc, sao Hóa kỵ, thiên cơ, thất sát, phá quân phần nhiều là vào nhà cướp của ác đồ.)

Lý quảng không được phong, kình dương phùng vu lực sĩ.

Kình dương, lực sĩ nhập mệnh, tung cát đa cũng không là phúc (giáp sinh ra an mệnh mão cung; bính mậu sinh ra an mệnh ngọ cung; canh sinh ra an mệnh dậu cung; nhâm sinh ra an mệnh tử cung, kình dương, lực sĩ cùng viên), dễ bị kiển trệ, cát chậm thì bình thường của luận, gia sát hung nhất, nữ mệnh bất luận (phong hầu việc và nữ mệnh vô thiệp), nhiên kình dương bị chiếm đóng cũng hình phạt chính phu khắc tử. (án: Gặp gỡ lệ người, dù có ngôi sao may mắn, kinh thương tất chủ phát hậu bạo bại, tửu sắc đánh bạc mà phá gia đãng sinh. Vô ngôi sao may mắn tất là tội phạm. Bất luận có cát vô cát, đều yếu bị kiện, tiến nhà tù, nặng nhẹ bất luận.)

Nhan quay về chết non, văn xương rơi vào thiên thương.

(án: Nhan quay về tự tử uyên, là Khổng Tử của đệ tử, năm hai mươi chín, phát bạc hết, sớm tử.) như giờ mẹo sinh ra, an mệnh dần cung, kỳ văn xương rơi vào vị cung thiên thương nơi, vừa gặp thất sát cập dương đà điệt tịnh của năm, thì dĩ đến đây phán đoán. (án: Xương khúc cùng tồn tại nô bộc cung hoặc cùng tồn tại cung tật ách, hơn phân nửa không được năng lực thi lên đại học.)

Trọng do uy mãnh, liêm trinh nhập miếu gặp chiếu tướng.

(án: Trọng do tự Tử Lộ, Khổng Tử của đệ tử, tính bỉ, hảo dũng lực, hậu chết vào lỗ khôi của loạn.) mệnh lập thân cung, quý năm sinh ra, liêm trinh chiếu tướng tọa thủ là cũng. (án: Liêm trinh, chiếu tướng cùng thủ mệnh viên, tất là gan lớn người, suốt đời cảm sấm dám làm, nam nữ cùng luận.)

Tử vũ tài năng, cự ở lại cùng lương xung mà lại hợp.

(án: Tử vũ vừa danh đạm thai diệt minh, Khổng Tử đệ tử, hình dáng tướng mạo xấu xí, lại danh dương chư hầu. Khổng Tử thường nói: “Trông mặt mà bắt hình dong, thất chi tử vũ”.) tử vũ lập mệnh thân cung, tử cung thiên đồng Thái âm, dần cung cự môn thái dương, thìn cung thiên cơ thiên lương, lại được khoa, quyền, lộc cập phụ bật củng chiếu, thì hợp đến đây cách là cũng.

Dần thân mừng nhất cùng lương hội.

Thiên đồng thiên lương ở dần cung tọa mệnh, tam phương cát hóa, giáp canh cập thân năm sinh ra phú quý. Nếu như thân cung an mệnh, giá trị cùng, lương hai sao cộng viên, cát chúng vô sát, giáp canh cập dần năm sinh ra cũng phú quý. (án: Cùng lương dần thân, thái độ làm người có chút sáng sủa, cho dù lao lực, cũng tự đái ba phần phúc khí. Tung không gặp thiên mã, cũng chủ xa xứ, có thiên mã lộc tồn, tha hương quang vinh đạt.)

Thìn tuất ứng với ngại hãm cự môn.

Cự môn ở thìn tuất nhị cung an mệnh, là bị chiếm đóng, chủ làm việc điên đảo kiển trệ nan toại, gia sát thượng chủ lời lẽ của phi, hình thương không khỏi, canh gặp ác hãm vưu hung. (án: Cự môn thìn tuất, nhân tất giả nhân giả nghĩa, thấy gió sử đà, nên văn không thích hợp vũ. Bất luận có cát vô cát, tối kỵ an vu hiện trạng, không biết tiến thủ. Có hỏa linh ở mệnh thiên, lao ra thiên la địa võng, thủy năng lực luận phúc. Cự môn Hóa kị, tất có lao ngục.)

Lộc đảo mã đảo, kị thái tuế của hợp kiếp không.

Như lộc, mã (hóa lộc hoặc lộc tồn cập thiên mã) ngồi trên bại, tuyệt, tử, suy nơi, tịnh và không vong cùng viên, vị của lộc đảo mã đảo, mà gặp lưu niên thái tuế (đi đến đây lộc mã nơi) họp lại thiên không, Địa kiếp, ký chủ pha tạp tai hối, vừa chủ phát không được tài, nặng thì có rủi ro của ách.

Vận suy hạn suy, ưa tử vi của giải trừ hung ách.

Như khổ nhị hạn không được phùng cát diệu, mà mệnh, thân có tử vi thủ chiếu, hạn mặc dù hung cũng có thể chủ bình ổn, cái nhân mệnh, thân có chủ của cho nên. Duy tử vi và sát kị thiên không cướp đồng cung, thì lực mỏng năng lực yếu, không thể là cát cũng.

Cô bần có nhiều thọ, phú quý mỗi yểu vong.

Như mạng trung tâm chủ tinh yếu, cập tài, quan, con nối dõi đều hãm ác địa, thì chủ giảm lộc diên thọ. Nếu như thái tuế tọa mệnh, chủ tinh vừa yếu, nhiên tài, quan, thiên di tam cung đều hóa cát, mà lại đi hạn vừa cát, có thể chủ hoành phát, nhưng thua cửu, mười năm hai mươi năm vận gặp tức tao yểu vong, là vị “Mệnh tinh hãm yếu, phú quý yểu vong” cũng. (án: Mệnh không lo phát, phát tài hẳn phải chết, hoặc tao tai họa bất ngờ.)

Người đi viếng Tang Môn, Lộc châu có nhảy lầu tự sát của ách.

(án: Lộc châu là tấn thì thạch sùng ái thiếp, thiện xuy địch, luân đảng tôn tú tằng chỉ rõ hướng thạch sùng đòi lấy, là thạch sùng sở cự, hậu thạch sùng bị đãi, Lộc châu trụy lâu tự sát.) khổ nhị hạn câu phùng, tiền có Tang Môn, hậu có người đi viếng, cùng với thái tuế gặp hung tinh, ắt gặp hung ách mạo hiểm. (án: Khổ nhị hạn gặp lưu niên Tang Môn, người đi viếng các cứ nhất cung, lưu niên thái tuế cung vừa giá trị hung tinh, dựa vào đến đây phán đoán.)

Quan phù thái tuế, Công Dã có luy tiết của ưu.

Mệnh, thân tọa quan phù, lưu niên thái tuế đi để đến đây cung, lưu niên “Tuổi xây” nhất diệu lại cùng cuộc đời này năm quan phù trùng điệp, tịnh có hung diệu hoặc lưu sát xung chiếu, chủ lao ngục tai ương. Thân cung có quan phù, đại hạn đi để đến đây cung, có quan phù cùng viên, tiểu hạn và thái tuế cộng để đến đây cung vị, tam hợp chư ác lưu sát, đồng nhất để ý phán đoán, cát chúng người tai khinh có thể giải trừ. (án: Công Dã tức chỉ Công Dã trường, Khổng Tử của đệ tử, vừa là Khổng Tử con rể, có thể biết điểu ngữ)

Án: Nguyên cung mệnh có lẽ thân cung có quan phù, ám chỉ có thể sẽ ngồi tù, về phần rốt cuộc có hay không, phát sinh ở năm nào, tương đã ngoài thuật liệt biểu vu hạ, có thể tự rõ ràng:

Năm sinh chi Tử Xấu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Tuất Hợi

Quan phù Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Tuất Hợi Tử Xấu Dần Mão

Mệnh thân cung Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Tuất Hợi Tử Xấu Dần Mão

Lưu niên chi Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Tuất Hợi Tử Xấu Dần Mão

Sở chủ Kị thái tuế đi để quan phù chỗ của cung, có lẽ thái tuế, đại hạn, tiểu hạn cộng để đến đây cung (có hai người cũng đoán điều kiện thành lập), tam mới có hung diệu, lưu sát xung chiếu, chủ lao ngục tai ương.

Đã ngoài cận vi suy tính lao ngục hung tai thể thức một trong.

Hạn tới thiên la địa võng, khuất nguyên chết chìm mà chết.

Khổ nhị hạn đi tới thìn hoặc tuất cung, phùng ngũ hành tương khắc ngôi sao, rất có thái tuế, Tang Môn, bạch hổ cập thiên không, cướp hoặc Tứ Sát (hoặc lưu niên dương đà) nhất tịnh xung chiếu, kỳ hạn hung nhất.

Án: Khổ nhị hạn cùng tồn tại thìn tuất hoặc nhất ở thìn, nhất ở tuất, đa chủ không được cát. Gặp dần thân lưu niên của bạch hổ Tang Môn phân thủ thìn tuất, đại hạn hoặc tiểu hạn cung tam phương tứ chính phùng dương đà (hoặc lưu dương lưu đà), hỏa linh, cướp, thiên không tụ họp, thì là điều kiện thành lập, đa chủ đại hung, thậm chí tử vong. Như đồ sở thị:

Vận gặp Địa kiếp thiên không, Nguyễn Tịch có bần cùng nổi khổ.

(án: Nguyễn Tịch, tam quốc là thì nước Ngụy nhân, nhà tư tưởng, văn học gia, là “Rừng trúc thất hiền” một trong.) khổ nhị hạn câu phùng vu mười hai cung trung tâm, gặp nhau và hoà hợp với nhau thiên không, cướp củng xung, mặc dù cát đa cũng tài lai tài khứ, không đổi tích tụ, như nhị hạn phùng thiên không cướp, vừa phùng lưu niên sát diệu của xung chiếu, mười chín đa chủ nghèo khó.

Văn xương văn khúc hội liêm trinh, chết yểu năm.

Tị hợi nhị cung an mệnh, có liêm trinh chữ Nhật xương hoặc văn khúc đồng cung, chủ họa nhiều phúc, có nữa sát kị xung chiếu, có chết non của nguy. Hoặc phá quân và văn xương hoặc văn khúc tọa mệnh ở tử, đối cung có liêm trinh, thất sát và văn xương hoặc văn khúc tọa mệnh ở tuất, đối cung có liêm trinh chính chiếu, cũng và đến đây phán đoán, cát chúng tai khinh.

Mệnh thiên không hạn trống không cát thấu, công danh lận đận.

Như mạng phùng thiên không gia sát, kỳ công danh tất bất năng thành tựu. Mệnh có chính tinh, tam phương cát hóa mà cũng lúc rảnh rỗi cướp thủ mệnh, chủ ngọn đèn dầu vất vả cần cù khó có thể phát đạt. Bí quyết vân: “Kiếp không nhập mệnh, quý khó cầu cũng”. (án: Kiếp không ở mệnh, đa chủ một thân kiếm tiền ý thức không mạnh, hoặc cũng không kiếm tiền năng lực, vừa không được chủ tài, vì vậy tinh tối không thích hợp kinh thương. Cung mệnh tam phương cát chúng nhập miếu, cũng có phú quý, nhưng chung nhân kiếp không của hại, suốt đời lao đa công ít, sự nghiệp thành tựu đương giảm phân nửa luận của.)

Sinh phùng thiên không, như nửa ngày chiết sí.

Cung mệnh giá trị thiên không tọa thủ, tác dung thường của luận, vưu chỉ trung niên điệt ngải. Nếu tài vượng hoành phát, tất chủ hung vong. Như mạng ở hợi, giờ tý sinh ra, mệnh ở tị, buổi trưa sinh ra còn lại là cũng. (án: Mệnh ở hợi, thiên không cướp cùng thủ, mệnh ở tị, thiên không cướp cùng thủ, thật khó mập ra, mà lại không được chủ thọ, chí ít giảm thọ mười năm. Nhược vừa gặp đà la hỏa linh cùng thủ, chủ yểu.)

Trúng mục tiêu gặp tai kiếp, đúng là lãng lý đi thuyền.

Cung mệnh gặp Địa kiếp tọa thủ, chủ nhân dung thường, cũng không chủ tài, gia sát kị vưu hung.

Hạng Võ anh hùng, hạn tới thiên không mà tang nước.

Khổ nhị hạn câu phùng thiên không là cũng. (án: Đại hạn và tiểu hạn hoặc lưu niên thái tuế nhất trên mặt đất cướp, nhất ở trên trời, đa chủ hung nguy rách nát, gặp lại hung thần hội hợp, tử vong hiện ra.)

Thạch sùng hào phú, hạn tới cướp địa dĩ vong gia.

(án: Thạch sùng ( 249– 300) kỷ tị năm mùng chín tháng bảy giờ Thìn sinh, tử tướng ở thìn tọa mệnh. Tây Tấn người đương thời, sơ là sửa vũ lệnh, luy thiên tới thị trung tâm, lược tài sản vô số, phú khả địch quốc, bát vương của loạn thì là Triệu vương luân giết chết.) khổ nhị hạn câu phùng đầy đất cướp của viên, hoặc nhị hạn lâm tới thiên không, cướp song giáp nơi, canh gặp lưu sát xung chiếu.

Lữ hậu chuyên quyền, lưỡng trọng thiên lộc thiên mã.

Lộc tồn thủ mệnh, lại cùng hóa lộc, thiên mã hai sao đồng cung là cũng. (án: Nữ mệnh lộc tồn, hóa lộc, thiên mã cùng tồn tại cung mệnh, tất tác phu nhân. Nhưng thể xác và tinh thần không được rảnh rang, cho nên chủ chuyên quyền.)

Dương phi háo sắc, tam hợp văn khúc văn xương.

Nữ mệnh xương khúc củng chiếu, canh hội Thái âm, thiên cơ, tất chủ dâm ẩn. Như mạng có quý tinh tọa thủ chính chiếu, cát chúng mà vô sát kị phá tan, chủ có phu nhân của phúc. (án: Nữ mệnh tam hợp xương khúc, hoặc ở cung mệnh, mỗi chủ một thân thông minh, chọc người yêu thích và truy cầu, tính nhu cầu cuộc sống đa, ít năng lực thỏa mãn. Ở nhân tế giao ở rộng khắp xã hội hiện đại, dễ nhất hồng hạnh ra tường.)

Thiên lương gặp mã, nữ mệnh tiện hơn nữa dâm.

Như dần thân tị hợi tứ cung an mệnh, gặp thiên mã tọa thủ, mà tam mới có thiên lương chụp ảnh chung là cũng. Hoặc mệnh rơi vào tứ sinh nơi, và lương, mã cùng giá trị, tam phương cát ít cũng đồng nhất để ý phán đoán.

Xương khúc giáp trì, nam mệnh quý hơn nữa hiển.

Thái dương là thềm son, Thái âm là quế trì, như nhật nguyệt ở xấu vị thủ mệnh, trước sau nhị cung có xương khúc lai giáp còn lại là, nếu có phụ bật gia hội, vưu chủ phú quý song toàn.

Cực cư mão dậu, đa số thoát tục tăng nhân.

Tử vi là bắc cực, và tham lang đồng cung vu mão dậu mà gia sát, đa chủ tăng nói, vô sát kị chư ác xung chiếu, tam phương cát hóa, canh mà lại hội ngộ phụ bật khôi việt, đa chủ phú quý kham kỳ.

Trinh cư mão dậu, phần nhiều là công quan lại nhỏ bối.

Mão dậu an mệnh, liêm trinh phá quân tọa thủ gia sát, tất tác công môn quan lại nhỏ, gia kị làm nô bộc.

Phụ phủ đồng cung, tôn cư vạn ngồi.

Thìn tuất nhị cung an mệnh, giá trị đến đây hai sao tọa thủ, canh hội tam chủ cát hóa củng xung, chủ cực phẩm của quý.

Liêm trinh thất sát, lưu động thiên nhai.

Tị hợi nhị cung an mệnh, hai sao các thủ mệnh, thân cung, càng thêm sát kị thiên không cướp, chủ lưu đãng thiên nhai, tại ngoại gian khổ.

Đặng thông chết đói, vận phùng đại hao của hương.

(án: Đặng thông Tây Hán nhân, được hán văn đế sủng hạnh, ban thưởng đồng sơn, hứa kỳ chú tiền. Hậu cảnh đế vào chỗ miễn kỳ quan, gia tài tẫn bị mất, đặng thông toại sống nhờ nhân gia, chết đói.) nhị hạn đi tới thiên không, cướp tướng giáp nơi, mà lại cai địa đại hao tọa thủ, tịnh có hung diệu cùng viên, tam hợp lưu sát xung chiếu, thái tuế vừa tọa không được cát vị, chúng hung đủ thấu, đa chủ cực kỳ nguy ách cũng.

Phu tử tuyệt lương, hạn đáo thiên thương trong vòng.

(án: Khổng Tử ở trần nước, thái nước thì, tao nhị quốc chi sĩ phu phát đồ dịch vây vu dã, không được đi, tuyệt lương, hậu sở chiêu vương sư nghênh Khổng Tử, được miễn đến đây ách.) thiên thương thủ đại hạn, và đại hao đồng cung, trước sau giáp ác, tiểu hạn câu đáo điệp phùng, lưu sát xung chiếu, tất kiển.

Xương, linh, đà, vũ, hạn tới đầu sông.

Đến đây bốn sao giao nhau vu thìn tuất nhị cung, tân, kỷ, nhâm năm sinh ra nhị hạn đi tới thìn tuất, đa tao thuỷ ách. Vừa, mệnh lập thìn tuất giá trị bốn sao hội ngộ, gia ác sát thiên không cướp kị, hạn chí tử vu ngoại đạo.

Án: Tân năm sinh ra, tuất có kình dương, văn xương Hóa kị; kỷ năm sinh ra, văn khúc Hóa kị; nhâm năm sinh ra, tuất có đà la, vũ khúc Hóa kị. Nguyên mệnh ở thìn hoặc tuất, nhị cung có xương linh đà vũ, đa chủ thuỷ ách chết thảm. Có lẽ đi hạn tới thìn hoặc tuất, nhị cung có xương linh đà vũ, chủ đến đây hạn tao chết đuối, hoặc cái khác chuyện ác tử vong. Khổ nhị hạn cập thái tuế cung vị có đến đây bốn sao cũng có nặng tai, không những giới hạn trong thìn tuất cung mà nói.

Cự, hỏa, kình dương, phòng tao ải tử.

Đến đây tam tinh tọa thủ thân, mệnh, khổ nhị hạn vừa phùng ác sát, hoặc thái tuế gặp hung, lưu sát xung chiếu còn lại là.

Mệnh lý phùng thiên không, không được bồng bềnh thì chủ khó khăn.

Như mạng cung không gặp chính tinh, chỉ giá trị thiên không tọa thủ, canh tam phương gia sát Hóa kị, thì dựa vào đến đây phán đoán, ngôi sao may mắn củng chiếu mệnh thân cung, thì tai hối không được tới quá mức cũng. (thiên không cướp chỉ thủ cung mệnh, đa chủ xa xứ, đất khách an cư. Tam phương vô cát, bồng bềnh của khách.)

Đầu ngựa đái kiếm, phi chết non thì hình phạt chính thương.

Kình dương ở ngọ thủ mệnh, mão cung thứ hai, dậu vừa thứ hai, là kình dương lạc hãm là cũng. Bí quyết vân: “Kình dương cư tử ngọ mão dậu hãm địa, tác họa hưng hại, hình khắc rất nặng, giáp mậu canh nhâm sinh ra tất có hung tai”. (án: Cần phải tu thân dưỡng tính, làm việc thiện tích đức lại vừa giảm miễn tai hoạ.)

Đà la hãm tứ sinh, hung như con ngọ dương.

Mệnh lập dần thân tị hợi, giá trị đà la tọa thủ, hung như đầu ngựa đái kiếm, tam phương tứ chính nếu là cát ít ác tụ, phục gặp sát kị hình xung, định chủ phi yểu tức thương, lục thân bất hòa, nhưng mà mặt mày hốc hác rời nhà, xa ra mưu sinh cũng có thể lấy được cát. Tam phương chúng cát củng chiếu câu vô sát kị thiên không cướp, cận chủ tai khinh, mà gian khổ lao lực khó tránh khỏi. (án: Đà la vu dần thân tị hợi thủ mệnh, vừa chủ nhân giảo hoạt nhiều gian trá, bất luận phú quý hay không, tất ngồi tù việc. Tị hợi canh nghiệm.)

Tử ngọ phá quân, thăng quan tiến chức.

Tử ngọ nhị cung phùng phá quân thủ mệnh, tam phương chúng cát củng chiếu, vô sát kị chư ác, tài quan song mỹ. (án: Cần phải giáp đinh kỷ quý năm vừa mới cát.)

Xương tham cư mệnh, phấn xương bể nát thi.

Tị hợi nhị cung an mệnh, giá trị đến đây hai sao tọa thủ, gia sát Hóa kị chủ yểu vong, cung Quan lộc gặp của cũng thế. (án: Liêm tham tị hợi ở mệnh, không thích xương khúc cùng thủ, gia sát Hóa kị, đa chủ chết non, hoặc từ chỗ cao điệt té chết, như không nan. Đi hạn phùng đến đây, vật đáo chỗ cao hoặc ngồi máy bay. Thủ cung tật ách chủ được bệnh lây qua đường sinh dục, hạn năm phùng cùng luận.)

Triêu đấu ngưỡng đấu, tước lộc quang vinh xương.

Thất sát thủ mệnh vượng cung là cũng, như con ngọ dần thân là triêu đấu, tam mới là ngưỡng đấu, nhập cách người phú quý, nhược cư thiên di, quan lộc nhị cung không ở chỗ này luận. Nhân phùng “Thất sát triêu đấu” cách, tam phương tứ chính bất khả phùng sát kị thiên không cướp chờ chư ác hình xung, không phải thì là đặc biệt, phúc trạch không được sinh. (án: Thất sát dần thân tử ngọ, chỉ cần không gặp sát tinh, tự nhiên thành cách, tất có thành tựu. Nếu có ngôi sao may mắn lại có sát tinh hội hợp, tuy có thành tựu, cũng đa phập phồng không được thuận, tài lai tài khứ, canh phòng hình thương, tàn tật, chết sớm. Nhược chỉ có sát tinh thủ chiếu mà vô cát, chích tác bần cùng, chết non hơn nữa tàn tật của mệnh.)

Văn quế văn hoa, cửu trọng quý hiển.

Văn xương là văn quế, văn khúc là văn hoa, như xấu vị an mệnh giá trị của, canh gặp tam phương cát hóa, hoặc có thiên lộc, khôi, việt xung chiếu giáp củng, tất quý hiển không thể nghi ngờ, bằng không nhược phùng Tứ Sát kị thiên không cướp, mặc dù xương khúc vô dụng nhĩ.

Thềm son quế trì, sớm toại mây xanh của chí.

Nhật cư mão thìn tị, nguyệt nhập dậu tuất hợi, đến đây lục cung thân mệnh giá trị của là cũng. Nhật nguyệt vu vượng cung thủ mệnh, thân, cũng nên sai ai ra trình diện khôi việt chư cát của xung chiếu hoặc giáp củng, trong trường hợp đó có thể dồn niên thiếu đắc chí, sớm toại mây xanh. (nhật nguyệt miếu vượng thủ mệnh, đa chủ niên thiếu đắc chí, suốt đời vui sướng.)

Hợp lộc củng lộc, định vì ngón tay cái của thần.

Lộc tồn và hóa lộc ở tài quan nhị cung hợp mệnh, hoặc mệnh tọa lộc mà thiên di có lộc đối củng, giai chủ phú quý. Bí quyết vân: “Hợp lộc củng lộc đôi vàng ngọc, tước vị thăng tiến y áo bào tím”.

Âm dương hội xương khúc, xuất thế vinh hoa.

Như mạng tọa nhật, nguyệt, tài quan nhị cung xương khúc lai hội, hoặc mệnh tọa xương khúc, tài quan nhị cung nhật, nguyệt lai triêu, canh gặp khôi, việt cập chúng cát củng chiếu, phú quý tất vậy.

Phụ bật gặp tài quan, y phi trứ tử.

Như mạng, thân có chính tinh hoặc cát gặp, tam phương tài bạch, quan lộc cập thiên di phụ bật lai triêu là cũng. (cung mệnh tam phương hội hợp phụ bật, sở thụ trợ lực vưu đa, tịnh có may mắn vận may.)

Cự lương gặp gỡ liêm trinh tịnh, hợp lộc uyên ương một đời quang vinh.

Cũ chú: Cự, lương, tham, liêm bốn sao thân mệnh tam hợp tương phùng vu miếu vượng địa tịnh sai ai ra trình diện cát hóa, có nữa lộc tồn, hóa lộc cư cung phu thê còn lại là. Như bốn sao miếu vượng giao nhau củng chiếu mệnh, thân cung, có lộc lai hợp, cũng chủ phú quý. (án: Cự môn cùng trời lương các thủ mệnh thân thượng khả, mà và tham lang, liêm trinh tam hợp thì là chuyện không có thể. Nơi này tạm bất khả giải trừ, cư vân đẩu số cái khác phái còn có đến đây vừa nói.)

Vũ khúc rảnh rang cung đa tay nghề.

Vũ khúc ở dần thân tị hợi mão dậu là rảnh rang cung, hơn thế thủ mệnh, gia sát người tay nghề an thân.

Tham lang hãm địa tác tàn sát nhân.

Tham lang tị hợi thủ mệnh gia sát, chủ tác đồ tể, sát chúng hoặc gặp thiên không cướp kị, chủ thọ nguyên không dài. (án: Liêm trinh tham lang ở tị hợi thủ mệnh gia sát người, sai ai ra trình diện nhiều vậy, cũng không phải là dĩ đồ tể là nghiệp. Một thân đại thể không làm việc đàng hoàng, phù phiếm không thật, phẩm tính đê tiện.)

Thiên lộc triêu viên, thân quang vinh quý hiển.

Như giáp sinh ra lập mệnh dần cung, giáp lộc đáo dần thủ mệnh, cũng tác lộc triêu viên cách. Nếu như canh lộc cư thân, ất lộc cư mão, tân lộc cư dậu, thì mệnh đứng ở thượng lệ tứ cung và lộc cùng thủ, đều là thiên lộc triêu viên của cách, duy ở tị hợi tử ngọ an mệnh giá trị lộc tinh, không vì thiên lộc của cách.

Sao Khôi lâm mệnh, đứng hàng tai thai.

Thiên khôi hoặc thiên việt và văn khúc hoặc văn xương ở mệnh, canh và hóa khoa tinh đồng cung, là kỳ cách, đứng hàng tai thai.

Vũ khúc cư càn tuất hợi thượng, sợ nhất Thái âm phùng tham lang.

Cũ chú: Vũ khúc ở tuất hợi thủ mệnh, tam phương sai ai ra trình diện Thái âm, tham lang, lại thấy sát kị không vì mỹ, định chủ niên thiếu bất lợi, nhưng có tham, hỏa phá tan thì chủ quý, giáp kỷ nhâm sinh ra hợp cách. (án: Vũ khúc ở tuất thủ mệnh, đối cung có tham lang, nhưng tam phương tuyệt không hội kiến Thái âm; vũ khúc ở hợi thủ mệnh, tham lang ở mão cung, nhưng tam phương cũng không hội kiến Thái âm, nơi này tạm bất khả giải trừ, không nhất định là cổ nhân cố ý nói sai, cư vân đẩu số cái khác phái còn có đến đây vừa nói.)

Hóa lộc hoàn cho thỏa đáng, nghỉ hướng mộ trung tâm giấu.

Như vũ khúc, Thái âm, tham lang hóa lộc thủ chiếu cung mệnh, càng thêm tam phương cát diệu cũng chủ phú quý, nhưng thìn tuất xấu vị hóa lộc thủ mệnh, mặc dù cát vô dụng. (án: Hóa lộc cư tứ mộ, cũng không phải là cổ nhân theo như lời mặc dù cát vô dụng.)

Tử ngọ cự môn, thạch trung tâm ẩn ngọc.

Tử, ngọ nhị cung an mệnh, thân, canh được thân, thìn hoặc dần, tuất khoa, lộc chụp ảnh chung, phú quý tất vậy.

Minh lộc ám lộc, dệt hoa trên gấm.

Giả như giáp sinh ra lập mệnh hợi cung, được hóa lộc tọa thủ (án: Liêm trinh tham lang ở hợi, giáp sinh ra liêm trinh hóa lộc), lại được dần lộc lai hợp, cái dần và hợi hợp, vị của minh lộc ám lộc cách, chủ Phúc Thọ phú xa. (án: Liêm trinh tham lang ở hợi tọa mệnh, nhâm sinh ra dần cung thiên lương hóa lộc, và cung mệnh lộc tồn tương hợp, cũng.)

Tử vi thìn tuất gặp phá quân, phú mà không quý có hư danh.

Thìn tuất nhị cung an mệnh, giá trị tử vi, đối cung gặp phá quân, là là đặc biệt, tất không mắc cũng, ngay cả phát tài cũng không hưởng thụ cũng. (án: Tử vi ở thìn tuất thủ mệnh, gặp ngôi sao may mắn, cũng không phải là mỗi người không mắc, chỉ là phú người chiếm đa số sổ mà thôi.)

Xương khúc phá quân phùng, hình khắc làm phiền lục.

Như mão, dậu, tị, hợi tứ cung phá quân thủ mệnh, mặc dù được văn xương, văn khúc cũng không phải toàn bộ cát, nhược gặp hình khắc, Hóa kị cũng không đủ quý. (cũng có tác mão dậu thìn tuất người, duy thìn tuất phá quân thủ mệnh cũng như tị hợi nói hùa)(án: Sở bản thân kinh nghiệm, xương khúc phá quân đồng cung vu dần, gặp cát chủ quý. Thìn tuất phá quân, vưu ưa xương khúc xung chiếu.)

Tham vũ mộ trung tâm cư, ba mươi tài mập ra.

Như thìn tuất xấu vị tứ mộ được tham, vũ hai sao thủ mệnh, chủ niên thiếu bất lợi, gia Hóa kị chủ yểu, bí quyết vân: “Tham, vũ không được phát người thiếu niên, vận quá ba mươi tài mập ra”. (án: Tham, vũ cư tứ mộ, đại bao nhiêu năm bình thường. Có ngôi sao may mắn, vừa qua ba mươi tuổi, vận may sẽ.)

Thiên đồng tuất cung là trái lại bối, đinh nhân hóa cát chủ đại quý.

Thiên đồng ở tuất cung là hãm, như gặp đinh nhân lập mệnh tuất cung giá trị của, mà ngọ cung có lộc tồn, dần cung cũng có hóa lộc, hóa khoa, tuất cung thiên đồng hóa quyền, định chủ phú quý. Năm nào người sống mệnh lập tuất cung cùng trời cùng cộng viên, vô hình sát kị cũng chủ không đẹp, có sát gia kị cướp, tài quan câu vô, trái lại chủ không được cát.

Cự môn thìn tuất là hãm địa, tân nhân hóa cát lộc cao chót vót.

Cự môn ở thìn tọa mệnh, bản là hãm địa, như tân sinh ra cự môn hóa lộc ở thìn, thì và dậu cung lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau, tử cung có thái dương hóa quyền, tất chủ phú quý, gia sát cũng không phải. Cự môn ở tuất tọa mệnh, tân nhân cự môn hóa lộc, kình dương nhập miếu, ngọ cung có thái dương hóa quyền, tài quan hội khôi việt, cũng.

Cơ lương dậu thượng hóa cát người, tung gặp tài quan cũng không quang vinh.

Dậu cung lập mệnh giá trị thiên cơ (và cự môn đồng cung), thiên lương (và thái dương đồng cung), thật là hãm địa, mặc dù phùng tam phương cát hóa cũng không lực, thiên cơ, thiên lương thủ mệnh tị hợi cũng thế.

Nhật nguyệt tối ngại trái lại bối, là là thất huy.

Thái dương ở thân dậu tuất hợi tử, Thái âm ở dần mão thìn tị ngọ, thì nhật nguyệt vô huy, ở đâu quý của có? Nhiên có nhật nguyệt trái lại bối mà đa người giàu sang, muốn xem cung mệnh tam hợp cát hóa củng chiếu, không được gia sát kị là cũng. Cho nên ngọc thiềm tiên sinh viết: “Sổ trung tâm nghị luận tối tinh vi, phán đoán pháp ở nhân tâm sống thay đổi”. (án: Nhật nguyệt trái lại bối gặp ngôi sao may mắn, phú nhiều quý.)

Mệnh thân nhất định phải tinh yêu cầu, chỉ soa mảy may.

Dục an thân, mệnh, tiên biện canh giờ, chính xác thì không không được ứng với. Thân mệnh trước lúc, thì khán Bản cung sinh, vượng, tử, tuyệt làm sao, sau đó dựa vào tinh suy đoán.

Âm đức duyên niên tăng bách phúc, về phần hãm địa không được tao thương.

Thân, mệnh mặc dù yếu, tịnh lạc hãm cung, lại có Phúc Thọ may mắn, tài, quan cũng xưng thượng tốt, còn đây là tổ tiên dư ấm hoặc bản thân thiện hạnh sở trí, thiên tướng của cũng.

Mệnh thực vận kiên, ruộng lúa được mưa.

Như mạng tọa cát địa, lại có tứ diện cát củng, đi hạn vừa tốt, tự mình phúc luận.

Mệnh suy hạn yếu, cỏ non tao sương.

Như mạng, thân tọa hãm địa, tam phương vô cát có hung, vận hạn vừa phùng ác sát, tất chủ tai hối, chung thân kiển trệ, vị của bốn bề thọ địch.

Luận mệnh tất thôi tinh thiện ác, cự, phá, kình dương tính tất cương.

Đến đây tam tinh thủ mệnh, nhược cư hãm địa, không chỉ tính cương mà thôi, định chủ lời lẽ thị phi, gia sát bị thương tàn phế rách nát.

Phủ, tướng, cùng, lương tính tất hảo.

Phủ, tướng, cùng, lương giai sao Nam Đẩu thuần dương ngôi sao, thân, mệnh giá trị của nhất định phải trung hoà của tính.

Hỏa, cướp, thiên không, tham tính không được thường.

Đến đây bốn sao thủ mệnh, tính cách nhiều lần không được thường. Mệnh phùng tham lang gặp Hỏa Tinh, cố đương phú quý, nhưng thiên không cướp lâm của thì dựa vào thượng phán đoán.

Xương khúc lộc cơ thanh tú xảo, âm dương tả hữu hiền từ nhất tường.

Xương, khúc, lộc, cơ thủ mệnh không được gia Tứ Sát, chủ nhân dày rộng anh tuấn, thông minh tú lệ, cũng đương phú quý. Như nhật, nguyệt, tả, hữu tọa mệnh không được gia sát, chủ nhân thanh kỳ đôn hậu, độ lượng khoan dung độ lượng, phú quý của luận.

Vũ, phá, tham, trinh xung hợp, cục toàn bộ cố quý.

Thân, mệnh tam hợp gặp vũ, phá, liêm, tham thủ chiếu, canh được hóa cát phú quý tất vậy.

Dương, đà, thất sát tướng tạp, bổ sung thì thương.

Tử vi đánh bại thất sát hóa quyền, năng lực khiến cho dương, đà giảm ác, cho nên tử vi thủ giá trị cung mệnh cố tốt, mà ở tam phương xung hợp cũng có thể. Nhưng thất sát, dương, đà chụp ảnh chung thủ giá trị thân mệnh chung phi cát tường, đến già cũng không được chết già cũng, nên tường tố của.

Tham lang liêm trinh phá quân ác, thất sát kình dương đà la hung.

Thân, mệnh tam hợp có sáu sao thủ chiếu, hoặc sai ai ra trình diện liêm trinh Hóa kị, tam phương cát ít hung đa, định chủ dâm tà rách nát hoặc hình thương, thậm chí độc khắc, quá sức không đẹp cũng.

Hỏa Tinh linh tinh chuyên tác họa, kiếp không thương khiến cho họa trọng trọng.

Khổ nhị hạn giá trị đến đây hung tinh, định chủ tai hối đa đoan. Như thân, mệnh phùng của mà được chúng cát củng chiếu, hỏa, linh, họa khinh, thiên không, cướp không thích hợp, thiên thương, thiên sứ như rơi ác địa mà giá trị nhị hạn, đa chủ là năm hung tai.

Cự môn, sao Hóa kỵ giai không được cát, vận, thân, mệnh, hạn kị tương phùng.

Sao Hóa kỵ là Hóa kị đà la, mười hai cung thân mệnh nhị hạn phùng của giai chủ bất lợi, huống cự môn vốn không phải là cát diệu, nhược hãm địa giá trị đến đây, ở đâu cát của có.

Canh kiêm thái tuế quan phù tới, quan phi khẩu thiệt quyết không thiên không.

Thừa thượng cú, thái tuế, quan phù, bản là hưng tụng chi thần, huống cự môn là phi của diệu, vừa kiêm sao Hóa kỵ lâm của, kỳ quan phi khẩu thiệt tuyệt không năng lực miễn.

Người đi viếng, Tang Môn vừa gặp nhau, quản giáo tai bệnh lưỡng tướng công.

Người đi viếng, Tang Môn bản hình phạt chính hiếu, nhưng không được phùng thất sát hình nhận do có thể hoặc miễn, nhiên tật bệnh tất có, huống kị là tối năng lực sinh tật, ưa chúng cát giải trừ.

Thất sát thủ thân cuối cùng yểu.

Thất sát thủ thân, mệnh ác địa, gia sát, là dựa vào đến đây phán đoán. (án: Thất sát thủ cung mệnh hoặc thân cung, gặp ác tinh đồng cung, giảm thọ không thể nghi ngờ, canh phòng chết non.)

Tham lang nhập mệnh tất là xướng.

Tham lang thủ mệnh mặc dù không được gia sát, hoặc ở tam chụp ảnh chung lâm, cũng chủ dâm ẩn. Như gia sát hãm địa, thì chủ nam tử lang thang, nữ tử dâm loạn, bí vân: “Tham lang tam hợp tương trùng chiếu, cũng học hàn quân khứ thâu hương”. (án: Nơi này hàn quân đương chỉ đường mạt thi nhân hàn dồn quang, thiện viết diễm tình thơ, từ tảo hoa lệ, xưng “Hương liêm thể”. Tham lang thủ mệnh, đa chủ tính dục cường, mỗi có tư tình, cư cung Quan lộc cũng thế, nam nữ cùng luận. Gia sát hãm địa tác thượng phán đoán.)

Tâm tính thiện lương mệnh vi cũng chủ thọ.

Như trên thuật “Âm đức duyên niên tăng bách phúc” nói đến.

Tâm địa độc ác mệnh cố cũng yểu vong.

Và thượng cú trái lại người liền sai ai ra trình diện. Như Gia Cát Khổng Minh dụng trí đốt đằng giáp quân, là số trừ năm của thọ cũng. (án: Đến đây cận vậy thuyết pháp, tất độc mệnh cố cũng có trường thọ người, chỉ là trường thọ tỉ lệ ít ta, tâm tính thiện lương mệnh vi cũng có đoản mệnh người, đoản mệnh hoàn không cần thiết ít. Có vô đức mà thụ dạ người, có vô quá mà gặp họa người, có cướp đoạt chính quyền người là chư hầu, có thiết câu người tao tru diệt. Phú quý nghèo hèn cử suy tồn vong chờ sự, không có chỗ nào mà không phải là trúng mục tiêu đã định trước, có gian đạo tử hình mà không bị nhân biết, có phạt chuộc tiểu quá mà tao trọng tội. Mạnh tử vân: Chẳng lẽ mệnh cũng, thuận thụ kỳ chính vân ngươi. Vương sung vân: Mệnh, cát hung đứng đầu cũng, tự nhiên chi đạo, thích ngẫu số, phi có hắn khí bàng vật ghét thắng cảm động khiến cho của nhiên cũng.)

Người thời nay mệnh có thiên kim quý, vận khứ là lúc khởi cửu trường? Sổ nội ẩn chứa nhiều ít để ý, học giả cần phải đương tỉ mỉ tường.

Nữ mệnh cốt tủy phú chú giải

Phủ tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm tử quý và phu hiền.

Ngọ cung an mệnh, hai sao tọa thủ (vũ khúc Thiên phủ cùng viên hoặc liêm trinh thiên tướng cùng viên), giáp sinh ra hợp cách; tử cung an mệnh, hai sao tọa thủ (vũ khúc Thiên phủ cùng viên hoặc liêm trinh thiên tướng cùng viên), kỷ sinh ra hợp cách; thân cung an mệnh, hai sao tọa thủ (tử vi Thiên phủ cùng viên hoặc vũ khúc thiên tướng cùng viên), canh sinh ra hợp cách. Đến đây hai sao một trong nhập mệnh, tất và một… khác tinh gia hội, tất tác mệnh phụ, vinh dự nhận được phong cáo là cũng.

Liêm trinh thanh bạch năng lực gần nhau.

Đến đây tinh vị cung an mệnh, giáp sinh ra hợp cách; thân cung tọa mệnh, quý sinh ra hợp cách; dần cung tọa mệnh, kỷ sinh ra hợp cách. Bí quyết vân: “Liêm trinh nữ mệnh thủ, vô sát xung chiếu thanh bạch thân”, câu là thượng cách khán.

Rất có thiên đồng để ý cũng thế.

Đến đây tinh dần cung tọa mệnh, giáp sinh ra hợp cách; mão cung tọa mệnh, ất sinh ra hợp cách; tuất cung tọa mệnh, đinh sinh ra hợp cách; tị cung tọa mệnh, bính sinh ra hợp cách; hợi cung tọa mệnh, tân sinh ra hợp cách, tất chủ phú quý.

Đoan chính tử vi thái dương tinh, sớm gặp hiền phu tính có thể bằng. Thái dương dần đáo ngọ, gặp cát cuối cùng phúc.

Tử vi ở tử, ngọ, dần, thân, thìn, tuất, tị, hợi chư cung an mệnh, chủ phú quý. Thái dương giá trị ngọ cung an mệnh, định chủ phú quý. (án: Do dần đáo ngọ đều tác cát luận)

Tả phụ, thiên khôi là Phúc Thọ, tả bật, thiên tướng phúc đã tới.

Đến đây bốn sao chư cung được địa, như thân, mệnh giá trị của, định chủ Phúc Thọ quang vinh xương.

Lộc tồn rất nặng đa áo cơm, phủ tướng triêu viên mệnh tất quang vinh.

Lộc tồn tại chư cung thủ mệnh tịnh sai ai ra trình diện tử, phủ, vũ khúc tam hợp thủ chiếu, không giàu tức quý. Duy lập mệnh ở dần, lộc tồn tại thân; lập mệnh ở thân, lộc tồn tại dần, thì là triêu viên của cách, giáp canh sinh ra thượng cục. Bính mậu đinh kỷ nhâm quý sinh ra, và lộc tồn tại tị hợi tử ngọ an mệnh không được đầy đủ mỹ.

Tử, phủ, tị, hợi tương hỗ phụ, tả, hữu đến đỡ phúc tất sinh.

Tị hợi nhị cung an mệnh, gặp tử, phủ, phụ, bật thủ chiếu xung giáp, canh sai ai ra trình diện hóa cát, phú quý tất vậy.

Cự môn, thiên cơ là phá đãng.

Cự môn thiên cơ ở mão dậu, cự môn thái dương, thiên cơ Thái âm ở thân cung an mệnh, tuy là vượng địa, cuối cùng phúc không được đầy đủ mỹ. (án: Nữ mệnh cự cơ mão dậu thủ mệnh, chủ dâm loạn phá đãng.)

Thiên lương, nguyệt diệu nữ mệnh bần.

Tị hợi an mệnh, thiên lương giá trị của; mão thìn an mệnh, Thái âm giá trị của, nhược nhiên, nữ mệnh y lộc nan toại, cái và bị chiếm đóng lương hoặc âm thủ mệnh, chủ thấp hèn, không phải thì hung.

Kình dương, Hỏa Tinh là thấp hèn.

Đến đây hai sao thủ mệnh, vượng cung vưu có thể, nhưng hình khắc không khỏi. Như cư hãm địa gia sát, chủ thấp hèn, không phải thì yểu.

Văn xương, văn khúc phúc không được đầy đủ.

Đến đây hai sao nên nam không thích hợp nữ, duy cũng chủ thông minh thông minh.

Vũ khúc của ở lại là quả tú.

Đến đây tinh nên nam không thích hợp nữ, như tuân lệnh tam phương cát củng, có thể là nữ tương. Như hãm địa gặp xương, khúc gia sát, thì chủ mẹ goá con côi. (án: Vượng địa thủ mệnh, phùng gặp thiên không cướp Tứ Sát cập chư ác, cũng chủ mẹ goá con côi)

Phá quân nhất diệu tính khó hiểu.

Đây là cô độc dâm ẩn ngôi sao, nữ nhân không thích hợp, gia Tứ Sát tất nhân gian mưu phu, nhân đố hại tử, tung không được đến tận đây quá mức, dâm ẩn tối nghiệm. (án: Phàm nữ mệnh phá quân tọa thủ, bất luận có sát vô sát, cũng không tốt lương. Bản thân xin khuyên nhất cú, nhược bạn gái của ngươi là khỏa phá quân tinh, ngàn vạn lần sờ cùng nàng kết hôn, không phải, cả đời này đã có thể thảm.)

Tham lang nội ngoan đa dâm ẩn.

Tên này đào hoa, là háo sắc ngôi sao, là xướng làm thiếp, tâm tồn đố kị, nhân gian mưu phu hại tử, tung không được đến tận đây quá mức, dâm ẩn tối nghiệm. Bí quyết vân: “Tham lang hoa diệu nữ mệnh thủ, trượng phu tiền tài tình nhân dụng”.

Thất sát trầm ngâm phúc không được quang vinh.

Đến đây đại sát ngôi sao, nữ mệnh thủ giá trị cư miếu vượng, chủ là nữ tương. Bí quyết vân: “Thất sát dần thân nữ mệnh phùng, ác sát gia của dâm xảo dung, liền có cát hóa chung không đẹp, nhà kề phụng dưỡng người chủ”.

Thập can hóa lộc tối quang vinh xương, nữ mệnh phùng to lớn cát xương, canh được lộc tồn tướng được thông qua, vượng phu ích tử thụ ân quang.

Như mạng tọa hóa lộc, lại được lộc tồn xung hợp, hoặc tuần phùng, hoặc đồng cung, giai chủ mệnh phụ của quý, không phải cũng chủ đại phú, tất sinh quý tử.

Hỏa linh dương đà cập cự môn, thiên không Địa kiếp vừa tướng lâm, tham lang thất sát liêm trinh ở lại, vũ khúc gia lâm khắc hại xâm.

Đại để đến đây tinh nữ mệnh không thích hợp phùng, như nội phùng một… hai…, cũng chủ dâm tiện, nhược tịnh sai ai ra trình diện của, kỳ thấp hèn bần yểu tất vậy. Cái gọi là “Tịnh sai ai ra trình diện”, phi tất giai sai ai ra trình diện của, chỉ cần hợp gặp sát kị thiên không cướp thứ hai tam, thì chủ thượng lệ.

Tam phương tứ chính ngại phùng phá, canh ở phu cung mối họa sâu, nếu là Bản cung vô chính diệu, tất chủ sanh ly khắc hại chính xác.

Đến đây luận tiếp nối thuật sổ tinh trong, duy phá quân tam phương tứ chính bản thân mệnh phu cung chẳng hề nên sai ai ra trình diện của, tập người dựa vào đến đây phán đoán, lại vừa nghiệm cũng. Phá quân nhất diệu, như chính chiếu cung mệnh, cũng vị phá tan, nữ tử vưu không được cát cũng.

Trước đây luận phú, câu hệ khán mệnh yếu quyết, học giả nên thành thục ngoạn của, là được ngọn nguồn cũng.

Chú giải quá nhỏ phú

Đẩu số tới huyền tới vi, để ý chỉ khó hiểu. Mặc dù thiết vấn vu bách thiên trong, do có nói mà chưa hết. Đến nỗi tinh của giới hạn, các hữu tương ứng, thọ yểu hiền ngu, phú quý nghèo hèn, bất khả một mực nghị luận. Kỳ tinh phân bố mười hai viên, sổ định ư ba mươi sáu vị, nhập miếu là kỳ, thất độ là giả. Đại để dĩ thân mệnh là phúc đức gốc rể, gia dĩ căn nguyên, là nghèo thông của tư. Tinh có cùng triền, mấy người phân định, cần phải minh kỳ sinh khắc của yếu, tất tường ư được viên thất độ của phân. Quan ư tử vi bỏ triền, tư một ngày đêm nghi của tượng, tốt liệt ở lại mà thành viên. Thổ tinh cẩu thả cư kỳ viên, nhược có thể di động dời; sao Kim chuyên tư tài kho, sợ nhất không vong. Đế cư động thì liệt ở lại bôn ba, tham thủ thiên không mà tài nguyên không được tụ. Các ty kỳ chức, bất khả so le. Cẩu thả hoặc không bắt bẻ kỳ cơ, canh quên kỳ biến, phải kể của tạo hóa xa vậy.

Lệ viết:

Lộc phùng phá tan, cát chỗ giấu hung.

Giả như thân, cung mệnh phùng lộc tồn, hoặc tam hợp có lộc, lại gặp sao Hóa kỵ phá tan, trái lại là triệu chứng xấu. Như hạn bộ đáo bổng lộc và chức quyền, hung tinh cùng tụ, cũng hung phán đoán cũng. (án: Cái gọi là cát chỗ giấu hung, tỷ như thành công đang nhìn, hết lần này tới lần khác vừa tự nhiên đâm ngang, khiến cho gà bay trứng vỡ, đun sôi vị chết cũng sẽ phi. Lộc kị đồng cung, là phá tan, lộc Bản cung, kị đối cung, cũng phá tan. Hạn bộ cùng luận.)

Mã gặp không vong, chung thân bôn tẩu.

Giả như giáp sinh ra của chặn lộ không vong ở chính thiên không ở thân, bàng thiên không ở dậu, nhược ở thân thủ mệnh cũng có thiên mã đồng cung, là mã gặp không vong, chủ nhân chung thân bôn tẩu. Giáp năm sinh ra ở thân an mệnh phùng thiên mã, bính tân sinh ra ở tị an mệnh phùng thiên mã, đinh nhâm sinh ra ở dần an mệnh phùng thiên mã. Nếu như an mệnh dần thân tị hợi, phùng lục giáp không vong hơn thế, cũng. (án: Không vong, chỉ chặn thiên không, tuần thiên không, kiếp không là cũng.)

Sinh phùng bại địa, phát cũng hư hoa.

Giả như cung mệnh nạp âm thuộc thủy, an mệnh dậu cung, kim thủy trường sinh ở thân, dậu tức là tắm rửa cũng, bại địa, vừa gia hình kị chư hung, mặc dù phát cũng chủ hư hoa. Dư thì khí hậu thua ở dậu; mộc thua ở tử; hỏa thua ở mão; kim thua ở ngọ, lập mệnh hơn thế cũng thân phùng bại địa.

Tuyệt xử phùng sanh, hoa mà không bại.

Giả như khí hậu sinh ra (cung mệnh nạp âm tương ứng) an mệnh ở tị, mà tị là thủy đất sở tuyệt nơi, lại được sao Kim sống ở tị, thì kim nước lã vu tị vị, mặc dù tuyệt không tuyệt, là mẫu tới cứu tử của để ý. Tị trung tâm bính hỏa ngồi vượng, hỏa lại xảy ra đất. Tung dần thân tị hợi là tứ tuyệt, vừa là tứ sinh, cho nên viết: “Ngũ hành tuyệt xử tức là thai nguyên, sinh nhật phùng của, danh viết bị khinh bỉ”. Còn lại kim cục mệnh ở dần, hỏa cục mệnh ở hợi, mộc cục mệnh ở thân cũng cùng đến đây để ý. (án: Như Trương Học Lương của mệnh, thủy nhị cục sinh ra, lập mệnh tị cung, bản là thủy của tuyệt địa, được vũ khúc sao Kim thủ mệnh, trái lại chủ tuyệt ngoại phùng sinh, trường thọ.)

Tinh lâm miếu vượng, tái quan sinh khắc cơ hội; mệnh tọa cường cung, tế sát chế hóa của để ý.

Giả như khí hậu sinh ra mộ kho ở thìn, nhược thìn là cung tài bạch, vị của tài kho; thìn là cung Quan lộc, vị của quan kho; hóa lộc tinh ở thìn, vị của thiên kho; hao tổn sát ở thìn, vị của thiên không kho; thìn cư cung thiên di, vị của phá kho. Phàm thìn tuất xấu vị là tứ mộ kho, đến đây người dựa vào nạp âm mà thủ.

Nhật nguyệt tối ngại trái lại bối.

Giả như nhật ở dậu tuất hợi tử xấu, nguyệt ở mão thìn tị ngọ vị, đều vì trái lại bối. Nhưng coi trọng huyền hạ huyền, nguyệt tại hạ huyền ngày rằm cát, hạ huyền hối nhật hung. Nhược nhật nguyệt cùng viên, liền khán nhân sinh thì, nhật (sinh ra) ưa thái dương vượng, dạ (sinh ra) ưa Thái âm miếu, lại vừa luận họa phúc. Nhật nguyệt trái lại bối, chủ nhân phụ mẫu không đắc lực, vô tình của nghĩa cũng. (án: Nhật nguyệt thủ cung phụ mẫu cũng thế, vượng địa đắc lực, duyên phận tốt, hãm địa không đắc lực, duyên phận mỏng.)

Lộc mã mừng nhất cùng bôn ba.

Giả như giáp năm người sống, lộc tồn tại dần, nhược phùng thân tử thìn năm người sống, thiên mã cũng ở dần, đến đây vị của được địa, là hệ lộc mã cùng bôn ba. Hoặc hóa lộc tinh cùng trời mã đồng cung cũng vị của lộc mã cùng bôn ba. (án: Tam hợp thiên mã, có lộc tồn hoặc hóa lộc, cũng vị của lộc mã cùng bôn ba.)

Không vong nhất định phải đắc dụng, thiên không khẩn yếu nhất.

Luận thân cung mệnh nạp âm, kim không thì minh, hỏa thiên không thì phát, nhị hạn phùng của trái lại là phúc luận. Nhược thủy không thì hiện lên, mộc không thì chiết, đất thiên không thì hãm, làm hại vậy. (án: Nơi này của thiên không, đương chỉ cung mệnh ngũ hành cục mà nói. Không vong có vài loại, có thiên không Địa kiếp, có chặn lộ không vong, có tuần ánh sáng vong, còn một người khác “Thiên không” tinh ở năm sinh chi tiền nhất cung, trong đó dĩ thiên không Địa kiếp, dĩ năm sinh chi tiền một vị của “Thiên không” làm hại lớn nhất. Chặn thiên không và tuần thiên không vu cung mệnh, làm hại rất nhẹ, kim cục phùng thiên không thì minh, hỏa cục phùng thiên không thì phát.)

Nhược cư bại địa, chuyên khán đến đỡ của diệu, rất có kỳ công.

Giả như mệnh ở bại tuyệt nơi, nhưng được lộc tồn cập hóa lộc đến đỡ thì mỹ, hóa hối là tường cũng.

Tử vi Thiên phủ, toàn bộ dựa vào phụ bật công.

Giả như mệnh phùng Tử Phủ, lại được phụ bật thủ chiếu, chung thân phú quý. Như vô phụ bật, phi tốt nhất của cách.

Thất sát phá quân, chuyên dựa vào dương linh của ngược.

Giả như thân mệnh gặp thất sát, phá quân, vừa hội dương, linh thủ chiếu, có chế lại vừa, vô chế hung quá mức. (án: Thất sát, phá quân và dương đà hỏa linh đồng cung có thể hợp đa chủ hung, có tử vi, lộc tồn hội hợp có thể giải trừ bộ phận hung tính.)

Chư tinh cát, phùng hung cũng cát, chư tinh hung, phùng cát cũng hung.

Giả như thân mệnh tam phương dữ nhiều lành ít, thì cát cách tao xâm; giả như cát đa hung ít, thì hung mệnh có thể cứu chữa. Đến đây cần phải khán cát hung tinh được viên bị chiếm đóng, và phu sinh khắc chế hóa, dĩ định họa phúc.

Phụ bật giáp đế là thượng phẩm, đào hoa phạm chủ là chí dâm.

Đế tức tử vi, nhập mệnh, thân cung được phụ bật lai giáp là phú quý của cách, tam hợp cũng thế. Giả như thân, cung mệnh tử vi và tham lang cùng viên, là “Đào hoa phạm chủ” của cách, nam nữ tà dâm, nhiều gian trá mà chuyên dùng mưu kế, nhược được tam hợp phụ bật, tham lang bị quản chế, thì không cần câu đến đây luận cũng.

Quân thần khánh hội, tài học trải qua bang.

Giả như tử vi được thiên tướng, Thiên phủ, văn khúc, văn xương, tả phụ, hữu bật, tai thai, bát tọa chờ ngôi sao may mắn trợ giúp của, tam chụp ảnh chung lâm, là “Quân thần khánh hội”, phùng của đều bị phú quý. Nhưng có sao Kim và hình kị Tứ Sát cùng độ, vị của nô lấn chủ, thần tế quân, trái lại làm hại loạn, tới cần phải tường luận.

Khôi việt đồng hành, đứng hàng thai phụ; lộc văn củng mệnh, phú hơn nữa quý.

Giả như khôi việt phân thủ thân mệnh, kiêm được quyền lộc xương khúc cát diệu lai củng, đều bị phú quý, nhưng có hình kị tương trùng thì bình thường, chích nên tăng nói.

Đầu ngựa đái tiến, trấn ngự biên cương.

Giả như ngọ cung an mệnh, thiên đồng Thái âm hoặc tham lang tọa mệnh, bính mậu năm sinh ra kình dương đồng cung, phùng của hóa cát, mặc dù dĩ dương nhận ở mệnh cũng mỹ luận, phú quý đều có thể hứa cũng, chỉ là không kiên nhẫn cửu. (án: Nữ mệnh không thích hợp. Cùng âm ở ngọ cụ hỏa linh đặc biệt, chủ đại hung.)

Hình tù giáp ấn, hình trượng duy tư.

Giả như thân, mệnh có thiên tướng, lại bị dương, trinh giáp của, chủ nhân tao quan phi thụ hình trượng, chung thân bất năng phát đạt. (án: Đây là “Hình tù giáp ấn” cách, phạm người tất có lao ngục. Liêm trinh thiên tướng ở ngọ cung tọa mệnh, bính, mậu năm sinh ra; ở tử cung tọa mệnh, nhâm năm sinh ra hợp đến đây cách.)

Thiện ấm triều cương, nhân từ dài.

Thiên cơ hóa thiện, thiên lương là ấm tinh, giả như cơ, lương hai sao thủ thân, mệnh ở thìn tuất cung, kiêm hóa cát tương trợ, cho rằng phú quý, gia hình kị hao tổn sát, tăng nói nên của. (án: Thiên cơ thiện tinh, thiên lương ấm tinh, đại nhân tinh, hội chiếu cố nhân gia, có ái tâm, cơ lương thủ cung thiên di cũng tác đến đây luận. Gia sát chúng, phần nhiều là thầy bà, bang hội đứng đầu, tư tưởng cách tân người.)

Quý nhập quý hương, phùng của phú quý.

Giả như thân, mệnh gặp có quý nhân, vừa kiêm cát diệu, quyền, lộc lai trợ giúp, phùng của đều bị phú quý, hạn gặp của cũng chủ mập ra.

Tài cư tài vị, gặp người phú xa.

Giả như tử vi, Thiên phủ, vũ khúc, Thái âm cư tài bạch của cung, vừa kiêm hóa quyền, hóa lộc cập lộc tồn, tất chủ phú xa, nhị hạn nhược phùng, đại chủ phát tích. (án: Khổ nhị hạn cập lưu niên cung mệnh hoặc cung tài bạch phùng đến đây, cùng luận.)

Thái dương cư ngọ, vị ngày lệ trung thiên, có chuyên quyền của quý, địch quốc của phú.

Giả như thân, mệnh ngồi trên ngọ cung, và thái dương cùng giá trị, canh, tân năm người sống phú quý toàn bộ mỹ. Nữ nhân phùng của vượng phu ích tử. (án: Quý năm sinh ra cũng chủ phú quý.)

Thái âm cư tử, hào viết thủy trừng quế ngạc, được thanh yếu của chức, trung gián của tài.

Thái âm thiên đồng ở tử tọa mệnh, bính năm đinh dạ sinh ra chủ phú quý toàn bộ mỹ, vô tư khúc, chính trực quân tử. (án: Quý năm sinh ra cũng chủ phú quý. Năm hơn người sống thì phủ.)

Tử vi phụ bật đồng cung, nhất hô bách nhạ, cư thượng phẩm.

Giả như tử vi ở thân, mệnh, phục có phụ, bật đồng cung lai đến đỡ, chung thân toàn bộ mỹ, phú quý của luận.

Văn hao tổn cư dần mão, chúng thủy nhắm hướng đông.

Giả như thân, mệnh cư dần mão, phá quân tọa mệnh và văn xương hoặc văn khúc đồng cung, thảng có hình sát xung chiếu, chủ suốt đời kinh hãi, chung thân khổ cực, phí sức cố sức. Hạn bộ đến đó, nhu phùng cát thì bình, gặp hung lại càng không cát. (án: Phá quân, văn khúc giai thuộc thủy, dần mão là họ Đông Phương.)

Nhật nguyệt thủ không bằng chụp ảnh chung, phúc ấm tụ không sợ hung nguy.

Giả như nhật nguyệt thủ thân mệnh, mặc dù gặp cát diệu không vì toàn bộ mỹ, như phùng hung tinh chắc chắn hung tai. Như thế tam phù hợp mệnh thân mà kiêm hóa cát, cho rằng mỹ cũng. Phúc là thiên đồng, ấm là thiên lương, hai sao như trong người, mệnh, phùng cát không sợ hung nguy, nhiên có hao tổn cướp hình kị không vì mỹ cũng.

Tham cư hợi tử, tên là hiện lên thủy đào hoa.

Tham lang ở hợi hoặc tử cung tọa mệnh, phùng cát diệu cho rằng cát luận, như gặp hình kị, nam lang thang, nữ dâm xướng. Duy cho hắn cung có tham lang thủ mệnh, thân, cát chúng vưu có thể, hung đa so sánh hợi tử làm hại lược khinh mà thôi. (án: Gặp không vong cùng giá trị có thể giải trừ đào hoa của bất lương.)

Hình gặp tham lang, hào viết phong lưu màu trượng.

Giả như tham lang, đà la cùng viên thân mệnh vu dần cung, chủ thái độ làm người thông minh, canh chủ phong lưu, nhược gặp rảnh rang cung thì bình vậy. (án: Bất luận ở đâu cung an mệnh, phàm tham lang và kình dương hoặc đà la đồng cung giai như vậy luận. Nữ mệnh tham lang gia dương đà, dâm loạn, nam mệnh tham lang gia dương đà, sắc trung tâm quỷ đói.)

Thất sát, liêm trinh đồng vị, trên đường mai thi.

Giả như thân mệnh được hai sao thủ của, gia Hóa kị hao tổn sát, thì dựa vào thượng phán đoán, hoặc ở cung thiên di cũng thế.

Phá quân ám diệu đồng hương, trong nước tác mộ.

(án: Nơi này bất khả giải trừ, ám diệu chỉ cự môn, phá quân không có khả năng và cự môn đồng cung hoặc gia hội, cũng không có khả năng phân thủ mệnh, thân. Cư vân đẩu số trung tâm cái khác phái còn có đến đây vừa nói.)

Lộc cư nô bộc, dù có quan cũng bôn ba.

Giả như thân cung mệnh bình, nô bộc cung được lộc tồn hoặc hóa lộc hóa quyền nhị cát diệu tái sinh mỹ luận, chỉ là lao lực. (án: Nô bộc thuộc hãm cung, không nhất định rơi ngôi sao may mắn mới tốt. Ngôi sao may mắn nên rơi cung mệnh tam phương tứ chính, mới là mỹ cách. Nô bộc cung cho dù tốt, cũng không có thể khiến cho chính phú quý đứng lên. Toi mạng thì cần phải chú ý điểm này.)

Đế gặp hung đồ, mặc dù lấy được cát mà vô nói.

Giả như tử vi thủ thân, mệnh, phùng gặp Tứ Sát cùng với chúng ác, mặc dù cát cũng không nói, mỗi khi chủ nhân tâm thuật bất chính.

Đế tọa mệnh kho, thì viết kim dư phù liễn; Phúc Yên văn diệu, vị của ngọc tay áo thiêm hương.

Giả như tử vi thủ mệnh ngọ cung, có cát diệu người, vị của kim dư phù liễn, tất chủ quyền to của chức, phùng hình kị thì bình thường. Cung phúc đức phùng xương khúc, cát diệu lai phù, tất triều đình triêu tôn, vị của ngọc tay áo thiêm hương. (án: Cung phúc đức rơi xương khúc, đa chủ một thân nổi danh sĩ phong độ, mà lại suốt đời có nhiều diễm phúc. Đại nhiều hơn mình tại ngoại làm loạn, nạp thiếp, mà lão bà lại mông tại cổ lí.)

Thái dương hội văn xương vu quan lộc, hoàng điện thủ ban, phú quý toàn bộ mỹ.

Giả như thái dương miếu vượng Đồng Văn xương vu cung Quan lộc, mệnh phùng cát diệu phú quý, tái sinh tể tướng của chức cũng.

Thái âm Đồng Văn khúc vu thê cung, bảng vàng đề tên, văn chương lệnh thịnh.

Giả như Thái âm, văn khúc hai sao cùng giá trị vu cung phu thê, vừa kiêm cát diệu lai phù, mà hạn bộ phùng đến đây, nam chủ chiết quế, nữ chủ chiêu thụ phong tặng. (án: Nơi này nói phải đại hạn đi ngược chiều, mới có thể đi tới cung phu thê, thủy luận của. Thái âm miếu vượng, thủ thân cung cao hơn. Nam mệnh Thái âm nhập miếu và văn xương hoặc văn khúc ở cung phu thê, làm học vấn và tài nghệ năng lực thành danh, hoặc nhân nữ nhân trợ giúp lực mà công thành danh toại, hoặc được hiền lương khuôn mặt đẹp của thê, nhân thê mà làm giàu dồn quý. Thái âm hóa lộc vu thê cung, chủ được thê tài dĩ thành sự nghiệp.)

Lộc tồn thủ vu điền, tài, thì tài sản vô số.

Giả như lộc tồn thủ vu điền trạch hoặc cung tài bạch, đa chủ đại phú. (án: Đến đây cũng không hẳn vậy. Lộc tồn thủ vu cung điền trạch, đa cận chủ thường thường bậc trung, nếu bàn về đại phú hay không thượng cần phải dĩ cung mệnh tam phương cát hung là việc chính.)

Tài ấm ngồi trên thiên di, tất cự thương cao giả.

Tài tức vũ khúc, ấm tức thiên lương, đến đây hai sao hoặc nhất hóa quyền, lộc và cát diệu ngồi chung cung thiên di, tất tác cự thương cao giả. Nhược gia hình kị sát thấu thì bình thường. (án: Đến đây cách đa là thương nhân. Vũ khúc, thiên lương phùng cát hóa tịnh và cát diệu cùng giá trị tài tác cự thương luận của.)

Sát cư tuyệt địa, tuổi thọ yểu tự nhan quay về.

Giả như mệnh tọa dần thân tị hợi, phùng thất sát gia hình kị, chủ không được cát, tuy có cát diệu, duy nhưng lự hung hạn lâm của, thì hung vậy. (án: Có trường sinh thập nhị thần của “Tuyệt” cùng viên.)

Tham tọa sinh hương, thọ thi vĩnh như bành tổ.

Giả như mệnh tọa dần thân tị hợi, phùng tham lang tọa trường sinh nơi, vừa gia ngôi sao may mắn, chủ thể kiện thọ thi. (án: Có trường sinh thập nhị thần của “Trường sinh” cùng viên. Tham lang ở mão dậu có cát, cũng chủ thọ.)

Hao tổn cư bổng lộc và chức quyền, ven đường khất thực.

Giả như hao tổn tinh (tức phá quân) thủ cung Quan lộc (án: Đến đây tất là thất sát thủ cung mệnh), vừa phùng hình kị, phương tác đến đây luận.

Tham hội vượng cung, chung thân ăn trộm.

Tham lang thủ mệnh, dần ngọ tuất sinh ra mệnh tọa ngọ cung, tị dậu xấu sinh ra mệnh tọa dậu cung, hợi mão vị sinh ra mệnh tọa mão cung, thân tử thìn sinh ra mệnh tọa tử cung, là “Tham hội vượng cung”, không được tụ tài, gia sát thì chủ bần cùng, trở thành ăn cắp hạng người. (án: Có sát tinh thủ chiếu, một thân giỏi về xảo phiến, phiến tài, phiến sắc, phiến hai lượng tiểu mặt đều đoán ở bên trong, cũng không phải là nhất định là cường đạo. Có ngôi sao may mắn người, có thể đem cự khoản “Dung tư” tiến túi tiền mình.)

Kị ám ở chung cung mệnh, tật ách, khốn yếu uông luy

Giả như thân, cung mệnh hoặc cung tật ách có cự môn đà la cùng thủ, chủ thái độ làm người nghèo khó mà người yếu, chung thân bất năng phát vượng. Đến đây cái gọi là kị người, là chỉ đà la sát diệu, ám là chỉ cự môn cũng. (chú: Cự môn Hóa kị thủ mệnh cũng tác đến đây luận.)

Hung tinh hội vu phụ mẫu, thiên di, hình thương phá tổ.

Giả như Tứ Sát chư ác cư cung phụ mẫu cập cung thiên di, hình thương phụ mẫu cũng biết, xuất ngoại ly tổ, cũng đa tai cữu. (án: Cung phụ mẫu, cung thiên di câu phùng hung tinh hội hợp, tác đến đây luận. Cung phụ mẫu vừa gọi “Tướng mạo cung”, giá trị sát tinh đa mặt có vệt, đồ trang sức bị thương, không phải cũng muốn vâng chịu song thân một ít Phôi Đức tính.)

Hình sát cùng liêm trinh vu quan lộc, gia nữu khó thoát.

Hình tức kình dương, giả như hình sát liêm trinh giá trị quan lộc của cung, lưu niên nhị hạn đến đó, nếu không làm hại định tao hình. (án: Kình dương liêm trinh ở quan lộc, hoặc kình dương thất sát liêm trinh ở cung Quan lộc, chủ có lao ngục tai ương. Khổ nhị hạn cung Quan lộc hoặc lưu niên cung Quan lộc phùng đến đây, đương chủ đến đây hạn hoặc đến đây năm bỏ tù, không phải hắn họa. Liêm trinh ở cung Quan lộc Hóa kị cũng thế.)

Quan phủ gia hình sát vu thiên di, ly hương tao phối.

Giả như lưu niên quan phù và năm sinh quan phủ hợp hình sát và thiên di, đại hạn hoặc tiểu hạn đến đó, ắt gặp hình phối hoặc ly tổ.

Án: Ly tổ đích tình huống ít. Nguyên mệnh cung thiên di có thất sát, kình dương (hoặc đà la), quan phủ (hoặc lực sĩ), đã định trước có lao ngục tai ương. Khổ nhị hạn hoặc thái tuế đi tới cung thiên di, lại có lưu niên quan phù cùng thủ có thể hợp, đương hơn thế thì bỏ tù. Cung mệnh có loại này tổ hợp cũng thuộc về ngồi tù của mệnh. Đồ kỳ như sau, có thể suy một ra ba. Như một mạng: 1959 kỷ hợi năm đầu tháng chín ngũ giờ Dậu sinh, cung thiên di ở vị, có liêm trinh, thất sát, kình dương, linh tinh, quan phủ cộng thủ, không khỏi có lao ngục tai ương. Trường kỳ nhập thất trộm cướp, 1981 năm tân dậu, phùng lưu niên bạch hổ ở tị hợp cung mệnh, rốt cục lật thuyền bị bắt, xử giám ngoại chấp hành. Thói quen không thay đổi, 1982 hình phạt chín năm, 1989 năm nhân tương ngục trông được thủ đả thương, gia hình một năm, 1990 năm ra tù.

Nếu như nào đó nữ mệnh, 1949 kỷ xấu năm tháng tư mười sáu nhật giờ Tuất sinh, Thiên phủ ở vị thủ mệnh. Mệnh thiên tuyến (cung mệnh, cung thiên di điều này thẳng tắp) tụ họp kình dương, quan phủ, liêm trinh, thất sát bốn sao, loại này tổ hợp tất nhiên ngồi tù. Tác giả lúc đó suy tính đến đây mệnh thì nhận định tất có lao ngục tai ương, thời gian ở 1995 năm. Người này tự thuật 1994 năm nhân vấn đề kinh tế đã bị liên lụy, 1995 năm bị xử năm năm ở tù. Sau lại điều tra rõ đến đây chỉ do oan án, cho nên chích ngồi một năm tù tựu xuất ngục. Đến đây mệnh 1994 giáp tuất năm tuổi mụ bốn mươi sáu, đại hạn ở hợi, lưu niên ở tuất có cự môn, lưu niên Thiên can Hóa kị nhập ngọ cung thái dương, xung đại hạn cha mẹ của cung (tử cung), cho thấy có công văn thượng phiền phức, 1995 ất hợi năm, cung mệnh tam mới có tuổi xây, quan phù, bạch hổ bay vào, lưu niên Thiên can ất khiến cho thái âm tinh Hóa kị xung đại hạn cung điền trạch (dần cung), cho thấy “Không ở trong nhà ở”, ý tức ngồi tù đi. 1996 năm lưu khôi bay đến đại hạn cung hợi, lưu việt bay đến tiểu hạn cung dậu, cát nhân tự có thiên tướng, được gặp quý nhân tương trợ rốt cục điều tra rõ chân tướng sự thật, án này chỉ do oan giả thác án, có thể vô tội thả ra. Người này vẫn chưa phạm tội, lại oan uổng vào một năm ngục giam, cho nên trúng mục tiêu có bỏ tù tin tức nhân, lại không nhất định là phạm vào tội người đó, chính như cách mạng văn hóa trung tâm bị chỉnh tiến chuồng bò, chỉnh vào ngục giam này lão cách mạng, cán bộ kỳ cựu, lẽ nào đều là tội phạm sao? Có người nói, trúng mục tiêu đương ngồi tù người đó, chỉ cần tuân kỷ thủ pháp, thì sẽ bình an, ta xem vị tất, cho dù tránh khỏi, loại này kiếp nạn cũng sẽ đi qua cái khác hình thức biểu hiện ra ngoài, như hết ý huyết quang tai ương, tai họa bất ngờ, trọng bệnh một hồi các loại.

Thiện ấm thủ vu không vị, Thiên Trúc cuộc đời.

Giả như mệnh, thân cung có thiên lương cùng trời thiên không hoặc chặn thiên không đồng cung, mà lại có thiên cơ, thiên đồng tam hợp xung chiếu, mỗi đa chủ nhân là tăng là nói, ẩn tích sơn lâm. Đến đây mệnh nhược được cát sát do có thể cư tục, phùng hung không vì mỹ luận, tăng nói nên của. (án: Cung mệnh hoặc cung thiên di có thiên cơ thiên lương cùng thủ, gặp không vong, một thân triết học khí chất đậm, sẽ tin ngưỡng tôn giáo, hoặc mê tín thầy tướng số, muốn hắn làm vô thần luận người là không thể nào.)

Phụ bật chỉ tọa cung mệnh, ly tông thứ ra.

Giả như thân, mệnh vô chính diệu, chỉ có tả phụ hoặc hữu bật thủ giá trị hoặc được củng chiếu, chủ là nhà kề sở sanh, cũng chủ thuở nhỏ ly tông biệt tổ. Duy thứ ra người có thể doãn mỹ luận, nhưng cần phải tam phương chúng cát củng xung, sai ai ra trình diện Tử Phủ vu tài, thiên, quan người vưu cát. (án: Người thời nay phụ bật chỉ tọa cung mệnh, thứ ra người cực nhỏ, phó phần đất bên ngoài mưu sinh người đa.)

Thất sát lâm vu thân mệnh, phùng kình dương trận chiến mà chết.

Giả như mệnh hoặc thân cung tọa thất sát (chú: Thân mệnh đồng cung giá trị thất sát vưu kị), vừa nhân bị chiếm đóng kình dương cùng thủ, đã chủ phi thường của không được cát, lại thêm tam phương dữ nhiều lành ít, mà Tứ Sát câu sai ai ra trình diện, canh mà lại khổ nhị hạn cũng đều triền vu ác diệu bị chiếm đóng nơi, hình kị tịnh lâm, mỗi chủ là năm tử vong, nhẹ thì quan phi rủi ro, duy sai ai ra trình diện tai thì năng lực miễn họa.

Dương linh phù hợp cung mệnh, gặp bạch hổ cần phải đương hình trượng.

Cung mệnh có dương, linh hợp thủ, tam hợp canh sai ai ra trình diện liêm trinh, thất sát, cập phá quân, đà la chờ hình kị ác ở lại, canh gặp lưu niên bạch hổ gia lâm cung mệnh (đến đây lưu niên tuổi tiền chư tinh, như hợi năm bạch hổ nhập vị cung, dậu năm bạch hổ nhập tị cung, có sống năm bạch hổ hợp thủ cũng), đương niên tất chủ quan phi lao ngục, nặng người hình phạt chết. Sát ít người tật bệnh hoặc rủi ro phương tiêu tai họa, như thế thì có thể miễn hung. (án: Loại này phần nhiều là hắc đạo nhân vật.)

Như nào đó nam mệnh, 1949 kỷ xấu năm đầu tháng bảy ngũ nhật giờ Tỵ sinh, Thiên phủ ở mão cung tọa mệnh. Cách mạng văn hóa trung tâm cảo đấu võ thủ đoạn độc ác, chỉnh người quá ngoan, 1967 năm bị xử trọng hình, hậu ở ngục trung tâm vừa đánh chết nhân, vu 1987 năm, thực tế ngồi hai mươi năm tù tài ra tù. Cung mệnh có thiên hình linh tinh, cung thiên di có thất sát, cung Quan lộc có kình dương, quan phủ, thiên hư, loại này tổ hợp, ắt gặp lao ngục nặng tai. 16– 25 tuổi thì đại hạn ở thìn, mậu can khiến cho thiên cơ Hóa kị xung bản mệnh cung điền trạch, xung điền trạch chủ bỏ tù.

Quan phủ phát ra cát diệu, lưu sát phạ phùng phá quân.

Giả như mệnh hoặc thân cung có hình kị (chú: Thiên hình hoặc kình dương, Hóa kị hoặc đà la) cập quan phủ và sát cùng viên (mệnh có quan phù, tất có dương đà một trong đồng cung), khổ nhị giới hạn trong đi vận trung tâm giai phùng cát diệu, cũng có thể tiểu phát tài, duy lưu niên thái tuế cập tiểu hạn giai phùng ác diệu, tung đại hạn may mắn, cũng mỗi chủ tai hoạ khó tránh khỏi, vưu thái tuế hoặc lưu sát nhập mệnh hoặc chiếu mệnh là quá mức, dương đà trùng điệp vưu hung. Quan phủ thủ mệnh, thân, gặp cát hạn nhưng có thể có là, nhiên quan phủ và phá quân thủ mệnh hoặc thân, phùng lưu sát gia lâm thì phủ.

Dương linh bằng thái tuế dĩ dẫn đi, bệnh phù quan phủ giai tác họa.

Mệnh hoặc thân cung có dương, linh nhị sát diệu tọa thủ, là không được cát của mệnh, thảng phùng lưu niên thái tuế lưu động vu mệnh hoặc thân cung, cái dương, linh chuyên dựa vào thái tuế mà tứ hung, như thế hai người phùng gặp thì hưng họa sinh tai, đối mệnh chủ quá sức bất lợi. Tái nhược mệnh nội ký phát bệnh phù cập quan phủ, tái phùng lưu niên của bệnh phù quan phủ, mỗi sinh khẩu thiệt quan phi tai ương họa, tịnh ly tật bệnh.

Tấu thư, bác sĩ và lưu lộc, tẫn tác cát tường; lực sĩ chiếu tướng cập thanh long, hiển kỳ quyền thế.

Mệnh được bác sĩ, tấu thư hoặc chiếu tướng thủ viên, phùng lưu niên lộc tồn cùng giá trị hoặc củng xung, chủ là năm may mắn. Mệnh, thân cung các hữu chiếu tướng hoặc lực sĩ, thanh long cùng thủ, lại thêm mệnh, thân được chúng cát thủ chiếu mà vô Tứ Sát chư ác phá tan, đa chủ vũ quý.

Đồng tử hạn như nước thượng của ẩu, lão nhân hạn tự trong gió đốt chúc.

Đồng tử tiểu nhi mệnh, thân nếu là đều giá trị sát ác ngôi sao, ký được hình tù hao tổn kị, vừa là thiên không cướp sở giáp hoặc tam hợp củng chiếu, khi còn bé đại hạn phục đi không vong sát hãm nơi, tiểu hạn cũng làm ác địa giao nhau Tứ Sát cập hình tù sát kị, thái tuế cũng thế, thì mỗi chủ chết non. Lão nhân đại hạn nhược đi sát hãm tù hình hao tổn kị thất sát cập thương khiến cho giúp đỡ nơi, mà mệnh, thân ký cát duy tiểu hạn cập thái tuế đều hãm hung viên, mà lại gặp thiên không cướp chờ ác, mỗi chủ là năm qua đời, bằng không ly tật giường, tới hiểm.

Gặp sát vô chế, là lưu niên tối kỵ.

Giả như mệnh hoặc thân cung có sát tinh tọa thủ, mừng nhất có khắc tinh chế của, tịnh ưa địa viên gia khắc, như lửa sát vào nước cung đều vì bị quản chế, bất năng ý tứ hung thì cát. Nếu sát tinh thủ mệnh, thân vu vô chế nơi, như kim sát vào nước hương hoặc mộc viên, vô Hỏa Tinh khắc chế, thì tất hưng tai hoạ, vưu phùng lưu niên thái tuế và của cùng giá trị hoặc xung động thì dễ nhất tứ hung.

Nhân sinh vinh nhục, hạn nguyên tất có hưu cữu.

Là vị nhân sinh tất có vinh nhục, mà khổ nhị hạn của vận bộ cũng có họa phúc, như thế vinh nhục họa phúc đều có định số, tất có thiên ý, cho nên “Người phóng khoáng lạc quan hiểu số mệnh con người”, xu cát tị hung, không được sự nghịch bội, đa có thể hóa hiểm vậy.

Xử thế cô bần, mệnh hạn phùng ư pha tạp.

Đến đây vị của “Xử thế”, phi chỉ thái độ làm người là sự của trí ngu hiền ác mà nói, mà là tinh khiết chỉ “Nghề nghiệp” của nghĩa. Ngoài ra thì chỉ người của cô bần, và thượng trí hạ ngu tịnh không có tuyệt đối liên quan, thì trí giả vị tất không được cô bần, ngu người cũng không tất giai cô bần, dùng cái gì cho nên? Tốt số mệnh phôi cho phép cũng. Phàm cô bần người, kỳ mệnh mỗi đa pha tạp, cũng định số nhĩ.

Học giả đến tận đây, thành huyền vi vậy.

Đẩu số mệnh lý, tới huyền tới vi, dịch học nan tinh, người người đều có thể đọc lướt qua, dĩ minh kỳ pháp, dĩ khuy kỳ huyền bí, dĩ biện tạo vật của chỉ nghĩa. Nhiên đạo này gia bí thuật, đoan lại tập người tâm tính của tinh xảo đặc sắc, ngộ lực của trong suốt thanh thản, lớn nhỏ không bỏ sót, loại suy, thứ có thể vào hạo hàn mà sách vừa được, to thức huyền vi khả dã.

Huyền vi luận

Hi di tiên sinh viết: Đẩu số của lệ, kẻ phản bội dễ của phân nhiều chuyện. Nhiều chuyện phi lời nói trong quẻ bói bất minh, chúng tinh phi giải thích ở đâu thố. Này đây quan đẩu số người, luôn mãi xem xét động tĩnh cơ hội, đệ nhất biện khách và chủ của phân. Động tĩnh tuần hoàn không ngớt, chủ khách thay đổi vô câu. Chủ nếu không có tình, ở đâu tân của có? Tân bất năng đối, ở đâu đủ thủ tai?

Quý bỉ dương đà, duy thị lộc tồn tốt ác, nhập ngô nhật nguyệt, cũng tư thiên không cướp của hưng vong. Sát có sát mà vô hình, mặc dù sát có thể cứu chữa. Hình có hình mà cô đơn, chung thân không thể. Hỏa Tinh vượng cung là phú luận, dương đà tuân lệnh khởi thành hung.

Lưỡng lân gia vũ, thượng khả chống đỡ, cùng phòng và mưu, khó nhất phòng bị. Phiến hỏa phần thiên mã, nặng dương trục lộc tồn. Kiếp không thân thích thay đổi luôn, quyền lộc hành tàng mị định. Quân tử tai khôi việt, tiểu nhân cũng dương linh. Hung không được giai hung, cát vô tinh khiết cát. Chủ cường tân yếu, có thể bảo vô ngu, chủ yếu tân cường, hung nguy lập kiến. Chủ khách được mất lưỡng thích hợp, vận hạn mệnh thân đương bổ sung.

Thân mệnh tối ngại dương đà thất sát, lâm của vị miễn là hung. Nhị hạn quá mức kị sát phá cự tham, phùng của tất nhiên tác họa. Mệnh gặp khôi xương thường được quý, hạn phùng Tử Phủ định tài đa.

Phàm quan nữ nhân của mệnh, tiên quan phu tử nhị cung, nhược giá trị sát tinh, định tam giá mà tâm bất túc; hoặc phùng dương đà, mặc dù khóc nỉ non mà lệ mặc kệ. Nhược phán đoán nam mệnh, thủy dĩ tài phúc là việc chính, tái thẩm thiên di làm sao, nhị hạn tướng nhân, cát hung cùng phán đoán. Hạn phùng cát diệu, bình sinh vận dụng hợp hài hòa; mệnh tọa hung hương, một đời yêu cầu mưu nan toại.

Liêm lộc tới người, nữ được thuần âm trinh tiết của đức; cùng lương thủ mệnh, nam được thuần dương công chính chi tâm. Quân tử trúng mục tiêu, cũng có dương đà hỏa linh; tiểu nhân mệnh nội, khởi vô khoa quyền lộc tinh. Muốn xem được viên thất viên, luận bàn nhập miếu thất miếu.

Nếu bàn về tiểu nhi, tường thôi đồng hạn. Tiểu nhi mệnh tọa hung hương, ba năm tuổi tất nhiên chết non, rất có hạn phùng ác sát, ngũ bảy tuổi tất chủ yểu vong. Văn xương văn khúc thiên khôi tú, không được độc thi thư cũng có thể nhân. Đa học ít thành, chỉ vì kình dương phùng kiếp sát. Thái độ làm người hảo tụng, cái nhân thái tuế gặp quan phủ.

Mệnh của để ý vi, thành thục xét tinh thần của biến hóa; sổ của để ý xa, tế tường cách cục của hưng suy. Bắc cực gia hung thần, là tăng là nói; dương đà gặp ác tinh, làm nô làm người ở. Như vũ phá liêm tham, cố thâm mưu mà quý hiển, gia dương đà thiên không cướp, trái lại tiểu chí dĩ cô hàn.

Hạn phụ tinh vượng, hạn mặc dù yếu mà không yếu; mệnh lâm cát địa, mệnh mặc dù hung mà không hung. Phán đoán kiều chặn thiên không, khổ khó đi; mão dậu nhị thiên không, thông minh mập ra. Mệnh thân gặp Tử Phủ, điệp tích vàng bạc; nhị chủ phùng kiếp không, áo cơm bất túc. Mưu mà không toại, mệnh hạn gặp nhập kình dương; đông tác tây thành, hạn thân gặp phụ bật. Khoa quyền lộc củng, định vì giơ cao trụ cao nhân; thiên không cướp dương linh, quyết tác 1.cửu lưu thuật sĩ. Ôm ấp tình cảm thư sướng, xương khúc mệnh thân; giảo quyệt di động hư, dương đà hãm địa. Thiên cơ thiên lương kình dương hội, sớm có hình mà vãn sai ai ra trình diện cô; tham lang vũ khúc liêm trinh phùng, ít thụ bần sau đó hưởng phúc.

Đến đây giai đẩu số của huyền bí bí quyết, tập người tường của.

Thiên phú luận

Nguyên phu tử vi đế tọa, sinh là rất nặng của dung. Kim ô (thái dương) viên mãn, thỏ ngọc (Thái âm) thanh kỳ. Thiên cơ là không dài không ngắn của tư, tính nghi ngờ hảo thiện. Thái dương tướng mạo hùng tráng, mặt phương viên mãn, thông minh từ ái, không được so sánh thị phi. Vũ khúc thậm chí cương tới kiên quyết của thao, tâm tính quả quyết. Thiên đồng mập mãn, con mắt tú thanh kỳ. Liêm trinh mi khoan miệng rộng rãi mà mặt hoành, thái độ làm người tính bạo, hảo phẫn hảo tranh. Thiên phủ tôn tinh, đương chủ tinh khiết và thân thể, thiện lương ôn hòa, đa học đa năng lực. Thái âm thông minh thanh kỳ, tâm tính ôn hòa, độ lượng khoan dung độ lượng, bác học đa năng lực. Tham lang là thiện ác ngôi sao, nhập miếu tất nhiên trường tủng, ra viên nhất định ngoan rầm rĩ. Cự môn chính là phi của diệu, ở miếu đôn hậu ôn lương. Thiên tướng tinh thần, tướng mạo cẩn thận. Thiên lương ổn trọng, trong ngọc trắng ngà. Thất sát con mắt đại hung ngoan, tâm tính vội vàng xao động, hỉ nộ vô thường, phá quân bất nhân, bối hậu mi khoan, đi tọa thắt lưng tà mà gian trá, hảo đi mạo hiểm. Văn xương tuấn nhã, mi thanh mục tú; văn khúc quang minh, khẩu thiệt liền nịnh, ở miếu định sinh dị chí, bị chiếm đóng tất có vệt. Tả phụ hữu bật ôn lương quy mô, đoan trang ẩn sĩ. Thiên khôi thiên việt cụ sai ai ra trình diện uy nghi, và tai thai bát tọa thì thập toàn mô phạm. Tướng mạo cẩn thận hòa ái, chính là lộc tồn của thịnh đức. Ôm ấp tình cảm như lửa phong xung, đến đây thành phá hao tổn oai quyền. Kình dương đà la, hình xấu mặt mũi xấu xí, có kiểu gạt thân thể. Hỏa Tinh kiên cường xuất chúng, mao tấn đa dị, gắn bó tứ chi có thương tích. Linh tính chất sao độc mặt mày hốc hác, gan lớn xuất chúng.

Tinh lâm miếu vượng, sợ nhất thiên không cướp, sát thất bại vong, nhưng lại không có uy lực. Quyền lộc là cửu khiếu của kỳ, hao tổn cướp tản bình sinh của phúc. Lộc phùng lương ấm, bão tư tài ích cùng hắn nhân. Hao tổn gặp tham lang, sính dâm tình vu đáy giếng. Tham lang nhập vu mã viên, dễ thiện dễ ác; ác diệu phù cùng thiện diệu, bản tính không được thường. Tài cư không vong, ba tam lãm tứ; văn khúc vượng cung, nghe một hiểu mười. Nam cư sinh vượng, tối tốt địa; nữ cư chết hết, chuyên khán phúc đức. Mệnh tối ngại đứng ở bại vị, tài nguyên lại phạ phùng không vong. Cơ hình sát ấm cô tinh, luận tự tiếp theo của cung, gia ác tinh kị hao tổn, không vì kỳ lạ. Đà hao tổn tù của diệu, thủ phụ mẫu của triền, kiên quyết phá tổ, hình thương lại thêm.

Đồng cách nên tướng căn cơ. Tử vi mập mãn, Thiên phủ tinh thần, lộc tồn thiên lương, ứng với hệ rất nặng. Nhật nguyệt xương khúc thiên cơ, đều vì mỹ tuấn của tư, chính là thanh kỳ của cách, thượng trường hạ ngắn, con mắt đôi mi thanh tú thanh. Vũ khúc tham lang, hình nhỏ giọng cao mà lượng đại. Thiên đồng đà kị, mập trước mắt miễu, hình xấu mạo to. Văn giá trị hao tổn sát kình dương, bản thân tao thương, nhược gặp đà la cự ám, tất sinh ám dị của chí. Nhược cư chết hết của hạn, đồng tử có vú, phí công kỳ lực, lão giả cũng thế thọ chung.

Đến đây là sổ trung tâm của cương lĩnh, là là tinh vĩ cơ hội quan, nghiền ngẫm dốc lòng, dĩ tố huyền diệu. Hạn có cao thấp, tinh tầm hỉ ác. Giả như vận hạn pha tạp, chung vi chìm nổi, tới nhược tương chung, triêu nguyên chặc nhất. Hạn đi phùng kị, có người nói rằng hung tống hung nghênh, đều vì Yển kiển vô tình, gặp khốn khó. Như phùng sát địa, càng phải thôi tường, thảng gặp không vong, phải tế sát. Nghiên cứu sâu hơn thế, không được mắc không được thần.

Đẩu số phát vi luận

Tử vi đẩu số và năm sao bất đồng, án đến đây tinh thần và chư thuật đại dị. Tứ chính tinh cát định vì quý, tam phương sát củng ít là ưa. Đối chiếu hề, tường hung tường cát; chụp ảnh chung hề, quan tiện quan quang vinh. Ngôi sao may mắn nhập viên thì là cát, hung tinh mất đất thì là hung. Mệnh phùng Tử Phủ, không những thọ hơn nữa quang vinh; thân gặp sát tinh, không chỉ bần hơn nữa tiện. Tả hữu hội vu Tử Phủ, cực phẩm tôn sư; khoa quyền rơi vào hung hương, công danh lận đận. Đi hạn phùng ư yếu địa, vị tất là tai; lập mệnh sẽ ở cường cung, nhất định có thể giáng phúc. Dương đà thất sát, hạn vận sờ phùng, phùng của chắc chắn hình thương (kiếp không thương khiến cho, cũng và cùng phán đoán); thiên khóc tang môn, lưu niên sờ gặp, gặp của để phòng rách nát. Sao Nam Đẩu chủ hạn tất sinh nam, bắc đẩu gia lâm trước phải nữ. Khoa tinh ở hãm địa, ngọn đèn dầu vất vả cần cù; xương khúc ở chỗ hung hương, lâm tuyền lãnh đạm. Gian mưu tần thiết, tử vi phùng gặp phá quân; dâm bôn tư đi, hồng loan hoành tao tham ở lại. Mệnh thân tương khắc, thì tâm loạn mà không rảnh rang; thiên diêu tam cung (phúc đức), thì dâm tà mà đam dâm. Sát lâm ba vị (phu thê), tất nhiên thê tử bất hòa; cự đáo nhị cung (huynh đệ), tất là huynh đệ vô nghĩa. Hình sát thủ tử cung, tử nan phụng lão; chư hung chiếu tài bạch, tụ tản thay đổi luôn; dương đà lâm tật ách, mắt hôn ám; hỏa linh đáo thiên di, đường dài tịch mịch; tôn tinh liệt tiện vị, chủ nhân làm phiền; ác tinh ứng với tiện cung, nô bộc có trợ giúp; quan lộc gặp Tử Phủ, phú hơn nữa quý; điền trạch gặp phá quân, tiên phá hậu thành; phúc đức gặp tai kiếp thiên không, bôn tẩu vô lực; tướng mạo (phụ mẫu) gia hình sát, hình khắc khó tránh khỏi. Học giả chấp đến đây thôi tường, vạn vô nhất thất.

Đẩu số thước đo

Mệnh cư sinh vượng định phú quý, các hữu sở nên; thân tọa không vong luận quang vinh khô, chuyên yêu cầu kỳ yếu. Tử vi đế tọa, ở nam cực bất năng thi công; Thiên phủ lệnh tinh, cư nam địa chuyên tài cán vì phúc (người phương bắc nên bắc đẩu chư tinh tọa mệnh, phía nam nhân nên sao Nam Đẩu chư tinh tọa mệnh, cát thì canh cát). Thiên cơ Tứ Sát đồng cung, cũng thiện ba phần; Thái âm hỏa linh đồng vị, trái lại thành thập ác. Tham lang làm ác ở lại, nhập miếu không được hung; cự môn làm ác diệu, được viên vưu mỹ. Chư hung ở khẩn yếu của hương, tối nên khắc chế; kình dương trong người mệnh vị, lại thụ cô đơn. Nhược sai ai ra trình diện sát tinh, đảo hạn hung nhất, phúc (thiên đồng) ấm (thiên lương) lâm của, thứ kỷ có thể giải trừ.

Đại để ở nhân cơ hội thay đổi, càng thêm dụng tâm của thôi tường. Biện sinh khắc chế hóa dĩ định nghèo thông; xem trọng ác chính thiên dĩ nói họa phúc.

Quan tinh ở phúc địa, cận quý quang vinh tài; phúc tinh ở quan chức, lại trở thành dụng. Thân mệnh được tinh là yếu, hạn độ gặp cát là quang vinh. Nhược nói con nối dõi có vô, chuyên ở kình dương hao tổn sát, phùng của thì hại, thê thiếp cũng thế. Tướng mạo (phụ mẫu) phùng hung, tất đái mặt mày hốc hác; tật ách phùng kị, định chủ uông luy. Cần phải nói định số để cầu huyền, canh ở cùng năm của tương hợp.

Tổng là cương lĩnh, dùng làm thước đo.

Bách tự thiên kim bí quyết

Khu kho tọa mệnh gặp cát, phú quý thủy chung hanh thông.

Cơ nguyệt cùng lương phúc lâm, nhật nguyệt tả hữu trường sinh.

Sát gặp chung cần phải thoái thoái. Vũ guitar hóa cao chót vót.

Tham trinh chủ tinh bất hảo, xương khúc nhập miếu khoa danh.

Lộc tồn nơi giai mỹ, sợ nhất dương hỏa đà linh.

Cự hóa cát ở lại phú quý, cùng hung cũng không xương quang vinh.

Khôi việt phù củng phát đạt, suốt đời cận quý công danh.

Trong cuộc tối ngại thiên không cướp, chư tinh bất khả đồng cung.

Chú: Khu chỉ tử vi, kho chỉ thiên phủ.

Quan mệnh kinh nghiệm đàm

(dân quốc nam bắc sơn nhân soạn)

Thanh thản mệnh bàn, chỉ thấy mãn bàn hơn mười tinh diệu, thiện ác kiêm hữu thì, dĩ cung mệnh sở rơi đất tức và ở đâu tinh cùng viên là việc chính yếu, thứ thì quan xem xét thân cung cập cùng viên của diệu, tam thì khán mệnh cập thân cung thứ ba phương tứ đang có ở đâu cát diệu của củng chiếu, hay là có vô dương đà hỏa linh thứ tư sát của phá tan, sau đó sẽ quan giáp củng làm sao, kỳ tài bạch, quan lộc, thiên di và phúc đức thì như thế nào.

Mệnh, thân nhị cung quá sức khẩn yếu. Nhược được nam bắc hai ngày ngôi sao diệu miếu vượng thủ giá trị, mà tam phương lại được chúng cát miếu vượng củng chiếu, mà lại vô Tứ Sát hoặc thiên không cướp hình tù hao tổn kị chi giao hội xung hợp hoặc giúp đỡ, vật luận mệnh thân tọa lạc ở đâu cung, giai tốt luận.

Tái nhược hợp cục nhập cách, canh được chúng cát củng và cát giáp, ứng với hệ đẹp hơn gia mỹ, tú thực của tối.

Nếu là mệnh, thân giai cường, mà tài thiên quan tam cung cũng sai ai ra trình diện chúng cát đủ thấu, thì đến đây mệnh tất vật phi phàm, đã lớn người tái sinh phú quý kiêm hữu (chú: Cung Quan lộc tốt cát, thì dĩ quý phán đoán. Cung tài bạch nếu là thắng cung Quan lộc, thì dĩ phú phán đoán. Nếu là tài, quan nhị cung đều vì cát mỹ, thì dĩ phú quý song toàn phán đoán. Duy phú quý song toàn của mệnh, kỳ mệnh cần phải nhập cách, như “Tam kỳ gia hội cách”, “Đeo sao được địa cách”, “Minh châu rời bến cách”, “Ánh sáng mặt trời Lôi môn cách”, “Hùng tinh triêu viên cách” chờ là, phủ thì không thể nào vọng luận đoán), niên thiếu người tái sinh tương lai phát đạt của phán đoán.

Nhưng mà cũng có người mệnh, thân cập tài thiên quan phúc lục cung giai cường, mà đầy hứa hẹn to lớn hạn đều giá trị rảnh rang hãm của hình tù hao tổn kị thiên không cướp hoặc phùng gặp Tứ Sát, thì cáo mỹ ngọc khuyết điểm, tuy đẹp bất túc, đáp số hơi bị giảm đi, mà cần phải phán đoán dĩ trung tâm cách tình.

Nếu mệnh, thân cập tài thiên quan phúc giai cát, mà tam phương tứ chính cũng có dương đà hỏa linh một trong nhị phá tan, tung hệ nhập cách của mệnh, cũng không tác toàn bộ mỹ của luận.

Về phần không vào cách người, thì phán đoán dĩ suốt đời âu sầu, nếu là đại hạn đi địa cũng trần dữ nhiều lành ít của tượng, không khỏi vu tai hoạ hối lận của lũ sinh.

Cung mệnh cát hung cùng thủ mà tam phương đắc cát diệu của củng xung, cận chủ suốt đời kiển trệ, mà đại hạn may mắn cũng có thể hoạch ích không cạn (chú: Hung tinh bình hãm thì phủ, ngôi sao may mắn cũng bình hãm thì cáo tuẫn là khiếm cát của luận, tuy lớn hạn cực mỹ cũng nan hiểu rõ. Ngoài ra mà lại chủ một thân tính tình bất ổn, yêu ghét nan định).

Nhưng nếu là cung mệnh dù có ngôi sao may mắn thủ viên, mà tam mới có cát cũng có sát diệu củng xung, thì vị “Tú mà không thực” (chú: Sai ai ra trình diện nhất sát hoặc thiên không cướp cũng thế), thì chủ một thân và cung mệnh ngồi chung bình rảnh rang của sát diệu không khác nhiều.

Cái tam phương cận vi tài thiên quan ba người mà thôi, đều không thể làm sát sở giá trị, nhập tài thì tài tổn hại, nhập quan thì quan lận, nhập thiên di thì chủ xuất môn đa cữu, trực tiếp có tổn hại tài, quan (hoặc sự nghiệp) của lấy được cũng. (chú: Nếu tam phương ít thấy sát phá liêm tham tứ hung, thường nhân là tai so sánh Tứ Sát là khinh, cũng chủ cá tính kiên cường, ý chí kiên định, duy quân nhân có trái lại tác trinh tường. Nhiên mệnh tọa thất sát vu thất sát bình rảnh rang hoặc được thất sát đối cung xung chiếu, mặc dù miếu vượng cũng chung bất lợi)

Phàm mệnh được trường sinh, đế vượng và lâm quan người, phục được chúng cát thủ chiếu, chung tất phát đạt.

Quân nhân thì lợi sai ai ra trình diện bác sĩ, thanh long, chiếu tướng của cùng thủ mệnh thân, tái vô chư ác của củng xung giúp đỡ, định đều bị cát của để ý. Riêng là mệnh thân ngon mà vô Tứ Sát chư ác của củng xung giúp đỡ do ngại thiếu, thượng cần phải tài thiên quan tam cung tất giai được chúng cát thủ chiếu thủy tác mỹ luận (chú: Như ngô bội phu chiếu tướng của mệnh tức là), không phải thì là giảm mỹ, hoặc đa phú mà không năng lực quý hiển, hoặc quý quang vinh mà nan tác phú xa, hoặc phú quý chẳng hề dễ lấy được, cận vi xuất môn thuận lợi mà thôi vậy.

Đại để mệnh thân tốt cát mà cung Quan lộc cũng tốt cát người, mặc dù tài cung khiếm mỹ, cũng đều đa chủ công tư bổng lộc, bất trí có áo cơm của lự, mà tài quan ngon mà quan lộc khiếm cát người, đa chủ là phổ thông thứ nhân, hoặc thương nhân hoặc tài nghệ, mà cũng không lự vu áo cơm. Hai người nếu là thiên di khiếm cát, cận chủ suốt đời vất vả cực nhọc, cùng người khó xử, dung thường không đổi thịnh vượng, quan lại không đổi thăng chức mà thôi.

Duy tài, quan cung nếu khiếm cát, thiên di cũng khiếm cát, cho dù mệnh, thân lưỡng giai ngon, cũng nan một bước lên mây mà có điều như ý làm là, rất có người một đời sầu lo, cô đơn không vui, thậm chí là quanh năm của nghèo khó mà khổ não.

Tái nhược mệnh thân trở thành pha tạp mà vừa hệ khiếm cát, mà tài, quan, thiên tam cung cũng đều không đẹp, tung được phúc đức, tôi tớ, phụ mẫu chờ cung tốt cát, cũng làm một sinh Yển kiển của phán đoán, vưu mệnh thân có hình kị hao tổn tù chết hết cập chặn thiên không, tuần thiên không, thiên không, cướp hoặc cô thần, quả tú của thủ chiếu là quá mức.

Nam tính của yếu cung, là mệnh, thân, tài, quan, thiên, phúc, thê, bộc, huynh đệ thứ chín cung, duy dĩ mệnh, thân, tài, quan, thiên, phúc lục cung là tối yếu. Nữ tính người dĩ mệnh, thân, phúc, phu thê, tử nữ, phụ mẫu, huynh đệ để nặng, nhưng dĩ mệnh, thân, phúc, phu tứ cung là phương pháp tối ưu.

Duy nam nữ của mệnh thân cập phúc đức, thiên di đều không thích hợp tọa thủ thất sát. Thảng mệnh nhập thất sát ở vào triêu đấu ngưỡng đấu nơi mà hợp cục nhập cách, nam người cố có thể phú quý vu một thời, trong trường hợp đó chung tất không đẹp (chú: Như Viên Thế Khải tức là chính tông “Thất sát triêu đấu cách”, bạo một vu năm mươi tám tuổi cũng hệ đồng loạt). Mà phàm không vào cách người nhất là không vì mỹ luận, vô sát xung hợp thì chủ tính tình cổ quái, bảo thủ quá chừng, hậu kỷ hà nhân, chung tao tai hối cự lâm. Có sát giao nhau người chủ nghèo hèn mẹ goá con côi, cũng chủ gian nịnh bừa bãi, cùng người không được mục, suốt đời không được phát đạt. Tái nhược thất sát xung mệnh, làm hại cũng không ở khinh, ký chủ chung thân khó có đạt nhật, vừa chủ xuất môn tính hảo tranh đấu, mọi việc tính toán chi li đấu, không được nhân duyên, yêu cầu mưu vu tối nghĩa trong. Cư nô bộc thì mỗi bị người của xâm hại, mà lại chủ kết giao hồ bằng cẩu đảng, tất là không được tình bất nghĩa hạng người. Thủ phúc đức thì phúc mỏng đức cạn, tối hèn mọn, đồi phong bại tục, cũng chủ một đời tầm thường, một chút cũng không có ngang nhiên chí lớn.

Nữ tử nhược phùng thất sát thủ mệnh, phi sinh hương mà miếu vượng vô sát hội hợp người, chủ cô lãnh khó hoà hợp mà bướng bỉnh, dù có nam chí cập làm việc có cách, cũng hình phạt chính khắc tới nặng. Nhập thân cung làm hại sảo khinh, nhiên chủ suốt đời lao khổ và thân thể dị thường, cư thiên di thì chuyện tốt tranh phân, mỗi khi cùng người là địch, sinh sôi oán khích. Thủ phúc đức nhất là không thích hợp, không được chủ xướng thiếp thì chủ dâm tiện, có hình phu khắc tử, cùng người tư thông của lự.

Nam tử được sát phá liêm tham của xung hợp, mặc dù chẳng hề sai ai ra trình diện sát cũng chủ mỗi đa thoái thoái, có sát thì suốt đời sầu lo, tai hoạ vén khó có ngày yên tĩnh, phục sai ai ra trình diện Hóa kị hoặc thiên không cướp hao tổn khiến cho chờ ác, tất hệ trôi giạt khấp nơi, chung quanh phiêu đãng người. Duy được vũ phá liêm tham của xung hợp mà không sai ai ra trình diện thất sát cập Tứ Sát chi giao hội, lại thấy xương khúc phụ bật khôi việt Tử Phủ của thủ chiếu, doãn là thượng cách, phú quý tất vậy, nữ tử phùng của kiên trinh già giặn, tài trí hơn người mà vượng phu ích tử.

Cung mệnh có thất sát và liêm trinh của hợp thủ, vật luận ở đất, nam nữ giai không vì lương, mệnh, thân các hữu sát liêm phân giá trị cũng thế.

Cung mệnh có tham lang, liêm trinh của hợp thủ, hoặc mệnh, tư cách giá trị một sao, nam nữ đều đa dâm tà. Hết thẩy tham lang thủ giá trị mệnh hoặc thân cung vu rảnh rang hãm, đa chủ một thân sa vào tửu sắc, nữ thì ai cũng có thể làm chồng. Mà chỉ có liêm trinh nhất ở lại độc thủ mệnh thân, nam nữ mặc dù không khỏi chinh trục tửu sắc, nhiên so sánh tham lang thủ trị giá là cát.

Quan một thân có vô sáng suốt của phúc, thì khán mệnh thân có hay không câu sai ai ra trình diện xương khúc khôi việt, mừng nhất tứ ở lại giai được, sai ai ra trình diện một… hai… Cận chủ thông minh mà thôi. Xương khúc của khôi việt thủ chiếu mệnh thân, cần phải quan có vô Tứ Sát phá tan, thậm chí kỳ địa sinh khắc làm sao. Cái phàm tao sát hình hoặc gặp địa khắc, thì văn tinh thụ hại, đa vô thực học của có, trái lại chủ một thân kiểu hư giả dối, thiện tật hảo đố phản phúc vô thường vậy. Thân tọa văn khúc vu sinh địa mà cung mệnh cận được văn xương xung chiếu, tái nhược mệnh, tài, thiên tam cung vừa khiếm cát, ngay cả thi họa song thiện, cũng chủ khó với quý hiển, thanh bần bần sĩ nhĩ.

Mệnh phùng vũ tham hỏa linh vu miếu vượng mà vô không cướp hình tù hao tổn kị chi giao hội, nam chủ quân lữ thành công, phú quý kiêm hưởng, nữ thì đại phu đi quyền, cũng chủ sáng suốt song mỹ, chí thắng tu mi.

Tử vi hoặc Thiên phủ thủ mệnh mà tam phương vô sát, nam nữ giai chủ trinh tường, vưu hai sao đồng cung hoặc phân giá trị mệnh, thân làm tối cát, tử vi phú thất sát dĩ quyền, có thể chế kỳ hung. Cho nên phàm thất sát mệnh thân người, nên sai ai ra trình diện đế cực của thủ chiếu, bằng không tối kỵ.

Cự môn là thị phi ám diệu, thủ giá trị mệnh thân nên miếu vượng mà phùng gặp thái dương, triền vu hãm địa tung sai ai ra trình diện vượng nhật cũng khiếm cát, vưu kị tao Tứ Sát của xung hợp, tất chủ sinh sự từ việc không đâu, suốt đời bất năng làm cũng.

Mệnh phùng thiên không cướp của củng xung, ngay cả mệnh cục nhập cách cũng uổng công, khó có vượng đạt của kỳ. Hai sao đồng cung mà thủ mệnh, định chủ một thân điên tam đảo tứ, bách sự không làm nổi. Hai sao đồng cung mà xung mệnh, thường có kỳ tai đại họa, mừng đến chúng cát của giải cứu. Hai sao giáp mệnh, ký chủ chung thân nan toại kỷ chí, cũng chủ ấu ít hung họa. Thiên không cướp hai sao chư cung bất lợi, giá trị miếu vượng thứ có thể tai khinh.

Cung tật ách tọa sát hội sát, đa tao mặt mày hốc hác hoặc tứ chi bị thương tàn phế, bằng không thanh trung niên khó thoát hung hiểm. Cung phụ mẫu tọa sát hội sát, mà mệnh thân bay vào tang, treo, bạch hổ cùng trời hình, thì chủ song thân không được đầy đủ.

Đến đây là quan mệnh một trong được, độ dài không đồng ý, không thể từng cái tường thuật mà khái quát dồn tẫn, tức đến đây kết thúc cũng.

Chư tinh ở mệnh thân cập mười hai cung cát hung yếu quyết

Lục tự

Dân quốc nam bắc sơn nhân soạn

Trần kiếm điểm hiệu

Tử vi

Tử vi cư tử ngọ thủ mệnh, khoa quyền lộc tam hợp củng chiếu nhất kỳ. Thủ mệnh xấu cung, tiền có cát diệu lai kêu khóc, sẽ làm quyền to của chức. Cư ngọ mà vô Tứ Sát xung chiếu, giáp đinh kỷ sinh ra, vị chí công khanh. Tử vi thủ mệnh vu nam hợi cung, nữ dần cung, nhâm giáp sinh ra phú quý, duy kị và chư ác ở lại cùng giá trị. Cư mão dậu gặp tai kiếp thiên không Tứ Sát, đa số thoát tục tăng nhân, nữ là ni cô.

Tử vi thủ mệnh thân vô phụ bật đồng hành hoặc xung chiếu, là vì cô quân, tú mà không thực, không được hoàn mỹ. Nhược và hung tinh cùng viên hoặc tam hợp phùng gặp, tuy có cát mà vô nói, đa số ngạo mạn kiêu vọng người.

Tử Phủ đồng cung, chung thân phúc hậu, duy cần phải tam hợp sai ai ra trình diện phụ bật, bằng không giảm cát. Gặp Tứ Sát hình xung cập cư địa không đẹp cùng giá trị ác tinh, đa chủ điều kiện không được thường, lúc tuổi già không được thuận.

Tử Phủ triêu viên, thực lộc vạn chung, cũng cần phải chúng cát tướng thấu, vô tả hữu đến đỡ giáp củng người bình thường nhĩ. Cùng trời phủ, tả hữu, xương khúc, lộc, mã tam hợp cực mỹ, thực lộc thiên chung, cự phú đại quý. Tử Phủ hội nhật nguyệt cư vượng địa, kết luận công hầu khí.

Tử Phủ giáp mệnh là quý cách, nhưng mà tam phương gặp sát bất túc luận.

Tử vi, tham lang cùng giá trị vu mão dậu, bất trung bất nghĩa, nặc cận gian nhân. Tử vi và tham lang cùng thủ cung mệnh là chí dâm, chủ nam nữ tà dâm. Nữ mệnh tử tham cùng viên, đa rơi phong trần.

Tử vi thủ mệnh, thiên tướng phụ bật lai giáp củng, là quân thần khánh hội, có trị quốc trải qua bang tài.

Tử vi hội thất sát hóa quyền, hung mà vô hiểm, cát chúng người trái lại tác trinh tường. Tử vi thất sát gia không vong, hư danh thụ ấm. Tử vi thất sát đồng cung, hội Tứ Sát, hư danh thụ ấm, cận quý mà nan hiển, sát chúng tái phùng thiên không cướp thấu, cô độc hình thương mà nghèo khó.

Tử vi phá quân thủ mệnh vu xấu vị, tam phương cát diệu xung chiếu, phú quý kham kỳ. Tử vi thủ mệnh giá trị phá quân, vô phụ bật, vô chúng cát củng chiếu, hung ác quan lại nhỏ. Tử vi thủ mệnh vu thìn tuất gặp phá quân, phú mà không quý có hư danh, mà lại chủ vi thần bất trung, là tử bất hiếu. Tử vi thủ mệnh vu xấu vị, và phá quân phùng gặp cùng giá trị, phạp cát củng chiếu trái lại có sát hợp, cũng như trên phán đoán.

Tử vi thủ mệnh phùng hợp xương khúc, phú quý kham kỳ. Tử vi phụ bật đồng cung, nhất hô bách nặc cư thượng phẩm.

Bí quyết viết: “Phụ bật giáp đế là thượng phẩm, đào hoa phạm chủ là chí dâm”. (giải trừ: Thân mệnh gặp tử vi và tham lang đồng cung, nam nữ tà dâm, gian trá xảo ngữ, duy được phụ bật giáp đế, tham lang bị quản chế, cũng không dụng đến đây luận.)

Tử vi lộc tồn đồng cung, quý không thể nói.

Tử vi và chư sát đồng cung, dù có chúng cát xung chiếu, nhiên cũng quân tử không cầm quyền, tiểu nhân ở vị, chủ nhân giả mạo giả nhân giả nghĩa.

Tử vi quyền lộc gặp dương đà, lấn công họa nước, chích nên kinh thương.

Nữ mệnh tử vi ở dần ngọ thân cung cùng giá trị, đại cát mà quý, vượng phu ích tử, duy cần phải chư cát củng chiếu gia lâm, ác tinh Tứ Sát phá tan thì là thứ luận. Nữ mệnh ở tử dậu tị hợi và tử vi cùng viên, gia Tứ Sát hình xâm mỹ ngọc khuyết điểm, ngày sau không đẹp. Vưu kị tứ mộ gặp phá quân, tứ bại gặp tham lang.

Vận suy hạn ác ưa tử vi giải trừ.

Thiên cơ

Cơ cùng trời lương, phụ bật cập xương khúc hội hợp, văn là thanh hiển, vũ là quý lương.

Ở xấu vị hãm địa thủ mệnh, phục gặp Tứ Sát là hạ cục, chích nên kinh thương tập nghệ.

Thiên cơ thủ mệnh vu tị hợi, hảo uống mà bối hương ly tông, cũng chủ gian giảo nhiều gian trá.

Bí quyết viết: “Cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân, mệnh ở dần thân phương đủ luận”. (chú: Bốn sao và mệnh thân giao nhau, tất sai ai ra trình diện tam hợp xương khúc lại vừa tác dung thân công môn của luận, mà lại cần phải lập mệnh dần thân, thì chủ mã bút công danh. Nếu là gia sát hoặc gặp Hóa kị, khó có đến đây phúc cũng.)

Thiên cơ thủ mệnh và Thái âm cùng giá trị vu dần thân, khó tránh khỏi rời xa nơi chôn rau cắt rốn, xa thiệp hắn phương.

Thiên cơ và cự môn đồng ý với mão dậu thủ mệnh, đa thối tổ mà tự hưng.

Cùng trời lương đồng cung vu thìn tuất, chủ có cao nghệ tùy thân. Cơ cự thủ mệnh dậu cung mà hóa cát, tung gặp tài quan cũng không quang vinh.

Cơ lương hội hợp thiện đàm binh.

Thiên cơ thủ mệnh, địa cũng sinh vượng, mà lại vô sát kị hợp cũng mỹ luận.

Cơ lương thủ mệnh thìn tuất cung, chư cát gia lâm hoặc xung chiếu, phú quý hiền lành; nhược phùng không vong, chích nên tăng nói.

Thiên cơ và ác diệu cộng thủ hãm địa, đa chủ cẩu thâu ăn trộm.

Nữ mệnh thiên cơ thủ mệnh mà vào miếu, tính cương nhanh nhẹn linh hoạt, chủ có quyền chuôi, công việc quản gia có câu, vượng phu ích tử, Phúc Thọ quang vinh xương, nhưng cần phải tam phương tứ chính vô sát mà cát chúng phương tác đến đây luận. Nữ mệnh thiên cơ ở dần thân mão dậu thủ mệnh, tung phú quý không khỏi dâm ẩn. Lập mệnh dần thân thiên cơ xung chiếu, phúc không được đầy đủ mỹ. Nữ mệnh thiên cơ và Thái âm, cự môn, thiên lương cùng giá trị cung mệnh, gặp dương đà hỏa linh hoặc thiên không cướp sao Hóa kỵ xung hợp, thương phu khắc tử, mà lại chủ dâm tiện, chích nên xướng tì.

Thái dương

Thủ mệnh vu mão thìn tị ngọ, phục có chư cát củng chiếu, tất chủ đại quý; sai ai ra trình diện chư hung thủ chiếu, cũng công khanh môn hạ khách.

Thủ mệnh vu vị thân, thái độ làm người tiên chuyên cần hậu nọa. Thái dương thủ mệnh vu dậu, quý mà có hiển, tú mà không thực. Thủ mệnh vu tuất hợi tử, phùng gặp cự môn, suốt đời lao lực hối hả mà nghèo khó, canh chủ mắt có thương tích, cùng người khó hoà hợp mà chiêu phi.

Thái dương thủ mệnh, nhật sinh sôi vượng, có thể chủ phúc; dạ sinh ra hãm, đa chủ phi. Thái dương thủ mệnh vu hãm địa, phí sức cố sức, mặc dù hóa quyền lộc cũng hung, quan lộc không hiện, tiên chuyên cần hậu nọa, thành bại không đồng nhất, nhưng xuất ngoại ly tổ có thể cát. Thái dương thủ mệnh bị chiếm đóng, lại thêm hung thần tất đái tật; gặp Hóa kị chủ con mắt tật.

Thủ mệnh vu mão địa, vô sát kị thiên không cướp chư ác cùng giá trị xung chiếu, ban ngày sinh ra vinh hoa phú quý. (chú: Vị của “Ánh sáng mặt trời Lôi môn” cách.) cư ngọ thủ mệnh thân vô sát kị, vị ngày lệ trung thiên, có chuyên quyền của quý, địch quốc của phú. Vu ngọ thủ mệnh, canh kỷ tân đinh sinh ra phú quý song toàn. Vượng nhật thủ mệnh hội văn xương vu quan lộc, hoàng điện thủ ban, phú quý toàn bộ mỹ.

Thái dương thủ mệnh gặp Hóa kị, thị phi nhật có con mắt hoàn thương.

Nữ mệnh thái dương cùng thủ, cư mão thìn tị ngọ mà tam phương tứ chính vô sát gia, tất chủ vượng phu ích tử, ở hãm địa thì bình thường, gặp sát đa chủ không đẹp.

Bí quyết vân: “Nữ mệnh đoan chính thái dương tinh, sớm phối hiền phu tín có thể bằng”.

Thái dương ở cung phu thê, nam người mệnh thân chúng cát tụ đột nhiên, có thể nhân thê mà được quý; cư cung phu thê vu hãm địa mà gia sát, mặc dù mệnh thân cát cũng không miễn phối ngẫu thương khắc.

Nhật thủ con nối dõi cung nhập miếu gia cát, mà lại được bát tọa, chủ sinh quý tử. Cư cung Quan lộc quyền bính không nhỏ. Nhập cung tài bạch mà miếu vượng, hội Tam Hợp chư cát, mà vô không cướp hình xâm, chủ suốt đời giàu có và đông đúc.

Thái dương miếu vượng không hãi sợ cự môn, hãm địa thì gặp nhau không thích hợp.

Thái dương thủ cung thiên di, bị chiếm đóng người nan chiêu tổ nghiệp, dời cây thay đổi lá, ly tổ thành gia.

Thủ cung điền trạch miếu nhạc, chủ được tổ tiên ấm trạch.

Thái dương nhập hạn gặp miếu vượng, giao nhau phụ bật cập chúng cát diệu, khổ nhị hạn câu phùng hơn thế, tất có đột nhiên hưng niềm vui.

Thái dương thủ giới hạn trong hãm địa, và dương, đà, linh tinh cùng giá trị, cùng với chư ác giao nhau xung chiếu, nhị hạn phùng của thì chủ tai hối, tịnh hình phạt chính khắc phụ thân.

Thái dương, Thái âm

Nhật nguyệt giáp mệnh hoặc giáp tài, tịnh gia ngôi sao may mắn, không được quyền thì phú. Nhược gặp dương đà của diệu hợp xung, thì nên tăng nói.

Nhật nguyệt cùng thủ vu vị cung, an mệnh xấu cung, Hầu bá tài, duy cũng tụ chúng cát vu tam phương tứ chính thủ chiếu gia lâm, thì bính tân sinh ra nhập cách, bằng không phùng gặp sát kị thiên không cướp chờ chư ác tức là vô dụng. Nếu an mệnh vu vị gặp xấu cung nhật nguyệt cùng giá trị, phán đoán pháp cũng thế.

Nhật thủ tị địa, nguyệt giá trị dậu cung, an mệnh xấu vị, vị ngày nguyệt tịnh minh cách, tân ất sinh ra hợp cách, bính sinh ra chủ quý, đinh sinh ra chủ phú, gia Tứ Sát thiên không cướp thì bình thường.

Nhật mão, nguyệt hợi, an mệnh vị cung, là minh châu rời bến cách, có bảng vàng đề tên của quang vinh, như vô sát kị thiên không cướp xung chiếu gia lâm, tất chủ tài quan song mỹ.

An mệnh thìn cung và dương cùng giá trị, tuất cung Thái âm xung chiếu, tái được chúng cát của thủ chiếu, thì chủ không mắc thì phú, tiên hữu ngoại lệ không trúng người. Bí quyết viết: “Nhật thìn nguyệt tuất tịnh tranh nhau phát sáng, quyền lộc không cạn”.

Vừa viết: “Nhật nguyệt khoa lộc xấu không trúng, nhất định là Phương bá công”. (chú: Phàm nhật nguyệt củng mệnh hoặc chính xung cung mệnh, tối cát mệnh thân hóa khoa lộc quyền, được một… hai…, đều may mắn cũng.)

Nhật cư mão thìn tị, nguyệt nhập dậu tuất hợi, ở đây lục cung an thân mệnh, lại thấy xương khúc khôi việt, sớm toại mây xanh của chí.

Nhật nguyệt thủ mệnh vu xấu vị, xương khúc giáp của tất quý hơn nữa hiển. Nhật nguyệt thủ mệnh gặp xương khúc, đa chủ xuất thế vinh hoa.

Bí quyết viết: “Nhật nguyệt tối ngại trái lại bối, là là thất huy”. Tức chỉ thái dương ở thân dậu tuất hợi tử thủ mệnh, là là thất huy, hoặc dạ sinh ra giá trị thái dương thủ mệnh cũng thế, vừa Thái âm ở mão thìn tị ngọ vị, cũng thất huy. Hoặc ban ngày sinh ra giá trị Thái âm thủ mệnh, như nhất để ý phán đoán.

Nhật nguyệt thủ mệnh, không bằng chụp ảnh chung tịnh minh, đó là nhật nguyệt cùng giá trị cung mệnh, cát lâu thì chủ cát, hung lâu thì chủ hung, cho nên nếu là dữ nhiều lành ít, trái lại chiêu tai hoạ. Cái có bí quyết vân: “Nhật nguyệt mệnh thân cư xấu vị, tam phương vô cát trái lại thành hung”, duy dần mão thìn tị mệnh thân câu sai ai ra trình diện thì là tốt luận.

Vừa bí quyết viết: “Nhật nguyệt phụ bật kết hợp tốt, dương đà phùng gặp đa khắc thân”, vừa viết: “Nhật nguyệt hãm cung phùng ác diệu, bôn ba lao lực đi tứ phương”.

Nhật nguyệt ở cung tật ách hoặc cung mệnh, giá trị không vong, đa chủ thắt lưng đà con mắt cổ.

Nhật nguyệt lâm cung điền trạch vu mộ kho vị, vị của “Nhật nguyệt bức tường”, ký chủ được tổ nghiệp kế thừa, nhược phủ, thì chủ bản thân sớm tụ của cải mà thuận lợi đưa sinh.

Vũ khúc

Vũ khúc thủ mệnh, tây, bắc sinh ra phúc hậu, đông, nam sinh ra bình thường.

Bí quyết viết: “Vũ khúc miếu viên, uy danh hách dịch”, đây là đeo sao được địa cách, thìn tuất xấu vị (năm) sinh ra an mệnh vu thìn tuất xấu vị tứ cung, đa chủ phú quý song toàn, nếu không thì thứ hai.

Vừa bí quyết vân: “Vũ khúc bình rảnh rang cung thủ mệnh, tư nhân đa hệ tay nghề tinh”, đến đây vân tức là vũ khúc ở tị hợi cung thủ mệnh mà gia sát, hoặc và hình tù chư ác cùng giá trị, đa chủ tay nghề an thân người.

Bí quyết vân: “Vũ khúc thủ vu tài bạch, đa số tài phú của quan”. Vừa bí quyết viết: “Tài cư tài vị, gặp người phú xa”, tức là vũ khúc cùng trời phủ cùng giá trị vu cung tài bạch, vừa kiêm hóa quyền lộc hoặc lộc tồn một trong số đó, nhị thủ lâm chụp ảnh chung, tất chủ phú xa, thái tuế và khổ hạn phùng của thì chủ tất phát.

Vũ khúc Thiên phủ đồng cung vu tử ngọ, mỗi chủ thọ thi.

Và tham lang cùng viên vu xấu vị, niên thiếu bất lợi, tiên bần hậu phú, bủn xỉn người.

Bí quyết viết: “Vũ khúc tị hợi thượng, sợ nhất phùng tham lang”, thì vị vũ khúc thủ mệnh tị hoặc hợi cung, mà và tham lang giao nhau, hoặc vu thiên di sai ai ra trình diện tham lang (chú: Đối cung vưu ngại), tịnh gặp sát kị chư hung, định chủ niên thiếu bất lợi, bội lịch gian khổ, đã lớn hậu cũng đa số tài nghệ người, cái có bí quyết vân: “Vũ khúc tham lang gia sát kị, tài nghệ người nhĩ”. Duy vũ khúc và tham lang cùng giá trị tài bạch hoặc cung điền trạch, được hóa cát thủ chiếu, mà mệnh thân chúng cát tụ thấu, thì có thể hoành phát của cải.

Vũ khúc thiên tướng đồng cung vu dần thân mà phùng xương khúc, định chủ thông minh xảo nghệ.

Vũ khúc gia cát tọa thiên di, cự thương cao giả, nhưng cũng cần phải cát thấu phương dĩ đủ luận.

Vũ khúc và thất sát thủ mệnh hội kình dương, nhân tài cầm đao.

Và phá quân đồng cung vu tị hợi, thì nan hiển quý, mà lại phá tổ phá gia mà lao mang. Và phá quân thủ và tài bạch, tài tới tay mà thành thiên không. Hội phá quân, liêm trinh vu mão dậu, để phòng mộc áp sét đánh. Và phá quân, tham lang hội vu tử cung, đương phòng chết chìm của ách. Và liêm trinh nhất ở lại hội vu mão cung, đa chủ rách nát. Và liêm trinh, tham lang cập thất sát hội vu mệnh thân, nên tác kinh thương.

Vũ khúc nhập miếu và xương khúc đồng cung thủ mệnh, ra tương nhập tướng; và khôi việt cư miếu vượng thủ mệnh, tài phú của quan. Vũ khúc hãm địa thủ mệnh hội dương đà kiêm hỏa ở lại, nhân tài chết; và hỏa linh đồng cung, nhân tài gặp nạn. Vũ khúc thủ mệnh miếu vượng giá trị dương đà, thì chủ cô khắc; thủ vu bình hãm nơi hội ngộ Tứ Sát, thì chủ cô mà lại chủ bần, mặt mày hốc hác diên sinh.

Bí quyết viết: “Vũ khúc ngôi sao là quả tú”, nhược cư cung phu thê thì nam khắc thê, nữ khắc phu, thủ vu mệnh thân nhược là cung phu thê chủ tinh rảnh rang hãm, cũng đồng nhất để ý phán đoán. Duy phụ đoạt phu quyền mà nhà trai không được kị, có thể miễn hình phạt khắc, bằng không lưỡng cương tướng địch, tất nguyên nhân chính khắc sanh ly.

Vũ khúc và phá quân đồng cung vu tị hợi, khổ nhị hãm có nhất lâm của, đa chủ cầu tài nan toại, sát gia thì có thị phi của nhiễu.

Thiên đồng

Thiên đồng thủ mệnh, bất úy kiếp sát tướng xâm, không hãi sợ chư sát đồng cung.

Thiên đồng thủ mệnh tam phương cát hội, tung Bản cung giá trị sát gần nhau, cũng chủ thọ thi của phúc. Thiên đồng tuất cung thủ mệnh là trái lại bối, duy đinh sinh ra gặp hóa cát chủ đại quý.

Vu tị hợi thủ mệnh phùng gặp Tứ Sát, tàn tật cô khắc. Và Thái âm giá trị ngọ cung thủ mệnh, tái nhược sát kị tương gia, thì chủ tứ chi luy hoàng. Thủ mệnh gặp cự môn hỏa linh, tất sinh dị chí. Cùng trời lương cùng tồn tại dần thân cung thủ mệnh, giáp ất đinh kỷ sinh ra phúc hậu. Thiên đồng thủ mệnh, phùng gặp phụ bật xương lương, tất chủ quý hiển. Và kình dương cư ngọ thủ mệnh, bính mậu sinh ra trấn ngự biên cương. (là đầu ngựa đái tiến cách, đa chủ phú quý.) và kình dương cùng giá trị thân mệnh vu rảnh rang hãm của cung, tứ chi tao thương. Và đà la đồng cung, mập mãn mà con mắt miễu.

Bí quyết viết: “Nữ mệnh thiên đồng tất là hiền”, tức tử năm sinh ra cùng trời cùng thủ mệnh dần cung, tân sinh ra mệnh tọa mão vị, đinh sinh ra mệnh tọa tuất địa người là, là nhập cách; mà bính sinh ra trung tâm cách, duy độc mệnh tọa tị hợi cùng trời cùng cộng viên, tuy đẹp đa dâm, phi thượng cách cũng. Nữ mệnh thiên đồng đa chủ thông minh mà thông minh, duy cũng ngại sát kị chư ác của hình xung, trong trường hợp đó hình phu khắc tử. Và Thái âm đồng cung thủ mệnh, tuy đẹp mà dâm, nhà kề thị thiếp nhĩ. Cùng trời lương cùng giá trị vu mệnh, chích nên nhà kề, cát chúng vô sát thì không ngại.

Liêm trinh

Liêm trinh ở mệnh thân cung là thứ đào hoa, nhược cư hãm địa, thì đánh bạc mê hoa mà dồn tụng.

Vu vị thân cung thủ mệnh vô Tứ Sát hình xung, là hùng ở lại triêu viên cách, phú quý tung tin lan xa danh, duy gia sát hoặc gặp sao Hóa kỵ thiên không cướp thì bình thường.

Thủ mệnh vu tị hợi, thì khí tổ rời nhà, thấp hèn cô hàn.

Cư mão dậu cung thủ mệnh gia sát kị, công môn quan lại nhỏ hoặc xảo nghệ người.

Thủ mệnh phùng tham lang, thất sát hoặc phá quân, tái phùng văn khúc và thiên di, chủ tác cụ nhung (quân cảnh bộ môn trung tâm văn chức).

Bí quyết viết: “Liêm trinh thất sát cư miếu vượng, trái lại là tích phú người”, tức là thất sát, liêm trinh cùng tồn tại vị cung thủ mệnh, hoặc thất sát cư ngọ, liêm trinh cư thân, thân mệnh gặp của là cũng. Nhược hai sao cư hãm địa Hóa kị, thì chủ nghèo hèn tàn tật.

Liêm trinh hội thất sát vu tị hợi cung thủ mệnh, lưu động thiên nhai. Cư cung Quan lộc hội thất sát hội kình dương, ngục tai nạn đào. Phá quân phùng kình dương và thiên di, chết vào ngoại đạo. Và thất sát hỏa linh đồng cung thủ mệnh, lang tâm cẩu phế. Và phá quân Tứ Sát cư mão dậu, tự ải đầu sông. Liêm trinh thủ mệnh phùng vũ khúc, phá quân vu rảnh rang hãm, tổ nghiệp tất phá. Bí quyết viết: “Liêm trinh phá quân và nhật nguyệt dĩ tế đi, con mắt tật không khỏi”.

Liêm trinh thủ mệnh gặp văn xương, hảo lễ nhạc. Và thất sát cùng thủ vu xấu vị, hiển quan võ. Và lộc tồn cùng giá trị, chủ phú quý. Và kình dương cùng thủ vu mệnh, thị phi nhật có. Gặp dương đà thì mủ máu không khỏi. Và Hỏa Tinh thủ mệnh vu hãm địa gặp không vong, chủ hung sự bị chết. Gặp vũ khúc thủ mệnh vu bị quản chế của hương, cần phải phòng mộc áp xà thương.

Liêm trinh thủ mệnh gặp Tứ Sát đồng cung, đa tao hình lục, nhẹ thì chung thân bất năng phát đạt. Bí quyết vân: “Liêm trinh bạch hổ, hình trượng khó thoát”, tức là lưu niên thái tuế tịnh tiểu hạn tọa cung mệnh, vừa giá trị lưu niên bạch hổ gia lâm, chủ quan phi, tao hình trượng.

Bí quyết viết: “Liêm trinh nhập miếu gặp chiếu tướng, trọng do uy mãnh”, tức là miếu viên an mệnh, hai sao cùng giá trị là cũng.

Nữ mệnh bí quyết viết: “Liêm trinh thanh bạch năng lực gần nhau”, tức là giáp kỷ canh quý năm sở sanh của nữ, an mệnh thân dậu tuất tử; bính tân ất mậu năm sinh ra, an mệnh dần mão xấu ngọ cung thủ mệnh còn lại là, nhưng nếu giá trị vu tị hợi hãm địa đa chủ ti tiện.

Thiên phủ

Thiên phủ lâm tuất có tinh phù, thắt lưng kim y tử, tức là giáp kỷ sinh ra gặp to lớn cát, duy cũng cần phải không có sát kị của hình xung, bằng không số trừ là thứ cách.

Vừa bí quyết vân: “Thiên phủ cư ngọ, tuất cung thiên tướng lai triêu, giáp sinh ra nhất phẩm của quý”. Tái bí quyết viết: “Phủ tương đồng lai triêu mệnh viên, thiên chung thực lộc”, tức là an mệnh dần hoặc thân cung, phủ, tướng ở tài bạch, cung Quan lộc triêu mệnh người là thượng cách, tha cung thì thứ hai, người bình thường nhĩ, nếu là sát tinh thiên không cướp gia lâm củng chiếu mệnh viên, dù có phủ tướng lai triêu cũng chủ y lộc gian khổ, duy bất trí nghèo hèn nảy ra. An mệnh dần cung phủ ngọ tướng tuất lai triêu, vị lên nhất phẩm của quang vinh, giáp sinh ra gặp của do tốt.

Và vũ khúc cộng thủ tài bạch, cung điền trạch, canh kiêm quyền lộc phú xa ông, hội phụ bật lộc tồn cực mỹ cũng. Thiên phủ thủ mệnh có vũ khúc hoặc lộc tồn cùng giá trị, tam phương hợp cát, phục vô sát kị phá tan, đa chủ rất nhiều của phú. Nhược gặp xương khúc phụ bật cùng giá trị hoặc củng chiếu, cao thứ dạ quang vinh.

Bí quyết viết: “Tả phủ đồng cung, tôn cư vạn ngồi”, đó là mỹ không thể nói cũng. Thủ mệnh và lộc tồn cùng giá trị, xương khúc tam phương giao nhau, cũng chủ rất nhiều của tư. (chú: Lộc tồn thủ thiên di, xương khúc hai phe củng chiếu, cùng một để ý phán đoán, xương khúc đối cung, lộc tồn thiên củng cũng thế.)

Thủ mệnh và dương đà hỏa linh cùng giá trị hoặc giao nhau, chủ nhân gian trá. Và không vong sao Hóa kỵ thủ mệnh, chủ nhân cô lập ít viện.

Thiên phủ, thiên tướng là là y lộc chi thần, thủ vu mệnh thân, là sĩ làm quan, định chủ hanh thông.

Nữ mệnh Thiên phủ giá trị thân mệnh ôn lương hiền mỹ, vượng phu ích tử, cư cung phúc đức cẩm y ngọc thực, sớm phối hiền phu.

Thái âm

Thái âm thủ mệnh nhập hội chùa chư cát, phục vô sát kị thiên không cướp, đa chủ phú mà lại quý.

Thái âm thủ mệnh, nhật sinh ra tối không thích hợp hãm, trong trường hợp đó nam nữ khắc mẫu, nam người thượng chủ khắc thê.

Vu thân cung phùng Thái âm, nên tùy nương kế bái hoặc ly tổ cho làm con thừa tự.

Thái âm miếu vượng thủ giá trị mệnh thân cung, đa chủ suốt đời vui sướng. Nếu là hãm địa thủ mệnh, sai ai ra trình diện hóa khoa quyền lộc trái lại chủ hung, xuất ngoại ly tổ thì cát, canh gặp Tứ Sát tửu sắc dâm ẩn, thấp hèn yểu tang. Thủ mệnh vu hãm địa và Tứ Sát đồng cung, tứ chi tàn thương.

Cư tử vị thủ mệnh, là trung gián tài, được thanh yếu của chức, nhiên bính đinh nhân dạ người sống hợp cục, năm nào người sống thứ hai.

Bí quyết viết: “Trăng sáng Thiên môn vu hợi địa, tấn tước phong hầu”, tức là trăng sáng Thiên môn cách là cũng, phàm hệ tử niên nhân mà dạ người sống, không mắc thì đại phú, đến đây cách bính đinh sinh ra đa chủ quý, nhâm quý sinh ra đa chủ phú, cũng yếu tam phương cát củng, vô sát hình xung là thượng cục.

Thiên cơ, xương khúc thủ mệnh vu hãm cung, nam làm nô bộc nữ làm thiếp tì, gia sát thì nam chủ dâm tà nữ là kỹ nữ.

Thủ mệnh vu tuất cung, thái dương ở thìn cung xung chiếu, đa chủ phú quý.

Và lộc tồn đồng cung thủ mệnh, được phụ bật chụp ảnh chung phú xa ông.

Và văn khúc thủ mệnh, nhất định là 1.cửu lưu thuật sĩ.

Bí quyết viết: “Âm dương hội xương khúc, xuất thế vinh hoa”, tức là mệnh tọa nhật nguyệt, tài quan nhị cung được xương khúc thủ giá trị lai hội, nếu là rất có khôi việt xung chiếu, định chủ phú quý song toàn.

Thái âm và văn xương khúc giá trị vu thê cung, bảng vàng đề tên của quang vinh, pháp quyết này của giải trừ, đó là nhân thê lấy được phúc, được thanh yếu của chức.

Cư tật ách mà gặp đà la, chủ con mắt tật, vu tư cung gặp hỏa linh tất gây tai hoạ. Thái âm thủ mệnh gặp dương đà, đa chủ nhân ly tài tản. Nhật nguyệt thủ mệnh mà trái lại bối, là vì thất huy, nếu không có cát giải trừ, đa hình phạt chính khắc phụ mẫu, mưu cầu nan toại, duy ly tổ xuất ngoại có thể tự thành gia. (chú: Thái dương ở thân dậu tuất hợi tử thủ mệnh là là thất huy, Thái âm ở mão thìn tị ngọ là thất huy. Mệnh tọa tuất và nhật cùng giá trị, nguyệt ở thìn xung chiếu, là vì nhật nguyệt trái lại bối mà thất huy, phán đoán như trên lệ, dư thì phỏng của.)

Bí quyết vân: “Nguyệt diệu, thiên lương, nữ dâm bần”, tức là Thái âm vu dần thân cung thủ mệnh, thiên lương vu hãm cung yếu địa xung chiếu, nữ nhân giá trị nhiều chủ bần dâm, hoặc chủ nhà kề thị thiếp. Nữ nhân nhật nguyệt triêu viên bản chủ quang vinh xương, duy mệnh thân bất khả triền hãm hoặc vô tinh diệu hoặc và chư ác cùng giá trị, trong trường hợp đó đa không được cát.

Tham lang

Tham lang miếu vượng vu thìn tuất xấu vị thủ mệnh, tịnh và không vong cùng giá trị, trái lại năng lực tập chính.

Bí quyết viết: “Tham lang gia cát tọa trường sinh, thọ thi vĩnh như bành tổ”, đó là tham lang và dần ngọ tuất năm sinh ra cùng giá trị vu ngọ cung; và thân tử thìn năm sinh ra giá trị mệnh vu tử cung; và tị dậu xấu năm sinh ra giá trị mệnh vu hợi cung; và hợi mão vị năm sinh ra giá trị mệnh vu mão cung người là, đa chủ Phúc Thọ song toàn.

Tham lang thủ mệnh thân, dương đà câu sai ai ra trình diện, nếu không có cát giải trừ, cẩu thâu ăn trộm hạng người.

Tham lang, tử vi cùng giá trị cung mệnh, nếu không có chế phục dung thường người, nhược được phụ bật xương khúc giáp chế không làm đến đây luận.

Và vũ khúc cùng thủ mệnh thân, thái độ làm người siểm nịnh gian tham, đa tổn hại nhân mà lợi kỷ, chỉ có chắc chắn cát củng, thì chủ tiên bần hậu phú, nhưng mà gian nịnh khó tránh khỏi. Tham, vũ cùng giá trị vu mệnh nhập miếu vượng, được tử vi xương khúc phụ bật của củng chiếu, hạn phùng khoa lộc quyền giao nhau, thì tác quý hiển của luận.

Vừa bí quyết viết: “Tham vũ mộ trung tâm cư, ba mươi tài mập ra”, còn đây là tham vũ đồng hành cách, nhưng ở thìn tuất xấu vị bất khả phùng gặp sát kị hình gia, mà lại tài, quan cung cần phải có cát phương luận.

Vừa bí quyết: “Tham lang, vũ khúc cùng thủ thân, mệnh vô cát diệu thọ không dài”, tức là tham vũ cộng thủ vu thân cung, mà cung mệnh không có cát diệu thủ giá trị, đa chủ cô bần mà thọ thúc.

Tái bí quyết vân: “Tham lang tứ sinh tứ mộ cung, phá quân kị sát bách công thông”, đó là tham lang thủ mệnh dần thân tị hợi hoặc thìn tuất xấu vị, gặp giá trị phá quân hoặc cái khác chư diệu sao Hóa kỵ người là, đa chủ tay nghề sức lao động người.

Bí quyết viết: “Tham vũ phá quân vô cát diệu, mê luyến hoa tửu dĩ vong thân”, tức là tham lang, vũ khúc tức phá quân cùng thủ cung mệnh vu thất cát nơi, tam phương phục vô cát diệu củng chiếu người là, cũng đa chủ tay nghề người.

Vừa bí quyết viết: “Tham vũ đồng hành, uy trấn biên di”, đến đây vân tham vũ thủ mệnh vu miếu vượng ưa nhập nơi, tam phương rất có chúng cát củng chiếu người là, duy bất khả phùng gặp sát kị chư ác của hình phá.

Và tử vi thủ mệnh vu mão dậu, nam lang thang, nữ đa dâm, tửu sắc vong thân.

Và liêm trinh cùng giá trị tị hợi, nam nữ không được khiết, tăng nói không rõ, gia sát kị lưu niên quan phù, mỗi tao quan hình tai ương. Thủ mệnh vu hãm địa phùng dương đà cập kị ác, cô bần mặt mày hốc hác mà lại tàn tật. Vu tị hợi hãm địa và chư ác cộng thủ, đa số đồ tể lại hối.

Tham sát đồng cung, nữ thâu hán mà nam ăn trộm, tọa hãm cung mà vừa hội sát phục vừa tam phương vô cát, nam nữ giai * tiện nghiệp.

Bí quyết vân: “Tham lang kình dương cư ngọ vị, bính mậu sinh ra trấn biên cương”, đây là đầu ngựa đái tiến cách, vô không cướp kị kí chủ phú quý.

Bí quyết viết: “Tham lang hỏa linh tứ mộ trung tâm, phú hào gia tư Hầu bá quý”, đến đây tức thủ mệnh thìn tuất cung tốt cát, xấu vị cung thứ hai, gia dương đà thiên không cướp không hợp đến đây cách. Tái nhược mệnh lập tứ mộ, có khôi việt phụ bật vũ cùng giá trị, tam phương đắc hỏa linh củng chiếu cũng chủ đại cát, quang vinh xương có thể kỳ cũng.

Vừa bí quyết: “Tham lang Hỏa Tinh cư miếu vượng, danh chấn chư bang”, đến đây vân cũng yếu an mệnh tứ mộ được tam phương cát củng phương đủ để luận, an mệnh mão cung gặp giá trị thứ hai, sai ai ra trình diện dương đà thiên không cướp không hợp đến đây phán đoán.

Bí quyết viết: “Tham linh tịnh thủ, tương tướng tên”, tức là tứ mộ an mệnh tịnh gia cát, mậu kỷ sinh ra hợp cách.

Bí quyết vừa vân: “Tham lang dương đà thủ cung mệnh, bỏ ngọ đa số đồ tể nhân”, đến đây vân hai sao thủ mệnh tự chưa đến tị đa số đồ tể, duy ngọ cung thủ giá trị điều không phải.

Vu hợi tử thủ mệnh giá trị tham lang và dương đà đồng cung, tên là hiện lên thủy đào hoa, nam mệnh tham hoa luyến sắc mà chết hướng thân, nữ nhân khốn dâm loạn phao phu khí tử, ưa cát giải trừ thì họa khinh.

An mệnh dần cung giá trị tham lang đà la cùng thủ, hào viết phong lưu màu trượng, cũng chủ nam nữ tham vui mừng, háo sắc mà dâm dục.

Tham lang thủ mệnh và xương khúc đồng cung, tất đa hư mà ít thực, mỗi tồn mập kỷ chi tâm.

Nữ mệnh phùng tham lang thủ vu hợi tử, tất đa đố mà lại dâm ẩn, và lộc mã cùng giá trị hoặc giao nhau nhất là không đẹp, lại thêm dương đà chiếu đến, đa số kỹ nữ, bất nghĩa vô tình, cũng có người hình phu khắc tử, nhân sắc khí gia. Nói chung, tham lang tinh không thích hợp nữ cũng.

Cự môn

Cự môn miếu vượng thủ mệnh, tung phú quý cũng không bền. Đến đây diệu thủ vu mệnh thân cung, miếu vượng do có thể, rảnh rang hãm nơi, mà lại vật luận nam nữ, suốt đời đa chiêu khẩu thiệt thị phi.

Bí quyết viết: “Cự môn tử ngọ khoa quyền lộc, thạch trung tâm ẩn ngọc phúc thịnh vượng”, đến đây tức là thạch trung tâm ẩn ngọc cách, đa chủ phú quý, tân quý sinh ra thượng cách, đinh kỷ sinh ra thứ hai, bính mậu sinh ra thì chủ khốn.

Vừa bí quyết viết: “Cự môn thìn tuất không được địa, tân mạng người gặp trái lại là kỳ”, vừa bí quyết: “Cự môn thìn tuất hãm ứng với kị”, chú viết: Duy tân năm sinh ra bất úy và cự môn thủ vu thìn tuất nhị cung, là vị kỳ cách, năm nào sinh ra đều không thích hợp. Và cự môn thủ mệnh xấu vị là triền hãm, giá trị đến đây người nếu không có cát giải trừ đa số hạ cách.

Vừa bí quyết vân: “Cự cơ cư mão, công khanh vị”, tức là cự cơ ở mão cung thủ mệnh, là cự cơ cùng lâm cách, ở dậu đồng cung thì không đẹp, duy cần phải ất tân kỷ bính sinh ra chủ phúc, giáp sinh ra thì bình thường, cái giáp lộc cư dần, mão cung nhập kình dương tức thành đặc biệt cũng.

Tái bí quyết vân: “Cự cơ dậu thượng mặc dù hóa cát, tung gặp tài quan cũng không quang vinh”, đó là cự cơ vu dậu cung thủ mệnh, dù có cát hóa hoặc ngôi sao may mắn củng chiếu, cũng không tác cát luận, nhiên nhược giá trị của cô bần người đa chủ có thọ, gia sát kị thì phú quý đa thọ thúc.

Nữ mệnh và cự môn thiên cơ thủ vu mão dậu nhị cung, tác phá đãng của luận, tung áo cơm sung túc đa chủ dâm ẩn.

Vừa bí quyết viết: “Cự nhật đồng cung, quan trang bìa ba đại”, đến đây vị dần cung an mệnh, được thái dương cùng giá trị người mà vô sát kị thiên không cướp còn lại là, thân cung thứ hai, duy cũng quá mức hay. Cái đây là cự nhật đồng cung cách, nam chủ phúc hậu, duy nữ nhân phùng đứng đầu tính kiên cường mà kế hay so sánh, mặc dù cát có tỳ cũng.

Mệnh đứng ở dần, đối cung thân vị được cự nhật xung chiếu; mệnh đứng ở thân, được dần cung cự nhật đối trùng; hoặc mệnh lập tị cung và thái dương cùng giá trị, cự môn ở hợi cung xung chiếu, trái lại là không được cát, đa chủ nam nữ tính tình bất định, hỉ nộ vô thường.

Bí quyết viết: “Cự nhật củng chiếu cũng kỳ”, tức là an mệnh ngọ cung, được cự môn vu dần củng chiếu là cũng, duy cần phải cát nhiều mặt luận, dương giá trị hãm cung thì không phải vậy, dư người phỏng đến đây.

Bí quyết vân: “Tử vũ tài năng, cự ở lại cùng lương xung mà lại hợp”, đó là thân cung an mệnh, thiên đồng thủ tử vị, cự môn giá trị dần cung, thiên lương cư thìn, lại được khoa quyền lộc cập phụ bật củng chiếu, đa chủ tài năng nhất đẳng, tài quan song mỹ.

Cự môn thủ mệnh vu hãm địa, trừ tân sinh ra cư tuất ở ngoài, đều bị chủ hung.

Và dương đà thủ mệnh thân hoặc tật ách, luy hoàng khốn yếu, cùng giá trị thân mệnh cũng chủ nam nữ tà dâm. Và đà la ở chung thân mệnh, chủ cô bần phiêu đãng, bôn ba lao lực, và đà sát giá trị vu cung tật ách, thì chủ thể yếu tàn tật.

Bí quyết viết: “Cự hỏa kình dương, cần phải phòng ải tử”, đến đây tức tam tinh cùng giá trị mệnh thân, khổ nhị hạn cập thái tuế vừa phùng ác sát, thì chủ hung vong. Và hỏa linh thủ mệnh mà lại gặp ác hạn, vị của “Cự phùng Tứ Sát”, đương phòng chết vào ngoại đạo; mà tam hợp sát thấu, đa tao hỏa ách.

Cự môn thủ mệnh thân ưa tử vi lộc tồn của áp chế, nhược và Tứ Sát cùng thủ hoặc hợp gặp mà vô tử lộc chế phục, đa chủ tao hung.

Cự môn thủ mệnh sai ai ra trình diện thái dương, cát hung nửa nọ nửa kia.

Ở huynh đệ cung gia sát, mỗi đa tay chân tướng tàn, bị chiếm đóng cư đến đây đồng nhất để ý phán đoán; ở cung phu thê bị chiếm đóng hoặc gia sát, chủ sinh ly tử biệt, bằng không không khỏi bất hoà mà bối tiết; cư cung tử nữ tiên tổn hại hậu chiêu, tuy có nếu không có; nhập cung tài bạch thì mưu cầu gian khổ, lao trung tâm vi tụ; ở tật ách bị chiếm đóng gia sát đa chủ con mắt tật và tàn thương; cư thiên di hãm mà gia sát đa chiêu thị phi; ở nô bộc đa chủ oán nghịch; ở quan lộc chủ tao hình trượng; cư điền trạch tổ nghiệp phá đãng; nhập phúc đức tiền mất tật mang, nan lấy được an bình; ở phụ mẫu đa tao khí bỏ.

Thiên tướng

Thiên tướng thủ mệnh, nhược lâm sinh vượng của hương, mặc dù không được phùng tử vi, duy được phụ bật xung chiếu củng hợp, cũng chủ phụ trách uy quyền. Thủ mệnh và phụ bật xương khúc hội hợp, vị chí công khanh; nhược cư rảnh rang yếu của cung, cũng tác may mắn của luận.

Vu hãm địa hội ngộ tham liêm vũ phá hoặc dương đà, đa chủ xảo nghệ an thân, nhưng gặp hỏa linh phá tan thì chủ tàn tật.

Thiên tướng thủ mệnh và liêm trinh, kình dương đồng cung, hình trượng khó thoát, đó là chung thân không đẹp, đa tao tai họa bất ngờ, chích nên tăng.

Thiên tướng và tử vi thủ mệnh vu thìn tuất, tất gặp phá quân của xung chiếu, phùng sát không được cát.

Tái bí quyết viết: “Thiên tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm tử quý và phu hiền”, tức là nữ mệnh sống ở tử năm mà đứng mệnh tử cung cùng trời tương đồng viên, hoặc giáp năm nữ nhân lập mệnh ngọ cung, canh sinh nữ mệnh lập xấu cung, thậm chí năm nào người sống lập mệnh dần thân cung, mà cùng trời tương đồng thủ, đều là đại cát của cách.

Vừa nữ mệnh bí quyết: “Thiên tướng hữu bật phúc đã tới”, tức là nữ nhân của cung mệnh có thiên tướng cập hữu bật cùng giá trị, chư cung giai cát, vưu quý sinh ra lập mệnh tử cung, quý kỷ sinh ra mệnh lập dần cung, giáp canh quý sinh ra mệnh lập thân cung, đều là cát cách, duy xấu vị hợi cung thứ hai, thìn tuất mão dậu giai ít phúc.

Vừa bí quyết vân: “Thiên tướng nữ mệnh thủ, xương khúc phá tan là thị thiếp”, tức là nữ nhân cùng gần nhau mệnh phùng xương khúc là cũng.

Thiên lương

Thiên lương thủ mệnh hoặc đối cung thiên lương xung chiếu, giai chủ thọ thi.

Bí quyết viết: “Lương cư ngọ vị, quan tư thanh hiển”, tức là “Thọ tinh nhập miếu cách”, đinh kỷ quý sinh ra hợp cách.

Vừa bí quyết viết: “Thiên lương thủ chiếu cát tương phùng, bình sinh Phúc Thọ”, ý tức thiên lương thủ mệnh tam phương cát củng người cũng, cư ngọ vị vưu mỹ.

Tái bí quyết viết: “Thiên lương gia cát tọa thiên di, cự thương cao giả”, duy phùng gặp dương đà hình xung cung mệnh hoặc thiên lương tọa thủ của cung thiên di, thì tác bình thường của luận.

Được thiên lương thủ mệnh miếu vượng nơi giá trị thiên cơ cùng viên, tất công Hàn Mặc mà thiện đàm binh.

Vừa bí quyết vân: “Lương cùng cơ nguyệt dần thân vị, suốt đời lợi nghiệp mà lại thông minh”, tức là thiên lương thủ mệnh tam hợp phùng thiên cơ, Thái âm cập thiên đồng củng xung, mà lại dĩ chúng cát là luận, hung đa sát phá thì không phải vậy.

Vừa bí quyết viết: “Thiên lương Thái âm xương khúc hội, lư truyện đệ nhất danh”, đó là thiên lương thủ mệnh tam phương tứ chính phùng gặp thái dương cập xương khúc củng chiếu, đa chủ quan cư thanh hiển, danh lợi song thu vào.

Cùng trời cùng tụ thủ vu mệnh hoặc thân cung, không sợ hung nguy của xâm.

Thiên lương thủ mệnh vu tị hoặc hợi cung, thiên đồng đối cung xung chiếu, nam lang thang, nữ đa dâm, gia dương đà chư hung, chủ thấp hèn.

Bí quyết viết: “Lương dậu nguyệt tị, lại tác phiêu mui thuyền của khách”, đó là thiên lương thủ mệnh vu dậu cung, Thái âm ở tị cung chụp ảnh chung, mà thủ mệnh vu tị vị, thiên lương ở dậu cung chụp ảnh chung cũng giống như một để ý phán đoán.

Vừa bí quyết viết: “Thiên lương văn xương cư miếu vượng, vị tới thai cương”, đó là thiên lương và văn xương khúc thủ cung mệnh vu miếu vượng nơi, duy dĩ vô sát kị phá tan là luận. Thiên lương thủ mệnh vu miếu vượng, phùng phụ bật cập xương khúc gia hội, ra tương nhập tướng.

Vừa bí quyết viết: “Thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng quyết không thể nghi ngờ”, tức là tị hợi thân cung an mệnh, thì thiên lương bị chiếm đóng, tịnh cùng trời mã đồng cung là cũng. Cùng trời lương thủ mệnh vu hãm địa, tam phương tứ chính phùng gặp dương đà, đa hệ đồi phong bại tục hạng người. Tái nhược hãm địa thủ mệnh gặp Hỏa Tinh cập kình dương hình xung, chủ thấp hèn mà mẹ goá con côi, nặng người chết non.

Bí quyết viết: “Thiên lương nguyệt diệu nữ dâm bần”, tức là cùng trời lương vu thân hợi, Thái âm vu dần tị tương chiếu, nhiều nữ nhân chủ bần dâm, nhược thủ mệnh vu miếu vượng tam hợp Thái âm thì áo cơm có thể toại.

Thất sát

Bí quyết viết: “Thất sát dần thân tử ngọ, suốt đời tước lộc quang vinh xương”, đó là thất sát triêu đấu cách, địa tinh được thông qua vô sát phá là luận, phùng sát giá trị sát đều phi, trái lại chủ hung nguy mà đa chiêu họa.

Vừa bí quyết viết: “Triêu đấu ngưỡng đấu, tước lộc quang vinh xương”, tức là thất sát thủ mệnh vu thìn tuất xấu vị miếu vượng nơi, mà vô sát phá kị hình là ngưỡng đấu, ở dần thân tử ngọ là triêu đấu, nhập cách người đa chủ phú quý song toàn.

Và thất sát thủ mệnh vu miếu vượng vị, chủ có mưu lược, gặp tử vi gia chúng cát củng chiếu, đa số tướng lĩnh tài. Nhược thủ mệnh vu miếu vượng nhập cách nơi, mà lại được phụ bật xương khúc củng chiếu mà vô sát kị hình xâm, phú quý xuất chúng, là võ tướng thì chưởng sinh sát của quyền.

Bí quyết viết: “Thất sát nhập mệnh thân, cũng tất lịch gian khổ”, thì phàm thất sát thủ mệnh có lẽ thân cung, vật luận nhập cách hay không cập vô sát hình xung, đều tất lịch thụ gian khổ, khó có được thanh phúc của hưởng.

Thất sát thủ mệnh vu hãm địa, đa chủ xảo nghệ mà sống, gặp giá trị sát diệu đa * tiện nghiệp.

Và liêm trinh đồng cung thủ mệnh, là sát củng liêm trinh cách, chủ dữ nhiều lành ít, chủ tàn phế vừa chủ phế tật.

Cư hãm địa vô cát giải trừ thì chủ hung họa thường bạn, gặp sát thấu trên đường mai thi, hội phá quân vu thiên di cũng thế. Gặp Hóa kị xung chiếu cùng giá trị vưu hung.

Vừa bí quyết: “Thất sát phá quân nên xuất ngoại”, đó là thất sát bình rảnh rang thủ mệnh hội phá quân, đa chủ các loại tay nghề năng lực tinh thông, ly hương biệt tổ xuất ngoại có thể lấy được phúc cát. Thảng thất sát thủ mệnh nên dần thân, phá quân cư tử ngọ xung chiếu mà vô sát kị hình hao tổn cũng vị đến đây luận.

Bí quyết viết: “Thất sát phá quân, chuyên dựa vào dương linh của ngược”, đến đây tức vị sát phá thủ mệnh thân, tam phương tứ chính phùng gặp dương linh hai sao, tất chủ nghèo hèn mà chết tao hung họa.

Tái bí quyết vân: “Sát lâm tuyệt địa hội dương đà, tuổi thọ yểu tự nhan quay về”, đó là thất sát và tuyệt tinh cùng thủ cung mệnh, tam phương phùng gặp dương đà hình xung là cũng.

Bí quyết viết: “Thất sát dương đà sẽ xảy ra hương, đồ tể người”, đó là thất sát và trường sinh thủ mệnh phùng gặp dương đà giá trị chiếu, đa * tể nghiệp, tịnh chủ nghèo hèn.

Thất sát và dương đà thủ vu cung tật ách, chủ ly mắc tàn tật, cho dù suốt đời cô bần quả độc, cũng chủ thọ năm không dài.

Thất sát chỉ thủ cung phúc đức, nam chủ bần lao, nữ chủ thấp hèn, không được xướng thì tì, hoặc làm vợ kế thị thiếp.

Bí quyết vừa vân: “Thất sát trầm ngâm phúc không được quang vinh”, duy nam có quyền uy, nữ không có chỗ.

Vừa bí quyết viết: “Thất sát phùng Tứ Sát, thắt lưng lưng còng khúc; sát và hỏa linh hung trung tâm vong”. Tái bí quyết vân: “Thất sát chủ nhị hạn, lưu dương lưu đà giáp thì thương”, tức là vốn có sát diệu giáp thất sát đại hạn, tái phùng lưu niên dương đà cập thương khiến cho tịnh giáp, tam phương cát ít, mà thấy nhỏ hạn cập thái tuế vừa thất cát hoặc triền vu hãm yếu nơi, mà lại câu phùng bạch hư tang treo chủ vong ngôi sao, lại thêm không gặp Tử Phủ chờ giải trừ ách của ở lại, đa chủ là năm hẳn phải chết.

Vừa bí quyết viết: “Thất sát lâm mệnh thân, lưu niên dương đà chủ tai thương”, thì là thất sát thủ mệnh hoặc thân, tam hợp lưu năm chi lưu dương và lưu đà xung chiếu mà vô cát giải trừ cũng.

Tái bí quyết vân: “Thất sát dương linh, lưu niên bạch hổ, hình lục khó thoát, bằng không tai truân”, tức chỉ thất sát thủ mệnh và dương hoặc linh cùng giá trị, phùng gặp lưu niên bạch hổ nhập mệnh thân, mà thái tuế cập khổ nhị hạn đều hãm ác địa các tao tam phương sát hình, tất chủ tai nạn cự tới.

Thứ bí quyết vân: “Thất sát lưu dương gặp quan phù, ly hương tao phối”, tức là thất sát thủ mệnh thân, giá trị lưu dương cùng độ hoặc xung hợp, canh gặp lưu niên quan phù thủ chiếu là cũng. (chú: Thái tuế và tiểu hạn giá trị mệnh thân cung, phùng lưu dương cập lưu niên quan phù hợp tịnh xung chiếu vưu nghiệm.)

Tái bí quyết viết: “Thất sát thủ chiếu, tuổi hạn kình dương, ngọ sinh ra mệnh an mão dậu cung chủ hung vong”, thì là thất sát tọa mệnh hoặc xung mệnh, nào đó đại hạn và kình dương cùng giá trị vu hãm địa, thái tuế tịnh tiểu hạn câu phùng hơn thế, ngọ năm sinh ra an mệnh mão dậu người, ứng với để phòng hung vong tai ương. (chú: Ngọ năm sinh ra an mệnh mão dậu người, kỳ lưu niên thái tuế hoặc tiểu hạn đan xen phùng hợp lưu dương lưu đà của xung chiếu, mà đại hạn giá trị vu năm sinh bị chiếm đóng kình dương, đó là đồng nhất để ý phán đoán.)

Phá quân

Bí quyết viết: “Phá quân tử ngọ cung, tam phương vô sát thấu, giáp quý sinh ra quan tư thanh hiển, vị tới tam công”, tức là phá quân tử ngọ thủ mệnh người là, là “Anh tinh nhập miếu cách”, đinh kỷ giáp quý sinh ra phúc hậu, bính mậu sinh ra thì không đẹp, nếu là tam phương tung vô sát chiếu mà hợp tinh bị chiếm đóng hoặc cát diệu không được vượng, cũng chủ khốn đốn nan toại.

Cư tử ngọ cung thủ mệnh gặp sát được thông qua hoặc lâm giá trị, bính mậu dần thân năm sinh ra chủ cô đơn tàn tật, vô sát xung hợp mà lại sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn củng chiếu người, mặc dù phú quý nhưng không kiên nhẫn cửu. Duy phá quân vu thìn tuất xấu vị cung thủ mệnh, mà vô sát xung hợp mà lại có chư cát củng chiếu, bính mậu sinh ra thì chủ phú quý song toàn.

Bí quyết viết: “Phá quân nhất diệu tinh khó hiểu”, tức là phá quân thủ mệnh vu hãm yếu nơi, chủ nhân hỉ nộ vô thường, thủ miếu vượng cũng chủ tính tình hay thay đổi, minh ám không rõ.

Thủ mệnh vu mão dậu hãm địa và liêm trinh cùng viên, tịnh gặp Tứ Sát xung chiếu, đa chủ dễ bị quan phi và tật bệnh triền thân.

Và vũ khúc đồng cung thủ tài hương, chủ đông khuynh tây bại, dễ tản nan tụ.

Phá quân và xương khúc cùng thủ cung mệnh vu dần địa, định chủ là quý, nhưng dĩ vô sát kị thiên không cướp phá tan là luận, duy và xương khúc thủ vu hãm yếu nơi phục gặp sát kiếp không hao tổn kị ác của xung hợp, đa chủ suốt đời bần sĩ. Bí quyết viết: “Phá quân xương khúc phùng, hình khắc làm phiền lục”, tức là phá quân ở mão dậu tị hợi thủ mệnh, mặc dù được xương khúc củng chiếu hoặc cùng giá trị, tung tam phương vô sát cũng không phải toàn bộ cát, ứng với hình phạt chính khắc mà lao lực, phùng thiên không cướp hao tổn kị người chủ một đời nghèo khó.

Phá quân và tham lang thủ mệnh thân phùng lộc cập thiên mã, nam lang thang nữ hảo dâm. Và dương đà đồng cung thủ yếu địa, tàn tật khó tránh khỏi, mặt mày hốc hác diên sinh. Cư quan lộc và dương đà cùng giá trị, nơi ăn mày, và hỏa linh cùng thủ quan lộc chủ bôn tẩu lao lực. Vu thiên di thì đa chiêu quan phi, duy vô hỏa linh cùng giá trị vu thiên di thì chủ bôn tẩu vô lực, phạp nhân giúp. Và hỏa linh thủ mệnh thân cũng chủ vất vả cực nhọc nghèo khó, phùng sát hình thiên không kị thì chủ đa * tiện nghiệp. Cư mệnh thân vu bị chiếm đóng chỗ, khí tổ ly tông, phùng chúng ác hình phạt xung chiếu định chủ nghèo hèn.

Thủ huynh đệ cung tay chân hiếm mà vô nghĩa, chia lìa thì phúc; ở cung phu thê chủ nam nữ hình khắc mà không chính, lâm khắc chiến của ở chủ nhị hôn do bất túc; ở cung tử nữ phùng sát, hình thương đầu lĩnh mà thứ tự được nuôi; lâm tài bạch và ác thủ chiếu hoặc phùng hợp, tài như tuyết trắng gặp canh nóng; ở tật ách uông luy của tật; ở thiên di, bôn tẩu không còn chút sức lực nào; ở nô bộc báng oán đào tẩu; ở quan lộc vu hãm địa chung thân nghèo khó; ở điền trạch tổ cơ phá đãng; ở phúc đức đa tai nạn; thủ cung phụ mẫu phùng sát hao tổn thiên không cướp, đa hình phạt chính khắc và mặt mày hốc hác.

Văn xương

Bí quyết viết: “Văn xương miếu vượng thủ cung mệnh, chư cát xung hợp phúc tất long. Văn chương cái thế công danh hiển, do ưa văn khúc trong cung cùng”, tức văn xương thủ mệnh vượng nơi vô sát kị thiên không cướp là cũng.

Văn xương kim diệu do ưa kim sinh kim cục nhân, cư miếu vượng thủ mệnh tung phùng hình tù hao tổn kị xung hợp, cũng chủ trước khó sau dễ, trung tâm vãn có tiếng danh, vô Tứ Sát thiên không cướp hao tổn kị đa chủ phú quý.

Văn xương thủ mệnh vu hãm địa vừa hội chư hung, cũng chủ lưỡi biện của sĩ, mà lại có xảo nghệ tùy thân, lừa mình dối người bản lĩnh tài trí hơn người.

Thủ mệnh hội thái dương, thiên đồng, thiên lương, lộc tồn vu miếu vượng, mỗi chủ phú quý.

Và liêm trinh hoặc thất sát hoặc dương đà đồng cung, gạt ngụy đồ.

Văn xương tham lang thủ mệnh, chủ sự điên đảo, và tham lang vu tị hợi cung thủ mệnh gia sát Hóa kị, để phòng yểu vong.

Và cự môn cùng giá trị mệnh thân thì tang chí.

Và phá quân cùng thủ nhiều chủ thủy tai.

Và tả phụ đồng cung thủ mệnh, vị tới tai thai.

Văn xương tọa mệnh và hóa khoa phùng gặp, niên thiếu thi đậu, chủ nhân thông minh dị thường.

Bí quyết viết: “Văn xương rơi vào thiên thương, yểu tự nhan quay về”, đó là văn xương hãm địa giá trị thiên thương cùng thủ đại hạn, thái tuế thất cát mà thấy nhỏ hạn cũng thế (chú: Hoặc tiểu hạn phùng đại hạn vu xương hãm thương giá trị vị), mỗi chủ là năm yểu vong. (vừa chú: Cũng cần phải xem thêm mệnh thân cung làm sao.)

Văn khúc

Văn khúc thủ mệnh và văn xương khúc cung, tam phương canh phùng ngôi sao may mắn xung chiếu mà lại vô sát kị, đa số danh sách đậu của khách, nhập sĩ không thể nghi ngờ. Mặc dù sống cu ky một mình mệnh thân cung mà lại gặp hung diệu củng xung, cũng chủ lưỡi biện của sĩ.

Và vũ khúc nhập miếu cùng thủ cung mệnh, được tam phương phụ bật củng chiếu mà vô sát kị phá tan, tương tướng tài. Bí quyết viết: “Văn võ cùng giá trị miếu vượng cung, uy danh hách yên”, đó là văn khúc vũ khúc cộng thủ hai người miếu vượng nơi giá trị cung mệnh, bình rảnh rang thứ hai, bị chiếm đóng điều không phải.

Và vũ khúc đồng ý với xấu cung thủ mệnh thân, vị của “Văn võ đồng cung giá trị miếu vượng”, mậu kỷ canh tân sinh ra phục gặp hỏa linh thủ chiếu, đa chủ tướng tướng tài, anh dự tung tin. Nếu là khổ nhị hạn giá trị đến đây, thì để phòng thủy nịch tai ương.

Và liêm trinh đồng cung thủ mệnh thân, đa tác công lại.

Và Thái âm cùng thủ mệnh thân, mỗi chủ 1.cửu lưu thuật sĩ. (đều dĩ bình rảnh rang là luận, miếu vượng thì phủ)

Văn khúc thủ mệnh thân và tham lang cùng viên, làm không kiên nhẫn lâu dài, chủ sự thì đa sinh điên đảo.

Và cự môn đồng cung thì dễ tang chí, không qua nổi gian nan lịch mài.

Và phá quân cùng giá trị vu mệnh thân, khổ nhị hạn cập thái tuế thất cát canh phòng nghiêm ngặt nịch tang.

Và thất sát hoặc dương đà thủ mệnh, thái độ làm người định đa gian trá dối trá, là là giảo hoạt đồ.

Cùng trời lương cùng thủ thân mệnh, quan địa vị cao hiển, duy dĩ vị cung an mệnh giá trị của là thượng phẩm, mão cung thứ hai, tha cung canh của.

Văn khúc thủ mệnh vu tử vị, thiên lương cư ngọ cung xung chiếu, mà lại vô tam phương sát kị phá tan cũng tới tốt.

(văn xương, văn khúc)

Khoa bảng văn tinh vu xấu vị cùng thủ mệnh thân, vị của xương khúc cùng viên, định chủ bác học đa năng lực.

Bí quyết viết: “Xương khúc giáp mệnh là tối kỳ”, đây là quý cách, duy dĩ tam phương tứ chính được chúng cát củng xung chiếu đến mà vô sát kị thiên không cướp là luận, bằng không bất năng chủ quý. (chú: Xương khúc giáp mệnh phùng sát hình hoặc ác gia, có thể chủ thường thường bậc trung của phú.)

Vừa bí quyết viết: “Xương khúc lâm vu xấu vị, khôi việt giao nhau vô sát thấu, quý cận thiên nhan”, tức là xương khúc thủ mệnh phùng hợp khôi việt chiếu đến, đa chủ quan tư thanh hiển, phụ bật minh quân. Hoặc mệnh và khôi việt thủ giá trị xấu cung (chú: Được khôi việt củng chiếu cũng), được xương khúc cư cung mệnh xung chiếu vô sát thấu, cũng đa chủ như trên thuật của quý, phùng khắc chiến thì thứ hai, duy tài quan cát tụ, chung không vì quý cũng chủ phú. Mà mệnh tọa vị cung được khôi việt mà lại biết xương khúc xấu cung xung chiếu, cũng nhất để ý phán đoán.

Tái bí quyết viết: “Xương khúc hãm cung hung thần phá, hư dự của long”, đó là được xương khúc tuất cung thủ mệnh, tam hợp phùng gặp Tứ Sát hình xung cũng không là cát, mỹ ngọc khuyết điểm cũng.

Vừa bí quyết vân: “Xương khúc kỷ tân nhâm sinh ra, hạn phùng thìn tuất lự đầu sông”, duy miếu vượng tai khinh, cũng cần phải phòng khổ nhị hạn câu phùng vu hãm yếu thất cát nơi.

Tái bí quyết viết: “Nữ nhân tam hợp phùng xương khúc, phú quý thông minh chích đa dâm”, tức là nữ mệnh xương khúc phá tan, canh hội Thái âm, thiên cơ giả là.

Xương khúc cùng giá trị vu quan lộc, sẽ làm chức vị quan trọng của nhâm, thủ phúc đức nhất định phải quý nhân đến đỡ mà một bước lên mây.

Nhật nguyệt thủ mệnh vu xấu vị, được xương khúc phụ bật trước sau giáp củng, nam mệnh nhất chủ quý hiển, duy dĩ câu vô sát kị thiên không cướp xung kết hợp luận.

Bí quyết viết: “Xương khúc liêm trinh vu tị hợi, tao hình bất thiện mà lại phù phiếm”, (chú: Xương khúc không được vu tị hợi đồng cung, bí quyết ý là chỉ văn xương hoặc văn khúc ở tị hợi thủ mệnh, và liêm trinh đồng cung là cũng.) văn xương hoặc văn khúc thủ mệnh tị hợi phùng gặp liêm trinh đối trùng, cũng chủ hung tai yểu vong, tân sinh ra vưu kị.

Bí quyết vân: “Xương khúc phá quân phùng, hình khắc làm phiền lục”, tức là xương khúc đồng cung thủ mệnh tam hợp phá quân xung chiếu hoặc và phá quân cùng giá trị là cũng.

Vừa bí quyết viết: “Xương khúc phá quân vu dần mão, sát dương phá tan định bôn ba”, đó là văn xương hoặc văn khúc thủ mệnh vu dần mão, tam phương phùng gặp thất sát, phá quân người là.

Và xương hoặc khúc thủ mệnh phùng gặp phụ bật chiếu đến vừa phùng đà la chụp ảnh chung, ký chủ lao lực vừa chủ tất sinh dị chí.

Bí quyết viết: “Xương khúc lộc tồn, càng kỳ lạ”, đó là xương khúc và lộc tồn cùng thủ cung mệnh người là, lộc tồn ở đối cung xung chiếu thì thứ hai. Vừa bí quyết vân: “Lộc văn củng mệnh, phú hơn nữa quý”, tức là lộc tồn thủ mệnh cát viên, tam hợp được xương khúc củng xung, đa chủ phú quý.

Tả phụ

Tả phụ thủ mệnh được Tử Phủ quyền lộc tam hợp củng chiếu, đa phần kết vũ đại quý, nhưng dĩ vô sát kị thiên không cướp cập chư ác hình gia phá tan là luận.

Phụ tinh thủ mệnh, được Tử Phủ tướng lương cơ xương khúc nhật nguyệt tham vũ tam hợp giao nhau, phú quý tất vậy, canh được hữu bật đồng cung, đẹp hơn gia mỹ, quý tới vương hầu, phú trăn địch quốc, nhược tao Tứ Sát hao tổn kị thiên không cướp chư ác phá tan, phú quý giai không kiên nhẫn cửu, duy cũng so sánh thường nhân cực kỳ xa vậy.

Tả phụ thủ mệnh và Tứ Sát phùng hợp, tịnh sai ai ra trình diện cự môn thất sát cập thiên cơ, là vì hạ cách, đa chủ bần lao khổ cực.

Và liêm trinh kình dương đồng cung thủ mệnh thân, tác đạo tặc mà lại chủ tao thương.

Bí quyết viết: “Tả phủ đồng cung, tôn cư vạn ngồi”, đó là hai sao cùng tồn tại thìn tuất thủ mệnh, tam phương lại được chư cát cập hóa cát củng xung mà vô sát kị, tất cư cực phẩm của quý, duy không được cư thìn tuất mà vào cách, cũng chủ phú quý, cận niên thiếu nhiều gian khó mà thôi.

Vừa bí quyết vân: “Tả phụ văn xương hội ngôi sao may mắn, tôn cư bát tọa”, đó là phụ xương thủ mệnh tam phương chúng cát hoặc hóa cát xung chiếu người là, gặp sát chư ác bất luận.

Bí quyết vừa viết: “Tả phụ cung phu thê, chủ nhân định nhị hôn”, chỉ có cát diệu cùng viên thì phủ, không thích hợp câu nệ luật cũ.

Hữu bật

Hữu bật cũng cát diệu cũng, thủ mệnh được Tử Phủ tướng xương khúc củng xung, chung thân phúc hậu, tài quan song mỹ, duy dĩ vô sát kị hình gia là luận.

Và tử vi hoặc Thiên phủ đồng cung, mà tam phương vô sát kị thiên không cướp phá tan, chủ văn võ song toàn, tài quan song mỹ.

Bí quyết vân: “Hữu bật thiên tướng phúc đã tới”, tức cùng trời tương đồng thủ mệnh thân, duy vu thìn tuất hợi tam cung không đổi chủ quý, ngay cả quý không lâu sau xa.

Và liêm dương đồng cung thủ mệnh, tác đạo tặc mà lại chủ tao thương, tam phương vô sát, canh hội cát diệu giải cứu thì phủ. (chú: Tả phụ và liêm dương thủ mệnh hội cát cũng thế.)

Hữu bật thủ mệnh và chư sát đồng cung, canh phùng dương đà hỏa kị linh tinh hoặc thiên không cướp xung chiếu, vô phúc người.

Thủ cung phu thê, và tả phụ thủ giá trị cùng phán đoán.

(tả phụ, hữu bật)

Phụ bật cùng thủ mệnh thân cung, bản tính khắc khoan khắc hậu, chung thân Phúc Thọ song toàn. Bí quyết viết: “Phụ bật tọa xung, phúc lộc đáo chung”, tức là mệnh tọa tả phụ hoặc hữu bật, đối cung được phụ hoặc bật xung chiếu còn lại là, củng hợp thứ hai.

Bí quyết vừa vân: “Tả hữu đồng cung, phệ la y tử”, duy dĩ thìn tuất cung an mệnh mà phùng tháng giêng hoặc bảy tháng người sống, xấu cung an mệnh mà phùng tháng mười người sống, vị cung an mệnh mà phùng tháng tư người sống, dậu mão cung an mệnh mà phùng người trước tháng sáu người sau mười hai tháng người sống, là thượng phẩm.

Có nữa bí quyết viết: “Mộ phùng tả hữu, tôn cư bát tọa của quý”, đó là an mệnh thìn tuất xấu vị tứ mộ nơi, được hai sao đồng cung chiếu đến, nhược gặp mộ tinh cũng giá trị canh cát.

Bí quyết vân: “Tả hữu giáp mệnh là quý cách”, tức an mệnh xấu cung, được phụ bật trước sau giáp củng, ngoài ra tam, cửu hoặc tháng mười một của sinh ra, không mắc tất phú, canh phùng chư cát củng xung tài quan song mỹ.

Vừa bí quyết viết: “Phụ bật giáp đế là thượng phẩm”, đó là mệnh được tử vi miếu vượng cùng giá trị, lại được phụ bật trước sau giáp củng đẹp hơn.

Phụ bật thủ mệnh được văn xương cùng giá trị hoặc củng xung, mà tài bạch, quan lộc, thiên di, phúc đức giai cát, định chủ tài quan song mỹ.

Vừa bí quyết vân: “Tả hữu khôi việt là Phúc Thọ”, đó là phụ bật cùng trời khôi hoặc thiên việt thủ mệnh người là, nữ mệnh phùng của vượng phu ích tử.

Tái bí quyết vân: “Tả hữu chỉ thủ chiếu cung mệnh, ly tông thứ ra”, tức là phụ bật hai sao đều hệ thiên diệu (vừa danh trợ giúp diệu), nếu là chỉ thủ cung mệnh là là “Mệnh vô chính diệu”, đa chủ thứ ra, cũng chủ niên thiếu ly tông biệt tổ, duy tam phương đắc tử tướng phủ xương củng xung cũng hệ cát cách.

Bí quyết vừa viết: “Phụ bật gặp tài quan, y phi trứ tử”, đó là phụ bật vu xấu vị thủ mệnh, tam hợp tài quan có Thiên phủ, vũ khúc, đa chủ tài quan song mỹ; nếu là mệnh tọa Thiên phủ vũ khúc, được phụ bật giá trị tài quan củng mệnh cũng thế.

Bí quyết vừa vân: “Tả hữu tài quan kiêm giáp củng, y lộc phong phú”, đó là mệnh giá trị ngôi sao may mắn cùng thủ, phụ bật phân giá trị tài quan nhị cung củng chiếu, canh mà lại cung mệnh trước sau được cát diệu giúp đỡ là cũng, thứ người phụ bật hai sao câu vu xấu vị cung thủ tài bạch, mệnh vu tị mão và cát diệu cùng giá trị mà lại được ngôi sao may mắn giáp phù người cũng, duy hai người đều cần phải không gặp sát kị thiên không cướp là luận.

Phụ bật cùng giá trị mệnh thân và liêm trinh kình dương câu giá trị, đa số hạ cách, duy gặp liêm trinh cùng giá trị vu xấu vị mà tam phương cát củng, có thể chủ bình thường mà thấy nhỏ khang, gặp kình dương thì cũng có tiểu Phú tiểu quý, duy hình khắc không khỏi.

Hai sao giá trị mệnh thân phùng xương khúc vừa phùng dương đà phá tan, bán cát mà thôi, cũng sinh ám chí.

Thiên khôi, thiên việt

Khôi việt quý tinh cũng, hai người không được câu giá trị nhất cung, nếu là mệnh thân tọa quý hướng quý, tịnh được Tử Phủ phụ bật chư cát củng xung thủ chiếu, đều bị phú quý kiêm hưởng, duy nữ mệnh phùng xương khúc cơ âm cập Tứ Sát, dù có phú quý của phúc cũng chủ hảo dâm.

Thiên khôi thủ mệnh (hoặc thân), thiên việt thủ thân (hoặc mệnh), lại được chúng cát giao nhau, niên thiếu lấy vợ mỹ thê, gặp nạn nhất định phải quý nhân phù cứu, xuất ngoại có nhiều quý nhân đề bạt. (chú: Cũng cần phải tham tường thiên di, phúc đức, quan lộc cập nô bộc cung cát hung làm sao.)

Bí quyết viết: “Thiên khôi thiên việt, cái thế văn chương”, đây là thiên ất củng mệnh cách, duy cũng chi bằng xương khúc củng chiếu hoặc cùng giá trị, cũng không hình tù sát kị gia lâm là luận, nếu là mệnh thân giai được khôi việt tịnh được xương khúc củng xung cùng giá trị mà tam phương cát củng, cũng tác đến đây luận.

Vừa bí quyết vân: “Khôi việt mệnh thân, vị tới thai phụ”, đó là hai sao phân thủ mệnh thân cung, tài, quan cung phục có chư cát thủ giá trị mà vô sát kị hình tù người là.

Bí quyết vân: “Sao Khôi lâm mệnh, đứng hàng tai thai”, tức là tử vi thủ mệnh vu ngọ cung, tịnh được văn xương, thiên khôi đồng cung còn lại là, duy xương, khôi tam phương củng xung thứ hai.

Bí quyết vừa viết: “Khôi việt mệnh thân đa chiết quế”, duy dĩ gia cát phương luận, bí quyết pháp như trên thuật, tam mệnh củng chiếu mệnh thân thì thứ hai.

Bí quyết vừa vân: “Khôi việt giáp mệnh là kỳ cách”, như an mệnh ở thìn cung, khôi cư mão, việt cư tị giáp phù còn lại là.

Tái bí quyết viết: “Quý nhân quý hương, phùng của phú quý”, tức an mệnh thân, phân có khôi việt cùng giá trị, lại được chúng cát cập hóa quyền lộc chờ tinh thủ chiếu là cũng.

Bí quyết lại có vân: “Khôi việt xương khúc lộc tồn phù, hình sát vô xung thai phụ quý”, duy là nhị quý tinh thủ mệnh thân phùng chư cát mà vô hình sát đẹp nhất, tam phương củng xung người thứ hai.

Vừa bí quyết viết: “Khôi việt phụ tinh là Phúc Thọ”, hai sao các thủ mệnh thân và phụ tinh cùng giá trị (hữu bật cũng có thể), phục gặp chúng cát củng chiếu vô sát kị thiên không cướp người là. (chú: Nhị quý giá trị mệnh thân, được phụ bật củng chiếu đối trùng cũng thế.)

Tái bí quyết viết: “Khôi việt gặp lại dương linh thiên không cướp thấu, chiêu tật của năm”, đó là mệnh thân được hai sao cùng thủ, mà phùng dương linh thiên không cướp củng xung hoặc lâm chiếu, tái phùng lưu khôi lưu việt trùng điệp mệnh thân, còn lại là năm họa phúc nửa nọ nửa kia, tịnh đương để phòng tật bệnh triền thân.

Lộc tồn

Lộc tồn thủ mệnh, ưa Tử Phủ tương đồng lương nhật nguyệt vũ khúc cộng viên, tam phương vô Tứ Sát thiên không cướp hao tổn kị đa chủ phú quý.

Lộc tồn độc thủ vu cung mệnh, tam phương vô cát hóa, mỗi đa thần giữ của.

Lộc tồn thủ mệnh hạ xuống không vong nơi, bất năng là phúc, canh hội hỏa linh thiên không cướp hao tổn kị, đa chủ xảo nghệ người.

Lộc tồn thủ vu mệnh thân hoặc tài bạch cập cung điền trạch, mà tam phương tứ chính câu vô ác diệu, đa chủ giàu có.

Bí quyết viết: “Lộc tồn rất nặng đa y lộc”, đó là được lộc tồn thủ mệnh thân, chủ nhân tính khoan nhân hậu, vô hình tù hao tổn kị thiên không cướp Tứ Sát xung hợp đồng giá trị, định chủ y phong thực đủ.

Vừa bí quyết viết: “Thiên lộc triêu viên, thân quang vinh quý hiển”, tức là tị ngọ thân dậu cung an mệnh được lộc tồn thủ giá trị, mà lại có Tử Phủ vũ tướng hoặc khôi việt cùng viên, bính đinh canh tân sinh ra tước cao bổng hậu mà lại quang vinh hiển.

Lộc tồn tử ngọ thủ thiên di xung chiếu mệnh thân, xuất ngoại kinh thương đa trôi chảy.

Lộc tồn và hóa lộc giáp phù mệnh thân (chú: Tối nên giáp phù cung mệnh), tài lộc kéo dài.

Bí quyết vân: “Song lộc gặp lại, chung thân phú quý”, tức là cung mệnh được lộc tồn và hóa lộc cùng giá trị, là “Lộc hợp uyên ương cách”, đa chủ phú quý song toàn, thảng lộc tồn và hóa lộc cư tam phương củng chiếu cung mệnh, là song lộc triêu viên cách, nếu là mệnh thân được chư cát thủ lâm, cũng như trên phán đoán.

Bí quyết viết: “Lữ hậu chuyên quyền, lưỡng trọng thiên lộc thiên mã”, đó là cung mệnh được lộc tồn thủ giá trị lại được hóa lộc cùng trời mã cùng thủ tục là. (chú: Tam hợp hóa lộc cập thiên mã thủ thân cũng nói hùa, nữ mệnh đa chủ tài hoa cao siêu.)

Vừa bí quyết vân: “Minh lộc ám lộc, vị tới tam công”, đó là lộc tồn thủ mệnh không bàn mà hợp ý nhau hóa lộc là cũng, ví dụ như lộc tồn thủ mệnh vu hợi cung, dần cung có hóa lộc âm thầm lục hợp còn lại là.

Bí quyết tái viết: “Hợp lộc củng lộc, định vì ngón tay cái của thần”, tức là mệnh thân tức được lộc tồn lâm thủ, hoặc tối hợp hóa lộc hoặc tam hợp hóa lộc, mà mệnh thân cập quan lộc, lộc đức giai mỹ người hợp đến đây cục, phùng sát kị thiên không cướp hao tổn hình người người bình thường nhĩ.

Tái bí quyết vân: “Thiên lộc thiên mã, kinh người biệt thự”, tức là lộc tồn cùng trời mã cùng thủ cung mệnh, tam hợp xương khúc khôi việt phụ bật, hoặc cung mệnh được Tử Phủ tướng lương phụ bật khôi việt cùng viên người là, gia sát kị chờ ác người bất luận.

Lộc tồn thủ mệnh được xương khúc củng xung hoặc cùng viên, vị của “Lộc văn củng mệnh”, cũng chủ trung tâm cách phú quý.

Lộc tồn giá trị vu tài bạch hoặc cung điền trạch, bí quyết vân đa chủ tài sản vô số, nhiên được hóa khoa quyền lộc cùng giá trị hoặc củng chiếu vưu mỹ.

Bí quyết viết: “Hợp lộc uyên ương một đời quang vinh”, đó là lộc tồn hoặc hóa lộc thủ cung phu thê, tam mới có lộc tinh lai hợp người là, đa nguyên nhân chính thê được phú.

Bí quyết vân: “Lộc cư nô bộc, dù có quan cũng bôn ba”, đó là lộc tồn thủ nô bộc, đa không đắc lực người cũng.

Bí quyết viết: “Lộc phùng phá tan, cát cũng thành hung”, đó là mệnh thân được lộc tồn thủ giá trị, lại gặp hao tổn kiếp không vong chờ ác diệu tam hợp phá tan còn lại là.

Kình dương

Dương nhận hình phạt của ở lại cũng, ưa tây, bắc sinh ra giá trị của thủ mệnh, cũng ưa thìn tuất xấu vị năm sinh ra giá trị của an mệnh vu tứ mộ nơi, mà được chúng cát củng chiếu đến đỡ, đa chủ hoành lập công danh, quyền to đại quý.

Kình dương thủ mệnh vu tử ngọ mão dậu bị chiếm đóng của cung, tác họa hưng hại, hình khắc cực quá mức, giáp mậu canh nhâm sinh ra chắc chắn hung họa.

Bí quyết viết: “Kình dương nhập miếu gia cát, phú quý giương giọng”, đó là kình dương thủ mệnh cần phải phù hợp kể trên tình hình, bằng không tai hoạ thường bạn mà lại khắc lục thân.

Bí quyết vừa vân: “Kình dương Hỏa Tinh, uy quyền xuất chúng”, tức là dương hỏa tam tinh cư tứ mộ thủ mệnh thân, phục gặp thìn tuất xấu vị năm sinh ra người là, năm nào người sống điều không phải. (chú: Tây, bắc sinh ra được an mệnh tứ mộ giá trị dương hỏa vưu mỹ.) duy nhược dương hỏa nhị diệu vu bình hãm nơi thủ mệnh thân, thì là đặc biệt, cũng chủ tai họa bất ngờ cập hình khắc, tây, bắc cập tứ mộ năm tai hoạ lược khinh mà thôi.

Bí quyết viết: “Dương tham cùng độ chính ngọ vị, bính mậu sinh ra trấn biên cương”, tức là “Đầu ngựa đái tiến cách” là cũng, bính mậu sinh ra có mà tam phương hóa cát tịnh có chư cát củng chiếu, định vì vũ quý, chỉ là phúc không kiên nhẫn cửu.

Tái bí quyết vân: “Kình dương thiên đồng nhập ly phương, huy binh chinh chiến trì chiến trường”, đến đây cũng đầu ngựa đái tiến cách, bính mậu sinh ra có chủ quân lữ trôi chảy, mỗi nhân chiến công mà thu hoạch lên chức, duy tinh so sánh hiền lành, không bằng tham lang cùng giá trị người ngang ngược kiêu ngạo.

Kình dương thủ mệnh tứ bại nơi, phi chết non thì hình thương, nhiên ngọ cung là đái tiến cách, được chúng cát củng xung cập cùng lâm trái lại hung là cát, mà giá trị mão cung người họa so sánh tử dậu người làm trọng, giá trị dậu người so sánh tử làm trọng.

Bí quyết vân: “Dương nhận nhật nguyệt đồng cung thủ, nam khắc thê mà nữ khắc phu”, đó là kình dương và thái dương Thái âm cùng thủ mệnh thân, có nhật nguyệt cùng giá trị hoặc tam phương chụp ảnh chung, tung hệ tứ mộ sinh ra được sở hỉ nơi, cũng tất nam nữ giai khắc cũng.

Và xương khúc hoặc phụ bật đồng cung, chủ có ám chí cập vệt. Và liêm trinh hoặc cự môn Hỏa Tinh đồng cung, chủ có bệnh kín hoặc bộ mặt tay chân có thương tích tàn, cũng chủ mà lại bất thiện chung, suốt đời đa tao hình họa, duy dĩ tam phương sát thấu cập gặp thiên không cướp hao tổn kị củng xung giúp đỡ thủy tác hung luận.

Kình dương thủ thân gặp hỏa kị thiên không cướp hoặc thất sát phá quân phá tan, chủ xa xứ, khí tổ biệt tông, canh hình phạt chính khắc lục thân, là vì hạ cách người cũng.

Bí quyết viết: “Dương nhận phùng lực sĩ, lý quảng nan phong”, đó là giáp sinh ra an mệnh mão cung, bính sinh ra mệnh ngọ, canh sinh ra mệnh dậu, nhâm sinh ra mệnh tử, có kình dương và lực sĩ thủ mệnh mà mặc dù được chúng cát đến đỡ, mặc dù chủ thần vũ dũng tương, cũng nan thu được thăng tiến, thảng phùng chư sát phá tan thì chủ hung họa thường lâm.

Vừa bí quyết viết: “Kình dương đối canh giữ ở dậu cung, tuổi phùng dương đà canh mệnh hung”, đó là an mệnh vu mão, đối cung có dương nhận xung chiếu, vị cung lại có đà la thủ viên, đây là canh năm sinh ra của cục, mà tái phùng canh năm, thì dương đà trùng điệp là vì điệt tịnh, nếu hợi cung lại có hỏa linh thủ giá trị (chú: Hoặc mệnh tư cách nhập nổi giận hoặc nhất linh), là là “Tứ Sát lục hình”, tất chủ đại hung; nếu là hợi cung cập thân cung vô sát thủ giá trị, kỳ họa sảo khinh, nhưng tai ách khó tránh khỏi.

Bí quyết vân: “Dương linh ở mệnh, lưu niên bạch hổ đa tai thương”, tức là dương linh thủ mệnh nguyên đa hung, vừa phùng lưu niên bạch hổ nhập mệnh, nếu tam phương vô cát giải cứu, mỗi chủ là năm tao tai thương.

Bí quyết vừa viết: “Dương đà giáp kị là bại cục”, đó là ví dụ như mệnh lập thân cung và Hóa kị cùng giá trị, phục tao vị đà dậu dương của giáp, thì lộc tồn tung thủ mệnh cũng tao sao Hóa kỵ hình phạt mà thành vô dụng, là vì bại cách cũng. Ngoài ra thái tuế hoặc khổ nhị hạn đi để dương đà thủ giá trị giáp mệnh nơi, cũng chủ đa tai, thủ mệnh có kị mà tao dương đà giúp đỡ, tài, quan, phúc, thiên tứ cung cát ít người nhất định cô bần hình khắc, vưu úy dương đà điệt tịnh của năm. (chú: Thất sát xung mệnh người hung quá mức, được Tử Phủ tướng lương đối cung xung chiếu người tai hoạ rất nhỏ.)

Đà la

Đà la cũng ưa tây, bắc cập tứ mộ năm sinh ra, an mệnh thìn tuất xấu vị, quân nhân hoành phát thăng tiến, văn nhân thì không kiên nhẫn cửu.

Đà tinh độc thủ cung mệnh, chủ mẹ goá con côi khí tổ, đa số xảo nghệ người, phùng gặp hình tù chư ác nhị họ diên sinh. Đà la thủ mệnh thân giao nhau nhật nguyệt kị sát, nam nữ hình khắc mà lại chủ con mắt tật. Đến đây tinh thủ mệnh hội phụ bật xương khúc có nhiều ám chí, phùng cự môn hoặc thất sát bị thương tàn phế đái tật, hình khắc thê, tử cập bội lục thân.

Bí quyết vân: “Đà la tứ sinh giá trị, chết non mà hình thương”, đó là đà la thủ mệnh dần thân tị hợi là bị chiếm đóng, chủ khi còn bé nan nuôi, đã lớn thì dễ bị hình thương, gặp có ngôi sao may mắn phù cứu thì tai khinh, duy mặt mày hốc hác không khỏi. (chú: Cũng chủ niên thiếu xa xứ, khí tổ xuất ngoại cũng có cát, duy giá trị vu tứ người sống hình khắc không khỏi, cùng với nó sát tinh hoặc liêm phá sát cùng thủ hoặc tam hợp giao nhau, thì tất vợ con ly tán, phụ mẫu thất nuôi, tự thân cũng tất thiên nhai phiêu bạt, cơ khổ không chỗ nương tựa. Tái chú: Cũng cần phải tường xem xét thê tài tử phúc cập thiên di ngũ yếu cung.)

Và tham lang cùng thủ mệnh thân, miếu vượng người hảo tửu sắc, canh hội ác tinh bởi vậy thành tật; giá trị vu hãm địa không những là rượu yêu sắc mà chiêu tật, cũng chủ lang thang bồng bềnh và hình yểu.

Đà la và hỏa hoặc linh tinh thủ mệnh vu miếu vượng, mà lại được mọi việc củng chiếu, có thể chủ may mắn, thất vu hãm địa thì chủ mẹ goá con côi bần cùng.

Hỏa Tinh

Hỏa Tinh ưa đông, nam sinh ra cập dần mão tị ngọ năm sinh ra. Hỏa Tinh vu miếu vượng thủ mệnh giao nhau chúng cát, chủ quân lữ mỗi được lên chức, duy cũng đa chủ trung niên thủy hưng, gia Tứ Sát thiên không cướp hao tổn kị thì phủ.

Ở tứ mộ và tham lang cùng thủ cung mệnh, lại được tam phương cát củng, dũng tương của cách, chủ chinh chiến lập công được phong tặng. (chú: Gia dương đà thiên không cướp điều không phải, cát địa an mệnh có thất sát được thông qua thứ hai.) Hỏa Tinh miếu vượng thủ mệnh linh tinh chụp ảnh chung, bí quyết viết: “Danh chấn chư bang”. (chú: Linh tinh thủ tài, quan, nhưng đều dĩ không được phùng dương đà thiên không cướp chết hết kị là luận.)

Hỏa Tinh thủ mệnh vu hãm địa và dương hoặc đà ở lại đồng cung, nhũ ấu là tức chủ tai nặng, thành niên thì phục chủ mẹ goá con côi bần lao, nam nữ hình khắc lục thân, được chư cát củng chiếu tai hoạ thì khinh, duy là rất khó phát đạt.

Bí quyết viết: “Hỏa linh giáp mệnh là bại cục”, nhưng mà được tam phương cát củng cũng chủ may mắn, duy bất khả phùng gặp sát tinh cập thiên không cướp, đến đây phùng hỏa linh giáp dương đà cung mệnh cũng chủ hung, khổ nhị hạn hoặc thái tuế để đến đây cũng – nên để phòng tai ách.

Nữ mệnh Hỏa Tinh cùng thủ, đa chủ nội ngoan ngoại hư, lăng phu khắc tử, không tuân thủ nữ tắc, phần nhiều là phi, dâm ẩn xuống tiện. (chú: Cũng không phải là tẫn nhiên như vậy, nên ư tường xem xét miếu vượng lợi rảnh rang cập tam phương tứ chính cát hung làm sao, thảng được cát hung tinh đều sai ai ra trình diện, cận chủ cương mà lao lực, tái nhược cung phu thê, cung tử nữ là vu phúc đức đều cát, thì cũng không lăng phu khắc tử, trái lại chủ vượng phu ích tử, cái tính cương mà phúc đức ngon, đa chủ tiết cao chí ngang, tài năng trác việt cũng. Đẩu số tinh bí quyết là là gợi ý của dụng, cũng không nhất thành bất biến người cũng, tất ở chu đáo tỉ mỉ quán thông, toàn bộ mà tài, tối kỵ câu nệ không thay đổi, thứ có thể đăng đường khuy huyền bí cũng.)

Linh tinh

Linh tinh lợi đông, nam sinh ra cập dần ngọ tuất sinh ra, giá trị của gặp ác họa có thể khinh. Đến đây tinh miếu vượng thủ mệnh chư cát hội cát, chủ lập võ công. Linh tinh miếu vượng thủ mệnh, được tam hợp Tử Phủ xung chiếu, không mắc thì phú. (chú: Linh tinh dần ngọ thủ mệnh được tử vi hoặc Thiên phủ cùng thản, mà tam phương cũng có ngôi sao may mắn củng xung, đa chủ thần dũng đại tướng, phú quý song toàn.) và tham lang cùng tồn tại tứ mộ thủ mệnh, canh được tam phương cát củng, là “Tham linh đồng vị cách”, xây công biên cương.

Linh sát vu hãm địa thủ mệnh, tái phùng sát kị chư ác, phi yểu thì bần, mặt mày hốc hác diên sinh.

Linh tinh giá trị mệnh liêm trinh kình dương giao nhau, chủ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhập quân lữ có lên chức. Và thất sát cùng thủ cung mệnh, tam phương vô cát chủ hung vong; và phá quân thủ mệnh, tài, phòng tất khuynh.

Bí quyết viết: “Linh hỏa vượng cung, cũng phúc luận”, đó là hỏa linh cùng thủ miếu vượng mệnh địa, phục được tam phương Tử Phủ phụ bật xương khúc lương tướng của củng xung chụp ảnh chung, nhất định là tướng soái của tài, đa chủ uy danh tứ bá. (chú: Hỏa linh ở mệnh tam phương cát ít phục sai ai ra trình diện liêm sát dương đà của xung hợp, thì chủ tai họa bất ngờ hung vong.)

Linh tinh thủ mệnh tam hợp dương đà, cô bần phiêu đãng, bị thương tàn phế đái tật.

Bí quyết vân: “Linh xương đà vũ, hạn tới đầu sông”, tức là linh tinh thủ mệnh vu thìn tử thân cung, tam phương tứ chính phùng Tứ Sát giao nhau, tân nhâm kỷ năm sinh ra tiểu hạn hoặc thái tuế để đến đây đa tao hỏa ách. (chú: Cũng không phải tẫn nhiên như vậy. Duy tối kỵ mệnh lập tử thân, tọa linh hội sát, mà thân cũng ở sát thần bị chiếm đóng nơi và mệnh giao nhau, hoặc sống ở tử ngọ nhị thì mệnh thân giai giá trị Tứ Sát giao nhau người, vừa giá trị đố kỵ sinh can, thì tiểu hạn triền vu sát thần trú đóng ở vị, tịnh thái tuế xung hạn cập mệnh thân mà thương khiến cho treo khốc hổ và cự môn thất sát phá liêm câu sai ai ra trình diện, canh giá trị đại hạn vừa hãm bệnh chết hết yếu địa và hung thần cùng giá trị giao nhau, còn lại là tới cần phải để phòng các hạng tai ách tóc sinh. Vừa phàm mệnh hoặc thân cung thậm chí mệnh thân giai phùng Tứ Sát, mà vừa giá trị vu tử thân ác địa, nhũ ấu cập thời kỳ thiếu niên nên để phòng tiểu hạn và thái tuế tất đều mất đất mà gây tai hoạ ách, vưu khổ nhị hạn câu phùng mà thái tuế đối trùng, thì kỳ hung họa của đột tới thường thường dồn nhân vu số chết cũng.)

Nữ mệnh linh dương cùng thủ vu mệnh thân, được chúng cát củng hợp cũng hình phạt chính khắc khó tránh khỏi, hãm địa mà hội sát kị thiên không cướp nghèo hèn chết non.

Hóa lộc

Hóa lộc thủ mệnh thân hoặc quan lộc vị, được khoa quyền tam phương giao nhau, tất là ngón tay cái của thần, quý hiển phi thường. (chú: Mừng nhất mệnh thân đồng cung được một sao mà tam hợp tài, quan các nhất hóa, là là “Tam kỳ gia hội cách”, định chủ uy hách quý hiển, mỹ không thể nói, nhưng cũng cần phải chúng cát đến đỡ không gặp sát diệu hung thần, vưu phạ thiên không cướp và thất sát phá quân của chiếu hợp, trong trường hợp đó tung bất bình dung cũng cận tiểu Phú tiểu quý. Cung Quan lộc được tam hóa củng hợp, cũng vị tam kỳ gia hội, nhược mệnh thân giai cát cập quan cung ba người câu vô sát kị ác diệu của xung hợp, vừa gia tài, thiên và phúc đức đều mỹ, tất chủ phú quý song toàn, tuyệt không nghi vấn người cũng. Cung tài bạch được tam kỳ gia hội mà lại vô sát kị thiên không cướp, định chủ tài nguyên tươi tốt, kinh người của phú, đa số cự thương cao giả. Như mệnh thân hoặc tài, quan được tam kỳ gia hội, nhưng mà niên thiếu nhiều khó khăn, còn đây là cát hạn chưa tới, thì tới quý người tất quý, phú người tất phú, phú quý giai mỹ người cũng thế, tuyệt không thất nghiệm người cũng.)

Bí quyết viết: “Nhị lộc giáp mệnh, vàng ngọc cả sảnh đường”, đến đây tức lộc tồn và hóa lộc giáp mệnh (chú: Giáp thân thứ hai), mà tam phương tứ chính được chúng cát củng thủ là cũng.

Vừa bí quyết viết: “Minh lộc ám lộc, dệt hoa trên gấm”, đó là mệnh thân được lộc tinh thủ giá trị, là là hợi dần không bàn mà hợp ý nhau người là, ví dụ như mệnh thân tọa dần vị có hóa lộc hoặc lộc tồn giá trị của, mà hợi cung cũng có hóa lộc hoặc lộc tồn thủ giá trị, là là hợi dần không bàn mà hợp ý nhau người là.

Bí quyết vừa vân: “Hóa lộc tử ngọ thủ thiên di, phu Tử Văn chương cái thế”, đó là thiên di giá trị tử ngọ, vị của “Đối diện hướng lên trời cách”, phàm tử cung an mệnh người được thái dương hóa lộc ở ngọ cung xung chiếu, phàm ngọ cung an mệnh người được Thái âm hóa lộc ở tử cung xung chiếu, thì là đều là nhập cách, dư người mệnh thân an tử ngọ rất đúng cung hóa lộc xung hợp cũng cát, nhưng cần phải cùng khán tài quan phúc điền của cung có hay không cũng cát, bằng không không làm đến đây luận. (chú: Phàm nhập cách người, mệnh thân cần phải sai ai ra trình diện khôi việt xương khúc của củng hợp, bằng không đa chủ có khả năng cao thương nhân.)

Vừa bí quyết viết: “Lộc chủ triền vu yếu địa, phát không được chủ tài”, còn đây là hóa lộc thủ mệnh cư tử ngọ mão dậu bị chiếm đóng nơi, hoặc và thiên không cướp cùng giá trị hoặc giao nhau người là.

Tái bí quyết vân: “Hóa lộc hoàn cho thỏa đáng, nghỉ hướng mộ trung tâm giấu”, đến đây vị hóa lộc thành cát diệu cũng, nhiên úy thủ mệnh giá trị vu thìn tuất xấu vị tứ mộ nơi, gặp của là vô dụng. Hóa lộc thủ mệnh ưa nhập dần thân tị hợi, là là “Lộc cư tứ mã” một đời áo cơm, duy cũng yếu tam hợp cát củng phương nghiệm.

Bí quyết lại có vân: “Lộc phùng phá tan, cát cũng thành hung”, cũng vị hóa lộc hoặc lộc tồn thủ mệnh, lúc rảnh rỗi kiếp sát kị cập hao tâm tổn sức tam hợp phá tan hoặc cùng giá trị, trái lại thành triệu chứng xấu. (chú: Hóa lộc thủ thân phùng ác phá tan cũng nhất để ý phán đoán, đa chủ tài lai tài khứ, tản tụ thay đổi luôn, khó có thể súc tích số tròn cũng.)

Hóa quyền

Hóa quyền thủ mệnh được khoa lộc củng chiếu, kinh người phú quý. (chú: Xem thêm tiền văn “Hóa lộc” thuật. Vừa, mừng nhất khoa lộc nhị hóa các thủ tài, quan nhị cung, phân một thủ giá trị vu thiên di hai sao hợp thủ vu đối cung, giai thuộc thứ hai, thì không khoa quyền lộc tam kỳ và mệnh thân giao nhau của cự phú đại quý cũng.)

Hóa quyền thủ mệnh thân tam hợp hóa khoa cập khôi việt xương khúc, hoặc và hóa khoa cập phần kết ngôi sao cùng giá trị vu nhất viên, thảng vô Tứ Sát chư ác phá tan mà tịnh được chúng cát đến đỡ, định phần kết chương quán thế, nổi danh lan xa.

Bí quyết viết: “Quyền khoa giáp mệnh là quý cách”, đó là hóa quyền hóa khoa hai sao giáp phù mệnh thân, duy mệnh thân cũng cần phải tam phương tứ chính giai cát mỹ, bằng không mặc dù phúc cũng mỏng.

Vừa bí quyết vân: “Quyền khoa giáp lộc mệnh trung tâm phùng, tài quan song mỹ phúc lộc quang vinh”, đó là lộc tồn thủ mệnh được hóa quyền hóa khoa của giáp củng, tam phương nhược được Tử Phủ phụ bật xương khúc khôi việt của chụp ảnh chung, định chủ phú hơn nữa quý.

Bí quyết vừa viết: “Quyền lộc gặp lại, áo cơm phong long”, tức là hóa quyền hoặc hóa lộc thủ mệnh, được tam phương hóa quyền hoặc hóa lộc củng xung, vừa phùng năm sinh thiên thập tuần giá trị, thì vì quyền lộc gặp lại, mỗi chủ là năm phát vượng, duy cũng cần phải tam phương cát chúng vô sát phá thủy tái sinh luận.

Bí quyết viết: “Quyền lộc thủ tài phúc vị, xuất thế vinh hoa”, đó là trúng mục tiêu tài cung giá trị hóa lộc, cung phúc đức giá trị hóa quyền, mà mệnh thân lại được chư cát thủ chiếu, câu vô sát kị thiên không cướp giao nhau, đa chủ niên thiếu đắc chí, mây xanh thẳng lên.

Vừa bí quyết vân: “Quyền lộc gặp lại tao sát thấu, hư dự của long”, dư như bài này thượng lệ, duy mệnh hoặc thân cung tao Tứ Sát xung hợp, mặc dù được cát diệu tướng phù cũng đa chủ lãng đắc hư danh.

Có nữa bí quyết vân: “Quyền lộc ngôi sao may mắn nô bộc vị, ngay cả quan quý cũng bôn ba”, tức hóa quyền hoặc hóa lộc thủ nô bộc cung, đa không đắc lực người cũng, nhị hóa cùng thủ cũng thế.

Bí quyết vừa viết: “Quyền tinh phùng gặp dương đà xung, lại thêm thất sát kị kiếp không, tung quý luy tao quan trích cách chức, tai bệnh nan thối gặp hạn hung”, đó là hóa quyền thủ mệnh tam phương tứ chính giai sai ai ra trình diện ác diệu lâm giá trị củng xung, tung được cát diệu cũng thủ tài, quan, thiên, phúc làm quan, cũng chủ nhị hạn thất cát là lúc cư quan sinh tai, thứ nhân rủi ro mặn tao quan phi, sĩ tử không được khoa, ác thăng trở ngại.

Hóa khoa

Hóa khoa thủ mệnh thân, được quyền lộc nhị hóa củng chiếu, là tam kỳ gia hội cách, giải trừ thuật như trước.

Hóa khoa giá trị mệnh, tung phùng sát kị chư ác, cũng văn chương tú sĩ, nhưng mà nghèo khó khó tránh khỏi, tái trợ từ, dùng ở đầu câu thê, tử nữ cập cung phúc đức thất cát, thượng chủ mẹ goá con côi.

Hóa khoa thủ mệnh thân, ngại phùng chặn, tuần cập thiên không, nhược có tam thi thi rớt, lục thân vô kháo, nhật say rượu tứ, chung thân không được có gặp.

Bí quyết viết: “Lộc hội lộc tồn đại phú, quyền hội cự vũ anh dương, khoa hội khôi việt quý hiển”, duy hóa khoa thủ mệnh được khôi việt củng chụp ảnh chung lâm, vui hơn cũng gặp Tử Phủ phụ bật xương khúc của đến đỡ, được nhật nguyệt lương chiếu cũng thế, nếu là tam phương câu vô sát kị cập chư hung, định chủ tài quan song mỹ, quý hiển phi thường.

Bí quyết viết: “Quyền lộc giáp khoa là thượng phẩm”, giải trừ như trước thuật, duy so sánh khoa quyền giáp lộc người là cát.

Bí quyết vân: “Khoa lộc đối củng, nhảy tam cấp vu vũ môn”, đó là mệnh được hóa khoa của tọa thủ, còn đối với cung thiên di ưa có lộc tồn hoặc hóa lộc thủ giá trị xung chiếu, đa chủ đại hạn đi cát nơi một bước lên mây, duy tài quan nhị cung cũng tịnh có khôi việt thủ chiếu phương tác đến đây phán đoán.

Tái bí quyết viết: “Khoa lộc mệnh phùng kiêm hợp cát, uy quyền áp chúng Tương Vương triêu”, đó là “Khoa danh hội lộc cách”, có tài quan song mỹ, có quý hiển của phúc.

Vừa bí quyết vân: “Khoa minh lộc ám, đứng hàng tai thai”, tức hóa khoa thủ mệnh, được hóa lộc hoặc lộc tồn lục hợp ám sẽ là cũng.

Bí quyết lại có vân: “Khoa mệnh quyền triêu, đăng dong biệt thự”, đây là “Khoa quyền cùng lâm cách”, tức là hóa khoa và hóa quyền đồng cung thủ mệnh, cát củng người đa chủ niên thiếu đăng khoa, sớm đi vận làm quan, canh được xương khúc khôi việt Tử Phủ phụ bật cập thiên tướng chụp ảnh chung, đẹp hơn gia mỹ, dệt hoa trên gấm.

Thứ vừa bí quyết viết: “Khoa tinh rơi vào hung thần, nảy mầm mà chẳng ra hoa”, tức là hóa khoa và Tứ Sát hoặc sát liêm phá tham thiên không cướp hao tổn kị chết hết tắm rửa tinh cùng giá trị cung mệnh, đa chủ khoa danh vô vọng, đồ phí tinh thần nhĩ.

Có nữa bí quyết vân: “Hóa khoa thủ mệnh vu hãm yếu, tú mà không thực”, tương đối nảy mầm mà chẳng ra hoa người lược tốt, đa chủ công văn lao hình, nghèo khó khó gặp, duy nhược được hóa lộc giúp đỡ cũng phúc luận, mà tam phương đắc hóa quyền lộc giá trị tài, quan nhị cung củng chiếu, là tam kỳ gia hội của cách, thì bất luận khoa tinh cư hãm người cũng.

Hóa kị

Hóa kị đa kiển ngôi sao cũng, thủ vu mệnh thân, chủ suốt đời số phận kiển trệ, mỗi đa tai thất, chuyện tốt nan toại. Nhiên Hóa kị là thủy diệu, thủy cục nhân có mặc dù không thích cũng không kị, duy cho hắn cục người thì tàn sát bừa bãi là hung; nếu là mệnh thân cung triền hãm chư tinh thất cát, thụ kỳ hại thì tuyệt không may mắn tránh khỏi người cũng.

Hóa kị thủ mệnh thân, nếu là tam phương tứ chính giai được chúng cát củng chiếu đến giá trị, thì Hóa kị vô lực làm ác, tai khinh hại ít.

Thiên đồng thủ mệnh vu tuất vị và Hóa kị tương trùng, đinh sinh ra gặp của trái lại chủ may mắn; cự môn thủ mệnh vu thìn giá trị Hóa kị cùng viên hoặc tương trùng, tân sinh ra cũng cát. Mệnh tọa dậu cung và Hóa kị cùng thủ, được thái dương tị vị hoặc Thái âm xấu địa miếu vượng củng chiếu, thì Hóa kị không được kị, vẫn đang chủ phúc. Mệnh giá trị tị ngọ cung và thái dương cùng thủ, tuy có kiển tinh cũng cộng viên, thì Hóa kị bị quản chế không thể là tai; mệnh giá trị hợi tử và Thái âm, Hóa kị cộng thủ, thì kiển tinh nhập miếu vượng được nguyệt trấn an cũng không làm hại.

Nhật nguyệt đồng cung vu xấu vị thủ mệnh giá trị Hóa kị mà tam phương cát ít, sao Hóa kỵ thì tứ tai hoạ; nhật nguyệt trái lại bối thủ mệnh thân và Hóa kị đồng cung, hoặc mệnh thân giá trị Hóa kị được nhật nguyệt trái lại bối của xung hợp củng chiếu, giai chủ hung kiển. Tứ Sát hoặc hình tù chư ác hãm địa thủ mệnh và Hóa kị cùng viên, thì sao Hóa kỵ và ác thần cùng phòng doanh đảng, làm hại kịch liệt cũng.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

正宗紫微斗数大全

斗数骨髓赋注解

太极星曜(太极于此即紫微),乃群宿众星之主,天门运限,即扶身助命之源,在天则运用无常,在人则命有格局。先明格局,次看众星。或有同年、同月、同日、同时而生,则有贫贱、富贵、寿夭之异。或在恶限,积百万之金银;或在旺乡,遭连年之困苦。祸福不可一途而论,吉凶不可一例而推。

有同年同月同日同时而生者,须分性别之不同及其出生、成长、生活在不同的社会环境及所属不同的社会群体而有所差异,正如赋文所说:“有贫贱、富贵、寿夭之异”,故论命者,又当因人而论,又当因地域及人文环境而论,又当因种族而论,又当因不同的社会群体而论,一句话,要以该命造所处不同的时间和空间而论。故赋文说:“祸福不可一途而论,吉凶不可一例而断。”要知,有同年同月同日同时而生者,一个生在中国,一个生在新加坡,或一个生偏远山区,一个生在大城市,二者一生的遭遇肯定不会是一样的,这是明摆着的事实,在因此需明《周易》“简易、变易、不易”之理。大凡人命,以斗数之理衡之,验者亦有十之七八,此即“不易”之理。又当因其人所处不同的时空变通而论,此即“变易”之理。斗数之学,无外乎阴阳五行、河洛八卦、天文星象,此即“简易”之理。

民国命理学家袁树珊在《命理探源》一书中说:“禄命之说,未必尽验,然验者常十之七八,其或因山川风土而小异,由门第世德而悬殊。又一行之善恶,一时之殃祥,忽焉转移而不知,此则常变又不同,造化之不测也。要其常理自不能废,而常人多不能逃,观此可知人之命运,间有不验者,因常变不同也。常变之不同如此,但以常法绳之,安得不毫厘千里哉。为星家者,欲求事功圆满,万无一差,必须参以人情物理,询其山川风土,门第世德,以及生时之风雨晦明,而尤须鉴别其心术之善恶,处世之殃祥,然后定其富贵贫贱,寿夭穷通,乃可合法。”此论指子平命理而言,唯紫微斗数推命,不必询其心术之善恶、处世之殃祥,列出命盘,布齐星曜,一看即知。

另外,大凡名贵植物,比如千年人参,世间必定稀少,对常植物,比如野草闲花,可说漫山遍野,到处都是,故巨富大贵如世间之伟人,其诞生的那个时辰,必无其它人同时诞生,纵有亦必襁褓难养,或少年夭折,只剩下这个伟人来建功立业。而平常之格、贫贱之命,正如野草闲花,遍地可采,其出生的那个时辰,同时出生者多得数都数不过来。这个道理,懂得命理(犹其是懂得紫微斗数)的人,到大医院妇产科去统计,必然会得出与作者相同的结论。是故,富贵命少,贫贱命多,此不易之理也。

需知一世之荣枯,

荣者,富贵也,枯者,贫贱也,俱缘人生一命之中见之。主星吉、佐星吉、运限吉,则一世安然而享其福也;主星弱、佐星弱、运限蹇,则主一生下贱,再加流年遇煞冲刑,定主灾悔而言。

定看五行之宫位。

五行即金木水火土,如寅申巳亥为四生之地,子午卯酉为四败,辰戌丑未为四墓。命立四生遇长生、临官则为富贵,入四败遇衰、病、墓则主贫贱。

立命可知贵贱,安身便晓根基。

立命在五行生、旺之宫则富,死、绝之宫则贫。安身在生、旺之宫则贵,死、绝之宫则贱。然亦应据左情而定,如:

第一先看福德,再三细考迁移,分对宫之体用,定三合之源流。命无正曜,复无吉拱,煞破刑冲,夭折孤贫。吉有凶星,美玉瑕玷。既得根源坚固,须知合局相生,坚固则富贵延寿,相生则财官昭著。

命好、身好、限好,到老荣昌。

假如命及身,两者皆坐长生、帝旺之乡,而身命二宫又得吉星庙旺同守,且财帛、迁移、事业三宫又亦是众吉去集,各宫三方四正无煞冲破,再加运限吉利,定主一生谋为每多顺遂。

命衰、身衰、限衰,终身乞丐。

假如命及身,两者皆居死、绝之垣,且本宫复又不见吉化,更与羊、陀、火、铃、空、劫以及其它诸恶曜交会,再加运限亦无吉星接应扶持,定主一生贫贱,重是者沦为乞丐。(按:犯以上诸例,在时下改革开放的经济社会,为人必系庸常无能,或体弱多病,运气又差,故致贫乏不堪。今日之乞丐,并非皆属贫穷之辈,只要不是断手断脚的人,多系博人怜悯同情而行骗,或强行讨要,借乞讨而致富者并不少见,尤为可恶的是有扮作贫困学生而行乞者。)

夹贵夹禄少人知。夹权夹科世所宜。

假如丙丁年生人,在戌宫安命,壬癸年生人,在辰宫安命,而有魁钺夹命,富贵必矣。如安命丑宫,天梁坐命,甲生人禄存居寅,子宫有廉贞化禄来夹,为夹禄,主富贵。如安命戌宫,紫微天相坐命,而乙生人得酉宫天机化禄,亥宫天梁化权来夹,亦主富贵。或有化权及化科来夹命亦然。

夹日夹月谁能遇。

如太阳、太阴在身、命宫,或身、命之前后二宫夹拱,不逢空、劫、羊、陀是也。或命坐未宫,太阳在午,太阴在申,或命坐丑宫,太阳在子,太阴在寅者即是。(按:此为日月夹财格,武曲、天府属财星。武曲贪狼在丑未,或天府在丑未守命,有日月在邻宫夹,遇吉星同垣会合必富贵。)

夹昌夹曲主贵兮。

如立命丑未宫,前者寅宫文昌,子宫文曲;后者申宫文曲,午宫文昌者是。(按:寅时、辰时,申时、戌时生人,安命丑未宫才有此夹局。不论何星守命,得昌曲夹均主吉,尤喜日月、天梁、紫破、天府得夹。若命无正曜得昌曲夹亦主吉利。)

夹空夹劫主贫贱。

假如命与化忌同宫,身、命两者有刑囚杀破等诸恶守值,而逢天空、地劫夹拱身或命宫,定主贫贱孤寒。如立命巳宫,午、辰二宫有天空、地劫夹之;立命亥宫,戌、子二宫有天空、地劫夹之。(按:命宫正星庙旺会吉,不惧劫空夹。命宫正星陷失、加煞,三合及对宫凶多者,劫空劫命,无异于雪上加霜,惨不忍睹。)

夹羊夹陀为乞丐。

命或身与禄存同宫,前必有羊,后必有陀,然应以禄存得地生旺为吉,陷空刑克之处为下格,更不喜与刑囚诸煞同垣,或遭三合空亡劫煞等恶宿冲破,遂致而成“吉处藏凶”之局,不能为福,反主悔吝,与孤寒贫贱结不解之缘。禄存入命身,七杀、廉贞、火、铃来夹,亦为下格,然本命无忌星同守,三方众吉拱照,或有科、权、禄合照者,虽逢恶曜夹持不为败论,但逢杀运灾祸难免。禄怕空劫刑囚交会冲杀,然则孤贫无疑。(按:限年逢此夹局,亦同此论,多主贫穷或遭凶。羊陀夹煞忌主吉处藏凶,以致鸡飞蛋打。)

廉贞、七杀,反为积富之人。

廉贞属火,七杀属金,是火能制金,为权为福。如廉居申,杀居午,反为积富之人。廉贞或七杀守于陷地化忌,或与众恶宿交会,或逢刑囚空劫等恶曜夹身夹命,下格贱命也。(注:非以廉杀同宫为论)

天梁、太阴,却作飘蓬之客。

太阴居卯、辰、巳、午,俱为陷地,如立命上例四宫,与天梁同守身宫,定主孤寒,不然飘荡他乡,又为贪恋酒色之徒。诀又有谓:“梁虽不陷,不作敦厚之人”。天梁与太阴守命或身,于巳、午最不宜,亥宫次之而已。

廉贞主下贱孤寒。

假如命、身居巳亥遇廉贞乃为陷地,三方前后二宫复无吉星拱照夹持,必为贫贱。廉贞与贪狼于亥守命而无吉拱照,同一理断。

太阴主一生快乐。

假如安命自申至子宫,而与太阴星同守,前后吉夹,三方四正又有众吉拱照且无恶曜冲破,可主富贵,吉少者亦可享有快乐之福(身宫守太阴,吉众亦同)。又,命身与太阴同宫值庙旺之垣,三方前后吉众者富贵不小,但以无破为准,吉少无破者,亦主刀笔成名,吉多无破者,主大富贵。太阴化忌在申酉戌守命宫,或与羊陀火铃同宫守命,反主一生不快乐,多忧多虑,并常遭感情打击。

先贫后富,武贪同身命之宫。

假如命立丑或未宫,有武贪二星同守,盖武曲为金,克贪狼之木,贪被制化为有用,故主先贫而后富。再若武贪守命,三方四正无破皆吉,命身前后众吉夹拱,财帛、事业、福德、迁移四宫均吉,则可不主先贫。

先富后贫,只为运逢劫杀。

假如身、命宫有一二正曜,迁移宫亦有正曜坐守,少青年运限亦佳,惟至中年限行绝地,命遇劫、空、耗、杀等凶,若是身命主曜无力,主后贫也。

出世荣华,权禄守财福之位。

权禄二吉,若守财帛与官禄或福德之宫,而命、身皆美,定主富贵堪期。若是身命二宫有权、禄同垣,定主出世荣华,财官兼得。(按:化禄、化权二星一守财帛、一守福德。)

生来贫贱,劫空临财福之乡。

天空、地劫为耗煞,若值财帛、福德二宫,必受贫贱之苦(按:安命子或午,卯、酉时生有方有,劫空二星,一守财帛宫,一守福德宫。所谓生来贫贱者,一指出生时家境贫穷,二指注定一世无成。其实劫空守财福者,并非个个为贫穷之人,多主败多成少,奋斗之后少有结果,钱财每易虚掷)。官禄宫有空、劫坐守,亦主事与愿违,屡遭贫穷之侵。又,身命二宫若值空、劫,而三方四正及前后乏吉拱照,亦主终身贫贱,一事无成。

文曲武曲,为人多学多能。

假如辰戌巳亥卯酉安命,遇文曲、武曲守垣是也。若遇文昌同垣坐午宫,遇羊、陀、火、铃等恶煞合照者灾殃必重,但有辅弼守命者,灾悔较轻。(按:文曲武曲同守命宫,主其人多学多能,尤在辰戌宫为然。文昌亦是。)

左辅右弼,秉性克宽克厚。

左辅或弼守命宫者,主为人宽厚。(按:恶煞冲破,主贫穷或主有灾难,不失厚道。)

天府、天相乃为衣禄之神,入仕为官,定主亨通之兆。

假如丑宫安命,巳、酉宫府、相来朝;未宫安命,亥卯宫来朝是也。(诀曰:府相朝垣格。)然合此格者,需系甲年生人,并须三方四正无煞冲破方是,他年生者福泽锐减,遇劫煞刑冲破格者不符此论。

苗而不秀,科名陷于凶神。

假如科星陷于空劫羊陀之中,则为苗而不秀。(按:比如本是良种树苗,可惜长得不好。于人命运,多主华而不实,虚有其表,不然怀才不遇,宜从事偏业。)

发不主财,禄星躔于弱地。

化禄陷于空、劫是也(大抵化禄及禄存均不宜陷于空、劫)。又,化禄值于子午卯酉宫无用,命、身若遇众煞刑冲,亦主贫穷。入四墓亦然。(按:化禄本为吉,无论在何宫皆然,纵居子午卯酉陷地,亦作福论,入四墓亦是。遇煞星冲破则不然,美景大减。)

七杀朝斗,爵禄荣昌。

假如寅申子午四宫安命、身,与七杀同垣是也。然而亦要辅、弼、魁、钺、昌、曲合照及坐守,方主一生荣华富贵可期。若遇恶煞冲破不足以论。(此为七杀朝斗格,诀曰:爵禄荣昌。)

紫府同宫,终身福厚。

如寅、申二宫安命,值天府、紫微同宫,三方有辅、弼、魁、钺、昌、曲拱照,必主富贵,终身福厚,甲生人化吉极美,他年生者如丁己庚癸人亦吉。

紫微居午无煞凑,位至三公。

假如甲丁己年生人安命午宫,与紫微星同垣,谓之入格,多主大贵。其余宫亦主小贵或富足,但均以身、命三方四正无煞冲为准也。(按:女命遇禄存同守必作贵妇。)

天府临戌有星扶,腰金衣紫。

假如甲己年生人安命戌宫,值天府同守,方可依此论断,加杀则否。然而亦要三方逢遇魁钺辅弼或科权禄等吉曜拱照,并无恶煞冲破为准,则大富大贵。如无众吉拱照或夹扶命、身,平庸而已。(按:此格最吉辅弼同居辰戌宫。丁年生亦主吉利,得辅弼在辰戌冲照尤佳。遇陀罗同守多主牢狱凶残。)

科权禄拱,名誉昭彰。

此为三化吉星,如命或身坐守一化,财帛、官禄宫二化来合是也。诀云:“科权禄会主大贵”,但亦须三方四正吉多凶少,无煞刑冲为最美。此谓科、权、禄拱命格,如三合辅弼魁钺等吉宿,位至三公,命、身同宫者尤其大吉大利,可致大富大贵,功名显赫。(按:科权禄在命宫、对宫、三合宫会合,多主富贵。今得科权禄拱者颇不乏人,但并非个个大富大贵,甚至有不少只是小贵、小康之人,同样是科权禄合,却有富贵高下之别,故须视三方星辰配合、何星得化、庙旺利陷、凶多吉多综合论之。)

武曲庙垣,威名赫奕。

假如辰戌二宫安命值武曲为上格,丑未安命值之较次。宜见权、禄、辅、弼、昌、曲,遇者财官双美,驰骋扬名,众吉拱照,锦上添花。(按:女命,只宜为事业型,大多数婚姻不美。)

科明禄暗,位列三台。

假如甲生人安命亥宫,与化科同值一垣,而禄存居于寅宫,则寅与亥暗合,谓之“科明禄暗”,遇者多主富贵,但亦须命、身众吉拱照,无煞冲破方作美论,否则福泽大减,仅主衣食不虑已矣。

日月同临,官居侯伯。

假如安命丑宫,日月在未,安命未宫,日月居丑,谓之日月同临是也。诀云:“日月同临论对宫”,而日月与命同值一垣亦可作同临之断,惟亦须详观对宫之凶吉,乃至三方四正是否遭煞刑冲而断贫富与贵贱。此外命未身丑坐日月,或命未身丑遇二星同临,主更吉,丙辛生人逢之尤其福厚。

巨机同宫,公卿之位。

假如辛乙生人,安命卯宫,与二星同值,更遇三合昌曲或辅弼为上格,多主富贵福寿。惟丙生人吉减,丁生人则主庸常,不为美论。按,辛乙生人安命他宫值机、巨,美中不足,当无上述之福。

贪铃并守,将相之名。

假如辰、戌、丑、未、子宫安命,值二星共垣,谓之入庙同守,三方众吉拱照,多主出将入相,美不胜收。贪铃守垣于一地,每主武功勋业,亦谓利武不利文。子、丑二宫有二星同守命垣尤佳,戊、己生人合格,他年次之。(按:贪狼不与火铃同垣,减福无疑。今人多在军队、警察局或其它司法部门工作,更多的是从事商业。遇文星主先武后文,或武职文做。不然文职武做。)

天魁、天钺,盖世文章。

如命坐天魁,对宫有天钺正照,反之亦然,谓之“坐贵向贵”,三方四正又有众吉拱照,无煞冲破,其贵必也(身命同宫或各居一星尤美)。(按:坐贵向贵,多主考学顺利,学历较高,若遇科星更验。)

天禄天马,惊人甲地。

如寅、申、巳、亥安命,值禄存、天马同垣,三方四正并有众吉拱照,无煞冲破,前后更有美夹,多主科甲得意,财官双美,遭耗刑伐者不是。(按:古人重科举,以之取富贵。今人禄马交驰者,多主发财。)

左辅、文昌会吉星,尊居八座。

假如此二星守身命,更有三方四正吉曜拱照,而无刑杀冲为尤美,加空、劫恶煞为破损,吉中藏凶,美玉瑕玷。(以同宫为准,二星交会合照次之)

巨日同宫,官封三代。

寅宫安命,有二星同垣守值,复无四煞刑冲为上格,否则次之,美景大减。申宫安命遇二星,纵三方无煞亦不全美。巳、亥安命逢二星冲,不作吉断。则如命立巳宫与日同垣,亥宫有巨门正照,亦为上格,反之巳巨亥日,则谓下格,多生灾殃祸患也。立命申宫与二星同垣,平常之人耳。(按:命遇巨日寅申同宫,或巨日巳亥对照,逢吉星,多主其人名大于利。)

紫府朝垣,食禄万钟。

如寅宫安命,午、戌宫紫微、天府合照来朝是也。此谓人君访臣之象,吉格,更遇流禄巡逢,多主位高爵显,但亦要三方四正众吉拱奉,无煞刑冲,身、命有贵夹尤美。如立命寅宫,有二星同垣,并得众吉拱照,谓之“上格中之上格”,定主高官显贵,福寿兼收,惟遇煞忌刑冲不为全美。

科权对拱,跃三汲于禹门。

科、权二星在财帛、迁移、官禄宫合照命宫是也。或命宫有化科或权或禄同垣,三方有科、权、禄三吉星其中之二拱照,必主富贵福寿,然命坐科星(或权星),于外方遇权(或科星),而三方四正吉众无煞,亦为美格。

日月并明,佐九重于尧殿。

如安命丑宫,日在巳宫,月在酉地合照命垣是也。巳日酉月为庙旺,谓之“日月并明”,辛、乙生人合格,丙生人主贵,丁生人主富,但亦要众吉齐凑,三方四正无煞冲破为最美,否则加杀及空、劫、忌、刑等诸凶曜,则告美玉瑕玷,减为平常之格。

府相同来会命宫,全家食禄。

三合照临,更遇本宫吉众,身、命无败,是为“府相朝垣”之格,多主富贵。诀曰:“府相朝垣格最良,出仕为官大吉昌”。(无四煞诸恶冲破为准)

三合明珠生旺地,稳步蟾宫。

如在未宫安命,太阳在卯,太阴在亥,合照命宫者是。月居亥庙旺,谓之“明珠出海”,如命、身众吉守照而无空、劫、忌、刑或诸恶煞冲破,定主财官双美,福寿皆全。再如命立辰宫与日同垣,对宫戌位有太阴正照(尤其身与月同值),可主极贵矣。

七杀、破军宜出外。

此二星会身、命于陷地,主诸般手艺能臻精巧,出外可也(如命立巳、亥,与破军同垣,三合有七杀拱照者是)。(按:遇七杀或破军守命,其人胆大,多为长年奔波之人。加吉富贵,不见吉星,技术安身,或因偏业致富。)

机、月、同、梁作吏人。

身、命逢此四星,务必三合遇文曲(或文昌),方主刀笔功名,否则加煞复遭刑忌,乃为次格。诀云:“巳亥会同梁机月,多主作吏人”。(按:机月同梁遇科权禄,主富贵,多掌军警大权。会天刑遇吉星亦是,其人必在司法部门、政府机关工作。)

紫、府、日、月居旺地,断定公侯器。

紫午宫,府戌宫,日寅卯辰巳,月戌亥子宫,又有化科、权、禄坐守身命(或上例众吉庙旺拱照身命),定主大富大贵,极美之格。惟亦须三方四正无煞忌空劫冲破为准,加诸恶则美玉瑕玷。

日、月、科、禄丑宫中,定是方伯公。

丑未安命,日、月、科、禄同守命垣是也,如无吉化,虽日月同宫不为美论。诀云:“日月居未命中逢,三方无吉福无生。若逢吉化始为美,方面威权福禄增”。(按:日月丑未安命,极喜太阴化科或太阴化权,又喜昌曲同宫、加会、夹命,遇左右亦吉,但不及昌曲之力。日月同守命宫,三方无吉反为凶,若遇太阳化忌,夭折之命。)

天梁、天马陷,飘荡无疑。

巳亥申宫安命,天马同宫,亦与天梁失陷同值,或与火、陀、空、劫、刑忌逢遇交会,依此而断。梁、马陷于恶曜,多主飘荡天涯也。(按:天梁在巳、亥、申宫为陷地。遇凶煞、天马作上例断之,陀罗同宫必主牢狱。若众吉同宫会合,不见凶煞,仍有富贵,只是劳碌异常,终身奔走。)

廉贞杀不加,声名远播。

杀谓四煞也,如寅宫安命与廉贞同垣,无四煞冲照,而且三合吉众,亦主大贵,加煞则平常。于身宫庙旺廉贞守命,无煞冲照亦系吉格。(按:廉贞在寅申宫守命,格局已然不俗,作上格论之,无煞加亦主富贵。若会合众吉,富贵成就远较他格为高。廉贞寅申,主少年得意,多在三十岁前就会一鸣惊人,经商者发财亦早。三十岁后反有减弱之势。男命英俊,有阳刚之气;女命清秀,利落,形象气质佳。)

日照雷门,富贵荣华。

卯宫安命,太阳坐守,三方更见辅、弼、昌、曲、魁、钺拱照,富贵不小,惟乙、辛、壬年生人合格,他年生者亦主吉利,惟以三方四正无煞刑冲为限。卯宫太阳守命,为日“日照雷门”,加刑忌四煞亦主温饱。(按:太阳在卯守命,亦属名大于利之兆,不见昌曲禄存,难有大富贵,只为一般公务员而已。不少人从事教育工作,或一般文职工作。女命加吉,会嫁给有钱人,不然丈夫也属官贵人士。)

月朗天门,进爵封侯。

亥宫安命,太阴坐守,更见三方吉拱,主大富贵,无吉亦主食足衣暖,杂职维生。“月朗天门”格,三方四正吉拱无煞,丙、丁生人主贵,壬、癸生人主富。(按:太阴亥宫守命多主富,极喜昌曲同守,自是富贵出众。最怕火铃同宫,主人奸诈顽嚣,或牢狱刑伤、意外事故。)

寅逢府相,位登一品之荣。

寅宫安命,天府午宫,天相戌宫来朝,三方四正无空劫煞忌冲破,甲生人遇之财官双美,富贵双全,加煞则福减,不为美论。如在申宫安命,子府辰相来朝,众吉齐凑,无煞忌空劫刑冲亦主贵。(按:此指廉贞寅申守命会吉。陀罗同宫主人色欲,或为武职。见前注解。)

墓逢左右,尊居八座之贵。

辰戌丑未为四墓,安命、身于此遇辅弼二吉同垣或对照主富贵。或三方遇此二吉合照,无煞忌空劫冲破,亦主福寿,若加煞温饱不虑。(按:左右二星在丑未守命,或辰戌冲照,或他宫单守,不见紫府十四正星同垣,纵有富贵,其人多是二传手,居于辅佐位置,在本身阶层中,难达最高位。)

梁居午位,官资清显。

午宫安命,天梁坐守是也。三方四正无煞忌空劫拱照,丁生人上格,己生人次之,惟癸生人亦主富,其它之年生者更次之。(按:天梁居午,宜干公职,少有经商做老板者。最忌太阳在子宫化忌来冲,不见吉星,多主劳碌贫忙。)

曲遇梁星,位至至台纲。

午宫安命,梁曲同垣坐守为上格,寅宫守命次之。或天梁在午宫,文曲在子拱照者,官至二三品之贵。(按:天梁居午,最喜昌曲同垣,天梁于他宫亦然。见左右虽吉,但不及昌曲之力。)

科禄巡逢,周勃欣然入相。

命宫有吉坐守,三方化吉拱照(化吉谓科、权、禄),或命前三位遇科权禄,皆主富贵。(按:所谓命前三位即是父母、命宫、兄弟三宫。)

文星暗拱,贾谊允矣登科。

如命宫有吉,迁移、财帛、官禄三方复有文昌,文曲、化科拱照是也。(按:文昌、文曲在命宫三方四正化科,多主其人金榜题名。昌曲在官禄宫化科必然是大学生。)

擎羊、火星,威权出众;贪武同行,威镇边夷。

辰戌丑未四墓安命,遇羊、火庙旺坐守,三方吉拱,主文武双全,兵权万里。如命与贪狼、武曲同守吉垣(火旺之地),亦同此断。(按:擎羊火星如上例,虽主武贵,谨防凶死,警察多主殉职。遇白虎、官符、官府、昌曲、忌星、天机、七杀、破军多是打家劫舍的恶徒。)

李广不封,擎羊逢于力士。

擎羊、力士入命,纵吉多亦不为福(甲生人安命卯宫;丙戊生人安命午宫;庚生人安命酉宫;壬生人安命子宫,擎羊、力士同垣),易遭蹇滞,吉少则平常之论,加煞最凶,女命不论(封侯之事与女命无涉),然擎羊失陷亦主刑夫克子。(按:遇上例之人,纵有吉星,经商必主发后暴败,酒色赌博而破家荡产。无吉星必为罪犯。不论有吉无吉,均要吃官司,进牢房,轻重不论。)

颜回夭折,文昌陷于天伤。

(按:颜回字子渊,乃孔子之弟子,年二十九,发尽白,早死。)如卯时生人,安命寅宫,其文昌陷于未宫天伤之地,又遇七杀及羊陀迭并之年,则以此断。(按:昌曲同在奴仆宫或同在疾厄宫,多半不能考上大学。)

仲由威猛,廉贞入庙遇将军。

(按:仲由字子路,孔子之弟子,性鄙,好勇力,后死于孔悝之乱。)命立申宫,癸年生人,廉贞将军坐守是也。(按:廉贞、将军同守命垣,必为胆大之人,一生敢闯敢干,男女同论。)

子羽才能,巨宿同梁冲且合。

(按:子羽又名澹台灭明,孔子弟子,形貌丑陋,却名扬诸侯。孔子尝言:“以貌取人,失之子羽”。)子羽立命申宫,子宫天同太阴,寅宫巨门太阳,辰宫天机天梁,又得科、权、禄及辅弼拱照,则合此格是也。

寅申最喜同梁会。

天同天梁在寅宫坐命,三方吉化,甲庚及申年生人富贵。又如申宫安命,值同、梁二星共垣,吉众无煞,甲庚及寅年生人亦富贵。(按:同梁寅申,为人颇为爽直,即使劳碌,也自带三分福气。纵不见天马,亦主背井离乡,有天马禄存,异乡荣达。)

辰戌应嫌陷巨门。

巨门在辰戌二宫安命,为失陷,主作事颠倒蹇滞难遂,加煞尚主唇舌之非,刑伤不免,更遇恶陷尤凶。(按:巨门辰戌,人必伪善,见风驶舵,宜文不宜武。不论有吉无吉,最忌安于现状,不思进取。有火铃在命迁,冲出天罗地网,始能论福。巨门化忌,必有牢狱。)

禄倒马倒,忌太岁之合劫空。

如禄、马(化禄或禄存及天马)坐于败、绝、死、衰之地,并与空亡同垣,谓之禄倒马倒,而遇流年太岁(行此禄马之地)复会天空、地劫,既主驳杂灾悔,又主发不住财,重则有破财之厄。

运衰限衰,喜紫微之解凶厄。

如大小二限不逢吉曜,而命、身有紫微守照,限虽凶亦可主平稳,盖因命、身有主之故。惟紫微与煞忌空劫同宫,则力薄能弱,无以为吉也。

孤贫多有寿,富贵每夭亡。

如命中主星弱,及财、官、子息均陷恶地,则主减禄延寿。又如太岁坐命,主星又弱,然财、官、迁移三宫均化吉,且行限又吉,可主横发,但不及久,十年二十年运遇即遭夭亡,是谓“命星陷弱,富贵夭亡”也。(按:命不当发,发财必死,或遭奇祸。)

吊客丧门,绿珠有堕楼之厄。

(按:绿珠乃晋时石崇宠妾,善吹笛,伦党孙秀曾指明向石崇索取,为石崇所拒,后石崇被逮,绿珠坠楼自杀。)大小二限俱逢,前有丧门,后有吊客,以及太岁遇凶星,必遭凶厄惊险。(按:大小二限遇流年丧门、吊客各踞一宫,流年太岁宫又值凶星,依此断。)

官符太岁,公冶有缧绁之忧。

命、身坐官符,流年太岁行抵此宫,流年“岁建”一曜又与此生年官符重叠,并有凶曜或流煞冲照,主牢狱之灾。身宫有官符,大限行抵此宫,有官符同垣,小限与太岁共抵此宫位,三合诸恶流煞,同一理断,吉众者灾轻可解。(按:公冶即指公冶长,孔子之弟子,又为孔子的女婿,能识鸟语)

按:原命宫或者身宫有官符,暗示可能会坐牢,至于到底有没有,发生在何年,将以上所述列表于下,自可明晰:

生年支 子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

官符 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 子 丑 寅 卯

命身宫 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 子 丑 寅 卯

流年支 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 子 丑 寅 卯

所主 忌太岁行抵官符所在之宫,或者太岁、大限、小限共抵此宫(有二者亦算条件成立),三方有凶曜、流煞冲照,主牢狱之灾。

以上仅为推算牢狱凶灾的程式之一。

限至天罗地网,屈原溺水而亡。

大小二限行至辰或戌宫,逢五行相克之星,更有太岁、丧门、白虎及空、劫或四煞(或流年羊陀)一并冲照,其限最凶。

按:大小二限同在辰戌或一在辰,一在戌,多主不吉。遇寅申流年之白虎丧门分守辰戌,大限或小限宫三方四正逢羊陀(或流羊流陀)、火铃、劫、空会齐,就算条件成立,多主大凶,甚至死亡。如图所示:

运遇地劫天空,阮籍有贫穷之苦。

(按:阮籍,三国是时魏国人,思想家、文学家,为“竹林七贤”之一。)大小二限俱逢于十二宫中,遇合空、劫拱冲,虽吉多亦财来财去,不易聚积,如二限逢空劫,又逢流年煞曜之冲照,十九多主贫困。

文昌文曲会廉贞,丧命夭年。

巳亥二宫安命,有廉贞和文昌或文曲同宫,主祸多于福,再有煞忌冲照,有夭折之危。或破军与文昌或文曲坐命在子,对宫有廉贞,七杀与文昌或文曲坐命在戌,对宫有廉贞正照,亦与此断,吉众灾轻。

命空限空无吉凑,功名蹭蹬。

如命逢天空加煞,其功名必不能成就。命有正星,三方吉化而亦有空劫守命,主灯火辛勤难以发达。诀云:“劫空入命,贵难求也”。(按:劫空在命,多主其人赚钱意识不强,或并无赚钱能力,又不主财,故此星最不宜经商。命宫三方吉众入庙,亦有富贵,但终因劫空之害,一生劳多功少,事业成就当减半论之。)

生逢天空,犹如半天折翅。

命宫值天空坐守,作庸常之论,尤恐中年跌刈。倘若财旺横发,必主凶亡。如命在亥,子时生人,命在巳,午时生人则是也。(按:命在亥,空劫同守,命在巳,空劫同守,甚难发福,且不主寿,至少减寿十年。若又遇陀罗火铃同守,主夭。)

命中遇劫,恰如浪里行船。

命宫遇地劫坐守,主人庸常,亦不主财,加煞忌尤凶。

项羽英雄,限至天空而丧国。

大小二限俱逢天空是也。(按:大限与小限或流年太岁一在地劫,一在天空,多主凶危破败,再遇凶煞会合,死亡之兆。)

石崇豪富,限至劫地以亡家。

(按:石崇(249–300)己巳年七月初九辰时生,紫相在辰坐命。西晋时人,初为修武令,累迁至侍中,掠财产无数,富可敌国,八王之乱时为赵王伦所杀。)大小二限俱逢于地劫之垣,或二限临至空、劫双夹之地,更遇流煞冲照。

吕后专权,两重天禄天马。

禄存守命,又与化禄、天马二星同宫是也。(按:女命禄存、化禄、天马同在命宫,必作贵妇。但身心不闲,故主专权。)

杨妃好色,三合文曲文昌。

女命昌曲拱照,更会太阴、天机,必主淫佚。如命有贵星坐守正照,吉众而无煞忌冲破,主有贵妇之福。(按:女命三合昌曲,或在命宫,每主其人聪明,惹人喜爱与追求,性生活需求多,少能满足。在人际交住广泛的现代社会,最易红杏出墙。)

天梁遇马,女命贱而且淫。

如寅申巳亥四宫安命,遇天马坐守,而三方有天梁合照是也。或命陷于四生之地,与梁、马同值,三方吉少亦同一理断。

昌曲夹墀,男命贵而且显。

太阳为丹墀,太阴为桂墀,如日月在丑未守命,前后二宫有昌曲来夹则是,若有辅弼加会,尤主富贵双全。

极居卯酉,多为脱俗僧人。

紫微为北极,与贪狼同宫于卯酉而加煞,多主僧道,无煞忌诸恶冲照,三方吉化,更且会遇辅弼魁钺,多主富贵堪期。

贞居卯酉,多是公胥吏辈。

卯酉安命,廉贞破军坐守加煞,必作公门胥吏,加忌为奴仆。

辅府同宫,尊居万乘。

辰戌二宫安命,值此二星坐守,更会三主吉化拱冲,主极品之贵。

廉贞七杀,流荡天涯。

巳亥二宫安命,二星各守命、身宫,更加煞忌空劫,主流荡天涯,在外艰辛。

邓通饿死,运逢大耗之乡。

(按:邓通西汉人,得汉文帝宠幸,赐铜山,许其铸钱。后景帝即位免其官,家财尽被没收,邓通遂寄食人家,饿死。)二限行至空、劫相夹之地,且该地大耗坐守,并有凶曜同垣,三合流煞冲照,太岁又坐不吉之位,众凶齐凑,多主极其危厄也。

夫子绝粮,限到天伤之内。

(按:孔子在陈国、蔡国时,遭二国之士大夫发徒役围于野,不得行,绝粮,后楚昭王师迎孔子,得免此厄。)天伤守大限,与大耗同宫,前后夹恶,小限俱到叠逢,流煞冲照,必蹇。

昌、铃、陀、武,限至投河。

此四星交会于辰戌二宫,辛、己、壬年生人二限行至辰戌,多遭水厄。又,命立辰戌值四星会遇,加恶煞空劫忌,限至死于外道。

按:辛年生人,戌有擎羊,文昌化忌;己年生人,文曲化忌;壬年生人,戌有陀罗,武曲化忌。原命在辰或戌,二宫有昌铃陀武,多主水厄凶死。或者行限至辰或戌,二宫有昌铃陀武,主此限遭淹死,或其它恶事死亡。大小二限及太岁宫位有此四星亦有重灾,非独限于辰戌宫而言。

巨、火、擎羊,防遭缢死。

此三星坐守身、命,大小二限又逢恶煞,或太岁遇凶,流煞冲照则是。

命里逢空,不飘流则主疾苦。

如命宫不见正星,单值天空坐守,更三方加煞化忌,则依此断,吉星拱照命身宫,则灾悔不至甚也。(空劫单守命宫,多主背井离乡,异地安居。三方无吉,飘流之客。)

马头带剑,非夭折则主刑伤。

擎羊在午守命,卯宫次之,酉又次之,为擎羊落陷是也。诀云:“擎羊居子午卯酉陷地,作祸兴殃,刑克极重,甲戊庚壬生人必有凶灾”。(按:须修身养性,行善积德方可减免灾祸。)

陀罗陷四生,凶如子午羊。

命立寅申巳亥,值陀罗坐守,凶如马头带剑,三方四正若是吉少恶聚,复遇煞忌刑冲,定主非夭即伤,六亲不和,然而破相离家,远出谋生亦可获吉。三方众吉拱照俱无煞忌空劫,仅主灾轻,而艰苦劳碌难免。(按:陀罗于寅申巳亥守命,又主人狡猾多诈,不论富贵与否,必坐牢之事。巳亥更验。)

子午破军,加官进禄。

子午二宫逢破军守命,三方众吉拱照,无煞忌诸恶,财官双美。(按:须甲丁己癸年方吉。)

昌贪居命,粉骨碎尸。

巳亥二宫安命,值此二星坐守,加煞化忌主夭亡,官禄宫遇之亦然。(按:廉贪巳亥在命,不喜昌曲同守,加煞化忌,多主夭折,或从高处跌下摔死,如空难。行限逢此,勿到高处或乘飞机。守疾厄宫主得性病,限年逢同论。)

朝斗仰斗,爵禄荣昌。

七杀守命旺宫是也,如子午寅申为朝斗,三方为仰斗,入格者富贵,若居迁移、官禄二宫不在此论。人逢“七杀朝斗”格,三方四正不可逢煞忌空劫等诸恶刑冲,不然则为破格,福泽不生。(按:七杀寅申子午,只要不见煞星,自然成格,必有成就。若有吉星又有煞星会合,虽有成就,亦多起伏不顺,财来财去,更防刑伤、残疾、短寿。若只有煞星守照而无吉,只作贫穷、夭折而且残疾之命。)

文桂文华,九重贵显。

文昌为文桂,文曲为文华,如丑未安命值之,更遇三方吉化,或有天禄、魁、钺冲照夹拱,必贵显无疑,否则若逢四煞忌空劫,虽昌曲无用耳。

丹墀桂墀,早遂青云之志。

日居卯辰巳,月入酉戌亥,此六宫身命值之是也。日月于旺宫守命、身,亦宜见魁钺诸吉之冲照或夹拱,然则可致少年得志,早遂青云。(日月庙旺守命,多主少年得志,一生快乐。)

合禄拱禄,定为巨擘之臣。

禄存与化禄在财官二宫合命,或命坐禄而迁移有禄对拱,皆主富贵。诀云:“合禄拱禄堆金玉,爵位高迁衣紫袍”。

阴阳会昌曲,出世荣华。

如命坐日、月,财官二宫昌曲来会,或命坐昌曲,财官二宫日、月来朝,更遇魁、钺及众吉拱照,富贵必矣。

辅弼遇财官,衣绯著紫。

如命、身有正星或吉遇,三方财帛、官禄及迁移辅弼来朝是也。(命宫三方会合辅弼,所受助力尤多,并有侥幸好运。)

巨梁相会廉贞并,合禄鸳鸯一世荣。

旧注:巨、梁、贪、廉四星身命三合相逢于庙旺地并见吉化,再有禄存、化禄居夫妻宫则是。如四星庙旺交会拱照命、身宫,有禄来合,亦主富贵。(按:巨门与天梁各守命身尚可,而与贪狼、廉贞三合则为不可能之事。此处暂不可解,据云斗数其它派别尚有此一说。)

武曲闲宫多手艺。

武曲在寅申巳亥卯酉为闲宫,于此守命,加煞者手艺安身。

贪狼陷地作屠人。

贪狼巳亥守命加煞,主作屠宰,煞众或遇空劫忌,主寿元不长。(按:廉贞贪狼在巳亥守命加煞者,见之多矣,并非以屠宰为业。其人大多不务正业,虚浮不实,品性卑鄙。)

天禄朝垣,身荣贵显。

如甲生人立命寅宫,甲禄到寅守命,亦作禄朝垣格。又如庚禄居申,乙禄居卯,辛禄居酉,则命立于上例四宫与禄同守,均为天禄朝垣之格,惟在巳亥子午安命值禄星,不为天禄之格。

魁星临命,位列三台。

天魁或天钺与文曲或文昌在命,更与化科星同宫,为奇格,位列三台。

武曲居乾戌亥上,最怕太阴逢贪狼。

旧注:武曲在戌亥守命,三方见太阴、贪狼,又见煞忌不为美,定主少年不利,但有贪、火冲破则主贵,甲己壬生人合格。(按:武曲在戌守命,对宫有贪狼,但三方绝不会见太阴;武曲在亥守命,贪狼在卯宫,但三方亦不会见太阴,此处暂不可解,不一定是古人故意说错,据云斗数其它派别尚有此一说。)

化禄还为好,休向墓中藏。

如武曲、太阴、贪狼化禄守照命宫,更加三方吉曜亦主富贵,但辰戌丑未化禄守命,虽吉无用。(按:化禄居四墓,并非古人所说虽吉无用。)

子午巨门,石中隐玉。

子、午二宫安命、身,更得申、辰或寅、戌科、禄合照,富贵必矣。

明禄暗禄,锦上添花。

假如甲生人立命亥宫,得化禄坐守(按:廉贞贪狼在亥,甲生人廉贞化禄),又得寅禄来合,盖寅与亥合,谓之明禄暗禄格,主福寿富奢。(按:廉贞贪狼在亥坐命,壬生人寅宫天梁化禄,与命宫禄存相合,亦是。)

紫微辰戌遇破军,富而不贵有虚名。

辰戌二宫安命,值紫微,对宫遇破军,乃为破格,必不贵也,纵然发财亦无享受也。(按:紫微在辰戌守命,遇吉星,并非个个不贵,只是富者居多数而已。)

昌曲破军逢,刑克多劳碌。

如卯、酉、巳、亥四宫破军守命,虽得文昌、文曲亦非全吉,若遇刑克、化忌亦不足贵。(亦有作卯酉辰戌者,惟辰戌破军守命亦如巳亥雷同)(按:所本人经验,昌曲破军同宫于寅,遇吉主贵。辰戌的破军,尤喜昌曲冲照。)

贪武墓中居,三十才发福。

如辰戌丑未四墓得贪、武二星守命,主少年不利,加化忌主夭,诀云:“贪、武不发少年人,运过三十才发福”。(按:贪、武居四墓,大多少年平常。有吉星,一过三十岁,好运就来。)

天同戌宫为反背,丁人化吉主大贵。

天同在戌宫为陷,如遇丁人立命戌宫值之,而午宫有禄存,寅宫亦有化禄、化科,戌宫天同化权,定主富贵。他年生者命立戌宫与天同共垣,无刑煞忌亦主不美,有煞加忌劫,财官俱无,反主不吉。

巨门辰戌为陷地,辛人化吉禄峥嵘。

巨门在辰坐命,本为陷地,如辛生人巨门化禄在辰,则与酉宫禄存暗合,子宫有太阳化权,必主富贵,加煞非也。巨门在戌坐命,辛人巨门化禄,擎羊入庙,午宫有太阳化权,财官会魁钺,亦是。

机梁酉上化吉者,纵遇财官也不荣。

酉宫立命值天机(与巨门同宫)、天梁(与太阳同宫),实为陷地,虽逢三方吉化亦无力,天机、天梁守命巳亥亦然。

日月最嫌反背,乃为失辉。

太阳在申酉戌亥子,太阴在寅卯辰巳午,则日月无辉,何贵之有?然有日月反背而多富贵者,要看命宫三合吉化拱照,不加煞忌是也。故玉蟾先生曰:“数中议论最精微,断法在人心活变”。(按:日月反背遇吉星,富多于贵。)

命身定要精求,恐差分毫。

欲安身、命,先辨时辰,真则无不应。身命既定之后,则看本宫生、旺、死、绝如何,然后依星推断。

阴骘延年增百福,至于陷地不遭伤。

身、命虽弱,并落陷宫,竟然有福寿吉庆,财、官亦称尚佳,此乃祖上余荫或一己善行所致,天相之也。

命实运坚,稻田得雨。

如命坐吉地,又有四面吉拱,行限又佳,自为福论。

命衰限弱,嫩草遭霜。

如命、身坐陷地,三方无吉有凶,运限又逢恶煞,必主灾悔,终身蹇滞,谓之四面楚歌。

论命必推星善恶,巨、破、擎羊性必刚。

此三星守命,若居陷地,不但性刚而已,定主唇舌是非,加煞伤残破败。

府、相、同、梁性必好。

府、相、同、梁皆南斗纯阳之星,身、命值之必得中和之性。

火、劫、空、贪性不常。

此四星守命,性格反复不常。命逢贪狼遇火星,固当富贵,但空劫临之则依上断。

昌曲禄机清秀巧,阴阳左右最慈祥。

昌、曲、禄、机守命不加四煞,主人宽厚英俊,聪明秀丽,亦当富贵。如日、月、左、右坐命不加煞,主人清奇敦厚,度量宽宏,富贵之论。

武、破、贪、贞冲合,局全固贵。

身、命三合遇武、破、廉、贪守照,更得化吉富贵必矣。

羊、陀、七杀相杂,互见则伤。

紫微能降七杀化权,能使羊、陀减恶,故紫微守值命宫固佳,而在三方冲合亦可。但七杀、羊、陀合照守值身命终非吉祥,到老亦不得善终也,宜详参之。

贪狼廉贞破军恶,七杀擎羊陀罗凶。

身、命三合有六星守照,或见廉贞化忌,三方吉少凶多,定主淫邪破败或刑伤,甚而毒克,至为不美也。

火星铃星专作祸,劫空伤使祸重重。

大小二限值此凶星,定主灾悔多端。如身、命逢之而得众吉拱照,火、铃、祸轻,空、劫不宜,天伤、天使如落恶地而值二限,多主是年凶灾。

巨门、忌星皆不吉,运、身、命、限忌相逢。

忌星乃化忌陀罗,十二宫身命二限逢之皆主不利,况巨门本非吉曜,若陷地值此,何吉之有。

更兼太岁官符至,官非口舌决不空。

承上句,太岁、官符,本为兴讼之神,况巨门乃非之曜,又兼忌星临之,其官非口舌绝不能免。

吊客、丧门又相遇,管教灾病两相攻。

吊客、丧门本主刑孝,但不逢七杀刑刃犹可或免,然疾病必有,况忌是最能生疾,喜众吉解。

七杀守身终是夭。

七杀守身、命恶地,加煞,是依此断。(按:七杀守命宫或身宫,遇恶星同宫,减寿无疑,更防夭折。)

贪狼入命必为娼。

贪狼守命虽不加煞,或在三合照临,亦主淫佚。如加煞陷地,则主男子浪荡,女子淫乱,秘云:“贪狼三合相冲照,也学韩君去偷香”。(按:此处韩君当指唐末诗人韩致光,善写艳情诗,词藻华丽,称“香奁体”。贪狼守命,多主性欲强,每有私情,居官禄宫亦然,男女同论。加煞陷地作上断。)

心好命微亦主寿。

如上述“阴骘延年增百福”之说。

心毒命固亦夭亡。

与上句反者便见。如诸葛孔明用智烧藤甲军,乃减数年之寿也。(按:此仅一般的说法,必毒命固亦有长寿之人,只是长寿的比例少些,心好命微亦有短命之人,短命的还不见得少。有无德而受恩者,有无过而遇祸者,有窃国者为诸侯,有窃钩者遭诛杀。富贵贫贱举衰存亡等事,无一不是命中注定,有奸盗大辟而不被人知,有罚赎小过而遭重罪。孟子云:莫非命也,顺受其正云尔。王充《论衡》云:命,吉凶之主也,自然之道,适偶之数,非有他气旁物厌胜感动使之然也。)

今人命有千金贵,运去之时岂久长?数内包藏多少理,学者须当仔细详。

女命骨髓赋注解

府相之星女命躔,必当子贵与夫贤。

午宫安命,二星坐守(武曲天府同垣或廉贞天相同垣),甲生人合格;子宫安命,二星坐守(武曲天府同垣或廉贞天相同垣),己生人合格;申宫安命,二星坐守(紫微天府同垣或武曲天相同垣),庚生人合格。此二星之一入命,必与另一星加会,必作命妇,荣膺封诰是也。

廉贞清白能相守。

此星未宫安命,甲生人合格;申宫坐命,癸生人合格;寅宫坐命,己生人合格。诀云:“廉贞女命守,无煞冲照清白身”,俱为上格看。

更有天同理亦然。

此星寅宫坐命,甲生人合格;卯宫坐命,乙生人合格;戌宫坐命,丁生人合格;巳宫坐命,丙生人合格;亥宫坐命,辛生人合格,必主富贵。

端正紫微太阳星,早遇贤夫性可凭。太阳寅到午,遇吉终是福。

紫微在子、午、寅、申、辰、戌、巳、亥诸宫安命,主富贵。太阳值午宫安命,定主富贵。(按:由寅到午均作吉论)

左辅、天魁为福寿,左弼、天相福来临。

此四星诸宫得地,如身、命值之,定主福寿荣昌。

禄存厚重多衣食,府相朝垣命必荣。

禄存在诸宫守命并见紫、府、武曲三合守照,不富即贵。惟立命在寅,禄存在申;立命在申,禄存在寅,则为朝垣之格,甲庚生人上局。丙戊丁己壬癸生人,与禄存在巳亥子午安命不全美。

紫、府、巳、亥相互辅,左、右扶持福必生。

巳亥二宫安命,遇紫、府、辅、弼守照冲夹,更见化吉,富贵必矣。

巨门、天机为破荡。

巨门天机在卯酉,巨门太阳、天机太阴在申宫安命,虽为旺地,终是福不全美。(按:女命巨机卯酉守命,主淫乱破荡。)

天梁、月曜女命贫。

巳亥安命,天梁值之;卯辰安命,太阴值之,若然,女命衣禄难遂,盖与失陷梁或阴守命,主下贱,不然则凶。

擎羊、火星为下贱。

此二星守命,旺宫尤可,但刑克不免。如居陷地加煞,主下贱,不然则夭。

文昌、文曲福不全。

此二星宜男不宜女,惟亦主聪敏伶俐。

武曲之宿为寡宿。

此星宜男不宜女,如得令三方吉拱,可为女将。如陷地遇昌、曲加煞,则主孤寡。(按:旺地守命,逢遇空劫四煞及诸恶,亦主孤寡)

破军一曜性难明。

此为孤独淫佚之星,女人不宜,加四煞必因奸谋夫,因妒害子,纵不至此甚,淫佚最验。(按:凡女命破军坐守,不论有煞无煞,绝非佳良。本人奉劝一句,若你的女朋友是颗破军星,千万莫和她结婚,不然,这一辈子可就惨了。)

贪狼内狠多淫佚。

此名桃花,乃好色之星,为娼为妾,心存嫉妒,因奸谋夫害子,纵不至此甚,淫佚最验。诀云:“贪狼花曜女命守,丈夫钱财情人用”。

七杀沉吟福不荣。

此大杀之星,女命守值居庙旺,主为女将。诀云:“七杀寅申女命逢,恶煞加之淫巧容,便有吉化终不美,偏房侍奉主人翁”。

十干化禄最荣昌,女命逢之大吉昌,更得禄存相凑合,旺夫益子受恩光。

如命坐化禄,又得禄存冲合,或巡逢,或同宫,皆主命妇之贵,不然亦主大富,必生贵子。

火铃羊陀及巨门,天空地劫又相临,贪狼七杀廉贞宿,武曲加临克害侵。

大抵此星女命不宜逢,如内逢一二,亦主淫贱,若并见之,其下贱贫夭必矣。所谓“并见”,非悉皆见之,只需合遇煞忌空劫其二三,则主上例。

三方四正嫌逢破,更在夫宫祸患深,若是本宫无正曜,必主生离克害真。

此论接上述数星之中,惟破军三方四正身命夫宫俱不宜见之,习者依此断,方可验也。破军一曜,如正照命宫,亦谓冲破,女子尤不吉也。

以前论赋,俱系看命要诀,学者宜熟玩之,乃得原委也。

注解太微赋

斗数至玄至微,理旨难明。虽设问于百篇之中,犹有言而未尽。至如星之分野,各有所属,寿夭贤愚,富贵贫贱,不可一概议论。其星分布一十二垣,数定乎三十六位,入庙为奇,失度为虚。大抵以身命为福德之本,加以根源,为穷通之资。星有同躔,数人分定,须明其生克之要,必详乎得垣失度之分。观乎紫微舍躔,司一天仪之象,卒列宿而成垣。土星苟居其垣,若可动移;金星专司财库,最怕空亡。帝居动则列宿奔驰,贪守空而财源不聚。各司其职,不可参差。苟或不察其机,更忘其变,则数之造化远矣。

例曰:

禄逢冲破,吉处藏凶。

假如身、命宫逢禄存,或三合有禄,却遭忌星冲破,反为凶兆。如限步到禄位,凶星同聚,亦为凶断也。(按:所谓吉处藏凶,比如成功在望,偏偏又横生枝节,弄得鸡飞蛋打,煮熟的鸭子也会飞。禄忌同宫,为冲破,禄本宫,忌对宫,亦为冲破。限步同论。)

马遇空亡,终身奔走。

假如甲生人之截路空亡在正空在申,旁空在酉,若在申守命亦有天马同宫,为马遇空亡,主人终身奔走。甲年生人在申安命逢天马,丙辛生人在巳安命逢天马,丁壬生人在寅安命逢天马。又如安命寅申巳亥,逢六甲空亡于此,亦是。(按:空亡,指截空、旬空、劫空是也。)

生逢败地,发也虚花。

假如命宫纳音属水,安命酉宫,金水长生在申,酉即是沐浴也,败地,又加刑忌诸凶,虽发亦主虚花。余则水土败在酉;木败在子;火败在卯;金败在午,立命于此亦为身逢败地。

绝处逢生,花而不败。

假如水土生人(命宫纳音所属)安命在巳,而巳为水土所绝之地,却得金星生于巳,则金生水于巳位,虽绝不绝,为母来救子之理。巳中丙火乘旺,火又生土。纵寅申巳亥为四绝,又为四生,故曰:“五行绝处即是胎元,生日逢之,名曰受气”。其余金局命在寅、火局命在亥、木局命在申亦同此理。(按:如张学良之命,水二局生人,立命巳宫,本为水之绝地,得武曲金星守命,反主绝外逢生,长寿。)

星临庙旺,再观生克之机;命坐强宫,细察制化之理。

假如水土生人墓库在辰,若辰为财帛宫,谓之财库;辰为官禄宫,谓之官库;化禄星在辰,谓之天库;耗煞在辰,谓之空库;辰居迁移宫,谓之破库。凡辰戌丑未为四墓库,此者依纳音而取。

日月最嫌反背。

假如日在酉戌亥子丑,月在卯辰巳午未,皆为反背。仍看上弦下弦,月在下弦望日吉,下弦晦日凶。若日月同垣,便看人生时,日(生人)喜太阳旺,夜(生人)喜太阴庙,方可论祸福。日月反背,主人父母不得力,无情之义也。(按:日月守父母宫亦然,旺地得力,缘份佳,陷地不得力,缘份薄。)

禄马最喜交驰。

假如甲年生者,禄存在寅,若逢申子辰年生者,天马亦在寅,此谓之得地,乃系禄马交驰。或化禄星与天马同宫亦谓之禄马交驰。(按:三合天马,有禄存或化禄,亦谓之禄马交驰。)

空亡定要得用,天空最为紧要。

论身命宫纳音,金空则鸣,火空则发,二限逢之反为福论。若水空则泛,木空则折,土空则陷,为祸矣。(按:此处之空,当指命宫五行局而言。空亡有几种,有天空地劫,有截路空亡,有旬中空亡,另外还有一个“天空”星在生年支前一宫,其中以天空地劫,以生年支前一位之“天空”为祸最大。截空和旬空于命宫,为祸很轻,金局逢空则鸣,火局逢空则发。)

若居败地,专看扶持之曜,大有奇功。

假如命在败绝之地,但得禄存及化禄扶持则美,化悔为祥也。

紫微天府,全依辅弼之功。

假如命逢紫府,又得辅弼守照,终身富贵。如无辅弼,非上上之格。

七杀破军,专依羊铃之虐。

假如身命遇七杀、破军,又会羊、铃守照,有制方可,无制凶甚。(按:七杀、破军与羊陀火铃同宫或会合多主凶,有紫微、禄存会合可解部份凶性。)

诸星吉,逢凶也吉,诸星凶,逢吉也凶。

假如身命三方凶多吉少,则吉格遭侵;假如吉多凶少,则凶命有救。此须看吉凶星得垣失陷,与夫生克制化,以定祸福。

辅弼夹帝为上品,桃花犯主为至淫。

帝即紫微,入命、身宫得辅弼来夹为富贵之格,三合亦然。假如身、命宫紫微与贪狼同垣,为“桃花犯主”之格,男女邪淫,多诈而擅用计谋,若得三合辅弼,贪狼受制,则不必拘此论也。

君臣庆会,才学经邦。

假如紫微得天相、天府、文曲、文昌、左辅、右弼、三台、八座等吉星助之,三合照临,为“君臣庆会”,逢之无不富贵。但有金星与刑忌四煞同度,谓之奴欺主、臣蔽君,反为祸乱,至须详论。

魁钺同行,位居台辅;禄文拱命,富而且贵。

假如魁钺分守身命,兼得权禄昌曲吉曜来拱,无不富贵,但有刑忌相冲则平常,只宜僧道。

马头带箭,镇御边疆。

假如午宫安命,天同太阴或贪狼坐命,丙戊年生人擎羊同宫,逢之化吉,虽以羊刃在命亦为美论,富贵皆可许也,只是不耐久。(按:女命不宜。同阴在午惧火铃破格,主大凶。)

刑囚夹印,刑杖惟司。

假如身、命有天相,却被羊、贞夹之,主人遭官非受刑杖,终身不能发达。(按:此为“刑囚夹印”格,犯者必有牢狱。廉贞天相在午宫坐命,丙、戊年生人;在子宫坐命,壬年生人合此格。)

善荫朝纲,仁慈之长。

天机化善,天梁为荫星,假如机、梁二星守身、命在辰戌宫,兼化吉相助,以为富贵,加刑忌耗煞,僧道宜之。(按:天机善星,天梁荫星、大人星,会照顾人家,有爱心,机梁守迁移宫亦作此论。加煞众,多是江湖术士,帮会领袖,思想革新者。)

贵入贵乡,逢之富贵。

假如身、命遇有贵人,又兼吉曜,权、禄来助,逢之无不富贵,限遇之亦主发福。

财居财位,遇者富奢。

假如紫微、天府、武曲、太阴居财帛之宫,又兼化权、化禄及禄存,必主富奢,二限若逢,大主发迹。(按:大小二限及流年命宫或财帛宫逢此,同论。)

太阳居午,谓之日丽中天,有专权之贵、敌国之富。

假如身、命坐于午宫,与太阳同值,庚、辛年生者富贵全美。女人逢之旺夫益子。(按:癸年生人亦主富贵。)

太阴居子,号曰水澄桂萼,得清要之职、忠谏之材。

太阴天同在子坐命,丙丁年夜生人主富贵全美,无私曲,正直君子。(按:癸年生人亦主富贵。余年生者则否。)

紫微辅弼同宫,一呼百喏,居上品。

假如紫微居于身、命,复有辅、弼同宫来扶持,终身全美,富贵之论。

文耗居寅卯,众水朝东。

假如身、命居寅卯,破军坐命与文昌或文曲同宫,倘有刑煞冲照,主一生惊骇,终身辛苦,劳心费力。限步到此,需逢吉则平,遇凶更不吉。(按:破军、文曲皆属水,寅卯为东方。)

日月守不如合照,福荫聚不怕凶危。

假如日月守身命,虽遇吉曜不为全美,如逢凶星定有凶灾。如是三合于命身而兼化吉,以为美也。福乃天同,荫乃天梁,二星如在身、命,逢吉不怕凶危,然有耗劫刑忌不为美也。

贪居亥子,名为泛水桃花。

贪狼在亥或子宫坐命,逢吉曜以为吉论,如遇刑忌,男浪荡,女淫娼。惟于他宫有贪狼守命、身,吉众尤可,凶多较亥子为祸略轻而已。(按:遇空亡同值可解桃花之不良。)

刑遇贪狼,号曰风流彩杖。

假如贪狼,陀罗同垣身命于寅宫,主为人聪明,更主风流,若遇闲宫则平矣。(按:不论何宫安命,凡贪狼与擎羊或陀罗同宫皆如此论。女命贪狼加羊陀,淫乱,男命贪狼加羊陀,色中饿鬼。)

七杀、廉贞同位,路上埋尸。

假如身命得二星守之,加化忌耗煞,则依上断,或在迁移宫亦然。

破军暗曜同乡,水中作冢。

(按:此处不可解,暗曜指巨门,破军不可能与巨门同宫或加会,亦不可能分守命、身。据云斗数中其它派别尚有此一说。)

禄居奴仆,纵有官也奔驰。

假如身命宫平,奴仆宫得禄存或化禄化权二吉曜可作美论,只是劳碌。(按:奴仆属陷宫,不一定落吉星才好。吉星宜落命宫三方四正,才是美格。奴仆宫再好,也不能使自己富贵起来。断命时须注意此点。)

帝遇凶徒,虽获吉而无道。

假如紫微守身、命,逢遇四煞以及众恶,虽吉亦无道,每每主人心术不正。

帝坐命库,则曰金舆扶辇;福安文曜,谓之玉袖添香。

假如紫微守命午宫,有吉曜者,谓之金舆扶辇,必主大权之职,逢刑忌则平常。福德宫逢昌曲,吉曜来扶,必庙堂朝尊,谓之玉袖添香。(按:福德宫落昌曲,多主其人有名士风度,且一生多有艳福。大多自己在外乱搞,金屋藏娇,而老婆却蒙在鼓里。)

太阳会文昌于官禄,皇殿首班,富贵全美。

假如太阳庙旺同文昌于官禄宫,命逢吉曜富贵,可作宰相之职也。

太阴同文曲于妻宫,蟾宫折桂,文章令盛。

假如太阴、文曲二星同值于夫妻宫,又兼吉曜来扶,而限步逢此,男主折桂,女主招受封赠。(按:此处言必须大限逆行,方能行至夫妻宫,始论之。太阴庙旺,守身宫更佳。男命太阴入庙与文昌或文曲在夫妻宫,从事学问和技艺能成名,或因女人之助力而功成名就,或得贤良美貌之妻,因妻而致富致贵。太阴化禄于妻宫,主得妻财以成事业。)

禄存守于田、财,则堆金积玉。

假如禄存守于田宅或财帛宫,多主大富。(按:此亦不尽然。禄存守于田宅宫,多仅主小康,若论大富与否尚须以命宫三方吉凶为主。)

财荫坐于迁移,必巨商高贾。

财即武曲,荫即天梁,此二星或一化权、禄与吉曜同坐迁移宫,必作巨商高贾。若加刑忌煞凑则平常。(按:此格多是商人。武曲、天梁逢吉化并与吉曜同值才作巨商论之。)

杀居绝地,天年夭似颜回。

假如命坐寅申巳亥,逢七杀加刑忌,主不吉,虽有吉曜,惟仍虑凶限临之,则凶矣。(按:有长生十二神之“绝”同垣。)

贪坐生乡,寿考永如彭祖。

假如命坐寅申巳亥,逢贪狼坐长生之地,又加吉星,主体健寿考。(按:有长生十二神之“长生”同垣。贪狼在卯酉有吉,亦主高寿。)

耗居禄位,沿途乞食。

假如耗星(即破军)守官禄宫(按:此必为七杀守命宫),又逢刑忌,方作此论。

贪会旺宫,终身鼠窃。

贪狼守命,寅午戌生人命坐午宫,巳酉丑生人命坐酉宫,亥卯未生人命坐卯宫,申子辰生人命坐子宫,为“贪会旺宫”,不聚财,加煞则主贫穷,沦为偷窃之辈。(按:有煞星守照,其人善于巧骗,骗财、骗色、骗二两小面均算在内,并非一定是强盗。有吉星者,能将巨款“融资”进自己腰包。)

忌暗同居命宫、疾厄,困弱尫羸

假如身、命宫或疾厄宫有巨门陀罗同守,主为人贫困而体弱,终身不能发旺。此所谓忌者,乃指陀罗煞曜,暗乃指巨门也。(注:巨门化忌守命亦作此论。)

凶星会于父母、迁移,刑伤破祖。

假如四煞诸恶居父母宫及迁移宫,刑伤父母可知,出外离祖,亦多灾咎。(按:父母宫、迁移宫俱逢凶星会合,作此论。父母宫又称作“相貌宫”,值煞星多面有斑痕,头面受过伤,不然也要秉承双亲的一些坏德性。)

刑杀同廉贞于官禄,枷扭难逃。

刑即擎羊,假如刑杀廉贞值官禄之宫,流年二限到此,若不为祸定遭刑。(按:擎羊廉贞在官禄,或擎羊七杀廉贞在官禄宫,主有牢狱之灾。大小二限的官禄宫或流年的官禄宫逢此,当主此限或此年入狱,不然他祸。廉贞在官禄宫化忌亦然。)

官府加刑杀于迁移,离乡遭配。

假如流年官符与生年官府合刑杀与迁移,大限或小限到此,必遭刑配或离祖。

按:离祖的情况较少。原命迁移宫有七杀、擎羊(或陀罗)、官府(或力士),注定有牢狱之灾。大小二限或太岁行至迁移宫,又有流年官符同守或会合,当于此时入狱。命宫有这种组合也属坐牢之命。图示如下,可举一反三。如一命:1959己亥年九月初五酉时生,迁移宫在未,有廉贞、七杀、擎羊、铃星、官府共守,不免有牢狱之灾。长期入室盗窃,1981年辛酉,逢流年白虎在巳合命宫,终于翻船被捕,判监外执行。恶习不改,1982判刑九年,1989年因将狱中看守打伤,加刑一年,1990年出狱。

又如某女命,1949己丑年四月十六日戌时生,天府在未守命。命迁线(命宫、迁移宫这一条直线)会齐擎羊、官府、廉贞、七杀四星,这种组合必然坐牢。作者当时推算此命时认定必有牢狱之灾,时间在1995年。此人自述1994年因经济问题受到牵连,1995年被判五年徒刑。后来查清此纯属冤案,故只坐了一年牢就出狱了。此命1994甲戌年虚岁四十六,大限在亥,流年在戌有巨门,流年天干化忌入午宫太阳,冲大限的父母宫(子宫),表明有文书上的麻烦,1995乙亥年,命宫三方有岁建、官符、白虎飞入,流年天干乙使太阴星化忌冲大限的田宅宫(寅宫),表明“不在家中住”,意即坐牢去了。1996年流魁飞到大限宫亥,流钺飞到小限宫酉,吉人自有天相,得遇贵人相助终于查清事实真相,此案纯属冤假错案,得以无罪释放。此人并未犯罪,却冤枉进了一年监狱,故命中有入狱信息的人,却不一定是犯了罪的人,正如文化大革命中被整进牛棚、整进监狱的那些老革命、老干部,难道都是罪犯吗?有人说,命中当坐牢的人,只要遵纪守法,自会平安,我看未必,即使避免了,这种劫难也会通过其它形式表现出来,如意外的血光之灾、飞来横祸、重病一场等等。

善荫守于空位,天竺生涯。

假如命、身宫有天梁与天空或截空同宫,而又有天机、天同三合冲照,每多主人为僧为道,隐迹山林。此命若得吉煞犹可居俗,逢凶不为美论,僧道宜之。(按:命宫或迁移宫有天机天梁同守,遇空亡,其人哲学气质很浓,会信仰宗教,或迷信算命,要他做无神论者是不可能的。)

辅弼单坐命宫,离宗庶出。

假如身、命无正曜,只有左辅或右弼守值或得拱照,主为偏房所生,亦主自幼离宗别祖。惟庶出者可允美论,但须三方众吉拱冲,见紫府于财、迁、官者尤吉。(按:今人辅弼单坐命宫,庶出者极少,赴外地谋生者多。)

七杀临于身命,逢擎羊阵战而亡。

假如命或身宫坐七杀(注:身命同宫值七杀尤忌),又人失陷擎羊同守,已主非常之不吉,再加三方凶多吉少,而四煞俱见,更且大小二限亦均躔于恶曜失陷之地,刑忌并临,每主是年丧亡,轻则官非破财,惟见灾则能免祸。

羊铃合于命宫,遇白虎须当刑杖。

命宫有羊、铃合守,三合更见廉贞、七杀,及破军、陀罗等刑忌恶宿,更遇流年白虎加临命宫(此流年岁前诸星,如亥年白虎入未宫,酉年白虎入巳宫,有生年白虎合守亦是),当年必主官非牢狱,重者刑罚丧命。煞少者疾病或破财方消灾祸,如是则可免凶。(按:此类多是黑道人物。)

如某男命,1949己丑年七月初五日巳时生,天府在卯宫坐命。文化大革命中搞武斗手段毒辣,整人过狠,1967年被判重刑,后在狱中又打死了人,于1987年,实际坐了二十年牢才出狱。命宫有天刑铃星,迁移宫有七杀,官禄宫有擎羊、官府、天虚,这种组合,必遭牢狱重灾。16——25岁时大限在辰,戊干使天机化忌冲本命田宅宫,冲田宅主入狱。

官府发于吉曜,流煞怕逢破军。

假如命或身宫有刑忌(注:天刑或擎羊,化忌或陀罗)及官府与煞同垣(命有官符,必有羊陀之一同宫),大小二限于行运中皆逢吉曜,亦可小发财,惟流年太岁及小限皆逢恶曜,纵大限吉利,亦每主灾祸难免,尤太岁或流煞入命或照命为甚,羊陀重叠尤凶。官府守命、身,遇吉限仍可有为,然官府与破军守命或身,逢流煞加临则否。

羊铃凭太岁以引行,病符官府皆作祸。

命或身宫有羊、铃二煞曜坐守,为不吉之命,倘逢流年太岁巡行于命或身宫,盖羊、铃专依太岁而肆凶,如是二者逢遇则兴祸生灾,对命主至为不利。再若命内既犯病符及官府,再逢流年之病符官府,每生口舌官非之灾祸,并罹疾病。

奏书、博士与流禄,尽作吉祥;力士将军及青龙,显其权势。

命得博士、奏书或将军守垣,逢流年禄存同值或拱冲,主是年吉利。命、身宫各有将军或力士、青龙同守,再加命、身得众吉守照而无四煞诸恶冲破,多主武贵。

童子限如水上之沤,老人限似风中燃烛。

童子小儿命、身若是均值煞恶之星,既得刑囚耗忌,又为空劫所夹或三合拱照,幼时大限复行空亡煞陷之地,小限亦行恶地交会四煞及刑囚杀忌,太岁亦然,则每主夭折。老人大限若行煞陷囚刑耗忌七杀及伤使夹持之地,而命、身既吉惟小限及太岁均陷凶垣,且遇空劫等恶,每主是年亡故,否则罹疾卧榻,至险。

遇杀无制,乃流年最忌。

假如命或身宫有煞星坐守,最喜有克星制之,并喜地垣加克,如火煞入水宫皆为受制,不能任意肆凶则吉。倘若煞星守命、身于无制之地,如金煞入水乡或木垣,无火星克制,则必兴灾祸,尤逢流年太岁与之同值或冲动时最易肆凶。

人生荣辱,限元必有休咎。

乃谓人生必有荣辱,而大小二限之运步亦有祸福,如是荣辱祸福皆有定数,悉有天意,故“达人知命”,趋吉避凶,不事逆悖,多可化险矣。

处世孤贫,命限逢乎驳杂。

此谓之“处世”,非指为人为事之智愚贤恶而言,而是纯指“营生”之义。此外则指人之孤贫,与上智下愚并无绝对关联,则智者未必不孤贫,愚者亦未必皆孤贫,何以故?命好命坏使然也。凡孤贫之人,其命每多驳杂,亦定数耳。

学者至此,诚玄微矣。

斗数命理,至玄至微,易学难精,人人皆可涉猎,以明其法、以窥其奥、以辨造物之旨义。然此道家秘术,端赖习者心性之玲珑剔透,悟力之清澈澄明,巨细无遗,触类旁通,庶能入浩翰而索一得,粗识玄微可也。

玄微论

希夷先生曰:斗数之例,犹大易之分八卦。八卦非彖辞不明,众星非讲明何措。是以观斗数者,再三审动静之机,第一辨宾主之分。动静循环不已,主宾更迭无拘。主若无情,何宾之有?宾不能对,何足取哉?

愧彼羊陀,惟视禄存之好恶,入吾日月,也思空劫之兴亡。杀有杀而无刑,虽杀有救。刑有刑而孤单,终身不克。火星旺宫为富论,羊陀得令岂成凶。

两邻加侮,尚可撑持,同室与谋,最难防备。片火焚天马,重羊逐禄存。劫空亲戚无常,权禄行藏靡定。君子哉魁钺,小人也羊铃。凶不皆凶,吉无纯吉。主强宾弱,可保无虞,主弱宾强,凶危立见。主宾得失两相宜,运限命身当互见。

身命最嫌羊陀七杀,临之未免为凶。二限甚忌杀破巨贪,逢之定然作祸。命遇魁昌常得贵,限逢紫府定财多。

凡观女人之命,先观夫子二宫,若值杀星,定三嫁而心不足;或逢羊陀,虽啼哭而泪不干。若断男命,始以财福为主,再审迁移如何,二限相因,吉凶同断。限逢吉曜,平生动用合谐;命坐凶乡,一世求谋难遂。

廉禄临身,女得纯阴贞洁之德;同梁守命,男得纯阳中正之心。君子命中,亦有羊陀火铃;小人命内,岂无科权禄星。要看得垣失垣,专论入庙失庙。

若论小儿,详推童限。小儿命坐凶乡,三五岁必然夭折,更有限逢恶煞,五七岁必主夭亡。文昌文曲天魁秀,不读诗书也可人。多学少成,只为擎羊逢劫杀。为人好讼,盖因太岁遇官府。

命之理微,熟察星辰之变化;数之理远,细详格局之兴衰。北极加凶煞,为僧为道;羊陀遇恶星,为奴为仆。如武破廉贪,固深谋而贵显,加羊陀空劫,反小志以孤寒。

限辅星旺,限虽弱而不弱;命临吉地,命虽凶而不凶。断桥截空,大小难行;卯酉二空,聪明发福。命身遇紫府,叠积金银;二主逢劫空,衣食不足。谋而不遂,命限遇入擎羊;东作西成,限身遭逢辅弼。科权禄拱,定为擎柱之高人;空劫羊铃,决作九流之术士。情怀舒畅,昌曲命身;诡诈浮虚,羊陀陷地。天机天梁擎羊会,早有刑而晚见孤;贪狼武曲廉贞逢,少受贫而后享福。

此皆斗数之奥诀,习者详之。

赋性论

原夫紫微帝座,生为厚重之容。金乌(太阳)圆满,玉兔(太阴)清奇。天机为不长不短之姿,性怀好善。太阳相貌雄壮,面方圆满,聪明慈爱,不较是非。武曲乃至刚至毅之操,心性果决。天同肥满,目秀清奇。廉贞眉宽口阔而面横,为人性暴,好忿好争。天府尊星,当主纯和之体,善良温和,多学多能。太阴聪明清奇,心性温和,度量宽宏,博学多能。贪狼为善恶之星,入庙必然长耸,出垣必定顽嚣。巨门乃是非之曜,在庙敦厚温良。天相精神,相貌持重。天梁稳重,玉洁冰清。七杀目大凶狠,心性急躁,喜怒无常,破军不仁,背厚眉宽,行坐腰斜而奸诈,好行惊险。文昌俊雅,眉清目秀;文曲磊落,口舌便佞,在庙定生异痣,失陷必有斑痕。左辅右弼温良规模,端庄高士。天魁天钺具见威仪,与三台八座则十全模范。相貌持重和蔼,乃是禄存之盛德。情怀似火烽冲,此诚破耗之威权。擎羊陀罗,形丑貌陋,有矫诈体态。火星刚强出众,毛鬓多异,唇齿四肢有伤。铃星性毒破相,胆大出众。

星临庙旺,最怕空劫,煞落空亡,竟无威力。权禄乃九窍之奇,耗劫散平生之福。禄逢梁荫,抱私财益与他人。耗遇贪狼,逞淫情于井底。贪狼入于马垣,易善易恶;恶曜扶同善曜,禀性不常。财居空亡,巴三览四;文曲旺宫,闻一知十。男居生旺,最要得地;女居死绝,专看福德。命最嫌立于败位,财源却怕逢空亡。机刑杀荫孤星,论嗣续之宫,加恶星忌耗,不为奇特。陀耗囚之曜,守父母之躔,决然破祖,刑伤兼之。

童格宜相根基。紫微肥满,天府精神,禄存天梁,应系厚重。日月昌曲与天机,皆为美俊之姿,乃是清奇之格,上长下短,目秀眉清。武曲贪狼,形小声高而量大。天同陀忌,肥满目眇,形丑貌粗。文值耗煞擎羊,身体遭伤,若遇陀罗巨暗,必生暗异之痣。若居死绝之限,童子哺乳,徒劳其力,老者亦然寿终。

此是数中之纲领,乃为星纬之机关,玩味专精,以参玄妙。限有高低,星寻喜恶。假如运限驳杂,终为浮沉,至若将终,朝元最紧。限行逢忌,或曰凶送凶迎,皆为偃蹇无情,遭逢困厄。如逢杀地,更要推详,倘遇空亡,必须细察。精研于此,不患不神。

斗数发微论

紫微斗数与五星不同,按此星辰与诸术大异。四正星吉定为贵,三方煞拱少为喜。对照兮,详凶详吉;合照兮,观贱观荣。吉星入垣则为吉,凶星失地则为凶。命逢紫府,非独寿而且荣;身遇煞星,不但贫而且贱。左右会于紫府,极品之尊;科权陷于凶乡,功名蹭蹬。行限逢乎弱地,未必为灾;立命会在强宫,必能降福。羊陀七杀,限运莫逢,逢之定有刑伤(劫空伤使,亦与同断);天哭丧门,流年莫遇,遇之谨防破败。南斗主限必生男,北斗加临先得女。科星居于陷地,灯火辛勤;昌曲在于凶乡,林泉冷淡。奸谋频设,紫微逢遇破军;淫奔私行,红鸾横遭贪宿。命身相克,则心乱而不闲;天姚三宫(福德),则淫邪而耽淫。杀临三位(夫妻),定然妻子不和;巨到二宫(兄弟),必是兄弟无义。刑杀守子宫,子难奉老;诸凶照财帛,聚散无常;羊陀临疾厄,眼目昏暗;火铃到迁移,长途寂寞;尊星列贱位,主人多劳;恶星应贱宫,奴仆有助;官禄遇紫府,富而且贵;田宅遇破军,先破后成;福德遇劫空,奔走无力;相貌(父母)加刑杀,刑克难免。学者执此推详,万无一失。

斗数准绳

命居生旺定富贵,各有所宜;身坐空亡论荣枯,专求其要。紫微帝座,在南极不能施功;天府令星,居南地专能为福(北方人宜北斗诸星坐命,南方人宜南斗诸星坐命,吉则更吉)。天机四煞同宫,也善三分;太阴火铃同位,反成十恶。贪狼为恶宿,入庙不凶;巨门为恶曜,得垣尤美。诸凶在紧要之乡,最宜克制;擎羊在身命之位,却受孤单。若见煞星,倒限最凶,福(天同)荫(天梁)临之,庶几可解。

大抵在人之机变,更加着意之推详。辨生克制化以定穷通;看好恶正偏以言祸福。

官星居于福地,近贵荣财;福星居于官位,却成为用。身命得星为要,限度遇吉为荣。若言子息有无,专在擎羊耗杀,逢之则害,妻妾亦然。相貌(父母)逢凶,必带破相;疾厄逢忌,定主尫羸。须言定数以求玄,更在同年之相合。

总为纲领,用作准绳。

百字千金诀

枢库坐命遇吉,富贵始终亨通。

机月同梁福临,日月左右长生。

杀遇终须进退。武破吉化峥嵘。

贪贞主星顽劣,昌曲入庙科名。

禄存到处皆美,最怕羊火陀铃。

巨化吉宿富贵,同凶也不昌荣。

魁钺扶拱发达,一生近贵功名。

局中最嫌空劫,诸星不可同宫。

注:枢指紫微,库指天府。

观命经验谈

(民国•南北山人撰)

安妥命盘,只见满盘数十星曜,善恶兼有时,以命宫所落何地即与何星同垣为主要,次则观审身宫及同垣之曜,三则看命及身宫其三方四正有何吉曜之拱照,抑或有无羊陀火铃其四煞之冲破,然后再观夹拱如何,其财帛、官禄、迁移与福德又如何。

命、身二宫至为紧要。若得南北二天之星曜庙旺守值,而三方又得众吉庙旺拱照,且无四煞或空劫刑囚耗忌之交会冲合或夹持,勿论命身坐落何宫,皆作美论。

再若合局入格,更得众吉拱与吉夹,应系美上加美,秀实之最。

若是命、身皆强,而财迁官三宫亦见众吉齐凑,则此命必非凡品,成人者可作富贵兼有(注:官禄宫佳吉,则以贵断。财帛宫若是胜于官禄宫,则以富断。若是财、官二宫皆为吉美,则以富贵双全断。惟富贵双全之命,其命务必入格,如“三奇嘉会格”、“将星得地格”、“明珠出海格”、“日照雷门格”、“雄星朝垣格”等是,否则不可妄测),少年者可作来日发达之断。

然而亦有者命、身及财迁官福六宫皆强,而有为之大限均值闲陷之刑囚耗忌空劫或逢遇四煞,则告美玉瑕玷,虽美不足,得数为之大减,而务必断以中格之情。

倘若命、身及财迁官福皆吉,而三方四正亦有羊陀火铃之一二冲破,纵系入格之命,亦不作全美之论。

至于不入格者,则断以一生忧劳,若是大限行地亦陈凶多吉少之象,不免于灾患悔吝之屡生。

命宫吉凶同守而三方得吉曜之拱冲,仅主一生蹇滞,而大限吉利亦可获益非浅(注:凶星平陷则否,吉星亦平陷则告徇为欠吉之论,虽大限极美亦难通达。此外且主其人性情不稳,爱憎难定)。

但若是命宫纵有吉星守垣,而三方有吉亦有煞曜拱冲,则谓“秀而不实”(注:见一煞或空劫亦然),则主其人与命宫同坐平闲之煞曜并无二致。

盖三方仅为财迁官三者而已,均不可为煞所值,入财则财损,入官则官吝,入迁移则主出门多咎,直接有损财、官(或事业)之获也。(注:倘若三方仅见杀破廉贪四凶,常人为灾较四煞为轻,亦主个性刚强,意志坚定,惟武人得之反作祯祥。然命坐七杀于七杀平闲或得七杀对宫冲照,虽庙旺亦终不利)

凡命得长生、帝旺与临官者,复得众吉守照,终必发达。

武人则利见博士、青龙、将军之同守命身,再无诸恶之拱冲夹持,定无不吉之理。单是命身佳美而无四煞诸恶之拱冲夹持犹嫌不够,尚须财迁官三宫悉皆得众吉守照始作美论(注:如吴佩孚将军之命即是),不然则为减美,或多富而不能贵显,或贵荣而难作富奢,或富贵俱不易获,仅为出门顺利而已矣。

大抵命身佳吉而官禄宫亦佳吉者,虽财宫欠美,亦均多主公私俸禄,不致有衣食之虑,而财官佳美而官禄欠吉者,多主为普通庶人,或商贾或技艺,而亦不虑于衣食。二者若是迁移欠吉,仅主毕生辛劳,与人难处,庸常不易盛旺,官吏不易擢升而已。

唯财、官宫既然欠吉,迁移亦欠吉,纵使命、身两皆佳美,亦难平步青云而有所遂心之作为,更有者一世忧虑,落寞寡欢,甚至为常年之贫困而苦恼。

再若命身既成驳杂而又系欠吉,而财、官、迁三宫亦均不美,纵得福德、仆役、父母等宫佳吉,亦作一生偃蹇之断,尤命身有刑忌耗囚死绝及截空、旬空、空、劫或孤辰、寡宿之守照为甚。

男性之要宫,为命、身、财、官、迁、福、妻、仆、兄弟其九宫,惟以命、身、财、官、迁、福六宫为最要。女性者以命、身、福、夫妻、子女、父母、兄弟为着重,但以命、身、福、夫四宫为至要。

惟男女之命身及福德、迁移均不宜坐守七杀。倘命入七杀位于朝斗仰斗之地而合局入格,男者固可富贵于一时,然则终必不美(注:如袁世凯即乃正宗“七杀朝斗格”,暴殁于五十八岁亦系一例)。而凡不入格者尤其不为美论,无煞冲合则主性情怪僻、刚愎逾常、厚己苛人,终遭灾悔遽临。有煞交会者主贫贱孤寡,亦主奸佞张狂,与人不睦,一生不得发达。再若七杀冲命,为祸亦不在轻,既主终身难有达日,又主出门性好争斗,凡事斤斤较量,不得人缘,求谋于艰涩之中。居奴仆则每遭人之侵害,且主交结狐朋狗党,悉乃不情不义之辈。守福德则福薄德浅,暧昧猥琐,伤风败俗,亦主一世庸碌,了无昂然大志。

女子若逢七杀守命,非生乡而庙旺无煞会合者,主孤冷寡合而执拗,纵有男志及作事有方,亦主刑克至重。入身宫为祸稍轻,然主一生劳苦与躯体异常,居迁移则好事争纷,每每与人为敌,滋生怨隙。守福德尤其不宜,不主娼妾则主淫贱,有刑夫克子、与人私通之虑。

男子得杀破廉贪之冲合,虽俱不见煞亦主每多进退,有煞则一生忧虑,灾祸交叠难有宁日,复见化忌或空劫耗使等恶,必系流离失所、四处飘荡之人。惟得武破廉贪之冲合而不见七杀及四煞之交会,又见昌曲辅弼魁钺紫府之守照,允为上格,富贵必矣,女子逢之坚贞贤能,才智过人而旺夫益子。

命宫有七杀与廉贞之合守,勿论居于何地,男女皆不为良,命、身各有杀廉分值亦然。

命宫有贪狼、廉贞之合守,或命、身分值一星,男女均多淫邪。大凡贪狼守值命或身宫于闲陷,多主其人耽于酒色,女则人尽可夫。而仅有廉贞一宿独守命身,男女虽不免征逐酒色,然较贪狼守值为吉。

观其人有无才识之福,则看命身是否俱见昌曲魁钺,最喜四宿皆得,见一二仅主聪敏而已。昌曲之魁钺守照命身,须观有无四煞冲破,乃至其地生克如何。盖凡遭煞刑或遇地克,则文星受害,多无实学之有,反主其人矫虚狡诈,善嫉好妒反覆无常矣。身坐文曲于生地而命宫仅得文昌冲照,再若命、财、迁三宫又欠吉,纵然书画双擅,亦主难于贵显,清寒贫士耳。

命逢武贪火铃于庙旺而无空劫刑囚耗忌之交会,男主军旅成功,富贵兼享,女则代夫行权,亦主才识双美,志胜须眉。

紫微或天府守命而三方无煞,男女皆主祯祥,尤二星同宫或分值命、身为最吉,紫微赋七杀以权,可制其凶。故凡七杀命身者,宜见帝极之守照,否则大忌。

巨门为是非暗曜,守值命身宜庙旺而逢遇太阳,躔于陷地纵见旺日亦欠吉,尤忌遭四煞之冲合,必主无事生非,一生不能作为也。

命逢空劫之拱冲,纵然命局入格亦枉然,难有旺达之期。二星同宫而守命,定主其人巅三倒四,百事无成。二星同宫而冲命,常有奇灾大祸,喜得众吉之解救。二星夹命,既主终身难遂己志,亦主幼少凶祸。空劫二星诸宫不利,值庙旺庶可灾轻。

疾厄宫坐煞会煞,多遭破相或肢体伤残,否则青中年难逃凶险。父母宫坐煞会煞,而命身飞入丧、吊、白虎与天刑,则主双亲不全。

此是观命之一得,篇幅不允,无以逐一详述而概括致尽,即此结束也。

诸星在命身及十二宫吉凶要诀

录自《正宗紫微斗数大全》

民国 南北山人撰

陈 剑  点校

紫微

紫微居子午守命,科权禄三合拱照最为奇。守命丑宫,前有吉曜来呼号,必当大权之职。居午而无四煞冲照,甲丁己生人,位至公卿。紫微守命于男亥宫,女寅宫,壬甲生人富贵,惟忌与诸恶宿同值。居卯酉遇劫空四煞,多为脱俗僧人,女为尼姑。

紫微守命身无辅弼同行或冲照,是为孤君,秀而不实,美中不足。若与凶星同垣或三合逢遇,虽有吉而无道,多为傲慢骄妄之人。

紫府同宫,终身福厚,惟须三合见辅弼,否则减吉。遇四煞刑冲及居地不美同值恶星,多主好景不常,晚年不顺。

紫府朝垣,食禄万钟,亦须众吉相凑,无左右扶持夹拱平常人耳。与天府、左右、昌曲、禄、马三合极美,食禄千钟,巨富大贵。紫府会日月居旺地,断定公侯器。

紫府夹命为贵格,然而三方遇煞不足论。

紫微、贪狼同值于卯酉,不忠不义,匿近奸人。紫微与贪狼同守命宫为至淫,主男女邪淫。女命紫贪同垣,多落风尘。

紫微守命,天相辅弼来夹拱,为君臣庆会,有治国经邦之才。

紫微会七杀化权,凶而无险,吉众者反作祯祥。紫微七杀加空亡,虚名受荫。紫微七杀同宫,会四煞,虚名受荫,近贵而难显,煞众再逢空劫凑,孤独刑伤而贫困。

紫微破军守命于丑未,三方吉曜冲照,富贵堪期。紫微守命值破军,无辅弼,无众吉拱照,凶恶胥吏。紫微守命于辰戌遇破军,富而不贵有虚名,且主为臣不忠,为子不孝。紫微守命于丑未,与破军逢遇同值,乏吉拱照反有煞合,亦如上断。

紫微守命逢合昌曲,富贵堪期。紫微辅弼同宫,一呼百诺居上品。

诀曰:“辅弼夹帝为上品,桃花犯主为至淫”。(解:身命遇紫微与贪狼同宫,男女邪淫,奸诈巧语,惟得辅弼夹帝,贪狼受制,可不用此论。)

紫微禄存同宫,贵不可言。

紫微与诸煞同宫,纵有众吉冲照,然亦君子在野,小人在位,主人假冒伪善。

紫微权禄遇羊陀,欺公祸国,只宜经商。

女命紫微在寅午申宫同值,大吉而贵,旺夫益子,惟须诸吉拱照加临,恶星四煞冲破则为次论。女命在子酉巳亥与紫微同垣,加四煞刑侵美玉瑕玷,日后不美。尤忌四墓遇破军,四败遇贪狼。

运衰限恶喜紫微解。

天机

机与天梁、辅弼及昌曲会合,文为清显,武为贵良。

在丑未陷地守命,复遇四煞为下局,只宜经商习艺。

天机守命于巳亥,好饮而背乡离宗,亦主奸狡多诈。

诀曰:“机月同梁作吏人,命在寅申方足论”。(注:四星与命身交会,必见三合昌曲方可作佣身公门之论,且须立命寅申,则主马笔功名。若是加煞或遇化忌,难有此福也。)

天机守命与太阴同值于寅申,难免离乡背井,远涉他方。

天机与巨门同于卯酉守命,多退祖而自兴。

与天梁同宫于辰戌,主有高艺随身。机巨守命酉宫而化吉,纵遇财官也不荣。

机梁会合善谈兵。

天机守命,地亦生旺,且无煞忌合亦为美论。

机梁守命辰戌宫,诸吉加临或冲照,富贵慈祥;若逢空亡,只宜僧道。

天机与恶曜共守陷地,多主狗偷鼠窃。

女命天机守命而入庙,性刚机巧,主有权柄,持家有道,旺夫益子,福寿荣昌,但须三方四正无煞而吉众方作此论。女命与天机在寅申卯酉守命,纵富贵不免淫佚。立命寅申天机冲照,福不全美。女命天机与太阴、巨门、天梁同值命宫,遇羊陀火铃或空劫忌星冲合,伤夫克子,且主淫贱,只宜娼婢。

太阳

守命于卯辰巳午,复有诸吉拱照,必主大贵;见诸凶守照,亦为公卿门下客。

守命于未申,为人先勤后惰。太阳守命于酉,贵而有显,秀而不实。守命于戌亥子,逢遇巨门,一生劳碌奔忙而贫困,更主眼目有伤,与人寡合而招非。

太阳守命,日生生旺,可主福;夜生人陷,多主非。太阳守命于陷地,劳心费力,虽化权禄亦凶,官禄不显,先勤后惰,成败不一,但出外离祖可吉。太阳守命失陷,再加凶煞必带疾;遇化忌主目疾。

守命于卯地,无煞忌空劫诸恶同值冲照,昼生人富贵荣华。(注:谓之“日照雷门”格。)居午守命身无煞忌,谓之日丽中天,有专权之贵,敌国之富。于午守命,庚己辛丁生人富贵双全。旺日守命会文昌于官禄,皇殿守班,富贵全美。

太阳守命遇化忌,是非日有目还伤。

女命太阳同守,居卯辰巳午而三方四正无煞加,必主旺夫益子,居于陷地则平常,遇煞多主不美。

诀云:“女命端正太阳星,早配贤夫信可凭”。

太阳在夫妻宫,男者命身众吉聚骤,可因妻而得贵;居夫妻宫于陷地而加煞,虽命身吉亦不免配偶伤克。

日守子息宫入庙加吉,且得八座,主生贵子。居官禄宫权柄不小。入财帛宫而庙旺,三合会诸吉,而无空劫刑侵,主一生富庶。

太阳庙旺不惧巨门,陷地则相遇不宜。

太阳守迁移宫,失陷者难招祖业,移根换叶,离祖成家。

守田宅宫庙乐,主得祖上荫泽。

太阳入限遇庙旺,交会辅弼及众吉曜,大小二限俱逢于此,必有骤兴之喜。

太阳守限于陷地,与羊、陀、铃星同值,以及诸恶交会冲照,二限逢之则主灾悔,并主刑克父亲。

太阳、太阴

日月夹命或夹财,并加吉星,不权则富。若遇羊陀之曜合冲,则宜僧道。

日月同守于未宫,安命丑宫,侯伯之才,惟亦聚众吉于三方四正守照加临,则丙辛生人入格,否则逢遇煞忌空劫等诸恶即为无用。倘若安命于未遇丑宫日月同值,断法亦然。

日守巳地,月值酉宫,安命丑未,谓之日月并明格,辛乙生人合格,丙生人主贵,丁生人主富,加四煞空劫则平常。

日卯、月亥,安命未宫,为明珠出海格,有蟾宫折桂之荣,如无煞忌空劫冲照加临,必主财官双美。

安命辰宫与阳同值,戌宫太阴冲照,再得众吉之守照,则主不贵则富,鲜有例外不中者。诀曰:“日辰月戌并争辉,权禄非浅”。

又曰:“日月科禄丑未中,定是方伯公”。(注:凡日月拱命或正冲命宫,最吉命身化科禄权,得一二,均吉庆也。)

日居卯辰巳,月入酉戌亥,在此六宫安身命,又见昌曲魁钺,早遂青云之志。

日月守命于丑未,昌曲夹之必贵而且显。日月守命遇昌曲,多主出世荣华。

诀曰:“日月最嫌反背,乃为失辉”。即指太阳在申酉戌亥子守命,乃为失辉,或夜生人值太阳守命亦然,又太阴在卯辰巳午未,亦为失辉。或昼生人值太阴守命,如一理断。

日月守命,不如合照并明,亦即日月同值命宫,吉多则主吉,凶多则主凶,故若是凶多吉少,反招祸殃。盖有诀云:“日月命身居丑未,三方无吉反成凶”,惟寅卯辰巳命身俱见则为佳论。

又诀曰:“日月辅弼合为佳,羊陀逢遇多克亲”,又曰:“日月陷宫逢恶曜,奔波劳碌走四方”。

日月在疾厄宫或命宫,值空亡,多主腰驼目瞽。

日月临田宅宫于墓库之位,谓之“日月照壁”,既主得祖业继承,若否,则主本身早聚资财而顺利置产。

武曲

武曲守命,西、北生人福厚,东、南生人平常。

诀曰:“武曲庙垣,威名赫奕”,此为将星得地格,辰戌丑未(年)生人安命于辰戌丑未四宫,多主富贵双全,若不然则次之。

又诀云:“武曲平闲宫守命,斯人多系手艺精”,此云即乃武曲在巳亥宫守命而加煞,或与刑囚诸恶同值,多主手艺安身之人。

诀云:“武曲守于财帛,多为财赋之官”。又诀曰:“财居财位,遇者富奢”,即乃武曲与天府同值于财帛宫,又兼化权禄或禄存其中之一、二守临合照,必主富奢,太岁与大小限逢之则主必发。

武曲天府同宫于子午,每主寿考。

与贪狼同垣于丑未,少年不利,先贫后富,悭吝之人。

诀曰:“武曲巳亥上,最怕逢贪狼”,则谓武曲守命巳或亥宫,而与贪狼交会,或于迁移见贪狼(注:对宫尤嫌),并遇煞忌诸凶,定主少年不利,倍历艰辛,成人后亦多为技艺之人,盖有诀云:“武曲贪狼加煞忌,技艺之人耳”。惟武曲与贪狼同值财帛或田宅宫,得化吉守照,而命身众吉聚凑,则可以横发资财。

武曲天相同宫于寅申而逢昌曲,定主聪明巧艺。

武曲加吉坐迁移,巨商高贾,但亦须吉凑方以足论。

武曲与七杀守命会擎羊,因财持刀。

与破军同宫于巳亥,则难显贵,且破祖破家而劳忙。与破军守与财帛,财到手而成空。会破军、廉贞于卯酉,谨防木压雷击。与破军、贪狼会于子宫,当防溺水之厄。与廉贞一宿会于卯宫,多主破败。与廉贞、贪狼及七杀会于命身,宜作经商。

武曲入庙与昌曲同宫守命,出将入相;与魁钺居庙旺守命,财赋之官。武曲陷地守命会羊陀兼火宿,因财丧命;与火铃同宫,因财遭劫。武曲守命庙旺值羊陀,则主孤克;守于平陷之地会遇四煞,则主孤且主贫,破相延生。

诀曰:“武曲之星为寡宿”,若居夫妻宫则男克妻、女克夫,守于命身若是夫妻宫主星闲陷,亦同一理断。惟妇夺夫权而男方不忌,可免刑克,否则两刚相敌,必主因克生离。

武曲与破军同宫于巳亥,大小二陷有一临之,多主求财难遂,煞加则有是非之扰。

 

天同

天同守命,不畏劫煞相侵,不惧诸煞同宫。

天同守命三方吉会,纵本宫值煞相守,亦主寿考之福。天同戌宫守命为反背,惟丁生人遇化吉主大贵。

于巳亥守命逢遇四煞,残疾孤克。与太阴值午宫守命,再若煞忌相加,则主肢体羸黄。守命遇巨门火铃,必生异痣。与天梁同在寅申宫守命,甲乙丁己生人福厚。天同守命,逢遇辅弼昌梁,必主贵显。与擎羊居午守命,丙戊生人镇御边疆。(为马头带箭格,多主富贵。)与擎羊同值身命于闲陷之宫,肢体遭伤。与陀罗同宫,肥满而目眇。

诀曰:“女命天同必是贤”,即子年生人与天同守命寅宫、辛生人命坐卯位、丁生人命坐戌地者是,为入格;而丙生人中格,惟独命坐巳亥与天同共垣,虽美多淫,非上格也。女命天同多主聪明而伶俐,惟亦嫌煞忌诸恶之刑冲,然则刑夫克子。与太阴同宫守命,虽美而淫,偏房侍妾耳。与天梁同值于命,只宜偏房,吉众无煞则不妨。

廉贞

廉贞在命身宫为次桃花,若居陷地,则赌博迷花而致讼。

于未申宫守命无四煞刑冲,为雄宿朝垣格,富贵声扬远播名,惟加煞或遇忌星空劫则平常。

守命于巳亥,则弃祖离家,下贱孤寒。

居卯酉宫守命加煞忌,公门胥吏或巧艺之人。

守命逢贪狼、七杀或破军,再逢文曲与迁移,主作具戎(军警部门中的文职)。

诀曰:“廉贞七杀居庙旺,反为积富之人”,即乃七杀、廉贞同在未宫守命,或七杀居午、廉贞居申,身命遇之是也。若二星居陷地化忌,则主贫贱残疾。

廉贞会七杀于巳亥宫守命,流荡天涯。居官禄宫会七杀会擎羊,狱灾难逃。破军逢擎羊与迁移,死于外道。与七杀火铃同宫守命,狼心狗肺。与破军四煞居卯酉,自缢投河。廉贞守命逢武曲、破军于闲陷,祖业必破。诀曰:“廉贞破军与日月以济行,目疾不免”。

廉贞守命遇文昌,好礼乐。与七杀同守于丑未,显武职。与禄存同值,主富贵。与擎羊同守于命,是非日有。遇羊陀则脓血不免。与火星守命于陷地遇空亡,主凶事丧生。遇武曲守命于受制之乡,须防木压蛇伤。

廉贞守命遇四煞同宫,多遭刑戮,轻则终身不能发达。诀云:“廉贞白虎,刑杖难逃”,即乃流年太岁并小限坐命宫,又值流年白虎加临,主官非、遭刑杖。

诀曰:“廉贞入庙遇将军,仲由威猛”,即乃庙垣安命,二星同值是也。

女命诀曰:“廉贞清白能相守”,即乃甲己庚癸年所生之女,安命申酉戌子;丙辛乙戊年生人,安命寅卯丑午宫守命则是,但若值于巳亥陷地多主卑贱。

天府

天府临戌有星扶,腰金衣紫,即乃甲己生人遇之大吉,惟亦须无有煞忌之刑冲,否则减数为次格。

又诀云:“天府居午,戌宫天相来朝,甲生人一品之贵”。再诀曰:“府相同来朝命垣,千钟食禄”,即乃安命寅或身宫,府、相在财帛、官禄宫朝命者为上格,他宫则次之,平常人耳,若是煞星空劫加临拱照命垣,纵有府相来朝亦主衣禄艰辛,惟不致贫贱交加。安命寅宫府午相戌来朝,位登一品之荣,甲生人遇之犹佳。

与武曲共守财帛、田宅宫,更兼权禄富奢翁,会辅弼禄存极美也。天府守命有武曲或禄存同值,三方合吉,复无煞忌冲破,多主巨万之富。若遇昌曲辅弼同值或拱照,高第恩荣。

诀曰:“左府同宫,尊居万乘”,亦即美不可言也。守命与禄存同值,昌曲三方交会,亦主巨万之资。(注:禄存守迁移,昌曲两方拱照,与一理断,昌曲对宫,禄存偏拱亦然。)

守命与羊陀火铃同值或交会,主人奸诈。与空亡忌星守命,主人孤立少援。

天府、天相乃为衣禄之神,守于命身,为仕为官,定主亨通。

女命天府值身命温良贤美,旺夫益子,居福德宫锦衣玉食,早配贤夫。

太阴

太阴守命入庙会诸吉,复无煞忌空劫,多主富且贵。

太阴守命,日生人最不宜陷,然则男女克母,男者尚主克妻。

于身宫逢太阴,宜随娘继拜或离祖过房。

太阴庙旺守值命身宫,多主一生快乐。若是陷地守命,见化科权禄反主凶,出外离祖则吉,更遇四煞酒色淫佚,下贱夭丧。守命于陷地与四煞同宫,肢体残伤。

居子位守命,为忠谏之才,得清要之职,然丙丁人夜生者合局,他年生者次之。

诀曰:“月朗天门于亥地,晋爵封侯”,即乃月朗天门格是也,凡系子年人而夜生者,不贵则大富,此格丙丁生人多主贵,壬癸生人多主富,亦要三方吉拱,无煞刑冲为上局。

与天机、昌曲守命于陷宫,男为奴仆女为妾婢,加煞则男主淫邪女为娼妓。

守命于戌宫,太阳在辰宫冲照,多主富贵。

与禄存同宫守命,得辅弼合照富奢翁。

与文曲守命,定是九流术士。

诀曰:“阴阳会昌曲,出世荣华”,即乃命坐日月,财官二宫得昌曲守值来会,若是更有魁钺冲照,定主富贵双全。

太阴与文昌曲值于妻宫,蟾宫折桂之荣,此诀之解,亦即因妻获福,得清要之职。

居疾厄而遇陀罗,主目疾,于斯宫遇火铃必招灾。太阴守命遇羊陀,多主人离财散。日月守命而反背,是为失辉,若无吉解,多主刑克父母,谋求难遂,惟离祖出外可自成家。(注:太阳在申酉戌亥子守命乃为失辉,太阴在卯辰巳午为失辉。命坐戌与日同值,月在辰冲照,是为日月反背而失辉,断如上例,余则仿之。)

诀云:“月曜、天梁,女淫贫”,即乃太阴于寅申宫守命,天梁于陷宫要地冲照,女人值之多主贫淫,或主偏房侍妾。女人日月朝垣本主荣昌,惟命身不可躔陷或无星曜或与诸恶同值,然则多不吉。

贪狼

贪狼庙旺于辰戌丑未守命,并与空亡同值,反能习正。

诀曰:“贪狼加吉坐长生,寿考永如彭祖”,亦即贪狼与寅午戌年生人同值于午宫;与申子辰年生人值命于子宫;与巳酉丑年生人值命于亥宫;与亥卯未年生人值命于卯宫者是,多主福寿双全。

贪狼守命身,羊陀俱见,若无吉解,狗偷鼠窃之辈。

贪狼、紫微同值命宫,若无制伏庸常之人,若得辅弼昌曲夹制不作此论。

与武曲同守命身,为人谄佞奸贪,多损人而利己,惟有若干吉拱,则主先贫后富,然而奸佞难免。贪、武同值于命入庙旺,得紫微昌曲辅弼之拱照,限逢科禄权交会,则作贵显之论。

又诀曰:“贪武墓中居,三十才发福”,此乃贪武同行格,但居于辰戌丑未不可逢遇煞忌刑加,且财、官宫务必有吉方论。

又诀:“贪狼、武曲同守身,命无吉曜寿不长”,即乃贪武共守于身宫,而命宫无有吉曜守值,多主孤贫而寿促。

再诀云:“贪狼四生四墓宫,破军忌煞百工通”,亦即贪狼守命寅申巳亥或辰戌丑未,遇值破军或其它诸曜忌星者是,多主手艺劳力之人。

诀曰:“贪武破军无吉曜,迷恋花酒以亡身”,即乃贪狼、武曲即破军同守命宫于失吉之地,三方复无吉曜拱照者是,亦多主手艺之人。

又诀曰:“贪武同行,威镇边夷”,此云贪武守命于庙旺喜入之地,三方更有众吉拱照者是,惟不可逢遇煞忌诸恶之刑破。

与紫微守命于卯酉,男浪荡,女多淫,酒色亡身。

与廉贞同值巳亥,男女不洁,僧道不清,加煞忌流年官符,每遭官刑之灾。守命于陷地逢羊陀及忌恶,孤贫破相且残疾。于巳亥陷地与诸恶共守,多为屠宰又多悔。

贪煞同宫,女偷汉而男鼠窃,坐陷宫而又会煞复又三方无吉,男女皆*贱业。

诀云:“贪狼擎羊居午位,丙戊生人镇边疆”,此为马头带箭格,无空劫忌宿主富贵。

诀曰:“贪狼火铃四墓中,富豪家资侯伯贵”,此即守命辰戌宫佳吉,丑未宫次之,加羊陀空劫不合此格。再若命立四墓,有魁钺辅弼武同值,三方得火铃拱照亦主大吉,荣昌可期也。

又诀:“贪狼火星居庙旺,名震诸邦”,此云亦要安命四墓得三方吉拱方足以论,安命卯宫遇值次之,见羊陀空劫不合此断。

诀曰:“贪铃并守,将相之名”,即乃四墓安命并加吉,戊己生人合格。

诀又云:“贪狼羊陀守命宫,舍午多为屠宰人”,此云二星守命自未至巳多为屠宰,惟午宫守值不是。

于亥子守命值贪狼与羊陀同宫,名为泛水桃花,男命贪花恋色而亡向身,女人困淫乱抛夫弃子,喜吉解则祸轻。

安命寅宫值贪狼陀罗同守,号曰风流彩杖,亦主男女贪欢,好色而淫欲。

贪狼守命与昌曲同宫,必多虚而少实,每存肥己之心。

女命逢贪狼守于亥子,必多妒且淫佚,与禄马同值或交会尤其不美,再加羊陀照临,多为娼妓,不义无情,亦有者刑夫克子,因色弃家。总之,贪狼星不宜女也。

巨门

巨门庙旺守命,纵富贵亦不耐久。此曜守于命身宫,庙旺犹可,闲陷之地,且勿论男女,一生多招口舌是非。

诀曰:“巨门子午科权禄,石中隐玉福兴隆”,此即乃石中隐玉格,多主富贵,辛癸生人上格,丁己生人次之,丙戊生人则主困。

又诀曰:“巨门辰戌不得地,辛人命遇反为奇”,又诀:“巨门辰戌陷应忌”,注曰:惟辛年生人不畏与巨门守于辰戌二宫,是谓奇格,他年生人均不宜。与巨门守命丑未为躔陷,值此者若无吉解多为下格。

又诀云:“巨机居卯,公卿之位”,即乃巨机在卯宫守命,为巨机同临格,在酉同宫则不美,惟须乙辛己丙生人主福,甲生人则平常,盖甲禄居寅,卯宫入擎羊即成破格也。

再诀云:“巨机酉上虽化吉,纵遇财官也不荣”,亦即巨机于酉宫守命,纵有吉化或吉星拱照,亦不作吉论,然若值之孤贫者多主有寿,加煞忌则富贵多寿促。

女命与巨门天机守于卯酉二宫,作破荡之论,纵衣食丰足多主淫佚。

又诀曰:“巨日同宫,官封三代”,此谓寅宫安命,得太阳同值者而无煞忌空劫则是,申宫次之,惟亦甚妙。盖此为巨日同宫格,男主福厚,惟女人逢之主性刚强而好计较,虽吉有疵也。

命立于寅,对宫申位得巨日冲照;命立于申,得寅宫巨日对冲;或命立巳宫与太阳同值,巨门在亥宫冲照,反为不吉,多主男女性情不定,喜怒无常。

诀曰:“巨日拱照亦为奇”,即乃安命午宫,得巨门于寅拱照是也,惟须吉多方论,阳值陷宫则不是,余者仿此。

诀云:“子羽才能,巨宿同梁冲且合”,亦即申宫安命,天同守子位,巨门值寅宫,天梁居辰,又得科权禄及辅弼拱照,多主才能一等,财官双美。

巨门守命于陷地,除辛生人居戌之外,无不主凶。

与羊陀守命身或疾厄,羸黄困弱,同值身命亦主男女邪淫。与陀罗同居身命,主孤贫飘荡,奔波劳碌,与陀煞值于疾厄宫,则主体弱残疾。

诀曰:“巨火擎羊,须防缢死”,此即三星同值命身,大小二限及太岁又逢恶煞,则主凶亡。与火铃守命且遇恶限,谓之“巨逢四煞”,当防死于外道;而三合煞凑,多遭火厄。

巨门守命身喜紫微禄存之压制,若与四煞同守或合遇而无紫禄制伏,多主遭凶。

巨门守命见太阳,吉凶参半。

居于兄弟宫加煞,每多手足相残,失陷居此同一理断;在夫妻宫失陷或加煞,主生离死别,否则不免失和而背节;居子女宫先损后招,虽有若无;入财帛宫则谋求艰辛,劳中微聚;在疾厄失陷加煞多主目疾与残伤;居迁移陷而加煞多招是非;在奴仆多主怨逆;在官禄主遭刑杖;居田宅祖业破荡;入福德心劳日拙,难获安宁;在父母多遭弃舍。

天相

天相守命,若临生旺之乡,虽不逢紫微,惟得辅弼冲照拱合,亦主职掌威权。守命与辅弼昌曲会合,位至公卿;若居闲弱之宫,亦作吉利之论。

于陷地会遇贪廉武破或羊陀,多主巧艺安身,但遇火铃冲破则主残疾。

天相守命与廉贞、擎羊同宫,刑杖难逃,亦即终身不美,多遭横祸,只宜僧。

天相与紫微守命于辰戌,必遇破军之冲照,逢煞不吉。

再诀曰:“天相之星女命躔,必当子贵与夫贤”,即乃女命生于子年而立命子宫与天相同垣,或甲年女人立命午宫,庚生女命立丑宫,甚或他年生者立命寅申宫,而与天相同守,俱是大吉之格。

又女命诀:“天相右弼福来临”,即乃女人之命宫有天相及右弼同值,诸宫皆吉,尤癸生人立命子宫,癸己生人命立寅宫,甲庚癸生人命立申宫,均为吉格,惟丑未亥宫次之,辰戌卯酉皆少福。

又诀云:“天相女命守,昌曲冲破为侍妾”,即乃女人与相守命逢昌曲是也。

天梁

天梁守命或对宫天梁冲照,皆主寿考。

诀曰:“梁居午位,官资清显”,即乃“寿星入庙格”,丁己癸生人合格。

又诀曰:“天梁守照吉相逢,平生福寿”,意即天梁守命三方吉拱者也,居午位尤美。

再诀曰:“天梁加吉坐迁移,巨商高贾”,惟逢遇羊陀刑冲命宫或天梁坐守之迁移宫,则作平常之论。

得天梁守命庙旺之地值天机同垣,必工翰墨而擅谈兵。

又诀云:“梁同机月寅申位,一生利业且聪明”,即乃天梁守命三合逢天机、太阴及天同拱冲,且以众吉为论,凶多煞破则不是。

又诀曰:“天梁太阴昌曲会,胪传第一名”,亦即天梁守命三方四正逢遇太阳及昌曲拱照,多主官居清显,名利双收。

与天同聚守于命或身宫,不怕凶危之侵。

天梁守命于巳或亥宫,天同对宫冲照,男浪荡,女多淫,加羊陀诸凶,主下贱。

诀曰:“梁酉月巳,却作飘篷之客”,亦即天梁守命于酉宫,太阴在巳宫合照,而守命于巳位,天梁在酉宫合照亦如同一理断。

又诀曰:“天梁文昌居庙旺,位至台纲”,亦即天梁与文昌曲守命宫于庙旺之地,惟以无煞忌冲破为论。天梁守命于庙旺,逢辅弼及昌曲嘉会,出将入相。

又诀曰:“天梁天马陷,飘荡决无疑”,即乃巳亥申宫安命,则天梁失陷,并与天马同宫是也。与天梁守命于陷地,三方四正逢遇羊陀,多系伤风败俗之辈。再若陷地守命遇火星及擎羊刑冲,主下贱而孤寡,重者夭折。

诀曰:“天梁月曜女淫贫”,即乃与天梁于申亥,太阴于寅巳相照,女人多主贫淫,若守命于庙旺三合太阴则衣食可遂。

七杀

诀曰:“七杀寅申子午,一生爵禄荣昌”,亦即七杀朝斗格,地星凑合无煞破为论,逢煞值煞均非,反主凶危而多招祸。

又诀曰:“朝斗仰斗,爵禄荣昌”,即乃七杀守命于辰戌丑未庙旺之地,而无煞破忌刑为仰斗,居于寅申子午为朝斗,入格者多主富贵双全。

与七杀守命于庙旺之位,主有谋略,遇紫微加众吉拱照,多为将领之才。若守命于庙旺入格之地,且得辅弼昌曲拱照而无煞忌刑侵,富贵出众,为武将则掌生杀之权。

诀曰:“七杀入命身,亦必历艰辛”,则凡七杀守命或者身宫,勿论入格与否及无煞刑冲,均必历受艰辛,难得清福之享。

七杀守命于陷地,多主巧艺为生,遇值煞曜多*贱业。

与廉贞同宫守命,为杀拱廉贞格,主凶多吉少,主残废又主肺疾。

居陷地无吉解则主凶祸常伴,遇煞凑路上埋尸,会破军于迁移亦然。遇化忌冲照同值尤凶。

又诀:“七杀破军宜出外”,亦即七杀平闲守命会破军,多主诸般手艺能精通,离乡别祖出外可获福吉。倘七杀守命宜寅申,破军居子午冲照而无煞忌刑耗亦谓此论。

诀曰:“七杀破军,专依羊铃之虐”,此即谓煞破守命身,三方四正逢遇羊铃二星,必主贫贱而终遭凶祸。

再诀云:“杀临绝地会羊陀,天年夭似颜回”,亦即七杀与绝星同守命宫,三方逢遇羊陀刑冲是也。

诀曰:“七杀羊陀会生乡,屠宰之人”,亦即七杀与长生守命逢遇羊陀值照,多*宰业,并主贫贱。

七杀与羊陀守于疾厄宫,主罹患残疾,即使一生孤贫寡独,亦主寿年不长。

七杀单守福德宫,男主贫劳,女主下贱,不娼则婢,或填房侍妾。

诀又云:“七杀沉吟福不荣”,惟男有权威,女无所施。

又诀曰:“七杀逢四煞,腰驼背曲;杀与火铃凶中亡”。再诀云:“七杀主二限,流羊流陀夹则伤”,即乃原有煞曜夹七杀大限,再逢流年羊陀及伤使并夹,三方吉少,而小限及太岁又失吉或躔于陷弱之地,且俱逢白虚丧吊主亡之星,再加不见紫府等解厄之宿,多主是年必死。

又诀曰:“七杀临命身,流年羊陀主灾伤”,则乃七杀守命或身,三合流年之流羊与流陀冲照而无吉解也。

再诀云:“七杀羊铃,流年白虎,刑戮难逃,否则灾迍”,即指七杀守命与羊或铃同值,逢遇流年白虎入命身,而太岁及大小二限均陷恶地各遭三方煞刑,必主灾难遽至。

次诀云:“七杀流羊遇官符,离乡遭配”,即乃七杀守命身,值流羊同度或冲合,更遇流年官符守照是也。(注:太岁与小限值命身宫,逢流羊及流年官符合并冲照尤验。)

再诀曰:“七杀守照,岁限擎羊,午生人命安卯酉宫主凶亡”,则乃七杀坐命或冲命,某大限与擎羊同值于陷地,太岁并小限俱逢于此,午年生人安命卯酉者,应谨防凶亡之灾。(注:午年生人安命卯酉者,其流年太岁或小限交并逢合流羊流陀之冲照,而大限值于生年失陷擎羊,亦即同一理断。)

破军

诀曰:“破军子午宫,三方无煞凑,甲癸生人官资清显,位至三公”,即乃破军子午守命者是,为“英星入庙格”,丁己甲癸生人福厚,丙戊生人则不美,若是三方纵无煞照而合星失陷或吉曜不旺,亦主困顿难遂。

居子午宫守命遇煞凑合或临值,丙戊寅申年生人主孤单残疾,无煞冲合且见吉星拱照者,虽富贵但不耐久。惟破军于辰戌丑未宫守命,而无煞冲合且有诸吉拱照,丙戊生人则主富贵双全。

诀曰:“破军一曜星难明”,即乃破军守命于陷弱之地,主人喜怒无常,守庙旺亦主性情多变,明暗不清。

守命于卯酉陷地与廉贞同垣,并遇四煞冲照,多主易遭官非与疾病缠身。

与武曲同宫守财乡,主东倾西败,易散难聚。

破军与昌曲同守命宫于寅地,定主为贵,但以无煞忌空劫冲破为论,惟与昌曲守于陷弱之地复遇煞劫空耗忌恶之冲合,多主一生贫士。诀曰:“破军昌曲逢,刑克多劳碌”,即乃破军在卯酉巳亥守命,虽得昌曲拱照或同值,纵三方无煞亦非全吉,应主刑克而劳碌,逢空劫耗忌者主一世清贫。

破军与贪狼守命身逢禄及天马,男浪荡女好淫。与羊陀同宫守弱地,残疾难免,破相延生。居官禄与羊陀同值,到处求乞,与火铃同守官禄主奔走劳碌。于迁移则多招官非,惟无火铃同值于迁移则主奔走无力,乏人支助。与火铃守命身亦主辛劳贫苦,逢煞刑空忌则主多*贱业。居命身于失陷之处,弃祖离宗,逢众恶刑伐冲照定主贫贱。

守兄弟宫手足寡薄而无义,分离则福;在夫妻宫主男女刑克而不正,临克战之在主二婚犹不足;在子女宫逢煞,刑伤头子而次嗣得养;临财帛与恶守照或逢合,财如白雪遇热汤;在疾厄尫羸之疾;在迁移,奔走乏力;在奴仆谤怨逃走;在官禄于陷地终身清贫;在田宅祖基破荡;在福德多灾难;守父母宫逢煞耗空劫,多主刑克与破相。

文昌

诀曰:“文昌庙旺守命宫,诸吉冲合福必隆。文章盖世功名显,犹喜文曲宫中同”,即文昌守命旺之地无煞忌空劫是也。

文昌金曜犹喜金生金局人,居庙旺守命纵逢刑囚耗忌冲合,亦主先难后易,中晚有声名,无四煞空劫耗忌多主富贵。

文昌守命于陷地又会诸凶,亦主舌辩之士,且有巧艺随身,自欺欺人本领高人一等。

守命会太阳、天同、天梁、禄存于庙旺,每主富贵。

与廉贞或七杀或羊陀同宫,诈伪之徒。

文昌贪狼守命,主事颠倒,与贪狼于巳亥宫守命加煞化忌,谨防夭亡。

与巨门同值命身则丧志。

与破军同守多主水灾。

与左辅同宫守命,位至三台。

文昌坐命与化科逢遇,少年及第,主人聪明异常。

诀曰:“文昌陷于天伤,夭似颜回”,亦即文昌陷地值天伤同守大限,太岁失吉而小限亦然(注:或小限逢大限于昌陷伤值之位),每主是年夭亡。(又注:亦须参看命身宫如何。)

文曲

文曲守命与文昌曲宫,三方更逢吉星冲照且无煞忌,多为科第之客,入仕无疑。即便单居命身宫且遇凶曜拱冲,亦主舌辩之士。

与武曲入庙同守命宫,得三方辅弼拱照而无煞忌冲破,将相之才。诀曰:“文武同值庙旺宫,威名赫焉”,亦即文曲武曲共守两者庙旺之地值命宫,平闲次之,失陷不是。

与武曲同于丑宫守命身,谓之“文武同宫值庙旺”,戊己庚辛生人复遇火铃守照,多主将相之才,英誉声扬。若是大小二限值此,则谨防水溺之灾。

与廉贞同宫守命身,多作公吏。

与太阴同守命身,每主九流术士。(均以平闲为论,庙旺则否)

文曲守命身与贪狼同垣,作为不耐长久,主事则多生颠倒。

与巨门同宫则易丧志,经不起艰难励磨。

与破军同值于命身,大小二限及太岁失吉严防溺丧。

与七杀或羊陀守命,为人定多奸诈虚伪,是乃狡猾之徒。

与天梁同守身命,官高位显,惟以未宫安命值之为上品,卯宫次之,他宫更次之。

文曲守命于子位,天梁居午宫冲照,且无三方煞忌冲破亦至佳。

(文昌、文曲)

科甲文星于丑未同守命身,谓之昌曲同垣,定主博学多能。

诀曰:“昌曲夹命为最奇”,此为贵格,惟以三方四正得众吉拱冲照临而无煞忌空劫为论,否则不能主贵。(注:昌曲夹命逢煞刑或恶加,可主小康之富。)

又诀曰:“昌曲临于丑未,魁钺交会无煞凑,贵近天颜”,即乃昌曲守命逢合魁钺照临,多主官资清显,辅弼明君。或命与魁钺守值丑宫(注:得魁钺拱照亦是),得昌曲居命宫冲照无煞凑,亦多主如上述之贵,逢克战则次之,惟财官吉聚,终不为贵亦主富。而命坐未宫得魁钺且知昌曲丑宫冲照,亦一理断。

再诀曰:“昌曲陷宫凶煞破,虚誉之隆”,亦即得昌曲戌宫守命,三合逢遇四煞刑冲亦不为吉,美玉瑕玷也。

又诀云:“昌曲己辛壬生人,限逢辰戌虑投河”,惟庙旺灾轻,亦须防大小二限俱逢于陷弱失吉之地。

再诀曰:“女人三合逢昌曲,富贵聪敏只多淫”,即乃女命昌曲冲破,更会太阴、天机者是。

昌曲同值于官禄,必当要职之任,守福德必得贵人扶持而平步青云。

日月守命于丑未,得昌曲辅弼前后夹拱,男命一主贵显,惟以俱无煞忌空劫冲合为论。

诀曰:“昌曲廉贞于巳亥,遭刑不善且虚浮”,(注:昌曲不于巳亥同宫,诀意乃指文昌或文曲在巳亥守命,与廉贞同宫是也。)文昌或文曲守命巳亥逢遇廉贞对冲,亦主凶灾夭亡,辛生人尤忌。

诀云:“昌曲破军逢,刑克多劳碌”,即乃昌曲同宫守命三合破军冲照或与破军同值是也。

又诀曰:“昌曲破军于寅卯,杀羊冲破定奔波”,亦即文昌或文曲守命于寅卯,三方逢遇七杀、破军者是。

与昌或曲守命逢遇辅弼照临又逢陀罗合照,既主劳碌又主必生异痣。

诀曰:“昌曲禄存,尤为奇特”,亦即昌曲与禄存同守命宫者是,禄存居于对宫冲照则次之。又诀云:“禄文拱命,富而且贵”,即乃禄存守命吉垣,三合得昌曲拱冲,多主富贵。

左辅

左辅守命得紫府权禄三合拱照,多主文武大贵,但以无煞忌空劫及诸恶刑加冲破为论。

辅星守命,得紫府相梁机昌曲日月贪武三合交会,富贵必矣,更得右弼同宫,美上加美,贵至王侯,富臻敌国,若遭四煞耗忌空劫诸恶冲破,富贵皆不耐久,惟亦较常人超之远矣。

左辅守命与四煞逢合,并见巨门七杀及天机,是为下格,多主贫劳辛苦。

与廉贞擎羊同宫守命身,作盗贼且主遭伤。

诀曰:“左府同宫,尊居万乘”,亦即二星同在辰戌守命,三方又得诸吉及化吉拱冲而无煞忌,必居极品之贵,惟不居辰戌而入格,亦主富贵,仅少年多艰而已。

又诀云:“左辅文昌会吉星,尊居八座”,亦即辅昌守命三方众吉或化吉冲照者是,遇煞诸恶不论。

诀又曰:“左辅夫妻宫,主人定二婚”,惟有吉曜同垣则否,不宜拘泥成法。

右弼

右弼亦吉曜也,守命得紫府相昌曲拱冲,终身福厚,财官双美,惟以无煞忌刑加为论。

与紫微或天府同宫,而三方无煞忌空劫冲破,主文武双全,财官双美。

诀云:“右弼天相福来临”,即与天相同守命身,惟于辰戌亥三宫不易主贵,纵然贵不久远。

与廉羊同宫守命,作盗贼且主遭伤,三方无煞,更会吉曜解救则否。(注:左辅与廉羊守命会吉亦然。)

右弼守命与诸煞同宫,更逢羊陀火忌铃星或空劫冲照,无福之人。

守夫妻宫,与左辅守值同断。

(左辅、右弼)

辅弼同守命身宫,禀性克宽克厚,终身福寿双全。诀曰:“辅弼坐冲,福禄到终”,即乃命坐左辅或右弼,对宫得辅或弼冲照则是,拱合次之。

诀又云:“左右同宫,披罗衣紫”,惟以辰戌宫安命而逢正月或七月生者,丑宫安命而逢十月生者,未宫安命而逢四月生者,酉卯宫安命而逢前者六月后者十二月生者,为上品。

再有诀曰:“墓逢左右,尊居八座之贵”,亦即安命辰戌丑未四墓之地,得二星同宫照临,若遇墓星亦值更吉。

诀云:“左右夹命为贵格”,即安命丑宫,得辅弼前后夹拱,此外三、九或十一月之生人,不贵必富,更逢诸吉拱冲财官双美。

又诀曰:“辅弼夹帝为上品”,亦即命得紫微庙旺同值,又得辅弼前后夹拱更美。

辅弼守命得文昌同值或拱冲,而财帛、官禄、迁移、福德皆吉,定主财官双美。

又诀云:“左右魁钺为福寿”,亦即辅弼与天魁或天钺守命者是,女命逢之旺夫益子。

再诀云:“左右单守照命宫,离宗庶出”,即乃辅弼二星均系偏曜(又名助曜),若是单守命宫乃为“命无正曜”,多主庶出,亦主少年离宗别祖,惟三方得紫相府昌拱冲亦系吉格。

诀又曰:“辅弼遇财官,衣绯著紫”,亦即辅弼于丑未守命,三合财官有天府、武曲,多主财官双美;若是命坐天府武曲,得辅弼值财官拱命亦然。

诀又云:“左右财官兼夹拱,衣禄丰盛”,亦即命值吉星同守,辅弼分值财官二宫拱照,更且命宫前后得吉曜夹持是也,次者辅弼二星俱于丑未宫守财帛,命于巳卯与吉曜同值且得吉星夹扶者亦是,惟二者均须不见煞忌空劫为论。

辅弼同值命身与廉贞擎羊俱值,多为下格,惟遇廉贞同值于丑未而三方吉拱,可主平常而小康,遇擎羊则亦有小富小贵,惟刑克不免。

二星值命身逢昌曲又逢羊陀冲破,半吉而已,亦生暗痣。

天魁、天钺

魁钺贵星也,二者不俱值一宫,若是命身坐贵向贵,并得紫府辅弼诸吉拱冲守照,无不富贵兼享,惟女命逢昌曲机阴及四煞,纵有富贵之福亦主好淫。

天魁守命(或身),天钺守身(或命),又得众吉交会,少年娶美妻,遇难必得贵人扶救,出外多得贵人提拔。(注:亦须参详迁移、福德、官禄及奴仆宫吉凶如何。)

诀曰:“天魁天钺,盖世文章”,此为天乙拱命格,惟亦须得昌曲拱照或同值,并无刑囚煞忌加临为论,若是命身皆得魁钺并得昌曲拱冲同值而三方吉拱,亦作此论。

又诀云:“魁钺命身,位至台辅”,亦即二星分守命身宫,财、官宫复有诸吉守值而无煞忌刑囚者是。

诀云:“魁星临命,位列三台”,即乃紫微守命于午宫,并得文昌、天魁同宫则是,惟昌、魁三方拱冲次之。

诀又曰:“魁钺命身多折桂”,惟以加吉方论,诀法如上述,三命拱照命身则次之。

诀又云:“魁钺夹命为奇格”,如安命在辰宫,魁居卯、钺居巳夹扶则是。

再诀曰:“贵人贵乡,逢之富贵”,即安命身,分有魁钺同值,又得众吉及化权禄等星守照是也。

诀又有云:“魁钺昌曲禄存扶,刑煞无冲台辅贵”,唯是二贵星守命身逢诸吉而无刑煞最美,三方拱冲者次之。

又诀曰:“魁钺辅星为福寿”,二星各守命身与辅星同值(右弼亦可),复遇众吉拱照无煞忌空劫者是。(注:二贵值命身,得辅弼拱照对冲亦然。)

再诀曰:“魁钺重逢羊铃空劫凑,招疾之年”,亦即命身得二星同守,而逢羊铃空劫拱冲或临照,再逢流魁流钺重叠命身,则是年祸福参半,并当谨防疾病缠身。

禄存

禄存守命,喜紫府相同梁日月武曲共垣,三方无四煞空劫耗忌多主富贵。

禄存独守于命宫,三方无吉化,每多守财奴。

禄存守命落于空亡之地,不能为福,更会火铃空劫耗忌,多主巧艺之人。

禄存守于命身或财帛及田宅宫,而三方四正俱无恶曜,多主富足。

诀曰:“禄存厚重多衣禄”,亦即得禄存守命身,主人性宽仁厚,无刑囚耗忌空劫四煞冲合同值,定主衣丰食足。

又诀曰:“天禄朝垣,身荣贵显”,即乃巳午申酉宫安命得禄存守值,且有紫府武相或魁钺同垣,丙丁庚辛生人爵高俸厚且荣显。

禄存子午守迁移冲照命身,出外经商多顺遂。

禄存与化禄夹扶命身(注:最宜夹扶命宫),财禄绵绵。

诀云:“双禄重逢,终身富贵”,即乃命宫得禄存与化禄同值,为“禄合鸳鸯格”,多主富贵双全,倘禄存与化禄居三方拱照命宫,为双禄朝垣格,若是命身得诸吉守临,亦如上断。

诀曰:“吕后专权,两重天禄天马”,亦即命宫得禄存守值又得化禄与天马同守则是。(注:三合化禄及天马守身亦雷同,女命多主才华高超。)

又诀云:“明禄暗禄,位至三公”,亦即禄存守命暗合化禄是也,例如禄存守命于亥宫,寅宫有化禄暗中六合则是。

诀再曰:“合禄拱禄,定为巨擘之臣”,即乃命身即得禄存临守,或暗合化禄或三合化禄,而命身及官禄、禄德皆美者合此局,逢煞忌空劫耗刑者平常人耳。

再诀云:“天禄天马,惊人甲第”,即乃禄存与天马同守命宫,三合昌曲魁钺辅弼,或命宫得紫府相梁辅弼魁钺同垣者是,加煞忌等恶者不论。

禄存守命得昌曲拱冲或同垣,谓之“禄文拱命”,亦主中格富贵。

禄存值于财帛或田宅宫,诀云多主堆金积玉,然得化科权禄同值或拱照尤美。

诀曰:“合禄鸳鸯一世荣”,亦即禄存或化禄守夫妻宫,三方有禄星来合者是,多主因妻得富。

诀云:“禄居奴仆,纵有官也奔驰”,亦即禄存守奴仆,多不得力者也。

诀曰:“禄逢冲破,吉也成凶”,亦即命身得禄存守值,却遭耗劫空亡等恶曜三合冲破则是。

擎羊

羊刃刑伐之宿也,喜西、北生人值之守命,亦喜辰戌丑未年生人值之安命于四墓之地,而得众吉拱照扶持,多主横立功名,大权大贵。

擎羊守命于子午卯酉失陷之宫,作祸兴殃,刑克极甚,甲戊庚壬生人定有凶祸。

诀曰:“擎羊入庙加吉,富贵扬声”,亦即擎羊守命务必符合上述情形,否则灾祸常伴且克六亲。

诀又云:“擎羊火星,威权出众”,即乃羊火三星居四墓守命身,复遇辰戌丑未年生人者是,他年生者不是。(注:西、北生人得安命四墓值羊火尤美。)惟若羊火二曜于平陷之地守命身,则为破格,亦主横祸及刑克,西、北及四墓年灾祸略轻而已。

诀曰:“羊贪同度正午位,丙戊生人镇边疆”,即乃“马头带箭格”是也,丙戊生人得之而三方化吉并有诸吉拱照,定为武贵,只是福不耐久。

再诀云:“擎羊天同入离方,挥兵征战驰疆场”,此亦马头带箭格,丙戊生人得之主军旅顺遂,每因战功而获升迁,惟星较和善,不如贪狼同值者骄横。

擎羊守命四败之地,非夭折则刑伤,然午宫为带箭格,得众吉拱冲及同临反凶为吉,而值卯宫者祸较子酉者为重,值酉者较子为重。

诀云:“羊刃日月同宫守,男克妻而女克夫”,亦即擎羊与太阳太阴同守命身,有日月同值或三方合照,纵系四墓生人得所喜之地,亦必男女皆克也。

与昌曲或辅弼同宫,主有暗痣及斑痕。与廉贞或巨门火星同宫,主有暗疾或颜面手足有伤残,亦主且不善终,一生多遭刑祸,惟以三方煞凑及遇空劫耗忌拱冲夹持始作凶论。

擎羊守身遇火忌空劫或七杀破军冲破,主背井离乡、弃祖别宗,更主刑克六亲,是为下格者也。

诀曰:“羊刃逢力士,李广难封”,亦即甲生人安命卯宫、丙生人命午、庚生人命酉、壬生人命子,有擎羊与力士守命而虽得众吉扶持,虽主神勇武将,亦难获得高迁,倘逢诸煞冲破则主凶祸常临。

又诀曰:“擎羊对守在酉宫,岁逢羊陀庚命凶”,亦即安命于卯,对宫有羊刃冲照,未宫又有陀罗守垣,此为庚年生人之局,而再逢庚年,则羊陀重叠是为迭并,倘若亥宫又有火铃守值(注:或命身分入一火或一铃),乃为“四煞六刑”,必主大凶;若是亥宫及身宫无煞守值,其祸稍轻,但灾厄难免。

诀云:“羊铃在命,流年白虎多灾伤”,即乃羊铃守命原多凶,又逢流年白虎入命,倘若三方无吉解救,每主是年遭灾伤。

诀又曰:“羊陀夹忌为败局”,亦即例如命立申宫与化忌同值,复遭未陀酉羊之夹,则禄存纵守命亦遭忌星刑伐而成无用,是为败格也。此外太岁或大小二限行抵羊陀守值夹命之地,亦主多灾,守命有忌而遭羊陀夹持,财、官、福、迁四宫吉少者必定孤贫刑克,尤畏羊陀迭并之年。(注:七杀冲命者凶甚,得紫府相梁对宫冲照者灾祸轻微。)

陀罗

陀罗亦喜西、北及四墓年生人,安命辰戌丑未,武人横发高迁,文人则不耐久。

陀星独守命宫,主孤寡弃祖,多为巧艺之人,逢遇刑囚诸恶二姓延生。陀罗守命身交会日月忌煞,男女刑克且主目疾。此星守命会辅弼昌曲多有暗痣,逢巨门或七杀伤残带疾,刑克妻、子及悖六亲。

诀云:“陀罗四生值,夭折而刑伤”,亦即陀罗守命寅申巳亥为失陷,主幼时难养,成人则易遭刑伤,遇有吉星扶救则灾轻,惟破相不免。(注:亦主少年背井离乡、弃祖出外亦可得吉,惟值于四生者刑克不免,与其它煞星或廉破杀同守或三合交会,则必妻离子散,父母失养,自身亦必天涯飘泊,孤苦无依。再注:亦须祥审妻财子福及迁移五要宫。)

与贪狼同守命身,庙旺者好酒色,更会恶星因此成疾;值于陷地不惟嗜酒恋色而招疾,亦主浪荡飘流与刑夭。

陀罗与火或铃星守命于庙旺,且得诸事拱照,可主吉利,失于陷地则主孤寡贫穷。

火星

火星喜东、南生人及寅卯巳午年生人。火星于庙旺守命交会众吉,主军旅每得升迁,惟亦多主中年始兴,加四煞空劫耗忌则否。

在四墓与贪狼同守命宫,又得三方吉拱,勇将之格,主征战立功得封赠。(注:加羊陀空劫不是,吉地安命有七杀凑合次之。)火星庙旺守命铃星合照,诀曰:“名震诸邦”。(注:铃星守财、官,但均以不逢羊陀空劫死绝忌为论。)

火星守命于陷地与羊或陀宿同宫,乳幼是即主灾重,成年时复主孤寡贫劳,男女刑克六亲,得诸吉拱照祸殃则轻,惟是极难发达。

诀曰:“火铃夹命为败局”,然而得三方吉拱亦主吉利,惟不可逢遇煞星及空劫,此逢火铃夹羊陀命宫亦主凶,大小二限或太岁抵此亦应谨防灾厄。

女命火星同守,多主内狠外虚,凌夫克子,不守妇道,多是非,淫佚而下贱。(注:并非尽然如此,宜乎详审庙旺利闲及三方四正吉凶如何,倘得吉凶星均见,仅主刚而劳碌,再若夫妻宫、子女宫乃于福德均吉,则并不凌夫克子,反主旺夫益子,盖性刚而福德佳美,多主节高志昂,才能卓越也。斗数星诀乃为启示之用,绝非一成不变者也,悉在精审贯通,全盘而裁,最忌拘泥不化,庶可登堂窥奥也。)

铃星

铃星利东、南生人及寅午戌生人,值之遇恶祸可轻。此星庙旺守命诸吉会吉,主立武功。铃星庙旺守命,得三合紫府冲照,不贵则富。(注:铃星寅午守命得紫微或天府同坦,而三方亦有吉星拱冲,多主神勇大将,富贵双全。)与贪狼同在四墓守命,更得三方吉拱,为“贪铃同位格”,建功边疆。

铃煞于陷地守命,再逢煞忌诸恶,非夭则贫,破相延生。

铃星值命廉贞擎羊交会,主好勇斗狠,入军旅可得升迁。与七杀同守命宫,三方无吉主凶亡;与破军守命,财、屋必倾。

诀曰:“铃火旺宫,亦为福论”,亦即火铃同守庙旺命地,复得三方紫府辅弼昌曲梁相之拱冲合照,定是将帅之材,多主威名四播。(注:火铃在命三方吉少复见廉杀羊陀之冲合,则主横祸凶亡。)

铃星守命三合羊陀,孤贫飘荡,伤残带疾。

诀云:“铃昌陀武,限至投河”,即乃铃星守命于辰子申宫,三方四正逢四煞交会,辛壬己年生人小限或太岁抵此多遭火厄。(注:亦非尽然如此。惟最忌命立子申,坐铃会煞,而身亦居于煞神失陷之地与命交会,或生于子午二时命身皆值四煞交会者,又值所忌生干,则小限躔于煞神据守之位,并太岁冲限及命身而伤使吊哭虎与巨门七杀破廉俱见,更值大限又陷病死绝弱地与凶神同值交会,则是至须谨防各项灾厄之发生。又凡命或身宫甚或命身皆逢四煞,而又值于子申恶地,乳幼及少年时期宜谨防小限与太岁悉均失地而招灾厄,尤大小二限俱逢而太岁对冲,则其凶祸之突至往往致人于死命也。)

女命铃羊同守于命身,得众吉拱合亦主刑克难免,陷地而会煞忌空劫贫贱夭折。

化禄

化禄守命身或官禄之位,得科权三方交会,必为巨擘之臣,贵显非常。(注:最喜命身同宫得一星而三合财、官各一化,乃为“三奇嘉会格”,定主威赫贵显,美不可言,但亦须众吉扶持不见煞曜凶神,尤怕空劫与七杀破军之照合,然则纵不平庸亦仅小富小贵。官禄宫得三化拱合,亦谓三奇嘉会,若命身皆吉及官宫三者俱无煞忌恶曜之冲合,又加财、迁与福德均美,必主富贵双全,绝无疑问者也。财帛宫得三奇嘉会且无煞忌空劫,定主财源茂盛,惊人之富,多为巨商高贾。有若命身或财、官得三奇嘉会,然而少年多难,此乃吉限未到,时至贵者必贵,富者必富,富贵皆美者亦然,绝无失验者也。)

诀曰:“二禄夹命,金玉满堂”,此即禄存与化禄夹命(注:夹身次之),而三方四正得众吉拱守是也。

又诀曰:“明禄暗禄,锦上添花”,亦即命身得禄星守值,乃为亥寅暗合者是,例如命身坐寅位有化禄或禄存值之,而亥宫亦有化禄或禄存守值,乃为亥寅暗合者是。

诀又云:“化禄子午守迁移,夫子文章盖世”,亦即迁移值子午,谓之“对面朝天格”,凡子宫安命者得太阳化禄在午宫冲照,凡午宫安命者得太阴化禄在子宫冲照,则乃均为入格,余者命身安子午得对宫化禄冲合亦吉,但须同看财官福田之宫是否亦吉,否则不作此论。(注:凡入格者,命身须见魁钺昌曲之拱合,否则多主精干商贾。)

又诀曰:“禄主躔于弱地,发不主财”,此乃化禄守命居子午卯酉失陷之地,或与空劫同值或交会者是。

再诀云:“化禄还为好,休向墓中藏”,此谓化禄诚吉曜也,然畏守命值于辰戌丑未四墓之地,遇之为无用。化禄守命喜入寅申巳亥,是乃“禄居四马”一世衣食,惟亦要三合吉拱方验。

诀又有云:“禄逢冲破,吉也成凶”,亦谓化禄或禄存守命,有空劫煞忌及耗神三合冲破或同值,反成凶兆。(注:化禄守身逢恶冲破亦一理断,多主财来财去,散聚无常,难以蓄积成数也。)

化权

化权守命得科禄拱照,惊人富贵。(注:参看前文“化禄”所述。又,最喜科禄二化各守财、官二宫,分一守值于迁移二星合守于对宫,皆属次之,则无科权禄三奇与命身交会之巨富大贵也。)

化权守命身三合化科及魁钺昌曲,或与化科及主文之星同值于一垣,倘无四煞诸恶冲破而并得众吉扶持,定主文章冠世,盛名远播。

诀曰:“权科夹命为贵格”,亦即化权化科二星夹扶命身,惟命身亦须三方四正皆吉美,否则虽福亦薄。

又诀云:“权科夹禄命中逢,财官双美福禄荣”,亦即禄存守命得化权化科之夹拱,三方若得紫府辅弼昌曲魁钺之合照,定主富而且贵。

诀又曰:“权禄重逢,衣食丰隆”,即乃化权或化禄守命,得三方化权或化禄拱冲,又逢生年天十巡值,则为权禄重逢,每主是年发旺,惟亦须三方吉众无煞破始可作论。

诀曰:“权禄守财福之位,出世荣华”,亦即命中财宫值化禄,福德宫值化权,而命身又得诸吉守照,俱无煞忌空劫交会,多主少年得志,青云直上。

又诀云:“权禄重逢遭煞凑,虚誉之隆”,余如本文上例,惟命或身宫遭四煞冲合,虽得吉曜相扶亦多主浪得虚名。

再有诀云:“权禄吉星奴仆位,纵然官贵也奔驰”,即化权或化禄守奴仆宫,多不得力者也,二化同守亦然。

诀又曰:“权星逢遇羊陀冲,再加七杀忌劫空,纵贵累遭官谪贬,灾病难退遇限凶”,亦即化权守命三方四正皆见恶曜临值拱冲,纵得吉曜亦守财、官、迁、福而为官,亦主二限失吉之时居官生灾,庶人破财咸遭官非,士子不科,恶升阻碍。

化科

化科守命身,得权禄二化拱照,为三奇嘉会格,解述如前。

化科值命,纵逢煞忌诸恶,亦为文章秀士,然而清贫难免,再若夫妻、子女及福德宫失吉,尚主孤寡。

化科守命身,嫌逢截、旬及天空,若得之三考落第,六亲无靠,日醉酒肆,终身不得有遇。

诀曰:“禄会禄存大富,权会巨武英扬,科会魁钺贵显”,惟化科守命得魁钺拱合照临,更喜亦遇紫府辅弼昌曲之扶持,得日月梁照亦然,若是三方俱无煞忌及诸凶,定主财官双美,贵显非常。

诀曰:“权禄夹科为上品”,解如前述,惟较科权夹禄者为吉。

诀云:“科禄对拱,跃三汲于禹门”,亦即命得化科之坐守,而对宫迁移喜有禄存或化禄守值冲照,多主大限行吉之地平步青云,惟财官二宫亦并有魁钺守照方作此断。

再诀曰:“科禄命逢兼合吉,威权压众相王朝”,亦即“科名会禄格”,得之财官双美,有贵显之福。

又诀云:“科明禄暗,位列三台”,即化科守命,得化禄或禄存六合暗会是也。

诀又有云:“科命权朝,登庸甲第”,此为“科权同临格”,即乃化科与化权同宫守命,吉拱者多主少年登科,早行官运,更得昌曲魁钺紫府辅弼及天相合照,美上加美,锦上添花。

次又诀曰:“科星陷于凶神,苗而不秀”,即乃化科与四煞或杀廉破贪空劫耗忌死绝沐浴星同值命宫,多主科名无望,徒费精神耳。

再有诀云:“化科守命于陷弱,秀而不实”,比较苗而不秀者略佳,多主案牍劳形,清贫难遇,惟若得化禄扶助亦为福论,而三方得化权禄值财、官二宫拱照,为三奇嘉会之格,则不论科星居陷者也。

化忌

化忌多蹇之星也,守于命身,主一生命运蹇滞,每多灾失,好事难遂。然化忌为水曜,水局人得之虽不喜亦不忌,惟于他局之人则肆虐为凶;若是命身宫躔陷诸星失吉,受其害则绝无幸免者也。

化忌守命身,若是三方四正皆得众吉拱照临值,则化忌无力为恶,灾轻害少。

天同守命于戌位与化忌相冲,丁生人遇之反主吉利;巨门守命于辰值化忌同垣或相冲,辛生人亦吉。命坐酉宫与化忌同守,得太阳巳位或太阴丑地庙旺拱照,则化忌不忌,仍然主福。命值巳午宫与太阳同守,虽有蹇星亦共垣,则化忌受制无以为灾;命值亥子与太阴、化忌共守,则蹇星入庙旺得月安抚亦不为祸。

日月同宫于丑未守命值化忌而三方吉少,忌星则肆灾害;日月反背守命身与化忌同宫,或命身值化忌得日月反背之冲合拱照,皆主凶蹇。四煞或刑囚诸恶陷地守命与化忌同垣,则忌星与恶神同室营党,为害激烈也。

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chính tông tử vi đẩu số bách khoa toàn thư

Bản dịch:

Chính tông tử vi đẩu số bách khoa toàn thư

Đẩu số cốt tủy phú chú giải

Thái cực tinh diệu (thái cực hơn thế tức tử vi), là đàn ở lại chúng tinh đứng đầu, Thiên môn vận hạn, tức phù thân trợ giúp mệnh của nguyên, ở trên trời thì vận dụng thay đổi luôn, ở nhân thì mệnh có cách cục. Tiên minh cách cục, thứ khán chúng tinh. Hoặc có cùng năm, cùng tháng, đồng nhất, đồng thời mà sinh, thì có nghèo hèn, phú quý, thọ yểu của dị. Hoặc ở ác hạn, tích trăm vạn của vàng bạc; hoặc ở vượng hương, tao mấy năm liên tục của gian khổ. Họa phúc bất khả một đường mà nói, cát hung bất khả đồng loạt mà thôi.

Có cùng năm cùng tháng đồng nhất đồng thời mà người sống, cần phải phân tính của bất đồng cực kỳ sinh ra, lớn, sinh hoạt tại bất đồng hoàn cảnh xã hội cập tương ứng bất đồng xã hội quần thể mà có điều sai biệt, chính như phú văn theo như lời: “Có nghèo hèn, phú quý, thọ yểu của dị”, cho nên luận mệnh người, vừa đương nhân nhân mà nói, vừa đương nhân địa vực cập nhân văn hoàn cảnh mà nói, vừa đương nhân chủng tộc mà nói, vừa đương nhân bất đồng xã hội quần thể mà nói, một câu nói, yếu dĩ cai mệnh tạo vị trí bất đồng thời gian và không gian mà nói. Cho nên phú văn thuyết: “Họa phúc bất khả một đường mà nói, cát hung bất khả đồng loạt mà phán đoán.” phải, có cùng năm cùng tháng đồng nhất đồng thời mà người sống, một sanh ở Trung Hoa Trung Quốc, một sanh ở Xin-ga-po, hoặc một sinh xa xôi vùng núi, một sanh ở thành phố lớn, hai người cả đời tao ngộ chắc chắn sẽ không là giống nhau, đây là rõ ràng chuyện thực, ở bởi vậy nhu minh “Giản dị, biến dời, không đổi” của để ý. Hết thẩy mạng người, dĩ đẩu số của để ý hành của, nghiệm người cũng có bảy tám phần mười, đến đây tức “Không đổi” của để ý. Vừa đương nhân một thân vị trí bất đồng thời không biến báo mà nói, đến đây tức “Biến dời” của để ý. Đẩu số sự học, vô ngoại ư Âm Dương Ngũ Hành, hà lạc nhiều chuyện, thiên văn tinh tượng, đến đây tức “Giản dị” của để ý.

Dân quốc mệnh lý học giả Viên Thụ San ở một lá thư trung tâm thuyết: “Lộc mệnh nói đến, vị tất tẫn nghiệm, nhiên nghiệm người thường bảy tám phần mười, kỳ hoặc nhân sơn xuyên phong thổ mà thấy nhỏ dị, do dòng dõi thế đức mà cách xa. Lại một đi của thiện ác, một thời của hại tường, hốt yên dời đi mà không biết, này ắt là thường thay đổi vừa bất đồng, tạo hóa của bất trắc cũng. Yếu kỳ lẽ thường tự bất năng phế, mà thường nhân đa không thể trốn, quan đến đây cũng biết nhân của số phận, đang lúc không hề nghiệm người, nhân thường thay đổi bất đồng cũng. Thường thay đổi của bất đồng như vậy, nhưng dĩ thường pháp thằng của, an đắc không được chút xíu thiên lý tai. Là tinh gia người, muốn tìm công lao sự nghiệp viên mãn, vạn không một soa, phải tố dĩ nhân tình vật lý, tuần kỳ sơn xuyên phong thổ, dòng dõi thế đức, cùng với sinh thì làn gió mưa đêm ngày, mà vưu cần phải phân biệt kỳ tâm thuật của thiện ác, xử thế của hại tường, sau đó định kỳ phú quý nghèo hèn, thọ yểu nghèo thông, là có thể hợp pháp.” đến đây luận chỉ tử bình mệnh lý mà nói, duy tử vi đẩu số thôi mệnh, không cần tuần kỳ tâm thuật của thiện ác, xử thế của hại tường, liệt ra mệnh bàn, bố đủ tinh diệu, vừa nhìn biết ngay.

Mặt khác, hết thẩy quý báu thực vật, tỷ như thiên niên nhân sâm, thế gian nhất định rất thưa thớt, đối thường thực vật, tỷ như cỏ dại rảnh rang hoa, có thể nói đầy khắp núi đồi, khắp nơi đều là, cho nên cự phú đại quý như thế gian của vĩ nhân, kỳ đản sanh canh giờ, tất vô những người khác đồng thời sinh ra, dù có cũng tất tã lót nan nuôi, hoặc niên thiếu chết non, chỉ còn lại có cái này vĩ nhân lai kiến công lập nghiệp. Mà bình thường của cách, nghèo hèn của mệnh, chính như cỏ dại rảnh rang hoa, khắp nơi trên đất có thể thái, kỳ ra đời canh giờ, đồng thời sinh ra người nhiều đến mức không tới. Đạo lý này, hiểu được mệnh lý (do kỳ là hiểu được tử vi đẩu số) người đó, đáo bệnh viện lớn khoa phụ sản khứ công tác thống kê, tất nhiên sẽ cho ra và tác giả giống nhau kết luận. Là cho nên, phú quý mệnh ít, nghèo hèn mệnh đa, đến đây không đổi của để ý cũng.

Nhu biết một đời của quang vinh khô,

Quang vinh người, phú quý cũng, khô người, nghèo hèn cũng, câu duyên nhân sinh một mạng trong sai ai ra trình diện của. Chủ tinh cát, tá tinh cát, vận hạn cát, thì một đời bình yên mà hưởng kỳ phúc cũng; chủ tinh yếu, tá tinh yếu, vận hạn kiển, thì chủ suốt đời thấp hèn, lại thêm lưu niên gặp sát xung hình, định chủ tai hối mà nói.

Định khán ngũ hành của cung vị.

Ngũ hành tức kim mộc thủy hỏa thổ, như dần thân tị hợi là tứ sinh nơi, tử ngọ mão dậu là tứ bại, thìn tuất xấu vị là tứ mộ. Mệnh lập tứ sinh gặp trường sinh, lâm quan thì là phú quý, nhập tứ bại gặp suy, bệnh, mộ thì chủ nghèo hèn.

Lập mệnh cũng biết giá cả thế nào, an thân liền hiểu căn cơ.

Lập mệnh ở ngũ hành sinh, vượng của cung thì phú, tử, tuyệt của cung thì bần. An thân ở sinh, vượng của cung thì quý, tử, tuyệt của cung thì tiện. Nhiên cũng – nên cư tả tình mà định, như:

Đệ nhất tiên khán phúc đức, luôn mãi tế thi thiên di, phân đối cung thân thể dụng, định tam hợp của nguồn nước và dòng sông. Mệnh vô chính diệu, phục vô cát củng, sát phá hình xung, chết non cô bần. Cát có hung tinh, mỹ ngọc khuyết điểm. Ký được căn nguyên kiên cố, hiểu ra hợp cục tướng sinh, kiên cố thì phú quý diên thọ, tướng sinh thì tài quan rõ ràng.

Tốt số, thân hảo, hạn hảo, đến già quang vinh xương.

Giả như mệnh cập thân, hai người giai tọa trường sinh, đế vượng của hương, mà thân mệnh nhị cung lại được ngôi sao may mắn miếu vượng cùng thủ, mà lại tài bạch, thiên di, sự nghiệp tam cung vừa cũng chúng cát khứ tập, các cung tam phương tứ chính vô sát phá tan, lại thêm vận hạn may mắn, định chủ suốt đời mưu là mỗi đa trôi chảy.

Mệnh suy, thân suy, hạn suy, chung thân tên khất cái.

Giả như mệnh cập thân, hai người giai cư tử, tuyệt của viên, mà lại Bản cung phục vừa không gặp cát hóa, canh và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp cùng với cái khác chư ác diệu giao nhau, lại thêm vận hạn cũng không ngôi sao may mắn tiếp ứng đến đỡ, định chủ suốt đời nghèo hèn, nặng là người trở thành tên khất cái. (án: Phạm đã ngoài chư lệ, ở đương thời cải cách mở ra kinh tế xã hội, thái độ làm người tất hệ dung thường vô năng, hoặc người yếu đa bệnh, vận khí lại, cho nên dồn bần cùng bất kham. Hôm nay của tên khất cái, cũng không phải là giai thuộc bần cùng hạng người, chỉ cần không phải gảy tay gảy chân người đó, đa hệ bác nhân thương hại đồng tình mà đi phiến, hoặc mạnh mẽ đòi yếu, tá ăn xin mà làm giàu người cũng không ít sai ai ra trình diện, càng ghê tởm là có ra vẻ nghèo khó học sinh mà đi khất người.)

Giáp quý giáp lộc ít người biết. Giáp quyền giáp khoa thế sở nên.

Giả như bính năm đinh sinh ra, ở tuất cung an mệnh, nhâm quý năm sinh ra, ở thìn cung an mệnh, mà có khôi việt giáp mệnh, phú quý tất vậy. Như an mệnh xấu cung, thiên lương tọa mệnh, giáp sinh ra lộc tồn cư dần, tử cung có liêm trinh hóa lộc lai giáp, là giáp lộc, chủ phú quý. Như an mệnh tuất cung, tử vi thiên tướng tọa mệnh, mà ất sinh ra được dậu cung thiên cơ hóa lộc, hợi cung thiên lương hóa quyền lai giáp, cũng chủ phú quý. Hoặc có hóa quyền cập hóa khoa lai giáp mệnh cũng thế.

Giáp nhật giáp nguyệt ai có thể gặp.

Như thái dương, Thái âm trong người, cung mệnh, hoặc thân, mệnh trước hậu nhị cung giáp củng, không được phùng thiên không, cướp, dương, đà là cũng. Hoặc mệnh tọa vị cung, thái dương ở ngọ, Thái âm ở thân, hoặc mệnh tọa xấu cung, thái dương ở tử, Thái âm ở dần người tức là. (án: Đây là nhật nguyệt giáp tài cách, vũ khúc, Thiên phủ thuộc tài tinh. Vũ khúc tham lang ở xấu vị, hoặc Thiên phủ ở xấu vị thủ mệnh, có nhật nguyệt ở lân cung giáp, gặp ngôi sao may mắn cùng viên hội hợp tất phú quý.)

Giáp xương giáp khúc chủ quý hề.

Như lập mệnh xấu vị cung, người trước dần cung văn xương, tử cung văn khúc; người sau thân cung văn khúc, ngọ cung văn xương người là. (án: Giờ dần, giờ Thìn, giờ Thân, giờ Tuất sinh ra, an mệnh xấu vị cung mới có đến đây giáp cục. Bất luận ở đâu tinh thủ mệnh, được xương khúc giáp đều chủ cát, vưu ưa nhật nguyệt, thiên lương, tử phá, Thiên phủ được giáp. Nhược mệnh vô chính diệu được xương khúc giáp cũng chủ may mắn.)

Giáp thiên không giáp cướp chủ nghèo hèn.

Giả như mệnh và Hóa kị đồng cung, thân, mệnh hai người có hình tù sát phá chờ chư ác thủ giá trị, mà phùng thiên không, Địa kiếp giáp củng thân hoặc cung mệnh, định chủ nghèo hèn cô hàn. Như lập mệnh tị cung, ngọ, thìn nhị cung có thiên không, Địa kiếp giáp của; lập mệnh hợi cung, tuất, tử nhị cung có thiên không, Địa kiếp giáp của. (án: Cung mệnh chính tinh miếu vượng hội cát, không hãi sợ kiếp không giáp. Cung mệnh chính tinh hãm thất, gia sát, tam hợp cập đối cung hung đa người, kiếp không cướp mệnh, không khác họa vô đơn chí, vô cùng thê thảm.)

Giáp dương giáp đà là tên khất cái.

Mệnh hoặc thân và lộc tồn đồng cung, tiền tất có dương, hậu tất có đà, nhiên ứng với dĩ lộc tồn được địa sinh vượng là cát, hãm thiên không hình khắc chỗ là hạ cách, canh không thích cùng hình tù chư sát cùng viên, hoặc tao tam hợp không vong kiếp sát chờ ác ở lại phá tan, toại dồn mà thành “Cát chỗ giấu hung” của cục, bất năng là phúc, trái lại chủ hối lận, và cô hàn nghèo hèn kết gắn bó keo sơn. Lộc tồn nhập mệnh thân, thất sát, liêm trinh, hỏa, linh lai giáp, cũng hạ cách, nhiên bản mệnh không cố kỵ tinh cùng thủ, tam phương chúng cát củng chiếu, hoặc có khoa, quyền, lộc chụp ảnh chung người, mặc dù phùng ác diệu giúp đỡ không vì bại luận, nhưng phùng sát vận tai hoạ khó tránh khỏi. Lộc phạ thiên không cướp hình tù giao nhau xung phong liều chết, trong trường hợp đó cô bần không thể nghi ngờ. (án: Hạn năm phùng đến đây giáp cục, cũng cùng đến đây luận, đa chủ bần cùng hoặc tao hung. Dương đà giáp sát kị chủ cát chỗ giấu hung, đến nỗi gà bay trứng vỡ.)

Liêm trinh, thất sát, trái lại là tích phú người.

Liêm trinh thuộc hỏa, thất sát thuộc kim, là hỏa năng chế kim, vì quyền là phúc. Như liêm cư thân, sát cư ngọ, trái lại là tích phú người. Liêm trinh hoặc thất sát thủ vu hãm địa Hóa kị, hoặc cùng người khác ác ở lại giao nhau, hoặc phùng hình tù thiên không cướp chờ ác diệu giáp thân giáp mệnh, hạ cách tiện mệnh cũng. (chú: Phi dĩ liêm sát đồng cung là luận)

Thiên lương, Thái âm, lại tác phiêu oành của khách.

Thái âm cư mão, thìn, tị, ngọ, câu là hãm địa, như lập mệnh thượng lệ tứ cung, cùng trời lương cùng thủ thân cung, định chủ cô hàn, không phải phiêu đãng tha hương, vừa là tham luyến tửu sắc đồ. Bí quyết lại có vị: “Lương mặc dù không được hãm, không làm đôn hậu người”. Thiên lương và Thái âm thủ mệnh hoặc thân, vu tị, ngọ tối không thích hợp, hợi cung thứ hai mà thôi.

Liêm trinh chủ thấp hèn cô hàn.

Giả như mệnh, thân cư tị hợi gặp liêm trinh là là hãm địa, tam phương trước sau nhị cung phục vô ngôi sao may mắn củng chiếu giúp đỡ, tất là nghèo hèn. Liêm trinh và tham lang vu hợi thủ mệnh mà vô cát củng chiếu, đồng nhất để ý phán đoán.

Thái âm chủ suốt đời vui sướng.

Giả như an mệnh tự thân tới tử cung, mà và thái âm tinh cùng thủ, trước sau cát giáp, tam phương tứ chính lại có chúng cát củng chiếu mà lại vô ác diệu phá tan, có thể chủ phú quý, cát ít người cũng có thể được hưởng vui sướng của phúc (thân cung thủ Thái âm, cát chúng cũng cùng). Vừa, mệnh thân và Thái âm đồng cung giá trị miếu vượng của viên, tam phương trước sau cát chúng người phú quý không nhỏ, nhưng dĩ vô phá là chuẩn, cát ít vô phá người, cũng mổ chính bút thành danh, cát đa vô phá người, chủ đại phú quý. Thái âm Hóa kị ở thân dậu tuất thủ cung mệnh, hoặc và dương đà hỏa linh đồng cung thủ mệnh, trái lại chủ suốt đời không sung sướng, đa ưu lo ngại, tịnh thường tao tình cảm đả kích.

Tiên bần hậu phú, vũ tham cùng thân mệnh của cung.

Giả như mệnh lập xấu hoặc vị cung, có vũ tham hai sao cùng thủ, cái vũ khúc là kim, khắc tham lang của mộc, tham bị chế hóa thành hữu dụng, cho nên chủ tiên bần sau đó phú. Tái nhược vũ tham thủ mệnh, tam phương tứ chính vô phá giai cát, mệnh trước người hậu chúng cát giáp củng, tài bạch, sự nghiệp, phúc đức, thiên di tứ cung đều cát, thì cũng không chủ tiên bần.

Tiên phú hậu bần, chỉ vì vận phùng kiếp sát.

Giả như thân, cung mệnh có một… hai… Chính diệu, cung thiên di cũng có chính diệu tọa thủ, ít thanh niên vận hạn cũng tốt, duy tới trung niên hạn đi tuyệt địa, mệnh gặp tai kiếp, thiên không, hao tổn, sát chờ hung, nếu là thân mệnh chủ diệu vô lực, chủ hậu bần cũng.

Xuất thế vinh hoa, quyền lộc thủ tài phúc vị.

Quyền lộc nhị cát, nhược thủ tài bạch và quan lộc hoặc phúc đức của cung, mà mệnh, thân giai mỹ, định chủ phú quý kham kỳ. Nếu là thân mệnh nhị cung có quyền, lộc cùng viên, định chủ xuất thế vinh hoa, tài quan kiêm được. (án: Hóa lộc, hóa quyền hai sao một thủ tài bạch, một thủ phúc đức.)

Từ nhỏ nghèo hèn, kiếp không lâm tài phúc của hương.

Thiên không, Địa kiếp là hao tổn sát, nhược giá trị tài bạch, phúc đức nhị cung, tất thụ nghèo hèn nổi khổ (án: An mệnh tử hoặc ngọ, mão, giờ Dậu sinh có cách có, kiếp không hai sao, một thủ cung tài bạch, một thủ cung phúc đức. Cái gọi là từ nhỏ nghèo hèn người, một ngón tay sinh ra thì gia cảnh bần cùng, nhị chỉ đã định trước một đời không làm nổi. Kỳ thực kiếp không thủ tài phúc người, cũng không phải là mỗi người là bần cùng người, đa chủ bại đa thành ít, phấn đấu lúc ít có kết quả, tiền tài mỗi dễ hư trịch). Cung Quan lộc lúc rảnh rỗi, cướp tọa thủ, cũng chủ không như mong muốn, lũ tao bần cùng của xâm. Vừa, thân mệnh nhị cung nhược giá trị thiên không, cướp, mà tam phương tứ chính cập trước sau phạp cát củng chiếu, cũng chủ chung thân nghèo hèn, kẻ vô tích sự.

Văn khúc vũ khúc, thái độ làm người đa học đa năng lực.

Giả như thìn tuất tị hợi mão dậu an mệnh, gặp văn khúc, vũ khúc thủ viên là cũng. Nhược gặp văn xương cùng viên tọa ngọ cung, gặp dương, đà, hỏa, linh chờ ác sát chụp ảnh chung người tai ương tất nặng, nhưng có phụ bật thủ mệnh người, tai hối hơi nhẹ. (án: Văn khúc vũ khúc cùng thủ cung mệnh, chủ một thân đa học đa năng lực, vưu ở thìn tuất cung là nhiên. Văn xương cũng.)

Tả phụ hữu bật, bản tính khắc khoan khắc hậu.

Tả phụ hoặc bật thủ cung mệnh người, chủ thái độ làm người dày rộng. (án: Ác sát phá tan, chủ bần cùng hoặc chủ có tai nạn, không mất phúc hậu.)

Thiên phủ, thiên tướng là là y lộc chi thần, nhập sĩ làm quan, định chủ hanh thông hiện ra.

Giả như xấu cung an mệnh, tị, dậu cung phủ, tướng lai triêu; vị cung an mệnh, hợi mão cung lai triêu là cũng. (bí quyết viết: Phủ tướng triêu viên cách.) nhiên hợp đến đây cách người, nhu hệ giáp năm sinh ra, tịnh cần phải tam phương tứ chính vô sát phá tan mới là, năm nào người sống phúc trạch giảm mạnh, gặp tai kiếp sát hình phá tan cách người không hợp đến đây luận.

Nảy mầm mà chẳng ra hoa, khoa danh rơi vào hung thần.

Giả như khoa tinh rơi vào thiên không cướp dương đà trong, thì là nảy mầm mà chẳng ra hoa. (án: Tỷ như vốn là loại tốt cây giống, đáng tiếc trường không được khá. Vu mạng người vận, đa chủ có hoa không quả, tốt mã dẻ cùi, không phải có tài nhưng không gặp thời, nên làm thiên nghiệp.)

Phát không được chủ tài, lộc tinh triền vu yếu địa.

Hóa lộc rơi vào thiên không, cướp là cũng (đại để hóa lộc cập lộc tồn đều không thích hợp rơi vào thiên không, cướp). Vừa, hóa lộc giá trị vu tử ngọ mão dậu cung vô dụng, mệnh, thân nhược gặp chúng sát hình xung, cũng chủ bần cùng. Nhập tứ mộ cũng thế. (án: Hóa lộc bản là cát, vô luận ở ở đâu cung giai nhiên, tung cư tử ngọ mão dậu hãm địa, cũng tác phúc luận, nhập tứ mộ cũng. Gặp sát tinh phá tan thì không phải, mỹ cảnh giảm đi.)

Thất sát triêu đấu, tước lộc quang vinh xương.

Giả như dần thân tử ngọ tứ cung an mệnh, thân, và thất sát cùng viên là cũng. Nhưng mà cũng yếu phụ, bật, khôi, việt, xương, khúc chụp ảnh chung cập tọa thủ, phương chủ suốt đời vinh hoa phú quý có thể kỳ. Nhược gặp ác sát phá tan không đủ để luận. (đây là thất sát triêu đấu cách, bí quyết viết: Tước lộc quang vinh xương.)

Tử Phủ đồng cung, chung thân phúc hậu.

Như dần, thân nhị cung an mệnh, giá trị Thiên phủ, tử vi đồng cung, tam mới có phụ, bật, khôi, việt, xương, khúc củng chiếu, tất chủ phú quý, chung thân phúc hậu, giáp sinh ra hóa cát cực mỹ, năm nào người sống như đinh kỷ canh quý nhân cũng cát.

Tử vi cư ngọ vô sát thấu, vị tới tam công.

Giả như giáp đinh kỷ năm sinh ra an mệnh ngọ cung, và tử vi tinh cùng viên, vị của nhập cách, đa chủ đại quý. Còn lại cung cũng chủ tiểu quý hoặc giàu có, nhưng đều dĩ thân, mệnh tam phương tứ chính vô sát xung là chuẩn cũng. (án: Nữ mệnh gặp lộc tồn cùng thủ tất tác phu nhân.)

Thiên phủ lâm tuất có tinh phù, thắt lưng kim y tử.

Giả như giáp kỷ năm sinh ra an mệnh tuất cung, giá trị Thiên phủ cùng thủ, lại vừa dựa vào đến đây phán đoán suy luận, gia sát thì phủ. Nhưng mà cũng yếu tam phương phùng gặp khôi việt phụ bật hoặc khoa quyền lộc chờ cát diệu củng chiếu, cũng không ác sát phá tan là chuẩn, thì đại phú đại quý. Như vô chúng cát củng chiếu hoặc giáp phù mệnh, thân, bình thường mà thôi. (án: Đến đây cách tối cát phụ bật ở chung thìn tuất cung. Năm đinh sinh cũng chủ may mắn, được phụ bật ở thìn tuất xung chiếu Vưu Giai. Gặp đà la cùng thủ nhiều chủ lao ngục hung tàn.)

Khoa quyền lộc củng, danh dự rõ ràng.

Đây là tam hóa ngôi sao may mắn, như mạng hoặc thân tọa thủ nhất hóa, tài bạch, cung Quan lộc nhị hóa lai hợp là cũng. Bí quyết vân: “Khoa quyền lộc hội chủ đại quý”, nhưng cũng cần phải tam phương tứ chính cát đa hung ít, vô sát hình xung là đẹp nhất. Đến đây vị khoa, quyền, lộc củng mệnh cách, như tam hợp phụ bật khôi việt chờ cát ở lại, vị tới tam công, mệnh, thân đồng cung người nhất là đại cát đại lợi, có thể dồn đại phú đại quý, công danh hiển hách. (án: Khoa quyền lộc ở cung mệnh, đối cung, tam hợp cung hội hợp, đa chủ phú quý. Nay được khoa quyền lộc củng người khá đủ nhân, nhưng cũng không phải là mỗi người đại phú đại quý, thậm chí có không ít chỉ là tiểu quý, thường thường bậc trung người, đồng dạng là khoa quyền lộc hợp, đã có phú quý cao thấp chi biệt, cho nên cần phải thị tam Phương Tinh Thần phối hợp, ở đâu tinh được hóa, miếu vượng lợi hãm, hung đa cát đa tổng hợp lại luận của.)

Vũ khúc miếu viên, uy danh hách dịch.

Giả như thìn tuất nhị cung an mệnh giá trị vũ khúc là thượng cách, xấu vị an mệnh giá trị của so sánh thứ. Nên sai ai ra trình diện quyền, lộc, phụ, bật, xương, khúc, gặp người tài quan song mỹ, rong ruổi dương danh, chúng cát củng chiếu, dệt hoa trên gấm. (án: Nữ mệnh, chích nên là sự nghiệp hình, đại đa số hôn nhân không đẹp.)

Khoa minh lộc ám, đứng hàng tai thai.

Giả như giáp sinh ra an mệnh hợi cung, và hóa khoa cùng giá trị nhất viên, mà lộc tồn ở dần cung, thì dần và hợi không bàn mà hợp ý nhau, vị của “Khoa minh lộc ám”, gặp người đa chủ phú quý, nhưng cũng cần phải mệnh, thân chúng cát củng chiếu, vô sát phá tan phương tốt luận, bằng không phúc trạch giảm đi, cận chủ áo cơm không được lự đã vậy.

Nhật nguyệt cùng lâm, quan cư Hầu bá.

Giả như an mệnh xấu cung, nhật nguyệt ở vị, an mệnh vị cung, nhật nguyệt cư xấu, vị ngày nguyệt cùng lâm là cũng. Bí quyết vân: “Nhật nguyệt cùng lâm luận đối cung”, mà nhật nguyệt và mệnh cùng giá trị nhất viên cũng tái sinh cùng lâm của phán đoán, duy cũng cần phải tường quan đối cung của hung cát, thậm chí tam phương tứ chính thị phủ tao sát hình xung mà phán đoán giàu nghèo và giá cả thế nào. Ngoài ra mệnh vị thân xấu tọa nhật nguyệt, hoặc mệnh vị thân xấu gặp hai sao cùng lâm, chủ canh cát, bính tân sinh ra phùng của nhất là phúc hậu.

Cự cơ đồng cung, công khanh vị.

Giả như tân ất sinh ra, an mệnh mão cung, và hai sao cùng giá trị, canh gặp tam hợp xương khúc hoặc phụ bật là thượng cách, đa chủ phú quý Phúc Thọ. Duy bính sinh ra cát giảm, đinh sinh ra thì chủ dung thường, không vì mỹ luận. Án, tân ất sinh ra an mệnh tha cung giá trị cơ, cự, không được hoàn mỹ, đương vô thượng thuật của phúc.

Tham linh tịnh thủ, tương tướng tên.

Giả như thìn, tuất, xấu, vị, tử cung an mệnh, giá trị hai sao cộng viên, vị của nhập miếu cùng thủ, tam phương chúng cát củng chiếu, đa chủ ra tương nhập tướng, đẹp không sao tả xiết. Tham linh thủ viên vu đầy đất, mỗi chủ võ công công lao và sự nghiệp, cũng vị lợi vũ bất lợi văn. Tử, xấu nhị cung có hai sao cùng thủ mệnh viên Vưu Giai, mậu, kỷ sinh ra hợp cách, năm nào thứ hai. (án: Tham lang không cùng hỏa linh cùng viên, giảm phúc không thể nghi ngờ. Người thời nay đa ở quân đội, bót cảnh sát hoặc cái khác tư pháp bộ môn công tác, càng nhiều hơn chính là làm thương nghiệp. Gặp văn tinh chủ tiên vũ hậu văn, hoặc quan võ văn tố. Không phải văn chức vũ tố.)

Thiên khôi, thiên việt, cái thế văn chương.

Như mạng tọa thiên khôi, đối cung có thiên việt chính chiếu, trái lại cũng thế, vị của “Tọa quý hướng quý”, tam phương tứ chính lại có chúng cát củng chiếu, vô sát phá tan, kỳ quý tất cũng (thân mệnh đồng cung hoặc các cư một sao vưu mỹ). (án: Tọa quý hướng quý, đa chủ khảo học thuận lợi, bằng cấp khá cao, nhược gặp khoa tinh canh nghiệm.)

Thiên lộc thiên mã, kinh người giáp địa.

Như dần, thân, tị, hợi an mệnh, giá trị lộc tồn, thiên mã cùng viên, tam phương tứ chính tịnh có chúng cát củng chiếu, vô sát phá tan, trước sau rất có mỹ giáp, đa chủ khoa bảng đắc ý, tài quan song mỹ, tao hao tổn hình phạt người điều không phải. (án: Cổ nhân nặng khoa cử, dĩ của thủ phú quý. Người thời nay lộc mã cùng bôn ba người, đa chủ phát tài.)

Tả phụ, văn xương hội ngôi sao may mắn, tôn cư bát tọa.

Giả như đến đây hai sao thủ thân mệnh, rất có tam phương tứ chính cát diệu củng chiếu, mà vô hình sát xung là vưu mỹ, gia thiên không, cướp ác sát là tổn hại, cát trung tâm giấu hung, mỹ ngọc khuyết điểm. (dĩ đồng cung là chuẩn, hai sao giao nhau chụp ảnh chung thứ hai)

Cự nhật đồng cung, quan trang bìa ba đại.

Dần cung an mệnh, có hai sao cùng viên thủ giá trị, phục vô Tứ Sát hình xung là thượng cách, bằng không thứ hai, mỹ cảnh giảm đi. Thân cung an mệnh gặp hai sao, tung tam phương vô sát cũng không toàn bộ mỹ. Tị, hợi an mệnh phùng hai sao xung, không làm cát phán đoán. Thì như mạng lập tị cung và nhật cùng viên, hợi cung có cự môn chính chiếu, cũng thượng cách, trái lại tị cự hợi nhật, thì vị hạ cách, đa sinh tai ương mối họa cũng. Lập mệnh thân cung và hai sao cùng viên, bình thường người nhĩ. (án: Mệnh gặp cự nhật dần thân đồng cung, hoặc cự nhật tị hợi đối chiếu, phùng ngôi sao may mắn, đa chủ một thân danh lớn hơn lợi.)

Tử Phủ triêu viên, thực lộc vạn chung.

Như dần cung an mệnh, ngọ, tuất cung tử vi, Thiên phủ chụp ảnh chung lai triêu là cũng. Đến đây vị nhân quân phỏng thần của tượng, cát cách, canh gặp lưu lộc tuần phùng, đa chủ vị cao tước hiển, nhưng cũng yếu tam phương tứ chính chúng cát củng phụng, vô sát hình xung, thân, mệnh có quý giáp vưu mỹ. Như lập mệnh dần cung, có hai sao cùng viên, tịnh được chúng cát củng chiếu, vị của “Thượng cách trung tâm trên cách”, định chủ quan lớn hiển quý, Phúc Thọ kiêm thu vào, duy gặp sát kị hình xung không vì toàn bộ mỹ.

Khoa quyền đối củng, nhảy tam cấp vu vũ môn.

Khoa, quyền hai sao ở tài bạch, thiên di, cung Quan lộc chụp ảnh chung cung mệnh là cũng. Hoặc cung mệnh có hóa khoa hoặc quyền hoặc lộc cùng viên, tam mới có khoa, quyền, lộc tam ngôi sao may mắn trong đó của nhị củng chiếu, tất chủ phú quý Phúc Thọ, nhiên mệnh theo học kịch tinh (hoặc quyền tinh), vu ngoại phương gặp quyền (hoặc khoa tinh), mà tam phương tứ chính cát chúng vô sát, cũng mỹ cách.

Nhật nguyệt tịnh minh, tá cửu trọng vu nghiêu điện.

Như an mệnh xấu cung, nhật ở tị cung, nguyệt ở dậu địa chụp ảnh chung mệnh viên là cũng. Tị nhật dậu nguyệt là miếu vượng, vị của “Nhật nguyệt tịnh minh”, tân, ất sinh ra hợp cách, bính sinh ra chủ quý, đinh sinh ra chủ phú, nhưng cũng yếu chúng cát đủ thấu, tam phương tứ chính vô sát phá tan là đẹp nhất, bằng không gia sát cập thiên không, cướp, kị, hình chờ chư hung diệu, thì cáo mỹ ngọc khuyết điểm, giảm thành bình thường của cách.

Phủ tương đồng lai hội cung mệnh, toàn gia thực lộc.

Tam chụp ảnh chung lâm, canh gặp Bản cung cát chúng, thân, mệnh vô bại, là vì “Phủ tướng triêu viên” của cách, đa chủ phú quý. Bí quyết viết: “Phủ tướng triêu viên cách tối lương, xuất sĩ làm quan đại cát xương”. (vô Tứ Sát chư ác phá tan là chuẩn)

Tam hợp minh châu sinh vượng địa, vững bước mặt trăng.

Như ở vị cung an mệnh, thái dương ở mão, Thái âm ở hợi, chụp ảnh chung cung mệnh người là. Nguyệt cư hợi miếu vượng, vị của “Minh châu rời bến”, như mạng, thân chúng cát thủ chiếu mà vô không, cướp, kị, hình hoặc chư ác sát phá tan, định chủ tài quan song mỹ, Phúc Thọ giai toàn bộ. Tái như mạng lập thìn cung và nhật cùng viên, đối cung tuất vị có Thái âm chính chiếu (nhất là thân và nguyệt cùng giá trị), có thể chủ đắt vô cùng vậy.

Thất sát, phá quân nên xuất ngoại.

Đến đây hai sao hội thân, mệnh vu hãm địa, chủ các loại tay nghề năng lực trăn tinh xảo, xuất ngoại khả dã (như mạng lập tị, hợi, và phá quân cùng viên, tam hợp có thất sát củng chiếu người là). (án: Gặp thất sát hoặc phá quân thủ mệnh, một thân gan lớn, đa số nhiều năm bôn ba người. Gia cát phú quý, không gặp ngôi sao may mắn, kỹ thuật an thân, hoặc nhân thiên nghiệp làm giàu.)

Cơ, nguyệt, cùng, lương tác lại nhân.

Thân, mệnh phùng đến đây bốn sao, cần phải tam hợp gặp văn khúc (hoặc văn xương), phương mổ chính bút công danh, bằng không gia sát phục tao hình kị, là là thứ cách. Bí quyết vân: “Tị hợi cùng giải quyết lương cơ nguyệt, đa chủ tác lại nhân”. (án: Cơ nguyệt cùng lương gặp khoa quyền lộc, chủ phú quý, hơn… chưởng quân cảnh quyền to. Hội thiên hình gặp ngôi sao may mắn cũng, một thân tất ở tư pháp bộ môn, cơ quan chánh phủ công tác.)

Tử, phủ, nhật, nguyệt cư vượng địa, kết luận công hầu khí.

Tử ngọ cung, phủ tuất cung, nhật dần mão thìn tị, nguyệt tuất hợi tử cung, lại có hóa khoa, quyền, lộc tọa thủ thân mệnh (hoặc thượng lệ chúng cát miếu vượng củng chiếu thân mệnh), định chủ đại phú đại quý, cực mỹ của cách. Duy cũng cần phải tam phương tứ chính vô sát kị thiên không cướp phá tan là chuẩn, gia tăng ác thì mỹ ngọc khuyết điểm.

Nhật, nguyệt, khoa, lộc xấu trong cung, nhất định là Phương bá công.

Xấu vị an mệnh, nhật, nguyệt, khoa, lộc cùng thủ mệnh viên là cũng, như vô cát hóa, mặc dù nhật nguyệt đồng cung không vì mỹ luận. Bí quyết vân: “Nhật nguyệt cư vị trúng mục tiêu phùng, tam phương vô cát phúc vô sanh. Nhược phùng cát hóa thủy là mỹ, phương diện uy quyền phúc lộc tăng”. (án: Nhật nguyệt xấu vị an mệnh, cực ưa Thái âm hóa khoa hoặc Thái âm hóa quyền, vừa vui xương khúc đồng cung, gia hội, giáp mệnh, gặp tả hữu cũng cát, nhưng thua xương khúc lực. Nhật nguyệt cùng thủ cung mệnh, tam phương vô cát trái lại là hung, nhược gặp thái dương Hóa kị, mệnh chết yểu.)

Thiên lương, thiên mã hãm, phiêu đãng không thể nghi ngờ.

Tị hợi thân cung an mệnh, thiên mã đồng cung, cũng cùng trời lương bị chiếm đóng cùng giá trị, hoặc và hỏa, đà, thiên không, cướp, hình kị phùng gặp giao nhau, dựa vào đến đây mà phán đoán. Lương, mã rơi vào ác diệu, đa chủ phiêu đãng thiên nhai cũng. (án: Thiên lương ở tị, hợi, thân cung là hãm địa. Gặp hung thần, thiên mã tác thượng lệ phán đoán của, đà la đồng cung tất chủ lao ngục. Nhược chúng cát đồng cung hội hợp, không gặp hung thần, nhưng có phú quý, chỉ là lao lực dị thường, chung thân bôn tẩu.)

Liêm trinh sát không được gia, thanh danh lan xa.

Sát vị Tứ Sát cũng, như dần cung an mệnh và liêm trinh cùng viên, vô Tứ Sát xung chiếu, hơn nữa tam hợp cát chúng, cũng chủ đại quý, gia sát thì bình thường. Vu thân cung miếu vượng liêm trinh thủ mệnh, vô sát xung chiếu cũng hệ cát cách. (án: Liêm trinh ở dần thân cung thủ mệnh, cách cục đã rồi không tầm thường, tác thượng cách luận của, vô sát gia cũng chủ phú quý. Nhược hội hợp chúng cát, phú quý thành tựu xa so sánh hắn cách là cao. Liêm trinh dần thân, chủ niên thiếu đắc ý, đa ở ba mươi tuổi tiền sẽ bỗng nhiên nổi tiếng, kinh thương người phát tài cũng sớm. Ba mươi tuổi hậu trái lại có yếu bớt của thế. Nam mệnh anh tuấn, có dương cương khí; nữ mệnh thanh tú, lưu loát, hình tượng khí chất tốt.)

Ánh sáng mặt trời Lôi môn, vinh hoa phú quý.

Mão cung an mệnh, thái dương tọa thủ, tam phương canh sai ai ra trình diện phụ, bật, xương, khúc, khôi, việt củng chiếu, phú quý không nhỏ, duy ất, tân, nhâm năm sinh ra hợp cách, năm nào người sống cũng chủ may mắn, duy dĩ tam phương tứ chính vô sát hình xung làm hạn định. Mão cung thái dương thủ mệnh, là nhật “Ánh sáng mặt trời Lôi môn”, gia hình kị Tứ Sát cũng chủ ấm no. (án: Thái dương ở mão thủ mệnh, cũng thuộc danh lớn hơn lợi hiện ra, không gặp xương khúc lộc tồn, khó có đại phú quý, chỉ vì giống nhau nhân viên công vụ mà thôi. Không ít người làm giáo dục công tác, hoặc giống nhau văn chức công tác. Nữ mệnh gia cát, hội gả cho kẻ có tiền, không phải trượng phu cũng thuộc về quan quý nhân sĩ.)

Trăng sáng Thiên môn, tiến tước phong hầu.

Hợi cung an mệnh, Thái âm tọa thủ, canh sai ai ra trình diện tam phương cát củng, chủ đại phú quý, vô cát cũng món chính đủ y noãn, tạp chức duy sanh. “Trăng sáng Thiên môn” cách, tam phương tứ chính cát củng vô sát, bính, đinh sinh ra chủ quý, nhâm, quý sinh ra chủ phú. (án: Thái âm hợi cung thủ mệnh đa chủ phú, cực ưa xương khúc cùng thủ, tất nhiên là phú quý xuất chúng. Sợ nhất hỏa linh đồng cung, chủ nhân gian trá ngoan rầm rĩ, hoặc lao ngục hình thương, chuyện ngoài ý muốn.)

Dần phùng phủ tướng, vị lên nhất phẩm của quang vinh.

Dần cung an mệnh, Thiên phủ ngọ cung, thiên tướng tuất cung lai triêu, tam phương tứ chính vô không kiếp sát kị phá tan, giáp sinh ra gặp của tài quan song mỹ, phú quý song toàn, gia sát thì phúc giảm, không vì mỹ luận. Như ở thân cung an mệnh, tử phủ thìn tướng lai triêu, chúng cát đủ thấu, vô sát kị thiên không cướp hình xung cũng chủ quý. (án: Đến đây chỉ liêm trinh dần thân thủ mệnh hội cát. Đà la đồng cung chủ nhân sắc dục, hoặc là quan võ. Sai ai ra trình diện tiền chú giải.)

Mộ phùng tả hữu, tôn cư bát tọa của quý.

Thìn tuất xấu vị là tứ mộ, an mệnh, thân hơn thế gặp phụ bật nhị cát cùng viên hoặc đối chiếu chủ phú quý. Hoặc tam phương gặp đến đây nhị cát chụp ảnh chung, vô sát kị thiên không cướp phá tan, cũng chủ Phúc Thọ, nhược gia sát ấm no không được lự. (án: Tả hữu hai sao ở xấu vị thủ mệnh, hoặc thìn tuất xung chiếu, hoặc tha cung chỉ thủ, không gặp Tử Phủ mười bốn chính tinh cùng viên, dù có phú quý, một thân phần nhiều là nhị truyện thủ, ở phụ tá vị trí, ở bản thân giai tầng trung tâm, nan đạt tối cao vị.)

Lương cư ngọ vị, quan tư thanh hiển.

Ngọ cung an mệnh, thiên lương tọa thủ là cũng. Tam phương tứ chính vô sát kị thiên không cướp củng chiếu, đinh sinh ra thượng cách, kỷ sinh ra thứ hai, duy quý sinh ra cũng chủ phú, cái khác của năm người sống canh của. (án: Thiên lương cư ngọ, nên can công chức, ít có kinh thương tố ông chủ người. Tối kỵ thái dương ở tử cung Hóa kị lai xung, không gặp ngôi sao may mắn, đa chủ lao lực bần mang.)

Khúc gặp lương tinh, vị tới tới thai cương.

Ngọ cung an mệnh, lương khúc cùng viên tọa thủ là thượng cách, dần cung thủ mệnh thứ hai. Hoặc thiên lương ở ngọ cung, văn khúc ở tử củng chiếu người, quan tới nhị tam phẩm của quý. (án: Thiên lương cư ngọ, mừng nhất xương khúc cùng viên, thiên lương cho hắn cung cũng thế. Sai ai ra trình diện tả hữu mặc dù cát, nhưng thua xương khúc lực.)

Khoa lộc tuần phùng, chu bột vui vẻ nhập tướng.

Cung mệnh có cát tọa thủ, tam phương hóa cát củng chiếu (hóa cát vị khoa, quyền, lộc), hoặc mệnh tiền ba vị gặp khoa quyền lộc, giai chủ phú quý. (án: Cái gọi là mệnh tiền ba vị tức là phụ mẫu, cung mệnh, huynh đệ tam cung.)

Văn tinh ám củng, giả nghị doãn vậy đăng khoa.

Như mạng cung có cát, thiên di, tài bạch, quan lộc tam phương phục có văn xương, văn khúc, hóa khoa củng chiếu là cũng. (án: Văn xương, văn khúc ở cung mệnh tam phương tứ chính hóa khoa, đa chủ một thân tên đề bảng vàng. Xương khúc ở cung Quan lộc hóa khoa tất nhiên là sinh viên.)

Kình dương, Hỏa Tinh, uy quyền xuất chúng; tham vũ đồng hành, uy trấn biên di.

Thìn tuất xấu vị tứ mộ an mệnh, gặp dương, hỏa miếu vượng tọa thủ, tam phương cát củng, chủ văn võ song toàn, binh quyền vạn lý. Như mạng và tham lang, vũ khúc cùng thủ cát viên (hỏa vượng nơi), cũng cùng đến đây phán đoán. (án: Kình dương Hỏa Tinh như trên lệ, mặc dù chủ vũ quý, để phòng chết thảm, cảnh sát đa chủ hi sinh vì nhiệm vụ. Gặp bạch hổ, quan phù, quan phủ, xương khúc, sao Hóa kỵ, thiên cơ, thất sát, phá quân phần nhiều là vào nhà cướp của ác đồ.)

Lý quảng không được phong, kình dương phùng vu lực sĩ.

Kình dương, lực sĩ nhập mệnh, tung cát đa cũng không là phúc (giáp sinh ra an mệnh mão cung; bính mậu sinh ra an mệnh ngọ cung; canh sinh ra an mệnh dậu cung; nhâm sinh ra an mệnh tử cung, kình dương, lực sĩ cùng viên), dễ bị kiển trệ, cát chậm thì bình thường của luận, gia sát hung nhất, nữ mệnh bất luận (phong hầu việc và nữ mệnh vô thiệp), nhiên kình dương bị chiếm đóng cũng hình phạt chính phu khắc tử. (án: Gặp gỡ lệ người, dù có ngôi sao may mắn, kinh thương tất chủ phát hậu bạo bại, tửu sắc đánh bạc mà phá gia đãng sinh. Vô ngôi sao may mắn tất là tội phạm. Bất luận có cát vô cát, đều yếu bị kiện, tiến nhà tù, nặng nhẹ bất luận.)

Nhan quay về chết non, văn xương rơi vào thiên thương.

(án: Nhan quay về tự tử uyên, là Khổng Tử của đệ tử, năm hai mươi chín, phát bạc hết, sớm tử.) như giờ mẹo sinh ra, an mệnh dần cung, kỳ văn xương rơi vào vị cung thiên thương nơi, vừa gặp thất sát cập dương đà điệt tịnh của năm, thì dĩ đến đây phán đoán. (án: Xương khúc cùng tồn tại nô bộc cung hoặc cùng tồn tại cung tật ách, hơn phân nửa không được năng lực thi lên đại học.)

Trọng do uy mãnh, liêm trinh nhập miếu gặp chiếu tướng.

(án: Trọng do tự Tử Lộ, Khổng Tử của đệ tử, tính bỉ, hảo dũng lực, hậu chết vào lỗ khôi của loạn.) mệnh lập thân cung, quý năm sinh ra, liêm trinh chiếu tướng tọa thủ là cũng. (án: Liêm trinh, chiếu tướng cùng thủ mệnh viên, tất là gan lớn người, suốt đời cảm sấm dám làm, nam nữ cùng luận.)

Tử vũ tài năng, cự ở lại cùng lương xung mà lại hợp.

(án: Tử vũ vừa danh đạm thai diệt minh, Khổng Tử đệ tử, hình dáng tướng mạo xấu xí, lại danh dương chư hầu. Khổng Tử thường nói: “Trông mặt mà bắt hình dong, thất chi tử vũ”.) tử vũ lập mệnh thân cung, tử cung thiên đồng Thái âm, dần cung cự môn thái dương, thìn cung thiên cơ thiên lương, lại được khoa, quyền, lộc cập phụ bật củng chiếu, thì hợp đến đây cách là cũng.

Dần thân mừng nhất cùng lương hội.

Thiên đồng thiên lương ở dần cung tọa mệnh, tam phương cát hóa, giáp canh cập thân năm sinh ra phú quý. Nếu như thân cung an mệnh, giá trị cùng, lương hai sao cộng viên, cát chúng vô sát, giáp canh cập dần năm sinh ra cũng phú quý. (án: Cùng lương dần thân, thái độ làm người có chút sáng sủa, cho dù lao lực, cũng tự đái ba phần phúc khí. Tung không gặp thiên mã, cũng chủ xa xứ, có thiên mã lộc tồn, tha hương quang vinh đạt.)

Thìn tuất ứng với ngại hãm cự môn.

Cự môn ở thìn tuất nhị cung an mệnh, là bị chiếm đóng, chủ làm việc điên đảo kiển trệ nan toại, gia sát thượng chủ lời lẽ của phi, hình thương không khỏi, canh gặp ác hãm vưu hung. (án: Cự môn thìn tuất, nhân tất giả nhân giả nghĩa, thấy gió sử đà, nên văn không thích hợp vũ. Bất luận có cát vô cát, tối kỵ an vu hiện trạng, không biết tiến thủ. Có hỏa linh ở mệnh thiên, lao ra thiên la địa võng, thủy năng lực luận phúc. Cự môn Hóa kị, tất có lao ngục.)

Lộc đảo mã đảo, kị thái tuế của hợp kiếp không.

Như lộc, mã (hóa lộc hoặc lộc tồn cập thiên mã) ngồi trên bại, tuyệt, tử, suy nơi, tịnh và không vong cùng viên, vị của lộc đảo mã đảo, mà gặp lưu niên thái tuế (đi đến đây lộc mã nơi) họp lại thiên không, Địa kiếp, ký chủ pha tạp tai hối, vừa chủ phát không được tài, nặng thì có rủi ro của ách.

Vận suy hạn suy, ưa tử vi của giải trừ hung ách.

Như khổ nhị hạn không được phùng cát diệu, mà mệnh, thân có tử vi thủ chiếu, hạn mặc dù hung cũng có thể chủ bình ổn, cái nhân mệnh, thân có chủ của cho nên. Duy tử vi và sát kị thiên không cướp đồng cung, thì lực mỏng năng lực yếu, không thể là cát cũng.

Cô bần có nhiều thọ, phú quý mỗi yểu vong.

Như mạng trung tâm chủ tinh yếu, cập tài, quan, con nối dõi đều hãm ác địa, thì chủ giảm lộc diên thọ. Nếu như thái tuế tọa mệnh, chủ tinh vừa yếu, nhiên tài, quan, thiên di tam cung đều hóa cát, mà lại đi hạn vừa cát, có thể chủ hoành phát, nhưng thua cửu, mười năm hai mươi năm vận gặp tức tao yểu vong, là vị “Mệnh tinh hãm yếu, phú quý yểu vong” cũng. (án: Mệnh không lo phát, phát tài hẳn phải chết, hoặc tao tai họa bất ngờ.)

Người đi viếng Tang Môn, Lộc châu có nhảy lầu tự sát của ách.

(án: Lộc châu là tấn thì thạch sùng ái thiếp, thiện xuy địch, luân đảng tôn tú tằng chỉ rõ hướng thạch sùng đòi lấy, là thạch sùng sở cự, hậu thạch sùng bị đãi, Lộc châu trụy lâu tự sát.) khổ nhị hạn câu phùng, tiền có Tang Môn, hậu có người đi viếng, cùng với thái tuế gặp hung tinh, ắt gặp hung ách mạo hiểm. (án: Khổ nhị hạn gặp lưu niên Tang Môn, người đi viếng các cứ nhất cung, lưu niên thái tuế cung vừa giá trị hung tinh, dựa vào đến đây phán đoán.)

Quan phù thái tuế, Công Dã có luy tiết của ưu.

Mệnh, thân tọa quan phù, lưu niên thái tuế đi để đến đây cung, lưu niên “Tuổi xây” nhất diệu lại cùng cuộc đời này năm quan phù trùng điệp, tịnh có hung diệu hoặc lưu sát xung chiếu, chủ lao ngục tai ương. Thân cung có quan phù, đại hạn đi để đến đây cung, có quan phù cùng viên, tiểu hạn và thái tuế cộng để đến đây cung vị, tam hợp chư ác lưu sát, đồng nhất để ý phán đoán, cát chúng người tai khinh có thể giải trừ. (án: Công Dã tức chỉ Công Dã trường, Khổng Tử của đệ tử, vừa là Khổng Tử con rể, có thể biết điểu ngữ)

Án: Nguyên cung mệnh có lẽ thân cung có quan phù, ám chỉ có thể sẽ ngồi tù, về phần rốt cuộc có hay không, phát sinh ở năm nào, tương đã ngoài thuật liệt biểu vu hạ, có thể tự rõ ràng:

Năm sinh chi Tử Xấu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Tuất Hợi

Quan phù Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Tuất Hợi Tử Xấu Dần Mão

Mệnh thân cung Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Tuất Hợi Tử Xấu Dần Mão

Lưu niên chi Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Tuất Hợi Tử Xấu Dần Mão

Sở chủ Kị thái tuế đi để quan phù chỗ của cung, có lẽ thái tuế, đại hạn, tiểu hạn cộng để đến đây cung (có hai người cũng đoán điều kiện thành lập), tam mới có hung diệu, lưu sát xung chiếu, chủ lao ngục tai ương.

Đã ngoài cận vi suy tính lao ngục hung tai thể thức một trong.

Hạn tới thiên la địa võng, khuất nguyên chết chìm mà chết.

Khổ nhị hạn đi tới thìn hoặc tuất cung, phùng ngũ hành tương khắc ngôi sao, rất có thái tuế, Tang Môn, bạch hổ cập thiên không, cướp hoặc Tứ Sát (hoặc lưu niên dương đà) nhất tịnh xung chiếu, kỳ hạn hung nhất.

Án: Khổ nhị hạn cùng tồn tại thìn tuất hoặc nhất ở thìn, nhất ở tuất, đa chủ không được cát. Gặp dần thân lưu niên của bạch hổ Tang Môn phân thủ thìn tuất, đại hạn hoặc tiểu hạn cung tam phương tứ chính phùng dương đà (hoặc lưu dương lưu đà), hỏa linh, cướp, thiên không tụ họp, thì là điều kiện thành lập, đa chủ đại hung, thậm chí tử vong. Như đồ sở thị:

Vận gặp Địa kiếp thiên không, Nguyễn Tịch có bần cùng nổi khổ.

(án: Nguyễn Tịch, tam quốc là thì nước Ngụy nhân, nhà tư tưởng, văn học gia, là “Rừng trúc thất hiền” một trong.) khổ nhị hạn câu phùng vu mười hai cung trung tâm, gặp nhau và hoà hợp với nhau thiên không, cướp củng xung, mặc dù cát đa cũng tài lai tài khứ, không đổi tích tụ, như nhị hạn phùng thiên không cướp, vừa phùng lưu niên sát diệu của xung chiếu, mười chín đa chủ nghèo khó.

Văn xương văn khúc hội liêm trinh, chết yểu năm.

Tị hợi nhị cung an mệnh, có liêm trinh chữ Nhật xương hoặc văn khúc đồng cung, chủ họa nhiều phúc, có nữa sát kị xung chiếu, có chết non của nguy. Hoặc phá quân và văn xương hoặc văn khúc tọa mệnh ở tử, đối cung có liêm trinh, thất sát và văn xương hoặc văn khúc tọa mệnh ở tuất, đối cung có liêm trinh chính chiếu, cũng và đến đây phán đoán, cát chúng tai khinh.

Mệnh thiên không hạn trống không cát thấu, công danh lận đận.

Như mạng phùng thiên không gia sát, kỳ công danh tất bất năng thành tựu. Mệnh có chính tinh, tam phương cát hóa mà cũng lúc rảnh rỗi cướp thủ mệnh, chủ ngọn đèn dầu vất vả cần cù khó có thể phát đạt. Bí quyết vân: “Kiếp không nhập mệnh, quý khó cầu cũng”. (án: Kiếp không ở mệnh, đa chủ một thân kiếm tiền ý thức không mạnh, hoặc cũng không kiếm tiền năng lực, vừa không được chủ tài, vì vậy tinh tối không thích hợp kinh thương. Cung mệnh tam phương cát chúng nhập miếu, cũng có phú quý, nhưng chung nhân kiếp không của hại, suốt đời lao đa công ít, sự nghiệp thành tựu đương giảm phân nửa luận của.)

Sinh phùng thiên không, như nửa ngày chiết sí.

Cung mệnh giá trị thiên không tọa thủ, tác dung thường của luận, vưu chỉ trung niên điệt ngải. Nếu tài vượng hoành phát, tất chủ hung vong. Như mạng ở hợi, giờ tý sinh ra, mệnh ở tị, buổi trưa sinh ra còn lại là cũng. (án: Mệnh ở hợi, thiên không cướp cùng thủ, mệnh ở tị, thiên không cướp cùng thủ, thật khó mập ra, mà lại không được chủ thọ, chí ít giảm thọ mười năm. Nhược vừa gặp đà la hỏa linh cùng thủ, chủ yểu.)

Trúng mục tiêu gặp tai kiếp, đúng là lãng lý đi thuyền.

Cung mệnh gặp Địa kiếp tọa thủ, chủ nhân dung thường, cũng không chủ tài, gia sát kị vưu hung.

Hạng Võ anh hùng, hạn tới thiên không mà tang nước.

Khổ nhị hạn câu phùng thiên không là cũng. (án: Đại hạn và tiểu hạn hoặc lưu niên thái tuế nhất trên mặt đất cướp, nhất ở trên trời, đa chủ hung nguy rách nát, gặp lại hung thần hội hợp, tử vong hiện ra.)

Thạch sùng hào phú, hạn tới cướp địa dĩ vong gia.

(án: Thạch sùng ( 249– 300) kỷ tị năm mùng chín tháng bảy giờ Thìn sinh, tử tướng ở thìn tọa mệnh. Tây Tấn người đương thời, sơ là sửa vũ lệnh, luy thiên tới thị trung tâm, lược tài sản vô số, phú khả địch quốc, bát vương của loạn thì là Triệu vương luân giết chết.) khổ nhị hạn câu phùng đầy đất cướp của viên, hoặc nhị hạn lâm tới thiên không, cướp song giáp nơi, canh gặp lưu sát xung chiếu.

Lữ hậu chuyên quyền, lưỡng trọng thiên lộc thiên mã.

Lộc tồn thủ mệnh, lại cùng hóa lộc, thiên mã hai sao đồng cung là cũng. (án: Nữ mệnh lộc tồn, hóa lộc, thiên mã cùng tồn tại cung mệnh, tất tác phu nhân. Nhưng thể xác và tinh thần không được rảnh rang, cho nên chủ chuyên quyền.)

Dương phi háo sắc, tam hợp văn khúc văn xương.

Nữ mệnh xương khúc củng chiếu, canh hội Thái âm, thiên cơ, tất chủ dâm ẩn. Như mạng có quý tinh tọa thủ chính chiếu, cát chúng mà vô sát kị phá tan, chủ có phu nhân của phúc. (án: Nữ mệnh tam hợp xương khúc, hoặc ở cung mệnh, mỗi chủ một thân thông minh, chọc người yêu thích và truy cầu, tính nhu cầu cuộc sống đa, ít năng lực thỏa mãn. Ở nhân tế giao ở rộng khắp xã hội hiện đại, dễ nhất hồng hạnh ra tường.)

Thiên lương gặp mã, nữ mệnh tiện hơn nữa dâm.

Như dần thân tị hợi tứ cung an mệnh, gặp thiên mã tọa thủ, mà tam mới có thiên lương chụp ảnh chung là cũng. Hoặc mệnh rơi vào tứ sinh nơi, và lương, mã cùng giá trị, tam phương cát ít cũng đồng nhất để ý phán đoán.

Xương khúc giáp trì, nam mệnh quý hơn nữa hiển.

Thái dương là thềm son, Thái âm là quế trì, như nhật nguyệt ở xấu vị thủ mệnh, trước sau nhị cung có xương khúc lai giáp còn lại là, nếu có phụ bật gia hội, vưu chủ phú quý song toàn.

Cực cư mão dậu, đa số thoát tục tăng nhân.

Tử vi là bắc cực, và tham lang đồng cung vu mão dậu mà gia sát, đa chủ tăng nói, vô sát kị chư ác xung chiếu, tam phương cát hóa, canh mà lại hội ngộ phụ bật khôi việt, đa chủ phú quý kham kỳ.

Trinh cư mão dậu, phần nhiều là công quan lại nhỏ bối.

Mão dậu an mệnh, liêm trinh phá quân tọa thủ gia sát, tất tác công môn quan lại nhỏ, gia kị làm nô bộc.

Phụ phủ đồng cung, tôn cư vạn ngồi.

Thìn tuất nhị cung an mệnh, giá trị đến đây hai sao tọa thủ, canh hội tam chủ cát hóa củng xung, chủ cực phẩm của quý.

Liêm trinh thất sát, lưu động thiên nhai.

Tị hợi nhị cung an mệnh, hai sao các thủ mệnh, thân cung, càng thêm sát kị thiên không cướp, chủ lưu đãng thiên nhai, tại ngoại gian khổ.

Đặng thông chết đói, vận phùng đại hao của hương.

(án: Đặng thông Tây Hán nhân, được hán văn đế sủng hạnh, ban thưởng đồng sơn, hứa kỳ chú tiền. Hậu cảnh đế vào chỗ miễn kỳ quan, gia tài tẫn bị mất, đặng thông toại sống nhờ nhân gia, chết đói.) nhị hạn đi tới thiên không, cướp tướng giáp nơi, mà lại cai địa đại hao tọa thủ, tịnh có hung diệu cùng viên, tam hợp lưu sát xung chiếu, thái tuế vừa tọa không được cát vị, chúng hung đủ thấu, đa chủ cực kỳ nguy ách cũng.

Phu tử tuyệt lương, hạn đáo thiên thương trong vòng.

(án: Khổng Tử ở trần nước, thái nước thì, tao nhị quốc chi sĩ phu phát đồ dịch vây vu dã, không được đi, tuyệt lương, hậu sở chiêu vương sư nghênh Khổng Tử, được miễn đến đây ách.) thiên thương thủ đại hạn, và đại hao đồng cung, trước sau giáp ác, tiểu hạn câu đáo điệp phùng, lưu sát xung chiếu, tất kiển.

Xương, linh, đà, vũ, hạn tới đầu sông.

Đến đây bốn sao giao nhau vu thìn tuất nhị cung, tân, kỷ, nhâm năm sinh ra nhị hạn đi tới thìn tuất, đa tao thuỷ ách. Vừa, mệnh lập thìn tuất giá trị bốn sao hội ngộ, gia ác sát thiên không cướp kị, hạn chí tử vu ngoại đạo.

Án: Tân năm sinh ra, tuất có kình dương, văn xương Hóa kị; kỷ năm sinh ra, văn khúc Hóa kị; nhâm năm sinh ra, tuất có đà la, vũ khúc Hóa kị. Nguyên mệnh ở thìn hoặc tuất, nhị cung có xương linh đà vũ, đa chủ thuỷ ách chết thảm. Có lẽ đi hạn tới thìn hoặc tuất, nhị cung có xương linh đà vũ, chủ đến đây hạn tao chết đuối, hoặc cái khác chuyện ác tử vong. Khổ nhị hạn cập thái tuế cung vị có đến đây bốn sao cũng có nặng tai, không những giới hạn trong thìn tuất cung mà nói.

Cự, hỏa, kình dương, phòng tao ải tử.

Đến đây tam tinh tọa thủ thân, mệnh, khổ nhị hạn vừa phùng ác sát, hoặc thái tuế gặp hung, lưu sát xung chiếu còn lại là.

Mệnh lý phùng thiên không, không được bồng bềnh thì chủ khó khăn.

Như mạng cung không gặp chính tinh, chỉ giá trị thiên không tọa thủ, canh tam phương gia sát Hóa kị, thì dựa vào đến đây phán đoán, ngôi sao may mắn củng chiếu mệnh thân cung, thì tai hối không được tới quá mức cũng. (thiên không cướp chỉ thủ cung mệnh, đa chủ xa xứ, đất khách an cư. Tam phương vô cát, bồng bềnh của khách.)

Đầu ngựa đái kiếm, phi chết non thì hình phạt chính thương.

Kình dương ở ngọ thủ mệnh, mão cung thứ hai, dậu vừa thứ hai, là kình dương lạc hãm là cũng. Bí quyết vân: “Kình dương cư tử ngọ mão dậu hãm địa, tác họa hưng hại, hình khắc rất nặng, giáp mậu canh nhâm sinh ra tất có hung tai”. (án: Cần phải tu thân dưỡng tính, làm việc thiện tích đức lại vừa giảm miễn tai hoạ.)

Đà la hãm tứ sinh, hung như con ngọ dương.

Mệnh lập dần thân tị hợi, giá trị đà la tọa thủ, hung như đầu ngựa đái kiếm, tam phương tứ chính nếu là cát ít ác tụ, phục gặp sát kị hình xung, định chủ phi yểu tức thương, lục thân bất hòa, nhưng mà mặt mày hốc hác rời nhà, xa ra mưu sinh cũng có thể lấy được cát. Tam phương chúng cát củng chiếu câu vô sát kị thiên không cướp, cận chủ tai khinh, mà gian khổ lao lực khó tránh khỏi. (án: Đà la vu dần thân tị hợi thủ mệnh, vừa chủ nhân giảo hoạt nhiều gian trá, bất luận phú quý hay không, tất ngồi tù việc. Tị hợi canh nghiệm.)

Tử ngọ phá quân, thăng quan tiến chức.

Tử ngọ nhị cung phùng phá quân thủ mệnh, tam phương chúng cát củng chiếu, vô sát kị chư ác, tài quan song mỹ. (án: Cần phải giáp đinh kỷ quý năm vừa mới cát.)

Xương tham cư mệnh, phấn xương bể nát thi.

Tị hợi nhị cung an mệnh, giá trị đến đây hai sao tọa thủ, gia sát Hóa kị chủ yểu vong, cung Quan lộc gặp của cũng thế. (án: Liêm tham tị hợi ở mệnh, không thích xương khúc cùng thủ, gia sát Hóa kị, đa chủ chết non, hoặc từ chỗ cao điệt té chết, như không nan. Đi hạn phùng đến đây, vật đáo chỗ cao hoặc ngồi máy bay. Thủ cung tật ách chủ được bệnh lây qua đường sinh dục, hạn năm phùng cùng luận.)

Triêu đấu ngưỡng đấu, tước lộc quang vinh xương.

Thất sát thủ mệnh vượng cung là cũng, như con ngọ dần thân là triêu đấu, tam mới là ngưỡng đấu, nhập cách người phú quý, nhược cư thiên di, quan lộc nhị cung không ở chỗ này luận. Nhân phùng “Thất sát triêu đấu” cách, tam phương tứ chính bất khả phùng sát kị thiên không cướp chờ chư ác hình xung, không phải thì là đặc biệt, phúc trạch không được sinh. (án: Thất sát dần thân tử ngọ, chỉ cần không gặp sát tinh, tự nhiên thành cách, tất có thành tựu. Nếu có ngôi sao may mắn lại có sát tinh hội hợp, tuy có thành tựu, cũng đa phập phồng không được thuận, tài lai tài khứ, canh phòng hình thương, tàn tật, chết sớm. Nhược chỉ có sát tinh thủ chiếu mà vô cát, chích tác bần cùng, chết non hơn nữa tàn tật của mệnh.)

Văn quế văn hoa, cửu trọng quý hiển.

Văn xương là văn quế, văn khúc là văn hoa, như xấu vị an mệnh giá trị của, canh gặp tam phương cát hóa, hoặc có thiên lộc, khôi, việt xung chiếu giáp củng, tất quý hiển không thể nghi ngờ, bằng không nhược phùng Tứ Sát kị thiên không cướp, mặc dù xương khúc vô dụng nhĩ.

Thềm son quế trì, sớm toại mây xanh của chí.

Nhật cư mão thìn tị, nguyệt nhập dậu tuất hợi, đến đây lục cung thân mệnh giá trị của là cũng. Nhật nguyệt vu vượng cung thủ mệnh, thân, cũng nên sai ai ra trình diện khôi việt chư cát của xung chiếu hoặc giáp củng, trong trường hợp đó có thể dồn niên thiếu đắc chí, sớm toại mây xanh. (nhật nguyệt miếu vượng thủ mệnh, đa chủ niên thiếu đắc chí, suốt đời vui sướng.)

Hợp lộc củng lộc, định vì ngón tay cái của thần.

Lộc tồn và hóa lộc ở tài quan nhị cung hợp mệnh, hoặc mệnh tọa lộc mà thiên di có lộc đối củng, giai chủ phú quý. Bí quyết vân: “Hợp lộc củng lộc đôi vàng ngọc, tước vị thăng tiến y áo bào tím”.

Âm dương hội xương khúc, xuất thế vinh hoa.

Như mạng tọa nhật, nguyệt, tài quan nhị cung xương khúc lai hội, hoặc mệnh tọa xương khúc, tài quan nhị cung nhật, nguyệt lai triêu, canh gặp khôi, việt cập chúng cát củng chiếu, phú quý tất vậy.

Phụ bật gặp tài quan, y phi trứ tử.

Như mạng, thân có chính tinh hoặc cát gặp, tam phương tài bạch, quan lộc cập thiên di phụ bật lai triêu là cũng. (cung mệnh tam phương hội hợp phụ bật, sở thụ trợ lực vưu đa, tịnh có may mắn vận may.)

Cự lương gặp gỡ liêm trinh tịnh, hợp lộc uyên ương một đời quang vinh.

Cũ chú: Cự, lương, tham, liêm bốn sao thân mệnh tam hợp tương phùng vu miếu vượng địa tịnh sai ai ra trình diện cát hóa, có nữa lộc tồn, hóa lộc cư cung phu thê còn lại là. Như bốn sao miếu vượng giao nhau củng chiếu mệnh, thân cung, có lộc lai hợp, cũng chủ phú quý. (án: Cự môn cùng trời lương các thủ mệnh thân thượng khả, mà và tham lang, liêm trinh tam hợp thì là chuyện không có thể. Nơi này tạm bất khả giải trừ, cư vân đẩu số cái khác phái còn có đến đây vừa nói.)

Vũ khúc rảnh rang cung đa tay nghề.

Vũ khúc ở dần thân tị hợi mão dậu là rảnh rang cung, hơn thế thủ mệnh, gia sát người tay nghề an thân.

Tham lang hãm địa tác tàn sát nhân.

Tham lang tị hợi thủ mệnh gia sát, chủ tác đồ tể, sát chúng hoặc gặp thiên không cướp kị, chủ thọ nguyên không dài. (án: Liêm trinh tham lang ở tị hợi thủ mệnh gia sát người, sai ai ra trình diện nhiều vậy, cũng không phải là dĩ đồ tể là nghiệp. Một thân đại thể không làm việc đàng hoàng, phù phiếm không thật, phẩm tính đê tiện.)

Thiên lộc triêu viên, thân quang vinh quý hiển.

Như giáp sinh ra lập mệnh dần cung, giáp lộc đáo dần thủ mệnh, cũng tác lộc triêu viên cách. Nếu như canh lộc cư thân, ất lộc cư mão, tân lộc cư dậu, thì mệnh đứng ở thượng lệ tứ cung và lộc cùng thủ, đều là thiên lộc triêu viên của cách, duy ở tị hợi tử ngọ an mệnh giá trị lộc tinh, không vì thiên lộc của cách.

Sao Khôi lâm mệnh, đứng hàng tai thai.

Thiên khôi hoặc thiên việt và văn khúc hoặc văn xương ở mệnh, canh và hóa khoa tinh đồng cung, là kỳ cách, đứng hàng tai thai.

Vũ khúc cư càn tuất hợi thượng, sợ nhất Thái âm phùng tham lang.

Cũ chú: Vũ khúc ở tuất hợi thủ mệnh, tam phương sai ai ra trình diện Thái âm, tham lang, lại thấy sát kị không vì mỹ, định chủ niên thiếu bất lợi, nhưng có tham, hỏa phá tan thì chủ quý, giáp kỷ nhâm sinh ra hợp cách. (án: Vũ khúc ở tuất thủ mệnh, đối cung có tham lang, nhưng tam phương tuyệt không hội kiến Thái âm; vũ khúc ở hợi thủ mệnh, tham lang ở mão cung, nhưng tam phương cũng không hội kiến Thái âm, nơi này tạm bất khả giải trừ, không nhất định là cổ nhân cố ý nói sai, cư vân đẩu số cái khác phái còn có đến đây vừa nói.)

Hóa lộc hoàn cho thỏa đáng, nghỉ hướng mộ trung tâm giấu.

Như vũ khúc, Thái âm, tham lang hóa lộc thủ chiếu cung mệnh, càng thêm tam phương cát diệu cũng chủ phú quý, nhưng thìn tuất xấu vị hóa lộc thủ mệnh, mặc dù cát vô dụng. (án: Hóa lộc cư tứ mộ, cũng không phải là cổ nhân theo như lời mặc dù cát vô dụng.)

Tử ngọ cự môn, thạch trung tâm ẩn ngọc.

Tử, ngọ nhị cung an mệnh, thân, canh được thân, thìn hoặc dần, tuất khoa, lộc chụp ảnh chung, phú quý tất vậy.

Minh lộc ám lộc, dệt hoa trên gấm.

Giả như giáp sinh ra lập mệnh hợi cung, được hóa lộc tọa thủ (án: Liêm trinh tham lang ở hợi, giáp sinh ra liêm trinh hóa lộc), lại được dần lộc lai hợp, cái dần và hợi hợp, vị của minh lộc ám lộc cách, chủ Phúc Thọ phú xa. (án: Liêm trinh tham lang ở hợi tọa mệnh, nhâm sinh ra dần cung thiên lương hóa lộc, và cung mệnh lộc tồn tương hợp, cũng.)

Tử vi thìn tuất gặp phá quân, phú mà không quý có hư danh.

Thìn tuất nhị cung an mệnh, giá trị tử vi, đối cung gặp phá quân, là là đặc biệt, tất không mắc cũng, ngay cả phát tài cũng không hưởng thụ cũng. (án: Tử vi ở thìn tuất thủ mệnh, gặp ngôi sao may mắn, cũng không phải là mỗi người không mắc, chỉ là phú người chiếm đa số sổ mà thôi.)

Xương khúc phá quân phùng, hình khắc làm phiền lục.

Như mão, dậu, tị, hợi tứ cung phá quân thủ mệnh, mặc dù được văn xương, văn khúc cũng không phải toàn bộ cát, nhược gặp hình khắc, Hóa kị cũng không đủ quý. (cũng có tác mão dậu thìn tuất người, duy thìn tuất phá quân thủ mệnh cũng như tị hợi nói hùa)(án: Sở bản thân kinh nghiệm, xương khúc phá quân đồng cung vu dần, gặp cát chủ quý. Thìn tuất phá quân, vưu ưa xương khúc xung chiếu.)

Tham vũ mộ trung tâm cư, ba mươi tài mập ra.

Như thìn tuất xấu vị tứ mộ được tham, vũ hai sao thủ mệnh, chủ niên thiếu bất lợi, gia Hóa kị chủ yểu, bí quyết vân: “Tham, vũ không được phát người thiếu niên, vận quá ba mươi tài mập ra”. (án: Tham, vũ cư tứ mộ, đại bao nhiêu năm bình thường. Có ngôi sao may mắn, vừa qua ba mươi tuổi, vận may sẽ.)

Thiên đồng tuất cung là trái lại bối, đinh nhân hóa cát chủ đại quý.

Thiên đồng ở tuất cung là hãm, như gặp đinh nhân lập mệnh tuất cung giá trị của, mà ngọ cung có lộc tồn, dần cung cũng có hóa lộc, hóa khoa, tuất cung thiên đồng hóa quyền, định chủ phú quý. Năm nào người sống mệnh lập tuất cung cùng trời cùng cộng viên, vô hình sát kị cũng chủ không đẹp, có sát gia kị cướp, tài quan câu vô, trái lại chủ không được cát.

Cự môn thìn tuất là hãm địa, tân nhân hóa cát lộc cao chót vót.

Cự môn ở thìn tọa mệnh, bản là hãm địa, như tân sinh ra cự môn hóa lộc ở thìn, thì và dậu cung lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau, tử cung có thái dương hóa quyền, tất chủ phú quý, gia sát cũng không phải. Cự môn ở tuất tọa mệnh, tân nhân cự môn hóa lộc, kình dương nhập miếu, ngọ cung có thái dương hóa quyền, tài quan hội khôi việt, cũng.

Cơ lương dậu thượng hóa cát người, tung gặp tài quan cũng không quang vinh.

Dậu cung lập mệnh giá trị thiên cơ (và cự môn đồng cung), thiên lương (và thái dương đồng cung), thật là hãm địa, mặc dù phùng tam phương cát hóa cũng không lực, thiên cơ, thiên lương thủ mệnh tị hợi cũng thế.

Nhật nguyệt tối ngại trái lại bối, là là thất huy.

Thái dương ở thân dậu tuất hợi tử, Thái âm ở dần mão thìn tị ngọ, thì nhật nguyệt vô huy, ở đâu quý của có? Nhiên có nhật nguyệt trái lại bối mà đa người giàu sang, muốn xem cung mệnh tam hợp cát hóa củng chiếu, không được gia sát kị là cũng. Cho nên ngọc thiềm tiên sinh viết: “Sổ trung tâm nghị luận tối tinh vi, phán đoán pháp ở nhân tâm sống thay đổi”. (án: Nhật nguyệt trái lại bối gặp ngôi sao may mắn, phú nhiều quý.)

Mệnh thân nhất định phải tinh yêu cầu, chỉ soa mảy may.

Dục an thân, mệnh, tiên biện canh giờ, chính xác thì không không được ứng với. Thân mệnh trước lúc, thì khán Bản cung sinh, vượng, tử, tuyệt làm sao, sau đó dựa vào tinh suy đoán.

Âm đức duyên niên tăng bách phúc, về phần hãm địa không được tao thương.

Thân, mệnh mặc dù yếu, tịnh lạc hãm cung, lại có Phúc Thọ may mắn, tài, quan cũng xưng thượng tốt, còn đây là tổ tiên dư ấm hoặc bản thân thiện hạnh sở trí, thiên tướng của cũng.

Mệnh thực vận kiên, ruộng lúa được mưa.

Như mạng tọa cát địa, lại có tứ diện cát củng, đi hạn vừa tốt, tự mình phúc luận.

Mệnh suy hạn yếu, cỏ non tao sương.

Như mạng, thân tọa hãm địa, tam phương vô cát có hung, vận hạn vừa phùng ác sát, tất chủ tai hối, chung thân kiển trệ, vị của bốn bề thọ địch.

Luận mệnh tất thôi tinh thiện ác, cự, phá, kình dương tính tất cương.

Đến đây tam tinh thủ mệnh, nhược cư hãm địa, không chỉ tính cương mà thôi, định chủ lời lẽ thị phi, gia sát bị thương tàn phế rách nát.

Phủ, tướng, cùng, lương tính tất hảo.

Phủ, tướng, cùng, lương giai sao Nam Đẩu thuần dương ngôi sao, thân, mệnh giá trị của nhất định phải trung hoà của tính.

Hỏa, cướp, thiên không, tham tính không được thường.

Đến đây bốn sao thủ mệnh, tính cách nhiều lần không được thường. Mệnh phùng tham lang gặp Hỏa Tinh, cố đương phú quý, nhưng thiên không cướp lâm của thì dựa vào thượng phán đoán.

Xương khúc lộc cơ thanh tú xảo, âm dương tả hữu hiền từ nhất tường.

Xương, khúc, lộc, cơ thủ mệnh không được gia Tứ Sát, chủ nhân dày rộng anh tuấn, thông minh tú lệ, cũng đương phú quý. Như nhật, nguyệt, tả, hữu tọa mệnh không được gia sát, chủ nhân thanh kỳ đôn hậu, độ lượng khoan dung độ lượng, phú quý của luận.

Vũ, phá, tham, trinh xung hợp, cục toàn bộ cố quý.

Thân, mệnh tam hợp gặp vũ, phá, liêm, tham thủ chiếu, canh được hóa cát phú quý tất vậy.

Dương, đà, thất sát tướng tạp, bổ sung thì thương.

Tử vi đánh bại thất sát hóa quyền, năng lực khiến cho dương, đà giảm ác, cho nên tử vi thủ giá trị cung mệnh cố tốt, mà ở tam phương xung hợp cũng có thể. Nhưng thất sát, dương, đà chụp ảnh chung thủ giá trị thân mệnh chung phi cát tường, đến già cũng không được chết già cũng, nên tường tố của.

Tham lang liêm trinh phá quân ác, thất sát kình dương đà la hung.

Thân, mệnh tam hợp có sáu sao thủ chiếu, hoặc sai ai ra trình diện liêm trinh Hóa kị, tam phương cát ít hung đa, định chủ dâm tà rách nát hoặc hình thương, thậm chí độc khắc, quá sức không đẹp cũng.

Hỏa Tinh linh tinh chuyên tác họa, kiếp không thương khiến cho họa trọng trọng.

Khổ nhị hạn giá trị đến đây hung tinh, định chủ tai hối đa đoan. Như thân, mệnh phùng của mà được chúng cát củng chiếu, hỏa, linh, họa khinh, thiên không, cướp không thích hợp, thiên thương, thiên sứ như rơi ác địa mà giá trị nhị hạn, đa chủ là năm hung tai.

Cự môn, sao Hóa kỵ giai không được cát, vận, thân, mệnh, hạn kị tương phùng.

Sao Hóa kỵ là Hóa kị đà la, mười hai cung thân mệnh nhị hạn phùng của giai chủ bất lợi, huống cự môn vốn không phải là cát diệu, nhược hãm địa giá trị đến đây, ở đâu cát của có.

Canh kiêm thái tuế quan phù tới, quan phi khẩu thiệt quyết không thiên không.

Thừa thượng cú, thái tuế, quan phù, bản là hưng tụng chi thần, huống cự môn là phi của diệu, vừa kiêm sao Hóa kỵ lâm của, kỳ quan phi khẩu thiệt tuyệt không năng lực miễn.

Người đi viếng, Tang Môn vừa gặp nhau, quản giáo tai bệnh lưỡng tướng công.

Người đi viếng, Tang Môn bản hình phạt chính hiếu, nhưng không được phùng thất sát hình nhận do có thể hoặc miễn, nhiên tật bệnh tất có, huống kị là tối năng lực sinh tật, ưa chúng cát giải trừ.

Thất sát thủ thân cuối cùng yểu.

Thất sát thủ thân, mệnh ác địa, gia sát, là dựa vào đến đây phán đoán. (án: Thất sát thủ cung mệnh hoặc thân cung, gặp ác tinh đồng cung, giảm thọ không thể nghi ngờ, canh phòng chết non.)

Tham lang nhập mệnh tất là xướng.

Tham lang thủ mệnh mặc dù không được gia sát, hoặc ở tam chụp ảnh chung lâm, cũng chủ dâm ẩn. Như gia sát hãm địa, thì chủ nam tử lang thang, nữ tử dâm loạn, bí vân: “Tham lang tam hợp tương trùng chiếu, cũng học hàn quân khứ thâu hương”. (án: Nơi này hàn quân đương chỉ đường mạt thi nhân hàn dồn quang, thiện viết diễm tình thơ, từ tảo hoa lệ, xưng “Hương liêm thể”. Tham lang thủ mệnh, đa chủ tính dục cường, mỗi có tư tình, cư cung Quan lộc cũng thế, nam nữ cùng luận. Gia sát hãm địa tác thượng phán đoán.)

Tâm tính thiện lương mệnh vi cũng chủ thọ.

Như trên thuật “Âm đức duyên niên tăng bách phúc” nói đến.

Tâm địa độc ác mệnh cố cũng yểu vong.

Và thượng cú trái lại người liền sai ai ra trình diện. Như Gia Cát Khổng Minh dụng trí đốt đằng giáp quân, là số trừ năm của thọ cũng. (án: Đến đây cận vậy thuyết pháp, tất độc mệnh cố cũng có trường thọ người, chỉ là trường thọ tỉ lệ ít ta, tâm tính thiện lương mệnh vi cũng có đoản mệnh người, đoản mệnh hoàn không cần thiết ít. Có vô đức mà thụ dạ người, có vô quá mà gặp họa người, có cướp đoạt chính quyền người là chư hầu, có thiết câu người tao tru diệt. Phú quý nghèo hèn cử suy tồn vong chờ sự, không có chỗ nào mà không phải là trúng mục tiêu đã định trước, có gian đạo tử hình mà không bị nhân biết, có phạt chuộc tiểu quá mà tao trọng tội. Mạnh tử vân: Chẳng lẽ mệnh cũng, thuận thụ kỳ chính vân ngươi. Vương sung vân: Mệnh, cát hung đứng đầu cũng, tự nhiên chi đạo, thích ngẫu số, phi có hắn khí bàng vật ghét thắng cảm động khiến cho của nhiên cũng.)

Người thời nay mệnh có thiên kim quý, vận khứ là lúc khởi cửu trường? Sổ nội ẩn chứa nhiều ít để ý, học giả cần phải đương tỉ mỉ tường.

Nữ mệnh cốt tủy phú chú giải

Phủ tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm tử quý và phu hiền.

Ngọ cung an mệnh, hai sao tọa thủ (vũ khúc Thiên phủ cùng viên hoặc liêm trinh thiên tướng cùng viên), giáp sinh ra hợp cách; tử cung an mệnh, hai sao tọa thủ (vũ khúc Thiên phủ cùng viên hoặc liêm trinh thiên tướng cùng viên), kỷ sinh ra hợp cách; thân cung an mệnh, hai sao tọa thủ (tử vi Thiên phủ cùng viên hoặc vũ khúc thiên tướng cùng viên), canh sinh ra hợp cách. Đến đây hai sao một trong nhập mệnh, tất và một… khác tinh gia hội, tất tác mệnh phụ, vinh dự nhận được phong cáo là cũng.

Liêm trinh thanh bạch năng lực gần nhau.

Đến đây tinh vị cung an mệnh, giáp sinh ra hợp cách; thân cung tọa mệnh, quý sinh ra hợp cách; dần cung tọa mệnh, kỷ sinh ra hợp cách. Bí quyết vân: “Liêm trinh nữ mệnh thủ, vô sát xung chiếu thanh bạch thân”, câu là thượng cách khán.

Rất có thiên đồng để ý cũng thế.

Đến đây tinh dần cung tọa mệnh, giáp sinh ra hợp cách; mão cung tọa mệnh, ất sinh ra hợp cách; tuất cung tọa mệnh, đinh sinh ra hợp cách; tị cung tọa mệnh, bính sinh ra hợp cách; hợi cung tọa mệnh, tân sinh ra hợp cách, tất chủ phú quý.

Đoan chính tử vi thái dương tinh, sớm gặp hiền phu tính có thể bằng. Thái dương dần đáo ngọ, gặp cát cuối cùng phúc.

Tử vi ở tử, ngọ, dần, thân, thìn, tuất, tị, hợi chư cung an mệnh, chủ phú quý. Thái dương giá trị ngọ cung an mệnh, định chủ phú quý. (án: Do dần đáo ngọ đều tác cát luận)

Tả phụ, thiên khôi là Phúc Thọ, tả bật, thiên tướng phúc đã tới.

Đến đây bốn sao chư cung được địa, như thân, mệnh giá trị của, định chủ Phúc Thọ quang vinh xương.

Lộc tồn rất nặng đa áo cơm, phủ tướng triêu viên mệnh tất quang vinh.

Lộc tồn tại chư cung thủ mệnh tịnh sai ai ra trình diện tử, phủ, vũ khúc tam hợp thủ chiếu, không giàu tức quý. Duy lập mệnh ở dần, lộc tồn tại thân; lập mệnh ở thân, lộc tồn tại dần, thì là triêu viên của cách, giáp canh sinh ra thượng cục. Bính mậu đinh kỷ nhâm quý sinh ra, và lộc tồn tại tị hợi tử ngọ an mệnh không được đầy đủ mỹ.

Tử, phủ, tị, hợi tương hỗ phụ, tả, hữu đến đỡ phúc tất sinh.

Tị hợi nhị cung an mệnh, gặp tử, phủ, phụ, bật thủ chiếu xung giáp, canh sai ai ra trình diện hóa cát, phú quý tất vậy.

Cự môn, thiên cơ là phá đãng.

Cự môn thiên cơ ở mão dậu, cự môn thái dương, thiên cơ Thái âm ở thân cung an mệnh, tuy là vượng địa, cuối cùng phúc không được đầy đủ mỹ. (án: Nữ mệnh cự cơ mão dậu thủ mệnh, chủ dâm loạn phá đãng.)

Thiên lương, nguyệt diệu nữ mệnh bần.

Tị hợi an mệnh, thiên lương giá trị của; mão thìn an mệnh, Thái âm giá trị của, nhược nhiên, nữ mệnh y lộc nan toại, cái và bị chiếm đóng lương hoặc âm thủ mệnh, chủ thấp hèn, không phải thì hung.

Kình dương, Hỏa Tinh là thấp hèn.

Đến đây hai sao thủ mệnh, vượng cung vưu có thể, nhưng hình khắc không khỏi. Như cư hãm địa gia sát, chủ thấp hèn, không phải thì yểu.

Văn xương, văn khúc phúc không được đầy đủ.

Đến đây hai sao nên nam không thích hợp nữ, duy cũng chủ thông minh thông minh.

Vũ khúc của ở lại là quả tú.

Đến đây tinh nên nam không thích hợp nữ, như tuân lệnh tam phương cát củng, có thể là nữ tương. Như hãm địa gặp xương, khúc gia sát, thì chủ mẹ goá con côi. (án: Vượng địa thủ mệnh, phùng gặp thiên không cướp Tứ Sát cập chư ác, cũng chủ mẹ goá con côi)

Phá quân nhất diệu tính khó hiểu.

Đây là cô độc dâm ẩn ngôi sao, nữ nhân không thích hợp, gia Tứ Sát tất nhân gian mưu phu, nhân đố hại tử, tung không được đến tận đây quá mức, dâm ẩn tối nghiệm. (án: Phàm nữ mệnh phá quân tọa thủ, bất luận có sát vô sát, cũng không tốt lương. Bản thân xin khuyên nhất cú, nhược bạn gái của ngươi là khỏa phá quân tinh, ngàn vạn lần sờ cùng nàng kết hôn, không phải, cả đời này đã có thể thảm.)

Tham lang nội ngoan đa dâm ẩn.

Tên này đào hoa, là háo sắc ngôi sao, là xướng làm thiếp, tâm tồn đố kị, nhân gian mưu phu hại tử, tung không được đến tận đây quá mức, dâm ẩn tối nghiệm. Bí quyết vân: “Tham lang hoa diệu nữ mệnh thủ, trượng phu tiền tài tình nhân dụng”.

Thất sát trầm ngâm phúc không được quang vinh.

Đến đây đại sát ngôi sao, nữ mệnh thủ giá trị cư miếu vượng, chủ là nữ tương. Bí quyết vân: “Thất sát dần thân nữ mệnh phùng, ác sát gia của dâm xảo dung, liền có cát hóa chung không đẹp, nhà kề phụng dưỡng người chủ”.

Thập can hóa lộc tối quang vinh xương, nữ mệnh phùng to lớn cát xương, canh được lộc tồn tướng được thông qua, vượng phu ích tử thụ ân quang.

Như mạng tọa hóa lộc, lại được lộc tồn xung hợp, hoặc tuần phùng, hoặc đồng cung, giai chủ mệnh phụ của quý, không phải cũng chủ đại phú, tất sinh quý tử.

Hỏa linh dương đà cập cự môn, thiên không Địa kiếp vừa tướng lâm, tham lang thất sát liêm trinh ở lại, vũ khúc gia lâm khắc hại xâm.

Đại để đến đây tinh nữ mệnh không thích hợp phùng, như nội phùng một… hai…, cũng chủ dâm tiện, nhược tịnh sai ai ra trình diện của, kỳ thấp hèn bần yểu tất vậy. Cái gọi là “Tịnh sai ai ra trình diện”, phi tất giai sai ai ra trình diện của, chỉ cần hợp gặp sát kị thiên không cướp thứ hai tam, thì chủ thượng lệ.

Tam phương tứ chính ngại phùng phá, canh ở phu cung mối họa sâu, nếu là Bản cung vô chính diệu, tất chủ sanh ly khắc hại chính xác.

Đến đây luận tiếp nối thuật sổ tinh trong, duy phá quân tam phương tứ chính bản thân mệnh phu cung chẳng hề nên sai ai ra trình diện của, tập người dựa vào đến đây phán đoán, lại vừa nghiệm cũng. Phá quân nhất diệu, như chính chiếu cung mệnh, cũng vị phá tan, nữ tử vưu không được cát cũng.

Trước đây luận phú, câu hệ khán mệnh yếu quyết, học giả nên thành thục ngoạn của, là được ngọn nguồn cũng.

Chú giải quá nhỏ phú

Đẩu số tới huyền tới vi, để ý chỉ khó hiểu. Mặc dù thiết vấn vu bách thiên trong, do có nói mà chưa hết. Đến nỗi tinh của giới hạn, các hữu tương ứng, thọ yểu hiền ngu, phú quý nghèo hèn, bất khả một mực nghị luận. Kỳ tinh phân bố mười hai viên, sổ định ư ba mươi sáu vị, nhập miếu là kỳ, thất độ là giả. Đại để dĩ thân mệnh là phúc đức gốc rể, gia dĩ căn nguyên, là nghèo thông của tư. Tinh có cùng triền, mấy người phân định, cần phải minh kỳ sinh khắc của yếu, tất tường ư được viên thất độ của phân. Quan ư tử vi bỏ triền, tư một ngày đêm nghi của tượng, tốt liệt ở lại mà thành viên. Thổ tinh cẩu thả cư kỳ viên, nhược có thể di động dời; sao Kim chuyên tư tài kho, sợ nhất không vong. Đế cư động thì liệt ở lại bôn ba, tham thủ thiên không mà tài nguyên không được tụ. Các ty kỳ chức, bất khả so le. Cẩu thả hoặc không bắt bẻ kỳ cơ, canh quên kỳ biến, phải kể của tạo hóa xa vậy.

Lệ viết:

Lộc phùng phá tan, cát chỗ giấu hung.

Giả như thân, cung mệnh phùng lộc tồn, hoặc tam hợp có lộc, lại gặp sao Hóa kỵ phá tan, trái lại là triệu chứng xấu. Như hạn bộ đáo bổng lộc và chức quyền, hung tinh cùng tụ, cũng hung phán đoán cũng. (án: Cái gọi là cát chỗ giấu hung, tỷ như thành công đang nhìn, hết lần này tới lần khác vừa tự nhiên đâm ngang, khiến cho gà bay trứng vỡ, đun sôi vị chết cũng sẽ phi. Lộc kị đồng cung, là phá tan, lộc Bản cung, kị đối cung, cũng phá tan. Hạn bộ cùng luận.)

Mã gặp không vong, chung thân bôn tẩu.

Giả như giáp sinh ra của chặn lộ không vong ở chính thiên không ở thân, bàng thiên không ở dậu, nhược ở thân thủ mệnh cũng có thiên mã đồng cung, là mã gặp không vong, chủ nhân chung thân bôn tẩu. Giáp năm sinh ra ở thân an mệnh phùng thiên mã, bính tân sinh ra ở tị an mệnh phùng thiên mã, đinh nhâm sinh ra ở dần an mệnh phùng thiên mã. Nếu như an mệnh dần thân tị hợi, phùng lục giáp không vong hơn thế, cũng. (án: Không vong, chỉ chặn thiên không, tuần thiên không, kiếp không là cũng.)

Sinh phùng bại địa, phát cũng hư hoa.

Giả như cung mệnh nạp âm thuộc thủy, an mệnh dậu cung, kim thủy trường sinh ở thân, dậu tức là tắm rửa cũng, bại địa, vừa gia hình kị chư hung, mặc dù phát cũng chủ hư hoa. Dư thì khí hậu thua ở dậu; mộc thua ở tử; hỏa thua ở mão; kim thua ở ngọ, lập mệnh hơn thế cũng thân phùng bại địa.

Tuyệt xử phùng sanh, hoa mà không bại.

Giả như khí hậu sinh ra (cung mệnh nạp âm tương ứng) an mệnh ở tị, mà tị là thủy đất sở tuyệt nơi, lại được sao Kim sống ở tị, thì kim nước lã vu tị vị, mặc dù tuyệt không tuyệt, là mẫu tới cứu tử của để ý. Tị trung tâm bính hỏa ngồi vượng, hỏa lại xảy ra đất. Tung dần thân tị hợi là tứ tuyệt, vừa là tứ sinh, cho nên viết: “Ngũ hành tuyệt xử tức là thai nguyên, sinh nhật phùng của, danh viết bị khinh bỉ”. Còn lại kim cục mệnh ở dần, hỏa cục mệnh ở hợi, mộc cục mệnh ở thân cũng cùng đến đây để ý. (án: Như Trương Học Lương của mệnh, thủy nhị cục sinh ra, lập mệnh tị cung, bản là thủy của tuyệt địa, được vũ khúc sao Kim thủ mệnh, trái lại chủ tuyệt ngoại phùng sinh, trường thọ.)

Tinh lâm miếu vượng, tái quan sinh khắc cơ hội; mệnh tọa cường cung, tế sát chế hóa của để ý.

Giả như khí hậu sinh ra mộ kho ở thìn, nhược thìn là cung tài bạch, vị của tài kho; thìn là cung Quan lộc, vị của quan kho; hóa lộc tinh ở thìn, vị của thiên kho; hao tổn sát ở thìn, vị của thiên không kho; thìn cư cung thiên di, vị của phá kho. Phàm thìn tuất xấu vị là tứ mộ kho, đến đây người dựa vào nạp âm mà thủ.

Nhật nguyệt tối ngại trái lại bối.

Giả như nhật ở dậu tuất hợi tử xấu, nguyệt ở mão thìn tị ngọ vị, đều vì trái lại bối. Nhưng coi trọng huyền hạ huyền, nguyệt tại hạ huyền ngày rằm cát, hạ huyền hối nhật hung. Nhược nhật nguyệt cùng viên, liền khán nhân sinh thì, nhật (sinh ra) ưa thái dương vượng, dạ (sinh ra) ưa Thái âm miếu, lại vừa luận họa phúc. Nhật nguyệt trái lại bối, chủ nhân phụ mẫu không đắc lực, vô tình của nghĩa cũng. (án: Nhật nguyệt thủ cung phụ mẫu cũng thế, vượng địa đắc lực, duyên phận tốt, hãm địa không đắc lực, duyên phận mỏng.)

Lộc mã mừng nhất cùng bôn ba.

Giả như giáp năm người sống, lộc tồn tại dần, nhược phùng thân tử thìn năm người sống, thiên mã cũng ở dần, đến đây vị của được địa, là hệ lộc mã cùng bôn ba. Hoặc hóa lộc tinh cùng trời mã đồng cung cũng vị của lộc mã cùng bôn ba. (án: Tam hợp thiên mã, có lộc tồn hoặc hóa lộc, cũng vị của lộc mã cùng bôn ba.)

Không vong nhất định phải đắc dụng, thiên không khẩn yếu nhất.

Luận thân cung mệnh nạp âm, kim không thì minh, hỏa thiên không thì phát, nhị hạn phùng của trái lại là phúc luận. Nhược thủy không thì hiện lên, mộc không thì chiết, đất thiên không thì hãm, làm hại vậy. (án: Nơi này của thiên không, đương chỉ cung mệnh ngũ hành cục mà nói. Không vong có vài loại, có thiên không Địa kiếp, có chặn lộ không vong, có tuần ánh sáng vong, còn một người khác “Thiên không” tinh ở năm sinh chi tiền nhất cung, trong đó dĩ thiên không Địa kiếp, dĩ năm sinh chi tiền một vị của “Thiên không” làm hại lớn nhất. Chặn thiên không và tuần thiên không vu cung mệnh, làm hại rất nhẹ, kim cục phùng thiên không thì minh, hỏa cục phùng thiên không thì phát.)

Nhược cư bại địa, chuyên khán đến đỡ của diệu, rất có kỳ công.

Giả như mệnh ở bại tuyệt nơi, nhưng được lộc tồn cập hóa lộc đến đỡ thì mỹ, hóa hối là tường cũng.

Tử vi Thiên phủ, toàn bộ dựa vào phụ bật công.

Giả như mệnh phùng Tử Phủ, lại được phụ bật thủ chiếu, chung thân phú quý. Như vô phụ bật, phi tốt nhất của cách.

Thất sát phá quân, chuyên dựa vào dương linh của ngược.

Giả như thân mệnh gặp thất sát, phá quân, vừa hội dương, linh thủ chiếu, có chế lại vừa, vô chế hung quá mức. (án: Thất sát, phá quân và dương đà hỏa linh đồng cung có thể hợp đa chủ hung, có tử vi, lộc tồn hội hợp có thể giải trừ bộ phận hung tính.)

Chư tinh cát, phùng hung cũng cát, chư tinh hung, phùng cát cũng hung.

Giả như thân mệnh tam phương dữ nhiều lành ít, thì cát cách tao xâm; giả như cát đa hung ít, thì hung mệnh có thể cứu chữa. Đến đây cần phải khán cát hung tinh được viên bị chiếm đóng, và phu sinh khắc chế hóa, dĩ định họa phúc.

Phụ bật giáp đế là thượng phẩm, đào hoa phạm chủ là chí dâm.

Đế tức tử vi, nhập mệnh, thân cung được phụ bật lai giáp là phú quý của cách, tam hợp cũng thế. Giả như thân, cung mệnh tử vi và tham lang cùng viên, là “Đào hoa phạm chủ” của cách, nam nữ tà dâm, nhiều gian trá mà chuyên dùng mưu kế, nhược được tam hợp phụ bật, tham lang bị quản chế, thì không cần câu đến đây luận cũng.

Quân thần khánh hội, tài học trải qua bang.

Giả như tử vi được thiên tướng, Thiên phủ, văn khúc, văn xương, tả phụ, hữu bật, tai thai, bát tọa chờ ngôi sao may mắn trợ giúp của, tam chụp ảnh chung lâm, là “Quân thần khánh hội”, phùng của đều bị phú quý. Nhưng có sao Kim và hình kị Tứ Sát cùng độ, vị của nô lấn chủ, thần tế quân, trái lại làm hại loạn, tới cần phải tường luận.

Khôi việt đồng hành, đứng hàng thai phụ; lộc văn củng mệnh, phú hơn nữa quý.

Giả như khôi việt phân thủ thân mệnh, kiêm được quyền lộc xương khúc cát diệu lai củng, đều bị phú quý, nhưng có hình kị tương trùng thì bình thường, chích nên tăng nói.

Đầu ngựa đái tiến, trấn ngự biên cương.

Giả như ngọ cung an mệnh, thiên đồng Thái âm hoặc tham lang tọa mệnh, bính mậu năm sinh ra kình dương đồng cung, phùng của hóa cát, mặc dù dĩ dương nhận ở mệnh cũng mỹ luận, phú quý đều có thể hứa cũng, chỉ là không kiên nhẫn cửu. (án: Nữ mệnh không thích hợp. Cùng âm ở ngọ cụ hỏa linh đặc biệt, chủ đại hung.)

Hình tù giáp ấn, hình trượng duy tư.

Giả như thân, mệnh có thiên tướng, lại bị dương, trinh giáp của, chủ nhân tao quan phi thụ hình trượng, chung thân bất năng phát đạt. (án: Đây là “Hình tù giáp ấn” cách, phạm người tất có lao ngục. Liêm trinh thiên tướng ở ngọ cung tọa mệnh, bính, mậu năm sinh ra; ở tử cung tọa mệnh, nhâm năm sinh ra hợp đến đây cách.)

Thiện ấm triều cương, nhân từ dài.

Thiên cơ hóa thiện, thiên lương là ấm tinh, giả như cơ, lương hai sao thủ thân, mệnh ở thìn tuất cung, kiêm hóa cát tương trợ, cho rằng phú quý, gia hình kị hao tổn sát, tăng nói nên của. (án: Thiên cơ thiện tinh, thiên lương ấm tinh, đại nhân tinh, hội chiếu cố nhân gia, có ái tâm, cơ lương thủ cung thiên di cũng tác đến đây luận. Gia sát chúng, phần nhiều là thầy bà, bang hội đứng đầu, tư tưởng cách tân người.)

Quý nhập quý hương, phùng của phú quý.

Giả như thân, mệnh gặp có quý nhân, vừa kiêm cát diệu, quyền, lộc lai trợ giúp, phùng của đều bị phú quý, hạn gặp của cũng chủ mập ra.

Tài cư tài vị, gặp người phú xa.

Giả như tử vi, Thiên phủ, vũ khúc, Thái âm cư tài bạch của cung, vừa kiêm hóa quyền, hóa lộc cập lộc tồn, tất chủ phú xa, nhị hạn nhược phùng, đại chủ phát tích. (án: Khổ nhị hạn cập lưu niên cung mệnh hoặc cung tài bạch phùng đến đây, cùng luận.)

Thái dương cư ngọ, vị ngày lệ trung thiên, có chuyên quyền của quý, địch quốc của phú.

Giả như thân, mệnh ngồi trên ngọ cung, và thái dương cùng giá trị, canh, tân năm người sống phú quý toàn bộ mỹ. Nữ nhân phùng của vượng phu ích tử. (án: Quý năm sinh ra cũng chủ phú quý.)

Thái âm cư tử, hào viết thủy trừng quế ngạc, được thanh yếu của chức, trung gián của tài.

Thái âm thiên đồng ở tử tọa mệnh, bính năm đinh dạ sinh ra chủ phú quý toàn bộ mỹ, vô tư khúc, chính trực quân tử. (án: Quý năm sinh ra cũng chủ phú quý. Năm hơn người sống thì phủ.)

Tử vi phụ bật đồng cung, nhất hô bách nhạ, cư thượng phẩm.

Giả như tử vi ở thân, mệnh, phục có phụ, bật đồng cung lai đến đỡ, chung thân toàn bộ mỹ, phú quý của luận.

Văn hao tổn cư dần mão, chúng thủy nhắm hướng đông.

Giả như thân, mệnh cư dần mão, phá quân tọa mệnh và văn xương hoặc văn khúc đồng cung, thảng có hình sát xung chiếu, chủ suốt đời kinh hãi, chung thân khổ cực, phí sức cố sức. Hạn bộ đến đó, nhu phùng cát thì bình, gặp hung lại càng không cát. (án: Phá quân, văn khúc giai thuộc thủy, dần mão là họ Đông Phương.)

Nhật nguyệt thủ không bằng chụp ảnh chung, phúc ấm tụ không sợ hung nguy.

Giả như nhật nguyệt thủ thân mệnh, mặc dù gặp cát diệu không vì toàn bộ mỹ, như phùng hung tinh chắc chắn hung tai. Như thế tam phù hợp mệnh thân mà kiêm hóa cát, cho rằng mỹ cũng. Phúc là thiên đồng, ấm là thiên lương, hai sao như trong người, mệnh, phùng cát không sợ hung nguy, nhiên có hao tổn cướp hình kị không vì mỹ cũng.

Tham cư hợi tử, tên là hiện lên thủy đào hoa.

Tham lang ở hợi hoặc tử cung tọa mệnh, phùng cát diệu cho rằng cát luận, như gặp hình kị, nam lang thang, nữ dâm xướng. Duy cho hắn cung có tham lang thủ mệnh, thân, cát chúng vưu có thể, hung đa so sánh hợi tử làm hại lược khinh mà thôi. (án: Gặp không vong cùng giá trị có thể giải trừ đào hoa của bất lương.)

Hình gặp tham lang, hào viết phong lưu màu trượng.

Giả như tham lang, đà la cùng viên thân mệnh vu dần cung, chủ thái độ làm người thông minh, canh chủ phong lưu, nhược gặp rảnh rang cung thì bình vậy. (án: Bất luận ở đâu cung an mệnh, phàm tham lang và kình dương hoặc đà la đồng cung giai như vậy luận. Nữ mệnh tham lang gia dương đà, dâm loạn, nam mệnh tham lang gia dương đà, sắc trung tâm quỷ đói.)

Thất sát, liêm trinh đồng vị, trên đường mai thi.

Giả như thân mệnh được hai sao thủ của, gia Hóa kị hao tổn sát, thì dựa vào thượng phán đoán, hoặc ở cung thiên di cũng thế.

Phá quân ám diệu đồng hương, trong nước tác mộ.

(án: Nơi này bất khả giải trừ, ám diệu chỉ cự môn, phá quân không có khả năng và cự môn đồng cung hoặc gia hội, cũng không có khả năng phân thủ mệnh, thân. Cư vân đẩu số trung tâm cái khác phái còn có đến đây vừa nói.)

Lộc cư nô bộc, dù có quan cũng bôn ba.

Giả như thân cung mệnh bình, nô bộc cung được lộc tồn hoặc hóa lộc hóa quyền nhị cát diệu tái sinh mỹ luận, chỉ là lao lực. (án: Nô bộc thuộc hãm cung, không nhất định rơi ngôi sao may mắn mới tốt. Ngôi sao may mắn nên rơi cung mệnh tam phương tứ chính, mới là mỹ cách. Nô bộc cung cho dù tốt, cũng không có thể khiến cho chính phú quý đứng lên. Toi mạng thì cần phải chú ý điểm này.)

Đế gặp hung đồ, mặc dù lấy được cát mà vô nói.

Giả như tử vi thủ thân, mệnh, phùng gặp Tứ Sát cùng với chúng ác, mặc dù cát cũng không nói, mỗi khi chủ nhân tâm thuật bất chính.

Đế tọa mệnh kho, thì viết kim dư phù liễn; Phúc Yên văn diệu, vị của ngọc tay áo thiêm hương.

Giả như tử vi thủ mệnh ngọ cung, có cát diệu người, vị của kim dư phù liễn, tất chủ quyền to của chức, phùng hình kị thì bình thường. Cung phúc đức phùng xương khúc, cát diệu lai phù, tất triều đình triêu tôn, vị của ngọc tay áo thiêm hương. (án: Cung phúc đức rơi xương khúc, đa chủ một thân nổi danh sĩ phong độ, mà lại suốt đời có nhiều diễm phúc. Đại nhiều hơn mình tại ngoại làm loạn, nạp thiếp, mà lão bà lại mông tại cổ lí.)

Thái dương hội văn xương vu quan lộc, hoàng điện thủ ban, phú quý toàn bộ mỹ.

Giả như thái dương miếu vượng Đồng Văn xương vu cung Quan lộc, mệnh phùng cát diệu phú quý, tái sinh tể tướng của chức cũng.

Thái âm Đồng Văn khúc vu thê cung, bảng vàng đề tên, văn chương lệnh thịnh.

Giả như Thái âm, văn khúc hai sao cùng giá trị vu cung phu thê, vừa kiêm cát diệu lai phù, mà hạn bộ phùng đến đây, nam chủ chiết quế, nữ chủ chiêu thụ phong tặng. (án: Nơi này nói phải đại hạn đi ngược chiều, mới có thể đi tới cung phu thê, thủy luận của. Thái âm miếu vượng, thủ thân cung cao hơn. Nam mệnh Thái âm nhập miếu và văn xương hoặc văn khúc ở cung phu thê, làm học vấn và tài nghệ năng lực thành danh, hoặc nhân nữ nhân trợ giúp lực mà công thành danh toại, hoặc được hiền lương khuôn mặt đẹp của thê, nhân thê mà làm giàu dồn quý. Thái âm hóa lộc vu thê cung, chủ được thê tài dĩ thành sự nghiệp.)

Lộc tồn thủ vu điền, tài, thì tài sản vô số.

Giả như lộc tồn thủ vu điền trạch hoặc cung tài bạch, đa chủ đại phú. (án: Đến đây cũng không hẳn vậy. Lộc tồn thủ vu cung điền trạch, đa cận chủ thường thường bậc trung, nếu bàn về đại phú hay không thượng cần phải dĩ cung mệnh tam phương cát hung là việc chính.)

Tài ấm ngồi trên thiên di, tất cự thương cao giả.

Tài tức vũ khúc, ấm tức thiên lương, đến đây hai sao hoặc nhất hóa quyền, lộc và cát diệu ngồi chung cung thiên di, tất tác cự thương cao giả. Nhược gia hình kị sát thấu thì bình thường. (án: Đến đây cách đa là thương nhân. Vũ khúc, thiên lương phùng cát hóa tịnh và cát diệu cùng giá trị tài tác cự thương luận của.)

Sát cư tuyệt địa, tuổi thọ yểu tự nhan quay về.

Giả như mệnh tọa dần thân tị hợi, phùng thất sát gia hình kị, chủ không được cát, tuy có cát diệu, duy nhưng lự hung hạn lâm của, thì hung vậy. (án: Có trường sinh thập nhị thần của “Tuyệt” cùng viên.)

Tham tọa sinh hương, thọ thi vĩnh như bành tổ.

Giả như mệnh tọa dần thân tị hợi, phùng tham lang tọa trường sinh nơi, vừa gia ngôi sao may mắn, chủ thể kiện thọ thi. (án: Có trường sinh thập nhị thần của “Trường sinh” cùng viên. Tham lang ở mão dậu có cát, cũng chủ thọ.)

Hao tổn cư bổng lộc và chức quyền, ven đường khất thực.

Giả như hao tổn tinh (tức phá quân) thủ cung Quan lộc (án: Đến đây tất là thất sát thủ cung mệnh), vừa phùng hình kị, phương tác đến đây luận.

Tham hội vượng cung, chung thân ăn trộm.

Tham lang thủ mệnh, dần ngọ tuất sinh ra mệnh tọa ngọ cung, tị dậu xấu sinh ra mệnh tọa dậu cung, hợi mão vị sinh ra mệnh tọa mão cung, thân tử thìn sinh ra mệnh tọa tử cung, là “Tham hội vượng cung”, không được tụ tài, gia sát thì chủ bần cùng, trở thành ăn cắp hạng người. (án: Có sát tinh thủ chiếu, một thân giỏi về xảo phiến, phiến tài, phiến sắc, phiến hai lượng tiểu mặt đều đoán ở bên trong, cũng không phải là nhất định là cường đạo. Có ngôi sao may mắn người, có thể đem cự khoản “Dung tư” tiến túi tiền mình.)

Kị ám ở chung cung mệnh, tật ách, khốn yếu uông luy

Giả như thân, cung mệnh hoặc cung tật ách có cự môn đà la cùng thủ, chủ thái độ làm người nghèo khó mà người yếu, chung thân bất năng phát vượng. Đến đây cái gọi là kị người, là chỉ đà la sát diệu, ám là chỉ cự môn cũng. (chú: Cự môn Hóa kị thủ mệnh cũng tác đến đây luận.)

Hung tinh hội vu phụ mẫu, thiên di, hình thương phá tổ.

Giả như Tứ Sát chư ác cư cung phụ mẫu cập cung thiên di, hình thương phụ mẫu cũng biết, xuất ngoại ly tổ, cũng đa tai cữu. (án: Cung phụ mẫu, cung thiên di câu phùng hung tinh hội hợp, tác đến đây luận. Cung phụ mẫu vừa gọi “Tướng mạo cung”, giá trị sát tinh đa mặt có vệt, đồ trang sức bị thương, không phải cũng muốn vâng chịu song thân một ít Phôi Đức tính.)

Hình sát cùng liêm trinh vu quan lộc, gia nữu khó thoát.

Hình tức kình dương, giả như hình sát liêm trinh giá trị quan lộc của cung, lưu niên nhị hạn đến đó, nếu không làm hại định tao hình. (án: Kình dương liêm trinh ở quan lộc, hoặc kình dương thất sát liêm trinh ở cung Quan lộc, chủ có lao ngục tai ương. Khổ nhị hạn cung Quan lộc hoặc lưu niên cung Quan lộc phùng đến đây, đương chủ đến đây hạn hoặc đến đây năm bỏ tù, không phải hắn họa. Liêm trinh ở cung Quan lộc Hóa kị cũng thế.)

Quan phủ gia hình sát vu thiên di, ly hương tao phối.

Giả như lưu niên quan phù và năm sinh quan phủ hợp hình sát và thiên di, đại hạn hoặc tiểu hạn đến đó, ắt gặp hình phối hoặc ly tổ.

Án: Ly tổ đích tình huống ít. Nguyên mệnh cung thiên di có thất sát, kình dương (hoặc đà la), quan phủ (hoặc lực sĩ), đã định trước có lao ngục tai ương. Khổ nhị hạn hoặc thái tuế đi tới cung thiên di, lại có lưu niên quan phù cùng thủ có thể hợp, đương hơn thế thì bỏ tù. Cung mệnh có loại này tổ hợp cũng thuộc về ngồi tù của mệnh. Đồ kỳ như sau, có thể suy một ra ba. Như một mạng: 1959 kỷ hợi năm đầu tháng chín ngũ giờ Dậu sinh, cung thiên di ở vị, có liêm trinh, thất sát, kình dương, linh tinh, quan phủ cộng thủ, không khỏi có lao ngục tai ương. Trường kỳ nhập thất trộm cướp, 1981 năm tân dậu, phùng lưu niên bạch hổ ở tị hợp cung mệnh, rốt cục lật thuyền bị bắt, xử giám ngoại chấp hành. Thói quen không thay đổi, 1982 hình phạt chín năm, 1989 năm nhân tương ngục trông được thủ đả thương, gia hình một năm, 1990 năm ra tù.

Nếu như nào đó nữ mệnh, 1949 kỷ xấu năm tháng tư mười sáu nhật giờ Tuất sinh, Thiên phủ ở vị thủ mệnh. Mệnh thiên tuyến (cung mệnh, cung thiên di điều này thẳng tắp) tụ họp kình dương, quan phủ, liêm trinh, thất sát bốn sao, loại này tổ hợp tất nhiên ngồi tù. Tác giả lúc đó suy tính đến đây mệnh thì nhận định tất có lao ngục tai ương, thời gian ở 1995 năm. Người này tự thuật 1994 năm nhân vấn đề kinh tế đã bị liên lụy, 1995 năm bị xử năm năm ở tù. Sau lại điều tra rõ đến đây chỉ do oan án, cho nên chích ngồi một năm tù tựu xuất ngục. Đến đây mệnh 1994 giáp tuất năm tuổi mụ bốn mươi sáu, đại hạn ở hợi, lưu niên ở tuất có cự môn, lưu niên Thiên can Hóa kị nhập ngọ cung thái dương, xung đại hạn cha mẹ của cung (tử cung), cho thấy có công văn thượng phiền phức, 1995 ất hợi năm, cung mệnh tam mới có tuổi xây, quan phù, bạch hổ bay vào, lưu niên Thiên can ất khiến cho thái âm tinh Hóa kị xung đại hạn cung điền trạch (dần cung), cho thấy “Không ở trong nhà ở”, ý tức ngồi tù đi. 1996 năm lưu khôi bay đến đại hạn cung hợi, lưu việt bay đến tiểu hạn cung dậu, cát nhân tự có thiên tướng, được gặp quý nhân tương trợ rốt cục điều tra rõ chân tướng sự thật, án này chỉ do oan giả thác án, có thể vô tội thả ra. Người này vẫn chưa phạm tội, lại oan uổng vào một năm ngục giam, cho nên trúng mục tiêu có bỏ tù tin tức nhân, lại không nhất định là phạm vào tội người đó, chính như cách mạng văn hóa trung tâm bị chỉnh tiến chuồng bò, chỉnh vào ngục giam này lão cách mạng, cán bộ kỳ cựu, lẽ nào đều là tội phạm sao? Có người nói, trúng mục tiêu đương ngồi tù người đó, chỉ cần tuân kỷ thủ pháp, thì sẽ bình an, ta xem vị tất, cho dù tránh khỏi, loại này kiếp nạn cũng sẽ đi qua cái khác hình thức biểu hiện ra ngoài, như hết ý huyết quang tai ương, tai họa bất ngờ, trọng bệnh một hồi các loại.

Thiện ấm thủ vu không vị, Thiên Trúc cuộc đời.

Giả như mệnh, thân cung có thiên lương cùng trời thiên không hoặc chặn thiên không đồng cung, mà lại có thiên cơ, thiên đồng tam hợp xung chiếu, mỗi đa chủ nhân là tăng là nói, ẩn tích sơn lâm. Đến đây mệnh nhược được cát sát do có thể cư tục, phùng hung không vì mỹ luận, tăng nói nên của. (án: Cung mệnh hoặc cung thiên di có thiên cơ thiên lương cùng thủ, gặp không vong, một thân triết học khí chất đậm, sẽ tin ngưỡng tôn giáo, hoặc mê tín thầy tướng số, muốn hắn làm vô thần luận người là không thể nào.)

Phụ bật chỉ tọa cung mệnh, ly tông thứ ra.

Giả như thân, mệnh vô chính diệu, chỉ có tả phụ hoặc hữu bật thủ giá trị hoặc được củng chiếu, chủ là nhà kề sở sanh, cũng chủ thuở nhỏ ly tông biệt tổ. Duy thứ ra người có thể doãn mỹ luận, nhưng cần phải tam phương chúng cát củng xung, sai ai ra trình diện Tử Phủ vu tài, thiên, quan người vưu cát. (án: Người thời nay phụ bật chỉ tọa cung mệnh, thứ ra người cực nhỏ, phó phần đất bên ngoài mưu sinh người đa.)

Thất sát lâm vu thân mệnh, phùng kình dương trận chiến mà chết.

Giả như mệnh hoặc thân cung tọa thất sát (chú: Thân mệnh đồng cung giá trị thất sát vưu kị), vừa nhân bị chiếm đóng kình dương cùng thủ, đã chủ phi thường của không được cát, lại thêm tam phương dữ nhiều lành ít, mà Tứ Sát câu sai ai ra trình diện, canh mà lại khổ nhị hạn cũng đều triền vu ác diệu bị chiếm đóng nơi, hình kị tịnh lâm, mỗi chủ là năm tử vong, nhẹ thì quan phi rủi ro, duy sai ai ra trình diện tai thì năng lực miễn họa.

Dương linh phù hợp cung mệnh, gặp bạch hổ cần phải đương hình trượng.

Cung mệnh có dương, linh hợp thủ, tam hợp canh sai ai ra trình diện liêm trinh, thất sát, cập phá quân, đà la chờ hình kị ác ở lại, canh gặp lưu niên bạch hổ gia lâm cung mệnh (đến đây lưu niên tuổi tiền chư tinh, như hợi năm bạch hổ nhập vị cung, dậu năm bạch hổ nhập tị cung, có sống năm bạch hổ hợp thủ cũng), đương niên tất chủ quan phi lao ngục, nặng người hình phạt chết. Sát ít người tật bệnh hoặc rủi ro phương tiêu tai họa, như thế thì có thể miễn hung. (án: Loại này phần nhiều là hắc đạo nhân vật.)

Như nào đó nam mệnh, 1949 kỷ xấu năm đầu tháng bảy ngũ nhật giờ Tỵ sinh, Thiên phủ ở mão cung tọa mệnh. Cách mạng văn hóa trung tâm cảo đấu võ thủ đoạn độc ác, chỉnh người quá ngoan, 1967 năm bị xử trọng hình, hậu ở ngục trung tâm vừa đánh chết nhân, vu 1987 năm, thực tế ngồi hai mươi năm tù tài ra tù. Cung mệnh có thiên hình linh tinh, cung thiên di có thất sát, cung Quan lộc có kình dương, quan phủ, thiên hư, loại này tổ hợp, ắt gặp lao ngục nặng tai. 16– 25 tuổi thì đại hạn ở thìn, mậu can khiến cho thiên cơ Hóa kị xung bản mệnh cung điền trạch, xung điền trạch chủ bỏ tù.

Quan phủ phát ra cát diệu, lưu sát phạ phùng phá quân.

Giả như mệnh hoặc thân cung có hình kị (chú: Thiên hình hoặc kình dương, Hóa kị hoặc đà la) cập quan phủ và sát cùng viên (mệnh có quan phù, tất có dương đà một trong đồng cung), khổ nhị giới hạn trong đi vận trung tâm giai phùng cát diệu, cũng có thể tiểu phát tài, duy lưu niên thái tuế cập tiểu hạn giai phùng ác diệu, tung đại hạn may mắn, cũng mỗi chủ tai hoạ khó tránh khỏi, vưu thái tuế hoặc lưu sát nhập mệnh hoặc chiếu mệnh là quá mức, dương đà trùng điệp vưu hung. Quan phủ thủ mệnh, thân, gặp cát hạn nhưng có thể có là, nhiên quan phủ và phá quân thủ mệnh hoặc thân, phùng lưu sát gia lâm thì phủ.

Dương linh bằng thái tuế dĩ dẫn đi, bệnh phù quan phủ giai tác họa.

Mệnh hoặc thân cung có dương, linh nhị sát diệu tọa thủ, là không được cát của mệnh, thảng phùng lưu niên thái tuế lưu động vu mệnh hoặc thân cung, cái dương, linh chuyên dựa vào thái tuế mà tứ hung, như thế hai người phùng gặp thì hưng họa sinh tai, đối mệnh chủ quá sức bất lợi. Tái nhược mệnh nội ký phát bệnh phù cập quan phủ, tái phùng lưu niên của bệnh phù quan phủ, mỗi sinh khẩu thiệt quan phi tai ương họa, tịnh ly tật bệnh.

Tấu thư, bác sĩ và lưu lộc, tẫn tác cát tường; lực sĩ chiếu tướng cập thanh long, hiển kỳ quyền thế.

Mệnh được bác sĩ, tấu thư hoặc chiếu tướng thủ viên, phùng lưu niên lộc tồn cùng giá trị hoặc củng xung, chủ là năm may mắn. Mệnh, thân cung các hữu chiếu tướng hoặc lực sĩ, thanh long cùng thủ, lại thêm mệnh, thân được chúng cát thủ chiếu mà vô Tứ Sát chư ác phá tan, đa chủ vũ quý.

Đồng tử hạn như nước thượng của ẩu, lão nhân hạn tự trong gió đốt chúc.

Đồng tử tiểu nhi mệnh, thân nếu là đều giá trị sát ác ngôi sao, ký được hình tù hao tổn kị, vừa là thiên không cướp sở giáp hoặc tam hợp củng chiếu, khi còn bé đại hạn phục đi không vong sát hãm nơi, tiểu hạn cũng làm ác địa giao nhau Tứ Sát cập hình tù sát kị, thái tuế cũng thế, thì mỗi chủ chết non. Lão nhân đại hạn nhược đi sát hãm tù hình hao tổn kị thất sát cập thương khiến cho giúp đỡ nơi, mà mệnh, thân ký cát duy tiểu hạn cập thái tuế đều hãm hung viên, mà lại gặp thiên không cướp chờ ác, mỗi chủ là năm qua đời, bằng không ly tật giường, tới hiểm.

Gặp sát vô chế, là lưu niên tối kỵ.

Giả như mệnh hoặc thân cung có sát tinh tọa thủ, mừng nhất có khắc tinh chế của, tịnh ưa địa viên gia khắc, như lửa sát vào nước cung đều vì bị quản chế, bất năng ý tứ hung thì cát. Nếu sát tinh thủ mệnh, thân vu vô chế nơi, như kim sát vào nước hương hoặc mộc viên, vô Hỏa Tinh khắc chế, thì tất hưng tai hoạ, vưu phùng lưu niên thái tuế và của cùng giá trị hoặc xung động thì dễ nhất tứ hung.

Nhân sinh vinh nhục, hạn nguyên tất có hưu cữu.

Là vị nhân sinh tất có vinh nhục, mà khổ nhị hạn của vận bộ cũng có họa phúc, như thế vinh nhục họa phúc đều có định số, tất có thiên ý, cho nên “Người phóng khoáng lạc quan hiểu số mệnh con người”, xu cát tị hung, không được sự nghịch bội, đa có thể hóa hiểm vậy.

Xử thế cô bần, mệnh hạn phùng ư pha tạp.

Đến đây vị của “Xử thế”, phi chỉ thái độ làm người là sự của trí ngu hiền ác mà nói, mà là tinh khiết chỉ “Nghề nghiệp” của nghĩa. Ngoài ra thì chỉ người của cô bần, và thượng trí hạ ngu tịnh không có tuyệt đối liên quan, thì trí giả vị tất không được cô bần, ngu người cũng không tất giai cô bần, dùng cái gì cho nên? Tốt số mệnh phôi cho phép cũng. Phàm cô bần người, kỳ mệnh mỗi đa pha tạp, cũng định số nhĩ.

Học giả đến tận đây, thành huyền vi vậy.

Đẩu số mệnh lý, tới huyền tới vi, dịch học nan tinh, người người đều có thể đọc lướt qua, dĩ minh kỳ pháp, dĩ khuy kỳ huyền bí, dĩ biện tạo vật của chỉ nghĩa. Nhiên đạo này gia bí thuật, đoan lại tập người tâm tính của tinh xảo đặc sắc, ngộ lực của trong suốt thanh thản, lớn nhỏ không bỏ sót, loại suy, thứ có thể vào hạo hàn mà sách vừa được, to thức huyền vi khả dã.

Huyền vi luận

Hi di tiên sinh viết: Đẩu số của lệ, kẻ phản bội dễ của phân nhiều chuyện. Nhiều chuyện phi lời nói trong quẻ bói bất minh, chúng tinh phi giải thích ở đâu thố. Này đây quan đẩu số người, luôn mãi xem xét động tĩnh cơ hội, đệ nhất biện khách và chủ của phân. Động tĩnh tuần hoàn không ngớt, chủ khách thay đổi vô câu. Chủ nếu không có tình, ở đâu tân của có? Tân bất năng đối, ở đâu đủ thủ tai?

Quý bỉ dương đà, duy thị lộc tồn tốt ác, nhập ngô nhật nguyệt, cũng tư thiên không cướp của hưng vong. Sát có sát mà vô hình, mặc dù sát có thể cứu chữa. Hình có hình mà cô đơn, chung thân không thể. Hỏa Tinh vượng cung là phú luận, dương đà tuân lệnh khởi thành hung.

Lưỡng lân gia vũ, thượng khả chống đỡ, cùng phòng và mưu, khó nhất phòng bị. Phiến hỏa phần thiên mã, nặng dương trục lộc tồn. Kiếp không thân thích thay đổi luôn, quyền lộc hành tàng mị định. Quân tử tai khôi việt, tiểu nhân cũng dương linh. Hung không được giai hung, cát vô tinh khiết cát. Chủ cường tân yếu, có thể bảo vô ngu, chủ yếu tân cường, hung nguy lập kiến. Chủ khách được mất lưỡng thích hợp, vận hạn mệnh thân đương bổ sung.

Thân mệnh tối ngại dương đà thất sát, lâm của vị miễn là hung. Nhị hạn quá mức kị sát phá cự tham, phùng của tất nhiên tác họa. Mệnh gặp khôi xương thường được quý, hạn phùng Tử Phủ định tài đa.

Phàm quan nữ nhân của mệnh, tiên quan phu tử nhị cung, nhược giá trị sát tinh, định tam giá mà tâm bất túc; hoặc phùng dương đà, mặc dù khóc nỉ non mà lệ mặc kệ. Nhược phán đoán nam mệnh, thủy dĩ tài phúc là việc chính, tái thẩm thiên di làm sao, nhị hạn tướng nhân, cát hung cùng phán đoán. Hạn phùng cát diệu, bình sinh vận dụng hợp hài hòa; mệnh tọa hung hương, một đời yêu cầu mưu nan toại.

Liêm lộc tới người, nữ được thuần âm trinh tiết của đức; cùng lương thủ mệnh, nam được thuần dương công chính chi tâm. Quân tử trúng mục tiêu, cũng có dương đà hỏa linh; tiểu nhân mệnh nội, khởi vô khoa quyền lộc tinh. Muốn xem được viên thất viên, luận bàn nhập miếu thất miếu.

Nếu bàn về tiểu nhi, tường thôi đồng hạn. Tiểu nhi mệnh tọa hung hương, ba năm tuổi tất nhiên chết non, rất có hạn phùng ác sát, ngũ bảy tuổi tất chủ yểu vong. Văn xương văn khúc thiên khôi tú, không được độc thi thư cũng có thể nhân. Đa học ít thành, chỉ vì kình dương phùng kiếp sát. Thái độ làm người hảo tụng, cái nhân thái tuế gặp quan phủ.

Mệnh của để ý vi, thành thục xét tinh thần của biến hóa; sổ của để ý xa, tế tường cách cục của hưng suy. Bắc cực gia hung thần, là tăng là nói; dương đà gặp ác tinh, làm nô làm người ở. Như vũ phá liêm tham, cố thâm mưu mà quý hiển, gia dương đà thiên không cướp, trái lại tiểu chí dĩ cô hàn.

Hạn phụ tinh vượng, hạn mặc dù yếu mà không yếu; mệnh lâm cát địa, mệnh mặc dù hung mà không hung. Phán đoán kiều chặn thiên không, khổ khó đi; mão dậu nhị thiên không, thông minh mập ra. Mệnh thân gặp Tử Phủ, điệp tích vàng bạc; nhị chủ phùng kiếp không, áo cơm bất túc. Mưu mà không toại, mệnh hạn gặp nhập kình dương; đông tác tây thành, hạn thân gặp phụ bật. Khoa quyền lộc củng, định vì giơ cao trụ cao nhân; thiên không cướp dương linh, quyết tác 1.cửu lưu thuật sĩ. Ôm ấp tình cảm thư sướng, xương khúc mệnh thân; giảo quyệt di động hư, dương đà hãm địa. Thiên cơ thiên lương kình dương hội, sớm có hình mà vãn sai ai ra trình diện cô; tham lang vũ khúc liêm trinh phùng, ít thụ bần sau đó hưởng phúc.

Đến đây giai đẩu số của huyền bí bí quyết, tập người tường của.

Thiên phú luận

Nguyên phu tử vi đế tọa, sinh là rất nặng của dung. Kim ô (thái dương) viên mãn, thỏ ngọc (Thái âm) thanh kỳ. Thiên cơ là không dài không ngắn của tư, tính nghi ngờ hảo thiện. Thái dương tướng mạo hùng tráng, mặt phương viên mãn, thông minh từ ái, không được so sánh thị phi. Vũ khúc thậm chí cương tới kiên quyết của thao, tâm tính quả quyết. Thiên đồng mập mãn, con mắt tú thanh kỳ. Liêm trinh mi khoan miệng rộng rãi mà mặt hoành, thái độ làm người tính bạo, hảo phẫn hảo tranh. Thiên phủ tôn tinh, đương chủ tinh khiết và thân thể, thiện lương ôn hòa, đa học đa năng lực. Thái âm thông minh thanh kỳ, tâm tính ôn hòa, độ lượng khoan dung độ lượng, bác học đa năng lực. Tham lang là thiện ác ngôi sao, nhập miếu tất nhiên trường tủng, ra viên nhất định ngoan rầm rĩ. Cự môn chính là phi của diệu, ở miếu đôn hậu ôn lương. Thiên tướng tinh thần, tướng mạo cẩn thận. Thiên lương ổn trọng, trong ngọc trắng ngà. Thất sát con mắt đại hung ngoan, tâm tính vội vàng xao động, hỉ nộ vô thường, phá quân bất nhân, bối hậu mi khoan, đi tọa thắt lưng tà mà gian trá, hảo đi mạo hiểm. Văn xương tuấn nhã, mi thanh mục tú; văn khúc quang minh, khẩu thiệt liền nịnh, ở miếu định sinh dị chí, bị chiếm đóng tất có vệt. Tả phụ hữu bật ôn lương quy mô, đoan trang ẩn sĩ. Thiên khôi thiên việt cụ sai ai ra trình diện uy nghi, và tai thai bát tọa thì thập toàn mô phạm. Tướng mạo cẩn thận hòa ái, chính là lộc tồn của thịnh đức. Ôm ấp tình cảm như lửa phong xung, đến đây thành phá hao tổn oai quyền. Kình dương đà la, hình xấu mặt mũi xấu xí, có kiểu gạt thân thể. Hỏa Tinh kiên cường xuất chúng, mao tấn đa dị, gắn bó tứ chi có thương tích. Linh tính chất sao độc mặt mày hốc hác, gan lớn xuất chúng.

Tinh lâm miếu vượng, sợ nhất thiên không cướp, sát thất bại vong, nhưng lại không có uy lực. Quyền lộc là cửu khiếu của kỳ, hao tổn cướp tản bình sinh của phúc. Lộc phùng lương ấm, bão tư tài ích cùng hắn nhân. Hao tổn gặp tham lang, sính dâm tình vu đáy giếng. Tham lang nhập vu mã viên, dễ thiện dễ ác; ác diệu phù cùng thiện diệu, bản tính không được thường. Tài cư không vong, ba tam lãm tứ; văn khúc vượng cung, nghe một hiểu mười. Nam cư sinh vượng, tối tốt địa; nữ cư chết hết, chuyên khán phúc đức. Mệnh tối ngại đứng ở bại vị, tài nguyên lại phạ phùng không vong. Cơ hình sát ấm cô tinh, luận tự tiếp theo của cung, gia ác tinh kị hao tổn, không vì kỳ lạ. Đà hao tổn tù của diệu, thủ phụ mẫu của triền, kiên quyết phá tổ, hình thương lại thêm.

Đồng cách nên tướng căn cơ. Tử vi mập mãn, Thiên phủ tinh thần, lộc tồn thiên lương, ứng với hệ rất nặng. Nhật nguyệt xương khúc thiên cơ, đều vì mỹ tuấn của tư, chính là thanh kỳ của cách, thượng trường hạ ngắn, con mắt đôi mi thanh tú thanh. Vũ khúc tham lang, hình nhỏ giọng cao mà lượng đại. Thiên đồng đà kị, mập trước mắt miễu, hình xấu mạo to. Văn giá trị hao tổn sát kình dương, bản thân tao thương, nhược gặp đà la cự ám, tất sinh ám dị của chí. Nhược cư chết hết của hạn, đồng tử có vú, phí công kỳ lực, lão giả cũng thế thọ chung.

Đến đây là sổ trung tâm của cương lĩnh, là là tinh vĩ cơ hội quan, nghiền ngẫm dốc lòng, dĩ tố huyền diệu. Hạn có cao thấp, tinh tầm hỉ ác. Giả như vận hạn pha tạp, chung vi chìm nổi, tới nhược tương chung, triêu nguyên chặc nhất. Hạn đi phùng kị, có người nói rằng hung tống hung nghênh, đều vì Yển kiển vô tình, gặp khốn khó. Như phùng sát địa, càng phải thôi tường, thảng gặp không vong, phải tế sát. Nghiên cứu sâu hơn thế, không được mắc không được thần.

Đẩu số phát vi luận

Tử vi đẩu số và năm sao bất đồng, án đến đây tinh thần và chư thuật đại dị. Tứ chính tinh cát định vì quý, tam phương sát củng ít là ưa. Đối chiếu hề, tường hung tường cát; chụp ảnh chung hề, quan tiện quan quang vinh. Ngôi sao may mắn nhập viên thì là cát, hung tinh mất đất thì là hung. Mệnh phùng Tử Phủ, không những thọ hơn nữa quang vinh; thân gặp sát tinh, không chỉ bần hơn nữa tiện. Tả hữu hội vu Tử Phủ, cực phẩm tôn sư; khoa quyền rơi vào hung hương, công danh lận đận. Đi hạn phùng ư yếu địa, vị tất là tai; lập mệnh sẽ ở cường cung, nhất định có thể giáng phúc. Dương đà thất sát, hạn vận sờ phùng, phùng của chắc chắn hình thương (kiếp không thương khiến cho, cũng và cùng phán đoán); thiên khóc tang môn, lưu niên sờ gặp, gặp của để phòng rách nát. Sao Nam Đẩu chủ hạn tất sinh nam, bắc đẩu gia lâm trước phải nữ. Khoa tinh ở hãm địa, ngọn đèn dầu vất vả cần cù; xương khúc ở chỗ hung hương, lâm tuyền lãnh đạm. Gian mưu tần thiết, tử vi phùng gặp phá quân; dâm bôn tư đi, hồng loan hoành tao tham ở lại. Mệnh thân tương khắc, thì tâm loạn mà không rảnh rang; thiên diêu tam cung (phúc đức), thì dâm tà mà đam dâm. Sát lâm ba vị (phu thê), tất nhiên thê tử bất hòa; cự đáo nhị cung (huynh đệ), tất là huynh đệ vô nghĩa. Hình sát thủ tử cung, tử nan phụng lão; chư hung chiếu tài bạch, tụ tản thay đổi luôn; dương đà lâm tật ách, mắt hôn ám; hỏa linh đáo thiên di, đường dài tịch mịch; tôn tinh liệt tiện vị, chủ nhân làm phiền; ác tinh ứng với tiện cung, nô bộc có trợ giúp; quan lộc gặp Tử Phủ, phú hơn nữa quý; điền trạch gặp phá quân, tiên phá hậu thành; phúc đức gặp tai kiếp thiên không, bôn tẩu vô lực; tướng mạo (phụ mẫu) gia hình sát, hình khắc khó tránh khỏi. Học giả chấp đến đây thôi tường, vạn vô nhất thất.

Đẩu số thước đo

Mệnh cư sinh vượng định phú quý, các hữu sở nên; thân tọa không vong luận quang vinh khô, chuyên yêu cầu kỳ yếu. Tử vi đế tọa, ở nam cực bất năng thi công; Thiên phủ lệnh tinh, cư nam địa chuyên tài cán vì phúc (người phương bắc nên bắc đẩu chư tinh tọa mệnh, phía nam nhân nên sao Nam Đẩu chư tinh tọa mệnh, cát thì canh cát). Thiên cơ Tứ Sát đồng cung, cũng thiện ba phần; Thái âm hỏa linh đồng vị, trái lại thành thập ác. Tham lang làm ác ở lại, nhập miếu không được hung; cự môn làm ác diệu, được viên vưu mỹ. Chư hung ở khẩn yếu của hương, tối nên khắc chế; kình dương trong người mệnh vị, lại thụ cô đơn. Nhược sai ai ra trình diện sát tinh, đảo hạn hung nhất, phúc (thiên đồng) ấm (thiên lương) lâm của, thứ kỷ có thể giải trừ.

Đại để ở nhân cơ hội thay đổi, càng thêm dụng tâm của thôi tường. Biện sinh khắc chế hóa dĩ định nghèo thông; xem trọng ác chính thiên dĩ nói họa phúc.

Quan tinh ở phúc địa, cận quý quang vinh tài; phúc tinh ở quan chức, lại trở thành dụng. Thân mệnh được tinh là yếu, hạn độ gặp cát là quang vinh. Nhược nói con nối dõi có vô, chuyên ở kình dương hao tổn sát, phùng của thì hại, thê thiếp cũng thế. Tướng mạo (phụ mẫu) phùng hung, tất đái mặt mày hốc hác; tật ách phùng kị, định chủ uông luy. Cần phải nói định số để cầu huyền, canh ở cùng năm của tương hợp.

Tổng là cương lĩnh, dùng làm thước đo.

Bách tự thiên kim bí quyết

Khu kho tọa mệnh gặp cát, phú quý thủy chung hanh thông.

Cơ nguyệt cùng lương phúc lâm, nhật nguyệt tả hữu trường sinh.

Sát gặp chung cần phải thoái thoái. Vũ guitar hóa cao chót vót.

Tham trinh chủ tinh bất hảo, xương khúc nhập miếu khoa danh.

Lộc tồn nơi giai mỹ, sợ nhất dương hỏa đà linh.

Cự hóa cát ở lại phú quý, cùng hung cũng không xương quang vinh.

Khôi việt phù củng phát đạt, suốt đời cận quý công danh.

Trong cuộc tối ngại thiên không cướp, chư tinh bất khả đồng cung.

Chú: Khu chỉ tử vi, kho chỉ thiên phủ.

Quan mệnh kinh nghiệm đàm

(dân quốc nam bắc sơn nhân soạn)

Thanh thản mệnh bàn, chỉ thấy mãn bàn hơn mười tinh diệu, thiện ác kiêm hữu thì, dĩ cung mệnh sở rơi đất tức và ở đâu tinh cùng viên là việc chính yếu, thứ thì quan xem xét thân cung cập cùng viên của diệu, tam thì khán mệnh cập thân cung thứ ba phương tứ đang có ở đâu cát diệu của củng chiếu, hay là có vô dương đà hỏa linh thứ tư sát của phá tan, sau đó sẽ quan giáp củng làm sao, kỳ tài bạch, quan lộc, thiên di và phúc đức thì như thế nào.

Mệnh, thân nhị cung quá sức khẩn yếu. Nhược được nam bắc hai ngày ngôi sao diệu miếu vượng thủ giá trị, mà tam phương lại được chúng cát miếu vượng củng chiếu, mà lại vô Tứ Sát hoặc thiên không cướp hình tù hao tổn kị chi giao hội xung hợp hoặc giúp đỡ, vật luận mệnh thân tọa lạc ở đâu cung, giai tốt luận.

Tái nhược hợp cục nhập cách, canh được chúng cát củng và cát giáp, ứng với hệ đẹp hơn gia mỹ, tú thực của tối.

Nếu là mệnh, thân giai cường, mà tài thiên quan tam cung cũng sai ai ra trình diện chúng cát đủ thấu, thì đến đây mệnh tất vật phi phàm, đã lớn người tái sinh phú quý kiêm hữu (chú: Cung Quan lộc tốt cát, thì dĩ quý phán đoán. Cung tài bạch nếu là thắng cung Quan lộc, thì dĩ phú phán đoán. Nếu là tài, quan nhị cung đều vì cát mỹ, thì dĩ phú quý song toàn phán đoán. Duy phú quý song toàn của mệnh, kỳ mệnh cần phải nhập cách, như “Tam kỳ gia hội cách”, “Đeo sao được địa cách”, “Minh châu rời bến cách”, “Ánh sáng mặt trời Lôi môn cách”, “Hùng tinh triêu viên cách” chờ là, phủ thì không thể nào vọng luận đoán), niên thiếu người tái sinh tương lai phát đạt của phán đoán.

Nhưng mà cũng có người mệnh, thân cập tài thiên quan phúc lục cung giai cường, mà đầy hứa hẹn to lớn hạn đều giá trị rảnh rang hãm của hình tù hao tổn kị thiên không cướp hoặc phùng gặp Tứ Sát, thì cáo mỹ ngọc khuyết điểm, tuy đẹp bất túc, đáp số hơi bị giảm đi, mà cần phải phán đoán dĩ trung tâm cách tình.

Nếu mệnh, thân cập tài thiên quan phúc giai cát, mà tam phương tứ chính cũng có dương đà hỏa linh một trong nhị phá tan, tung hệ nhập cách của mệnh, cũng không tác toàn bộ mỹ của luận.

Về phần không vào cách người, thì phán đoán dĩ suốt đời âu sầu, nếu là đại hạn đi địa cũng trần dữ nhiều lành ít của tượng, không khỏi vu tai hoạ hối lận của lũ sinh.

Cung mệnh cát hung cùng thủ mà tam phương đắc cát diệu của củng xung, cận chủ suốt đời kiển trệ, mà đại hạn may mắn cũng có thể hoạch ích không cạn (chú: Hung tinh bình hãm thì phủ, ngôi sao may mắn cũng bình hãm thì cáo tuẫn là khiếm cát của luận, tuy lớn hạn cực mỹ cũng nan hiểu rõ. Ngoài ra mà lại chủ một thân tính tình bất ổn, yêu ghét nan định).

Nhưng nếu là cung mệnh dù có ngôi sao may mắn thủ viên, mà tam mới có cát cũng có sát diệu củng xung, thì vị “Tú mà không thực” (chú: Sai ai ra trình diện nhất sát hoặc thiên không cướp cũng thế), thì chủ một thân và cung mệnh ngồi chung bình rảnh rang của sát diệu không khác nhiều.

Cái tam phương cận vi tài thiên quan ba người mà thôi, đều không thể làm sát sở giá trị, nhập tài thì tài tổn hại, nhập quan thì quan lận, nhập thiên di thì chủ xuất môn đa cữu, trực tiếp có tổn hại tài, quan (hoặc sự nghiệp) của lấy được cũng. (chú: Nếu tam phương ít thấy sát phá liêm tham tứ hung, thường nhân là tai so sánh Tứ Sát là khinh, cũng chủ cá tính kiên cường, ý chí kiên định, duy quân nhân có trái lại tác trinh tường. Nhiên mệnh tọa thất sát vu thất sát bình rảnh rang hoặc được thất sát đối cung xung chiếu, mặc dù miếu vượng cũng chung bất lợi)

Phàm mệnh được trường sinh, đế vượng và lâm quan người, phục được chúng cát thủ chiếu, chung tất phát đạt.

Quân nhân thì lợi sai ai ra trình diện bác sĩ, thanh long, chiếu tướng của cùng thủ mệnh thân, tái vô chư ác của củng xung giúp đỡ, định đều bị cát của để ý. Riêng là mệnh thân ngon mà vô Tứ Sát chư ác của củng xung giúp đỡ do ngại thiếu, thượng cần phải tài thiên quan tam cung tất giai được chúng cát thủ chiếu thủy tác mỹ luận (chú: Như ngô bội phu chiếu tướng của mệnh tức là), không phải thì là giảm mỹ, hoặc đa phú mà không năng lực quý hiển, hoặc quý quang vinh mà nan tác phú xa, hoặc phú quý chẳng hề dễ lấy được, cận vi xuất môn thuận lợi mà thôi vậy.

Đại để mệnh thân tốt cát mà cung Quan lộc cũng tốt cát người, mặc dù tài cung khiếm mỹ, cũng đều đa chủ công tư bổng lộc, bất trí có áo cơm của lự, mà tài quan ngon mà quan lộc khiếm cát người, đa chủ là phổ thông thứ nhân, hoặc thương nhân hoặc tài nghệ, mà cũng không lự vu áo cơm. Hai người nếu là thiên di khiếm cát, cận chủ suốt đời vất vả cực nhọc, cùng người khó xử, dung thường không đổi thịnh vượng, quan lại không đổi thăng chức mà thôi.

Duy tài, quan cung nếu khiếm cát, thiên di cũng khiếm cát, cho dù mệnh, thân lưỡng giai ngon, cũng nan một bước lên mây mà có điều như ý làm là, rất có người một đời sầu lo, cô đơn không vui, thậm chí là quanh năm của nghèo khó mà khổ não.

Tái nhược mệnh thân trở thành pha tạp mà vừa hệ khiếm cát, mà tài, quan, thiên tam cung cũng đều không đẹp, tung được phúc đức, tôi tớ, phụ mẫu chờ cung tốt cát, cũng làm một sinh Yển kiển của phán đoán, vưu mệnh thân có hình kị hao tổn tù chết hết cập chặn thiên không, tuần thiên không, thiên không, cướp hoặc cô thần, quả tú của thủ chiếu là quá mức.

Nam tính của yếu cung, là mệnh, thân, tài, quan, thiên, phúc, thê, bộc, huynh đệ thứ chín cung, duy dĩ mệnh, thân, tài, quan, thiên, phúc lục cung là tối yếu. Nữ tính người dĩ mệnh, thân, phúc, phu thê, tử nữ, phụ mẫu, huynh đệ để nặng, nhưng dĩ mệnh, thân, phúc, phu tứ cung là phương pháp tối ưu.

Duy nam nữ của mệnh thân cập phúc đức, thiên di đều không thích hợp tọa thủ thất sát. Thảng mệnh nhập thất sát ở vào triêu đấu ngưỡng đấu nơi mà hợp cục nhập cách, nam người cố có thể phú quý vu một thời, trong trường hợp đó chung tất không đẹp (chú: Như Viên Thế Khải tức là chính tông “Thất sát triêu đấu cách”, bạo một vu năm mươi tám tuổi cũng hệ đồng loạt). Mà phàm không vào cách người nhất là không vì mỹ luận, vô sát xung hợp thì chủ tính tình cổ quái, bảo thủ quá chừng, hậu kỷ hà nhân, chung tao tai hối cự lâm. Có sát giao nhau người chủ nghèo hèn mẹ goá con côi, cũng chủ gian nịnh bừa bãi, cùng người không được mục, suốt đời không được phát đạt. Tái nhược thất sát xung mệnh, làm hại cũng không ở khinh, ký chủ chung thân khó có đạt nhật, vừa chủ xuất môn tính hảo tranh đấu, mọi việc tính toán chi li đấu, không được nhân duyên, yêu cầu mưu vu tối nghĩa trong. Cư nô bộc thì mỗi bị người của xâm hại, mà lại chủ kết giao hồ bằng cẩu đảng, tất là không được tình bất nghĩa hạng người. Thủ phúc đức thì phúc mỏng đức cạn, tối hèn mọn, đồi phong bại tục, cũng chủ một đời tầm thường, một chút cũng không có ngang nhiên chí lớn.

Nữ tử nhược phùng thất sát thủ mệnh, phi sinh hương mà miếu vượng vô sát hội hợp người, chủ cô lãnh khó hoà hợp mà bướng bỉnh, dù có nam chí cập làm việc có cách, cũng hình phạt chính khắc tới nặng. Nhập thân cung làm hại sảo khinh, nhiên chủ suốt đời lao khổ và thân thể dị thường, cư thiên di thì chuyện tốt tranh phân, mỗi khi cùng người là địch, sinh sôi oán khích. Thủ phúc đức nhất là không thích hợp, không được chủ xướng thiếp thì chủ dâm tiện, có hình phu khắc tử, cùng người tư thông của lự.

Nam tử được sát phá liêm tham của xung hợp, mặc dù chẳng hề sai ai ra trình diện sát cũng chủ mỗi đa thoái thoái, có sát thì suốt đời sầu lo, tai hoạ vén khó có ngày yên tĩnh, phục sai ai ra trình diện Hóa kị hoặc thiên không cướp hao tổn khiến cho chờ ác, tất hệ trôi giạt khấp nơi, chung quanh phiêu đãng người. Duy được vũ phá liêm tham của xung hợp mà không sai ai ra trình diện thất sát cập Tứ Sát chi giao hội, lại thấy xương khúc phụ bật khôi việt Tử Phủ của thủ chiếu, doãn là thượng cách, phú quý tất vậy, nữ tử phùng của kiên trinh già giặn, tài trí hơn người mà vượng phu ích tử.

Cung mệnh có thất sát và liêm trinh của hợp thủ, vật luận ở đất, nam nữ giai không vì lương, mệnh, thân các hữu sát liêm phân giá trị cũng thế.

Cung mệnh có tham lang, liêm trinh của hợp thủ, hoặc mệnh, tư cách giá trị một sao, nam nữ đều đa dâm tà. Hết thẩy tham lang thủ giá trị mệnh hoặc thân cung vu rảnh rang hãm, đa chủ một thân sa vào tửu sắc, nữ thì ai cũng có thể làm chồng. Mà chỉ có liêm trinh nhất ở lại độc thủ mệnh thân, nam nữ mặc dù không khỏi chinh trục tửu sắc, nhiên so sánh tham lang thủ trị giá là cát.

Quan một thân có vô sáng suốt của phúc, thì khán mệnh thân có hay không câu sai ai ra trình diện xương khúc khôi việt, mừng nhất tứ ở lại giai được, sai ai ra trình diện một… hai… Cận chủ thông minh mà thôi. Xương khúc của khôi việt thủ chiếu mệnh thân, cần phải quan có vô Tứ Sát phá tan, thậm chí kỳ địa sinh khắc làm sao. Cái phàm tao sát hình hoặc gặp địa khắc, thì văn tinh thụ hại, đa vô thực học của có, trái lại chủ một thân kiểu hư giả dối, thiện tật hảo đố phản phúc vô thường vậy. Thân tọa văn khúc vu sinh địa mà cung mệnh cận được văn xương xung chiếu, tái nhược mệnh, tài, thiên tam cung vừa khiếm cát, ngay cả thi họa song thiện, cũng chủ khó với quý hiển, thanh bần bần sĩ nhĩ.

Mệnh phùng vũ tham hỏa linh vu miếu vượng mà vô không cướp hình tù hao tổn kị chi giao hội, nam chủ quân lữ thành công, phú quý kiêm hưởng, nữ thì đại phu đi quyền, cũng chủ sáng suốt song mỹ, chí thắng tu mi.

Tử vi hoặc Thiên phủ thủ mệnh mà tam phương vô sát, nam nữ giai chủ trinh tường, vưu hai sao đồng cung hoặc phân giá trị mệnh, thân làm tối cát, tử vi phú thất sát dĩ quyền, có thể chế kỳ hung. Cho nên phàm thất sát mệnh thân người, nên sai ai ra trình diện đế cực của thủ chiếu, bằng không tối kỵ.

Cự môn là thị phi ám diệu, thủ giá trị mệnh thân nên miếu vượng mà phùng gặp thái dương, triền vu hãm địa tung sai ai ra trình diện vượng nhật cũng khiếm cát, vưu kị tao Tứ Sát của xung hợp, tất chủ sinh sự từ việc không đâu, suốt đời bất năng làm cũng.

Mệnh phùng thiên không cướp của củng xung, ngay cả mệnh cục nhập cách cũng uổng công, khó có vượng đạt của kỳ. Hai sao đồng cung mà thủ mệnh, định chủ một thân điên tam đảo tứ, bách sự không làm nổi. Hai sao đồng cung mà xung mệnh, thường có kỳ tai đại họa, mừng đến chúng cát của giải cứu. Hai sao giáp mệnh, ký chủ chung thân nan toại kỷ chí, cũng chủ ấu ít hung họa. Thiên không cướp hai sao chư cung bất lợi, giá trị miếu vượng thứ có thể tai khinh.

Cung tật ách tọa sát hội sát, đa tao mặt mày hốc hác hoặc tứ chi bị thương tàn phế, bằng không thanh trung niên khó thoát hung hiểm. Cung phụ mẫu tọa sát hội sát, mà mệnh thân bay vào tang, treo, bạch hổ cùng trời hình, thì chủ song thân không được đầy đủ.

Đến đây là quan mệnh một trong được, độ dài không đồng ý, không thể từng cái tường thuật mà khái quát dồn tẫn, tức đến đây kết thúc cũng.

Chư tinh ở mệnh thân cập mười hai cung cát hung yếu quyết

Lục tự

Dân quốc nam bắc sơn nhân soạn

Trần kiếm điểm hiệu

Tử vi

Tử vi cư tử ngọ thủ mệnh, khoa quyền lộc tam hợp củng chiếu nhất kỳ. Thủ mệnh xấu cung, tiền có cát diệu lai kêu khóc, sẽ làm quyền to của chức. Cư ngọ mà vô Tứ Sát xung chiếu, giáp đinh kỷ sinh ra, vị chí công khanh. Tử vi thủ mệnh vu nam hợi cung, nữ dần cung, nhâm giáp sinh ra phú quý, duy kị và chư ác ở lại cùng giá trị. Cư mão dậu gặp tai kiếp thiên không Tứ Sát, đa số thoát tục tăng nhân, nữ là ni cô.

Tử vi thủ mệnh thân vô phụ bật đồng hành hoặc xung chiếu, là vì cô quân, tú mà không thực, không được hoàn mỹ. Nhược và hung tinh cùng viên hoặc tam hợp phùng gặp, tuy có cát mà vô nói, đa số ngạo mạn kiêu vọng người.

Tử Phủ đồng cung, chung thân phúc hậu, duy cần phải tam hợp sai ai ra trình diện phụ bật, bằng không giảm cát. Gặp Tứ Sát hình xung cập cư địa không đẹp cùng giá trị ác tinh, đa chủ điều kiện không được thường, lúc tuổi già không được thuận.

Tử Phủ triêu viên, thực lộc vạn chung, cũng cần phải chúng cát tướng thấu, vô tả hữu đến đỡ giáp củng người bình thường nhĩ. Cùng trời phủ, tả hữu, xương khúc, lộc, mã tam hợp cực mỹ, thực lộc thiên chung, cự phú đại quý. Tử Phủ hội nhật nguyệt cư vượng địa, kết luận công hầu khí.

Tử Phủ giáp mệnh là quý cách, nhưng mà tam phương gặp sát bất túc luận.

Tử vi, tham lang cùng giá trị vu mão dậu, bất trung bất nghĩa, nặc cận gian nhân. Tử vi và tham lang cùng thủ cung mệnh là chí dâm, chủ nam nữ tà dâm. Nữ mệnh tử tham cùng viên, đa rơi phong trần.

Tử vi thủ mệnh, thiên tướng phụ bật lai giáp củng, là quân thần khánh hội, có trị quốc trải qua bang tài.

Tử vi hội thất sát hóa quyền, hung mà vô hiểm, cát chúng người trái lại tác trinh tường. Tử vi thất sát gia không vong, hư danh thụ ấm. Tử vi thất sát đồng cung, hội Tứ Sát, hư danh thụ ấm, cận quý mà nan hiển, sát chúng tái phùng thiên không cướp thấu, cô độc hình thương mà nghèo khó.

Tử vi phá quân thủ mệnh vu xấu vị, tam phương cát diệu xung chiếu, phú quý kham kỳ. Tử vi thủ mệnh giá trị phá quân, vô phụ bật, vô chúng cát củng chiếu, hung ác quan lại nhỏ. Tử vi thủ mệnh vu thìn tuất gặp phá quân, phú mà không quý có hư danh, mà lại chủ vi thần bất trung, là tử bất hiếu. Tử vi thủ mệnh vu xấu vị, và phá quân phùng gặp cùng giá trị, phạp cát củng chiếu trái lại có sát hợp, cũng như trên phán đoán.

Tử vi thủ mệnh phùng hợp xương khúc, phú quý kham kỳ. Tử vi phụ bật đồng cung, nhất hô bách nặc cư thượng phẩm.

Bí quyết viết: “Phụ bật giáp đế là thượng phẩm, đào hoa phạm chủ là chí dâm”. (giải trừ: Thân mệnh gặp tử vi và tham lang đồng cung, nam nữ tà dâm, gian trá xảo ngữ, duy được phụ bật giáp đế, tham lang bị quản chế, cũng không dụng đến đây luận.)

Tử vi lộc tồn đồng cung, quý không thể nói.

Tử vi và chư sát đồng cung, dù có chúng cát xung chiếu, nhiên cũng quân tử không cầm quyền, tiểu nhân ở vị, chủ nhân giả mạo giả nhân giả nghĩa.

Tử vi quyền lộc gặp dương đà, lấn công họa nước, chích nên kinh thương.

Nữ mệnh tử vi ở dần ngọ thân cung cùng giá trị, đại cát mà quý, vượng phu ích tử, duy cần phải chư cát củng chiếu gia lâm, ác tinh Tứ Sát phá tan thì là thứ luận. Nữ mệnh ở tử dậu tị hợi và tử vi cùng viên, gia Tứ Sát hình xâm mỹ ngọc khuyết điểm, ngày sau không đẹp. Vưu kị tứ mộ gặp phá quân, tứ bại gặp tham lang.

Vận suy hạn ác ưa tử vi giải trừ.

Thiên cơ

Cơ cùng trời lương, phụ bật cập xương khúc hội hợp, văn là thanh hiển, vũ là quý lương.

Ở xấu vị hãm địa thủ mệnh, phục gặp Tứ Sát là hạ cục, chích nên kinh thương tập nghệ.

Thiên cơ thủ mệnh vu tị hợi, hảo uống mà bối hương ly tông, cũng chủ gian giảo nhiều gian trá.

Bí quyết viết: “Cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân, mệnh ở dần thân phương đủ luận”. (chú: Bốn sao và mệnh thân giao nhau, tất sai ai ra trình diện tam hợp xương khúc lại vừa tác dung thân công môn của luận, mà lại cần phải lập mệnh dần thân, thì chủ mã bút công danh. Nếu là gia sát hoặc gặp Hóa kị, khó có đến đây phúc cũng.)

Thiên cơ thủ mệnh và Thái âm cùng giá trị vu dần thân, khó tránh khỏi rời xa nơi chôn rau cắt rốn, xa thiệp hắn phương.

Thiên cơ và cự môn đồng ý với mão dậu thủ mệnh, đa thối tổ mà tự hưng.

Cùng trời lương đồng cung vu thìn tuất, chủ có cao nghệ tùy thân. Cơ cự thủ mệnh dậu cung mà hóa cát, tung gặp tài quan cũng không quang vinh.

Cơ lương hội hợp thiện đàm binh.

Thiên cơ thủ mệnh, địa cũng sinh vượng, mà lại vô sát kị hợp cũng mỹ luận.

Cơ lương thủ mệnh thìn tuất cung, chư cát gia lâm hoặc xung chiếu, phú quý hiền lành; nhược phùng không vong, chích nên tăng nói.

Thiên cơ và ác diệu cộng thủ hãm địa, đa chủ cẩu thâu ăn trộm.

Nữ mệnh thiên cơ thủ mệnh mà vào miếu, tính cương nhanh nhẹn linh hoạt, chủ có quyền chuôi, công việc quản gia có câu, vượng phu ích tử, Phúc Thọ quang vinh xương, nhưng cần phải tam phương tứ chính vô sát mà cát chúng phương tác đến đây luận. Nữ mệnh thiên cơ ở dần thân mão dậu thủ mệnh, tung phú quý không khỏi dâm ẩn. Lập mệnh dần thân thiên cơ xung chiếu, phúc không được đầy đủ mỹ. Nữ mệnh thiên cơ và Thái âm, cự môn, thiên lương cùng giá trị cung mệnh, gặp dương đà hỏa linh hoặc thiên không cướp sao Hóa kỵ xung hợp, thương phu khắc tử, mà lại chủ dâm tiện, chích nên xướng tì.

Thái dương

Thủ mệnh vu mão thìn tị ngọ, phục có chư cát củng chiếu, tất chủ đại quý; sai ai ra trình diện chư hung thủ chiếu, cũng công khanh môn hạ khách.

Thủ mệnh vu vị thân, thái độ làm người tiên chuyên cần hậu nọa. Thái dương thủ mệnh vu dậu, quý mà có hiển, tú mà không thực. Thủ mệnh vu tuất hợi tử, phùng gặp cự môn, suốt đời lao lực hối hả mà nghèo khó, canh chủ mắt có thương tích, cùng người khó hoà hợp mà chiêu phi.

Thái dương thủ mệnh, nhật sinh sôi vượng, có thể chủ phúc; dạ sinh ra hãm, đa chủ phi. Thái dương thủ mệnh vu hãm địa, phí sức cố sức, mặc dù hóa quyền lộc cũng hung, quan lộc không hiện, tiên chuyên cần hậu nọa, thành bại không đồng nhất, nhưng xuất ngoại ly tổ có thể cát. Thái dương thủ mệnh bị chiếm đóng, lại thêm hung thần tất đái tật; gặp Hóa kị chủ con mắt tật.

Thủ mệnh vu mão địa, vô sát kị thiên không cướp chư ác cùng giá trị xung chiếu, ban ngày sinh ra vinh hoa phú quý. (chú: Vị của “Ánh sáng mặt trời Lôi môn” cách.) cư ngọ thủ mệnh thân vô sát kị, vị ngày lệ trung thiên, có chuyên quyền của quý, địch quốc của phú. Vu ngọ thủ mệnh, canh kỷ tân đinh sinh ra phú quý song toàn. Vượng nhật thủ mệnh hội văn xương vu quan lộc, hoàng điện thủ ban, phú quý toàn bộ mỹ.

Thái dương thủ mệnh gặp Hóa kị, thị phi nhật có con mắt hoàn thương.

Nữ mệnh thái dương cùng thủ, cư mão thìn tị ngọ mà tam phương tứ chính vô sát gia, tất chủ vượng phu ích tử, ở hãm địa thì bình thường, gặp sát đa chủ không đẹp.

Bí quyết vân: “Nữ mệnh đoan chính thái dương tinh, sớm phối hiền phu tín có thể bằng”.

Thái dương ở cung phu thê, nam người mệnh thân chúng cát tụ đột nhiên, có thể nhân thê mà được quý; cư cung phu thê vu hãm địa mà gia sát, mặc dù mệnh thân cát cũng không miễn phối ngẫu thương khắc.

Nhật thủ con nối dõi cung nhập miếu gia cát, mà lại được bát tọa, chủ sinh quý tử. Cư cung Quan lộc quyền bính không nhỏ. Nhập cung tài bạch mà miếu vượng, hội Tam Hợp chư cát, mà vô không cướp hình xâm, chủ suốt đời giàu có và đông đúc.

Thái dương miếu vượng không hãi sợ cự môn, hãm địa thì gặp nhau không thích hợp.

Thái dương thủ cung thiên di, bị chiếm đóng người nan chiêu tổ nghiệp, dời cây thay đổi lá, ly tổ thành gia.

Thủ cung điền trạch miếu nhạc, chủ được tổ tiên ấm trạch.

Thái dương nhập hạn gặp miếu vượng, giao nhau phụ bật cập chúng cát diệu, khổ nhị hạn câu phùng hơn thế, tất có đột nhiên hưng niềm vui.

Thái dương thủ giới hạn trong hãm địa, và dương, đà, linh tinh cùng giá trị, cùng với chư ác giao nhau xung chiếu, nhị hạn phùng của thì chủ tai hối, tịnh hình phạt chính khắc phụ thân.

Thái dương, Thái âm

Nhật nguyệt giáp mệnh hoặc giáp tài, tịnh gia ngôi sao may mắn, không được quyền thì phú. Nhược gặp dương đà của diệu hợp xung, thì nên tăng nói.

Nhật nguyệt cùng thủ vu vị cung, an mệnh xấu cung, Hầu bá tài, duy cũng tụ chúng cát vu tam phương tứ chính thủ chiếu gia lâm, thì bính tân sinh ra nhập cách, bằng không phùng gặp sát kị thiên không cướp chờ chư ác tức là vô dụng. Nếu an mệnh vu vị gặp xấu cung nhật nguyệt cùng giá trị, phán đoán pháp cũng thế.

Nhật thủ tị địa, nguyệt giá trị dậu cung, an mệnh xấu vị, vị ngày nguyệt tịnh minh cách, tân ất sinh ra hợp cách, bính sinh ra chủ quý, đinh sinh ra chủ phú, gia Tứ Sát thiên không cướp thì bình thường.

Nhật mão, nguyệt hợi, an mệnh vị cung, là minh châu rời bến cách, có bảng vàng đề tên của quang vinh, như vô sát kị thiên không cướp xung chiếu gia lâm, tất chủ tài quan song mỹ.

An mệnh thìn cung và dương cùng giá trị, tuất cung Thái âm xung chiếu, tái được chúng cát của thủ chiếu, thì chủ không mắc thì phú, tiên hữu ngoại lệ không trúng người. Bí quyết viết: “Nhật thìn nguyệt tuất tịnh tranh nhau phát sáng, quyền lộc không cạn”.

Vừa viết: “Nhật nguyệt khoa lộc xấu không trúng, nhất định là Phương bá công”. (chú: Phàm nhật nguyệt củng mệnh hoặc chính xung cung mệnh, tối cát mệnh thân hóa khoa lộc quyền, được một… hai…, đều may mắn cũng.)

Nhật cư mão thìn tị, nguyệt nhập dậu tuất hợi, ở đây lục cung an thân mệnh, lại thấy xương khúc khôi việt, sớm toại mây xanh của chí.

Nhật nguyệt thủ mệnh vu xấu vị, xương khúc giáp của tất quý hơn nữa hiển. Nhật nguyệt thủ mệnh gặp xương khúc, đa chủ xuất thế vinh hoa.

Bí quyết viết: “Nhật nguyệt tối ngại trái lại bối, là là thất huy”. Tức chỉ thái dương ở thân dậu tuất hợi tử thủ mệnh, là là thất huy, hoặc dạ sinh ra giá trị thái dương thủ mệnh cũng thế, vừa Thái âm ở mão thìn tị ngọ vị, cũng thất huy. Hoặc ban ngày sinh ra giá trị Thái âm thủ mệnh, như nhất để ý phán đoán.

Nhật nguyệt thủ mệnh, không bằng chụp ảnh chung tịnh minh, đó là nhật nguyệt cùng giá trị cung mệnh, cát lâu thì chủ cát, hung lâu thì chủ hung, cho nên nếu là dữ nhiều lành ít, trái lại chiêu tai hoạ. Cái có bí quyết vân: “Nhật nguyệt mệnh thân cư xấu vị, tam phương vô cát trái lại thành hung”, duy dần mão thìn tị mệnh thân câu sai ai ra trình diện thì là tốt luận.

Vừa bí quyết viết: “Nhật nguyệt phụ bật kết hợp tốt, dương đà phùng gặp đa khắc thân”, vừa viết: “Nhật nguyệt hãm cung phùng ác diệu, bôn ba lao lực đi tứ phương”.

Nhật nguyệt ở cung tật ách hoặc cung mệnh, giá trị không vong, đa chủ thắt lưng đà con mắt cổ.

Nhật nguyệt lâm cung điền trạch vu mộ kho vị, vị của “Nhật nguyệt bức tường”, ký chủ được tổ nghiệp kế thừa, nhược phủ, thì chủ bản thân sớm tụ của cải mà thuận lợi đưa sinh.

Vũ khúc

Vũ khúc thủ mệnh, tây, bắc sinh ra phúc hậu, đông, nam sinh ra bình thường.

Bí quyết viết: “Vũ khúc miếu viên, uy danh hách dịch”, đây là đeo sao được địa cách, thìn tuất xấu vị (năm) sinh ra an mệnh vu thìn tuất xấu vị tứ cung, đa chủ phú quý song toàn, nếu không thì thứ hai.

Vừa bí quyết vân: “Vũ khúc bình rảnh rang cung thủ mệnh, tư nhân đa hệ tay nghề tinh”, đến đây vân tức là vũ khúc ở tị hợi cung thủ mệnh mà gia sát, hoặc và hình tù chư ác cùng giá trị, đa chủ tay nghề an thân người.

Bí quyết vân: “Vũ khúc thủ vu tài bạch, đa số tài phú của quan”. Vừa bí quyết viết: “Tài cư tài vị, gặp người phú xa”, tức là vũ khúc cùng trời phủ cùng giá trị vu cung tài bạch, vừa kiêm hóa quyền lộc hoặc lộc tồn một trong số đó, nhị thủ lâm chụp ảnh chung, tất chủ phú xa, thái tuế và khổ hạn phùng của thì chủ tất phát.

Vũ khúc Thiên phủ đồng cung vu tử ngọ, mỗi chủ thọ thi.

Và tham lang cùng viên vu xấu vị, niên thiếu bất lợi, tiên bần hậu phú, bủn xỉn người.

Bí quyết viết: “Vũ khúc tị hợi thượng, sợ nhất phùng tham lang”, thì vị vũ khúc thủ mệnh tị hoặc hợi cung, mà và tham lang giao nhau, hoặc vu thiên di sai ai ra trình diện tham lang (chú: Đối cung vưu ngại), tịnh gặp sát kị chư hung, định chủ niên thiếu bất lợi, bội lịch gian khổ, đã lớn hậu cũng đa số tài nghệ người, cái có bí quyết vân: “Vũ khúc tham lang gia sát kị, tài nghệ người nhĩ”. Duy vũ khúc và tham lang cùng giá trị tài bạch hoặc cung điền trạch, được hóa cát thủ chiếu, mà mệnh thân chúng cát tụ thấu, thì có thể hoành phát của cải.

Vũ khúc thiên tướng đồng cung vu dần thân mà phùng xương khúc, định chủ thông minh xảo nghệ.

Vũ khúc gia cát tọa thiên di, cự thương cao giả, nhưng cũng cần phải cát thấu phương dĩ đủ luận.

Vũ khúc và thất sát thủ mệnh hội kình dương, nhân tài cầm đao.

Và phá quân đồng cung vu tị hợi, thì nan hiển quý, mà lại phá tổ phá gia mà lao mang. Và phá quân thủ và tài bạch, tài tới tay mà thành thiên không. Hội phá quân, liêm trinh vu mão dậu, để phòng mộc áp sét đánh. Và phá quân, tham lang hội vu tử cung, đương phòng chết chìm của ách. Và liêm trinh nhất ở lại hội vu mão cung, đa chủ rách nát. Và liêm trinh, tham lang cập thất sát hội vu mệnh thân, nên tác kinh thương.

Vũ khúc nhập miếu và xương khúc đồng cung thủ mệnh, ra tương nhập tướng; và khôi việt cư miếu vượng thủ mệnh, tài phú của quan. Vũ khúc hãm địa thủ mệnh hội dương đà kiêm hỏa ở lại, nhân tài chết; và hỏa linh đồng cung, nhân tài gặp nạn. Vũ khúc thủ mệnh miếu vượng giá trị dương đà, thì chủ cô khắc; thủ vu bình hãm nơi hội ngộ Tứ Sát, thì chủ cô mà lại chủ bần, mặt mày hốc hác diên sinh.

Bí quyết viết: “Vũ khúc ngôi sao là quả tú”, nhược cư cung phu thê thì nam khắc thê, nữ khắc phu, thủ vu mệnh thân nhược là cung phu thê chủ tinh rảnh rang hãm, cũng đồng nhất để ý phán đoán. Duy phụ đoạt phu quyền mà nhà trai không được kị, có thể miễn hình phạt khắc, bằng không lưỡng cương tướng địch, tất nguyên nhân chính khắc sanh ly.

Vũ khúc và phá quân đồng cung vu tị hợi, khổ nhị hãm có nhất lâm của, đa chủ cầu tài nan toại, sát gia thì có thị phi của nhiễu.

Thiên đồng

Thiên đồng thủ mệnh, bất úy kiếp sát tướng xâm, không hãi sợ chư sát đồng cung.

Thiên đồng thủ mệnh tam phương cát hội, tung Bản cung giá trị sát gần nhau, cũng chủ thọ thi của phúc. Thiên đồng tuất cung thủ mệnh là trái lại bối, duy đinh sinh ra gặp hóa cát chủ đại quý.

Vu tị hợi thủ mệnh phùng gặp Tứ Sát, tàn tật cô khắc. Và Thái âm giá trị ngọ cung thủ mệnh, tái nhược sát kị tương gia, thì chủ tứ chi luy hoàng. Thủ mệnh gặp cự môn hỏa linh, tất sinh dị chí. Cùng trời lương cùng tồn tại dần thân cung thủ mệnh, giáp ất đinh kỷ sinh ra phúc hậu. Thiên đồng thủ mệnh, phùng gặp phụ bật xương lương, tất chủ quý hiển. Và kình dương cư ngọ thủ mệnh, bính mậu sinh ra trấn ngự biên cương. (là đầu ngựa đái tiến cách, đa chủ phú quý.) và kình dương cùng giá trị thân mệnh vu rảnh rang hãm của cung, tứ chi tao thương. Và đà la đồng cung, mập mãn mà con mắt miễu.

Bí quyết viết: “Nữ mệnh thiên đồng tất là hiền”, tức tử năm sinh ra cùng trời cùng thủ mệnh dần cung, tân sinh ra mệnh tọa mão vị, đinh sinh ra mệnh tọa tuất địa người là, là nhập cách; mà bính sinh ra trung tâm cách, duy độc mệnh tọa tị hợi cùng trời cùng cộng viên, tuy đẹp đa dâm, phi thượng cách cũng. Nữ mệnh thiên đồng đa chủ thông minh mà thông minh, duy cũng ngại sát kị chư ác của hình xung, trong trường hợp đó hình phu khắc tử. Và Thái âm đồng cung thủ mệnh, tuy đẹp mà dâm, nhà kề thị thiếp nhĩ. Cùng trời lương cùng giá trị vu mệnh, chích nên nhà kề, cát chúng vô sát thì không ngại.

Liêm trinh

Liêm trinh ở mệnh thân cung là thứ đào hoa, nhược cư hãm địa, thì đánh bạc mê hoa mà dồn tụng.

Vu vị thân cung thủ mệnh vô Tứ Sát hình xung, là hùng ở lại triêu viên cách, phú quý tung tin lan xa danh, duy gia sát hoặc gặp sao Hóa kỵ thiên không cướp thì bình thường.

Thủ mệnh vu tị hợi, thì khí tổ rời nhà, thấp hèn cô hàn.

Cư mão dậu cung thủ mệnh gia sát kị, công môn quan lại nhỏ hoặc xảo nghệ người.

Thủ mệnh phùng tham lang, thất sát hoặc phá quân, tái phùng văn khúc và thiên di, chủ tác cụ nhung (quân cảnh bộ môn trung tâm văn chức).

Bí quyết viết: “Liêm trinh thất sát cư miếu vượng, trái lại là tích phú người”, tức là thất sát, liêm trinh cùng tồn tại vị cung thủ mệnh, hoặc thất sát cư ngọ, liêm trinh cư thân, thân mệnh gặp của là cũng. Nhược hai sao cư hãm địa Hóa kị, thì chủ nghèo hèn tàn tật.

Liêm trinh hội thất sát vu tị hợi cung thủ mệnh, lưu động thiên nhai. Cư cung Quan lộc hội thất sát hội kình dương, ngục tai nạn đào. Phá quân phùng kình dương và thiên di, chết vào ngoại đạo. Và thất sát hỏa linh đồng cung thủ mệnh, lang tâm cẩu phế. Và phá quân Tứ Sát cư mão dậu, tự ải đầu sông. Liêm trinh thủ mệnh phùng vũ khúc, phá quân vu rảnh rang hãm, tổ nghiệp tất phá. Bí quyết viết: “Liêm trinh phá quân và nhật nguyệt dĩ tế đi, con mắt tật không khỏi”.

Liêm trinh thủ mệnh gặp văn xương, hảo lễ nhạc. Và thất sát cùng thủ vu xấu vị, hiển quan võ. Và lộc tồn cùng giá trị, chủ phú quý. Và kình dương cùng thủ vu mệnh, thị phi nhật có. Gặp dương đà thì mủ máu không khỏi. Và Hỏa Tinh thủ mệnh vu hãm địa gặp không vong, chủ hung sự bị chết. Gặp vũ khúc thủ mệnh vu bị quản chế của hương, cần phải phòng mộc áp xà thương.

Liêm trinh thủ mệnh gặp Tứ Sát đồng cung, đa tao hình lục, nhẹ thì chung thân bất năng phát đạt. Bí quyết vân: “Liêm trinh bạch hổ, hình trượng khó thoát”, tức là lưu niên thái tuế tịnh tiểu hạn tọa cung mệnh, vừa giá trị lưu niên bạch hổ gia lâm, chủ quan phi, tao hình trượng.

Bí quyết viết: “Liêm trinh nhập miếu gặp chiếu tướng, trọng do uy mãnh”, tức là miếu viên an mệnh, hai sao cùng giá trị là cũng.

Nữ mệnh bí quyết viết: “Liêm trinh thanh bạch năng lực gần nhau”, tức là giáp kỷ canh quý năm sở sanh của nữ, an mệnh thân dậu tuất tử; bính tân ất mậu năm sinh ra, an mệnh dần mão xấu ngọ cung thủ mệnh còn lại là, nhưng nếu giá trị vu tị hợi hãm địa đa chủ ti tiện.

Thiên phủ

Thiên phủ lâm tuất có tinh phù, thắt lưng kim y tử, tức là giáp kỷ sinh ra gặp to lớn cát, duy cũng cần phải không có sát kị của hình xung, bằng không số trừ là thứ cách.

Vừa bí quyết vân: “Thiên phủ cư ngọ, tuất cung thiên tướng lai triêu, giáp sinh ra nhất phẩm của quý”. Tái bí quyết viết: “Phủ tương đồng lai triêu mệnh viên, thiên chung thực lộc”, tức là an mệnh dần hoặc thân cung, phủ, tướng ở tài bạch, cung Quan lộc triêu mệnh người là thượng cách, tha cung thì thứ hai, người bình thường nhĩ, nếu là sát tinh thiên không cướp gia lâm củng chiếu mệnh viên, dù có phủ tướng lai triêu cũng chủ y lộc gian khổ, duy bất trí nghèo hèn nảy ra. An mệnh dần cung phủ ngọ tướng tuất lai triêu, vị lên nhất phẩm của quang vinh, giáp sinh ra gặp của do tốt.

Và vũ khúc cộng thủ tài bạch, cung điền trạch, canh kiêm quyền lộc phú xa ông, hội phụ bật lộc tồn cực mỹ cũng. Thiên phủ thủ mệnh có vũ khúc hoặc lộc tồn cùng giá trị, tam phương hợp cát, phục vô sát kị phá tan, đa chủ rất nhiều của phú. Nhược gặp xương khúc phụ bật cùng giá trị hoặc củng chiếu, cao thứ dạ quang vinh.

Bí quyết viết: “Tả phủ đồng cung, tôn cư vạn ngồi”, đó là mỹ không thể nói cũng. Thủ mệnh và lộc tồn cùng giá trị, xương khúc tam phương giao nhau, cũng chủ rất nhiều của tư. (chú: Lộc tồn thủ thiên di, xương khúc hai phe củng chiếu, cùng một để ý phán đoán, xương khúc đối cung, lộc tồn thiên củng cũng thế.)

Thủ mệnh và dương đà hỏa linh cùng giá trị hoặc giao nhau, chủ nhân gian trá. Và không vong sao Hóa kỵ thủ mệnh, chủ nhân cô lập ít viện.

Thiên phủ, thiên tướng là là y lộc chi thần, thủ vu mệnh thân, là sĩ làm quan, định chủ hanh thông.

Nữ mệnh Thiên phủ giá trị thân mệnh ôn lương hiền mỹ, vượng phu ích tử, cư cung phúc đức cẩm y ngọc thực, sớm phối hiền phu.

Thái âm

Thái âm thủ mệnh nhập hội chùa chư cát, phục vô sát kị thiên không cướp, đa chủ phú mà lại quý.

Thái âm thủ mệnh, nhật sinh ra tối không thích hợp hãm, trong trường hợp đó nam nữ khắc mẫu, nam người thượng chủ khắc thê.

Vu thân cung phùng Thái âm, nên tùy nương kế bái hoặc ly tổ cho làm con thừa tự.

Thái âm miếu vượng thủ giá trị mệnh thân cung, đa chủ suốt đời vui sướng. Nếu là hãm địa thủ mệnh, sai ai ra trình diện hóa khoa quyền lộc trái lại chủ hung, xuất ngoại ly tổ thì cát, canh gặp Tứ Sát tửu sắc dâm ẩn, thấp hèn yểu tang. Thủ mệnh vu hãm địa và Tứ Sát đồng cung, tứ chi tàn thương.

Cư tử vị thủ mệnh, là trung gián tài, được thanh yếu của chức, nhiên bính đinh nhân dạ người sống hợp cục, năm nào người sống thứ hai.

Bí quyết viết: “Trăng sáng Thiên môn vu hợi địa, tấn tước phong hầu”, tức là trăng sáng Thiên môn cách là cũng, phàm hệ tử niên nhân mà dạ người sống, không mắc thì đại phú, đến đây cách bính đinh sinh ra đa chủ quý, nhâm quý sinh ra đa chủ phú, cũng yếu tam phương cát củng, vô sát hình xung là thượng cục.

Thiên cơ, xương khúc thủ mệnh vu hãm cung, nam làm nô bộc nữ làm thiếp tì, gia sát thì nam chủ dâm tà nữ là kỹ nữ.

Thủ mệnh vu tuất cung, thái dương ở thìn cung xung chiếu, đa chủ phú quý.

Và lộc tồn đồng cung thủ mệnh, được phụ bật chụp ảnh chung phú xa ông.

Và văn khúc thủ mệnh, nhất định là 1.cửu lưu thuật sĩ.

Bí quyết viết: “Âm dương hội xương khúc, xuất thế vinh hoa”, tức là mệnh tọa nhật nguyệt, tài quan nhị cung được xương khúc thủ giá trị lai hội, nếu là rất có khôi việt xung chiếu, định chủ phú quý song toàn.

Thái âm và văn xương khúc giá trị vu thê cung, bảng vàng đề tên của quang vinh, pháp quyết này của giải trừ, đó là nhân thê lấy được phúc, được thanh yếu của chức.

Cư tật ách mà gặp đà la, chủ con mắt tật, vu tư cung gặp hỏa linh tất gây tai hoạ. Thái âm thủ mệnh gặp dương đà, đa chủ nhân ly tài tản. Nhật nguyệt thủ mệnh mà trái lại bối, là vì thất huy, nếu không có cát giải trừ, đa hình phạt chính khắc phụ mẫu, mưu cầu nan toại, duy ly tổ xuất ngoại có thể tự thành gia. (chú: Thái dương ở thân dậu tuất hợi tử thủ mệnh là là thất huy, Thái âm ở mão thìn tị ngọ là thất huy. Mệnh tọa tuất và nhật cùng giá trị, nguyệt ở thìn xung chiếu, là vì nhật nguyệt trái lại bối mà thất huy, phán đoán như trên lệ, dư thì phỏng của.)

Bí quyết vân: “Nguyệt diệu, thiên lương, nữ dâm bần”, tức là Thái âm vu dần thân cung thủ mệnh, thiên lương vu hãm cung yếu địa xung chiếu, nữ nhân giá trị nhiều chủ bần dâm, hoặc chủ nhà kề thị thiếp. Nữ nhân nhật nguyệt triêu viên bản chủ quang vinh xương, duy mệnh thân bất khả triền hãm hoặc vô tinh diệu hoặc và chư ác cùng giá trị, trong trường hợp đó đa không được cát.

Tham lang

Tham lang miếu vượng vu thìn tuất xấu vị thủ mệnh, tịnh và không vong cùng giá trị, trái lại năng lực tập chính.

Bí quyết viết: “Tham lang gia cát tọa trường sinh, thọ thi vĩnh như bành tổ”, đó là tham lang và dần ngọ tuất năm sinh ra cùng giá trị vu ngọ cung; và thân tử thìn năm sinh ra giá trị mệnh vu tử cung; và tị dậu xấu năm sinh ra giá trị mệnh vu hợi cung; và hợi mão vị năm sinh ra giá trị mệnh vu mão cung người là, đa chủ Phúc Thọ song toàn.

Tham lang thủ mệnh thân, dương đà câu sai ai ra trình diện, nếu không có cát giải trừ, cẩu thâu ăn trộm hạng người.

Tham lang, tử vi cùng giá trị cung mệnh, nếu không có chế phục dung thường người, nhược được phụ bật xương khúc giáp chế không làm đến đây luận.

Và vũ khúc cùng thủ mệnh thân, thái độ làm người siểm nịnh gian tham, đa tổn hại nhân mà lợi kỷ, chỉ có chắc chắn cát củng, thì chủ tiên bần hậu phú, nhưng mà gian nịnh khó tránh khỏi. Tham, vũ cùng giá trị vu mệnh nhập miếu vượng, được tử vi xương khúc phụ bật của củng chiếu, hạn phùng khoa lộc quyền giao nhau, thì tác quý hiển của luận.

Vừa bí quyết viết: “Tham vũ mộ trung tâm cư, ba mươi tài mập ra”, còn đây là tham vũ đồng hành cách, nhưng ở thìn tuất xấu vị bất khả phùng gặp sát kị hình gia, mà lại tài, quan cung cần phải có cát phương luận.

Vừa bí quyết: “Tham lang, vũ khúc cùng thủ thân, mệnh vô cát diệu thọ không dài”, tức là tham vũ cộng thủ vu thân cung, mà cung mệnh không có cát diệu thủ giá trị, đa chủ cô bần mà thọ thúc.

Tái bí quyết vân: “Tham lang tứ sinh tứ mộ cung, phá quân kị sát bách công thông”, đó là tham lang thủ mệnh dần thân tị hợi hoặc thìn tuất xấu vị, gặp giá trị phá quân hoặc cái khác chư diệu sao Hóa kỵ người là, đa chủ tay nghề sức lao động người.

Bí quyết viết: “Tham vũ phá quân vô cát diệu, mê luyến hoa tửu dĩ vong thân”, tức là tham lang, vũ khúc tức phá quân cùng thủ cung mệnh vu thất cát nơi, tam phương phục vô cát diệu củng chiếu người là, cũng đa chủ tay nghề người.

Vừa bí quyết viết: “Tham vũ đồng hành, uy trấn biên di”, đến đây vân tham vũ thủ mệnh vu miếu vượng ưa nhập nơi, tam phương rất có chúng cát củng chiếu người là, duy bất khả phùng gặp sát kị chư ác của hình phá.

Và tử vi thủ mệnh vu mão dậu, nam lang thang, nữ đa dâm, tửu sắc vong thân.

Và liêm trinh cùng giá trị tị hợi, nam nữ không được khiết, tăng nói không rõ, gia sát kị lưu niên quan phù, mỗi tao quan hình tai ương. Thủ mệnh vu hãm địa phùng dương đà cập kị ác, cô bần mặt mày hốc hác mà lại tàn tật. Vu tị hợi hãm địa và chư ác cộng thủ, đa số đồ tể lại hối.

Tham sát đồng cung, nữ thâu hán mà nam ăn trộm, tọa hãm cung mà vừa hội sát phục vừa tam phương vô cát, nam nữ giai * tiện nghiệp.

Bí quyết vân: “Tham lang kình dương cư ngọ vị, bính mậu sinh ra trấn biên cương”, đây là đầu ngựa đái tiến cách, vô không cướp kị kí chủ phú quý.

Bí quyết viết: “Tham lang hỏa linh tứ mộ trung tâm, phú hào gia tư Hầu bá quý”, đến đây tức thủ mệnh thìn tuất cung tốt cát, xấu vị cung thứ hai, gia dương đà thiên không cướp không hợp đến đây cách. Tái nhược mệnh lập tứ mộ, có khôi việt phụ bật vũ cùng giá trị, tam phương đắc hỏa linh củng chiếu cũng chủ đại cát, quang vinh xương có thể kỳ cũng.

Vừa bí quyết: “Tham lang Hỏa Tinh cư miếu vượng, danh chấn chư bang”, đến đây vân cũng yếu an mệnh tứ mộ được tam phương cát củng phương đủ để luận, an mệnh mão cung gặp giá trị thứ hai, sai ai ra trình diện dương đà thiên không cướp không hợp đến đây phán đoán.

Bí quyết viết: “Tham linh tịnh thủ, tương tướng tên”, tức là tứ mộ an mệnh tịnh gia cát, mậu kỷ sinh ra hợp cách.

Bí quyết vừa vân: “Tham lang dương đà thủ cung mệnh, bỏ ngọ đa số đồ tể nhân”, đến đây vân hai sao thủ mệnh tự chưa đến tị đa số đồ tể, duy ngọ cung thủ giá trị điều không phải.

Vu hợi tử thủ mệnh giá trị tham lang và dương đà đồng cung, tên là hiện lên thủy đào hoa, nam mệnh tham hoa luyến sắc mà chết hướng thân, nữ nhân khốn dâm loạn phao phu khí tử, ưa cát giải trừ thì họa khinh.

An mệnh dần cung giá trị tham lang đà la cùng thủ, hào viết phong lưu màu trượng, cũng chủ nam nữ tham vui mừng, háo sắc mà dâm dục.

Tham lang thủ mệnh và xương khúc đồng cung, tất đa hư mà ít thực, mỗi tồn mập kỷ chi tâm.

Nữ mệnh phùng tham lang thủ vu hợi tử, tất đa đố mà lại dâm ẩn, và lộc mã cùng giá trị hoặc giao nhau nhất là không đẹp, lại thêm dương đà chiếu đến, đa số kỹ nữ, bất nghĩa vô tình, cũng có người hình phu khắc tử, nhân sắc khí gia. Nói chung, tham lang tinh không thích hợp nữ cũng.

Cự môn

Cự môn miếu vượng thủ mệnh, tung phú quý cũng không bền. Đến đây diệu thủ vu mệnh thân cung, miếu vượng do có thể, rảnh rang hãm nơi, mà lại vật luận nam nữ, suốt đời đa chiêu khẩu thiệt thị phi.

Bí quyết viết: “Cự môn tử ngọ khoa quyền lộc, thạch trung tâm ẩn ngọc phúc thịnh vượng”, đến đây tức là thạch trung tâm ẩn ngọc cách, đa chủ phú quý, tân quý sinh ra thượng cách, đinh kỷ sinh ra thứ hai, bính mậu sinh ra thì chủ khốn.

Vừa bí quyết viết: “Cự môn thìn tuất không được địa, tân mạng người gặp trái lại là kỳ”, vừa bí quyết: “Cự môn thìn tuất hãm ứng với kị”, chú viết: Duy tân năm sinh ra bất úy và cự môn thủ vu thìn tuất nhị cung, là vị kỳ cách, năm nào sinh ra đều không thích hợp. Và cự môn thủ mệnh xấu vị là triền hãm, giá trị đến đây người nếu không có cát giải trừ đa số hạ cách.

Vừa bí quyết vân: “Cự cơ cư mão, công khanh vị”, tức là cự cơ ở mão cung thủ mệnh, là cự cơ cùng lâm cách, ở dậu đồng cung thì không đẹp, duy cần phải ất tân kỷ bính sinh ra chủ phúc, giáp sinh ra thì bình thường, cái giáp lộc cư dần, mão cung nhập kình dương tức thành đặc biệt cũng.

Tái bí quyết vân: “Cự cơ dậu thượng mặc dù hóa cát, tung gặp tài quan cũng không quang vinh”, đó là cự cơ vu dậu cung thủ mệnh, dù có cát hóa hoặc ngôi sao may mắn củng chiếu, cũng không tác cát luận, nhiên nhược giá trị của cô bần người đa chủ có thọ, gia sát kị thì phú quý đa thọ thúc.

Nữ mệnh và cự môn thiên cơ thủ vu mão dậu nhị cung, tác phá đãng của luận, tung áo cơm sung túc đa chủ dâm ẩn.

Vừa bí quyết viết: “Cự nhật đồng cung, quan trang bìa ba đại”, đến đây vị dần cung an mệnh, được thái dương cùng giá trị người mà vô sát kị thiên không cướp còn lại là, thân cung thứ hai, duy cũng quá mức hay. Cái đây là cự nhật đồng cung cách, nam chủ phúc hậu, duy nữ nhân phùng đứng đầu tính kiên cường mà kế hay so sánh, mặc dù cát có tỳ cũng.

Mệnh đứng ở dần, đối cung thân vị được cự nhật xung chiếu; mệnh đứng ở thân, được dần cung cự nhật đối trùng; hoặc mệnh lập tị cung và thái dương cùng giá trị, cự môn ở hợi cung xung chiếu, trái lại là không được cát, đa chủ nam nữ tính tình bất định, hỉ nộ vô thường.

Bí quyết viết: “Cự nhật củng chiếu cũng kỳ”, tức là an mệnh ngọ cung, được cự môn vu dần củng chiếu là cũng, duy cần phải cát nhiều mặt luận, dương giá trị hãm cung thì không phải vậy, dư người phỏng đến đây.

Bí quyết vân: “Tử vũ tài năng, cự ở lại cùng lương xung mà lại hợp”, đó là thân cung an mệnh, thiên đồng thủ tử vị, cự môn giá trị dần cung, thiên lương cư thìn, lại được khoa quyền lộc cập phụ bật củng chiếu, đa chủ tài năng nhất đẳng, tài quan song mỹ.

Cự môn thủ mệnh vu hãm địa, trừ tân sinh ra cư tuất ở ngoài, đều bị chủ hung.

Và dương đà thủ mệnh thân hoặc tật ách, luy hoàng khốn yếu, cùng giá trị thân mệnh cũng chủ nam nữ tà dâm. Và đà la ở chung thân mệnh, chủ cô bần phiêu đãng, bôn ba lao lực, và đà sát giá trị vu cung tật ách, thì chủ thể yếu tàn tật.

Bí quyết viết: “Cự hỏa kình dương, cần phải phòng ải tử”, đến đây tức tam tinh cùng giá trị mệnh thân, khổ nhị hạn cập thái tuế vừa phùng ác sát, thì chủ hung vong. Và hỏa linh thủ mệnh mà lại gặp ác hạn, vị của “Cự phùng Tứ Sát”, đương phòng chết vào ngoại đạo; mà tam hợp sát thấu, đa tao hỏa ách.

Cự môn thủ mệnh thân ưa tử vi lộc tồn của áp chế, nhược và Tứ Sát cùng thủ hoặc hợp gặp mà vô tử lộc chế phục, đa chủ tao hung.

Cự môn thủ mệnh sai ai ra trình diện thái dương, cát hung nửa nọ nửa kia.

Ở huynh đệ cung gia sát, mỗi đa tay chân tướng tàn, bị chiếm đóng cư đến đây đồng nhất để ý phán đoán; ở cung phu thê bị chiếm đóng hoặc gia sát, chủ sinh ly tử biệt, bằng không không khỏi bất hoà mà bối tiết; cư cung tử nữ tiên tổn hại hậu chiêu, tuy có nếu không có; nhập cung tài bạch thì mưu cầu gian khổ, lao trung tâm vi tụ; ở tật ách bị chiếm đóng gia sát đa chủ con mắt tật và tàn thương; cư thiên di hãm mà gia sát đa chiêu thị phi; ở nô bộc đa chủ oán nghịch; ở quan lộc chủ tao hình trượng; cư điền trạch tổ nghiệp phá đãng; nhập phúc đức tiền mất tật mang, nan lấy được an bình; ở phụ mẫu đa tao khí bỏ.

Thiên tướng

Thiên tướng thủ mệnh, nhược lâm sinh vượng của hương, mặc dù không được phùng tử vi, duy được phụ bật xung chiếu củng hợp, cũng chủ phụ trách uy quyền. Thủ mệnh và phụ bật xương khúc hội hợp, vị chí công khanh; nhược cư rảnh rang yếu của cung, cũng tác may mắn của luận.

Vu hãm địa hội ngộ tham liêm vũ phá hoặc dương đà, đa chủ xảo nghệ an thân, nhưng gặp hỏa linh phá tan thì chủ tàn tật.

Thiên tướng thủ mệnh và liêm trinh, kình dương đồng cung, hình trượng khó thoát, đó là chung thân không đẹp, đa tao tai họa bất ngờ, chích nên tăng.

Thiên tướng và tử vi thủ mệnh vu thìn tuất, tất gặp phá quân của xung chiếu, phùng sát không được cát.

Tái bí quyết viết: “Thiên tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm tử quý và phu hiền”, tức là nữ mệnh sống ở tử năm mà đứng mệnh tử cung cùng trời tương đồng viên, hoặc giáp năm nữ nhân lập mệnh ngọ cung, canh sinh nữ mệnh lập xấu cung, thậm chí năm nào người sống lập mệnh dần thân cung, mà cùng trời tương đồng thủ, đều là đại cát của cách.

Vừa nữ mệnh bí quyết: “Thiên tướng hữu bật phúc đã tới”, tức là nữ nhân của cung mệnh có thiên tướng cập hữu bật cùng giá trị, chư cung giai cát, vưu quý sinh ra lập mệnh tử cung, quý kỷ sinh ra mệnh lập dần cung, giáp canh quý sinh ra mệnh lập thân cung, đều là cát cách, duy xấu vị hợi cung thứ hai, thìn tuất mão dậu giai ít phúc.

Vừa bí quyết vân: “Thiên tướng nữ mệnh thủ, xương khúc phá tan là thị thiếp”, tức là nữ nhân cùng gần nhau mệnh phùng xương khúc là cũng.

Thiên lương

Thiên lương thủ mệnh hoặc đối cung thiên lương xung chiếu, giai chủ thọ thi.

Bí quyết viết: “Lương cư ngọ vị, quan tư thanh hiển”, tức là “Thọ tinh nhập miếu cách”, đinh kỷ quý sinh ra hợp cách.

Vừa bí quyết viết: “Thiên lương thủ chiếu cát tương phùng, bình sinh Phúc Thọ”, ý tức thiên lương thủ mệnh tam phương cát củng người cũng, cư ngọ vị vưu mỹ.

Tái bí quyết viết: “Thiên lương gia cát tọa thiên di, cự thương cao giả”, duy phùng gặp dương đà hình xung cung mệnh hoặc thiên lương tọa thủ của cung thiên di, thì tác bình thường của luận.

Được thiên lương thủ mệnh miếu vượng nơi giá trị thiên cơ cùng viên, tất công Hàn Mặc mà thiện đàm binh.

Vừa bí quyết vân: “Lương cùng cơ nguyệt dần thân vị, suốt đời lợi nghiệp mà lại thông minh”, tức là thiên lương thủ mệnh tam hợp phùng thiên cơ, Thái âm cập thiên đồng củng xung, mà lại dĩ chúng cát là luận, hung đa sát phá thì không phải vậy.

Vừa bí quyết viết: “Thiên lương Thái âm xương khúc hội, lư truyện đệ nhất danh”, đó là thiên lương thủ mệnh tam phương tứ chính phùng gặp thái dương cập xương khúc củng chiếu, đa chủ quan cư thanh hiển, danh lợi song thu vào.

Cùng trời cùng tụ thủ vu mệnh hoặc thân cung, không sợ hung nguy của xâm.

Thiên lương thủ mệnh vu tị hoặc hợi cung, thiên đồng đối cung xung chiếu, nam lang thang, nữ đa dâm, gia dương đà chư hung, chủ thấp hèn.

Bí quyết viết: “Lương dậu nguyệt tị, lại tác phiêu mui thuyền của khách”, đó là thiên lương thủ mệnh vu dậu cung, Thái âm ở tị cung chụp ảnh chung, mà thủ mệnh vu tị vị, thiên lương ở dậu cung chụp ảnh chung cũng giống như một để ý phán đoán.

Vừa bí quyết viết: “Thiên lương văn xương cư miếu vượng, vị tới thai cương”, đó là thiên lương và văn xương khúc thủ cung mệnh vu miếu vượng nơi, duy dĩ vô sát kị phá tan là luận. Thiên lương thủ mệnh vu miếu vượng, phùng phụ bật cập xương khúc gia hội, ra tương nhập tướng.

Vừa bí quyết viết: “Thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng quyết không thể nghi ngờ”, tức là tị hợi thân cung an mệnh, thì thiên lương bị chiếm đóng, tịnh cùng trời mã đồng cung là cũng. Cùng trời lương thủ mệnh vu hãm địa, tam phương tứ chính phùng gặp dương đà, đa hệ đồi phong bại tục hạng người. Tái nhược hãm địa thủ mệnh gặp Hỏa Tinh cập kình dương hình xung, chủ thấp hèn mà mẹ goá con côi, nặng người chết non.

Bí quyết viết: “Thiên lương nguyệt diệu nữ dâm bần”, tức là cùng trời lương vu thân hợi, Thái âm vu dần tị tương chiếu, nhiều nữ nhân chủ bần dâm, nhược thủ mệnh vu miếu vượng tam hợp Thái âm thì áo cơm có thể toại.

Thất sát

Bí quyết viết: “Thất sát dần thân tử ngọ, suốt đời tước lộc quang vinh xương”, đó là thất sát triêu đấu cách, địa tinh được thông qua vô sát phá là luận, phùng sát giá trị sát đều phi, trái lại chủ hung nguy mà đa chiêu họa.

Vừa bí quyết viết: “Triêu đấu ngưỡng đấu, tước lộc quang vinh xương”, tức là thất sát thủ mệnh vu thìn tuất xấu vị miếu vượng nơi, mà vô sát phá kị hình là ngưỡng đấu, ở dần thân tử ngọ là triêu đấu, nhập cách người đa chủ phú quý song toàn.

Và thất sát thủ mệnh vu miếu vượng vị, chủ có mưu lược, gặp tử vi gia chúng cát củng chiếu, đa số tướng lĩnh tài. Nhược thủ mệnh vu miếu vượng nhập cách nơi, mà lại được phụ bật xương khúc củng chiếu mà vô sát kị hình xâm, phú quý xuất chúng, là võ tướng thì chưởng sinh sát của quyền.

Bí quyết viết: “Thất sát nhập mệnh thân, cũng tất lịch gian khổ”, thì phàm thất sát thủ mệnh có lẽ thân cung, vật luận nhập cách hay không cập vô sát hình xung, đều tất lịch thụ gian khổ, khó có được thanh phúc của hưởng.

Thất sát thủ mệnh vu hãm địa, đa chủ xảo nghệ mà sống, gặp giá trị sát diệu đa * tiện nghiệp.

Và liêm trinh đồng cung thủ mệnh, là sát củng liêm trinh cách, chủ dữ nhiều lành ít, chủ tàn phế vừa chủ phế tật.

Cư hãm địa vô cát giải trừ thì chủ hung họa thường bạn, gặp sát thấu trên đường mai thi, hội phá quân vu thiên di cũng thế. Gặp Hóa kị xung chiếu cùng giá trị vưu hung.

Vừa bí quyết: “Thất sát phá quân nên xuất ngoại”, đó là thất sát bình rảnh rang thủ mệnh hội phá quân, đa chủ các loại tay nghề năng lực tinh thông, ly hương biệt tổ xuất ngoại có thể lấy được phúc cát. Thảng thất sát thủ mệnh nên dần thân, phá quân cư tử ngọ xung chiếu mà vô sát kị hình hao tổn cũng vị đến đây luận.

Bí quyết viết: “Thất sát phá quân, chuyên dựa vào dương linh của ngược”, đến đây tức vị sát phá thủ mệnh thân, tam phương tứ chính phùng gặp dương linh hai sao, tất chủ nghèo hèn mà chết tao hung họa.

Tái bí quyết vân: “Sát lâm tuyệt địa hội dương đà, tuổi thọ yểu tự nhan quay về”, đó là thất sát và tuyệt tinh cùng thủ cung mệnh, tam phương phùng gặp dương đà hình xung là cũng.

Bí quyết viết: “Thất sát dương đà sẽ xảy ra hương, đồ tể người”, đó là thất sát và trường sinh thủ mệnh phùng gặp dương đà giá trị chiếu, đa * tể nghiệp, tịnh chủ nghèo hèn.

Thất sát và dương đà thủ vu cung tật ách, chủ ly mắc tàn tật, cho dù suốt đời cô bần quả độc, cũng chủ thọ năm không dài.

Thất sát chỉ thủ cung phúc đức, nam chủ bần lao, nữ chủ thấp hèn, không được xướng thì tì, hoặc làm vợ kế thị thiếp.

Bí quyết vừa vân: “Thất sát trầm ngâm phúc không được quang vinh”, duy nam có quyền uy, nữ không có chỗ.

Vừa bí quyết viết: “Thất sát phùng Tứ Sát, thắt lưng lưng còng khúc; sát và hỏa linh hung trung tâm vong”. Tái bí quyết vân: “Thất sát chủ nhị hạn, lưu dương lưu đà giáp thì thương”, tức là vốn có sát diệu giáp thất sát đại hạn, tái phùng lưu niên dương đà cập thương khiến cho tịnh giáp, tam phương cát ít, mà thấy nhỏ hạn cập thái tuế vừa thất cát hoặc triền vu hãm yếu nơi, mà lại câu phùng bạch hư tang treo chủ vong ngôi sao, lại thêm không gặp Tử Phủ chờ giải trừ ách của ở lại, đa chủ là năm hẳn phải chết.

Vừa bí quyết viết: “Thất sát lâm mệnh thân, lưu niên dương đà chủ tai thương”, thì là thất sát thủ mệnh hoặc thân, tam hợp lưu năm chi lưu dương và lưu đà xung chiếu mà vô cát giải trừ cũng.

Tái bí quyết vân: “Thất sát dương linh, lưu niên bạch hổ, hình lục khó thoát, bằng không tai truân”, tức chỉ thất sát thủ mệnh và dương hoặc linh cùng giá trị, phùng gặp lưu niên bạch hổ nhập mệnh thân, mà thái tuế cập khổ nhị hạn đều hãm ác địa các tao tam phương sát hình, tất chủ tai nạn cự tới.

Thứ bí quyết vân: “Thất sát lưu dương gặp quan phù, ly hương tao phối”, tức là thất sát thủ mệnh thân, giá trị lưu dương cùng độ hoặc xung hợp, canh gặp lưu niên quan phù thủ chiếu là cũng. (chú: Thái tuế và tiểu hạn giá trị mệnh thân cung, phùng lưu dương cập lưu niên quan phù hợp tịnh xung chiếu vưu nghiệm.)

Tái bí quyết viết: “Thất sát thủ chiếu, tuổi hạn kình dương, ngọ sinh ra mệnh an mão dậu cung chủ hung vong”, thì là thất sát tọa mệnh hoặc xung mệnh, nào đó đại hạn và kình dương cùng giá trị vu hãm địa, thái tuế tịnh tiểu hạn câu phùng hơn thế, ngọ năm sinh ra an mệnh mão dậu người, ứng với để phòng hung vong tai ương. (chú: Ngọ năm sinh ra an mệnh mão dậu người, kỳ lưu niên thái tuế hoặc tiểu hạn đan xen phùng hợp lưu dương lưu đà của xung chiếu, mà đại hạn giá trị vu năm sinh bị chiếm đóng kình dương, đó là đồng nhất để ý phán đoán.)

Phá quân

Bí quyết viết: “Phá quân tử ngọ cung, tam phương vô sát thấu, giáp quý sinh ra quan tư thanh hiển, vị tới tam công”, tức là phá quân tử ngọ thủ mệnh người là, là “Anh tinh nhập miếu cách”, đinh kỷ giáp quý sinh ra phúc hậu, bính mậu sinh ra thì không đẹp, nếu là tam phương tung vô sát chiếu mà hợp tinh bị chiếm đóng hoặc cát diệu không được vượng, cũng chủ khốn đốn nan toại.

Cư tử ngọ cung thủ mệnh gặp sát được thông qua hoặc lâm giá trị, bính mậu dần thân năm sinh ra chủ cô đơn tàn tật, vô sát xung hợp mà lại sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn củng chiếu người, mặc dù phú quý nhưng không kiên nhẫn cửu. Duy phá quân vu thìn tuất xấu vị cung thủ mệnh, mà vô sát xung hợp mà lại có chư cát củng chiếu, bính mậu sinh ra thì chủ phú quý song toàn.

Bí quyết viết: “Phá quân nhất diệu tinh khó hiểu”, tức là phá quân thủ mệnh vu hãm yếu nơi, chủ nhân hỉ nộ vô thường, thủ miếu vượng cũng chủ tính tình hay thay đổi, minh ám không rõ.

Thủ mệnh vu mão dậu hãm địa và liêm trinh cùng viên, tịnh gặp Tứ Sát xung chiếu, đa chủ dễ bị quan phi và tật bệnh triền thân.

Và vũ khúc đồng cung thủ tài hương, chủ đông khuynh tây bại, dễ tản nan tụ.

Phá quân và xương khúc cùng thủ cung mệnh vu dần địa, định chủ là quý, nhưng dĩ vô sát kị thiên không cướp phá tan là luận, duy và xương khúc thủ vu hãm yếu nơi phục gặp sát kiếp không hao tổn kị ác của xung hợp, đa chủ suốt đời bần sĩ. Bí quyết viết: “Phá quân xương khúc phùng, hình khắc làm phiền lục”, tức là phá quân ở mão dậu tị hợi thủ mệnh, mặc dù được xương khúc củng chiếu hoặc cùng giá trị, tung tam phương vô sát cũng không phải toàn bộ cát, ứng với hình phạt chính khắc mà lao lực, phùng thiên không cướp hao tổn kị người chủ một đời nghèo khó.

Phá quân và tham lang thủ mệnh thân phùng lộc cập thiên mã, nam lang thang nữ hảo dâm. Và dương đà đồng cung thủ yếu địa, tàn tật khó tránh khỏi, mặt mày hốc hác diên sinh. Cư quan lộc và dương đà cùng giá trị, nơi ăn mày, và hỏa linh cùng thủ quan lộc chủ bôn tẩu lao lực. Vu thiên di thì đa chiêu quan phi, duy vô hỏa linh cùng giá trị vu thiên di thì chủ bôn tẩu vô lực, phạp nhân giúp. Và hỏa linh thủ mệnh thân cũng chủ vất vả cực nhọc nghèo khó, phùng sát hình thiên không kị thì chủ đa * tiện nghiệp. Cư mệnh thân vu bị chiếm đóng chỗ, khí tổ ly tông, phùng chúng ác hình phạt xung chiếu định chủ nghèo hèn.

Thủ huynh đệ cung tay chân hiếm mà vô nghĩa, chia lìa thì phúc; ở cung phu thê chủ nam nữ hình khắc mà không chính, lâm khắc chiến của ở chủ nhị hôn do bất túc; ở cung tử nữ phùng sát, hình thương đầu lĩnh mà thứ tự được nuôi; lâm tài bạch và ác thủ chiếu hoặc phùng hợp, tài như tuyết trắng gặp canh nóng; ở tật ách uông luy của tật; ở thiên di, bôn tẩu không còn chút sức lực nào; ở nô bộc báng oán đào tẩu; ở quan lộc vu hãm địa chung thân nghèo khó; ở điền trạch tổ cơ phá đãng; ở phúc đức đa tai nạn; thủ cung phụ mẫu phùng sát hao tổn thiên không cướp, đa hình phạt chính khắc và mặt mày hốc hác.

Văn xương

Bí quyết viết: “Văn xương miếu vượng thủ cung mệnh, chư cát xung hợp phúc tất long. Văn chương cái thế công danh hiển, do ưa văn khúc trong cung cùng”, tức văn xương thủ mệnh vượng nơi vô sát kị thiên không cướp là cũng.

Văn xương kim diệu do ưa kim sinh kim cục nhân, cư miếu vượng thủ mệnh tung phùng hình tù hao tổn kị xung hợp, cũng chủ trước khó sau dễ, trung tâm vãn có tiếng danh, vô Tứ Sát thiên không cướp hao tổn kị đa chủ phú quý.

Văn xương thủ mệnh vu hãm địa vừa hội chư hung, cũng chủ lưỡi biện của sĩ, mà lại có xảo nghệ tùy thân, lừa mình dối người bản lĩnh tài trí hơn người.

Thủ mệnh hội thái dương, thiên đồng, thiên lương, lộc tồn vu miếu vượng, mỗi chủ phú quý.

Và liêm trinh hoặc thất sát hoặc dương đà đồng cung, gạt ngụy đồ.

Văn xương tham lang thủ mệnh, chủ sự điên đảo, và tham lang vu tị hợi cung thủ mệnh gia sát Hóa kị, để phòng yểu vong.

Và cự môn cùng giá trị mệnh thân thì tang chí.

Và phá quân cùng thủ nhiều chủ thủy tai.

Và tả phụ đồng cung thủ mệnh, vị tới tai thai.

Văn xương tọa mệnh và hóa khoa phùng gặp, niên thiếu thi đậu, chủ nhân thông minh dị thường.

Bí quyết viết: “Văn xương rơi vào thiên thương, yểu tự nhan quay về”, đó là văn xương hãm địa giá trị thiên thương cùng thủ đại hạn, thái tuế thất cát mà thấy nhỏ hạn cũng thế (chú: Hoặc tiểu hạn phùng đại hạn vu xương hãm thương giá trị vị), mỗi chủ là năm yểu vong. (vừa chú: Cũng cần phải xem thêm mệnh thân cung làm sao.)

Văn khúc

Văn khúc thủ mệnh và văn xương khúc cung, tam phương canh phùng ngôi sao may mắn xung chiếu mà lại vô sát kị, đa số danh sách đậu của khách, nhập sĩ không thể nghi ngờ. Mặc dù sống cu ky một mình mệnh thân cung mà lại gặp hung diệu củng xung, cũng chủ lưỡi biện của sĩ.

Và vũ khúc nhập miếu cùng thủ cung mệnh, được tam phương phụ bật củng chiếu mà vô sát kị phá tan, tương tướng tài. Bí quyết viết: “Văn võ cùng giá trị miếu vượng cung, uy danh hách yên”, đó là văn khúc vũ khúc cộng thủ hai người miếu vượng nơi giá trị cung mệnh, bình rảnh rang thứ hai, bị chiếm đóng điều không phải.

Và vũ khúc đồng ý với xấu cung thủ mệnh thân, vị của “Văn võ đồng cung giá trị miếu vượng”, mậu kỷ canh tân sinh ra phục gặp hỏa linh thủ chiếu, đa chủ tướng tướng tài, anh dự tung tin. Nếu là khổ nhị hạn giá trị đến đây, thì để phòng thủy nịch tai ương.

Và liêm trinh đồng cung thủ mệnh thân, đa tác công lại.

Và Thái âm cùng thủ mệnh thân, mỗi chủ 1.cửu lưu thuật sĩ. (đều dĩ bình rảnh rang là luận, miếu vượng thì phủ)

Văn khúc thủ mệnh thân và tham lang cùng viên, làm không kiên nhẫn lâu dài, chủ sự thì đa sinh điên đảo.

Và cự môn đồng cung thì dễ tang chí, không qua nổi gian nan lịch mài.

Và phá quân cùng giá trị vu mệnh thân, khổ nhị hạn cập thái tuế thất cát canh phòng nghiêm ngặt nịch tang.

Và thất sát hoặc dương đà thủ mệnh, thái độ làm người định đa gian trá dối trá, là là giảo hoạt đồ.

Cùng trời lương cùng thủ thân mệnh, quan địa vị cao hiển, duy dĩ vị cung an mệnh giá trị của là thượng phẩm, mão cung thứ hai, tha cung canh của.

Văn khúc thủ mệnh vu tử vị, thiên lương cư ngọ cung xung chiếu, mà lại vô tam phương sát kị phá tan cũng tới tốt.

(văn xương, văn khúc)

Khoa bảng văn tinh vu xấu vị cùng thủ mệnh thân, vị của xương khúc cùng viên, định chủ bác học đa năng lực.

Bí quyết viết: “Xương khúc giáp mệnh là tối kỳ”, đây là quý cách, duy dĩ tam phương tứ chính được chúng cát củng xung chiếu đến mà vô sát kị thiên không cướp là luận, bằng không bất năng chủ quý. (chú: Xương khúc giáp mệnh phùng sát hình hoặc ác gia, có thể chủ thường thường bậc trung của phú.)

Vừa bí quyết viết: “Xương khúc lâm vu xấu vị, khôi việt giao nhau vô sát thấu, quý cận thiên nhan”, tức là xương khúc thủ mệnh phùng hợp khôi việt chiếu đến, đa chủ quan tư thanh hiển, phụ bật minh quân. Hoặc mệnh và khôi việt thủ giá trị xấu cung (chú: Được khôi việt củng chiếu cũng), được xương khúc cư cung mệnh xung chiếu vô sát thấu, cũng đa chủ như trên thuật của quý, phùng khắc chiến thì thứ hai, duy tài quan cát tụ, chung không vì quý cũng chủ phú. Mà mệnh tọa vị cung được khôi việt mà lại biết xương khúc xấu cung xung chiếu, cũng nhất để ý phán đoán.

Tái bí quyết viết: “Xương khúc hãm cung hung thần phá, hư dự của long”, đó là được xương khúc tuất cung thủ mệnh, tam hợp phùng gặp Tứ Sát hình xung cũng không là cát, mỹ ngọc khuyết điểm cũng.

Vừa bí quyết vân: “Xương khúc kỷ tân nhâm sinh ra, hạn phùng thìn tuất lự đầu sông”, duy miếu vượng tai khinh, cũng cần phải phòng khổ nhị hạn câu phùng vu hãm yếu thất cát nơi.

Tái bí quyết viết: “Nữ nhân tam hợp phùng xương khúc, phú quý thông minh chích đa dâm”, tức là nữ mệnh xương khúc phá tan, canh hội Thái âm, thiên cơ giả là.

Xương khúc cùng giá trị vu quan lộc, sẽ làm chức vị quan trọng của nhâm, thủ phúc đức nhất định phải quý nhân đến đỡ mà một bước lên mây.

Nhật nguyệt thủ mệnh vu xấu vị, được xương khúc phụ bật trước sau giáp củng, nam mệnh nhất chủ quý hiển, duy dĩ câu vô sát kị thiên không cướp xung kết hợp luận.

Bí quyết viết: “Xương khúc liêm trinh vu tị hợi, tao hình bất thiện mà lại phù phiếm”, (chú: Xương khúc không được vu tị hợi đồng cung, bí quyết ý là chỉ văn xương hoặc văn khúc ở tị hợi thủ mệnh, và liêm trinh đồng cung là cũng.) văn xương hoặc văn khúc thủ mệnh tị hợi phùng gặp liêm trinh đối trùng, cũng chủ hung tai yểu vong, tân sinh ra vưu kị.

Bí quyết vân: “Xương khúc phá quân phùng, hình khắc làm phiền lục”, tức là xương khúc đồng cung thủ mệnh tam hợp phá quân xung chiếu hoặc và phá quân cùng giá trị là cũng.

Vừa bí quyết viết: “Xương khúc phá quân vu dần mão, sát dương phá tan định bôn ba”, đó là văn xương hoặc văn khúc thủ mệnh vu dần mão, tam phương phùng gặp thất sát, phá quân người là.

Và xương hoặc khúc thủ mệnh phùng gặp phụ bật chiếu đến vừa phùng đà la chụp ảnh chung, ký chủ lao lực vừa chủ tất sinh dị chí.

Bí quyết viết: “Xương khúc lộc tồn, càng kỳ lạ”, đó là xương khúc và lộc tồn cùng thủ cung mệnh người là, lộc tồn ở đối cung xung chiếu thì thứ hai. Vừa bí quyết vân: “Lộc văn củng mệnh, phú hơn nữa quý”, tức là lộc tồn thủ mệnh cát viên, tam hợp được xương khúc củng xung, đa chủ phú quý.

Tả phụ

Tả phụ thủ mệnh được Tử Phủ quyền lộc tam hợp củng chiếu, đa phần kết vũ đại quý, nhưng dĩ vô sát kị thiên không cướp cập chư ác hình gia phá tan là luận.

Phụ tinh thủ mệnh, được Tử Phủ tướng lương cơ xương khúc nhật nguyệt tham vũ tam hợp giao nhau, phú quý tất vậy, canh được hữu bật đồng cung, đẹp hơn gia mỹ, quý tới vương hầu, phú trăn địch quốc, nhược tao Tứ Sát hao tổn kị thiên không cướp chư ác phá tan, phú quý giai không kiên nhẫn cửu, duy cũng so sánh thường nhân cực kỳ xa vậy.

Tả phụ thủ mệnh và Tứ Sát phùng hợp, tịnh sai ai ra trình diện cự môn thất sát cập thiên cơ, là vì hạ cách, đa chủ bần lao khổ cực.

Và liêm trinh kình dương đồng cung thủ mệnh thân, tác đạo tặc mà lại chủ tao thương.

Bí quyết viết: “Tả phủ đồng cung, tôn cư vạn ngồi”, đó là hai sao cùng tồn tại thìn tuất thủ mệnh, tam phương lại được chư cát cập hóa cát củng xung mà vô sát kị, tất cư cực phẩm của quý, duy không được cư thìn tuất mà vào cách, cũng chủ phú quý, cận niên thiếu nhiều gian khó mà thôi.

Vừa bí quyết vân: “Tả phụ văn xương hội ngôi sao may mắn, tôn cư bát tọa”, đó là phụ xương thủ mệnh tam phương chúng cát hoặc hóa cát xung chiếu người là, gặp sát chư ác bất luận.

Bí quyết vừa viết: “Tả phụ cung phu thê, chủ nhân định nhị hôn”, chỉ có cát diệu cùng viên thì phủ, không thích hợp câu nệ luật cũ.

Hữu bật

Hữu bật cũng cát diệu cũng, thủ mệnh được Tử Phủ tướng xương khúc củng xung, chung thân phúc hậu, tài quan song mỹ, duy dĩ vô sát kị hình gia là luận.

Và tử vi hoặc Thiên phủ đồng cung, mà tam phương vô sát kị thiên không cướp phá tan, chủ văn võ song toàn, tài quan song mỹ.

Bí quyết vân: “Hữu bật thiên tướng phúc đã tới”, tức cùng trời tương đồng thủ mệnh thân, duy vu thìn tuất hợi tam cung không đổi chủ quý, ngay cả quý không lâu sau xa.

Và liêm dương đồng cung thủ mệnh, tác đạo tặc mà lại chủ tao thương, tam phương vô sát, canh hội cát diệu giải cứu thì phủ. (chú: Tả phụ và liêm dương thủ mệnh hội cát cũng thế.)

Hữu bật thủ mệnh và chư sát đồng cung, canh phùng dương đà hỏa kị linh tinh hoặc thiên không cướp xung chiếu, vô phúc người.

Thủ cung phu thê, và tả phụ thủ giá trị cùng phán đoán.

(tả phụ, hữu bật)

Phụ bật cùng thủ mệnh thân cung, bản tính khắc khoan khắc hậu, chung thân Phúc Thọ song toàn. Bí quyết viết: “Phụ bật tọa xung, phúc lộc đáo chung”, tức là mệnh tọa tả phụ hoặc hữu bật, đối cung được phụ hoặc bật xung chiếu còn lại là, củng hợp thứ hai.

Bí quyết vừa vân: “Tả hữu đồng cung, phệ la y tử”, duy dĩ thìn tuất cung an mệnh mà phùng tháng giêng hoặc bảy tháng người sống, xấu cung an mệnh mà phùng tháng mười người sống, vị cung an mệnh mà phùng tháng tư người sống, dậu mão cung an mệnh mà phùng người trước tháng sáu người sau mười hai tháng người sống, là thượng phẩm.

Có nữa bí quyết viết: “Mộ phùng tả hữu, tôn cư bát tọa của quý”, đó là an mệnh thìn tuất xấu vị tứ mộ nơi, được hai sao đồng cung chiếu đến, nhược gặp mộ tinh cũng giá trị canh cát.

Bí quyết vân: “Tả hữu giáp mệnh là quý cách”, tức an mệnh xấu cung, được phụ bật trước sau giáp củng, ngoài ra tam, cửu hoặc tháng mười một của sinh ra, không mắc tất phú, canh phùng chư cát củng xung tài quan song mỹ.

Vừa bí quyết viết: “Phụ bật giáp đế là thượng phẩm”, đó là mệnh được tử vi miếu vượng cùng giá trị, lại được phụ bật trước sau giáp củng đẹp hơn.

Phụ bật thủ mệnh được văn xương cùng giá trị hoặc củng xung, mà tài bạch, quan lộc, thiên di, phúc đức giai cát, định chủ tài quan song mỹ.

Vừa bí quyết vân: “Tả hữu khôi việt là Phúc Thọ”, đó là phụ bật cùng trời khôi hoặc thiên việt thủ mệnh người là, nữ mệnh phùng của vượng phu ích tử.

Tái bí quyết vân: “Tả hữu chỉ thủ chiếu cung mệnh, ly tông thứ ra”, tức là phụ bật hai sao đều hệ thiên diệu (vừa danh trợ giúp diệu), nếu là chỉ thủ cung mệnh là là “Mệnh vô chính diệu”, đa chủ thứ ra, cũng chủ niên thiếu ly tông biệt tổ, duy tam phương đắc tử tướng phủ xương củng xung cũng hệ cát cách.

Bí quyết vừa viết: “Phụ bật gặp tài quan, y phi trứ tử”, đó là phụ bật vu xấu vị thủ mệnh, tam hợp tài quan có Thiên phủ, vũ khúc, đa chủ tài quan song mỹ; nếu là mệnh tọa Thiên phủ vũ khúc, được phụ bật giá trị tài quan củng mệnh cũng thế.

Bí quyết vừa vân: “Tả hữu tài quan kiêm giáp củng, y lộc phong phú”, đó là mệnh giá trị ngôi sao may mắn cùng thủ, phụ bật phân giá trị tài quan nhị cung củng chiếu, canh mà lại cung mệnh trước sau được cát diệu giúp đỡ là cũng, thứ người phụ bật hai sao câu vu xấu vị cung thủ tài bạch, mệnh vu tị mão và cát diệu cùng giá trị mà lại được ngôi sao may mắn giáp phù người cũng, duy hai người đều cần phải không gặp sát kị thiên không cướp là luận.

Phụ bật cùng giá trị mệnh thân và liêm trinh kình dương câu giá trị, đa số hạ cách, duy gặp liêm trinh cùng giá trị vu xấu vị mà tam phương cát củng, có thể chủ bình thường mà thấy nhỏ khang, gặp kình dương thì cũng có tiểu Phú tiểu quý, duy hình khắc không khỏi.

Hai sao giá trị mệnh thân phùng xương khúc vừa phùng dương đà phá tan, bán cát mà thôi, cũng sinh ám chí.

Thiên khôi, thiên việt

Khôi việt quý tinh cũng, hai người không được câu giá trị nhất cung, nếu là mệnh thân tọa quý hướng quý, tịnh được Tử Phủ phụ bật chư cát củng xung thủ chiếu, đều bị phú quý kiêm hưởng, duy nữ mệnh phùng xương khúc cơ âm cập Tứ Sát, dù có phú quý của phúc cũng chủ hảo dâm.

Thiên khôi thủ mệnh (hoặc thân), thiên việt thủ thân (hoặc mệnh), lại được chúng cát giao nhau, niên thiếu lấy vợ mỹ thê, gặp nạn nhất định phải quý nhân phù cứu, xuất ngoại có nhiều quý nhân đề bạt. (chú: Cũng cần phải tham tường thiên di, phúc đức, quan lộc cập nô bộc cung cát hung làm sao.)

Bí quyết viết: “Thiên khôi thiên việt, cái thế văn chương”, đây là thiên ất củng mệnh cách, duy cũng chi bằng xương khúc củng chiếu hoặc cùng giá trị, cũng không hình tù sát kị gia lâm là luận, nếu là mệnh thân giai được khôi việt tịnh được xương khúc củng xung cùng giá trị mà tam phương cát củng, cũng tác đến đây luận.

Vừa bí quyết vân: “Khôi việt mệnh thân, vị tới thai phụ”, đó là hai sao phân thủ mệnh thân cung, tài, quan cung phục có chư cát thủ giá trị mà vô sát kị hình tù người là.

Bí quyết vân: “Sao Khôi lâm mệnh, đứng hàng tai thai”, tức là tử vi thủ mệnh vu ngọ cung, tịnh được văn xương, thiên khôi đồng cung còn lại là, duy xương, khôi tam phương củng xung thứ hai.

Bí quyết vừa viết: “Khôi việt mệnh thân đa chiết quế”, duy dĩ gia cát phương luận, bí quyết pháp như trên thuật, tam mệnh củng chiếu mệnh thân thì thứ hai.

Bí quyết vừa vân: “Khôi việt giáp mệnh là kỳ cách”, như an mệnh ở thìn cung, khôi cư mão, việt cư tị giáp phù còn lại là.

Tái bí quyết viết: “Quý nhân quý hương, phùng của phú quý”, tức an mệnh thân, phân có khôi việt cùng giá trị, lại được chúng cát cập hóa quyền lộc chờ tinh thủ chiếu là cũng.

Bí quyết lại có vân: “Khôi việt xương khúc lộc tồn phù, hình sát vô xung thai phụ quý”, duy là nhị quý tinh thủ mệnh thân phùng chư cát mà vô hình sát đẹp nhất, tam phương củng xung người thứ hai.

Vừa bí quyết viết: “Khôi việt phụ tinh là Phúc Thọ”, hai sao các thủ mệnh thân và phụ tinh cùng giá trị (hữu bật cũng có thể), phục gặp chúng cát củng chiếu vô sát kị thiên không cướp người là. (chú: Nhị quý giá trị mệnh thân, được phụ bật củng chiếu đối trùng cũng thế.)

Tái bí quyết viết: “Khôi việt gặp lại dương linh thiên không cướp thấu, chiêu tật của năm”, đó là mệnh thân được hai sao cùng thủ, mà phùng dương linh thiên không cướp củng xung hoặc lâm chiếu, tái phùng lưu khôi lưu việt trùng điệp mệnh thân, còn lại là năm họa phúc nửa nọ nửa kia, tịnh đương để phòng tật bệnh triền thân.

Lộc tồn

Lộc tồn thủ mệnh, ưa Tử Phủ tương đồng lương nhật nguyệt vũ khúc cộng viên, tam phương vô Tứ Sát thiên không cướp hao tổn kị đa chủ phú quý.

Lộc tồn độc thủ vu cung mệnh, tam phương vô cát hóa, mỗi đa thần giữ của.

Lộc tồn thủ mệnh hạ xuống không vong nơi, bất năng là phúc, canh hội hỏa linh thiên không cướp hao tổn kị, đa chủ xảo nghệ người.

Lộc tồn thủ vu mệnh thân hoặc tài bạch cập cung điền trạch, mà tam phương tứ chính câu vô ác diệu, đa chủ giàu có.

Bí quyết viết: “Lộc tồn rất nặng đa y lộc”, đó là được lộc tồn thủ mệnh thân, chủ nhân tính khoan nhân hậu, vô hình tù hao tổn kị thiên không cướp Tứ Sát xung hợp đồng giá trị, định chủ y phong thực đủ.

Vừa bí quyết viết: “Thiên lộc triêu viên, thân quang vinh quý hiển”, tức là tị ngọ thân dậu cung an mệnh được lộc tồn thủ giá trị, mà lại có Tử Phủ vũ tướng hoặc khôi việt cùng viên, bính đinh canh tân sinh ra tước cao bổng hậu mà lại quang vinh hiển.

Lộc tồn tử ngọ thủ thiên di xung chiếu mệnh thân, xuất ngoại kinh thương đa trôi chảy.

Lộc tồn và hóa lộc giáp phù mệnh thân (chú: Tối nên giáp phù cung mệnh), tài lộc kéo dài.

Bí quyết vân: “Song lộc gặp lại, chung thân phú quý”, tức là cung mệnh được lộc tồn và hóa lộc cùng giá trị, là “Lộc hợp uyên ương cách”, đa chủ phú quý song toàn, thảng lộc tồn và hóa lộc cư tam phương củng chiếu cung mệnh, là song lộc triêu viên cách, nếu là mệnh thân được chư cát thủ lâm, cũng như trên phán đoán.

Bí quyết viết: “Lữ hậu chuyên quyền, lưỡng trọng thiên lộc thiên mã”, đó là cung mệnh được lộc tồn thủ giá trị lại được hóa lộc cùng trời mã cùng thủ tục là. (chú: Tam hợp hóa lộc cập thiên mã thủ thân cũng nói hùa, nữ mệnh đa chủ tài hoa cao siêu.)

Vừa bí quyết vân: “Minh lộc ám lộc, vị tới tam công”, đó là lộc tồn thủ mệnh không bàn mà hợp ý nhau hóa lộc là cũng, ví dụ như lộc tồn thủ mệnh vu hợi cung, dần cung có hóa lộc âm thầm lục hợp còn lại là.

Bí quyết tái viết: “Hợp lộc củng lộc, định vì ngón tay cái của thần”, tức là mệnh thân tức được lộc tồn lâm thủ, hoặc tối hợp hóa lộc hoặc tam hợp hóa lộc, mà mệnh thân cập quan lộc, lộc đức giai mỹ người hợp đến đây cục, phùng sát kị thiên không cướp hao tổn hình người người bình thường nhĩ.

Tái bí quyết vân: “Thiên lộc thiên mã, kinh người biệt thự”, tức là lộc tồn cùng trời mã cùng thủ cung mệnh, tam hợp xương khúc khôi việt phụ bật, hoặc cung mệnh được Tử Phủ tướng lương phụ bật khôi việt cùng viên người là, gia sát kị chờ ác người bất luận.

Lộc tồn thủ mệnh được xương khúc củng xung hoặc cùng viên, vị của “Lộc văn củng mệnh”, cũng chủ trung tâm cách phú quý.

Lộc tồn giá trị vu tài bạch hoặc cung điền trạch, bí quyết vân đa chủ tài sản vô số, nhiên được hóa khoa quyền lộc cùng giá trị hoặc củng chiếu vưu mỹ.

Bí quyết viết: “Hợp lộc uyên ương một đời quang vinh”, đó là lộc tồn hoặc hóa lộc thủ cung phu thê, tam mới có lộc tinh lai hợp người là, đa nguyên nhân chính thê được phú.

Bí quyết vân: “Lộc cư nô bộc, dù có quan cũng bôn ba”, đó là lộc tồn thủ nô bộc, đa không đắc lực người cũng.

Bí quyết viết: “Lộc phùng phá tan, cát cũng thành hung”, đó là mệnh thân được lộc tồn thủ giá trị, lại gặp hao tổn kiếp không vong chờ ác diệu tam hợp phá tan còn lại là.

Kình dương

Dương nhận hình phạt của ở lại cũng, ưa tây, bắc sinh ra giá trị của thủ mệnh, cũng ưa thìn tuất xấu vị năm sinh ra giá trị của an mệnh vu tứ mộ nơi, mà được chúng cát củng chiếu đến đỡ, đa chủ hoành lập công danh, quyền to đại quý.

Kình dương thủ mệnh vu tử ngọ mão dậu bị chiếm đóng của cung, tác họa hưng hại, hình khắc cực quá mức, giáp mậu canh nhâm sinh ra chắc chắn hung họa.

Bí quyết viết: “Kình dương nhập miếu gia cát, phú quý giương giọng”, đó là kình dương thủ mệnh cần phải phù hợp kể trên tình hình, bằng không tai hoạ thường bạn mà lại khắc lục thân.

Bí quyết vừa vân: “Kình dương Hỏa Tinh, uy quyền xuất chúng”, tức là dương hỏa tam tinh cư tứ mộ thủ mệnh thân, phục gặp thìn tuất xấu vị năm sinh ra người là, năm nào người sống điều không phải. (chú: Tây, bắc sinh ra được an mệnh tứ mộ giá trị dương hỏa vưu mỹ.) duy nhược dương hỏa nhị diệu vu bình hãm nơi thủ mệnh thân, thì là đặc biệt, cũng chủ tai họa bất ngờ cập hình khắc, tây, bắc cập tứ mộ năm tai hoạ lược khinh mà thôi.

Bí quyết viết: “Dương tham cùng độ chính ngọ vị, bính mậu sinh ra trấn biên cương”, tức là “Đầu ngựa đái tiến cách” là cũng, bính mậu sinh ra có mà tam phương hóa cát tịnh có chư cát củng chiếu, định vì vũ quý, chỉ là phúc không kiên nhẫn cửu.

Tái bí quyết vân: “Kình dương thiên đồng nhập ly phương, huy binh chinh chiến trì chiến trường”, đến đây cũng đầu ngựa đái tiến cách, bính mậu sinh ra có chủ quân lữ trôi chảy, mỗi nhân chiến công mà thu hoạch lên chức, duy tinh so sánh hiền lành, không bằng tham lang cùng giá trị người ngang ngược kiêu ngạo.

Kình dương thủ mệnh tứ bại nơi, phi chết non thì hình thương, nhiên ngọ cung là đái tiến cách, được chúng cát củng xung cập cùng lâm trái lại hung là cát, mà giá trị mão cung người họa so sánh tử dậu người làm trọng, giá trị dậu người so sánh tử làm trọng.

Bí quyết vân: “Dương nhận nhật nguyệt đồng cung thủ, nam khắc thê mà nữ khắc phu”, đó là kình dương và thái dương Thái âm cùng thủ mệnh thân, có nhật nguyệt cùng giá trị hoặc tam phương chụp ảnh chung, tung hệ tứ mộ sinh ra được sở hỉ nơi, cũng tất nam nữ giai khắc cũng.

Và xương khúc hoặc phụ bật đồng cung, chủ có ám chí cập vệt. Và liêm trinh hoặc cự môn Hỏa Tinh đồng cung, chủ có bệnh kín hoặc bộ mặt tay chân có thương tích tàn, cũng chủ mà lại bất thiện chung, suốt đời đa tao hình họa, duy dĩ tam phương sát thấu cập gặp thiên không cướp hao tổn kị củng xung giúp đỡ thủy tác hung luận.

Kình dương thủ thân gặp hỏa kị thiên không cướp hoặc thất sát phá quân phá tan, chủ xa xứ, khí tổ biệt tông, canh hình phạt chính khắc lục thân, là vì hạ cách người cũng.

Bí quyết viết: “Dương nhận phùng lực sĩ, lý quảng nan phong”, đó là giáp sinh ra an mệnh mão cung, bính sinh ra mệnh ngọ, canh sinh ra mệnh dậu, nhâm sinh ra mệnh tử, có kình dương và lực sĩ thủ mệnh mà mặc dù được chúng cát đến đỡ, mặc dù chủ thần vũ dũng tương, cũng nan thu được thăng tiến, thảng phùng chư sát phá tan thì chủ hung họa thường lâm.

Vừa bí quyết viết: “Kình dương đối canh giữ ở dậu cung, tuổi phùng dương đà canh mệnh hung”, đó là an mệnh vu mão, đối cung có dương nhận xung chiếu, vị cung lại có đà la thủ viên, đây là canh năm sinh ra của cục, mà tái phùng canh năm, thì dương đà trùng điệp là vì điệt tịnh, nếu hợi cung lại có hỏa linh thủ giá trị (chú: Hoặc mệnh tư cách nhập nổi giận hoặc nhất linh), là là “Tứ Sát lục hình”, tất chủ đại hung; nếu là hợi cung cập thân cung vô sát thủ giá trị, kỳ họa sảo khinh, nhưng tai ách khó tránh khỏi.

Bí quyết vân: “Dương linh ở mệnh, lưu niên bạch hổ đa tai thương”, tức là dương linh thủ mệnh nguyên đa hung, vừa phùng lưu niên bạch hổ nhập mệnh, nếu tam phương vô cát giải cứu, mỗi chủ là năm tao tai thương.

Bí quyết vừa viết: “Dương đà giáp kị là bại cục”, đó là ví dụ như mệnh lập thân cung và Hóa kị cùng giá trị, phục tao vị đà dậu dương của giáp, thì lộc tồn tung thủ mệnh cũng tao sao Hóa kỵ hình phạt mà thành vô dụng, là vì bại cách cũng. Ngoài ra thái tuế hoặc khổ nhị hạn đi để dương đà thủ giá trị giáp mệnh nơi, cũng chủ đa tai, thủ mệnh có kị mà tao dương đà giúp đỡ, tài, quan, phúc, thiên tứ cung cát ít người nhất định cô bần hình khắc, vưu úy dương đà điệt tịnh của năm. (chú: Thất sát xung mệnh người hung quá mức, được Tử Phủ tướng lương đối cung xung chiếu người tai hoạ rất nhỏ.)

Đà la

Đà la cũng ưa tây, bắc cập tứ mộ năm sinh ra, an mệnh thìn tuất xấu vị, quân nhân hoành phát thăng tiến, văn nhân thì không kiên nhẫn cửu.

Đà tinh độc thủ cung mệnh, chủ mẹ goá con côi khí tổ, đa số xảo nghệ người, phùng gặp hình tù chư ác nhị họ diên sinh. Đà la thủ mệnh thân giao nhau nhật nguyệt kị sát, nam nữ hình khắc mà lại chủ con mắt tật. Đến đây tinh thủ mệnh hội phụ bật xương khúc có nhiều ám chí, phùng cự môn hoặc thất sát bị thương tàn phế đái tật, hình khắc thê, tử cập bội lục thân.

Bí quyết vân: “Đà la tứ sinh giá trị, chết non mà hình thương”, đó là đà la thủ mệnh dần thân tị hợi là bị chiếm đóng, chủ khi còn bé nan nuôi, đã lớn thì dễ bị hình thương, gặp có ngôi sao may mắn phù cứu thì tai khinh, duy mặt mày hốc hác không khỏi. (chú: Cũng chủ niên thiếu xa xứ, khí tổ xuất ngoại cũng có cát, duy giá trị vu tứ người sống hình khắc không khỏi, cùng với nó sát tinh hoặc liêm phá sát cùng thủ hoặc tam hợp giao nhau, thì tất vợ con ly tán, phụ mẫu thất nuôi, tự thân cũng tất thiên nhai phiêu bạt, cơ khổ không chỗ nương tựa. Tái chú: Cũng cần phải tường xem xét thê tài tử phúc cập thiên di ngũ yếu cung.)

Và tham lang cùng thủ mệnh thân, miếu vượng người hảo tửu sắc, canh hội ác tinh bởi vậy thành tật; giá trị vu hãm địa không những là rượu yêu sắc mà chiêu tật, cũng chủ lang thang bồng bềnh và hình yểu.

Đà la và hỏa hoặc linh tinh thủ mệnh vu miếu vượng, mà lại được mọi việc củng chiếu, có thể chủ may mắn, thất vu hãm địa thì chủ mẹ goá con côi bần cùng.

Hỏa Tinh

Hỏa Tinh ưa đông, nam sinh ra cập dần mão tị ngọ năm sinh ra. Hỏa Tinh vu miếu vượng thủ mệnh giao nhau chúng cát, chủ quân lữ mỗi được lên chức, duy cũng đa chủ trung niên thủy hưng, gia Tứ Sát thiên không cướp hao tổn kị thì phủ.

Ở tứ mộ và tham lang cùng thủ cung mệnh, lại được tam phương cát củng, dũng tương của cách, chủ chinh chiến lập công được phong tặng. (chú: Gia dương đà thiên không cướp điều không phải, cát địa an mệnh có thất sát được thông qua thứ hai.) Hỏa Tinh miếu vượng thủ mệnh linh tinh chụp ảnh chung, bí quyết viết: “Danh chấn chư bang”. (chú: Linh tinh thủ tài, quan, nhưng đều dĩ không được phùng dương đà thiên không cướp chết hết kị là luận.)

Hỏa Tinh thủ mệnh vu hãm địa và dương hoặc đà ở lại đồng cung, nhũ ấu là tức chủ tai nặng, thành niên thì phục chủ mẹ goá con côi bần lao, nam nữ hình khắc lục thân, được chư cát củng chiếu tai hoạ thì khinh, duy là rất khó phát đạt.

Bí quyết viết: “Hỏa linh giáp mệnh là bại cục”, nhưng mà được tam phương cát củng cũng chủ may mắn, duy bất khả phùng gặp sát tinh cập thiên không cướp, đến đây phùng hỏa linh giáp dương đà cung mệnh cũng chủ hung, khổ nhị hạn hoặc thái tuế để đến đây cũng – nên để phòng tai ách.

Nữ mệnh Hỏa Tinh cùng thủ, đa chủ nội ngoan ngoại hư, lăng phu khắc tử, không tuân thủ nữ tắc, phần nhiều là phi, dâm ẩn xuống tiện. (chú: Cũng không phải là tẫn nhiên như vậy, nên ư tường xem xét miếu vượng lợi rảnh rang cập tam phương tứ chính cát hung làm sao, thảng được cát hung tinh đều sai ai ra trình diện, cận chủ cương mà lao lực, tái nhược cung phu thê, cung tử nữ là vu phúc đức đều cát, thì cũng không lăng phu khắc tử, trái lại chủ vượng phu ích tử, cái tính cương mà phúc đức ngon, đa chủ tiết cao chí ngang, tài năng trác việt cũng. Đẩu số tinh bí quyết là là gợi ý của dụng, cũng không nhất thành bất biến người cũng, tất ở chu đáo tỉ mỉ quán thông, toàn bộ mà tài, tối kỵ câu nệ không thay đổi, thứ có thể đăng đường khuy huyền bí cũng.)

Linh tinh

Linh tinh lợi đông, nam sinh ra cập dần ngọ tuất sinh ra, giá trị của gặp ác họa có thể khinh. Đến đây tinh miếu vượng thủ mệnh chư cát hội cát, chủ lập võ công. Linh tinh miếu vượng thủ mệnh, được tam hợp Tử Phủ xung chiếu, không mắc thì phú. (chú: Linh tinh dần ngọ thủ mệnh được tử vi hoặc Thiên phủ cùng thản, mà tam phương cũng có ngôi sao may mắn củng xung, đa chủ thần dũng đại tướng, phú quý song toàn.) và tham lang cùng tồn tại tứ mộ thủ mệnh, canh được tam phương cát củng, là “Tham linh đồng vị cách”, xây công biên cương.

Linh sát vu hãm địa thủ mệnh, tái phùng sát kị chư ác, phi yểu thì bần, mặt mày hốc hác diên sinh.

Linh tinh giá trị mệnh liêm trinh kình dương giao nhau, chủ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhập quân lữ có lên chức. Và thất sát cùng thủ cung mệnh, tam phương vô cát chủ hung vong; và phá quân thủ mệnh, tài, phòng tất khuynh.

Bí quyết viết: “Linh hỏa vượng cung, cũng phúc luận”, đó là hỏa linh cùng thủ miếu vượng mệnh địa, phục được tam phương Tử Phủ phụ bật xương khúc lương tướng của củng xung chụp ảnh chung, nhất định là tướng soái của tài, đa chủ uy danh tứ bá. (chú: Hỏa linh ở mệnh tam phương cát ít phục sai ai ra trình diện liêm sát dương đà của xung hợp, thì chủ tai họa bất ngờ hung vong.)

Linh tinh thủ mệnh tam hợp dương đà, cô bần phiêu đãng, bị thương tàn phế đái tật.

Bí quyết vân: “Linh xương đà vũ, hạn tới đầu sông”, tức là linh tinh thủ mệnh vu thìn tử thân cung, tam phương tứ chính phùng Tứ Sát giao nhau, tân nhâm kỷ năm sinh ra tiểu hạn hoặc thái tuế để đến đây đa tao hỏa ách. (chú: Cũng không phải tẫn nhiên như vậy. Duy tối kỵ mệnh lập tử thân, tọa linh hội sát, mà thân cũng ở sát thần bị chiếm đóng nơi và mệnh giao nhau, hoặc sống ở tử ngọ nhị thì mệnh thân giai giá trị Tứ Sát giao nhau người, vừa giá trị đố kỵ sinh can, thì tiểu hạn triền vu sát thần trú đóng ở vị, tịnh thái tuế xung hạn cập mệnh thân mà thương khiến cho treo khốc hổ và cự môn thất sát phá liêm câu sai ai ra trình diện, canh giá trị đại hạn vừa hãm bệnh chết hết yếu địa và hung thần cùng giá trị giao nhau, còn lại là tới cần phải để phòng các hạng tai ách tóc sinh. Vừa phàm mệnh hoặc thân cung thậm chí mệnh thân giai phùng Tứ Sát, mà vừa giá trị vu tử thân ác địa, nhũ ấu cập thời kỳ thiếu niên nên để phòng tiểu hạn và thái tuế tất đều mất đất mà gây tai hoạ ách, vưu khổ nhị hạn câu phùng mà thái tuế đối trùng, thì kỳ hung họa của đột tới thường thường dồn nhân vu số chết cũng.)

Nữ mệnh linh dương cùng thủ vu mệnh thân, được chúng cát củng hợp cũng hình phạt chính khắc khó tránh khỏi, hãm địa mà hội sát kị thiên không cướp nghèo hèn chết non.

Hóa lộc

Hóa lộc thủ mệnh thân hoặc quan lộc vị, được khoa quyền tam phương giao nhau, tất là ngón tay cái của thần, quý hiển phi thường. (chú: Mừng nhất mệnh thân đồng cung được một sao mà tam hợp tài, quan các nhất hóa, là là “Tam kỳ gia hội cách”, định chủ uy hách quý hiển, mỹ không thể nói, nhưng cũng cần phải chúng cát đến đỡ không gặp sát diệu hung thần, vưu phạ thiên không cướp và thất sát phá quân của chiếu hợp, trong trường hợp đó tung bất bình dung cũng cận tiểu Phú tiểu quý. Cung Quan lộc được tam hóa củng hợp, cũng vị tam kỳ gia hội, nhược mệnh thân giai cát cập quan cung ba người câu vô sát kị ác diệu của xung hợp, vừa gia tài, thiên và phúc đức đều mỹ, tất chủ phú quý song toàn, tuyệt không nghi vấn người cũng. Cung tài bạch được tam kỳ gia hội mà lại vô sát kị thiên không cướp, định chủ tài nguyên tươi tốt, kinh người của phú, đa số cự thương cao giả. Như mệnh thân hoặc tài, quan được tam kỳ gia hội, nhưng mà niên thiếu nhiều khó khăn, còn đây là cát hạn chưa tới, thì tới quý người tất quý, phú người tất phú, phú quý giai mỹ người cũng thế, tuyệt không thất nghiệm người cũng.)

Bí quyết viết: “Nhị lộc giáp mệnh, vàng ngọc cả sảnh đường”, đến đây tức lộc tồn và hóa lộc giáp mệnh (chú: Giáp thân thứ hai), mà tam phương tứ chính được chúng cát củng thủ là cũng.

Vừa bí quyết viết: “Minh lộc ám lộc, dệt hoa trên gấm”, đó là mệnh thân được lộc tinh thủ giá trị, là là hợi dần không bàn mà hợp ý nhau người là, ví dụ như mệnh thân tọa dần vị có hóa lộc hoặc lộc tồn giá trị của, mà hợi cung cũng có hóa lộc hoặc lộc tồn thủ giá trị, là là hợi dần không bàn mà hợp ý nhau người là.

Bí quyết vừa vân: “Hóa lộc tử ngọ thủ thiên di, phu Tử Văn chương cái thế”, đó là thiên di giá trị tử ngọ, vị của “Đối diện hướng lên trời cách”, phàm tử cung an mệnh người được thái dương hóa lộc ở ngọ cung xung chiếu, phàm ngọ cung an mệnh người được Thái âm hóa lộc ở tử cung xung chiếu, thì là đều là nhập cách, dư người mệnh thân an tử ngọ rất đúng cung hóa lộc xung hợp cũng cát, nhưng cần phải cùng khán tài quan phúc điền của cung có hay không cũng cát, bằng không không làm đến đây luận. (chú: Phàm nhập cách người, mệnh thân cần phải sai ai ra trình diện khôi việt xương khúc của củng hợp, bằng không đa chủ có khả năng cao thương nhân.)

Vừa bí quyết viết: “Lộc chủ triền vu yếu địa, phát không được chủ tài”, còn đây là hóa lộc thủ mệnh cư tử ngọ mão dậu bị chiếm đóng nơi, hoặc và thiên không cướp cùng giá trị hoặc giao nhau người là.

Tái bí quyết vân: “Hóa lộc hoàn cho thỏa đáng, nghỉ hướng mộ trung tâm giấu”, đến đây vị hóa lộc thành cát diệu cũng, nhiên úy thủ mệnh giá trị vu thìn tuất xấu vị tứ mộ nơi, gặp của là vô dụng. Hóa lộc thủ mệnh ưa nhập dần thân tị hợi, là là “Lộc cư tứ mã” một đời áo cơm, duy cũng yếu tam hợp cát củng phương nghiệm.

Bí quyết lại có vân: “Lộc phùng phá tan, cát cũng thành hung”, cũng vị hóa lộc hoặc lộc tồn thủ mệnh, lúc rảnh rỗi kiếp sát kị cập hao tâm tổn sức tam hợp phá tan hoặc cùng giá trị, trái lại thành triệu chứng xấu. (chú: Hóa lộc thủ thân phùng ác phá tan cũng nhất để ý phán đoán, đa chủ tài lai tài khứ, tản tụ thay đổi luôn, khó có thể súc tích số tròn cũng.)

Hóa quyền

Hóa quyền thủ mệnh được khoa lộc củng chiếu, kinh người phú quý. (chú: Xem thêm tiền văn “Hóa lộc” thuật. Vừa, mừng nhất khoa lộc nhị hóa các thủ tài, quan nhị cung, phân một thủ giá trị vu thiên di hai sao hợp thủ vu đối cung, giai thuộc thứ hai, thì không khoa quyền lộc tam kỳ và mệnh thân giao nhau của cự phú đại quý cũng.)

Hóa quyền thủ mệnh thân tam hợp hóa khoa cập khôi việt xương khúc, hoặc và hóa khoa cập phần kết ngôi sao cùng giá trị vu nhất viên, thảng vô Tứ Sát chư ác phá tan mà tịnh được chúng cát đến đỡ, định phần kết chương quán thế, nổi danh lan xa.

Bí quyết viết: “Quyền khoa giáp mệnh là quý cách”, đó là hóa quyền hóa khoa hai sao giáp phù mệnh thân, duy mệnh thân cũng cần phải tam phương tứ chính giai cát mỹ, bằng không mặc dù phúc cũng mỏng.

Vừa bí quyết vân: “Quyền khoa giáp lộc mệnh trung tâm phùng, tài quan song mỹ phúc lộc quang vinh”, đó là lộc tồn thủ mệnh được hóa quyền hóa khoa của giáp củng, tam phương nhược được Tử Phủ phụ bật xương khúc khôi việt của chụp ảnh chung, định chủ phú hơn nữa quý.

Bí quyết vừa viết: “Quyền lộc gặp lại, áo cơm phong long”, tức là hóa quyền hoặc hóa lộc thủ mệnh, được tam phương hóa quyền hoặc hóa lộc củng xung, vừa phùng năm sinh thiên thập tuần giá trị, thì vì quyền lộc gặp lại, mỗi chủ là năm phát vượng, duy cũng cần phải tam phương cát chúng vô sát phá thủy tái sinh luận.

Bí quyết viết: “Quyền lộc thủ tài phúc vị, xuất thế vinh hoa”, đó là trúng mục tiêu tài cung giá trị hóa lộc, cung phúc đức giá trị hóa quyền, mà mệnh thân lại được chư cát thủ chiếu, câu vô sát kị thiên không cướp giao nhau, đa chủ niên thiếu đắc chí, mây xanh thẳng lên.

Vừa bí quyết vân: “Quyền lộc gặp lại tao sát thấu, hư dự của long”, dư như bài này thượng lệ, duy mệnh hoặc thân cung tao Tứ Sát xung hợp, mặc dù được cát diệu tướng phù cũng đa chủ lãng đắc hư danh.

Có nữa bí quyết vân: “Quyền lộc ngôi sao may mắn nô bộc vị, ngay cả quan quý cũng bôn ba”, tức hóa quyền hoặc hóa lộc thủ nô bộc cung, đa không đắc lực người cũng, nhị hóa cùng thủ cũng thế.

Bí quyết vừa viết: “Quyền tinh phùng gặp dương đà xung, lại thêm thất sát kị kiếp không, tung quý luy tao quan trích cách chức, tai bệnh nan thối gặp hạn hung”, đó là hóa quyền thủ mệnh tam phương tứ chính giai sai ai ra trình diện ác diệu lâm giá trị củng xung, tung được cát diệu cũng thủ tài, quan, thiên, phúc làm quan, cũng chủ nhị hạn thất cát là lúc cư quan sinh tai, thứ nhân rủi ro mặn tao quan phi, sĩ tử không được khoa, ác thăng trở ngại.

Hóa khoa

Hóa khoa thủ mệnh thân, được quyền lộc nhị hóa củng chiếu, là tam kỳ gia hội cách, giải trừ thuật như trước.

Hóa khoa giá trị mệnh, tung phùng sát kị chư ác, cũng văn chương tú sĩ, nhưng mà nghèo khó khó tránh khỏi, tái trợ từ, dùng ở đầu câu thê, tử nữ cập cung phúc đức thất cát, thượng chủ mẹ goá con côi.

Hóa khoa thủ mệnh thân, ngại phùng chặn, tuần cập thiên không, nhược có tam thi thi rớt, lục thân vô kháo, nhật say rượu tứ, chung thân không được có gặp.

Bí quyết viết: “Lộc hội lộc tồn đại phú, quyền hội cự vũ anh dương, khoa hội khôi việt quý hiển”, duy hóa khoa thủ mệnh được khôi việt củng chụp ảnh chung lâm, vui hơn cũng gặp Tử Phủ phụ bật xương khúc của đến đỡ, được nhật nguyệt lương chiếu cũng thế, nếu là tam phương câu vô sát kị cập chư hung, định chủ tài quan song mỹ, quý hiển phi thường.

Bí quyết viết: “Quyền lộc giáp khoa là thượng phẩm”, giải trừ như trước thuật, duy so sánh khoa quyền giáp lộc người là cát.

Bí quyết vân: “Khoa lộc đối củng, nhảy tam cấp vu vũ môn”, đó là mệnh được hóa khoa của tọa thủ, còn đối với cung thiên di ưa có lộc tồn hoặc hóa lộc thủ giá trị xung chiếu, đa chủ đại hạn đi cát nơi một bước lên mây, duy tài quan nhị cung cũng tịnh có khôi việt thủ chiếu phương tác đến đây phán đoán.

Tái bí quyết viết: “Khoa lộc mệnh phùng kiêm hợp cát, uy quyền áp chúng Tương Vương triêu”, đó là “Khoa danh hội lộc cách”, có tài quan song mỹ, có quý hiển của phúc.

Vừa bí quyết vân: “Khoa minh lộc ám, đứng hàng tai thai”, tức hóa khoa thủ mệnh, được hóa lộc hoặc lộc tồn lục hợp ám sẽ là cũng.

Bí quyết lại có vân: “Khoa mệnh quyền triêu, đăng dong biệt thự”, đây là “Khoa quyền cùng lâm cách”, tức là hóa khoa và hóa quyền đồng cung thủ mệnh, cát củng người đa chủ niên thiếu đăng khoa, sớm đi vận làm quan, canh được xương khúc khôi việt Tử Phủ phụ bật cập thiên tướng chụp ảnh chung, đẹp hơn gia mỹ, dệt hoa trên gấm.

Thứ vừa bí quyết viết: “Khoa tinh rơi vào hung thần, nảy mầm mà chẳng ra hoa”, tức là hóa khoa và Tứ Sát hoặc sát liêm phá tham thiên không cướp hao tổn kị chết hết tắm rửa tinh cùng giá trị cung mệnh, đa chủ khoa danh vô vọng, đồ phí tinh thần nhĩ.

Có nữa bí quyết vân: “Hóa khoa thủ mệnh vu hãm yếu, tú mà không thực”, tương đối nảy mầm mà chẳng ra hoa người lược tốt, đa chủ công văn lao hình, nghèo khó khó gặp, duy nhược được hóa lộc giúp đỡ cũng phúc luận, mà tam phương đắc hóa quyền lộc giá trị tài, quan nhị cung củng chiếu, là tam kỳ gia hội của cách, thì bất luận khoa tinh cư hãm người cũng.

Hóa kị

Hóa kị đa kiển ngôi sao cũng, thủ vu mệnh thân, chủ suốt đời số phận kiển trệ, mỗi đa tai thất, chuyện tốt nan toại. Nhiên Hóa kị là thủy diệu, thủy cục nhân có mặc dù không thích cũng không kị, duy cho hắn cục người thì tàn sát bừa bãi là hung; nếu là mệnh thân cung triền hãm chư tinh thất cát, thụ kỳ hại thì tuyệt không may mắn tránh khỏi người cũng.

Hóa kị thủ mệnh thân, nếu là tam phương tứ chính giai được chúng cát củng chiếu đến giá trị, thì Hóa kị vô lực làm ác, tai khinh hại ít.

Thiên đồng thủ mệnh vu tuất vị và Hóa kị tương trùng, đinh sinh ra gặp của trái lại chủ may mắn; cự môn thủ mệnh vu thìn giá trị Hóa kị cùng viên hoặc tương trùng, tân sinh ra cũng cát. Mệnh tọa dậu cung và Hóa kị cùng thủ, được thái dương tị vị hoặc Thái âm xấu địa miếu vượng củng chiếu, thì Hóa kị không được kị, vẫn đang chủ phúc. Mệnh giá trị tị ngọ cung và thái dương cùng thủ, tuy có kiển tinh cũng cộng viên, thì Hóa kị bị quản chế không thể là tai; mệnh giá trị hợi tử và Thái âm, Hóa kị cộng thủ, thì kiển tinh nhập miếu vượng được nguyệt trấn an cũng không làm hại.

Nhật nguyệt đồng cung vu xấu vị thủ mệnh giá trị Hóa kị mà tam phương cát ít, sao Hóa kỵ thì tứ tai hoạ; nhật nguyệt trái lại bối thủ mệnh thân và Hóa kị đồng cung, hoặc mệnh thân giá trị Hóa kị được nhật nguyệt trái lại bối của xung hợp củng chiếu, giai chủ hung kiển. Tứ Sát hoặc hình tù chư ác hãm địa thủ mệnh và Hóa kị cùng viên, thì sao Hóa kỵ và ác thần cùng phòng doanh đảng, làm hại kịch liệt cũng.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

正宗紫微斗数大全

斗数骨髓赋注解

太极星曜(太极于此即紫微),乃群宿众星之主,天门运限,即扶身助命之源,在天则运用无常,在人则命有格局。先明格局,次看众星。或有同年、同月、同日、同时而生,则有贫贱、富贵、寿夭之异。或在恶限,积百万之金银;或在旺乡,遭连年之困苦。祸福不可一途而论,吉凶不可一例而推。

有同年同月同日同时而生者,须分性别之不同及其出生、成长、生活在不同的社会环境及所属不同的社会群体而有所差异,正如赋文所说:“有贫贱、富贵、寿夭之异”,故论命者,又当因人而论,又当因地域及人文环境而论,又当因种族而论,又当因不同的社会群体而论,一句话,要以该命造所处不同的时间和空间而论。故赋文说:“祸福不可一途而论,吉凶不可一例而断。”要知,有同年同月同日同时而生者,一个生在中国,一个生在新加坡,或一个生偏远山区,一个生在大城市,二者一生的遭遇肯定不会是一样的,这是明摆着的事实,在因此需明《周易》“简易、变易、不易”之理。大凡人命,以斗数之理衡之,验者亦有十之七八,此即“不易”之理。又当因其人所处不同的时空变通而论,此即“变易”之理。斗数之学,无外乎阴阳五行、河洛八卦、天文星象,此即“简易”之理。

民国命理学家袁树珊在《命理探源》一书中说:“禄命之说,未必尽验,然验者常十之七八,其或因山川风土而小异,由门第世德而悬殊。又一行之善恶,一时之殃祥,忽焉转移而不知,此则常变又不同,造化之不测也。要其常理自不能废,而常人多不能逃,观此可知人之命运,间有不验者,因常变不同也。常变之不同如此,但以常法绳之,安得不毫厘千里哉。为星家者,欲求事功圆满,万无一差,必须参以人情物理,询其山川风土,门第世德,以及生时之风雨晦明,而尤须鉴别其心术之善恶,处世之殃祥,然后定其富贵贫贱,寿夭穷通,乃可合法。”此论指子平命理而言,唯紫微斗数推命,不必询其心术之善恶、处世之殃祥,列出命盘,布齐星曜,一看即知。

另外,大凡名贵植物,比如千年人参,世间必定稀少,对常植物,比如野草闲花,可说漫山遍野,到处都是,故巨富大贵如世间之伟人,其诞生的那个时辰,必无其它人同时诞生,纵有亦必襁褓难养,或少年夭折,只剩下这个伟人来建功立业。而平常之格、贫贱之命,正如野草闲花,遍地可采,其出生的那个时辰,同时出生者多得数都数不过来。这个道理,懂得命理(犹其是懂得紫微斗数)的人,到大医院妇产科去统计,必然会得出与作者相同的结论。是故,富贵命少,贫贱命多,此不易之理也。

需知一世之荣枯,

荣者,富贵也,枯者,贫贱也,俱缘人生一命之中见之。主星吉、佐星吉、运限吉,则一世安然而享其福也;主星弱、佐星弱、运限蹇,则主一生下贱,再加流年遇煞冲刑,定主灾悔而言。

定看五行之宫位。

五行即金木水火土,如寅申巳亥为四生之地,子午卯酉为四败,辰戌丑未为四墓。命立四生遇长生、临官则为富贵,入四败遇衰、病、墓则主贫贱。

立命可知贵贱,安身便晓根基。

立命在五行生、旺之宫则富,死、绝之宫则贫。安身在生、旺之宫则贵,死、绝之宫则贱。然亦应据左情而定,如:

第一先看福德,再三细考迁移,分对宫之体用,定三合之源流。命无正曜,复无吉拱,煞破刑冲,夭折孤贫。吉有凶星,美玉瑕玷。既得根源坚固,须知合局相生,坚固则富贵延寿,相生则财官昭著。

命好、身好、限好,到老荣昌。

假如命及身,两者皆坐长生、帝旺之乡,而身命二宫又得吉星庙旺同守,且财帛、迁移、事业三宫又亦是众吉去集,各宫三方四正无煞冲破,再加运限吉利,定主一生谋为每多顺遂。

命衰、身衰、限衰,终身乞丐。

假如命及身,两者皆居死、绝之垣,且本宫复又不见吉化,更与羊、陀、火、铃、空、劫以及其它诸恶曜交会,再加运限亦无吉星接应扶持,定主一生贫贱,重是者沦为乞丐。(按:犯以上诸例,在时下改革开放的经济社会,为人必系庸常无能,或体弱多病,运气又差,故致贫乏不堪。今日之乞丐,并非皆属贫穷之辈,只要不是断手断脚的人,多系博人怜悯同情而行骗,或强行讨要,借乞讨而致富者并不少见,尤为可恶的是有扮作贫困学生而行乞者。)

夹贵夹禄少人知。夹权夹科世所宜。

假如丙丁年生人,在戌宫安命,壬癸年生人,在辰宫安命,而有魁钺夹命,富贵必矣。如安命丑宫,天梁坐命,甲生人禄存居寅,子宫有廉贞化禄来夹,为夹禄,主富贵。如安命戌宫,紫微天相坐命,而乙生人得酉宫天机化禄,亥宫天梁化权来夹,亦主富贵。或有化权及化科来夹命亦然。

夹日夹月谁能遇。

如太阳、太阴在身、命宫,或身、命之前后二宫夹拱,不逢空、劫、羊、陀是也。或命坐未宫,太阳在午,太阴在申,或命坐丑宫,太阳在子,太阴在寅者即是。(按:此为日月夹财格,武曲、天府属财星。武曲贪狼在丑未,或天府在丑未守命,有日月在邻宫夹,遇吉星同垣会合必富贵。)

夹昌夹曲主贵兮。

如立命丑未宫,前者寅宫文昌,子宫文曲;后者申宫文曲,午宫文昌者是。(按:寅时、辰时,申时、戌时生人,安命丑未宫才有此夹局。不论何星守命,得昌曲夹均主吉,尤喜日月、天梁、紫破、天府得夹。若命无正曜得昌曲夹亦主吉利。)

夹空夹劫主贫贱。

假如命与化忌同宫,身、命两者有刑囚杀破等诸恶守值,而逢天空、地劫夹拱身或命宫,定主贫贱孤寒。如立命巳宫,午、辰二宫有天空、地劫夹之;立命亥宫,戌、子二宫有天空、地劫夹之。(按:命宫正星庙旺会吉,不惧劫空夹。命宫正星陷失、加煞,三合及对宫凶多者,劫空劫命,无异于雪上加霜,惨不忍睹。)

夹羊夹陀为乞丐。

命或身与禄存同宫,前必有羊,后必有陀,然应以禄存得地生旺为吉,陷空刑克之处为下格,更不喜与刑囚诸煞同垣,或遭三合空亡劫煞等恶宿冲破,遂致而成“吉处藏凶”之局,不能为福,反主悔吝,与孤寒贫贱结不解之缘。禄存入命身,七杀、廉贞、火、铃来夹,亦为下格,然本命无忌星同守,三方众吉拱照,或有科、权、禄合照者,虽逢恶曜夹持不为败论,但逢杀运灾祸难免。禄怕空劫刑囚交会冲杀,然则孤贫无疑。(按:限年逢此夹局,亦同此论,多主贫穷或遭凶。羊陀夹煞忌主吉处藏凶,以致鸡飞蛋打。)

廉贞、七杀,反为积富之人。

廉贞属火,七杀属金,是火能制金,为权为福。如廉居申,杀居午,反为积富之人。廉贞或七杀守于陷地化忌,或与众恶宿交会,或逢刑囚空劫等恶曜夹身夹命,下格贱命也。(注:非以廉杀同宫为论)

天梁、太阴,却作飘蓬之客。

太阴居卯、辰、巳、午,俱为陷地,如立命上例四宫,与天梁同守身宫,定主孤寒,不然飘荡他乡,又为贪恋酒色之徒。诀又有谓:“梁虽不陷,不作敦厚之人”。天梁与太阴守命或身,于巳、午最不宜,亥宫次之而已。

廉贞主下贱孤寒。

假如命、身居巳亥遇廉贞乃为陷地,三方前后二宫复无吉星拱照夹持,必为贫贱。廉贞与贪狼于亥守命而无吉拱照,同一理断。

太阴主一生快乐。

假如安命自申至子宫,而与太阴星同守,前后吉夹,三方四正又有众吉拱照且无恶曜冲破,可主富贵,吉少者亦可享有快乐之福(身宫守太阴,吉众亦同)。又,命身与太阴同宫值庙旺之垣,三方前后吉众者富贵不小,但以无破为准,吉少无破者,亦主刀笔成名,吉多无破者,主大富贵。太阴化忌在申酉戌守命宫,或与羊陀火铃同宫守命,反主一生不快乐,多忧多虑,并常遭感情打击。

先贫后富,武贪同身命之宫。

假如命立丑或未宫,有武贪二星同守,盖武曲为金,克贪狼之木,贪被制化为有用,故主先贫而后富。再若武贪守命,三方四正无破皆吉,命身前后众吉夹拱,财帛、事业、福德、迁移四宫均吉,则可不主先贫。

先富后贫,只为运逢劫杀。

假如身、命宫有一二正曜,迁移宫亦有正曜坐守,少青年运限亦佳,惟至中年限行绝地,命遇劫、空、耗、杀等凶,若是身命主曜无力,主后贫也。

出世荣华,权禄守财福之位。

权禄二吉,若守财帛与官禄或福德之宫,而命、身皆美,定主富贵堪期。若是身命二宫有权、禄同垣,定主出世荣华,财官兼得。(按:化禄、化权二星一守财帛、一守福德。)

生来贫贱,劫空临财福之乡。

天空、地劫为耗煞,若值财帛、福德二宫,必受贫贱之苦(按:安命子或午,卯、酉时生有方有,劫空二星,一守财帛宫,一守福德宫。所谓生来贫贱者,一指出生时家境贫穷,二指注定一世无成。其实劫空守财福者,并非个个为贫穷之人,多主败多成少,奋斗之后少有结果,钱财每易虚掷)。官禄宫有空、劫坐守,亦主事与愿违,屡遭贫穷之侵。又,身命二宫若值空、劫,而三方四正及前后乏吉拱照,亦主终身贫贱,一事无成。

文曲武曲,为人多学多能。

假如辰戌巳亥卯酉安命,遇文曲、武曲守垣是也。若遇文昌同垣坐午宫,遇羊、陀、火、铃等恶煞合照者灾殃必重,但有辅弼守命者,灾悔较轻。(按:文曲武曲同守命宫,主其人多学多能,尤在辰戌宫为然。文昌亦是。)

左辅右弼,秉性克宽克厚。

左辅或弼守命宫者,主为人宽厚。(按:恶煞冲破,主贫穷或主有灾难,不失厚道。)

天府、天相乃为衣禄之神,入仕为官,定主亨通之兆。

假如丑宫安命,巳、酉宫府、相来朝;未宫安命,亥卯宫来朝是也。(诀曰:府相朝垣格。)然合此格者,需系甲年生人,并须三方四正无煞冲破方是,他年生者福泽锐减,遇劫煞刑冲破格者不符此论。

苗而不秀,科名陷于凶神。

假如科星陷于空劫羊陀之中,则为苗而不秀。(按:比如本是良种树苗,可惜长得不好。于人命运,多主华而不实,虚有其表,不然怀才不遇,宜从事偏业。)

发不主财,禄星躔于弱地。

化禄陷于空、劫是也(大抵化禄及禄存均不宜陷于空、劫)。又,化禄值于子午卯酉宫无用,命、身若遇众煞刑冲,亦主贫穷。入四墓亦然。(按:化禄本为吉,无论在何宫皆然,纵居子午卯酉陷地,亦作福论,入四墓亦是。遇煞星冲破则不然,美景大减。)

七杀朝斗,爵禄荣昌。

假如寅申子午四宫安命、身,与七杀同垣是也。然而亦要辅、弼、魁、钺、昌、曲合照及坐守,方主一生荣华富贵可期。若遇恶煞冲破不足以论。(此为七杀朝斗格,诀曰:爵禄荣昌。)

紫府同宫,终身福厚。

如寅、申二宫安命,值天府、紫微同宫,三方有辅、弼、魁、钺、昌、曲拱照,必主富贵,终身福厚,甲生人化吉极美,他年生者如丁己庚癸人亦吉。

紫微居午无煞凑,位至三公。

假如甲丁己年生人安命午宫,与紫微星同垣,谓之入格,多主大贵。其余宫亦主小贵或富足,但均以身、命三方四正无煞冲为准也。(按:女命遇禄存同守必作贵妇。)

天府临戌有星扶,腰金衣紫。

假如甲己年生人安命戌宫,值天府同守,方可依此论断,加杀则否。然而亦要三方逢遇魁钺辅弼或科权禄等吉曜拱照,并无恶煞冲破为准,则大富大贵。如无众吉拱照或夹扶命、身,平庸而已。(按:此格最吉辅弼同居辰戌宫。丁年生亦主吉利,得辅弼在辰戌冲照尤佳。遇陀罗同守多主牢狱凶残。)

科权禄拱,名誉昭彰。

此为三化吉星,如命或身坐守一化,财帛、官禄宫二化来合是也。诀云:“科权禄会主大贵”,但亦须三方四正吉多凶少,无煞刑冲为最美。此谓科、权、禄拱命格,如三合辅弼魁钺等吉宿,位至三公,命、身同宫者尤其大吉大利,可致大富大贵,功名显赫。(按:科权禄在命宫、对宫、三合宫会合,多主富贵。今得科权禄拱者颇不乏人,但并非个个大富大贵,甚至有不少只是小贵、小康之人,同样是科权禄合,却有富贵高下之别,故须视三方星辰配合、何星得化、庙旺利陷、凶多吉多综合论之。)

武曲庙垣,威名赫奕。

假如辰戌二宫安命值武曲为上格,丑未安命值之较次。宜见权、禄、辅、弼、昌、曲,遇者财官双美,驰骋扬名,众吉拱照,锦上添花。(按:女命,只宜为事业型,大多数婚姻不美。)

科明禄暗,位列三台。

假如甲生人安命亥宫,与化科同值一垣,而禄存居于寅宫,则寅与亥暗合,谓之“科明禄暗”,遇者多主富贵,但亦须命、身众吉拱照,无煞冲破方作美论,否则福泽大减,仅主衣食不虑已矣。

日月同临,官居侯伯。

假如安命丑宫,日月在未,安命未宫,日月居丑,谓之日月同临是也。诀云:“日月同临论对宫”,而日月与命同值一垣亦可作同临之断,惟亦须详观对宫之凶吉,乃至三方四正是否遭煞刑冲而断贫富与贵贱。此外命未身丑坐日月,或命未身丑遇二星同临,主更吉,丙辛生人逢之尤其福厚。

巨机同宫,公卿之位。

假如辛乙生人,安命卯宫,与二星同值,更遇三合昌曲或辅弼为上格,多主富贵福寿。惟丙生人吉减,丁生人则主庸常,不为美论。按,辛乙生人安命他宫值机、巨,美中不足,当无上述之福。

贪铃并守,将相之名。

假如辰、戌、丑、未、子宫安命,值二星共垣,谓之入庙同守,三方众吉拱照,多主出将入相,美不胜收。贪铃守垣于一地,每主武功勋业,亦谓利武不利文。子、丑二宫有二星同守命垣尤佳,戊、己生人合格,他年次之。(按:贪狼不与火铃同垣,减福无疑。今人多在军队、警察局或其它司法部门工作,更多的是从事商业。遇文星主先武后文,或武职文做。不然文职武做。)

天魁、天钺,盖世文章。

如命坐天魁,对宫有天钺正照,反之亦然,谓之“坐贵向贵”,三方四正又有众吉拱照,无煞冲破,其贵必也(身命同宫或各居一星尤美)。(按:坐贵向贵,多主考学顺利,学历较高,若遇科星更验。)

天禄天马,惊人甲地。

如寅、申、巳、亥安命,值禄存、天马同垣,三方四正并有众吉拱照,无煞冲破,前后更有美夹,多主科甲得意,财官双美,遭耗刑伐者不是。(按:古人重科举,以之取富贵。今人禄马交驰者,多主发财。)

左辅、文昌会吉星,尊居八座。

假如此二星守身命,更有三方四正吉曜拱照,而无刑杀冲为尤美,加空、劫恶煞为破损,吉中藏凶,美玉瑕玷。(以同宫为准,二星交会合照次之)

巨日同宫,官封三代。

寅宫安命,有二星同垣守值,复无四煞刑冲为上格,否则次之,美景大减。申宫安命遇二星,纵三方无煞亦不全美。巳、亥安命逢二星冲,不作吉断。则如命立巳宫与日同垣,亥宫有巨门正照,亦为上格,反之巳巨亥日,则谓下格,多生灾殃祸患也。立命申宫与二星同垣,平常之人耳。(按:命遇巨日寅申同宫,或巨日巳亥对照,逢吉星,多主其人名大于利。)

紫府朝垣,食禄万钟。

如寅宫安命,午、戌宫紫微、天府合照来朝是也。此谓人君访臣之象,吉格,更遇流禄巡逢,多主位高爵显,但亦要三方四正众吉拱奉,无煞刑冲,身、命有贵夹尤美。如立命寅宫,有二星同垣,并得众吉拱照,谓之“上格中之上格”,定主高官显贵,福寿兼收,惟遇煞忌刑冲不为全美。

科权对拱,跃三汲于禹门。

科、权二星在财帛、迁移、官禄宫合照命宫是也。或命宫有化科或权或禄同垣,三方有科、权、禄三吉星其中之二拱照,必主富贵福寿,然命坐科星(或权星),于外方遇权(或科星),而三方四正吉众无煞,亦为美格。

日月并明,佐九重于尧殿。

如安命丑宫,日在巳宫,月在酉地合照命垣是也。巳日酉月为庙旺,谓之“日月并明”,辛、乙生人合格,丙生人主贵,丁生人主富,但亦要众吉齐凑,三方四正无煞冲破为最美,否则加杀及空、劫、忌、刑等诸凶曜,则告美玉瑕玷,减为平常之格。

府相同来会命宫,全家食禄。

三合照临,更遇本宫吉众,身、命无败,是为“府相朝垣”之格,多主富贵。诀曰:“府相朝垣格最良,出仕为官大吉昌”。(无四煞诸恶冲破为准)

三合明珠生旺地,稳步蟾宫。

如在未宫安命,太阳在卯,太阴在亥,合照命宫者是。月居亥庙旺,谓之“明珠出海”,如命、身众吉守照而无空、劫、忌、刑或诸恶煞冲破,定主财官双美,福寿皆全。再如命立辰宫与日同垣,对宫戌位有太阴正照(尤其身与月同值),可主极贵矣。

七杀、破军宜出外。

此二星会身、命于陷地,主诸般手艺能臻精巧,出外可也(如命立巳、亥,与破军同垣,三合有七杀拱照者是)。(按:遇七杀或破军守命,其人胆大,多为长年奔波之人。加吉富贵,不见吉星,技术安身,或因偏业致富。)

机、月、同、梁作吏人。

身、命逢此四星,务必三合遇文曲(或文昌),方主刀笔功名,否则加煞复遭刑忌,乃为次格。诀云:“巳亥会同梁机月,多主作吏人”。(按:机月同梁遇科权禄,主富贵,多掌军警大权。会天刑遇吉星亦是,其人必在司法部门、政府机关工作。)

紫、府、日、月居旺地,断定公侯器。

紫午宫,府戌宫,日寅卯辰巳,月戌亥子宫,又有化科、权、禄坐守身命(或上例众吉庙旺拱照身命),定主大富大贵,极美之格。惟亦须三方四正无煞忌空劫冲破为准,加诸恶则美玉瑕玷。

日、月、科、禄丑宫中,定是方伯公。

丑未安命,日、月、科、禄同守命垣是也,如无吉化,虽日月同宫不为美论。诀云:“日月居未命中逢,三方无吉福无生。若逢吉化始为美,方面威权福禄增”。(按:日月丑未安命,极喜太阴化科或太阴化权,又喜昌曲同宫、加会、夹命,遇左右亦吉,但不及昌曲之力。日月同守命宫,三方无吉反为凶,若遇太阳化忌,夭折之命。)

天梁、天马陷,飘荡无疑。

巳亥申宫安命,天马同宫,亦与天梁失陷同值,或与火、陀、空、劫、刑忌逢遇交会,依此而断。梁、马陷于恶曜,多主飘荡天涯也。(按:天梁在巳、亥、申宫为陷地。遇凶煞、天马作上例断之,陀罗同宫必主牢狱。若众吉同宫会合,不见凶煞,仍有富贵,只是劳碌异常,终身奔走。)

廉贞杀不加,声名远播。

杀谓四煞也,如寅宫安命与廉贞同垣,无四煞冲照,而且三合吉众,亦主大贵,加煞则平常。于身宫庙旺廉贞守命,无煞冲照亦系吉格。(按:廉贞在寅申宫守命,格局已然不俗,作上格论之,无煞加亦主富贵。若会合众吉,富贵成就远较他格为高。廉贞寅申,主少年得意,多在三十岁前就会一鸣惊人,经商者发财亦早。三十岁后反有减弱之势。男命英俊,有阳刚之气;女命清秀,利落,形象气质佳。)

日照雷门,富贵荣华。

卯宫安命,太阳坐守,三方更见辅、弼、昌、曲、魁、钺拱照,富贵不小,惟乙、辛、壬年生人合格,他年生者亦主吉利,惟以三方四正无煞刑冲为限。卯宫太阳守命,为日“日照雷门”,加刑忌四煞亦主温饱。(按:太阳在卯守命,亦属名大于利之兆,不见昌曲禄存,难有大富贵,只为一般公务员而已。不少人从事教育工作,或一般文职工作。女命加吉,会嫁给有钱人,不然丈夫也属官贵人士。)

月朗天门,进爵封侯。

亥宫安命,太阴坐守,更见三方吉拱,主大富贵,无吉亦主食足衣暖,杂职维生。“月朗天门”格,三方四正吉拱无煞,丙、丁生人主贵,壬、癸生人主富。(按:太阴亥宫守命多主富,极喜昌曲同守,自是富贵出众。最怕火铃同宫,主人奸诈顽嚣,或牢狱刑伤、意外事故。)

寅逢府相,位登一品之荣。

寅宫安命,天府午宫,天相戌宫来朝,三方四正无空劫煞忌冲破,甲生人遇之财官双美,富贵双全,加煞则福减,不为美论。如在申宫安命,子府辰相来朝,众吉齐凑,无煞忌空劫刑冲亦主贵。(按:此指廉贞寅申守命会吉。陀罗同宫主人色欲,或为武职。见前注解。)

墓逢左右,尊居八座之贵。

辰戌丑未为四墓,安命、身于此遇辅弼二吉同垣或对照主富贵。或三方遇此二吉合照,无煞忌空劫冲破,亦主福寿,若加煞温饱不虑。(按:左右二星在丑未守命,或辰戌冲照,或他宫单守,不见紫府十四正星同垣,纵有富贵,其人多是二传手,居于辅佐位置,在本身阶层中,难达最高位。)

梁居午位,官资清显。

午宫安命,天梁坐守是也。三方四正无煞忌空劫拱照,丁生人上格,己生人次之,惟癸生人亦主富,其它之年生者更次之。(按:天梁居午,宜干公职,少有经商做老板者。最忌太阳在子宫化忌来冲,不见吉星,多主劳碌贫忙。)

曲遇梁星,位至至台纲。

午宫安命,梁曲同垣坐守为上格,寅宫守命次之。或天梁在午宫,文曲在子拱照者,官至二三品之贵。(按:天梁居午,最喜昌曲同垣,天梁于他宫亦然。见左右虽吉,但不及昌曲之力。)

科禄巡逢,周勃欣然入相。

命宫有吉坐守,三方化吉拱照(化吉谓科、权、禄),或命前三位遇科权禄,皆主富贵。(按:所谓命前三位即是父母、命宫、兄弟三宫。)

文星暗拱,贾谊允矣登科。

如命宫有吉,迁移、财帛、官禄三方复有文昌,文曲、化科拱照是也。(按:文昌、文曲在命宫三方四正化科,多主其人金榜题名。昌曲在官禄宫化科必然是大学生。)

擎羊、火星,威权出众;贪武同行,威镇边夷。

辰戌丑未四墓安命,遇羊、火庙旺坐守,三方吉拱,主文武双全,兵权万里。如命与贪狼、武曲同守吉垣(火旺之地),亦同此断。(按:擎羊火星如上例,虽主武贵,谨防凶死,警察多主殉职。遇白虎、官符、官府、昌曲、忌星、天机、七杀、破军多是打家劫舍的恶徒。)

李广不封,擎羊逢于力士。

擎羊、力士入命,纵吉多亦不为福(甲生人安命卯宫;丙戊生人安命午宫;庚生人安命酉宫;壬生人安命子宫,擎羊、力士同垣),易遭蹇滞,吉少则平常之论,加煞最凶,女命不论(封侯之事与女命无涉),然擎羊失陷亦主刑夫克子。(按:遇上例之人,纵有吉星,经商必主发后暴败,酒色赌博而破家荡产。无吉星必为罪犯。不论有吉无吉,均要吃官司,进牢房,轻重不论。)

颜回夭折,文昌陷于天伤。

(按:颜回字子渊,乃孔子之弟子,年二十九,发尽白,早死。)如卯时生人,安命寅宫,其文昌陷于未宫天伤之地,又遇七杀及羊陀迭并之年,则以此断。(按:昌曲同在奴仆宫或同在疾厄宫,多半不能考上大学。)

仲由威猛,廉贞入庙遇将军。

(按:仲由字子路,孔子之弟子,性鄙,好勇力,后死于孔悝之乱。)命立申宫,癸年生人,廉贞将军坐守是也。(按:廉贞、将军同守命垣,必为胆大之人,一生敢闯敢干,男女同论。)

子羽才能,巨宿同梁冲且合。

(按:子羽又名澹台灭明,孔子弟子,形貌丑陋,却名扬诸侯。孔子尝言:“以貌取人,失之子羽”。)子羽立命申宫,子宫天同太阴,寅宫巨门太阳,辰宫天机天梁,又得科、权、禄及辅弼拱照,则合此格是也。

寅申最喜同梁会。

天同天梁在寅宫坐命,三方吉化,甲庚及申年生人富贵。又如申宫安命,值同、梁二星共垣,吉众无煞,甲庚及寅年生人亦富贵。(按:同梁寅申,为人颇为爽直,即使劳碌,也自带三分福气。纵不见天马,亦主背井离乡,有天马禄存,异乡荣达。)

辰戌应嫌陷巨门。

巨门在辰戌二宫安命,为失陷,主作事颠倒蹇滞难遂,加煞尚主唇舌之非,刑伤不免,更遇恶陷尤凶。(按:巨门辰戌,人必伪善,见风驶舵,宜文不宜武。不论有吉无吉,最忌安于现状,不思进取。有火铃在命迁,冲出天罗地网,始能论福。巨门化忌,必有牢狱。)

禄倒马倒,忌太岁之合劫空。

如禄、马(化禄或禄存及天马)坐于败、绝、死、衰之地,并与空亡同垣,谓之禄倒马倒,而遇流年太岁(行此禄马之地)复会天空、地劫,既主驳杂灾悔,又主发不住财,重则有破财之厄。

运衰限衰,喜紫微之解凶厄。

如大小二限不逢吉曜,而命、身有紫微守照,限虽凶亦可主平稳,盖因命、身有主之故。惟紫微与煞忌空劫同宫,则力薄能弱,无以为吉也。

孤贫多有寿,富贵每夭亡。

如命中主星弱,及财、官、子息均陷恶地,则主减禄延寿。又如太岁坐命,主星又弱,然财、官、迁移三宫均化吉,且行限又吉,可主横发,但不及久,十年二十年运遇即遭夭亡,是谓“命星陷弱,富贵夭亡”也。(按:命不当发,发财必死,或遭奇祸。)

吊客丧门,绿珠有堕楼之厄。

(按:绿珠乃晋时石崇宠妾,善吹笛,伦党孙秀曾指明向石崇索取,为石崇所拒,后石崇被逮,绿珠坠楼自杀。)大小二限俱逢,前有丧门,后有吊客,以及太岁遇凶星,必遭凶厄惊险。(按:大小二限遇流年丧门、吊客各踞一宫,流年太岁宫又值凶星,依此断。)

官符太岁,公冶有缧绁之忧。

命、身坐官符,流年太岁行抵此宫,流年“岁建”一曜又与此生年官符重叠,并有凶曜或流煞冲照,主牢狱之灾。身宫有官符,大限行抵此宫,有官符同垣,小限与太岁共抵此宫位,三合诸恶流煞,同一理断,吉众者灾轻可解。(按:公冶即指公冶长,孔子之弟子,又为孔子的女婿,能识鸟语)

按:原命宫或者身宫有官符,暗示可能会坐牢,至于到底有没有,发生在何年,将以上所述列表于下,自可明晰:

生年支 子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

官符 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 子 丑 寅 卯

命身宫 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 子 丑 寅 卯

流年支 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 子 丑 寅 卯

所主 忌太岁行抵官符所在之宫,或者太岁、大限、小限共抵此宫(有二者亦算条件成立),三方有凶曜、流煞冲照,主牢狱之灾。

以上仅为推算牢狱凶灾的程式之一。

限至天罗地网,屈原溺水而亡。

大小二限行至辰或戌宫,逢五行相克之星,更有太岁、丧门、白虎及空、劫或四煞(或流年羊陀)一并冲照,其限最凶。

按:大小二限同在辰戌或一在辰,一在戌,多主不吉。遇寅申流年之白虎丧门分守辰戌,大限或小限宫三方四正逢羊陀(或流羊流陀)、火铃、劫、空会齐,就算条件成立,多主大凶,甚至死亡。如图所示:

运遇地劫天空,阮籍有贫穷之苦。

(按:阮籍,三国是时魏国人,思想家、文学家,为“竹林七贤”之一。)大小二限俱逢于十二宫中,遇合空、劫拱冲,虽吉多亦财来财去,不易聚积,如二限逢空劫,又逢流年煞曜之冲照,十九多主贫困。

文昌文曲会廉贞,丧命夭年。

巳亥二宫安命,有廉贞和文昌或文曲同宫,主祸多于福,再有煞忌冲照,有夭折之危。或破军与文昌或文曲坐命在子,对宫有廉贞,七杀与文昌或文曲坐命在戌,对宫有廉贞正照,亦与此断,吉众灾轻。

命空限空无吉凑,功名蹭蹬。

如命逢天空加煞,其功名必不能成就。命有正星,三方吉化而亦有空劫守命,主灯火辛勤难以发达。诀云:“劫空入命,贵难求也”。(按:劫空在命,多主其人赚钱意识不强,或并无赚钱能力,又不主财,故此星最不宜经商。命宫三方吉众入庙,亦有富贵,但终因劫空之害,一生劳多功少,事业成就当减半论之。)

生逢天空,犹如半天折翅。

命宫值天空坐守,作庸常之论,尤恐中年跌刈。倘若财旺横发,必主凶亡。如命在亥,子时生人,命在巳,午时生人则是也。(按:命在亥,空劫同守,命在巳,空劫同守,甚难发福,且不主寿,至少减寿十年。若又遇陀罗火铃同守,主夭。)

命中遇劫,恰如浪里行船。

命宫遇地劫坐守,主人庸常,亦不主财,加煞忌尤凶。

项羽英雄,限至天空而丧国。

大小二限俱逢天空是也。(按:大限与小限或流年太岁一在地劫,一在天空,多主凶危破败,再遇凶煞会合,死亡之兆。)

石崇豪富,限至劫地以亡家。

(按:石崇(249–300)己巳年七月初九辰时生,紫相在辰坐命。西晋时人,初为修武令,累迁至侍中,掠财产无数,富可敌国,八王之乱时为赵王伦所杀。)大小二限俱逢于地劫之垣,或二限临至空、劫双夹之地,更遇流煞冲照。

吕后专权,两重天禄天马。

禄存守命,又与化禄、天马二星同宫是也。(按:女命禄存、化禄、天马同在命宫,必作贵妇。但身心不闲,故主专权。)

杨妃好色,三合文曲文昌。

女命昌曲拱照,更会太阴、天机,必主淫佚。如命有贵星坐守正照,吉众而无煞忌冲破,主有贵妇之福。(按:女命三合昌曲,或在命宫,每主其人聪明,惹人喜爱与追求,性生活需求多,少能满足。在人际交住广泛的现代社会,最易红杏出墙。)

天梁遇马,女命贱而且淫。

如寅申巳亥四宫安命,遇天马坐守,而三方有天梁合照是也。或命陷于四生之地,与梁、马同值,三方吉少亦同一理断。

昌曲夹墀,男命贵而且显。

太阳为丹墀,太阴为桂墀,如日月在丑未守命,前后二宫有昌曲来夹则是,若有辅弼加会,尤主富贵双全。

极居卯酉,多为脱俗僧人。

紫微为北极,与贪狼同宫于卯酉而加煞,多主僧道,无煞忌诸恶冲照,三方吉化,更且会遇辅弼魁钺,多主富贵堪期。

贞居卯酉,多是公胥吏辈。

卯酉安命,廉贞破军坐守加煞,必作公门胥吏,加忌为奴仆。

辅府同宫,尊居万乘。

辰戌二宫安命,值此二星坐守,更会三主吉化拱冲,主极品之贵。

廉贞七杀,流荡天涯。

巳亥二宫安命,二星各守命、身宫,更加煞忌空劫,主流荡天涯,在外艰辛。

邓通饿死,运逢大耗之乡。

(按:邓通西汉人,得汉文帝宠幸,赐铜山,许其铸钱。后景帝即位免其官,家财尽被没收,邓通遂寄食人家,饿死。)二限行至空、劫相夹之地,且该地大耗坐守,并有凶曜同垣,三合流煞冲照,太岁又坐不吉之位,众凶齐凑,多主极其危厄也。

夫子绝粮,限到天伤之内。

(按:孔子在陈国、蔡国时,遭二国之士大夫发徒役围于野,不得行,绝粮,后楚昭王师迎孔子,得免此厄。)天伤守大限,与大耗同宫,前后夹恶,小限俱到叠逢,流煞冲照,必蹇。

昌、铃、陀、武,限至投河。

此四星交会于辰戌二宫,辛、己、壬年生人二限行至辰戌,多遭水厄。又,命立辰戌值四星会遇,加恶煞空劫忌,限至死于外道。

按:辛年生人,戌有擎羊,文昌化忌;己年生人,文曲化忌;壬年生人,戌有陀罗,武曲化忌。原命在辰或戌,二宫有昌铃陀武,多主水厄凶死。或者行限至辰或戌,二宫有昌铃陀武,主此限遭淹死,或其它恶事死亡。大小二限及太岁宫位有此四星亦有重灾,非独限于辰戌宫而言。

巨、火、擎羊,防遭缢死。

此三星坐守身、命,大小二限又逢恶煞,或太岁遇凶,流煞冲照则是。

命里逢空,不飘流则主疾苦。

如命宫不见正星,单值天空坐守,更三方加煞化忌,则依此断,吉星拱照命身宫,则灾悔不至甚也。(空劫单守命宫,多主背井离乡,异地安居。三方无吉,飘流之客。)

马头带剑,非夭折则主刑伤。

擎羊在午守命,卯宫次之,酉又次之,为擎羊落陷是也。诀云:“擎羊居子午卯酉陷地,作祸兴殃,刑克极重,甲戊庚壬生人必有凶灾”。(按:须修身养性,行善积德方可减免灾祸。)

陀罗陷四生,凶如子午羊。

命立寅申巳亥,值陀罗坐守,凶如马头带剑,三方四正若是吉少恶聚,复遇煞忌刑冲,定主非夭即伤,六亲不和,然而破相离家,远出谋生亦可获吉。三方众吉拱照俱无煞忌空劫,仅主灾轻,而艰苦劳碌难免。(按:陀罗于寅申巳亥守命,又主人狡猾多诈,不论富贵与否,必坐牢之事。巳亥更验。)

子午破军,加官进禄。

子午二宫逢破军守命,三方众吉拱照,无煞忌诸恶,财官双美。(按:须甲丁己癸年方吉。)

昌贪居命,粉骨碎尸。

巳亥二宫安命,值此二星坐守,加煞化忌主夭亡,官禄宫遇之亦然。(按:廉贪巳亥在命,不喜昌曲同守,加煞化忌,多主夭折,或从高处跌下摔死,如空难。行限逢此,勿到高处或乘飞机。守疾厄宫主得性病,限年逢同论。)

朝斗仰斗,爵禄荣昌。

七杀守命旺宫是也,如子午寅申为朝斗,三方为仰斗,入格者富贵,若居迁移、官禄二宫不在此论。人逢“七杀朝斗”格,三方四正不可逢煞忌空劫等诸恶刑冲,不然则为破格,福泽不生。(按:七杀寅申子午,只要不见煞星,自然成格,必有成就。若有吉星又有煞星会合,虽有成就,亦多起伏不顺,财来财去,更防刑伤、残疾、短寿。若只有煞星守照而无吉,只作贫穷、夭折而且残疾之命。)

文桂文华,九重贵显。

文昌为文桂,文曲为文华,如丑未安命值之,更遇三方吉化,或有天禄、魁、钺冲照夹拱,必贵显无疑,否则若逢四煞忌空劫,虽昌曲无用耳。

丹墀桂墀,早遂青云之志。

日居卯辰巳,月入酉戌亥,此六宫身命值之是也。日月于旺宫守命、身,亦宜见魁钺诸吉之冲照或夹拱,然则可致少年得志,早遂青云。(日月庙旺守命,多主少年得志,一生快乐。)

合禄拱禄,定为巨擘之臣。

禄存与化禄在财官二宫合命,或命坐禄而迁移有禄对拱,皆主富贵。诀云:“合禄拱禄堆金玉,爵位高迁衣紫袍”。

阴阳会昌曲,出世荣华。

如命坐日、月,财官二宫昌曲来会,或命坐昌曲,财官二宫日、月来朝,更遇魁、钺及众吉拱照,富贵必矣。

辅弼遇财官,衣绯著紫。

如命、身有正星或吉遇,三方财帛、官禄及迁移辅弼来朝是也。(命宫三方会合辅弼,所受助力尤多,并有侥幸好运。)

巨梁相会廉贞并,合禄鸳鸯一世荣。

旧注:巨、梁、贪、廉四星身命三合相逢于庙旺地并见吉化,再有禄存、化禄居夫妻宫则是。如四星庙旺交会拱照命、身宫,有禄来合,亦主富贵。(按:巨门与天梁各守命身尚可,而与贪狼、廉贞三合则为不可能之事。此处暂不可解,据云斗数其它派别尚有此一说。)

武曲闲宫多手艺。

武曲在寅申巳亥卯酉为闲宫,于此守命,加煞者手艺安身。

贪狼陷地作屠人。

贪狼巳亥守命加煞,主作屠宰,煞众或遇空劫忌,主寿元不长。(按:廉贞贪狼在巳亥守命加煞者,见之多矣,并非以屠宰为业。其人大多不务正业,虚浮不实,品性卑鄙。)

天禄朝垣,身荣贵显。

如甲生人立命寅宫,甲禄到寅守命,亦作禄朝垣格。又如庚禄居申,乙禄居卯,辛禄居酉,则命立于上例四宫与禄同守,均为天禄朝垣之格,惟在巳亥子午安命值禄星,不为天禄之格。

魁星临命,位列三台。

天魁或天钺与文曲或文昌在命,更与化科星同宫,为奇格,位列三台。

武曲居乾戌亥上,最怕太阴逢贪狼。

旧注:武曲在戌亥守命,三方见太阴、贪狼,又见煞忌不为美,定主少年不利,但有贪、火冲破则主贵,甲己壬生人合格。(按:武曲在戌守命,对宫有贪狼,但三方绝不会见太阴;武曲在亥守命,贪狼在卯宫,但三方亦不会见太阴,此处暂不可解,不一定是古人故意说错,据云斗数其它派别尚有此一说。)

化禄还为好,休向墓中藏。

如武曲、太阴、贪狼化禄守照命宫,更加三方吉曜亦主富贵,但辰戌丑未化禄守命,虽吉无用。(按:化禄居四墓,并非古人所说虽吉无用。)

子午巨门,石中隐玉。

子、午二宫安命、身,更得申、辰或寅、戌科、禄合照,富贵必矣。

明禄暗禄,锦上添花。

假如甲生人立命亥宫,得化禄坐守(按:廉贞贪狼在亥,甲生人廉贞化禄),又得寅禄来合,盖寅与亥合,谓之明禄暗禄格,主福寿富奢。(按:廉贞贪狼在亥坐命,壬生人寅宫天梁化禄,与命宫禄存相合,亦是。)

紫微辰戌遇破军,富而不贵有虚名。

辰戌二宫安命,值紫微,对宫遇破军,乃为破格,必不贵也,纵然发财亦无享受也。(按:紫微在辰戌守命,遇吉星,并非个个不贵,只是富者居多数而已。)

昌曲破军逢,刑克多劳碌。

如卯、酉、巳、亥四宫破军守命,虽得文昌、文曲亦非全吉,若遇刑克、化忌亦不足贵。(亦有作卯酉辰戌者,惟辰戌破军守命亦如巳亥雷同)(按:所本人经验,昌曲破军同宫于寅,遇吉主贵。辰戌的破军,尤喜昌曲冲照。)

贪武墓中居,三十才发福。

如辰戌丑未四墓得贪、武二星守命,主少年不利,加化忌主夭,诀云:“贪、武不发少年人,运过三十才发福”。(按:贪、武居四墓,大多少年平常。有吉星,一过三十岁,好运就来。)

天同戌宫为反背,丁人化吉主大贵。

天同在戌宫为陷,如遇丁人立命戌宫值之,而午宫有禄存,寅宫亦有化禄、化科,戌宫天同化权,定主富贵。他年生者命立戌宫与天同共垣,无刑煞忌亦主不美,有煞加忌劫,财官俱无,反主不吉。

巨门辰戌为陷地,辛人化吉禄峥嵘。

巨门在辰坐命,本为陷地,如辛生人巨门化禄在辰,则与酉宫禄存暗合,子宫有太阳化权,必主富贵,加煞非也。巨门在戌坐命,辛人巨门化禄,擎羊入庙,午宫有太阳化权,财官会魁钺,亦是。

机梁酉上化吉者,纵遇财官也不荣。

酉宫立命值天机(与巨门同宫)、天梁(与太阳同宫),实为陷地,虽逢三方吉化亦无力,天机、天梁守命巳亥亦然。

日月最嫌反背,乃为失辉。

太阳在申酉戌亥子,太阴在寅卯辰巳午,则日月无辉,何贵之有?然有日月反背而多富贵者,要看命宫三合吉化拱照,不加煞忌是也。故玉蟾先生曰:“数中议论最精微,断法在人心活变”。(按:日月反背遇吉星,富多于贵。)

命身定要精求,恐差分毫。

欲安身、命,先辨时辰,真则无不应。身命既定之后,则看本宫生、旺、死、绝如何,然后依星推断。

阴骘延年增百福,至于陷地不遭伤。

身、命虽弱,并落陷宫,竟然有福寿吉庆,财、官亦称尚佳,此乃祖上余荫或一己善行所致,天相之也。

命实运坚,稻田得雨。

如命坐吉地,又有四面吉拱,行限又佳,自为福论。

命衰限弱,嫩草遭霜。

如命、身坐陷地,三方无吉有凶,运限又逢恶煞,必主灾悔,终身蹇滞,谓之四面楚歌。

论命必推星善恶,巨、破、擎羊性必刚。

此三星守命,若居陷地,不但性刚而已,定主唇舌是非,加煞伤残破败。

府、相、同、梁性必好。

府、相、同、梁皆南斗纯阳之星,身、命值之必得中和之性。

火、劫、空、贪性不常。

此四星守命,性格反复不常。命逢贪狼遇火星,固当富贵,但空劫临之则依上断。

昌曲禄机清秀巧,阴阳左右最慈祥。

昌、曲、禄、机守命不加四煞,主人宽厚英俊,聪明秀丽,亦当富贵。如日、月、左、右坐命不加煞,主人清奇敦厚,度量宽宏,富贵之论。

武、破、贪、贞冲合,局全固贵。

身、命三合遇武、破、廉、贪守照,更得化吉富贵必矣。

羊、陀、七杀相杂,互见则伤。

紫微能降七杀化权,能使羊、陀减恶,故紫微守值命宫固佳,而在三方冲合亦可。但七杀、羊、陀合照守值身命终非吉祥,到老亦不得善终也,宜详参之。

贪狼廉贞破军恶,七杀擎羊陀罗凶。

身、命三合有六星守照,或见廉贞化忌,三方吉少凶多,定主淫邪破败或刑伤,甚而毒克,至为不美也。

火星铃星专作祸,劫空伤使祸重重。

大小二限值此凶星,定主灾悔多端。如身、命逢之而得众吉拱照,火、铃、祸轻,空、劫不宜,天伤、天使如落恶地而值二限,多主是年凶灾。

巨门、忌星皆不吉,运、身、命、限忌相逢。

忌星乃化忌陀罗,十二宫身命二限逢之皆主不利,况巨门本非吉曜,若陷地值此,何吉之有。

更兼太岁官符至,官非口舌决不空。

承上句,太岁、官符,本为兴讼之神,况巨门乃非之曜,又兼忌星临之,其官非口舌绝不能免。

吊客、丧门又相遇,管教灾病两相攻。

吊客、丧门本主刑孝,但不逢七杀刑刃犹可或免,然疾病必有,况忌是最能生疾,喜众吉解。

七杀守身终是夭。

七杀守身、命恶地,加煞,是依此断。(按:七杀守命宫或身宫,遇恶星同宫,减寿无疑,更防夭折。)

贪狼入命必为娼。

贪狼守命虽不加煞,或在三合照临,亦主淫佚。如加煞陷地,则主男子浪荡,女子淫乱,秘云:“贪狼三合相冲照,也学韩君去偷香”。(按:此处韩君当指唐末诗人韩致光,善写艳情诗,词藻华丽,称“香奁体”。贪狼守命,多主性欲强,每有私情,居官禄宫亦然,男女同论。加煞陷地作上断。)

心好命微亦主寿。

如上述“阴骘延年增百福”之说。

心毒命固亦夭亡。

与上句反者便见。如诸葛孔明用智烧藤甲军,乃减数年之寿也。(按:此仅一般的说法,必毒命固亦有长寿之人,只是长寿的比例少些,心好命微亦有短命之人,短命的还不见得少。有无德而受恩者,有无过而遇祸者,有窃国者为诸侯,有窃钩者遭诛杀。富贵贫贱举衰存亡等事,无一不是命中注定,有奸盗大辟而不被人知,有罚赎小过而遭重罪。孟子云:莫非命也,顺受其正云尔。王充《论衡》云:命,吉凶之主也,自然之道,适偶之数,非有他气旁物厌胜感动使之然也。)

今人命有千金贵,运去之时岂久长?数内包藏多少理,学者须当仔细详。

女命骨髓赋注解

府相之星女命躔,必当子贵与夫贤。

午宫安命,二星坐守(武曲天府同垣或廉贞天相同垣),甲生人合格;子宫安命,二星坐守(武曲天府同垣或廉贞天相同垣),己生人合格;申宫安命,二星坐守(紫微天府同垣或武曲天相同垣),庚生人合格。此二星之一入命,必与另一星加会,必作命妇,荣膺封诰是也。

廉贞清白能相守。

此星未宫安命,甲生人合格;申宫坐命,癸生人合格;寅宫坐命,己生人合格。诀云:“廉贞女命守,无煞冲照清白身”,俱为上格看。

更有天同理亦然。

此星寅宫坐命,甲生人合格;卯宫坐命,乙生人合格;戌宫坐命,丁生人合格;巳宫坐命,丙生人合格;亥宫坐命,辛生人合格,必主富贵。

端正紫微太阳星,早遇贤夫性可凭。太阳寅到午,遇吉终是福。

紫微在子、午、寅、申、辰、戌、巳、亥诸宫安命,主富贵。太阳值午宫安命,定主富贵。(按:由寅到午均作吉论)

左辅、天魁为福寿,左弼、天相福来临。

此四星诸宫得地,如身、命值之,定主福寿荣昌。

禄存厚重多衣食,府相朝垣命必荣。

禄存在诸宫守命并见紫、府、武曲三合守照,不富即贵。惟立命在寅,禄存在申;立命在申,禄存在寅,则为朝垣之格,甲庚生人上局。丙戊丁己壬癸生人,与禄存在巳亥子午安命不全美。

紫、府、巳、亥相互辅,左、右扶持福必生。

巳亥二宫安命,遇紫、府、辅、弼守照冲夹,更见化吉,富贵必矣。

巨门、天机为破荡。

巨门天机在卯酉,巨门太阳、天机太阴在申宫安命,虽为旺地,终是福不全美。(按:女命巨机卯酉守命,主淫乱破荡。)

天梁、月曜女命贫。

巳亥安命,天梁值之;卯辰安命,太阴值之,若然,女命衣禄难遂,盖与失陷梁或阴守命,主下贱,不然则凶。

擎羊、火星为下贱。

此二星守命,旺宫尤可,但刑克不免。如居陷地加煞,主下贱,不然则夭。

文昌、文曲福不全。

此二星宜男不宜女,惟亦主聪敏伶俐。

武曲之宿为寡宿。

此星宜男不宜女,如得令三方吉拱,可为女将。如陷地遇昌、曲加煞,则主孤寡。(按:旺地守命,逢遇空劫四煞及诸恶,亦主孤寡)

破军一曜性难明。

此为孤独淫佚之星,女人不宜,加四煞必因奸谋夫,因妒害子,纵不至此甚,淫佚最验。(按:凡女命破军坐守,不论有煞无煞,绝非佳良。本人奉劝一句,若你的女朋友是颗破军星,千万莫和她结婚,不然,这一辈子可就惨了。)

贪狼内狠多淫佚。

此名桃花,乃好色之星,为娼为妾,心存嫉妒,因奸谋夫害子,纵不至此甚,淫佚最验。诀云:“贪狼花曜女命守,丈夫钱财情人用”。

七杀沉吟福不荣。

此大杀之星,女命守值居庙旺,主为女将。诀云:“七杀寅申女命逢,恶煞加之淫巧容,便有吉化终不美,偏房侍奉主人翁”。

十干化禄最荣昌,女命逢之大吉昌,更得禄存相凑合,旺夫益子受恩光。

如命坐化禄,又得禄存冲合,或巡逢,或同宫,皆主命妇之贵,不然亦主大富,必生贵子。

火铃羊陀及巨门,天空地劫又相临,贪狼七杀廉贞宿,武曲加临克害侵。

大抵此星女命不宜逢,如内逢一二,亦主淫贱,若并见之,其下贱贫夭必矣。所谓“并见”,非悉皆见之,只需合遇煞忌空劫其二三,则主上例。

三方四正嫌逢破,更在夫宫祸患深,若是本宫无正曜,必主生离克害真。

此论接上述数星之中,惟破军三方四正身命夫宫俱不宜见之,习者依此断,方可验也。破军一曜,如正照命宫,亦谓冲破,女子尤不吉也。

以前论赋,俱系看命要诀,学者宜熟玩之,乃得原委也。

注解太微赋

斗数至玄至微,理旨难明。虽设问于百篇之中,犹有言而未尽。至如星之分野,各有所属,寿夭贤愚,富贵贫贱,不可一概议论。其星分布一十二垣,数定乎三十六位,入庙为奇,失度为虚。大抵以身命为福德之本,加以根源,为穷通之资。星有同躔,数人分定,须明其生克之要,必详乎得垣失度之分。观乎紫微舍躔,司一天仪之象,卒列宿而成垣。土星苟居其垣,若可动移;金星专司财库,最怕空亡。帝居动则列宿奔驰,贪守空而财源不聚。各司其职,不可参差。苟或不察其机,更忘其变,则数之造化远矣。

例曰:

禄逢冲破,吉处藏凶。

假如身、命宫逢禄存,或三合有禄,却遭忌星冲破,反为凶兆。如限步到禄位,凶星同聚,亦为凶断也。(按:所谓吉处藏凶,比如成功在望,偏偏又横生枝节,弄得鸡飞蛋打,煮熟的鸭子也会飞。禄忌同宫,为冲破,禄本宫,忌对宫,亦为冲破。限步同论。)

马遇空亡,终身奔走。

假如甲生人之截路空亡在正空在申,旁空在酉,若在申守命亦有天马同宫,为马遇空亡,主人终身奔走。甲年生人在申安命逢天马,丙辛生人在巳安命逢天马,丁壬生人在寅安命逢天马。又如安命寅申巳亥,逢六甲空亡于此,亦是。(按:空亡,指截空、旬空、劫空是也。)

生逢败地,发也虚花。

假如命宫纳音属水,安命酉宫,金水长生在申,酉即是沐浴也,败地,又加刑忌诸凶,虽发亦主虚花。余则水土败在酉;木败在子;火败在卯;金败在午,立命于此亦为身逢败地。

绝处逢生,花而不败。

假如水土生人(命宫纳音所属)安命在巳,而巳为水土所绝之地,却得金星生于巳,则金生水于巳位,虽绝不绝,为母来救子之理。巳中丙火乘旺,火又生土。纵寅申巳亥为四绝,又为四生,故曰:“五行绝处即是胎元,生日逢之,名曰受气”。其余金局命在寅、火局命在亥、木局命在申亦同此理。(按:如张学良之命,水二局生人,立命巳宫,本为水之绝地,得武曲金星守命,反主绝外逢生,长寿。)

星临庙旺,再观生克之机;命坐强宫,细察制化之理。

假如水土生人墓库在辰,若辰为财帛宫,谓之财库;辰为官禄宫,谓之官库;化禄星在辰,谓之天库;耗煞在辰,谓之空库;辰居迁移宫,谓之破库。凡辰戌丑未为四墓库,此者依纳音而取。

日月最嫌反背。

假如日在酉戌亥子丑,月在卯辰巳午未,皆为反背。仍看上弦下弦,月在下弦望日吉,下弦晦日凶。若日月同垣,便看人生时,日(生人)喜太阳旺,夜(生人)喜太阴庙,方可论祸福。日月反背,主人父母不得力,无情之义也。(按:日月守父母宫亦然,旺地得力,缘份佳,陷地不得力,缘份薄。)

禄马最喜交驰。

假如甲年生者,禄存在寅,若逢申子辰年生者,天马亦在寅,此谓之得地,乃系禄马交驰。或化禄星与天马同宫亦谓之禄马交驰。(按:三合天马,有禄存或化禄,亦谓之禄马交驰。)

空亡定要得用,天空最为紧要。

论身命宫纳音,金空则鸣,火空则发,二限逢之反为福论。若水空则泛,木空则折,土空则陷,为祸矣。(按:此处之空,当指命宫五行局而言。空亡有几种,有天空地劫,有截路空亡,有旬中空亡,另外还有一个“天空”星在生年支前一宫,其中以天空地劫,以生年支前一位之“天空”为祸最大。截空和旬空于命宫,为祸很轻,金局逢空则鸣,火局逢空则发。)

若居败地,专看扶持之曜,大有奇功。

假如命在败绝之地,但得禄存及化禄扶持则美,化悔为祥也。

紫微天府,全依辅弼之功。

假如命逢紫府,又得辅弼守照,终身富贵。如无辅弼,非上上之格。

七杀破军,专依羊铃之虐。

假如身命遇七杀、破军,又会羊、铃守照,有制方可,无制凶甚。(按:七杀、破军与羊陀火铃同宫或会合多主凶,有紫微、禄存会合可解部份凶性。)

诸星吉,逢凶也吉,诸星凶,逢吉也凶。

假如身命三方凶多吉少,则吉格遭侵;假如吉多凶少,则凶命有救。此须看吉凶星得垣失陷,与夫生克制化,以定祸福。

辅弼夹帝为上品,桃花犯主为至淫。

帝即紫微,入命、身宫得辅弼来夹为富贵之格,三合亦然。假如身、命宫紫微与贪狼同垣,为“桃花犯主”之格,男女邪淫,多诈而擅用计谋,若得三合辅弼,贪狼受制,则不必拘此论也。

君臣庆会,才学经邦。

假如紫微得天相、天府、文曲、文昌、左辅、右弼、三台、八座等吉星助之,三合照临,为“君臣庆会”,逢之无不富贵。但有金星与刑忌四煞同度,谓之奴欺主、臣蔽君,反为祸乱,至须详论。

魁钺同行,位居台辅;禄文拱命,富而且贵。

假如魁钺分守身命,兼得权禄昌曲吉曜来拱,无不富贵,但有刑忌相冲则平常,只宜僧道。

马头带箭,镇御边疆。

假如午宫安命,天同太阴或贪狼坐命,丙戊年生人擎羊同宫,逢之化吉,虽以羊刃在命亦为美论,富贵皆可许也,只是不耐久。(按:女命不宜。同阴在午惧火铃破格,主大凶。)

刑囚夹印,刑杖惟司。

假如身、命有天相,却被羊、贞夹之,主人遭官非受刑杖,终身不能发达。(按:此为“刑囚夹印”格,犯者必有牢狱。廉贞天相在午宫坐命,丙、戊年生人;在子宫坐命,壬年生人合此格。)

善荫朝纲,仁慈之长。

天机化善,天梁为荫星,假如机、梁二星守身、命在辰戌宫,兼化吉相助,以为富贵,加刑忌耗煞,僧道宜之。(按:天机善星,天梁荫星、大人星,会照顾人家,有爱心,机梁守迁移宫亦作此论。加煞众,多是江湖术士,帮会领袖,思想革新者。)

贵入贵乡,逢之富贵。

假如身、命遇有贵人,又兼吉曜,权、禄来助,逢之无不富贵,限遇之亦主发福。

财居财位,遇者富奢。

假如紫微、天府、武曲、太阴居财帛之宫,又兼化权、化禄及禄存,必主富奢,二限若逢,大主发迹。(按:大小二限及流年命宫或财帛宫逢此,同论。)

太阳居午,谓之日丽中天,有专权之贵、敌国之富。

假如身、命坐于午宫,与太阳同值,庚、辛年生者富贵全美。女人逢之旺夫益子。(按:癸年生人亦主富贵。)

太阴居子,号曰水澄桂萼,得清要之职、忠谏之材。

太阴天同在子坐命,丙丁年夜生人主富贵全美,无私曲,正直君子。(按:癸年生人亦主富贵。余年生者则否。)

紫微辅弼同宫,一呼百喏,居上品。

假如紫微居于身、命,复有辅、弼同宫来扶持,终身全美,富贵之论。

文耗居寅卯,众水朝东。

假如身、命居寅卯,破军坐命与文昌或文曲同宫,倘有刑煞冲照,主一生惊骇,终身辛苦,劳心费力。限步到此,需逢吉则平,遇凶更不吉。(按:破军、文曲皆属水,寅卯为东方。)

日月守不如合照,福荫聚不怕凶危。

假如日月守身命,虽遇吉曜不为全美,如逢凶星定有凶灾。如是三合于命身而兼化吉,以为美也。福乃天同,荫乃天梁,二星如在身、命,逢吉不怕凶危,然有耗劫刑忌不为美也。

贪居亥子,名为泛水桃花。

贪狼在亥或子宫坐命,逢吉曜以为吉论,如遇刑忌,男浪荡,女淫娼。惟于他宫有贪狼守命、身,吉众尤可,凶多较亥子为祸略轻而已。(按:遇空亡同值可解桃花之不良。)

刑遇贪狼,号曰风流彩杖。

假如贪狼,陀罗同垣身命于寅宫,主为人聪明,更主风流,若遇闲宫则平矣。(按:不论何宫安命,凡贪狼与擎羊或陀罗同宫皆如此论。女命贪狼加羊陀,淫乱,男命贪狼加羊陀,色中饿鬼。)

七杀、廉贞同位,路上埋尸。

假如身命得二星守之,加化忌耗煞,则依上断,或在迁移宫亦然。

破军暗曜同乡,水中作冢。

(按:此处不可解,暗曜指巨门,破军不可能与巨门同宫或加会,亦不可能分守命、身。据云斗数中其它派别尚有此一说。)

禄居奴仆,纵有官也奔驰。

假如身命宫平,奴仆宫得禄存或化禄化权二吉曜可作美论,只是劳碌。(按:奴仆属陷宫,不一定落吉星才好。吉星宜落命宫三方四正,才是美格。奴仆宫再好,也不能使自己富贵起来。断命时须注意此点。)

帝遇凶徒,虽获吉而无道。

假如紫微守身、命,逢遇四煞以及众恶,虽吉亦无道,每每主人心术不正。

帝坐命库,则曰金舆扶辇;福安文曜,谓之玉袖添香。

假如紫微守命午宫,有吉曜者,谓之金舆扶辇,必主大权之职,逢刑忌则平常。福德宫逢昌曲,吉曜来扶,必庙堂朝尊,谓之玉袖添香。(按:福德宫落昌曲,多主其人有名士风度,且一生多有艳福。大多自己在外乱搞,金屋藏娇,而老婆却蒙在鼓里。)

太阳会文昌于官禄,皇殿首班,富贵全美。

假如太阳庙旺同文昌于官禄宫,命逢吉曜富贵,可作宰相之职也。

太阴同文曲于妻宫,蟾宫折桂,文章令盛。

假如太阴、文曲二星同值于夫妻宫,又兼吉曜来扶,而限步逢此,男主折桂,女主招受封赠。(按:此处言必须大限逆行,方能行至夫妻宫,始论之。太阴庙旺,守身宫更佳。男命太阴入庙与文昌或文曲在夫妻宫,从事学问和技艺能成名,或因女人之助力而功成名就,或得贤良美貌之妻,因妻而致富致贵。太阴化禄于妻宫,主得妻财以成事业。)

禄存守于田、财,则堆金积玉。

假如禄存守于田宅或财帛宫,多主大富。(按:此亦不尽然。禄存守于田宅宫,多仅主小康,若论大富与否尚须以命宫三方吉凶为主。)

财荫坐于迁移,必巨商高贾。

财即武曲,荫即天梁,此二星或一化权、禄与吉曜同坐迁移宫,必作巨商高贾。若加刑忌煞凑则平常。(按:此格多是商人。武曲、天梁逢吉化并与吉曜同值才作巨商论之。)

杀居绝地,天年夭似颜回。

假如命坐寅申巳亥,逢七杀加刑忌,主不吉,虽有吉曜,惟仍虑凶限临之,则凶矣。(按:有长生十二神之“绝”同垣。)

贪坐生乡,寿考永如彭祖。

假如命坐寅申巳亥,逢贪狼坐长生之地,又加吉星,主体健寿考。(按:有长生十二神之“长生”同垣。贪狼在卯酉有吉,亦主高寿。)

耗居禄位,沿途乞食。

假如耗星(即破军)守官禄宫(按:此必为七杀守命宫),又逢刑忌,方作此论。

贪会旺宫,终身鼠窃。

贪狼守命,寅午戌生人命坐午宫,巳酉丑生人命坐酉宫,亥卯未生人命坐卯宫,申子辰生人命坐子宫,为“贪会旺宫”,不聚财,加煞则主贫穷,沦为偷窃之辈。(按:有煞星守照,其人善于巧骗,骗财、骗色、骗二两小面均算在内,并非一定是强盗。有吉星者,能将巨款“融资”进自己腰包。)

忌暗同居命宫、疾厄,困弱尫羸

假如身、命宫或疾厄宫有巨门陀罗同守,主为人贫困而体弱,终身不能发旺。此所谓忌者,乃指陀罗煞曜,暗乃指巨门也。(注:巨门化忌守命亦作此论。)

凶星会于父母、迁移,刑伤破祖。

假如四煞诸恶居父母宫及迁移宫,刑伤父母可知,出外离祖,亦多灾咎。(按:父母宫、迁移宫俱逢凶星会合,作此论。父母宫又称作“相貌宫”,值煞星多面有斑痕,头面受过伤,不然也要秉承双亲的一些坏德性。)

刑杀同廉贞于官禄,枷扭难逃。

刑即擎羊,假如刑杀廉贞值官禄之宫,流年二限到此,若不为祸定遭刑。(按:擎羊廉贞在官禄,或擎羊七杀廉贞在官禄宫,主有牢狱之灾。大小二限的官禄宫或流年的官禄宫逢此,当主此限或此年入狱,不然他祸。廉贞在官禄宫化忌亦然。)

官府加刑杀于迁移,离乡遭配。

假如流年官符与生年官府合刑杀与迁移,大限或小限到此,必遭刑配或离祖。

按:离祖的情况较少。原命迁移宫有七杀、擎羊(或陀罗)、官府(或力士),注定有牢狱之灾。大小二限或太岁行至迁移宫,又有流年官符同守或会合,当于此时入狱。命宫有这种组合也属坐牢之命。图示如下,可举一反三。如一命:1959己亥年九月初五酉时生,迁移宫在未,有廉贞、七杀、擎羊、铃星、官府共守,不免有牢狱之灾。长期入室盗窃,1981年辛酉,逢流年白虎在巳合命宫,终于翻船被捕,判监外执行。恶习不改,1982判刑九年,1989年因将狱中看守打伤,加刑一年,1990年出狱。

又如某女命,1949己丑年四月十六日戌时生,天府在未守命。命迁线(命宫、迁移宫这一条直线)会齐擎羊、官府、廉贞、七杀四星,这种组合必然坐牢。作者当时推算此命时认定必有牢狱之灾,时间在1995年。此人自述1994年因经济问题受到牵连,1995年被判五年徒刑。后来查清此纯属冤案,故只坐了一年牢就出狱了。此命1994甲戌年虚岁四十六,大限在亥,流年在戌有巨门,流年天干化忌入午宫太阳,冲大限的父母宫(子宫),表明有文书上的麻烦,1995乙亥年,命宫三方有岁建、官符、白虎飞入,流年天干乙使太阴星化忌冲大限的田宅宫(寅宫),表明“不在家中住”,意即坐牢去了。1996年流魁飞到大限宫亥,流钺飞到小限宫酉,吉人自有天相,得遇贵人相助终于查清事实真相,此案纯属冤假错案,得以无罪释放。此人并未犯罪,却冤枉进了一年监狱,故命中有入狱信息的人,却不一定是犯了罪的人,正如文化大革命中被整进牛棚、整进监狱的那些老革命、老干部,难道都是罪犯吗?有人说,命中当坐牢的人,只要遵纪守法,自会平安,我看未必,即使避免了,这种劫难也会通过其它形式表现出来,如意外的血光之灾、飞来横祸、重病一场等等。

善荫守于空位,天竺生涯。

假如命、身宫有天梁与天空或截空同宫,而又有天机、天同三合冲照,每多主人为僧为道,隐迹山林。此命若得吉煞犹可居俗,逢凶不为美论,僧道宜之。(按:命宫或迁移宫有天机天梁同守,遇空亡,其人哲学气质很浓,会信仰宗教,或迷信算命,要他做无神论者是不可能的。)

辅弼单坐命宫,离宗庶出。

假如身、命无正曜,只有左辅或右弼守值或得拱照,主为偏房所生,亦主自幼离宗别祖。惟庶出者可允美论,但须三方众吉拱冲,见紫府于财、迁、官者尤吉。(按:今人辅弼单坐命宫,庶出者极少,赴外地谋生者多。)

七杀临于身命,逢擎羊阵战而亡。

假如命或身宫坐七杀(注:身命同宫值七杀尤忌),又人失陷擎羊同守,已主非常之不吉,再加三方凶多吉少,而四煞俱见,更且大小二限亦均躔于恶曜失陷之地,刑忌并临,每主是年丧亡,轻则官非破财,惟见灾则能免祸。

羊铃合于命宫,遇白虎须当刑杖。

命宫有羊、铃合守,三合更见廉贞、七杀,及破军、陀罗等刑忌恶宿,更遇流年白虎加临命宫(此流年岁前诸星,如亥年白虎入未宫,酉年白虎入巳宫,有生年白虎合守亦是),当年必主官非牢狱,重者刑罚丧命。煞少者疾病或破财方消灾祸,如是则可免凶。(按:此类多是黑道人物。)

如某男命,1949己丑年七月初五日巳时生,天府在卯宫坐命。文化大革命中搞武斗手段毒辣,整人过狠,1967年被判重刑,后在狱中又打死了人,于1987年,实际坐了二十年牢才出狱。命宫有天刑铃星,迁移宫有七杀,官禄宫有擎羊、官府、天虚,这种组合,必遭牢狱重灾。16——25岁时大限在辰,戊干使天机化忌冲本命田宅宫,冲田宅主入狱。

官府发于吉曜,流煞怕逢破军。

假如命或身宫有刑忌(注:天刑或擎羊,化忌或陀罗)及官府与煞同垣(命有官符,必有羊陀之一同宫),大小二限于行运中皆逢吉曜,亦可小发财,惟流年太岁及小限皆逢恶曜,纵大限吉利,亦每主灾祸难免,尤太岁或流煞入命或照命为甚,羊陀重叠尤凶。官府守命、身,遇吉限仍可有为,然官府与破军守命或身,逢流煞加临则否。

羊铃凭太岁以引行,病符官府皆作祸。

命或身宫有羊、铃二煞曜坐守,为不吉之命,倘逢流年太岁巡行于命或身宫,盖羊、铃专依太岁而肆凶,如是二者逢遇则兴祸生灾,对命主至为不利。再若命内既犯病符及官府,再逢流年之病符官府,每生口舌官非之灾祸,并罹疾病。

奏书、博士与流禄,尽作吉祥;力士将军及青龙,显其权势。

命得博士、奏书或将军守垣,逢流年禄存同值或拱冲,主是年吉利。命、身宫各有将军或力士、青龙同守,再加命、身得众吉守照而无四煞诸恶冲破,多主武贵。

童子限如水上之沤,老人限似风中燃烛。

童子小儿命、身若是均值煞恶之星,既得刑囚耗忌,又为空劫所夹或三合拱照,幼时大限复行空亡煞陷之地,小限亦行恶地交会四煞及刑囚杀忌,太岁亦然,则每主夭折。老人大限若行煞陷囚刑耗忌七杀及伤使夹持之地,而命、身既吉惟小限及太岁均陷凶垣,且遇空劫等恶,每主是年亡故,否则罹疾卧榻,至险。

遇杀无制,乃流年最忌。

假如命或身宫有煞星坐守,最喜有克星制之,并喜地垣加克,如火煞入水宫皆为受制,不能任意肆凶则吉。倘若煞星守命、身于无制之地,如金煞入水乡或木垣,无火星克制,则必兴灾祸,尤逢流年太岁与之同值或冲动时最易肆凶。

人生荣辱,限元必有休咎。

乃谓人生必有荣辱,而大小二限之运步亦有祸福,如是荣辱祸福皆有定数,悉有天意,故“达人知命”,趋吉避凶,不事逆悖,多可化险矣。

处世孤贫,命限逢乎驳杂。

此谓之“处世”,非指为人为事之智愚贤恶而言,而是纯指“营生”之义。此外则指人之孤贫,与上智下愚并无绝对关联,则智者未必不孤贫,愚者亦未必皆孤贫,何以故?命好命坏使然也。凡孤贫之人,其命每多驳杂,亦定数耳。

学者至此,诚玄微矣。

斗数命理,至玄至微,易学难精,人人皆可涉猎,以明其法、以窥其奥、以辨造物之旨义。然此道家秘术,端赖习者心性之玲珑剔透,悟力之清澈澄明,巨细无遗,触类旁通,庶能入浩翰而索一得,粗识玄微可也。

玄微论

希夷先生曰:斗数之例,犹大易之分八卦。八卦非彖辞不明,众星非讲明何措。是以观斗数者,再三审动静之机,第一辨宾主之分。动静循环不已,主宾更迭无拘。主若无情,何宾之有?宾不能对,何足取哉?

愧彼羊陀,惟视禄存之好恶,入吾日月,也思空劫之兴亡。杀有杀而无刑,虽杀有救。刑有刑而孤单,终身不克。火星旺宫为富论,羊陀得令岂成凶。

两邻加侮,尚可撑持,同室与谋,最难防备。片火焚天马,重羊逐禄存。劫空亲戚无常,权禄行藏靡定。君子哉魁钺,小人也羊铃。凶不皆凶,吉无纯吉。主强宾弱,可保无虞,主弱宾强,凶危立见。主宾得失两相宜,运限命身当互见。

身命最嫌羊陀七杀,临之未免为凶。二限甚忌杀破巨贪,逢之定然作祸。命遇魁昌常得贵,限逢紫府定财多。

凡观女人之命,先观夫子二宫,若值杀星,定三嫁而心不足;或逢羊陀,虽啼哭而泪不干。若断男命,始以财福为主,再审迁移如何,二限相因,吉凶同断。限逢吉曜,平生动用合谐;命坐凶乡,一世求谋难遂。

廉禄临身,女得纯阴贞洁之德;同梁守命,男得纯阳中正之心。君子命中,亦有羊陀火铃;小人命内,岂无科权禄星。要看得垣失垣,专论入庙失庙。

若论小儿,详推童限。小儿命坐凶乡,三五岁必然夭折,更有限逢恶煞,五七岁必主夭亡。文昌文曲天魁秀,不读诗书也可人。多学少成,只为擎羊逢劫杀。为人好讼,盖因太岁遇官府。

命之理微,熟察星辰之变化;数之理远,细详格局之兴衰。北极加凶煞,为僧为道;羊陀遇恶星,为奴为仆。如武破廉贪,固深谋而贵显,加羊陀空劫,反小志以孤寒。

限辅星旺,限虽弱而不弱;命临吉地,命虽凶而不凶。断桥截空,大小难行;卯酉二空,聪明发福。命身遇紫府,叠积金银;二主逢劫空,衣食不足。谋而不遂,命限遇入擎羊;东作西成,限身遭逢辅弼。科权禄拱,定为擎柱之高人;空劫羊铃,决作九流之术士。情怀舒畅,昌曲命身;诡诈浮虚,羊陀陷地。天机天梁擎羊会,早有刑而晚见孤;贪狼武曲廉贞逢,少受贫而后享福。

此皆斗数之奥诀,习者详之。

赋性论

原夫紫微帝座,生为厚重之容。金乌(太阳)圆满,玉兔(太阴)清奇。天机为不长不短之姿,性怀好善。太阳相貌雄壮,面方圆满,聪明慈爱,不较是非。武曲乃至刚至毅之操,心性果决。天同肥满,目秀清奇。廉贞眉宽口阔而面横,为人性暴,好忿好争。天府尊星,当主纯和之体,善良温和,多学多能。太阴聪明清奇,心性温和,度量宽宏,博学多能。贪狼为善恶之星,入庙必然长耸,出垣必定顽嚣。巨门乃是非之曜,在庙敦厚温良。天相精神,相貌持重。天梁稳重,玉洁冰清。七杀目大凶狠,心性急躁,喜怒无常,破军不仁,背厚眉宽,行坐腰斜而奸诈,好行惊险。文昌俊雅,眉清目秀;文曲磊落,口舌便佞,在庙定生异痣,失陷必有斑痕。左辅右弼温良规模,端庄高士。天魁天钺具见威仪,与三台八座则十全模范。相貌持重和蔼,乃是禄存之盛德。情怀似火烽冲,此诚破耗之威权。擎羊陀罗,形丑貌陋,有矫诈体态。火星刚强出众,毛鬓多异,唇齿四肢有伤。铃星性毒破相,胆大出众。

星临庙旺,最怕空劫,煞落空亡,竟无威力。权禄乃九窍之奇,耗劫散平生之福。禄逢梁荫,抱私财益与他人。耗遇贪狼,逞淫情于井底。贪狼入于马垣,易善易恶;恶曜扶同善曜,禀性不常。财居空亡,巴三览四;文曲旺宫,闻一知十。男居生旺,最要得地;女居死绝,专看福德。命最嫌立于败位,财源却怕逢空亡。机刑杀荫孤星,论嗣续之宫,加恶星忌耗,不为奇特。陀耗囚之曜,守父母之躔,决然破祖,刑伤兼之。

童格宜相根基。紫微肥满,天府精神,禄存天梁,应系厚重。日月昌曲与天机,皆为美俊之姿,乃是清奇之格,上长下短,目秀眉清。武曲贪狼,形小声高而量大。天同陀忌,肥满目眇,形丑貌粗。文值耗煞擎羊,身体遭伤,若遇陀罗巨暗,必生暗异之痣。若居死绝之限,童子哺乳,徒劳其力,老者亦然寿终。

此是数中之纲领,乃为星纬之机关,玩味专精,以参玄妙。限有高低,星寻喜恶。假如运限驳杂,终为浮沉,至若将终,朝元最紧。限行逢忌,或曰凶送凶迎,皆为偃蹇无情,遭逢困厄。如逢杀地,更要推详,倘遇空亡,必须细察。精研于此,不患不神。

斗数发微论

紫微斗数与五星不同,按此星辰与诸术大异。四正星吉定为贵,三方煞拱少为喜。对照兮,详凶详吉;合照兮,观贱观荣。吉星入垣则为吉,凶星失地则为凶。命逢紫府,非独寿而且荣;身遇煞星,不但贫而且贱。左右会于紫府,极品之尊;科权陷于凶乡,功名蹭蹬。行限逢乎弱地,未必为灾;立命会在强宫,必能降福。羊陀七杀,限运莫逢,逢之定有刑伤(劫空伤使,亦与同断);天哭丧门,流年莫遇,遇之谨防破败。南斗主限必生男,北斗加临先得女。科星居于陷地,灯火辛勤;昌曲在于凶乡,林泉冷淡。奸谋频设,紫微逢遇破军;淫奔私行,红鸾横遭贪宿。命身相克,则心乱而不闲;天姚三宫(福德),则淫邪而耽淫。杀临三位(夫妻),定然妻子不和;巨到二宫(兄弟),必是兄弟无义。刑杀守子宫,子难奉老;诸凶照财帛,聚散无常;羊陀临疾厄,眼目昏暗;火铃到迁移,长途寂寞;尊星列贱位,主人多劳;恶星应贱宫,奴仆有助;官禄遇紫府,富而且贵;田宅遇破军,先破后成;福德遇劫空,奔走无力;相貌(父母)加刑杀,刑克难免。学者执此推详,万无一失。

斗数准绳

命居生旺定富贵,各有所宜;身坐空亡论荣枯,专求其要。紫微帝座,在南极不能施功;天府令星,居南地专能为福(北方人宜北斗诸星坐命,南方人宜南斗诸星坐命,吉则更吉)。天机四煞同宫,也善三分;太阴火铃同位,反成十恶。贪狼为恶宿,入庙不凶;巨门为恶曜,得垣尤美。诸凶在紧要之乡,最宜克制;擎羊在身命之位,却受孤单。若见煞星,倒限最凶,福(天同)荫(天梁)临之,庶几可解。

大抵在人之机变,更加着意之推详。辨生克制化以定穷通;看好恶正偏以言祸福。

官星居于福地,近贵荣财;福星居于官位,却成为用。身命得星为要,限度遇吉为荣。若言子息有无,专在擎羊耗杀,逢之则害,妻妾亦然。相貌(父母)逢凶,必带破相;疾厄逢忌,定主尫羸。须言定数以求玄,更在同年之相合。

总为纲领,用作准绳。

百字千金诀

枢库坐命遇吉,富贵始终亨通。

机月同梁福临,日月左右长生。

杀遇终须进退。武破吉化峥嵘。

贪贞主星顽劣,昌曲入庙科名。

禄存到处皆美,最怕羊火陀铃。

巨化吉宿富贵,同凶也不昌荣。

魁钺扶拱发达,一生近贵功名。

局中最嫌空劫,诸星不可同宫。

注:枢指紫微,库指天府。

观命经验谈

(民国•南北山人撰)

安妥命盘,只见满盘数十星曜,善恶兼有时,以命宫所落何地即与何星同垣为主要,次则观审身宫及同垣之曜,三则看命及身宫其三方四正有何吉曜之拱照,抑或有无羊陀火铃其四煞之冲破,然后再观夹拱如何,其财帛、官禄、迁移与福德又如何。

命、身二宫至为紧要。若得南北二天之星曜庙旺守值,而三方又得众吉庙旺拱照,且无四煞或空劫刑囚耗忌之交会冲合或夹持,勿论命身坐落何宫,皆作美论。

再若合局入格,更得众吉拱与吉夹,应系美上加美,秀实之最。

若是命、身皆强,而财迁官三宫亦见众吉齐凑,则此命必非凡品,成人者可作富贵兼有(注:官禄宫佳吉,则以贵断。财帛宫若是胜于官禄宫,则以富断。若是财、官二宫皆为吉美,则以富贵双全断。惟富贵双全之命,其命务必入格,如“三奇嘉会格”、“将星得地格”、“明珠出海格”、“日照雷门格”、“雄星朝垣格”等是,否则不可妄测),少年者可作来日发达之断。

然而亦有者命、身及财迁官福六宫皆强,而有为之大限均值闲陷之刑囚耗忌空劫或逢遇四煞,则告美玉瑕玷,虽美不足,得数为之大减,而务必断以中格之情。

倘若命、身及财迁官福皆吉,而三方四正亦有羊陀火铃之一二冲破,纵系入格之命,亦不作全美之论。

至于不入格者,则断以一生忧劳,若是大限行地亦陈凶多吉少之象,不免于灾患悔吝之屡生。

命宫吉凶同守而三方得吉曜之拱冲,仅主一生蹇滞,而大限吉利亦可获益非浅(注:凶星平陷则否,吉星亦平陷则告徇为欠吉之论,虽大限极美亦难通达。此外且主其人性情不稳,爱憎难定)。

但若是命宫纵有吉星守垣,而三方有吉亦有煞曜拱冲,则谓“秀而不实”(注:见一煞或空劫亦然),则主其人与命宫同坐平闲之煞曜并无二致。

盖三方仅为财迁官三者而已,均不可为煞所值,入财则财损,入官则官吝,入迁移则主出门多咎,直接有损财、官(或事业)之获也。(注:倘若三方仅见杀破廉贪四凶,常人为灾较四煞为轻,亦主个性刚强,意志坚定,惟武人得之反作祯祥。然命坐七杀于七杀平闲或得七杀对宫冲照,虽庙旺亦终不利)

凡命得长生、帝旺与临官者,复得众吉守照,终必发达。

武人则利见博士、青龙、将军之同守命身,再无诸恶之拱冲夹持,定无不吉之理。单是命身佳美而无四煞诸恶之拱冲夹持犹嫌不够,尚须财迁官三宫悉皆得众吉守照始作美论(注:如吴佩孚将军之命即是),不然则为减美,或多富而不能贵显,或贵荣而难作富奢,或富贵俱不易获,仅为出门顺利而已矣。

大抵命身佳吉而官禄宫亦佳吉者,虽财宫欠美,亦均多主公私俸禄,不致有衣食之虑,而财官佳美而官禄欠吉者,多主为普通庶人,或商贾或技艺,而亦不虑于衣食。二者若是迁移欠吉,仅主毕生辛劳,与人难处,庸常不易盛旺,官吏不易擢升而已。

唯财、官宫既然欠吉,迁移亦欠吉,纵使命、身两皆佳美,亦难平步青云而有所遂心之作为,更有者一世忧虑,落寞寡欢,甚至为常年之贫困而苦恼。

再若命身既成驳杂而又系欠吉,而财、官、迁三宫亦均不美,纵得福德、仆役、父母等宫佳吉,亦作一生偃蹇之断,尤命身有刑忌耗囚死绝及截空、旬空、空、劫或孤辰、寡宿之守照为甚。

男性之要宫,为命、身、财、官、迁、福、妻、仆、兄弟其九宫,惟以命、身、财、官、迁、福六宫为最要。女性者以命、身、福、夫妻、子女、父母、兄弟为着重,但以命、身、福、夫四宫为至要。

惟男女之命身及福德、迁移均不宜坐守七杀。倘命入七杀位于朝斗仰斗之地而合局入格,男者固可富贵于一时,然则终必不美(注:如袁世凯即乃正宗“七杀朝斗格”,暴殁于五十八岁亦系一例)。而凡不入格者尤其不为美论,无煞冲合则主性情怪僻、刚愎逾常、厚己苛人,终遭灾悔遽临。有煞交会者主贫贱孤寡,亦主奸佞张狂,与人不睦,一生不得发达。再若七杀冲命,为祸亦不在轻,既主终身难有达日,又主出门性好争斗,凡事斤斤较量,不得人缘,求谋于艰涩之中。居奴仆则每遭人之侵害,且主交结狐朋狗党,悉乃不情不义之辈。守福德则福薄德浅,暧昧猥琐,伤风败俗,亦主一世庸碌,了无昂然大志。

女子若逢七杀守命,非生乡而庙旺无煞会合者,主孤冷寡合而执拗,纵有男志及作事有方,亦主刑克至重。入身宫为祸稍轻,然主一生劳苦与躯体异常,居迁移则好事争纷,每每与人为敌,滋生怨隙。守福德尤其不宜,不主娼妾则主淫贱,有刑夫克子、与人私通之虑。

男子得杀破廉贪之冲合,虽俱不见煞亦主每多进退,有煞则一生忧虑,灾祸交叠难有宁日,复见化忌或空劫耗使等恶,必系流离失所、四处飘荡之人。惟得武破廉贪之冲合而不见七杀及四煞之交会,又见昌曲辅弼魁钺紫府之守照,允为上格,富贵必矣,女子逢之坚贞贤能,才智过人而旺夫益子。

命宫有七杀与廉贞之合守,勿论居于何地,男女皆不为良,命、身各有杀廉分值亦然。

命宫有贪狼、廉贞之合守,或命、身分值一星,男女均多淫邪。大凡贪狼守值命或身宫于闲陷,多主其人耽于酒色,女则人尽可夫。而仅有廉贞一宿独守命身,男女虽不免征逐酒色,然较贪狼守值为吉。

观其人有无才识之福,则看命身是否俱见昌曲魁钺,最喜四宿皆得,见一二仅主聪敏而已。昌曲之魁钺守照命身,须观有无四煞冲破,乃至其地生克如何。盖凡遭煞刑或遇地克,则文星受害,多无实学之有,反主其人矫虚狡诈,善嫉好妒反覆无常矣。身坐文曲于生地而命宫仅得文昌冲照,再若命、财、迁三宫又欠吉,纵然书画双擅,亦主难于贵显,清寒贫士耳。

命逢武贪火铃于庙旺而无空劫刑囚耗忌之交会,男主军旅成功,富贵兼享,女则代夫行权,亦主才识双美,志胜须眉。

紫微或天府守命而三方无煞,男女皆主祯祥,尤二星同宫或分值命、身为最吉,紫微赋七杀以权,可制其凶。故凡七杀命身者,宜见帝极之守照,否则大忌。

巨门为是非暗曜,守值命身宜庙旺而逢遇太阳,躔于陷地纵见旺日亦欠吉,尤忌遭四煞之冲合,必主无事生非,一生不能作为也。

命逢空劫之拱冲,纵然命局入格亦枉然,难有旺达之期。二星同宫而守命,定主其人巅三倒四,百事无成。二星同宫而冲命,常有奇灾大祸,喜得众吉之解救。二星夹命,既主终身难遂己志,亦主幼少凶祸。空劫二星诸宫不利,值庙旺庶可灾轻。

疾厄宫坐煞会煞,多遭破相或肢体伤残,否则青中年难逃凶险。父母宫坐煞会煞,而命身飞入丧、吊、白虎与天刑,则主双亲不全。

此是观命之一得,篇幅不允,无以逐一详述而概括致尽,即此结束也。

诸星在命身及十二宫吉凶要诀

录自《正宗紫微斗数大全》

民国 南北山人撰

陈 剑  点校

紫微

紫微居子午守命,科权禄三合拱照最为奇。守命丑宫,前有吉曜来呼号,必当大权之职。居午而无四煞冲照,甲丁己生人,位至公卿。紫微守命于男亥宫,女寅宫,壬甲生人富贵,惟忌与诸恶宿同值。居卯酉遇劫空四煞,多为脱俗僧人,女为尼姑。

紫微守命身无辅弼同行或冲照,是为孤君,秀而不实,美中不足。若与凶星同垣或三合逢遇,虽有吉而无道,多为傲慢骄妄之人。

紫府同宫,终身福厚,惟须三合见辅弼,否则减吉。遇四煞刑冲及居地不美同值恶星,多主好景不常,晚年不顺。

紫府朝垣,食禄万钟,亦须众吉相凑,无左右扶持夹拱平常人耳。与天府、左右、昌曲、禄、马三合极美,食禄千钟,巨富大贵。紫府会日月居旺地,断定公侯器。

紫府夹命为贵格,然而三方遇煞不足论。

紫微、贪狼同值于卯酉,不忠不义,匿近奸人。紫微与贪狼同守命宫为至淫,主男女邪淫。女命紫贪同垣,多落风尘。

紫微守命,天相辅弼来夹拱,为君臣庆会,有治国经邦之才。

紫微会七杀化权,凶而无险,吉众者反作祯祥。紫微七杀加空亡,虚名受荫。紫微七杀同宫,会四煞,虚名受荫,近贵而难显,煞众再逢空劫凑,孤独刑伤而贫困。

紫微破军守命于丑未,三方吉曜冲照,富贵堪期。紫微守命值破军,无辅弼,无众吉拱照,凶恶胥吏。紫微守命于辰戌遇破军,富而不贵有虚名,且主为臣不忠,为子不孝。紫微守命于丑未,与破军逢遇同值,乏吉拱照反有煞合,亦如上断。

紫微守命逢合昌曲,富贵堪期。紫微辅弼同宫,一呼百诺居上品。

诀曰:“辅弼夹帝为上品,桃花犯主为至淫”。(解:身命遇紫微与贪狼同宫,男女邪淫,奸诈巧语,惟得辅弼夹帝,贪狼受制,可不用此论。)

紫微禄存同宫,贵不可言。

紫微与诸煞同宫,纵有众吉冲照,然亦君子在野,小人在位,主人假冒伪善。

紫微权禄遇羊陀,欺公祸国,只宜经商。

女命紫微在寅午申宫同值,大吉而贵,旺夫益子,惟须诸吉拱照加临,恶星四煞冲破则为次论。女命在子酉巳亥与紫微同垣,加四煞刑侵美玉瑕玷,日后不美。尤忌四墓遇破军,四败遇贪狼。

运衰限恶喜紫微解。

天机

机与天梁、辅弼及昌曲会合,文为清显,武为贵良。

在丑未陷地守命,复遇四煞为下局,只宜经商习艺。

天机守命于巳亥,好饮而背乡离宗,亦主奸狡多诈。

诀曰:“机月同梁作吏人,命在寅申方足论”。(注:四星与命身交会,必见三合昌曲方可作佣身公门之论,且须立命寅申,则主马笔功名。若是加煞或遇化忌,难有此福也。)

天机守命与太阴同值于寅申,难免离乡背井,远涉他方。

天机与巨门同于卯酉守命,多退祖而自兴。

与天梁同宫于辰戌,主有高艺随身。机巨守命酉宫而化吉,纵遇财官也不荣。

机梁会合善谈兵。

天机守命,地亦生旺,且无煞忌合亦为美论。

机梁守命辰戌宫,诸吉加临或冲照,富贵慈祥;若逢空亡,只宜僧道。

天机与恶曜共守陷地,多主狗偷鼠窃。

女命天机守命而入庙,性刚机巧,主有权柄,持家有道,旺夫益子,福寿荣昌,但须三方四正无煞而吉众方作此论。女命与天机在寅申卯酉守命,纵富贵不免淫佚。立命寅申天机冲照,福不全美。女命天机与太阴、巨门、天梁同值命宫,遇羊陀火铃或空劫忌星冲合,伤夫克子,且主淫贱,只宜娼婢。

太阳

守命于卯辰巳午,复有诸吉拱照,必主大贵;见诸凶守照,亦为公卿门下客。

守命于未申,为人先勤后惰。太阳守命于酉,贵而有显,秀而不实。守命于戌亥子,逢遇巨门,一生劳碌奔忙而贫困,更主眼目有伤,与人寡合而招非。

太阳守命,日生生旺,可主福;夜生人陷,多主非。太阳守命于陷地,劳心费力,虽化权禄亦凶,官禄不显,先勤后惰,成败不一,但出外离祖可吉。太阳守命失陷,再加凶煞必带疾;遇化忌主目疾。

守命于卯地,无煞忌空劫诸恶同值冲照,昼生人富贵荣华。(注:谓之“日照雷门”格。)居午守命身无煞忌,谓之日丽中天,有专权之贵,敌国之富。于午守命,庚己辛丁生人富贵双全。旺日守命会文昌于官禄,皇殿守班,富贵全美。

太阳守命遇化忌,是非日有目还伤。

女命太阳同守,居卯辰巳午而三方四正无煞加,必主旺夫益子,居于陷地则平常,遇煞多主不美。

诀云:“女命端正太阳星,早配贤夫信可凭”。

太阳在夫妻宫,男者命身众吉聚骤,可因妻而得贵;居夫妻宫于陷地而加煞,虽命身吉亦不免配偶伤克。

日守子息宫入庙加吉,且得八座,主生贵子。居官禄宫权柄不小。入财帛宫而庙旺,三合会诸吉,而无空劫刑侵,主一生富庶。

太阳庙旺不惧巨门,陷地则相遇不宜。

太阳守迁移宫,失陷者难招祖业,移根换叶,离祖成家。

守田宅宫庙乐,主得祖上荫泽。

太阳入限遇庙旺,交会辅弼及众吉曜,大小二限俱逢于此,必有骤兴之喜。

太阳守限于陷地,与羊、陀、铃星同值,以及诸恶交会冲照,二限逢之则主灾悔,并主刑克父亲。

太阳、太阴

日月夹命或夹财,并加吉星,不权则富。若遇羊陀之曜合冲,则宜僧道。

日月同守于未宫,安命丑宫,侯伯之才,惟亦聚众吉于三方四正守照加临,则丙辛生人入格,否则逢遇煞忌空劫等诸恶即为无用。倘若安命于未遇丑宫日月同值,断法亦然。

日守巳地,月值酉宫,安命丑未,谓之日月并明格,辛乙生人合格,丙生人主贵,丁生人主富,加四煞空劫则平常。

日卯、月亥,安命未宫,为明珠出海格,有蟾宫折桂之荣,如无煞忌空劫冲照加临,必主财官双美。

安命辰宫与阳同值,戌宫太阴冲照,再得众吉之守照,则主不贵则富,鲜有例外不中者。诀曰:“日辰月戌并争辉,权禄非浅”。

又曰:“日月科禄丑未中,定是方伯公”。(注:凡日月拱命或正冲命宫,最吉命身化科禄权,得一二,均吉庆也。)

日居卯辰巳,月入酉戌亥,在此六宫安身命,又见昌曲魁钺,早遂青云之志。

日月守命于丑未,昌曲夹之必贵而且显。日月守命遇昌曲,多主出世荣华。

诀曰:“日月最嫌反背,乃为失辉”。即指太阳在申酉戌亥子守命,乃为失辉,或夜生人值太阳守命亦然,又太阴在卯辰巳午未,亦为失辉。或昼生人值太阴守命,如一理断。

日月守命,不如合照并明,亦即日月同值命宫,吉多则主吉,凶多则主凶,故若是凶多吉少,反招祸殃。盖有诀云:“日月命身居丑未,三方无吉反成凶”,惟寅卯辰巳命身俱见则为佳论。

又诀曰:“日月辅弼合为佳,羊陀逢遇多克亲”,又曰:“日月陷宫逢恶曜,奔波劳碌走四方”。

日月在疾厄宫或命宫,值空亡,多主腰驼目瞽。

日月临田宅宫于墓库之位,谓之“日月照壁”,既主得祖业继承,若否,则主本身早聚资财而顺利置产。

武曲

武曲守命,西、北生人福厚,东、南生人平常。

诀曰:“武曲庙垣,威名赫奕”,此为将星得地格,辰戌丑未(年)生人安命于辰戌丑未四宫,多主富贵双全,若不然则次之。

又诀云:“武曲平闲宫守命,斯人多系手艺精”,此云即乃武曲在巳亥宫守命而加煞,或与刑囚诸恶同值,多主手艺安身之人。

诀云:“武曲守于财帛,多为财赋之官”。又诀曰:“财居财位,遇者富奢”,即乃武曲与天府同值于财帛宫,又兼化权禄或禄存其中之一、二守临合照,必主富奢,太岁与大小限逢之则主必发。

武曲天府同宫于子午,每主寿考。

与贪狼同垣于丑未,少年不利,先贫后富,悭吝之人。

诀曰:“武曲巳亥上,最怕逢贪狼”,则谓武曲守命巳或亥宫,而与贪狼交会,或于迁移见贪狼(注:对宫尤嫌),并遇煞忌诸凶,定主少年不利,倍历艰辛,成人后亦多为技艺之人,盖有诀云:“武曲贪狼加煞忌,技艺之人耳”。惟武曲与贪狼同值财帛或田宅宫,得化吉守照,而命身众吉聚凑,则可以横发资财。

武曲天相同宫于寅申而逢昌曲,定主聪明巧艺。

武曲加吉坐迁移,巨商高贾,但亦须吉凑方以足论。

武曲与七杀守命会擎羊,因财持刀。

与破军同宫于巳亥,则难显贵,且破祖破家而劳忙。与破军守与财帛,财到手而成空。会破军、廉贞于卯酉,谨防木压雷击。与破军、贪狼会于子宫,当防溺水之厄。与廉贞一宿会于卯宫,多主破败。与廉贞、贪狼及七杀会于命身,宜作经商。

武曲入庙与昌曲同宫守命,出将入相;与魁钺居庙旺守命,财赋之官。武曲陷地守命会羊陀兼火宿,因财丧命;与火铃同宫,因财遭劫。武曲守命庙旺值羊陀,则主孤克;守于平陷之地会遇四煞,则主孤且主贫,破相延生。

诀曰:“武曲之星为寡宿”,若居夫妻宫则男克妻、女克夫,守于命身若是夫妻宫主星闲陷,亦同一理断。惟妇夺夫权而男方不忌,可免刑克,否则两刚相敌,必主因克生离。

武曲与破军同宫于巳亥,大小二陷有一临之,多主求财难遂,煞加则有是非之扰。

 

天同

天同守命,不畏劫煞相侵,不惧诸煞同宫。

天同守命三方吉会,纵本宫值煞相守,亦主寿考之福。天同戌宫守命为反背,惟丁生人遇化吉主大贵。

于巳亥守命逢遇四煞,残疾孤克。与太阴值午宫守命,再若煞忌相加,则主肢体羸黄。守命遇巨门火铃,必生异痣。与天梁同在寅申宫守命,甲乙丁己生人福厚。天同守命,逢遇辅弼昌梁,必主贵显。与擎羊居午守命,丙戊生人镇御边疆。(为马头带箭格,多主富贵。)与擎羊同值身命于闲陷之宫,肢体遭伤。与陀罗同宫,肥满而目眇。

诀曰:“女命天同必是贤”,即子年生人与天同守命寅宫、辛生人命坐卯位、丁生人命坐戌地者是,为入格;而丙生人中格,惟独命坐巳亥与天同共垣,虽美多淫,非上格也。女命天同多主聪明而伶俐,惟亦嫌煞忌诸恶之刑冲,然则刑夫克子。与太阴同宫守命,虽美而淫,偏房侍妾耳。与天梁同值于命,只宜偏房,吉众无煞则不妨。

廉贞

廉贞在命身宫为次桃花,若居陷地,则赌博迷花而致讼。

于未申宫守命无四煞刑冲,为雄宿朝垣格,富贵声扬远播名,惟加煞或遇忌星空劫则平常。

守命于巳亥,则弃祖离家,下贱孤寒。

居卯酉宫守命加煞忌,公门胥吏或巧艺之人。

守命逢贪狼、七杀或破军,再逢文曲与迁移,主作具戎(军警部门中的文职)。

诀曰:“廉贞七杀居庙旺,反为积富之人”,即乃七杀、廉贞同在未宫守命,或七杀居午、廉贞居申,身命遇之是也。若二星居陷地化忌,则主贫贱残疾。

廉贞会七杀于巳亥宫守命,流荡天涯。居官禄宫会七杀会擎羊,狱灾难逃。破军逢擎羊与迁移,死于外道。与七杀火铃同宫守命,狼心狗肺。与破军四煞居卯酉,自缢投河。廉贞守命逢武曲、破军于闲陷,祖业必破。诀曰:“廉贞破军与日月以济行,目疾不免”。

廉贞守命遇文昌,好礼乐。与七杀同守于丑未,显武职。与禄存同值,主富贵。与擎羊同守于命,是非日有。遇羊陀则脓血不免。与火星守命于陷地遇空亡,主凶事丧生。遇武曲守命于受制之乡,须防木压蛇伤。

廉贞守命遇四煞同宫,多遭刑戮,轻则终身不能发达。诀云:“廉贞白虎,刑杖难逃”,即乃流年太岁并小限坐命宫,又值流年白虎加临,主官非、遭刑杖。

诀曰:“廉贞入庙遇将军,仲由威猛”,即乃庙垣安命,二星同值是也。

女命诀曰:“廉贞清白能相守”,即乃甲己庚癸年所生之女,安命申酉戌子;丙辛乙戊年生人,安命寅卯丑午宫守命则是,但若值于巳亥陷地多主卑贱。

天府

天府临戌有星扶,腰金衣紫,即乃甲己生人遇之大吉,惟亦须无有煞忌之刑冲,否则减数为次格。

又诀云:“天府居午,戌宫天相来朝,甲生人一品之贵”。再诀曰:“府相同来朝命垣,千钟食禄”,即乃安命寅或身宫,府、相在财帛、官禄宫朝命者为上格,他宫则次之,平常人耳,若是煞星空劫加临拱照命垣,纵有府相来朝亦主衣禄艰辛,惟不致贫贱交加。安命寅宫府午相戌来朝,位登一品之荣,甲生人遇之犹佳。

与武曲共守财帛、田宅宫,更兼权禄富奢翁,会辅弼禄存极美也。天府守命有武曲或禄存同值,三方合吉,复无煞忌冲破,多主巨万之富。若遇昌曲辅弼同值或拱照,高第恩荣。

诀曰:“左府同宫,尊居万乘”,亦即美不可言也。守命与禄存同值,昌曲三方交会,亦主巨万之资。(注:禄存守迁移,昌曲两方拱照,与一理断,昌曲对宫,禄存偏拱亦然。)

守命与羊陀火铃同值或交会,主人奸诈。与空亡忌星守命,主人孤立少援。

天府、天相乃为衣禄之神,守于命身,为仕为官,定主亨通。

女命天府值身命温良贤美,旺夫益子,居福德宫锦衣玉食,早配贤夫。

太阴

太阴守命入庙会诸吉,复无煞忌空劫,多主富且贵。

太阴守命,日生人最不宜陷,然则男女克母,男者尚主克妻。

于身宫逢太阴,宜随娘继拜或离祖过房。

太阴庙旺守值命身宫,多主一生快乐。若是陷地守命,见化科权禄反主凶,出外离祖则吉,更遇四煞酒色淫佚,下贱夭丧。守命于陷地与四煞同宫,肢体残伤。

居子位守命,为忠谏之才,得清要之职,然丙丁人夜生者合局,他年生者次之。

诀曰:“月朗天门于亥地,晋爵封侯”,即乃月朗天门格是也,凡系子年人而夜生者,不贵则大富,此格丙丁生人多主贵,壬癸生人多主富,亦要三方吉拱,无煞刑冲为上局。

与天机、昌曲守命于陷宫,男为奴仆女为妾婢,加煞则男主淫邪女为娼妓。

守命于戌宫,太阳在辰宫冲照,多主富贵。

与禄存同宫守命,得辅弼合照富奢翁。

与文曲守命,定是九流术士。

诀曰:“阴阳会昌曲,出世荣华”,即乃命坐日月,财官二宫得昌曲守值来会,若是更有魁钺冲照,定主富贵双全。

太阴与文昌曲值于妻宫,蟾宫折桂之荣,此诀之解,亦即因妻获福,得清要之职。

居疾厄而遇陀罗,主目疾,于斯宫遇火铃必招灾。太阴守命遇羊陀,多主人离财散。日月守命而反背,是为失辉,若无吉解,多主刑克父母,谋求难遂,惟离祖出外可自成家。(注:太阳在申酉戌亥子守命乃为失辉,太阴在卯辰巳午为失辉。命坐戌与日同值,月在辰冲照,是为日月反背而失辉,断如上例,余则仿之。)

诀云:“月曜、天梁,女淫贫”,即乃太阴于寅申宫守命,天梁于陷宫要地冲照,女人值之多主贫淫,或主偏房侍妾。女人日月朝垣本主荣昌,惟命身不可躔陷或无星曜或与诸恶同值,然则多不吉。

贪狼

贪狼庙旺于辰戌丑未守命,并与空亡同值,反能习正。

诀曰:“贪狼加吉坐长生,寿考永如彭祖”,亦即贪狼与寅午戌年生人同值于午宫;与申子辰年生人值命于子宫;与巳酉丑年生人值命于亥宫;与亥卯未年生人值命于卯宫者是,多主福寿双全。

贪狼守命身,羊陀俱见,若无吉解,狗偷鼠窃之辈。

贪狼、紫微同值命宫,若无制伏庸常之人,若得辅弼昌曲夹制不作此论。

与武曲同守命身,为人谄佞奸贪,多损人而利己,惟有若干吉拱,则主先贫后富,然而奸佞难免。贪、武同值于命入庙旺,得紫微昌曲辅弼之拱照,限逢科禄权交会,则作贵显之论。

又诀曰:“贪武墓中居,三十才发福”,此乃贪武同行格,但居于辰戌丑未不可逢遇煞忌刑加,且财、官宫务必有吉方论。

又诀:“贪狼、武曲同守身,命无吉曜寿不长”,即乃贪武共守于身宫,而命宫无有吉曜守值,多主孤贫而寿促。

再诀云:“贪狼四生四墓宫,破军忌煞百工通”,亦即贪狼守命寅申巳亥或辰戌丑未,遇值破军或其它诸曜忌星者是,多主手艺劳力之人。

诀曰:“贪武破军无吉曜,迷恋花酒以亡身”,即乃贪狼、武曲即破军同守命宫于失吉之地,三方复无吉曜拱照者是,亦多主手艺之人。

又诀曰:“贪武同行,威镇边夷”,此云贪武守命于庙旺喜入之地,三方更有众吉拱照者是,惟不可逢遇煞忌诸恶之刑破。

与紫微守命于卯酉,男浪荡,女多淫,酒色亡身。

与廉贞同值巳亥,男女不洁,僧道不清,加煞忌流年官符,每遭官刑之灾。守命于陷地逢羊陀及忌恶,孤贫破相且残疾。于巳亥陷地与诸恶共守,多为屠宰又多悔。

贪煞同宫,女偷汉而男鼠窃,坐陷宫而又会煞复又三方无吉,男女皆*贱业。

诀云:“贪狼擎羊居午位,丙戊生人镇边疆”,此为马头带箭格,无空劫忌宿主富贵。

诀曰:“贪狼火铃四墓中,富豪家资侯伯贵”,此即守命辰戌宫佳吉,丑未宫次之,加羊陀空劫不合此格。再若命立四墓,有魁钺辅弼武同值,三方得火铃拱照亦主大吉,荣昌可期也。

又诀:“贪狼火星居庙旺,名震诸邦”,此云亦要安命四墓得三方吉拱方足以论,安命卯宫遇值次之,见羊陀空劫不合此断。

诀曰:“贪铃并守,将相之名”,即乃四墓安命并加吉,戊己生人合格。

诀又云:“贪狼羊陀守命宫,舍午多为屠宰人”,此云二星守命自未至巳多为屠宰,惟午宫守值不是。

于亥子守命值贪狼与羊陀同宫,名为泛水桃花,男命贪花恋色而亡向身,女人困淫乱抛夫弃子,喜吉解则祸轻。

安命寅宫值贪狼陀罗同守,号曰风流彩杖,亦主男女贪欢,好色而淫欲。

贪狼守命与昌曲同宫,必多虚而少实,每存肥己之心。

女命逢贪狼守于亥子,必多妒且淫佚,与禄马同值或交会尤其不美,再加羊陀照临,多为娼妓,不义无情,亦有者刑夫克子,因色弃家。总之,贪狼星不宜女也。

巨门

巨门庙旺守命,纵富贵亦不耐久。此曜守于命身宫,庙旺犹可,闲陷之地,且勿论男女,一生多招口舌是非。

诀曰:“巨门子午科权禄,石中隐玉福兴隆”,此即乃石中隐玉格,多主富贵,辛癸生人上格,丁己生人次之,丙戊生人则主困。

又诀曰:“巨门辰戌不得地,辛人命遇反为奇”,又诀:“巨门辰戌陷应忌”,注曰:惟辛年生人不畏与巨门守于辰戌二宫,是谓奇格,他年生人均不宜。与巨门守命丑未为躔陷,值此者若无吉解多为下格。

又诀云:“巨机居卯,公卿之位”,即乃巨机在卯宫守命,为巨机同临格,在酉同宫则不美,惟须乙辛己丙生人主福,甲生人则平常,盖甲禄居寅,卯宫入擎羊即成破格也。

再诀云:“巨机酉上虽化吉,纵遇财官也不荣”,亦即巨机于酉宫守命,纵有吉化或吉星拱照,亦不作吉论,然若值之孤贫者多主有寿,加煞忌则富贵多寿促。

女命与巨门天机守于卯酉二宫,作破荡之论,纵衣食丰足多主淫佚。

又诀曰:“巨日同宫,官封三代”,此谓寅宫安命,得太阳同值者而无煞忌空劫则是,申宫次之,惟亦甚妙。盖此为巨日同宫格,男主福厚,惟女人逢之主性刚强而好计较,虽吉有疵也。

命立于寅,对宫申位得巨日冲照;命立于申,得寅宫巨日对冲;或命立巳宫与太阳同值,巨门在亥宫冲照,反为不吉,多主男女性情不定,喜怒无常。

诀曰:“巨日拱照亦为奇”,即乃安命午宫,得巨门于寅拱照是也,惟须吉多方论,阳值陷宫则不是,余者仿此。

诀云:“子羽才能,巨宿同梁冲且合”,亦即申宫安命,天同守子位,巨门值寅宫,天梁居辰,又得科权禄及辅弼拱照,多主才能一等,财官双美。

巨门守命于陷地,除辛生人居戌之外,无不主凶。

与羊陀守命身或疾厄,羸黄困弱,同值身命亦主男女邪淫。与陀罗同居身命,主孤贫飘荡,奔波劳碌,与陀煞值于疾厄宫,则主体弱残疾。

诀曰:“巨火擎羊,须防缢死”,此即三星同值命身,大小二限及太岁又逢恶煞,则主凶亡。与火铃守命且遇恶限,谓之“巨逢四煞”,当防死于外道;而三合煞凑,多遭火厄。

巨门守命身喜紫微禄存之压制,若与四煞同守或合遇而无紫禄制伏,多主遭凶。

巨门守命见太阳,吉凶参半。

居于兄弟宫加煞,每多手足相残,失陷居此同一理断;在夫妻宫失陷或加煞,主生离死别,否则不免失和而背节;居子女宫先损后招,虽有若无;入财帛宫则谋求艰辛,劳中微聚;在疾厄失陷加煞多主目疾与残伤;居迁移陷而加煞多招是非;在奴仆多主怨逆;在官禄主遭刑杖;居田宅祖业破荡;入福德心劳日拙,难获安宁;在父母多遭弃舍。

天相

天相守命,若临生旺之乡,虽不逢紫微,惟得辅弼冲照拱合,亦主职掌威权。守命与辅弼昌曲会合,位至公卿;若居闲弱之宫,亦作吉利之论。

于陷地会遇贪廉武破或羊陀,多主巧艺安身,但遇火铃冲破则主残疾。

天相守命与廉贞、擎羊同宫,刑杖难逃,亦即终身不美,多遭横祸,只宜僧。

天相与紫微守命于辰戌,必遇破军之冲照,逢煞不吉。

再诀曰:“天相之星女命躔,必当子贵与夫贤”,即乃女命生于子年而立命子宫与天相同垣,或甲年女人立命午宫,庚生女命立丑宫,甚或他年生者立命寅申宫,而与天相同守,俱是大吉之格。

又女命诀:“天相右弼福来临”,即乃女人之命宫有天相及右弼同值,诸宫皆吉,尤癸生人立命子宫,癸己生人命立寅宫,甲庚癸生人命立申宫,均为吉格,惟丑未亥宫次之,辰戌卯酉皆少福。

又诀云:“天相女命守,昌曲冲破为侍妾”,即乃女人与相守命逢昌曲是也。

天梁

天梁守命或对宫天梁冲照,皆主寿考。

诀曰:“梁居午位,官资清显”,即乃“寿星入庙格”,丁己癸生人合格。

又诀曰:“天梁守照吉相逢,平生福寿”,意即天梁守命三方吉拱者也,居午位尤美。

再诀曰:“天梁加吉坐迁移,巨商高贾”,惟逢遇羊陀刑冲命宫或天梁坐守之迁移宫,则作平常之论。

得天梁守命庙旺之地值天机同垣,必工翰墨而擅谈兵。

又诀云:“梁同机月寅申位,一生利业且聪明”,即乃天梁守命三合逢天机、太阴及天同拱冲,且以众吉为论,凶多煞破则不是。

又诀曰:“天梁太阴昌曲会,胪传第一名”,亦即天梁守命三方四正逢遇太阳及昌曲拱照,多主官居清显,名利双收。

与天同聚守于命或身宫,不怕凶危之侵。

天梁守命于巳或亥宫,天同对宫冲照,男浪荡,女多淫,加羊陀诸凶,主下贱。

诀曰:“梁酉月巳,却作飘篷之客”,亦即天梁守命于酉宫,太阴在巳宫合照,而守命于巳位,天梁在酉宫合照亦如同一理断。

又诀曰:“天梁文昌居庙旺,位至台纲”,亦即天梁与文昌曲守命宫于庙旺之地,惟以无煞忌冲破为论。天梁守命于庙旺,逢辅弼及昌曲嘉会,出将入相。

又诀曰:“天梁天马陷,飘荡决无疑”,即乃巳亥申宫安命,则天梁失陷,并与天马同宫是也。与天梁守命于陷地,三方四正逢遇羊陀,多系伤风败俗之辈。再若陷地守命遇火星及擎羊刑冲,主下贱而孤寡,重者夭折。

诀曰:“天梁月曜女淫贫”,即乃与天梁于申亥,太阴于寅巳相照,女人多主贫淫,若守命于庙旺三合太阴则衣食可遂。

七杀

诀曰:“七杀寅申子午,一生爵禄荣昌”,亦即七杀朝斗格,地星凑合无煞破为论,逢煞值煞均非,反主凶危而多招祸。

又诀曰:“朝斗仰斗,爵禄荣昌”,即乃七杀守命于辰戌丑未庙旺之地,而无煞破忌刑为仰斗,居于寅申子午为朝斗,入格者多主富贵双全。

与七杀守命于庙旺之位,主有谋略,遇紫微加众吉拱照,多为将领之才。若守命于庙旺入格之地,且得辅弼昌曲拱照而无煞忌刑侵,富贵出众,为武将则掌生杀之权。

诀曰:“七杀入命身,亦必历艰辛”,则凡七杀守命或者身宫,勿论入格与否及无煞刑冲,均必历受艰辛,难得清福之享。

七杀守命于陷地,多主巧艺为生,遇值煞曜多*贱业。

与廉贞同宫守命,为杀拱廉贞格,主凶多吉少,主残废又主肺疾。

居陷地无吉解则主凶祸常伴,遇煞凑路上埋尸,会破军于迁移亦然。遇化忌冲照同值尤凶。

又诀:“七杀破军宜出外”,亦即七杀平闲守命会破军,多主诸般手艺能精通,离乡别祖出外可获福吉。倘七杀守命宜寅申,破军居子午冲照而无煞忌刑耗亦谓此论。

诀曰:“七杀破军,专依羊铃之虐”,此即谓煞破守命身,三方四正逢遇羊铃二星,必主贫贱而终遭凶祸。

再诀云:“杀临绝地会羊陀,天年夭似颜回”,亦即七杀与绝星同守命宫,三方逢遇羊陀刑冲是也。

诀曰:“七杀羊陀会生乡,屠宰之人”,亦即七杀与长生守命逢遇羊陀值照,多*宰业,并主贫贱。

七杀与羊陀守于疾厄宫,主罹患残疾,即使一生孤贫寡独,亦主寿年不长。

七杀单守福德宫,男主贫劳,女主下贱,不娼则婢,或填房侍妾。

诀又云:“七杀沉吟福不荣”,惟男有权威,女无所施。

又诀曰:“七杀逢四煞,腰驼背曲;杀与火铃凶中亡”。再诀云:“七杀主二限,流羊流陀夹则伤”,即乃原有煞曜夹七杀大限,再逢流年羊陀及伤使并夹,三方吉少,而小限及太岁又失吉或躔于陷弱之地,且俱逢白虚丧吊主亡之星,再加不见紫府等解厄之宿,多主是年必死。

又诀曰:“七杀临命身,流年羊陀主灾伤”,则乃七杀守命或身,三合流年之流羊与流陀冲照而无吉解也。

再诀云:“七杀羊铃,流年白虎,刑戮难逃,否则灾迍”,即指七杀守命与羊或铃同值,逢遇流年白虎入命身,而太岁及大小二限均陷恶地各遭三方煞刑,必主灾难遽至。

次诀云:“七杀流羊遇官符,离乡遭配”,即乃七杀守命身,值流羊同度或冲合,更遇流年官符守照是也。(注:太岁与小限值命身宫,逢流羊及流年官符合并冲照尤验。)

再诀曰:“七杀守照,岁限擎羊,午生人命安卯酉宫主凶亡”,则乃七杀坐命或冲命,某大限与擎羊同值于陷地,太岁并小限俱逢于此,午年生人安命卯酉者,应谨防凶亡之灾。(注:午年生人安命卯酉者,其流年太岁或小限交并逢合流羊流陀之冲照,而大限值于生年失陷擎羊,亦即同一理断。)

破军

诀曰:“破军子午宫,三方无煞凑,甲癸生人官资清显,位至三公”,即乃破军子午守命者是,为“英星入庙格”,丁己甲癸生人福厚,丙戊生人则不美,若是三方纵无煞照而合星失陷或吉曜不旺,亦主困顿难遂。

居子午宫守命遇煞凑合或临值,丙戊寅申年生人主孤单残疾,无煞冲合且见吉星拱照者,虽富贵但不耐久。惟破军于辰戌丑未宫守命,而无煞冲合且有诸吉拱照,丙戊生人则主富贵双全。

诀曰:“破军一曜星难明”,即乃破军守命于陷弱之地,主人喜怒无常,守庙旺亦主性情多变,明暗不清。

守命于卯酉陷地与廉贞同垣,并遇四煞冲照,多主易遭官非与疾病缠身。

与武曲同宫守财乡,主东倾西败,易散难聚。

破军与昌曲同守命宫于寅地,定主为贵,但以无煞忌空劫冲破为论,惟与昌曲守于陷弱之地复遇煞劫空耗忌恶之冲合,多主一生贫士。诀曰:“破军昌曲逢,刑克多劳碌”,即乃破军在卯酉巳亥守命,虽得昌曲拱照或同值,纵三方无煞亦非全吉,应主刑克而劳碌,逢空劫耗忌者主一世清贫。

破军与贪狼守命身逢禄及天马,男浪荡女好淫。与羊陀同宫守弱地,残疾难免,破相延生。居官禄与羊陀同值,到处求乞,与火铃同守官禄主奔走劳碌。于迁移则多招官非,惟无火铃同值于迁移则主奔走无力,乏人支助。与火铃守命身亦主辛劳贫苦,逢煞刑空忌则主多*贱业。居命身于失陷之处,弃祖离宗,逢众恶刑伐冲照定主贫贱。

守兄弟宫手足寡薄而无义,分离则福;在夫妻宫主男女刑克而不正,临克战之在主二婚犹不足;在子女宫逢煞,刑伤头子而次嗣得养;临财帛与恶守照或逢合,财如白雪遇热汤;在疾厄尫羸之疾;在迁移,奔走乏力;在奴仆谤怨逃走;在官禄于陷地终身清贫;在田宅祖基破荡;在福德多灾难;守父母宫逢煞耗空劫,多主刑克与破相。

文昌

诀曰:“文昌庙旺守命宫,诸吉冲合福必隆。文章盖世功名显,犹喜文曲宫中同”,即文昌守命旺之地无煞忌空劫是也。

文昌金曜犹喜金生金局人,居庙旺守命纵逢刑囚耗忌冲合,亦主先难后易,中晚有声名,无四煞空劫耗忌多主富贵。

文昌守命于陷地又会诸凶,亦主舌辩之士,且有巧艺随身,自欺欺人本领高人一等。

守命会太阳、天同、天梁、禄存于庙旺,每主富贵。

与廉贞或七杀或羊陀同宫,诈伪之徒。

文昌贪狼守命,主事颠倒,与贪狼于巳亥宫守命加煞化忌,谨防夭亡。

与巨门同值命身则丧志。

与破军同守多主水灾。

与左辅同宫守命,位至三台。

文昌坐命与化科逢遇,少年及第,主人聪明异常。

诀曰:“文昌陷于天伤,夭似颜回”,亦即文昌陷地值天伤同守大限,太岁失吉而小限亦然(注:或小限逢大限于昌陷伤值之位),每主是年夭亡。(又注:亦须参看命身宫如何。)

文曲

文曲守命与文昌曲宫,三方更逢吉星冲照且无煞忌,多为科第之客,入仕无疑。即便单居命身宫且遇凶曜拱冲,亦主舌辩之士。

与武曲入庙同守命宫,得三方辅弼拱照而无煞忌冲破,将相之才。诀曰:“文武同值庙旺宫,威名赫焉”,亦即文曲武曲共守两者庙旺之地值命宫,平闲次之,失陷不是。

与武曲同于丑宫守命身,谓之“文武同宫值庙旺”,戊己庚辛生人复遇火铃守照,多主将相之才,英誉声扬。若是大小二限值此,则谨防水溺之灾。

与廉贞同宫守命身,多作公吏。

与太阴同守命身,每主九流术士。(均以平闲为论,庙旺则否)

文曲守命身与贪狼同垣,作为不耐长久,主事则多生颠倒。

与巨门同宫则易丧志,经不起艰难励磨。

与破军同值于命身,大小二限及太岁失吉严防溺丧。

与七杀或羊陀守命,为人定多奸诈虚伪,是乃狡猾之徒。

与天梁同守身命,官高位显,惟以未宫安命值之为上品,卯宫次之,他宫更次之。

文曲守命于子位,天梁居午宫冲照,且无三方煞忌冲破亦至佳。

(文昌、文曲)

科甲文星于丑未同守命身,谓之昌曲同垣,定主博学多能。

诀曰:“昌曲夹命为最奇”,此为贵格,惟以三方四正得众吉拱冲照临而无煞忌空劫为论,否则不能主贵。(注:昌曲夹命逢煞刑或恶加,可主小康之富。)

又诀曰:“昌曲临于丑未,魁钺交会无煞凑,贵近天颜”,即乃昌曲守命逢合魁钺照临,多主官资清显,辅弼明君。或命与魁钺守值丑宫(注:得魁钺拱照亦是),得昌曲居命宫冲照无煞凑,亦多主如上述之贵,逢克战则次之,惟财官吉聚,终不为贵亦主富。而命坐未宫得魁钺且知昌曲丑宫冲照,亦一理断。

再诀曰:“昌曲陷宫凶煞破,虚誉之隆”,亦即得昌曲戌宫守命,三合逢遇四煞刑冲亦不为吉,美玉瑕玷也。

又诀云:“昌曲己辛壬生人,限逢辰戌虑投河”,惟庙旺灾轻,亦须防大小二限俱逢于陷弱失吉之地。

再诀曰:“女人三合逢昌曲,富贵聪敏只多淫”,即乃女命昌曲冲破,更会太阴、天机者是。

昌曲同值于官禄,必当要职之任,守福德必得贵人扶持而平步青云。

日月守命于丑未,得昌曲辅弼前后夹拱,男命一主贵显,惟以俱无煞忌空劫冲合为论。

诀曰:“昌曲廉贞于巳亥,遭刑不善且虚浮”,(注:昌曲不于巳亥同宫,诀意乃指文昌或文曲在巳亥守命,与廉贞同宫是也。)文昌或文曲守命巳亥逢遇廉贞对冲,亦主凶灾夭亡,辛生人尤忌。

诀云:“昌曲破军逢,刑克多劳碌”,即乃昌曲同宫守命三合破军冲照或与破军同值是也。

又诀曰:“昌曲破军于寅卯,杀羊冲破定奔波”,亦即文昌或文曲守命于寅卯,三方逢遇七杀、破军者是。

与昌或曲守命逢遇辅弼照临又逢陀罗合照,既主劳碌又主必生异痣。

诀曰:“昌曲禄存,尤为奇特”,亦即昌曲与禄存同守命宫者是,禄存居于对宫冲照则次之。又诀云:“禄文拱命,富而且贵”,即乃禄存守命吉垣,三合得昌曲拱冲,多主富贵。

左辅

左辅守命得紫府权禄三合拱照,多主文武大贵,但以无煞忌空劫及诸恶刑加冲破为论。

辅星守命,得紫府相梁机昌曲日月贪武三合交会,富贵必矣,更得右弼同宫,美上加美,贵至王侯,富臻敌国,若遭四煞耗忌空劫诸恶冲破,富贵皆不耐久,惟亦较常人超之远矣。

左辅守命与四煞逢合,并见巨门七杀及天机,是为下格,多主贫劳辛苦。

与廉贞擎羊同宫守命身,作盗贼且主遭伤。

诀曰:“左府同宫,尊居万乘”,亦即二星同在辰戌守命,三方又得诸吉及化吉拱冲而无煞忌,必居极品之贵,惟不居辰戌而入格,亦主富贵,仅少年多艰而已。

又诀云:“左辅文昌会吉星,尊居八座”,亦即辅昌守命三方众吉或化吉冲照者是,遇煞诸恶不论。

诀又曰:“左辅夫妻宫,主人定二婚”,惟有吉曜同垣则否,不宜拘泥成法。

右弼

右弼亦吉曜也,守命得紫府相昌曲拱冲,终身福厚,财官双美,惟以无煞忌刑加为论。

与紫微或天府同宫,而三方无煞忌空劫冲破,主文武双全,财官双美。

诀云:“右弼天相福来临”,即与天相同守命身,惟于辰戌亥三宫不易主贵,纵然贵不久远。

与廉羊同宫守命,作盗贼且主遭伤,三方无煞,更会吉曜解救则否。(注:左辅与廉羊守命会吉亦然。)

右弼守命与诸煞同宫,更逢羊陀火忌铃星或空劫冲照,无福之人。

守夫妻宫,与左辅守值同断。

(左辅、右弼)

辅弼同守命身宫,禀性克宽克厚,终身福寿双全。诀曰:“辅弼坐冲,福禄到终”,即乃命坐左辅或右弼,对宫得辅或弼冲照则是,拱合次之。

诀又云:“左右同宫,披罗衣紫”,惟以辰戌宫安命而逢正月或七月生者,丑宫安命而逢十月生者,未宫安命而逢四月生者,酉卯宫安命而逢前者六月后者十二月生者,为上品。

再有诀曰:“墓逢左右,尊居八座之贵”,亦即安命辰戌丑未四墓之地,得二星同宫照临,若遇墓星亦值更吉。

诀云:“左右夹命为贵格”,即安命丑宫,得辅弼前后夹拱,此外三、九或十一月之生人,不贵必富,更逢诸吉拱冲财官双美。

又诀曰:“辅弼夹帝为上品”,亦即命得紫微庙旺同值,又得辅弼前后夹拱更美。

辅弼守命得文昌同值或拱冲,而财帛、官禄、迁移、福德皆吉,定主财官双美。

又诀云:“左右魁钺为福寿”,亦即辅弼与天魁或天钺守命者是,女命逢之旺夫益子。

再诀云:“左右单守照命宫,离宗庶出”,即乃辅弼二星均系偏曜(又名助曜),若是单守命宫乃为“命无正曜”,多主庶出,亦主少年离宗别祖,惟三方得紫相府昌拱冲亦系吉格。

诀又曰:“辅弼遇财官,衣绯著紫”,亦即辅弼于丑未守命,三合财官有天府、武曲,多主财官双美;若是命坐天府武曲,得辅弼值财官拱命亦然。

诀又云:“左右财官兼夹拱,衣禄丰盛”,亦即命值吉星同守,辅弼分值财官二宫拱照,更且命宫前后得吉曜夹持是也,次者辅弼二星俱于丑未宫守财帛,命于巳卯与吉曜同值且得吉星夹扶者亦是,惟二者均须不见煞忌空劫为论。

辅弼同值命身与廉贞擎羊俱值,多为下格,惟遇廉贞同值于丑未而三方吉拱,可主平常而小康,遇擎羊则亦有小富小贵,惟刑克不免。

二星值命身逢昌曲又逢羊陀冲破,半吉而已,亦生暗痣。

天魁、天钺

魁钺贵星也,二者不俱值一宫,若是命身坐贵向贵,并得紫府辅弼诸吉拱冲守照,无不富贵兼享,惟女命逢昌曲机阴及四煞,纵有富贵之福亦主好淫。

天魁守命(或身),天钺守身(或命),又得众吉交会,少年娶美妻,遇难必得贵人扶救,出外多得贵人提拔。(注:亦须参详迁移、福德、官禄及奴仆宫吉凶如何。)

诀曰:“天魁天钺,盖世文章”,此为天乙拱命格,惟亦须得昌曲拱照或同值,并无刑囚煞忌加临为论,若是命身皆得魁钺并得昌曲拱冲同值而三方吉拱,亦作此论。

又诀云:“魁钺命身,位至台辅”,亦即二星分守命身宫,财、官宫复有诸吉守值而无煞忌刑囚者是。

诀云:“魁星临命,位列三台”,即乃紫微守命于午宫,并得文昌、天魁同宫则是,惟昌、魁三方拱冲次之。

诀又曰:“魁钺命身多折桂”,惟以加吉方论,诀法如上述,三命拱照命身则次之。

诀又云:“魁钺夹命为奇格”,如安命在辰宫,魁居卯、钺居巳夹扶则是。

再诀曰:“贵人贵乡,逢之富贵”,即安命身,分有魁钺同值,又得众吉及化权禄等星守照是也。

诀又有云:“魁钺昌曲禄存扶,刑煞无冲台辅贵”,唯是二贵星守命身逢诸吉而无刑煞最美,三方拱冲者次之。

又诀曰:“魁钺辅星为福寿”,二星各守命身与辅星同值(右弼亦可),复遇众吉拱照无煞忌空劫者是。(注:二贵值命身,得辅弼拱照对冲亦然。)

再诀曰:“魁钺重逢羊铃空劫凑,招疾之年”,亦即命身得二星同守,而逢羊铃空劫拱冲或临照,再逢流魁流钺重叠命身,则是年祸福参半,并当谨防疾病缠身。

禄存

禄存守命,喜紫府相同梁日月武曲共垣,三方无四煞空劫耗忌多主富贵。

禄存独守于命宫,三方无吉化,每多守财奴。

禄存守命落于空亡之地,不能为福,更会火铃空劫耗忌,多主巧艺之人。

禄存守于命身或财帛及田宅宫,而三方四正俱无恶曜,多主富足。

诀曰:“禄存厚重多衣禄”,亦即得禄存守命身,主人性宽仁厚,无刑囚耗忌空劫四煞冲合同值,定主衣丰食足。

又诀曰:“天禄朝垣,身荣贵显”,即乃巳午申酉宫安命得禄存守值,且有紫府武相或魁钺同垣,丙丁庚辛生人爵高俸厚且荣显。

禄存子午守迁移冲照命身,出外经商多顺遂。

禄存与化禄夹扶命身(注:最宜夹扶命宫),财禄绵绵。

诀云:“双禄重逢,终身富贵”,即乃命宫得禄存与化禄同值,为“禄合鸳鸯格”,多主富贵双全,倘禄存与化禄居三方拱照命宫,为双禄朝垣格,若是命身得诸吉守临,亦如上断。

诀曰:“吕后专权,两重天禄天马”,亦即命宫得禄存守值又得化禄与天马同守则是。(注:三合化禄及天马守身亦雷同,女命多主才华高超。)

又诀云:“明禄暗禄,位至三公”,亦即禄存守命暗合化禄是也,例如禄存守命于亥宫,寅宫有化禄暗中六合则是。

诀再曰:“合禄拱禄,定为巨擘之臣”,即乃命身即得禄存临守,或暗合化禄或三合化禄,而命身及官禄、禄德皆美者合此局,逢煞忌空劫耗刑者平常人耳。

再诀云:“天禄天马,惊人甲第”,即乃禄存与天马同守命宫,三合昌曲魁钺辅弼,或命宫得紫府相梁辅弼魁钺同垣者是,加煞忌等恶者不论。

禄存守命得昌曲拱冲或同垣,谓之“禄文拱命”,亦主中格富贵。

禄存值于财帛或田宅宫,诀云多主堆金积玉,然得化科权禄同值或拱照尤美。

诀曰:“合禄鸳鸯一世荣”,亦即禄存或化禄守夫妻宫,三方有禄星来合者是,多主因妻得富。

诀云:“禄居奴仆,纵有官也奔驰”,亦即禄存守奴仆,多不得力者也。

诀曰:“禄逢冲破,吉也成凶”,亦即命身得禄存守值,却遭耗劫空亡等恶曜三合冲破则是。

擎羊

羊刃刑伐之宿也,喜西、北生人值之守命,亦喜辰戌丑未年生人值之安命于四墓之地,而得众吉拱照扶持,多主横立功名,大权大贵。

擎羊守命于子午卯酉失陷之宫,作祸兴殃,刑克极甚,甲戊庚壬生人定有凶祸。

诀曰:“擎羊入庙加吉,富贵扬声”,亦即擎羊守命务必符合上述情形,否则灾祸常伴且克六亲。

诀又云:“擎羊火星,威权出众”,即乃羊火三星居四墓守命身,复遇辰戌丑未年生人者是,他年生者不是。(注:西、北生人得安命四墓值羊火尤美。)惟若羊火二曜于平陷之地守命身,则为破格,亦主横祸及刑克,西、北及四墓年灾祸略轻而已。

诀曰:“羊贪同度正午位,丙戊生人镇边疆”,即乃“马头带箭格”是也,丙戊生人得之而三方化吉并有诸吉拱照,定为武贵,只是福不耐久。

再诀云:“擎羊天同入离方,挥兵征战驰疆场”,此亦马头带箭格,丙戊生人得之主军旅顺遂,每因战功而获升迁,惟星较和善,不如贪狼同值者骄横。

擎羊守命四败之地,非夭折则刑伤,然午宫为带箭格,得众吉拱冲及同临反凶为吉,而值卯宫者祸较子酉者为重,值酉者较子为重。

诀云:“羊刃日月同宫守,男克妻而女克夫”,亦即擎羊与太阳太阴同守命身,有日月同值或三方合照,纵系四墓生人得所喜之地,亦必男女皆克也。

与昌曲或辅弼同宫,主有暗痣及斑痕。与廉贞或巨门火星同宫,主有暗疾或颜面手足有伤残,亦主且不善终,一生多遭刑祸,惟以三方煞凑及遇空劫耗忌拱冲夹持始作凶论。

擎羊守身遇火忌空劫或七杀破军冲破,主背井离乡、弃祖别宗,更主刑克六亲,是为下格者也。

诀曰:“羊刃逢力士,李广难封”,亦即甲生人安命卯宫、丙生人命午、庚生人命酉、壬生人命子,有擎羊与力士守命而虽得众吉扶持,虽主神勇武将,亦难获得高迁,倘逢诸煞冲破则主凶祸常临。

又诀曰:“擎羊对守在酉宫,岁逢羊陀庚命凶”,亦即安命于卯,对宫有羊刃冲照,未宫又有陀罗守垣,此为庚年生人之局,而再逢庚年,则羊陀重叠是为迭并,倘若亥宫又有火铃守值(注:或命身分入一火或一铃),乃为“四煞六刑”,必主大凶;若是亥宫及身宫无煞守值,其祸稍轻,但灾厄难免。

诀云:“羊铃在命,流年白虎多灾伤”,即乃羊铃守命原多凶,又逢流年白虎入命,倘若三方无吉解救,每主是年遭灾伤。

诀又曰:“羊陀夹忌为败局”,亦即例如命立申宫与化忌同值,复遭未陀酉羊之夹,则禄存纵守命亦遭忌星刑伐而成无用,是为败格也。此外太岁或大小二限行抵羊陀守值夹命之地,亦主多灾,守命有忌而遭羊陀夹持,财、官、福、迁四宫吉少者必定孤贫刑克,尤畏羊陀迭并之年。(注:七杀冲命者凶甚,得紫府相梁对宫冲照者灾祸轻微。)

陀罗

陀罗亦喜西、北及四墓年生人,安命辰戌丑未,武人横发高迁,文人则不耐久。

陀星独守命宫,主孤寡弃祖,多为巧艺之人,逢遇刑囚诸恶二姓延生。陀罗守命身交会日月忌煞,男女刑克且主目疾。此星守命会辅弼昌曲多有暗痣,逢巨门或七杀伤残带疾,刑克妻、子及悖六亲。

诀云:“陀罗四生值,夭折而刑伤”,亦即陀罗守命寅申巳亥为失陷,主幼时难养,成人则易遭刑伤,遇有吉星扶救则灾轻,惟破相不免。(注:亦主少年背井离乡、弃祖出外亦可得吉,惟值于四生者刑克不免,与其它煞星或廉破杀同守或三合交会,则必妻离子散,父母失养,自身亦必天涯飘泊,孤苦无依。再注:亦须祥审妻财子福及迁移五要宫。)

与贪狼同守命身,庙旺者好酒色,更会恶星因此成疾;值于陷地不惟嗜酒恋色而招疾,亦主浪荡飘流与刑夭。

陀罗与火或铃星守命于庙旺,且得诸事拱照,可主吉利,失于陷地则主孤寡贫穷。

火星

火星喜东、南生人及寅卯巳午年生人。火星于庙旺守命交会众吉,主军旅每得升迁,惟亦多主中年始兴,加四煞空劫耗忌则否。

在四墓与贪狼同守命宫,又得三方吉拱,勇将之格,主征战立功得封赠。(注:加羊陀空劫不是,吉地安命有七杀凑合次之。)火星庙旺守命铃星合照,诀曰:“名震诸邦”。(注:铃星守财、官,但均以不逢羊陀空劫死绝忌为论。)

火星守命于陷地与羊或陀宿同宫,乳幼是即主灾重,成年时复主孤寡贫劳,男女刑克六亲,得诸吉拱照祸殃则轻,惟是极难发达。

诀曰:“火铃夹命为败局”,然而得三方吉拱亦主吉利,惟不可逢遇煞星及空劫,此逢火铃夹羊陀命宫亦主凶,大小二限或太岁抵此亦应谨防灾厄。

女命火星同守,多主内狠外虚,凌夫克子,不守妇道,多是非,淫佚而下贱。(注:并非尽然如此,宜乎详审庙旺利闲及三方四正吉凶如何,倘得吉凶星均见,仅主刚而劳碌,再若夫妻宫、子女宫乃于福德均吉,则并不凌夫克子,反主旺夫益子,盖性刚而福德佳美,多主节高志昂,才能卓越也。斗数星诀乃为启示之用,绝非一成不变者也,悉在精审贯通,全盘而裁,最忌拘泥不化,庶可登堂窥奥也。)

铃星

铃星利东、南生人及寅午戌生人,值之遇恶祸可轻。此星庙旺守命诸吉会吉,主立武功。铃星庙旺守命,得三合紫府冲照,不贵则富。(注:铃星寅午守命得紫微或天府同坦,而三方亦有吉星拱冲,多主神勇大将,富贵双全。)与贪狼同在四墓守命,更得三方吉拱,为“贪铃同位格”,建功边疆。

铃煞于陷地守命,再逢煞忌诸恶,非夭则贫,破相延生。

铃星值命廉贞擎羊交会,主好勇斗狠,入军旅可得升迁。与七杀同守命宫,三方无吉主凶亡;与破军守命,财、屋必倾。

诀曰:“铃火旺宫,亦为福论”,亦即火铃同守庙旺命地,复得三方紫府辅弼昌曲梁相之拱冲合照,定是将帅之材,多主威名四播。(注:火铃在命三方吉少复见廉杀羊陀之冲合,则主横祸凶亡。)

铃星守命三合羊陀,孤贫飘荡,伤残带疾。

诀云:“铃昌陀武,限至投河”,即乃铃星守命于辰子申宫,三方四正逢四煞交会,辛壬己年生人小限或太岁抵此多遭火厄。(注:亦非尽然如此。惟最忌命立子申,坐铃会煞,而身亦居于煞神失陷之地与命交会,或生于子午二时命身皆值四煞交会者,又值所忌生干,则小限躔于煞神据守之位,并太岁冲限及命身而伤使吊哭虎与巨门七杀破廉俱见,更值大限又陷病死绝弱地与凶神同值交会,则是至须谨防各项灾厄之发生。又凡命或身宫甚或命身皆逢四煞,而又值于子申恶地,乳幼及少年时期宜谨防小限与太岁悉均失地而招灾厄,尤大小二限俱逢而太岁对冲,则其凶祸之突至往往致人于死命也。)

女命铃羊同守于命身,得众吉拱合亦主刑克难免,陷地而会煞忌空劫贫贱夭折。

化禄

化禄守命身或官禄之位,得科权三方交会,必为巨擘之臣,贵显非常。(注:最喜命身同宫得一星而三合财、官各一化,乃为“三奇嘉会格”,定主威赫贵显,美不可言,但亦须众吉扶持不见煞曜凶神,尤怕空劫与七杀破军之照合,然则纵不平庸亦仅小富小贵。官禄宫得三化拱合,亦谓三奇嘉会,若命身皆吉及官宫三者俱无煞忌恶曜之冲合,又加财、迁与福德均美,必主富贵双全,绝无疑问者也。财帛宫得三奇嘉会且无煞忌空劫,定主财源茂盛,惊人之富,多为巨商高贾。有若命身或财、官得三奇嘉会,然而少年多难,此乃吉限未到,时至贵者必贵,富者必富,富贵皆美者亦然,绝无失验者也。)

诀曰:“二禄夹命,金玉满堂”,此即禄存与化禄夹命(注:夹身次之),而三方四正得众吉拱守是也。

又诀曰:“明禄暗禄,锦上添花”,亦即命身得禄星守值,乃为亥寅暗合者是,例如命身坐寅位有化禄或禄存值之,而亥宫亦有化禄或禄存守值,乃为亥寅暗合者是。

诀又云:“化禄子午守迁移,夫子文章盖世”,亦即迁移值子午,谓之“对面朝天格”,凡子宫安命者得太阳化禄在午宫冲照,凡午宫安命者得太阴化禄在子宫冲照,则乃均为入格,余者命身安子午得对宫化禄冲合亦吉,但须同看财官福田之宫是否亦吉,否则不作此论。(注:凡入格者,命身须见魁钺昌曲之拱合,否则多主精干商贾。)

又诀曰:“禄主躔于弱地,发不主财”,此乃化禄守命居子午卯酉失陷之地,或与空劫同值或交会者是。

再诀云:“化禄还为好,休向墓中藏”,此谓化禄诚吉曜也,然畏守命值于辰戌丑未四墓之地,遇之为无用。化禄守命喜入寅申巳亥,是乃“禄居四马”一世衣食,惟亦要三合吉拱方验。

诀又有云:“禄逢冲破,吉也成凶”,亦谓化禄或禄存守命,有空劫煞忌及耗神三合冲破或同值,反成凶兆。(注:化禄守身逢恶冲破亦一理断,多主财来财去,散聚无常,难以蓄积成数也。)

化权

化权守命得科禄拱照,惊人富贵。(注:参看前文“化禄”所述。又,最喜科禄二化各守财、官二宫,分一守值于迁移二星合守于对宫,皆属次之,则无科权禄三奇与命身交会之巨富大贵也。)

化权守命身三合化科及魁钺昌曲,或与化科及主文之星同值于一垣,倘无四煞诸恶冲破而并得众吉扶持,定主文章冠世,盛名远播。

诀曰:“权科夹命为贵格”,亦即化权化科二星夹扶命身,惟命身亦须三方四正皆吉美,否则虽福亦薄。

又诀云:“权科夹禄命中逢,财官双美福禄荣”,亦即禄存守命得化权化科之夹拱,三方若得紫府辅弼昌曲魁钺之合照,定主富而且贵。

诀又曰:“权禄重逢,衣食丰隆”,即乃化权或化禄守命,得三方化权或化禄拱冲,又逢生年天十巡值,则为权禄重逢,每主是年发旺,惟亦须三方吉众无煞破始可作论。

诀曰:“权禄守财福之位,出世荣华”,亦即命中财宫值化禄,福德宫值化权,而命身又得诸吉守照,俱无煞忌空劫交会,多主少年得志,青云直上。

又诀云:“权禄重逢遭煞凑,虚誉之隆”,余如本文上例,惟命或身宫遭四煞冲合,虽得吉曜相扶亦多主浪得虚名。

再有诀云:“权禄吉星奴仆位,纵然官贵也奔驰”,即化权或化禄守奴仆宫,多不得力者也,二化同守亦然。

诀又曰:“权星逢遇羊陀冲,再加七杀忌劫空,纵贵累遭官谪贬,灾病难退遇限凶”,亦即化权守命三方四正皆见恶曜临值拱冲,纵得吉曜亦守财、官、迁、福而为官,亦主二限失吉之时居官生灾,庶人破财咸遭官非,士子不科,恶升阻碍。

化科

化科守命身,得权禄二化拱照,为三奇嘉会格,解述如前。

化科值命,纵逢煞忌诸恶,亦为文章秀士,然而清贫难免,再若夫妻、子女及福德宫失吉,尚主孤寡。

化科守命身,嫌逢截、旬及天空,若得之三考落第,六亲无靠,日醉酒肆,终身不得有遇。

诀曰:“禄会禄存大富,权会巨武英扬,科会魁钺贵显”,惟化科守命得魁钺拱合照临,更喜亦遇紫府辅弼昌曲之扶持,得日月梁照亦然,若是三方俱无煞忌及诸凶,定主财官双美,贵显非常。

诀曰:“权禄夹科为上品”,解如前述,惟较科权夹禄者为吉。

诀云:“科禄对拱,跃三汲于禹门”,亦即命得化科之坐守,而对宫迁移喜有禄存或化禄守值冲照,多主大限行吉之地平步青云,惟财官二宫亦并有魁钺守照方作此断。

再诀曰:“科禄命逢兼合吉,威权压众相王朝”,亦即“科名会禄格”,得之财官双美,有贵显之福。

又诀云:“科明禄暗,位列三台”,即化科守命,得化禄或禄存六合暗会是也。

诀又有云:“科命权朝,登庸甲第”,此为“科权同临格”,即乃化科与化权同宫守命,吉拱者多主少年登科,早行官运,更得昌曲魁钺紫府辅弼及天相合照,美上加美,锦上添花。

次又诀曰:“科星陷于凶神,苗而不秀”,即乃化科与四煞或杀廉破贪空劫耗忌死绝沐浴星同值命宫,多主科名无望,徒费精神耳。

再有诀云:“化科守命于陷弱,秀而不实”,比较苗而不秀者略佳,多主案牍劳形,清贫难遇,惟若得化禄扶助亦为福论,而三方得化权禄值财、官二宫拱照,为三奇嘉会之格,则不论科星居陷者也。

化忌

化忌多蹇之星也,守于命身,主一生命运蹇滞,每多灾失,好事难遂。然化忌为水曜,水局人得之虽不喜亦不忌,惟于他局之人则肆虐为凶;若是命身宫躔陷诸星失吉,受其害则绝无幸免者也。

化忌守命身,若是三方四正皆得众吉拱照临值,则化忌无力为恶,灾轻害少。

天同守命于戌位与化忌相冲,丁生人遇之反主吉利;巨门守命于辰值化忌同垣或相冲,辛生人亦吉。命坐酉宫与化忌同守,得太阳巳位或太阴丑地庙旺拱照,则化忌不忌,仍然主福。命值巳午宫与太阳同守,虽有蹇星亦共垣,则化忌受制无以为灾;命值亥子与太阴、化忌共守,则蹇星入庙旺得月安抚亦不为祸。

日月同宫于丑未守命值化忌而三方吉少,忌星则肆灾害;日月反背守命身与化忌同宫,或命身值化忌得日月反背之冲合拱照,皆主凶蹇。四煞或刑囚诸恶陷地守命与化忌同垣,则忌星与恶神同室营党,为害激烈也。