Tử vi

Chương 30: Chiêm Xuất Hành

XII.- CHIÊM XUẤT HÀNH

Xem quẻ xuất hành, lấy Thể làm chủ, Dụng làm sự xuất hành.

Thể khắc Dụng, xuất hành tốt được nhiều lợi lớn.

Bạn đang xem: Chương 30: Chiêm Xuất Hành

Dụng khắc Thể, đi ắt có họa.

Thể sinh Dụng ra đi ắt phá tài.

Dụng sinh Thể, ngoại tài vô lượng.

Thể Dụng tỵ hòa xuất hành tiện lợi.

Phàm xuất hành Thể nên thừa vượng và chư quái cần phải sinh Thể mới tốt.

Quái Thể mà Chấn Càn thì chủ đa động,

Khôn Cấn chủ bất động.

Tốn nên đi bằng thuyền,

Ly nên đi bộ hành,

Khảm phòng thất thoát,

Đoài chủ phân tranh (lộn xộn, khẩu thiệt)

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 30: Chiêm Xuất Hành

XII.- CHIÊM XUẤT HÀNH

Xem quẻ xuất hành, lấy Thể làm chủ, Dụng làm sự xuất hành.

Thể khắc Dụng, xuất hành tốt được nhiều lợi lớn.

Dụng khắc Thể, đi ắt có họa.

Thể sinh Dụng ra đi ắt phá tài.

Dụng sinh Thể, ngoại tài vô lượng.

Thể Dụng tỵ hòa xuất hành tiện lợi.

Phàm xuất hành Thể nên thừa vượng và chư quái cần phải sinh Thể mới tốt.

Quái Thể mà Chấn Càn thì chủ đa động,

Khôn Cấn chủ bất động.

Tốn nên đi bằng thuyền,

Ly nên đi bộ hành,

Khảm phòng thất thoát,

Đoài chủ phân tranh (lộn xộn, khẩu thiệt)

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button