Tử vi

Trước nghèo sau giàu, trước giàu sau nghèo

Rất nhiều người trong mệnh bàn có cát tinh và hung tinh đồng cung thì không phân biệt được thế nào là tốt, thế nào là xấu? Cung Mệnh có cát tinh lại có hung tinh là biểu thị người đó trước nghèo sau giàu, hoặc là trước giàu sau nghèo.

Vậy làm thế nào để phân biệt được trước nghèo sau giàu, hoặc là trước giàu sau nghèo?

Khi đó cần phải xem mệnh này sau đại hạn có hung tinh hay cát tinh? Nếu sao sau đại hạn là cát tinh thì anh ta trước nghèo sau giàu. Ngược lại nếu sao sau đại hạn là hung tinh thì anh ta trước giàu sau nghèo.

Bạn đang xem: Trước nghèo sau giàu, trước giàu sau nghèo

Cung Phúc đức của mệnh nữ có thể xem được sự quý tiện. Cung Mệnh không tốt, cung Phúc đức tốt thì trước nghèo sau giàu, ngược lại cung Phúc đức không tốt thì trước giàu sau nghèo.

Ví dụ về mệnh nữ trước giàu sau nghèo như sau:

Mệnh này có Tử vi, Thiên tướng, Hữu bật tọa Mệnh, là bậc quý phu nhân, dung mạo xinh đẹp, thích đồ cao cấp. Mệnh nữ rất ưa có Hữu bật tọa thủ cung Mệnh, tiếc là mệnh này có Thất sát độc thủ cung Phúc đức. Sách xưa có câu: “tiện vô dị” (không gì ngoài sự nghèo), lại có Tham lang tọa thủ cung Phu thê, về sau sinh ly tử biệt, tuy có gia đình mỹ mãn nhưng không biết đủ, ra ngoài ăn chơi, tìm người lắm tiền có thể cung phụng cho cô ta hưởng thụ, thật không biết năm tháng vô tình, ngày ngày trôi qua, năm lại tiếp năm. Nay đã 36 tuổi, nhạt phấn phai hương, thay đổi nhân tình, cùng chung sống một thời gian lại có mới nới cũ, người này bần cùng rồi thì lại muốn tìm người khác lắm tiền hơn. Khi đại hạn có sát tinh, ví dụ như đại hạn 32 – 41 tuổi có Linh tinh, Thiên không; đại hạn 42 – 51 tuổi có Dương nhẫn; đại hạn 52 – 61 tuổi có Hỏa tinh; đại hạn 62 – 71 tuổi có Đà la, vận mệnh ngày càng đi xuống, cảnh già thật đáng thương.

Lại nói, mệnh nữ tối kỵ cung Phu thê và cung Tử nữ có sát tinh, ắt có sự thương tâm tràn lệ. Nếu cung Phu thê không có sát tinh nhưng cung Tử nữ có Địa không, Linh tinh thì người đó với con cái duyên phận mỏng bạc; lại có Vũ khúc, Thiên phủ tọa cung Tài bạch ắt phát tài lớn, tiếc là có Dương nhẫn đồng cung nên tài của không tụ mà còn vì của cải mà chịu thương tổn.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Trước nghèo sau giàu, trước giàu sau nghèo

Rất nhiều người trong mệnh bàn có cát tinh và hung tinh đồng cung thì không phân biệt được thế nào là tốt, thế nào là xấu? Cung Mệnh có cát tinh lại có hung tinh là biểu thị người đó trước nghèo sau giàu, hoặc là trước giàu sau nghèo.

Vậy làm thế nào để phân biệt được trước nghèo sau giàu, hoặc là trước giàu sau nghèo?

Khi đó cần phải xem mệnh này sau đại hạn có hung tinh hay cát tinh? Nếu sao sau đại hạn là cát tinh thì anh ta trước nghèo sau giàu. Ngược lại nếu sao sau đại hạn là hung tinh thì anh ta trước giàu sau nghèo.

Cung Phúc đức của mệnh nữ có thể xem được sự quý tiện. Cung Mệnh không tốt, cung Phúc đức tốt thì trước nghèo sau giàu, ngược lại cung Phúc đức không tốt thì trước giàu sau nghèo.

Ví dụ về mệnh nữ trước giàu sau nghèo như sau:

Mệnh này có Tử vi, Thiên tướng, Hữu bật tọa Mệnh, là bậc quý phu nhân, dung mạo xinh đẹp, thích đồ cao cấp. Mệnh nữ rất ưa có Hữu bật tọa thủ cung Mệnh, tiếc là mệnh này có Thất sát độc thủ cung Phúc đức. Sách xưa có câu: “tiện vô dị” (không gì ngoài sự nghèo), lại có Tham lang tọa thủ cung Phu thê, về sau sinh ly tử biệt, tuy có gia đình mỹ mãn nhưng không biết đủ, ra ngoài ăn chơi, tìm người lắm tiền có thể cung phụng cho cô ta hưởng thụ, thật không biết năm tháng vô tình, ngày ngày trôi qua, năm lại tiếp năm. Nay đã 36 tuổi, nhạt phấn phai hương, thay đổi nhân tình, cùng chung sống một thời gian lại có mới nới cũ, người này bần cùng rồi thì lại muốn tìm người khác lắm tiền hơn. Khi đại hạn có sát tinh, ví dụ như đại hạn 32 – 41 tuổi có Linh tinh, Thiên không; đại hạn 42 – 51 tuổi có Dương nhẫn; đại hạn 52 – 61 tuổi có Hỏa tinh; đại hạn 62 – 71 tuổi có Đà la, vận mệnh ngày càng đi xuống, cảnh già thật đáng thương.

Lại nói, mệnh nữ tối kỵ cung Phu thê và cung Tử nữ có sát tinh, ắt có sự thương tâm tràn lệ. Nếu cung Phu thê không có sát tinh nhưng cung Tử nữ có Địa không, Linh tinh thì người đó với con cái duyên phận mỏng bạc; lại có Vũ khúc, Thiên phủ tọa cung Tài bạch ắt phát tài lớn, tiếc là có Dương nhẫn đồng cung nên tài của không tụ mà còn vì của cải mà chịu thương tổn.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button