Tử vi

Chương 31: Phụ Luận Về Tử Tức

(1) Đại Cương

Nếu cung Mệnh, Thân sáng sủa tốt đẹp, chắc chắn là được hưởng phú qúy, nhưng chẳng

may cung Tử Tức lại mờ ám xấu xa, vậy về già thường cô đơn hay không được nhờ vả con cái mà

Bạn đang xem: Chương 31: Phụ Luận Về Tử Tức

an hưởng thanh nhàn. Trái lại nếu cung Mệnh, Thân mờ ám xấu xa, dĩ nhiên là vất vả lật đật, nhưng

cung Tử Tức lại sáng sủa tốt đẹp, vậy lúc về già cũng được sung sướng đôi chút vì được nhờ con.

Cổ nhân có câu:

Mệnh hung nhi cát, do hữu Tử cung cát

Mệnh cát nhi hung, do hữu Tử cung hung.

Nghĩa là

Mệnh xấu hóa tốt vì cung Tử Tức tốt

Mệnh tốt hóa xấu vì cung Tủ Tức xấu

Sự tốt xấu của cung Tử Tức lại rất quan hệ đến cuộc đời của người đàn bà, lúc còn trẻ nhờ cha mẹ, sau lập gia đình, tất phải nương vào chồng, đến già lại phải trông vào con.

 

(2) Tiểu Luận

– Cung Tử Tức của cha mẹ hay cung Mệnh của con có nhiều sao giống nhau gọi là Truyền tinh, sau này được nhờ đứa con đó.

Thí dụ: Cung Tử Tức của cha hay mẹ có Tử, Phù, Xương, Khúc, Long, Phượng hội hợp. Cung Mệnh của con có Phủ, Tướng, Xương, Khúc, Long, Phượng hội hợp. Như vậy là Truyền tinh.

– Cung Tử Tức của cha hay mẹ và cung Mệnh của con có nhiều sao khác nhau gọi là Bất truyền tinh. Sau này không được nhờ đứa con đó, hoặc con chết trước cha mẹ, hoặc cha mẹ chết trước khi con hiến đạt khá giả.

Thí dụ: Cung Tử Tức của cha mẹ có Sát, Phá, Liêm, Tham, Tả, Hữu hội hợp. Cung Mệnh của con сó Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương, Xương, Khúc hội hợp. Như vậy là Bất truyền tinh.

– Cung Tử Tức của cha và cung Mệnh của con có nhiều sao giống nhau, như vậy cha hợp với con, trái lại là cha con không hợp nhau.

– Cung Tử Tức của cha hay mẹ và cung Mệnh của con có nhiều sao mờ ám xấu xa giống nhau, chủ sự cô khắc, gây tai ương, tật bệnh, như vậy rất khó nuôi đứa con đó. Nhưng nếu ngoài 40 tuổi (hoặc tuổi cha, hoặc tuổi mẹ) mới sinh đứa con đó lại rất dễ nuôi.

(Dẫn theo trang www.huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 31: Phụ Luận Về Tử Tức

(1) Đại Cương

Nếu cung Mệnh, Thân sáng sủa tốt đẹp, chắc chắn là được hưởng phú qúy, nhưng chẳng

may cung Tử Tức lại mờ ám xấu xa, vậy về già thường cô đơn hay không được nhờ vả con cái mà

an hưởng thanh nhàn. Trái lại nếu cung Mệnh, Thân mờ ám xấu xa, dĩ nhiên là vất vả lật đật, nhưng

cung Tử Tức lại sáng sủa tốt đẹp, vậy lúc về già cũng được sung sướng đôi chút vì được nhờ con.

Cổ nhân có câu:

Mệnh hung nhi cát, do hữu Tử cung cát

Mệnh cát nhi hung, do hữu Tử cung hung.

Nghĩa là

Mệnh xấu hóa tốt vì cung Tử Tức tốt

Mệnh tốt hóa xấu vì cung Tủ Tức xấu

Sự tốt xấu của cung Tử Tức lại rất quan hệ đến cuộc đời của người đàn bà, lúc còn trẻ nhờ cha mẹ, sau lập gia đình, tất phải nương vào chồng, đến già lại phải trông vào con.

 

(2) Tiểu Luận

– Cung Tử Tức của cha mẹ hay cung Mệnh của con có nhiều sao giống nhau gọi là Truyền tinh, sau này được nhờ đứa con đó.

Thí dụ: Cung Tử Tức của cha hay mẹ có Tử, Phù, Xương, Khúc, Long, Phượng hội hợp. Cung Mệnh của con có Phủ, Tướng, Xương, Khúc, Long, Phượng hội hợp. Như vậy là Truyền tinh.

– Cung Tử Tức của cha hay mẹ và cung Mệnh của con có nhiều sao khác nhau gọi là Bất truyền tinh. Sau này không được nhờ đứa con đó, hoặc con chết trước cha mẹ, hoặc cha mẹ chết trước khi con hiến đạt khá giả.

Thí dụ: Cung Tử Tức của cha mẹ có Sát, Phá, Liêm, Tham, Tả, Hữu hội hợp. Cung Mệnh của con сó Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương, Xương, Khúc hội hợp. Như vậy là Bất truyền tinh.

– Cung Tử Tức của cha và cung Mệnh của con có nhiều sao giống nhau, như vậy cha hợp với con, trái lại là cha con không hợp nhau.

– Cung Tử Tức của cha hay mẹ và cung Mệnh của con có nhiều sao mờ ám xấu xa giống nhau, chủ sự cô khắc, gây tai ương, tật bệnh, như vậy rất khó nuôi đứa con đó. Nhưng nếu ngoài 40 tuổi (hoặc tuổi cha, hoặc tuổi mẹ) mới sinh đứa con đó lại rất dễ nuôi.

(Dẫn theo trang www.huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button