Tử vi

Đầu tư luận đoán từ 5 cung tài bạch vị quan sát

Đầu tư luận đoán từ 5 cung tài bạch vị quan sát

Quan sát [ cung tài bạch ] cùng với [ cung nô bộc ] tứ hóa tới rơi cung vị

Cổ phiếu chợ đi vào nhân cùng quảng đại chúng sinh sản sinh lợi hại quan hệ

Bạn đang xem: Đầu tư luận đoán từ 5 cung tài bạch vị quan sát

Tài làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập mệnh ( bính tuất ) chủ mệnh chủ ý nghĩ tốt thực hội kiếm tiền nhất định sẽ kiếm tiền

Phàm là phi hóa kỵ nhập Huynh nô tuyến chính là tiến vào cát hung phân giới tuyến không phải thân có vấn đề chính là tổn tài

[ cung tài bạch ] thiên lương ( cổ phiếu ngôi sao ) hóa lộc nhập thì khả buôn bán có lời cổ phiếu phương diện tiền tài ( tham đổ sẽ thắng )

Vũ khúc tự hóa lộc chính tài tinh hóa lộc mới thật sự là tài phải là sanh ra ở có tiền đấy gia đình

( thiên lương là cổ phiếu ngôi sao vũ khúc văn khúc cùng luận )

Nếu bản mạng [ cung tài bạch ] hoặc [ Quan lộc cung ] can cung của nó có cát hóa ( hóa lộc hóa quyền hóa khoa ) nhập cung mệnh đại hạn :

Nam mệnh chủ đây hạn nội khả sáng nghiệp đại triển hồng đồ buôn bán có lời lớn tiền

Nữ mệnh khả đó kim quy tế ( hảo trượng phu ) cũng có thể sáng nghiệp kiếm tiền

[ cung tài bạch ] vũ khúc hóa quyền canh tài tinh cầm quyền biểu hiện cầm quyền nhiều tài thế vượng thiện với để ý tài huyên náo ở bên trong thủ tài

Khả kinh doanh phó nghiệp thu vào tăng nhiều vui mừng thao tác cổ phiếu đầu tư ( không thể gặp sát đồng độ )

Lộc ( tiên thiên tài ) nhập tài hương có tài khí chủ có quý nhân trợ giúp tài nhiều kiếm tiền dễ dàng nhâm chi tiêu cuồn cuộn không dứt

Dễ có thiên tài ( tài tinh hóa lộc mới có thể luận tài )

[ cung tài bạch ] “Cơ nguyệt đồng lương “Ở tài bạch đấy tiến tài bảo thủ ổn định nên lấy cung cấp nghĩa vụ phục vụ chủ yếu ( quảng kết nhân duyên )

Nếu được đại chúng duy trì tài lộc tự nhiên tùy tới mà tới

Nếu để cầu tài mưu lợi nhuận thì trái lại nhiều làm phức tạp dẫn đến độc chức mà mất đi tài lộc

Nếu lấy thiên cơ chủ yếu nhập tài bạch ( thìn tuất xấu chưa ) cơ lương tam phương không thấy sát kị mới thành cách

Này việt biến động càng cao đấy trưng ứng khả mua bán cổ phiếu tiến tài

( bình thường hóa khoa nhập tài Quan không nên âm mưu tâm không đủ )

Tân sinh năm nhân văn xương hóa kị biểu hiện tài chính nhóm khoán hội ra vấn đề đi vào cổ phiếu nên thận trọng

Tài làm hóa kị nhập phu trùng Quan tượng này sự nghiệp cùng tiền tài không duyên ( buôn bán có lời không đến tiền )

Tài vận không tốt ( tài trùng Quan [ tài tới tài ]) thuộc hung tượng

Tài bạch phùng hóa kỵ năm sinh + kiếp hoặc khoảng không mỗi đổ tất thâu chưa từ bỏ ý định

[ cung tài bạch ] tự hóa kị

Tài làm tự hóa kị bất luận tiền tài có hoặc không giai thủ không được nhân vô lý tài quan niệm hoặc không biết tiết chế không đoái hậu quả đấy huy bỗng nhiên

Nếu tài cung tự hóa kị mà này tài làm hóa lộc nhập ( mệnh 1 tài 5 Quan 9 điền 10) này là tài ra tài tất hư nát

Tài làm tự hóa kị là tài ra biểu hiện đưa tiền tài lấy đi ra bên ngoài tiêu hết giống ( lấy cung tài bạch từ là thể dụng )

Tài làm hóa kị nhập phụ trùng tật ( ám tổn ) biểu hiện tài vận không tốt đối với tài mà nói đều là bất lợi dễ dàng bị ngã trái mà tổn tài giống

< cha mẹ là nô tới tài > tài làm hóa lộc nhập phụ biểu hiện kiếm tiền nhờ vả bằng hữu hợp tác hoặc nhờ vả bằng hữu tài lực duy trì

Tài làm hóa kị nhập nô < nô bộc là tài người ấy > trùng [ bản Huynh ]( tài khố ) tuyệt không thể cùng bằng hữu hợp tác đầu tư

Nếu không đầu nhập tới tư kim dễ dàng bị cổ đông huy bỗng nhiên mà chịu đựng tổn giống

Người sinh năm giáp thái dương sinh kỵ cự môn tọa mệnh ( bính dần ) [ bản tài ]( giáp tuất ) cung vô chính diệu này là [ định tượng cung ]

Phúc đức ( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị thiên lương đồng cung + địa kiếp trùng [ bản tài ]( giáp tuất )[ định tượng cung ] mệnh chủ nhất thiết không thể bính cổ phiếu

[ lớn tài ] làm hóa kị nhập điền nhưng cung điền trạch tọa sinh kỵ tượng này hình thành song kị trùng [ vở ] đây hạn không nên đầu tư

< đứa con là tật tới phúc > [ lớn tài ] làm hóa kị nhập điền trùng [ vở ]/ [ tật tới phúc ] chịu trùng sợ thân có sai lầm phúc giống

Nếu tài bạch ( nhâm dần ) tài làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản phụ [ phu tới điền ]( Đinh Mùi )

Tài làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập bản quan [ phu tới thiên ]( canh tuất ) gặp vũ khúc sinh kỵ cấu thành song kị trùng bản phu

Gặp vũ khúc sinh kỵ cấu thành song kị trùng [ bản phu ] phối ngẫu nhất thiết không thể bính cổ phiếu

Cơ lương tọa mệnh thìn mười hai tháng sinh ra thiên diêu tại tí cùng thái âm thiên đồng thủ tài bạch [ đầy ao nước trong ]

Có thiên tài vận ( màu khoán cổ phiếu cờ bạc ) có thể phát tài

Tài bạch gặp thiên đồng thái âm + thiên diêu đồng cung tại tí là “Đầy ao nước trong” phát lớn tài như cổ phiếu màu khoán cờ bạc các loại

Tài làm hóa lộc nhập tật ( tật là nô bộc tới phúc đức chiếu nô tới tài ) giúp hắn nhân kiếm tiền

Hoặc nói kiếm tiền sau khi bị ngã màn che ( ngã hội ) cho nên không nên cùng hội

Tham lang ở tài cung phi chủ tinh thông để ý tài mà là quá hợp ý hòa mạo hiểm lấy nhỏ đánh lớn lấy công là thủ bị thu nhận thất bại

Lấy ngu nhạc giao tế cầu thủ tài vật

Tử vị trí cung tài bạch tham lang thủ đối chiếu tử vi tài vận rốt tốt thu vào tốt nhưng không cố định

Nên kinh doanh ngu nhạc cơm ẩm các loại nghiệp đồ đạc trong cửa hàng hoặc hợp ý tính đầu tư hoặc tự do nghiệp

Ở ngọ “Mộc hỏa thông minh” hùng tài đại lược khả chưởng tài quyền vui mừng gặp hỏa linh như không thấy sát có bộc phát

Tham lang tự hóa lộc quý gặp đốm lửa hoặc linh tinh đồng cung chủ sẽ có món lãi kếch sù phúc chí tâm linh

Đầu tư cổ phiếu tưởng khoán các loại có thật to thu hoạch chú ý bộc phát nhưng bị bạo bại

Tham lang tự hóa lộc quý hỏa tham, linh tham chủ được ngoài ý muốn tới tài nếu gặp sát kị trùng, bị bạo bại

Nếu không kiếp đồng độ, tài đến tài đi quá nhanh, trên giấy phú quý

Thiên tướng cố thủ tài nguyên chủ cả đời tài nguyên đúng lúc ổn định buôn bán có lời không đến hợp ý hoặc hoành tài

( thiên tướng là đúng lúc tới tài nguyên ổn định không hoành tài hoặc hợp ý tới tài )

Hồng loan độc thủ tài bạch là người hợp ý vui mừng cờ bạc hội nhân hợp ý thao tác hoặc tham đổ mà phí của ( hoạt bàn tài bạch cùng luận )

Tài làm vũ khúc tự hóa kị chính là sẽ không để ý tài hoặc tài vận không tốt giống lưu ý phúc đức tham lang sinh kỵ văn xương tự hóa khoa

Lưu ý đi ngược chiều thứ năm đại nạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ]( nhâm tuất ) phùng vũ khúc tự hóa kị bản hạn tài vận không tốt

Đây hạn không nên đầu tư hợp tác ( xem [ vở ]( quý hợi ) thái dương + đà la

Mà [ bổn điền ]( đinh tị ) cự môn sinh quyền thả tự hóa kị là [ sách mã kỵ ] [ bản phụ ]( ất mão ) thái âm sinh khoa tự hóa kị )

Năm xưa 37( canh ngọ ) [ lưu mệnh ] nhập [ bổn điền ]

[ lưu tài ] nhập [ bản Huynh ] tọa liêm trinh lộc năm sinh lại tự hóa kị đầu tư cổ phiếu sai sót tổn thất trăm dư vạn

Nếu tài làm hóa kị nhập đứa con tiền tài phần lớn là đứa con chi tiêu cho nên tiêu vặt tiền ít chú ý nhất thiết chớ hợp tác kinh doanh hội bồi bản

Hoặc biểu hiện có tiền vui vẻ đầu tư hợp tác không nhất định có tiền buôn bán có lời

Trùng điền trạch chủ phá khố tài không tụ hợp tư tiền tài bị bằng hữu cầm sợ thiếu tổn buồn thiu

Đi ngược chiều thứ ba đại nạn [ cung mệnh đại hạn ] trùng điệp [ vợ chồng ]( nhâm thìn )

[ thiên mệnh ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( tổ phụ ) hội lộc tồn song lộc ( cha mẹ là nô bộc tới tài bạch ) chủ dễ có được thiên tài

< huynh đệ là tài tới điền > ( xem tài khố )

Này [ lớn tài ] ở [ thiên di ]( canh tử ) can canh thái dương hóa lộc nhập [ tật ách ]( tân sửu )([ thái tử ]) chiếu [ bản phụ ] có thiên tài vận

Năm xưa 28 quý xấu nhập [ lớn tài ] thái dương hóa lộc tới nhập cung năm này có thiên tài vận là năm ở bên trong lớn tưởng phát tài

Thuận hành thứ ba đại nạn (26~35) [ thiên mệnh ] đi [ bản phúc ]( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị

[ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ tự hóa kị ở [ bản phúc ] trùng [ bản tài ] tài chính ra trạng huống

[ lớn tài ] ở [ bản phu ]( bính tý )

[ lớn tài ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản tật ]( quý dậu ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh hung tiền tài bất lợi

Trùng [ cha mẹ ] văn thư bất lợi không nên đầu tư cổ phiếu

Năm xưa 26 kỉ tỵ lưu mệnh nhập bổn điền kỉ tỵ tọa văn khúc tự hóa kị

Lưu tài ở bản tật phát triển an toàn tài làm liêm trinh hóa kị trùng phá lộc năm sinh đại hung đầu tư thất lợi thường tiền hơn trăm vạn

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đầu tư luận đoán từ 5 cung tài bạch vị quan sát

Đầu tư luận đoán từ 5 cung tài bạch vị quan sát

Quan sát [ cung tài bạch ] cùng với [ cung nô bộc ] tứ hóa tới rơi cung vị

Cổ phiếu chợ đi vào nhân cùng quảng đại chúng sinh sản sinh lợi hại quan hệ

Tài làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập mệnh ( bính tuất ) chủ mệnh chủ ý nghĩ tốt thực hội kiếm tiền nhất định sẽ kiếm tiền

Phàm là phi hóa kỵ nhập Huynh nô tuyến chính là tiến vào cát hung phân giới tuyến không phải thân có vấn đề chính là tổn tài

[ cung tài bạch ] thiên lương ( cổ phiếu ngôi sao ) hóa lộc nhập thì khả buôn bán có lời cổ phiếu phương diện tiền tài ( tham đổ sẽ thắng )

Vũ khúc tự hóa lộc chính tài tinh hóa lộc mới thật sự là tài phải là sanh ra ở có tiền đấy gia đình

( thiên lương là cổ phiếu ngôi sao vũ khúc văn khúc cùng luận )

Nếu bản mạng [ cung tài bạch ] hoặc [ Quan lộc cung ] can cung của nó có cát hóa ( hóa lộc hóa quyền hóa khoa ) nhập cung mệnh đại hạn :

Nam mệnh chủ đây hạn nội khả sáng nghiệp đại triển hồng đồ buôn bán có lời lớn tiền

Nữ mệnh khả đó kim quy tế ( hảo trượng phu ) cũng có thể sáng nghiệp kiếm tiền

[ cung tài bạch ] vũ khúc hóa quyền canh tài tinh cầm quyền biểu hiện cầm quyền nhiều tài thế vượng thiện với để ý tài huyên náo ở bên trong thủ tài

Khả kinh doanh phó nghiệp thu vào tăng nhiều vui mừng thao tác cổ phiếu đầu tư ( không thể gặp sát đồng độ )

Lộc ( tiên thiên tài ) nhập tài hương có tài khí chủ có quý nhân trợ giúp tài nhiều kiếm tiền dễ dàng nhâm chi tiêu cuồn cuộn không dứt

Dễ có thiên tài ( tài tinh hóa lộc mới có thể luận tài )

[ cung tài bạch ] “Cơ nguyệt đồng lương “Ở tài bạch đấy tiến tài bảo thủ ổn định nên lấy cung cấp nghĩa vụ phục vụ chủ yếu ( quảng kết nhân duyên )

Nếu được đại chúng duy trì tài lộc tự nhiên tùy tới mà tới

Nếu để cầu tài mưu lợi nhuận thì trái lại nhiều làm phức tạp dẫn đến độc chức mà mất đi tài lộc

Nếu lấy thiên cơ chủ yếu nhập tài bạch ( thìn tuất xấu chưa ) cơ lương tam phương không thấy sát kị mới thành cách

Này việt biến động càng cao đấy trưng ứng khả mua bán cổ phiếu tiến tài

( bình thường hóa khoa nhập tài Quan không nên âm mưu tâm không đủ )

Tân sinh năm nhân văn xương hóa kị biểu hiện tài chính nhóm khoán hội ra vấn đề đi vào cổ phiếu nên thận trọng

Tài làm hóa kị nhập phu trùng Quan tượng này sự nghiệp cùng tiền tài không duyên ( buôn bán có lời không đến tiền )

Tài vận không tốt ( tài trùng Quan [ tài tới tài ]) thuộc hung tượng

Tài bạch phùng hóa kỵ năm sinh + kiếp hoặc khoảng không mỗi đổ tất thâu chưa từ bỏ ý định

[ cung tài bạch ] tự hóa kị

Tài làm tự hóa kị bất luận tiền tài có hoặc không giai thủ không được nhân vô lý tài quan niệm hoặc không biết tiết chế không đoái hậu quả đấy huy bỗng nhiên

Nếu tài cung tự hóa kị mà này tài làm hóa lộc nhập ( mệnh 1 tài 5 Quan 9 điền 10) này là tài ra tài tất hư nát

Tài làm tự hóa kị là tài ra biểu hiện đưa tiền tài lấy đi ra bên ngoài tiêu hết giống ( lấy cung tài bạch từ là thể dụng )

Tài làm hóa kị nhập phụ trùng tật ( ám tổn ) biểu hiện tài vận không tốt đối với tài mà nói đều là bất lợi dễ dàng bị ngã trái mà tổn tài giống

< cha mẹ là nô tới tài > tài làm hóa lộc nhập phụ biểu hiện kiếm tiền nhờ vả bằng hữu hợp tác hoặc nhờ vả bằng hữu tài lực duy trì

Tài làm hóa kị nhập nô < nô bộc là tài người ấy > trùng [ bản Huynh ]( tài khố ) tuyệt không thể cùng bằng hữu hợp tác đầu tư

Nếu không đầu nhập tới tư kim dễ dàng bị cổ đông huy bỗng nhiên mà chịu đựng tổn giống

Người sinh năm giáp thái dương sinh kỵ cự môn tọa mệnh ( bính dần ) [ bản tài ]( giáp tuất ) cung vô chính diệu này là [ định tượng cung ]

Phúc đức ( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị thiên lương đồng cung + địa kiếp trùng [ bản tài ]( giáp tuất )[ định tượng cung ] mệnh chủ nhất thiết không thể bính cổ phiếu

[ lớn tài ] làm hóa kị nhập điền nhưng cung điền trạch tọa sinh kỵ tượng này hình thành song kị trùng [ vở ] đây hạn không nên đầu tư

< đứa con là tật tới phúc > [ lớn tài ] làm hóa kị nhập điền trùng [ vở ]/ [ tật tới phúc ] chịu trùng sợ thân có sai lầm phúc giống

Nếu tài bạch ( nhâm dần ) tài làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản phụ [ phu tới điền ]( Đinh Mùi )

Tài làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập bản quan [ phu tới thiên ]( canh tuất ) gặp vũ khúc sinh kỵ cấu thành song kị trùng bản phu

Gặp vũ khúc sinh kỵ cấu thành song kị trùng [ bản phu ] phối ngẫu nhất thiết không thể bính cổ phiếu

Cơ lương tọa mệnh thìn mười hai tháng sinh ra thiên diêu tại tí cùng thái âm thiên đồng thủ tài bạch [ đầy ao nước trong ]

Có thiên tài vận ( màu khoán cổ phiếu cờ bạc ) có thể phát tài

Tài bạch gặp thiên đồng thái âm + thiên diêu đồng cung tại tí là “Đầy ao nước trong” phát lớn tài như cổ phiếu màu khoán cờ bạc các loại

Tài làm hóa lộc nhập tật ( tật là nô bộc tới phúc đức chiếu nô tới tài ) giúp hắn nhân kiếm tiền

Hoặc nói kiếm tiền sau khi bị ngã màn che ( ngã hội ) cho nên không nên cùng hội

Tham lang ở tài cung phi chủ tinh thông để ý tài mà là quá hợp ý hòa mạo hiểm lấy nhỏ đánh lớn lấy công là thủ bị thu nhận thất bại

Lấy ngu nhạc giao tế cầu thủ tài vật

Tử vị trí cung tài bạch tham lang thủ đối chiếu tử vi tài vận rốt tốt thu vào tốt nhưng không cố định

Nên kinh doanh ngu nhạc cơm ẩm các loại nghiệp đồ đạc trong cửa hàng hoặc hợp ý tính đầu tư hoặc tự do nghiệp

Ở ngọ “Mộc hỏa thông minh” hùng tài đại lược khả chưởng tài quyền vui mừng gặp hỏa linh như không thấy sát có bộc phát

Tham lang tự hóa lộc quý gặp đốm lửa hoặc linh tinh đồng cung chủ sẽ có món lãi kếch sù phúc chí tâm linh

Đầu tư cổ phiếu tưởng khoán các loại có thật to thu hoạch chú ý bộc phát nhưng bị bạo bại

Tham lang tự hóa lộc quý hỏa tham, linh tham chủ được ngoài ý muốn tới tài nếu gặp sát kị trùng, bị bạo bại

Nếu không kiếp đồng độ, tài đến tài đi quá nhanh, trên giấy phú quý

Thiên tướng cố thủ tài nguyên chủ cả đời tài nguyên đúng lúc ổn định buôn bán có lời không đến hợp ý hoặc hoành tài

( thiên tướng là đúng lúc tới tài nguyên ổn định không hoành tài hoặc hợp ý tới tài )

Hồng loan độc thủ tài bạch là người hợp ý vui mừng cờ bạc hội nhân hợp ý thao tác hoặc tham đổ mà phí của ( hoạt bàn tài bạch cùng luận )

Tài làm vũ khúc tự hóa kị chính là sẽ không để ý tài hoặc tài vận không tốt giống lưu ý phúc đức tham lang sinh kỵ văn xương tự hóa khoa

Lưu ý đi ngược chiều thứ năm đại nạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ]( nhâm tuất ) phùng vũ khúc tự hóa kị bản hạn tài vận không tốt

Đây hạn không nên đầu tư hợp tác ( xem [ vở ]( quý hợi ) thái dương + đà la

Mà [ bổn điền ]( đinh tị ) cự môn sinh quyền thả tự hóa kị là [ sách mã kỵ ] [ bản phụ ]( ất mão ) thái âm sinh khoa tự hóa kị )

Năm xưa 37( canh ngọ ) [ lưu mệnh ] nhập [ bổn điền ]

[ lưu tài ] nhập [ bản Huynh ] tọa liêm trinh lộc năm sinh lại tự hóa kị đầu tư cổ phiếu sai sót tổn thất trăm dư vạn

Nếu tài làm hóa kị nhập đứa con tiền tài phần lớn là đứa con chi tiêu cho nên tiêu vặt tiền ít chú ý nhất thiết chớ hợp tác kinh doanh hội bồi bản

Hoặc biểu hiện có tiền vui vẻ đầu tư hợp tác không nhất định có tiền buôn bán có lời

Trùng điền trạch chủ phá khố tài không tụ hợp tư tiền tài bị bằng hữu cầm sợ thiếu tổn buồn thiu

Đi ngược chiều thứ ba đại nạn [ cung mệnh đại hạn ] trùng điệp [ vợ chồng ]( nhâm thìn )

[ thiên mệnh ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( tổ phụ ) hội lộc tồn song lộc ( cha mẹ là nô bộc tới tài bạch ) chủ dễ có được thiên tài

< huynh đệ là tài tới điền > ( xem tài khố )

Này [ lớn tài ] ở [ thiên di ]( canh tử ) can canh thái dương hóa lộc nhập [ tật ách ]( tân sửu )([ thái tử ]) chiếu [ bản phụ ] có thiên tài vận

Năm xưa 28 quý xấu nhập [ lớn tài ] thái dương hóa lộc tới nhập cung năm này có thiên tài vận là năm ở bên trong lớn tưởng phát tài

Thuận hành thứ ba đại nạn (26~35) [ thiên mệnh ] đi [ bản phúc ]( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị

[ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ tự hóa kị ở [ bản phúc ] trùng [ bản tài ] tài chính ra trạng huống

[ lớn tài ] ở [ bản phu ]( bính tý )

[ lớn tài ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản tật ]( quý dậu ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh hung tiền tài bất lợi

Trùng [ cha mẹ ] văn thư bất lợi không nên đầu tư cổ phiếu

Năm xưa 26 kỉ tỵ lưu mệnh nhập bổn điền kỉ tỵ tọa văn khúc tự hóa kị

Lưu tài ở bản tật phát triển an toàn tài làm liêm trinh hóa kị trùng phá lộc năm sinh đại hung đầu tư thất lợi thường tiền hơn trăm vạn

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button