Tử vi

Tư thế của từng nhóm tinh đẩu

Ở phần phân tách luận đoán, việc đầu tiên đem Tử vi chia thành Lưỡng nghi, Lưỡng nghi phân ra tứ tượng, rồi tuần tự ra bát quái v.v.. thì thấy đâu nào là phe phái và sự phản ứng khi chúng gặp nhau. Cũng như một gia đình có nội ngoại, con cháu sau này ngày một sanh sản ra xa lần nhau, sự phân biệt vẫn là nội hay ngoại khiến sự sinh khắc chế hóa nặng hay nhẹ là cùng phe hay khác phái.

Tử Phủ Vũ Tướng, Sát Phá Liêm Tham là một trong lưỡng nghi khi chuyển vận gặp nhau vẫn ít thay đổi, dễ dàng hơn là gặp Cơ Nguyệt Đồng Lương, Cự Nhật.

Trái lại Cơ Nguyệt Đồng Lương vận hành đụng nhằm Sát Phá Liêm Tham tất nhiên phải có sự đụng chạm nặng vì là 2 thế cờ đặc biệt khác nhau như nước với lửa, phần thiệt hại vẫn là phần của kẻ yếu.

Bạn đang xem: Tư thế của từng nhóm tinh đẩu

Tư thế của Tứ tượng muốn được hoàn mỹ cũng như triều đại nào phải có tối thiểu bầy tôi chân tay đắc lực của họ mới thành công:

a)      Bộ Tử – Phủ – Vũ – Tướng : Cần nhất Tả – Hữu, Thai – Tọa .

b)      Bộ Sất – Phá – Liêm – Tham : Cần nhất là Lục Sát – Tinh, Thai – Cáo

c)      Cơ – Nguyệt – Đồng – Lương : Cần nhất là Xương – Khúc, Khôi – Việt

d)      Cự – Nhật : Cần nhất là Hồng – Đào , Quang – Quý

e)      Riêng bộ Nhật – Nguyệt, nếu có lạc hãm, ngoài bộ Hồng – Đào – Hỉ, ít nhất phải đứng cặp với một trong ba bộ hợp cách với nó là : Xương – Khúc, Long – Phượng, Quang – Quý cũng kể như là người có tư cách, dầu có ở hoàn cảnh nghèo túng cũng không hèn .

Bộ Khoa Quyền Lộc cho những cách trên như gấm thêu hoa là tư thế của người gặp vận hội tốt .

Bộ Long – Phượng – Hổ – Cái là nhân phẩm của cá nhân chính phái.

Còn cái chân giá trị thực sự tương xứng với địa vị và lòng ngưỡng mộ trọng đãi được thế nhân cảm phục là ở 3 bộ:

            Nhật – Nguyệt   : Thông minh sáng suốt

            Tả Hữu            : Tài năng quán xuyến

            Thiên Mã         : Nghị lực cần mẫn

Số Khổng – Minh quân sư nhà hậu Hán đắc bộ 3 này. Theo thiển kiến bộ 3 này là 3 viên ngọc quí của Tử -Vi, chứng minh đương số là người có thực lực, chỉ cần có 1 trong 3 bộ này cũng đủ hơn cái bả vinh hoa (Khoa Quyền Lộc) về phần thực sự giá trị.

(Tử vi nghiệm lý – tác giả Thiên Lương)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tư thế của từng nhóm tinh đẩu

Ở phần phân tách luận đoán, việc đầu tiên đem Tử vi chia thành Lưỡng nghi, Lưỡng nghi phân ra tứ tượng, rồi tuần tự ra bát quái v.v.. thì thấy đâu nào là phe phái và sự phản ứng khi chúng gặp nhau. Cũng như một gia đình có nội ngoại, con cháu sau này ngày một sanh sản ra xa lần nhau, sự phân biệt vẫn là nội hay ngoại khiến sự sinh khắc chế hóa nặng hay nhẹ là cùng phe hay khác phái.

Tử Phủ Vũ Tướng, Sát Phá Liêm Tham là một trong lưỡng nghi khi chuyển vận gặp nhau vẫn ít thay đổi, dễ dàng hơn là gặp Cơ Nguyệt Đồng Lương, Cự Nhật.

Trái lại Cơ Nguyệt Đồng Lương vận hành đụng nhằm Sát Phá Liêm Tham tất nhiên phải có sự đụng chạm nặng vì là 2 thế cờ đặc biệt khác nhau như nước với lửa, phần thiệt hại vẫn là phần của kẻ yếu.

Tư thế của Tứ tượng muốn được hoàn mỹ cũng như triều đại nào phải có tối thiểu bầy tôi chân tay đắc lực của họ mới thành công:

a)      Bộ Tử – Phủ – Vũ – Tướng : Cần nhất Tả – Hữu, Thai – Tọa .

b)      Bộ Sất – Phá – Liêm – Tham : Cần nhất là Lục Sát – Tinh, Thai – Cáo

c)      Cơ – Nguyệt – Đồng – Lương : Cần nhất là Xương – Khúc, Khôi – Việt

d)      Cự – Nhật : Cần nhất là Hồng – Đào , Quang – Quý

e)      Riêng bộ Nhật – Nguyệt, nếu có lạc hãm, ngoài bộ Hồng – Đào – Hỉ, ít nhất phải đứng cặp với một trong ba bộ hợp cách với nó là : Xương – Khúc, Long – Phượng, Quang – Quý cũng kể như là người có tư cách, dầu có ở hoàn cảnh nghèo túng cũng không hèn .

Bộ Khoa Quyền Lộc cho những cách trên như gấm thêu hoa là tư thế của người gặp vận hội tốt .

Bộ Long – Phượng – Hổ – Cái là nhân phẩm của cá nhân chính phái.

Còn cái chân giá trị thực sự tương xứng với địa vị và lòng ngưỡng mộ trọng đãi được thế nhân cảm phục là ở 3 bộ:

            Nhật – Nguyệt   : Thông minh sáng suốt

            Tả Hữu            : Tài năng quán xuyến

            Thiên Mã         : Nghị lực cần mẫn

Số Khổng – Minh quân sư nhà hậu Hán đắc bộ 3 này. Theo thiển kiến bộ 3 này là 3 viên ngọc quí của Tử -Vi, chứng minh đương số là người có thực lực, chỉ cần có 1 trong 3 bộ này cũng đủ hơn cái bả vinh hoa (Khoa Quyền Lộc) về phần thực sự giá trị.

(Tử vi nghiệm lý – tác giả Thiên Lương)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button