Tử vi

Sao thiên phủ ở thập nhị cung

Thiên phủ thuộc thổ, sao Nam Đẩu lệnh chủ, thứ nhất ngôi sao cũng. Vi tiền tài, điền trạch đứng đầu. Ở đẩu ti phúc quyền, đang đếm phụ trách kho tiền lộc.

Thiên phủ nãi sao Nam Đẩu duyên thọ hiểu nạn ngôi sao, lại gọi là “Điều khiển mệnh ăn ảnh trấn quốc ngôi sao” .

Thiên phủ là người tham mưu ngôi sao, tên gọi tắt lệnh ngôi sao; nãi chủ áo lộc. Lệnh ngôi sao là thống ngự người khác, ngôi sao cơm áo chủ áo cơm không sứt mẻ. Thiên phủ cũng lộc khố, hòa hợp tích tài.

Bạn đang xem: Sao thiên phủ ở thập nhị cung

Thiên phủ đồng thời làm ruộng trạch cùng tiền tài chủ, nhất tinh nhị dụng, quyền lớn tâm lớn, tác dụng lớn. Thiên phủ cũng xưng là lão bản ngôi sao, tuế hạn phùng có lão bản vận hoặc hợp tác sự.

Thiên phủ không tứ hóa, nhưng cũng đối xử giống hóa khoa, đó là thân mình đại biểu khoa tinh.

Thiên phủ hòa hợp điều trị việc vặt, dễ để người có keo kiệt, so đo sai lầm giác.

 
Hình tính

Tướng mạo thanh tú, mặt đỏ răng trắng; tâm tính ôn lương, thông minh cơ biến, an phân thủ dĩ, trợ có học tập thiên tài.

Vui mừng hiệu lệnh người khác, cũng không vui mừng bị người lãnh đạo. Có lãnh đạo thống ngự, thiết kế tổ chức, xử lý tài vụ chi trưởng mới.

 
Có tranh luận quyền lực, so đo ích lợi tới khuyết điểm, không nhận thua, địa phương nhỏ đều tóm đến nhanh, nhận cực kỳ rõ ràng.

Nữ mệnh thanh tú, cao nhã, lý trí trọng với cảm tình, vui mừng bố đưa gia đình, coi trọng phủ, có đặc thù tới thẩm mỹ thiên phú.

Học nhiều nhiều thành, cố chấp mục tiêu, đạt thành tâm nguyện hoặc lý tưởng phương khẳng bỏ qua.

Nữ mệnh thuộc quý phụ hình, tí ngọ mão dậu chưa lập mệnh người, dáng người khá cao thả đầy đặn, dần giáp thìn tuất trung thành, tị hợi cao gầy.

Hình thể mập mạp người, khống tiễn hữu thuật. Sao thiên phủ hiểu được tích tài, quản lý tài sản, bởi vậy góc có tiền. Hạn vận phùng thiên phủ, đều có loại hiện tượng này, thả có thể mua điền sản.

Hỉ kị

Vui mừng sẽ ghi âm tồn, xương khúc, được cả danh và lợi. Sẽ xương khúc, tả hữu, mới học tốt, vụ lợi cuộc thi.

Vui mừng sẽ tử vi, có thể gia nhập thống ngự chi tài năng.

Kị sẽ không vong, không thích sống chung, quái gở; kị sẽ Tứ Sát, không nặng tiền tài, tiêu hao thêm phí.

Thiên phủ phi hóa kỵ nhập cha mẹ, giao hữu, huynh đệ, chủ lao lực nhiều gian khó, cũng chỗ, nơi cung người ( như ở huynh đệ vi cùng huynh đệ ) nhiều so đo. Duy cùng hóa khoa đồng cung, hoặc sở tòa cung làm tự hóa khoa lúc khả giải.

 
Cung vị

Cung huynh đệ

Chủ huynh đệ có người phục công chức. Chủ huynh đệ có người hòa hợp so đo, nếu cùng hóa khoa đồng cung, hoặc cung khoa tự hóa khoa khả giải.

Họ Chủ Phụ mẫu góc đau huynh đệ, góc không thương ta. Nhân thiên phủ ở huynh đệ, tham lang nhất định ở cha mẹ, tham lang nghe thiên phủ tới chỉ huy, là trời phủ công tác.

 
Cung phu thê

Phối ngẫu năng lực mạnh, hòa hợp quản lý tài sản, trọng tinh thần hưởng thụ. Nam mệnh chủ thê làm nghề con gái, nam nghe nữ mệnh, vô sát chủ lẫn nhau cùng cưng chìu. Sẽ sát tinh, nên kết hôn muộn.

 
Cung tử nữ

Đứa con khờ dại hoạt bát vừa có thể ái, hơn nữa hiếu thuận, khả ước số mà quý, ánh sáng gia môn.

Đứa con không biết học cái xấu, đối trong nhà rất có lực hướng tâm.

 
Cung tài bạch

Thiên phủ vi tiền tài chủ, vi lộc khố, chủ cả đời giàu có, lại hòa hợp quản lý tài sản, thả khẳng cứu tế người khác. Thiên phủ ở tài, tài nguyên rộng, rất nhiều kiếm tiền chiêu số.

 
Cung tật ách

Thiên phủ thuần dương thổ, chủ dạ dày, bệnh phù chân, chân phù thũng, miệng thối. Thiên phủ cùng tính nóng tinh diệu đồng cung chủ dạ dày nóng, cùng kỹ năng bơi tinh diệu đồng cung thuộc dạ dày hàn. Thiên phủ ở tật ách, ốm đau ít.

 
Cung thiên di

Bên ngoài hỉ trợ nhân, cũng hỉ kết giao mạnh hơn chính mình người. Nhưng vui mừng so đo, duy cùng sao hóa đồng cung, hoặc tự hóa khoa lúc, tắc không so đo.

 
Nô bộc ( giao hữu ) cung

Kết giao giai tầng già bao nhiêu bản cập chủ quản, ta nghe hắn, hắn ra miệng, ta ra lao động. Vô sát được thông qua, thượng năng được trợ; sát tinh xâm chiếm, thù không để công.

 
Quan lộc ( sự nghiệp ) cung

Vui mừng lộc, quyền, khoa đến đều nghe theo, cách cao, nếu không có lão bản, vừa làm chủ quản cao cấp. Nhược vô ngôi sao may mắn đều nghe theo, tắc thường muốn làm lão bản, hoặc làm buôn bán nhỏ tự mình làm cái tiểu lão bản.

 
Cung điền trạch

Thiên phủ cũng vì điền trạch chủ, cho nên chủ giàu có, gia cảnh tốt đẹp, ở khu dân cư cao cấp hoặc khu biệt thự, giờ hoàn cảnh gia đình cũng ưu. Tổ nghiệp có thể thủ, sẽ liêm trinh hoặc vũ khúc, giai chủ thịnh vượng; gặp Tứ Sát thì không.

 
Cung phúc đức

Thấy đủ, lạc quan, bình tĩnh, có định lực. Cả đời giàu có, hưởng dụng không sứt mẻ, cũng biết thỏa mãn.

 
Cung phụ mẫu

Cha mẹ hiền lành, thân tình hòa hợp, nhưng trợ lực ít, đặc biệt sát vi nghiệm.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao thiên phủ ở thập nhị cung

Thiên phủ thuộc thổ, sao Nam Đẩu lệnh chủ, thứ nhất ngôi sao cũng. Vi tiền tài, điền trạch đứng đầu. Ở đẩu ti phúc quyền, đang đếm phụ trách kho tiền lộc.

Thiên phủ nãi sao Nam Đẩu duyên thọ hiểu nạn ngôi sao, lại gọi là “Điều khiển mệnh ăn ảnh trấn quốc ngôi sao” .

Thiên phủ là người tham mưu ngôi sao, tên gọi tắt lệnh ngôi sao; nãi chủ áo lộc. Lệnh ngôi sao là thống ngự người khác, ngôi sao cơm áo chủ áo cơm không sứt mẻ. Thiên phủ cũng lộc khố, hòa hợp tích tài.

Thiên phủ đồng thời làm ruộng trạch cùng tiền tài chủ, nhất tinh nhị dụng, quyền lớn tâm lớn, tác dụng lớn. Thiên phủ cũng xưng là lão bản ngôi sao, tuế hạn phùng có lão bản vận hoặc hợp tác sự.

Thiên phủ không tứ hóa, nhưng cũng đối xử giống hóa khoa, đó là thân mình đại biểu khoa tinh.

Thiên phủ hòa hợp điều trị việc vặt, dễ để người có keo kiệt, so đo sai lầm giác.

 
Hình tính

Tướng mạo thanh tú, mặt đỏ răng trắng; tâm tính ôn lương, thông minh cơ biến, an phân thủ dĩ, trợ có học tập thiên tài.

Vui mừng hiệu lệnh người khác, cũng không vui mừng bị người lãnh đạo. Có lãnh đạo thống ngự, thiết kế tổ chức, xử lý tài vụ chi trưởng mới.

 
Có tranh luận quyền lực, so đo ích lợi tới khuyết điểm, không nhận thua, địa phương nhỏ đều tóm đến nhanh, nhận cực kỳ rõ ràng.

Nữ mệnh thanh tú, cao nhã, lý trí trọng với cảm tình, vui mừng bố đưa gia đình, coi trọng phủ, có đặc thù tới thẩm mỹ thiên phú.

Học nhiều nhiều thành, cố chấp mục tiêu, đạt thành tâm nguyện hoặc lý tưởng phương khẳng bỏ qua.

Nữ mệnh thuộc quý phụ hình, tí ngọ mão dậu chưa lập mệnh người, dáng người khá cao thả đầy đặn, dần giáp thìn tuất trung thành, tị hợi cao gầy.

Hình thể mập mạp người, khống tiễn hữu thuật. Sao thiên phủ hiểu được tích tài, quản lý tài sản, bởi vậy góc có tiền. Hạn vận phùng thiên phủ, đều có loại hiện tượng này, thả có thể mua điền sản.

Hỉ kị

Vui mừng sẽ ghi âm tồn, xương khúc, được cả danh và lợi. Sẽ xương khúc, tả hữu, mới học tốt, vụ lợi cuộc thi.

Vui mừng sẽ tử vi, có thể gia nhập thống ngự chi tài năng.

Kị sẽ không vong, không thích sống chung, quái gở; kị sẽ Tứ Sát, không nặng tiền tài, tiêu hao thêm phí.

Thiên phủ phi hóa kỵ nhập cha mẹ, giao hữu, huynh đệ, chủ lao lực nhiều gian khó, cũng chỗ, nơi cung người ( như ở huynh đệ vi cùng huynh đệ ) nhiều so đo. Duy cùng hóa khoa đồng cung, hoặc sở tòa cung làm tự hóa khoa lúc khả giải.

 
Cung vị

Cung huynh đệ

Chủ huynh đệ có người phục công chức. Chủ huynh đệ có người hòa hợp so đo, nếu cùng hóa khoa đồng cung, hoặc cung khoa tự hóa khoa khả giải.

Họ Chủ Phụ mẫu góc đau huynh đệ, góc không thương ta. Nhân thiên phủ ở huynh đệ, tham lang nhất định ở cha mẹ, tham lang nghe thiên phủ tới chỉ huy, là trời phủ công tác.

 
Cung phu thê

Phối ngẫu năng lực mạnh, hòa hợp quản lý tài sản, trọng tinh thần hưởng thụ. Nam mệnh chủ thê làm nghề con gái, nam nghe nữ mệnh, vô sát chủ lẫn nhau cùng cưng chìu. Sẽ sát tinh, nên kết hôn muộn.

 
Cung tử nữ

Đứa con khờ dại hoạt bát vừa có thể ái, hơn nữa hiếu thuận, khả ước số mà quý, ánh sáng gia môn.

Đứa con không biết học cái xấu, đối trong nhà rất có lực hướng tâm.

 
Cung tài bạch

Thiên phủ vi tiền tài chủ, vi lộc khố, chủ cả đời giàu có, lại hòa hợp quản lý tài sản, thả khẳng cứu tế người khác. Thiên phủ ở tài, tài nguyên rộng, rất nhiều kiếm tiền chiêu số.

 
Cung tật ách

Thiên phủ thuần dương thổ, chủ dạ dày, bệnh phù chân, chân phù thũng, miệng thối. Thiên phủ cùng tính nóng tinh diệu đồng cung chủ dạ dày nóng, cùng kỹ năng bơi tinh diệu đồng cung thuộc dạ dày hàn. Thiên phủ ở tật ách, ốm đau ít.

 
Cung thiên di

Bên ngoài hỉ trợ nhân, cũng hỉ kết giao mạnh hơn chính mình người. Nhưng vui mừng so đo, duy cùng sao hóa đồng cung, hoặc tự hóa khoa lúc, tắc không so đo.

 
Nô bộc ( giao hữu ) cung

Kết giao giai tầng già bao nhiêu bản cập chủ quản, ta nghe hắn, hắn ra miệng, ta ra lao động. Vô sát được thông qua, thượng năng được trợ; sát tinh xâm chiếm, thù không để công.

 
Quan lộc ( sự nghiệp ) cung

Vui mừng lộc, quyền, khoa đến đều nghe theo, cách cao, nếu không có lão bản, vừa làm chủ quản cao cấp. Nhược vô ngôi sao may mắn đều nghe theo, tắc thường muốn làm lão bản, hoặc làm buôn bán nhỏ tự mình làm cái tiểu lão bản.

 
Cung điền trạch

Thiên phủ cũng vì điền trạch chủ, cho nên chủ giàu có, gia cảnh tốt đẹp, ở khu dân cư cao cấp hoặc khu biệt thự, giờ hoàn cảnh gia đình cũng ưu. Tổ nghiệp có thể thủ, sẽ liêm trinh hoặc vũ khúc, giai chủ thịnh vượng; gặp Tứ Sát thì không.

 
Cung phúc đức

Thấy đủ, lạc quan, bình tĩnh, có định lực. Cả đời giàu có, hưởng dụng không sứt mẻ, cũng biết thỏa mãn.

 
Cung phụ mẫu

Cha mẹ hiền lành, thân tình hòa hợp, nhưng trợ lực ít, đặc biệt sát vi nghiệm.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button