Tử vi

Sao hồng loan, thiên hỉ ngôi sao ở thập nhị cung

Giới thiệu vắn tắt: hồng loan thuần âm thủy, thiên hỉ thuần dương thủy, đều là hôn khánh ngôi sao, thiếu niên chủ hôn hôn nhân vui mừng, trung niên chủ tử nữ nhân niềm vui, lúc tuổi già chủ mất vợ hay chồng, huyết quang.

 
Hình tính: hồng loan chủ nhân bản tính ôn lương, thông minh tú lệ. Thiên hỉ chủ nhân dung mạo tuấn mỹ, hôn nhân sớm phát. Thiên tinh giai chủ phong lưu, khác phái duyến tốt, vui mừng cách ăn mặc, sĩ diện, hiếu động hoạt bát, trong đoàn đội vui mừng biểu hiện.

Loan vui mừng nhị tinh ở bên trong năm trước gặp phùng giai chủ cát, vui mừng liên tục, hội cát ngôi sao cũng chủ lên chức niềm vui; gặp sát tinh nên chú ý huyết quang, như năm xưa tật ách, thất sát gặp loan cập lưu dương, chủ huyết quang, làm đao tổn thương hoặc giải phẫu nguy nan. Gặp lại hoa đào ngôi sao, càng chủ phong lưu gặp ở ngoài, lão niên phùng chi tắc có mất vợ hay chồng đau đơn. Loan vui mừng nhập mệnh thân, hôn nhân mới đến.

Bạn đang xem: Sao hồng loan, thiên hỉ ngôi sao ở thập nhị cung

 
Cung vị

 
Cung huynh đệ

Tình cảm huynh đệ hòa hảo.

 
Cung phu thê

Phu thê tình thâm, nam chính được mỹ thê, thê có yêu kiều tới tính, nữ chính vị hôn phu tuấn mỹ, có phần hòa hợp tán tỉnh.

 
Cung tử nữ

Hồng loan chủ gái nhiều trai ít, thiên hỉ chủ nam nhiều nữ nhân ít.

 
Cung tài bạch

Tài đến cùng tài đi con đường của, giai cùng khác phái có quan hệ. Đơn thủ vui mừng đổ, tốt đầu cơ.

 
Cung tật ách

Hồng loan chủ trên nóng dưới lạnh, âm hư, bệnh thương hàn, lao tổn thương. Thiên hỉ tinh chủ bàng quang, thấp hàn chi tật, cũng chủ đầu, phổi. Hai người giai chủ tửu sắc nhanh, gặp sát huyết ánh sáng.

 
Cung thiên di

Chủ nhưng đắc ý ngoại tới tài, khác phái duyến tốt.

 
Nô bộc ( giao hữu ) cung

Khác phái duyến tốt, nên trợ giúp.

 
Quan lộc ( sự nghiệp ) cung

Chủ thiếu niên đắc ý.

 
Cung điền trạch

Có sản nghiệp tổ tiên, nơi ở thích dùng tiên minh xinh đẹp tới nhan sắc đồ đồ trang sức hoặc trần thiết, thả nên trần thiết hồ cá. Phụ cận có nước đạo, cái ao, hố nước, mương máng.

 
Cung phúc đức

Chủ có có lộc ăn áo lộc, sẽ hoa đào ngôi sao, chủ thường có diễm ngộ.

 
Cung phụ mẫu

Loan vui mừng một trong ở cha mẹ, một viên khác nhất định ở tật ách, thỉnh xem thêm “Ở cung tật ách” giải thích.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao hồng loan, thiên hỉ ngôi sao ở thập nhị cung

Giới thiệu vắn tắt: hồng loan thuần âm thủy, thiên hỉ thuần dương thủy, đều là hôn khánh ngôi sao, thiếu niên chủ hôn hôn nhân vui mừng, trung niên chủ tử nữ nhân niềm vui, lúc tuổi già chủ mất vợ hay chồng, huyết quang.

 
Hình tính: hồng loan chủ nhân bản tính ôn lương, thông minh tú lệ. Thiên hỉ chủ nhân dung mạo tuấn mỹ, hôn nhân sớm phát. Thiên tinh giai chủ phong lưu, khác phái duyến tốt, vui mừng cách ăn mặc, sĩ diện, hiếu động hoạt bát, trong đoàn đội vui mừng biểu hiện.

Loan vui mừng nhị tinh ở bên trong năm trước gặp phùng giai chủ cát, vui mừng liên tục, hội cát ngôi sao cũng chủ lên chức niềm vui; gặp sát tinh nên chú ý huyết quang, như năm xưa tật ách, thất sát gặp loan cập lưu dương, chủ huyết quang, làm đao tổn thương hoặc giải phẫu nguy nan. Gặp lại hoa đào ngôi sao, càng chủ phong lưu gặp ở ngoài, lão niên phùng chi tắc có mất vợ hay chồng đau đơn. Loan vui mừng nhập mệnh thân, hôn nhân mới đến.

 
Cung vị

 
Cung huynh đệ

Tình cảm huynh đệ hòa hảo.

 
Cung phu thê

Phu thê tình thâm, nam chính được mỹ thê, thê có yêu kiều tới tính, nữ chính vị hôn phu tuấn mỹ, có phần hòa hợp tán tỉnh.

 
Cung tử nữ

Hồng loan chủ gái nhiều trai ít, thiên hỉ chủ nam nhiều nữ nhân ít.

 
Cung tài bạch

Tài đến cùng tài đi con đường của, giai cùng khác phái có quan hệ. Đơn thủ vui mừng đổ, tốt đầu cơ.

 
Cung tật ách

Hồng loan chủ trên nóng dưới lạnh, âm hư, bệnh thương hàn, lao tổn thương. Thiên hỉ tinh chủ bàng quang, thấp hàn chi tật, cũng chủ đầu, phổi. Hai người giai chủ tửu sắc nhanh, gặp sát huyết ánh sáng.

 
Cung thiên di

Chủ nhưng đắc ý ngoại tới tài, khác phái duyến tốt.

 
Nô bộc ( giao hữu ) cung

Khác phái duyến tốt, nên trợ giúp.

 
Quan lộc ( sự nghiệp ) cung

Chủ thiếu niên đắc ý.

 
Cung điền trạch

Có sản nghiệp tổ tiên, nơi ở thích dùng tiên minh xinh đẹp tới nhan sắc đồ đồ trang sức hoặc trần thiết, thả nên trần thiết hồ cá. Phụ cận có nước đạo, cái ao, hố nước, mương máng.

 
Cung phúc đức

Chủ có có lộc ăn áo lộc, sẽ hoa đào ngôi sao, chủ thường có diễm ngộ.

 
Cung phụ mẫu

Loan vui mừng một trong ở cha mẹ, một viên khác nhất định ở tật ách, thỉnh xem thêm “Ở cung tật ách” giải thích.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button