Tử vi

Sao Thai Phụ

THAI PHỤ

Thổ

Văn tinh. Khoan hòa, ưa danh vọng. Chủ sự danh vọng.

Bạn đang xem: Sao Thai Phụ

CUNG MỆNH, QUAN

– có Thai phụ: vinh hiển.

– Thai phụ ngộ Xương, Khúc, Khoa, Quyền: vinh hiển tột bực; ngộ Tuần, Không, Kiếp: vô ngoại.

– Thai, Phụ, Phong Cáo: làm quan binh.

CUNG TỬ

– có Thai phụ ngộ Thai: sinh quý tử.

CUNG PHÚC

– có Phụ: trong họ có người phản chồng.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Thai Phụ

THAI PHỤ

Thổ

Văn tinh. Khoan hòa, ưa danh vọng. Chủ sự danh vọng.

CUNG MỆNH, QUAN

– có Thai phụ: vinh hiển.

– Thai phụ ngộ Xương, Khúc, Khoa, Quyền: vinh hiển tột bực; ngộ Tuần, Không, Kiếp: vô ngoại.

– Thai, Phụ, Phong Cáo: làm quan binh.

CUNG TỬ

– có Thai phụ ngộ Thai: sinh quý tử.

CUNG PHÚC

– có Phụ: trong họ có người phản chồng.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button