Tử vi

Sao Thai Phụ

THAI PHỤ

Thổ

Văn tinh. Khoan hòa, ưa danh vọng. Chủ sự danh vọng.

Bạn đang xem: Sao Thai Phụ

CUNG MỆNH, QUAN

– có Thai phụ: vinh hiển.

– Thai phụ ngộ Xương, Khúc, Khoa, Quyền: vinh hiển tột bực; ngộ Tuần, Không, Kiếp: vô ngoại.

– Thai, Phụ, Phong Cáo: làm quan binh.

CUNG TỬ

– có Thai phụ ngộ Thai: sinh quý tử.

CUNG PHÚC

– có Phụ: trong họ có người phản chồng.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Thai Phụ

THAI PHỤ

Thổ

Văn tinh. Khoan hòa, ưa danh vọng. Chủ sự danh vọng.

CUNG MỆNH, QUAN

– có Thai phụ: vinh hiển.

– Thai phụ ngộ Xương, Khúc, Khoa, Quyền: vinh hiển tột bực; ngộ Tuần, Không, Kiếp: vô ngoại.

– Thai, Phụ, Phong Cáo: làm quan binh.

CUNG TỬ

– có Thai phụ ngộ Thai: sinh quý tử.

CUNG PHÚC

– có Phụ: trong họ có người phản chồng.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button