Tử vi

Sao Văn Xương – Văn Khúc

Văn xương chủ khoa giáp,

Thìn tị thị vượng địa,

Lợi ngọ hiềm mão dậu,

Bạn đang xem: Sao Văn Xương – Văn Khúc

Hỏa sinh nhân bất lợi,

Mi mục định phân minh,

Tưóng mạo cực tuấn lệ,

Hỉ vu kim sinh nhân,

Phú quý song toàn mĩ,

Tiên nan nhi hậu dị,

Trung vãn hữu thanh danh,

Thái dương ấm phúc tập,

Truyền lô đệ nhất danh.

Thìn Tị là vượng địa

Lợi Ngọ, ghét Mão Dậu

Mệnh Hỏa sinh bất lợi

Mi mắt định phân minh

Tướng mạo rất đẹp đẽ

Hỉ người mang mệnh Kim

Phú quý song toàn mỹ

Trước khó sau thành dễ

Gần cuối có thanh danh

Thái Dương Phúc Ấm tụ

Loa truyền đệ nhất danh.

Văn Xương nhập nam mệnh cát hung quyết:

Văn Xương tọa mệnh vượng cung lâm,

Chí đại tài cao để vạn kim,

Văn nghệ tinh hoa tâm tráng đại,

Tu giáo bình bộ thượng thanh vân.

Văn Xương thủ mệnh diệc phi thường,

Hạn bất yểu thương phúc thọ trường,

Chích phạ hạn xung phùng Hỏa Kỵ,

Tu giáo yểu chiết đới hình thương.

Văn Xương tọa mệnh vượng cung này

Chí cả tài cao, thực quý thay

Văn nghệ tinh thông, tâm hùng tráng

Dạy rằng rảo bước rộng đường mây.

Văn Xương thủ mệnh cũng phi thường

Hạn chẳng yểu thương sẽ thọ trường

Chỉ sợ hạn xung phùng Hỏa, Kị

Dạy rằng yểu chiết đới hình thương.

Văn Xương nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Nữ nhân Thân Mệnh trị Văn Xương,

Tú lệ thanh kỳ phúc canh trường,

Tử Phủ đối xung tam hợp chiếu,

Quản giáo phú quý trứ hà thường.

Văn Xương nữ mệnh ngộ Liêm Trinh,

Nữ nhân Thân Mệnh gặp Văn Xương

Xinh đẹp thanh kỳ phúc thọ trường

Tử Phủ đối xung tam hợp chiếu

Dạy rằng phú quý thực sung sướng

Văn Xương nữ mệnh hội Liêm Trinh

Hãm địa Kình Dương Hỏa Kỵ tinh,

Nhược bất vi xướng chung thọ yểu,

Thiên phòng do đắc chủ nhân khinh.

Hãm địa Kình Dương Hỏa Kị tinh

Nếu không kỹ xướng thì yểu thọ

Tỳ thiếp còn bị chủ nhân khinh.

Văn Xương nhập hạn cát hung quyết

Văn Xương chi tinh tối vi thanh,

Đấu số chi trung đệ nhị tinh,

Nhược ngộ Thái Tuế dữ nhị hạn,

Sĩ nhân trị thử chiêm khoa danh.

Hạn ngộ Văn Xương bất đắc địa,

Cánh hữu Dương Đà Hỏa Linh Kị,

Quan phi khẩu thiệt phá gia tài,

Vị miễn hình thương đa hối trệ.

Văn Xương sao ấy cực kỳ thanh

Đẩu số này đây đệ nhất danh

Nếu gặp Thái Tuế cùng nhị hạn

Học trò có nó đỗ đạt nhanh.

Hạn gặp Văn Xương hãm địa cung

Kình Đà Linh Hỏa Hóa Kị phùng

Phá tan gia sản, quan tụng thiệt

Chẳng miễn hình thương, hối hận vương.

Văn Khúc nhập nam mệnh cát hung quyết:

Văn Khúc thủ mệnh tối vi lương,

Tướng mạo đường đường chí khí ngang,

Sĩ thứ phùng chi ứng phúc hậu,

Trượng phu đắc thử thụ kim chương.

Văn Khúc thủ viên phùng Hỏa Kị,

Bất hỉ tam phương ác sát tụ,

Thử nhân tuy xảo khẩu năng ngôn,

Duy tại không môn khả ngộ quý.

Văn Khúc thủ mệnh rất cát tường

Hiên ngang chí khí vẻ đường đường

Quan dân mà gặp đều phúc hậu

Trượng phu sẽ hưởng thụ ân vương.

Văn Khúc Mệnh viên Hỏa Kị phùng

Chẳng mừng ác sát đến chiếu xung

Kẻo mà khéo nịnh làm không nổi

Theo chốn không môn mới khỏi hung.

Văn Khúc nhập nữ mệnh cát hung quyết

Nữ nhân mệnh lý phùng Văn Khúc,

Tướng mạo thanh kỳ đa hữu phúc,

Nữ nhân mệnh lý phùng Văn Khúc

Tướng mạo thanh kỳ có nhiều phúc

Thông minh linh lợi bất tầm thường,

Hữu sát thiên phòng dã dâm dục.

Lanh lợi thông minh thực khác thường

Sát chiếu, tỳ thiếp và dâm dục

Văn Khúc nhập hạn cát hung quyết:

Nhị hạn tương phùng Văn Khúc tinh,

Sĩ thứ tư niên tu phát phúc,

Cánh thiêm Tả Hữu hội Thiên Đồng,

Tài lộc thao thao vi thượng cục.

Văn Khúc hạn ngộ Liêm Đà Dương,

Hãm địa phi tai nhạ họa ương,

Cánh kiêm mệnh lý tinh thần nhược,

Tu tri thử tuế nhập tuyền hương.

Nhị hạn tương phùng Văn Khúc tinh

Quan dân năm ấy hưởng phúc ninh

Lại thêm Tả Hữu Thiên Đồng hội

Tài lộc dồi dào thượng cục định.

Hạn Văn Khúc gặp Kình Đà Trinh

Hãm địa tất rước họa hoạn kinh

Nếu Mệnh tinh thần mà suy nhược

Biết rằng năm ấy về U Minh (âm ty cõi).

(Chư tinh phú)

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Văn Xương – Văn Khúc

Văn xương chủ khoa giáp,

Thìn tị thị vượng địa,

Lợi ngọ hiềm mão dậu,

Hỏa sinh nhân bất lợi,

Mi mục định phân minh,

Tưóng mạo cực tuấn lệ,

Hỉ vu kim sinh nhân,

Phú quý song toàn mĩ,

Tiên nan nhi hậu dị,

Trung vãn hữu thanh danh,

Thái dương ấm phúc tập,

Truyền lô đệ nhất danh.

Thìn Tị là vượng địa

Lợi Ngọ, ghét Mão Dậu

Mệnh Hỏa sinh bất lợi

Mi mắt định phân minh

Tướng mạo rất đẹp đẽ

Hỉ người mang mệnh Kim

Phú quý song toàn mỹ

Trước khó sau thành dễ

Gần cuối có thanh danh

Thái Dương Phúc Ấm tụ

Loa truyền đệ nhất danh.

Văn Xương nhập nam mệnh cát hung quyết:

Văn Xương tọa mệnh vượng cung lâm,

Chí đại tài cao để vạn kim,

Văn nghệ tinh hoa tâm tráng đại,

Tu giáo bình bộ thượng thanh vân.

Văn Xương thủ mệnh diệc phi thường,

Hạn bất yểu thương phúc thọ trường,

Chích phạ hạn xung phùng Hỏa Kỵ,

Tu giáo yểu chiết đới hình thương.

Văn Xương tọa mệnh vượng cung này

Chí cả tài cao, thực quý thay

Văn nghệ tinh thông, tâm hùng tráng

Dạy rằng rảo bước rộng đường mây.

Văn Xương thủ mệnh cũng phi thường

Hạn chẳng yểu thương sẽ thọ trường

Chỉ sợ hạn xung phùng Hỏa, Kị

Dạy rằng yểu chiết đới hình thương.

Văn Xương nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Nữ nhân Thân Mệnh trị Văn Xương,

Tú lệ thanh kỳ phúc canh trường,

Tử Phủ đối xung tam hợp chiếu,

Quản giáo phú quý trứ hà thường.

Văn Xương nữ mệnh ngộ Liêm Trinh,

Nữ nhân Thân Mệnh gặp Văn Xương

Xinh đẹp thanh kỳ phúc thọ trường

Tử Phủ đối xung tam hợp chiếu

Dạy rằng phú quý thực sung sướng

Văn Xương nữ mệnh hội Liêm Trinh

Hãm địa Kình Dương Hỏa Kỵ tinh,

Nhược bất vi xướng chung thọ yểu,

Thiên phòng do đắc chủ nhân khinh.

Hãm địa Kình Dương Hỏa Kị tinh

Nếu không kỹ xướng thì yểu thọ

Tỳ thiếp còn bị chủ nhân khinh.

Văn Xương nhập hạn cát hung quyết

Văn Xương chi tinh tối vi thanh,

Đấu số chi trung đệ nhị tinh,

Nhược ngộ Thái Tuế dữ nhị hạn,

Sĩ nhân trị thử chiêm khoa danh.

Hạn ngộ Văn Xương bất đắc địa,

Cánh hữu Dương Đà Hỏa Linh Kị,

Quan phi khẩu thiệt phá gia tài,

Vị miễn hình thương đa hối trệ.

Văn Xương sao ấy cực kỳ thanh

Đẩu số này đây đệ nhất danh

Nếu gặp Thái Tuế cùng nhị hạn

Học trò có nó đỗ đạt nhanh.

Hạn gặp Văn Xương hãm địa cung

Kình Đà Linh Hỏa Hóa Kị phùng

Phá tan gia sản, quan tụng thiệt

Chẳng miễn hình thương, hối hận vương.

Văn Khúc nhập nam mệnh cát hung quyết:

Văn Khúc thủ mệnh tối vi lương,

Tướng mạo đường đường chí khí ngang,

Sĩ thứ phùng chi ứng phúc hậu,

Trượng phu đắc thử thụ kim chương.

Văn Khúc thủ viên phùng Hỏa Kị,

Bất hỉ tam phương ác sát tụ,

Thử nhân tuy xảo khẩu năng ngôn,

Duy tại không môn khả ngộ quý.

Văn Khúc thủ mệnh rất cát tường

Hiên ngang chí khí vẻ đường đường

Quan dân mà gặp đều phúc hậu

Trượng phu sẽ hưởng thụ ân vương.

Văn Khúc Mệnh viên Hỏa Kị phùng

Chẳng mừng ác sát đến chiếu xung

Kẻo mà khéo nịnh làm không nổi

Theo chốn không môn mới khỏi hung.

Văn Khúc nhập nữ mệnh cát hung quyết

Nữ nhân mệnh lý phùng Văn Khúc,

Tướng mạo thanh kỳ đa hữu phúc,

Nữ nhân mệnh lý phùng Văn Khúc

Tướng mạo thanh kỳ có nhiều phúc

Thông minh linh lợi bất tầm thường,

Hữu sát thiên phòng dã dâm dục.

Lanh lợi thông minh thực khác thường

Sát chiếu, tỳ thiếp và dâm dục

Văn Khúc nhập hạn cát hung quyết:

Nhị hạn tương phùng Văn Khúc tinh,

Sĩ thứ tư niên tu phát phúc,

Cánh thiêm Tả Hữu hội Thiên Đồng,

Tài lộc thao thao vi thượng cục.

Văn Khúc hạn ngộ Liêm Đà Dương,

Hãm địa phi tai nhạ họa ương,

Cánh kiêm mệnh lý tinh thần nhược,

Tu tri thử tuế nhập tuyền hương.

Nhị hạn tương phùng Văn Khúc tinh

Quan dân năm ấy hưởng phúc ninh

Lại thêm Tả Hữu Thiên Đồng hội

Tài lộc dồi dào thượng cục định.

Hạn Văn Khúc gặp Kình Đà Trinh

Hãm địa tất rước họa hoạn kinh

Nếu Mệnh tinh thần mà suy nhược

Biết rằng năm ấy về U Minh (âm ty cõi).

(Chư tinh phú)

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button