Tử vi

Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 3 cung phu thê tới hiểu dịch

Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 3 cung phu thê tới hiểu dịch

[ cung phu thê ] < tài bạch tới phúc đức > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ

Bạn đang xem: Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 3 cung phu thê tới hiểu dịch

Tìm hiểu mệnh chủ tới kiếm tiền phúc khí hoặc kỳ hoa tiền lý niệm trạng huống

Phu [ tài tới phúc ] làm hóa lộc nhập [ bản Huynh ] [ tài tới điền ] mệnh chủ tới tiền tài lý niệm nghĩ cố gắng gia tăng tài khố ( ngân hàng gởi ngân hàng )

Can của phu hóa kị nhập [ bản phúc ] [ tài tới thiên ] trùng [ bản tài ] mà mệnh chủ tới tiền tài lý niệm cũng rất dám tốn tiền đi hưởng thụ

Nếu lấy phối ngẫu mà luận:

Can của phu hóa lộc nhập [ bản Huynh ] [ phu chi phụ ] nói rõ phối ngẫu lấy tiền cho cha mẹ

Can của phu hóa kị nhập [ bản phúc ] [ phu tới Quan ] nói rõ phối ngẫu hội cố gắng làm việc muốn giúp vội kiếm tiền

Lưu ý đi ngược chiều thứ năm đại nạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ] hồi can của phu kị trùng thì phối ngẫu hội tổn mệnh chủ tới tài

Lấy [ cung phu thê ] làm tứ hóa quy với bản mạng bàn xem hóa lộc hóa kị rơi với bản mạng bàn đấy cung vị suy luận tới

Can của phu hóa lộc nhập [ bản Huynh ] mà can của phu hóa kị nhập [ bản phúc ] trùng [ bản tài ]

Can của phu tới hóa lộc hóa kị rơi cung cách xa nhau bốn cách cấu thành [ tứ phượng ] tới đối đãi cùng biến hóa

( lấy mệnh chủ mà nói ) biểu hiện mệnh chủ rất nghĩ tích lũy tài phú ( ngân hàng gởi ngân hàng ) mà liều mạng kiếm tiền nhưng cũng rất dám hưởng thụ tốn tiền tiếp khách

( nếu lấy phối ngẫu mà nói ) phối ngẫu thực hội tàng tư phòng tiền cho nhà mẹ đẻ mẫu thân cũng hội công tác muốn giúp trợ tích lũy tài phú

Chú ý đi ngược chiều thứ năm đại nạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ] phối ngẫu ngược lại hội tổn mệnh chủ tới tài

[ lộc chuyển kị ] Huynh làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập phu trùng [ Quan ] tượng này bày phối ngẫu dù muốn lấy giao tế cầu tài lại tốn công vô ích nghiệp

< vợ chồng là tài tới phúc > tài làm hóa lộc nhập phu [ tài tới phúc ] biểu hiện mệnh chủ tốn tiền với nghiệp vụ tới đẩy rộng nghĩ tăng tiền tài tới phúc

Tài làm hóa kị nhập điền [ tài nhanh ] biểu hiện mệnh chủ quan tâm ( lo lắng ) gia đình tới tài chính trạng huống

Tài làm kị trùng [ đứa con ] cho nên giảm thiểu đầu tư hoặc giao tế tiếp khách giống

< vợ chồng là tài tới phúc > mệnh làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản quan ] trùng [ bản phu ] cũng nói rõ mệnh chủ là tài tổn phúc hiện ra

< vợ chồng là tài tới phúc > can của phu hóa lộc nhập Huynh mà can của phu hóa kị nhập phúc trùng tài

Đây hóa tượng biểu hiện [ tài tới phúc ]( để ý tài đấy ý tưởng ) nghĩ cố gắng gia tăng gởi ngân hàng nhưng cũng dám tốn tiền hưởng thụ ( phi hóa kỵ nhập phúc trùng tài )

Can của phu phi hóa kỵ nhập tài biểu hiện phối ngẫu là khống chế tiền tài đấy sử dụng mà cãi cọ cảm tình không tốt hoặc phối ngẫu vui mừng phung phí

( lưu ý can của phu hóa lộc sở nhập tới cung biểu hiện tiền tài đi đến xử )

Can của phu phi hóa kỵ nhập tài biểu hiện tài chịu phối ngẫu khống chế trùng phúc đức biểu hiện vợ chồng thường nhân tiền cãi cọ ảnh hưởng hưởng thụ

Khác < tài bạch là phu phu quân > vợ chồng làm phi hóa kỵ nhập tài bằng nhập trùng chính mình

Can của phu phi hóa kỵ nhập tài trùng phúc nói rõ phối ngẫu trọng thị tiền tài ( nhỏ mọn lại ái quản tiền ) ( can của phu phi hóa kỵ nhập tài phúc tuyến biểu hiện vợ chồng đối đãi ra vấn đề )

Ảnh hưởng mệnh chủ đấy hưởng thụ ( trùng phúc ) cho nên đối đãi không tốt ( dùng tiền lý niệm bất đồng )

Can của phu hóa kị nhập tài trùng phúc ( hoặc phúc làm hóa kị nhập Quan trùng phu ) nam nữ trước hôn nhân giao hữu không thuận ( yêu đơn phương người trong lòng hoặc bỏ cuộc người theo đuổi )

Tha cung làm hóa kị nhập ngã cung hội lộc năm sinh này là [ kỵ trảo lộc ] biểu hiện tha cung muốn lợi dụng ngã cung tới lộc năm sinh đồ mưu chỗ tốt

Cung mệnh cùng cung phu thê là “Cách” đối với “Cách “Đấy vấn đề mà cung phu thê cùng cung tài bạch là thuộc sau hôn nhân đấy đối đãi vấn đề < tài bạch vi phu phu quân >

Can của phu hóa kị nhập tài trùng bản phúc thì biểu hiện mệnh chủ cùng phối ngẫu giữa đối đãi không tốt tình cảm lẫn nhau không tốt dễ có hôn biến vân vân sự ( thuộc mệnh cách )

Cung mệnh hoặc cung phu thê tứ hóa nhập tài phúc tuyến cùng thuộc vợ chồng giữa đối đãi đấy vấn đề ( đối đãi tốt xấu xem lộc quyền khoa hoặc kị quyết định )

Can của phu hóa kị nhập tài < tài bạch vi phu phu quân > biểu hiện vợ chồng tịnh không hòa thuận dễ dàng phát sinh hôn biến ( là tiền tài đấy vấn đề )

Khác trùng phúc đức ( phúc đức làm sự hưởng thụ vị trí ) là tư tưởng phúc khí tinh thần đừng nhàn bị trùng thì quan niệm bất đồng sẽ có đối đãi ra vấn đề

Can của phu hóa kị nhập bản tài < tài vi phu phu quân > trùng bản phúc mà can của phu hóa lộc nhập bản tật < tật ách vi phu người ấy >( hoa đào là nhân )

Biểu hiện nhân phối ngẫu có hoa đào mà huyên náo ly hôn

Biểu hiện phối ngẫu can thiệp ( quấy nhiễu quản thúc ) mệnh chủ đấy tiền tài trùng phúc đức không nhượng mệnh chủ tùy ý tốn tiền hưởng phúc

( phải theo dõi phu lộc đấy rơi điểm nhân [ lộc tùy kị đi ] mới biết )

( gì can cung hóa kị nhập Quan trùng phu hoặc nhập tài trùng phúc ) cung phu thê cùng cung phúc đức ( bình thường là kết hôn hạn )

Nếu bị trùng phá thì nội vất vả muộn cảm xúc không khống chế được thần kinh khẩn trương

Cung phu thê phùng Tứ Sát kị hình âm sát cùng cấp độ này can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ tài 5]

Thường thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn khiến cho hóa kị tới cung vị chính là nạn làm hại nguồn gốc

Hơn nữa [ mệnh 1] [ điền 10] tuyệt đối không khả bị trùng bị trùng tất có nạn

Nam mệnh can của phu hóa kị nhập tài trùng phúc ( phúc đức là nữ mệnh việc nghiệp )

< Quan lộc là tử nhanh > ( kị trùng tham sắc dục tới thể ) biểu hiện đối với phối ngẫu khuyết thiếu tình thú ( sinh hoạt tình dục không phối hợp )

Khác < Quan lộc vi phu tới thiên > biểu hiện mệnh chủ quản thúc phối ngẫu bên ngoài hoạt động

Đây thuộc sau hôn nhân song phương đấy cảm tình đối đãi vấn đề ( nhà gái đối với nhà trai hung )

Nữ mệnh trùng phúc < phúc đức là dương ( phu vị ) cũng thế phu tới Quan > sinh sản vợ chồng đối đãi không tốt

Biểu hiện phối ngẫu vui mừng trảo tiền quản thúc can thiệp sự nghiệp hoặc công tác giống

Này ứng số ( thời gian ) bất luận đại nạn thuận hành hoặc đi ngược chiều đại nạn đi vào phi hóa kỵ nhập tới cung vị ( tài ) hoặc kị trùng tới cung vị ( phúc )

Lưu ý nếu phi hóa kỵ nhập hoặc kị trùng tới cung nếu có tự hóa ( tự hóa thì có biến ) kỳ hàm ý có bất đồng lớn

Can của phu hóa kị nhập bản tài năm xưa vợ chồng đi vào ( trùng điệp ) bản tài biểu hiện đáng năm xưa giữa hai vợ chồng sẽ có chuyện tình không vui phát sinh

Vận dụng [ kị truy lộc ] lấy tài làm hóa lộc đấy rơi cung nhưng tìm ra ( dự đoán ) không vui phát sinh duyên từ

Can của phu hóa kị nhập phúc mà can của phu hóa lộc nhập tài lộc kị chạm trán ( chiến khắc ) bất luận nam nữ biểu hiện khắc chết mệnh cứng rắn khắc phúc

Hoặc can của phu hóa lộc hóa kị cùng nhập tài bạch ( lộc kị chiến khắc ) bất luận nam nữ biểu hiện khắc chết mệnh cứng rắn khắc phúc

Hoặc là can của phu hóa lộc hóa kị cùng nhập phúc đức ( lộc kị chiến khắc ) bất luận nam nữ biểu hiện khắc chết mệnh cứng rắn khắc phúc

< tài bạch vi phu phu quân > phối ngẫu ( khác tính ) dính trứ mệnh chủ bản nhân có kết hôn tới điềm báo

Can của phu hóa kị nhập tài phúc tuyến mà mệnh làm hóa kị cũng nhập tài phúc tuyến đây hóa tượng biểu hiện tình cảm đường nhất định nhấp nhô khó đi

( ly hoặc không rời tu thấy được hạn cũng biết [ ứng ] ở năm nào )

Can của phu phá quân hóa lộc nhập Quan ( mình xấu ) mà can của phu tham lang hóa kị nhập tài ( tân tị ) này là cát tượng nữ mệnh biểu hiện đến tốt phối ngẫu

( tha cung hóa lộc hóa kị giai nhập ngã cung này là cát tượng nhưng phi hóa kỵ nhập tài phúc tuyến sẽ có tiền tài bên trên đối đãi vấn đề xuất hiện )

Phu phi hóa kỵ nhập tài trùng phúc biểu hiện phối ngẫu trọng thị tiền tài nhỏ mọn quản tiền không nhượng mệnh chủ hưởng thụ ( trùng phúc ) này là lý niệm bất đồng hình thành tâm kết

Hoặc bỏ cuộc người theo đuổi ) gấm vóc vi phu phu quân > tình hình ( thuộc mệnh cách )

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 3 cung phu thê tới hiểu dịch

Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 3 cung phu thê tới hiểu dịch

[ cung phu thê ] < tài bạch tới phúc đức > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ

Tìm hiểu mệnh chủ tới kiếm tiền phúc khí hoặc kỳ hoa tiền lý niệm trạng huống

Phu [ tài tới phúc ] làm hóa lộc nhập [ bản Huynh ] [ tài tới điền ] mệnh chủ tới tiền tài lý niệm nghĩ cố gắng gia tăng tài khố ( ngân hàng gởi ngân hàng )

Can của phu hóa kị nhập [ bản phúc ] [ tài tới thiên ] trùng [ bản tài ] mà mệnh chủ tới tiền tài lý niệm cũng rất dám tốn tiền đi hưởng thụ

Nếu lấy phối ngẫu mà luận:

Can của phu hóa lộc nhập [ bản Huynh ] [ phu chi phụ ] nói rõ phối ngẫu lấy tiền cho cha mẹ

Can của phu hóa kị nhập [ bản phúc ] [ phu tới Quan ] nói rõ phối ngẫu hội cố gắng làm việc muốn giúp vội kiếm tiền

Lưu ý đi ngược chiều thứ năm đại nạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ] hồi can của phu kị trùng thì phối ngẫu hội tổn mệnh chủ tới tài

Lấy [ cung phu thê ] làm tứ hóa quy với bản mạng bàn xem hóa lộc hóa kị rơi với bản mạng bàn đấy cung vị suy luận tới

Can của phu hóa lộc nhập [ bản Huynh ] mà can của phu hóa kị nhập [ bản phúc ] trùng [ bản tài ]

Can của phu tới hóa lộc hóa kị rơi cung cách xa nhau bốn cách cấu thành [ tứ phượng ] tới đối đãi cùng biến hóa

( lấy mệnh chủ mà nói ) biểu hiện mệnh chủ rất nghĩ tích lũy tài phú ( ngân hàng gởi ngân hàng ) mà liều mạng kiếm tiền nhưng cũng rất dám hưởng thụ tốn tiền tiếp khách

( nếu lấy phối ngẫu mà nói ) phối ngẫu thực hội tàng tư phòng tiền cho nhà mẹ đẻ mẫu thân cũng hội công tác muốn giúp trợ tích lũy tài phú

Chú ý đi ngược chiều thứ năm đại nạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ] phối ngẫu ngược lại hội tổn mệnh chủ tới tài

[ lộc chuyển kị ] Huynh làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập phu trùng [ Quan ] tượng này bày phối ngẫu dù muốn lấy giao tế cầu tài lại tốn công vô ích nghiệp

< vợ chồng là tài tới phúc > tài làm hóa lộc nhập phu [ tài tới phúc ] biểu hiện mệnh chủ tốn tiền với nghiệp vụ tới đẩy rộng nghĩ tăng tiền tài tới phúc

Tài làm hóa kị nhập điền [ tài nhanh ] biểu hiện mệnh chủ quan tâm ( lo lắng ) gia đình tới tài chính trạng huống

Tài làm kị trùng [ đứa con ] cho nên giảm thiểu đầu tư hoặc giao tế tiếp khách giống

< vợ chồng là tài tới phúc > mệnh làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản quan ] trùng [ bản phu ] cũng nói rõ mệnh chủ là tài tổn phúc hiện ra

< vợ chồng là tài tới phúc > can của phu hóa lộc nhập Huynh mà can của phu hóa kị nhập phúc trùng tài

Đây hóa tượng biểu hiện [ tài tới phúc ]( để ý tài đấy ý tưởng ) nghĩ cố gắng gia tăng gởi ngân hàng nhưng cũng dám tốn tiền hưởng thụ ( phi hóa kỵ nhập phúc trùng tài )

Can của phu phi hóa kỵ nhập tài biểu hiện phối ngẫu là khống chế tiền tài đấy sử dụng mà cãi cọ cảm tình không tốt hoặc phối ngẫu vui mừng phung phí

( lưu ý can của phu hóa lộc sở nhập tới cung biểu hiện tiền tài đi đến xử )

Can của phu phi hóa kỵ nhập tài biểu hiện tài chịu phối ngẫu khống chế trùng phúc đức biểu hiện vợ chồng thường nhân tiền cãi cọ ảnh hưởng hưởng thụ

Khác < tài bạch là phu phu quân > vợ chồng làm phi hóa kỵ nhập tài bằng nhập trùng chính mình

Can của phu phi hóa kỵ nhập tài trùng phúc nói rõ phối ngẫu trọng thị tiền tài ( nhỏ mọn lại ái quản tiền ) ( can của phu phi hóa kỵ nhập tài phúc tuyến biểu hiện vợ chồng đối đãi ra vấn đề )

Ảnh hưởng mệnh chủ đấy hưởng thụ ( trùng phúc ) cho nên đối đãi không tốt ( dùng tiền lý niệm bất đồng )

Can của phu hóa kị nhập tài trùng phúc ( hoặc phúc làm hóa kị nhập Quan trùng phu ) nam nữ trước hôn nhân giao hữu không thuận ( yêu đơn phương người trong lòng hoặc bỏ cuộc người theo đuổi )

Tha cung làm hóa kị nhập ngã cung hội lộc năm sinh này là [ kỵ trảo lộc ] biểu hiện tha cung muốn lợi dụng ngã cung tới lộc năm sinh đồ mưu chỗ tốt

Cung mệnh cùng cung phu thê là “Cách” đối với “Cách “Đấy vấn đề mà cung phu thê cùng cung tài bạch là thuộc sau hôn nhân đấy đối đãi vấn đề < tài bạch vi phu phu quân >

Can của phu hóa kị nhập tài trùng bản phúc thì biểu hiện mệnh chủ cùng phối ngẫu giữa đối đãi không tốt tình cảm lẫn nhau không tốt dễ có hôn biến vân vân sự ( thuộc mệnh cách )

Cung mệnh hoặc cung phu thê tứ hóa nhập tài phúc tuyến cùng thuộc vợ chồng giữa đối đãi đấy vấn đề ( đối đãi tốt xấu xem lộc quyền khoa hoặc kị quyết định )

Can của phu hóa kị nhập tài < tài bạch vi phu phu quân > biểu hiện vợ chồng tịnh không hòa thuận dễ dàng phát sinh hôn biến ( là tiền tài đấy vấn đề )

Khác trùng phúc đức ( phúc đức làm sự hưởng thụ vị trí ) là tư tưởng phúc khí tinh thần đừng nhàn bị trùng thì quan niệm bất đồng sẽ có đối đãi ra vấn đề

Can của phu hóa kị nhập bản tài < tài vi phu phu quân > trùng bản phúc mà can của phu hóa lộc nhập bản tật < tật ách vi phu người ấy >( hoa đào là nhân )

Biểu hiện nhân phối ngẫu có hoa đào mà huyên náo ly hôn

Biểu hiện phối ngẫu can thiệp ( quấy nhiễu quản thúc ) mệnh chủ đấy tiền tài trùng phúc đức không nhượng mệnh chủ tùy ý tốn tiền hưởng phúc

( phải theo dõi phu lộc đấy rơi điểm nhân [ lộc tùy kị đi ] mới biết )

( gì can cung hóa kị nhập Quan trùng phu hoặc nhập tài trùng phúc ) cung phu thê cùng cung phúc đức ( bình thường là kết hôn hạn )

Nếu bị trùng phá thì nội vất vả muộn cảm xúc không khống chế được thần kinh khẩn trương

Cung phu thê phùng Tứ Sát kị hình âm sát cùng cấp độ này can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ tài 5]

Thường thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn khiến cho hóa kị tới cung vị chính là nạn làm hại nguồn gốc

Hơn nữa [ mệnh 1] [ điền 10] tuyệt đối không khả bị trùng bị trùng tất có nạn

Nam mệnh can của phu hóa kị nhập tài trùng phúc ( phúc đức là nữ mệnh việc nghiệp )

< Quan lộc là tử nhanh > ( kị trùng tham sắc dục tới thể ) biểu hiện đối với phối ngẫu khuyết thiếu tình thú ( sinh hoạt tình dục không phối hợp )

Khác < Quan lộc vi phu tới thiên > biểu hiện mệnh chủ quản thúc phối ngẫu bên ngoài hoạt động

Đây thuộc sau hôn nhân song phương đấy cảm tình đối đãi vấn đề ( nhà gái đối với nhà trai hung )

Nữ mệnh trùng phúc < phúc đức là dương ( phu vị ) cũng thế phu tới Quan > sinh sản vợ chồng đối đãi không tốt

Biểu hiện phối ngẫu vui mừng trảo tiền quản thúc can thiệp sự nghiệp hoặc công tác giống

Này ứng số ( thời gian ) bất luận đại nạn thuận hành hoặc đi ngược chiều đại nạn đi vào phi hóa kỵ nhập tới cung vị ( tài ) hoặc kị trùng tới cung vị ( phúc )

Lưu ý nếu phi hóa kỵ nhập hoặc kị trùng tới cung nếu có tự hóa ( tự hóa thì có biến ) kỳ hàm ý có bất đồng lớn

Can của phu hóa kị nhập bản tài năm xưa vợ chồng đi vào ( trùng điệp ) bản tài biểu hiện đáng năm xưa giữa hai vợ chồng sẽ có chuyện tình không vui phát sinh

Vận dụng [ kị truy lộc ] lấy tài làm hóa lộc đấy rơi cung nhưng tìm ra ( dự đoán ) không vui phát sinh duyên từ

Can của phu hóa kị nhập phúc mà can của phu hóa lộc nhập tài lộc kị chạm trán ( chiến khắc ) bất luận nam nữ biểu hiện khắc chết mệnh cứng rắn khắc phúc

Hoặc can của phu hóa lộc hóa kị cùng nhập tài bạch ( lộc kị chiến khắc ) bất luận nam nữ biểu hiện khắc chết mệnh cứng rắn khắc phúc

Hoặc là can của phu hóa lộc hóa kị cùng nhập phúc đức ( lộc kị chiến khắc ) bất luận nam nữ biểu hiện khắc chết mệnh cứng rắn khắc phúc

< tài bạch vi phu phu quân > phối ngẫu ( khác tính ) dính trứ mệnh chủ bản nhân có kết hôn tới điềm báo

Can của phu hóa kị nhập tài phúc tuyến mà mệnh làm hóa kị cũng nhập tài phúc tuyến đây hóa tượng biểu hiện tình cảm đường nhất định nhấp nhô khó đi

( ly hoặc không rời tu thấy được hạn cũng biết [ ứng ] ở năm nào )

Can của phu phá quân hóa lộc nhập Quan ( mình xấu ) mà can của phu tham lang hóa kị nhập tài ( tân tị ) này là cát tượng nữ mệnh biểu hiện đến tốt phối ngẫu

( tha cung hóa lộc hóa kị giai nhập ngã cung này là cát tượng nhưng phi hóa kỵ nhập tài phúc tuyến sẽ có tiền tài bên trên đối đãi vấn đề xuất hiện )

Phu phi hóa kỵ nhập tài trùng phúc biểu hiện phối ngẫu trọng thị tiền tài nhỏ mọn quản tiền không nhượng mệnh chủ hưởng thụ ( trùng phúc ) này là lý niệm bất đồng hình thành tâm kết

Hoặc bỏ cuộc người theo đuổi ) gấm vóc vi phu phu quân > tình hình ( thuộc mệnh cách )

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button