Tử vi

Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 079, vũ khúc ở thập nhị cung

   079, vũ khúc ở thập nhị cung

·· ở cung mệnh

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 079, vũ khúc ở thập nhị cung

Phần lớn kiên cường quyết đoán, tâm thẳng không độc, hình nhỏ giọng cao mà số lượng nhiều, yêu thích phong trào thể dục thể thao. Trọng nghĩa khí, có kiên cường tinh thần, coi trọng chữ tín, nhanh mồm nhanh miệng, ngôn ngữ ngay thẳng, vũ khúc tinh diệu thuyết minh: vũ khúc ở trong đẩu số xưng là tài ngôi sao, nhưng thật ra là bởi vì có khế mà không thôi kiên cường nghị lực bố trí. Khẳng cố gắng, mà có thể lần nữa cày cấy, tự nhiên có thể có được so với người khác hơn thu hoạch. Cũng có người nói, vũ khúc tọa mệnh tức là nhân quả duyến, dễ dàng cô độc tịch mịch, thật sự là bởi vì rất chuyên chú vào cố gắng cày cấy, đến nỗi xem nhẹ nhân tế quan hệ kinh doanh thôi. Cái gọi là có được thì phải có mất, như thế nào âm điệu vừa vũ khúc đấy kiên nghị cá tính, liền trở thành thay đổi cơ vận đấy trọng điểm!

Cá tính đặc thù: cá tính kiên cường mà có nghị lực, không sợ khó khăn gian khổ, làm việc tích cực vững chắc, tại người khác đấy trong ánh mắt, liền lộ vẻ kiên cường chấp nhất. Bởi vì không sợ các loại nhiệm vụ cùng khiêu chiến, cố gắng cày cấy, khai phá, mà có thể thu được so với người khác càng nhiều thành quả, này đó thành quả bao hàm hữu hình như tiền tài cùng với vô hình như cái năng lực của người các loại, bởi vậy dễ dàng trở thành chủ quản, cũng so với đủ có thành công đấy điều kiện. Trải qua tôi luyện, tăng trưởng nhân sinh lịch duyệt, cũng tích lũy rồi trí năng, càng có thể nuôi dưỡng được dung người đấy ý chí. Tính tình, tâm tính chính trực uy vũ bất khuất, cương nghị quả quyết, theo khuôn phép cũ, mộc nạp hình như không tình.

(1) tài ngôi sao

Ⅰ. Ở trên sự nghiệp có thể có biểu hiện, như trời cơ vi thiết kế gia, vũ khúc chính là chấp hành gia.

Ⅱ. Vui mừng sẽ lộc tồn, ở mệnh thân, tiền tài, cung điền trạch giai chủ tài phú.

Ⅲ. Vui mừng sẽ Khôi Việt, nhưng vì chức quan, thiên tài chính tài chính linh tinh.

(2) cá tính

Ⅰ. Cá tính cương trực thiện lương, thanh âm to, quyết định thật nhanh, có khí độ.

Ⅱ. Có quyền không có thế, tình thế như cô lập, tắc vui mừng tranh đấu, dưỡng thành tử không nhận thua tới tính cách.

(3) cô khắc

Ⅰ. Nam mệnh

a. Nên nam không nên nữ nhân, nhân tính cách kiên cường thẳng, sẽ ảnh hưởng hôn nhân.

b. Đại nạn hóa kị, sẽ dương, đà, thiên hình, chủ đả cái hoặc nhân tài cầm đao.

Ⅱ. Nữ mệnh

a. Vũ khúc vi quả tú ngôi sao bất lợi nữ mệnh, lại có thê đoạt phu quyền hiện tượng, cho nên nữ mệnh tốt nhất làm nghề con gái, hơn nữa trượng phu ứng với lớn bảy tuổi, lựa chọn cá tính ôn hòa người.

b. Phối ngẫu nếu không có mệnh cứng rắn ( mạnh ngôi sao tọa mệnh ), sợ hoạn tử biệt, cho dù mệnh cứng rắn, cũng đã biết sanh ly.

c. Vũ khúc đơn thủ thìn, thú, thất sát thì tại cung phu thê, nếu dương, đà ở cung mệnh, tắc hàng đêm bi thương hát vọng xuân phong.

Ⅲ. Hôn nhân

a. Nên hôn nhân muộn, vợ chồng phòng không thuận, vị hôn nhân cảm tình bảo thủ, đã kết hôn nhân đôi phối ngẫu lãnh đạm, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, sinh ly tử biệt, hành hạn gặp là cũng thế.

b. Kị dương, đà, thiên hình, năm mới mất vợ hay chồng, hoặc phối ngẫu thường xuyên không thể gặp nhau, càng nữ mệnh càng kị.

c. Vũ khúc sẽ đốm lửa ngược lại tốt, đúng hôn nhân cảm tình có lợi, nhân đốm lửa lửa, có thể khắc chế vũ khúc tới kim, sứ vũ khúc sự lạnh lùng, cô độc, hóa thành vô hình.

(4) biến hóa

Ⅰ. Giết, phá, vua phương Bắc biến hóa.

Ⅱ. Vũ khúc cùng thất sát, phá quân, tham lang ba sao một trong, cập tứ hóa đồng cung, có thể chiếu, nhân giết, phá, vua phương Bắc biến hóa, lại có vũ khúc tham dự trong đó, cộng thêm đúng sao tứ hóa tới mẫn cảm, lại có sức mạnh đặc biệt, không thể coi thường, chủ yếu lại ứng nghiệm ở tài vận bên trên biến hóa.

(5) tứ hóa ( sao vũ khúc đúng tứ hóa mẫn cảm )

Ⅰ. Vũ khúc hóa lộc: kinh thương khả phát.

Ⅱ. Vũ khúc hóa quyền: chủ có quyền uy, lợi cho quan võ.

Ⅲ. Vũ khúc hóa khoa: chủ có tu dưỡng, lợi cho văn chức.

Ⅳ. Vũ khúc hóa kị: làm phức tạp thật mạnh, có tài vô khố.

·· ở cung huynh đệ

Kiên cường bất hòa nhiều cạnh tranh, trợ lực ít.

(1) trong huynh đệ có cá tính cương liệt, cực đoan hoặc vui mừng độc lai độc vãng người.

(2) chuyển dời không thuận, tranh luận gây, thân thích có ân trả phản bội.

·· ở cung phu thê

Phối ngẫu không hiểu phong tình, dám yêu dám hận, quả cảm quyết đoán,

(1). Nam mệnh

Ⅰ. Thê có nam tử ý chí, việc phải tự làm, nữ trung hào kiệt, nhưng tính nóng độc đoán.

Ⅱ. Vũ khúc, tham lang, hoặc vũ khúc, thất sát tắc vợ chồng song phương hình khắc quá nặng.

(2) nữ mệnh – phụ đoạt phu quyền tinh hóa

1. Cánh cửa cực lớn hóa quyền

2. Độc tọa thất sát

3. Tử vi, phá quân hóa quyền

4. Vũ khúc

(3) kết hôn muộn

Cung mệnh như không lành, cung phu thê lại phùng vũ khúc gia sát, trong cuộc đời thường thường có mấy lần hôn nhân, cho nên nên kết hôn muộn.

(4) tứ hóa

Ⅰ. Vũ khúc hóa lộc: phối ngẫu vi tài chính và kinh tế nhân viên quan trọng.

Ⅱ. Vũ khúc hóa quyền: phối ngẫu vi võ quý.

Ⅲ. Vũ khúc hóa khoa: phối ngẫu được cả danh và lợi.

Ⅳ. Vũ khúc hóa kị: như độc tọa hóa kị lại thêm đốm lửa, chủ sinh ly tử biệt, nửa đời cô độc.

·· tại tử nữ cung

Đứa nhỏ có sức sống, thích nghiên cứu món đồ chơi. Đứa con cá tính quật cường lại cố chấp, nhưng nếu miếu vượng, nhất định phải kỳ tử. Tốt nhất cung cấp kim chúc món đồ chơi, hướng dẫn hướng phương diện kỹ thuật nghiên cứu.

·· ở cung tài bạch

Chủ cầu tài hành động, cho nên trước phải có sự nghiệp sau đó có tiền tài.

(1) tài ngôi sao

Ⅰ. Thiện ở quản lý tài sản.

Ⅱ. Trở thành cự phú tới điều kiện cơ bản, như thêm cát ngôi sao hoặc tài ngôi sao tức là cự phú mệnh.

Ⅲ. Trước có sự nghiệp, lại có tài phú.

(2) sự nghiệp

Làm cùng kim chúc có quan hệ ngành sản xuất, thu nhập tiền tài sẽ lại càng dễ.

(3) sát tinh

Ⅰ. Tứ Sát: cùng Tứ Sát đồng cung, dễ dàng trở thành chuyên môn kỹ thuật tới chuyên gia các loại.

Ⅱ. Không kiếp: chi hao phí trọng đại.

Ⅲ. Hóa kị: sẽ nhân sự nghiệp biến hóa, mà tổn thất tiền tài, gián đoạn thu vào, hoặc gia tăng chi.

(4) tinh diệu

Vũ khúc, thất sát: tay không thành gia.

Vũ khúc, phá quân: phòng lạc hãm lúc có biến hóa.

Vũ khúc, tham lang: trung niên lúc mới phát đạt.

·· ở cung tật ách

Chủ cơ quan hô hấp bệnh.

(1) vũ khúc thuần âm kim, chủ phế kinh ho khan, thanh âm khàn khàn, chán nản, can vượng, bị cảm mạo.

(2) sẽ văn khúc hóa kị mũi giữ mủ, tổn thương phổi.

(3) sẽ dương nhận hóa kị có vết đao. Thả vũ khúc ở cung tật ách, còn nhỏ nhiều tai nạn, tứ chi có hình tổn thương, đồ trang sức phòng mặt mày hốc hác.

·· ở cung thiên di

Cả đời nhiều biến động, ít có an bình, vi cá nhân đích tài vận, sự nghiệp mà chung quanh bôn ba, náo ở bên trong an thân.

(1) vũ khúc hội cát ngôi sao, như lộc mã giao trì tức là cự thương cách.

(2) vũ khúc chủ động, chủ thay đổi, bên ngoài phí sức, không thể tĩnh thủ.

(3) sẽ tham lang có thể thành công, sẽ thất sát thể xác và tinh thần không bình tĩnh.

·· ở cung nô bộc

Ở rỗi rãnh hãm nơi, bằng hữu không nhiều lắm. Vi quả tú, thay đổi ngôi sao, bạn cũ bạn bè quay lại giai nhanh. Vũ khúc phá quân bạn bè hay thay đổi, vũ khúc cùng thất sát, tham lang đồng cung giao hữu không tốt.

·· ở cung quan lộc

Lợi cho làm tài chính và kinh tế công tác, hoặc là thuế má quan lại.

(1) chủng loại

Không thích hợp công văn cập nghành hành chính công việc. Chúc kim tan ra, tài chính, kế toán, quan võ, ngũ kim, kỹ thuật đều có thể.

(2) tinh hóa có tràn đầy lực chấp hành.

Ⅰ. Vũ khúc, tham lang: đúng hành chánh xử để ý dễ dàng thiên vị.

Ⅱ. Vũ khúc, thiên hỉ, đối cung hướng hồng loan: sự nghiệp đối tượng hay thay đổi, như nghề phục vụ.

·· ở cung điền trạch

Vào miếu có thể được sản nghiệp tổ tiên, thả có thể từ đưa, chủ cát. Thêm Kình Đà, không kiếp, tổ nghiệp hoàn toàn không có. Sẽ Tứ Sát, không kiếp, đại hao, tiến thối không đồng nhất. Thêm hỏa linh thiên hư đại hao, lưu sát hướng sẽ, chủ là năm có hoả hoạn. Thêm hóa kị, nhân sản nghiệp mà phát sinh tranh cãi. Vũ khúc miếu vượng độc tọa nên sản nghiệp tổ tiên, lạc hãm chủ phá tổ nghiệp, gặp cát thời hạn nặng hơn nữa đi đưa sinh. Vũ khúc phá quân hoặc cùng đại hao đồng cung, có phá xáo gia sản tới có thể.

·· ở cung phúc đức

Này tinh thần hưởng thụ cũng tất lấy vật chất hưởng thụ làm cơ sở. Phí sức, lao lực, cố chấp vội vàng xao động, như vũ khúc cùng thất sát, phá quân đồng cung, cả đời lao lực, như vũ khúc tham lang đồng cung, cảnh đêm vinh hoa, lại không kị hỏa, linh.

·· ở cung phụ mẫu

Vũ khúc thủ cung phụ mẫu, nếu không vào miếu, lại không có phụ tá cát diệu đến đỡ, tắc chủ bất lợi cha mẹ. Cũng chủ cùng thủ trưởng quan hệ bất lương. Song thân cá tính ngoan cố, làm việc cẩn thận, nói chuyện như quan toà thẩm vấn.

Vận mệnh ăn khớp

1. Quá cùng không kịp: vũ khúc hóa lộc tài thôi không xong, hóa kị tắc phá sản, cho nên lộc cùng kị lợi hại rất lớn. Làm việc kiên cường quả quyết không do dự, độc xà nơi tay tráng sĩ chặt tay, đối quá khứ không muốn xa rời ít, đúng tương lai triển vọng nhiều, phóng nhãn thiên hạ, có thể sớm tiên cơ, cho nên phán đoán chính xác đương nhiên so với người bình thường có lợi, như sai lầm, tắc toàn quân bị diệt, mấu chốt ở người nhiều mưu trí đoàn cập người bạn tốt. Quân nhân thích hợp kiên cường, nhưng không nhất định toàn bộ vi quân nhân tổ hợp, vi đại tướng giả, ngăn địch vu ngoại, chim bay hết lương cung giấu, thỏ xảo quyệt chó săn nấu, tuy là lương cung, nhưng không chim lúc, cung muốn thu, ngôi sao này diệu không khoẻ nữ mệnh, sợ phụ đoạt phu quyền.

2. Tiểu nhân: ngôi sao này nhập cung nô bộc, thường phạm tiểu nhân, nên cẩn thận xây dựng, nhân sinh được một tri kỷ, chết cũng không tiếc, xuân băng gầy, nhân tình mỏng hơn, lên trời nan, cầu người càng khó.

3. Tiền tài: kiếm tiền phần năng lực cập nhiều ít, tiền tài chủng loại có chính tài, thiên tài, tiền của phi nghĩa, tiền tài đối cung thành phúc đức, đều nghe theo mệnh cập sự nghiệp, ảnh hưởng lớn nhất là phúc trạch, thứ để ý chí cập sự nghiệp. Phá đại tài sẽ ảnh hưởng sau này quyết sách cập tư tưởng, vô tài vậy có phúc trạch, nhân nghèo quá thì không chí, có người ở ngõ hẹp cơm trong ống, nước trong bầu vẫn không có tổn hại ý chí, từ vật phi phàm, cũng có người thị phú quý như rồng, bơi ra ngũ hồ tứ hải, thị bần cùng giống như hổ, ngăn chặn cửu tộc lục thân, các hữu thiên chí. Gây dựng sự nghiệp hoặc vào nghề cùng trước thị tiền tài mà định ra, lại phối hợp cá nhân hứng thú, ý chí, chuyên gia bối cảnh.

< sao vũ khúc ở cung mệnh đấy tình yêu tiến công chiếm đóng >

Sao vũ khúc chính hắn là một thừa nhận mình tính cách kiên cường nhưng không thừa nhận mình cố chấp nhân, chỉ phải đi qua hắn quyết định sự thật là không dễ đổi biến ( vũ khúc bản tính ). Vũ khúc tọa mệnh chính hắn thích ông ba phải hoặc tốt tiểu thư tốt các loại nhân chủng làm bạn lữ của hắn, nếu người của ngươi duyến tốt bụng, đã muốn trước phù hợp hắn thực tế khảo lượng ( huynh đệ thiên đồng ), nếu ngươi lại giỏi về nhân tế quan hệ xã hội, vậy yêu ngươi trong lòng của hắn sẽ có rất cao luyến ái vi tích phân ( cha mẹ thái dương ). Nếu ngươi cho rằng sao vũ khúc loại này cương nghị mộc nạp lại cố chấp người là con ngây người con ngỗng, vậy ta muốn hướng ngươi nói một câu: ngươi sai lầm rồi!

Sao vũ khúc đúng tình yêu là có sở rụt rè đúng vậy ( vợ chồng đối cung tử vi ), nhưng sâu trong nội tâm hắn thật là ôn nhu hơn nữa tương đương nhẵn nhụi, khi hắn thích ngươi thời điểm, nhất cử nhất động của ngươi hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt, lạc ở trong lòng, một cái quan tâm đấy mờ ám cũng sẽ để cho hắn cảm động đến nội tâm sôi trào mãnh liệt không ngừng ( huynh đệ thiên đồng, tam phương gia hội thiên cơ ), do đó nếu ngươi thích sao vũ khúc người, con phải thường xuyên dùng quan tâm động tác cho hắn kích thích hạ xuống, cam đoan hắn sẽ đúng ngươi khăng khăng một mực rồi, ngươi nói hắn ngây người thủ lĩnh sao? A ~~~~ mới không thì sao! Hắn chính là không quen biểu đạt mà thôi nột!

Bình thường sao vũ khúc chính hắn ở tình yêu đối đãi bên trên tương đương chuyên nhất ( tiền tài liêm trinh làm phu thê đối đãi cung ), lòng bao dung cũng lớn ( vợ chồng đối cung tử vi, huynh đệ thiên đồng ). Ở bên ngoài hắn cho người cảm giác là câu nệ ( vũ khúc bản tính ), nhưng hắn ở nhà và ngươi một mình thời điểm biểu hiện ra cũng rất nhiệt tình lại vô vi bất chí che chở hành vi ( đứa con gia hội tam phương thái dương cha mẹ, huynh đệ thiên đồng ), bất quá! Vũ khúc đúng tình cảm phản ứng cùng tâm tư đều vẫn là góc đơn thuần, bởi vì hắn thích có lời cứ nói, quải vịnh góc quanh đấy tình yêu trò chơi sẽ chỉ làm hắn bó tay toàn tập ( vũ khúc bản tính ).

Vũ khúc tọa mệnh chính hắn đối với gia tộc kéo dài cảm giác sứ mệnh nặng hơn ( điền trạch thiên cơ ), do đó bình thường vũ khúc chính hắn sẽ nặng hơn thị con nối dòng hương khói truyền thừa, ở gia tộc hương khói lấy nam tính làm chủ trong xã hội, hắn có hay không có con trai có thể kéo dài gia tộc là rất trọng yếu sự, trừ phi lập tức xã hội hình thái là nữ nhân cũng có thể kéo dài gia tộc hương khói, nếu không vũ khúc tọa mệnh chính hắn trên căn bản là góc trọng nam khinh nữ nhân.

Có rất nhiều người nói sao vũ khúc là khỏa chính tài ngôi sao, tọa mệnh người chỉ sợ góc người bình thường sự thật, kỳ thật đây cũng không phải là hoàn toàn chính xác luận điểm, vũ khúc chính hắn tuy rằng lấy việc đều sẽ dùng góc thực tế quan điểm đến xem cùng tự hỏi, nhưng hắn đúng cảm tình cũng không làm sao sự thật, ngược lại là khiến hắn yêu nhân nhâm tới ta cần ta cứ lấy ( vợ chồng đối cung tử vi, huynh đệ thiên đồng ), đương nhiên rồi! Tặng cho chính là hắn về tình cảm đơn giản nhất phương thức biểu đạt, do đó nếu như ngươi là hy vọng yêu nhân có thể cho ngươi về tinh thần thỏa mãn lớn nhất, vậy yêu chạy nhanh biến thành người khác đi yêu đi! Trái lại nếu ngươi cảm thấy cần chuyện ổn định tình yêu cuộc sống, tìm một vũ khúc tọa mệnh chính hắn, nhất định là lựa chọn sáng suốt!

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 079, vũ khúc ở thập nhị cung

   079, vũ khúc ở thập nhị cung

·· ở cung mệnh

Phần lớn kiên cường quyết đoán, tâm thẳng không độc, hình nhỏ giọng cao mà số lượng nhiều, yêu thích phong trào thể dục thể thao. Trọng nghĩa khí, có kiên cường tinh thần, coi trọng chữ tín, nhanh mồm nhanh miệng, ngôn ngữ ngay thẳng, vũ khúc tinh diệu thuyết minh: vũ khúc ở trong đẩu số xưng là tài ngôi sao, nhưng thật ra là bởi vì có khế mà không thôi kiên cường nghị lực bố trí. Khẳng cố gắng, mà có thể lần nữa cày cấy, tự nhiên có thể có được so với người khác hơn thu hoạch. Cũng có người nói, vũ khúc tọa mệnh tức là nhân quả duyến, dễ dàng cô độc tịch mịch, thật sự là bởi vì rất chuyên chú vào cố gắng cày cấy, đến nỗi xem nhẹ nhân tế quan hệ kinh doanh thôi. Cái gọi là có được thì phải có mất, như thế nào âm điệu vừa vũ khúc đấy kiên nghị cá tính, liền trở thành thay đổi cơ vận đấy trọng điểm!

Cá tính đặc thù: cá tính kiên cường mà có nghị lực, không sợ khó khăn gian khổ, làm việc tích cực vững chắc, tại người khác đấy trong ánh mắt, liền lộ vẻ kiên cường chấp nhất. Bởi vì không sợ các loại nhiệm vụ cùng khiêu chiến, cố gắng cày cấy, khai phá, mà có thể thu được so với người khác càng nhiều thành quả, này đó thành quả bao hàm hữu hình như tiền tài cùng với vô hình như cái năng lực của người các loại, bởi vậy dễ dàng trở thành chủ quản, cũng so với đủ có thành công đấy điều kiện. Trải qua tôi luyện, tăng trưởng nhân sinh lịch duyệt, cũng tích lũy rồi trí năng, càng có thể nuôi dưỡng được dung người đấy ý chí. Tính tình, tâm tính chính trực uy vũ bất khuất, cương nghị quả quyết, theo khuôn phép cũ, mộc nạp hình như không tình.

(1) tài ngôi sao

Ⅰ. Ở trên sự nghiệp có thể có biểu hiện, như trời cơ vi thiết kế gia, vũ khúc chính là chấp hành gia.

Ⅱ. Vui mừng sẽ lộc tồn, ở mệnh thân, tiền tài, cung điền trạch giai chủ tài phú.

Ⅲ. Vui mừng sẽ Khôi Việt, nhưng vì chức quan, thiên tài chính tài chính linh tinh.

(2) cá tính

Ⅰ. Cá tính cương trực thiện lương, thanh âm to, quyết định thật nhanh, có khí độ.

Ⅱ. Có quyền không có thế, tình thế như cô lập, tắc vui mừng tranh đấu, dưỡng thành tử không nhận thua tới tính cách.

(3) cô khắc

Ⅰ. Nam mệnh

a. Nên nam không nên nữ nhân, nhân tính cách kiên cường thẳng, sẽ ảnh hưởng hôn nhân.

b. Đại nạn hóa kị, sẽ dương, đà, thiên hình, chủ đả cái hoặc nhân tài cầm đao.

Ⅱ. Nữ mệnh

a. Vũ khúc vi quả tú ngôi sao bất lợi nữ mệnh, lại có thê đoạt phu quyền hiện tượng, cho nên nữ mệnh tốt nhất làm nghề con gái, hơn nữa trượng phu ứng với lớn bảy tuổi, lựa chọn cá tính ôn hòa người.

b. Phối ngẫu nếu không có mệnh cứng rắn ( mạnh ngôi sao tọa mệnh ), sợ hoạn tử biệt, cho dù mệnh cứng rắn, cũng đã biết sanh ly.

c. Vũ khúc đơn thủ thìn, thú, thất sát thì tại cung phu thê, nếu dương, đà ở cung mệnh, tắc hàng đêm bi thương hát vọng xuân phong.

Ⅲ. Hôn nhân

a. Nên hôn nhân muộn, vợ chồng phòng không thuận, vị hôn nhân cảm tình bảo thủ, đã kết hôn nhân đôi phối ngẫu lãnh đạm, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, sinh ly tử biệt, hành hạn gặp là cũng thế.

b. Kị dương, đà, thiên hình, năm mới mất vợ hay chồng, hoặc phối ngẫu thường xuyên không thể gặp nhau, càng nữ mệnh càng kị.

c. Vũ khúc sẽ đốm lửa ngược lại tốt, đúng hôn nhân cảm tình có lợi, nhân đốm lửa lửa, có thể khắc chế vũ khúc tới kim, sứ vũ khúc sự lạnh lùng, cô độc, hóa thành vô hình.

(4) biến hóa

Ⅰ. Giết, phá, vua phương Bắc biến hóa.

Ⅱ. Vũ khúc cùng thất sát, phá quân, tham lang ba sao một trong, cập tứ hóa đồng cung, có thể chiếu, nhân giết, phá, vua phương Bắc biến hóa, lại có vũ khúc tham dự trong đó, cộng thêm đúng sao tứ hóa tới mẫn cảm, lại có sức mạnh đặc biệt, không thể coi thường, chủ yếu lại ứng nghiệm ở tài vận bên trên biến hóa.

(5) tứ hóa ( sao vũ khúc đúng tứ hóa mẫn cảm )

Ⅰ. Vũ khúc hóa lộc: kinh thương khả phát.

Ⅱ. Vũ khúc hóa quyền: chủ có quyền uy, lợi cho quan võ.

Ⅲ. Vũ khúc hóa khoa: chủ có tu dưỡng, lợi cho văn chức.

Ⅳ. Vũ khúc hóa kị: làm phức tạp thật mạnh, có tài vô khố.

·· ở cung huynh đệ

Kiên cường bất hòa nhiều cạnh tranh, trợ lực ít.

(1) trong huynh đệ có cá tính cương liệt, cực đoan hoặc vui mừng độc lai độc vãng người.

(2) chuyển dời không thuận, tranh luận gây, thân thích có ân trả phản bội.

·· ở cung phu thê

Phối ngẫu không hiểu phong tình, dám yêu dám hận, quả cảm quyết đoán,

(1). Nam mệnh

Ⅰ. Thê có nam tử ý chí, việc phải tự làm, nữ trung hào kiệt, nhưng tính nóng độc đoán.

Ⅱ. Vũ khúc, tham lang, hoặc vũ khúc, thất sát tắc vợ chồng song phương hình khắc quá nặng.

(2) nữ mệnh – phụ đoạt phu quyền tinh hóa

1. Cánh cửa cực lớn hóa quyền

2. Độc tọa thất sát

3. Tử vi, phá quân hóa quyền

4. Vũ khúc

(3) kết hôn muộn

Cung mệnh như không lành, cung phu thê lại phùng vũ khúc gia sát, trong cuộc đời thường thường có mấy lần hôn nhân, cho nên nên kết hôn muộn.

(4) tứ hóa

Ⅰ. Vũ khúc hóa lộc: phối ngẫu vi tài chính và kinh tế nhân viên quan trọng.

Ⅱ. Vũ khúc hóa quyền: phối ngẫu vi võ quý.

Ⅲ. Vũ khúc hóa khoa: phối ngẫu được cả danh và lợi.

Ⅳ. Vũ khúc hóa kị: như độc tọa hóa kị lại thêm đốm lửa, chủ sinh ly tử biệt, nửa đời cô độc.

·· tại tử nữ cung

Đứa nhỏ có sức sống, thích nghiên cứu món đồ chơi. Đứa con cá tính quật cường lại cố chấp, nhưng nếu miếu vượng, nhất định phải kỳ tử. Tốt nhất cung cấp kim chúc món đồ chơi, hướng dẫn hướng phương diện kỹ thuật nghiên cứu.

·· ở cung tài bạch

Chủ cầu tài hành động, cho nên trước phải có sự nghiệp sau đó có tiền tài.

(1) tài ngôi sao

Ⅰ. Thiện ở quản lý tài sản.

Ⅱ. Trở thành cự phú tới điều kiện cơ bản, như thêm cát ngôi sao hoặc tài ngôi sao tức là cự phú mệnh.

Ⅲ. Trước có sự nghiệp, lại có tài phú.

(2) sự nghiệp

Làm cùng kim chúc có quan hệ ngành sản xuất, thu nhập tiền tài sẽ lại càng dễ.

(3) sát tinh

Ⅰ. Tứ Sát: cùng Tứ Sát đồng cung, dễ dàng trở thành chuyên môn kỹ thuật tới chuyên gia các loại.

Ⅱ. Không kiếp: chi hao phí trọng đại.

Ⅲ. Hóa kị: sẽ nhân sự nghiệp biến hóa, mà tổn thất tiền tài, gián đoạn thu vào, hoặc gia tăng chi.

(4) tinh diệu

Vũ khúc, thất sát: tay không thành gia.

Vũ khúc, phá quân: phòng lạc hãm lúc có biến hóa.

Vũ khúc, tham lang: trung niên lúc mới phát đạt.

·· ở cung tật ách

Chủ cơ quan hô hấp bệnh.

(1) vũ khúc thuần âm kim, chủ phế kinh ho khan, thanh âm khàn khàn, chán nản, can vượng, bị cảm mạo.

(2) sẽ văn khúc hóa kị mũi giữ mủ, tổn thương phổi.

(3) sẽ dương nhận hóa kị có vết đao. Thả vũ khúc ở cung tật ách, còn nhỏ nhiều tai nạn, tứ chi có hình tổn thương, đồ trang sức phòng mặt mày hốc hác.

·· ở cung thiên di

Cả đời nhiều biến động, ít có an bình, vi cá nhân đích tài vận, sự nghiệp mà chung quanh bôn ba, náo ở bên trong an thân.

(1) vũ khúc hội cát ngôi sao, như lộc mã giao trì tức là cự thương cách.

(2) vũ khúc chủ động, chủ thay đổi, bên ngoài phí sức, không thể tĩnh thủ.

(3) sẽ tham lang có thể thành công, sẽ thất sát thể xác và tinh thần không bình tĩnh.

·· ở cung nô bộc

Ở rỗi rãnh hãm nơi, bằng hữu không nhiều lắm. Vi quả tú, thay đổi ngôi sao, bạn cũ bạn bè quay lại giai nhanh. Vũ khúc phá quân bạn bè hay thay đổi, vũ khúc cùng thất sát, tham lang đồng cung giao hữu không tốt.

·· ở cung quan lộc

Lợi cho làm tài chính và kinh tế công tác, hoặc là thuế má quan lại.

(1) chủng loại

Không thích hợp công văn cập nghành hành chính công việc. Chúc kim tan ra, tài chính, kế toán, quan võ, ngũ kim, kỹ thuật đều có thể.

(2) tinh hóa có tràn đầy lực chấp hành.

Ⅰ. Vũ khúc, tham lang: đúng hành chánh xử để ý dễ dàng thiên vị.

Ⅱ. Vũ khúc, thiên hỉ, đối cung hướng hồng loan: sự nghiệp đối tượng hay thay đổi, như nghề phục vụ.

·· ở cung điền trạch

Vào miếu có thể được sản nghiệp tổ tiên, thả có thể từ đưa, chủ cát. Thêm Kình Đà, không kiếp, tổ nghiệp hoàn toàn không có. Sẽ Tứ Sát, không kiếp, đại hao, tiến thối không đồng nhất. Thêm hỏa linh thiên hư đại hao, lưu sát hướng sẽ, chủ là năm có hoả hoạn. Thêm hóa kị, nhân sản nghiệp mà phát sinh tranh cãi. Vũ khúc miếu vượng độc tọa nên sản nghiệp tổ tiên, lạc hãm chủ phá tổ nghiệp, gặp cát thời hạn nặng hơn nữa đi đưa sinh. Vũ khúc phá quân hoặc cùng đại hao đồng cung, có phá xáo gia sản tới có thể.

·· ở cung phúc đức

Này tinh thần hưởng thụ cũng tất lấy vật chất hưởng thụ làm cơ sở. Phí sức, lao lực, cố chấp vội vàng xao động, như vũ khúc cùng thất sát, phá quân đồng cung, cả đời lao lực, như vũ khúc tham lang đồng cung, cảnh đêm vinh hoa, lại không kị hỏa, linh.

·· ở cung phụ mẫu

Vũ khúc thủ cung phụ mẫu, nếu không vào miếu, lại không có phụ tá cát diệu đến đỡ, tắc chủ bất lợi cha mẹ. Cũng chủ cùng thủ trưởng quan hệ bất lương. Song thân cá tính ngoan cố, làm việc cẩn thận, nói chuyện như quan toà thẩm vấn.

Vận mệnh ăn khớp

1. Quá cùng không kịp: vũ khúc hóa lộc tài thôi không xong, hóa kị tắc phá sản, cho nên lộc cùng kị lợi hại rất lớn. Làm việc kiên cường quả quyết không do dự, độc xà nơi tay tráng sĩ chặt tay, đối quá khứ không muốn xa rời ít, đúng tương lai triển vọng nhiều, phóng nhãn thiên hạ, có thể sớm tiên cơ, cho nên phán đoán chính xác đương nhiên so với người bình thường có lợi, như sai lầm, tắc toàn quân bị diệt, mấu chốt ở người nhiều mưu trí đoàn cập người bạn tốt. Quân nhân thích hợp kiên cường, nhưng không nhất định toàn bộ vi quân nhân tổ hợp, vi đại tướng giả, ngăn địch vu ngoại, chim bay hết lương cung giấu, thỏ xảo quyệt chó săn nấu, tuy là lương cung, nhưng không chim lúc, cung muốn thu, ngôi sao này diệu không khoẻ nữ mệnh, sợ phụ đoạt phu quyền.

2. Tiểu nhân: ngôi sao này nhập cung nô bộc, thường phạm tiểu nhân, nên cẩn thận xây dựng, nhân sinh được một tri kỷ, chết cũng không tiếc, xuân băng gầy, nhân tình mỏng hơn, lên trời nan, cầu người càng khó.

3. Tiền tài: kiếm tiền phần năng lực cập nhiều ít, tiền tài chủng loại có chính tài, thiên tài, tiền của phi nghĩa, tiền tài đối cung thành phúc đức, đều nghe theo mệnh cập sự nghiệp, ảnh hưởng lớn nhất là phúc trạch, thứ để ý chí cập sự nghiệp. Phá đại tài sẽ ảnh hưởng sau này quyết sách cập tư tưởng, vô tài vậy có phúc trạch, nhân nghèo quá thì không chí, có người ở ngõ hẹp cơm trong ống, nước trong bầu vẫn không có tổn hại ý chí, từ vật phi phàm, cũng có người thị phú quý như rồng, bơi ra ngũ hồ tứ hải, thị bần cùng giống như hổ, ngăn chặn cửu tộc lục thân, các hữu thiên chí. Gây dựng sự nghiệp hoặc vào nghề cùng trước thị tiền tài mà định ra, lại phối hợp cá nhân hứng thú, ý chí, chuyên gia bối cảnh.

< sao vũ khúc ở cung mệnh đấy tình yêu tiến công chiếm đóng >

Sao vũ khúc chính hắn là một thừa nhận mình tính cách kiên cường nhưng không thừa nhận mình cố chấp nhân, chỉ phải đi qua hắn quyết định sự thật là không dễ đổi biến ( vũ khúc bản tính ). Vũ khúc tọa mệnh chính hắn thích ông ba phải hoặc tốt tiểu thư tốt các loại nhân chủng làm bạn lữ của hắn, nếu người của ngươi duyến tốt bụng, đã muốn trước phù hợp hắn thực tế khảo lượng ( huynh đệ thiên đồng ), nếu ngươi lại giỏi về nhân tế quan hệ xã hội, vậy yêu ngươi trong lòng của hắn sẽ có rất cao luyến ái vi tích phân ( cha mẹ thái dương ). Nếu ngươi cho rằng sao vũ khúc loại này cương nghị mộc nạp lại cố chấp người là con ngây người con ngỗng, vậy ta muốn hướng ngươi nói một câu: ngươi sai lầm rồi!

Sao vũ khúc đúng tình yêu là có sở rụt rè đúng vậy ( vợ chồng đối cung tử vi ), nhưng sâu trong nội tâm hắn thật là ôn nhu hơn nữa tương đương nhẵn nhụi, khi hắn thích ngươi thời điểm, nhất cử nhất động của ngươi hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt, lạc ở trong lòng, một cái quan tâm đấy mờ ám cũng sẽ để cho hắn cảm động đến nội tâm sôi trào mãnh liệt không ngừng ( huynh đệ thiên đồng, tam phương gia hội thiên cơ ), do đó nếu ngươi thích sao vũ khúc người, con phải thường xuyên dùng quan tâm động tác cho hắn kích thích hạ xuống, cam đoan hắn sẽ đúng ngươi khăng khăng một mực rồi, ngươi nói hắn ngây người thủ lĩnh sao? A ~~~~ mới không thì sao! Hắn chính là không quen biểu đạt mà thôi nột!

Bình thường sao vũ khúc chính hắn ở tình yêu đối đãi bên trên tương đương chuyên nhất ( tiền tài liêm trinh làm phu thê đối đãi cung ), lòng bao dung cũng lớn ( vợ chồng đối cung tử vi, huynh đệ thiên đồng ). Ở bên ngoài hắn cho người cảm giác là câu nệ ( vũ khúc bản tính ), nhưng hắn ở nhà và ngươi một mình thời điểm biểu hiện ra cũng rất nhiệt tình lại vô vi bất chí che chở hành vi ( đứa con gia hội tam phương thái dương cha mẹ, huynh đệ thiên đồng ), bất quá! Vũ khúc đúng tình cảm phản ứng cùng tâm tư đều vẫn là góc đơn thuần, bởi vì hắn thích có lời cứ nói, quải vịnh góc quanh đấy tình yêu trò chơi sẽ chỉ làm hắn bó tay toàn tập ( vũ khúc bản tính ).

Vũ khúc tọa mệnh chính hắn đối với gia tộc kéo dài cảm giác sứ mệnh nặng hơn ( điền trạch thiên cơ ), do đó bình thường vũ khúc chính hắn sẽ nặng hơn thị con nối dòng hương khói truyền thừa, ở gia tộc hương khói lấy nam tính làm chủ trong xã hội, hắn có hay không có con trai có thể kéo dài gia tộc là rất trọng yếu sự, trừ phi lập tức xã hội hình thái là nữ nhân cũng có thể kéo dài gia tộc hương khói, nếu không vũ khúc tọa mệnh chính hắn trên căn bản là góc trọng nam khinh nữ nhân.

Có rất nhiều người nói sao vũ khúc là khỏa chính tài ngôi sao, tọa mệnh người chỉ sợ góc người bình thường sự thật, kỳ thật đây cũng không phải là hoàn toàn chính xác luận điểm, vũ khúc chính hắn tuy rằng lấy việc đều sẽ dùng góc thực tế quan điểm đến xem cùng tự hỏi, nhưng hắn đúng cảm tình cũng không làm sao sự thật, ngược lại là khiến hắn yêu nhân nhâm tới ta cần ta cứ lấy ( vợ chồng đối cung tử vi, huynh đệ thiên đồng ), đương nhiên rồi! Tặng cho chính là hắn về tình cảm đơn giản nhất phương thức biểu đạt, do đó nếu như ngươi là hy vọng yêu nhân có thể cho ngươi về tinh thần thỏa mãn lớn nhất, vậy yêu chạy nhanh biến thành người khác đi yêu đi! Trái lại nếu ngươi cảm thấy cần chuyện ổn định tình yêu cuộc sống, tìm một vũ khúc tọa mệnh chính hắn, nhất định là lựa chọn sáng suốt!

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button